Disbopox 468 EP-Strukturschicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Disbopox 468 EP-Strukturschicht"

Transcriptie

1 Gepigmenteerde, antislip vloercoating op basis van epoxyhars voor industrie en bedrijfsvloeren. Twee componenten (2K). Materiaal Toepassing Eigenschappen Toe te passen op minerale vloeroppervlakken met een gemiddelde mechanische belasting, zoals productie- en opslagruimten met vorkheftruckverkeer, cash-and-carrybedrijven, gangen, looppaden. Door de minimale emissie van schadelijke stoffen bijzonder goed geschikt voor toepassing in openbare ruimten in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen, etc. antislip zonder instrooien goed bestand tegen chemicaliën waterdampdiffussieopen structureert, werkt optisch egaliserend minimale emissie, door TÜV-getest toegelaten door het Deutschen Institut für Bautechnik Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (A usschuß zur g esundheitlichen B ewertung von B auprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld. Materiaalbasis Verpakking Kleur 2K-Epoxyhars, met water te verdunnen 10 kg kunststof-combi-verpakking, 40 kg verpakking (massa: 33,6 kg kunststofhobbock, harder: 6,4 kg metalen emmer) Kieselgrau, Steingrau Speciale kleuren op aanvraag. Exclusieve kleuren uit de kleurenwaaier FloorColor plus-kollektion zijn mogelijk. Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet. Glansgraad Opslag Zijdeglanzend Koel, droog en vorstvrij. In gesloten verpakking tenminste 1 jaar te bewaren. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 C opslaan.

2 Technische eigenschappen Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm 3 Drogelaagdikte: Gemiddeld ca. 36 µm/100 g/m 2 Diffusieweerstandsfactor µ (H 2 O): ca Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g): ca. 50 mg/30 cm 2 Slingerhardheid conform König: ca. 110 s Shore-hardheid (A/D): ca. D 80 Bestand tegen chemicaliën Bestand tegen chemicaliën conform DIN bij 20 C na 7 dagen Natronloog, 10 % + Ammonia, 25 % (Salmiak) + Gedestilleerd water + Keukenzoutoplossing + Ethanol, 40 % + Alcohol (testvloeistof 5) * + Alle koolwaterstoffen (testvloeistof 4) * + Kofie + Benzine DIN Motorolie + Verklaring tekens: + = bestand * Conform de testvoorschriften voor Gewässerschutz van het DIBt. Verwerking Geschikte ondergronden Alle minerale ondergronden. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm² waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm² mag zijn. Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Vochtgehalte ondergrond: Beton en cementdekvloer max. 5 gew.% Anhydrietvloer max. 1,0 gew.% Magnesietvloer 2-4 gew.% Granieten vloer 4-8 gew.% Voorbereiding van de ondergrond De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. 1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen. Goed hechtende glasachtige oppervlakken en harde 2K-verflagen reinigen, opruwen of met Disbon 481 EP-Uniprimer voorstrijken. Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln. Gereedmaken van het materiaal Mengverhouding Verwerkingsmethode Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren. Basismateriaal : harder = 84 : 16 gew.delen. De grondlaag verwerken met een hardgummirakel of borstel. De afwerklaag met een gummirakel verdelen en met een structuurroller in kruislaag narollen.

3 Opbouw van het verfsysteem Voorstrijklaag Op minerale ondergronden poriënvullend aanbrengen, indien nodig met 10% water verdund. Op ruwe ondergronden altijd een egalisatielaag aanbrengen. Licht ruwe ondergronden egaliseren met 100 gew.% waaraan 20 gew.% is toegevoegd. Oneffen, ruwe ondergronden egaliseren met Disbopox 453 Verlaufschicht 100 gew.% waaraan 20 gew.% is toegevoegd. Afwerklaag, antislip onverdund met een gummirakel (2 mm driehoeksvertanding*) verdelen. De rakel omdraaien en het materiaal gelijkmatig verdelen. Met een moltopreen structuurroller (diameter gaten ca. 2 mm) in kruislaag narollen. Afwerklaag, antislip R11 Door toevoeging van 10 gew.% aan de afwerklaag wordt een anti-slip van R11 bereikt. *) Dit is een advies. De tandgrootte is afhankelijk van het type rakel en het gewenste eindresultaat. Hierbij spelen ook temperatuur, vulgradatie en oneffenheid in de ondergrond een belangrijke rol. Verbruik Grondlaag ca g/m 2 Egalisatielaag licht ruwe ondergrond: ca. 1,3 kg/mm/m 2 ca. 260 g/mm/m 2 Oneffen, ruwe ondergrond: Disbopox 453 Verlaufschicht ca g/mm/m 2 ca g/mm/m 2 Afwerklaag, antislip ca g/m 2 Afwerklaag, antislip (R 11) ca. 500 g/m 2 ca. 50 g/m 2 Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. Verwerkingstijd Verwerkingsomstandigheden Wachttijd Droogtijd Reinigen gereedschap Bij 20 C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. Minimaal 10 C en maximaal 30 C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 C boven het dauwpunt liggen. De wachttijd tussen de lagen moet bij 20 C minimaal 16 uur en maximaal 48 uur bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak eerst opruwen. Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de wachttijd. Bij 20 C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 1 dag te belopen, na 3 dagen mechanisch te belasten en na 7 dagen volledig uitgehard. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen. Zorg voor voldoende ventilatie om kleurverschillen en bont opdrogen te voorkomen. Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met water of zeepwater reinigen.

4 Verwijzingen Technisch informatieblad468 Certificaat Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave) Testrapport antislip R11 Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf Algemene bouwinspectie, geschikt voor toepassing in openbare ruimten Z , Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin TÜV-certificaat, minimale emissie, TÜV Nord Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. R- en S-zinnen conform EU-richtlijn Component A R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel. S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S 23 De damp/spuitnevel niet inademen. S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Component B R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S 24 Aanraking met de huid vermijden. S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. S 29 Afval niet in riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen. S 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Etikettering Component A: Symbool Xi Component B: Symbool Xi, N Afval EU-grenswaarde VOS Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

5 CE-markering Disbon GmbH Roßdörfer Straße 50, D Ober-Ramstadt 08 DIS EN 13813:2002 Kunstharsmortels en -coatings voor toepassing binnen EN 13813:SR-E fl-b1,5-ar1-ir4 Brandklasse Afgifte van corrosieve bestanddelen Waterdoorlaatbaarheid Slijtvastheid E fl SR NPD < AR1 Hechttreksterkte > B1,5 Slagvastheid > IR4 EN In de norm EN Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm. Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland B.V. (www.dawcoatings.nl) en is te downloaden. Servicecentrum Tel.: (+31) (0) Fax: (+31) (0) Kijk ook op Technisch informatieblad468 Edition: augustus 2013 Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren. DAW Coatings Nederland B.V. Postbus BC NIJKERK Telefoon: (033) Fax (033) DAW Belgium BVBA/SPRL Koeltorenlaan 2 B 3550 HEUSDEN-ZOLDER Telefoon Fax

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler Technische fiche Editie 1, 2010 Identificatie no. 02 08 01 05 002 0 000004 Versie no. 23072010 Sikafloor -14 Pronto Sikafloor -14 Pronto 3-componenten zelfnivellerende gietlaag en nivelleringsmortel op

Nadere informatie

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 007 0 000001 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

Nadere informatie

2-Componenten, thixotrope epoxylijm

2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productinformatieblad Editie 16/07/2014 Identificatie nummer 02 04 02 03 001 0 000043 Versie NL: 06/03/2015 2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productomschrijving Toepassingsgebieden Eigenschappen/ voordelen

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 06 02 00 031 0 000011 Versie no. 07052013 SikaCor VEL SikaCor VEL Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Product Omschrijving SikaCor

Nadere informatie

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 001 0 000003 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productomschrijving Toepassingsgebieden

Nadere informatie

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm Productinformatieblad Editie: 10/01/2014 Identificatie nummer: 2011/PM Versie NL: 17/03/2014 Sikafloor Level-30 Sikafloor Level-30 Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel

Nadere informatie

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen.

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen. Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 02 02 01 002 0 000002 Versie NL: 13/12/2011 Sikadur -12 Pronto Sikadur -12 Pronto 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis

Nadere informatie

Technische fiche L-1001-2 / Datum 12/2011. LUCITE All-In

Technische fiche L-1001-2 / Datum 12/2011. LUCITE All-In Technische fiche Nr. L-1001-2 Datum : 12/2011 Type Eénpotsysteem, speciale coating op zuivere acrylaatbasis voor verwerking met Airless-systemen, maar vanzelfsprekend ook uitstekend te verwerken met kwast

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Sikaflex -11 FC+ PRODUCTBESCHRIJVING 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM

TECHNISCHE FICHE. Sikaflex -11 FC+ PRODUCTBESCHRIJVING 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM TECHNISCHE FICHE 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM PRODUCTBESCHRIJVING Sikaflex -11 FC + is een 1-component, vochtuithardende, elastische voegkit en een multifunctionele lijm op basis

Nadere informatie

Knauf Autol Zelfreinigende siliconenharsgebonden gevelverf

Knauf Autol Zelfreinigende siliconenharsgebonden gevelverf B131 Pleister- en gevelsystemen 12/2011 Knauf Autol Zelfreinigende siliconenharsgebonden gevelverf Materiaal, toepassingsgebied, eigenschappen, verwerking, technische gegevens Materiaal Premium siliconenharsgebonden

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

Construction. 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen. Product. Productinformatie. Proeven. Vorm.

Construction. 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen. Product. Productinformatie. Proeven. Vorm. Technische fiche Editie 1, 2013 Versie no. 12022013 Sikaflex PRO-20 CF Sikaflex PRO-20 CF 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING rechthoekig model 25-serie rond model 27-serie 970100103 Handleiding HDPE Vetafscheiderinstallatie bovengronds NS 0.3-0.5-0.7-1 2013

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P Handleiding Vetafscheiderinstallatie Euromal-P bovengronds 2008 AQUAFIX MILIEU BV. 24.01.2008 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Installatie en onderhoud

Installatie en onderhoud Een commercieel programma tapijttegels speciaal ontwikkeld voor kantoren. Een harde vloerbedekking met textiele toplaag en warme uitstraling. Levenslange anti-bacteriële werking en hoge akoestische waarden.

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 07 01 01 003 0 000002 Versie no. 09022012 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

Gibac Chemie BV Gladsaxe 19 Tel. 055 54 31 946 www.gibac.nl 7327 JZ Apeldoorn Fax 055 54 29 613 info@gibac.nl

Gibac Chemie BV Gladsaxe 19 Tel. 055 54 31 946 www.gibac.nl 7327 JZ Apeldoorn Fax 055 54 29 613 info@gibac.nl Wintercatalogus Doe-het-zelf gids Safety Grip Cold Cure pag. 3. Gladsaxe 19 Tel. 055 54 31 946 www.gibac.nl 7327 JZ Apeldoorn Fax 055 54 29 613 info@gibac.nl 2 Afwerking: muurverf en vloeren Rood Blauw

Nadere informatie