Programma van eisen ICT infrastructuur en faciliteiten Gemeente Vlaardingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van eisen ICT infrastructuur en faciliteiten Gemeente Vlaardingen"

Transcriptie

1 Prograa van eisen ICT infrastructuur en faciliteiten Gemeente Vlaardingen Deerns raadgevende ingenieurs bv HOMEPAGE PROJECTNUMMER STATUS Versie 4.0 DOCUMENTCODE H:\PRJ\150\08\02571\03\RAPPORT\Expertgroep ICT en faciliteiten\ \stadskantoor Vlaardingen - PvE ICT en faciliteiten v4.0.doc AUTEUR ing. J.A. van Delft PARAAF PARAAF PROJECTLEIDER/GROEPSLEIDER S. Hazenberg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toesteing van de opdrachtgever.

2 I N H O U D Hoofdstuk Blad 1. Inleiding Visie op counicatiesystemen 2 2. Counicatieruimten Serverruimten Main Equipment Room(s) Invoerpunten Satellite Equipment Rooms Toegang counicatieruimten Counicatie netwerk Verticaal systeem Horizontaal systeem Specificaties bekabelingsysteem Principe horizontale bekabeling Standaarden Applicaties bekabelinginfrastructuur Veiligheidsaarde en potentiaalvereffening Codering en administratie Bouwkundige eisen Overzicht ruimtefuncties Werkplekken Kantoorwerkplekken Decentrale voorzieningen Centrale voorzieningen Publieksvoorzieningen Restauratieve voorzieningen Vergadercentrum Post, repro en archief Counicatieruimten Centrale opslag Fitnessvoorzieningen Stalling voertuigen Technische installaties Overige ruimten 27

3 INLEIDING De functionele en technische eisen en wensen van de expertgroep ICT van de gemeente Vlaardingen aan de bekabelinginfrastructuur ICT zijn in een aantal sessies besproken en in dit Prograa van Eisen ICT infrastructuur verwoord. Het Prograa van Eisen is opgesteld met betrekking tot de plannen voor nieuwe huisvesting van de gemeente Vlaardingen. Hoofdstuk 1 t/m 3 beschrijft de eisen met betrekking tot ICT, hoofdstuk 4 beschrijft de eisen met betrekking tot de faciliteiten Visie op counicatiesystemen Tijdens de eerste sessie is een gezamenlijke visie verwoord op het gebruik van counicatiesystemen, hierin is specifiek aandacht besteed aan: Het gebruik van counicatiemiddelen; Werkwijze van medewerkers, werkplekken; Contact met burgers. Telkens is vanuit twee invalshoeken gekeken naar de te stellen eisen aan de infrastructuur voor counicatiesystemen; enerzijds is gekeken naar de situatie over 5 jaar, anderzijds is verder in de toekomst gekeken. De in dit prograa van eisen gestelde eisen houden rekening met beide situaties. Het gebruik van counicatiemiddelen Counicatiemiddelen zijn meer gebaseerd op mobiliteit en flexibiliteit. Vanaf steeds compactere/mobiele counicatiemiddelen is het mogelijk te werken met de functionaliteit van een huidige volwaardige kantoorwerkplek. Systemen op vaste werkplekken worden steeds vaker thin-clients / terminals welke in verbinding staan met de benodigde rekenkracht en software. Gebruikers hebben een profiel met persoonlijke voorkeuren welke zich aanpast naar gelang het counicatiemiddel dat wordt gebruikt.

4 Werkwijze van medewerkers, werkplekken Medewerkers delen hun privé en werktijd flexibel in en werken vaker prestatiegericht. Contact met burgers Het contact met burgers verloopt deels via een loket in de vorm van een portalomgeving op de website van de gemeente. Anderzijds zal de burger via een nieuwe vorm van de huidige loketten ook op het stadskantoor zelf terecht kunnen. De omgeving in het stadskantoor zal een internet-cafe achtige uitstraling hebben waar burgers worden bijgestaan door de gemeenteambtenaar.

5 COMMUNICATIERUIMTEN Dit hoofdstuk omschrijft de technische eisen die worden gesteld aan technische ruimten die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de counicatiesystemen. De omvang en het aantal serverruimten dient aan te sluiten bij de ontwikkelingen op o.a. het gebied van ICT. Ontwikkelingen die uitgangspunt zijn voor dit Prograa van Eisen: Consolidatie van applicaties; Applicaties die nu vaak elk op afzonderlijke servers functioneren zullen steeds vaker centraal en virtueel functioneren op centraal opgestelde hardware; Op werkplekken zullen steeds vaker thin-clients worden toegepast met minimale locale hard- en software. Dit betekent dat deze hard- en software centraal zal worden opgesteld waarbij de clients gezamenlijk gebruik maken van deze centrale capaciteit; 24x7 beschikbaarheid, medewerkers gaan op den duur steeds meer werktijden flexibel indelen en zullen vaker buiten de kantooromgeving werken; Werknemers gaan minder vaak werken vanuit kantoorwerkplekken op het stadskantoor zelf. Gebruikers extern Gebruikers lokaal Internet LAN Servers hosted in Datacenter Serverruimte lokaal Spanning, Koeling Spanning, Koeling Figuur 1: Principe bereikbaarheid ICT systemen

6 Serverruimten De serverruimte is de ruimte die benodigd is voor het opstellen van centrale ICT-apparatuur; servers, opslagsystemen e.d. Gezien de benodigde beschikbaarheid van de applicaties en de verschuiving van de werkplekken van medewerkers is de verwachting dat systemen op fysiek gescheiden locaties zullen worden gehost. Binnen de horizon van dit prograa van eisen is de verwachting dat één serverruimte nodig zal zijn in het nieuwe stadskantoor. Uitgangspunt is dat de tweede (redundante) serverruimte via een datacenter zal worden gehost. Eisen m.b.t. de serverruimte: Bouwkundige eisen: De afmeting van de serverruimte dient zo te zijn dat 16 serverkasten kunnen worden opgesteld in twee rijen van 8 geschakelde kasten met looppaden van 1200 aan voor en achterzijde van de kasten. Tevens dient er ruimte te zijn voor het opstellen van computairs; Direct grenzend aan de serverruimte ligt een technische ruimte voor het opstellen van UPS systemen, gasblus-flessen, en E-verdeelkasten; Uitgangspunt van de afmeting van een serverkast is x2200 (bxdxh) Ligging in ieder geval boven zeeniveau, goed bereikbaar vanaf expeditie, via bijvoorbeeld goederenlift. De route naar de serverruimte dient een vloerbelasting aan te kunnen van 4,0 kn/m 2 voor het transport van systemen; Bouwkundige gemiddelde vloerbelasting: 10kN/m 2 ; Verhoogde (computer)vloer met gemiddelde vloerbelasting van 10kN/m 2 ; Een oprit dient te worden aangebracht bij te overbruggen hoogteverschillen. Afwerking wanden plafond en vloer, stofbindend; Geen verlaagd plafond; Dubbele deur met dagmaat 1200; De serverruimte dient een minimaal 60 minuten brandwerend compartiment te zijn. De constructie van de deur(en) en kozijnen dienen te voldoen aan de eisen voor brandwerendheid conform de NEN 2535, de brandweer en de overheid; Overstort voorziening t.b.v. blusgasinstallatie.

7 UPS 1500x 1000 UPS 1500x 1000 A B Computair 1x Computair 1x Computair 1x Computair 1x 6,60m 3,12m 11,40m Figuur 2: principe indeling serverruimte Elektrotechnische eisen: A en B spanningsnet vanuit gescheiden groepenkasten; Per kastpositie een CEE-form aansluiting op separate 32 A groep zowel vanaf het A als het B net; Zowel het A als B net wordt gevoed via een UPS opstelling elk n+1; UPS-en zijn voorzien van een bypass schakeling; Vermaasd aardingsgrid van 1200 voor aarding van verhoogde vloer en o.a., 19 - kasten e.d; Per kast rekenen op 6 kva aansluitvermogen op beide groepen; De serverruimte en alle technische installaties t.b.v. het goed functioneren van de serverruimte zijn aangesloten op het noodstroom aggregaat (NSA). Werktuigbouwkundige eisen: Ventilatievoud 1 (1x inhoud ruimte verversen/uur); Overdruk in de ruimte: 5 Pa; Koeling serverruimte gebaseerd op ruimtekoeling d.m.v. Computairs n+1; Centrale koelcapaciteit 24uur x 365dagen beschikbaar n+1; Koude en warme straat principe; Koeling technische ruimte (UPS apparatuur/batterijen); Per kast rekenen op 4,5 kw koelvermogen.

8 Beveiligingsinstallatie: Counicatieruimten liggen bij voorkeur niet in publiek toegankelijke zones in het gebouw; Ruimten dienen te vallen in de hoogste beveiligingsklasse welke wordt toegepast in het gebouw. Met betrekking tot hang/sluitwerk, alsmede toegangscontrole en inbraakbeveiliging. Ten behoeve van brandbestrijding dient in de ruimte een gasblusinstallatie (inergen of gelijkwaardig) te worden voorzien met een early warning branddetectiesysteem; Geen sprinkler toepassen Main Equipment Room(s) Een Main Equipment Room (MER) is een centrale gebouwgebonden ruimte die de SER s in verschillende bouwdelen ontsluit en fysiek koppelt met de serverruimte. De MER is het knooppunt van alle counicatieruimten en tevens externe verbindingen. Wanneer gebruikers van buitenaf (via de externe verbindingen) applicaties in de serverruimte benaderen heeft de MER ook voor externe toegang een belangrijke functie voor de totale beschikbaarheid. Gezien zowel gebruikers en burgers intern als extern verbinding maken met de applicaties van de gemeente is het raadzaam twee fysiek gescheiden MER s te realiseren om de volgende redenen: De publieksfunctie van het stadskantoor voor burgers is een belangrijke factor voor de beschikbaarheid, binnen openingstijden dienen de faciliteiten voor de diensten aan burgers te worden gewaarborgd met minimale uitval/ snelle hersteltijd. Beschikbaarheid van applicaties aan medewerkers werkzaam binnen en buiten het stadskantoor In de nabije toekomst zullen applicaties 24x7 benaderd kunnen worden, nu is de benaderbaarheid van applicaties vaak al ruimer dan kantooruren. De beide MER s kunnen worden gecombineerd met een andere counicatieruimte, bij voorkeur de serverruimte en een centraal gelegen SER in een ander brandcompartiment ten opzichte van de andere MER.

9 Bouwkundige eisen: De afmeting van de serverruimte dient zo te zijn dat 1 netwerkkast kan worden opgesteld met looppaden van 1000 aan voor en achterzijde van de kasten; Apparatuur als UPS wordt in de netwerkkast geplaatst. Koeling bij voorkeur buiten de ruimte plaatsen, indien niet mogelijk ten minste niet boven de netwerkkast met een condensafvoer die direct de ruimte verlaat; Uitgangspunt van de afmeting van een netwerkkast is xx2200 (bxdxh) Ligging in ieder geval boven zeeniveau, goed bereikbaar vanaf expeditie, via bijvoorbeeld goederenlift; Afwerking wanden plafond en vloer, stofbindend; Geen verlaagd plafond; deur met dagmaat 900; Iedere MER dient een minimaal 60 minuten brandwerend compartiment te zijn. De constructie van de deur(en) en kozijnen dienen te voldoen aan de eisen voor brandwerendheid conform de NEN 2535, de brandweer en de overheid. Elektrotechnische eisen: Twee gescheiden groepen; Per kastpositie twee CEE-form aansluitingen vanaf separate 16A groepen; Lokale UPS; Per MER kast rekenen op 3 kva aansluitvermogen op beide groepen. Werktuigbouwkundige eisen: Ventilatievoud 1 (1x inhoud ruimte verversen/uur); Overdruk in de ruimte: 5 Pa; Koeling serverruimte gebaseerd op ruimtekoeling; Centrale koelcapaciteit 24uur x 365dagen beschikbaar n+1; Per kast rekenen op 2 kw koelvermogen.

10 Beveiligingsinstallatie: MER s liggen bij voorkeur niet in publiek toegankelijke zones in het gebouw; MER s dienen te vallen in de hoogste beveiligingsklasse welke wordt toegepast in het gebouw. Met betrekking tot hang/sluitwerk, alsmede toegangscontrole en inbraakbeveiliging. Geen sprinkler toepassen Invoerpunten Twee fysiek gescheiden kabelinvoerpunten dienen te worden gerealiseerd om toegang tot het gebouw te verlenen aan providers. De invoerpunten dienen zo te worden gerealiseerd dat verbindingen zowel in de openbare weg als in het gebouw via fysiek gescheiden tracés naar beide MER s lopen. De capaciteit van ieder invoerpunt is ten minste één 110 mantelbuis. De ligging van de invoerpunten dient te worden afgestemd op de ligging van de providernetwerken in de openbare weg. De omvang van de invoerpunten dient te worden afgestemd op het aantal en type verbindingen/providers. Technische eisen: De kabelwegen vanaf beide invoerpunten naar de MER s dienen beschermd/beveiligd te zijn tegen beschadiging/vandalisme Satellite Equipment Rooms SER s zijn de decentrale ruimten. De SER heeft als functie de werkplekken (die middels dataaansluitingen met de SER zijn verbonden) te ontsluiten met de MER van het gebouw. Bij het bepalen van locaties voor de SER s binnen een gebouw dient rekening te worden gehouden met de volgende punten: De maximale lengte van de horizontale (werkplek) bekabeling tussen SER en de verst gelegen werkplek outlet in het verzorgingsgebied mag nooit meer dan 90 meter bedragen. In eerste instantie bij voorkeur uitgaan van maximaal 75 meter, vanwege onzekerheden in de (exacte) kabeltracés; Bij voorkeur gelegen in de directe nabijheid van schachten voor de verticale ontsluiting; Bij voorkeur dienen de SER s zoveel mogelijk boven elkaar te worden gepositioneerd; SER s mogen niet in de omgeving van elektromagnetische stoorbronnen liggen zoals bijvoorbeeld: hoogvermogen transformatoren, motoren, generatoren, radio- en radarzenders en voedingskabels voor liften;

11 SER s zijn bij voorkeur inpandig gelegen, zonder ramen naar buiten. Ramen verhogen de warmtelast van de ruimte en verminderen de veiligheid (bijv. inbraak); SER s dienen niet onder of naast natte ruimten te zijn gelegen. In de SER dienen watervoerende leidingen te worden voorkomen. Kelders zijn geen geschikte locatie, gezien het risico voor wateroverlast. Bouwkundige eisen: De afmeting van de SER dient zo te zijn dat netwerkkasten kunnen worden opgesteld conform Figuur 3; Apparatuur als UPS wordt in de netwerkkast geplaatst. Koeling bij voorkeur buiten de ruimte plaatsen, indien niet mogelijk ten minste niet boven de netwerkkast met een condensafvoer die direct de ruimte verlaat; Uitgangspunt van de afmeting van een netwerkkast is xx2200 (bxdxh) Ligging in ieder geval boven zeeniveau ; Afwerking wanden plafond en vloer, stofbindend; Geen verlaagd plafond; Deur met dagmaat 900; Iedere SER dient een minimaal 30 minuten brandwerend compartiment te zijn. De constructie van de deur(en) en kozijnen dienen te voldoen aan de eisen voor brandwerendheid conform de NEN 2535, de brandweer en de overheid. Elektrotechnische eisen: Per kastpositie een CEE-form aansluiting op separate 16 A groep ; Per kast rekenen op 1 kva aansluitvermogen. Werktuigbouwkundige eisen: Ventilatievoud 1 (1x inhoud ruimte verversen/uur); Overdruk in de ruimte: 5 Pa; Per kast rekenen op 0,8 kw koelvermogen. Beveiligingsinstallatie: SER s liggen bij voorkeur niet in publiek toegankelijke zones in het gebouw; SER s dienen te vallen in de hoogste beveiligingsklasse welke wordt toegepast in het gebouw. Met betrekking tot hang/sluitwerk, alsmede toegangscontrole en inbraakbeveiliging.

12 Bij voorkeur geen sprinkler toepassen. > 900 patchpanel kast (x) patchpanel kast (x) patchpanel kast (x) patchpanel kast (x) > 1000 > 2600 > 900 > Nx Figuur 3: Principe-indeling van een MER of SER (afmetingen in ) Toegang counicatieruimten De toegangsdeur van een MER, SER en serverruimte dient bij voorkeur de ruimte uit te draaien, waarbij de draairichting zodanig wordt gekozen dat een natuurlijke looproute van binnen naar buiten ontstaat. De toegangsdeuren naar de SER en MER dienen een minimale dagmaat te hebben van 900 zonder drempel, met een hoogte van en zijn voorzien van een deurdranger. Ten minste één van de toegangsdeuren naar de Serverruimte dient een minimale dagmaat te hebben van 1200 zonder drempel, met een hoogte van en te zijn voorzien van een deurdranger. Alle toegangsdeuren van de counicatieruimten dienen voorzien te zijn van een duidelijke aanduiding dat er binnen deze ruimte geen geleidende blusmiddelen toegepast mogen worden.

13 COMMUNICATIE NETWERK Het counicatienetwerk bestaat uit een verticaal en een horizontaal systeem. Het verticale systeem, de backbone, verbindt counicatieruimten met elkaar. Het horizontale systeem de werkplekbekabeling verbindt werkplekken met de SER s. De verbindingen die het gebouw aansluiten op de providernetwerken ten behoeve van verbindingen naar openbare net, internet en het datacenter zijn niet beschreven in dit hoofdstuk. Het type en de omvang van deze aansluitingen dienen in een later stadium te worden vastgesteld. Wel is ruimte gereserveerd zodat deze koppelingen kunnen worden gerealiseerd, zie paragraaf Verticaal systeem Glasvezelbackbone Vanuit beide MER s wordt een redundante glasvezelstructuur gerealiseerd naar de serverruimte en de SER s. Via gescheiden routes en tracés dient een glasvezelbackbone te worden gerealiseerd. Het uitgangspunt voor de glasvezelverbindingen is multimode glasvezel type OM3 afgemonteerd op LC-duplex connectoren. De uiteindelijke keuze van het type en specificatie van de toe te passen glasvezelbekabeling dient definitief te worden vastgesteld in de ontwerpfase. Koperbackbone Uitgangspunt is dat er geen koperbackbone wordt gerealiseerd omdat alle toepassingen waar koperbackbone voor kan worden toegepast ook via het IP-netwerk functioneren. Of het realiseren van een (beperkte) koperbackbone toch noodzakelijk is hangt af van de volgende situaties: Chip/pin apparatuur die tegenwoordig via internet werkt kan ook nog via een digitale of analoge telefoonlijn functioneren; Noodlijnen of bewakingslijnen welke via de het counicatienetwerk worden aangesloten op het IS/RA punt; Overige specifieke toepassingen via koperbekabeling.

14 Horizontaal systeem Het horizontale systeem wordt opgebouwd uit een U/UTP cat 6a systeem als uitgangspunt voor de bekabeling naar de werkplekken. Naast de toepassing van koperbekabeling dienen de kabelgoten, gootaftakkingen en alle richtingsveranderingen van kabelgoten berekend te zijn op de toepassing van glasvezelbekabeling. De uiteindelijke keuze van het type en specificatie van de toe te passen werkplekbekabeling dient te worden vastgesteld in de ontwerpfase Specificaties bekabelingsysteem De nieuw aan te leggen bekabelinginfrastructuur moet toekomstvast zijn en een technische levensduur hebben van tenminste 15 jaar. De nieuwe bekabelinginfrastructuur moet volledig gebaseerd zijn op de NEN-EN 50173:2007 en de ISO 11801:2002 en alle protocollen van Class Ea ondersteunen. Ten behoeve van de gewenste data- en telefonie netwerkprestaties dient het universele bekabelingsysteem te voldoen aan en te worden opgebouwd overeenkomstig de geldende standaarden en gegarandeerd geschikt te zijn voor verschillende applicaties. Het bekabelingsysteem dient in zijn geheel te worden gecertificeerd.

15 Kabelgoot CP 6 CP 6 CP 4 CP 4 CP 4 CP 4 = 4-voudig datapunt op kabelgoot = mogelijke werkplek Figuur 4: principe werkplekbekabeling 3.4. Principe horizontale bekabeling In Figuur 4 staat het principe weergegeven waarop het ontwerp van de werkplekbekabeling is gebaseerd. Bekabeling wordt afgemonteerd en op zogenaamde consolidation points. Dit zijn meervoudige datacontactdozen welke op de kabelgoot boven het plafond worden aangelegd. Vanaf de consolidation points kunnen PC s, Telefoons, WLAN-accesspoints of overige apparaten worden aangesloten. Het principe van het toepassen vavn Consolidation points resulteert in een zeer flexibele en universele bekabelinginfrastructuur die niet hoeft te worden aangepast wanneer de functie van de ruimte veranderd. De verdeling en opbouw van deze consolidation points dient te worden vastgesteld de ontwerpfase aangezien deze afhankelijk is van: Toe te passen apparatuur op de werkplek; Toepassen van fiber to the desk of fiber to the office ; Integratie van installaties op het ICT-netwerk, bijvoorbeeld toegangscontrolesysteem, gebouwbeheersysteem, camerabewaking of audiovisuele systemen.

16 Standaarden Het bekabelingsysteem dient minimaal te voldoen aan de meest recente versie van de volgende standaarden, inclusief addenda: Internationale standaarden: ISO/IEC Deel 1 Information Technology Generic Cabling for Customer premises Deel 2 Office premises Europees/Nederlands: NEN-EN Information Technology Generic Cabling for Customer Premises NEN-EN Deel 1 Deel 2 Deel 3 EN EN Informatietechnologie installatie, specificatie en kwaliteitsborging Planning en praktijk in gebouwen Planning en praktijk buiten gebouwen Limits and Methods of measurement of radio interference of ITE Electromagnetic compatibility Generic Iunity Standard 3.6. Applicaties bekabelinginfrastructuur Over alle bekabeling dienen de in de NEN/EN annex F genoemde protocollen mogelijk te zijn zonder aanpassingen aan de infrastructuur Veiligheidsaarde en potentiaalvereffening De aarding van kabel- en wandgoten, hulpstukken en metalen buisleidingen dienen uit veiligheidsoverwegingen te voldoen aan de NEN 1010 voorschriften. Voor deze aarding is een verbinding tussen gootdelen en een doorgaande aardverbinding voldoende. Om te bevorderen dat de data- en telefoonsystemen voldoen aan de EMC eisen, is het noodzakelijk dat ook aan de NEN/EN voorschriften wordt voldaan. Dit houdt onder andere in dat alle delen van het kabelgootsysteem en overige metalen leidingwegen zoveel mogelijk aan elkaar, aan de actieve apparatuur voor data- en telefoon en aan potentiaalvereffeningsrails worden gekoppeld. Bijvoorbeeld twee gootdelen moeten zowel aan de bodem als aan de zijkanten zoveel mogelijk over een zo groot mogelijk oppervlak galvanisch gekoppeld worden. Daarnaast dienen alle gootdelen ook d.m.v. een aardkabel gekoppeld te worden. Eventuele lak op de koppelvlakken dient te worden verwijderd. De aarding van het gehele gotensysteem dient op deze wijze zoveel mogelijk te worden vermaasd.

17 Codering en administratie Alle onderdelen van de bekabelinginfrastructuur moeten duidelijk en onuitwisbaar van een codering te zijn voorzien. Dit betekent dat alle patchkasten en panelen een duidelijk zichtbare code hebben. Alle kabels en alle RJ-45 én glasvezel connectoren moeten bij begin- en eindpunt voorzien zijn van een code.

18 BOUWKUNDIGE EISEN 4.1. Overzicht ruimtefuncties Werkplekken De kantoorgebieden van het gebouw worden onderverdeeld in afzonderlijke te verhuren eenheden van circa 500 m² bvo. Dit is de minimale eenheid, in de praktijk zou het wel eens het dubbele kunnen worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente in eerste instantie behoefte heeft aan 400 a 500 werkplekken. Dit is een behoorlijke reductie ten opzichte van de 700 werkplekken nu. Door het toenemende belang van de gemeente in de uitvoering van het bestuur kan het aantal werkplekken in de toekomst nog verder stijgen. Om het gebouw in de mogelijke groei te kunnen laten voorzien zal een deel van het gebouw na realisatie verhuurd worden aan derden. Elke verhuurbare unit heeft een aantal decentrale voorzieningen om autonoom te kunnen functioneren Kantoorwerkplekken In een verhuurbare units moeten verschillende kantoorconcepten gerealiseerd kunnen worden om een passende oplossing te kunnen bieden voor de verschillende onderdelen van de organisatie. Het dient mogelijk zijn om onder andere willekeurig kantoortuinen, cellenkantoren of overlegruimten te realiseren. Een deel van de werkplekken kan als flexibele werkplek uitgevoerd worden waarvan willekeurige personen gebruik kunnen maken. Soige werkzaamheden lenen zich niet voor flexibele werkplekken, zoals kadaster en bouwvergunningen. Voor deze afdelingen dienen vaste werkplekken gerealiseerd te worden. Ook medewerkers met een lichamelijke of geestelijke beperking moeten een vaste werkplek kunnen krijgen Decentrale voorzieningen Sanitaire ruimten Toiletten dames Per unit is er een damestoiletgroep aanwezig. Het aantal toiletten en wastafels dient afgestemd te worden op het aantal medewerkers per unit. Toiletten heren Per unit is er een herentoiletgroep aanwezig. Het aantal toiletten, urinoirs en wastafels dient afgestemd te worden op het aantal medewerkers per unit. Toiletten mindervaliden Per verdieping is een centraal toegankelijk mindervalide toilet aanwezig. Er is een aangepast toilet en een aangepaste wastafels aanwezig.

19 Overlegvoorzieningen Overlegruimten Binnen de units zijn enkele overlegruimten beschikbaar voor informeel overleg. In de overlegruimten zijn werkplekaansluitingen aanwezig. Dit om brainstormsessies met pc ondersteuning mogelijk te maken, evenals presentaties en andere ICT toepassingen. In principe zijn overleg ruimten niet geschikt als werkplek, ook niet tijdelijk. Unitgebonden ruimten Per unit komen een aantal ruimten standaard voor. Deze ruimten dienen naast elkaar gepositioneerd te worden en bij voorkeur bij kernen. Een Kern bestaat uit alle facilitaire zaken die noodzakelijk zijn voor een groep medewerkers. Er is 1 kern per etage. Hierin zit dus bijvoorbeeld een trappenhuis, lift, toiletgroep, keukentje, enz. De maximale loopafstand tot de unitgebonden ruimten mag 30 m bedragen.! principe kunnen er 1 of meer units per etage zijn. Pantry In de pantry is een aanrecht met een wasbak aanwezig en kan men verschillende koude en warme dranken afnemen uit een automaat. Tegen betaling is ook frisdrank te krijgen. De pantry moet een ontmoetingsruimte zijn waar het aantrekkelijk is om elkaar te spreken en zou uitgevoerd kunnen worden als een (bar)eiland. Garderobe In elke unit dient men de mogelijkheid te hebben om jassen en dergelijke aan een kapstok op te hangen. Print-/kopieerruimte Een unit dient van een centrale print-/kopieerruimte voorzien te worden. Hierin is een printer/copier, een papierbak en een kleine bergruimte voor papier en andere benodigdheden aanwezig. Werkkast In elke unit is een werkkast aanwezig waarin schoonmaakmiddelen kunnen worden opgeborgen. Er dient voldoende ruimte te zijn voor het parkeren van een schoonmaakwagen. De werkkasten zijn voorzien van een uitstortgootsteen met warm en koud tapwater.

20 Centrale voorzieningen Facilitaire zaken Service desk De service desk is hèt centrale meldpunt voor alle ondersteunende middelen voor de gehele organisatie. De centrale middelen bestaan onder andere uit: - Beamer; - Laptop; - Overheadprojector; - TV/video combinatie; - Mobiele geluidsinstallatie; - Flip-over en stiften; - Projectiescherm; - Beamertafel; - Statafel; - Katheder; In deze ruimte wordt tevens de werkplaats van ICT opgenomen Publieksvoorzieningen Publiekshal De publiekshal is de plaats waar het contact met de burger als eerste plaats vindt en waar de gemeente zichzelf presenteert. Deze ruimte dient daarom representatief te zijn en aangenaam om te verblijven. In deze ruimten bevinden zich onder andere een receptie, informatiecentrum, wachtruimte, publieksbalies, bedrijvenbalies, spreekkamers en een bergruimte met een kluis. De spreekkamers moeten voldoen aan de veiligheidsnormen (hufterproef). Wanneer dit de spreekkamers zijn voor sociale zaken dient er ook een vluchtgang te zijn.

21 Openbare toiletten dames Vanuit de publiekshal heeft men direct toegang tot de openbare damestoiletten. Er zijn 3 damestoiletten en 3 wastafels aanwezig. Openbare toiletten heren Vanuit de publiekshal heeft men direct toegang tot de openbare herentoiletten. Er zijn 3 herentoiletten, 2 urinoirs en 3 wastafels aanwezig. Openbaar toilet mindervaliden Vanuit de publiekshal heeft men direct toegang tot het openbare toilet voor mindervaliden. Er is een aangepast toilet en een aangepaste wastafel aanwezig Restauratieve voorzieningen Bedrijfsrestaurant Het bedrijfsrestaurant biedt plaats aan 100 personen die het restaurant tussen en uur kunnen bezoeken. De bezoekers hebben keuze uit een uitgebreid assortiment koude en warme etenswaren en dranken tijdens de lunch. s Ochtends kan men gebruik maken van een broodjes-/ontbijtservice. Buiten de openingstijden van het restaurant moet voorzien kunnen worden in borrels, recepties, vergaderingen en andere bijeenkomsten (o.a. personeelsvereniging). Hiervoor dient een deel van het restaurant afgescheiden te kunnen worden van het eet- /uitgiftegedeelte. Het bedrijfsrestaurant wordt bij voorkeur op de bovenste verdieping gepositioneerd. Vanuit het bedrijfsrestaurant komt er een toegang naar het dakterras waar men bij goed weer buiten kan zitten. De catering wordt uitbesteed aan een externe partij. De cateraar dient verder in de gelegenheid gesteld te worden om recepties en borrels te kunnen verzorgen. Het kan zijn dat de mogelijkheid geboden wordt om op andere tijdstippen dan uur te werken. Het bedrijfsrestaurant dient dan open te zijn. Wanneer in het gebouw een bibliotheek gevestigd wordt, dienen de medewerkers gebruik te kunnen maken van rust/pauzeruimte/bedrijfsrestaurant in hun werktijden. Uitgifte bedrijfsrestaurant In het uitgiftedeel van het bedrijfsrestaurant wordt het eten en drinken uitgestald en kan men dit middels semi (zelfbediening) afnemen en vervolgens afrekenen. Opslag bedrijfsrestaurant In de directe nabijheid van het bedrijfsrestaurant moet een opslagruimte voorzien worden die ruimte biedt aan onder andere: - Servies;

22 Glaswerk; - Statafels; - Scheidingsschotten/-panelen. Bereidingskeuken In de bereidingskeuken kunnen warme en koude maaltijden en hapjes worden verzorgd. Douchen en omkleden van het cateringpersoneel gebeurt bij de centrale kleed- en doucheruimten bij de fitnessruimte. Hier heeft men tevens de beschikking over kluisjes. Spoelkeuken In de spoelkeuken wordt de vuile vaat handmatig en machinaal schoongemaakt. De inrichting, de installatietechnische eisen en de bouwkundige eisen dienen afgestemd te worden met de cateraar. Opslag keuken In deze opslag worden etenswaren opgeslagen die niet in een koeling hoeven te worden geplaatst. Koelcel(len) Voor het koelen van dranken en etenswaren. De condensor moet op het dak worden geplaatst. Vriescel(len) Voor het invriezen van etenswaren. De condensor moet op het dak worden geplaatst.

SK2 Interieur. Definitief Ontwerp Interieur STUDIO LOCAL AFFAIRS. Herontwikkeling Stadskantoor 2. Definitief Ontwerp 13 oktober 2016.

SK2 Interieur. Definitief Ontwerp Interieur STUDIO LOCAL AFFAIRS. Herontwikkeling Stadskantoor 2. Definitief Ontwerp 13 oktober 2016. SK2 002 Gemeente Tilburg Herontwikkeling Stadskantoor 2 Definitief Ontwerp 13 oktober 2016 Definitief Ontwerp Interieur STUDIO LOCAL AFFAIRS Stadskantoor 2 voorwoord DO Project: Stadskantoor 2 Tilburg

Nadere informatie

Onderwerp Raadsgerelateerde functies wel/niet in HNK

Onderwerp Raadsgerelateerde functies wel/niet in HNK Programma's en Projecten Doorkiesnummers: Telefoon 06 5273 9355 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 30-05-2016 Ons kenmerk 2790543 Opsteller S. Groeneweg Bijlage Onderwerp Raadsgerelateerde functies

Nadere informatie

RIJNZATHE 16 DE MEERN

RIJNZATHE 16 DE MEERN RIJNZATHE 16 DE MEERN www.rijnzathe16.nl Omschrijving Algemeen: het kantoorgebouw is gelegen op het kantorenpark Oudenrijn, aan de westzijde van Utrecht, nabij het verkeersknooppunt Oudenrijn, direct langs

Nadere informatie

NIET VERHUURBAAR. RUIMTE MET BEPERKTE STAHOOGTE (< 1,50 meter) VOOR- ZIENINGEN VOOR VERTICAAL VERKEER

NIET VERHUURBAAR. RUIMTE MET BEPERKTE STAHOOGTE (< 1,50 meter) VOOR- ZIENINGEN VOOR VERTICAAL VERKEER CHALET XV B.V. MEETSTAAT NEN 2580 TYPE METING TYPE VASTGOED ADRES EN PLAATS DATUM OPNAME DATUM DEFINITIEF MEETCERTIFICAAT NUMMER MEETCERTIFICAAT TYPE VERDIEPING BOUWLAAG VIDES 4,0 m² VERHUURBARE VLOER

Nadere informatie

Kengetallen schoonmaakwerk bedrijfspanden 2017

Kengetallen schoonmaakwerk bedrijfspanden 2017 Kengetallen schoonmaakwerk bedrijfspanden 2017 Kengetallen schoonmaakwerk bedrijfspanden 2017 Een uitgave van BIM Media bv Samenstelling Frank van de Waeter E-mail: kosteninformatie@bimmedia.nl Uitgever

Nadere informatie

Factsheet Noodvoorziening

Factsheet Noodvoorziening Een asielzoekerscentrum in de gemeente / Informatie voor gemeenten / Noodvoorziening Verie def - Oktober 2015 Factsheet Noodvoorziening Door de hoge instroom van asielzoekers is het COA continu op zoek

Nadere informatie

Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar

Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar BOUWKUNDIG TEKENBUREAU SEERDEN Meetbare vloeroppervlakte bruto en verhuurbaar Dienst Werk, Zorg en Inkomen, Smalle haven 109-111 te Eindhoven (BVO.VVO.5611EH109-111.01) Datum: 14 september 2011 Projectnummer:

Nadere informatie

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang Projectomschrijving Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam Inhoudsopgave 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang 2. Bouwkundige aspecten Constructie Gevelbekleding Dakbedekking 3. Technische

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

Een stukje geschiedenis

Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis Fusie 2003, Reorganisatie 2006, HHNK in beweging 2007 Efficiëntievoordeel fusie: één hoogheemraadschap i.p.v. vier (Edam, Hoorn, Heerhugowaard, Purmerend) bundeling van activiteiten,

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Pijlstraat 1 4205 DA Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Pijlstraat 1 4205 DA Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Amsterdam science park Congres Centre

Amsterdam science park Congres Centre Amsterdam science park Congres Centre amsterdam science park congres centre Het Amsterdam Science Park Congres Centre bevindt zich op het Amsterdams Science Park 125. Er zijn drie professionele, zakelijke

Nadere informatie

TE HUUR. Schoolstraat CN Voorschoten. 480 p.m.

TE HUUR. Schoolstraat CN Voorschoten. 480 p.m. TE HUUR Schoolstraat 174 2252 CN Voorschoten 480 p.m. KENMERKEN Prijs 480 p.m. Wijk Wijk 00 Oplevering per direct Locatie stadscentrum / dorpskern, woonomgeving Type Kantoorruimte Oppervlakte 152m² Verdiepingen

Nadere informatie

1STE DAGGIDS HEE KLOJO DIT IS ONZE FLEXIBELE WERKPLEK!!

1STE DAGGIDS HEE KLOJO DIT IS ONZE FLEXIBELE WERKPLEK!! 1STE DAGGIDS HEE KLOJO DIT IS ONZE FLEXIBELE WERKPLEK!! 02 Stoor elkaar niet met bellen/ praten. Zoek bij langer durende gesprekken een geschikte ruimte. 05 De bureaustoelen voldoen aan de ARBO-norm en

Nadere informatie

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee!

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! 1 1. Bekabeling en Elektra : Juiste bekabeling ( Cat 5 e of Cat 6, hoger is niet nodig) is essentieel voor de goede en snelle werking

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint G.H. Betzweg 1 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam Object Dit representatieve kantoorgebouw is gelegen in het kantorengebied 'Alexandrium' en bestaat

Nadere informatie

wilmersdorf Vindt u de match? te apeldoorn unit 44C

wilmersdorf Vindt u de match? te apeldoorn unit 44C PROUDLY PRESENTING... wilmersdorf unit 44C te apeldoorn Vindt u de match? Op een centrale locatie goed gelegen nabij de rijksweg A1 en A50 staat op bedrijventerrein Kuipersveld een bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER Boerhaavebuilding is een hoogwaardig kantoorgebouw dat in 2006 ingrijpend is gerenoveerd. De afgelopen periode tot en met 2016 heeft het gebouw

Nadere informatie

Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid

Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid TE HUUR Stationsweg 15 5831 CR Boxmeer Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid Huurprijs : vanaf 600,00 per maand (mogelijkheid

Nadere informatie

Eindhoven, Weegschaalstraat 3

Eindhoven, Weegschaalstraat 3 , Weegschaalstraat 3 Bent u op zoek naar een modern en representatief kantoorlocatie? Stop dan met zoeken!kantorencentrum De Ring is gelegen aan de noordrand van, nabij de A2 en A50, en biedt in haar kantoorgebouw

Nadere informatie

Een multi functioneel bedrijvenpark. Leyensehof Kantoor. Leyensehof Bedrijfsruimte. Leyensehof Flex. Leyensehof is dubbelgroen

Een multi functioneel bedrijvenpark. Leyensehof Kantoor. Leyensehof Bedrijfsruimte. Leyensehof Flex. Leyensehof is dubbelgroen Om te huren bij worden diverse ruimten ruimte beschikbaar van ibele bedrijfs- en werkruimte, is dubbelgroen Niet alleen een groene omgeving maar ook voorzien van groene energie Ruime parkeergelegenheid

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint G.H. Betzweg 1 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam Object Dit hoogwaardige kantoorgebouw met energielabel C, bestaat uit 6 bouwlagen met ruim voldoende

Nadere informatie

LexCom Office. Het complete netwerk voor professioneel gebruik

LexCom Office. Het complete netwerk voor professioneel gebruik LexCom Office Het complete netwerk voor professioneel gebruik LexCom Office: het complete netwerk voor professioneel gebruik. Snelle en veilige datacommunicatie is van vitaal belang voor een efficiënte

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE - Containertoepassingen en Event-units -

INFORMATIEBROCHURE - Containertoepassingen en Event-units - INFORMATIEROCHURE - Containertoepassingen en Event-units - Flexibele inrichtingsmogelijkheden 1. Kessel Rental Modular Space - Tijdelijke keukenoplossingen Het huren van een tijdelijke keukenoplossing

Nadere informatie

VOOR U GEOPEND 24/7. DIVERSE ALGEMENE VOORZIENINGEN. GRATIS DRAADLOOS INTERNET. CONCURRERENDE HUURPRIJS. FLEXIBELE KORTLOPEND HUURCONTRACT.

VOOR U GEOPEND 24/7. DIVERSE ALGEMENE VOORZIENINGEN. GRATIS DRAADLOOS INTERNET. CONCURRERENDE HUURPRIJS. FLEXIBELE KORTLOPEND HUURCONTRACT. PROJECTINFORMATIE ZAKENCENTRUM NIEUWEGEIN KANTOOR- PRAKTIJKRUIMTE HUREN KERNPUNTEN: REGELMATIG TURNKEY KANTOORUNITS TE HUUR VAN CA 20 TOT CA 100 M2. INDIEN GEWENST GEHEEL GEMEUBILEERD OPGELEVERD. VOOR

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

VARESEWEG 105-107 TE ROTTERDAM

VARESEWEG 105-107 TE ROTTERDAM VARESEWEG 105-107 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE VARESEWEG 105-107 TE ROTTERDAM TE HUUR Betreft : Zeer representatief zelfstandig kantoorgebouw van in totaal ca. 3.750 m² v.v.o. bestaande

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Wilgenbos 2 te Dordrecht

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Wilgenbos 2 te Dordrecht VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Wilgenbos 2 te Dordrecht Algemeen. Uitermate representatief kantoorgebouw gelegen op een prominente zichtlocatie aan een van de hoofdontsluitingswegen die het centrum

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint G.H. Betzweg 1 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam Object Dit representatieve kantoorgebouw is gelegen in het kantorengebied 'Alexandrium' en bestaat

Nadere informatie

TE HUUR Meidoornkade 18. te Houten

TE HUUR Meidoornkade 18. te Houten TE HUUR Meidoornkade 18 te Houten Algemeen Zelfstandig, zeer representatief bedrijfsgebouw gelegen op een unieke zichtlocatie op bedrijventerrein Doornkade. Showroomfunctie gecombineerd met bedrijfsruimte/opslag

Nadere informatie

0910 Science Center Tegelen, Raadhuislaan 11 mei 2011 bladzijde 1 / 8

0910 Science Center Tegelen, Raadhuislaan 11 mei 2011 bladzijde 1 / 8 bladzijde 1 / 8 AFWERKSTAAT Algemene afwerking voor alle ruimtes: Stucwerk: bovenkant raamkozijn van alle ramen op begane grond en eerste verdieping aanhelen, geschikt voor het aanbrengen van sauswerk

Nadere informatie

De HIPP Calculator Bedrijf: Lokatie: Datum: 2011 Versie : 001

De HIPP Calculator Bedrijf: Lokatie: Datum: 2011 Versie : 001 Vragenlijst De HIPP Calculator Versie : 001 1. Inleiding U bent binnen uw organisatie aan het nadenken over huisvesting. U komt wellicht werkplekken te kort, uw medewerkers zitten al met 3 personen op

Nadere informatie

Flevostraat 14. Lemmer. Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413

Flevostraat 14. Lemmer. Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413 Flevostraat 14 Lemmer Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413 Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs: Huurprijs: BTW: Kantoorruimte 795.000,- k.k. 6.300,- per maand BTW belast Oppervlakte: Ca. 1.050

Nadere informatie

atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional

atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional De waarde van een gebouw wordt bepaald door de gebruikers, of ze zich er comfortabel voelen, of ze succesvol zijn in hun onderneming,

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Vasteland 78 te Rotterdam Object Bij HNKR bieden we op een super locatie in hartje Rotterdam kantoorruimten in een karakteristiek pand. Het pand heeft een geweldige

Nadere informatie

Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012. Gemeentehuis Bloemendaal. Arbo gerelateerde zaken en veiligheid. Datum 3 januari 2013

Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012. Gemeentehuis Bloemendaal. Arbo gerelateerde zaken en veiligheid. Datum 3 januari 2013 Datum 3 januari 2013 Auteurs drs. Fieke Horsten Eur.Erg. drs. Peter van Scheijndel Eur.Erg. Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012 Gemeentehuis Bloemendaal Arbo gerelateerde zaken en veiligheid

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vareseweg 105-109 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vareseweg 105-109 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Vareseweg 105-109 te Rotterdam Object Zeer representatief zelfstandig kantoorgebouw met bedrijfsruimte van in totaal ca. 4.550 m² v.v.o. met ruime parkeergelegenheid,

Nadere informatie

White Paper Flexibele Kantooromgeving

White Paper Flexibele Kantooromgeving White Paper Flexibele Kantooromgeving Inleiding Binnen de dynamische kantooromgeving is veel behoefte aan flexibiliteit. Werkplekbezetting en de indeling van ruimten moet kunnen variëren en hierin mogen

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10. Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m.

Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10. Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m. WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10 Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m. TYPE AANBOD : Huur SOORT AANBOD : Kantoor

Nadere informatie

Inhoud van een PDC De facilitaire dienst levert producten en diensten aan de organisatie-onderdelen van de organisatie.

Inhoud van een PDC De facilitaire dienst levert producten en diensten aan de organisatie-onderdelen van de organisatie. VOORBEELD PRODUCTEN EN DIENSTENCATALOGUS (PDC) (voor een gemeente) Inhoud van een PDC De facilitaire dienst levert producten en diensten aan de organisatie-onderdelen van de organisatie. Als uitgangspunt

Nadere informatie

TE KOOP ELKENRADERWEG 3 WIJLRE

TE KOOP ELKENRADERWEG 3 WIJLRE TE KOOP ELKENRADERWEG 3 WIJLRE Uitstekend gelegen geheel gerenoveerd en vrijstaand multifunctioneel (horeca)pand met terras en een royale bovenwoning met eigen entree en een dakterras. KAVEL : 449m² BVO

Nadere informatie

Postbus 201 2050AE OVERVEEN. Rompertdreef 1b 5233 ED S-HERTOGENBOSCH

Postbus 201 2050AE OVERVEEN. Rompertdreef 1b 5233 ED S-HERTOGENBOSCH Opdrachtgever Contactpersonen Adviseur Contactpersonen : GEMEENTE BLOEMENDAAL Postbus 201 2050AE OVERVEEN : de heer R. Vernooij : STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV Rompertdreef 1b 5233 ED

Nadere informatie

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO TE KOOP/ HUUR DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO VRAAGPRIJS 2.100.000 kosten koper HUURPRIJS 25.800 PER MAAND EXCLUSIEF BTW LIGGING & BEREIKBAARHEID Aantrekkelijke

Nadere informatie

Zeer royaal appartement gelegen op de bovenste (2 e )etage met garage voorzien van lift en videofoon VRAAGPRIJS (garage

Zeer royaal appartement gelegen op de bovenste (2 e )etage met garage voorzien van lift en videofoon VRAAGPRIJS (garage OIRSCHOT Gasthuisstraat 29h Zeer royaal appartement gelegen op de bovenste (2 e )etage met garage voorzien van lift en videofoon VRAAGPRIJS (garage apart te koop voor 25.000) 175.000 K.K. OPPERVLAKTE 130

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE ZAKENCENTRUM NIEUWEGEIN KANTOOR-, PRAKTIJKRUIMTE HUREN

PROJECTINFORMATIE ZAKENCENTRUM NIEUWEGEIN KANTOOR-, PRAKTIJKRUIMTE HUREN PROJECTINFORMATIE ZAKENCENTRUM NIEUWEGEIN KANTOOR-, PRAKTIJKRUIMTE HUREN KERNPUNTEN: REGELMATIG TURNKEY KANTOORUNITS TE HUUR VAN CA 20 TOT CA 100 M2. INDIEN GEWENST GEHEEL GEMEUBILEERD OPGELEVERD. GRATIS

Nadere informatie

Molenweg 1 *, 3851 NS Ermelo. Prijs op aanvraag

Molenweg 1 *, 3851 NS Ermelo. Prijs op aanvraag Molenweg 1 *, 3851 NS Ermelo Prijs op aanvraag Omschrijving TE HUUR Molenweg 1 Ermelo. Object Representatieve KANTOORRUIMTE gelegen op de 1e verdieping in de combinatie mogelijk met of zonder OPSLAG-/

Nadere informatie

TE HUUR Lübeck 2, Barendrecht

TE HUUR Lübeck 2, Barendrecht TE HUUR Lübeck 2, Barendrecht ZEER LUXE EN REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE OP EEN ABSOLUTE ZICHTLOCATIE IN BARENDRECHT Dit moderne kantoorgebouw is gelegen op een herkenbare en uitstekend zichtbare hoeklocatie

Nadere informatie

Westland. The Glass House

Westland. The Glass House Kantoorruimte Westland Het Westland staat bekend om zijn glastuinbouw. De oranje gloed die er s nachts de hemel verlicht, is afkomstig van de assimilatieverlichting in de kassen. De streek dankt aan deze

Nadere informatie

Oude 's-gravendijckseweg 6 - Katwijk

Oude 's-gravendijckseweg 6 - Katwijk Van der Meer Makelaars en Taxateurs www.vandermeermakelaars.nl info@vandermeermakelaars.nl Omschrijving ZEER CENTRAAL GELEGEN MULTI-FUNCTIONEEL BEDRIJFSPAND! ALGEMEEN: Goed onderhouden vrijstaand bedrijfspand

Nadere informatie

ca. 60 m² tot 1.500 m² vvo Beschikbaar vanaf ca. 60 m² STATIONSWEG 15 BOXMEER TE HUUR HUURPRIJS: 600,- PER MAAND, TE VERMEERDEREN MET BTW

ca. 60 m² tot 1.500 m² vvo Beschikbaar vanaf ca. 60 m² STATIONSWEG 15 BOXMEER TE HUUR HUURPRIJS: 600,- PER MAAND, TE VERMEERDEREN MET BTW ca. 60 m² tot 1.500 m² vvo Beschikbaar vanaf ca. 60 m² TE HUUR STATIONSWEG 15 BOXMEER HUURPRIJS: 600,- PER MAAND, TE VERMEERDEREN MET BTW OBJECT INDELING - Gelegen op goed bereikbare locatie nabij station

Nadere informatie

TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41

TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41 TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41 ERA makelaardij Ed Willems Nieuwstraat 32 5683 KC Best telefoon: 0499-374040 fax: 0499-391465 www.edwillems.nl best@edwillems.nl TE HUUR IN BEST, MOLENVESTE 41. Op

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m² v.v.o. 1

Nadere informatie

Kant - en - Klaar Kantoor

Kant - en - Klaar Kantoor Kant - en - Klaar Kantoor Kantoorgebouw De Enk Verhuurboekje Kantoorgebouw De Enk Tivolilaan 205 6824 BV Arnhem www.kantoor-enk.nl G72 contact gegevens G72 - Kantoorgebouw De Enk Tivolilaan 205 6824 BV

Nadere informatie

Energieweg 4 A Huizen

Energieweg 4 A Huizen Energieweg 4 A Huizen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Toren A Totaal beschikbaar ca. 1.723 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m²

Nadere informatie

Processen die plaatsvinden op en rondom het Bootenhuysch

Processen die plaatsvinden op en rondom het Bootenhuysch sen die plaatsvinden op en rondom het Bootenhuysch Hieronder worden de verschillende sen die plaatsvinden op of rondom het Bootenhuysch overzichtelijk weergegeven. Van elke wordt een zo uitgebreid mogelijke

Nadere informatie

WETEN WAT WERKT! LEGRAND EN MINKELS EEN TOTAALOPLOSSING VOOR GEBOUWGEBONDEN (IT)-INFRASTRUCTUUR. www.legrandservices.nl

WETEN WAT WERKT! LEGRAND EN MINKELS EEN TOTAALOPLOSSING VOOR GEBOUWGEBONDEN (IT)-INFRASTRUCTUUR. www.legrandservices.nl LEGRAND EN MINKELS WETEN WAT WERKT! EEN TOTAALOPLOSSING VOOR GEBOUWGEBONDEN (IT)-INFRASTRUCTUUR THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES www.legrandservices.nl Single point

Nadere informatie

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting.

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting. THT BANQUETINGMAP Welkom bij THT, de Tolhuistuin, hier wachtten vroeger de passagiers op de boot, om over te steken naar het centrum. In de jaren 70 bouwde Shell er zijn complex, met in de tuin een paviljoen,

Nadere informatie

Namens onze opdrachtgever kunnen wij u geheel vrijblijvend het navolgende object te koop aanbieden. Breda, RainbowCenter / commerciële nieuwbouw units

Namens onze opdrachtgever kunnen wij u geheel vrijblijvend het navolgende object te koop aanbieden. Breda, RainbowCenter / commerciële nieuwbouw units PRINSENKADE 3 4811 VB BREDA FAX 076-5142788 TELEFOON 076-5220600 www.vanopstalgroep.nl bedrijfsobjekten.breda@vanopstalgroep.nl datum postmerk Geachte dames en heren, OBJECT NR. SOORT PLAATS AANBIEDING

Nadere informatie

Konijnenberg 88 / Vossenberg BE Breda

Konijnenberg 88 / Vossenberg BE Breda Konijnenberg 88 / Vossenberg 4 4825 BE Breda Kantoorruimte: 99,- per m² per jaar, exclusief BTW. Showroomruimte: 74,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW. Opslagruimte: 49,- per m² per jaar, exclusief

Nadere informatie

Object specificaties IJ-toren

Object specificaties IJ-toren Object specificaties IJ-toren Piet Heinkade 55 Amsterdam 1/7/2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Afmetingen 3. Parkeervoorzieningen 4. Terrein 5. Openbaar vervoer 6. Entree 7. Verticaal verkeer 8. Bouwkundige

Nadere informatie

Markant kantoorgebouw met grote vloeroppervlaktes. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Markant kantoorgebouw met grote vloeroppervlaktes. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Millennium Tower Radarweg 29 1043 NX Amsterdam Contactpersoon Liane Compagne LCompagne@dtz.nl Markant kantoorgebouw met grote vloeroppervlaktes Kenmerken Algemeen Bestemming Status Gereed Hoofdbestemming

Nadere informatie

Amsterdam Vondelstraat 93. Uw makelaar. Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 207

Amsterdam Vondelstraat 93. Uw makelaar. Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 207 Uw makelaar Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 207 info@vandenbrinnl carlavandenbrinnl Amsterdam Vondelstraat 93 V Vondelstraat 93 Een statige half vrijstaande villa met

Nadere informatie

Piet Hein Buildings Booking.com. Toelichting brandveiligheidsconcept

Piet Hein Buildings Booking.com. Toelichting brandveiligheidsconcept Piet Hein Buildings Booking.com Toelichting brandveiligheidsconcept Rapportnummer GG 15634-1-RA d.d. 18 december 2015 Piet Hein Buildings Booking.com Toelichting brandveiligheidsconcept o p d r a c h t

Nadere informatie

TE HUUR: KANTOORUNITS VANAF ± 10 M²

TE HUUR: KANTOORUNITS VANAF ± 10 M² Roermond Pollaertstraat 19 TE HUUR: KANTOORUNITS VANAF ± 10 M² MIDDEN IN HET HART VAN ROERMOND! Kantoorverzamelgebouw gelegen midden in het centrum van Roermond! Soort object: De ruimtes zijn zeer geschikt

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Zeverijnstraat 6 te Hilversum 275 per maand

Huur kantoorpand op Zeverijnstraat 6 te Hilversum 275 per maand Huur kantoorpand op Zeverijnstraat 6 te Hilversum 275 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Beschikbare kantoorruimte in Hilversum

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3

Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Pagina 1/8 Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Kantoor 250 m² 1.980,- excl. BTW per maand Condities Prijs Prijs per m² BVO Huurprijs parkeren Servicekosten

Nadere informatie

Vragenlijst inspectiebezoek archiefruimte.

Vragenlijst inspectiebezoek archiefruimte. Vragenlijst inspectiebezoek archiefruimte. Deze checklist is samengesteld op basis van de ministeriële Regeling archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, checklist heeft betrekking op archiefruimten waar

Nadere informatie

DICHTBIJ EN BETROUWBAAR Een betrouwbaar, milieubewust en innovatief datacentrum bij u in de regio.

DICHTBIJ EN BETROUWBAAR Een betrouwbaar, milieubewust en innovatief datacentrum bij u in de regio. DICHTBIJ EN BETROUWBAAR Een betrouwbaar, milieubewust en innovatief datacentrum bij u in de regio. EEN UITERST MODERN EN KLANTVRIENDELIJK DATACENTRUM. Gelegen op een perfecte locatie tussen Groningen en

Nadere informatie

Zeer gunstige huurprijs en parkeernorm! Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Zeer gunstige huurprijs en parkeernorm! Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Boerhaave Building Boerhaavelaan 11 2713 HA Zoetermeer Contactpersoon Marcel Leeflang MLeeflang@dtz.nl Zeer gunstige huurprijs en parkeernorm! Kenmerken Algemeen Bestemming Status Herontwikkeling Hoofdbestemming

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

TE HUUR: KANTOORUNITS VANAF ± 10 M²

TE HUUR: KANTOORUNITS VANAF ± 10 M² Roermond Pollaertstraat 19 TE HUUR: KANTOORUNITS VANAF ± 10 M² MIDDEN IN HET HART VAN ROERMOND! KANTOORVERZAMELGEBOU W GELEGEN MIDDEN IN HET CENTRUM VAN ROERMOND! SOORT OBJECT: De ruimtes zijn zeer geschikt

Nadere informatie

Winston Churchill Tower

Winston Churchill Tower Winston Churchill Tower Sir Winston Churchilllaan 366, Rijswijk Een wereldse locatie in het hart van de Randstad De Winston Churchill Tower is net als zijn illustere naamgever markant te noemen. Een door

Nadere informatie

DOUCHE AUTOMATISERING WEB-BASED TAPWATER & LEGIONELLA PREVENTIE SYSTEEM

DOUCHE AUTOMATISERING WEB-BASED TAPWATER & LEGIONELLA PREVENTIE SYSTEEM DOUCHE AUTOMATISERING WEB-BASED TAPWATER & LEGIONELLA PREVENTIE SYSTEEM Webeasy is wereldwijd het eerste bedrijf dat producten en applicaties voor gebouw- en industriële automatisering ontwerpt en aanbiedt

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR. Hoogeveenenweg 100 te Nieuwerkerk aan den IJssel Zichtlocatie vanaf de rijksweg A-20

TE KOOP / TE HUUR. Hoogeveenenweg 100 te Nieuwerkerk aan den IJssel Zichtlocatie vanaf de rijksweg A-20 TE KOOP / TE HUUR Hoogeveenenweg 100 te Nieuwerkerk aan den IJssel Zichtlocatie vanaf de rijksweg A-20 Betreft Een representatief bedrijfsobject bestaande uit circa 3.860 m 2 turn-key kantoorruimte, circa

Nadere informatie

Checklist Bedrijfsverhuizing

Checklist Bedrijfsverhuizing Checklist Bedrijfsverhuizing ReMaedie heeft de Checklist Bedrijfsverhuizing ontwikkeld als leidraad voor ondernemers om de verhuizing van hun bedrijf zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Smaakvol vergaderen bij La Place

Smaakvol vergaderen bij La Place La Place Goede bereikbaarheid, uitstekende facilitaire voorzieningen en optimale service. Dat zijn de kenmerken van La Place vergaderlocaties. La Place heeft diverse unieke locaties waar u elkaar in alle

Nadere informatie

Logeerkamers. Zorgcentrum Dillenburg, Ermelo. Ziekenhuis St Jansdal Facilitair Bedrijf

Logeerkamers. Zorgcentrum Dillenburg, Ermelo. Ziekenhuis St Jansdal Facilitair Bedrijf Logeerkamers Zorgcentrum Dillenburg, Ermelo Ziekenhuis St Jansdal Facilitair Bedrijf Harderwijk, 22 maart 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 4 Hoe is een logeerkamer te reserveren?... 5 Sleutel

Nadere informatie

COMMERCIËLE RUIMTEN. Prinses Margrietstraat 19b en 19d 4241 BA Arkel

COMMERCIËLE RUIMTEN. Prinses Margrietstraat 19b en 19d 4241 BA Arkel blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

TE HUUR. Waltmann Makelaars DORDRECHT. Achterom 26. Huurprijs 865,-- p.m

TE HUUR. Waltmann Makelaars DORDRECHT. Achterom 26. Huurprijs 865,-- p.m TE HUUR Waltmann Makelaars Uw actieve regiomakelaar DORDRECHT Achterom 26 Huurprijs 865,-- p.m. De in 2010 opgeleverde drie kamer maisonnette tussenwoningen hebben twee woonlagen, gelegen op de tweede

Nadere informatie

Conceptontwikkeling Workshop 9: dienstruimten. ocmw Meulebeke 10 januari 2013

Conceptontwikkeling Workshop 9: dienstruimten. ocmw Meulebeke 10 januari 2013 Conceptontwikkeling Workshop 9: dienstruimten ocmw Meulebeke 10 januari 2013 Soorten Functies Wetgeving Tendensen Virtuele bezoeken Beslissingen Inhoud Bureaus Vergaderlokalen Verpleegpost Personeelsruimten

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond,

Nadere informatie

TE HUUR Landauer 29, Zeewolde

TE HUUR Landauer 29, Zeewolde TE HUUR PROJECTINFORMATIE Modern kantoorpand met inpandige opslagruimte ruimte beschikbaar aan de Landauer 29 te Zeewolde. Voor veel ondernemers biedt dit prachtige kantoorpand qua omvang en indeling uitstekende

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Plotterweg 30 te Amersfoort 115 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorpand op Plotterweg 30 te Amersfoort 115 per vierkante meter per jaar Huur kantoorpand op Plotterweg 30 te Amersfoort 115 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Te huur kantoorkamers Lange Noordstraat 48, Middelburg

Te huur kantoorkamers Lange Noordstraat 48, Middelburg Te huur kantoorkamers Lange Noordstraat 48, Middelburg Diverse full services kantoor (kamers) gelegen in het bruisende PTK Business Center gevestigd in het voormalige postkantoor in het hart van Middelburg.

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur De Witbogt 24 26 te Eindhoven

Vrijblijvende projectinformatie Te huur De Witbogt 24 26 te Eindhoven Vrijblijvende projectinformatie Te huur De Witbogt 24 26 te Eindhoven Adres De Witbogt 24-26 te Eindhoven. Algemeen Bijzonder representatief gecombineerd bedrijfspand dat bestaat uit zowel kantoorruimte,

Nadere informatie

TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP - TE HUUR INDUSTRIESTRAAT 22 te SITTARD VRAAGPRIJS: EUR 1.495.000,- K.K. HUURPRIJS: EUR 165.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW UITGEBREIDE INFORMATIE

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging...

Nadere informatie

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool wonderful day design architectuur met de focus op interieurontwerp Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool Het nieuwe werken en het nieuwe onderwijs Het onderwijs verandert, de huisvesting verandert

Nadere informatie

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 8 oktober 2001

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 8 oktober 2001 REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

'CalypSO' Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel

'CalypSO' Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel 'CalypSO' Kruisplein 476 3014 DB Rotterdam Contactpersoon Leon de Lobel llobel@dtz.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Servicekosten 32,52 per jaar Hoofdbestemming Status Te ontwikkelen Bouwjaar 2013 Beschikbaar

Nadere informatie

Kengetallen schoonmaakwerk instellingen 2017

Kengetallen schoonmaakwerk instellingen 2017 Kengetallen schoonmaakwerk instellingen 2017 Kengetallen schoonmaakwerk instellingen 2017 Een uitgave van BIM Media bv Samenstelling Frank van de Waeter E-mail: kosteninformatie@bimmedia.nl Uitgever Helene

Nadere informatie

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals:

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals: WELCOME Cultuurpodium Sugarfactory is een eigenzinnige en intieme eventlocatie bij uitstek geschikt voor onder andere borrels, bedrijfsevenementen, congressen, vergaderingen, live muziek, theater en dansfeesten.

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Spuiboulevard 4 3311 GR Dordrecht telefoon 078 614 43 33. TE KOOP Noordweg 19 te Zwijndrecht

Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Spuiboulevard 4 3311 GR Dordrecht telefoon 078 614 43 33. TE KOOP Noordweg 19 te Zwijndrecht Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Spuiboulevard 4 3311 GR Dordrecht telefoon 078 614 43 33 TE KOOP Noordweg 19 te Zwijndrecht TE KOOP Noordweg 19 te Zwijndrecht Algemeen Beschikbaar voor verkoop

Nadere informatie