Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven."

Transcriptie

1 Bijlage 1 Opleidingsprogramma 2.1 Opzet leergang Het opleidingsprogramma bestaat uit diverse modules. Binnen elk van de modules wordt aandacht besteed aan een onderwerp dat gerelateerd is aan ICT. Het gaat om de volgende modules: module introductie (twee bijeenkomsten) module techniek (zes bijeenkomsten) module netwerken (vijf bijeenkomsten) module beveiliging (vijf bijeenkomsten) module internet (vier bijeenkomsten) Algemeen programma Na een informele bijeenkomst waarbij alle betrokken partijen aan elkaar worden voorgesteld start de leergang met een introductie van twee dagen. Tijdens de introductie worden onder andere de werkgroepen samengesteld en de te gebruiken werkvormen besproken. Bovendien wordt het gebruik van de e-learning omgeving (ELO) uitgelegd. Na de introductie volgt de module techniek. In de module techniek maken de deelnemers tijdens zes lesdagen voor de eerste keer kennis met de volgende onderwerpen: installeren van hardware en software beheer van bestanden en documenten back-ups MS Office installeren en beheren servicedesk storingen knelpunten binnen het eigen bedrijf In de tweede inhoudelijke module de module netwerken wordt onder andere aandacht besteed aan het koppelen van werkstations aan de server, installeren van software en het opstellen van beveiligingsprocedures. De module techniek duurt vijf lesdagen. De derde module richt zich op het beveiligen van automatiseringssystemen. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan het installeren van beveiligingssoftware, toegangsbeheer en het maken van back-ups. De module beveiliging duurt vijf lesdagen. De laatste module richt zich op internet. In deze module, die vier lesdagen in beslag neemt, wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van internet, de verschillende toepassingen van internet en wordt door de werkgroepen een website gebouwd. 2.2 Onderwijsvormen Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven. Theorie Door een docent wordt de theorie van relevante onderwerpen besproken. Dit gebeurt per groep van 12 deelnemers in een klaslokaal van een van de onderwijsinstellingen. Hands on (praktijk) De deelnemers ontvangen van de docent een opdracht. Deze opdracht dient door de deelnemers, individueel of in groepjes van drie, tijdens de reguliere lesdag te worden vervuld. Project De deelnemers ontvangen een opdracht die door de deelnemers op een andere locatie (bij een bedrijf of thuis) moeten worden vervuld. Vaak zijn dit opdrachten waarbij het geleerde in de praktijk van het bedrijf moet worden toegepast.

2 Webbased training Aan de leergang is een ELO gekoppeld. Via deze omgeving krijgen studenten informatie die ze moeten bestuderen of opdrachten die ze moeten verwerken. 2.3 Algemeen programma De inhoud van de verschillende modules wordt in het vervolg van deze paragraaf beschreven. Daarbij is elke module verdeeld in diverse onderwerpen. Per onderwerp is aangegeven door welke onderwijsinstelling het wordt verzorgd, de studiebelasting en de onderwijsvorm. Bovendien is een korte beschrijving gegeven van de inhoud Module Introductie : Introductie Onderwijsvorm(en)/activiteit : Theorie Onder leiding van de projectmanager en de docent worden doelen, werkwijze en verschillende werkvormen toegelicht. De docent geeft een presentatie van de mogelijkheden van de ELO-applicatie (E-learning omgeving). De volgende onderwerpen komen aan de orde: samenstelling van de groep; procedures, registratie en algemene afspraken; demonstratie ELO; internet toepassingen, mogelijkheden voor het MKB; bestuderen on-line van Internet toepassingen aan de hand van door de docent genoemde websites. Informatie over trends worden aan de hand van sheets en discussie besproken. Op de elektronische leeromgeving van Kennislift kunnen de deelnemers zowel de theorie als meer informatie over specifieke toepassingen nalezen. : E-learning en mogelijkheden IT Onderwjisvorm(en)activiteit : Hands-on, workshop en theorie De deelnemers gaan actief met de Kennislift tool aan de slag. M.b.v. opdrachten worden de diverse handelingen en activiteiten die gedurende het vervolg van de opleiding nodig zijn uitgevoerd. De docent begeleidt dit proces in een van de skills-labs. De methoden waarop cursusinformatie, opdrachten en bestanden gevonden kunnen worden, komen uitgebreid aan de orde. Aan het einde wordt door de deelnemer een virtueel assessment uitgevoerd waarin het kennisniveau wordt gemeten. Aan het einde van de opleiding wordt wederom een assessment uitgevoerd zodat er een vergelijking van het kennisniveau voor en na de opleiding, kan worden gemaakt. De volgende onderwerpen worden geoefend: werken op internet; informatie halen mbv ELO tool; werken met de ELO tool; informatie zoeken; bestanden downloaden; functionaliteit; virtuele discussie; virtueel assessment;

3 : Mogelijkheden IT Onderwjisvorm(en)activiteit : Theorie en project De docent laat aan de hand van een presentatie de verschillende ICT trends de revue passeren. Samen met de deelnemers worden de mogelijkheden voor het bedrijfsleven besproken. Aan de hand van de Boston matrix wordt inzicht verkregen hoe de verschillende trends zich ontwikkelen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: E -commerce, webgids, extranet Systeemontwikkeling: - 4GL/ SQL - HTML/XML Communicatie: - mogelijkheden mobiele telefonie - ADSL - Citrix - WAP Back Office: - ERP - CRM Trends: - Linux - Biometrie Na de theorieles wordt er in groepjes van drie deelnemers de (on)mogelijkheden voor het MKB besproken. Dit vindt plaats via een virtuele discussie. De docent stuurt het proces op afstand. Iedere groep bespreekt tenminste twee trends. Per groep zal onder begeleiding van de docent/begeleider een eigen (quick)scan voor de eigen organisatie plaatsvinden. Voor een aantal vooraf bepaalde trends wordt binnen de eigen organisatie bekeken welke, en in welke mate, worden toegepast en/of de toepassing op lange/korte termijn een meerwaarde voor de organisatie kan betekenen. De quickscan wordt digitaal binnen het ELO gepubliceerd. Het subdoel is leren werken met de Kennislift ELO. Na de module introductie gaan de deelnemers verder met de module Techniek Module Techniek : Installeren hardware / software : 4 dagdelen Onderwijsvorm(en)/activiteit : Hands-on Onder leiding van de docent/begeleider gaan de cursisten de belangrijkste hardware onderdelen van een computer bestuderen. De cursisten monteren /demonteren hardware en breiden een computer uit met nieuwe hardware. Ook het installeren van software en besturingssystemen en het configureren hiervan komt uitgebreid aan bod en de cursisten dienen zelf de werkzaamheden uit te voeren. Bij alle activiteiten staan veiligheid, correcte werkwijze en werken volgens procedures voorop. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: Configuratie van computer bepalen, controleren en instellen Extra hardware monteren en installeren Drivers zoeken en installeren Windows installeren en configureren Installeren van Service Packs en Updates Windows computer aanmelden in het netwerk Randapparatuur installeren en testen Voor de cursisten is een ruime hoeveelheid opdrachten beschikbaar. Er zullen een aantal opdrachten verplicht gesteld worden, andere opdrachten worden als extra oefenstof of herhaling binnen de beschikbare tijd gedaan worden.

4 : Beheer van bestanden en documenten Onderwijsvorm(en)/activiteit : Hands-on Bij dit onderdeel werken de cursisten met de Windows verkenner om een eenduidige mappen structuur op te zetten. Daarnaast leren ze diverse bestandsystemen kennen en gebruiken. Ook het gebruiken van versienummering en bestanden een dudielijke en logische naam geven komt aan bod. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: Beheer van bestanden en mappen m.b.v.de Windows verkenner De verschillende bestandssystemen (FAT, FAT 32,NTFS, NFS) Beheren van verschillende versies van bestanden Documenten een naam geven : Back-ups Onderwijsvorm(en)/activiteit : Theorie, hands -on De cursisten nemen kennis van back-up procedures en tijdens de hands-on activiteit wordt diverse programmatuur gebruikt om back-ups te maken en terug te zetten. Ook het maken van images komt hierbij aan bod. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: Installeren van back-up programma s Maken en terugzetten (restore) van een back-up Procedure: reservekopie : MS Office installeren en beheren Onderwijsvorm(en)/activiteit : Hands-on De activiteiten tijdens de hands-on bestaan uit het installeren en beheren van MS Office. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan veel voorkomende problemen bij het dagelijkse beheer van MS Office. Tijdens dit onderdeel komen de volgende onderdelen aan bod: Installeren van MS Office Beheren van MS Office Problemen oplossen in MS Office Beheer van sjablonen : Servicedesk Onderwijsvorm(en)/activiteit : Project In dit onderdeel gaan de cursisten Frequently Asked Question-lijsten (FAQ-lijsten) en openbare externe FAQ-lijsten bestuderen. Ook wordt er aandacht besteed aan bestaande helpdesks en de begrippen 1e, 2e en 3e lijnszorg van een helpdesk. Na dit project moet elke cursist voor de eigen organisatie een structuur hebben voor een FAQ, een idee hoe onderwerpen gepubliceerd kunnen worden en kan hij/zij een top 10 van FAQ-lijsten samenstellen. Tijdens het project komen de volgende onderdelen aan de orde: Service desk o Soorten Service desks o Opbouw Service desk o 1e, 2e en 3e lijnszorg Frequently asked questions o FAQ s gebruiken o Openbare FAQ s o FAQ s opzetten o FAQ s publiceren

5 : Storingen Onderwijsvorm(en)/activiteit : workshop Dit dagdeel gaat niet alleen in op de helpdesk, maar geeft vooral ook handvatten voor kleinere organisatie waar een automatiseringsafdeling ontbreekt. De cursisten stellen diverse procedures op voor het registreren van en werken met belangrijke onderdelen in de infrastructuur. Ook het ondersteunen van gebruikers en afspraken met gebruikers en/of externe leveranciers (SLA s) komen aan bod. Dit alles met als doel om de efficiëntie van werkzaamheden, het oplossen van storingen en het ondersteunen van gebruikers te verbeteren. De volgende onderwerpen worden behandeld: Werken volgens procedures Registreren hard- en software Oplossen en registreren van storingen Registreren van werkzaamheden Ondersteuning van gebruikers Wat is een SLA (Service Level Agreement) : Knelpunten binnen eigen bedrijf Onderwijsvorm(en)/activiteit : E-learning en project Tijdens het eerste dagdeel wordt besproken welke knelpunten er binnen het bedrijf zijn m.b.t. hardware, software en beveiliging. De opdracht aan de projectgroep is om uit de lijst van knelpunten prioriteiten te stellen en minimaal twee actiepunten verder uit te werken en zo mogelijk ook te verhelpen. De knelpunten die worden vastgesteld op het gebied van beveiliging worden verder bekeken tijdens de module beveiliging. De opgedane ervaringen dienen de projectgroepen te delen met de mede cursisten. In de ELO is achtergrondinformatie beschikbaar over beveiliging, beveiligingssoftware, virussen en toegangsbeheer. Ook bij dit onderwerp is het de bedoeling dat er verslag gedaan wordt van alle activiteiten aan de projectbegeleider Module Netwerken : Netwerk - architectuur en topologie Onderwjisvorm(en)activiteit : Theorie/Webbased Training Er wordt gestart met een uitleg over de wenselijkheid van de installatie van een netwerk en de verschillende protocollen worden uitgelegd en wanneer welk protocol kan worden gebruikt. Ook de koppeling van machines met verschillende protocollen binnen 1 netwerk komt aan de orde. Korte bespreking van het OSI-model en de begrippen WAN, LAN, CAN en MAN. Er wordt kort stilgestaan bij geschiedenis van netwerkbesturingssystemen en de onderlinge verschillen. Hierbij wordt ook gekeken naar de toekomst m.b.t..net en Novellx. Uitleggen wat de verschillen in werkzaamheden kunnen zijn tussen een systeem- en een netwerkbeheerder en hoe de taken kunnen worden verdeeld. De deelnemer wordt uitgelegd met welke technieken een netwerk remote kan worden beheerd en op welke wijze werkstations van software kunnen worden voorzien. Theorie netwerkstructuren (o.a. bus, ring en ster) en netwerkbekabeling (UTP, Coax, NIC, Backbone) en ontwikkelingen; begrippen WAN en LAN; protocol (CSMA/ CD Ethernet, TCP/IP); OSI model (kort); hub, Switch en Router; ontwikkelingen Novell, NT en Windows 2000; taken netwerkbeheerder; begrippen Remote beheer en software distributie;

6 Opdracht: inventariseren infrastructuur in de eigen werksituatie Webbased Training Opzoek opdrachten aan de hand van links door cursusleider gegeven: Internetopdracht: - Actuele ontwikkelingen actieve componenten - Ontwikkelingen, NET en Novellx On line toets : Installatie standaardwerkplek Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie/Workshop - Met de deelnemers wordt een installatie gedaan van een client-besturingssysteem die van toepassing kan zijn op de praktijksituatie van de deelnemer. De deelnemer dient zelf de netwerkconfiguratie uit te voeren. - Voor aanvang van de installatie wordt besproken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. het gebruik van een harddisk en hoe deze in te delen met het programma Fdisk. De deelnemer zal uitgelegd worden hoe een mappenstructuur kan worden ontworpen, die logisch is en bovendien goed is te beveiligen. De deelnemer zal aan de hand van een opdracht een structuur gaan opzetten die relevant is voor de situatie op de werkplek. In de opdracht zal tevens het delen van mappen aan de orde komen. - Door middel van demonstratie zal de deelnemer worden uitgelegd hoe een software-installatie te plannen en uit te voeren is. Het maken van snelkoppelingen zal hier verder ook worden besproken. Theorie desktop verschillen W98 / NT-ws/ W2000 /XP (installatie procedures/ multimedia/ netwerk); gebruik van partities; gebruik Ghost; NTFS en FAT Workshop installeren Netwerkclient; opdrachten met de Verkenner; mappenstructuur ( Delen, systeemmappen, afbeeldingen); snelkoppelingen; installeren DOS en Windows software; beheer gebruikers en groepen; systeembeveiliging door lokaal beleid (Machtiging, User en computer configuration); : Installatie en configuratie : 3 dagdelen Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie/Workshop en hands-on - In aansluiting op de vorige dagdelen gaan de deelnemers verder met gebruik van gedeelde mappen, echter nu m.b.t. mappen op een server. Naast het begrip delen komt hier ook aan de orde wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van NTFS-rechten (beveiliging!). - De docent zal de deelnemer kort vertellen wat de verschillen zijn tussen de netwerkbesturingssystemen Novell, WinNT en W2k. M.b.t. W2k zal de Active Directory kort besproken worden en de relatie met de NDS van Novell worden gelegd. - De deelnemer zal een uitgebreide opdracht (op basis van een reeds geïnstalleerde server) krijgen waarin, na vooraf door de docent te zijn geïnstrueerd, de volgende zaken/begrippen aan de orde komen: PDC/BDC/ Member Server; Trusting, DNS, WINS en DHCP; beheren van gebruikers met User Manager for Domains; installatie van een netwerkprinter;

7 het werken met verschillende gebruikersprofielen; aanloggen op het netwerk; Aansluitend aan dit dagdeel zullen de deelnemers een opdracht meekrijgen waarin in het kort de situatie beschreven dient te worden m.b.t. de situatie in het bedrijf/instelling van de deelnemer. Van de deelnemers wordt verwacht dat de tot dit moment besproken onderdelen van de module thuis worden bestudeerd. Theorie delen van netwerkbronnen verschillen NT Novell en W2000 Active Directory (kort) Begrippen: - PDC, BDC, SID, Trust - Wins, DHCP, DNS - gedelegeerd beheer beveiliging Opdracht: theorie boek/ syllabus bestuderen Workshop en hands-on Op basis van een geïnstalleerde server: aanloggen in een netwerk; beheer gebruikers en groepen; gebruikersrechten en machtigingen; mappen delen en beheren; printen in een netwerk; gebruikersprofielen; Opdrachten: bestuderen boek/ syllabus; praktijkopdracht eigen situatie; opdrachten Installatie en Configuratie Server op trainingslocatie uitvoeren (verplicht) : Maintenance Onderwijsvorm(en)activiteit : Hands-on De deelnemers zullen een opdracht krijgen waarin zij worden geacht een aantal storingen op te lossen. De storingen zullen opzettelijk door de docent worden aangebracht en hebben betrekking op: het niet kunnen aanloggen door een gebruiker; gewijzigde rechten; storing m.b.t. printers; problemen met geïnstalleerde software; De deelnemers dienen de geconstateerde storingen te administreren op een logische en gemakkelijke manier. Tevens dient hier te worden aangegeven hoe soortgelijke storingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Als afsluiting van dit dagdeel zal worden stilgestaan bij het maken van een back-up. Aan de orde komen de verschillende vormen van een back-up, alsmede de fysieke opslagmogelijkheden voor een back-up en de te volgen procedures bij gebruik ervan. Ten slotte wordt er door de deelnemer een eenvoudige back-up gemaakt.

8 : Praktijkopdracht Onderwijsvorm(en)activiteit : Project De deelnemer krijgt een opdracht verstrekt waarin een inventarisatie dient te worden gemaakt van de eigen werkomgeving. De inventarisatie dient in rapportvorm te worden gemaakt en zal als basis dienen voor het signaleren van knelpunten en het verbeteren van de werkomgeving. Aan de orde komen: netwerkinfrastructuur en netwerkstructuur; welke hard- en software er wordt gebruikt; hoe zit de rechtenstructuur in elkaar; hoe is de back-upprocedure geregeld; wat zijn de toekomstplannen van de onderneming en de daaraan gerelateerde gevolgen voor bovenstaande zaken; : OSI model Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie en Workshop Bespreken van de verschillende lagen en de bijbehorende problemen: - applicatie - presentatie - sessie - transport - netwerk - datalink - fysieke In deze les wordt ook tijd gereserveerd om de opdrachten behorende bij Installatie en configuratie verder af te werken Module Beveiligen : Beveiligingsfilosofie en beveiligen van systemen : IT-Lycée. (Baronie College) Onderwijsvorm(en)activiteit : Workshop Onder leiding van een docent/begeleider wordt in de groep nagedacht over beveiliging in zijn algemeenheid en in het bijzonder over beveiliging van computersystemen en de informatie die de computersystemen genereert en beheert. Zowel de fysieke beveiliging als de procedures waaraan men zich dient te houden worden in de workshop aan de orde gesteld. Dit alles dient uiteraard in overeenstemming te zijn met de geldende regels in het bedrijf en in nog ruimere zin de wet. De volgende onderwerpen zullen in de workshop aan de orde komen: beveiliging versus beleid van de organisatie; informatie en juridische bewijslast; opslag van digitale (bedrijfsgegevens); verzamelen van gevoelige informatie (o.a. wet op de privacy); diefstal; virussen; ongewenst bezoek (hackers); Tijdens de workshops zullen de deelnemers een actieve rol hebben. Van de deelnemers wordt verwacht dat hij/zij eigen ervaringen en ideeën in de discussie inbrengt. De workshop levert voor de deelnemer een kader op van waaruit zij in de toekomst in de eigen situatie nadenkt over beveiliging, wat te beveiligen, tegen wie en hoe te beveiligen. De opbrengst van deze workshop zal in het eigen bedrijf aanleiding kunnen zijn voor (extra) zorg voor diverse beveiligingsaspecten.

9 : Beveiligen van systemen : IT-Lycée. (Baronie College) Onderwijsvorm(en)activiteit : Hands-on De deelnemers worden in een van de skills-labs van het IT-Lycée. getraind in het installeren van beveiligingssoftware. Naast de bekende antivirusprogramma s wordt aandacht besteed aan toegangsbeheer (netwerken), opslag van informatie en de noodzakelijke back-up van gegevens. Zo zal ook het werken met images aan de orde komen. Deelnemers werken zelfstandig aan een werkboek (ook digitaal beschikbaar). Als naslagwerk is aanwezig een papieren versie van een bronnenboek (digitale versie zal zeer waarschijnlijk in de elektronische leeromgeving beschikbaar gesteld worden). De deelnemers zijn zelfstandig bezig met de opdracht(en) en worden na iedere opdracht beoordeeld door de docent/begeleider. Op het einde van dit blok zullen de deelnemers met de docent/begeleider de serie opdrachten evalueren. Ook de toepasbaarheid in de eigen situatie zal hierbij aan de orde komen. Tips en trucs worden uitgewisseld, ook wordt getracht dit op langere termijn te continueren d.m.v. het opzetten van een soort kennisgroep. Op deze wijze worden toekomstige ervaringen gedeeld. : Ongedaan maken van virussen : IT-Lycée. (Baronie College) Onderwijsvorm(en)activiteit : Hands-on Deze activiteit sluit aan op de eerste hands-on bijeenkomst. Na de installatie van een aantal populaire anti-virusprogramma s wordt er gedurende dit dagdeel gewerkt aan het virusvrij maken van systemen. Onderdeel van dit programma zal zijn het configureren van de virusprogramma s en de tools om de programma s te actualiseren. Er wordt gewerkt met Norton en McAfee. De volgende scan worden uitvoerig besproken en gesimuleerd: systeemscan; ; download; internet heuristiek scannen. Alle noodzakelijke informatie over virussen en virusbestrijding (met betrekking tot deze cursus/dagdeel) worden in een digitale vorm ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Op de elektronische leeromgeving van Kennislift kunnen de deelnemers zowel de theorie als de oefeningen/procedures nalezen. : Back-up procedure : IT-Lycée. (Baronie College) : 3 dagdelen Onderwijsvorm(en)activiteit : Buitenschoolsproject + ELO (SBU 1 dagdeel) Dit onderwerp wordt in projectvorm aangeboden. Dit betekent dat er projectgroepjes worden samengesteld van ongeveer 3 personen. Er wordt zoveel mogelijk projectmatig gewerkt hetgeen betekent dat de onderscheidende projectfases doorlopen moeten worden. De uitvoer van het project vindt plaats op de werkplek van de deelnemers (een van de deelnemers). De deelnemers moeten een back-upprocedure ontwerpen voor de eigen organisatie/afdeling. Het is de bedoeling dat alle deelnemers aan dit project meewerken. Van het project wordt ook verslag gedaan aan zowel de docent/begeleider als de verantwoordelijke bedrijfsfunctionaris. Elke projectgroep heeft de beschikking over een digitaalprojectkantoor. Hier kunnen de projectleden naast opslag van projectdocumenten ook contact zoeken met de projectbegeleider (docent). De

10 afsluiting van het project vindt plaats op het gastbedrijf. Hiertoe dient de projectleider (een van de deelnemers) een afspraak te maken met de projectbegeleider. De projectopdracht wordt ruim van te voren (ook via de ELO) bekend gemaakt bij de deelnemers. Zo zullen de projectgroepen al bij de eerste bijeenkomst van het blok Beveiliging worden samengesteld. De projectopdracht moet binnen de doorlooptijd dit blok gerealiseerd worden. De elektronisch leeromgeving geïnformeerd de cursisten over procedures in zijn algemeenheid en in bijzonder over de back-up/restore procedures. Voorbeeldprocedures en hoe maak je een procedure helpt de projectgroepen bij hun projectopdracht. De informatie is vooraf (digitaal) beschikbaar. : Quickscan : IT-Lycée. (Baronie College) Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie en praktijk In dit onderdeel gaan de deelnemers voor Beveiliging een quickscan voorbereiden en uitvoeren. Het eerste deel bestaat uit een theoretische behandeling van quickscans en scans als vertrekpunt voor verbeteracties. De volgende vragen staan in de quickscan centraal: Zijn de systemen optimaal beveiligd tegen virussen? Hebben de gebruikers de juiste rechten? Zijn de vertrouwelijke gegevens wel echt vertrouwelijk? Zijn de instellingen van de bijvoorbeeld de proxyserver wel juist? Hoe minimaal zijn de risico s op inbraak van buitenaf? Wordt installatie van ongewenste software door gebruiker voorkomen? Wordt kopiëren van software en/of bedrijfsgegeven voorkomen? Bent u baas over het eigen systeem of kunnen anderen meer het systeem dan u zou willen? Kunt u misbruik van het systeem signaleren en hierop inspelen? De projectgroepen zullen onder begeleiding van de docent/begeleider een eigen (quick)scan voorbereiding voor de eigen organisatie. Belangrijk is dat de projectgroepen alle onderdelen die gecheckt moeten worden in de checklist verwerken. Praktijkvoorbeelden worden in de les behandeld. De groepen maken ook een plan van aanpak en verdelen zonodig ook onderling de taken. Verder wordt er door de projectgroepen nagedacht hoe de uitslag van de scan gepresenteerd gaat worden aan de docent/begeleider. Belangrijk is ook dat er na de scan een plan gemaakt moet worden om eventuele knelpunten op te lossen. Het overleg tussen de projectleden vindt plaats op de locatie van het IT-Lycée. Na afloop van het eerste deel (theorie) voeren de projectgroepen de scan ook daadwerkelijk uit Module Internet : Quickscan : 0,8 dagdeel Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie/Webbased Training Onder leiding van een docent/begeleider wordt de theorie van Internet overgedragen. Bij alle begrippen zal stil gestaan worden; ook de ontstaansgeschiedenis van het World Wide Web zal besproken worden. De veelzijdigheid van het netwerk zal toegelicht worden aan de hand van een aantal perspectieven. Theorie internet begrippen: - wat is internet - belangrijk jargon begrippen: HTML, XML, Java; het World Wide Web: - toepassingen - surfen

11 - - nieuwsgroepen domeinnamen; nut en mogelijkheden internet Webbased Training De docent geeft per groep een op dat moment actuele opdracht die met behulp van internetinformatie moet worden opgelost. Binnen elke groep worden afspraken gemaakt over de taakverdeling en de rapportage. Enkele voorbeelden van mogelijke opdrachten zijn: Licentiekwestie Microsoft - Positie organisaties ( Bv Cisco, Dell) - van mogelijkheden IT - Problemen bij beveiliging geldautomaten Groepen werken samen en communiceren via het ELO. De docent monitort en coacht het proces op afstand. Elke groep wordt zelfstandig beoordeeld door de docent/begeleider.de gezamenlijke resultaten worden plenair besproken. : Gebruik Internet : 0,8 dagdeel Onderwijsvorm(en)activiteit : Hands-on/Webbased Training In het praktijklokaal, op de werkvloer en thuis worden opdrachten uitgewerkt die in het verlengde van ieders dagelijkse praktijk liggen. De individuele intake zal hierbij het uitgangspunt zijn. Kennis van de drie specifieke eigenschappen van Internet (digitaal, multimediaal en interactief) helpen de deelnemer bij het maken van zijn opdrachten. Hands-on Zoek strategieën Nuttige webpagina's Gebruik van nieuwsgroepen op het internet Webbased Training Chatten en Netmeeting Downloaden bestanden : Toekomstige Ontwikkelingen Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie/Webbased Training De relatie tussen internet en de strategie van een onderneming wordt hier toegelicht aan de hand van verschillende onderwerpen. In ieder geval komen aan de orde: internet strategie; e-commerce; mogelijkheden gebruik internet voor MKB; Na de training hebben de deelnemers een goed inzicht in de relatie tussen internet en de strategie van een onderneming en in de commerciële mogelijkheden van internet. Ook het inzetten van het internet als hulpmiddel bij projectmanagement zal voor de deelnemers herkenbaar zijn. Webbased Training Een aantal onderwerpen worden in projectvorm aangeboden. Door de gevormde projectgroepen moeten de onderscheiden projectfases doorlopen worden, onder regie van een docent/begeleider. De uitvoering kan bij het bedrijf van een van de deelnemers plaatsvinden. Tijdens het project komen de volgende onderwerpen aan bod: wat is een Portal; flash; bespreken verschillende sites (zo mogelijk sites van de participerende bedrijven);

12 intranet en Extranet; application Service Providing (ASP); thema: kritische succesfactoren website; Sluitstuk van het project is een opdracht waarbij de website van een van de deelnemende bedrijven doorgelicht wordt, op basis van de opgedane theoretische en praktische kennis van internet De resultaten worden vooraf gepresenteerd aan de docent/begeleider en vervolgens plenair. : E-commerce : 1,2 dagdelen Onderwijsvorm(en)activiteit : Workshop/Project Als onderdeel van de strategie wordt wat langer stilgestaan bij e-commerce, Door een gastspreker worden de deelnemers bijgepraat over ontwikkelingen binnen het Midden- en Kleinbedrijf, over de kansen en bedreigingen. Workshop het belang van internet voor een bedrijf; risico's; praktische mogelijkheden; informatie; De workshop wordt afgesloten met een opdracht waarbij een analyse van de eigen werksituatie in kaart gebracht moet worden. Project Om de opdracht in volle omvang uit te kunnen voeren, zal aanvullend de docent de theorie van de volgende onderwerpen behandelen: Praktische mogelijkheden: - contact - transactie begrippen o.a.: - B2A, B2B, B2C - (e)-crm - EDI elektronisch betalen : Realisatie website : 4,2 dagdelen Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie/Workshop/Project Het laatste onderdeel staat in het teken van het ontwerpen van een eigen website. In het praktijklokaal zal eerst de theorie overgedragen worden en zal er een begin gemaakt worden met het ontwerpen van een website. Na de theoretische training gaan de deelnemers in groepjes van drie aan de slag. Theorie gebruik Frontpage Workshop werken met sjablonen en wizards; werken met tekst, afbeeldingen en animaties; werken met lijsten en tabellen; pagina's verdelen in frames; communicatie met formulieren; pagina publiceren en up-to-date houden; registreren bij WWW zoekdiensten; een eenvoudige database toevoegen;

13 Project realisatie en publicatie website Na realisatie en publicatie worden de verschillende websites naar elkaar gecommuniceerd. Virtueel via het Web, zullen de websites vervolgens beoordeeld en besproken worden. De presentatie van de eigen website kan vervolgens door iedere groep bij het eigen bedrijf gedaan worden.

Exameneisen gewicht % theorie

Exameneisen gewicht % theorie Exameneisen System Administration Foundation Publicatiedatum 1 april 2009 Startdatum 1 juli 2007 Doelgroep Voorkennis Mensen die in het operationele, technische beheer (willen) werken. (Aankomend) systeem-

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Beginnen met businessdesk

Beginnen met businessdesk Beginnen met businessdesk Inleiding De businessdesk oplossingen van Desk Solutions zijn specifieke oplossingen die u een flexibele desktop omgeving leveren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

MS Internet Explorer

MS Internet Explorer MS Internet Explorer Module 0 MS Internet Explorer, versie 6 (NL) Nummer: 302 (20082002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

Shared Service Center. Elkaar ontmoeten in het Shared Service Center

Shared Service Center. Elkaar ontmoeten in het Shared Service Center Shared Service Center Elkaar ontmoeten in het Shared Service Center Programma Inleiding thema Het Shared Service Center Diner Het Shared Service Center (vervolg) Coach Opdrachtgever Studenten / medewerkers

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 1980. Rijbewijs: Inzetbaar als. Senior Support Engineer. Profiel

Personalia. Geboortedatum: 1980. Rijbewijs: Inzetbaar als. Senior Support Engineer. Profiel Personalia Naam: Wouter Geboortedatum: 1980 Geboorteplaats: Angeren Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Inzetbaar als Senior Support Engineer Profiel Wouter kan zowel zelfstandig als in teamverband

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

Nadere informatie

Functioneel IDS7 beheerder (Geavanceerd) Training programma

Functioneel IDS7 beheerder (Geavanceerd) Training programma Functioneel IDS7 beheerder (Geavanceerd) Training programma Uitleg van het programma Het programma is onderverdeeld in verschillende modules en is gebaseerd op basieke kennis van het PACS systeem zowel

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

GS PASS voor scholen. Demonstratie

GS PASS voor scholen. Demonstratie GS PASS voor scholen Demonstratie Inhoud Korte uitleg Grafisoft Grafisoft Systeembeheer Korte uitleg basis van Pass technologie voor bibliotheken / scholen Uitleg Pass voor scholen Pass voor scholen modules

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr.

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Stage Opdracht Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Beelen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 2.1 Wat moet

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 6 MODULE I Informatica Inleiding 17 Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 1.1 Inleiding 18 1.2 Aanwijzingen voor de leerling 18 1.3 Het verschil tussen gegevens en informatie 18 1.4 Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Linux hands-on. Een Linux-server opzetten in 35 lessen OpenSuse Leap, versie Erwin Boonk

Linux hands-on. Een Linux-server opzetten in 35 lessen OpenSuse Leap, versie Erwin Boonk Linux hands-on Een Linux-server opzetten in 35 lessen OpenSuse Leap, versie 42.2 Erwin Boonk Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2017 ISBN 978 90 5752 352 6 / NUR 124 1e druk 2012 2e gecorrigeerde druk 2014

Nadere informatie

2014 ITIL v3 Studerende. 2013 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization Certtificaat

2014 ITIL v3 Studerende. 2013 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization Certtificaat Personalia Naam: Rinco Geboortedatum: 05-01-1993 Woonplaats: Sint Annaparochie Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja + auto Inzetbaar als Profiel Rinco is in staat om zich snel aan te passen aan een

Nadere informatie

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012 Week 35: Les 1, ma 24-08- 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week Datum Les nr Onderwerp 35 24-8-2015 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

ECDL. Module 1. Basisbegrippen en informatietechnologie. ECDL, Versie 4.0 (NL) Nummer: 312 ( ) The Courseware Company

ECDL. Module 1. Basisbegrippen en informatietechnologie. ECDL, Versie 4.0 (NL) Nummer: 312 ( ) The Courseware Company ECDL Module 1 Basisbegrippen en informatietechnologie ECDL, Versie 4.0 (NL) Nummer: 312 (07032005) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Computerconfiguratie en netwerken. Windows 7 HA 5337 01. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Alle studierichtingen

Computerconfiguratie en netwerken. Windows 7 HA 5337 01. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Alle studierichtingen Computerconfiguratie en netwerken Windows 7 HA 5337 01 Alle studierichtingen Lut Boogaerts - Ria Van Eysendeyk - Christel Valkeners - Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel 2011 Vlaams Verbond

Nadere informatie

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 1.00 (19-10-2011)

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 1.00 (19-10-2011) Installatiehandleiding programmatuur versie 1.00 (19-10-2011) Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 - Installatie en onderhoud van een Licentie... 4 1.1 - Algemeen... 4 1.2 Overzicht licentietypen... 4 1.3

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

TranSearch WEBPlus. Overzicht

TranSearch WEBPlus. Overzicht TranSearch WEBPlus Overzicht TranSearch WebPlus is de laatste in een lange rij intuïtieve oplossingen van UK Software Limited. TranSearch WebPlus is wederom een hoogstaande oplossing voor datamanagement

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, ma 2601 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Installatie Handleiding Microsoft Windows 2000 Server (inclusief service pack 4 voor server UK) Januari t/m Juni 2005 Door C.A.Vos

Installatie Handleiding Microsoft Windows 2000 Server (inclusief service pack 4 voor server UK) Januari t/m Juni 2005 Door C.A.Vos Installatie Handleiding Microsoft Windows 2000 Server (inclusief service pack 4 voor server UK) Januari t/m Juni 2005 Door C.A.Vos Installatie van Microsoft Windows 2000 voor de stichting Valete. Voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Colofon. Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m.b.t. de gewenste inhoud van het curriculum. Datum: 9 juni 2011.

Colofon. Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m.b.t. de gewenste inhoud van het curriculum. Datum: 9 juni 2011. Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m. b.t. de gewenstee inhoud van het curriculum Colofon Titel: Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m.b.t. de gewenste inhoud van het curriculum Datum: 9 juni

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Cotask en Open Source Software. Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik

Cotask en Open Source Software. Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik Cotask en Open Source Software Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik Wat gaan we doen? Inleidende presentatie 30 min Vragen 10 min Demonstratie 30 min Linux Client Linux Server Samenwerking met

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Dominque Zijlstra

CURRICULUM VITAE Dominque Zijlstra CURRICULUM VITAE Dominque Zijlstra Woonplaats : Alblasserdam Geboortedatum : 13-10-1987 Nationaliteit : Nederlandse Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving & selectie.

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College Centralisatie van de ICT brengt het Twents Carmel College naar een hoger ICT-plan Maikel Scholten Marcel Tijink Twents Carmel College Switch ICT Professionals Agenda: Uitdagingen binnen het onderwijs Onze

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 1 MODULECODE A10 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen we je

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk INHOUDSOPGAVE 1 SYSTEEMEISEN VOOR HET INSTALLEREN EN WERKEN MET VERZUIMXPERT... 3 2

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Internet Explorer. Module 0. Internet Explorer, versie 5.0 (UK) Nummer: 198 (11062002) The Courseware Company

Internet Explorer. Module 0. Internet Explorer, versie 5.0 (UK) Nummer: 198 (11062002) The Courseware Company Internet Explorer Module 0 Internet Explorer, versie 5.0 (UK) Nummer: 198 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Personalia Naam: Rendy L Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Profiel Opleidingen Ik heb mijn MBO diploma gehaald met als doel carrière te maken in de

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

DEEL 1: Ontstaan van het internet

DEEL 1: Ontstaan van het internet Inhoudstabel Professioneel Internet Gebruiken DEEL 1: Ontstaan van het internet Praktische inleiding tot het Internet Ontstaan van het Internet De ontwikkeling van het Internet (jaren '80) De ontwikkeling

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica.

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 2 MODULECODE C2 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Deel 4 Active Directory inleiding

Deel 4 Active Directory inleiding Deel 4 Active Directory inleiding 1 Wat is AD? 2 Structuur van AD? 3 Domain Controllers 4 Verschil met werkgroep 5 Install van een nieuw domain 6 AD Consoles Active Directory (AD) staat beheerders toe

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent Partner of the year 2010 Partner of the year 2011 Development Partner Installatiehandleiding Xerox Device Agent Wat is de Xerox Device Agent (XDA)? XDA detecteert en controleert afdrukapparaten, in het

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

PC-Club Okra Regio Gent

PC-Club Okra Regio Gent PC-Club Okra Regio Gent Themanamiddagen WINDOWS Johan 26/01/2009 Windows dag 1 voor beginners tot gevorderden Bestanddelen van een computer Software programma s Randapparatuur Starten en veilig afsluiten

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie