Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID Versie van 21 maart 2014 Bijlagen Bijlage 1: Formulier voor de aanvraag van het elektronisch identiteitsdocument Bijlage 2: Model van basisdocument Bijlage 3: Pin-/pukmailing Bijlage 4: Basisuitleg over de werking van het unieke telefoonnummer Bijlage 5: Informatie die bestemd is voor de persoon (personen) die het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) over een kind dat houder is van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar Bijlage 6: Formulier voor de aangifte van verlies/diefstal van het elektronisch identiteitsdocument voor een Belgisch kind onder de 12 jaar Bijlage 7: Gegevens van uw contactpersonen Bijlage 8: Model Kennisgeving van aanvraag van een elektronisch identiteitsdocument voor een niet-ontvoogde minderjarige Bijlage 9: Aanvraagformulier voor een Kids-ID volgens een dringende of zeer dringende procedure Bijlage 10: Aangifte van niet-ontvangst of verlies van de activatiecodes van het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (Kids-ID) Bijlage 11: Model van volmacht om de Kids-ID te activeren en af te halen

2 FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT Gemeentebestuur van De ondergetekende (n) (naam en voornamen) met hoofdverblijfplaats te: - verzoekt om de uitreiking van een identiteitsdocument voor een kind van minder dan twaalf jaar, opgemaakt op naam van met hoofdverblijfplaats te over wie hij/zij (zij) het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) als (1) aan wie het kind toevertrouwd werd als (2) - verzoekt om de activering van het elektronisch identiteitscertificaat (enkel mogelijk voor kinderen vanaf 6 jaar): - verklaart zich akkoord met het basisdocument nr. dat hem/haar wordt voorgelegd. Opgemaakt te, op Handtekening(en) (1) Zie Titels IX en X van het Burgerlijk Wetboek (2) Kind geplaatst in een pleeggezin of in een pleeginstelling door een jeugdrechtbank of een comité voor bijzondere jeugdzorg

3 MODEL VAN BASISDOCUMENT

4 PIN-/PUKMAILING

5

6 BASISUITLEG OVER DE WERKING VAN HET UNIEKE TELEFOONNUMMER Op elk identiteitsdocument voor kinderen (KIDS ID) staat een telefoonnummer vermeld dat nuttig kan zijn in geval van nood. Het is een algemeen telefoonnummer dat identiek is voor alle kinderen. De ouders kunnen aan dit nummer een lijst met telefoonnummers van contactpersonen koppelen (bijvoorbeeld : papa, mama, thuis, opa, oma, buren, ) die achtereenvolgens zullen worden gecontacteerd in een door de ouders vooraf bepaalde volgorde. - De lijst kan tot 7 telefoonnummers omvatten (+ dat van Child Focus). - De volgorde van de telefoonoproepen kan door de ouders worden gewijzigd. CONCREET A) Om een telefoonlijst te koppelen aan het unieke nummer dat vermeld is op het identiteitsdocument De activering en het beheer van deze telefoonlijst vinden niet plaats bij de gemeente maar via het internet, en wel op de site of telefonisch op + 32(0) Bij elke aanvraag van een identiteitsdocument voor een Belgisch kind van minder dan 12 jaar, wordt er een code CONTACT OUDERS (5 cijfers) vermeld in de brief die wordt verstuurd naar de ouders (PIN/PUK-mailing). Via deze code, gerelateerd aan het Rijksregisternummer van het kind (11 cijfers), kunnen de ouders een lijst met nuttige telefoonnummers gebruiksklaar maken voor hun kind in noodgeval; dit kan op de site of telefonisch op +32 (0) B) Om een ouder te bereiken in geval van nood 1. Draai uitsluitend het nummer + 32 (0) De oproeper wordt dan verzocht om de taal te kiezen van het gesprek waarin de te volgen verrichtingen stap voor stap worden opgesomd. 3. Voor elke vraag over de werking van het unieke nummer: SERVICE DESK FEDICT Tel : Elke werkdag bereikbaar tussen 8 u en 18 u

7 INFORMATIE DIE BESTEMD IS VOOR DE PERSOON (PERSONEN) DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENT (UITOEFENEN) OVER EEN KIND DAT HOUDER IS VAN EEN ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT VOOR BELGISCHE KINDEREN ONDER DE 12 JAAR WAT TE DOEN IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITS- DOCUMENT? 1. Geef onmiddellijk de diefstal, het verlies of de vernietiging van de Kids-ID van uw kind aan op het DOCSTOP-oproepnummer (gratis bereikbaar in België) en dit 24u/24 7d/7. In het buitenland dient u naar hetzelfde nummer te bellen, maar dient u het kerngetal 00 te vervangen door het internationale kerngetal dat gebruikt wordt in het land vanwaar u belt. Indien het nummer niet bereikbaar is, dient het volgende oproepnummer gevormd te worden: (betalend maar overal bereikbaar nummer). De informatie betreffende de toegang volgens land is beschikbaar op 2. Begeef u vervolgens, tijdens de openingsuren, naar de gemeente waar het kind ingeschreven is, om het formulier voor Verlies/Diefstal van het identiteitsdocument voor een Belgisch kind van minder dan 12 jaar in te vullen. In geval van diefstal kan u eveneens klacht neerleggen bij de politie. 3. Indien u de Kids-ID van uw kind terugvindt, beschikt u over 7 dagen na uw oproep naar DOCSTOP om te reactivatie van diens document aan te vragen bij de gemeente of bij DOCSTOP om de annulering ervan te voorkomen. 4. De annulering van het elektronisch identiteitsdocument van het kind dat houder ervan is betekent praktisch dat dit document zijn geldigheid en zijn wettelijkheid verloren heeft zowel binnen als buiten het Koninkrijk. Bijgevolg, als u een nieuw geldig elektronisch identiteitsdocument voor het betrokken kind wenst, zal u een nieuw document moeten aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het kind ingeschreven is. GELIEVE DIT DOCUMENT ZORGVULDIG TE BEWAREN. DANK U.

8 FORMULIER VOOR DE AANGIFTE VAN VERLIES/DIEFSTAL VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT VOOR EEN BELGISCH KIND ONDER DE 12 JAAR Gemeentebestuur van Foto en zegel van de stad/gemeente (4) De ondergetekende(n) (naam en voornamen) Met hoofdverblijfplaats te : straat.nr.. - Geeft (geven) het verlies/de diefstal (1) aan van het elektronisch identiteitsdocument voor een kind onder de twaalf jaar Nr. opgemaakt op Naam van. (naam, voornamen) met hoofdverblijfplaats te straat.. nr.. over wie hij/zij (zij) het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) als (2) aan wie het kind toevertrouwd werd als (3) Ondergetekende(n) wenst (wensen) te beschikken over een termijn van ten hoogste 7 dagen vooraleer het voornoemde document geannuleerd wordt; in dit geval als hij/zij (zij) het bewuste document niet kan (kunnen) voorleggen binnen deze termijn zal de gemeente dit document annuleren. Bijlage 6 moet teruggegeven worden aan de gemeentebeambte bij de uitreiking van de nieuwe Kids-ID of de eerste eid aan het kind. Opgemaakt te, op (datum) Handtekening(en) (1) Schrappen wat niet past. (2) Zie Titels IX en X van het Burgerlijk Wetboek. (3) Kind geplaatst in een pleeggezin of in een pleeginstelling door een jeugdrechtbank of door een comité voor bijzondere jeugdzorg (4) Foto moet aangebracht worden indien de verantwoordelijke volwassene dat vraagt. De foto moet gedeeltelijk bedekt zijn met het zegel van de stad/gemeente (aangebracht met een droge stempel) en vastgemaakt worden met nietjes en lijm.

9 CONTACTGEGEVENS U vindt hieronder de contactgegevens van de verschillende regionale afvaardigingen van het Rijksregister, alsmede van de eid-coördinatoren en hun adjuncten die aangewezen werden als directe verantwoordelijken voor de opvolging van de algemene invoering van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten van het Koninkrijk. Regionale Afvaardiging van BRUSSEL De heer R. WAUTERS Rijksregister Registre national Park Atrium Koloniënstraat 11 Parc Atrium Rue des Colonies BRUSSEL - BRUXELLES Tel. : Fax : eid-coördinator Brussel-Hoofdstad: de heer R. WAUTERS Tel. : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van ANTWERPEN De heer T. BOLS Italiëlei 4 bus Antwerpen Tel. : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van LIMBURG Mevrouw M. PEETERS R.A.C. Verwilghen Blok A 6 e verdiep Voorstraat HASSELT Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator: de heer P. VRANKEN Tel. : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van VLAAMS-BRABANT Mevrouw B. VERMEYEN Deelgemeentehuis Kessel-Lo Heuvelhof LEUVEN Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator: de heer J. NULLENS Tel. : GSM : Fax :

10 Regionale Afvaardiging van OOST-VLAANDEREN Mevrouw K. DE SMEDT Kouterpoort Savaanstraat 11/ GENT Tel. : Fax : Adjunct- eid-coördinatoren: Mevrouw S. CREMERS Tel. : GSM: Fax : de heer L. MERTENS Tel. : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van WEST-VLAANDEREN- De heer G. NOLLET Koning Albert I-laan 1/5 bus BRUGGE (Sint-Michiels) Tel. : Fax : eid-coördinator : de heer A. HAEGEMAN Tel. : GSM : Fax : Adjunct- eid-coördinator :de heer Y. MEERT Tel. : GSM : Fax : Mevrouw M. BORIES Tel. : GSM : Fax : Regionale afvaardiging van Waals-Brabant De heer Bernard DEMEYER Registre national Parc Atrium Rue des Colonies BRUXELLES - BRUSSEL Tél. : Fax : eid-coördinator Waals-Brabant: de heer B. DEMEYER Tel. : GSM : Fax :

11 Regionale Afvaardiging van HENEGOUWEN De heer B. CAPRON Rue Verte, MONS Tel. : Fax : eid-coördinator : de heer B. DEMEYER Tel. : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van LUIK De heer J.-M. LIVIS Rue Plumier LIEGE Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinatoren: Mevrouw D. DANS Tel. : GSM : Fax : de heer P. DREZE Tel : GSM : Fax : Regionale Afvaardiging van LUXEMBURG De heer J.- L. PICARD Centre administratif Place des Fusillés 6700 ARLON Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator: Mevrouw K. BONINSEGNA Tel.: GSM: Fax: Regionale Afvaardiging van NAMEN Mevrouw F. VAUSE Rue Pépin, 31 1 er étage 5000 NAMUR Tel. : Fax : Adjunct-eID-coördinator : Mevrouw K. BONINSEGNA Tel.: GSM: Fax:

12 Voor alle operationele vragen betreffende de elektronische identiteitskaarten kan u contact opnemen met de ADIB-HELP DESK, die 24 uur op 24 beschikbaar is op de telefoonnummer Fax : * * * * * Voor elk verlies, diefstal of vernietiging van de Kids-ID, kan de burger onmiddellijk contact opnemen met de helpdesk DOC STOP op (gratis toegankelijk vanuit België), 24u/24u, 7d/7, om het verlies of de diefstal van het Kids-ID van zijn kind te melden. Als de burger zich in het buitenland bevindt, vormt hij hetzelfde nummer, maar vervangt hij het kerngetal 00 door het internationale kerngetal dat gebruikt wordt in het land van waaruit hij belt. Als het nummer niet bereikbaar is, moet men bellen naar (betalende oproep maar nummer dat overal beschikbaar is). De informatie over de toegankelijkheid per land is beschikbaar op Desgevallend zal de helpdesk contact opnemen met de vennootschappen ZETES CARDS en STERIA. Deze laatste zijn niet bevoegd om de vragen van de gemeenten en burgers te beantwoorden. Voor alle vragen betreffende de administratieve reglementering kan u contact opnemen met de Dienst Bevolking en Identiteitskaarten: Rijksregister - Registre national Park Atrium Koloniënstraat 11 - Parc Atrium Rue des Colonies BRUSSEL - BRUXELLES Fax : Call center RN Tel. : Fax : Etienne VAN VERDEGEM (NL) Diensthoofd Christiane VERBEIREN (NL) - Attaché Frank VERDUYN (NL) - Attaché Christophe VERSCHOORE (FR) - Attaché Véronique DE GRANGES DE SURGERES (FR) - Attaché Géraldine GEENINCKX (FR) - Attaché ********************

13 GEMEENTE Model Kennisgeving van aanvraag van een elektronisch identiteitsdocument voor een niet-ontvoogde minderjarige. Dienst Bevolking Mevrouw / Mijnheer.. Kennisgeving van aanvraag van een elektronisch identiteitsdocument voor een niet-ontvoogde minderjarige Mevrouw, Mijnheer, Vandaag heeft (naam en voornaam), ouder van uw kind... (naam en voornaam), geboren te...op.., een identiteitsdocument aangevraagd voor uw minderjarig kind. Dit document kan eveneens als reisdocument dienen naar verschillende bestemmingen. Het elektronisch identiteitsdocument is bestemd voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar; dit identiteitsdocument wordt afgegeven op aanvraag van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) over het kind. Dit document wordt afgegeven door de gemeente waar het kind in het bevolkingsregister ingeschreven is op het moment van de aanvraag (artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar). In principe oefenen de ouders samen het ouderlijk gezag uit, zelfs als zij niet samenwonen (artikel 373, 1 e lid, en artikel 374, 1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek). Opdat een elektronisch identiteitsdocument wordt afgeleverd, volstaat het dat een van hen de minderjarige begeleidt bij de uitreiking en de afgifte van het identiteitsdocument. Onverminderd de mogelijkheid om een kopie voor te leggen van een gerechtelijke beslissing waaruit zou blijken dat U het exclusief ouderlijk gezag over uw kind uitoefent of dat de andere ouder uit het ouderlijk gezag zou zijn ontzet, kan u zich verzetten tegen de afgifte van een elektronisch identiteitsdocument door schriftelijk uw verzet (gemotiveerd door een bewijskrachtig document: gerechtelijke beslissing, proces-verbaal van de politie, beslissing van een dienst voor jeugdbescherming, ) mee te delen via de post, langs elektronische weg of door dit af te geven op de bevolkingsdienst van de gemeente. Er dient op gewezen te worden dat, aangezien een Kids-ID binnen een relatief korte periode wordt aangemaakt, uw verzet bij de gemeente moet toekomen binnen de 7 dagen na ontvangst van onderhavige kennisgeving. Indien u het gevraagde attest niet binnen voormelde termijn voorlegt, zal een elektronisch identiteitsdocument afgegeven worden aan uw kind. Voor meer informatie over dit onderwerp kan u ons steeds contacteren op volgend telefoonnummer of u tot de dienst Bevolking wenden. De openingsuren van de dienst Bevolking zijn de volgende: Hoogachtend, Naam en handtekening van de gemeentelijke overheid.

14 Aanvraagformulier voor een Kids-ID volgens een dringende of zeer dringende procedure Naam van de gemeente NIS code van de gemeente Dringende / Zeer dringende aanvraag Kaartnummer van de gevraagde kaart Rijksregisternummer van de burger Gevraagde optie (duid aan optie 1, 2, 3 of 4) Sealbag nummer Gelieve deze aanvraag enkel te faxen op het nummer 02/ indien het basisdocument volledig werd ingevuld. Alle velden op dit formulier dienen correct ingevuld te worden. Optie Omschrijving 1 Zeer dringende aanvraag met transport via ZS Express. Fax doorsturen vóór 15 uur. 2 Dringende aanvraag met transport via ZS Express. Fax doorsturen vóór 15 uur. 3 Zeer dringende aanvraag. Transport van het basisdocument door de gemeente. Transport eid en codes via ZS Express. Fax doorsturen vóór 15 uur. Levering bij Zetes vóór 16 uur. 4 Zeer dringende aanvraag met transport door de gemeente. Fax doorsturen vóór 15 uur. Levering bij Zetes vóór 16 uur. Datum Naam van de ambtenaar Telefoonnummer Handtekening

15 AANGIFTE VAN NIET-ONTVANGST OF VERLIES VAN DE ACTIVATIECODES VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT VOOR BELGISCHE KINDEREN ONDER DE 12 JAAR (KIDS-ID) (Formulier in te vullen bij het bezoek van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent over het kind of van de persoon aan wie het kind toevertrouwd werd, bij de Dienst Bevolking van de gemeente op het moment van zijn aangifte indien hij zich spontaan aanbiedt bij de gemeente of bij de afgifte van de codes indien de aangifte telefonisch, per of via de website gebeurt) Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ik, ondergetekende, (NAAM en VOORNAMEN) wonende te (ADRES) die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent (of pleegouder of verantwoordelijke van de pleeginstelling is) over.. (naam en voornaam van het kind). verklaar op mijn erewoord aan de gemeente - dat ik tot op heden de pin- en pukcodes voor het elektronische identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) nr... nog niet ontvangen heb (het document werd nog niet geactiveerd) (*) verloren ben (het document werd geactiveerd) (*) en vraag u bijgevolg om, via de helpdesk ADIB bij de firma ZETES-CARDS een nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van codes in te dienen. heb op mijn erewoord verklaard per telefoon per via de website (eid pin-pukcodes) - dat ik de pin- en pukcodes voor het elektronische identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) nr... nog niet ontvangen heb (het document werd nog niet geactiveerd) (*) verloren ben (het document werd geactiveerd) (*) die ik vandaag van de gemeente krijg met de bedoeling om ze zorgvuldig te bewaren. Opgemaakt te, op 20.. (datum van de verklaring van niet-ontvangst of verlies van de codes) Handtekening van de declarant Stempel van de gemeente (*) schrappen wat niet past

16 VOLMACHT VOOR DE ACTIVERING EN DE AFHALING VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT VOOR KINDEREN ONDER DE 12 JAAR (KIDS-ID) OF VAN DE 1 STE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid) VAN EEN KIND Ik, volmachtgever, (naam en voornamen)..., geboren op..., wonende te...straat, nr...., machtigt (naam en voornamen)..., geboren op..., wonende te...straat, nr...., om in mijn naam de Kids-ID/de eerste eid van het kind over wie ik het ouderlijk gezag heb of dat aan mij toevertrouwd werd, te activeren met de PIN- en PUK-codes en af te halen bij het gemeentebestuur van het kind. Te overhandigen aan de gevolmachtigde die zijn/haar eigen identiteitskaart op zak moet hebben, alsook: - de oude Kids-ID of het attest van verlies, diefstal of vernieling (bijlage 6) - de brief met de PIN- en PUK-codes Opgemaakt te...,... De volmachtgever, (handtekening) De gevolmachtigde, (handtekening)

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor

Nadere informatie

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor

Nadere informatie

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar Kids-ID Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst De Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie (Fedict) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een project

Nadere informatie

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 FORMULIER CEG/9bis Bijlage(n) : - een attest HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Ik, ondergetekende... (naam en voornaam), geboren op..., wonende

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bevolking en identiteitskaarten Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg

Nadere informatie

BEVOLKINGSREGISTERS. Actuele en gebruiksvriendelijke Onderrichtingen voor het bijhouden van de Bevolkingsregisters en de Uitreiking van de

BEVOLKINGSREGISTERS. Actuele en gebruiksvriendelijke Onderrichtingen voor het bijhouden van de Bevolkingsregisters en de Uitreiking van de BEVOLKINGSREGISTERS Wetgeving: Actuele en gebruiksvriendelijke Onderrichtingen voor het bijhouden van de Bevolkingsregisters en de Uitreiking van de I Identiteitskaarten Wet van 19 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be BERICHTEN VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2010 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Oktober 2010 BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

Nadere informatie

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar 1/6 Advies nr 08/2013 van 13 maart 2013 Betreft: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen

Nadere informatie

E-Service User Guide

E-Service User Guide E-Service User Guide 04/2011 Gebruikershandleiding Om onze E-service-toepassing te kunnen gebruiken en toegang te krijgen tot uw dossier met uw identiteitskaart, moet u beschikken over een identiteitskaartlezer.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Website «CHECKDOC»: onlinecontrole van de Belgische identiteitsdocumenten...5

Inhoudsopgave. 2 Website «CHECKDOC»: onlinecontrole van de Belgische identiteitsdocumenten...5 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Bevolking en Identiteitskaarten Administratieve Onderrichtingen betreffende de website CHECKDOC en de toepassing

Nadere informatie

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eid)

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eid) Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mails alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Aanvraag elektronische

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat-generaal van het Koninkrijk België Madrid Paseo de la Castellana 18-6 28046 Madrid Tel. 00.34.915.776.300 E-mail: madrid@diplobel.fed.be Website: http://spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997

1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997 KABINET VAN DE STAATSSECRETARIS 1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997 DE STAATSSECRETARIS VOOR VEILIGHEID, MAATSCHAPPELUKE INTEGRATIE EN LEEFMELIEU

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Voorzitters van de kieskring- en

Aan de Dames en Heren Voorzitters van de kieskring- en AP Algemene Directie Instellingen en Bevolking Behandelende ambtenaren : Ingrid BENS Tel. : 02/210.21.85 Stéphan De Mul Tel. : 02/500.22.11 E-mail : stefan.demul@ibz.fgov.be Etienne Van Verdegem Tel. :

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden 1 Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden Inhoudstafel 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Voorafgaande vereisten om verbinding te maken met de toepassing 3 2. Eerste verbinding, registratie

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD. Lokaal registratiekantoor

DIENSTENAANBOD. Lokaal registratiekantoor DIENSTENAANBOD Lokaal registratiekantoor Doel van dit document Een beschrijving geven van de dienst «Lokaal Registratiekantoor» voor het uitreiken van een gebruikersnaam/paswoord door de gemeente aan de

Nadere informatie

PROCEDURE : GEBRUIKER. Auteur André Staquet Andere auteurs Versie 0.1.b Update 7/09/2005 Naam Functie Datum Herzien door Goedgekeurd door

PROCEDURE : GEBRUIKER. Auteur André Staquet Andere auteurs Versie 0.1.b Update 7/09/2005 Naam Functie Datum Herzien door Goedgekeurd door PROCEDURE : GEBRUIKER Auteur André Staquet Andere auteurs Update 7/09/2005 Naam Functie Datum Herzien door Goedgekeurd door Directoraat-Generaal Dienstenbeheer 23/06/2005 1 MEDEWERKERS Naam Delphine Duprez

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mail: alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen?

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen? Aanvraag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende

Nadere informatie

Brussel, 5 JUNI 2007. Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.22.71 02/518.22.12 Luc SMET Etienne VAN VERDEGEM

Brussel, 5 JUNI 2007. Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.22.71 02/518.22.12 Luc SMET Etienne VAN VERDEGEM Brussel, 5 JUNI 2007 Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Collegehoofdbureaus en de Provincie- en Kieskringhoofdbureaus Instellingen en Bevolking Rijksregister Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n):

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies nr. 01/2016 van 13 januari 2016 Betreft Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 9 april 2008 Verduidelijkende commentaar. Vragen en bijhorende antwoorden. Inhoud 1 Identiteitskaarten. 1.1 Stand van Zaken op

Nadere informatie

De Kids-ID. Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen

De Kids-ID. Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen De Kids-ID Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen Wat is de Kids-ID? > De Kids-ID is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar. > Het is ook

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER.

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels Het dossier zal

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Handleiding voor het registreren of wijzigen van uw activiteiten in de voedselketen via Foodweb

Handleiding voor het registreren of wijzigen van uw activiteiten in de voedselketen via Foodweb Handleiding voor het registreren of wijzigen van uw activiteiten in de voedselketen via Foodweb Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 2 Om u aan te melden in Foodweb tikt u het webadres

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen. Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota)

Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen. Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota) Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota) Vrijstelling van de bijdrage op de energie geheven op aardgas

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 sur 6 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Kader voorbehouden voor de administratie: Datum van ontvangst:.... Volgnummer:... Gelieve dit document in HOOFDLETTERS in te vullen. U mag slechts één formulier invullen. Voeg alle

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten januari 2013 De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Model E Infoblad 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde 2. Wanneer kunt u het kraamgeld aanvragen? - Het kind

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Kabinet van de Administrateur-generaal Brussel, 3 januari 2007 Algemene administratie van de North Galaxy, toren B bus 50 Koning Albert II laan,

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag

Nadere informatie

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH Aanpassingsaanvraag voor de algemene gegevens van de onderneming rechtspersoon of aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER 1/7 VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER VERZOEK TOT inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel via beroepsbeoefenaar (zie bijlage 1)) afschrift (niet mogelijk voor gegevens overleden patiënt)

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD

AANVRAAG OM KRAAMGELD ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KRAAMGELD Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde Wanneer

Nadere informatie

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Trannoy Régis F Onze referentie Brussel

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Trannoy Régis F Onze referentie Brussel Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Mevrouw de Voorzitster/ De heer Voorzitter van het Kantonhoofdbureau Mevrouw de Burgemeester

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning

Aanvraag voor ondersteuning Aanvraag voor ondersteuning Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie