Elly voegt drie puntjes toe: brandpreventie, studentengezondheidscentrum en Velo. Het puntje van Alma wordt naar voor geschoven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elly voegt drie puntjes toe: brandpreventie, studentengezondheidscentrum en Velo. Het puntje van Alma wordt naar voor geschoven."

Transcriptie

1 LOKO WERKVERGADERING SOCIAAL 2 MAART U LOKO GRIJZE VERGADERZAAL VERSLAG Aanwezig: Eoos: Joren De La Ruelle Katechetika: Olrik van der Woerd Politika: Tijs Fastré en Lander Govaerts LOKO: Elly Suys, Rien Hoeyberghs, Thomas Blontrock, Caroline Bastiaens, Karel Van Den Bossche, Niels Decoster (verslag) Verontschuldigd: Medica: Kristien Borremans Geos: Frédéric Van den Ostende Ekonomika NFK: Lorenzo Buti Pedagogische Kring: Sjouke Schraeyen VTK: Lukas De Backer LOKO: Jens Warrie Afwezig: Alfa, Babylon, Historia, Mecenas, Musicologica, Apollonia, Eros, Medisoc, Apolloon, Bios, Chemika, Merkator, Wina, Canonica, Cluster, Crimen, VRG, De Kelten, Diana, Didactica, Educata, Soca, Steil, Faculteit Ind. Ing., LBK, Psychologische Kring, Veto, LOKO: Marrit van den Heuvel, Andries Verslyppe, Joost Vermote, Brecht Vanacker, Michiel Peeters, Fien Mertens, Gauthier Moureau, Joris Gevaert, Joren Monnens 1 Goedkeuring verslagen Geen opmerkingen. Verslag is goedgekeurd. 2 Goedkeuring agenda Elly voegt drie puntjes toe: brandpreventie, studentengezondheidscentrum en Velo. Het puntje van Alma wordt naar voor geschoven. 3 Agendapunten 3.4 Investeringsplan Alma (zie presentatie) Alma heeft een investeringsplan opgesteld voor de komende vijf jaar. Rien stelt dit voor. Belangrijke investeringen: nieuwe Alma Gasthuisberg (ca. 3.3 miljoen), investeringen in Alma 2 en Alma 3 (enkele en euro s). VERSLAG Werkvergadering sociaal 1

2 Make or Buy is een nieuw concept van Alma, waarin ze gaan nadenken over welke grondstoffen ze zullen gebruiken. Het lijkt immers kostenbesparend om reeds verder verwerkte producten te gebruiken. Enkele nieuwe projecten zullen ook wat geld kosten, maar hopen ze terug te verdienen met de exploitatie ervan. Dit zijn twee nieuwe broodjesbars, de ruimte onder Alma 3 en ze willen graag een foodtruck aankopen, in plaats van die telkens te huren. Ook de cafetaria van Groep T, Alma Pauscollege en het Academisch Kwartiertje in De Valk hebben vernieuwing nodig. Hier verwachten ze wel dat deze locaties mee zullen betalen. In het Pauscollege zullen ze de Alma omgooien tot een proefproject Flex Store, gezien de studenten van het Pauscollege niet langer verplicht zullen zijn daar te komen eten. Ook enkele andere vernieuwingen zijn dringend nodig: vervanging van materiaal, het wagenpark, groot onderhoud op gebouwen en het sociaal passief op het personeel. Hoe gaan ze dat betalen? Deels uit hun subsidies vanuit RvS, deels vanuit een lening aan de KU Leuven en deels uit eigen middelen die nog opzij staan. Hiermee komen ze nog niet helemaal toe. Daarom zoeken ze nog extra financiering. Opgelet: elk project moet voor de goedkeuring ervan ook nog eens apart besproken worden op de Alma Raad van Bestuur. Rien merkt echter een probleem op: deze plannen zijn voor de komende vijf jaar, maar de financiering loopt over 20 jaar. Als ze na die 5 jaar opnieuw investeringen willen uitvoeren, zijn hier dus geen middelen meer voor. Alma heeft hier nog geen concreet antwoord op kunnen geven. Het lijkt momenteel zo dat een extra prijsverhoging de enige manier zou zijn om latere investeringen te kunnen financieren. Dit lijkt niet erg positief voor de studenten. Olrik vraagt zich af hoe andere studentenrestaurants het aanpakken, qua grondstoffen. Alma moet zeker proberen om van de goede punten van de andere studentenrestaurants leren. In Gent wordt alles aangekocht en niets echt zelf klaargemaakt. De studenten zijn daar wel best tevreden over. De universiteit zou daar wel meer subsidies geven aan studentenvoedsel. Alma vraagt zich af of er niet één van de grote Alma s in Leuven beter zou sluiten. Alma 1 en Alma 2 liggen heel dicht bij elkaar. De vraag stelt zich of dit wel rendabel is. Hier moet echter nog veel over nagedacht worden. Alma is ondertussen nog aan het onderzoeken hoe ze het project Living Campus uit kunnen voeren: hierin wordt onderzocht hoe ze Alma s ook kunnen inrichten als ruimte om te kunnen ontspannen tussen de maaltijden door. Joost vraagt zich af wat het Make or Buy-project zou betekenen voor het personeel. Er zou immers mogelijk minder werk zijn in de Alma s zelf. Hier is nog niet echt een antwoord op. 3.1 Duurzaamheid: camping De cel duurzaamheid van de KU Leuven vraagt of we met LOKO een extra satelliet-camping zouden willen opstellen tijdens de klimaatweek. Dan is er reeds een algemene camping op de vismarkt, maar ze zouden het leuk vinden, als de studenten zich hier mee achter VERSLAG Werkvergadering sociaal 2

3 scharen, en zelf een camping opstellen. Idealiter op het universitair sportcentrum, omdat daar tijdens die week ook een activiteit van LOKO Sport door gaat. Het campingidee krijgt echter heel wat tegenkanting: het is moeilijk te realiseren, en zal waarschijnlijk erg weinig volk trekken. Karel vraagt zich af of we geen campagne kunnen houden om een keer in de tuin te slapen. We kunnen misschien eerder proberen om studenten mee te laten kamperen op de hoofdcamping op de Vismarkt. De werkvergadering kiest ervoor om geen satellietcamping te organiseren. Olrik vraagt zich af of de camping niet beter in september zou plaatsvinden, dan kunnen de studenten ook meedoen. De klimaatweek is echter een initiatief voor heel Leuven, en is steeds in mei. Ook zal het voor ons niet makkelijk zijn om als LOKO een trekker te zijn voor zo n groot project in september-oktober. We zullen wel onze ruilmarkt houden. Dit is een eigen initiatief om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Hierin kunnen studenten spullen komen omruilen (of verkopen?) Zo doen we aan freecycling! Dat zou diezelfde week doorgaan, ideaal voor studenten die bijna vertrekken uit Leuven. Moest er ooit ook een camping zijn, zouden we dat alleszins beter in het stadspark houden. Daar troepen studenten immers zelf al samen wanneer het weer verbetert. 3.2 Divercity Divercity is de opvolger van Partycipation, omdat het Partycipation-project wat was stilgevallen. Divercity is een fototentoonstelling van LOKO, die diversiteit in the picture moet zetten. Dit jaar zou het wel niet in de blok plaatsvinden, maar nog tijdens het semester. Het concept is als volgt: studenten kunnen foto s inzenden, onze jury selecteert reeds een shortlist, en andere studenten kunnen ook stemmen voor een publieksprijs. Dit stemmen zou plaatsvinden op de openingsavond. Zo hopen we ook op een goeie opkomst. Op de openingsavond zou er ook een lezing rond diversiteit plaatsvinden. Achteraf is er ook de obligatoire receptie. Hopelijk wordt het een fijne avond, en kan de fototentoonstelling verder reizen door Leuven. De wedstrijd wordt binnen twee weken uitgeschreven. We maken allemaal heel wat reclame. Karel merkt op dat het Divercity-gegeven zeer duidelijk aanwezig moet zijn bij de foto s zelf. Dat was een evaluatiepuntje van vorige editie. De openingsavond zal doorgaan op 27 april. 3.3 Update VVS VVS is de Vlaamse Vereniging voor Studenten. LOKO heeft daar ook een mening over, want VVS behandelt ook sociale materie. Studentenkoten VERSLAG Werkvergadering sociaal 3

4 Een bepaald anoniem parlementslid wilt werken aan huisvesting voor studenten. Ze wil graag de steun van studenten, zodat het zeker ook in de media kan komen. Daarom vraagt zij onze input. Nieuwe regels die voorgesteld worden: Bij een hernieuwing van het huurcontract, mag de huisbaas de prijs maximaal laten stijgen met de index, en geen extra prijsverhoging. Als er een andere student in komt, mag de huisbaas wel zijn prijs opslaan. Karel vraagt zich wel af of er een uitzondering in kan komen wanneer de huisbaas investeert in het kot. Dit lijkt echter bijzonder moeilijk om in een wet te plaatsen. Als we de afweging maken, lijkt het ons alvast belangrijker dat de prijs beschermd wordt, dan dat er mogelijk minder investeringen in het kot zouden plaatsvinden. Waarborg zou maximaal één maand meer mogen bedragen, en zou op een geblokkeerde rekening moeten staan. Dit lijkt ons voor alle studenten een goede zaak. Er zouden ook transparantere huurprijzen moeten zijn. De energieprijzen zouden meegedeeld moeten worden, afhankelijk van het verbruik van de vorige bewoner(s), indien deze niet op voorhand vastliggen. Karel heeft nog wat bezorgdheden over de energiefacturen, zoals wanneer de ene maand meer verbruikt wordt dan geschat en er zo dus ook meer aangerekend wordt maar dat wanneer een andere maand minder verbruikt wordt, dit eveneens een weerslag moet krijgen in de afrekening. Karel geeft bovendien het idee mee om een maximumtermijn vast te leggen waarop de verhuurder de waarborg zeker moet terugbetaald hebben. De regering wil een algemeen kotenattest opstellen, vergelijkbaar met dat van kotwijs, maar dan overal gelijk en met controles van de overheid. Dit attest kan ook dwingender zijn, dan wat een universiteit kan afdwingen. Onderverhuur moet altijd mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor studenten die op Erasmus gaan. Moeilijker punt: contracten vastzetten op 12 maanden. Dit is niet voor iedereen positief: veel studenten willen immers naar huis gaan tijdens te zomer. Karel vindt het systeem beter dat studenten kunnen kiezen voor een 10- maandencontract, en zelf kiezen om dit te verlegen naar 12 maanden. Recht op huurvernieuwing: studenten moeten automatisch het recht krijgen om na de huurperiode hun contract verlegen. De huisbaas moet dan specifieke omstandigheden kunnen aantonen om het contract te verbreken. Hebben we nog extra getuigenissen om aan te kaarten? o Huisjesmelkers o Geen specifieke voorbeelden Dit dossier komt binnenkort op de VVS AV. Moest iemand nog getuigenissen hebben over problemen met studentenhuisvesting, dan mogen die nog doorg d worden naar Studiefinanciering Met de verhoging van het inschrijvingsgeld is het nodig om de studiefinanciering nog eens te bekijken. Enkele pijnpunten die momenteel in het beurssysteem zitten: Er zijn maar drie, vrij starre categorieën: beursstudent, bijna-beursstudent en nietbeursstudent VERSLAG Werkvergadering sociaal 4

5 Bij de aanpassing van het inschrijvingsgeld is enkel de inkomensgrens voor bijnabeursstudenten opgetrokken In een beurs zit enkel een studiekost vervat, geen leefkost Het inkomen van de ouders wordt berekend op de aanslagbrief van 2 jaar geleden o Opmerking: als er een recente wijziging is gebeurd in het inkomen van de ouders, kan je in de plaats daarvan recente loonbrieven insturen. Maatregelen KU Leuven: die wil actief promoten dat je je inschrijvingsgeld in twee keer kunt betalen, deel 1 in september en deel 2 in december. De KU Leuven zoekt bovendien uit of het variabel deel (dat berekend wordt per studiepunt) uitbetaald kan worden in het tweede semester. Zo zijn ze zeker van het aantal opgenomen studiepunten. Discussie Kleinere stappen in studiefinanciering: meer subcategorieën. Zo is de financiering beter afgesteld op de specifieke noden. Kunnen de inkomsten van de ouders niet berekend worden op de meest recente aanslagbrief? Kan de leefkost ook mee gefinancierd worden, en niet alleen de studeerkost? o Karel vindt dat om dit toe te staan, dat studenten wel een extra effort mogen doen. Het is immers erg duur wanneer studenten hun jaar komen verbrassen aan de universiteit. Dit wordt dan wel een heel dure rekening voor de belastingbetaler. o Het is een moeilijke discussie: overleven is immers niet de taak van het ministerie van onderwijs. Bovendien hebben de universiteiten en hogescholen nog steeds hun eigen systemen van bijkomende studiefinanciering. De bijna-beursstudenten zouden dezelfde financiering moeten krijgen als beursstudenten, volgens het VVS voorstel. Dit komt erop neer dat de inkomensgrens naar boven gaat. Hoe zouden ze dit financieren? Gevaar op extra correctie naar beneden voor de hele groep (beurs + bijna-beurs) bij gebrek aan financiering. We kunnen zo n beslissing echter echt niet maken zonder veel meer gegevens! Het lijkt handig om kindergeld rechtstreeks aan de student te laten storten, in plaats van aan de ouders. Zeker voor kot-studenten kan dit helpen om studenten die een moeilijke situatie hebben thuis, te helpen emanciperen. Hier moeten wel voldoende randvoorwaarden bij zijn om het gezin én het kind te beschermen. 3.5 Update raamakkoorden De Deelstuvoraad KU Leuven, die de financiering van o.m. Alma, residenties, maar ook LOKO financiert, behoort eigenlijk alleen maar toe aan de KU Leuven. Hogeschoolstudenten kunnen echter meegenieten van de KU Leuven studentenvoorzieningen dankzij de raamakkoorden. UCLL heeft een nieuw raamakkoord onderhandelt, waarbij LOKO alleen maar gefinancierd wordt voor kotstudenten van UCLL, en niet voor al haar studenten. Dit zou een minder inkomst van euro voor LOKO betekenen. Omdat de raamakkoorden voor de rest wel beter uitkomen voor de hele Deelstuvoraad, zou die die euro wel bijpassen. VERSLAG Werkvergadering sociaal 5

6 Extra punt 1. Studentengezondheidscentrum Vroegere situatie: vaak had je erg lange wachtrijen voor psychotherapeutische hulp (tot twee weken lang). In de praktijk betekende dit dat meer gegoede studenten in de private markt terecht kwamen (aan 50 euro per uur) en de andere studenten moesten wachten op hulp in het SGC (18 euro per uur of verminderd tarief). Deze wachtrijen waren uiteraard problematisch. De Deelstuvoraad heeft hier dan ook aan gewerkt. Dankzij een eerstelijnspsycholoog die sneller kan doorverwijzen, en betere afspraken met de private markt, geraken studenten sneller aan hulp. Hierdoor is de wachttijd gedaald tot maximum 3 dagen. Dit is een goeie realisatie, maar hier zijn extra problemen mee ontstaan. Het doorverwijzingsbeleid lijkt ons immers niet zo erg zuiver. Om behandeld te worden in het SGC moet: Het psychologisch probleem studiegerelateerd zijn Dit studiegerelateerde probleem mag nog niet plaatsgevonden hebben voor de studies aan de KU Leuven begonnen zijn Deze selectiecriteria zijn dus bijzonder streng. De prijs van externe therapie is echter nog steeds een drempel voor vele studenten. Het project MindMates, dat aandacht vestigt op aandacht voor psychologische problemen, staat wat haaks tegenover het selectiebeleid dat het SGC momenteel voert. Op de website van het SGC staat ook niets vermeld over deze selectiecriteria. De reden waarom de studentenvertegenwoordigers vroeger voorgestemd hebben voor strengere selectiecriteria, was onder voorbehoud dat: Studenten met minder middelen toch ook geholpen moesten kunnen worden aan goedkoper tarief; ofwel in het SGC, ofwel via financieringshulp. Discussie: vinden wij dat de KU Leuven zich moet toespitsen op studiegerelateerde problemen, of moet de KU Leuven aandacht blijven houden voor studenten die het financieel moeilijker hebben. Vraag: hoe bepalen ze wat studiegerelateerd is en wat niet? Vertrouwen we hier de eerstelijnspsycholoog in? We moeten het evenwicht zoeken tussen wat haalbaar is, en wat wenselijk is. Vraag: moet de deelstuvoraad meer psychologische hulp verlenen, en dus meer psychotherapeuten aannemen? Vraag: moet er een tegemoetkoming komen voor sociaal-economisch zwakkere studenten? o De mutualiteit biedt zelf reeds terugbetaling voor een bepaald aantal sessies bij psychologen. Is het de taak van de universiteit om extra financiering aan te bieden? o Joost vindt het wat raar dat de universiteit zou moeten tussenkomen voor psychologische problemen die niet te maken hebben met het onderwijs. o Het blijft echter wel nuttig dat de universiteit de eerstelijnspsycholoog aanbiedt, om studenten verder te helpen in het zorgtraject. VERSLAG Werkvergadering sociaal 6

7 o o Het lijkt eerder de taak van de mutualiteiten en de overheid om die financiering te verzorgen. Het strenge selectiebeleid van de KU Leuven is in strijd met de boodschap van het prestigeproject MindMates van de deelstuvoraad. Is dat dan niet wat hypocriet? We schrijven hier een nota over en brengen dit naar de AV. Extra punt 2. Brandpreventie KBC heeft een project opgestart om brandpreventie onder de aandacht te brengen bij studenten. Ze willen iets doen voor de samenleving, niet om reclame te maken. Hun logo zou er bijvoorbeeld niets mee te maken hebben. KBC blijkt gewoon een erg geëngageerde bank. Het filmpje zal gefilmd worden op Karel zijn kot. Gerrit modereert. Wilt er iemand figureren? Het zal door heel Leuven bekeken worden, en in een professionele context gefilmd worden. Extra punt 3. Velo wordt 20 Acht mei is er een academische zitten. Een kunstenaar (Ief Spinc le) zal een kunstwerk maken, met hetzelfde proces van Velo (met heel wat recyclage in). En in de week van 11 mei mogen de klanten langskomen bij Velo. Er zal kofie zijn, je moet je banden niet zelf oppompen en je krijgt een sleutelhanger van Velo. Op 13 mei zal er een opendeurdag. De aanwezigheid van de wv wordt als vanzelfsprekend beschouwd, maar daarom niet minder geapprecieerd. Dit wordt gefinancierd met subsidies. Het geld komt niet uit de buspasmiddelen. Het kunstwerk wordt alvast volledig gesubsidieerd vanuit het kunstproject. Varia Ollie wil graag reclame maken voor een lezing over porno en seksuele relaties: Who s afraid of porn. Ollie vraagt om op persoonlijke wijze zoveel mogelijk mensen mee uit te nodigen op Facebook, gezien we het niet via de LOKO kanalen kunnen doen. Uitnodigingen Nu bezig: week van de vrijwilliger! 9 maart: wervingsavond nieuwe vrijwilligers VERSLAG Werkvergadering sociaal 7

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Verkiezingen. 3.

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Verkiezingen. 3. LOKO ALGEMENE VERGADERING 3 OKTOBER 2014 19U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 11 sep (bijlage 1) AB: 10 sep en 29 sep RvB: 14 sep WV Sport: 5 sep en 23 sep 2 Goedkeuring

Nadere informatie

Zwart gat dreigt na integratie

Zwart gat dreigt na integratie Internationaal Prestigeproject Pieters draait op volle toeren 7 v e to Beeld Koffieverslaafd PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student week van 18 mei 2015 jaargang 41

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. AFSPRAKEN TUSSEN KASSIER EN BESTUUR... 4 2.1. ELKE MAAND EEN KASVERSLAG OP DE BESTUURSVERGADERING... 4 2.2. DUIDELIJKE

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen Juni 2015 BUILD hoe zullen we wonen in de toekomst? Belgische aan MIT Ik wil de bouw een geweten schoppen 3D-printen: hoe zit het? Een gebouw printen lukt nog niet WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie