Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe."

Transcriptie

1 Nij Smellinghe is eigenrisicodrager voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Het eigenrisicodragerschap betekent dat Nij Smellinghe 10 jaar lang een WGA uitkering betaalt, ook als de werknemer na de WIA beoordeling uit dienst gaat. Het voordeel is dat Nij Smellinghe bespaart op de WIA-premies. Het UWV blijft beoordelen of een (ex-)werknemer recht heeft op een WGA uitkering en betaalt de uitkering uit aan de (ex-)werknemer. Nij Smellinghe wordt door het UWV op de hoogte gehouden van veranderingen in het recht op de WGA uitkering. De uitkeringskosten worden door het UWV bij Nij Smellinghe in rekening gebracht. Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe. Re-integratie Als eigenrisicodrager voor de WGA is Nij Smellinghe tevens gedurende 10 jaar na aanvang van een WGA uitkering verantwoordelijk voor de reintegratiebegeleiding. Dat geldt ook voor werknemers die na aanvang van een uitkering uit dienst gaan. De re-integratiedienstverlening van het UWV (WERKbedrijf) geldt dan niet, evenals persoonlijke hulp en voorzieningen van het UWV. Wat betekent dat voor jou? Als je 2 jaar lang arbeidsongeschikt bent geweest en een WIA beoordeling hebt gehad, heeft het UWV beoordeeld dat je recht hebt op een WIA uitkering of juist niet. En wat gebeurt er dan? 1 2

2 In deze brochure willen we verder toelichten wat je in welke situatie, na de beoordeling door het UWV, kunt verwachten van Nij Smellinghe. Maar ook geven we aan wat Nij Smellinghe van jou verwacht. Zowel in de situatie dat je wel of geen uitkering krijgt, en wel of niet (deels) bij Nij Smellinghe aan het werk kunt blijven. Als je na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een WIA aanvraag hebt gedaan bij het UWV volgt er een WIA keuring. Deze keuring bestaat uit een onderzoek door een verzekeringsarts van het UWV en vervolgens een keuring door een arbeidsdeskundige van het UWV. Op basis van deze onderzoeken beoordelen de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige of je recht hebt op een WIA uitkering. Een verzekeringsarts beoordeelt je mogelijkheden. De arbeidsdeskundige kijkt of je kunt werken en berekent hoeveel je met gangbare arbeid kunt verdienen (restverdiencapaciteit). De definitieve beslissing wordt opgenomen in de WIA beschikking en deze ontvang je uiterlijk 8 weken na de beoordeling rechtstreeks van het UWV. Nij Smellinghe ontvangt hiervan altijd een kopie. De WIA beoordeling kan de volgende beslissingen tot gevolg hebben: 1. Je hebt geen recht op een WIA uitkering. Je kunt nog 65% of meer van je oude inkomen voordat je ziek werd verdienen. Je bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. 2. Je hebt recht op een WGA uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Je kunt tussen 20 en 65% van je oude inkomen verdienen. Je bent tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt. Je komt in aanmerking voor een gedeeltelijke WGA uitkering. 3. Je hebt recht op een IVA uitkering (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Je kunt helemaal niet werken of maximaal 20% van je oude inkomen verdienen. Er is geen of slechts een geringe kans op herstel te verwachten binnen 5 jaar. Je bent % arbeidsongeschikt en de situatie is duurzaam. Geen uitkering: < 35% arbeidsongeschikt Indien het UWV na de WIA beoordeling heeft besloten dat je 65% of meer van je oude inkomen kunt verdienen heb je geen recht op een WIA uitkering. Als je (nog) niet aan het werk bent binnen Nij Smellinghe of bij een andere werkgever, kun je eventueel een WW- of bijstandsuitkering aanvragen bij het UWV (werk.nl). Een WGA uitkering: of % arbeidsongeschikt De afkorting WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Dat betekent dat je een WGA uitkering krijgt omdat je deels kunt werken. Of omdat je nu niet kunt werken, maar in de toekomst waarschijnlijk weer wel. Een WGA-uitkering is een aanvulling op je resterende verdiencapaciteit. Daarom is het belangrijk dat je het loon dat je nog kunt verdienen, ook probeert te verdienen. Je totale inkomen is altijd hoger als je naast je uitkering werkt. Je kunt momenteel niet werken of maximaal 20% van je oude inkomen verdienen. Er is sprake van een meer dan geringe kans op (gedeeltelijk) herstel binnen 5 jaar. Je bent % arbeidsongeschikt maar niet duurzaam. Je komt in aanmerking voor een volledige WGA uitkering. Er zijn 3 verschillende WGA uitkeringen: 1. De loongerelateerde uitkering 2. De loonaanvullingsuitkering 3. De vervolguitkering 3 4

3 Je ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. De hoogte van deze uitkering hangt af van je SV-loon en het loon dat je nu verdient. Ongeacht je arbeidsongeschiktheidspercentage krijg je tijdens deze uitkering 2 maanden 75% en daarna 70% van je WIA maandinkomen (gebaseerd op je SV-jaarloon) voordat je arbeidsongeschikt werd. Na afloop van de loongerelateerde uitkering kom je in aanmerking voor de loonaanvullingsuitkering óf een vervolguitkering. Deze uitkering kan eventueel blijven doorlopen tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (als er niets verandert in de situatie). Verdien je minder dan de helft van wat je volgens de arbeidsdeskundige nog kunt verdienen? Ben je tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt dan heeft de arbeidsdeskundige beoordeeld hoeveel inkomen je nog kunt verdienen: je restverdiencapaciteit. Als je minder dan de helft verdient van deze restverdiencapaciteit kom je niet in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering, maar wel voor een vervolguitkering. Met een vervolguitkering heb je per maand minder inkomen dan met een loonaanvullingsuitkering. Voor de WGA geldt namelijk dat je totale inkomen per maand altijd hoger is als je nog (deels) werkt. Verdien je meer dan de helft van wat je volgens de arbeidsdeskundige nog kunt verdienen? Dan kom je in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering is 70% van het verschil tussen je WIA maandloon (gebaseerd op je oude inkomen) en het inkomen wat je nog zou kunnen verdienen volgens de arbeidsdeskundige. verdien je meer dan wat je volgens de arbeidsdeskundige zou kunnen verdienen, dan wordt de uitkering anders berekend. Op de website van het UWV (uwv.nl/rekenhulpwia) vind je meer informatie over berekening van je totale inkomen. Ben je 80 tot 100% arbeidsongeschikt, dan is je loonaanvullingsuitkering 70% van het WIA maandloon (gebaseerd op je oude inkomen). De arbeidsdeskundige heeft beoordeeld dat je minder dan 20% van je oude inkomen kunt verdienen of misschien wel helemaal niets. De voorwaarde dat je de helft moet verdienen van wat je nog kunt verdienen is dan niet van toepassing. De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering 35 tot en met 44% 28% van het minimumloon 45 tot en met 54% 35% van het minimumloon 55 tot en met 64% 42% van het minimumloon 65 tot en met 79% 50,75% van het minimumloon Verdiende je minder dan het minimumloon, dan wordt de uitkering gebaseerd op je vroegere loon. Een voorbeeld Als Rosa niet werkt Rosa is 55% arbeidsongeschikt. Zij verdiende vroeger 1.550,- per maand. Ze werkt nu niet en krijgt een vervolguitkering. Deze is gebaseerd op haar arbeidsongeschiktheidspercentage van 55%. Daar hoort het uitkeringspercentage van 42% bij. Rosa's uitkering is dus 42% van het minimumloon 1.446,60 = 607,57 per maand. 5 6

4 Als Rosa wel werkt, maar minder dan de helft van haar restverdiencapaciteit verdient. Rosa kan volgens de arbeidsdeskundige nog 675,- verdienen. Ze verdient nu 200,- per maand. Dat is minder dan de helft van haar restverdiencapaciteit van 675,-. Ze komt daardoor niet in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering, maar krijgt wel de vervolguitkering van 607,57 (zie vorige pagina). Haar totale inkomen komt daarmee op 200,- (loon) + 607,57 (uitkering) = 807,57. Als je wel werkt mag je naast je IVA uitkering 30% van het loon dat je met werken verdient houden. Als de situatie niet verandert krijg je de IVA uitkering in principe tot je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Daarna kun je AOW krijgen. Als je situatie verbetert en je kunt weer meer dan 20% van je oude loon verdienen, dan wordt je IVA uitkering mogelijk omgezet naar een WGA uitkering. Als Rosa werkt en meer dan de helft van haar restverdiencapaciteit verdient. Rosa verdient 400,-. Dat is meer dan de helft van haar restverdiencapaciteit van 675,-. Ze krijgt een loonaanvullingsuitkering. De hoogte van haar uitkering is 70% van het verschil tussen haar WIA maandinkomen ( 1.550) - haar restverdiencapaciteit ( 675,-) = 612,50. Haar totale inkomen is daarmee 400,- (loon) + 612,50 = 1.012,50. Een IVA uitkering Als je niet meer kunt werken of maar voor een klein deel (je kunt minder dan 20% van je oude inkomen verdienen) met een minimale kans dat het beter wordt binnen de komende vijf jaar, dan krijg je een IVA uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Als je niet werkt is de hoogte van je IVA uitkering 75% van je WIA maandloon dat is gebaseerd op je oude SV-jaarloon voordat je ziek werd. Je vindt je SV-jaarloon op je loonstrook. Let op: voor het WIA maandloon geldt een maximum. Is je oude loon hoger dan dit maximum, dan wordt de uitkering op basis van het maximum maandloon berekend. De hoogte van het maximum WIA maandloon is gebaseerd op het maximum dagloon dat door het ministerie van sociale zaken wordt vastgesteld op 1 januari en 1 juli van ieder jaar. Nij Smellinghe heeft conform de wetgeving en CAO tijdens je ongeschiktheidsperiode twee jaar loon doorbetaald en heeft na deze twee jaar in principe geen loondoorbetalingsverplichting meer als je niet werkt. Ook heeft Nij Smellinghe geen re-integratieverplichtingen meer op basis van de Wet Verbetering Poortwachter en is er geen opzegverbod voor ontslag meer. Je arbeidsongeschiktheidsperiode zal na 2 jaar beëindigd worden en de loondoorbetaling zal in principe worden gestopt, tenzij je weer deels binnen Nij Smellinghe aan het werk bent. < 35 of 35-80% arbeidsongeschikt: mogelijkheden voor arbeid Als je nog mogelijkheden hebt om te werken is Nij Smellinghe verplicht passende arbeid aan te binnen binnen Nij Smellinghe, mits er passende arbeid beschikbaar is. Nij Smellinghe hoeft geen passende arbeid te creëren. De mogelijkheden voor passende arbeid zijn altijd gedurende de eerste twee jaar van het verzuim reeds onderzocht. Het UWV zal hier ook op toetsen bij de WIA beoordeling. 7 8

5 Als het UWV bij de poortwachtertoets constateert dat Nij Smellinghe voldoende aan de re-integratie heeft gedaan, houdt de verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen na twee jaar op en is ook het opzegverbod bij ziekte niet langer van toepassing. De arbeidsrelatie kan met wederzijds goedvinden beëindigd worden als uit de poortwachtertoets het volgende duidelijk blijkt: De werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden (je functie voordat je ziek werd). De werkgever en werknemer hebben voldoende re-integratie-inspanningen verricht, maar zonder resultaat. Re-integratie van de werknemer is in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare termijn niet mogelijk (ook niet via scholing). Passende arbeid beschikbaar Passende arbeid is werk dat aansluit bij je mogelijkheden en je gezondheidssituatie. Gedurende je ziekteperiode van twee jaar voorafgaand aan de WIA beoordeling heb je samen met Nij Smellinghe al gekeken of er binnen Nij Smellinghe mogelijkheden zijn om aan het werk te blijven. Als Nij Smellinghe passende arbeid heeft ben je hier mogelijk zelfs al in gere-integreerd. Als er passende arbeid beschikbaar is binnen Nij Smellinghe, zal Nij Smellinghe met je in overleg gaan hoe je hierin kunt re-integreren. Ook zal Nij Smellinghe de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden met je bespreken en overeenkomstig aanpassen. Indien nodig kun je begeleiding krijgen bij het vinden van een passende functie buiten Nij Smellinghe (2e spoor traject). Weigeren passende arbeid Indien Nij Smellinghe passende arbeid beschikbaar heeft, maar je wilt niet in deze arbeid re-integreren, dan zal Nij Smellinghe overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Nij Smellinghe heeft na twee jaar ziekte geen loondoorbetalingsverplichting meer (*) en zal het loon stopzetten. (*) Indien het UWV beoordeeld heeft dat re-integratie-inspanningen van Nij Smellinghe onvoldoende zijn geweest wordt de loondoorbetalingperiode mogelijk verlengd met maximaal 1 jaar. Tijdens deze periode geldt naast loondoorbetaling ook een opzegverbod voor de werkgever. De beoordeling over het recht op een WIA uitkering wordt overeenkomstig uitgesteld. Geen passende arbeid beschikbaar Het is mogelijk dat Nij Smellinghe geen werk beschikbaar heeft dat aansluit bij je mogelijkheden en gezondheidssituatie. Meestal is dat in de eerste twee jaar van het verzuim al duidelijk geworden. Als de verwachting is dat ook na deze twee jaar, binnen 6 maanden geen passende arbeid beschikbaar is, zal Nij Smellinghe overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Je loon zal worden stopgezet bij het einde van de 2 jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Indien je geen recht hebt op een WGA of IVA uitkering kun je eventueel een WW- of bijstandsuitkering aanvragen bij het UWV (als je nog geen ander werk hebt). WGA % of IVA: Geen of minimale mogelijkheden voor arbeid Het UWV heeft beoordeeld dat je op dit moment geen of zeer minimale mogelijkheden hebt voor arbeid. Tevens heeft het UWV getoetst dat er voldoende re-integratie-inspanningen zijn gedaan. Nij Smellinghe heeft geen loondoorbetalingplicht meer en ook het opzegverbod is niet meer van toepassing. De loondoorbetaling zal worden stopgezet en Nij Smellinghe zal op basis van de beoordeling van het UWV in principe overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Indien er sprake is van een WGA uitkering en de verwachting is dat er binnen een half jaar weer mogelijkheden voor arbeid zijn worden in overleg mogelijk andere afspraken gemaakt. 9 10

6 <35% arbeidsongeschikt Het UWV heeft beoordeeld dat je geen recht hebt op een WIA uitkering. Indien je weer aan het werk bent bij Nij Smellinghe ontvang je loon van Nij Smellinghe overeenkomstig je aangepaste arbeidsovereenkomst. Indien je niet of minder werkt dan voor je ziek werd, kun je mogelijk een WW- of bijstandsuitkering krijgen. Deze kun je via het UWV aanvragen. Een WGA uitkering Als eigenrisicodrager voor de WGA draagt Nij Smellinghe gedurende de eerste 10 jaar de kosten van jouw uitkering. Nij Smellinghe kiest ervoor jouw uitkering door het UWV direct aan jou uit te laten betalen. Het UWV bepaalt de hoogte van je uitkering, ook bij wijzigingen, en daarom vindt Nij Smellinghe het belangrijk dat het UWV de uitkering rechtstreeks aan jou betaalt. Ongeacht of je in dienst of uit dienst bent. Dit voorkomt onjuistheden en vertragingen bij correcties in je uitkering. Mocht je anders hebben aangegeven bij je WIA aanvraag, dan zal Nij Smellinghe dit bij het UWV aangeven en wijzigen. Je ontvangt je gedeeltelijke of volledige WGA uitkering maandelijks van het UWV. Het vakantiegeld ontvang je ook via het UWV en wordt uitbetaald in mei. Wijzigingen in inkomen die van invloed zijn op je WGA uitkering dien je zelf aan het UWV door te geven. Ook als je in dienst bent van Nij Smellinghe. Een IVA uitkering Een IVA uitkering wordt altijd door het UWV rechtstreeks aan jou uitbetaald. Je ontvangt de uitkering maandelijks. Het vakantiegeld, dat je maandelijks opbouwt, wordt door het UWV in mei uitbetaald. Als je een uitkering ontvangt op grond van de WIA heb je een aantal administratieve verplichtingen richting het UWV, maar ook verplichtingen omtrent re-integratie. Omdat Nij Smellinghe eigenrisicodrager is voor de WGA heb je ook verplichtingen richting Nij Smellinghe. Ook als je geen dienstverband meer hebt bij Nij Smellinghe. Nij Smellinghe heeft daarnaast de verplichting je gedurende de eerste 10 jaar van je WGA uitkering te begeleiden en ondersteunen bij re-integratie. Wat kun je van Nij Smellinghe verwachten Om een goede invulling te geven aan de re-integratieverplichtingen die Nij Smellinghe als eigenrisicodrager heeft tijdens de eerste 10 jaar van de WGA uitkering heeft Nij Smellinghe een overeenkomst gesloten met Aon Hewitt WIA Casemanagement. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van (ex) medewerkers met een WGA uitkering en het ondersteunen van werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Als na de WIA beoordeling het dienstverband met Nij Smellinghe wordt ontbonden zal Aon Hewitt de reintegratiebegeleiding, indien van toepassing, overnemen. Blijft het dienstverband met Nij Smellinghe bestaan, dan zal Aon WIA Casemanagement geen direct contact met de medewerker opnemen. Wel zal de WIA Casemanager van Aon Hewitt Nij Smellinghe adviseren over het benutten en mogelijk vergroten van de arbeidsgeschiktheid. WIA beoordeling <35 - Wat verwacht Nij Smellinghe van jou Nij Smellinghe heeft alleen een re-integratieverplichting op basis van het eigenrisicodragerschap voor de WGA als je een WGA uitkering hebt. Indien je binnen 5 jaar na de WIA beschikking < 35% weer ziek wordt of de oude klachten weer verergeren, kan het UWV beoordelen dat je alsnog recht hebt op een WGA uitkering. In dat geval ligt de verplichting voor de re-integratiebegeleiding bij Nij Smellinghe, op basis van het eigenrisicodragerschap voor de WGA

7 Nij Smellinghe draagt daarom je verzuim- en re-integratiedossier (niet medisch) over aan Aon Hewitt WIA Casemanagement, zodat zij jou op dat moment zo goed mogelijk kunnen begeleiden. <35 en in dienst Als je na je WIA beoordeling <35% in dienst bent gebleven bij Nij Smellinghe en je wordt opnieuw ziek, geldt in principe het standaard verzuimprotocol van Nij Smellinghe. Nij Smellinghe zal de mogelijke gevolgen met je bespreken. Als hier onduidelijkheden over zijn kun je met vragen terecht bij jouw personeelsadviseur. <35 en uit dienst Indien je niet meer in dienst bent bij Nij Smellinghe is het van belang dat we op de hoogte zijn van wijzigingen in je gezondheidssituatie op het moment dat dit tot een WGA uitkering leidt. Via het UWV ontvangen we een kopie van de WIA beschikking. Om de re-integratiebegeleiding in te kunnen vullen is het van belang dat we je actuele contactgegevens hebben. We verwachten derhalve van je dat je wijzigingen in contactgegevens en je gezondheidssituatie doorgeeft aan Aon HewittWIA Casemanagement via Aon Hewitt WIA Casemanagement zal je hier verder zelf over informeren. Een WGA uitkering - Wat verwacht Nij Smellinghe van jou? Een (gedeeltelijke) WGA-uitkering betekent dat het UWV beoordeeld heeft dat je mogelijkheden hebt voor arbeid. Als je een WGA uitkering ontvangt heb je de verplichting te werken aan je herstel en re-integratie. Nij Smellinghe verwacht van je dat je zoveel werkt als je kunt. Dat is ook altijd gunstig voor je totale inkomen. Ook verwachten we van je dat je solliciteert als je niet je (volledige) restverdiencapaciteit benut. In dienst met een WGA uitkering Ben je na je WIA beoordeling met een (gedeeltelijke) WGA uitkering in dienst gebleven dan ben je al (gedeeltelijk ) gere-integreerd. Mocht je gezondheidssituatie verslechteren dan meld je dit conform het standaard verzuimprotocol aan je leidinggevende en aan de bedrijfsarts van Nij Smellinghe. Is er sprake van langdurig verzuim waardoor je uitkering mogelijk toeneemt, dan nemen zij contact op met Aon Hewitt WIA Casemanagement voor overleg en advies. Verbetert je gezondheidssituatie waardoor je mogelijk meer kan werken, of vul je nog niet je volledige restverdiencapaciteit in, dan bespreek je dit met je leidinggevende en/of personeelsadviseur. Zij zullen eventueel in overleg treden met Aon Hewitt WIA Casemanagement voor advies. Uit dienst met een WGA uitkering Je kunt niet altijd bij Nij Smellinghe in dienst blijven als je gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent beoordeeld. Indien je dienstverband met Nij Smellinghe is beëindigd zal een WIA Casemanager van Aon Hewitt WIA Casemanagement contact met je opnemen over de re-integratiebegeleiding. Als er mogelijkheden zijn voor re-integratie zal de WIA Casemanager afspraken met je maken hoe je dit gaat oppakken, wat er van jou wordt verwacht en welke ondersteuning je van Nij Smellinghe kunt verwachten. De WIA Casemanager zal periodiek over de voortgang aan Nij Smellinghe rapporteren. Tijdens de loongerelateerde uitkering (de eerste periode van 2 tot maximaal 38 maanden) heb je een sollicitatieplicht als je arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35 en 80% ligt. De WIA Casemanager zal met je bespreken wat er van je verwacht wordt. Nij Smellinghe draagt als eigenrisicodrager voor de WGA enerzijds de kosten van je uitkering maar Nij Smellinghe heeft ook de verantwoordelijkheid je te ondersteunen bij re-integratie. Dat doen we in samenwerking met Aon Hewitt WIA Casemanagement. Als er veranderingen zijn in je gezondheidssituatie is het van belang dat je deze meldt aan je WIA Casemanager. Ben je langdurig ziek of verergeren je klachten dan verwachten we dat je dit na 2 weken meldt aan de WIA casemanager Verbetert je situatie en kun je mogelijk meer werken bespreek dit dan met je WIA Casemanager van Aon Hewitt

8 Je bent daarnaast altijd zelf verantwoordelijk om wijzigingen in inkomen en je gezondheidssituatie ook door te geven aan het UWV. Dat is van belang omdat het UWV het recht op een uitkering, en de hoogte ervan bepaalt. Wijziging situatie Wijziging doorgeven? <35% (geen uitkering) WGA uitkering IVA uitkering Als je een WIA beoordeling hebt gehad is het van belang dat Nij Smellinghe op de hoogte blijft van mogelijke wijzigingen in je situatie die van invloed zijn op je arbeidsgeschiktheid en/of je uitkering. Heb je nog een dienstverband bij Nij Smellinghe, dan geef je wijzigingen altijd door aan de afdeling Personeel en Organisatie en gelden daarnaast de standaard regels conform je arbeidsovereenkomst. Heb je geen dienstverband meer met Nij Smellinghe, geef dan de volgende wijzigingen altijd door aan Aon Hewitt WIA Casemanagement. Dat doe je door een te sturen aan met de volgende gegevens: Naam Geboortedatum Afdeling van Nij Smellinghe waar je gewerkt hebt Informatie van de wijziging Je contactgegevens. Afhankelijk van de melding neemt de WIA Casemanager contact met je op na ontvangst van de melding. Vermeld daarom ook altijd je contactgegevens. Je gaat verhuizen of je contactgegevens (telefoon/ veranderen). Ja Ja Ja Je gezondheidssituatie verslechtert. Je bent weer ziek (langer dan 1 week), je Ja Ja Ja (oude) klachten verergeren. Je gezondheidssituatie verbetert. Nee Ja Ja Je gaat meer of minder werken of je krijgt een andere werkgever. Nee Ja Ja Je dienstverband stopt. Nee Je vertrekt voor meer dan 4 weken naar het buitenland. Nee Ja Ja Je begint met een opleiding of hebt net een opleiding afgerond. Nee Ja Ja 15 16

9 Nij Smellinghe zal regelmatig zelf, en als je uit dienst bent via Aon Hewitt WIA Casemanagement, contact met je opnemen. Heb je een WGA uitkering dan kan het zijn dat we je oproepen bij de bedrijfsarts van Nij Smellinghe of een medisch adviseur van Aon Hewitt WIA Casemanagement. Je bent verplicht aan deze gesprekken of afspraken mee te werken. Als blijkt dat je je niet aan de regels houdt, bijvoorbeeld door niet mee te werken aan re-integratiebegeleiding, dan kan dat gevolgen hebben voor je uitkering. Nij Smellinghe kan als eigenrisicodrager eventueel je uitkering geheel of gedeeltelijk laten opschorten. Je krijgt altijd eerst een waarschuwing van Nij Smellinghe of Aon Hewitt WIA Casemanagement waarin je wordt gewezen op je verplichtingen en de mogelijke sanctie als je hier niet aan voldoet. Ben je het niet eens met de re-integratiebegeleiding? Als je een WGA uitkering ontvangt en je bent het niet eens met de afspraken die omtrent jouw re-integratie worden gemaakt dan heb je de mogelijkheid dit te laten beoordelen door het UWV. Dat doe je middels het aanvragen van een deskundigenoordeel. De kosten voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV zijn voor je eigen rekening en bedragen 50,-. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het UWV. Het UWV bepaalt of je recht hebt op een uitkering en hoe hoog deze uitkering is. Als er wijzigingen zijn in je situatie die van invloed zijn op het recht en eventueel de hoogte van je uitkering dien je deze aan het UWV te melden. Je personeelsadviseur of je WIA Casemanager van Aon Hewitt kan je adviseren als je hier vragen over hebt. De volgende wijzigingen moet je zelf aan het UWV doorgeven: Je inkomsten veranderen. Let op: geef ook kleine inkomenswijzigingen aan het UWV door, bijvoorbeeld als gevolg van een CAO-verhoging. Nij Smellinghe geeft geen wijzigingen aan het UWV door. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Je krijgt andere inkomsten die geen loon zijn. Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld: inkomsten uit kamerverhuur, werk voor gemeentelijke commissies, thuiswerk, optredens als musicus of artiest. Er verandert iets in de vaste inkomsten van je partner of je gezinssituatie. Je gaat bijvoorbeeld samenwonen, trouwen of verwacht een kind. Je gaat meer of minder werken. Je dienstverband is beëindigd. Je hebt naast de WGA- uitkering een toeslag en er verandert iets in je gezinssamenstelling of in het inkomen van je partner. Je begint met een opleiding of je hebt net een opleiding afgerond. Je gezondheidssituatie verandert. Overleg in dit geval eerst met je personeelsadviseur of met je WIA Casemanager. Je gaat verhuizen. Je vertrekt voor langer dan vier weken naar het buitenland. Je wordt gedetineerd. Je hebt geen geldige verblijfsstatus (meer) en je hebt niet de Nederlandse nationaliteit

10 Je gebruikt hiervoor het formulier "wijzigingen doorgeven" van het UWV. Op uwv.nl kun je dit formulier terugvinden, invullen en versturen. Twijfel je of je een verandering in je situatie moet melden? Neem dan contact op met je personeelsadviseur, je WIA Casemanager of met UWV Telefoon Werknemers via (lokaal tarief). Het UWV controleert regelmatig of je de juiste informatie doorgeeft. Bijvoorbeeld door bij de belastingdienst na te vragen of je niet meer verdient dan bij het UWV bekend is. Als je je niet aan de regels hebt gehouden kan dat gevolgen hebben voor je uitkering. Je uitkering kan dan lager worden, of je moet een boete betalen. Als je te veel uitkering hebt ontvangen moet je dit terugbetalen. Bij ernstige gevallen spreekt het UWV van fraude. Dit kan betekenen dat je voor de rechter moet komen. Het kan ook gebeuren dat je eerst een waarschuwing van het UWV krijgt. Bijvoorbeeld als je een formulier te laat terugstuurt. Je uitkering gaat dan niet meteen omlaag. Als je dezelfde regel nog een keer overtreedt, gaat je uitkering wel omlaag. Aon Hewitt WIA Case management Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam Postbus 518, 3000 AM Rotterdam Telefoon: UWV Telefoon Werknemers Telefoon: Ziekenhuis Nij Smellinghe Personeel en Organisatie Postbus 20200, 9200 DA Drachten Telefoon: Wij adviseren dan ook om je aan de gestelde eisen te houden. 19 P&O 08 20

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2 3 inhoud 1. Inleiding 4 2. Relevante wetgeving en CAO s 5 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 5 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 7 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 1.4 1 februari 2007

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 1.4 1 februari 2007 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 1.4 1 februari 2007 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Relevante wetgeving en CAO s 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket 3-12-2014 Onze kantoren Goes Zierikzee Middelburg Kantoren Spijkenisse Terneuzen Bergen op Zoom Wat kunnen wij? Informeren Analyseren Adviseren Bemiddelen Service/Beheer Volmacht Provinciaal Beurs Leven

Nadere informatie

Geld lenen met uitstekend en verantwoord advies

Geld lenen met uitstekend en verantwoord advies Sinds1999 specialist op het gebied van financial lease en financieringen Geld lenen met uitstekend en verantwoord advies Privé en zakelijke leningen Privé en Financial lease Service en ondersteuning Dit

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via De WIA Krater WIA Een ding wat blijft terugkomen in mijn adviespraktijk inzake de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de welbekende WIA KRATER en onbekendheid met de materie. Dit boekje zal

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie