Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID Versie van 21 maart 2014 Bijlagen Bijlage 1: Formulier voor de aanvraag van het elektronisch identiteitsdocument Bijlage 2: Model van basisdocument Bijlage 3: Pin-/pukmailing Bijlage 4: Basisuitleg over de werking van het unieke telefoonnummer Bijlage 5: Informatie die bestemd is voor de persoon (personen) die het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) over een kind dat houder is van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar Bijlage 6: Formulier voor de aangifte van verlies/diefstal van het elektronisch identiteitsdocument voor een Belgisch kind onder de 12 jaar Bijlage 7: Gegevens van uw contactpersonen Bijlage 8: Model Kennisgeving van aanvraag van een elektronisch identiteitsdocument voor een niet-ontvoogde minderjarige Bijlage 9: Aanvraagformulier voor een Kids-ID volgens een dringende of zeer dringende procedure Bijlage 10: Aangifte van niet-ontvangst of verlies van de activatiecodes van het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (Kids-ID) Bijlage 11: Model van volmacht om de Kids-ID te activeren en af te halen

2 FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT Gemeentebestuur van De ondergetekende (n) (naam en voornamen) met hoofdverblijfplaats te: - verzoekt om de uitreiking van een identiteitsdocument voor een kind van minder dan twaalf jaar, opgemaakt op naam van met hoofdverblijfplaats te over wie hij/zij (zij) het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) als (1) aan wie het kind toevertrouwd werd als (2) - verzoekt om de activering van het elektronisch identiteitscertificaat (enkel mogelijk voor kinderen vanaf 6 jaar): - verklaart zich akkoord met het basisdocument nr. dat hem/haar wordt voorgelegd. Opgemaakt te, op Handtekening(en) (1) Zie Titels IX en X van het Burgerlijk Wetboek (2) Kind geplaatst in een pleeggezin of in een pleeginstelling door een jeugdrechtbank of een comité voor bijzondere jeugdzorg

3 MODEL VAN BASISDOCUMENT

4 PIN-/PUKMAILING

5

6 BASISUITLEG OVER DE WERKING VAN HET UNIEKE TELEFOONNUMMER Op elk identiteitsdocument voor kinderen (KIDS ID) staat een telefoonnummer vermeld dat nuttig kan zijn in geval van nood. Het is een algemeen telefoonnummer dat identiek is voor alle kinderen. De ouders kunnen aan dit nummer een lijst met telefoonnummers van contactpersonen koppelen (bijvoorbeeld : papa, mama, thuis, opa, oma, buren, ) die achtereenvolgens zullen worden gecontacteerd in een door de ouders vooraf bepaalde volgorde. - De lijst kan tot 7 telefoonnummers omvatten (+ dat van Child Focus). - De volgorde van de telefoonoproepen kan door de ouders worden gewijzigd. CONCREET A) Om een telefoonlijst te koppelen aan het unieke nummer dat vermeld is op het identiteitsdocument De activering en het beheer van deze telefoonlijst vinden niet plaats bij de gemeente maar via het internet, en wel op de site of telefonisch op + 32(0) Bij elke aanvraag van een identiteitsdocument voor een Belgisch kind van minder dan 12 jaar, wordt er een code CONTACT OUDERS (5 cijfers) vermeld in de brief die wordt verstuurd naar de ouders (PIN/PUK-mailing). Via deze code, gerelateerd aan het Rijksregisternummer van het kind (11 cijfers), kunnen de ouders een lijst met nuttige telefoonnummers gebruiksklaar maken voor hun kind in noodgeval; dit kan op de site of telefonisch op +32 (0) B) Om een ouder te bereiken in geval van nood 1. Draai uitsluitend het nummer + 32 (0) De oproeper wordt dan verzocht om de taal te kiezen van het gesprek waarin de te volgen verrichtingen stap voor stap worden opgesomd. 3. Voor elke vraag over de werking van het unieke nummer: SERVICE DESK FEDICT Tel : Elke werkdag bereikbaar tussen 8 u en 18 u

7 INFORMATIE DIE BESTEMD IS VOOR DE PERSOON (PERSONEN) DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENT (UITOEFENEN) OVER EEN KIND DAT HOUDER IS VAN EEN ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT VOOR BELGISCHE KINDEREN ONDER DE 12 JAAR WAT TE DOEN IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITS- DOCUMENT? 1. Geef onmiddellijk de diefstal, het verlies of de vernietiging van de Kids-ID van uw kind aan op het DOCSTOP-oproepnummer (gratis bereikbaar in België) en dit 24u/24 7d/7. In het buitenland dient u naar hetzelfde nummer te bellen, maar dient u het kerngetal 00 te vervangen door het internationale kerngetal dat gebruikt wordt in het land vanwaar u belt. Indien het nummer niet bereikbaar is, dient het volgende oproepnummer gevormd te worden: (betalend maar overal bereikbaar nummer). De informatie betreffende de toegang volgens land is beschikbaar op 2. Begeef u vervolgens, tijdens de openingsuren, naar de gemeente waar het kind ingeschreven is, om het formulier voor Verlies/Diefstal van het identiteitsdocument voor een Belgisch kind van minder dan 12 jaar in te vullen. In geval van diefstal kan u eveneens klacht neerleggen bij de politie. 3. Indien u de Kids-ID van uw kind terugvindt, beschikt u over 7 dagen na uw oproep naar DOCSTOP om te reactivatie van diens document aan te vragen bij de gemeente of bij DOCSTOP om de annulering ervan te voorkomen. 4. De annulering van het elektronisch identiteitsdocument van het kind dat houder ervan is betekent praktisch dat dit document zijn geldigheid en zijn wettelijkheid verloren heeft zowel binnen als buiten het Koninkrijk. Bijgevolg, als u een nieuw geldig elektronisch identiteitsdocument voor het betrokken kind wenst, zal u een nieuw document moeten aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het kind ingeschreven is. GELIEVE DIT DOCUMENT ZORGVULDIG TE BEWAREN. DANK U.

8 FORMULIER VOOR DE AANGIFTE VAN VERLIES/DIEFSTAL VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT VOOR EEN BELGISCH KIND ONDER DE 12 JAAR Gemeentebestuur van Foto en zegel van de stad/gemeente (4) De ondergetekende(n) (naam en voornamen) Met hoofdverblijfplaats te : straat.nr.. - Geeft (geven) het verlies/de diefstal (1) aan van het elektronisch identiteitsdocument voor een kind onder de twaalf jaar Nr. opgemaakt op Naam van. (naam, voornamen) met hoofdverblijfplaats te straat.. nr.. over wie hij/zij (zij) het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) als (2) aan wie het kind toevertrouwd werd als (3) Ondergetekende(n) wenst (wensen) te beschikken over een termijn van ten hoogste 7 dagen vooraleer het voornoemde document geannuleerd wordt; in dit geval als hij/zij (zij) het bewuste document niet kan (kunnen) voorleggen binnen deze termijn zal de gemeente dit document annuleren. Bijlage 6 moet teruggegeven worden aan de gemeentebeambte bij de uitreiking van de nieuwe Kids-ID of de eerste eid aan het kind. Opgemaakt te, op (datum) Handtekening(en) (1) Schrappen wat niet past. (2) Zie Titels IX en X van het Burgerlijk Wetboek. (3) Kind geplaatst in een pleeggezin of in een pleeginstelling door een jeugdrechtbank of door een comité voor bijzondere jeugdzorg (4) Foto moet aangebracht worden indien de verantwoordelijke volwassene dat vraagt. De foto moet gedeeltelijk bedekt zijn met het zegel van de stad/gemeente (aangebracht met een droge stempel) en vastgemaakt worden met nietjes en lijm.

