Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2015 Pagina 1/152

2 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten binnen de gezondheidszorg. De inzet van goede ICT-oplossingen is een sleutelfactor bij het realiseren van vernieuwing en verbetering en het creëren van voorsprong ten opzichte van andere aanbieders in de sector. Daarom levert DT Healthcare Solutions duurzame en innovatieve ICToplossingen, die de inzet van nieuwe zorgconcepten, het verbeteren van service en de verhoging van productiviteit mogelijk maken. DT Healthcare Solutions biedt oplossingen variërend van ondersteuning van het werkproces van onder meer pathologie laboratoria tot en met het opzetten en beheren van landelijke databanken en het op moderne wijze mogelijk maken van uitwisseling van gegevens en informatie tussen instellingen/zorgverleners. Met veel kennis en ervaring binnen de gezondheidszorg staan wij voor onze klanten klaar met advies, ontwikkeling, implementatie en beheer. DT Healthcare Solutions B.V. Regulierenring 20 NL-3981 LB BUNNIK, Nederland Tel Fax Voor vragen over dit document kunt u contact opnemen met de servicedesk van DT Healthcare Solutions Pagina 2/152

3 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE WIJZIGINGSOVERZICHT INLEIDING ACHTERGROND VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING KORTE BESCHRIJVING WEBAPPLICATIE PRN-LNR ONDERSTEUNING HELPDESK HANDLEIDING HELPFUNCTIE FAQ DATASET PERINATALE REGISTRATIE HL7-BERICHT TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN PRN-LNR MENU FUNCTIES INLOGGEN IN DE APPLICATIE MOEDERDOSSIER AANMAKEN MOEDERDOSSIER AANVULLEN/WIJZIGEN MENU FUNCTIES Ga naar Selecteer taal Uitloggen Verander wachtwoord Open test modus/sluit test modus MENU MOEDER Overzicht Nieuw Bewerk Zoek MENU CONTACT Nieuw Bewerk MENU FORMULIER Zoeken op Formulier / Patiënt Zoeken op Gebruiker/Unit Zoeken op Datum Zoeken op Bevraagbaar veld Functie Nieuw/Uitvullen/Bewerk/Historie MENU RAPPORTEN PRN-LNR INVOERSCHERMEN INVOERSCHERM ZORGVERLENER INVOERSCHERM VROUW INVOERSCHERM ZWANGERSCHAP INVOERSCHERM OPNAME/ONTSLAG VROUW Pagina 3/152

4 6.5 INVOERSCHERM PARTUS INVOERSCHERM KIND INVOERSCHERM OPNAME/ONTSLAG INVOERSCHERM DIAGNOSE/BEHANDELING INVOERSCHERM 07A UITBREIDINGSMODULE INVOERSCHERM 07B DEFINITIE UITBREIDINGSMODULE INVOERSCHERM MORTALITEIT INVOERSCHERM FOLLOWUP MORTALITEIT (KIND) INVOERSCHERM FOLLOWUP NA 2 JAAR Voorbereiden PRN formulier FollowUp na 2 jaar Invullen PRN formulier FollowUp na 2 jaar DEFINITIEF MAKEN INVOERSCHERMEN Heropenen contact AFSLUITEN INVOERSCHERM CODELIJSTEN RAPPORTEN INLEIDING ADMINISTRATIEVE INDEX MEDISCHE INDEX CONTROLE-OVERZICHT LMR-OVERZICHT ONTSLAGBRIEF VOORTGANG DATA EXPORT INLEIDING DATA EXPORTEREN Aanmaken export definitie Selecteer formulier Selecteer gegevens Selecteer zoekcriteria Selecteer presentatie, formaat Exporteren Laden exportdefinitie NAAMGEVING FORMULIEREN EN GEGEVENS Naamgeving formulieren en vertaling Naamgeving veldnamen per formulier HELPTEKSTEN FOUTMELDINGEN INDEX Pagina 4/152

5 2 Wijzigingsoverzicht Versie Datum Auteur(s) Omschrijving december 2007 Ron van Doorn Initiële versie januari 2008 Ron van Doorn, Renna Plukker Aanpassingen n.a.v. Pilot Gebruikerstest en toevoegde functionaliteit februari 2008 Jos Wessels Volgens Change and issue lijst jan 2008.xls Hoofdstukken 5.2, 5.3 en 7.5 toegevoegd Tekst/screens aangepast mbt codelijsten en zwangerschapspercentielen juli 2008 Jos Wessels Nieuwe versie applicatie ivm versie 1.1 van de dataset perinatale registratie Nederland Uitbreidingsmodule toegevoegd Waarschuwingstekst inzien andere praktijk omschreven april 2009 Geert-Jan de Zwart Nieuwe versie ivm wijzigingen en uitbreidingen van de applicatie (fase 2) mei 2009 Geert-Jan de Zwart Aanpassing logo en wijziging bedrijfsnaam juli 2009 Geert-Jan de Zwart Wijziging scherm Opname/Ontslag veld Herkomst kind november 2009 Jos Wessels Hoofdstuk voortgangsoverzicht toegevoegd september 2010 Jos Wessels Aanpassing aan dataset 1.2 FAQs verwerkt in de tekst en Lay-out aangepast september 2010 Jos Wessels Correctie veldnamen Opname/ontslag kind november 2010 Jos Wessels Periode eind zorg onzichtbaar/foutmelding aangepast december 2010 Jos Wessels Hoofdstuk FollowUp na 2 jaar aangepast dataset LNF februari 2011 Jos Wessels Teksten invoerscherm FollowUp na 2 jaar aangepast maart 2011 Jos Wessels Nieuwe aanpassingen in teksten invoerscherm FollowUp na 2 jaar mei 2011 Jos Wessels Geboortegewichtcurve Range berekende zwangerschapsduur 3.7 oktober 2011 Jos Wessels Aanpassing aan dataset Mei 2013 Jos Wessels Veld Toestemming registratie op scherm Zwangerschap weer teruggezet en veld Suboptimale factoren in zorgverlening aan vrouw en kind op scherm Opname-ontslag kind aangepast 4.0 Juli 2013 Jos Wessels Aangepast aan nieuwe huisstijl Verouderde registratieformulieren verwijderd 4.1 Mei 2015 Leo van Kuijk Tekst aanpassing in het onderdeel Gegevensinvoer Pagina 5/152

6 3 Inleiding 3.1 Achtergrond De dataset Perinatale Registratie is opgesteld door de vier beroepsgroepen: verloskundig actieve huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen/neonatologen. Op basis van deze dataset worden gegevens vastleggen met als doel: de kwaliteit van de zorg verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces over de verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren. Als eerste is de LNR vervangen door de module PRN-LNR. De Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) is een registratie waarin gegevens worden vastgelegd over ziekten en behandelingen van pasgeborenen tot en met 28 dagen. Dit betekent dat opnamen van kinderen a terme geboren tot vier weken na de geboorte en prematuren tot vier weken na de a terme datum vastgelegd worden. Op basis van de gegevens worden diverse informatieproducten, zoals de Praktijkanalyses en Pooloverzichten ten behoeve van de deelnemers geleverd. Daarnaast verzorgt Stichting PRN een aantal (onderzoeks-)rapportages. Redenen om mee te doen met de PRN-LNR registratie zijn: Kwaliteitsindicatoren. Om goede indicatoren over de perinatale zorg te hebben is 100% dekking van belang. In de DBC's voor de neonatologie is tijd berekend voor het invullen van de LNR, m.a.w. men wordt hiervoor al betaald. In geval van sterfte dienen deze gegevens ten behoeve van de Perinatale Audit ingevuld te worden. Deelnemers krijgen spiegelinformatie in de vorm van Praktijkanalyses terug, evenals tabellen voor het jaarverslag. De applicatie genereert een standaard ontslagbrief welke aangepast kan worden. De applicatie bevat een uitbreidingsmodule op basis waarvan men extra / aanvullende gegevens kan vastleggen voor interne doeleinden. De PRN-LNR Invoermodule is een webbased applicatie die door de zorgverlener wordt gebruikt ter ondersteuning van het zorgproces en om de gegevens aan te leveren aan de landelijke registratie. Hieronder treft u een schematische weergave aan van de verschillende registraties, met als uitgangspunt dat alle gegevens in een Landelijke Perinatale Database terecht komen. Pagina 6/152

7 Gegevensinvoer Gebruikelijke invoer van follow-up gegevens in de Perinatale Registratie is via de PRN-LNR webapplicatie. Daarnaast is het mogelijk complete records vanuit een eigen bestand via een HL7v3-bericht elektronisch aan de Perinatale Registratie aan te leveren. Meer informatie via de servicedesk van DT Healthcare Solutions te verkrijgen (mailen naar of via het telefoonnummer ). Voor die instellingen die nog niet over de faciliteiten beschikken om elektronische berichten te verzenden op basis van de HL7v3-standaard is er een aanlevermogelijkheid via flat-files ontwikkeld. 3.2 Voor wie is deze handleiding Deze handleiding over de PRN-LNR is in de eerste plaats bedoeld voor diegene die in het kader van deelname aan de LNR verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en vastleggen van de in te voeren gegevens. 3.3 Korte beschrijving webapplicatie PRN-LNR De volgende kinderen worden in de PRN-LNR geregistreerd: Een kind dat door de kinderarts wordt opgenomen (al dan niet fysiek op de eigen afdeling) vóór of op de 28e levensdag van dat kind. Een kind dat voor of op de 28e levensdag onder verantwoordelijkheid van de kinderarts komt te vallen wegens overname van een andere specialist (de kinderarts wordt dan hoofdbehandelaar). Een kind dat door een ander ziekenhuis werd opgenomen vóór de 28e levensdag en vervolgens na de 28e levensdag maar vóór het einde van de 3e levensmaand wordt overgedragen aan de kinderafdeling van uw ziekenhuis (het betreft hier dan een aaneengesloten neonatale opname.) De webapplicatie wordt benaderd via een toegangscode (gebruikerscode) en een wachtwoord. De toegangscode is het adres van de gebruiker. Het wachtwoord wordt door DT Healthcare Pagina 7/152

8 Solutions verstrekt. We raden aan het verkregen wachtwoord direct te wijzigen, zie hiervoor hoofdstuk Verander wachtwoord op pagina 24. Aanvragen gebruikerscode U kunt toegangscodes aanvragen voor kinderartsen, arts-assistenten en/of secretaressen via een naar Vermeld daarin: naam van het ziekenhuis naam van de gebruiker PRN-LNR adres van de gebruiker PRN-LNR telefoonnummer Let op: iedere gebruiker dient een eigen gebruikerscode en wachtwoord te hebben. De PRN-LNR contactpersoon zal wijzigingen regelmatig moeten doorgeven. De applicatie bestaat uit de volgende onderdelen: Invoerschermen o Geel gemarkeerde velden zijn verplichte velden o Wit gemarkeerde velden zijn niet verplicht Rapportages Exporteren van gegevens De invoerschermen zijn als volgt opgebouwd: Pagina 8/152

9 De schermen worden, per stuk, tijdens het invoeren door de zorgverlener aangemaakt. De gegevens die een aantal LNR-deelnemers voorheen in LNR Lokaal invulde en vervolgens verstuurde naar DT Healthcare Solutions, worden vanaf registratiejaar 2008 via de webapplicatie ingevuld. Door het definitief maken van de gegevens wordt de landelijke databank gevuld. Pagina 9/152

10 4 Ondersteuning 4.1 Helpdesk De PRN-LNR wordt beheerd door DT Healthcare Solutions B.V. in opdracht van Stichting PRN (Perinatale Registratie Nederland). Voor vragen over de werking van de applicatie kunt u terecht bij DT Healthcare Solutions. U kunt uw vraag of opmerking mailen naar of telefonisch contact op nemen met de servicedesk via het telefoonnummer Het is handig als u uw ziekenhuisnummer of unitnummer bij de hand heeft of in uw mail vermeld. Voor inhoudelijke vragen over de wijze van invulling van de gegevens kunt u terecht bij de Stichting PRN via telefoonnummer In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met DT Healthcare Solutions via eerder genoemd adres of telefoonnummer. 4.2 Handleiding Deze handleiding is opgenomen in de webapplicatie PRN-LNR en is ook te downloaden via de website. 4.3 Helpfunctie In de webapplicatie staat achter bepaalde items. Indien u hierop klikt, verschijnt een helpscherm met een toelichting over de invulling van de betreffende vraag. In deze helpteksten is tevens vermeld welke waarde ingevuld moet worden, indien het gegeven onbekend is. Alle helpteksten van het betreffende formulier ziet u door op in de knoppenbalk te klikken. Een overzicht van alle helpteksten vindt u in hoofdstuk Helpteksten op pagina 139. Als een verkeerde waarde is ingevoerd wordt bij opslaan of afsluiten een foutmelding gegeven. Een overzicht van alle foutmeldingen vindt u in hoofdstuk Foutmeldingen op pagina FAQ Op de website is een FAQ, Frequently Asked Questions, geplaatst met antwoorden op veel gestelde vragen. Deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. 4.5 Dataset Perinatale Registratie De dataset Perinatale Registratie is uitgangspunt van de webapplicatie. De dataset inclusief bijbehorende codelijsten is te vinden op de website van Stichting PRN, Pagina 10/152

11 4.6 HL7-bericht De gegevens die via een ander systeem, bijvoorbeeld extractie uit een ziekenhuisinformatiesysteem, aan de landelijke registratie worden aangeleverd, kunnen op een soortgelijke manier via het speciaal voor de perinatale keten gedefinieerde HL7 bericht verstuurd worden naar de landelijke databank. 4.7 Toekomstige ontwikkelingen De LVR-1, LVR-2 en LVR-H zullen ook in de webapplicatie opgenomen worden. Zodra dit het geval is, kan de kinderarts/neonatoloog de gegevens met betrekking tot de moeder en de zwangerschap inzien en overnemen ten behoeve van de eigen registratie. (Toestemming om dit te kunnen doen is noodzakelijk) Pagina 11/152

12 5 PRN-LNR Menu functies De workflow (inloggen, moederdossier aanmaken/aanvullen/wijzigen) worden beschreven in de hoofdstukken Inloggen in de applicatie, Moederdossier aanmaken en Moederdossier aanvullen/wijzigen; de details van de menufuncties worden beschreven in de overige delen van dit hoofdstuk. Details van de schermen vindt u in hoofdstuk PRN-LNR Invoerschermen. 5.1 Inloggen in de applicatie De PRN-LNR webapplicatie start u op via de internet browser. Ga naar de website https://prnregistratie.nl/kms/login.aspx. U kunt deze koppeling toevoegen aan uw favorieten of bladwijzers in uw internetbrowser. Handig is ook een snelkoppeling op uw bureaublad (PC-scherm). Kopieer de volgende tekst in uw snelkoppeling: "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" https://prn-registratie.nl/kms/login.aspx. Voor het opstarten van de PRN-LNR applicatie, dient u een gebruikerscode en wachtwoord in te voeren. Let op hoofdletters en eventuele spaties. Klik daarna op de knop Login. De gebruikerscode en wachtwoord worden beschikbaar gesteld door DT Healthcare Solutions. U kunt in dit scherm ook het wachtwoord veranderen door de checkbox Verander wachtwoord aan te vinken. Afb. 1 Pagina 12/152

13 Let erop dat u bij het inloggen in het systeem, de juiste module kiest, in dit geval de module Data invoer en applicatie PRN (zie Afb. 2). Klik vervolgens op Ga naar. Afb. 2 Als u langer dan 30 minuten geen activiteit vertoond wordt de sessie gesloten en moet u opnieuw inloggen. Indien u bent ingelogd met uw gebruikerscode en wachtwoord komt u in onderstaand scherm terecht (zie Afb. 3). Als u het BSN van de moeder weet, kunt u dit hier ingeven zodat u direct in het betreffende moederdossier komt. NB dit nummer hoeft niet het officiële 9-cijferige BSN nummer te zijn maar kan ook een eigen ziekenhuisnummer zijn. Afb. 3 In de menubalk kunt u de volgende keuzes maken: Functies Moeder Pagina 13/152

14 Formulier Rapporten Help Pagina 14/152

15 5.2 Moederdossier aanmaken Na het inloggen klikt u in menu Moeder op Nieuw. Afb. 4 Voer gegevens in. Met de Tab toets kunt u naar het volgende veld springen (met Shift + Tab terug naar het vorige). Indien het BSN Moeder hier correct wordt ingevoerd wordt dit automatisch overgenomen in het formulier Vrouw. Klik op Opslaan als u klaar bent. Afb. 5 U komt nu vanzelf in het formulier Zorgverlener (Afb. 6). Voer het identificatienummer in met behulp van de knop Open zoekscherm... die een lijst met beschikbare nummers opent. Zie ook hoofdstuk Codelijsten. Klik op Opslaan en afsluiten. Afb. 6 Pagina 15/152

16 U komt nu vanzelf in het moederdossier (Afb. 7). De regel Zorgverlener is geselecteerd (donkere kleur). Klik op Maak subformulier aan. NB Als de regel om welke reden dan ook niet geselecteerd is (niet donker gekleurd), is de knop niet actief (grijs). Klik dan op Keuze om de regel te selecteren en de knop te activeren. NB Vanaf versie 1.6 van de applicatie staat achter de schermnaam in het moederdossier een code die aangeeft welke beroepsgroep het scherm heeft aangemaakt (KA = kinderarts, GY = gynaecoloog, VE = verloskundige). Afb. 7 U komt in het subformulier Vrouw (Afb. 10) Voer de gegevens in. Indien het BSN Moeder bij het aanmaken van het Moederdossier correct werd ingevoerd dan wordt dit automatisch overgenomen in het formulier Vrouw. Indien BSN moeder onbekend is kan hier het ziekenhuis- of patiëntidentificatienummer gebruikt worden. Met de knop Opslaan kunt u de gegevens tussendoor bewaren. Als gegevens verkeerd zijn ingevoerd krijgt u daar een melding over. U kunt een toelichting op de in te vullen gegevens krijgen door op het vraagteken Afb. 8 (voor het veld) of Afb. 9 (voor het formulier) te klikken. Als u klaar bent klikt u op Opslaan en afsluiten en komt u terug in het moederdossier. Via de knop komt u ook terug in het moederdossier, maar dan worden gegevens die nog niet zijn opgeslagen niet bewaard! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. Pagina 16/152

17 Afb. 10 U bent weer terug in het moederdossier. De regel Vrouw is geselecteerd (donkere kleur). Klik op Maak subformulier aan. Afb. 11 U komt in het subformulier Zwangerschap. Voer de gegevens in en klik op Opslaan en afsluiten. U komt weer terug in het moederdossier. Via de knop Maak subformulier aan maakt u het subformulier Partus aan en daarna het subformulier Kind (bij meerlingen meerdere formulieren Kind). Vanuit Kind weer de subformulieren Opname/Ontslag met Diagnose/behandeling, Follow-up na 2 jaar of Mortaliteit met FollowUp mortaliteit. Zie schema. Pagina 17/152

18 Afb. 12 Een volledig moederdossier kan er als volgt uitzien: Afb. 13 NB Vanaf versie 1.6 van de applicatie staat achter de schermnaam in het moederdossier een code die aangeeft welke beroepsgroep het scherm heeft aangemaakt (KA = kinderarts, GY = gynaecoloog, VE = verloskundige). Pagina 18/152

19 5.3 Moederdossier aanvullen/wijzigen Na het inloggen selecteert u de moeder waarvoor u de gegevens wilt aanvullen/wijzigen. Dit kan via het Burgerservicenummer (BSN): Afb. 14 In dit geval wordt alleen de moeder getoond waarvan het BSN exact overeenkomt met de ingevulde waarde. Indien het BSN niet gevonden wordt komt u automatisch in een scherm waar een nieuwe moeder aangemaakt kan worden. Dit met vermelding van de volgende tekst: Moeder met BSN Moeder 7890 is niet gevonden. Als u een nieuwe moeder wilt maken met deze BSN Moeder, vul dan onderstaand formulier in en druk op Opslaan. Druk anders op Terug. Zie bij Opslaan dan verder bij Moederdossier aanmaken. Zoeken kan ook via de optie Zoek uit het menu Moeder: Afb. 15 waar u kunt zoeken op BSN, Meisjesachternaam of Voorletters. In dit geval worden alle moeders getoond waarvan het BSN (of de naam of voorletters) de ingevoerde waarde bevat. Niets invullen geeft alle moeders in het bestand. Pagina 19/152

20 Afb. 16 Selecteer de juiste moeder door op het BSN te klikken. In het moederdossier kunt u het gewenste formulier openen door op de betreffende regel te klikken. Afb. 17 NB.: U kunt ook naar formulieren zoeken, zie hoofdstuk Zoeken op formulier. U kunt nu gegevens toevoegen of wijzigen. Met de knop Opslaan kunt u de gegevens tussendoor bewaren. Als gegevens verkeerd zijn ingevoerd krijgt u daar een melding over. Als u klaar bent met invoeren klikt u op Opslaan en afsluiten om de gegevens te bewaren en terug te keren naar het moederdossier. Via de knop komt u ook terug in het moederdossier, maar gegevens die nog niet zijn opgeslagen worden dan niet bewaard! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. Pagina 20/152

21 Afb. 18 Om een subformulier toe te voegen, klikt u op Keuze bij het betreffende formulier Afb. 19 De regel wordt geselecteerd (donkere kleur) en de knop Maak subformulier aan wordt actief. Afb. 20 Pagina 21/152

22 Klik op de knop Maak subformulier aan. Vul de gegevens in op het subformulier en klik op Opslaan en afsluiten om terug te keren naar het moederdossier. Voeg zo nodig meer subformulieren toe. Afb. 21 Als u de regel Kind geselecteerd heeft en op Maak subformulier aan klikt, krijgt u een menu waaruit u het type subformulier kunt kiezen: Opname/Ontslag, Mortaliteit en Follow-up na 2 jaar. Pagina 22/152

23 Afb. 22 Vanuit formulier Kind kunt u subformulier Diagnose/behandeling aanmaken, vanuit Mortaliteit het subformulier FollowUp mortaliteit. Als alle invoerschermen zijn ingevuld en gecontroleerd op onjuistheden, dient het contact Definitief gemaakt te worden. Dit kan in het moederdossier met de knop Definitief maken contact. (zie hoofdstuk Definitief maken invoerschermen) Hierna kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht binnen de formulieren. Het scherm bevat nu een knop Heropen contact waarmee het scherm weer bewerkbaar gemaakt kan worden. U wordt dan wel gevraagd een reden op te geven. Gegevens die definitief zijn gemaakt worden 's nachts overgehaald naar de outputdatabase en kunnen de volgende dag geëxporteerd worden. Zie ook hoofdstuk Data Export. 5.4 Menu Functies Onder menuoptie Functies kunt u kiezen uit de functies Ga naar; Uitloggen, Verander wachtwoordof Open test modus. Afb. 23 Pagina 23/152

24 5.4.1 Ga naar Met de functie Ga naar, kunt u kiezen uit Verkenner of Data export. Met de functie Verkenner gaat u terug naar het openingsscherm waarin u de gewenste module binnen de applicatie kunt selecteren (zie Afb. 2). Met de functie Data export kunt u databestanden aanmaken, die u bijv. met Excel kunt bewerken Selecteer taal Via de functie Selecteer taal kunt u een taal instellen (Nederlands, Engels, Deens en Noors). Deze taal geldt alleen voor de menuopties; niet voor de teksten op de formulieren. Deze optie is voor normaal gebruik niet interessant Uitloggen Via de functie Uitloggen verlaat u de applicatie Verander wachtwoord Via de functie Verander wachtwoord past u uw login gegevens aan om in de applicatie te komen Open test modus/sluit test modus Via de functie Open test modus komt u in uw eigen testdatabase. U kunt deze gebruiken om de applicatie te leren kennen. U kunt hier eigen gegevens invoeren maar geen gegevens van andere praktijken inzien, wat in de productieomgeving wel mogelijk is. Om verwarring te voorkomen is de achtergrond van de testomgeving voorzien van de tekst TEST. De menuoptie is nu Sluit test modus waarmee u weer terug kunt naar de productieomgeving. Afb Menu Moeder Onder menuoptie Moeder kunt u, als er nog geen cliënten zijn ingevoerd, kiezen uit de functie Nieuw of de functie Zoek. Pagina 24/152

25 Afb. 25 Indien de gegevens over een cliënt zijn ingevuld, zijn de volgende menu s beschikbaar: 1. Overzicht 2. Nieuw 3. Bewerk 4. Print 5. Zoek (zie Afb. 26) Afb Overzicht Met behulp van de functie Overzicht wordt er een totaaloverzicht getoond van het Moeder Dossier, deze functie is handig als je bijvoorbeeld via een invoerformulier iemand zoekt en dan het geheel wilt overzien Nieuw De functie Nieuw zorgt ervoor dat u een nieuwe cliënt kunt aanmaken binnen het systeem. Het onderstaande scherm wordt hiervoor geopend. Pagina 25/152

26 Afb. 27 Bij het veld BSN Moeder dient de berichtgever het burgerservicenummer in te voeren. Indien dit nummer niet bekend is, raden wij aan om een eigen uniek nummer in te voeren. NB dit hoeft niet het officiële BSN te zijn wat op scherm Vrouw gebruikt wordt. Als er wel een geldig BSN nummer wordt ingevuld (9 tekens en voldoend aan de 11-proef) wordt dit overgenomen op het scherm Vrouw. Bij het veld Meisjesachternaam vult u de achternaam in van de moeder. Bij het veld Voorletters vult u de voorletters in van de moeder. De gegevens kunnen worden opgeslagen m.b.v. de knop Opslaan. Zodra men de gegevens over de cliënt heeft ingevoerd en opgeslagen, komt men terecht in het scherm van de Zorgverlener. (zie hoofdstuk Invoerscherm Zorgverlener op pagina 41). De knop Terug zorgt ervoor dat u weer terugkomt in het scherm met de menubalk: Functies, Moeder, Formulier, Rapporten, Help. Gegevens zijn dan niet opgeslagen! Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie Bewerk Met behulp van de functie Bewerk kunt u de gegevens BSN Moeder, Meisjesachternaam en Voorletters muteren. U kunt de gemuteerde gegevens opslaan door te klikken op de knop Opslaan. Door op de knop Terug te klikken komt u weer terug in de menustructuur van alle invoerschermen. Een moeder kan alleen maar verwijderd worden door een beheerder bij DT Healthcare Solutions. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een te sturen naar onder vermelding van het ziekenhuis en het BSN van de moeder Zoek Met behulp van de Zoek functie, kunt u gegevens over een bepaalde cliënt opvragen binnen de database. Onderstaand scherm wordt dan getoond (zie Afb. 28). Binnen dit scherm heeft u de keuze uit de volgende zoekcriteria: BSN Moeder Pagina 26/152

27 In het veld BSN Moeder kunt u zoeken op het BSN-nummer van de moeder, indien dat bij u bekend is. NB dit is het BSN-nummer wat u bij het aanmaken van de moeder heeft ingegeven en niet het officiële nummer van scherm Vrouw. Meisjesachternaam In het veld Meisjesachternaam kunt u zoeken op Meisjesachternaam, vul in dit veld (een deel van) de achternaam in en klik op de knop Zoeken. Het systeem zal alle records tonen die aan de door u opgegeven zoekcriteria voldoen. Voorletters In het veld Voorletters kunt u zoeken op Voorletters, vul in dit veld één of meer voorletters in en klik op de knop Zoeken. Het systeem zal alle records tonen die aan de door u opgegeven zoekcriteria voldoen. Afb. 28 Nb.: indien er geen gegevens in de velden wordt ingevuld en op de knop Zoeken wordt geklikt, zullen alle gegevens die op dat moment in het systeem zijn ingevoerd, aan de gebruiker getoond worden. Door te klikken in de kolom BSN Moeder onder Berichten gevonden (type moeder) worden de gegevens van de betreffende cliënt uit het systeem getoond. Afb. 29 Pagina 27/152

28 5.6 Menu Contact In de menubalk onder Contact zijn indien de gegevens over een cliënt zijn ingevuld, de volgende menu s beschikbaar: Afb Nieuw Met behulp van de functie Nieuw onder het menu Contact kunt u binnen het systeem een nieuw contact voor de geselecteerde cliënt aanmaken. Door op de knop Nieuw te klikken wordt het lege invoerscherm van Zorgverlener getoond. Voor het invullen van dit scherm met de daarbij behorende invoervelden, verwijzen wij u door naar het hoofdstuk Invoerscherm Zorgverlener op pagina 41 van deze gebruikershandleiding Bewerk Met behulp van de functie Bewerk onder het menu Contact kunt u binnen het systeem een reeds eerder vastgelegde cliëntinvoer aanpassen. Eerst dient men binnen de reeds eerder geregistreerde cliënten een keuze te maken van een bepaalde cliënt door op het veld Keuze te gaan staan, de desbetreffende regel is nu donker gemarkeerd (zie Afb. 31). Afb. 31 Wanneer u een cliënt heeft geselecteerd, klikt u op de functie Bewerk binnen het menu Contact. Onderstaand scherm wordt zichtbaar (zie Afb. 32). Pagina 28/152

29 Afb. 32 De invoerrecords van een cliënt die bewerkt moeten worden, kunnen met behulp van een Kalender geselecteerd worden (zie Afb. 32). Binnen het scherm Contact zijn er 3 functie knoppen beschikbaar. Opslaan Met behulp van de functie Opslaan kunt u de contactdatum wijzigen. Verwijderen Met behulp van de functie Verwijderen kunt u de invoergegevens van een cliënt verwijderen uit het systeem. Klik op de knop Verwijderen, het systeem zal eerst nog met de waarschuwing komen of het contact inderdaad verwijderd dient te worden uit de database. Afb. 33 U kunt nu de keuze maken tussen de knop OK of Annuleren (zie Afb. 33). Terug Met behulp van de functie Terug verlaat men het menu Contact en komt men weer terug in het Registratie menu van de ingevoerde cliënten. Het scherm Contact kunt u ook verlaten met behulp van de knop (rechtsboven):. Let op: De Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie. Pagina 29/152

30 5.7 Menu Formulier In de menubalk onder Formulier is de Zoek functie beschikbaar. (Vanuit het moederdossier zijn er nog meer opties, zie Functie Nieuw/Uitvullen/Bewerk/Historie.) Afb. 34 Hiermee kunnen de ingevoerde cliënten uit de database opgezocht worden. Afb. 35 Door te klikken op Zoeken zonder selectie worden alle aanwezige formulieren van de eigen instelling (unit) getoond, gesorteerd op BSN moeder: Afb. 36 U kunt gericht zoeken met behulp van vier zoekcriteria: Pagina 30/152

31 1. Op de status van de patiëntregistratie of op de formuliernaam: zie Zoeken op formulier / patiënt. 2. Op de gebruiker / unit die het formulier heeft aangemaakt: zie Zoeken op gebruiker/unit. 3. Op de datum dat het formulier is aangemaakt of voor het laatst gewijzigd is: zie Zoeken op Datum. 4. De inhoud van bepaalde velden op sommige formulieren: zie Zoeken op Bevraagbaar veld U kunt dus bijvoorbeeld zoeken op: Status formulier = Open en Naam formulier = Kind en Formulier aangemaakt tussen en en Formulier aangemaakt door gebruiker Mesoxxx en Veld Achternaam kind op formulier Kind bevat "jansen" U krijgt dan een lijst met alle formulieren Kind die aan deze criteria voldoen. De gevonden records kunnen op de volgende wijze worden getoond op het beeldscherm: 1. Toon alle formulieren op 1 scherm 2. Toon 25 formulieren per scherm U kunt wisselen door op de betreffende tekst te klikken. Linksboven de kolom BSN Moeder wordt het aantal schermen weergegeven waarover informatie beschikbaar is. Door op <Ctrl>+P te drukken wordt de pagina afgedrukt met de getoonde records. Afb. 37 Binnen deze lijst kan men een ingevoerde cliënt selecteren door er met de muis op te klikken in de kolom Formulier. Het geselecteerde record wordt nu getoond op het scherm. De getoonde gegevens kunnen nu eventueel worden gemuteerd en opnieuw worden opgeslagen. Als geen records worden gevonden die voldoen aan de ingevulde zoekcriteria, zal het systeem hier een melding over geven. Afb Zoeken op Formulier / Patiënt Binnen het zoekcriterium Formulier/Patiënt kunt u zoeken op: Status Pagina 31/152

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 1 INLEIDING... 1-5 2 STARTEN MET UNIT4 PERSONEEL & SALARIS ONLINE... 2-7 2.1 Inloggen... 2-7 2.2 Startscherm hoofdmenu... 2-7 2.2.1 Menubalk met de standaardkeuzen...

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie