Marktonderzoek naar de evolutie van Facilitair Management in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktonderzoek naar de evolutie van Facilitair Management in België"

Transcriptie

1 Samenvatting Deze scriptie is gemaakt naar aanleiding van de specifieke opdracht: Marktonderzoek: Evolutie van Facility Management in België. Een enquête werd afgenomen in 362 middelgrote en grote bedrijven. De ondervraagde bedrijven komen uit verschillende sectoren, 14,9% uit de dienstverlenende sector, 8% uit distributie/ logistiek en transport sector, 9,1% uit de financiële en juridische sector, 9,9% uit de gezondheidszorg, 7,7% uit de chemie en farmaceutica, 16% uit overheidsinstanties en onderwijsinstellingen, 26,2% uit productie-units, 8% uit winkelketens en verkoop. De meerderheid van de ondernemingen behoorde tot de private sector, maar er waren tevens een 16% overheidsbedrijven onder de respondenten. Vooral middelgrote en grote organisaties met meer dan 5 werknemers namen deel aan de bevraging. De enquête was gericht naar Facility Managers of mensen op beslissingsniveau betreffende het uitbesteden van diensten daar die het dichtst bij de operationele processen staan. In deze scriptie wordt getracht het verloop van het onderzoek weer te geven, getoetst aan de theorie waaraan een degelijk marktonderzoek moet voldoen en aangevuld door bijkomende informatie betreffende Facility Management. Ook vindt men in deze scriptie 2 soortgelijke onderzoeken, van andere instellingen, terug en hun resultaten. Deze 2 onderzoeken zijn een waardevolle aanvulling aan de scriptie. Claudia Struyf -1- Academiejaar 24 25

2 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 FACILITY MANAGEMENT: EEN LITERATUURVERKENNING ALGEMEEN FACILITAIRE DIENSTEN: BEHEER OUTSOURCING OF UITBESTEDEN FACILITAIRE AANBIEDER EN MAINCONTRACTOR FMIS OF SERVICE DESK OF HELPDESK OF CENTRAAL MELDPUNT OF SERVICE PUNT 12 3 VRAAGSTELLING ONDERZOEKSDOEL PRAKTIJKDOEL DEFINITIEVE VRAAGSTELLING PROEFVERSIE DEFINITIEVE VRAAGSTELLING 15 4 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK METHODISCHE KARAKTERISERING VAN HET ONDERZOEK ONDERZOEKSTYPE ONDERZOEKSONTWERP POPULATIE/STEEKPROEF TOEGEPASTE THEORIE PRAKTISCH TOEGEPAST BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEKSINSTRUMENT DATA VERZAMELING METHODE GESTRUCTUREERDE DATAVERZAMELING DIRECTE DATAVERZAMELING STATISTISCHE VERWERKING: MEETNIVEAU 25 Claudia Struyf -2- Academiejaar 24 25

3 4.3.5 BETROUWBAARHEID VAN HET ONDERZOEK VALIDITEIT VAN HET ONDERZOEK VOOR-EN NADELEN VAN HET INTERVIEW SCHRIFTELIJK INTERVIEWEN GESLOTEN VRAGEN FORMULERING VAN DE VRAGEN FORMULERING VAN DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN OPZET VAN DE VRAGENLIJST ERVARINGEN BIJ DE DATAVERZAMELING VERWERKING EN PREPARATIE VAN DE GEGEVENS 3 5 RESULTATEN INLEIDING AANTAL ONTVANGEN ENQUÊTES AANTAL WERKNEMERS PER SECTOR PLAATS VAN DE FACILITAIRE DIENST IN DE ORGANISATIE: DE RESULTATEN INLEIDING CONCLUSIES RESULTATEN VAN UITBESTEDEN OF OUTSOURCING VAN DIENSTEN BIJ ONDERNEMINGEN WIE BESTEEDT ER DIENSTEN UIT? REDENEN VAN DE ONDERNEMING OM DIENSTEN TE GAAN UITBESTEDEN REDENEN VAN DE ONDERNEMING OM GEEN DIENSTEN UIT TE BESTEDEN WELKE DIENSTEN BESTEEDT MEN UIT? IS ER EEN HELPDESK AANWEZIG IN DE ORGANISATIE? HOE VERLOOPT DE RAPPORTERING? TOEKOMSTBEELD: RESULTATEN 78 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 85 7 EVOLUTIE VAN FACILITY MANAGEMENT IN BELGIË UITGEVOERD DOOR HET KU LEUVEN INLEIDING DOELSTELLINGEN VAN DE STUDIE DEFINITIES EN CONCEPTEN FACILITY MANAGEMENT IN DE ORGANISATIE FACILITY MANAGEMENT DIENSTEN RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK IDENTIFICATIE VAN DE RESPONDENTEN M² IN GEBRUIK - EIGENDOM 92 Claudia Struyf -3- Academiejaar 24 25

4 7.4.3 FUNCTIE VAN DE RESPONDENTEN GEBRUIK VAN DE TERM FACILITY MANAGEMENT FACILITY MANAGEMENT IN HET ORGANIGRAM VAN DE ONDERNEMING FACILITY MANAGEMENT AFDELING FACILITY MANAGEMENT ALS HANDELSEENHEID? FACILITY MANAGEMENT: OUTSOURCING OF UITBESTEDEN UITBESTEDEN: BESLISSINGSPROCES SAMENWERKING MET SERVICE AANBIEDERS VOORSTELLING VAN DE MARKT VOOR FACILITY MANAGEMENT MOGELIJKE HYPOTHESES VOOR FACILITY MANAGEMENT CONCLUSIES 17 8 ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN ZAKEN I.V.M. FACILITY MANAGEMENT IN INLEIDING RESULTATEN EN CONCLUSIES 18 9 EVALUATIE, (BELEID)AANBEVELINGEN EN SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK EVALUATIE PRODUCTEVALUATIE PROCESEVALUATIE ONDERZOEKSLOGBOEK SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 115 LITERATUUR 116 BIJLAGEN PLAN VAN AANPAK + PLANNING 2 TABELLEN EN RELATIES ACCESS 3 FORMULIER INVULBLAD ACCESS 4 VOORBEELD VAN EEN QUERY IN ACCESS 5 INFORMATI GERICHT NAAR LILIANE PINTELON K.U. LEUVEN Claudia Struyf -4- Academiejaar 24 25

5 Voorwoord Ik ben laatstejaarsstudente Facility Management in de Katholieke Hogeschool St- Lieven te St-Niklaas. Naar aanleiding van mijn studie heb ik bij Facilicom Consultancy in Antwerpen mijn stage doorgebracht gedurende 5 maanden. Mijn stagementor was de operationele manager van Facilicom Consultancy, dhr. K. Cornelis. Hij heeft mij een inzicht gegeven in de werking van consultancy ondernemingen. Om een algemeen overzicht te verkrijgen van de huidige markt van Facility Management in België heb ik, van dhr. K. Cornelis, de opdracht gekregen om een marktonderzoek uit te voeren naar wat er zoal leeft bij de Facility Managers en de bijbehorende ondernemingen in deze tijden. Ik wil dhr. K. Cornelis dan ook danken dat ik door het uitvoeren van dit marktonderzoek mijn algemene kennis met betrekking tot Facility Management kon vergroten, evenals voor de begeleiding en het vlotte verloop van de stage. Ik wil ook mijn stagedocent, dhr. W. Andries, bedanken voor de goede begeleiding tijdens het verloop van de stage. Zeker niet te vergeten zijn de medewerkers van Facilicom Consultancy, General Office Maintenance, Prorest en GTS Taptechnieken. Ik wil hen danken voor hun behulpzaamheid tijdens mijn verkenning van de holding Facilicom Services Group. Mijn stage heeft mij een goede kennis gegeven van wat er bij consultancy ondernemingen dagelijks gebeurt. Dit was interessant om de vergelijking te zien tussen de service aanbieder en de klant. Zeker omdat ik mijn 4 weken durende stage in het 2 de jaar doorbracht bij de zogenaamde klant. De vergelijking is essentieel om een goed en overzichtelijk beeld te vormen van het Facility Management dat dezer dagen leeft in België. Ik heb aan deze stage bijgevolg enkele heel goede herinneringen overgehouden. Als laatste wil ik het Centrum voor het Industrieel Beleid van het K.U. Leuven danken, waarbij mijn aandacht vooral uitgaat naar Pintelon Liliane. Zij zorgde ervoor dat ik de resultaten van hun onderzoek verkregen heb (zie hoofdstuk 7) welke tot een essentiële bijdrage hebben geleid in deze scriptie. Sint-Niklaas, juni 25 Claudia Struyf Laatstejaarsstudente Facility Management Claudia Struyf -5- Academiejaar 24 25

6 1 Inleiding Tussen september 24 en januari 25 organiseerde de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (stagiaire Claudia Struyf) onder impuls van Facilicom Consultancy (dhr. K. Cornelis) een onderzoek over Facility Management in België. Het onderzoek trachtte een licht te werpen op de praktijk van het Facility Management in bedrijven. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van informatie om op basis daarvan maatregelen te kunnen nemen die een gunstig effect hebben op de tevredenheid van de klanten en daarmee op het imago van Facilicom Consultancy. Anderzijds is het doel van het onderzoek ook om een beeld te krijgen van de huidige behoeften op de markt i.v.m. uitbesteden/eigen beheer bij ondernemingen in België. Een laatste doel van het onderzoek is om eventueel aan prospectie te kunnen gaan doen met de bekomen informatie van de enquêtes. Dit is vooral vanuit commercieel oogpunt interessant. Een enquête werd afgenomen in 362 middelgrote en grote bedrijven. De ondervraagde bedrijven komen uit verschillende sectoren. De opdeling van de sectoren waar het onderzoek op werd uitgevoerd is bekomen in samenspraak met de stagementor (Dhr. K. Cornelis). Er werd voor deze opdeling gekozen omdat deze cijfers het belangrijkste zijn voor de sector waarin Dhr. K. Cornelis functioneert (vanuit het standpunt service aanbieder) en op welke sector het bedrijf zich in de toekomst meer kan gaan richten om een concurrentieel voordeel te verkrijgen. De respons van de verschillende sectoren varieerde in omvang: 14,9% uit de dienstverlenende sector, 8% uit distributie/ logistiek en transport sector, 9,1% uit de financiële en juridische sector, 9,9% uit de gezondheidszorg, 7,7% uit de chemie en farmaceutica, 16% uit overheidsinstanties en onderwijsinstellingen, 26,2% uit productie-units, 8% uit winkelketens en verkoop. De meerderheid van de ondernemingen behoorde tot de private sector, maar er waren tevens 16% overheidsbedrijven onder de respondenten. Vooral middelgrote en grote organisaties met meer dan 5 werknemers namen deel aan de bevraging. De enquête was gericht naar Facility Managers of mensen op beslissingsniveau betreffende het uitbesteden van diensten daar die het dichtst bij de operationele processen staan. Men vroeg aan de respondenten o.a. of men aan uitbesteden deed, welke diensten uitbesteed werden, hoe de rapportering verloopt, hoe men de toekomst i.v.m. Facility Management en uitbesteden ziet, wat de plaats in het organigram is van de Facility Manager, enz. Om een zo uitgebreid mogelijk inzicht te verkrijgen in de huidige praktijk van Facility Management zijn er aan het onderzoek van Claudia Struyf 2 soortgelijke onderzoeken bijgevoegd waarvan: 1 onderzoek van de KU Leuven; 1 onderzoek van de Hallen van Kortrijk, de Belgische chapter van de International Facility Management Association (IFMA) en de Special Intrest Group (SIG) o.l.v. MCS. Claudia Struyf -6- Academiejaar 24 25

7 2 Facility Management: een literatuurverkenning Elk onderzoek begint met een literatuurverkenning, zodat de praktijk van het onderzoek getoetst kan worden aan de theorie. In deze literatuurverkenning zitten ook reeds voorlopige vraagstellingen (de verschillende doelen van het onderzoek) die kunnen resulteren in de definitieve vraagstelling voor het onderzoek (zie Hoofdstuk 3 Vraagstelling). 2.1 Algemeen Definitie Facility Management 1 : Facility Management is het integraal managen (plannen en bewaken) en realiseren van de huisvesting, de services en de middelen die bij moeten dragen aan een effectieve, efficiënte, flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen van een organisatie in een veranderende omgeving. (Regterschot, 1988) Facility Management is een moderne omschrijving voor een aantal reeds lang bestaande taken. In feite omvat Facility Management alles wat te maken heeft met onderhoud en beheer van gebouwen en installaties. Organisatorisch waren ze gehuisvest bij financiële afdelingen of bij afdelingen algemene zaken waar meestal diverse functies waren ondergebracht. Iets later werd deze sector betiteld als serviceafdeling, waarmee men iets toevoegde aan de lading die door de vlag gedekt werd. De oudere ondersteunende organisaties werkten meer vanuit hun eigen taken en doelstellingen dan vanuit het oogmerk klant. De term service illustreert de verandering ten opzichte van de vroegere situatie. In plaats van intern werd men extern gericht en daarmee veranderde tevens de naam van de organisatie. Onveranderd bleef echter de wijze waarop de afdeling werd aangestuurd: afrekening op resultaat en een eigen financiële verantwoordelijkheid waren absoluut geen gemeengoed. Door nieuwe inzichten in de kosten van beheer en onderhoud, door de aangescherpte wetgeving inclusief milieu eisen, en door de noodzaak om ook bij onderhoud en beheer met lange termijn planning te gaan werken, is het Facility Management een actueel onderwerp geworden. 1 J. VAN KRIMPEN, Facilitaire dienstverlening doorgelicht, pagina 14. Claudia Struyf -7- Academiejaar 24 25

8 Facilitair Manager: Raad van Bestuur Gebouwgebonden activiteiten: - Schoonmaak - Bewaking - Onderhoud - Kantoorinrichting Personeelsgebonden activiteiten - Catering - Beveiliging - Dienstkleding Procesgebonden activiteiten - Logistiek - Informatievoorziening (post, archief, tekstver werking, reprografie, telefoon, e.d.) Ondersteunen van het primaire proces Ondersteunen van de interne en de externe klant Fig. 1: Verschillende kernactiviteiten die de Facility Manager uitvoert De uitdaging voor een Facility Manager ligt hierin, dat producten en/of diensten moeten worden vormgegeven naar de (te verwachten) ontwikkelingen in de organisatie als geheel. Om dit adequaat te kunnen doen, zullen de diverse vormen van interne dienstverlening gecoördineerd moeten worden op basis van een door het Facility Management opgesteld beleidsplan. Tevens zal de interne dienstverlening moeten omschakelen van een functionele benadering naar een op de interne klant gerichte benadering. Facilitaire dienstverlening is mensenwerk. De sleutel tot excellente facilitaire dienstverlening ligt dan ook in de eerste plaats bij de medewerkers van de facilitaire organisatie. Zij kunnen met de juiste motivatie, kennis en vaardigheden de beschikbare middelen en systemen optimaal inzetten en hiermee voorzien in de behoefte van hun klanten. Hedendaagse facilitaire organisaties nemen hiërarchisch een andere positie in als de vroegere afzonderlijke ondersteunende afdelingen. Zij functioneren veelal op het businessniveau en de directeur van het facilitaire bedrijf zit direct onder de Raad van Bestuur waarmee een band onderhouden wordt. Dat is logisch omdat vaak vijftien tot twintig procent van de arbeidskosten moeten worden uitgegeven aan bijkomende facilitaire ondersteuning. De facilitaire organisatie is na de post arbeidskosten vaak de grootste uitgavenpost van de organisatie. Claudia Struyf -8- Academiejaar 24 25

9 Vandaag de dag ziet men ook dat de facilitaire dienst minder gedecentraliseerd is in de onderneming maar dat deze zich gaat centraliseren in verschillende kernactiviteiten (zie fig. 1): personeelsgebonden activiteiten, gebouwgebonden activiteiten, procesgebonden activiteiten. 2 1 ste doel van het onderzoek: Het onderzoek zou moeten uitwijzen wat de huidige afdeling van de facilitaire organisatie in het organigram is van de meeste ondernemingen en onder welke functiebenaming de Facility Manager zich tegenwoordig profileert. Het onderzoek zou ook moeten uitwijzen of de facilitaire dienst gecentraliseerd is in de onderneming of gedecentraliseerd is. In dit kort algemeen overzicht kan men zich al een beeld gaan vormen over Facility Management en de Facility Manager. Er komt echter nog veel meer bij kijken. Enkele basisbegrippen die in de loop van het onderzoek nog ter sprake zullen komen: Uitbesteden, Maincontracting, Facility aanbieder, Servicedesk,. Deze worden hieronder dan ook beschreven. 2.2 Facilitaire diensten: beheer De huidige markt biedt verschillende mogelijkheden om het Facility Management te laten verzorgen: uitbesteden aan derden; maincontracting; eigen beheer. Deze opties hebben elk hun voor-en nadelen maar de uiteindelijke keuze/beslissing van de onderneming hangt van verschillende factoren af. 2de doel van het onderzoek: De studie die uitgevoerd werd zou opheldering moeten geven over wat de doorslaggevende factoren zijn om te opteren voor uitbesteden, maincontracting of eigen beheer. 2 Tekst gebaseerd op: LAHAUT, H., Duurzaam Facility Management in een dynamische omgeving, Maintenance magazine Benelux, jaargang 1 (21), okt/nov., nr.55, p VAN DEN EYNDE, D., Strategisch Facility Management, wanneer globalisering rijmt met uitbesteding, ProFacility magazine, 24, aug/sept/okt., nr. 3, p DRS. WESSEL YTSMA, De vele gezichten van facility management, pagina Claudia Struyf -9- Academiejaar 24 25

10 2.2.1 Outsourcing of uitbesteden Outsourcing of uitbesteden is een term die zich de voorbije jaren in sterk stijgende lijn zich heeft weten waar te maken. Een mogelijke definitie zou kunnen zijn: Definitie uitbesteden: Ondersteunende functies/diensten, die niet tot de kernactiviteiten behoren van de onderneming, door een professionele gespecialiseerde partner (dienstenleverancier of externe firma) het beheer laten verzorgen (zie fig. 2). Praktisch gesproken zijn er twee belangrijk vormen van uitbesteding: structureel en ad hoc. Bij structurele uitbesteding neemt de externe partij niet alleen het werk, maar ook (deels) de mensen en middelen over. Bij ad hoc uitbesteding geldt dat niet; hier is vooral sprake van incidenten en speciale types werk die worden uitbesteed. Is er een keuze voor structurele uitbesteding gemaakt, dan is deze niet of nauwelijks terug te draaien. De interne organisatie heeft een geheel nieuwe vorm gekregen. Ook de sterke band met de externe dienstverlener is moeilijk te verbreken, zodra er sprake is van maatwerk en een partnershiprelatie. 3 KLANT Facilitair Management Locatie(s), Gebouw(en), Departementen. ACTIVITEITEN Werkorders UITBESTEDEN Dienstenleverancier Disciplines Fig. 2: Proces tussen klant en dienstenleverancier 3 de doel van het onderzoek: de tevredenheid bij de klant te gaan bepalen i.v.m. de rapportering in de relatie dienstenleverancier-klant; een duidelijk beeld te geven betreffende welke diensten uitbesteed worden; aantonen of er een causaal verband aanwezig is tussen de sector waarin de onderneming zich profileert en het soort diensten dat uitbesteed wordt. 3 DRS. WESSEL YTSMA, De vele gezichten van facility management, pagina 112 Claudia Struyf -1- Academiejaar 24 25

11 2.2.2 Facilitaire aanbieder en maincontractor Facilitaire aanbieder De afgelopen jaren is er de sterke tendens ontstaan om facilitaire diensten te centraliseren bij één aanbieder. Facilitaire aanbieders hebben in plaats van één specialisatie of vakgebied, kennis in huis gehaald voor meerdere dienstsoorten die in één pakket worden aangeboden. Eén en dezelfde onderneming is vertegenwoordigd in zowel de beveiliging-, schoonmaak- als cateringbranche. Op deze wijze wordt een totaalpakket aan diensten uitbesteed aan één dienstverlener. Het gevolg is dat door integrale samenwerking belangrijke efficiency- en kwaliteitsvoordelen kunnen worden bereikt en mogelijk complete facilitaire diensten kunnen worden overgenomen. Tevens wordt men steeds vaker geconfronteerd met organisaties die als technische onderhoudspartner optreden voor grotere ondernemingen. De huidige technische systemen eisen een constante kennis van nieuwe marktontwikkelingen. Bedrijven worden onder andere door de sterk toenemende automatisering steeds afhankelijker van technische installaties die garant staan voor continue levering van capaciteit aan de pandgebruiker, de productiemedewerker of de machines. Back to corebusiness: maximale winst uit de primaire bedrijfsactiviteiten met behulp van interne kennis en efficiëntere bedrijfsvoering van de ondersteunende processen door derden. Maincontracting Maincontracting is een fenomeen dat afkomstig is uit de Verenigde Staten. Het is een contractuele vorm van Facility Management. Hierbij worden de ondersteunende diensten gebundeld in een flexibel uitbestedingscontract dat wordt aangeboden door een externe organisatie. De maincontractor heeft als primair doel het aanbieden van een facilitaire organisatie. Organisaties kunnen hun ondersteunende processen geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan de maincontractor. Dit betekent dat de maincontractor een bepaald aantal faciliteiten aanneemt en voor die faciliteiten als opdrachtgever optreedt in de richting van leveranciers van deze faciliteiten. 4 Figuur 3 verduidelijkt heel de situatie: Facility Coördinator: is bij de klant aanwezig en voert ter plaatse de facilitaire diensten uit; Facility Operators: opvolging; BackOffice: kenniscentrum dat op afroep ondersteunend of structureel coördinerend optreedt voor de opdrachtgever (Klant) of het FrontOffice; Helpdesk: Zie DRS. WESSEL YTSMA, De vele gezichten van facility management, pagina Claudia Struyf -11- Academiejaar 24 25

12 KLANT BackOffice & Kenniscentrum Facility Coördinator Helpdesk Facility Point Facility Operators Fig. 3: Proces tussen klant en maincontractor 4 de doel van het onderzoek: Het onderzoek zou moeten uitwijzen of deze vorm van facilitaire dienstverlening uitgevoerd wordt bij ondernemingen in België aangezien dit fenomeen in de Verenigde Staten en bij onze buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, ) in een verder stadium zit, dan hier in België. 2.3 FMIS of Service Desk of Helpdesk of Centraal Meldpunt of Service punt Doordat de facilitaire organisatie zich hoofdzakelijk concentreert op de planmatige activiteiten (die de facilitaire organisatie doorgaans zelf initieert ) is er nauwelijks aandacht voor de ad hoc dienstverlening. Deze wordt gekenmerkt door initiatieven van klanten die niet te plannen zijn. Deze vorm van dienstverlening is qua communicatie buitengewoon intensief en wordt door de facilitaire organisatie verwaarloosd en ervaren als verstoorder van de planmatige activiteiten. Door het inrichten van een centraal dienstverleningsmeldpunt, het gebruiken van een eenvoudig informatiesysteem en het aanstellen van iemand met de juiste attitude wordt de chaotisch, tijdrovende communicatie rondom ad hoc dienstverlening gestructureerd. Hierdoor beschikt de facilitaire organisatie over een eenvoudig hulpmiddel waarmee ze zich intern en extern kan profileren als professionele, klantgerichte serviceorganisatie. Definitie FMIS (Facility Management Informatie Systeem): Een FMIS is een samenstelling van gegevens en procedures die gericht is op het beheren en verstrekken van de informatie, nodig voor het integraal plannen, realiseren en beheren van de faciliteiten van een organisatie of een FMIS is een verzameling gegevens en processen die dusdanig zijn geordend en gerelateerd dat managementinformatie ten behoeve van het facilitaire bedrijf daarmee kan worden beheerd. Pieters (1995) 5 5 DRS. WESSEL YTSMA, De vele gezichten van facility management, pagina 221 Claudia Struyf -12- Academiejaar 24 25

13 Een helpdesk kan op verschillende niveaus in een onderneming worden ingeschakeld. De belangrijkste functie van de helpdesk is dat de interne klant terecht kan bij 1 centraal nummer. Het helpdesk systeem kan in de organisatie geïmplementeerd zijn door de organisatie zelf met eigen ontwikkelde software of aangekochte software (gekende systemen zijn Planon en Nordined). Veel voorkomende toepassingen van een helpdesk in de organisatie zijn: via een intranet; via een meldpunt; via telefonie of mailing; via een servicedesk door derden; Er zijn tientallen toepassingen voorhanden om de interne en eventueel ook externe organisatie vlot en georganiseerd te laten verlopen. 5 de doel van het onderzoek: De studie zou moeten uitwijzen of er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van verschillende soorten helpdesk in ondernemingen. Er zou dan eventueel ook een duidelijk causaal verband aangetoond kunnen worden tussen het aantal werknemers die de onderneming tewerkstelt en het eventuele gebruik van een helpdesk. Claudia Struyf -13- Academiejaar 24 25

14 3 Vraagstelling Na de literatuurverkenning waarbij ik de voorlopige vraagstelling van het onderzoek heb beschreven, zijn we gekomen tot de definitieve vraagstelling van het onderzoek. Hierna volgt de vragenlijst die verstuurd (via mailing en internet; zie hoofdstuk 4 Opzet en uitvoering van het onderzoek) werd naar de verschillende ondernemingen in België. De definitieve vraagstelling die hierna volgt is bekomen na de eigenlijke vraag: Wat is de evolutie van Facility Management in België en ook uit de literatuurverkenning (zie hoofdstuk 2). 3.1 Onderzoeksdoel Het doel is het nagaan naar de evolutie van Facility Management in België. Dit doel wordt bekomen door een onderverdeling te maken per sector en daarbij te bekijken: wat de plaats is in het organigram van de facilitaire dienst; of de facilitaire dienst gecentraliseerd is; of er een helpdesk/servicedesk aanwezig is in de onderneming; of men diensten gaat uitbesteden: wat de redenen zijn waarom de onderneming al dan niet gaat uitbesteden; welke diensten in geval van uitbesteding worden uitbesteed; hoe de rapportering verloopt in geval van uitbesteding met de dienstenleverancier; hoe de onderneming de toekomst ziet met betrekking tot Facility Management. 3.2 Praktijkdoel Het praktijkdoel van het onderzoek is enerzijds het verkrijgen van informatie om op basis daarvan maatregelen te kunnen nemen die een gunstig effect hebben op de tevredenheid van de klanten en daarmee op het imago van Facilicom Consultancy. Anderzijds is het praktijkdoel van het onderzoek een beeld te verkrijgen van de huidige behoeften op de markt i.v.m. uitbesteden/eigen beheer bij ondernemingen in België. Als voorlaatste praktijkdoel kan men met het onderzoek commerciële verrichtingen gaan uitvoeren (prospectieboek). Als laatste praktijkdoel kan men de bekendheid van Facility Management in België vergroten door het verspreiden van de enquête. Claudia Struyf -14- Academiejaar 24 25

15 3.3 Vraagstelling Proefversie Voor aan de afname van de enquête begonnen werd, is er een proefversie gemaakt van de vragenlijst. Deze proefversie werd bij 2 respondenten afgenomen. De eerste proefversie was onmiddellijk de aanzet tot de definitieve vraagstelling omdat de eerste 2 respondenten de vragen zonder moeilijkheden hadden kunnen beantwoordden Definitieve vraagstelling De definitieve vraagstelling zag er als volgt uit: Marktonderzoek naar de huidige evolutie van Facility Management bij ondernemingen in België. Mijn naam is Claudia Struyf en ik ben laatstejaarsstudente Facility Management in de Katholieke Hogeschool St-Lieven te St-Niklaas. Naar aanleiding van mijn studies en mijn eindwerk voer ik een onderzoek uit naar Facility Management (gebouwenonderhoud, schoonmaak, catering, ) bij ondernemingen in België. Het is aan te raden in het belang van het onderzoek deze enquête te laten invullen door de verantwoordelijke van de desbetreffende dienst. Graag had ik dan ook uw medewerking verkregen door deze vragen in te vullen. In afwachting van uw antwoord alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking 1. In welke sector profileert de onderneming zich? 2. Wat is de naam van onderneming? Claudia Struyf -15- Academiejaar 24 25

16 3. Wie is in de onderneming verantwoordelijke van de Facilitaire Dienst? 4. Wat is de plaats van de facilitaire dienst in het organigram van de organisatie? Human Resource afdeling (personeelsdienst) Financiële afdeling Facilitaire dienst Algemeen directeur Receptie Directiesecretaresse Technische afdeling Logistieke afdeling Office Management Dienst aankoop Extern uitbesteed (Facility coördinator) 5. Welke omschrijving en specifieke omstandigheden kan de organisatie geven voor zijn facilitaire dienstverlening in het bedrijf? 6. Is de facilitaire dienst gecentraliseerd in de onderneming? Ja Nee Claudia Struyf -16- Academiejaar 24 25

17 7. Is er een helpdesk aanwezig in de organisatie? Niet aanwezig Nordined Planon 8. Verzorgen andere firma's bepaalde diensten (zoals schoonmaak, catering, etc.) in de organisatie, met andere woorden: uitbesteding of outsourcing? Ja Nee In de toekomst 9. Wat is de reden dat de organisatie geen diensten uitbesteedt? De organisatie heeft er nog niet aan gedacht. De organisatie heeft reeds diensten uitbesteed, maar niet het gewenste resultaat verkregen. Te duur. De organisatie heeft liever zijn diensten in eigen beheer. Uitbesteden is tegen het beleid van de organisatie/directie in. Indien de organisatie geen diensten uitbesteedt, mag men onmiddellijk overgaan naar de laatste vraag, besteedt de organisatie wel diensten uit, gelieve de enquête verder in te vullen. 1. Welke diensten worden uitbesteed in de organisatie aan andere firma's? Gebouwenonderhoud Kantoormeubelen Specifieke apparatuur (vb. kopie apparaten) Wagenparkbeheer Beveiliging Catering ICT (informatica afdeling) Contractenbeheer Claudia Struyf -17- Academiejaar 24 25

18 Schoonmaak Linnenbeheer Technisch beheer GSM beheer Drankautomaat 11. Wat is de reden dat de organisatie wel diensten uitbesteedt? De organisatie kan beter functioneren door diensten uit te besteden. Binnen de organisatie is er te weinig kennis aanwezig om bepaalde diensten in eigen beheer uit te voeren. De organisatie kan zijn personeel flexibeler gaan inzetten. De diensten worden bij uitbesteden overgelaten aan specialisten. De organisatie verloopt efficiënter door de externe dienstverlener. Personele problemen worden hierdoor uitbesteed. 12. Hoe verloopt de rapportering van de externe dienstverlener naar de organisatie toe? Goed Moeizaam/onduidelijk Slecht 13. Hoe ziet de organisatie de toekomst qua Facility Management en uitbesteding? Sterke groei, men gaat meer uitbesteden. Gestage groei, uitbesteden blijft zoals het nu het geval is. Geen groei, men gaat zelfs minder diensten gaan uitbesteden. In afwachting van uw antwoord, hartelijk dank voor uw medewerking! Voor vragen en/of opmerkingen over deze enquête: Claudia Struyf -18- Academiejaar 24 25

19 4 Opzet en uitvoering van het onderzoek 4.1 Methodische karakterisering van het onderzoek Onderzoekstype Voor het onderzoek De huidige evolutie van Facility Management bij ondernemingen in België heeft men gebruik gemaakt van het onderzoekstype exploratief onderzoek. Een exploratief onderzoek is een tussenvorm tussen een beschrijvend en een toetsingsonderzoek. Men heeft geen beschrijvend onderzoek uitgevoerd omdat dit type van onderzoek enkel een opsomming nastreeft zonder nadere aanduiding van relaties of verklaring op het einde van het onderzoek. Ook een toetsingsonderzoek was hier niet aan de orde omdat er vooraf geen theorie en geen scherp geformuleerde hypothesen voorhanden waren. De uiteindelijke keuze om een exploratief onderzoek uit te voeren is gesteund op de specifieke eigenschappen die een exploratief onderzoek draagt: een exploratief onderzoek is een tussenvorm tussen een beschrijvend en een toetsingsonderzoek; men begint niet blanco aan het onderzoek; men vindt het te vroeg om al een eensluidende, nieuwe theorie te gaan ontwikkelen; men heeft al bepaalde ideeën over het onderzoek maar is er nog niet zeker van; de werkwijze waarop men te werk gaat wordt niet van tevoren vastgesteld; bij een exploratief onderzoek kan men de gevonden resultaten gaan interpreteren Onderzoeksontwerp Voor het onderzoeksontwerp is er gebruik gemaakt van een survey-onderzoek. De oorzaak hiervan ligt in het grote aantal onderzoekseenheden waarbij men het onderzoek via systematische ondervraging gaat uitvoeren. Andere redenen waarom men gebruik heeft gemaakt van een survey-onderzoek zijn: er werd een steekproef getrokken; de gegevens zijn verzameld via enquête; men heeft gebruik gemaakt van een exploratief onderzoek; de dataverzameling vindt plaats in één periode. De bedoeling van het survey-onderzoek is om uitspraken te gaan doen over de causale samenhang tussen twee variabelen. Om het causale verband na te kunnen gaan moeten de onderzoekseenheden wel homogeen gehouden worden d.w.z. splitsing van de onderzoekseenheden in homogene subgroepen. 7 6 BAARDA EN DE GOEDE, Basisboek methoden en technieken, gebaseerd op pagina BAARDA EN DE GOEDE, Basisboek methoden en technieken, gebaseerd op pagina Claudia Struyf -19- Academiejaar 24 25

20 4.2 Populatie/steekproef Toegepaste theorie Hieronder staan de termen uitgedrukt waar we gebruik van hebben gemaakt om tot het uiteindelijke resultaat te komen. Zoals zal blijken is er uit de gekozen onderzoekspopulatie een steekproef getrokken. Theoretische populatie: Operationele populatie: Alle ondernemingen in België die een facilitaire dienst in het organigram hebben (ondernemingen met meer dan 5 werknemers); Steekproef: Dat deel van de populatie dat wordt benaderd voor het onderzoek, in dit geval waren dat ondernemingen in België; (Reagerende) steekproef: Dat deel van de steekproef dat in feite meedoet aan het onderzoek, in dit geval waren dat 363 ondernemingen in België; Dataproducerende steekproef of uiteindelijke respons: Dat deel van de steekproef dat aan het onderzoek meedoet, bruikbare gegevens heeft opgeleverd en dus in de data-analyse wordt betrokken; dit waren er alsook 362. Aselecte steekproef: Alle eenheden uit de populatie hebben een bekende kans om in de steekproef te komen (op toevalsbasis). Gestratificeerde aselecte steekproef: Deelpopulatie of strata gaan onderscheiden (8 verschillende sectoren waaruit de steekproef wordt getrokken). De grootte van de steekproef hangt af van: De heterogeniteit van de populatie (meer variatie in antwoorden). Hoe groter de heterogeniteit, hoe groter de steekproef moet zijn; De vereiste nauwkeurigheid. Hoe nauwkeuriger het onderzoek moet zijn, hoe groter de steekproef moet zijn; 8 Uiteindelijke grootte van de steekproef: Voor het onderzoek zijn we uiteindelijk gekomen tot een steekproef van 362 ondernemingen (zie tabel 1). Dit bleek voldoende om de gegevensverwerking tot stand te brengen en duidelijke grafieken weer te geven. 8 BAARDA EN DE GOEDE, Basisboek methoden en technieken, gebaseerd op pagina Claudia Struyf -2- Academiejaar 24 25

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming, afdeling Beleid onderwijspersoneel 2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS Onderzoeker: Elke Staelens (elke.staelens@ugent.be) Mentoren

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie