IT uitbesteding doet er niet toe... vanuit een alignment perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT uitbesteding doet er niet toe... vanuit een alignment perspectief"

Transcriptie

1 IT uitbesteding doet er niet toe... vanuit een alignment perspectief 8 april 2013 prof.dr. Barry Derksen MMC CISA CGEIT professor Novi University of Applied Sciences 1

2 2010: speed skating champion at sec? Distance correction inner lane versus outer lane leads to time difference IT changed the rules of the game BITTI b.v the benchmark company Source: Prof. dr. Hans Mulder 2

3 De kern van business & IT alignment Sourcing vraagstuk In de markt blijven Outsourcing voor kosten verlaging of verbetering control Groeibehoefte van de business Ketenintegratie Politiek Customer intimicy Globalisering Individualisering Flexibilisering leveranciers Omgevingsontwikkelingen VRAAGZIJDE LACUNE Functioneel onvoldoende Knelpunten AANBODZIJDE Ze kosten ook nog te veel We moesten ze maar eens outsourcen Gering kapitaal Hoge kosten Negatieve perceptie Toename complexiteit Slechte performance Tijd is het dichten van de ruim 20 jaar bestaande Lacune. Volgvermogen van de IT organisatie Verkleinen lacune Business & ICT alignment BITTI.nl BITTI b.v. 3

4 Voornaamste definities Aansluiting (business & IT alignment): In een voortdurend proces realiseren en optimaliseren van het relationele mechanisme tussen bedrijfsvoering en IT om de organisatorische doelstellingen te behalen. IT uitbesteding (IT outsourcing): Het proces waarbij een organisatie besluit om de IT bezittingen, mensen en/of activiteiten te verkopen aan/of te contracteren met een externe leverancier. Deze leverancier levert en/of stuurt deze bezittingen, mensen en/of activiteiten aan tegen een vergoeding voor een overeengekomen periode. 4

5 Onderzoek Hypothese: IT uitbesteding heeft negatieve invloed op alignment Hoofdvragen: verschilt professionaliteit? op welke gebieden? heeft IT uitbesteding invloed? bepalende kenmerken? 5

6 Onderzoek model 6

7 Alignment and Cloud Cloud encounters the rabbit challenge Alignment views reinvented Cloud from past & future BITTI b.v the BITTI.nl benchmark company Source: prof.dr. Hans Mulder 7

8 Alignment? Communicatie Toegevoegde waarde Governance Business & IT alignment! verhogen performance & rendement Partnership Scope & Architectuur Competenties bron: Luftman, 2007 / Wilkinson,

9 Communicatie Communicatie BITTI.nl BITTI b.v. 9

10 Governance Governance Centraal, decentraal, federatief? Van bedrijfsstrategie naar ICT strategie? IT organisatie levert projectmanager? Stuurgroep komt regulier bijeen? Gedeelde verantwoordelijkheid. ICT met budget of met afrekening? Informatiemanager onderdeel van business of ICT? IT organisatie en business hanteren best practice modellen? BITTI.nl BITTI b.v. 10

11 Toegevoegde waarde Toegevoegde waarde rekenspelletje CMMI Levels Predictability 5 4 Target Time/$/ TargetTime/$/... Target Time/$/... 1 Out In Target Target Time/$/... Time/$/... BITTI.nl BITTI b.v. 11

12 Toegevoegde waarde Rekenspelletje BITTI Algemene opinie (rapportcijfers) Aandachtsgebieden ICT Gemiddelde top 3 in benchmark benchmark Algemene tevredenheid 6,5 7,8 Gebruikte kernapplicaties 6,2 7,7 Projecten 5,6 7,6 Functioneel Applicatie beheer / ontwikkeling 6,2 7,9 Accountmanagement 6,0 7,8 ICT helpdesk / servicedesk: Bereikbaarheid 7,6 8,8 Deskundigheid 7,2 8,5 Klantgerichtheid 6,0 8,0 Adequaatheid 6,0 8,6 Snelheid 6,4 8,0 BITTI.nl BITTI b.v. 12

13 Partnership Partnership Menselijke varianten op het officiële OK Case Survey Remark System development 3,429 2,873 External networks 3,393 3,159 Size of ITO deal 2,929 2,732 System integration 2,607 2,555 ITO Application Management 2,518 2,288 calculated result Application hosting 2,500 2,692 ITO Technical management 2,482 2,670 calculated result Break/fix services 2,321 2,361 Degree of ITO 2,280 2,242 calculated result Technical application management 2,107 2,427 ITO End User management 2,086 2,173 calculated result File, Print, Mail Servers 2,071 2,262 Internal Networks 2,071 2,116 Workspace automation 2,071 2,049 Functional application management 2,071 1,810 Test management 1,964 1,906 Security management 1,929 2,385 Help & helpdesk services 1,893 2,091 Realistion not IT changes 1,679 1,429 Requirements definition 1,393 1,606 User & acceptance testing 1,393 1,517 ITO Functional Management 1,386 1,436 calculated result Coordinate IT 1,250 1,323 Bron: Bart Stofberg Define information supply policy 1,214 1,316 BITTI.nl BITTI b.v. 13

14 Scope & Architectuur BITTI.nl BITTI b.v. Bron: Jan Truijens 14

15 Skills & competenties OK.. kennis en competenties BITTI.nl BITTI b.v. 15

16 alignment Communicatie kennis van organisatie door ICT kennis van ICT door organisatie in en over organisaties heen educatie en lering protocol vastheid kennisdeling effectiviteit samenwerking Toegevoegde waarde IT metingen business metingen gekoppelde metingen dienst niveau overeenkomsten (SLA) benchmarken formele assessments / evaluaties continue verbeteringen Governance strategische planning strategische ICT planning organisatie structuur budget control IT investering management stuurgroep prioriteitstelling proces Business & IT vraag en aanbod relatie professionaliteit Partnership business perceptie waarde ICT rol van ICT in strategische planning gezamenlijke doelstellingen, risico s, beloningen, afrekening IT programma management stijl van relatie / vertrouwen bedrijfssponsor / voortrekkers Scope & Architectuur traditioneel, mogelijkheden scheppend, sturend articulatie ICT standaarden architectuur integratie (functioneel, bedrijfsbreed, over organisatorische grenzen) transparantie architectuur, flexibiliteit managen IT ontwikkelingen Competenties innovatie, ondernemerschap culturele kracht en macht management stijl veranderbereidheid carrière mogelijkheden, training en educatie sociale, politieke, vertrouwen in interpersoonlijke omgeving aanname en behoud van personeel BITTI.nl BITTI b.v. 16

17 Alignment is meetbaar! Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Verbeterde beheerste processen Communicatie: gekoppeld en geüniformeerd IT waarde: meten kosten effectiviteit, deels partner value scorecard gamanaged IT governance: gemanaged door de gehele organisatie Partnership: ICT realiseert / stuurt bedrijfsstrategie Scope & Architectuur: geïntegreerd met partners Competenties: Gedeelde risico s en beloningen Gevestigde en scherpgestelde processen Communicatie: goed begrip/kennis, toenemende ontspannen communicatie IT waarde: meten van kosten effectiviteit, scorecard gerealiseerd IT governance: relevant proces door de gehele organisatie Partnership: ICT is een bezit, proces realiserend, conflict is creatief Scope & Architectuur: geïntegreerd door de organisatie heen Competenties: toenemend als waarde dienstverlener, gebalanceerd technisch en bedrijfskennis inhuur/aanname Gecommitteerde processen Communicatie: gelimiteerd wederzijds begrip/kennis IT waarde: meten functionele efficiëntie kosten IT governance: tactisch op functioneel niveau, regelmatig toegankelijk Partnership: ICT steeds meer een bezit, mogelijkheden voor processen Scope & Architectuur: transactie gericht ( bijv. ERP, DSS) Competenties: verschillend door functionele organisatie onderdelen Initieel / ad hoc processen Communicatie: bedrijf / ICT ontbreken wederzijds begrip IT waarde: enkele technische metingen IT governance: geen formeel proces, cost center, reactief prioriteitstelling Partnership: conflict, ICT is kostenpost Scope & Architectuur: traditioneel (bijv. BITTI.nl financieel, ) BITTI b.v. Competenties: ICT neemt risico s, nauwelijks beloning & technische training Geoptimaliseerde processen Communicatie: informeel, algemeen verspreid IT waarde: metingen zijn uitgebreid naar externe partners IT governance: geïntegreerd door de gehele organisaties en met partners Partnership: business & IT wederzijdse aanpassingsvermogen en improviserend Scope & Architectuur: ontwikkelend met partners Competenties: leren, ontwikkelen, beloningen afgestemd door gehele organisatie Bron: Benchmark Prof.dr. J.Luftman: > 300 organisaties wereldwijd 17

18 Level 1 18

19 Level 2 19

20 Level 3 20

21 Level 4 21

22 Level 5 22

23 Alignmentscore Luftman (voorbeeld) 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 kennis van organisatie Understanding+of+Business+ door by+ ICT IT kennis van ICT Understanding+of+IT+ door organisatie by+ Business in en Inter/ over Intra+ organisatie Organizational+ Learning lering Protocol Protical+ vastheid Rigidity kennisdeling Knowledge+Sharing Effectiviteit Liaisons+ samenwerking Breadth/Effectivness IT+ Metrics organisatie Business+ metingen Metrics gekoppelde Balanced+ metingen Metrics Dienst niveau overeenkomst Service+level+agreements (SLA) Benchmarking benchmarking+ Formele assessments/evaluaties formally+access+ IT+investment Continue Continous+improvement+ verbeteringen emiddelde alignment score: 3.13 Bewezen bijdrage van IT aan Contribution+ organisatie to+ IT+function Strategische business+strategic+ planning Strategische +IT+strategic+planning ICT Budgetary+ Control Budget control IT investeringsmanagement IT+ Spending IT+ Investment+Management 4. Communicatie 5. Ttoegevoegde waarde Governance Partnership Scope & 6. Competenties Gem. Score: 3.10 Gem. Score: 3.09 Gem. Score: 3.20 Architectuur Gem. Score: 3.19 Gem. Score: 3.19 Gem. Score: 3.03 IT metingen Priritization+Process Organisatorische perceptie business+perception+of+ waarde IT+value ICT Role+ +of+it+ in+ strategic+business+planning Gemiddelde' BITTI.nl * alignment' BITTI b.v. gemiddelde Stuurgroep Prioriteitstelling Steering+ proces commtte Snelle reactie / response Rol van ICT in strategische planning Gezamenlijke doelstellingen, shared+risks+ risico s, and+rewards e.d. IT Programma IT+ Program+ Management Stijl van relatie, relationship/ vertrouwen trust+style Organisatie sponsor / voortrekeker business+ sponsars/ champions ICT Scope van Traditional+ ICT systemen Enabler/ Driver 2. articulatie & compliance External+standards+ ICT standaarden Articulation architectuur architecture+ integratie integration Wijzigingsmanagement Business+ and+it+ Changes Flexibiliteit Architectural+ Transparency, infrastructuur + flexibility innovatie innovate,+enterpreneurial+envirornment+ & ondernemerschap culturele kracht Locus+ en of+ macht Power veranderbereidheid Change+Readiness+ business carriere career+ mogelijkheden crossover+opprtunities Eductie, Education,+ Cross+ training Training Sociaal, Social,+Political,+ politiek, Trusting+Interpersonal vertrouwen Aanname Attract+ and+retain+ en Best+ behoud Talent 23

24 BIA score from: Luftman Poels Derksen Initial or ad hoc processes Esthablished, focuses processes Good geopti - understanding maliseerd, volume ; Emerging flexibel relaxed Committed processes Improved, managed processes planmatig, Limited business onder controle / IT understanding, Optimized geen processes issue Informal, meer pervasive afgestemd Bonding, unified op business processen Functional processen ingericht cost efficiency Some gestan cost - effectiveness; daardiseerde en geïntegreerde Dashboard established processen Extended to external partners Cost effective; geopti maliseerd Some Managed partner i.s.m. across klant value; via pro - actief the Dashboard beheer organization managed Relevant process across the organization Integrated across the org & partners Tactical at wijzigingen & Functional configuratie proces level, IT emerging ingericht occasional as an asset; responsive Process enabler Kleine vergelijking ITbusiness coadaptive/ Improvisational Maar ook: Evolve incident kost with 32,76 partners euro wijziging 1147 euro IT enables/ drives business strategy IT seen as an asset; Process driver; Conflict seen as creative Integrated with partners Integrated across the organization Transaction (e.g., ESS, DSS) Education /careers /rewards across the org. Shared risk & rewards Emerging value service provider; Balanced tech & business hiring Differs across functional organizations Gebruiker Tevreden? Communication geen Business standaarden, / geen planning, veel IT verstoring lack understanding, Value ongestructureerd Some technical brandjes measurements blussen: reactief Governance No formal process, geen overzicht cost center, reactive priorities Conflict; IT a cost of doing business Partnership BITTI.nl BITTI b.v. Traditional (e.g., acctng, ) Scope & architecture IT takes risk, little reward; Technical training Skills 24

25 Antwoorden Invloed IT uitbesteding is licht positief Alignment verschilt Grootste bijdrage aan waarde meting en architectuur Negatieve invloed op systeemontwikkeling en testen Kenmerken beïnvloeden alignment (contract, transitie, etc.) 25

26 Bijdragen Geëvalueerde onderdelen alignment Geëvalueerde kenmerken IT uitbesteding Geconstateerde verschillen in alignment bij IT uitbesteding Bewezen invloed IT uitbesteding op alignment Bepalende kenmerken op alignment Meetmechanisme alignment & IT uitbesteding Data set (273 organisaties met 907 business & IT professionals) 26

27 The department previously known as ITthe CIO crisis Worst career moment: 2004! 3th worst job...it manager (behind phone sex operator and ferry cabin cleaner) Nowadays! permanent midlife crisis Future CIO: Clever Crossing the chasm Business issues / impact Is not called CIO... business IT How long has your CIO held his position? BITTI b.v the benchmark company BITTI.nl Source: BITTI, Stevens Institute, Hinssen 27

28 Skills & competences Extreme makeover CIO How CIO s (should) spend their time? Europe Europe US 3% Europe US 3% Europe 10% US 7% Asia/Australia 5% 5% US 6% 6% Europe 10% Asia/Australia 5% 5% Asia/Australia 6% Asia/Australia 13% US 7% Europe 12% US Europe US 5% Europe 15% US Europe Asia/Australia 12% 14% Recognition Nerds Europe 22% US 30% Asia/Australia 13% Frameworks Intravert Silos Closed Upgrade Know cost BITTI BV % 9% Asia/Australia 12% 7% Asia/Australia 8% Asia/Australia 13% CIO 2.0 CIO 1.0 Control US 8% Asia/Australia 12% BITTI.nl BITTI b.v the benchmark company Blended Risk Hybrids Culture Extrovert Mashups Open Evolve Feel Value Source: BITTI, Stevens Institute, Hinssen 28

29 Plan for changing = starting tomorrow = COMMIT YOURSELF TO: Islands Recognition Collaboration Alignment Blended Strategic Tactical Operational Findings BITTI b.v the BITTI.nl benchmark company Source: BITTI 29

30 Contact informatie: BITTI bv. Tel Prof.dr. Barry Derksen MMC CISA CGEIT professor Novi University of applied sciences Mob: BITTI BV BITTI.nl 30

MASTERCLASS INSTITUTE

MASTERCLASS INSTITUTE MASTERCLASS INSTITUTE PROGRAMMA-OVERZICHT 2015-2016 MASTERCLASSES PROCLASSES INTERNATIONAL CLASSES Topseries voor (senior) management en professionals over cutting edge topics die de wereld, uw organisatie

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Mastersessies 2014 Blok 6. Levering, Regie en Governance

Mastersessies 2014 Blok 6. Levering, Regie en Governance Mastersessies 2014 Blok 6 Levering, Regie en Governance Peter M. Bakker Interim manager 28 januari 2014 08.30 uur Ontvangst / koffie 09.00 uur Module 5: HRM aspecten 10.30 uur Koffiepauze 11.00 uur. Module

Nadere informatie

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean.

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean. Even voorstellen De Week van Kwaliteitsmanagement Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Barry Derksen Business & IT Trends Institute Barry Derksen, Directeur BITTI B.V., Bedrijf met

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003 FOD Financiën Helpdesk Strategie Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004 deeper Content Inleiding Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Helpdesk definitie en naam Helpdesk Model - Organisatie

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Sogeti Nederland B.V.

Sogeti Nederland B.V. Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Doelstellingen zijn formuleringen van doelen. Specifiek; De doelstelling

Nadere informatie

Presentatie Contract Management Debby Michels, 13 maart 2014

Presentatie Contract Management Debby Michels, 13 maart 2014 Presentatie Contract Management Debby Michels, 13 maart 2014 FrieslandCampina in een oogopslag 10,3 miljard euro omzet 19.946 medewerkers Vestigingen in 28 landen Export naar meer dan 100 landen 19.487

Nadere informatie

Samenwerking in klantleverancierrelaties

Samenwerking in klantleverancierrelaties Regie White Paper Samenwerking in klantleverancierrelaties By Roel de Graaf & Ronald Israëls Succes wordt bepaald door kwaliteit samenwerking Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking

Nadere informatie

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 MIMO MIMO: Maturity Information Management Organization Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 Samenvatting Organisaties hebben moeite om daadwerkelijk voordeel te behalen uit de

Nadere informatie

DEFINE DESIGN DELIVER OPPORTUNITY. SOLUTIONS. WINNING RESULTS.

DEFINE DESIGN DELIVER OPPORTUNITY. SOLUTIONS. WINNING RESULTS. DEFINE DESIGN OPPORTUNITY. SOLUTIONS. DELIVER WINNING RESULTS. Klanten stellen vragen... Hebben we in deze economisch uitdagende tijd een duidelijk inzicht in de risico s en kansen die economische waarde

Nadere informatie

Kennissessie Business Intelligence Strategie & Implementatie

Kennissessie Business Intelligence Strategie & Implementatie Kennissessie Business Intelligence Strategie & Implementatie Spreker Robert Mansour Profiel Business Intelligence expert sinds 1992 Advies en projectmanagement Business management Opleiding Wiskunde &

Nadere informatie

Eindrapport ICT-audit

Eindrapport ICT-audit Eindrapport ICT-audit ICT Transformatieplan FOD Financiën November 2013 Dit document bevat 95 pagina s. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Uw vraag, onze aanpak en leeswijzer voor dit rapport...

Nadere informatie

OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN

OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN OPENBARE LES 27 MAART 2009 DR. IR. JOHAN VERSENDAAL LECTORAAT/ EXTENDED ENTERPRISE STUDIES ING. WIEBE WIERSEMA LECTORAAT/

Nadere informatie

Leveranciersmanagement bij de ING Bank België. Manage de markt!

Leveranciersmanagement bij de ING Bank België. Manage de markt! Leveranciersmanagement bij de ING Bank België Manage de markt! contract- en leveranciersmanagement Eindhoven, 20 Oktober 2009 Peter Boon Supplier Manager ING Bank België Agenda 2 ING Bank België Kern gegevens

Nadere informatie

Modellen: wanneer wat

Modellen: wanneer wat Modellen: wanneer wat COBIT INK SPICE EFQM TPI MSF BISL Activiteiten IEEE ITIL CMM-I ISO-9126 Doelgroepen Aandachts- Processen MOF Prince-2 IPW gebieden ASL RUP TMap DSDM SPIder werkgroep Integrale SPIstrategieën

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

Archetypes: Architectuur voor een BI-omgeving

Archetypes: Architectuur voor een BI-omgeving Archetypes: Architectuur voor een BI-omgeving Een White Paper in de BI-Scan serie Door Gerrit Versteeg Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 ARCHETYPES ALS VEEL VOORKOMENDE BI-INRICHTINGEN 3 1.1 ACHTERGROND 3 1.2

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Innovatiemanagement. Samen innoveren: mist Nederland kansen? Emiel Verhoeff Gastheer NEN. 22 september 2014. Partner: Chris Goes Dagvoorzitter

Innovatiemanagement. Samen innoveren: mist Nederland kansen? Emiel Verhoeff Gastheer NEN. 22 september 2014. Partner: Chris Goes Dagvoorzitter Innovatiemanagement Samen innoveren: mist Nederland kansen? Partner: Chris Goes Dagvoorzitter Emiel Verhoeff Gastheer NEN 22 september 2014 1 Welkomstwoord Samen innoveren Piet-Hein Daverveldt Gastheer

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Leverancier Relatie Management. Hoe doet de private sector het? Manage de markt! NEVI-PIANOo 10 november 2009. Tom Bemmelmans Essent Procurement IT

Leverancier Relatie Management. Hoe doet de private sector het? Manage de markt! NEVI-PIANOo 10 november 2009. Tom Bemmelmans Essent Procurement IT Leverancier Relatie Management Hoe doet de private sector het? Tom Bemmelmans Essent Procurement IT Manage de markt! NEVI-PIANOo 10 november 2009 Agenda Introductie mijzelf, Essent en RWE Achtergrond Aanleiding

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties www.pwc.nl Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties PwC Nederland Mei 2014 Inhoud Introductie Management Samenvatting Resultaten Deel 1: Overzicht van

Nadere informatie