Nulmeting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nulmeting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen"

Transcriptie

1 Nulmeting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Naam opdrachtgever: Mulder Aannemersbedrijf Adres: Engelbertsweg 7 Plaats: Beckum / Hengelo Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: Datum rapportage: 6 mei 2014 Adviseur: Diederik van de Woestijne

2 Inhoud 1. Inleiding People... 4 Goed werkgeverschap... 4 Mensenrechten... 4 Eerlijk zaken doen en klantaangelegenheden... 5 Conclusie MVO thema People Planet... 6 Duurzaam gebruik van grondstoffen... 6 Afvalscheiding en hergebruik... 6 Energie... 6 CO2 Footprint... 7 Duurzaam bouwen... 7 Green Energy Twente... 7 Conclusie MVO thema Planet Profit... 8 Betrokkenheid bij de gemeenschap... 8 Conclusie MVO thema Profit Conclusie en aanbevelingen Aanbevelingen

3 1. Inleiding MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een veel gehoorde term voor organisaties die bewust omgaan met mens, milieu en maatschappij. Ofwel, de 3 beroemde P s van People, Planet, Profit. Voor Aannemersbedrijf Mulder voelt MVO als goed noaberschap, zoiets als: elkaar voorthelpen. Ook vinden ze het vanzelfsprekend om bewust om te gaan met energie en milieu. Voor Aannemersbedrijf Mulder gaat MVO veel verder dan het voeren van een keurmerk of het voldoen aan certificeringseisen. Maatschappelijk verantwoord ondernemer is al jarenlang een onlosmakelijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Aanleiding MVO nulmeting De directie, het management en ook de medewerker zijn intrinsiek gemotiveerd om duurzaam om te gaan met hun omgeving. Ze zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen hun bedrijf maar ook in de maatschappij waarin we wonen en werken. Vanuit de markt wordt dit nog nauwelijks van hen verlangd. De reden om een MVO nulmeting uit te laten voeren ligt dan ook meer bij het verlangen om te kijken, waar staan we nu. Dit resultaten in dit rapport zijn al besproken met de medewerkers en samen kijken ze waar nog kansen en verbetermogelijkheden liggen. Werkwijze De MVO nulmeting is uitgevoerd in april 2014 op basis van een enquête en een interview met de heer en mevrouw Mulder. In de analyse zijn ook onderbouwende documenten en data meegenomen. De nulmeting is gebaseerd op thema s uit de internationale richtlijn voor MVO, de ISO Daarin zijn de 3 hoofdthema s: People, Planet en Profit, onderverdeeld in 37 subthema s. In deze nulmeting is ingegaan op de MVO thema s die voor Aannemersbedrijf Mulder relevant zijn. Opbouw rapportage In hoofdstuk 2 is beschreven hoe omgegaan wordt met het MVO thema People. Dit thema bestaat uit goed werkgeverschap, mensenrechten, eerlijk zaken doen en klant- en consumentenaangelegenheden. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe omgegaan wordt met het MVO thema Planet. Dit thema bestaat uit duurzaam gebruik van grondstoffen, afval, energie en mobiliteit. In hoofdstuk 4 is beschreven hoe omgegaan wordt met het MVO thema Profit. Dit thema staat voor betrokkenheid bij de gemeenschap. Bij elk thema staat wat de huidige status is en wat het mogelijke ambitieniveau kan zijn. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen beschreven. 3

4 2. People Het MVO thema People bestaat volgens de ISO uit de onderdelen die samen zijn te vatten onder goed werkgeverschap, mensenrechten, eerlijk zaken doen en klantaangelegenheden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relevante onderdelen hiervan voor Aannemersbedrijf Mulder. Goed werkgeverschap Aannemersbedrijf Mulder is een bouwbedrijf met circa 15 vakmensen in vaste dienst. Voor de uitvoering van projecten huren ze gemiddeld ook nog circa 15 extra vakkrachten in. Aannemersbedrijf Mulder bestaat ruim 50 jaar (sinds 1963). Veel van de vaste medewerkers hebben al het jubileum gevierd van 12½, 25 jaar of langer in dienst. Betrokkenheid Voor Aannemersbedrijf Mulder zijn de medewerkers het visitekaartje van het bedrijf. Ze krijgen veel vrijheid met de daarbij horende verantwoordelijkheden. Mede hierdoor zijn de medewerkers zeer betrokken bij het bedrijf. Meedenken, eigen inbreng en goed overleg is voor hen zelfsprekend. Het verloop onder het personeel is laag. Ze blijven over het algemeen meerdere jaren in dienst. De teamspirit en saamhorigheid zijn goed voelbaar en zorgen voor een prettige onderlinge sfeer bij Aannemersbedrijf Mulder. Beloning Aannemersbedrijf Mulder hanteert marktconforme arbeidsvoorwaarden en investeert in opleidingen voor alle medewerkers (o.a. vanuit VCA, BHV, AED, maar ook praktijkgerichte trainingen voor isoleren, werken met stof e.d.). Nieuwe medewerkers worden door het eigen personeel ingewerkt en begeleid bij uitvoering van hun vak. Arbeidsvoorwaarden Aannemersbedrijf Mulder is een erkend leerbedrijf. Leerlingen die een BBL-opleiding timmeren, metselen of tegelzetten volgen, kunnen hier terecht voor hun beroepspraktijkvorming. Ervaren leermeesters zorgen voor goede begeleiding van de leerlingen. De leermeesters hebben bij het Kenniscentrum Fundeon hun opleiding gevolgd en ontvangen tweejaarlijks nascholing om bij te blijven. Aannemersbedrijf Mulder werkt intensief samen met het ROC van Twente, Saxion Hogescholen en het Regionale opleidingsbedrijf voor de bouw, Opleidingsbedrijf SSB in Enschede. Gezond en veilig Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke waarden voor Aannemersbedrijf Mulder. Warme, sterke, goed passende bedrijfskleding, kwalitatief hoogwaardig gereedschap en materieel horen tot de standaard uitrusting voor de medewerkers. Alle medewerkers zijn VCA gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu in de bouw. Zo staat ook geheel volgens de VCA-normen, bij elke bouw een bouwkeet voor de medewerkers om tussendoor pauze te kunnen nemen. Mensenrechten De medewerkers van Aannemersbedrijf Mulder gaan respectvol om met elkaar en met klanten, onderaannemers en leveranciers. Voor de inkoop van producten is de mogelijkheid van fairtrade onderzocht. Sinds 2008 is Aannemersbedrijf Mulder sponsor van Unicef. Dit komt tot uiting in de vorm van financiële ondersteuning, personele inzet en giften van materialen. Ze zetten zich actief in voor allerlei projecten van Unicef. Zo werkt Sonja Mulder al jaren zeer regelmatig enkele uren per week in de Unicef winkel in Hengelo. Daarnaast maakt ze, met groepen vrijwilligers, artikelen en producten waarvan de opbrengst naar dit goede doel gaat. Ook werkt ze mee aan de organisatie en verkoop van artikelen op markten en beurzen. Tussendoor verzorgt Aannemersbedrijf Mulder opslag van materialen en het transport naar verschillende bestemmingen in de regio en daarbuiten. 4

5 Eerlijk zaken doen en klantaangelegenheden Aannemersbedrijf Mulder werkt op een open en eerlijke manier. Klanten krijgen volledige inzicht in de voorwaarden en prijzen van een bouwproject door middel van open begrotingen. Daarbij houden ze zich strak aan betalingstermijnen. Voor Aannemersbedrijf Mulder is een duurzame relatie met klanten en leveranciers van groot belang. Met een groep, veelal lokale leveranciers en onderaannemers, wordt langdurig samengewerkt. Ook dit zijn actieve, financieel gezonde bedrijven die duurzaam te werk gaan. Bouwgarant Aannemersbedrijf Mulder is aangesloten bij Bouwgarant. Hiermee creëren ze vertrouwen tussen opdrachtgever en aannemer. Het geeft de klant bovendien de zekerheid dat bij faillissement de extra afbouwkosten worden vergoed. Ook heeft de klant garantie tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering). Aannemersbedrijf Mulder wordt elk jaar getoetst op deze voorwaarden. Ze voldoet aan alle criteria van Bouwgarant. Conclusie MVO thema People Als familiebedrijf is het thema People voor Aannemersbedrijf Mulder van groot belang. Een eventuele verbetering kan zijn het verder onderzoeken en doorvoeren van fairtrade inkoop of een duurzaam inkoopbeleid. Maar de inspanningen die medewerkers gezamenlijk al doen rond het thema people, liggen op het niveau van wat je mag verwachten van een organisatie die ISO gecertificeerd is. Concrete aanbevelingen om tot het niveau van de ISO te komen zijn er dan ook niet. 5

6 3. Planet Het MVO thema Planet bestaat volgens de ISO onder andere uit het voorkomen van milieuvervuiling, het voorkomen van verspilling, gebruik van duurzame grondstoffen en het thema energie. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relevante onderdelen hiervan voor Aannemersbedrijf Mulder. Duurzaam gebruik van grondstoffen Aannemersbedrijf Mulder gaat zorgvuldig om met materialen en grondstoffen. Kan ze kiezen uit materialen of producten die qua prijs gelijkwaardig zijn, dan kiest ze voor het meest duurzame alternatief. Zo wordt vrijwel uitsluitend FSC hout toegepast. Inkoopbeleid Een groot deel van de bouwmaterialen wordt afgenomen uit de duurzame Greenworks productlijn van Raab Karcher. Onder dit label biedt Raab Karcher tal van geselecteerde duurzame bouwmaterialen aan. Een duidelijk herkenbaar assortiment groene producten, dat bijdraagt aan een duurzaam gebouwde omgeving. Raab Karcher heeft voor elk Greenworks-product een productinformatieblad opgesteld waarin direct te lezen is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. Het biedt onder meer informatie over grondstoffen, productie, toepassing en verpakking. Bij elk duurzaam product horen ook labels en certificaten die de duurzame kenmerken onderstrepen. Afvalscheiding en hergebruik In de werkplaats bij Aannemersbedrijf Mulder worden nauwkeurig 12 verschillende afvalstromen verzamelend en afgevoerd. Hout, papier, glas, plastic, bouwafval, puin, ijzer, groente-, fruit- en tuinafval (GFT), witgoed, bruingoed, autobanden en chemisch afval. De bouwvakkers nemen papier- en plastic restmaterialen vanaf de bouwplaats mee naar het eigen bedrijfsterrein. Op de bouwlocatie plaatst Aannemersbedrijf Mulder een container voor afvoer van puin, hout en andere afvalstromen. Hergebruik reststoffen Medewerkers brengen een deel van de reststoffen naar brengstations in de regio. Een ander deel wordt opgehaald door Dusseldorp. Houtkrullen gaan naar paardenliefhebbers in de buurt. Aannemersbedrijf Mulder gaat verspilling zo veel mogelijk tegen. Hierbij horen een nette bouwplaats, het voorkomen van onnodig materiaalgebruik en hergebruik van materialen waar dat mogelijk is. Resthout en materialen worden geschonken aan twee zorgboerderijen in de omgeving. Cliënten maken vogelhuisjes en andere houtproducten die ze vervolgens verkopen. Energie In 2013 zijn de bedrijfsgebouwen en het kantoor van Aannemersbedrijf Mulder gerenoveerd. Daarbij zijn veel energiebesparende maatregelen genomen waarmee het energielabel verbeterd is van label C naar label A. Dit is gerealiseerd door het bedrijfspand te isoleren en aan te passen met duurzame bouwmaterialen en een warmtepomp. Op de daken zijn zonnepanelen geplaatst voor omzetting van zonlicht naar elektriciteit. De zonnepanelen leveren jaarlijks minimaal kwh. Goed voor inzet van de computers, kantoorapparatuur en elektrische gereedschappen in de werkplaats. Aannemersbedrijf produceert een overcapaciteit van zo n kilowatt elektriciteit. Dit wil ze terugbrengen door ook het volledige wagenpark op eigen elektriciteit te laten rijden. De elektriciteit die tot nu toe werd ingekocht is afkomstig uit duurzame bronnen (groene stroom van Eneco). Vanaf oktober 2013 beschikt Aannemersbedrijf Mulder over een elektrische auto en een eigen laadpaal aan huis. Voor het overige deel van het wagenpark - 5 busjes en 1 caddy zoekt ze naar duurzame alternatieven, bijvoorbeeld het rijden op LNG. 6

7 CO2 Footprint Naar verwachting zijn de volledige cijfers over de CO2 footprint van Aannemersbedrijf Mulder eind 2014 bekend. Daarna wordt dit hoofdstuk verder ingevuld. Duurzaam bouwen In haar projecten streeft Aannemersbedrijf Mulder er naar duurzame oplossing toe te passen, afhankelijk van de wensen van de klant. Een recent voorbeeld daarvan is een duurzaam gebouwde woning in Hengelo. De woning is voorzien van een warmtepomp, hoge isolatiewaarde, warmte terugwinsystemen en domotica. Alles is hier gericht op duurzaamheid, levensloopbestendigheid en het streven naar energieneutraal wonen. Resultaat is een hightechhuis in een low-tech-jasje. Door vooraf goed na te denken over aanleg, isolatie en inrichting, is dit huis bijna energieneutraal. In de markt waar Aannemersbedrijf Mulder actief is (voornamelijk particuliere woningbouw) is nog relatief weinig vraag naar duurzaam bouwen. Aannemersbedrijf Mulder bespreekt wel altijd de duurzame alternatieven met opdrachtgevers. Green Energy Twente Aannemersbedrijf Mulder is een van de initiatiefnemers van het project Green Energy Twente. Met dit project willen de initiatiefnemers op het XL Businesspark Twente een biogasinstallatie realiseren. Jaarlijks verwacht Green Energy Twente zo'n m³ biogas te produceren. Het biogas wordt opgewerkt tot LNG met een hoge energiewaarde. LNG is bijzonder geschikt als schone brandstof voor vrachtwagens. Het is dan ook een goede vervanger voor diesel. Na realisatie van de bouw wil Aannemersbedrijf Mulder ook de eigen bedrijfsbussen en de caddy geschikt maken voor het laten rijden op LNG. Conclusie MVO thema Planet Aannemersbedrijf Mulder heeft met de renovatie van haar eigen pand een flinke stap gezet om het energieverbruik te verminderen en te verduurzamen. Dit deed ze ondermeer door de inzet van zonnepanelen. Dit is goed terug te zien in de CO2 footprint van Aannemersbedrijf Mulder waar in de CO2 uitstoot ten gevolge van elektriciteit zeer klein is. Ook het duurzaam inkoopbeleid en de manier waarop met materialen en afval wordt omgegaan is op een MVO niveau (volgens ISO 26000) wat van een bedrijf verwacht mag worden. Aanbeveling Aannemersbedrijf Mulder kan nog verbetering treffen door brandstofverbruik te verminderen. Dit is namelijk de grootste bron van CO2 uitstoot van Aannemersbedrijf Mulder. Voorbeelden van maatregelen zijn: Bij vervanging van busjes investeren in duurzame alternatieven diesel (bijvoorbeeld LNG) Bewustwording brandstofgebruik bij medewerkers vergroten door het monitoren en bespreken van de gegevens. Het volgen van de cursus Het Nieuwe Rijden. Door concrete doelstellingen te verbinden aan het verminderen van brandstofverbruik kan verder invulling gegeven worden aan het streven om energie neutraal te worden. 7

8 4. Profit Het MVO thema Profit gaat volgens de ISO over de betrokkenheid van de organisatie bij de ontwikkeling van de gemeenschap. Dit gaat onder meer over het bieden van werkgelegenheid voor de lokale gemeenschap, steunen van maatschappelijke organisaties en projecten, en het investeren in duurzame voorzieningen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relevante onderdelen hiervan voor Aannemersbedrijf Mulder. Betrokkenheid bij de gemeenschap Aannemersbedrijf Mulder is zeer betrokken bij de lokale gemeenschap. In een dorp als Beckum vinden mensen het vanzelfsprekend om elkaar te helpen waar mogelijk. Aannemersbedrijf Mulder is actief bij verschillende organisaties en verenigingen. Dit uit zich door inzet binnen besturen, commissies en clubs. Ook helpen ze actief mee bij de inzameling van ijzer in de regio voor het goede doel. Aannemersbedrijf Mulder werkt ook samen met een vaste groep van lokale toeleveranciers en onderaannemers. Hierdoor levert Aannemersbedrijf Mulder een bijdrage aan het versterken van de lokale economie en het lokale bedrijfsleven. Werving en coördinatie maatschappelijke stages Sonja Mulder van Aannemersbedrijf Mulder zet zich al enige jaren in als coördinator Maatschappelijke Stage voor schoolgaande jeugd in Beckum. Ze organiseert een jaarlijkse stagemarkt in het Parochiehoes in Beckum. Ze stimuleert jongeren om vrijwilligerswerk op te pakken binnen verenigingen, besturen en in de buurt. Ze heeft goede contacten in de zorgsector en bij bedrijven. Sponsorcommissie Beckum Bas ter Avest van Aannemersbedrijf Mulder al enige jaren voorzitter van de sponsorcommissie. Dit is een groep vrijwilligers die zich actief inzet om geld bijeen te brengen voor de sportverenigingen in Beckum. Kerstmarkt voor het goede doel Op de zolder bij Aannemersbedrijf Mulder hangt het hele jaar door een gezellige kerstsfeer. Sonja Mulder verzamelt daar namelijk kerstmaterialen en artikelen die ze later verkoopt. Dit doet ze, met andere vrijwilligers, op de jaarlijkse kerstmarkt in Beckum. De opbrengst gaat naar verschillende lokale, goede doelen. Dorpsplan Plus Beckum-Oele Alwie Mulder is vanaf de start actief betrokken bij Dorpsplan Plus Beckum-Oele. Hij werkt daarin samen met mensen van de H. Blasiuskerk, de basisschool en het verenigingsleven uit Beckum en Oele, De Heilige Geest Parochie, Gemeente Hengelo, Provincie Overijssel en Het Oversticht. In 2012 stelden zij een uitvoeringsplan vast voor verbetering van de leerbaarheid. Kerk in de Steigers is één van de projecten die voortkomen uit de wensenlijst van de inwoners van Beckum en Oele. Project Kerk in de Steigers Alwie Mulder is al vele jaren actief in het kerkbestuur Beckum. Sinds het ontstaan van dit project in 2007, is ook Aannemersbedrijf Mulder actief betrokken bij Kerk in de Steigers. Het project is van maatschappelijk belang voor Beckum. Doel is om de kerk en de bijgebouwen met cultuurhistorische waarde, rendabel en kostendekkend te maken. Dit doen ze door herinrichting en het multifunctioneel inzetbaar maken van de gebouwen. Alwie Mulder is lid van de locatieraad Beckum. Inmiddels ligt een Transformatieadvies klaar met daarin verschillende opties om uit te werken. Pact MVO Aannemersbedrijf Mulder is actief betrokken bij het Pact MVO Hengelo. Het Pact is vooral een verbindende schakel tussen bedrijven, instellingen en verenigingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen in praktijk (willen) brengen. Dit geldt voor organisaties in de gemeente Hengelo maar ook daarbuiten, mits zij hierin een actieve rol willen spelen. 8

9 Sponsoring Maatschappelijke doelen Aannemersbedrijf Mulder is gevestigd in een kleine gemeenschap waar men regelmatig een beroep doet op het bedrijfsleven. Het financieel sponsoren van activiteiten maakt uiteindelijk toch vaak het verschil of zaken door kunnen gaan of niet. Voorwaarde voor het doneren van geld voor activiteiten vindt Aannemersbedrijf Mulder, dat ze de leefbaarheid in Beckum en omgeving ten goede moeten komen. Voorbeelden van projecten en doelen zijn terug te vinden op de website Conclusie MVO thema Profit Aannemersbedrijf Mulder is een zeer maatschappelijk betrokken onderneming. Dit blijkt uit de manier van werken en samenwerken met lokale ondernemingen, maar ook uit de inzet voor meerdere maatschappelijke projecten en organisaties. De mate van betrokkenheid met de lokale gemeenschap is op een hoger niveau dan op basis van de ISO van een onderneming als Aannemersbedrijf Mulder verwacht zou mogen worden. Voor het MVO thema Profit zijn dan ook geen verbeterpunten te noemen. 9

10 5. Conclusie en aanbevelingen People Aannemersbedrijf Mulder is een onderneming waarbij MVO als vanzelfsprekend wordt ervaren en van nature tot uiting komt in de bedrijfsvoering. De manier van omgaan met de menselijke aspecten vallen onder het goed werkgeverschap passend bij een familiebedrijf zoals dat van Aannemersbedrijf Mulder. Planet De milieuthema s hebben bij Aannemersbedrijf Mulder voldoende aandacht. Zowel in de maatregelen die genomen zijn in het eigen pand, de betrokkenheid bij het biogasproject Green Energy Twente en de inkoop van duurzame materialen. Aandachtspunt is de monitoring van het energie- en brandstof verbruik, om het inzicht en de bewustwording te vergroten. Aannemersbedrijf heeft concrete plannen om het brandstofverbruik van de bedrijfsbussen te verminderen. Met het invullen daarvan zet ze een volgende stap richting de doelstelling om energieneutraal te werken. Profit De maatschappelijke betrokkenheid van Aannemersbedrijf Mulder is bovengemiddeld. Het is voor Aannemersbedrijf Mulder een vanzelfsprekendheid om de lokale gemeenschap te ondersteunen. Hoewel Aannemersbedrijf Mulder geen duurzaamheidssystematiek zoals de ISO heeft toegepast, is de mate waarin Aannemersbedrijf Mulder acties onderneemt op de MVO thema s tenminste op het niveau van wat vanuit de ISO verwacht mag worden. Aanbevelingen Aannemersbedrijf Mulder heeft de ambitie om volledig energieneutraal te werken voor De voornaamste aanbeveling om hiertoe te komen is het verminderen en/of te verduurzamen van brandstofverbruik. Ook zal het monitoren van het energie en brandstofverbruik helpen om inzicht te krijgen en bewustwording te vergroten. Verbeteringsacties: Maatregelen en doelstellingen om brandstofverbruik van bedrijfswagens te verminderen/verduurzamen. Monitoren van energie- en brandstofverbruik voor vergroten van inzicht en bewustwording 10

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel MVO-rapportage Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel Door Hennie Stam 4 december 2015 Opgesteld door Stam Bouw B.V. - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid...

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV

MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV 2 juni 2015 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid... 4 1.2. Gezondheid... 4 1.3. Opleiding...

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Clematis Holding B.V. Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2016

Clematis Holding B.V. Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2016 Clematis Holding B.V. Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2016 Globale maat CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 265 ton Omzet 3 miljoen Euro 88,33 ton/miljoen Euro Personeelsleden 27 FTE 9,81 ton/fte

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Gebouwen CO2 compensatie Wagenpark Verhuismaterialen

Gebouwen CO2 compensatie Wagenpark Verhuismaterialen Gebouwen Het moderne bedrijfspand in Diemen is voorzien van extra isolatie in de muren, ramen en het dak om de warmte zomers buiten te laten en s winters binnen te laten. Een warmte terugwin-installatie

Nadere informatie

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv MVO-rapportage van Kesselwegenbouw bv Rijnstraat 76-4191cm Geldermalsen - Opgesteld met MVO-zelfscan van Bouwend Nederland - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Medewerkers... 5 Veiligheid... 5 Gezondheid...

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen en plan van aanpak. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.

De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen en plan van aanpak. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3. De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. Vijfhuizen 3.B.1 Reductiedoelstellingen en plan van aanpak Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2016 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 Duurzaam Ondernemen en DGMR Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 1. Inleiding Deze DuOn-beleidsvisie is het overkoepelende document voor het beleid en de initiatieven van DGMR op het gebied

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2013

Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 10 6. Toekomst 11

Nadere informatie

Bouwen met Karelsen Soest BV, dat is topkwaliteit voor de juiste prijs! Bouwbedrijf. Karelsen Soest bv. Smitsweg 5 3765 CA SOEST T 035 6016438

Bouwen met Karelsen Soest BV, dat is topkwaliteit voor de juiste prijs! Bouwbedrijf. Karelsen Soest bv. Smitsweg 5 3765 CA SOEST T 035 6016438 Bouwbedrijf Karelsen Soest bv Smitsweg 5 3765 CA SOEST T 035 6016438 F 035 6027560 E info@karelsensoestbv.nl I www.karelsensoestbv.nl B o u w e n m e t K a r e l s e n S o e s t B V Bouwen met Karelsen

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV. Lindenheuvel 10-5165AZ waspik

MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV. Lindenheuvel 10-5165AZ waspik MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV Lindenheuvel 10-5165AZ waspik 8 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid... 4 1.2. Gezondheid... 4 1.3. Opleiding... 4 2. Milieu... 5 2.1.

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 1/10 CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 Naar aanleiding van de CO 2 footprintberekening, energie audit en ketenanalyses 1 2/10 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015 CO 2 -update H1 2014 versie 2, 16 maart 2015 INLEIDING De belangrijkste milieu-impact van Beelen is haar CO 2 -uitstoot. Daarom hebben wij reeds in 2011 reductiedoelstellingen voor onze CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Reductieplan CO 2 -prestatieladder

Reductieplan CO 2 -prestatieladder Reductieplan CO 2 -prestatieladder Bouwbedrijf Van Deelen NV Opdrachtgever Bouwbedrijf Van Deelen NV Contactpersoon J.J. Pijl Versie 2012-03 Datum 6 november 2013 Auteur C.H. Geerdes Inhoudsopgave 1 CO

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM Milieu jaarplan Plan van Aanpak 2013 BAM Utiliteitsbouw bv Afdeling KAM Datum: 19-12-2012 1. Inleiding Duurzaamheid is een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM. Mens en milieu staan hierbij

Nadere informatie

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 10 november 2016 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Reductieplan CO 2 -prestatieladder

Reductieplan CO 2 -prestatieladder Reductieplan CO 2 -prestatieladder Bouwbedrijf Van Deelen NV Opdrachtgever Bouwbedrijf Van Deelen NV Contactpersoon J.J. Pijl Versie 2013-02 Datum 6 oktober 2014 Auteur C.H. Geerdes Inhoudsopgave 1 CO

Nadere informatie

Keuzelijst Duurzaam Inkoopcriteria (KDI)

Keuzelijst Duurzaam Inkoopcriteria (KDI) Doelstellingen duurzaam inkopen Door de toenemende vraag naar duurzaamheid en de worsteling die organisaties hebben om invulling te geven aan de doelstellingen voor duurzaam inkopen, hebben Julius Westendorp

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ASN installaties, Birdaardetsraatweg 127 9101 BX - Dokkum www.asndokkum.nl info@asndokkum.nl Inhoud Inleiding...3 1. Stimuleren duurzame ontwikkelingen...4 1.1 Producent...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Pand 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: 3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV Almere, 22-08-2016 M. van Raaijen. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Versie 6. Contactpersoon Gert Molenaar

CO2-reductieplan. Versie 6. Contactpersoon Gert Molenaar CO2-reductieplan Versie 6 Contactpersoon Gert Molenaar Hasselt Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-manager Gecontroleerd door H. Dolstra Adj. directeur 18 februari 2016 Vastgesteld door

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2012 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Samen bouwen aan morgen Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf dat met duurzame

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

CO 2 voortgangsrapportage 2014 UNIPRO BV

CO 2 voortgangsrapportage 2014 UNIPRO BV CO 2 voortgangsrapportage 2014 UNIPRO BV Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85 313

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2016 WILLEMS BOUWBEDRIJF

MVO JAARVERSLAG 2016 WILLEMS BOUWBEDRIJF WILLEMS BOUWBEDRIJF Inhoud VOORWOORD BELEID PEOPLE 3 RESULTATEN PEOPLE 4-5 SAFETY FIRST 6-7 BELEID PLANET 8 VERBRUIKSCIJFERS 9-10 RESULTATEN PLANET 11 BELEID PROSPERITY 12 RESULTATEN PROSPERITY 13 EEN

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 14 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V. Waldwei 16 8581 KA Elahuizen T: 0514

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2018 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2018 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2018 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Plan van aanpak CO2 reductiedoelstellingen 2015-2016. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Plan van aanpak CO2 reductiedoelstellingen 2015-2016. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Plan van aanpak CO2 reductiedoelstellingen -2016 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling elektraverbruik

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q4 2014 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q4 2014 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q4 214 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : CSR Q4 214 Versie : 1., Definitief Datum : 24-1-215 Datum document 17/8/214 BAM Civiel bv Behandeld door :

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie