Format jaarrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Format jaarrapportage"

Transcriptie

1 Format jaarrapportage Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL DIPLOMA Universiteit Twente Prof. Dr. J. van Hillegersberg

2 1. Projectuitvoering In 2005 is het fundamentele onderzoek en de twee deelprojecten Approach en Merba gestart (formeel eind maart 2005). Voor beide projecten zijn uitgebreide caseanalyses opgesteld. Daarnaast is een visie ontwikkeld over de mogelijkheden van agent besturing in deze cases. Naast inzet van vaste staf zijn aan de UT twee AIO s aangevangen met promotieonderzoek binnen DPILOMA: a) Douwma: (UT): MAS besturing met dynamische beprijzing als coördinatiemechanisme b) Mes (UT): MAS besturing met niet-financiële indicatoren als coördinatiemechanisme. Vanuit de EUR hebben naast de vaste staf twee AIO s een bijdrage geleverd alsmede een student assistent die zijn afstudeerwerk verricht binnen Diploma.In Januari 2006 begint een nieuwe AIO aan de EUR in het DIPLOMA project De overige partijen hebben hun taken ingevuld met vaste staf. Met het verhuizen van een van de leden van het projectteam per (van Hillegersberg) van de EUR naar Twente is een verschuiving in het budget (deel van Hillegersberg van EUR->Twente) overeengekomen. Dit vergt enige aanpassing in het geplande budget in jaarplan Door ziekte van de projectaanvrager van Harten berust het projectleiderschap nu bij van Hillegersberg namens de UT. Een aantal deliverables opgenomen in het jaarplan 2005 zullen worden geraliseerd. Door een late start, complexiteit en veranderende organisatie van het Tranusmotraject zelf en een te krappe planning in het jaarplan 2005 zijn een aantal deliverables voorzien voor 2005 niet gehaald. Ook wilden een aantal bedrijven nadere afspraken maken in aanvulling op de Transumo regels voor zaken zoals IP en gebruik van de ontwikkelde software en besturing. Er is veel tijd gaan zitten in het opstellen van aanvullende contracten. Toch zijn op alle deliverbales goede voortgang geboekt (zie rapportage kwartaal 4) en zij worden allen doorgeschoven naar In Diploma 2005 is een stevig fundament gelegd met een uitgebreide caseanalyse voor Approach en Merba, en is de state of the art in agent besturing voor logistiek verkend. De meeste andere taken zoals gedefinieerd in jaarplan 2005 zijn opgestart en zullen in 2006 worden voltooid. Voor Deelproject 1 zijn de deliverables: 1) Na kwartaal 1 (was ): rapportage relevante literatuur + internationale scan naar de state-of-the-art + overzicht economische analysemethoden MAS 2) Na kwartaal 2 (was ): overzicht centrale versus gedistribueerde architecturen + engineering methoden voor transitie logistieke business netwerken 3) Na kwartaal 4 (was ): verfijnde en geëvalueerde MAS methoden a.d.h.v. case studies. Voor Deelproject 2 zijn de deliverables: 1) Na kwartaal 1 (was ): rapportage relevante literatuur + internationale scan naar de state-of-the-art + een eerste simulatie testomgeving voor MAStransportnetwerken 2) Na kwartaal 1 (was ): een eerste raamwerk DIPLOMA en programmatuur voor eenvoudige besturingsalgoritmen. 1

3 3) Na kwartaal 2 (was ) : programmatuur voor alternatieve OR-algoritmen, een analyse waarin de performance van MAS wordt vergeleken met de traditionele aanpak en tenslotte een wetenschappelijk artikel. Voor Deelproject 3 zijn de deliverables: 1) Na kwartaal 1 (was ) : rapportage relevante literatuur + internationale scan naar de state-of-the-art +een eerste simulatie testomgeving voor MASmarktplaatsmatching + voorbeelden uit supply chain praktijk 2) Na kwartaal 2 (was ): een eerste raamwerk DIPLOMA en programmatuur voor eenvoudige besturingsalgoritmen. 3) Na kwartaal 4 (was ): programmatuur voor MCA-tools, een analyse waarin de performance van MAS wordt vergeleken met de traditionele aanpak en tenslotte een wetenschappelijk artikel. Voor Deelproject 4 zijn de deliverables: 1) Na kwartaal 1 (was ): definitie business requirements en visie + vaststelling prestatie-indicatoren + scenario dataverzameling en analyse. Na kwartaal 1 (was ): raamwerk multi-agent besturingssysteem + scenario suite voor evaluatie van MAS + beschrijving van twee alternatieve cases uit bestaand materiaal ter voeding van theorievorming 2) Na kwartaal 3 (was ): simulatiemodel van het barge afhandelproces + intelligente planningsalgoritmen + architectuur theorie + publicatie. Voor Deelproject 5 zijn de deliverables: 1) Na kwartaal 1 (was ): case description and data collection + MAS simulation environment + agent based logistic coordination rules + MAS architecture 2) Na kwartaal 2 (was ): implementatieplan. 2. Projectconsortium Samenwerking binnen DIPLOMA verloopt op twee manieren. Enerzijds wordt nauw samengewerkt op het niveau van de individuele deelprojecten. PhDstudenten besteden ruim 30% van hun tijd aan de demonstratieprojecten. Kennisuitwisseling tussen de deelprojecten (fundamenteel en cases) is hierdoor gegarandeerd, Transitie naar andere partijen verloopt via DIPLOMA workshops, waarvan er jaarlijks een zal worden gehouden. Uitgangspunt voor dit samenwerkingsverband is het feit dat de participanten elkaar goed aanvullen. Deze complementariteit spitst zich als volgt toe: TUD: bouw van gedistribueerde simulatiesystemen EUR: ICT-architectuur, implementatie-aspecten (o.a. transitie) UT: plannings- en besturingsalgoritmen INITI8: domeinkennis, technische implementatie van gedistribueerde planningssystemen. Merba: proceskennis en ICT architectuur kennis Havenbedrijf Kennis over huidige processen en systemen TNO: logistieke concepten en transitie De samenwerking en taakverdeling is grotendeels zoals gepland verlopen. De drie universiteiten (UT, TUD en EUR) werkten intensief samen aan het kennisdeel en in de beide cases met het bedrijfsleven (Initi8, de terminals en binnenvaart en Merba). 2

4 De afwijkingen waren de geringe inbreng van TNO en het havenbedrijf. TNO zou, in samenwerking met Cap Gemini en Seabrex, een derde pilot gaan ontwikkelen maar dit is om meerdere redenen niet tijdig van de grond gekomen. Voor 2006 wordt opnieuw bekeken of hier een mogelijkheid toe is. Hiertoe zijn gesprekken gepland in maart 2006 Het havenbedrijf had eenvoudigweg nog geen uitgebreide rol omdat men vooral een evaluerende taak wil uitvoeren. Hiertoe moet er eerst een product liggen. Er wordt naar gestreefd om in 2006 het consortium uit te breiden met: 1) Een aantal verladers (als gebruikers). 2) Een of meer internationale partijen (kennisinstellingen en bedrijven) Hiertoe zijn er gesprekken geweest met Teleroute, Shell, Grolsch en Wehkamp. Medio 2006 en vanaf 2007 is er weer ruimte voor 2 nieuwe pilots. Er zullen dan nieuwe partijen kunnen toetreden en oude pilot bedrijven het consortium mogelijk verlaten. 3

5 3. Kennisverspreiding en communicatie De eerste resultaten van Diploma zijn gepresenteerd op congressen en hebben aandacht gekregen in de vakpers. Doordat het project slechts 9 maanden loopt zijn de meeste wetenschappelijke publicaties in de opstartfase. Meerdere resultaten worden verwacht vanaf Datum Draagtbij aan Activiteit W2 H. Moonen, Presentatie International conference on SCM, Riezlern, CEMS 2005 SCM conferentie Riezlern: presentatie van Approach (i) project workshop. Heeft geresulteerd in bookchapter, te verschijnen in Agent Technology supports Inter-Organizational Planning in the Port - Hans M. Moonen, Bastiaan van de Rakt, Ian Miller, Jo van Nunen, en Jos van Hillegersberg M4 M.R.K. Mes, Simulation model for full truckload routing M1 Een ontwerpgerichte verkenning van AGV besturingsconcepten, N Lang, Interne presentatie voor Merba Oosterhout M7b M.R.K. Mes, Presentatie voor Merba, "Simulatie Merba AGV besturing" W2 Moonen, Hans, van de Rakt, Bastiaan, Miller, Ian, van Nunen, Jo and van Hillegersberg, Jos, "Agent Technology Supports Inter-Organizational Planning in the Port" (June 7, 2005). ERIM Report Series Reference No. ERS LIS Available at SSRN: M4 Scenario data collection and analysis, A.M. Douma, internal discussion paper at INITI M4 M.R.K. Mes, Intern rapport Merba, "Modelvorming voor simulatiestudie Merba" M4 Logistic Model, A.M. Douma, Working document for task M4 M.R.K. Mes, Intern rapport Merba, "Beschrijving van het simulatiemodel Merba" M7b M.R.K. Mes, Presentatie voor Merba deel 1, "Multi_agent systems for full truck load" M7b M.R.K. Mes, Presentatie voor Merba deel 2, "Multi agent systems for AGV control in the dough making process" K5 H Moonen Gastcollege Enterprise Information Systems - Opleiding BedrijfsInformatiekunde, Utwente K5 H Moonen Gastcollege Enterprise Information Systems - Bachelor thesis vak 'Leaping Logistics' - Bedrijfskunde K5 M.R.K. Mes, Beta Colloqia, "Opportunity costs calculation in agent_based vehicle routing and scheduling" K5 J. van Hillegersberg, Interview in Transport en Logistiek K5 H Moonen Gastcollege e-supply Chain Management - in vak e-organizations, Bachelor elective Bedrijfskunde, RSM; ongeveer 20 studenten M1 Merba AGV Control, Challenges and Concepts, N Lang, Interne presentatie voor Merba Oosterhout 4

6 K5 Multi agent control for consolidated freight systems, A.M. Douma, Beta-colloquium, University of Twente K4 J. van Hillegersberg, Presentatie project op beurs ICT en Logistiek, Jaarbeurs Utrecht W6 Disjunctive Graph Formulation, C.J.H. Hendriksen, working document for the deterministic benchmark K5 M.R.K. Mes, Beta PhD Day, "Agent_based transportation planning" M4 M.R.K. Mes, Merba simulation framework with a Merba specific simulation environment and a more general simulation model for AGV control in a bakery M7b M.R.K. Mes, Presentatie voor Merba, "Agent model for Merba with some experimental results" W2 J vhillegersberg, en Moonen, presentatie, International Conference on E-business and Supply chain managment, Hong- Kong, December, M4 Dataset generator for Approach 2 and several datasets, A.M. Douma K5 Centralized verses decentralized Barge planning Assignment for the course Management of Technology, J.M.J. Schutten, L.L.M. van der Wegen, A.M. Douma, University of Twente K5 Case Description about Approach 2 for the course Management of Technology, A.M. Douma, University of Twente K5 Introduction to Agent-based Modelling Lecture for the course Management of Technology, A.M. Douma, University of Twente M4 Simulation model for simulation of consolidated freight systems, A.M. Douma, University of Twente W6 M.R.K. Mes, M.C. van der Heijden, A. van Harten, "Comparison of agent_based scheduling to look_ahead heuristics for real_time transportation problems", Beta working paper M4 Basic simulation framework for the Approach 2 case, A.M. Douma, University of Twente K5 J van Hillegersberg, Interview in Business logistics - Software agenten voor een agile supply chain W6 Mes, M.R.K., M.C. van der Heijden, A. van Harten, 2005, Comparison of agent-based scheduling to look-ahead heuristics for real-time transportation problems, Working Paper, WP-161, Department of Operational Methods for Production and Logistics, University of Twente 5

7 Er zijn nog geen rapporten verspreid onder de verschillende doelgroepen. Deze hebben vooral kennis kunnen nemen via de vakpers, working papers (zie boven) en beurzen. Kennisuitwisseling tussen de deelnemende kennisinstellingen en bedrijven is zeer intenzief geweest. Onder andere door projectbijeenkomsten, presentaties en demonstraties van simulaties is er een goede uitwisseling van ideeen geweest. Er is één open workshop georganiseerd maar door een wat gebrekkige communicatie, ongelukkige planning van locatie en datum ontvingen we te veel afzeggingen. Hierna is besloten deze af te zeggen en najaar 2006 uitgebreider voor te bereiden en beter te communiceren. Ook zijn er dan interessantere resultaten te melden dan na een paar maanden. Verder is er participatie geweest in de TRANSUMO projectendag en uitwisselingsdag tussen projecten. 4. Inhoudelijke focus Nederland speelt een vooraanstaande rol in de wereld van het goederenvervoer. Door de unieke schakelpositie tussen het Europese achterland en de belangrijke handelspartners in Asie, VS en midden-oosten lopen veel logistieke stromen via ons land. Het jaar 2005 was een recordjaar. In de Rotterdamse haven nam de containeroverslag met ruim 12% toe tot 9,3 miljoen TEU (20-voets eenheden). Naast positieve effecten voor de economie is er ook zorg voor omgeving en milieu. Iedere Nederlander kent de negatieve effecten zoals files, verontreiniging en veiligheidsrisico s bij vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor de hand liggende oplossingen, zoals meer wegen, sporen en zuiniger en schonere motoren kunnen bijdragen aan de oplossing, maar zijn zeker niet afdoende. Het onderzoeksprogramma Transumo zoekt de oplossing in een andere hoek. Het richt zich op slimmer coordineren van vervoersstromen met behulp van geavanceerde Informatietechnologie. In Diploma wordt onderzocht of toepassing van intelligente software agenten de vervoersstromen soepeler kunnen laten lopen. Agenten zijn kleine onafhankelijke stukjes software die de logistieke planner een deel van het operationele planwerk uit handen nemen. Hieraan is zeker behoefte. Op dit moment komen planners nauwelijks meer aan strategische taken toe. Doordat vele verschillende bedrijven bij het transport van containers betrokken zijn, is veel afstemming nodig. Denk hierbij aan afstemming tussen zeeschepen en terminals, railvervoer en wegvervoer, binnenvaarschepen en terminals, etc. Op dit moment is de rol van IT in dit proces nog beperkt. Informatie over lading en planning wordt wel electronisch gecommuniceerd, maar gedurende de dag zorgen onverwachte gebeurtenissen zoals vertragingen, files en zoekgeraakte lading, ervoor dat de geplande afstemming in het water valt. Deze problemen gaan de planners te lijf met de traditionele telefoon en fax. Een enorme inspanning, gegeven de containerstroom van vele miljoenen. Intelligente software agenten kunnen nemen dit werk waarschijnlijk grotendeels overnemen. Ze reageren dan continu op onverwachte gebeurtenissen en onderhandelen gezamenlijk een nieuwe planning. Er zijn hiertoe veel theoretische studies verricht, maar er is weinig toepassingsgericht onderzoek gedaan, en transitiekennis ontbreekt. Voor uitgebreide omschrijving, zie meerjarenplan

8 Onderzoekslijn A: Complexe multi-actor situaties: van eenvoudige besturing naar intelligente concepten APPROACH (APPROACH, TeleRoute,...) (APPROACH,...) Merba (Wehkamp, Coberco,...) Onderzoekslijn B: Intelligente besturing: van eenvoudige één actor situaties naar complexe multi-actor situaties Figuur 1. Ontwikkeling van het toegepaste onderzoek gedurende de looptijd van DIPLOMA De aanpak van Diploma bestaat uit het opzetten van drie wetenschappelijke deelprojecten en een aantal demonstratieprojecten. In 2005 zijn 2 demonstratieprojecten gestart (Merba, Approach). Deze zullen doorlopen in 2006 met de optie om in de loop van het jaar 2006 een derde toe te voegen (waarvoor een beperkt deel van het budget gereserveerd is). Een beschrijving van de voortgang deze deelprojecten is te vinden in Bijlage 2 t/m Bijlage 6. In onze aanpak zullen wij werken van relatief eenvoudige testsituaties (één actor) via afstemming tussen twee actoren naar complexe multi-actor situaties. Wij onderscheiden twee onderzoekslijnen, zie Figuur 1: Vanzelfsprekend zijn de genoemde bedrijven voor de jaren na 2006 slechts indicatief, omdat hiermee voor de volgende jaren nog afspraken moeten worden gemaakt. Met al deze bedrijven lopen echter wel al contacten. 7

9 5. Bijdrage aan vernieuwing kennisinfrastructuur Binnen de demonstratieprojecten zal een intensieve samenwerking tussen de participerende kennisinstellingen, bedrijven en overheid tot stand komen door middel van periodieke bijeenkomsten binnen elk demonstratieproject en een jaarlijkse DIPLOMA workshop voor alle participanten in dit project. Binnen het aan de demonstratieprojecten gerelateerde funderende onderzoek worden drie complementaire AIO-projecten gedefinieerd (UT en EUR) die elk hun inbreng hebben in de demonstratieprojecten, daarmee de onderlinge samenwerking versterkend 6. Bijdrage aan internationalisering De kennisinstellingen zijn lid van het internationale netwerk Agent-Link. Daarnaast zijn de eerste resultaten van Transumo Diploma gepresenteerd op 2 internationale congressen. 7. Bijdrage aan output Transumo In onderstaande tabel staan de deliverables die in 2005 zijn afgerond, of gestart zijn. 8

10 Deelproject task-id WP Deadline Gereed % per 2mijlpalen SenterNovem Transumo deliverables Notitie ervaringen opzet project 100 M2 1: Informatie-architectuur en ontwikkelplatform 1.1 Internationale scan mrt-06 60% W2, M4 1.2 overzicht centrale versus gedistribueerde architecturen jun-06 50% W2, W3 1.3 engineering methoden voor transitie logistieke business netwerken mrt-07 30% W2, M4 1.4 MAS methoden a.d.h.v. case studies. dec-06 10% W2, M4,M10 2: MAS besturing met dynamische beprijzing 2.1 simulatie testomgeving voor MAS-transportnetwerken mrt-06 80% W2, M4 2.2 eerste versie MAS algoritmen mrt-06 60% W2, M4 2.3 benchmark centraal vs agent besturing jun-06 60% W2, M4 3: MAS besturing met niet-financiele indicatoren 3.1 Eerste simulatie testomgeving mrt-06 60% W2, M4 3.2 MAS raamwerk jun-06 60% W2, M4 3.3 eerste versie MAS algoritmen dec-06 40% W2, M4 4: APPROACH Definition Business Requirements and Vision dec % M6,M7a 4.2 Performance Indicators mrt-06 80% M6,M7a, K7 4.3 Scenario data collection mrt-06 60% M5,M7a 4.4 Simulation model of the Barge Handling Process (execution) mrt-06 70% M5,M7a 4.5 Framework of Multi Agent Control Systems jun-06 70% M5,M7a 4.6 Intelligent Planning Algorithms to be used in control systems (tactical) jun-06 50% M5,M7a 4.7 simulatiemodel van het barge afhandelproces (tactical+execution) jun-06 30% M5,M7a 5: MERBA 5.1 Case description and data collection mrt % M6,M7b 5.2 MAS simulation environment mrt-06 80% M5,M7b 5.3 Agent based logistic coordination rules mrt-06 80% M5,M7b 5.4 MAS architecture mrt-06 60% M5,M7b 5.5 Implementation plan jun-06 10% M5,M6 5.6 Paper t.b.v. publicatie in vaktijdschrift dec-06 0% K3 Deelproject 1 t/m 5 dragen bij aan de promotie van Moonen, Mes, Douma Het gehele project sluit aan bij EU network of excellence: Agentlink Het gehele project is gezien de veschillende kennis van UT,EUR,TUD en overige participanten interdisciplinair Deelproject 4,5 zijn praktijkcases Deelproject 4 dient op UT en EUR als onderwijscase W1 W4 M1 M8 K6 9

11 8. Bijdrage aan mijlpalen Transumo Zie onder 7. en daarnaast: Mijlpalen Bijdrage van het project W4 Activiteiten die aansluiten bij internationale programma s en Samenwerkingsrelatie in EU Agentlink netwerken (publieke en private initiatieven zoals de EU KP s, National Science Foundation etc. W5 Participatie internationale onderzoekers -- M1 Meer-partij, interdisciplinaire onderzoekstrajecten Projectteam is tripartiet M2 Best Practices samenwerking (rapportages over best-practices in Opgeleverd is notitie met ervaringen bij opzetten van dit project (het opzetten van) succesvolle samenwerking) 10

12 10. Ondertekening Ondergetekenden verklaren hierbij dat zij akkoord zijn met weergave van de activiteiten en financiën van het afgelopen jaar, als omschreven in deze jaarrapportage. Projectleider Prof. Dr. J. van Hillegersberg Organisatie Universiteit Twente contactpersoon Postadres organisatie P.O. Box 217, 7500 AE Enschede Handtekening Clustermanager Prof. dr. ir. A.J.M. Vermunt Organisatie NDL contactpersoon Postadres organisatie Handtekening 11

13 Bijlage 1 Mijlpalen SenterNovem De deliverables van Transumo dienen gecategoriseerd te worden in de outputcategorieën W (Wetenschappelijke output), M (Economische en maatschappelijke output) en K (Innovatietraject en kennistransfer). Door middel van wetenschappelijke publicaties worden de relevante) resultaten van Transumo wereldkundig gemaakt. W1 Promotietrajecten Aantal afgeronde dissertaties/theses; W2 Wetenschappelijke publicaties (alleen als ze onderworpen zijn geweest aan een internationale reviewprocedure; ook gereviewde congresproceedings); W3 Wetenschappelijke seminars (voor, door of met Transumo georganiseerd); W4 Activiteiten die aansluiten bij internationale programma s en netwerken (publieke en private initiatieven zoals de EU KP s, National Science Foundation etc. W5 Participatie internationale onderzoekers; W6 Wetenschappelijke doorwerking/toepassingen/valorisaties (rapportages waarin aangegeven wordt hoe Transumo resultaten worden toegepast). Duurzame kennisinfrastructuur: M1 Meer-partij, interdisciplinaire onderzoekstrajecten; M2 Best Practices samenwerking (rapportages over best-practices in (het opzetten van) succesvolle samenwerking); M3 Samenwerkingsverbanden (duurzaam, verankerd in convenanten tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden). Kennis over duurzame mobiliteit: Transumo genereert ook nieuwe kennis over duurzame mobiliteit die vervolgens toegepast kan worden in de praktijk. M4 Ontwikkelde concepten (nieuwe diensten, optimaliseringsprocessen e.d.); M5 Kennis over technologische vernieuwing en nieuwe toepassingen van bestaande technologieën (accent ligt op de transitie- en implementatievraagstukken); M6 Kennis van gebruikers (alleen als er expliciet onderzoek wordt gedaan naar gebruikerswensen/behoeften). Ervaring t.b.v. succesvolle implementatietrajecten: Transumo wil benaderingswijzen die tot succesvolle implementaties en transities in de mobiliteitssector kunnen leiden aanschouwelijk en aantoonbaar maken. M7a Gebruikersoriëntatie in projecten (projecten waarin concreet is aangegeven wat het nut van het onderzoek is voor (eind-) gebruikers); M7b Gebruikersparticipatie in projecten (projecten waarin gebruikers feitelijk participeren); M8 Praktijkcases (waar concepten/ideeën in de praktijk worden getoetst en op basis van bevindingen van praktijkcases worden aangepast); M9 Proeftuinprojecten (projecten die uitgevoerd worden binnen een proeftuin); M10 Bijdragen aan of benutten van transitiekennis (projecten waarin expliciete aandacht aan het verwerven/toepassen van transitiekennis wordt gegeven). Concretiseringen: M11 Investeringsprojecten (aankondigingen van feitelijke investeringsvoornemens of besluiten); M12 Ontwikkelde commerciële of vercommercialiseerbare tools. 12

14 Communicatie-uitingen: Transumo-brede communicatie K1a Website; K1b Factsheets; K1c Leaflets; K1d Jaarverslagen; K1e (Jaar)congressen. Toegepaste publicaties: K2 Onderzoeks(tussen)rapportages (jaarlijks); K3 Vakpublicatie (publicatie van (tussen)resultaten van in niet wetenschappelijke tijdschriften, kranten e.d.); K4 (Bijdragen) Vaksymposia (presentaties/papers tijdens door derden georganiseerde vaksymposia); K5 Lezingen, interviews. Onderwijs: K6 Onderwijscases HBO/WO (door Transumo ontwikkelde en aangeboden onderwijscases); K7 Afstudeerprojecten/stages HBO/WO; K8 Communities/Networks of Practice (mede door Transumo ingesteld). 13

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006 Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology Progress Report April, 2006 Doelstelling Verbeteren planning en besturing van transport en distributie voor netwerken van bedrijven

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL.04.026 Nationale Netwerken 27/02/2006 TNO Drs. Kees Verweij Doel van de jaarrapportage

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-10-2006) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaarrapportage 2007. GL05.028 Diploma. Projectnummer Projectnaam. 30 maart 2008. Datum

Jaarrapportage. Jaarrapportage 2007. GL05.028 Diploma. Projectnummer Projectnaam. 30 maart 2008. Datum Jaarrapportage Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL05.028 Diploma 30 maart 2008 Universiteit Twente Prof. Dr. J van Hillegersberg Prof. Dr. J van

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

Titel projectvoorstel: Gedistribueerde planning van transportnetwerken zonder dominante actor met agent technologie

Titel projectvoorstel: Gedistribueerde planning van transportnetwerken zonder dominante actor met agent technologie Stichting TRANSUMO Postadres: Postbus 48 2600 AA Delft Format Projectvoorstel Jaarplan 2006 Titel projectvoorstel: Gedistribueerde planning van transportnetwerken zonder dominante actor met agent technologie

Nadere informatie

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 Q4 GV.04.025 Europese Netwerken 22 mei 2006 TNO Kees Verweij INLEIDING Doel

Nadere informatie

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL04-021 Protect 22 juni 2006 EUR Thierry Verduijn

Nadere informatie

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agenda 1. Business en IT Uitdagingen Logistiek 2. Oplossingen? 3. De

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 28 februari 2006 Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. Gabriel Lodewijks

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Jaarrapportage ECO Projectnummer GL 05.022b Projectnaam ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr.ir. H. Krikke / Dr.

Nadere informatie

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Projectnummer: IP.05.052 Datum: 22 februari 2005 Penvoerder: Frog Navigation Systems Projectleider: J.W. van der Wiel 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken

Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken Tom van Woensel Technische Universiteit Eindhoven Ketensynchronisatie Van schakelperspectief KOOP bilaterale relaties bijziendheid m.b.t. marktvraag en leveringen

Nadere informatie

Planning apart together: de potentie van gedistribueerde intelligentie

Planning apart together: de potentie van gedistribueerde intelligentie Planning apart together: de potentie van gedistribueerde intelligentie Albert Douma Probleem Binnenvaart vormt een belangrijke schakel in het vervoer van containers van en naar het achterland. Dagelijks

Nadere informatie

TRANSUMO. Theme: Value-chain integration. 21 april 2006 2-5-2006 / 1

TRANSUMO. Theme: Value-chain integration. 21 april 2006 2-5-2006 / 1 TRANSUMO Theme: Value-chain integration 21 april 2006 2-5-2006 / 1 Theme: Value-chain integration GOAL: Exchange knowledge and experiences Investigate possible cross project collaborations Explore joint

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability DaVinc 3 i Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability Prof dr ir Jack van der Vorst, Wageningen University Kenmerken

Nadere informatie

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX Universiteit Gent Faculteit economie en bedrijfskunde Student X Tussentijds Rapport Promotor: prof. dr. M. Vanhoucke Begeleider: Y Academiejaar 20XX-20XX

Nadere informatie

Jaarrapportage TransPorts

Jaarrapportage TransPorts Jaarrapportage TransPorts Projectnummer TM 05.004 Projectnaam TransPorts Datum 20 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. J. Edelenbos Drs. M. Hertogh 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT ARNOUT KROOK NEDERLANDSE SPOORWEGEN CONCERN INKOOP NRS SEMINAR UTRECHT, 24

Nadere informatie

Satisfy the real (and changing) customer expectation

Satisfy the real (and changing) customer expectation Han Duisterwinkel Test & Quality competence RUP competence LogicaCMG Nederland B.V. Eemsgolaan 1 P.O. Box 70237 9704 AE Groningen The Netherlands www.logicacmg.com @logicacmg.com

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Startvergadering gebruikerscommissie TETRA project 2004 IWT 40191

Startvergadering gebruikerscommissie TETRA project 2004 IWT 40191 Intelligent Communicatieplatform voor Multimodaal Transport Startvergadering gebruikerscommissie TETRA project 2004 IWT 40191 Patrick De Causmaecker, Greet Vanden Berghe 15 10 2004 2 Intelligent Communicatieplatform

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider

Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider Jaarrapportage 25 Jaar 25 Projectnummer VM.4.32 Projectnaam ATMA-MODeRN Datum 27-2-26 Penvoerder Universiteit Twente Projectleider prof. Dr. Ir. E.C. van Berkum Doel van de jaarrapportage is om aan het

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht Transumo Kennismiddag Bestuurlijke Processen Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht LEF, Utrecht, 16 juni 2009 Marcel Hertogh, Themaleider Bestuurlijke Processen

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Operationeelrisicomodeleren

Operationeelrisicomodeleren Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009 Plan van Aanpak Master Thesis Operationeel risico modelleren afstudeernummer:

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Prof. dr. Iris F.A. Vis. i.f.a.vis@rug.nl. www.cargohitching.com. 21 maart 2013, Krimpcafé XL. Supported by:

Prof. dr. Iris F.A. Vis. i.f.a.vis@rug.nl. www.cargohitching.com. 21 maart 2013, Krimpcafé XL. Supported by: Workshop: Slim transport t in een krimpregio Prof. dr. Iris F.A. Vis Hoogleraar Industrial Engineering i.f.a.vis@rug.nl 050-3637491 www.cargohitching.com 21 maart 2013, Krimpcafé XL Supported by: Inhoud

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Duurzaamheid in een virtuele omgeving Toepassen van virtualisering in het ICT-onderwijs voor duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheid in een virtuele omgeving Toepassen van virtualisering in het ICT-onderwijs voor duurzaamheidsdoelstellingen Duurzaamheid in een virtuele omgeving Toepassen van virtualisering in het ICT-onderwijs voor duurzaamheidsdoelstellingen Agenda De Omslag : het duurzaamheidsprogramma van de Hogeschool Utrecht Duurzaamheid

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Ontwerp van het bibliotheeknetwerk

Ontwerp van het bibliotheeknetwerk Ontwerp van het bibliotheeknetwerk Prof. dr. Iris F.A. Vis Hoogleraar Industrial Engineering Faculteit Economie en Bedrijfskunde Supported by: Logistieke keten: twee opties DINALOG R&D projecten Cross-chain

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept)

GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir.

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007 DESSUS

Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN.04.042 DESSUS 31-03-2008 Universiteit van Amsterdam Luca Bertolini Piet Rietveld Hoofdstuk

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart

Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart Integrale toewijzing van terminal slots Achtergrondinformatie optimaliseringsysteem september 2012 Achtergrond 1. Op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam zijn

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Mainports ongehinderd verbonden

Mainports ongehinderd verbonden Mainports-ongehinderd verbonden Pleidooi voor onderzoek naar ongehinderde goederentransportsystemen Gert Dijkstra - Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Johan Visser - International Society for Underground

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer Plantijnweg 32, 4104 BB Culemborg / Postbus 141, 4100 AC Culemborg Telefoon (0345) 47 17 17 / Fax (0345) 47 17 59 / www.multiconsultbv.nl info@multiconsultbv.nl Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid

Nadere informatie

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services Rolling Stock Life-Cycle Logistics AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services NedTrain: Wie zijn we? Onderdeel van NS Concern Onderhoudsbedrijf van rollend materieel

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject

Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject Student: Begeleiders: Professor: Sandra Desabandu (s.desabandu@zoetermeer.nl Edward Verbree (GIMA/TU Delft) en Pieter Bresters (CBS)

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen

Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IN04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

TRAIN SER V IC E & SH UN TING PLANNER B OB HU ISMAN

TRAIN SER V IC E & SH UN TING PLANNER B OB HU ISMAN TRAIN SER V IC E & SH UN TING PLANNER B OB HU ISMAN INTRODUCTIE NedTrain is een onderdeel van NS en verantwoordelijk voor het onderhoud van de treinen. Een aspect van het onderhoud is het dagelijks uitvoeren

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Knowledge Engineering @Work

Knowledge Engineering @Work Knowledge Engineering @Work REGITEL-bijeenkomst Aachen, 22/10/2013 1 Een inleidend filmpje over Knowledge Engineering is hier te bekijken (3 min.) 2 Ons Voorstel β-talent binden aan uw bedrijf Inzet op

Nadere informatie

" Inleiding: " Sectie GISt " GDMC " TUDelft " Case studies " Conclusies

 Inleiding:  Sectie GISt  GDMC  TUDelft  Case studies  Conclusies De impact van open vs closed source voor geo DBMS research Seminar Open Source GEO ICT Delft Wilko Quak 1 Overzicht " Inleiding: " Sectie GISt " GDMC " TUDelft " Case studies " Conclusies 2 Section GIS

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Verbinden van Duurzame Steden

Verbinden van Duurzame Steden Verbinden van Duurzame Steden Managen van verwachtingen Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS Startbijeenkomst URD2-projecten 11 oktober 2012 Programma vanmiddag 13.00-13.15 uur Introductie VerDuS 13.15-15.15

Nadere informatie

Smart Industry Event KPN ervaringen Fokker 4.0 project en next steps

Smart Industry Event KPN ervaringen Fokker 4.0 project en next steps Smart Industry Event KPN ervaringen Fokker 4.0 project en next steps 4 februari 2016 Theater Orpheus - Apeldoorn 1 Agenda Introductie Smart Industry Ervaringen Smart Factory project Fokker 4.0 Aanpak Smart

Nadere informatie

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht 1 Eindverslag Project VolgMijnStem Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht Lex Slaghuis, voorzitter Open State Foundation 11-03-2013 2 Inleiding Dit

Nadere informatie

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Presentatie ScienceWorks Frank Zwetsloot Mauritskade 5 2514 HC Den Haag T: +31 70 346 2505 info@scienceworks.nl www.scienceworks.nl Waarom

Nadere informatie

Sociale innovatie bij inkoopbeslissingen: Aanjager voor energiebesparingen? NEVI Inkoopdag, 23 juni 2016, Nieuwegein

Sociale innovatie bij inkoopbeslissingen: Aanjager voor energiebesparingen? NEVI Inkoopdag, 23 juni 2016, Nieuwegein Sociale innovatie bij inkoopbeslissingen: Aanjager voor energiebesparingen? NEVI Inkoopdag, 23 juni 2016, Nieuwegein Bart Vos, Suzanne Brunsting, Marielle Rietkerk Agenda Context: Noodzaak voor energiebesparingen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VISION 2020

IMPLEMENTATIE VISION 2020 IMPLEMENTATIE VISION 2020 -Toelichting aan UR- Enschede, 1 oktober 2014 WAAR STAAN WE NU? 22 april: Referentiedocument vastgesteld door SB Extern visiedeel Intern sturingsdeel 21 mei: Instemming RvT, met

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Project: TransPortS (TPS) Meerjarenplan

Project: TransPortS (TPS) Meerjarenplan Stichting TRANSUMO Postadres: Postbus 48 2600 AA Delft Project: TransPortS (TPS) Meerjarenplan Titel projectvoorstel: TransPortS (TPS) Projectnummer: TM 05.004 Cluster: Transitie Management Type onderzoek:

Nadere informatie

Symbiosis. Kick-off meeting 14 december 2006

Symbiosis. Kick-off meeting 14 december 2006 Symbiosis Kick-off meeting 14 december 2006 Onderzoekscontext: Symbiosis Onderzoeksprogramma: Jacquard (NWO,STW,EZ) Symbiosis: SYnergy of Managing Business-ITalignment, IT-sourcing and Offshoring Success

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

TRANSUMO DIPLOMA: Distributed PLanning and Optimization with Multi-Agents

TRANSUMO DIPLOMA: Distributed PLanning and Optimization with Multi-Agents TRANSUMO DIPLOMA: Distributed PLanning and Optimization with Multi-Agents Virtuele agenten sturen logistieke processen aan Eindrapportage DIPLOMA; januari 2010 Auteur: Jos van Hillegersberg THEMA LOGISTIEKE

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

STAGE OPDRACHT. Ontwerpen van intelligente monitoring voor klantgericht support. Bij Better.be B.V. in Enschede Afdeling Support

STAGE OPDRACHT. Ontwerpen van intelligente monitoring voor klantgericht support. Bij Better.be B.V. in Enschede Afdeling Support STAGE OPDRACHT Ontwerpen van intelligente monitoring voor klantgericht support ***** draft for discussion***** Bij Better.be B.V. in Enschede Afdeling Support Opdrachtnummer: MONI_1A_STA_20100601 Door:

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie