Aanmelden vakken Handleiding voor docenten Versie oktober 2007 Alleen voor intern gebruik. Uitgave van EDUsupport Wageningen Universiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmelden vakken Handleiding voor docenten Versie oktober 2007 Alleen voor intern gebruik. Uitgave van EDUsupport Wageningen Universiteit"

Transcriptie

1 Aanmelden vakken Handleiding voor docenten Versie oktober 2007 Alleen voor intern gebruik Uitgave van EDUsupport Wageningen Universiteit Website: EDUsupport.wur.nl Vragen:

2 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 2 Voorwoord Deze handleiding is bedoeld voor docenten van Wageningen Universiteit. Zij behandelt het aan- en afmelden van studenten voor een vak via CSA online. Via CSA online kunt u: inzicht krijgen in het aantal aangemelde studenten voor een vak of examen, studenten aanmelden die zich om uiteenlopende redenen nog niet aangemeld hebben, studenten afmelden die het vak niet meer wensen te volgen. De handleiding kunt u later gebruiken als naslagwerk. Voor opmerkingen ter verbetering van deze handleiding houd ik mij zeer aanbevolen. U kunt mij bereiken via het algemene adres: of telefonisch via (0317-4) Chris Blom (dr.ir.j.j.c. blom) Docenten Ondersteuning

3 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 3 Inhoudsopgave Voorwoord...1 Voorwoord...2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie Waarom aanmelden voor vakken? Wie kan een student aanmelden en in welk geval? Aanmelden voor tentamens Aanmelden voor vakken en EDUweb Aanmelden voor vakken en Blackboard Inloggen op de docenten-site voor het aanmelden voor vakken Inloggen Uitleg beginscherm Een student aanmelden of terugtrekken Student aanmelden Batchfunctie voor aanmelden studenten Student terugtrekken Overzichten Overzicht aangemelde studenten Overzicht teruggetrokken studenten Pasfotolijst (smoelenboek) Tentamen aanmeldingen Capaciteit of sluitingsdatum veranderen Capaciteit of sluitingsdatum veranderen Capaciteit veranderen Sluitingsdatum veranderen Personalia Veelgestelde vragen Inloggen Aanmelden student...16

4 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 4 1. Achtergrondinformatie Waarom aanmelden? 1.1 Waarom aanmelden voor vakken? Studenten zijn volgens het studentenstatuut verplicht zich aan te melden voor cursorische vakken. Aanmelden voor stages en afstudeervakken is niet verplicht. Studenten kunnen zich tot uiterlijk twee weken voor aanvang van een periode aanmelden. Deze aanmelding is verplicht zodat u van te voren weet hoeveel en welke studenten het vak gaan volgen in de nieuwe periode. Dit maakt het ook mogelijk om voor de start van de periode gegevens via EDUweb naar de studenten te sturen. Wie meldt aan? Sluitingsdatum Aanmelden na de sluitingsdatum Wie is contactpersoon? 1.2 Wie kan een student aanmelden en in welk geval? Studenten melden zich aan via de CSA-site of via de studentenbalie. U vindt de studentenbalie in het Forum of op internet. Aanmelden is mogelijk tot een van tevoren vastgestelde datum. Deze datum is te vinden in het planningsboekje of op de website (klik in de linkerkolom op de link <Agenda>). Voor bepaalde vakken, bijvoorbeeld practica en excursies kan de sluitingsdatum voor het aanmelden behoorlijk vroeg liggen. Na sluiting van de aanmeldingstermijn kan alleen de contactpersoon van het vak een student aanmelden voor het betreffende vak. Aanmelden gaat dan via https://csa.wur.nl/air210/nl/docent/. U vindt de naam van de contactpersoon in de digitale studiegids (http://csa.wur.nl/bois/nl). Bent u geen contactpersoon maar wilt u wel studenten aanmelden, stuur dan een mail naar of neem contact op met Als contactpersoon kunt u tot twee weken voor de start van de tentamenperiode een student aanmelden voor een vak. In de praktijk betekent dit dus voor de eerste vier periodes, dat u studenten nog kunt aanmelden tot en met week 5 van de periode.

5 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 5 Buitenlandse studenten Meer dan 15 ECTS In principe zal een student zichzelf aan moeten melden. Twee groepen vormen een uitzondering en moeten worden aangemeld door de contactpersoon: Studenten die met een geldige reden laat in Wageningen aankomen, zoals buitenlandse eerstejaars BSc of MSc studenten en Erasmus studenten. Deze studenten kunt u pas aanmelden als ze geregistreerd zijn als student aan WU. Van tevoren aanmelden kan niet. Studenten die meer dan 15 ECTS aan vakken in één periode willen volgen (dit kunnen 3 vakken van 6 ECTS zijn, 6 vakken van 3 ECTS, of elke andere combinatie die leidt tot meer dan 15 ECTS). Aanmelden tentamen Sluitingsdatum 1.3 Aanmelden voor tentamens Een student, die is aangemeld voor een vak, is tegelijk ook aangemeld voor het bijbehorende tentamen. Wanneer de student zich terugtrekt voor een vak trekt hij zich automatisch ook terug voor het tentamen. Enkel een student kan zich voor het tentamen aanmelden, bijvoorbeeld in het geval van een hertentamen. Een docent kan dit nooit doen voor een student. Ook kan alleen de student zich voor het tentamen terugtrekken. Deze handelingen staan los van het aanmelden voor vakken omdat ze alleen over het tentamen gaan. De sluitingsdatum voor studenten om zich aan te melden voor tentamens is uiterlijk 2 weken voor de start van de tentamenperiode. Vakinformatie EDUweb 1.4 Aanmelden voor vakken en EDUweb Wanneer een student is / wordt aangemeld, krijgt hij vrijwel meteen informatie over het betreffende vak te zien op de EDUweb-pagina. Toegang tot de vakpagina volgt enkele uren (tot max een dag). De informatie bestaat uit de volgende onderdelen: de vaknaam; de link naar een eventuele vakpagina, of een eventuele EDUclass zoals Blackboard; de namen van medestudenten en vakdocenten binnen dat vak; eventuele vakmededelingen die vakdocenten geplaatst hebben; het rooster voor het vak, met tijden en collegezaalnummers; de examendatum, -plaats en -tijd. U vindt meer informatie over EDUweb in de handleiding EDUweb. Deze vindt u op EDUsupport.wur.nl onder het menu-item EDUweb.

6 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 6 Blackboard 1.5 Aanmelden voor vakken en Blackboard Blackboard is één van de EDUclasses aan Wageningen Universiteit. Blackboard is een soort digitaal klaslokaal op Internet. Veel vakken aan Wageningen Universiteit hebben een eigen Blackboard. Voordat een student gebruik kan maken van de EDUclass van een vak, moet hij op de gebruikerslijst staan van Blackboard. Door zich aan te melden voor een vak komt een student automatisch op de gebruikerslijst van Blackboard. U vindt meer informatie over Blackboard in de handleiding Blackboard. Deze vindt u op EDUsupport.wur.nl onder het menu-item EDUclass.

7 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 7 2. Inloggen op de docenten-site voor het aanmelden voor vakken Docenten-site 2.1 Inloggen Voor het online aanmelden van studenten moet u in de studiegids (http://csa.wur.nl/bois/nl) geregistreerd staan als contactpersoon bij het vak. Staat u niet geregistreerd in de studiegids, bent u uw wachtwoord vergeten of kunt u om een andere reden niet inloggen, neem dan contact op met de Servicedesk, telefoon (0317 4) of mail Inloggen voor het aanmelden gaat als volgt: 1. Ga naar de docenten-site: https://csa.wur.nl/air210/nl/docent. 2. Log in met: WUR-account en WUR-password. 2.2 Uitleg beginscherm Als u inlogt, ziet u op het beginscherm mededelingen. Aan de linkerkant vindt u een menu met items, waarop u kunt klikken. Hier kunt u: studenten aanmelden voor een vak; studenten afmelden voor een vak; een overzicht van de aanmeldingen opvragen en uw eigen personalia wijzigen. U vindt meer uitleg over deze onderdelen in de volgende hoofdstukken.

8 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 8 3. Een student aanmelden of terugtrekken In dit hoofdstuk vindt u informatie over het aanmelden of terugtrekken van een student voor een vak. 3.1 Student aanmelden Student aanmelden 1. Klik in het linkermenu op <Student aanmelden>. U ziet nu onderstaand scherm: 2. Selecteer de vakcode bij Vak. 3. Selecteer de juiste periode bij Periode. 4. Vul het registratienummer in van de student bij Registratienr.. Als u het registratienummer niet weet, dan klikt u op. U kunt dan op achternaam of WUR-account zoeken. U selecteert vervolgens de juiste student en klikt op <Ok>. Let op: een student die (nog) geen registratienummer heeft, kunt u niet aanmelden voor het vak. 5. Bevestig Vak, Periode en Registratienummer door op <Ok> te klikken. U krijgt dan het volgende scherm te zien:

9 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 9 6. Klik op de knop <Toevoegen> om uw toevoeging te bevestigen. U ziet dan onderstaand scherm: 7. Selecteer hier de juiste opleiding (vaak is er maar één mogelijkheid). 8. Bevestig alle voorgaande stappen met <Ok>. Wilt u meer studenten toevoegen? Klik dan weer in het linkermenu op <Student aanmelden> en herhaal voorgaande stappen.

10 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 10 Batch aanmelding 3.2 Batchfunctie voor aanmelden studenten U kunt meerdere studenten tegelijkertijd aanmelden via de Batchfunctie. 1. Klik in het linkermenu op <Batch aanmelding>. 2. Selecteer het vak waarvoor u studenten wilt aanmelden. 3. Selecteer de periode. 4. Klik op <Aantal> als u wilt weten hoeveel studenten er zijn. 5. Klik vervolgens op <Ok> om verder te gaan. U ziet nu een lijst waarop alle studenten staan die: o het vak in hun studieprogramma hebben opgenomen; o dit vak nog niet gehaald hebben; o ingeschreven zijn voor het lopende studiejaar. Een blauwe vink geeft aan dat een student al aangemeld is. 6. Onder het kopje Aanmelden vinkt u de aan te melden studenten aan. 7. Klik op <Toevoegen>. De geselecteerde studenten zijn nu aangemeld. Student terugtrekken 3.3 Student terugtrekken Studenten kunnen zich terugtrekken voor een vak tot twee weken voor aanvang van de periode. U kunt als docent een student ook terugtrekken, bijvoorbeeld als u niet de juiste student heeft aangemeld. 1. Klik in het linker menu onder het kopje vakaanmelding op <Student terugtrekken>. 2. Selecteer het vak en de periode en klik op <Ok>. 3. Op het scherm ziet u nu een lijst met studenten die zich hebben aangemeld voor dit vak in de geselecteerde periode. Klik op het rode kruisje links van het registratienummer van de student die u wilt verwijderen. 4. De gegevens van de student worden nu vet en u ziet een vakje in plaats van het kruisje. Vink het vakje aan.

11 Docentenhandleiding Aanmelden vakken Klik op <Verwijderen> en de student wordt verwijderd uit de lijst met studenten die zich aangemeld hebben. U krijgt een pop-up met de bevestiging vakaanmelding is teruggetrokken. De student krijgt automatisch een mailtje dat hij is teruggetrokken voor het vak.

12 Docentenhandleiding Aanmelden vakken Overzichten Overzichten Studenten kunnen in EDUweb zien wie zich aangemeld hebben voor een vak. U kunt dit zien via de docenten-site. 4.1 Overzicht aangemelde studenten Aangemelde studenten 1. Klik in het linkermenu onder het kopje Overzichten op <Aangemelde studenten>. 2. Selecteer het Vak en de Periode. Selecteren van het registratienummer is niet nodig. 3. Klik op <Uitvoeren> en u ziet een lijst met studenten die zich hebben aangemeld voor het vak en het tentamen. Op het scherm vindt u de volgende gegevens: de vakcode (bovenaan de pagina); geselecteerde periode (onder de vakcode); begin- en einddatum voor het aanmelden van dit vak (rechts van de periode); het aantal studenten; de registratienummers; de namen van de studenten; examenaanmelding; de opleiding, alleen als deze van toepassing is. Bij Erasmus studenten staat deze bijvoorbeeld niet aangegeven. Een vinkje betekent dat de student zich heeft aangemeld voor het vak en het tentamen. Een rood kruisje onder examenaanmelding geeft aan dat de student zich alleen voor het vak heeft aangemeld. De aanmelddatum en tijd vindt u in de rechterkolom. 4.2 Overzicht teruggetrokken studenten Teruggetrokken studenten U kunt op de docenten-site zien welke studenten zich teruggetrokken hebben voor een vak. 1. Klik in het linkermenu onder het kopje Overzichten op <Teruggetrokken studenten>. 2. Selecteer het Vak en de Periode. Selecteren van het registratienummer is niet nodig. 3. Klik op <Uitvoeren> en u ziet nu een lijst met studenten die zich hebben teruggetrokken voor het vak en het tentamen. U vindt hier dezelfde gegevens als bij het overzicht aangemelde studenten.

13 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 13 Smoelenboek 4.3 Pasfotolijst (smoelenboek) U kunt op de docenten-site een smoelenboek samenstellen van de aangemelde studenten en dit smoelenboek uitprinten. 1. Klik in het linkermenu onder het kopje Overzichten op <Pasfotolijst>. 2. Selecteer het vak waarvoor u een smoelenboek wilt maken. 3. Selecteer de periode. 4. Klik op <Aantal> als u wilt weten hoeveel studenten er zijn. 5. Klik vervolgens op <Ok> om verder te gaan. U ziet nu de lijst met de voor het vak aangemelde studenten. 6. Klik op de knop <Fotogalerij> en u krijgt de lijst met foto s te zien. U kunt de lay-out via de keuzemogelijkheden bovenaan aanpassen. 7. Klik op de printbutton als u het smoelenboek wilt printen. Tentamen aanmeldingen 4.4 Tentamen aanmeldingen U kunt op de docentensite een lijst van alle tentamenaanmeldingen voor een vak inzien. 1. Klik in het linkermenu onder het kopje overzichten op <Examen aanmeldingen>. 2. Selecteer het vak waarvoor u de tentamenaanmeldingen wilt zien. 3. Selecteer de periode. 4. Klik op <Aantal> als u wilt weten hoeveel studenten er zijn. 5. Klik vervolgens op <Uitvoeren> om verder te gaan. U krijgt nu de lijst met de tentamenaanmeldingen voor het vak te zien.

14 Docentenhandleiding Aanmelden vakken Capaciteit of sluitingsdatum veranderen Capaciteit aanpassen In dit hoofdstuk vindt u informatie over het beperken van de capaciteit voor een vak en het wijzigen van de sluitingsdatum. Voor beide heeft u toestemming nodig van het College van Bestuur. Hieronder vindt u de te volgen procedure. 5.1 Capaciteit veranderen In hoofdstuk van het studentenstatuut, Rechten na inschrijving als student, staat dat een ingeschreven student recht heeft op deelname aan al het onderwijs binnen de universiteit. Uitgezonderd zijn die gevallen waar het College van Bestuur een beperking heeft ingesteld in verband met een beperkte capaciteit. Beperkte capaciteit Het College van Bestuur wil een maximum aan de deelname van het aantal studenten voor een vak alleen toestaan als sprake is van een beperkte materiële capaciteit, zoals laboratoriumfaciliteiten of computers. Geldt dit voor uw vak, dan kunt u het benodigde recht aanvragen bij Fred Jonker Zijn er andere beperkingen, bijvoorbeeld door de werkvorm of de personele capaciteit, dan beslist het College van Bestuur hierover op basis van de aangeleverde argumenten. Geldt dit voor uw vak dan kunt u een verzoek voor een maximaal aantal studenten indienen bij Fred Jonker, U moet wel altijd minimaal 24 studenten toelaten. 5.2 Sluitingsdatum veranderen Sluitingsdatum aanpassen Om een sluitingsdatum te laten veranderen volgt u dezelfde stappen als bij het veranderen van de capaciteit. Onderbouw uw verzoek altijd met argumenten.

15 Docentenhandleiding Aanmelden vakken Personalia Personalia wijzigen Op de docentensite kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen. 1. Klik in het linkermenu op <Personalia>. 2. Klik op <Wijzigen> om uw persoonlijke gegevens te wijzigen. 3. In het scherm dat volgt kunt u al uw gegevens wijzigen. 4. Klik op <Ok> als u de wijzigingen wilt opslaan.

16 Docentenhandleiding Aanmelden vakken Veelgestelde vragen 7.1 Inloggen Inloggen Hoe moet ik inloggen op de docenten-site? Om in te loggen op de docenten-site gaat u naar https://csa.wur.nl/air210/nl/docent. Hier logt u in met uw WUR-account en het WUR-password. Wachtwoord vergeten Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu? Weet u uw wachtwoord niet meer neem dan contact op met de Servicedesk, telefoon (0317-4)88888 Ik kan niet inloggen Wat moet ik doen als ik niet kan inloggen? Als u niet kunt inloggen, moet u eerst nagaan op of u wel in de Studiegids geregistreerd staat als contactpersoon van een vak. Is dit niet het geval is, dan kunt u mailen naar of contact opnemen met Vraag om u in te schrijven bij het betreffende vak onder vermelding van de vakcode. Bent u geregistreerd in de Studiegids maar u kunt toch niet inloggen, neem dan ook contact op met de studiegids. Vraag dan of ze uw registratie nagaan. Vermeld uw vakcode en WUR-account. Contactpersoon worden Hoe kan ik contactpersoon van een vak worden? U kunt contactpersoon van een vak worden door dit door te geven aan de 7.2 Aanmelden student Wie meldt aan? Wie moet een student aanmelden? Een student moet zichzelf aanmelden. Twee groepen studenten vormen een uitzondering. Deze moet de contactpersoon aanmelden. Deze groepen zijn: Studenten die met een geldige reden laat in Wageningen aankomen, zoals buitenlandse eerstejaars BSc of MSc studenten en Erasmus studenten. Deze studenten kunt u pas aanmelden als ze geregistreerd zijn als student aan WU. Van tevoren aanmelden kan niet.

17 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 17 Studenten die meer dan 15 ECTS aan vakken in één periode willen volgen (dit kunnen 3 vakken van 6 ECTS zijn, 6 vakken van 3 ECTS, of elke andere combinatie die leidt tot meer dan 15 ECTS). Geen registratienummer Waar vind ik het registratienummer van de student? Als u het registratienummer van de student niet weet, dan kunt u dit opzoeken tijdens het aanmelden. Heeft een student geen registratienummer omdat deze onlangs in Wageningen gearriveerd is, dan kunt u de student niet aanmelden. De student moet zich dan zo snel mogelijk bij de studentenadministratie CSA laten inschrijven. Sluitingsdatum aanmelden Tot wanneer kan een student zich aanmelden? Een student kan zichzelf aanmelden tot 2 weken voor de start van de periode. U kunt als contactpersoon van een vak een student opgeven voor dat vak tot 2 weken voor aanvang van de tentamenperiode. In de praktijk betekent dit, dat u studenten nog kunt aanmelden tot en met week 5 van de periode. Alleen tentamen Wie kan een student voor een tentamen aanmelden? Alleen de student zelf kan zich aanmelden voor een tentamen. Een contactpersoon kan dat niet. U kunt als contactpersoon studenten alleen aanmelden voor een vak én een tentamen. Student niet in de lijst Ik kan de student niet in de lijst vinden. Wat nu? Het aanmelden van een student is alleen mogelijk wanneer deze is ingeschreven bij de universiteit en een registratienummer heeft. Is de student niet ingeschreven, dan is deze niet in de lijst van studenten te vinden. De student moet dan eerst zijn inschrijving bij de universiteit regelen bij de studentenadministratie CSA. Vak is niet geroosterd Mijn vak is niet geroosterd (of cursorisch). Wat moet ik doen? U kunt de melding krijgen dat het vak niet geroosterd of cursorisch is. Een student kunt u dan niet aanmelden voor het vak. Eerst moet u het vak in het Rooster Informatie Systeem (RIS) laten opnemen. Stuur hiervoor een naar

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten)

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Algemene inleiding en informatie De Tropaz-app van de trombosedienst Friesland Noord is alleen beschikbaar voor cliënten die onder

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

HANDLEIDING. - Digitverantwoordelijke -

HANDLEIDING. - Digitverantwoordelijke - HANDLEIDING - Digitverantwoordelijke - Inhoudstafel 1. Vereisten voor het gebruik van Digit... 5 2. Inloggen... 6 2.1. Loginscherm... 6 2.2. Openingsscherm... 7 3. Groepen... 8 3.1. Gegevens... 8 3.1.1.

Nadere informatie

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up FerdiWeb Back-up Na aanmelding krijgt u van ons een e-mail met daarin een link naar het back-up programma, die u dient te installeren op de computer waarvan u een back-up wilt maken. Het wachtwoord wordt

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding Mobility Management OUT

Handleiding Mobility Management OUT oiem Mobility Management Handleiding Mobility Management OUT Project Mobility Management Datum 2014 Auteur GertieTeuwen/Ana Rodriguez Versie 1.0 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 1 OIEM MENU S... 5 1.1 Type

Nadere informatie

Handleiding Mobility Management OUT

Handleiding Mobility Management OUT oiem Mobility Management Handleiding Mobility Management OUT Project Mobility Management Datum 2014 Auteur GertieTeuwen/Ana Rodriguez Versie 1.0 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 1 OIEM MENU S... 5 1.1 Type

Nadere informatie

Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding

Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding Versie: Juli 2010, Revisie 2 Coachview.net: 2.05 Auteur(s): Remy Remery / Hilde Driehuis Inhoudsopgave VERWIJDEREN

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Leidinggevenden HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING GEBRUIK WEBSITE 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van dit document vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van de website. Inhoud: Afsluiten van een verzekering

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er op uw rekening staat. Bovendien hoeft

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Datum Ziedewij 3b Postbus 472 2990 AL Barendrecht T 088 3 444 777 E info@digisource.nl ABN AMRO Bank 56.32.60.858 IBAN NL69ABNA0563260858 BIC ABNANL2A K.v.K. Rotterdam

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Nova - Wetteren Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie 1 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt om uw bestelling te plaatsen

Nadere informatie

Helpbestand Jumbo Leerplein Filialen INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT

Helpbestand Jumbo Leerplein Filialen INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT 1. Hoe kan ik inloggen? 1. Hoe ziet mijn gebruikersnaam eruit? 2. Ik ben getrouwd, wordt mijn gebruikersnaam nu anders? 3. Ik ben een tweeling, hoe moet ik inloggen? 4.

Nadere informatie

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren 1 Inleiding Eind 2012 heeft Golfbaan Stippelberg het besluit genomen

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt dat u kiest voor Cultureel Centrum Lokeren. Deze handleiding helpt u verder in het

Nadere informatie