9 CONTACTGEGEVENS U vindt hieronder de contactgegevens van de verschillende regionale afvaardigingen van het Rijksregister, alsmede van de eid-coördinatoren en hun adjuncten die aangewezen werden als directe verantwoordelijken voor de opvolging van de algemene invoering van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten van het Koninkrijk. Regionale Afvaardiging van BRUSSEL De heer R. WAUTERS Rijksregister Registre national Park Atrium Koloniënstraat 11 Parc Atrium Rue des Colonies BRUSSEL - BRUXELLES Tel. : Fax : eid-coördinator Brussel-Hoofdstad: de heer R. WAUTERS Tel. : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van ANTWERPEN De heer T. BOLS Italiëlei 4 bus Antwerpen Tel. : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van LIMBURG Mevrouw M. PEETERS R.A.C. Verwilghen Blok A 6 e verdiep Voorstraat HASSELT Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator: de heer P. VRANKEN Tel. : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van VLAAMS-BRABANT Mevrouw B. VERMEYEN Deelgemeentehuis Kessel-Lo Heuvelhof LEUVEN Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator: de heer J. NULLENS Tel. : GSM : Fax :

10 Regionale Afvaardiging van OOST-VLAANDEREN Mevrouw K. DE SMEDT Kouterpoort Savaanstraat 11/ GENT Tel. : Fax : Adjunct- eid-coördinatoren: Mevrouw S. CREMERS Tel. : GSM: Fax : de heer L. MERTENS Tel. : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van WEST-VLAANDEREN- De heer G. NOLLET Koning Albert I-laan 1/5 bus BRUGGE (Sint-Michiels) Tel. : Fax : eid-coördinator : de heer A. HAEGEMAN Tel. : GSM : Fax : Adjunct- eid-coördinator :de heer Y. MEERT Tel. : GSM : Fax : Mevrouw M. BORIES Tel. : GSM : Fax : Regionale afvaardiging van Waals-Brabant De heer Bernard DEMEYER Registre national Parc Atrium Rue des Colonies BRUXELLES - BRUSSEL Tél. : Fax : eid-coördinator Waals-Brabant: de heer B. DEMEYER Tel. : GSM : Fax :

11 Regionale Afvaardiging van HENEGOUWEN De heer B. CAPRON Rue Verte, MONS Tel. : Fax : eid-coördinator : de heer B. DEMEYER Tel. : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van LUIK De heer J.-M. LIVIS Rue Plumier LIEGE Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinatoren: Mevrouw D. DANS Tel. : GSM : Fax : de heer P. DREZE Tel : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van LUXEMBURG De heer J.- L. PICARD Centre administratif Place des Fusillés 6700 ARLON Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator: Mevrouw K. BONINSEGNA Tel.: GSM: Fax: Regionale Afvaardiging van NAMEN Mevrouw F. VAUSE Rue Pépin, 31 1 er étage 5000 NAMUR Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator : Mevrouw K. BONINSEGNA Tel.: GSM: Fax:

12 Voor alle operationele vragen betreffende de elektronische identiteitskaarten kan u contact opnemen met de ADIB-HELP DESK, die 24 uur op 24 beschikbaar is op de telefoonnummer Fax : * * * * * Voor elk verlies, diefstal of vernietiging van de Kids-ID, kan de burger onmiddellijk contact opnemen met de helpdesk DOC STOP op (gratis toegankelijk vanuit België), 24u/24u, 7d/7, om het verlies of de diefstal van het Kids-ID van zijn kind te melden. Als de burger zich in het buitenland bevindt, vormt hij hetzelfde nummer, maar vervangt hij het kerngetal 00 door het internationale kerngetal dat gebruikt wordt in het land van waaruit hij belt. Als het nummer niet bereikbaar is, moet men bellen naar (betalende oproep maar nummer dat overal beschikbaar is). De informatie over de toegankelijkheid per land is beschikbaar op Desgevallend zal de helpdesk contact opnemen met de vennootschappen ZETES CARDS en STERIA. Deze laatste zijn niet bevoegd om de vragen van de gemeenten en burgers te beantwoorden. Voor alle vragen betreffende de administratieve reglementering kan u contact opnemen met de Dienst Bevolking en Identiteitskaarten: Rijksregister - Registre national Park Atrium Koloniënstraat 11 - Parc Atrium Rue des Colonies BRUSSEL - BRUXELLES Fax : Call center RN Tel. : Fax : Etienne VAN VERDEGEM (NL) Diensthoofd Christiane VERBEIREN (NL) - Attaché Frank VERDUYN (NL) - Attaché Christophe VERSCHOORE (FR) - Attaché Véronique DE GRANGES DE SURGERES (FR) - Attaché Géraldine GEENINCKX (FR) - Attaché ********************

13 GEMEENTE Model Kennisgeving van aanvraag van een elektronisch identiteitsdocument voor een niet-ontvoogde minderjarige. Dienst Bevolking Mevrouw / Mijnheer.. Kennisgeving van aanvraag van een elektronisch identiteitsdocument voor een niet-ontvoogde minderjarige Mevrouw, Mijnheer, Vandaag heeft (naam en voornaam), ouder van uw kind... (naam en voornaam), geboren te...op.., een identiteitsdocument aangevraagd voor uw minderjarig kind. Dit document kan eveneens als reisdocument dienen naar verschillende bestemmingen. Het elektronisch identiteitsdocument is bestemd voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar; dit identiteitsdocument wordt afgegeven op aanvraag van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) over het kind. Dit document wordt afgegeven door de gemeente waar het kind in het bevolkingsregister ingeschreven is op het moment van de aanvraag (artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar). In principe oefenen de ouders samen het ouderlijk gezag uit, zelfs als zij niet samenwonen (artikel 373, 1 e lid, en artikel 374, 1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek). Opdat een elektronisch identiteitsdocument wordt afgeleverd, volstaat het dat een van hen de minderjarige begeleidt bij de uitreiking en de afgifte van het identiteitsdocument. Onverminderd de mogelijkheid om een kopie voor te leggen van een gerechtelijke beslissing waaruit zou blijken dat U het exclusief ouderlijk gezag over uw kind uitoefent of dat de andere ouder uit het ouderlijk gezag zou zijn ontzet, kan u zich verzetten tegen de afgifte van een elektronisch identiteitsdocument door schriftelijk uw verzet (gemotiveerd door een bewijskrachtig document: gerechtelijke beslissing, proces-verbaal van de politie, beslissing van een dienst voor jeugdbescherming, ) mee te delen via de post, langs elektronische weg of door dit af te geven op de bevolkingsdienst van de gemeente. Er dient op gewezen te worden dat, aangezien een Kids-ID binnen een relatief korte periode wordt aangemaakt, uw verzet bij de gemeente moet toekomen binnen de 7 dagen na ontvangst van onderhavige kennisgeving. Indien u het gevraagde attest niet binnen voormelde termijn voorlegt, zal een elektronisch identiteitsdocument afgegeven worden aan uw kind. Voor meer informatie over dit onderwerp kan u ons steeds contacteren op volgend telefoonnummer of u tot de dienst Bevolking wenden. De openingsuren van de dienst Bevolking zijn de volgende: Hoogachtend, Naam en handtekening van de gemeentelijke overheid.

14 Aanvraagformulier voor een Kids-ID volgens een dringende of zeer dringende procedure Naam van de gemeente NIS code van de gemeente Dringende / Zeer dringende aanvraag Kaartnummer van de gevraagde kaart Rijksregisternummer van de burger Gevraagde optie (duid aan optie 1, 2, 3 of 4) Sealbag nummer Gelieve deze aanvraag enkel te faxen op het nummer 02/ indien het basisdocument volledig werd ingevuld. Alle velden op dit formulier dienen correct ingevuld te worden. Optie Omschrijving 1 Zeer dringende aanvraag met transport via ZS Express. Fax doorsturen vóór 15 uur. 2 Dringende aanvraag met transport via ZS Express. Fax doorsturen vóór 15 uur. 3 Zeer dringende aanvraag. Transport van het basisdocument door de gemeente. Transport eid en codes via ZS Express. Fax doorsturen vóór 15 uur. Levering bij Zetes vóór 16 uur. 4 Zeer dringende aanvraag met transport door de gemeente. Fax doorsturen vóór 15 uur. Levering bij Zetes vóór 16 uur. Datum Naam van de ambtenaar Telefoonnummer Handtekening

15 AANGIFTE VAN NIET-ONTVANGST OF VERLIES VAN DE ACTIVATIECODES VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT VOOR BELGISCHE KINDEREN ONDER DE 12 JAAR (KIDS-ID) (Formulier in te vullen bij het bezoek van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent over het kind of van de persoon aan wie het kind toevertrouwd werd, bij de Dienst Bevolking van de gemeente op het moment van zijn aangifte indien hij zich spontaan aanbiedt bij de gemeente of bij de afgifte van de codes indien de aangifte telefonisch, per of via de website gebeurt) Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ik, ondergetekende, (NAAM en VOORNAMEN) wonende te (ADRES) die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent (of pleegouder of verantwoordelijke van de pleeginstelling is) over.. (naam en voornaam van het kind). verklaar op mijn erewoord aan de gemeente - dat ik tot op heden de pin- en pukcodes voor het elektronische identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) nr... nog niet ontvangen heb (het document werd nog niet geactiveerd) (*) verloren ben (het document werd geactiveerd) (*) en vraag u bijgevolg om, via de helpdesk ADIB bij de firma ZETES-CARDS een nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van codes in te dienen. heb op mijn erewoord verklaard per telefoon per via de website (eid pin-pukcodes) - dat ik de pin- en pukcodes voor het elektronische identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) nr... nog niet ontvangen heb (het document werd nog niet geactiveerd) (*) verloren ben (het document werd geactiveerd) (*) die ik vandaag van de gemeente krijg met de bedoeling om ze zorgvuldig te bewaren. Opgemaakt te, op 20.. (datum van de verklaring van niet-ontvangst of verlies van de codes) Handtekening van de declarant Stempel van de gemeente (*) schrappen wat niet past

16 VOLMACHT VOOR DE ACTIVERING EN DE AFHALING VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT VOOR KINDEREN ONDER DE 12 JAAR (KIDS-ID) OF VAN DE 1 STE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid) VAN EEN KIND Ik, volmachtgever, (naam en voornamen)..., geboren op..., wonende te...straat, nr...., machtigt (naam en voornamen)..., geboren op..., wonende te...straat, nr...., om in mijn naam de Kids-ID/de eerste eid van het kind over wie ik het ouderlijk gezag heb of dat aan mij toevertrouwd werd, te activeren met de PIN- en PUK-codes en af te halen bij het gemeentebestuur van het kind. Te overhandigen aan de gevolmachtigde die zijn/haar eigen identiteitskaart op zak moet hebben, alsook: - de oude Kids-ID of het attest van verlies, diefstal of vernieling (bijlage 6) - de brief met de PIN- en PUK-codes Opgemaakt te...,... De volmachtgever, (handtekening) De gevolmachtigde, (handtekening)

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst De Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie (Fedict) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een project

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Centrum voor dataverzameling Enquêtes bij burgers Simón Bolívarlaan 30-1000 Brussel http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya 03.09.

Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya 03.09. Infosessie Séance d information Pattaya 03.09.2014 Laurent FREDERICKX 1.Le SPF Affaires étrangères et l Ambassade de Belgique à Bangkok 2.La demande de passeport et de la carte d identité 3.Attestations

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie