Aanmelden vakken Handleiding voor docenten Versie oktober 2007 Alleen voor intern gebruik. Uitgave van EDUsupport Wageningen Universiteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmelden vakken Handleiding voor docenten Versie oktober 2007 Alleen voor intern gebruik. Uitgave van EDUsupport Wageningen Universiteit"

Transcriptie

1 Aanmelden vakken Handleiding voor docenten Versie oktober 2007 Alleen voor intern gebruik Uitgave van EDUsupport Wageningen Universiteit Website: EDUsupport.wur.nl Vragen:

2 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 2 Voorwoord Deze handleiding is bedoeld voor docenten van Wageningen Universiteit. Zij behandelt het aan- en afmelden van studenten voor een vak via CSA online. Via CSA online kunt u: inzicht krijgen in het aantal aangemelde studenten voor een vak of examen, studenten aanmelden die zich om uiteenlopende redenen nog niet aangemeld hebben, studenten afmelden die het vak niet meer wensen te volgen. De handleiding kunt u later gebruiken als naslagwerk. Voor opmerkingen ter verbetering van deze handleiding houd ik mij zeer aanbevolen. U kunt mij bereiken via het algemene adres: of telefonisch via (0317-4) Chris Blom (dr.ir.j.j.c. blom) Docenten Ondersteuning

3 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 3 Inhoudsopgave Voorwoord...1 Voorwoord...2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie Waarom aanmelden voor vakken? Wie kan een student aanmelden en in welk geval? Aanmelden voor tentamens Aanmelden voor vakken en EDUweb Aanmelden voor vakken en Blackboard Inloggen op de docenten-site voor het aanmelden voor vakken Inloggen Uitleg beginscherm Een student aanmelden of terugtrekken Student aanmelden Batchfunctie voor aanmelden studenten Student terugtrekken Overzichten Overzicht aangemelde studenten Overzicht teruggetrokken studenten Pasfotolijst (smoelenboek) Tentamen aanmeldingen Capaciteit of sluitingsdatum veranderen Capaciteit of sluitingsdatum veranderen Capaciteit veranderen Sluitingsdatum veranderen Personalia Veelgestelde vragen Inloggen Aanmelden student...16

4 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 4 1. Achtergrondinformatie Waarom aanmelden? 1.1 Waarom aanmelden voor vakken? Studenten zijn volgens het studentenstatuut verplicht zich aan te melden voor cursorische vakken. Aanmelden voor stages en afstudeervakken is niet verplicht. Studenten kunnen zich tot uiterlijk twee weken voor aanvang van een periode aanmelden. Deze aanmelding is verplicht zodat u van te voren weet hoeveel en welke studenten het vak gaan volgen in de nieuwe periode. Dit maakt het ook mogelijk om voor de start van de periode gegevens via EDUweb naar de studenten te sturen. Wie meldt aan? Sluitingsdatum Aanmelden na de sluitingsdatum Wie is contactpersoon? 1.2 Wie kan een student aanmelden en in welk geval? Studenten melden zich aan via de CSA-site of via de studentenbalie. U vindt de studentenbalie in het Forum of op internet. Aanmelden is mogelijk tot een van tevoren vastgestelde datum. Deze datum is te vinden in het planningsboekje of op de website (klik in de linkerkolom op de link <Agenda>). Voor bepaalde vakken, bijvoorbeeld practica en excursies kan de sluitingsdatum voor het aanmelden behoorlijk vroeg liggen. Na sluiting van de aanmeldingstermijn kan alleen de contactpersoon van het vak een student aanmelden voor het betreffende vak. Aanmelden gaat dan via U vindt de naam van de contactpersoon in de digitale studiegids ( Bent u geen contactpersoon maar wilt u wel studenten aanmelden, stuur dan een mail naar of neem contact op met Als contactpersoon kunt u tot twee weken voor de start van de tentamenperiode een student aanmelden voor een vak. In de praktijk betekent dit dus voor de eerste vier periodes, dat u studenten nog kunt aanmelden tot en met week 5 van de periode.

5 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 5 Buitenlandse studenten Meer dan 15 ECTS In principe zal een student zichzelf aan moeten melden. Twee groepen vormen een uitzondering en moeten worden aangemeld door de contactpersoon: Studenten die met een geldige reden laat in Wageningen aankomen, zoals buitenlandse eerstejaars BSc of MSc studenten en Erasmus studenten. Deze studenten kunt u pas aanmelden als ze geregistreerd zijn als student aan WU. Van tevoren aanmelden kan niet. Studenten die meer dan 15 ECTS aan vakken in één periode willen volgen (dit kunnen 3 vakken van 6 ECTS zijn, 6 vakken van 3 ECTS, of elke andere combinatie die leidt tot meer dan 15 ECTS). Aanmelden tentamen Sluitingsdatum 1.3 Aanmelden voor tentamens Een student, die is aangemeld voor een vak, is tegelijk ook aangemeld voor het bijbehorende tentamen. Wanneer de student zich terugtrekt voor een vak trekt hij zich automatisch ook terug voor het tentamen. Enkel een student kan zich voor het tentamen aanmelden, bijvoorbeeld in het geval van een hertentamen. Een docent kan dit nooit doen voor een student. Ook kan alleen de student zich voor het tentamen terugtrekken. Deze handelingen staan los van het aanmelden voor vakken omdat ze alleen over het tentamen gaan. De sluitingsdatum voor studenten om zich aan te melden voor tentamens is uiterlijk 2 weken voor de start van de tentamenperiode. Vakinformatie EDUweb 1.4 Aanmelden voor vakken en EDUweb Wanneer een student is / wordt aangemeld, krijgt hij vrijwel meteen informatie over het betreffende vak te zien op de EDUweb-pagina. Toegang tot de vakpagina volgt enkele uren (tot max een dag). De informatie bestaat uit de volgende onderdelen: de vaknaam; de link naar een eventuele vakpagina, of een eventuele EDUclass zoals Blackboard; de namen van medestudenten en vakdocenten binnen dat vak; eventuele vakmededelingen die vakdocenten geplaatst hebben; het rooster voor het vak, met tijden en collegezaalnummers; de examendatum, -plaats en -tijd. U vindt meer informatie over EDUweb in de handleiding EDUweb. Deze vindt u op EDUsupport.wur.nl onder het menu-item EDUweb.

6 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 6 Blackboard 1.5 Aanmelden voor vakken en Blackboard Blackboard is één van de EDUclasses aan Wageningen Universiteit. Blackboard is een soort digitaal klaslokaal op Internet. Veel vakken aan Wageningen Universiteit hebben een eigen Blackboard. Voordat een student gebruik kan maken van de EDUclass van een vak, moet hij op de gebruikerslijst staan van Blackboard. Door zich aan te melden voor een vak komt een student automatisch op de gebruikerslijst van Blackboard. U vindt meer informatie over Blackboard in de handleiding Blackboard. Deze vindt u op EDUsupport.wur.nl onder het menu-item EDUclass.

7 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 7 2. Inloggen op de docenten-site voor het aanmelden voor vakken Docenten-site 2.1 Inloggen Voor het online aanmelden van studenten moet u in de studiegids ( geregistreerd staan als contactpersoon bij het vak. Staat u niet geregistreerd in de studiegids, bent u uw wachtwoord vergeten of kunt u om een andere reden niet inloggen, neem dan contact op met de Servicedesk, telefoon (0317 4) of mail Inloggen voor het aanmelden gaat als volgt: 1. Ga naar de docenten-site: 2. Log in met: WUR-account en WUR-password. 2.2 Uitleg beginscherm Als u inlogt, ziet u op het beginscherm mededelingen. Aan de linkerkant vindt u een menu met items, waarop u kunt klikken. Hier kunt u: studenten aanmelden voor een vak; studenten afmelden voor een vak; een overzicht van de aanmeldingen opvragen en uw eigen personalia wijzigen. U vindt meer uitleg over deze onderdelen in de volgende hoofdstukken.

8 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 8 3. Een student aanmelden of terugtrekken In dit hoofdstuk vindt u informatie over het aanmelden of terugtrekken van een student voor een vak. 3.1 Student aanmelden Student aanmelden 1. Klik in het linkermenu op <Student aanmelden>. U ziet nu onderstaand scherm: 2. Selecteer de vakcode bij Vak. 3. Selecteer de juiste periode bij Periode. 4. Vul het registratienummer in van de student bij Registratienr.. Als u het registratienummer niet weet, dan klikt u op. U kunt dan op achternaam of WUR-account zoeken. U selecteert vervolgens de juiste student en klikt op <Ok>. Let op: een student die (nog) geen registratienummer heeft, kunt u niet aanmelden voor het vak. 5. Bevestig Vak, Periode en Registratienummer door op <Ok> te klikken. U krijgt dan het volgende scherm te zien:

9 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 9 6. Klik op de knop <Toevoegen> om uw toevoeging te bevestigen. U ziet dan onderstaand scherm: 7. Selecteer hier de juiste opleiding (vaak is er maar één mogelijkheid). 8. Bevestig alle voorgaande stappen met <Ok>. Wilt u meer studenten toevoegen? Klik dan weer in het linkermenu op <Student aanmelden> en herhaal voorgaande stappen.

10 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 10 Batch aanmelding 3.2 Batchfunctie voor aanmelden studenten U kunt meerdere studenten tegelijkertijd aanmelden via de Batchfunctie. 1. Klik in het linkermenu op <Batch aanmelding>. 2. Selecteer het vak waarvoor u studenten wilt aanmelden. 3. Selecteer de periode. 4. Klik op <Aantal> als u wilt weten hoeveel studenten er zijn. 5. Klik vervolgens op <Ok> om verder te gaan. U ziet nu een lijst waarop alle studenten staan die: o het vak in hun studieprogramma hebben opgenomen; o dit vak nog niet gehaald hebben; o ingeschreven zijn voor het lopende studiejaar. Een blauwe vink geeft aan dat een student al aangemeld is. 6. Onder het kopje Aanmelden vinkt u de aan te melden studenten aan. 7. Klik op <Toevoegen>. De geselecteerde studenten zijn nu aangemeld. Student terugtrekken 3.3 Student terugtrekken Studenten kunnen zich terugtrekken voor een vak tot twee weken voor aanvang van de periode. U kunt als docent een student ook terugtrekken, bijvoorbeeld als u niet de juiste student heeft aangemeld. 1. Klik in het linker menu onder het kopje vakaanmelding op <Student terugtrekken>. 2. Selecteer het vak en de periode en klik op <Ok>. 3. Op het scherm ziet u nu een lijst met studenten die zich hebben aangemeld voor dit vak in de geselecteerde periode. Klik op het rode kruisje links van het registratienummer van de student die u wilt verwijderen. 4. De gegevens van de student worden nu vet en u ziet een vakje in plaats van het kruisje. Vink het vakje aan.

11 Docentenhandleiding Aanmelden vakken Klik op <Verwijderen> en de student wordt verwijderd uit de lijst met studenten die zich aangemeld hebben. U krijgt een pop-up met de bevestiging vakaanmelding is teruggetrokken. De student krijgt automatisch een mailtje dat hij is teruggetrokken voor het vak.

12 Docentenhandleiding Aanmelden vakken Overzichten Overzichten Studenten kunnen in EDUweb zien wie zich aangemeld hebben voor een vak. U kunt dit zien via de docenten-site. 4.1 Overzicht aangemelde studenten Aangemelde studenten 1. Klik in het linkermenu onder het kopje Overzichten op <Aangemelde studenten>. 2. Selecteer het Vak en de Periode. Selecteren van het registratienummer is niet nodig. 3. Klik op <Uitvoeren> en u ziet een lijst met studenten die zich hebben aangemeld voor het vak en het tentamen. Op het scherm vindt u de volgende gegevens: de vakcode (bovenaan de pagina); geselecteerde periode (onder de vakcode); begin- en einddatum voor het aanmelden van dit vak (rechts van de periode); het aantal studenten; de registratienummers; de namen van de studenten; examenaanmelding; de opleiding, alleen als deze van toepassing is. Bij Erasmus studenten staat deze bijvoorbeeld niet aangegeven. Een vinkje betekent dat de student zich heeft aangemeld voor het vak en het tentamen. Een rood kruisje onder examenaanmelding geeft aan dat de student zich alleen voor het vak heeft aangemeld. De aanmelddatum en tijd vindt u in de rechterkolom. 4.2 Overzicht teruggetrokken studenten Teruggetrokken studenten U kunt op de docenten-site zien welke studenten zich teruggetrokken hebben voor een vak. 1. Klik in het linkermenu onder het kopje Overzichten op <Teruggetrokken studenten>. 2. Selecteer het Vak en de Periode. Selecteren van het registratienummer is niet nodig. 3. Klik op <Uitvoeren> en u ziet nu een lijst met studenten die zich hebben teruggetrokken voor het vak en het tentamen. U vindt hier dezelfde gegevens als bij het overzicht aangemelde studenten.

13 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 13 Smoelenboek 4.3 Pasfotolijst (smoelenboek) U kunt op de docenten-site een smoelenboek samenstellen van de aangemelde studenten en dit smoelenboek uitprinten. 1. Klik in het linkermenu onder het kopje Overzichten op <Pasfotolijst>. 2. Selecteer het vak waarvoor u een smoelenboek wilt maken. 3. Selecteer de periode. 4. Klik op <Aantal> als u wilt weten hoeveel studenten er zijn. 5. Klik vervolgens op <Ok> om verder te gaan. U ziet nu de lijst met de voor het vak aangemelde studenten. 6. Klik op de knop <Fotogalerij> en u krijgt de lijst met foto s te zien. U kunt de lay-out via de keuzemogelijkheden bovenaan aanpassen. 7. Klik op de printbutton als u het smoelenboek wilt printen. Tentamen aanmeldingen 4.4 Tentamen aanmeldingen U kunt op de docentensite een lijst van alle tentamenaanmeldingen voor een vak inzien. 1. Klik in het linkermenu onder het kopje overzichten op <Examen aanmeldingen>. 2. Selecteer het vak waarvoor u de tentamenaanmeldingen wilt zien. 3. Selecteer de periode. 4. Klik op <Aantal> als u wilt weten hoeveel studenten er zijn. 5. Klik vervolgens op <Uitvoeren> om verder te gaan. U krijgt nu de lijst met de tentamenaanmeldingen voor het vak te zien.

14 Docentenhandleiding Aanmelden vakken Capaciteit of sluitingsdatum veranderen Capaciteit aanpassen In dit hoofdstuk vindt u informatie over het beperken van de capaciteit voor een vak en het wijzigen van de sluitingsdatum. Voor beide heeft u toestemming nodig van het College van Bestuur. Hieronder vindt u de te volgen procedure. 5.1 Capaciteit veranderen In hoofdstuk van het studentenstatuut, Rechten na inschrijving als student, staat dat een ingeschreven student recht heeft op deelname aan al het onderwijs binnen de universiteit. Uitgezonderd zijn die gevallen waar het College van Bestuur een beperking heeft ingesteld in verband met een beperkte capaciteit. Beperkte capaciteit Het College van Bestuur wil een maximum aan de deelname van het aantal studenten voor een vak alleen toestaan als sprake is van een beperkte materiële capaciteit, zoals laboratoriumfaciliteiten of computers. Geldt dit voor uw vak, dan kunt u het benodigde recht aanvragen bij Fred Jonker Zijn er andere beperkingen, bijvoorbeeld door de werkvorm of de personele capaciteit, dan beslist het College van Bestuur hierover op basis van de aangeleverde argumenten. Geldt dit voor uw vak dan kunt u een verzoek voor een maximaal aantal studenten indienen bij Fred Jonker, U moet wel altijd minimaal 24 studenten toelaten. 5.2 Sluitingsdatum veranderen Sluitingsdatum aanpassen Om een sluitingsdatum te laten veranderen volgt u dezelfde stappen als bij het veranderen van de capaciteit. Onderbouw uw verzoek altijd met argumenten.

15 Docentenhandleiding Aanmelden vakken Personalia Personalia wijzigen Op de docentensite kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen. 1. Klik in het linkermenu op <Personalia>. 2. Klik op <Wijzigen> om uw persoonlijke gegevens te wijzigen. 3. In het scherm dat volgt kunt u al uw gegevens wijzigen. 4. Klik op <Ok> als u de wijzigingen wilt opslaan.

16 Docentenhandleiding Aanmelden vakken Veelgestelde vragen 7.1 Inloggen Inloggen Hoe moet ik inloggen op de docenten-site? Om in te loggen op de docenten-site gaat u naar Hier logt u in met uw WUR-account en het WUR-password. Wachtwoord vergeten Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu? Weet u uw wachtwoord niet meer neem dan contact op met de Servicedesk, telefoon (0317-4)88888 Ik kan niet inloggen Wat moet ik doen als ik niet kan inloggen? Als u niet kunt inloggen, moet u eerst nagaan op of u wel in de Studiegids geregistreerd staat als contactpersoon van een vak. Is dit niet het geval is, dan kunt u mailen naar of contact opnemen met Vraag om u in te schrijven bij het betreffende vak onder vermelding van de vakcode. Bent u geregistreerd in de Studiegids maar u kunt toch niet inloggen, neem dan ook contact op met de studiegids. Vraag dan of ze uw registratie nagaan. Vermeld uw vakcode en WUR-account. Contactpersoon worden Hoe kan ik contactpersoon van een vak worden? U kunt contactpersoon van een vak worden door dit door te geven aan de 7.2 Aanmelden student Wie meldt aan? Wie moet een student aanmelden? Een student moet zichzelf aanmelden. Twee groepen studenten vormen een uitzondering. Deze moet de contactpersoon aanmelden. Deze groepen zijn: Studenten die met een geldige reden laat in Wageningen aankomen, zoals buitenlandse eerstejaars BSc of MSc studenten en Erasmus studenten. Deze studenten kunt u pas aanmelden als ze geregistreerd zijn als student aan WU. Van tevoren aanmelden kan niet.

17 Docentenhandleiding Aanmelden vakken 17 Studenten die meer dan 15 ECTS aan vakken in één periode willen volgen (dit kunnen 3 vakken van 6 ECTS zijn, 6 vakken van 3 ECTS, of elke andere combinatie die leidt tot meer dan 15 ECTS). Geen registratienummer Waar vind ik het registratienummer van de student? Als u het registratienummer van de student niet weet, dan kunt u dit opzoeken tijdens het aanmelden. Heeft een student geen registratienummer omdat deze onlangs in Wageningen gearriveerd is, dan kunt u de student niet aanmelden. De student moet zich dan zo snel mogelijk bij de studentenadministratie CSA laten inschrijven. Sluitingsdatum aanmelden Tot wanneer kan een student zich aanmelden? Een student kan zichzelf aanmelden tot 2 weken voor de start van de periode. U kunt als contactpersoon van een vak een student opgeven voor dat vak tot 2 weken voor aanvang van de tentamenperiode. In de praktijk betekent dit, dat u studenten nog kunt aanmelden tot en met week 5 van de periode. Alleen tentamen Wie kan een student voor een tentamen aanmelden? Alleen de student zelf kan zich aanmelden voor een tentamen. Een contactpersoon kan dat niet. U kunt als contactpersoon studenten alleen aanmelden voor een vak én een tentamen. Student niet in de lijst Ik kan de student niet in de lijst vinden. Wat nu? Het aanmelden van een student is alleen mogelijk wanneer deze is ingeschreven bij de universiteit en een registratienummer heeft. Is de student niet ingeschreven, dan is deze niet in de lijst van studenten te vinden. De student moet dan eerst zijn inschrijving bij de universiteit regelen bij de studentenadministratie CSA. Vak is niet geroosterd Mijn vak is niet geroosterd (of cursorisch). Wat moet ik doen? U kunt de melding krijgen dat het vak niet geroosterd of cursorisch is. Een student kunt u dan niet aanmelden voor het vak. Eerst moet u het vak in het Rooster Informatie Systeem (RIS) laten opnemen. Stuur hiervoor een naar

Web Shop. Handleiding

Web Shop. Handleiding Web Shop Handleiding 1 Inhoudsopgave Website pagina 3 Inloggen pagina 4 Facturen bekijken pagina 7 Orders maken pagina 12 Orders bekijken Pagina 23 2 U gaat naar de website www.straathof.nl Daar klikt

Nadere informatie

Toevoegen vanuit de Studiegids: Gebruik de knop <Aanmelden>. Deze is zichtbaar in het scherm met de vakinformatie van ieder vak.

Toevoegen vanuit de Studiegids: Gebruik de knop <Aanmelden>. Deze is zichtbaar in het scherm met de vakinformatie van ieder vak. Met de applicatie Vakaanmelden meld je je in drie stappen aan voor onderdelen van vakken (werkgroepen, tentamens, hoorcolleges e.d.). Deze vakonderdelen worden ook studieactiviteiten genoemd. Deze applicatie

Nadere informatie

Hoe werkt EDUweb? handleiding voor docenten

Hoe werkt EDUweb? handleiding voor docenten CIO, voor hulp: helpdesk.fb-ict@wur.nl 14 maart 2004, kijk voor de laatste versie op: www.cio.wur.nl Inhoudsopgave Wat is EDUweb en EDUclass?... 1 Inloggen op EDUweb... 1 Docenten beginscherm van EDUweb...

Nadere informatie

Handleiding Osiris Student

Handleiding Osiris Student Handleiding Osiris Student OSIRIS Student...2 Inleiding...2 Naar OSIRIS Student...4 Inschrijven voor cursussen...6 Inschrijfperiodes...7 Andere functies...8 Personalia...8 Begeleider...8 Uitschrijven...8

Nadere informatie

Welkom in het sponsorprogramma van Bergh in het Zadel, door middel van deze handleiding willen wij u inzicht geven in ons nieuwe sponsorprogramma.

Welkom in het sponsorprogramma van Bergh in het Zadel, door middel van deze handleiding willen wij u inzicht geven in ons nieuwe sponsorprogramma. Welkom in het sponsorprogramma van Bergh in het Zadel, door middel van deze handleiding willen wij u inzicht geven in ons nieuwe sponsorprogramma. In de e mail heeft u de gegevens gekregen waarmee u kunt

Nadere informatie

Quick start OASE. De digitale leer- en werkomgeving van de TU/e. Onderwijs en Studenten Service Centrum

Quick start OASE. De digitale leer- en werkomgeving van de TU/e. Onderwijs en Studenten Service Centrum Onderwijs en Studenten Service Centrum Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Datum 30 mei 2011 Versie 1.0 Quick start OASE De digitale leer- en werkomgeving van de TU/e

Nadere informatie

Quick start OASE voor docenten en medewerkers

Quick start OASE voor docenten en medewerkers Onderwijs en Studenten Service Centrum Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Datum 4 juli 2011 Versie 1.2 Quick start OASE voor docenten en medewerkers De digitale leer-

Nadere informatie

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE INHOUD 1. WAAROM OSIRIS STUDENT?...1 2. HOE KRIJG JE TOEGANG TOT OSIRIS STUDENT?...1 3. HOE VEILIG IS OSIRIS STUDENT...3 4. WAT IS DE RELATIE MET SOLIS (STUDENTS

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk invullen

Nadere informatie

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise (document v1.0) INHOUDSOPGAVE Deel 1 Voor je begint 1.1 Wat is Schoolwise 4 1.2 Registreren 6 1.3 Inloggen 10 1.4 Jouw Schoolwise-account 11 1.5 Nieuwe activeringscode

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Versie 21 juli 2017 Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account Handleiding Volgsysteem v2.2 Professioneel Account Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Inloggen 3 2 Het menu 4 3 Groepen 5 4 Deelnemers 6 5 Huiswerk 9 6 Extra materiaal 11 7 Resultaten 12 8 Berichten 13 9 Forum

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding Ledenadministratiepakket

Handleiding Ledenadministratiepakket Handleiding Ledenadministratiepakket Badminton Nederland heeft met ingang van 1 januari 2015 een nieuw ledenadministratie pakket. Badminton Nederland heeft bij het laten ontwerpen van dit pakket zoveel

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Wachtwoord opvragen of vergeten... 4 Inzien

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

Introductie OASE. Introductie workshop voor eerstejaars studenten Werktuigbouwkunde

Introductie OASE. Introductie workshop voor eerstejaars studenten Werktuigbouwkunde Introductie OASE Introductie workshop voor eerstejaars studenten Werktuigbouwkunde Wat is OASE? Online Active Study Environment Persoonlijke informatie Informatie en aanmelden voor vakken, projecten en

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding Bardienstplanner Versie 1.2

Handleiding Bardienstplanner Versie 1.2 Versie 1.2 Inleiding Beste leden, Hieronder vind je een handleiding voor de bardienstplanner zoals deze wordt toegepast op onze website www.tclangenboom.nl. Deze handleiding geeft een beschrijving weer,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen Rol Beheerder Rol Docent Rol Student 8

Inhoudsopgave. 1. Algemeen Rol Beheerder Rol Docent Rol Student 8 Instructie Klassenbeheer Rekenblokken Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Rol Beheerder 3 3. Rol Docent 6 4. Rol Student 8 1. Algemeen Klassenbeheer in Rekenblokken is erg eenvoudig en met een paar

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Inloggen op het ledenportaal

Inloggen op het ledenportaal Inloggen op het ledenportaal Om toegang te krijgen tot het beveiligde deel van de website moet u inloggen. Voor het inloggen maakt u gebruik van uw e-mailadres en een wachtwoord. Beschikt u nog niet over

Nadere informatie

Handleiding. Mijn NTI

Handleiding. Mijn NTI Handleiding Mijn NTI Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk augustus 2013 2013, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Werkinstructie Docenten Inlog

Werkinstructie Docenten Inlog Werkinstructie Docenten Inlog Versie: Januari 2011 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave INLEIDING 3 INDELING 4 INLOGGEN 5 COACHVIEW.NET INTERFACE EN

Nadere informatie

HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN INLOGGEN TSO COÖRDINATOR

HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN INLOGGEN TSO COÖRDINATOR HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN Uw kind aanmelden/inschrijven voor de TSO Ga naar www.spring kinderopvang.nl en klik op de bol Tussenschoolse opvang Klik op de knop Uw kind inschrijven Kies de locatie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Online vooraangifte & inschrijven 01/02/2007 Versie 2.1

HANDLEIDING. Online vooraangifte & inschrijven 01/02/2007 Versie 2.1 HANDLEIDING Online vooraangifte & inschrijven 01/02/2007 Versie 2.1 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Inloggen...4 Hoofdstuk 2. Pagina indeling en locatie menu...4 Hoofdstuk 3. Persoonlijke gegevens...5

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

QUICKSTART GUIDE IGOLFINSTRUCTOR

QUICKSTART GUIDE IGOLFINSTRUCTOR QUICKSTART GUIDE IGOLFINSTRUCTOR 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Quickstart... 3 Stap 1: De Agenda... 3 Stap 2: Registreren... 4 Stap 3: Inloggen... 5 Stap 4: Les boeken... 5 Golfnieuws... 6 Informatie...

Nadere informatie

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

OWI_0595: OWInfo Persoonlijk collegerooster

OWI_0595: OWInfo Persoonlijk collegerooster OWI_0595: OWInfo Persoonlijk collegerooster In dit overzicht kunt u uw persoonlijke collegerooster inzien. De applicatie bestaat uit drie delen: een overzicht van het persoonlijke studieprogramma, het

Nadere informatie

Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW

Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW Let op! Het inschrijven van medewerkers aan de RSW van RHM bestaat uit twee (2) delen. Om dit proces wat te vergemakkelijken is deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist of coördinator... 6 2. Selecteren

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PLOEGLEIDERS

HANDLEIDING VOOR PLOEGLEIDERS HANDLEIDING VOOR PLOEGLEIDERS Aanmelden Het aanmeldingsproces is gelijklopend aan dat van de gewone medewerker. Indien je daar nog vragen over hebt, kan je het document Handleiding My- Dranouter medewerkers

Nadere informatie

Taken verdelen portal Centrale Eindtoets

Taken verdelen portal Centrale Eindtoets Taken verdelen portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Kentekenportal VHD Inhoud

Kentekenportal VHD Inhoud Kentekenportal VHD Inhoud Kentekenportal VHD... 1 1. Inloggen... 2 2. Overzicht aanmeldingen... 3 3. Nieuw voertuig aanmelden... 4 a. Service... 4 b. Voertuig... 5 c. Eigenaar... 6 4. Printen gegevens...

Nadere informatie

OnStage. Handleiding voor studenten

OnStage. Handleiding voor studenten OnStage Handleiding voor studenten Versie: 1 maart 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen in OnStage...1 1.1 Stappenplan...4 1.2 Voorlichting...5 1.3 Sollicitatiebrief en C.V. toevoegen...5 1.4 Voorkeuren bepalen

Nadere informatie

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2 Studentenhandleiding Question Bank Versie 1.2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inlogprocedure... 2 2. In Question Bank... 5 3. Cursus... 7 Toevoegen van vragen...17 Bekijken van de waardering van uw

Nadere informatie

TT-Transfer. Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer

TT-Transfer. Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer Om gebruik te kunnen maken van TT-Transfer, dient u eerst een account aan te vragen. U doet dit door middel van een registratieverzoek. Wij krijgen

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie

Werkinstructie. Inloggen Mijn Merces. Geschreven door: Servicedesk Merces@Work

Werkinstructie. Inloggen Mijn Merces. Geschreven door: Servicedesk Merces@Work Geschreven door: Servicedesk Merces@Work Nummer : WI9700 Versie : 010 Laatste wijziging : September 2013 Auteur : Servicedesk Merces@Work Inloggen op Mijn Merces... 3 Servicevoorwaarden... 6 Mijn Merces...

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Inloggen Als u zich al eerder heeft aangemeld gaat u naar: https://rbs2web.connexxion.nl U ziet dan het volgende inlogscherm:

Inloggen Als u zich al eerder heeft aangemeld gaat u naar: https://rbs2web.connexxion.nl U ziet dan het volgende inlogscherm: Handleiding voor het gebruiken van Reisportaal Hieronder vindt u een instructie voor het gebruik van Reisportaal van Connexxion Taxi Services. Reisportaal is een online service waarmee u heel eenvoudig

Nadere informatie

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK Versie 1.1 Pagina 1 van 8 augustus 2012 Inleiding Voor iedereen die maandelijks salaris ontvangt is de salarisstrook digitaal beschikbaar. De salarisstroken staan elke

Nadere informatie

Handleiding Terreinreservatiesysteem voor spelers Reserveren via de VTV-website

Handleiding Terreinreservatiesysteem voor spelers Reserveren via de VTV-website Handleiding Terreinreservatiesysteem voor spelers Reserveren via de VTV-website Surf naar www.vtv.be en klik op Terreinreservatie. Handleiding spelers 1 Release date: 26/07/2006 Inloggen met VTV-nummer

Nadere informatie

Studentenhandleiding voor gebruik RAVB website (versie februari 2010)

Studentenhandleiding voor gebruik RAVB website (versie februari 2010) Studentenhandleiding voor gebruik RAVB website (versie februari 2010) Vanaf januari 2010 kunnen studenten gebruik maken van de website www.ravb.nl om zich in te schrijven voor de studieonderdelen colleges

Nadere informatie

Handleiding - Verzekeringnemer

Handleiding - Verzekeringnemer Handleiding - Verzekeringnemer Inhoudsopgave Mijn XHI... 2 Login... 3 Wachtwoord vergeten... 4 Polis... 6 Bewerken polis... 7 Bewerken gezinsleden..... 8 Polis beëindigen..... 11 Declaratie... 12 Declaratie-overzicht...

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365

Korte handleiding O365=Office 365 Korte handleiding O365=Office 365 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook... 4 4. Onedrive... 5 Document uploaden (4c)... 6 Nieuw document (4d)... 6 Document bewerken i. Word Online (4f)...

Nadere informatie

Beste relatie, De Friesland Zorgverzekeraar. Ik wil inloggen in Mijn De Friesland Zakelijk. Hoe doe ik dit?

Beste relatie, De Friesland Zorgverzekeraar. Ik wil inloggen in Mijn De Friesland Zakelijk. Hoe doe ik dit? 1 Beste relatie, Dit is een handleiding om in te kunnen loggen op uw beveiligde omgeving Mijn De Friesland Zakelijk. Alle gegevens die u ziet in deze handleiding zijn fictief en uit onze testomgeving gehaald.

Nadere informatie

Frequently Asked Questions: Digitale Systemen

Frequently Asked Questions: Digitale Systemen 1 Frequently Asked Questions: Digitale Systemen Studentenportaal Waar vind ik mijn RU-email?... 2 Kan ik direct inloggen in mijn RU-email?... 3 Hoe stuur ik mijn RU-email door naar mijn privé-emailadres?...

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

MIJN GKB HANDLEIDING

MIJN GKB HANDLEIDING HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB Wat is Mijn GKB? Aanmelden voor Mijn GKB Inloggen in Mijn GKB Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten? De onderdelen van Mijn

Nadere informatie

NBTA Online Inschrijf Systeem

NBTA Online Inschrijf Systeem Inhoud Inleiding...2 Hoofdstuk 1: de basisgegevens...2 1.1 Aanmelden...2 Hoofdstuk 2: Mijn vereniging...3 2.1 Toevoegen gegevens vereniging...3 Hoofdstuk 3: Leden...4 3.1 Toevoegen leden...4 3.2 Toevoegen

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen

1. Gebruikers & voertuigen Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?... 6 1.4

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven via i-school

Handleiding online inschrijven via i-school Handleiding online inschrijven via i-school Algemeen Om in te loggen surf je naar www.i-school.be/login. Geef je gebruikersnaam en paswoord in en klik op inloggen. Betekenis icoontjes: Inschrijven Inschrijving

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruiken van Reisportaal

Handleiding voor het gebruiken van Reisportaal Handleiding voor het gebruiken van Reisportaal Hieronder vindt u een instructie voor het gebruik van Reisportaal van Connexxion Taxi Services. Reisportaal is een online service waarmee u heel eenvoudig

Nadere informatie

Inwerken onderwijssystemen

Inwerken onderwijssystemen Als je op de Universiteit Twente gaat studeren zijn er een paar onderwijssystemen (lees websites) die je zal gaan gebruiken: - Blackboard: Hier kan je je opdrachten, vak informatie, deelcijfers en berichten

Nadere informatie

Handleiding Ouderportaal

Handleiding Ouderportaal Handleiding Ouderportaal Het ouderportaal is ontwikkeld om informatie te delen over de opvang van uw kinderen. U kunt via het ouderportaal: Het opvangrooster van uw kind zien; Extra opvang aanvragen; De

Nadere informatie

ONLINE HELPDESKSYSTEEM

ONLINE HELPDESKSYSTEEM ONLINE HELPDESKSYSTEEM Voor al uw gebruikersvragen betreffende Sportlink Club Sportlink Services 21-03-2012 1. GEBRUIKERSONDERSTEUNING Indien u vragen, problemen of wensen heeft met betrekking tot Sportlink

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Werkinstructie. Ga naar www.merces.nl Klik op de groene button Mijn Merces

Werkinstructie. Ga naar www.merces.nl Klik op de groene button Mijn Merces Doelstelling: Voor de eerste keer inloggen Mijn Merces en het aanmaken van een persoonlijk wachtwoord. Daarnaast willen wij u in het kort uitleggen hoe u het portaal dient te gebruiken. Begin Tip! Ga naar

Nadere informatie

Handleiding Horizontale Verantwoording (Toezichtinformatie en Informatieveiligheid)

Handleiding Horizontale Verantwoording (Toezichtinformatie en Informatieveiligheid) Handleiding Horizontale Verantwoording (Toezichtinformatie en Informatieveiligheid) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Beveiligde site

Handleiding Beveiligde site Handleiding Beveiligde site Versie OASE maart 2010 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Beschikbaarheid beveiligde site 4 2.2. Systeemeisen 4 2.3. De informatiesymbolen (i-tjes) 4 3. Aanmelding van

Nadere informatie

MIJN GKB HANDLEIDING

MIJN GKB HANDLEIDING Biedt uitkomst HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB Wat is Mijn GKB? Aanmelden voor Mijn GKB Inloggen in Mijn GKB Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten? De onderdelen van Mijn

Nadere informatie

WIS Academie Manager - Handboek docent -

WIS Academie Manager - Handboek docent - WIS Academie Manager - Handboek docent - versie 19 december 2012 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Tabblad Home... 3 3. Tabblad Academie-aanbod... 4 4. Tabblad Conferentie Aanbod... 5 5. Tabblad Mijn Academie...

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Handleiding Onderwijssystemen

Handleiding Onderwijssystemen Handleiding Onderwijssystemen Osiris Osiris is het studenten informatiesysteem van de Universiteit Twente. Hier kun je onder andere je persoonlijke gegevens zien, inschrijven voor modules en je cijfers

Nadere informatie

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website Handleiding Talententicket Inhoudstabel Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website... 1 Registreren van je vereniging wanneer je al bent geregistreerd op de website...

Nadere informatie

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015 Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015...Controleer uw gegevens Standmedewerkers 2014 registreren voor PROVADA 2015 Foto s uploaden en status PROVADA Afsprakenmodule aanpassen Nieuwe standmedewerkers

Nadere informatie

Registreren voorportaal Sociaal Werkers bij Registerplein

Registreren voorportaal Sociaal Werkers bij Registerplein Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals Registreren voorportaal Sociaal Werkers bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd Registreren bij Registerplein 1. Voordat u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Leden LEDEN Golfclub De Hooge Rotterdamsche 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 BAAN,

Nadere informatie

Technische Handleiding Digitale Toets Omgeving voor Docenten

Technische Handleiding Digitale Toets Omgeving voor Docenten Prestaties verhogen door formatief toetsen in het reken-wiskundeonderwijs en onderwijs in de natuurwetenschappen Mieke Abels, Marja van den Heuvel-Panhuizen, & Ilona Friso-van den Bos Freudenthal Groep,

Nadere informatie

Handleiding Zelf aanmelden voor het examen bevoegdheidsverlenging bij IBKI

Handleiding Zelf aanmelden voor het examen bevoegdheidsverlenging bij IBKI Handleiding Zelf aanmelden voor het examen bevoegdheidsverlenging bij IBKI Auto Advies J.Speksnijder heeft onderstaand een handleiding gemaakt over hoe u zich zelf kunt aanmelden voor het examen. Met eventuele

Nadere informatie

Handleiding inschrijven van activiteit

Handleiding inschrijven van activiteit Handleiding inschrijven van activiteit Dit is enkel voor mensen die nog niet zijn geregistreerd. Voor mensen die al inlog gegevens hebben en gezinsleden willen toevoegen ga naar stap 16 op pagina 12, mensen

Nadere informatie

SNELSTART VOOR DOCENTEN

SNELSTART VOOR DOCENTEN SNELSTART VOOR DOCENTEN INLEIDING Best docent, Bedankt voor het downloaden van de Ephorus Snelstart voor Docenten. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de Ephorus key user binnen uw onderwijsinstelling.

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

Instructie: Inloggen op Blackboard

Instructie: Inloggen op Blackboard Instructie: Inloggen op Blackboard Blackboard wordt gebruikt door veel vakken voor dagelijkse communicatie. Kijk hier dus even iedere dag! Deze instructie geeft weer hoe jij je kan inloggen op blackboard,

Nadere informatie

Hier kun je evt. de handleiding van de agenda bekijken of verder gaan door de groene knop aan de klikken. De volgende pagina (4) zal verschijnen:

Hier kun je evt. de handleiding van de agenda bekijken of verder gaan door de groene knop aan de klikken. De volgende pagina (4) zal verschijnen: Gebruik KWVL-agenda Om te beginnen; de KWVL-agenda is qua opzet hetzelfde als iagenda, aangevuld met kenmerken die voor ons handig zijn. Om de browser te kunnen bereiken ga je naar www.kwvl.nl Je ziet

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie