Bestuurlijke Informatieverzorging III proefexamen I - uitwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijke Informatieverzorging III proefexamen I - uitwerking"

Transcriptie

1 1. De typologie volgens het model van Starreveld betreft de overige dienstverlening. De geschenkbon kan beschouwd worden als quasigoed zodat een quasi goederenbeweging te herkennen is. Een quasigoed wil zeggen dat er sprake is van een te volgen element in de organisatie, namelijk de geschenkbon. Deze dienen na uitgifte te leiden tot een betaling door de onderneming waaraan ze geleverd zijn. Door de totale uitgegeven waarden te bepalen van alle bonnen wordt het bedrag gevonden dat aan de ondernemingen gefactureerd moet zijn en uiteindelijk op de bankrekening is bijgeschreven. Er kan nu een aansluiting gevonden worden tussen uitgegeven en te verantwoorden opbrengsten.

2 2. Risico normatieve Aangetroffen Restrisico beheersdoelstelling beheersmaatregel Webapplicatie valt uit Aan te brengen verbetering Opstellen SLA Webapplicatie bevat onjuistheden Opstellen uitwijkprocedures Invoeren interne controles m.b.t. content webapplicatie Functionarissen voeren taak niet naar behoren uit Onvolledige facturering Printen lijst verzonden door administrateur Invoeren van competentietabel voor het aanpassen van de content Opstellen taak en functiebeschrijvingen Inrichten van een informatiesysteem met prestatieondicatoren Aanleggen van automatische koppeling tussen webapplicatie en factuursoftware totalen verzonden en opboeking factuurbestand Onvolledige betaling van verzonden facturen Onjuiste uitbetaling gebruikte certificaten Onvolledige en onjuiste opname van de verplichting onderhanden Schriftelijk contract met webshops en EDI m.b.t. gebruikte Tussenrekening Functiescheiding tussen debiteurenbeheer en financiële administratie Opstellen van incassoprocedure Aanleggen contractbestand met kortingafspraak per webshop totale boekingen gebruikte certificaten, contractuele kortingen en uitbetaalde bedragen geboekte omzet en creditering tussenrekening boeking gebruikte certificaten en debitering tussenrekening

3 3. Vanuit managementperspectief zal de directeur inzicht willen krijgen in de realisatie van de doelstellingen. De doelstellingen van deze onderneming richten zich onder andere op de uit te geven en te ontvangen provisie. Indien de tussenrekening periodiek wordt gerapporteerd in de vorm van debiteringen en crediteringen kan inzicht worden verkregen in de behaalde doelstellingen m.b.t. uit te geven (creditering) en de te realiseren provisie (debitering x 3%). Een splitsing van de tussenrekening is niet noodzakelijk. Het is wel noodzakelijk dat de webapplicatie een mogelijkheid biedt om de geboekte gebruikte certificaten periodiek te analyseren zodat een aansluiting gemaakt kan worden tussen verrekende provisie en verstrekte kortingen per webshop. Daarnaast moet het geautomatiseerde systeem de uitgegeven certificaten kunnen matchen op basis van een certificaatcode. 4. Door de data uitwisseling tussen de webapplicatie, het factureersysteem en de financiële administratie te realiseren (EDI) zal de controletechnische functiescheiding overgenomen moeten worden door het geautomatiseerde systeem. Er zal sprake zijn van application controls welke een juiste en volledige verwerking moeten waarborgen. Functiescheiding tussen het testen van de webapplicatie en het ontwerpen van de webapplicatie is strikt noodzakelijk. Functiescheiding tussen muteren van het provisiepercentage en de kortingen en de controle hierop zal de juiste afwikkeling van provisies waarborgen. 5. Het Tolmodel (prof.dr. van Leeuwen RA) is een instrument voor het vaststellen van de managementinformatiebehoefte. Uit de analyse van het meerjarenplan (de missie, kritieke succesfactoren, doelen en strategie) worden de uitgangspunten en prioriteiten voor de managementinformatievoorziening afgeleid. De informatiebehoefte van de onderneming wordt bepaald door de analyse van het proces, de managementstijl en de organisatiecultuur. Ofwel in mensentaal, door goed te kijken naar de plannen van de onderneming en de organisatiestructuur wordt een optimaal managementinformatiesysteem ingericht. Welke informatie is noodzakelijk en op welke wijze is de interne organisatie in staat om informatie te verschaffen. Er ontstaat een op maat gemaakt managementinformatiesysteem. 6. De balanced scorecard kent 4 invalshoeken Extern gericht: financieel perspectief en markt- en klantperspectief Intern gericht : bedrijfsprocessen en innovatie. Invalshoek Strategische doelstelling Prestatie indicator Financieel Klant Vermogensgroei provisie op buitenlandse activiteiten Marktaandeel Europa verkrijgen Provisie op buitenlandse activiteiten Kostenrealisatie buitenlandse activiteiten met budget Toename aantal buiten Nederland gevestigde klanten Toename omzetvolume afgenomen buiten Nederland

4 Proces Innovatie Juiste afhandeling van buitenlandse webtransacties Koploper in de markt van middels vooruitstrevende technologie Aantal klachten afnemers en webshops Logbestand met fouten Concurrentiegevens met verwerkingsmethoden Marktonderzoekgegevens klantwensen 7. Informatiebehoefte m.b.t. strategisch plan: - marktgegevens omzetvolume webshops Europa. - wet- en regelgeving te bedienen landen inzake webverkopen - marktonderzoek bij webshops inzake behoefte aan te bieden dienstverlening - benodigde infrastructuur automatisering 8. Inhoud SLA De drie hoofdgroepen dienen door de kandidaat herkend te worden Algemeen - Omschrijving van de dienst - Duur en beëindiging van de overeenkomst - Vertrouwelijkheid - Contactpersonen - Berekening van tarieven en kosten - Wijze van betaling - Sancties bij niet nakomen van afspraken - Hoe om te gaan met eventuele wijzigingen in de dienst Scope/inhoud van de dienstverlening - Capaciteit - Te leveren applicaties - Toegangssnelheid gebruikers - Maximale down tijd Serviceniveau - Servicedesk/helpdesk - Backup en recovery procedures - Uitwijk naar alternatieve locatie bij calamiteiten - Beveiligingsaspecten - Escalatieschema - Aansprakelijkheid en afbakening 9. Op te nemen advies inzake internet: De risico s betreffen de uitgifte van de certificaten. Deze zijn te beschouwen als een quasi goed welke na uitgifte een waarde vertegenwoordigen ter hoogte van de gekochte geschenkbon. Risico s Deze zitten met name in: 1. De website; 2. De logistieke verwerking van de certificaten; 3. De financiële afwikkeling; 4. De toegang en de beveiliging.

5 De omvang van dit vraagstuk laat niet toe op deze vier punten uitvoerig in te gaan. Naast het onderkennen van deze punten dienen kandidaten per punt het volgende te noemen: Gevolgen van risico s voor te nemen maatregelen: 1. Website De site moet bezoekers trekken Inhoud en vorm moeten regelmatig worden gecontroleerd (met name prijzen en afleveringsvoorwaarden) Kenmerken van bezoekende ondernemingen moeten worden geregistreerd en geëvalueerd. 2. Logistieke verwerking certificaten Er moeten in de elektronische distributie en de daarop betrekking hebbende administratieve organisatie maatregelen worden getroffen zodat wereldwijd snel en efficiënt kan worden geleverd, waarbij echtheid van certificaten gewaarborgd moet zijn. 3. Financiële afwikkeling Elektronische verstrekking van certificaten dient uitsluitend aan bekende ondernemingen plaats te vinden. Er dient regelmatig getoetst te worden op kredietwaardigheid van bestaande klanten. Er dienen procedures opgesteld te worden voor de acceptatie van nieuwe klanten. 4. Toegang en beveiliging Met name de risico s van: a) Ongeautoriseerde toegang; b) Manipulaties met certificaten (ongeoorloofd verstrekken, aanpassen van de geschenkswaarde na uitgifte ) Ad a. Er zal gewerkt moeten worden met unieke gebruikersidentificatie. Na bestelling certificaten zal een bevestiging worden verstrekt aan de besteller met verzoek om elektronische extra bevestiging. Ad b. Elk elektronisch certificaat dat door het systeem uitgegeven wordt, leidt tot een automatische mailbevestiging aan de administratie van Boek een Bon B.V. onder vermelding van het unieke certificaatgegeven en de bij creatie aangemerkte waarde. 10. Als maatregelen kunnen worden genoemd: - het inventariseren van bekwaamheden (capaciteiten) welke naar verwachting van de John Vroegop in komende jaren nodig zullen zijn. - kennisverdieping door opleiding, vorming en training voor specifieke automatiseringskennis - interne communicatie gericht op onder meer voorlichting over de stand van zaken binnen Boek een Bon B.V. en het betrekken van personeelsleden bij de interne besluitvorming - stimulering en activering van motivatie ('company pride'), creativiteit (hoe kan ik de klanten van Boek een Bon B.V. zo goed mogelijk van dienst zijn) en flexibiliteit - ontwikkelen van profielschetsen van toekomstige werknemers - ontwikkelen van een set van criteria voor beoordeling functioneren - ontwikkelen van een set van criteria voor het toekennen beloning opstellen functie en taakbeschrijvingen.

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Tiende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Boekhouden geboekstaafd 2 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

IT auditing bij splitsing in de energiesector

IT auditing bij splitsing in de energiesector IT auditing bij splitsing in de energiesector Naam: Robbert van der Pol MSc Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfscoach: Danny Suykerbuyk MSc Informatics & Economics, Erasmus

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling Windesheimreeks kennis en onderzoek Zeggen hoe het is Peter Epe Lectoraat Accountancy & Controlling Colofon Dr. P. (Peter) Epe RA (2012) Zeggen hoe het is ISBN/EAD: 978-90-77901-44-1 Dit is een uitgave

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE ACC INTERNE EN EXTERNE CONTROLE Voordracht van zaterdag 13 oktober 2012 Stagiairs accountants en belastingconsulenten A. BAUWENS Accountant Bedrijfsrevisor IAB - Voordrachtcyclus stagejaar 2012 INTERNE

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie