AANSLUITEN BIJ DE IBD. Het stappenplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANSLUITEN BIJ DE IBD. Het stappenplan"

Transcriptie

1 AANSLUITEN BIJ DE IBD Het stappenplan

2 Auteur IBD Datum Maart

3 Inhoud 1. Inleiding Dienstenportfolio van de IBD Officieel aansluiten bij de IBD Bestuurlijk draagvlak Overzicht van de stappen in het aansluitproces 6 2. Stap 1: Een ACIB Doel van deze stap Wat moet u doen? Wat doet de IBD? Hoe wordt deze stap afgerond? 8 3. Stap 2 : Een VCIB Doel van deze stap Wat moet u doen? Wat doet de IBD? Hoe wordt deze stap afgerond? Stap 3: Een lijst met IP-adressen en URL s Doel van deze stap Wat moet u doen? Wat doet de IBD? Hoe wordt deze stap afgerond? Stap 4: Een gemeentelijke ICT-foto Doel van deze stap Wat moet u doen? Wat doet de IBD? Hoe wordt deze stap afgerond? 14 Bijlage 1: IBD-aansluitformulier ACIB 15 Bijlage 2: IBD-aansluitformulier VCIB 16 Bijlage 3: Lijst met gemeentelijke IP-adressen en URL s 18 Bijlage 4: Aansluitformulier Kwetsbaarheidswaarschuwingen 19 Bijlage 5: Toelichting op de gemeentelijke ICT-foto 20 3

4 1. Inleiding De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en actief sinds 1 januari Aanleiding voor de oprichting van de IBD vormen enerzijds de leerpunten uit een aantal grote incidenten op informatiebeveiligingsvlak en anderzijds de collectieve keuze van gemeenten voor coördinatie en ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging via de IBD. De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. Eén van de doelen van de IBD is het aan gemeenten leveren van concrete ondersteuning in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. Om invulling te geven aan dit doel, heeft de IBD een dienstenportfolio ontwikkeld. Een deel van dit dienstenportfolio kunt u altijd afnemen. Voor een ander deel, wat zich richt op uw specifieke gemeentelijke situatie, moet u officieel aangesloten zijn bij de IBD. De IBD werkt hierbij nauw samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Dit stappenplan beschrijft gedetaileerd het aansluitproces bij de IBD. Heeft u nog aanvullende vragen na het lezen van dit stappenplan dan kunt u contact opnemen met de IBD middels de Helpdesk van de IBD of via het e- mailadres 1.1 Dienstenportfolio van de IBD De IBD heeft drie concrete doelen. Bij het bereiken van deze doelen staat kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvermeerdering op het vlak van informatiebeveiliging bij gemeenten centraal. 1. Het preventief en structureel ondersteunen van gemeenten bij het opbouwen en onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatiebeveiliging. 2. Het leveren van integrale coördinatie en concrete ondersteuning op gemeente specifieke aspecten in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. 3. Het bieden van gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden om informatiebeveiliging in de praktijk van alle dag naar een hoger plan te tillen. Doel twee vertaalt zich in de uitwerking naar een drietal verantwoordelijkheden richting gemeenten: 1. Incidentpreventie 2. Incidentdetectie 3. Incidentcoördinatie Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden heeft de IBD een dienstenportfolio ontwikkeld. Een deel van dit dienstenportfolio kunt u altijd afnemen. Voor een ander deel, wat zich richt op uw specifieke gemeentelijke situatie, moet u officieel aangesloten zijn bij de IBD. De IBD werkt hierbij nauw samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). 4

5 Het dienstenportfolio ziet er als volgt uit: 1. Incidentpreventie Het doel van Incidentpreventie voor gemeenten is het voorkomen van incidenten. Dit door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over algemene dreigingen, door informatie te verzamelen over gemeentelijke incidenten en hierover periodiek te rapporteren. Kwetsbaarheidswaarschuwingen Het doel van de dienstverlening Kwetsbaarheidswaarschuwingen voor gemeenten is het voorkomen van incidenten. Dit door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over bij de IBD bekende aankomende of acute ICTgerelateerde beveiligingsrisico s, zoals kwetsbaarheden in soft- en/of hardware. 2. Incidentdetectie Het doel van Incidentdetectie voor gemeenten is het tegengaan van verdere verspreiding van mogelijke virussen, wormen, botnetten en aanvallen van buitenaf. De IBD waarschuwt die gemeenten waarvan bekend is dat deze gemeenten geïnfecteerde systemen hebben. 3. Incidentcoördinatie Het doel van Incidentcoördinatie voor gemeenten is, in het geval van incidenten, het beperken van de technische-, financiële- en imagoschade voor gemeenten. Het doel is tevens het voorkomen van verspreiding van deze incidenten. Een specifieke dienstverlening op dit vlak is: Crisiswoordvoering Het doel van crisiswoordvoering is om de impact van een incident of crisis zo gering als mogelijk te houden voor gemeenten. De IBD ondersteunt in geval van incidenten of crisis bij gemeenten middels concrete tips aan de woordvoerder van gemeenten. 1.2 Officieel aansluiten bij de IBD Om u als gemeente concreet te kunnen ondersteunen, is een officiële aansluiting van uw gemeente bij de IBD noodzakelijk. Zo n officiële aansluiting betekent enerzijds dat u als gemeente een aantal zaken dient in te richten om de IBD-dienstverlening af te nemen en anderzijds dat de IBD van u concrete informatie nodig heeft om gericht te kunnen handelen. Om het aansluitproces voor u als gemeente zo overzichtelijk als mogelijk te maken is in dit document een stappenplan beschreven voor het aansluiten bij de IBD. Hierin is per stap beschreven wat u als gemeenten moet doen, wie u dit binnen uw gemeente het beste kunt laten doen, wat u van de IBD kunt verwachten als u het hebt gedaan en hoe iedere stap wordt afgerond. 5

6 1.3 Bestuurlijk draagvlak Parallel aan de, in dit document beschreven stappen, is het nuttig en wenselijk om bestuurlijke aandacht te vragen voor het aansluiten op de diensten van de IBD. Dit draagt ten eerste bij aan de verbinding tussen bestuur en ambtenaren op het vlak van informatiebeveiliging, ten tweede is dit nodig omdat B&W een rol heeft tijdens het aansluitproces. De burgemeester (of de gemeentesecretaris) moet namelijk de Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging voor de gemeente aanstellen in stap 2 en heeft een rol bij ernstige crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. In het licht van de toenemende digitalisering van gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening is aandacht voor informatiebeveiliging niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk geworden. De IBD draagt hier graag haar steentje aan bij. Samen met uw gemeente en ook samen met bestuurders van uw gemeente. Want juist door intensief samen te werken, kan informatiebeveiliging in de volle breedte een onderwerp worden dat blijvend aandacht krijgt binnen uw gemeente. Ook aan de bestuurstafel. 1.4 Overzicht van de stappen in het aansluitproces Nr. Stap Wat moet een gemeente doen? 1. Aanstellen ACIB (aanstellen van een Algemene Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB)) 2. Aanstellen VCIB (aanstellen van een Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging (VCIB)) 3. Doorgeven IPadressen en URL s 4. Aanleveren gemeentelijke ICTfoto - IBD aansluitformulier ACIB invullen - Incident proces inrichten - IBD aansluitformulier VCIB invullen inclusief handtekening gemeentesecretaris of burgemeester - Lijst met gemeentelijke IP-adressen en URL s invullen - De lege foto invullen - Configuratiemanagement en patchmanagement proces inrichten Wat krijgt de gemeente? - Waarschuwingen en informatie met een niet vertrouwelijk karakter over algemene bedreigingen en incidenten - Mogelijkheid om incidenten te melden bij de IBD - Waarschuwingen en informatie met een vertrouwelijk karakter over mogelijke bedreigingen en incidenten - Mogelijkheid om incidenten, waarbij ook vertrouwelijke gegevens worden uitgewisseld, te melden bij de IBD - Waarschuwingen over mogelijk geïnfecteerde systemen - IBD kwetsbaarheidswaarschuwingen op maat over mogelijke kwetsbaarheden in hard- en software 6

7 2. Stap 1: Een ACIB 2.1 Doel van deze stap Door een Algemene Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB) aan te stellen, kan uw gemeente gebruik maken van de IBD-dienstverlening behorende bij Incidentpreventie, detectie, en -coördinatie. Bovendien krijgt u hierdoor als gemeente meer grip op uw Incident Management Proces. 2.2 Wat moet u doen? Om er voor te zorgen dat u als gemeente optimaal gebruik kunt maken van de IBDdienstverlening behorende bij Incidentpreventie, -detectie en -coördinatie, is het van belang dat de IBD in ieder geval beschikt over actuele contactgegevens van de gemeentelijke Algemene Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB). Bij sommige incidenten is het bovendien mogelijk dat bij de uitvoering van deze dienstverlening vertrouwelijke gegevens worden uitgewisseld. Dit doet de IBD alleen met een gemeentelijke Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging (VCIB). Dat kan alleen als u stap 2 van het aansluitproces heeft doorlopen. U kunt meerdere personen als ACIB doorgeven. Denk echter goed na over het aantal mensen dat als ACIB wordt aangesteld. Zoveel mogelijk mensen op de lijst zetten, heeft als nadeel dat iedereen kan denken dat de ander persoon het wel oppakt. Als er slecht 1 persoon op de lijst staat, loopt u als gemeente het risico dat het niet wordt opgepakt als deze persoon er niet is. Immers, de IBD kan geen helaas opvolging geven aan out-ofoffice antwoorden op mailtjes. Het is van groot belang dat uw gemeente het Incident Management Proces ingericht en operationeel heeft. Dit, omdat incidentmeldingen vaak een spoedeisend karakter hebben, waarbij gestructureerde opvolging noodzakelijk is. In de veelgestelde vragen op de IBD-website vindt u antwoorden op vragen als Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het ACIB-formulier? en Kan de ACIB en VCIB dezelfde persoon zijn?. U kunt de contactgegevens op het IBD-aansluitformulier ACIB (zie bijlage 1) invullen en het formulier mailen aan Een Word versie van het formulier kunt u vinden op de IBD-website op de pagina downloads Informatiebeveiligingsdienst onder het kopje aansluitformulieren. 2.3 Wat doet de IBD? De IBD registreert de gegevens van de ACIB in haar systemen. Hierna ontvangt u automatisch algemene incidentmeldingen per . 7

8 2.4 Hoe wordt deze stap afgerond? De ACIB ontvangt een bevestigingsbericht per dat hij/zij voortaan door de IBD als ACIB van uw gemeente wordt gezien. Na het afronden van deze stap kunt u de Helpdesk van de IBD 24 uur per dag, 7 dagen per week, bellen voor het melden van incidenten op telefoonnummer Tijdens kantooruren reageert de IBD binnen 30 minuten op een incidentmelding. Buiten kantooruren is de IBD bereikbaar voor spoedeisende meldingen en zal de IBD binnen 60 minuten reageren op een telefonische oproep. U bent als gemeente zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de contactgegevens van de ACIB. U kunt de contactgegevens wijzigen door opnieuw een IBD-aansluitformulier ACIB in te vullen en te mailen naar 8

9 3. Stap 2 : Een VCIB 3.1 Doel van deze stap Door een Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging (VCIB) aan te stellen kan uw gemeente optimaal gebruik maken van de dienstverlening behorende bij Incidentpreventie, -detectie, -coördinatie, ook als er vertrouwelijke gegevens moeten worden uitgewisseld. Een tweede doel van deze stap is uw gemeente voor te bereiden op de volgende stappen in het aansluitproces. Zonder aangestelde VCIB kunnen de stappen 3 en 4 van dit stappenplan namelijk niet worden uitgevoerd. 3.2 Wat moet u doen? Bij het gebruik van de IBD-dienstverlening aangaande Incidentpreventie, -detectie en - coördinatie komt het regelmatig voor dat door de IBD vertrouwelijke informatie wordt verstrekt. Reden waarom de IBD van uw gemeente één of meer Vertrouwde Contactpersonen Informatiebeveiliging (VCIB) dient vast te leggen. Het NCSC en de IBD behandelen de door gemeenten aangeleverde informatie vertrouwelijk en verwachten dat ook van u als gemeente. Door als gemeente een Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging (VCIB) aan te stellen en de contactgegevens aan de IBD door te geven, kunt u deze dienstverlening bij de IBD afnemen. De burgemeester of de gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het aanstellen van een VCIB. In de veelgestelde vragen op de IBD-website vindt u antwoorden op vragen als Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB-formulier? en Moet met iedere VCIB een intake-gesprek gevoerd worden?. U kunt de contactgegevens op het IBD-aansluitformulier VCIB (zie bijlage 2) invullen en het formulier mailen aan Een Word versie van het formulier kunt u vinden op de IBD-website op de pagina downloads Informatiebeveiligingsdienst onder het kopje aansluitformulieren. 3.3 Wat doet de IBD? De IBD registreert de gegevens van de VCIB in haar systemen. Met de VCIB wordt door de IBD individuele intakegesprekken gevoerd om afspraken te maken over wat deze vertrouwelijkheid inhoudt. Zo kan het voorkomen dat de VCIB informatie ontvangt, die absoluut niet met anderen binnen uw gemeente gedeeld mag worden. 9

10 3.4 Hoe wordt deze stap afgerond? Uw VCIB ontvangt een bevestigingsbericht per dat hij/zij voortaan door de IBD als VCIB van uw gemeente wordt gezien. Uw burgemeester en/of gemeentesecretaris ontvangt een bevestiging per dat zijn/haar gemeente stap 1 en 2 van het aansluiten bij de IBD heeft doorlopen, inclusief de na(a)m(en) van de aangemelde ACIB( s) en VCIB( s) en een uitleg over de volgende stappen in het proces. Zodra de vertrouwelijke contactpersonen zijn vastgelegd bij de IBD, zijn dit de personen die incidenten met een vertrouwelijk karakter mogen melden en opvolgen bij de IBD. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de contactgegevens van de VCIB. U kunt de contactgegevens wijzigen door opnieuw een IBDaansluitformulier VCIB in te vullen en te mailen naar 10

11 4. Stap 3: Een lijst met IP-adressen en URL s 4.1 Doel van deze stap Nadat de VCIB is vastgelegd bij de IBD, kunt u als gemeente uw IP- adressen en URL s doorgeven aan de IBD en hierdoor gebruik gaan maken van de dienstverlening behorende bij Incidentdetectie. 4.2 Wat moet u doen? De IBD vraagt u om een lijst met IP-adressen en URL s te maken en deze door te geven aan de IBD. U kunt een voorbeeld van deze lijst vinden in bijlage 3. Een Word versie van het formulier kunt u vinden op de IBD-website op de pagina downloads Informatiebeveiligingsdienst onder het kopje aansluitformulieren. De lijst dient u te versleutelen en te mailen naar Stuur het wachtwoord niet mee. De IBD neemt telefonisch contact met u op over het wachtwoord van het versleutelde document. In de veelgestelde vragen op de IBD-website vindt u antwoorden op vragen als Hoe versleutel ik de formulieren voor stap 3 en 4? en Welke IP-adressen moet de gemeente doorgeven als het gaat om ketenpartijen (bijv. Zorgloket)?. De in gebruik zijnde gemeentelijke IP-adressen en URL s worden gebruikt door de IBD, i.s.m. met het NSCS om te controleren of deze voorkomen op lijsten die het NCSC ontvangt. Bijvoorbeeld lijsten met systemen die contact hebben gezocht met een bepaald Botnet. 4.3 Wat doet de IBD? De IBD neemt de gegevens op in haar systemen en geeft de gegevens anoniem door aan het NCSC. 4.4 Hoe wordt deze stap afgerond? De VCIB ontvangt een ontvangstbevestiging van het versleutelde bestand. De VCIB ontvangt een op het moment dat de IP-adressen en URL s zijn opgenomen in het geautomatiseerde detectieprogramma van het NCSC. Dit kan enkele weken duren. Indien daarna een besmetting is geconstateerd die betrekking heeft op uw gemeente, neemt de IBD contact op met de VCIB per of telefoon. 11

12 Uw burgemeester en/of gemeentesecretaris ontvangt een bevestiging per dat zijn/haar gemeente stap 3 van het aansluiten bij de IBD heeft doorlopen en een uitleg over de volgende stappen in het proces. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de IP-adressen en URL s. U kunt de gegevens wijzigen door opnieuw een Lijst met gemeentelijke IPadressen en URL s in te vullen en te mailen naar 12

13 5.1 Stap 4: Een gemeentelijke ICT-foto 5.1 Doel van deze stap Door informatie aan te leveren over de bij uw gemeente in gebruik zijnde hard- en software, kunt u gebruik maken van de dienstverlening Kwetsbaarheidswaarschuwingen voor gemeenten. Het doel van de dienstverlening Kwetsbaarheidswaarschuwingen is het voorkomen van incidenten. Dit door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over bij de IBD bekende aankomende of acute ICT-gerelateerde beveiligingsrisico s, zoals kwetsbaarheden in soft- en/of hardware. 5.2 Wat moet u doen? In overleg met het NCSC is een bestand samengesteld met veel voorkomende hard- en software, de zogenaamde lege gemeentelijke ICT-foto. Deze lege foto kunt u opvragen bij de IBD. In het lege foto-bestand dient u aan te geven welke hard- en software bij uw gemeente in gebruik is. Voor het invullen van de lege foto heeft de IBD een aparte toelichting opgesteld. Deze toelichting vindt u in bijlage 5. Behalve het vullen van de foto moet u nadenken over de beste plek waar de Kwetsbaarheidswaarschuwingen in de organisatie kunnen binnenkomen. Dit kan de ACIB zijn, maar bijvoorbeeld ook een helpdesk of servicedesk. Belangrijk is dat de waarschuwingen worden geregistreerd, dat gestructureerd opvolging wordt gegeven en dat duidelijk is in welke gevallen er geëscaleerd moet worden. In bijlage 4 vindt u het aansluitformulier Kwetsbaarheidswaarschuwingen, waarop u apart kunt aangeven waar de waarschuwingen moeten binnenkomen, wie het periodiek overzicht van de waarschuwingen moet ontvangen en naar welk mobiel nummer een sms gezonden moet worden als er een kwetsbaarheidwaarschuwing is met een hoge inschatting van zowel kans als impact (een zgn. [H/H]-advies). Een Word versie van het formulier kunt u vinden op de IBD-website op de pagina downloads Informatiebeveiligingsdienst onder het kopje aansluitformulieren. In de veelgestelde vragen op de IBD-website vindt u antwoorden op vragen als Hoe vul ik de lege ICT-foto? en Hoe versleutel ik de formulieren voor stap 3 en 4?. Stuur het gevulde ingevulde en ondertekende aansluitformulier Kwetsbaarheidswaarschuwingen en het versleutelde foto-bestand aan Stuur het wachtwoord niet mee. De IBD neemt telefonisch contact met u op over het wachtwoord van het versleutelde document. 13

14 5.3 Wat doet de IBD? De IBD registreert de geleverde gegevens in haar systemen. 5.4 Hoe wordt deze stap afgerond? De VCIB en de ACIB ontvangen een op het moment dat de IBD de gemeentelijke ICT-foto in haar systemen heeft verwerkt. Vanaf dit moment ontvangt uw gemeente gerichte Kwetsbaarheidswaarschuwingen. Uw burgemeester en/of gemeentesecretaris ontvangt een bevestiging per dat zijn/haar gemeente stap 4 van het aansluiten bij de IBD heeft doorlopen met de mededeling dat het aansluitproces bij de IBD is voltooid. 14

15 Bijlage 1: IBD-aansluitformulier ACIB Naam Gemeente: Algemeen Contactpersoon Informatiebeveiliging Naam De heer / Mevrouw Functie adres Telefoonnummer kantoor Telefoonnummer mobiel 1 (voorkeur) Telefoonnummer mobiel 2 (alternatief) Handtekening Tweede Algemeen Contactpersoon Informatiebeveiliging Naam De heer / Mevrouw Functie adres Telefoonnummer kantoor Telefoonnummer mobiel 1 (voorkeur) Telefoonnummer mobiel 2 (alternatief) Handtekening Dit document verzenden naar De persoonsgegevens die de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening vallen onder het Vrijstellingenbesluit van de WBP. De Informatiebeveiligingsdienst respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de WBP wordt behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 15

16 Bijlage 2: IBD-aansluitformulier VCIB Naam Gemeente: Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging Naam De heer / Mevrouw Functie adres Telefoonnummer kantoor Telefoonnummer mobiel 1 (voorkeur) Telefoonnummer mobiel 2 (alternatief) Tweede Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging Naam De heer / Mevrouw Functie adres Telefoonnummer kantoor Telefoonnummer mobiel 1 (voorkeur) Telefoonnummer mobiel 2 (alternatief) Bevoegd vertegenwoordiger Naam Functie adres 16

17 Ondertekening 1. Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging Ondergetekende, aangewezen als Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging van de gemeente voor de IBD, verklaart de vertrouwelijke gegevens die hem door de IBD ter beschikking worden gesteld vertrouwelijk te behandelen. Naam : Datum : Handtekening: 2. Tweede Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging Ondergetekende, aangewezen als Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging van de gemeente voor de IBD, verklaart de vertrouwelijke gegevens die hem door de IBD ter beschikking worden gesteld vertrouwelijk te behandelen. Naam : Datum : Handtekening: 3. Bevoegd vertegenwoordiger Ondergetekende, bevoegd vertegenwoordiger van de gemeente verklaart dat de op dit formulier ingevulde contactpersonen bevoegd zijn de gemeente te vertegenwoordigen in haar contacten met de IBD, en bevoegd zijn om vertrouwelijke gegevens te behandelen namens de gemeente. Naam : Datum : Handtekening : Dit document verzenden naar De persoonsgegevens die de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening vallen onder het Vrijstellingenbesluit van de WBP. De Informatiebeveiligingsdienst respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de WBP wordt behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 17

18 Bijlage 3: Lijst met gemeentelijke IP-adressen en URL s Gemeente: Begin IP adres Eind IP adres Range Range Range IP nummer URL Eventuele hostingpartij Noodnummer hostingpartij Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging Naam: Datum: Handtekening: Dit document versleuteld verzenden naar Stuur het wachtwoord niet mee. De IBD neemt telefonisch contact met u op over het wachtwoord van het versleutelde document. De persoonsgegevens die de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening vallen onder het Vrijstellingenbesluit van de WBP. De Informatiebeveiligingsdienst respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de WBP wordt behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 18

19 Bijlage 4: Aansluitformulier Kwetsbaarheidswaarschuwingen Naam Gemeente: adressen voor verzending Kwetsbaarheidswaarschuwingen adressen voor verzending periodiek overzicht Kwetsbaarheidswaarschuwingen Telefoonnummer mobiel voor sms bij H/H waarschuwingen (let op, ook buiten kantoortijd!) (vult u hier niets in dan ontvangt u geen SMS bij H/H) Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging Naam : Datum: Handtekening : Het bestand Gemeentelijke ICT-foto moet versleuteld verzonden worden naar het wachtwoord niet mee. De IBD neemt telefonisch contact met u op over het wachtwoord van het versleutelde document. De persoonsgegevens die de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening vallen onder het Vrijstellingenbesluit van de WBP. De Informatiebeveiligingsdienst respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de WBP wordt behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 19

20 Bijlage 5: Toelichting op de gemeentelijke ICTfoto Hoe komt de lege foto tot stand? De IBD stelt een zogenaamde Lege ICT-foto ter beschikking aan gemeenten die willen aansluiten bij de IBD. Dit is een Excel-bestand met veel voorkomende hard- en softwareproducten. Het is een selectie uit de productenlijst van het Amerikaanse normalisatieinstitut NIST (http://nvd.nist.gov/cpe.cfm) die is aangevuld met specifieke gemeentelijke software uit o.a. de KING-softwarecatalogus. In de foto is een speciaal veld opgenomen waarin het Common Platform Enumeration (CPE) ID staat. Als een product dit ID heeft, is dit de unieke CPE identificatie zoals die is vastgelegd door NIST. Hoe vul ik de ICT-foto? De IBD realiseert zich dat niet iedere gemeente beschikt over een actuele en volledige CMDB die de benodigde informatie voor de foto eenvoudig en snel kan leveren. Daarom hieronder een kort overzicht van een aantal verschillende manieren om de benodigde informatie voor het vullen van de foto te verzamelen en actueel te houden. Idealiter verloopt het proces als volgt: IBD levert de Lege ICT-foto De gemeente vergelijkt dit bestand met de gemeentelijke CMDB en plaatst in het lege fotobestand een vinkje bij de items die in gebruik zijn De gemeente versleutelt dit bestand en mailt het naar Is er geen volledige CMDB voorhanden dan heeft u als gemeente nog de volgende mogelijkheden om zonder veel moeite de ICT-foto te vullen: Combineer afzonderlijke overzichten (inkoop, contractbeheer, facturen, losse databases bij netwerkbeheer of servicedesk, licentiebeheer, verzekeringsoverzichten e.d.) Gebruik tooling (scanning, spider) om uw componenten geautomatiseerd in kaart te brengen Maak een rondje langs netwerk- en systeembeheerders met de Lege ICT-foto Denk van buiten naar binnen, welke systemen komen eventuele hackers als eerste tegen? Zorg er in ieder geval voor dat die systemen vermeld staan in de Lege ICT-foto Hoe vaak moet ik een nieuwe foto aanleveren? De IBD adviseert u om jaarlijks een nieuwe ICT-foto aan te leveren bij de IBD. Bij grote wijzigingen aan de infrastructuur of operatingsystemen is het raadzaam om vlak hierna een nieuwe foto te leveren aan de IBD. Hoe werkt dat bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden? Als u onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten en u beheert de gehele ICT van alle gemeenten in één omgeving, dan hoeft u maar één foto aan te leveren bij de IBD. 20

21 Beheert u meerdere afzonderlijke omgevingen voor verschillende gemeenten dan kunt u er voor kiezen om per gemeente een afzondelijke ICT-foto te leveren. Denk er dan wel aan om ook afzonderlijke aansluitformulieren kwetsbaarheidswaarschuwingen in te vullen met per omgeving een apart adres. Op die manier kunt u makkelijk onderscheiden welke kwetsbaarheidswaarschuwing op welke gemeente van toepassing is. 21

22 INFORMATIEBEVEILIGINGSDIENST V00R GEMEENTEN (IBD) NASSAULAAN JS DEN HAAG POSTBUS GK DEN HAAG HELPDESK ALGEMEEN FAX

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD IBD DIENSTENPORTFOLIO Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD Auteur IBD Datum september 2013 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Kernactiviteiten en diensten 4 1.1 Officieel aansluiten bij de IBD 6

Nadere informatie

HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND?

HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND? HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND? Auteur IBD Datum Januari 2015 2 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Hoe komt de inschaling van kwetsbaarheidswaarschuwingen tot stand? 5 2.1 Inschaling

Nadere informatie

ANTI-MALWARE BELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ANTI-MALWARE BELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ANTI-MALWARE BELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Anti-malware beleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Back-up en Recovery Gemeente Versienummer

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

HOSTING imuis ONLINE OP DE SERVER VAN DE ACCOUNTANT OF HOSTINGPARTIJ

HOSTING imuis ONLINE OP DE SERVER VAN DE ACCOUNTANT OF HOSTINGPARTIJ HOSTING imuis ONLINE OP DE SERVER VAN DE ACCOUNTANT OF HOSTINGPARTIJ Internetboekhouden op uw eigen server hosten via imuis Online (Web-Based) brengt veel voordelen met zich mee, maar wij adviseren wel

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie