Elly voegt drie puntjes toe: brandpreventie, studentengezondheidscentrum en Velo. Het puntje van Alma wordt naar voor geschoven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elly voegt drie puntjes toe: brandpreventie, studentengezondheidscentrum en Velo. Het puntje van Alma wordt naar voor geschoven."

Transcriptie

1 LOKO WERKVERGADERING SOCIAAL 2 MAART U LOKO GRIJZE VERGADERZAAL VERSLAG Aanwezig: Eoos: Joren De La Ruelle Katechetika: Olrik van der Woerd Politika: Tijs Fastré en Lander Govaerts LOKO: Elly Suys, Rien Hoeyberghs, Thomas Blontrock, Caroline Bastiaens, Karel Van Den Bossche, Niels Decoster (verslag) Verontschuldigd: Medica: Kristien Borremans Geos: Frédéric Van den Ostende Ekonomika NFK: Lorenzo Buti Pedagogische Kring: Sjouke Schraeyen VTK: Lukas De Backer LOKO: Jens Warrie Afwezig: Alfa, Babylon, Historia, Mecenas, Musicologica, Apollonia, Eros, Medisoc, Apolloon, Bios, Chemika, Merkator, Wina, Canonica, Cluster, Crimen, VRG, De Kelten, Diana, Didactica, Educata, Soca, Steil, Faculteit Ind. Ing., LBK, Psychologische Kring, Veto, LOKO: Marrit van den Heuvel, Andries Verslyppe, Joost Vermote, Brecht Vanacker, Michiel Peeters, Fien Mertens, Gauthier Moureau, Joris Gevaert, Joren Monnens 1 Goedkeuring verslagen Geen opmerkingen. Verslag is goedgekeurd. 2 Goedkeuring agenda Elly voegt drie puntjes toe: brandpreventie, studentengezondheidscentrum en Velo. Het puntje van Alma wordt naar voor geschoven. 3 Agendapunten 3.4 Investeringsplan Alma (zie presentatie) Alma heeft een investeringsplan opgesteld voor de komende vijf jaar. Rien stelt dit voor. Belangrijke investeringen: nieuwe Alma Gasthuisberg (ca. 3.3 miljoen), investeringen in Alma 2 en Alma 3 (enkele en euro s). VERSLAG Werkvergadering sociaal 1

2 Make or Buy is een nieuw concept van Alma, waarin ze gaan nadenken over welke grondstoffen ze zullen gebruiken. Het lijkt immers kostenbesparend om reeds verder verwerkte producten te gebruiken. Enkele nieuwe projecten zullen ook wat geld kosten, maar hopen ze terug te verdienen met de exploitatie ervan. Dit zijn twee nieuwe broodjesbars, de ruimte onder Alma 3 en ze willen graag een foodtruck aankopen, in plaats van die telkens te huren. Ook de cafetaria van Groep T, Alma Pauscollege en het Academisch Kwartiertje in De Valk hebben vernieuwing nodig. Hier verwachten ze wel dat deze locaties mee zullen betalen. In het Pauscollege zullen ze de Alma omgooien tot een proefproject Flex Store, gezien de studenten van het Pauscollege niet langer verplicht zullen zijn daar te komen eten. Ook enkele andere vernieuwingen zijn dringend nodig: vervanging van materiaal, het wagenpark, groot onderhoud op gebouwen en het sociaal passief op het personeel. Hoe gaan ze dat betalen? Deels uit hun subsidies vanuit RvS, deels vanuit een lening aan de KU Leuven en deels uit eigen middelen die nog opzij staan. Hiermee komen ze nog niet helemaal toe. Daarom zoeken ze nog extra financiering. Opgelet: elk project moet voor de goedkeuring ervan ook nog eens apart besproken worden op de Alma Raad van Bestuur. Rien merkt echter een probleem op: deze plannen zijn voor de komende vijf jaar, maar de financiering loopt over 20 jaar. Als ze na die 5 jaar opnieuw investeringen willen uitvoeren, zijn hier dus geen middelen meer voor. Alma heeft hier nog geen concreet antwoord op kunnen geven. Het lijkt momenteel zo dat een extra prijsverhoging de enige manier zou zijn om latere investeringen te kunnen financieren. Dit lijkt niet erg positief voor de studenten. Olrik vraagt zich af hoe andere studentenrestaurants het aanpakken, qua grondstoffen. Alma moet zeker proberen om van de goede punten van de andere studentenrestaurants leren. In Gent wordt alles aangekocht en niets echt zelf klaargemaakt. De studenten zijn daar wel best tevreden over. De universiteit zou daar wel meer subsidies geven aan studentenvoedsel. Alma vraagt zich af of er niet één van de grote Alma s in Leuven beter zou sluiten. Alma 1 en Alma 2 liggen heel dicht bij elkaar. De vraag stelt zich of dit wel rendabel is. Hier moet echter nog veel over nagedacht worden. Alma is ondertussen nog aan het onderzoeken hoe ze het project Living Campus uit kunnen voeren: hierin wordt onderzocht hoe ze Alma s ook kunnen inrichten als ruimte om te kunnen ontspannen tussen de maaltijden door. Joost vraagt zich af wat het Make or Buy-project zou betekenen voor het personeel. Er zou immers mogelijk minder werk zijn in de Alma s zelf. Hier is nog niet echt een antwoord op. 3.1 Duurzaamheid: camping De cel duurzaamheid van de KU Leuven vraagt of we met LOKO een extra satelliet-camping zouden willen opstellen tijdens de klimaatweek. Dan is er reeds een algemene camping op de vismarkt, maar ze zouden het leuk vinden, als de studenten zich hier mee achter VERSLAG Werkvergadering sociaal 2

3 scharen, en zelf een camping opstellen. Idealiter op het universitair sportcentrum, omdat daar tijdens die week ook een activiteit van LOKO Sport door gaat. Het campingidee krijgt echter heel wat tegenkanting: het is moeilijk te realiseren, en zal waarschijnlijk erg weinig volk trekken. Karel vraagt zich af of we geen campagne kunnen houden om een keer in de tuin te slapen. We kunnen misschien eerder proberen om studenten mee te laten kamperen op de hoofdcamping op de Vismarkt. De werkvergadering kiest ervoor om geen satellietcamping te organiseren. Olrik vraagt zich af of de camping niet beter in september zou plaatsvinden, dan kunnen de studenten ook meedoen. De klimaatweek is echter een initiatief voor heel Leuven, en is steeds in mei. Ook zal het voor ons niet makkelijk zijn om als LOKO een trekker te zijn voor zo n groot project in september-oktober. We zullen wel onze ruilmarkt houden. Dit is een eigen initiatief om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Hierin kunnen studenten spullen komen omruilen (of verkopen?) Zo doen we aan freecycling! Dat zou diezelfde week doorgaan, ideaal voor studenten die bijna vertrekken uit Leuven. Moest er ooit ook een camping zijn, zouden we dat alleszins beter in het stadspark houden. Daar troepen studenten immers zelf al samen wanneer het weer verbetert. 3.2 Divercity Divercity is de opvolger van Partycipation, omdat het Partycipation-project wat was stilgevallen. Divercity is een fototentoonstelling van LOKO, die diversiteit in the picture moet zetten. Dit jaar zou het wel niet in de blok plaatsvinden, maar nog tijdens het semester. Het concept is als volgt: studenten kunnen foto s inzenden, onze jury selecteert reeds een shortlist, en andere studenten kunnen ook stemmen voor een publieksprijs. Dit stemmen zou plaatsvinden op de openingsavond. Zo hopen we ook op een goeie opkomst. Op de openingsavond zou er ook een lezing rond diversiteit plaatsvinden. Achteraf is er ook de obligatoire receptie. Hopelijk wordt het een fijne avond, en kan de fototentoonstelling verder reizen door Leuven. De wedstrijd wordt binnen twee weken uitgeschreven. We maken allemaal heel wat reclame. Karel merkt op dat het Divercity-gegeven zeer duidelijk aanwezig moet zijn bij de foto s zelf. Dat was een evaluatiepuntje van vorige editie. De openingsavond zal doorgaan op 27 april. 3.3 Update VVS VVS is de Vlaamse Vereniging voor Studenten. LOKO heeft daar ook een mening over, want VVS behandelt ook sociale materie. Studentenkoten VERSLAG Werkvergadering sociaal 3

4 Een bepaald anoniem parlementslid wilt werken aan huisvesting voor studenten. Ze wil graag de steun van studenten, zodat het zeker ook in de media kan komen. Daarom vraagt zij onze input. Nieuwe regels die voorgesteld worden: Bij een hernieuwing van het huurcontract, mag de huisbaas de prijs maximaal laten stijgen met de index, en geen extra prijsverhoging. Als er een andere student in komt, mag de huisbaas wel zijn prijs opslaan. Karel vraagt zich wel af of er een uitzondering in kan komen wanneer de huisbaas investeert in het kot. Dit lijkt echter bijzonder moeilijk om in een wet te plaatsen. Als we de afweging maken, lijkt het ons alvast belangrijker dat de prijs beschermd wordt, dan dat er mogelijk minder investeringen in het kot zouden plaatsvinden. Waarborg zou maximaal één maand meer mogen bedragen, en zou op een geblokkeerde rekening moeten staan. Dit lijkt ons voor alle studenten een goede zaak. Er zouden ook transparantere huurprijzen moeten zijn. De energieprijzen zouden meegedeeld moeten worden, afhankelijk van het verbruik van de vorige bewoner(s), indien deze niet op voorhand vastliggen. Karel heeft nog wat bezorgdheden over de energiefacturen, zoals wanneer de ene maand meer verbruikt wordt dan geschat en er zo dus ook meer aangerekend wordt maar dat wanneer een andere maand minder verbruikt wordt, dit eveneens een weerslag moet krijgen in de afrekening. Karel geeft bovendien het idee mee om een maximumtermijn vast te leggen waarop de verhuurder de waarborg zeker moet terugbetaald hebben. De regering wil een algemeen kotenattest opstellen, vergelijkbaar met dat van kotwijs, maar dan overal gelijk en met controles van de overheid. Dit attest kan ook dwingender zijn, dan wat een universiteit kan afdwingen. Onderverhuur moet altijd mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor studenten die op Erasmus gaan. Moeilijker punt: contracten vastzetten op 12 maanden. Dit is niet voor iedereen positief: veel studenten willen immers naar huis gaan tijdens te zomer. Karel vindt het systeem beter dat studenten kunnen kiezen voor een 10- maandencontract, en zelf kiezen om dit te verlegen naar 12 maanden. Recht op huurvernieuwing: studenten moeten automatisch het recht krijgen om na de huurperiode hun contract verlegen. De huisbaas moet dan specifieke omstandigheden kunnen aantonen om het contract te verbreken. Hebben we nog extra getuigenissen om aan te kaarten? o Huisjesmelkers o Geen specifieke voorbeelden Dit dossier komt binnenkort op de VVS AV. Moest iemand nog getuigenissen hebben over problemen met studentenhuisvesting, dan mogen die nog doorg d worden naar Studiefinanciering Met de verhoging van het inschrijvingsgeld is het nodig om de studiefinanciering nog eens te bekijken. Enkele pijnpunten die momenteel in het beurssysteem zitten: Er zijn maar drie, vrij starre categorieën: beursstudent, bijna-beursstudent en nietbeursstudent VERSLAG Werkvergadering sociaal 4

5 Bij de aanpassing van het inschrijvingsgeld is enkel de inkomensgrens voor bijnabeursstudenten opgetrokken In een beurs zit enkel een studiekost vervat, geen leefkost Het inkomen van de ouders wordt berekend op de aanslagbrief van 2 jaar geleden o Opmerking: als er een recente wijziging is gebeurd in het inkomen van de ouders, kan je in de plaats daarvan recente loonbrieven insturen. Maatregelen KU Leuven: die wil actief promoten dat je je inschrijvingsgeld in twee keer kunt betalen, deel 1 in september en deel 2 in december. De KU Leuven zoekt bovendien uit of het variabel deel (dat berekend wordt per studiepunt) uitbetaald kan worden in het tweede semester. Zo zijn ze zeker van het aantal opgenomen studiepunten. Discussie Kleinere stappen in studiefinanciering: meer subcategorieën. Zo is de financiering beter afgesteld op de specifieke noden. Kunnen de inkomsten van de ouders niet berekend worden op de meest recente aanslagbrief? Kan de leefkost ook mee gefinancierd worden, en niet alleen de studeerkost? o Karel vindt dat om dit toe te staan, dat studenten wel een extra effort mogen doen. Het is immers erg duur wanneer studenten hun jaar komen verbrassen aan de universiteit. Dit wordt dan wel een heel dure rekening voor de belastingbetaler. o Het is een moeilijke discussie: overleven is immers niet de taak van het ministerie van onderwijs. Bovendien hebben de universiteiten en hogescholen nog steeds hun eigen systemen van bijkomende studiefinanciering. De bijna-beursstudenten zouden dezelfde financiering moeten krijgen als beursstudenten, volgens het VVS voorstel. Dit komt erop neer dat de inkomensgrens naar boven gaat. Hoe zouden ze dit financieren? Gevaar op extra correctie naar beneden voor de hele groep (beurs + bijna-beurs) bij gebrek aan financiering. We kunnen zo n beslissing echter echt niet maken zonder veel meer gegevens! Het lijkt handig om kindergeld rechtstreeks aan de student te laten storten, in plaats van aan de ouders. Zeker voor kot-studenten kan dit helpen om studenten die een moeilijke situatie hebben thuis, te helpen emanciperen. Hier moeten wel voldoende randvoorwaarden bij zijn om het gezin én het kind te beschermen. 3.5 Update raamakkoorden De Deelstuvoraad KU Leuven, die de financiering van o.m. Alma, residenties, maar ook LOKO financiert, behoort eigenlijk alleen maar toe aan de KU Leuven. Hogeschoolstudenten kunnen echter meegenieten van de KU Leuven studentenvoorzieningen dankzij de raamakkoorden. UCLL heeft een nieuw raamakkoord onderhandelt, waarbij LOKO alleen maar gefinancierd wordt voor kotstudenten van UCLL, en niet voor al haar studenten. Dit zou een minder inkomst van euro voor LOKO betekenen. Omdat de raamakkoorden voor de rest wel beter uitkomen voor de hele Deelstuvoraad, zou die die euro wel bijpassen. VERSLAG Werkvergadering sociaal 5

6 Extra punt 1. Studentengezondheidscentrum Vroegere situatie: vaak had je erg lange wachtrijen voor psychotherapeutische hulp (tot twee weken lang). In de praktijk betekende dit dat meer gegoede studenten in de private markt terecht kwamen (aan 50 euro per uur) en de andere studenten moesten wachten op hulp in het SGC (18 euro per uur of verminderd tarief). Deze wachtrijen waren uiteraard problematisch. De Deelstuvoraad heeft hier dan ook aan gewerkt. Dankzij een eerstelijnspsycholoog die sneller kan doorverwijzen, en betere afspraken met de private markt, geraken studenten sneller aan hulp. Hierdoor is de wachttijd gedaald tot maximum 3 dagen. Dit is een goeie realisatie, maar hier zijn extra problemen mee ontstaan. Het doorverwijzingsbeleid lijkt ons immers niet zo erg zuiver. Om behandeld te worden in het SGC moet: Het psychologisch probleem studiegerelateerd zijn Dit studiegerelateerde probleem mag nog niet plaatsgevonden hebben voor de studies aan de KU Leuven begonnen zijn Deze selectiecriteria zijn dus bijzonder streng. De prijs van externe therapie is echter nog steeds een drempel voor vele studenten. Het project MindMates, dat aandacht vestigt op aandacht voor psychologische problemen, staat wat haaks tegenover het selectiebeleid dat het SGC momenteel voert. Op de website van het SGC staat ook niets vermeld over deze selectiecriteria. De reden waarom de studentenvertegenwoordigers vroeger voorgestemd hebben voor strengere selectiecriteria, was onder voorbehoud dat: Studenten met minder middelen toch ook geholpen moesten kunnen worden aan goedkoper tarief; ofwel in het SGC, ofwel via financieringshulp. Discussie: vinden wij dat de KU Leuven zich moet toespitsen op studiegerelateerde problemen, of moet de KU Leuven aandacht blijven houden voor studenten die het financieel moeilijker hebben. Vraag: hoe bepalen ze wat studiegerelateerd is en wat niet? Vertrouwen we hier de eerstelijnspsycholoog in? We moeten het evenwicht zoeken tussen wat haalbaar is, en wat wenselijk is. Vraag: moet de deelstuvoraad meer psychologische hulp verlenen, en dus meer psychotherapeuten aannemen? Vraag: moet er een tegemoetkoming komen voor sociaal-economisch zwakkere studenten? o De mutualiteit biedt zelf reeds terugbetaling voor een bepaald aantal sessies bij psychologen. Is het de taak van de universiteit om extra financiering aan te bieden? o Joost vindt het wat raar dat de universiteit zou moeten tussenkomen voor psychologische problemen die niet te maken hebben met het onderwijs. o Het blijft echter wel nuttig dat de universiteit de eerstelijnspsycholoog aanbiedt, om studenten verder te helpen in het zorgtraject. VERSLAG Werkvergadering sociaal 6

7 o o Het lijkt eerder de taak van de mutualiteiten en de overheid om die financiering te verzorgen. Het strenge selectiebeleid van de KU Leuven is in strijd met de boodschap van het prestigeproject MindMates van de deelstuvoraad. Is dat dan niet wat hypocriet? We schrijven hier een nota over en brengen dit naar de AV. Extra punt 2. Brandpreventie KBC heeft een project opgestart om brandpreventie onder de aandacht te brengen bij studenten. Ze willen iets doen voor de samenleving, niet om reclame te maken. Hun logo zou er bijvoorbeeld niets mee te maken hebben. KBC blijkt gewoon een erg geëngageerde bank. Het filmpje zal gefilmd worden op Karel zijn kot. Gerrit modereert. Wilt er iemand figureren? Het zal door heel Leuven bekeken worden, en in een professionele context gefilmd worden. Extra punt 3. Velo wordt 20 Acht mei is er een academische zitten. Een kunstenaar (Ief Spinc le) zal een kunstwerk maken, met hetzelfde proces van Velo (met heel wat recyclage in). En in de week van 11 mei mogen de klanten langskomen bij Velo. Er zal kofie zijn, je moet je banden niet zelf oppompen en je krijgt een sleutelhanger van Velo. Op 13 mei zal er een opendeurdag. De aanwezigheid van de wv wordt als vanzelfsprekend beschouwd, maar daarom niet minder geapprecieerd. Dit wordt gefinancierd met subsidies. Het geld komt niet uit de buspasmiddelen. Het kunstwerk wordt alvast volledig gesubsidieerd vanuit het kunstproject. Varia Ollie wil graag reclame maken voor een lezing over porno en seksuele relaties: Who s afraid of porn. Ollie vraagt om op persoonlijke wijze zoveel mogelijk mensen mee uit te nodigen op Facebook, gezien we het niet via de LOKO kanalen kunnen doen. Uitnodigingen Nu bezig: week van de vrijwilliger! 9 maart: wervingsavond nieuwe vrijwilligers VERSLAG Werkvergadering sociaal 7

We hebben ons onderverdeeld in werkgroepjes om het beleidsplan van LOKO Sociaal uit te werken.

We hebben ons onderverdeeld in werkgroepjes om het beleidsplan van LOKO Sociaal uit te werken. LOKO WERKVERGADERING SOCIAAL 6 OKTOBER 2014 20U MTC 00.59 VERSLAG Aanwezig: Joren Dela Ruelle (EOOS), Kristien Borremans (Medica), Sarah De Wit (Medisoc), Fien De Winter (Bios), Enyo Vanmontfort (Merkator),

Nadere informatie

We gaan het puntje sponsoring op ACCO cursussen naar voor plaatsen.

We gaan het puntje sponsoring op ACCO cursussen naar voor plaatsen. LOKO WERKVERGADERING SOCIAAL 16 FEBRUARI 2015 20U MSI 01.23 VERSLAG Aanwezig: Kristien Borremans (Medica), Sarah De Wit (Medisoc), Tim De Samber (Chemika), Jolien De Brier (Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen),

Nadere informatie

Beslissingen en discussies over relevante inhoudelijke thema's vinden hier plaats.

Beslissingen en discussies over relevante inhoudelijke thema's vinden hier plaats. LOKO ALGEMENE VERGADERING 8 MEI 2015 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 27 maart 2015 (bijlage 1, p.2) COCO: 18 april en 1 mei RvB: 25 maart AB: 23 maart, 20

Nadere informatie

Subsidies schijf 1 Type Naam Activiteit Factuurbedrag

Subsidies schijf 1 Type Naam Activiteit Factuurbedrag s schijf 1 Type Naam Activiteit Factuurbedrag KRINGEN Alfa Type Naam Activiteit Factuurbedrag Stem 1 Informatief drukwerk kringblad 73,00 Informatief drukwerk kringblad 139,00 Informatief drukwerk kringblad

Nadere informatie

UITNODIGING. 1 Goedkeuring verslagen. 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 4 Operationele punten. 5 Update mandaten. 3.1 Prijsstijging Alma

UITNODIGING. 1 Goedkeuring verslagen. 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 4 Operationele punten. 5 Update mandaten. 3.1 Prijsstijging Alma LOKO WV STUDENTENBELEID VRIJDAG 2 OKTOBER AANSLUITEND BIJ AV LEUVEN UITNODIGING 1 Goedkeuring verslagen 2 Goedkeuring agenda 3 Strategische punten 3.1 Prijsstijging Alma 3.2 Living Campus project 4 Operationele

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Roderik zegt dat Niels zich erachter gaat zetten. (Niels zegt dat dat klopt, nvdr.)

Roderik zegt dat Niels zich erachter gaat zetten. (Niels zegt dat dat klopt, nvdr.) LOKO ALGEMEEN BUREAU 21 SEPTEMBER 2015 20U LOKO VERSLAG Aanwezig: Joost Vermote, Elly Suys, Joren Dela Ruelle, Wouter Leemans, Nora Sleiderink, Tine Naegels, Daphne F. de Roo, Mariska Gellaerts, Mike Moron,

Nadere informatie

We zullen 4.2 en 4.7 vooraan bespreken, omdat de persoontjes in kwestie eerder moeten vertrekken.

We zullen 4.2 en 4.7 vooraan bespreken, omdat de persoontjes in kwestie eerder moeten vertrekken. LOKO ALGEMENE VERGADERING 27 MAART 2015 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 13 maart (bijlage 1, p.2) COCO: 5 maart en 19 maart WV Sociaal: 16 maart Internationaal:

Nadere informatie

LOKO ALGEMENE VERGADERING 13 SEPTEMBER U BOSGEUS IEPER VERSLAG

LOKO ALGEMENE VERGADERING 13 SEPTEMBER U BOSGEUS IEPER VERSLAG LOKO ALGEMENE VERGADERING 13 SEPTEMBER 2012 10U BOSGEUS IEPER VERSLAG Aanwezig: Agia Thomassen (Eoos), Ali Jelene Scheers (Alfa), Andries Verslyppe (OWR), Anke Van Den Bergh (kandidaat-extern), Anneleen

Nadere informatie

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (bijlage 1) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Mobiliteitsenquête (bijlage volgt)

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (bijlage 1) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Mobiliteitsenquête (bijlage volgt) LOKO ALGEMENE VERGADERING 15 NOVEMBER 2013 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (bijlage 1) AV: 25 okt (bijlage 2) CoCo: 17 okt en 31 okt Algemeen Bureau: 21 okt WV Sport:

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Algemene Kringraad Vergadering

Algemene Kringraad Vergadering Algemene Kringraad Vergadering Vergadering van 4 oktober 2010 Scienticalokaal, Celestijnenlaan 200L om 21u30 Aanwezig: Ruben (voorzitter), Mathias (ondervoorzitter), Peter (web), Lore (beheer), Wouter

Nadere informatie

Brussel bruisende studentenstad

Brussel bruisende studentenstad Op kot of pendelen? Een moeilijke vraag. Als je ver van Brussel woont, is op kot gaan voor veel studenten een logische keuze. Maar hoeveel kost dat en waar kun je terecht? Hoe begin je best aan je zoektocht

Nadere informatie

Algemene Informatie. id 463 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus

Algemene Informatie. id 463 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus Algemene Informatie id 463 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok (hoofdinschrijving) Bachelor derde studiefase opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie

Nadere informatie

Christophe Bossuyt. 18 mei Zie kader hieronder

Christophe Bossuyt. 18 mei Zie kader hieronder Standpunt Studiekosten Rapporteur & Co-rapporteur Datum goedkeuring bureau Christophe Bossuyt 18 mei 2017 Datum goedkeuring av 8 juni 2017 Contactpersoon Probleemstelling, oplossing en korte inhoud. Liesbeth

Nadere informatie

Praesidium vergadering 9 17 december 2012

Praesidium vergadering 9 17 december 2012 Praesidium vergadering 9 17 december 2012 1. Verontschuldigden Sophie, Meynen, Bert, Jannes, Thomas, Maarten, Yasmine, Vermeyen, Jannes, Willem, Gert 2. Afwezigen Eva, Piens, Niels S., T Seyen, Bram 3.

Nadere informatie

Rik de nieuwe studentenflik komt met de fakbarcode. Die wordt ondertekend. Joepie!

Rik de nieuwe studentenflik komt met de fakbarcode. Die wordt ondertekend. Joepie! LOKO ALGEMENE VERGADERING 2 OKTOBER 2015 21U MTC GROTE AULA VERSLAG Aanwezig: Leslie Engels (Alfa), Jeroen Meewis (Apollonia), Paulien Geeraerts, Peter van Melder, Tessa Van Mol, Isolde Franquart (Apolloon),

Nadere informatie

Subsidies schijf 3 Type Naam Activiteit Factuurbedrag pagina's/korting oplage/personen/km Maximaal % Maximaal kost Maximaal activiteit Subsidie

Subsidies schijf 3 Type Naam Activiteit Factuurbedrag pagina's/korting oplage/personen/km Maximaal % Maximaal kost Maximaal activiteit Subsidie s schijf 3 Kringen KRINGEN Alfa kringblad 200,00 7 200 50,00% 50,00 21,00 21,00 kringblad 200,00 18 200 50,00% 50,00 54,00 29,00 kringblad 200,00 200 50,00% 50,00 0,00 0,00 max per schijf per stem Cultuur:

Nadere informatie

Karel en Andries bespreken de nieuwe gegevens over de besparingen op het onderwijs.

Karel en Andries bespreken de nieuwe gegevens over de besparingen op het onderwijs. LOKO ALGEMENE VERGADERING 17 OKTOBER 2014 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 3 okt (bijlage 1) RvB: 8 okt WV Sport: 30 sep en 7 okt WV Int.: 30 sep 2 Goedkeuring

Nadere informatie

Standpunt Studentenhuisvesting

Standpunt Studentenhuisvesting Standpunt Studentenhuisvesting (25 juni 2014) INHOUD 1. Kwaliteit... 2 Wetgeving... 2 Conformiteitsattest... 2 Modelhuurcontract... 3 Regionaal kwaliteitslabel... 3 2. Democratische, betaalbare studentenhuisvesting...

Nadere informatie

LOKO International LOKO AV 20 December 2013 Evaluatie Think Abroad Month

LOKO International LOKO AV 20 December 2013 Evaluatie Think Abroad Month LOKO International LOKO AV 20 December 2013 Evaluatie Think Abroad Month Inhoud Inleiding Promocampagne International Fair LOKOmotion @ Albatros Events van kringen en ISA s Conclusie Inleiding November

Nadere informatie

Algemene Informatie. id 430 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus

Algemene Informatie. id 430 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus Algemene Informatie id 430 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok (hoofdinschrijving) Bachelor derde studiefase opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie

Nadere informatie

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Sheffield is de derde grootste stad van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

Studiefinanciering Toelagen van de Vlaamse Overheid Toelagen vanuit de UHasselt Andere financiële tegemoetkomingen

Studiefinanciering Toelagen van de Vlaamse Overheid Toelagen vanuit de UHasselt Andere financiële tegemoetkomingen Studiefinanciering Toelagen van de Vlaamse Overheid Toelagen vanuit de UHasselt Andere financiële tegemoetkomingen Studeren Studietoelagen van de Vlaamse Overheid De voorwaarden om een studietoelage te

Nadere informatie

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Reglement financiële steun ten laste name facturen Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Art. 1 Mensen met financiële moeilijkheden kunnen bij het Sociaal Huis

Nadere informatie

STANDPUNT HUISVESTING

STANDPUNT HUISVESTING Goedgekeurd op de algemene vergadering van 26 maart 2013 met 11 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De Gentse StudentenRaad: Heeft begrip voor de specifieke problematiek van jonge gezinnen

Nadere informatie

VERSLAG. 1 Goedkeuring verslagen

VERSLAG. 1 Goedkeuring verslagen LOKO ALGEMENE VERGADERING 30 OKTOBER 2015 21U MTC VERSLAG Aanwezig: Delphine Ramon, Steven Roose (Deelstuvoraad), Delphine Ramon (Mobiliteit), Gautier Moureau (Acco), Daphne de Roo, Olivia Beckers, Stijn

Nadere informatie

VERSLAG. 1. Goedkeuring verslagen

VERSLAG. 1. Goedkeuring verslagen LOKO ALGEMENE VERGADERING 7 30 NOVEMBER 2011 19U AULA LACROIX VERSLAG Aanwezig: Ali Jelene Scheers (Alfa); Hans Boeckx, Katrien De Keersmaecker (Apollonia); Gilles Schouppe, Femke Smeets, Claudia Löwik

Nadere informatie

VERSLAG. 1 Goedkeuring verslagen (2 ) 2 Goedkeuring agenda (1 )

VERSLAG. 1 Goedkeuring verslagen (2 ) 2 Goedkeuring agenda (1 ) LOKO WV STUDENTENBELEID VRIJDAG 11 DECEMBER NA AV MTC LEUVEN VERSLAG Aanwezig: Bent Hubrecht, Bram Van Baelen, Caroline Hermans, Caroline Van Rhee, Cilia Gouwy, Delphine Ramon, Joost Vermote, Joris Gevaert,

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

TAAK: huiswerk van de AV bekijken tegen volgend AB: het zal dan besproken worden om eventueel beslissingen te kunnen nemen

TAAK: huiswerk van de AV bekijken tegen volgend AB: het zal dan besproken worden om eventueel beslissingen te kunnen nemen LOKO ALGEMEEN BUREAU Maandag 2 november 2015 19u s Meiers 5 grijze vergaderzaal Duur vergadering: 1u,56 Verslag Aanwezig: Cilia, Mariska, Stefaan, Bram, Steven, Joris, Tom, Mike, Bent, Julien, Nora, Daphne,

Nadere informatie

LOKO DEELBUREAU SOCIAAL 16 NOVEMBER 2011 19U AULA LACROIX VERSLAG

LOKO DEELBUREAU SOCIAAL 16 NOVEMBER 2011 19U AULA LACROIX VERSLAG LOKO DEELBUREAU SOCIAAL 16 NOVEMBER 2011 19U AULA LACROIX VERSLAG Aanwezig: Ali Jelene Scheers, Joren Monnens, Ellen Vervoort (Alfa); Hans Boeckx, Katrien De Keersmaecker (Apollonia); Gilles Schouppe,

Nadere informatie

Nuttige tips Start op tijd met je zoektocht naar een studentenkamer. Ken je prioriteiten: weet wat je wilt! Verken de omgeving, ook s avonds.

Nuttige tips  Start op tijd met je zoektocht naar een studentenkamer.  Ken je prioriteiten: weet wat je wilt! Verken de omgeving, ook s avonds. Op kot of pendelen? Een moeilijke vraag. Als je ver van Brussel woont, is op kot gaan voor veel studenten een logische keuze. Maar hoeveel kost dat en waar kun je terecht? Hoe begin je best aan je zoektocht

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Universiteit

Erasmusbestemming: Universiteit Erasmusbestemming: Rijsel Academiejaar:2006-2007 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De univ ligt vrij dicht bij het centrum, maar als

Nadere informatie

Afwezig mk: Liam, Vince, Charlotte, Stien, Kaffee, Lisa, Pauline, Sofie.

Afwezig mk: Liam, Vince, Charlotte, Stien, Kaffee, Lisa, Pauline, Sofie. Aanwezig: Nick, Robin, Laura J, Loren, Lens, Glenn, Louis, Adrien, Evelien, Amber, Dries V, Lieze, Paulien, Loïc, Gust, Lotte, Sophie, Lins, Jante(verslag). Afwezig mk: Liam, Vince, Charlotte, Stien, Kaffee,

Nadere informatie

Werkgroep Apolloon Onderwijs 1

Werkgroep Apolloon Onderwijs 1 Werkgroep Apolloon Onderwijs 1 Datum: 13 okt. 15 Tijd: 20:00 Locatie: Gbdn Aanwezig: Daphne de Koster, Camille De Wilde, Heleen Helsen, Paulien Geeraerts, Emma Dierckx, Silvy Thijssen, Britta Hanssen,

Nadere informatie

Voorontwerp Vlaams Huurdecreet

Voorontwerp Vlaams Huurdecreet Voorontwerp Vlaams Huurdecreet Voorontwerp Vlaams Huurdecreet Zesde staatshervorming: gewesten bevoegd voor woninghuur het Vlaams Gewest kiest voor een afzonderlijke decretale regeling, het Vlaams Huurdecreet:

Nadere informatie

Statuten. de Leuvense studentenraad

Statuten. de Leuvense studentenraad de Leuvense studentenraad.be LOKO, de Leuvense studentenraad s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be www.loko.be Statuten TITEL I Principiële vraagstelling Artikel

Nadere informatie

PROGRAMMA KRINGSYMPOSIUM Woensdag 12 oktober LOKO s-meiersstraat te Leuven tel

PROGRAMMA KRINGSYMPOSIUM Woensdag 12 oktober LOKO s-meiersstraat te Leuven tel PROGRAMMA KRINGSYMPOSIUM Woensdag 12 oktober 2011 LOKO s-meiersstraat 5 3000 te Leuven tel loko@loko.be www.loko.be KRINGENSYMPOSIUM Op 13 oktober 2010 vond het eerste LOKO Kringsymposium plaats. Met het

Nadere informatie

OD 1: We organiseren events die niet expliciet op duurzaamheid gericht zijn, maar het wel onder de aandacht brengen.

OD 1: We organiseren events die niet expliciet op duurzaamheid gericht zijn, maar het wel onder de aandacht brengen. LOKO BELEIDSPLAN WOENSDAG 17 FEBRUARI 2016 ALGEMEEN BUREAU LOKO SOCIAAL Beleidsplan Duurzaamheid SD 1: We proberen duurzaamheid onder de aandacht te brengen van alle studenten, met bijzondere aandacht

Nadere informatie

EVALUATIENOTA. The future of Think Abroad. 1. Evaluatie van de promocampagne

EVALUATIENOTA. The future of Think Abroad. 1. Evaluatie van de promocampagne LOKO INTERNATIONAL SANDER BEELAERT Algemene Vergadering 20 december 2013 EVALUATIENOTA The future of Think Abroad Gedurende de maand november organiseerde LOKO International in samenwerking met de faculteitskringen

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Nice... Academiejaar: Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het

Erasmusbestemming: Nice... Academiejaar: Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het Erasmusbestemming: Nice... Academiejaar: 2012. - 2013. Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)?...de faculteit is gelegen op een heuveltje, Avenue

Nadere informatie

Wat was de prijs/maand om deze accommodatie te huren? 180 euro + extra kosten (gas, elektriciteit, water, internet). In totaal ong. 220.

Wat was de prijs/maand om deze accommodatie te huren? 180 euro + extra kosten (gas, elektriciteit, water, internet). In totaal ong. 220. VRAAG ANTWOORD Gewoon een nummer voor de administratie van de bevraging Heb je een taaltest moeten afleggen voor je mocht starten met studeren aan de universiteit die je gekozen hebt? Nee Hoe zag de academische

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

LOKO ALGEMENE VERGADERING 15 NOVEMBER 21U AULA LACROIX VERSLAG

LOKO ALGEMENE VERGADERING 15 NOVEMBER 21U AULA LACROIX VERSLAG LOKO ALGEMENE VERGADERING 15 NOVEMBER 21U AULA LACROIX VERSLAG Aanwezig: Maarten Dewaele (Apolloon); Guy Rens (Apolloon); Britta Hanssen (Apolloon); Silvy Thijssen (Apolloon); Kathleen Lewyllie (Babylon);

Nadere informatie

BBQ AV 26 juni: is niet tijdig doorgestuurd en zal dus met de volgende bundel meegegeven worden.

BBQ AV 26 juni: is niet tijdig doorgestuurd en zal dus met de volgende bundel meegegeven worden. LOKO ALGEMENE VERGADERING 10 SEPTEMBER 2015 10.45U OPOETEREN VERSLAG Aanwezig: Cilia Gouwy, Mariska Gellaerts, Caroline Van Rhee, Bent Hubrechts, Roderik De Turck, Mike Moron (CoCo); Tom Biesheuvel (kandidaat

Nadere informatie

2. Goedkeuren van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 september 2014

2. Goedkeuren van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 september 2014 VERSLAG 2 e ALGEMENE VERGADERING 22 februari 2015 14u30 - Antwerpen Aanwezig: Vincent De Moor, Esmée Scherpenisse, Nele Van Lint, Shanna Hurts, Claudia Defoort, Sofie Van Waes, Stefanie Bauters, Cédric

Nadere informatie

id 796 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus Bachelor derde studiefase

id 796 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus Bachelor derde studiefase id 796 Ik ben student in Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus Bachelor derde studiefase vertrok (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie Orthopedagogiek Land (bestemming)

Nadere informatie

id 18 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase Pedagogische Wetenschappen Orthopedagogiek Land (bestemming)

id 18 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase Pedagogische Wetenschappen Orthopedagogiek Land (bestemming) id 18 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Orthopedagogiek Land (bestemming) Spanje Universiteit

Nadere informatie

Algemene Informatie. id 582 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus

Algemene Informatie. id 582 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus Algemene Informatie id 582 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok (hoofdinschrijving) Bachelor derde studiefase opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie

Nadere informatie

ID 142 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) Klinische- en Gezondheidspsychologie

ID 142 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) Klinische- en Gezondheidspsychologie ID 1 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie Land (bestemming) Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

Studenten bewustmaken van hun studieschuld vrijdag, 09 oktober 2015 13:55

Studenten bewustmaken van hun studieschuld vrijdag, 09 oktober 2015 13:55 Tekst: Nelly Rosa Foto s: Ken Wong Volgens Juliette Chirino-Mendez, hoofd klantcontact van SSC bestaat er een perceptie dat het financieel nadeliger uitpakt als je met Stichting Studiefinanciering Curaçao

Nadere informatie

Standpunt Huisvesting VVS & FEF

Standpunt Huisvesting VVS & FEF Standpunt Huisvesting VVS & FEF VVS en FEF de Fédération des Etudiants Francophones- willen samen pleiten voor kwaliteitsvolle en transparante huisvesting voor hun (Brusselse) studenten. In dit verenigd

Nadere informatie

Verontschuldigd: Daphne de Roo, Stijn t Kindt, Mike Moron, Caroline van Rhee

Verontschuldigd: Daphne de Roo, Stijn t Kindt, Mike Moron, Caroline van Rhee LOKO ALGEMEEN BUREAU 16 NOVEMBER 2013 19U FLEX RUIMTE S MEIERS 5 ALGEMEEN BUREAU Aanwezig: Cilia Gouwy, Stefaan Botteldoorn, Steve Roose, Bram Van Baelen, Joost Vermote, Elly Suys, Toon Van Schel, Nora

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

nee Ja, ook Engels gedeeld appartement

nee Ja, ook Engels gedeeld appartement ID 124 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie Land (bestemming) Spanje Aan welke

Nadere informatie

nee begin lessen: 16 september einde lessen: 21 december Studentenresidentie

nee begin lessen: 16 september einde lessen: 21 december Studentenresidentie ID 77 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding optie: Land (bestemming) Aan welke universiteit/onderwijsinstelling heb je gestudeerd- Psychologie

Nadere informatie

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen LOKO Deelbureau Sociaal 8 oktober 2012 BELEIDSPLAN Algemeen Het jaarthema van LOKO dit jaar stad en student & oriëntering en integratie. Binnen het sociale beleid van LOKO kunnen deze thema s gemakkelijk

Nadere informatie

Omkadering voor studenten met en zonder functiebeperking

Omkadering voor studenten met en zonder functiebeperking STUDENTENHUISVESTING Omkadering voor studenten met en zonder functiebeperking 1 Inhoudstafel Wat? p. 1 Wie? p. 2 Hoe werkt een omkaderingsgroep? p. 4 Waarom zou je kiezen voor omkaderd wonen? p. 7 Waar?

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)?

Erasmusbestemming: Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Erasmusbestemming: Montpellier Academiejaar: 2013 2014 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit is centraal gelegen, in het

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 552 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 25 FEBRUARI 2015 DISCUSSIENOTA Een fuifzaal voor de Brusselse jeugd - ingediend door mevrouw Annemie MAES - 1317 - 2-1.

Nadere informatie

beginnen de lessen van het tweede semester al. 300 Goedkoop voor de streek Dicht bij de stad en dicht bij de campus

beginnen de lessen van het tweede semester al. 300 Goedkoop voor de streek Dicht bij de stad en dicht bij de campus id 63 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor tweede studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Land (bestemming) Frankrijk Universiteit Université de Provence (Aix-Marseille

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (bijlage 1) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (bijlage 1) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten LOKO ALGEMENE VERGADERING 14 MAART 2014 18U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (bijlage 1) AV: 21 feb (bijlage 2) AB: 10 maa CoCo: 13 feb en 3 maa RvB: 12 feb DB/WV Sociaal:

Nadere informatie

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Beleidsplannen (bijlage 2)

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Beleidsplannen (bijlage 2) LOKO ALGEMENE VERGADERING 31 OKTOBER 2014 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 17 okt (bijlage 1) RvB: 15 okt WV Sport: 30 sep en 7 okt WV Cultuur: 8 okt WV Sociaal:

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Queen Mary University London... Academiejaar: Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen

Erasmusbestemming: Queen Mary University London... Academiejaar: Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen Erasmusbestemming: Queen Mary University London... Academiejaar: 2012-2013 Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit

Nadere informatie

DVD Jongeren en schulden

DVD Jongeren en schulden DVD Jongeren en schulden Werkwijze: De leerlingen bekijken het filmpje. Daarna krijgen zij een vragenlijst die ze beginnen invullen zo ver ze kunnen. Daarna wordt de film opnieuw bekeken in drie delen

Nadere informatie

Blokken aan de KU Leuven. Claudia Löwik, Charlotte De Wilde, Lieven Verswyvel, Joris Gevaert(LOKO)

Blokken aan de KU Leuven. Claudia Löwik, Charlotte De Wilde, Lieven Verswyvel, Joris Gevaert(LOKO) NOTA Onderwerp: Financiering Bibliotheken Datum: 13/03/2015 Status discussienota Document voor Redacteur Claudia Löwik, Charlotte De Wilde, Lieven Verswyvel, Joris Gevaert(LOKO) RvB-lid Andries Verslyppe

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Infodag: zaterdag 25 maart 2017 Informatie voor alle opleidingen Communicatieschappen Politieke schappen Sociologie Masteropleidingen: sociale en culturele antropologie

Nadere informatie

id 850 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase

id 850 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase id 850 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie Land

Nadere informatie

id 907 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase

id 907 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase id 907 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie Land

Nadere informatie

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 8 september 2015 19.30u Scoutslokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: KSA: Jeroen, Kristof & Ann-Sophie SCOUTS: Anke KLJ: Kim, Tom & Elissa Speelplein: / aanwezige waarnemers:

Nadere informatie

id 65 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase Klinische- en Gezondheidspsychologie

id 65 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase Klinische- en Gezondheidspsychologie id 65 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie Land (bestemming) Frankrijk Universiteit

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Verslag AKV. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslagen. 3 Evaluatie. 4 Opvolging

Verslag AKV. 1 Goedkeuring agenda. 2 Goedkeuring verslagen. 3 Evaluatie. 4 Opvolging Verslag AKV Vergadering van 16 februari 2011 Scienticalokaal, Celestijnenlaan 200L om 18u30 Aanwezig: Verontschuldigd: Ruben (voorzitter), Mathias (ondervoorzitter), Wouter (secretaris), Lore (beheer),

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Subsidiereglement LOKO

Subsidiereglement LOKO Subsidiereglement LOKO 2016-2017 In dit subsidiereglement worden volgende zaken besproken en vastgelegd: erkenning van een vereniging, om aanspraak te maken op vzw-subsidies en werkingssubsidies de aanvraag-

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Infodag: zaterdag april 07 Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen (TEW) TEW handelsingenieur TEW handelsingenieur in de beleidsinformatica

Nadere informatie

id 895 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor tweede studiefase

id 895 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor tweede studiefase id 895 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor tweede studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie Land (bestemming) Denemarken Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Advies over de opleidingsgebonden extra studiekosten in het hoger onderwijs

Advies over de opleidingsgebonden extra studiekosten in het hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs 11 oktober 2016 RHO-RHO-ADV-1617-001 Advies over de opleidingsgebonden extra studiekosten in het hoger onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

ART. 499/14, 2, B.W. Naam, benaming (bewindvoerder) : Voornaam :.. Adres :.

ART. 499/14, 2, B.W. Naam, benaming (bewindvoerder) : Voornaam :.. Adres :. VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG VAN 01 januari 2. (of datum aanstelling bewindvoerder) 31 december 2.. Bewindvoerder(s) over de goederen : ART. 499/14,

Nadere informatie

Japanologie Onthaal

Japanologie Onthaal Japanologie Onthaal 2016-2017 STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Doel van deze workshop Doel van de workshop Studieloopbaanbegeleiding? Universitair onderwijs: wat houdt het in? STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Onderwijsraad Raad Hoger Onderwijs Leuvenseplein 4 10 februari 2004 1000 Brussel RHO/RBE/ADV/008 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

De resultaten zijn verwerkt en de (mogelijke) conclusies worden voorgesteld.

De resultaten zijn verwerkt en de (mogelijke) conclusies worden voorgesteld. LOKO ALGEMENE VERGADERING 6 DECEMBER 2013 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (bijlage 1) AV: 15 nov (bijlage 2) CoCo: 11 nov WV Sport: 5 en 19 nov WV Internationaal: 26

Nadere informatie

id 823 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase

id 823 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase id 823 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Onderwijs- en Opleidingskunde

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie