Caroline Jetske Algra ((verander) management) mobiel: fax:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Caroline Jetske Algra ((verander) management) mobiel: 06 55 163 654 fax: 084 882 61 33"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Caroline Jetske Algra ((verander) management) Coehoornsingel 106 en Jelle Paad AG Zutphen 8493 RG Terherne mobiel: fax: Personalia Burgerlijke staat: samenwonend met René Hombergen Nationaliteit: Nederlandse Geboortedatum: Geboorteplaats: Wolvega Kinderen: Marlies (15) en Niels (13) Hombergen Bedrijf: Dynamyc Change Management (www.dynamyc.nl) Dynamisch veranderen blijft een bron, inspireert steeds en mondt uit in een verbetering Dynamyc Change Management geeft niet uitsluitend een advies, maar helpt actief bij de realisatie en implementatie. Zij faciliteert en ondersteunt je stap voor stap bij het managen van mensen, prestaties en processen om te komen tot een succesvolle implementatie. Inzetbaar als: Lijn-, programma- en projectmanagement en algemeen directeur op gebied van Zorg, ICT, Facilitaire Dienstverlening bij uitgeverijen, gezondheidszorg, overheid, bank- en verzekeringswezen.

2 Overzicht opleidingen Atheneum Groningen avond HEAO-BI (3 jr) (1987) Groningen Post HBO Bedrijfskundig Management (1999) Leeuwarden Post Doctoraal Management Interactieve Telecomdiensten (1999) TU Delft, Toptech studies Strategisch leiderschap (2001) Utrecht, Rijks Universiteit Groningen Strategisch leiderschap ( ) Utrecht, Focus Verandermanagement door en met ICT (2005) Delftt, TU-Delft (kantelen van een organisatie met ICT: van verkokerde organisatie naar een ketensamenwerking))

3 Werkervaring (samenvatting) Analyse, Advisering en implementatie koers op gebied van Documentaire Informatie Voorzieningsprocessen, ICT en Facilitaire Dienstverlening; Verander- en operationeel management bij uitvoering organisatorische kanteling (naar netwerkorganisatie); fysieke samenvoegingen van organisaties en afdelingen; inrichten van samenwerkingsverbanden; Advisering nieuwe organisatiestructuur voor de Facilitaire Dienstverlening en/of ICT; Programmamanagement Documentaire Informatievoorziening, Reorganisatie callcenter zorginstelling, Innovatieve kantoorwerkplekken; People management en professionalisering medewerkers; Oprichting c.q. inrichting van outsourcing en samenwerkingsverbanden en/of organisaties; Uitwerken van voorstellen en eindverantwoordelijk voor de vertaling van strategieën met betrekking tot huisvesting,(werkplek) inrichting, vervoer, ICT, telecommunicatie, werving en selectie van personeel; Eindverantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van procesoptimalisaties; Organiseren van adequaat netwerk met partijen voor optimalere dienstverlening (o.a. shared services); Verstrekken van (strategische) adviezen en het doen van voorstellen met betrekking tot optimaliseren van de organisatie met o.a. behulp van ICT; Leiding geven aan en opzetten van zelfsturende teams (coachen en ontwikkelen van ca. 250 medewerkers); Opstellen van bedrijfsplannen, jaarplannen en begrotingen; (Re)Organiseren van afdelingen en organisaties; Ontwikkelen, adviseren en begeleiden in het implementeren van de verbeteringen van processen; Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een heldere strategie, gekoppeld aan meetbare doelstellingen en gesteund door een heldere visie; Formuleren van competentieprofielen binnen de organisatie; Opstellen, doceren en implementeren van trainingsprogramma's op het gebied van projectmatig werken, procesmatig werken, de kantoorautomatisering, teamaspecten en op coachend leidinggeven; Initiëren en uitvoeren/begeleiden van diverse (implementatie)projecten; Opstellen, reorganiseren en coördineren van bedrijfsprocessen, werkstromen en procedures ; Adviseren en begeleiden van kwaliteitsverbeteringtrajecten`, waarbij opzet kwaliteitssysteem; Opstellen en contracteren van Service Level Agreements; voeren van contractbeheer; Verantwoordelijk voor het vergroten van de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoeringop gebied van facilitair managemene en met behulp van ICT; Eindverantwoordelijk voor gehele (algemene en ICT) beleid en/of facilitair management; Eindverantwoordelijk voor een efficiënte en betrouwbare automatiseringsomgeving en adequate dienstverlening (waaronder receptie, beveiliging gebouwen, schoonmaak, post/repro, Arbo) Eindverantwoordelijk voor coördinatie problemen en vragen van medewerkers op alle gebied, uitgezonderd medisch inhoudelijk; Eindverantwoordelijk voor opzetten in inrichting van HRM beleid; het opstellen van arbeidsvoorwaarden, functieprofielen, opleidingstrajecten, systematiek voor ontwikkelgesprekken etc..

4 September December 2008 Provincie Gelderland Arnhem,interim manager Document Ondersteuning (50 medewerkers) Ontwikkelen van de lange termijn strategische visie ten aanzien van Document Ondersteuning met de aansluiting daarop de visie op Documentaire Informatie Voorziening DIV Adviseren en informeren van de politieke en de ambtelijke leiding van de provincie over relevantie ontwikkelingen op t gebied van DIV Documentaire Ondersteuningsafdeling op de kaart zetten (uitwerken van en het opzetten van een passende organistiestructuur en verantwoordelijk voor de inrichting daarvan [ook de procesen aan de klant/gebruikerskant]); Fysieke samenvoeging van 3 afdelingen naar, peoplemanagement en professionalisering medewerkers; Doen van voorstellen voor nieuwe functies binnen de afdeling, implementatie van de nieuwe werkwijzen en personal coaching van medewerkers. Integraal management en uitwerking van de taakstelling (11 fte bezuiniging) op het gebied van Documentaire Ondersteuning Het opstellen, inrichten en aansturen van de documentaire bedrijfsprocessen, het doen van verbeteringsvoorstellen. Mei December 2006 Menzis Zwolle, Enschede, projectmanager naar 1 telefoonnummer en 1 postadres Coördinatie diverse projectleiders voor vernieuwing callcenter over gedecentraliseerde vestigingen Stroomlijnen processen gedecentraliseerde vestigingen naar 1 centraal telefoonnr en 1 centraal postadres. Voorbereidingen najaarscampagne op gebied van telefonie en post Resourcemanagement Juni Juni 2006 Provincie Fryslân Leeuwarden, CIO (Chief Information Officer); hoofd Facilitair Bedrijf a.i (periode ); hoofd Informatie en Automatisering.a.i. (periode 2005-heden) (35 medewerkers) Ontwikkelen van de lange termijn strategische visie op ICT Adviseren en informeren van de politieke en de ambtelijke leiding van de provincie over relevantie ontwikkelingen op t gebied van ICT (met name ook Andere Overheid) en de invloed daarvan op de organisatie Re-organisatie afdeling ICT (betreft inrichten Helpdesk/Servicedesk, Accountmanagement, Servicemanagement, Licentie/Contractmanagement, Testmanagement, Informatiemanagement, Projectmanagement en Beheer (Applicatie, Technisch en Functioneel en het coachen van medewerkers) Operationeel integraalmanagement ICT en Facilitair Management Adviseren en uitwerken voorstellen met betrekking tot kantoorinnovatie (de toekomstige werkplek van de provinciale medewerker met focus op aspecten als resultaatgericht werken, beheer, ergonomie en techniek) Leiding van het landelijke platform IOG-info (Interprovinciaal Overlegorgaan Informatiebeleid; een platform voor het ontwikkelenen realiseren van samenwerkingsverbanden en strategische ontwikkelingen op het gebied van Informatiserings-, Automatiserings- en Organisatiegebied)

5 Maart Maart 2003 Stichting CHF Dokterswacht Friesland (100 medewerkers) Heerenveen, directeur/bestuurder gedurende Oprichtingsfase Organiseren van de gefaseerde oprichting van de organisatie CHF (logo, naam organisatie, huisvesting van verschillende locaties en kantoor, auto's, ICT, Telecommunicatie, Beveiliging, Werving en Selectie, enz) Motiveren van de beroepsgroep tot aansluiting bij de organisatie Verantwoordelijk voor een het inrichten van de organisatie met een adequate bezetting van diensten (roostering artsen, vervanging, personeel, inrichten en opzetten callcenter enz) Eindverantwoordelijk voor een adequate financiering van de organisatie en het opzetten van een financiële administratie Opzetten van een netwerk met andere partijen Uitwerken van en het opzetten van een passende organistiestructuur en verantwoordelijk voor de inrichting daarvan; Eindverantwoordelijk voor het opzetten, inrichten van overlegstructuren; In eerste aanzet inrichting van de uitvoeringsfase, waaronder het opzetten van een klachtenprocedure. Het opstellen, inrichten en aansturen van de faciliterende bedrijfsprocessen binnen de dienstenstructuur, het doen van verbeteringsvoorstellen. Het afsluiten van contracten, samenwerkingsovereenkomsten en verzekeringen voor een optimale bedrijfsvoering. juni maart 2002 Noordelijke Dagblad Combinatie Leeuwarden; manager Services & Beheer ICT Reorganiseren afdeling (effectiever, meer werk met minder mensen en met meer werkplezier) naar zelfsturing Het pro-actief anticiperen op ontwikkelingen via beleidsondersteuning en doen van beleidsvoorstellen alsmede het door middel van operationeel management inpassen van beleidsplannen. Sturen en doorontwikkelen van een zodanig kwalitatief en kwantitatief personeelsbeleid evenals het bewerkstelligen van een kwalitatieve, effectieve en klantgerichte structuur en uitvoering van taken binnen het toegewezen aandachtsgebied dat de afdelingsdoelstellingen en het overeengekomen kwaliteitsniveau wordt gerealiseerd. Er voor zorgen dat de in beheer genomen systemen operationeel zijn en blijven, incidenten snel en efficiënt verholpen worden en de gemaakte service afspraken worden nagekomen. Controleren en adviseren binnen ICT-verband. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een korte en lange termijn visie met betrekking tot ICT in het algemeen en voor Afdeling Services & Beheer in het bijzonder. Verantwoordelijk voor het opstellen van het afdelings-jaarplan, evenals het activiteitenplan, de - kostenbegroting en het personeelsplan als afgeleide van het ICT-meerjarenplan en naar aanleiding van een SWOT-analyse. Eindverantwoordelijk voor het afdelingsbudget uit in termen van een kwalitatief en kwantitatief goed personeelsbeleid, verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Eindverantwoordelijk voor het opstellen van de maandelijkse afdelingsrapportages.

6 Januari juni 2000 Thuiszorg Het Friese Land Leeuwarden; manager ICT en Facilitaire Zaken Begeleiding in keuze en implementatie voor een geheel geautomatiseerd Kraam Informatie Systeem voor de afdeling Kraam (later Kraamzorg Friesland). Eindverantwoordelijke voor millenniumproject ICT en Facilitaire Zaken. In dit project moesten alle 250 PC's op de werkplekken worden vervangen. Is de AS400 vervangen door een Unix-cluster en de Novell servers (6) door NT-servers (2 in cluster). Alle applicaties waren niet millenniumbestendig en moesten worden vervangen of gemigreerd naar een nieuwe versie. Was landelijk vertegenwoordigd in het MillenniumPlatform Zorg Initiator en projectleider en intranetproject. De gehele organisatie is aangesloten op Outlook en kan vanaf de werkplek het intranet en internet op. Hierbij behoorde o.a. het opstellen en implementeren van trainingsprogramma's omtrent gebruik en de eindverantwoording over de implementatie van de exchangeserver. Initiator en eindverantwoordelijke voor project "bestrijding digibetisme" waarbij alle gebruikers speciaal worden (bij)geschoold op computergebruik om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van hun applicaties. Initiator en eindverantwoordelijke voor het project Print/Copiërs. Alle printers en kopieerapparaten worden vervangen door een apparaat die zowel als printer als kopieerapparaat als scanner kan worden ingezet. Initiator en projectleider diverse maatwerksoftware (ontwikkeling op eigen afdeling) ter ondersteuning van eenvoudige administratieve processen van afdelingen: Opzetten Intranetpagina's waaronder diverse handboeken (bereikbaarheid, personeelszaken, medische verzorging). Zorgnet, Samenwerkingsproject met andere zorginstellingen om te komen tot een gemeenschappelijke gegevensuitwisseling zorggegevens nog diverse werkzaamheden op projectbasis FLTO Leeuwarden/LTO-Nederland Leeuwarden; hoofd Facilitaire Zaken en ICT; stafmedewerker ICT; Verschillende fusies begeleid met name complexe Facilitaire/ICT re-roganisaties Projectmanager 1 centraal rekencentrum LTO Nederland (met name het verandermanagementdeel om alle kleine LTO s het voordeel van1 rekencentrum te spiegelen en er aan mee te werken; landelijke operatie die ca 5 jaar heeft geduurd met het resultaat 1 rekencentrum Den Haag). Eindverantwoordelijk voor ICT, Facilitair management en Tekstverwerking Leiding aan team Facilitare Zaken en ICT Aegon Verzekeringen Groningen/Leeuwarden Diverse werkzaamheden ICT (secretaresse, applicatiebeheerder BKOS Groningen; medewerker productiebeheer Leeuwarden; projectleider ICT projecten)

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager CURRICULUM VITAE B. (Bart) J.M. van Gaal Personalia Naam : B. (Bart) J.M. van Gaal Geboortedatum : 8-2-1961 Geslacht : M Woonplaats : UDEN Telefoonnummer : 06-51563011 Inzetbaar als : Interim- programma-

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats Curriculum Vitae Naam Algemeen Michiel Klok Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats 9753 AE Haren Telefoon 06 5126 2744 E-mail LinkedIn Nationaliteit michiel@mklok.nl http://nl.linkedin.com/in/michielklok

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014 Naam: Wonende te: Jean Marcel Laumen Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik denk

Nadere informatie

PROLECO. Uw betrouwbare partner in Programma- en Projectmanagement. PROLECO - CV R.Lemmen

PROLECO. Uw betrouwbare partner in Programma- en Projectmanagement. PROLECO - CV R.Lemmen PROLECO Uw betrouwbare partner in Programma- en Projectmanagement René Lemmen Naam: Geslacht: Adres: Telefoonnummer: E- Mail: Nationaliteit: Geboortedatum: Geboorteplaats: Rijbewijs: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Personalia Naam Martin Gerhardus Snippert Adres Blijdenstein 7 Postcode 7961 LH Woonplaats Ruinerwold Geboortedatum 18 juli 1959 te Losser

Nadere informatie

Personalia. Marion de Vries. Adres Spakenburgkade 23. Telefoon 033 47 27 181 Mobiel 06 38 89 62 43 Geboortedatum 9 juni 1967.

Personalia. Marion de Vries. Adres Spakenburgkade 23. Telefoon 033 47 27 181 Mobiel 06 38 89 62 43 Geboortedatum 9 juni 1967. Personalia Naam Marion de Vries Msc Adres Spakenburgkade 23 PC + Woonplaats 3826 CN Amersfoort Telefoon 033 47 27 181 Mobiel 06 38 89 62 43 Geboortedatum 9 juni 1967 Geboorteplaats Amsterdam Burgerlijke

Nadere informatie

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau Tuit management support Snip 170 9728 XR Groningen 06-20-136353 / arendjan@tuitmanagementsupport.nl www.tuitmanagementsupport.nl KvK nr: 02 097 955 / IBAN nr: NL16 INGB 0003 1785 19 Ervaring bij: Call

Nadere informatie

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten.

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Profiel Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Zijn focus ligt op het realiseren van resultaten waarbij de verandering in de organisatie tot stand komt door een aanpak

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam : Winnie (E.J.) Weintré Geboortedatum : 21 juli 1963 Burgerlijke staat : Gehuwd met P.M.C. (Paula) ten Thij (1965) Kinderen : Katja (1997), Marit (1999) en Thijs (2003) Nationaliteit

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). CURRICULUM VITAE Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon E-mail Website Persoonlijkheidsprofiel Persoonskenmerken Inzetbaarheid Opleidingen 1982-1985 1977-1980 1976-1979 Christina,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Joost W.N.M. van Gils Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 oktober 1967 Woonplaats : Oosterhout Nationaliteit : Nederlandse PROFIELSCHETS Ik werk doelgericht,

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015

profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015 profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015 F.J. van Elsdingen (Frank) Donkerstraat 17 3958 BH Amerongen 06-54657034 fve@mpire.nl geboren op 8 oktober 1963 te Amsterdam zelfstandig ondernemer sinds 1999 dga

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie