INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving Studiebelasting Onderwijs; de combinatie met werk Studieprogramma 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Bachelor-masterstructuur 2 3. Deeltijdinschrijving Studiebelasting Onderwijs; de combinatie met werk Studieprogramma 3 4. Numerus fixus 7 5. Collegegeld en studiekosten 7 6. Voorbereidende Statistiek (wiskunde) 7 7. Vrijstellingen 8 8. Aanschuifonderwijs 8 9. Aanmelding startende deeltijdstudenten Veelgestelde vragen Overige informatie Belangrijke adressen 12 Lees ook de algemene informatie op Een deeltijdinschrijving Psychologie biedt studenten de mogelijkheid om de studie te combineren met parttime werk en/of gezin. Het is echter géén avondopleiding en de studie is ongeschikt om te combineren met een fulltime baan. In dat laatste geval kan men beter gebruik maken van het aanschuifonderwijs (zie verderop in deze brochure). Voorts is het verstandig vóór aan de opleiding begonnen wordt contact op te nemen met één van de studieadviseurs. 1

2 1. Inleiding Deze brochure, een aanvulling op de algemene informatie over de opleiding Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, is bedoeld voor mensen die overwegen psychologie te gaan studeren, maar niet de voltijdopleiding kunnen of willen volgen. Vooral de verschillen tussen de voltijd- en deeltijdopleiding worden in deze brochure belicht. Voor algemene informatie over de opleiding Psychologie wordt verwezen naar de website van de UvA: Bij de opleiding Psychologie is het mogelijk te kiezen tussen een voltijd- en een deeltijdinschrijving. In het verleden was er een aparte deeltijdopleiding Psychologie, met avondonderwijs. Deze aparte opleiding bestaat niet meer. Er was grote belangstelling voor, maar mensen stopten vaak al binnen een jaar: de combinatie met werk en/of gezin bleek te zwaar. Vandaar dat de Universiteit van Amsterdam momenteel alleen een voltijdopleiding Psychologie kent. Wel bestaat nog de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdinschrijving, waarmee u meer uw eigen tempo kunt aanhouden en minder collegegeld betaalt. 2. Bachelor-masterstructuur Alle opleidingen aan de UvA zijn opgesplitst in een bachelor- en een mastergedeelte, zo ook de opleiding Psychologie. Voor de bachelor Psychologie is een deeltijdinschrijving mogelijk. Omdat de master Psychologie overwegend bestaat uit een tijdrovende stage en een intensief onderzoeksproject, is in deze fase alleen een voltijdinschrijving mogelijk. Een master duurt één of twee jaar. 3. Deeltijdinschrijving De deeltijdinschrijving Psychologie biedt studenten de mogelijkheid om de driejarige voltijd bacheloropleiding uit te smeren over een langere periode. Zo is het mogelijk zes jaar voor de deeltijd bachelor opleiding uit te trekken, maar de bachelor kan ook in kortere of langere tijd worden afgerond. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die er aan de opleiding besteed kan worden. In deze brochure wordt vaak over een zesjarig programma gesproken, omdat het handig is uit te gaan van een tempo half zo snel als de voltijdstudenten, maar het kan ook anders. Als u echter erg veel langzamer wilt studeren, of slechts enkele vakken wilt volgen, of u zich eerst eens wilt oriënteren, dan is het volgen van aanschuifonderwijs een betere optie. Meer leest u in de flyer Aanschuifonderwijs. 2

3 3.1 Studiebelasting Studenten die kiezen voor een deeltijdinschrijving zijn mensen die zich niet voltijds met de opleiding bezig kunnen houden. Zij hebben meestal een baan en/of een gezin en willen daarnaast studeren. De opleiding is zo opgezet dat het mogelijk is gemiddeld halftijds (20 uur per week) met de opleiding bezig te zijn, maar soms kan een hogere belasting worden vereist. Het voltijdse driejarig bachelor programma voor voltijdstudenten wordt bij gemiddeld een halftijdsbelasting voor deeltijdstudenten een halftijds zesjarig programma. Deeltijdstudenten moeten afhankelijk van hun eigen planning - rekenen op een studiebelasting van ongeveer 15 à 25 uur per week. Van deze uren wordt een deel besteed aan het volgen van colleges en (vaak verplichte) werkgroepen. De resterende uren worden besteed aan zelfstudie. De opleiding Psychologie hanteert een semestersysteem: het jaar is in twee semesters van twintig weken verdeeld. De gehele bachelor telt 180 ec, european credits (studiepunten). Als u in zes jaar uw bachelor Psychologie wilt behalen kunt u een programma kiezen waarbij u per semester een of meer studieonderdelen volgt die samen een studielast van ongeveer 15 ec geven. Per jaar volgt u zo dus twee maal 15 ec en vergaart in dat jaar op deze manier 30 ec. Met dit studietempo kan de bachelor opleiding Psychologie in zes jaar worden afgerond. Met een deeltijdinschrijving staat het u echter vrij om meer of minder dan deze 30 punten per jaar te volgen. 3.2 Onderwijs ; de combinatie met werk De opleiding Psychologie kent geen avondonderwijs. Het onderwijs vindt, op een enkele uitzondering na, overdag plaats. De colleges vinden per vak vaak op verschillende dagen plaats. Bovendien kost de studie gemiddeld zo'n 20 uur per week, en vereisen enkele vakken een investering van meer dan 20 uur per week. Ook de roostering van verschillende vakken naast elkaar kan de tijdsinvestering vergroten. Psychologie in deeltijd studeren is derhalve uitsluitend te combineren met een part-time baan (met flexibele werktijden), niet met een full time baan. 3.3 Studieprogramma Het studieprogramma van de gehele bachelor opleiding Psychologie omvat in totaal 180 studiepunten (ec). Deze punten worden verspreid over zes jaar. De punten kunnen ook in een kortere of langere periode worden behaald, zie boven; om een beeld te geven van het studieverloop volgt hierna een schema waarmee de bachelor in zes jaar wordt afgerond. 3

4 VOORBEELD OPBOUW STUDIEPROGRAMMA BACHELOR PSYCHOLOGIE Overzicht Deeltijdopleiding Bachelor Psychologie Eerste en tweede studiejaar: propedeuse Zesjarig programma Voorbereidende statistiek Inleiding in de Psychologie Cognitieve Psychologie Onderzoeksmethoden 1 en Statistiek Ontwikkelingspsychologie Sociale Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Biologische Psychologie Klinische Psychologie VRT-1 (Propedeusethese) Testtheorie en -praktijk incl. Onderzoeksoriëntatie door participatie 0 ec 12 (10+2) ec 3 ec 3 ec Derde en vierde studiejaar: tweede bachelorfase Methoden van Onderzoek 2a, 2b, SPSS & Onderzoekspracticum Grondslagen van de Psychologie VRT-2 Gesprekspracticum Kernthema s, keuzevakken, of specialisatievakken 30 ec 6 ec 6 ec 6 ec 12 ec Vijfde en zesde studiejaar: vervolg tweede bachelorfase Verplichte cursussen specialisatie Keuze-onderdelen per specialisatie Bachelorthese TOTAAL ec 0-21 ec 9-12 ec 180 ec 1 e en 2 e studiejaar: Propedeuse In de propedeuse maken studenten kennis met alle deelgebieden van de Psychologie en worden getraind in psychologische onderzoeksvaardigheden. Aangeraden wordt om in het eerste deeltijdjaar te starten met de oriëntatie op de verschillende deelgebieden in de psychologie en vervolgens in het tweede deeltijdjaar verder te gaan met het meer onderzoeksgerichte programma. Deze programmering is mogelijk omdat er, op één onderdeel na (VRT-1), geen specifieke ingangseisen gelden voor de propedeuse onderdelen. Overigens geldt in de propedeuse alleen voor het vak VRT-1 aanwezigheidsplicht. Onderstaand het rooster zoals het in studiejaar wordt gegeven. Aan de hand van het rooster kunt u zelf kiezen welke propedeusevakken u in uw eerste jaar doet en welke daarna. 4

5 Overzicht Propedeuse Psychologie 2010/2011 Propedeuse eerste semester 6 september - 4 februari Psychologie: reikwijdte, basis en methode De mens in ontwikkeling Inleiding in de Psychologie (6 EC) Cognitieve Psychologie (6 EC) Ontwikkelingspsychologie (6 EC ) Onderzoeksmethoden en Statistiek 1 (12 EC ) Onderzoeksoriëntatie door Participatie (1 EC) Propedeuse tweede semester 7 februari - 1 juli De sociale mens Sociale Psychologie (6 EC) Arbeids- & Organisatiepsychologie (6 EC) Problematisch gedrag, individuele verschillen en biologische basis Klinische Psychologie (6 EC) Biologische Psychologie (6 EC) Verslaglegging van psychologisch onderzoek Verwerking van & Rapportage over Teksten 1 (propedeusethese, 3 EC) Testtheorie en -praktijk (3 EC) Onderzoeksoriëntatie door Participatie (1 EC) Een semester omvat 20 weken en vakken worden gegeven in een rooster van 8, 8 en 4 weken. Om u een indruk te geven van de tijdsbelasting waar u per vak rekening mee moet houden kunt u als vuistregel nemen dat 1 ec staat voor ongeveer 28 uur studeren. Als u het studiejaar wilt beginnen met de vakken Inleiding in de Psychologie en Cognitieve Psychologie zult u dus moeten rekenen op ongeveer 336 uur, verdeeld over 16 weken. Als dat een te zware belasting vormt kunt u ervoor kiezen om alleen te starten met het vak Inleiding in de Psychologie. Een dergelijke rekensom kunt u maken voor elk vak in de rest van het schema. NB: de genoemde 28 uur per studiepunt is een gemiddelde; het kan zijn dat u meer dan wel minder tijd nodig heeft. 5

6 Roostervoorbeeld (eerste semester propedeuse) Veel mensen met interesse in de deeltijdopleiding vragen zich af hoe het rooster er concreet uitziet. Hieronder vindt u een voorbeeldrooster voor het eerste semester van de propedeuse. Het volledige rooster kunt u vinden in de studiegids. Roostervoorbeeld 1 e semester propedeuse Blok 1 (16 weken): Inleiding Psychologie: elke maandag en woensdag (eerste 8 weken) Cognitieve Psychologie: elke maandag en woensdag (tweede 8 weken) Onderzoeksmethoden en Statistiek I: dinsdag, donderdag en vrijdag Wie start met het aanbevolen deeltijdschema volgt Inleiding in de Psychologie en Cognitieve Psychologie; daarmee heeft men dus 2 colleges per week. Onderzoeksmethoden en Statistiek I wordt dan in het tweede deeltijdjaar gevolgd. Blok 2 (4 weken): Ontwikkelingspsychologie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (4 weken) 3 e en (groot deel) 4 e studiejaar In het derde en een groot deel van het vierde studiejaar wordt vooral veel aandacht besteed aan een verdieping van de onderzoeksvaardigheden in de psychologie. Het belangrijkste onderdeel van deze fase is het Onderzoekspracticum. Bij dit onderdeel doen studenten in kleine groepjes onderzoek, dat ze van begin tot eind moeten opzetten, uitvoeren en verwerken. Waar in de propedeuse slechts bij één vak (VRT-1) aanwezigheidsplicht bestaat, geldt die in deze fase wel bij de meeste vakken. Zo dient u bijvoorbeeld voor het onderdeel Gesprekspracticum gedurende zes weken twee volle dagen per week (van uur tot uur) aanwezig te zijn. 5 e en 6 e studiejaar: specialisatie Aan het einde van het vierde studiejaar, of het begin van het vijfde, kiest u voor een specialisatie en volgt u de vakken van deze richting. Daarnaast schrijft u ter afsluiting van uw bacheloropleiding Psychologie een bachelorthese. Ook in de specialisatie kennen de meeste onderdelen aanwezigheidsverplichtingen. Tentamens Studieonderdelen worden meestal direct na afloop met een tentamen afgesloten. Er wordt soms tussentijds over een deel van de stof getentamineerd. Bij sommige vakken bestaat de toetsing uit aanwezigheidsregistratie en het voldoen aan wekelijkse opdrachten. Tentamens zijn bijna altijd overdag. Tentamens vinden wegens beperkte tentamenzaalcapaciteit slechts zelden plaats in het Psychologiegebouw, maar zijn verspreid over de stad in verschillende zalen. 6

7 4. Numerus fixus Bij de opleiding Psychologie geldt sinds collegejaar een numerus fixus. Voor wie zich op tijd aanmeldt (voor 15 mei) en voldoet aan de voorwaarden zal doorgaans voldoende plaats zijn. Actuele informatie kunt u vinden op de website: 5. Collegegeld en studiekosten De collegegelden voor het studiejaar zijn nog niet bekend. Ter indicatie hier de tarieven voor : deeltijdtarief 1500,- Nadere informatie over collegegelden is verkrijgbaar bij de Studenten Services van de Universiteit van Amsterdam of via: Er kan alleen op 1 september met de opleiding gestart worden. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering. Een alternatief voor inschrijving als deeltijdstudent is onderwijs volgen via het zgn. aanschuifonderwijs (zie voor nadere informatie hoofdstuk 8). Met aanschuifonderwijs kan gedurende het hele jaar gestart worden. Naast het door elke student te betalen collegegeld bedragen de studiekosten gemiddeld 325,- per jaar, uiteraard afhankelijk van hoeveel vakken men besluit te volgen. Het overgrote deel van dit bedrag is bestemd voor de aankoop van boeken en syllabi. Studieboeken kunnen doorgaans met korting worden aangeschaft bij de boekenbalie van de studievereniging VSPA. 6. Voorbereidende Statistiek (Wiskunde) Studenten zonder wiskunde A, B of C in het eindexamenpakket VWO én alle studenten die niet in het bezit zijn van een VWO-diploma zijn verplicht een toets af te leggen over een pakket voorbereidende statistiek (wiskunde) voorafgaand aan bepaalde studie-onderdelen. Dit geldt ook voor studenten die in het bezit zijn van een HBO-diploma of -propedeuse en voor studenten die middels een andere vooropleiding zijn toegelaten tot de studie. Als men de toets niet haalt, kan men niet aan een groot aantal propedeuse-onderdelen beginnen. Voor meer informatie onder andere over cursussen en toetsdata - kunt u de Wiskunde-brochure doornemen. Deze brochure is te vinden via: psytonderwijsbalie.cfm N.B.: Informatie over de overige toelatingsvoorwaarden kunt u vinden via 7

8 7. Vrijstellingen In een aantal HBO-opleidingen zijn psychologievakken opgenomen. De omvang en het niveau van de psychologiecursussen in het HBO zijn echter niet van dien aard dat daarmee een sterk verkorte opleiding psychologie mogelijk kan worden gemaakt. Vrijstelling blijft over het algemeen beperkt tot de keuzeruimte (12 ec in het tweede bachelorjaar) en de schrijfvaardigheidstraining VRT-2 (mits de individueel geschreven hbo-scriptie daartoe aanleiding geeft). Meer informatie daarover treft men aan in de flyer "Vrijstellingen", die is te vinden op: psytonderwijsbalie.cfm. 8. Aanschuifonderwijs De opleiding Psychologie geeft ook de mogelijkheid tot het volgen van losse vakken uit het onderwijsaanbod. Men volgt dan samen met de reguliere studenten Psychologie het onderwijs. Ook is het mogelijk om tentamens af te leggen. Bij het aanschuifonderwijs schrijft men zich niet in als student bij de Universiteit van Amsterdam, maar betaalt men alleen voor de cursus die gevolgd wordt en voor het tentamen dat wordt afgelegd. De kosten per cursus variëren afhankelijk van de hoeveelheid onderwijsbegeleiding. Ter indicatie: het vak Inleiding in de Psychologie kost Met behulp van het aanschuifonderwijs is het mogelijk enkele vakken te volgen voordat besloten wordt de gehele opleiding te doen. Aanschuifonderwijs wordt aanbevolen aan mensen die twijfelen of de deeltijdopleiding Psychologie een juiste keuze is. Aanschuifonderwijs kan een uitstekende manier zijn om u te oriënteren op de studie, zonder u meteen voor een jaar als deeltijdstudent in te schrijven. Bovendien is het mogelijk aanschuifonderwijs te volgen zonder dat u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden die gelden voor de deeltijdopleiding. Zie voor verdere informatie over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van aanschuifonderwijs de flyer Aanschuifonderwijs, verkrijgbaar bij de Onderwijsbalie Psychologie of in te zien via: psytonderwijsbalie.cfm. 9. Aanmelding startende deeltijdstudenten Inschrijving U dient zich voor de studie aan te melden via de website van Studielink: In verband met de numerus fixus dient dit vóór 15 mei gebeurd te zijn. Na inloting ontvangt u een uitnodiging om een Intake-vragenlijst te beantwoorden op een website van het Onderwijsinstituut Psychologie. Hierover krijgt u in de zomermaanden nader bericht (mits u zich op de juiste wijze en tijdig heeft aangemeld!). 8

9 Introductieavond Het academisch jaar en daarmee het onderwijs start over het algemeen in de eerste week van september. Voor deeltijdstudenten wordt bij de start van het studiejaar een introductieavond georganiseerd. Tijdens deze introductie zal in ieder geval een nadere kennismaking met de afdeling Psychologie plaatsvinden. Tevens maakt men kennis met elkaar in groepen onder leiding van ouderejaars deeltijdstudenten. Een uitnodiging voor deze avond ontvangt u automatisch op het moment dat u bent ingeschreven. 10. Veelgestelde vragen Ik heb wiskunde laten vallen op het VWO, maar wel een HBO-diploma. Moet ik nu toch de wiskunde toets doen? Ja, u voldoet nu niet aan de toelatingsvoorwaarden voor een aantal propedeusevakken. Als u echter op het HBO veel wiskunde heeft gehad (bijvoorbeeld HEAO heeft gedaan), kom dan eens langs met uw diploma en een omschrijving uit uw oude studiegids van de vakken die u gehaald hebt op dit gebied. Wellicht heeft het aanvragen van een vrijstelling zin. Lees in ieder geval de brochure Wiskunde/Voorbereidende statistiek. Ben ik nou de enige die pas na zijn 35 e start met psychologie? Nee, zeker niet. De afgelopen jaren zijn er elk jaar zo n 70 nieuwe deeltijdstudenten gestart met de opleiding, van zeer diverse leeftijden. Ik weet niet zeker of ik de opleiding wil doen. Hoe kan ik me goed oriënteren? Uiteraard is het bezoeken van één van de UvA Bachelordagen een must. Zie hiervoor de website van UvA ( maar kom vooral ook naar de voorlichtingsavond voor de deeltijdopleiding. Neem de in paragraaf 11 van deze brochure genoemde boeken door. Verder is het via aanschuifonderwijs mogelijk om te onderzoeken of de opleiding is wat u wilt. Lees de flyer over het aanschuifonderwijs. Ik dacht dat bij een deeltijdopleiding het onderwijs s avonds zou zijn; ik kan overdag niet. Wat nu? In Nederland is er geen opleiding Psychologie meer die in de avonduren wordt aangeboden. De Open Universiteit is gespecialiseerd in afstandsonderwijs en kan daarom ook een zinnig alternatief zijn. Ik wil graag psychologie studeren in deeltijd, maar kan waarschijnlijk komend jaar veel tijd aan de studie besteden. Mag ik ook op voltijdtempo studeren? Ja, uw deeltijdinschrijving staat los van uw studietempo. Met een deeltijdinschrijving mag u zo snel gaan als u wilt. Echt waar? Ja. Bovenstaande leidt vaak tot verwarring, maar is echt waar: u mag met een deeltijdinschrijving een voltijdtempo aanhouden. 9

10 Kan ik ook midden in het jaar beginnen, bijvoorbeeld per 1 maart? Nee, instromen gaat alleen in september. Wel is het mogelijk om midden in het jaar te starten als aanschuifstudent. Zie de aparte flyer hierover. Ik wil graag in september 2011 starten als deeltijdstudent, maar ik zou wel vanaf maart 2011 al tijd hebben om één vak te doen. Heeft het zin dan vast een vak te volgen als aanschuifstudent? Ja, elk vak dat u dit jaar via aanschuifonderwijs haalt, hoeft u volgend collegejaar niet meer te doen. U bent dan dus eerder klaar met uw propedeuse. Bovendien biedt het u de mogelijkheid na te gaan of de studie u bevalt. Ik heb gehoord dat er een numerus fixus is bij Psychologie, betekent dat dat ik mee moet loten? Er is inderdaad een numerus fixus voor Psychologie. Zie hiervoor de website: Voor wie zich op tijd (vóór 15 mei) aanmeldt via Studielink en voldoet aan de voorwaarden zal doorgaans voldoende plaats zijn. Ik wil mijn propedeuse Psychologie in 1 jaar halen, maar ik zag in de studiegids dat aan het onderdeel VRT-1 veel toelatingsvoorwaarden worden gesteld. Kan ik dan wel mijn propedeuse in 1 jaar doen? VRT-1 kent als enige propedeusevak toelatingsvoorwaarden. Voor VRT-1 wordt als eis gesteld dat al minstens 40 ec van de propedeuse is behaald, waaronder Onderzoeksmethoden en Statistiek I. Wie vanaf de start van het collegejaar alles voltijds plant, kan Onderzoeksmethoden en Statistiek I halen vóór de start van VRT-1 (in februari 2011), maar heeft op dat moment nog geen 40 ec. In deze situatie kan bij de Examencommissie een uitzondering worden gevraagd. Voor studenten die gedurende hun eerste studiejaar ALLE tentamens hebben gehaald en geen vrijstellingen hebben gekregen, zal in de regel het verzoek om toelating tot VRT-1 worden gehonoreerd. Neem bij de start van het studiejaar contact op met de studieadviseur om je planning goed door te spreken. 11. Overige informatie Locatie van de opleiding Psychologie De opleiding Psychologie is gehuisvest in de Amsterdamse binnenstad op Roetersstraat 15, 1018 WB te Amsterdam (vlak bij de metrohalte Weesperplein, uitgang Valckenierstraat) en dus zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Onderwijsbalie Psychologie Voor meer informatie over de studie kan men terecht bij de Onderwijsbalie (kamer 218). De balie is dagelijks van uur geopend en telefonisch bereikbaar op Bij de Onderwijsbalie kunnen o.a. alle andere brochures/flyers over de opleiding Psychologie aangevraagd worden. De studiegids kan er voor 5,- aangeschaft worden. 10

11 Advies Voor specifieke vragen over de deeltijdstudie Psychologie kan men terecht bij één van de studieadviseurs, Rosemarijn Franses en Jessica van Sluis. Inloopspreekuren: dagelijks van uur, kamer A.214 b/c Tel. spreekuur: dinsdag tel & donderdag tel Studievereniging van studenten Psychologie De VSPA (Vereniging van Studenten Psychologie te Amsterdam) organiseert tal van activiteiten. Zij werkt o.a. mee aan de introductie van eerstejaarsstudenten. De VSPA verkoopt de meest gebruikte studieboeken tegen een gereduceerde prijs en vertegenwoordigt studenten in commissies van de afdeling Psychologie. Voorlichtingsdagen Elk jaar zijn er verschillende algemene (bachelor)voorlichtingsdagen voor de opleiding Psychologie. Dit jaar vinden deze plaats op zaterdag 13 november 2010 en op zaterdag 26 maart Op deze dagen krijgt u een goed beeld van wat de opleiding inhoudt. Zie ook: In het voorjaar wordt bovendien een voorlichtingsavond, speciaal voor de deeltijdopleiding Psychologie georganiseerd. Deze vindt plaats op dinsdagavond 19 april Op deze avond wordt ingegaan op de specifieke aspecten van het studeren in deeltijd bij deze opleiding. Het is bijzonder aan te raden ook deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich vanaf 1 maart hiervoor aanmelden bij de Onderwijsbalie Psychologie. N.B.: Deze voorlichtingsavond is geen vervanging van de algemene voorlichtingsdag; er wordt alleen ingegaan op specifieke aspecten van deeltijd studeren. Ga dus vooral ook naar de gewone voorlichtingsdag op zaterdag 13 november 2010 of zaterdag 26 maart 2011! Verdere oriëntatie Ter verdere oriëntatie op de studie worden de volgende boeken aangeraden: Gray, P. (2011). Psychology (6th editie). New York: Worth. Dit boek wordt gebruikt bij het eerste vak in de propedeuse, Inleiding in de Psychologie K. Soudijn, (1993): Psychologie in uitvoering. Amsterdam, Swets & Zeitlinger. In dit boek staan 15 interviews met afgestudeerde psychologen. Studiegids Psychologie, verkrijgbaar bij de Onderwijsbalie Psychologie ( 5,-) en in te zien via 11

12 12. Belangrijke adressen O.a. voor vragen over inschrijving aan de Universiteit van Amsterdam: Studenten Services Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam tel / Dagelijks geopend van tot uur Voor algemene vragen over de opleiding Psychologie: Onderwijsbalie Psychologie, kamer A.218 (2 e verdieping) Roetersstraat 15, 1018 WB Amsterdam tel Dagelijks geopend van uur Voor specifieke vragen over de (deeltijd-)opleiding: Studieadviseurs Psychologie: Rosemarijn Franses en Jessica van Sluis inloopspreekuur: dagelijks van uur, kamer A.214 B/C telefonisch spreekuur: dinsdags uur, tel & donderdags van uur, tel NIET VERGETEN: Voorlichtingsdagen over Psychologie: Zaterdag 13 november 2010 en zaterdag 26 maart 2011 Zie ook: Voorlichtingsavond over deeltijd Psychologie studeren (geen vervanging bovenstaande dagen!): Dinsdag 19 april uur Aanmelden vanaf 1 maart bij de Onderwijsbalie Psychologie 12

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Bachelor-masterstructuur 2 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 4. Numerus fixus 7 5. Collegegeld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 3.4 Roostervoorbeeld 6

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 3.4 Roostervoorbeeld 6 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Bachelor-masterstructuur 2 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 3.4 Roostervoorbeeld 6 4. Numerus

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Deeltijdopleiding

Hoofdstuk 12. Deeltijdopleiding Hoofdstuk 12 Deeltijdopleiding Overzicht Deeltijdopleiding Bachelor Psychologie Eerste en tweede studiejaar: propedeuse Zesjarig programma Voorbereidende statistiek Inleiding in de Psychologie Psychofysiologie

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Jan van Rooij Michelle van Kessel Judith de Vries huishoudelijke mededelingen voorlichting duurt tot 12.00 uur 12.15 in deze zaal: How to plan your master

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken tweede semester Vanaf maandag 17 januari (00.00 uur) t/m dinsdag 25 januari (24.00 uur) 2011 kunt u

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken eerste semester Vanaf dinsdag 6 juli (24.00 uur) tot maandag 30 augustus (24.00 uur) 2010 kunt u zich

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 2

Inhoudsopgave. 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 2 Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 2 2. Algemene informatie 3 3. Toetsen en cursussen bij Psychologie 4 3.1 Voorjaarscursus wiskunde 5 3.2 Zomerstoomcursus wiskunde 6 3.3 Zelfstudievariant

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Inholland met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 31 augustus 2015 Anna Zandvliet, Arjaan Wit Instituut Psychologie Welkom Organisatie Universiteit/Faculteit/Instituut Programma propedeuse In het kort: BSA & studiebegeleiding

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis Premasterprogramma Psychologie 4 november 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Informatieflyer. Psychologie. Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Informatieflyer. Psychologie. Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Informatieflyer Psychologie 2014 Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Overzicht van het studieprogramma per studiejaar Propedeuse Inleiding in de Psychologie &

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2015-2016 Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen, waarvan de verplichte bijeenkomsten Practicumgroepen Wetenschappelijk Denken/VRT

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2015 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden Oktober 2014 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? Algemene informatie 3

Inhoudsopgave. 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? Algemene informatie 3 Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 2 2. Algemene informatie 3 3. Toetsen en cursussen bij Psychologie 4 3.1 Voorjaarscursus wiskunde 5 3.2 Zomerstoomcursus wiskunde 6 3.3 Zelfstudievariant

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9-mrt-15 1 Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9 maart 2015 9-mrt-15 2 Inhoud De studie: algemeen Pre-master modules De toelating: wanneer en hoe Opbouw Masteropleiding Studielast

Nadere informatie

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende FAQ Zittende leraren Vraag Voorwaarden en aanmelding 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende leerkracht - een parttime baan heb? 2 Ik ben afgelopen schooljaar reeds aan een

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 6 Het Pre-masterprogramma 7 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? Algemene informatie 3

Inhoudsopgave. 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? Algemene informatie 3 Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 2 2. Algemene informatie 3 3. Toetsen en cursussen bij Psychologie 4 3.1 Voorjaarscursus wiskunde 5 3.2 Zomerstoomcursus wiskunde 6 3.3 Zelfstudievariant

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Informatieflyer 2014-2015. Psychologie. Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Informatieflyer 2014-2015. Psychologie. Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Informatieflyer Psychologie 2014-2015 Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Onderwijsprogramma algemeen Overzicht van het studieprogramma per studiejaar Propedeuse

Nadere informatie

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Aanvraag tot toelating tot Master Opleiding Psychologie 2015-2016 (voor studenten met een bachelor Psychologie Nederlandse Universiteit, niet bestemd voor studenten van de RUG) Deze formulieren s.v.p.

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie)

Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw A.I. Emmen Grote

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2008-2009 Deel B BACHELOROPLEIDING INFORMATIEKUNDE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar voor huidige eerstejaarsstudenten

Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar voor huidige eerstejaarsstudenten Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar 2016-2017 voor huidige eerstejaarsstudenten Vanaf nu ben je zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van het onderwijs. Twee keer per jaar kan

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Olga Boekhoorn MSc Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Premaster programma s Pedagogiek en Onderwijskunde

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Premaster programma s Pedagogiek en Onderwijskunde Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterdag 18 februari 2015 Studieresultaten TMLS - POWL van reguliere, premaster en UPvA studenten U bent van harte welkom!

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? De verkorte bachelor CW aan

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2015-2016 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? Algemene informatie 3

Inhoudsopgave. 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? Algemene informatie 3 Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 2 2. Algemene informatie 3 3. Toetsen en cursussen bij Psychologie 4 3.1 Voorjaarscursus wiskunde 5 3.2 Zomerstoomcursus wiskunde 6 3.3 Zelfstudievariant

Nadere informatie

VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN

VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN studiejaar 2016-2017 VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN Angelique Lansu, Els Jans & Lily Fredrix Management, Science & Technology 21 mei 2016 Hartelijk dank!! Onderwerp via >Beeld >Koptekst en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Schakelprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Schakelprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterdag 4 november 2013 U bent van harte welkom! Prof. dr. Mark Rutgers Graduate School director SW Doel en Resultaat Studieresultaten

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology U2016/XXXXX De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 voor de wo-masteropleiding Psychology met

Nadere informatie

Voorlichting voor aanstaande 2e jaars

Voorlichting voor aanstaande 2e jaars Voorlichting voor aanstaande 2e jaars Bachelorprogramma 2 e en 3 e jaar Jan van Rooij onderwerpen vooruitkijken: 2 e jaar, 3 e jaar en master ingangseisen voor vakken en master studeren in het buitenland

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie Inhoud Inleiding... 3 Leerroute... 4 Toelatingseisen... 5 Inschrijving...

Nadere informatie

Arbeids- en Organisatiepsychologie. dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator

Arbeids- en Organisatiepsychologie. dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator Arbeids- en Organisatiepsychologie dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator Overzicht Wat houdt A&O-psychologie in? Werkveld van de A&O-psycholoog Doel, thema s en studieroutes A&O master Masterstage

Nadere informatie

Premasterstudenten & Academische Route studenten. (Forensische) Orthopedagogiek

Premasterstudenten & Academische Route studenten. (Forensische) Orthopedagogiek Premasterstudenten & Academische Route studenten (Forensische) Orthopedagogiek 2015-2016 Monique Jongerius & Geke Meessen Studieadviseur & Onderwijsbeleidsmedewerker POWL 2 Informatie per traject Onderwijsprogramma

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK

BUITENLANDONDERZOEK Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2016-2017 Deze hand-out

Nadere informatie

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016 Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016 Programma Welkomstwoord Wat is een premaster? Programma Inschrijven Ervaringen van premasterstudenten Masteravond 16 februari

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2012 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden Telefoon: 071-5273606 november 2011 Inleiding Psychologie

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders FAQ Schoolbesturen en schoolleiders Vraag Aanmelding en voorwaarden Antwoord 1 Kan het (voortgezet) speciaal onderwijs ook deelnemen aan VierSlagLeren? Ja, de regeling geldt voor het hele primair onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Bachelorjaar. Hoofdstuk 3

Tweede Bachelorjaar. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 1. Overzicht van het tweede bachelorjaar Het tweede studiejaar vormt samen met de propedeuse de basisopleiding psychologie. Het derde jaar is meer specialistisch ingevuld. Het tweede jaar heeft

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie