Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2015 Pagina 1/152

2 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten binnen de gezondheidszorg. De inzet van goede ICT-oplossingen is een sleutelfactor bij het realiseren van vernieuwing en verbetering en het creëren van voorsprong ten opzichte van andere aanbieders in de sector. Daarom levert DT Healthcare Solutions duurzame en innovatieve ICToplossingen, die de inzet van nieuwe zorgconcepten, het verbeteren van service en de verhoging van productiviteit mogelijk maken. DT Healthcare Solutions biedt oplossingen variërend van ondersteuning van het werkproces van onder meer pathologie laboratoria tot en met het opzetten en beheren van landelijke databanken en het op moderne wijze mogelijk maken van uitwisseling van gegevens en informatie tussen instellingen/zorgverleners. Met veel kennis en ervaring binnen de gezondheidszorg staan wij voor onze klanten klaar met advies, ontwikkeling, implementatie en beheer. DT Healthcare Solutions B.V. Regulierenring 20 NL-3981 LB BUNNIK, Nederland Tel Fax Voor vragen over dit document kunt u contact opnemen met de servicedesk van DT Healthcare Solutions Pagina 2/152

3 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE WIJZIGINGSOVERZICHT INLEIDING ACHTERGROND VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING KORTE BESCHRIJVING WEBAPPLICATIE PRN-LNR ONDERSTEUNING HELPDESK HANDLEIDING HELPFUNCTIE FAQ DATASET PERINATALE REGISTRATIE HL7-BERICHT TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN PRN-LNR MENU FUNCTIES INLOGGEN IN DE APPLICATIE MOEDERDOSSIER AANMAKEN MOEDERDOSSIER AANVULLEN/WIJZIGEN MENU FUNCTIES Ga naar Selecteer taal Uitloggen Verander wachtwoord Open test modus/sluit test modus MENU MOEDER Overzicht Nieuw Bewerk Zoek MENU CONTACT Nieuw Bewerk MENU FORMULIER Zoeken op Formulier / Patiënt Zoeken op Gebruiker/Unit Zoeken op Datum Zoeken op Bevraagbaar veld Functie Nieuw/Uitvullen/Bewerk/Historie MENU RAPPORTEN PRN-LNR INVOERSCHERMEN INVOERSCHERM ZORGVERLENER INVOERSCHERM VROUW INVOERSCHERM ZWANGERSCHAP INVOERSCHERM OPNAME/ONTSLAG VROUW Pagina 3/152

4 6.5 INVOERSCHERM PARTUS INVOERSCHERM KIND INVOERSCHERM OPNAME/ONTSLAG INVOERSCHERM DIAGNOSE/BEHANDELING INVOERSCHERM 07A UITBREIDINGSMODULE INVOERSCHERM 07B DEFINITIE UITBREIDINGSMODULE INVOERSCHERM MORTALITEIT INVOERSCHERM FOLLOWUP MORTALITEIT (KIND) INVOERSCHERM FOLLOWUP NA 2 JAAR Voorbereiden PRN formulier FollowUp na 2 jaar Invullen PRN formulier FollowUp na 2 jaar DEFINITIEF MAKEN INVOERSCHERMEN Heropenen contact AFSLUITEN INVOERSCHERM CODELIJSTEN RAPPORTEN INLEIDING ADMINISTRATIEVE INDEX MEDISCHE INDEX CONTROLE-OVERZICHT LMR-OVERZICHT ONTSLAGBRIEF VOORTGANG DATA EXPORT INLEIDING DATA EXPORTEREN Aanmaken export definitie Selecteer formulier Selecteer gegevens Selecteer zoekcriteria Selecteer presentatie, formaat Exporteren Laden exportdefinitie NAAMGEVING FORMULIEREN EN GEGEVENS Naamgeving formulieren en vertaling Naamgeving veldnamen per formulier HELPTEKSTEN FOUTMELDINGEN INDEX Pagina 4/152

5 2 Wijzigingsoverzicht Versie Datum Auteur(s) Omschrijving december 2007 Ron van Doorn Initiële versie januari 2008 Ron van Doorn, Renna Plukker Aanpassingen n.a.v. Pilot Gebruikerstest en toevoegde functionaliteit februari 2008 Jos Wessels Volgens Change and issue lijst jan 2008.xls Hoofdstukken 5.2, 5.3 en 7.5 toegevoegd Tekst/screens aangepast mbt codelijsten en zwangerschapspercentielen juli 2008 Jos Wessels Nieuwe versie applicatie ivm versie 1.1 van de dataset perinatale registratie Nederland Uitbreidingsmodule toegevoegd Waarschuwingstekst inzien andere praktijk omschreven april 2009 Geert-Jan de Zwart Nieuwe versie ivm wijzigingen en uitbreidingen van de applicatie (fase 2) mei 2009 Geert-Jan de Zwart Aanpassing logo en wijziging bedrijfsnaam juli 2009 Geert-Jan de Zwart Wijziging scherm Opname/Ontslag veld Herkomst kind november 2009 Jos Wessels Hoofdstuk voortgangsoverzicht toegevoegd september 2010 Jos Wessels Aanpassing aan dataset 1.2 FAQs verwerkt in de tekst en Lay-out aangepast september 2010 Jos Wessels Correctie veldnamen Opname/ontslag kind november 2010 Jos Wessels Periode eind zorg onzichtbaar/foutmelding aangepast december 2010 Jos Wessels Hoofdstuk FollowUp na 2 jaar aangepast dataset LNF februari 2011 Jos Wessels Teksten invoerscherm FollowUp na 2 jaar aangepast maart 2011 Jos Wessels Nieuwe aanpassingen in teksten invoerscherm FollowUp na 2 jaar mei 2011 Jos Wessels Geboortegewichtcurve Range berekende zwangerschapsduur 3.7 oktober 2011 Jos Wessels Aanpassing aan dataset Mei 2013 Jos Wessels Veld Toestemming registratie op scherm Zwangerschap weer teruggezet en veld Suboptimale factoren in zorgverlening aan vrouw en kind op scherm Opname-ontslag kind aangepast 4.0 Juli 2013 Jos Wessels Aangepast aan nieuwe huisstijl Verouderde registratieformulieren verwijderd 4.1 Mei 2015 Leo van Kuijk Tekst aanpassing in het onderdeel Gegevensinvoer Pagina 5/152

6 3 Inleiding 3.1 Achtergrond De dataset Perinatale Registratie is opgesteld door de vier beroepsgroepen: verloskundig actieve huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen/neonatologen. Op basis van deze dataset worden gegevens vastleggen met als doel: de kwaliteit van de zorg verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces over de verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren. Als eerste is de LNR vervangen door de module PRN-LNR. De Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) is een registratie waarin gegevens worden vastgelegd over ziekten en behandelingen van pasgeborenen tot en met 28 dagen. Dit betekent dat opnamen van kinderen a terme geboren tot vier weken na de geboorte en prematuren tot vier weken na de a terme datum vastgelegd worden. Op basis van de gegevens worden diverse informatieproducten, zoals de Praktijkanalyses en Pooloverzichten ten behoeve van de deelnemers geleverd. Daarnaast verzorgt Stichting PRN een aantal (onderzoeks-)rapportages. Redenen om mee te doen met de PRN-LNR registratie zijn: Kwaliteitsindicatoren. Om goede indicatoren over de perinatale zorg te hebben is 100% dekking van belang. In de DBC's voor de neonatologie is tijd berekend voor het invullen van de LNR, m.a.w. men wordt hiervoor al betaald. In geval van sterfte dienen deze gegevens ten behoeve van de Perinatale Audit ingevuld te worden. Deelnemers krijgen spiegelinformatie in de vorm van Praktijkanalyses terug, evenals tabellen voor het jaarverslag. De applicatie genereert een standaard ontslagbrief welke aangepast kan worden. De applicatie bevat een uitbreidingsmodule op basis waarvan men extra / aanvullende gegevens kan vastleggen voor interne doeleinden. De PRN-LNR Invoermodule is een webbased applicatie die door de zorgverlener wordt gebruikt ter ondersteuning van het zorgproces en om de gegevens aan te leveren aan de landelijke registratie. Hieronder treft u een schematische weergave aan van de verschillende registraties, met als uitgangspunt dat alle gegevens in een Landelijke Perinatale Database terecht komen. Pagina 6/152

7 Gegevensinvoer Gebruikelijke invoer van follow-up gegevens in de Perinatale Registratie is via de PRN-LNR webapplicatie. Daarnaast is het mogelijk complete records vanuit een eigen bestand via een HL7v3-bericht elektronisch aan de Perinatale Registratie aan te leveren. Meer informatie via de servicedesk van DT Healthcare Solutions te verkrijgen (mailen naar of via het telefoonnummer ). Voor die instellingen die nog niet over de faciliteiten beschikken om elektronische berichten te verzenden op basis van de HL7v3-standaard is er een aanlevermogelijkheid via flat-files ontwikkeld. 3.2 Voor wie is deze handleiding Deze handleiding over de PRN-LNR is in de eerste plaats bedoeld voor diegene die in het kader van deelname aan de LNR verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en vastleggen van de in te voeren gegevens. 3.3 Korte beschrijving webapplicatie PRN-LNR De volgende kinderen worden in de PRN-LNR geregistreerd: Een kind dat door de kinderarts wordt opgenomen (al dan niet fysiek op de eigen afdeling) vóór of op de 28e levensdag van dat kind. Een kind dat voor of op de 28e levensdag onder verantwoordelijkheid van de kinderarts komt te vallen wegens overname van een andere specialist (de kinderarts wordt dan hoofdbehandelaar). Een kind dat door een ander ziekenhuis werd opgenomen vóór de 28e levensdag en vervolgens na de 28e levensdag maar vóór het einde van de 3e levensmaand wordt overgedragen aan de kinderafdeling van uw ziekenhuis (het betreft hier dan een aaneengesloten neonatale opname.) De webapplicatie wordt benaderd via een toegangscode (gebruikerscode) en een wachtwoord. De toegangscode is het adres van de gebruiker. Het wachtwoord wordt door DT Healthcare Pagina 7/152

8 Solutions verstrekt. We raden aan het verkregen wachtwoord direct te wijzigen, zie hiervoor hoofdstuk Verander wachtwoord op pagina 24. Aanvragen gebruikerscode U kunt toegangscodes aanvragen voor kinderartsen, arts-assistenten en/of secretaressen via een naar Vermeld daarin: naam van het ziekenhuis naam van de gebruiker PRN-LNR adres van de gebruiker PRN-LNR telefoonnummer Let op: iedere gebruiker dient een eigen gebruikerscode en wachtwoord te hebben. De PRN-LNR contactpersoon zal wijzigingen regelmatig moeten doorgeven. De applicatie bestaat uit de volgende onderdelen: Invoerschermen o Geel gemarkeerde velden zijn verplichte velden o Wit gemarkeerde velden zijn niet verplicht Rapportages Exporteren van gegevens De invoerschermen zijn als volgt opgebouwd: Pagina 8/152

9 De schermen worden, per stuk, tijdens het invoeren door de zorgverlener aangemaakt. De gegevens die een aantal LNR-deelnemers voorheen in LNR Lokaal invulde en vervolgens verstuurde naar DT Healthcare Solutions, worden vanaf registratiejaar 2008 via de webapplicatie ingevuld. Door het definitief maken van de gegevens wordt de landelijke databank gevuld. Pagina 9/152

10 4 Ondersteuning 4.1 Helpdesk De PRN-LNR wordt beheerd door DT Healthcare Solutions B.V. in opdracht van Stichting PRN (Perinatale Registratie Nederland). Voor vragen over de werking van de applicatie kunt u terecht bij DT Healthcare Solutions. U kunt uw vraag of opmerking mailen naar of telefonisch contact op nemen met de servicedesk via het telefoonnummer Het is handig als u uw ziekenhuisnummer of unitnummer bij de hand heeft of in uw mail vermeld. Voor inhoudelijke vragen over de wijze van invulling van de gegevens kunt u terecht bij de Stichting PRN via telefoonnummer In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met DT Healthcare Solutions via eerder genoemd adres of telefoonnummer. 4.2 Handleiding Deze handleiding is opgenomen in de webapplicatie PRN-LNR en is ook te downloaden via de website. 4.3 Helpfunctie In de webapplicatie staat achter bepaalde items. Indien u hierop klikt, verschijnt een helpscherm met een toelichting over de invulling van de betreffende vraag. In deze helpteksten is tevens vermeld welke waarde ingevuld moet worden, indien het gegeven onbekend is. Alle helpteksten van het betreffende formulier ziet u door op in de knoppenbalk te klikken. Een overzicht van alle helpteksten vindt u in hoofdstuk Helpteksten op pagina 139. Als een verkeerde waarde is ingevoerd wordt bij opslaan of afsluiten een foutmelding gegeven. Een overzicht van alle foutmeldingen vindt u in hoofdstuk Foutmeldingen op pagina FAQ Op de website is een FAQ, Frequently Asked Questions, geplaatst met antwoorden op veel gestelde vragen. Deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. 4.5 Dataset Perinatale Registratie De dataset Perinatale Registratie is uitgangspunt van de webapplicatie. De dataset inclusief bijbehorende codelijsten is te vinden op de website van Stichting PRN, Pagina 10/152

11 4.6 HL7-bericht De gegevens die via een ander systeem, bijvoorbeeld extractie uit een ziekenhuisinformatiesysteem, aan de landelijke registratie worden aangeleverd, kunnen op een soortgelijke manier via het speciaal voor de perinatale keten gedefinieerde HL7 bericht verstuurd worden naar de landelijke databank. 4.7 Toekomstige ontwikkelingen De LVR-1, LVR-2 en LVR-H zullen ook in de webapplicatie opgenomen worden. Zodra dit het geval is, kan de kinderarts/neonatoloog de gegevens met betrekking tot de moeder en de zwangerschap inzien en overnemen ten behoeve van de eigen registratie. (Toestemming om dit te kunnen doen is noodzakelijk) Pagina 11/152

12 5 PRN-LNR Menu functies De workflow (inloggen, moederdossier aanmaken/aanvullen/wijzigen) worden beschreven in de hoofdstukken Inloggen in de applicatie, Moederdossier aanmaken en Moederdossier aanvullen/wijzigen; de details van de menufuncties worden beschreven in de overige delen van dit hoofdstuk. Details van de schermen vindt u in hoofdstuk PRN-LNR Invoerschermen. 5.1 Inloggen in de applicatie De PRN-LNR webapplicatie start u op via de internet browser. Ga naar de website https://prnregistratie.nl/kms/login.aspx. U kunt deze koppeling toevoegen aan uw favorieten of bladwijzers in uw internetbrowser. Handig is ook een snelkoppeling op uw bureaublad (PC-scherm). Kopieer de volgende tekst in uw snelkoppeling: "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" https://prn-registratie.nl/kms/login.aspx. Voor het opstarten van de PRN-LNR applicatie, dient u een gebruikerscode en wachtwoord in te voeren. Let op hoofdletters en eventuele spaties. Klik daarna op de knop Login. De gebruikerscode en wachtwoord worden beschikbaar gesteld door DT Healthcare Solutions. U kunt in dit scherm ook het wachtwoord veranderen door de checkbox Verander wachtwoord aan te vinken. Afb. 1 Pagina 12/152

13 Let erop dat u bij het inloggen in het systeem, de juiste module kiest, in dit geval de module Data invoer en applicatie PRN (zie Afb. 2). Klik vervolgens op Ga naar. Afb. 2 Als u langer dan 30 minuten geen activiteit vertoond wordt de sessie gesloten en moet u opnieuw inloggen. Indien u bent ingelogd met uw gebruikerscode en wachtwoord komt u in onderstaand scherm terecht (zie Afb. 3). Als u het BSN van de moeder weet, kunt u dit hier ingeven zodat u direct in het betreffende moederdossier komt. NB dit nummer hoeft niet het officiële 9-cijferige BSN nummer te zijn maar kan ook een eigen ziekenhuisnummer zijn. Afb. 3 In de menubalk kunt u de volgende keuzes maken: Functies Moeder Pagina 13/152

14 Formulier Rapporten Help Pagina 14/152

15 5.2 Moederdossier aanmaken Na het inloggen klikt u in menu Moeder op Nieuw. Afb. 4 Voer gegevens in. Met de Tab toets kunt u naar het volgende veld springen (met Shift + Tab terug naar het vorige). Indien het BSN Moeder hier correct wordt ingevoerd wordt dit automatisch overgenomen in het formulier Vrouw. Klik op Opslaan als u klaar bent. Afb. 5 U komt nu vanzelf in het formulier Zorgverlener (Afb. 6). Voer het identificatienummer in met behulp van de knop Open zoekscherm... die een lijst met beschikbare nummers opent. Zie ook hoofdstuk Codelijsten. Klik op Opslaan en afsluiten. Afb. 6 Pagina 15/152

16 U komt nu vanzelf in het moederdossier (Afb. 7). De regel Zorgverlener is geselecteerd (donkere kleur). Klik op Maak subformulier aan. NB Als de regel om welke reden dan ook niet geselecteerd is (niet donker gekleurd), is de knop niet actief (grijs). Klik dan op Keuze om de regel te selecteren en de knop te activeren. NB Vanaf versie 1.6 van de applicatie staat achter de schermnaam in het moederdossier een code die aangeeft welke beroepsgroep het scherm heeft aangemaakt (KA = kinderarts, GY = gynaecoloog, VE = verloskundige). Afb. 7 U komt in het subformulier Vrouw (Afb. 10) Voer de gegevens in. Indien het BSN Moeder bij het aanmaken van het Moederdossier correct werd ingevoerd dan wordt dit automatisch overgenomen in het formulier Vrouw. Indien BSN moeder onbekend is kan hier het ziekenhuis- of patiëntidentificatienummer gebruikt worden. Met de knop Opslaan kunt u de gegevens tussendoor bewaren. Als gegevens verkeerd zijn ingevoerd krijgt u daar een melding over. U kunt een toelichting op de in te vullen gegevens krijgen door op het vraagteken Afb. 8 (voor het veld) of Afb. 9 (voor het formulier) te klikken. Als u klaar bent klikt u op Opslaan en afsluiten en komt u terug in het moederdossier. Via de knop komt u ook terug in het moederdossier, maar dan worden gegevens die nog niet zijn opgeslagen niet bewaard! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. Pagina 16/152

17 Afb. 10 U bent weer terug in het moederdossier. De regel Vrouw is geselecteerd (donkere kleur). Klik op Maak subformulier aan. Afb. 11 U komt in het subformulier Zwangerschap. Voer de gegevens in en klik op Opslaan en afsluiten. U komt weer terug in het moederdossier. Via de knop Maak subformulier aan maakt u het subformulier Partus aan en daarna het subformulier Kind (bij meerlingen meerdere formulieren Kind). Vanuit Kind weer de subformulieren Opname/Ontslag met Diagnose/behandeling, Follow-up na 2 jaar of Mortaliteit met FollowUp mortaliteit. Zie schema. Pagina 17/152

18 Afb. 12 Een volledig moederdossier kan er als volgt uitzien: Afb. 13 NB Vanaf versie 1.6 van de applicatie staat achter de schermnaam in het moederdossier een code die aangeeft welke beroepsgroep het scherm heeft aangemaakt (KA = kinderarts, GY = gynaecoloog, VE = verloskundige). Pagina 18/152

19 5.3 Moederdossier aanvullen/wijzigen Na het inloggen selecteert u de moeder waarvoor u de gegevens wilt aanvullen/wijzigen. Dit kan via het Burgerservicenummer (BSN): Afb. 14 In dit geval wordt alleen de moeder getoond waarvan het BSN exact overeenkomt met de ingevulde waarde. Indien het BSN niet gevonden wordt komt u automatisch in een scherm waar een nieuwe moeder aangemaakt kan worden. Dit met vermelding van de volgende tekst: Moeder met BSN Moeder 7890 is niet gevonden. Als u een nieuwe moeder wilt maken met deze BSN Moeder, vul dan onderstaand formulier in en druk op Opslaan. Druk anders op Terug. Zie bij Opslaan dan verder bij Moederdossier aanmaken. Zoeken kan ook via de optie Zoek uit het menu Moeder: Afb. 15 waar u kunt zoeken op BSN, Meisjesachternaam of Voorletters. In dit geval worden alle moeders getoond waarvan het BSN (of de naam of voorletters) de ingevoerde waarde bevat. Niets invullen geeft alle moeders in het bestand. Pagina 19/152

20 Afb. 16 Selecteer de juiste moeder door op het BSN te klikken. In het moederdossier kunt u het gewenste formulier openen door op de betreffende regel te klikken. Afb. 17 NB.: U kunt ook naar formulieren zoeken, zie hoofdstuk Zoeken op formulier. U kunt nu gegevens toevoegen of wijzigen. Met de knop Opslaan kunt u de gegevens tussendoor bewaren. Als gegevens verkeerd zijn ingevoerd krijgt u daar een melding over. Als u klaar bent met invoeren klikt u op Opslaan en afsluiten om de gegevens te bewaren en terug te keren naar het moederdossier. Via de knop komt u ook terug in het moederdossier, maar gegevens die nog niet zijn opgeslagen worden dan niet bewaard! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. Pagina 20/152

21 Afb. 18 Om een subformulier toe te voegen, klikt u op Keuze bij het betreffende formulier Afb. 19 De regel wordt geselecteerd (donkere kleur) en de knop Maak subformulier aan wordt actief. Afb. 20 Pagina 21/152

22 Klik op de knop Maak subformulier aan. Vul de gegevens in op het subformulier en klik op Opslaan en afsluiten om terug te keren naar het moederdossier. Voeg zo nodig meer subformulieren toe. Afb. 21 Als u de regel Kind geselecteerd heeft en op Maak subformulier aan klikt, krijgt u een menu waaruit u het type subformulier kunt kiezen: Opname/Ontslag, Mortaliteit en Follow-up na 2 jaar. Pagina 22/152

23 Afb. 22 Vanuit formulier Kind kunt u subformulier Diagnose/behandeling aanmaken, vanuit Mortaliteit het subformulier FollowUp mortaliteit. Als alle invoerschermen zijn ingevuld en gecontroleerd op onjuistheden, dient het contact Definitief gemaakt te worden. Dit kan in het moederdossier met de knop Definitief maken contact. (zie hoofdstuk Definitief maken invoerschermen) Hierna kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht binnen de formulieren. Het scherm bevat nu een knop Heropen contact waarmee het scherm weer bewerkbaar gemaakt kan worden. U wordt dan wel gevraagd een reden op te geven. Gegevens die definitief zijn gemaakt worden 's nachts overgehaald naar de outputdatabase en kunnen de volgende dag geëxporteerd worden. Zie ook hoofdstuk Data Export. 5.4 Menu Functies Onder menuoptie Functies kunt u kiezen uit de functies Ga naar; Uitloggen, Verander wachtwoordof Open test modus. Afb. 23 Pagina 23/152

24 5.4.1 Ga naar Met de functie Ga naar, kunt u kiezen uit Verkenner of Data export. Met de functie Verkenner gaat u terug naar het openingsscherm waarin u de gewenste module binnen de applicatie kunt selecteren (zie Afb. 2). Met de functie Data export kunt u databestanden aanmaken, die u bijv. met Excel kunt bewerken Selecteer taal Via de functie Selecteer taal kunt u een taal instellen (Nederlands, Engels, Deens en Noors). Deze taal geldt alleen voor de menuopties; niet voor de teksten op de formulieren. Deze optie is voor normaal gebruik niet interessant Uitloggen Via de functie Uitloggen verlaat u de applicatie Verander wachtwoord Via de functie Verander wachtwoord past u uw login gegevens aan om in de applicatie te komen Open test modus/sluit test modus Via de functie Open test modus komt u in uw eigen testdatabase. U kunt deze gebruiken om de applicatie te leren kennen. U kunt hier eigen gegevens invoeren maar geen gegevens van andere praktijken inzien, wat in de productieomgeving wel mogelijk is. Om verwarring te voorkomen is de achtergrond van de testomgeving voorzien van de tekst TEST. De menuoptie is nu Sluit test modus waarmee u weer terug kunt naar de productieomgeving. Afb Menu Moeder Onder menuoptie Moeder kunt u, als er nog geen cliënten zijn ingevoerd, kiezen uit de functie Nieuw of de functie Zoek. Pagina 24/152

25 Afb. 25 Indien de gegevens over een cliënt zijn ingevuld, zijn de volgende menu s beschikbaar: 1. Overzicht 2. Nieuw 3. Bewerk 4. Print 5. Zoek (zie Afb. 26) Afb Overzicht Met behulp van de functie Overzicht wordt er een totaaloverzicht getoond van het Moeder Dossier, deze functie is handig als je bijvoorbeeld via een invoerformulier iemand zoekt en dan het geheel wilt overzien Nieuw De functie Nieuw zorgt ervoor dat u een nieuwe cliënt kunt aanmaken binnen het systeem. Het onderstaande scherm wordt hiervoor geopend. Pagina 25/152

26 Afb. 27 Bij het veld BSN Moeder dient de berichtgever het burgerservicenummer in te voeren. Indien dit nummer niet bekend is, raden wij aan om een eigen uniek nummer in te voeren. NB dit hoeft niet het officiële BSN te zijn wat op scherm Vrouw gebruikt wordt. Als er wel een geldig BSN nummer wordt ingevuld (9 tekens en voldoend aan de 11-proef) wordt dit overgenomen op het scherm Vrouw. Bij het veld Meisjesachternaam vult u de achternaam in van de moeder. Bij het veld Voorletters vult u de voorletters in van de moeder. De gegevens kunnen worden opgeslagen m.b.v. de knop Opslaan. Zodra men de gegevens over de cliënt heeft ingevoerd en opgeslagen, komt men terecht in het scherm van de Zorgverlener. (zie hoofdstuk Invoerscherm Zorgverlener op pagina 41). De knop Terug zorgt ervoor dat u weer terugkomt in het scherm met de menubalk: Functies, Moeder, Formulier, Rapporten, Help. Gegevens zijn dan niet opgeslagen! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie Bewerk Met behulp van de functie Bewerk kunt u de gegevens BSN Moeder, Meisjesachternaam en Voorletters muteren. U kunt de gemuteerde gegevens opslaan door te klikken op de knop Opslaan. Door op de knop Terug te klikken komt u weer terug in de menustructuur van alle invoerschermen. Een moeder kan alleen maar verwijderd worden door een beheerder bij DT Healthcare Solutions. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een te sturen naar onder vermelding van het ziekenhuis en het BSN van de moeder Zoek Met behulp van de Zoek functie, kunt u gegevens over een bepaalde cliënt opvragen binnen de database. Onderstaand scherm wordt dan getoond (zie Afb. 28). Binnen dit scherm heeft u de keuze uit de volgende zoekcriteria: BSN Moeder Pagina 26/152

27 In het veld BSN Moeder kunt u zoeken op het BSN-nummer van de moeder, indien dat bij u bekend is. NB dit is het BSN-nummer wat u bij het aanmaken van de moeder heeft ingegeven en niet het officiële nummer van scherm Vrouw. Meisjesachternaam In het veld Meisjesachternaam kunt u zoeken op Meisjesachternaam, vul in dit veld (een deel van) de achternaam in en klik op de knop Zoeken. Het systeem zal alle records tonen die aan de door u opgegeven zoekcriteria voldoen. Voorletters In het veld Voorletters kunt u zoeken op Voorletters, vul in dit veld één of meer voorletters in en klik op de knop Zoeken. Het systeem zal alle records tonen die aan de door u opgegeven zoekcriteria voldoen. Afb. 28 Nb.: indien er geen gegevens in de velden wordt ingevuld en op de knop Zoeken wordt geklikt, zullen alle gegevens die op dat moment in het systeem zijn ingevoerd, aan de gebruiker getoond worden. Door te klikken in de kolom BSN Moeder onder Berichten gevonden (type moeder) worden de gegevens van de betreffende cliënt uit het systeem getoond. Afb. 29 Pagina 27/152

28 5.6 Menu Contact In de menubalk onder Contact zijn indien de gegevens over een cliënt zijn ingevuld, de volgende menu s beschikbaar: Afb Nieuw Met behulp van de functie Nieuw onder het menu Contact kunt u binnen het systeem een nieuw contact voor de geselecteerde cliënt aanmaken. Door op de knop Nieuw te klikken wordt het lege invoerscherm van Zorgverlener getoond. Voor het invullen van dit scherm met de daarbij behorende invoervelden, verwijzen wij u door naar het hoofdstuk Invoerscherm Zorgverlener op pagina 41 van deze gebruikershandleiding Bewerk Met behulp van de functie Bewerk onder het menu Contact kunt u binnen het systeem een reeds eerder vastgelegde cliëntinvoer aanpassen. Eerst dient men binnen de reeds eerder geregistreerde cliënten een keuze te maken van een bepaalde cliënt door op het veld Keuze te gaan staan, de desbetreffende regel is nu donker gemarkeerd (zie Afb. 31). Afb. 31 Wanneer u een cliënt heeft geselecteerd, klikt u op de functie Bewerk binnen het menu Contact. Onderstaand scherm wordt zichtbaar (zie Afb. 32). Pagina 28/152

29 Afb. 32 De invoerrecords van een cliënt die bewerkt moeten worden, kunnen met behulp van een Kalender geselecteerd worden (zie Afb. 32). Binnen het scherm Contact zijn er 3 functie knoppen beschikbaar. Opslaan Met behulp van de functie Opslaan kunt u de contactdatum wijzigen. Verwijderen Met behulp van de functie Verwijderen kunt u de invoergegevens van een cliënt verwijderen uit het systeem. Klik op de knop Verwijderen, het systeem zal eerst nog met de waarschuwing komen of het contact inderdaad verwijderd dient te worden uit de database. Afb. 33 U kunt nu de keuze maken tussen de knop OK of Annuleren (zie Afb. 33). Terug Met behulp van de functie Terug verlaat men het menu Contact en komt men weer terug in het Registratie menu van de ingevoerde cliënten. Het scherm Contact kunt u ook verlaten met behulp van de knop (rechtsboven):. Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. Pagina 29/152

30 5.7 Menu Formulier In de menubalk onder Formulier is de Zoek functie beschikbaar. (Vanuit het moederdossier zijn er nog meer opties, zie Functie Nieuw/Uitvullen/Bewerk/Historie.) Afb. 34 Hiermee kunnen de ingevoerde cliënten uit de database opgezocht worden. Afb. 35 Door te klikken op Zoeken zonder selectie worden alle aanwezige formulieren van de eigen instelling (unit) getoond, gesorteerd op BSN moeder: Afb. 36 U kunt gericht zoeken met behulp van vier zoekcriteria: Pagina 30/152

31 1. Op de status van de patiëntregistratie of op de formuliernaam: zie Zoeken op formulier / patiënt. 2. Op de gebruiker / unit die het formulier heeft aangemaakt: zie Zoeken op gebruiker/unit. 3. Op de datum dat het formulier is aangemaakt of voor het laatst gewijzigd is: zie Zoeken op Datum. 4. De inhoud van bepaalde velden op sommige formulieren: zie Zoeken op Bevraagbaar veld U kunt dus bijvoorbeeld zoeken op: Status formulier = Open en Naam formulier = Kind en Formulier aangemaakt tussen en en Formulier aangemaakt door gebruiker Mesoxxx en Veld Achternaam kind op formulier Kind bevat "jansen" U krijgt dan een lijst met alle formulieren Kind die aan deze criteria voldoen. De gevonden records kunnen op de volgende wijze worden getoond op het beeldscherm: 1. Toon alle formulieren op 1 scherm 2. Toon 25 formulieren per scherm U kunt wisselen door op de betreffende tekst te klikken. Linksboven de kolom BSN Moeder wordt het aantal schermen weergegeven waarover informatie beschikbaar is. Door op <Ctrl>+P te drukken wordt de pagina afgedrukt met de getoonde records. Afb. 37 Binnen deze lijst kan men een ingevoerde cliënt selecteren door er met de muis op te klikken in de kolom Formulier. Het geselecteerde record wordt nu getoond op het scherm. De getoonde gegevens kunnen nu eventueel worden gemuteerd en opnieuw worden opgeslagen. Als geen records worden gevonden die voldoen aan de ingevulde zoekcriteria, zal het systeem hier een melding over geven. Afb Zoeken op Formulier / Patiënt Binnen het zoekcriterium Formulier/Patiënt kunt u zoeken op: Status Pagina 31/152

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) November 2015 Pagina 1/153 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2013 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen

Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen November 2015 Pagina 1/154 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten binnen de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Follow-up na twee jaar

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Follow-up na twee jaar Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Follow-up na twee jaar November 2015 Pagina 1/64 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de

Nadere informatie

Korte handleiding PRN-Audit

Korte handleiding PRN-Audit STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel 030 28 23 937 E info@perinataleaudit.nl I www.perinataleaudit.nl Korte handleiding PRN-Audit Invoeren basiszorggegevens voor perinatale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen

Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Mei 2013 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa en een van de grotere leveranciers

Nadere informatie

PRN flatfile-upload Handleiding

PRN flatfile-upload Handleiding PRN flatfile-upload Handleiding Versiebeheer en distributielijst Documentbeheer Titel Gebruikershandleiding PRN-upload Bestandsnaam PRN_flatfile_upload_Gebruikershandleiding_v1.8.docx Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Oktober 2011 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa en een van de grotere leveranciers

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.5 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Parkinson registratie

Handleiding Parkinson registratie Handleiding Parkinson registratie Versie 6 07-04-2015 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Deelname... 3 Systeemeisen... 3 De registratie... 4 Algemeen... 4 Opstarten en aanvragen wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. 1 PNR Algemeen...

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. 1 PNR Algemeen... FAQs LNR Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LNR. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document lokaal bewaard heeft

Nadere informatie

Digitaal ZorgDossier - Inleiding

Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier Digitaal ZorgDossier is een ECD voor de thuiszorg. Speciaal ontwikkeld voor de klantgerichte zorgprofessional die graag meer tijd en aandacht besteed

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als instantie beheerder. De rechten voor instantie beheerder

Nadere informatie

Handleiding PRN-Audit chronologisch verslag

Handleiding PRN-Audit chronologisch verslag STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel 030 28 23 937 E info@perinataleaudit.nl I www.perinataleaudit.nl Handleiding PRN-Audit chronologisch verslag Mei 2014 REVISIEHISTORIE

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Handout WebHIS Arts Portaal

Handout WebHIS Arts Portaal Handout WebHIS Arts Portaal Versie: 5.2 Juli 2014 Copyright: Labelsoft Clinical IT Inhoudsopgave WebHIS Arts Portaal na inloggen... 1 Toevoegen nieuwe patiënt... 6 Navigatie... 6 WebHIS Arts Portaal na

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen.

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Instructie t.b.v. gebruikers (versie )

Instructie t.b.v. gebruikers (versie ) Inhoudsopgave. Inloggen.... Contact maken met server.... Inloggen gebruiker figuur....3 Wachtwoord vergeten figuur.... Patiëntgegevens... 3. Openen patiënt dossiers... 3.. Startscherm zorgpad figuur 6...

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers. Key2Begraven Versie 1.20. Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1.

Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers. Key2Begraven Versie 1.20. Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1. Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers Key2Begraven Versie 1.20 Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1.20 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Standaardfunctionaliteit...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 De Basis Versie 1.0 Eduscope Vrijdag 18 april 2014 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 De programma

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GAIK Online - Lamineerder Versie: 3.0 Versiedatum: 29 juli 2011 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0796d Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: - Url voor inloggen opgenomen

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Basishandleiding Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Inhoudsopgave 1 ESS LOKET.NL... 3 2 TOEGANG TOT ESS... 4 3 WERKNEMER TOEGANG TOT APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur B e w e e g k u u r L S A Handleiding 5 mei 2011 B e w e e g k u u r L S A 2 1 Inleiding: Deze handleiding geeft informatie over het verkrijgen

Nadere informatie

Snel starten met de VSGO-GIP in Testweb

Snel starten met de VSGO-GIP in Testweb Snel starten met de VSGO-GIP in Testweb WAAR? Je vindt testweb op de volgende website: testweb.bsl.nl kies aan de rechterkant (in het groene kader) voor: Direct inloggen Testweb Vroegsignalering INLOGGEN

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie