nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur"

Transcriptie

1 BI nr.3 nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart samenwerking in De Friese Meren GVOW en Oranjewoud nieuw convenant, nieuwe structuur App Burgerschouw leuker en sneller schouwen Nieuw GBIaddon-maatregeltoets publiceren GBI databank GBI basis creëren GBI TM GBI appsbank GBI kennisbank beheren

2 GBInieuws oktober 2013 pag 10 GBInieuws oktober 2013 PAG 22 GBInieuws oktober 2013 pag 36 grondwater peilbuiskoker verbindingskabel druksensor datalogger peilbuis maaiveld grenswaarde gewenste grondwaterstand In dit nummer Terugblik GBIdag 2013 Nieuws Column Visie op beheer Visie op GBI GBIsoftware GBIuitgelicht Rondom GBI GBI Partnerprogramma GVOW Klanten en projecten Kennis en inspiratie GBIsoftware Creëren en actueel houden van data De principes van GBI zijn naadloos vertaald naar onze GBIsoftware, zodat de drie hoofdactiviteiten van iedere moderne beheer- Creëren GBIbasis is de centrale database, waarin alle objecten eenduidig geregistreerd worden. organisatie (creëren, publiceren en beheren) zo goed mogelijk Actueel houden, vernieuwen of verrijken van worden ondersteund. We maken daarvoor gebruik van verschillende GBIsoftware componenten. GBIbasis objectinformatie het is allemaal eenvoudig. In GBIbasis komen administratieve en geografische kenmerken samen in een ruimtelijke Vier componenten De vier GBIsoftware componenten zijn GBIbasis, GBIdatabank, GBIappsbank en GBIkennisbank. database. We leggen harde beheergegevens In GBIbasis wordt het creëren en actueel houden van data ondersteund. Het publiceren en/of vast, gestuurd vanuit de integrale kaart. Hierbij gaat het om: wat, waar, welke eigenschap- ontsluiten van data naar de verschillende doelgroepen vind plaats met behulp van de GBIdatabank. En tenslotte maken de GBIappsbank en GBIkennisbank het beheren en toepassen van data pen en kenmerken. Gegevens uit het veld op elk niveau van in beheerproces mogelijk. worden hier slim en gemakkelijk aan toegevoegd. Het gegevenswoordenboek De Oranje ring geeft aan dat alle componenten met elkaar verbonden zijn én elkaar aanvullen GBIbasis-bewerken en ondersteunen. Het gegevenswoordenboek GBI zorgt ervoor dat zij op eenduidige wijze met Dit is de muteerapplicatie voor GBIbasis. Met kunnen elkaar communiceren. deze applicatie wordt de beheerdata verrijkt met belangrijke extra eigenschappen en kenmerken (bijvoorbeeld Latijnse namen van de Passende applicaties Elke hoofdactiviteit omgeving biedt voor haar eigen doelgroep passende software-applicaties bomen). Daarnaast worden er GIS analyses, voor verdere bewerking /inwinning van informatie en beheergegevens. meldingen (bijvoorbeeld de lantaarnpaal in de Schoolstraat staat scheef), informatie van aannemers (bijvoorbeeld: de leuning van de brug is geschilderd) en inventarisatie-, inspectie- en meetgegevens (bijvoorbeeld vanuit de inventarisatietool Field, de weginspectie, de burgerschouw of de VTA) aan toegevoegd. Tot slot Publiceren en/of GBI TM ontsluiten van data wordt de beheerdata aangevuld met gegevens GBI vanuit de verschillende apps (bijvoorbeeld een databank planning en begroting voor wegen). GBI appsbank publiceren Creëren en actueel houden van data GBI basis Beheren en toepassen van data GBI kennisbank creëren beheren Hoe werkt een projectteam? Een kijkje in de keuken bij projectteam GBIaddon-rioolkaart versie 2 In de keuken Het is woensdag 10 juli Dirk Peeters van Oranjewoud heeft zojuist de werksessie geopend van het projectteam GBIaddon-rioolkaart versie 2. Hij geeft aan wat de verwachtingen zijn en wat het resultaat van de werksessie moet zijn. Als het team het hierover eens is, buigen de drie experts van de gemeenten Almelo, Den Haag en Rotterdam en drie medewerkers van Oranjewoud zich over de opgave die voor hen ligt: de gewenste functionaliteiten voor de rioolkaart versie 2. Zoals bij elk projectteam volgen ze een van tevoren afgesproken agenda: waar staan we nu; een korte demo; mogelijkheid om te reageren; wensen; prioriteren en tot slot, een constructieve afronding. De foto s geven u een mooi kijkje in de keuken van dit projectteam. Projectteams in volle gang In de vorige edities van GBInieuws en op onze website (www.gvow.nl) heeft u vaker berichten kunnen lezen over het fenomeen projectteams, de geplande projecten en de zoektocht naar projectteamleden. Inmiddels is het werken met projectteams in volle gang: in totaal zijn er al 22 leden betrokken bij de zes verschillende projectteams. In bijgaande figuur vindt u een overzicht van de verschillende projectteams. Hoe werkt het? Het werken in projectteams is een nieuwe manier van werken. Voor het beantwoorden van een bepaalde vraag wordt elke keer een projectteam in het leven geroepen. Leden kunnen zich aanmelden en zodra de vraag beantwoord is, is het projectteam klaar. Zowel voor Oranjewoud als voor de GVOW is het een aanvulling op de bestaande werkwijze en straks in de nieuwe structuur waarschijnlijk een van de belangrijkste. De eerste ervaringen zijn wisselend: voor de deelnemers is het een leuke uitdaging, maar ze moeten er wel even aan wennen. Het is het de kunst om in korte tijd met elkaar iets neer te zetten, zodat een volgende stap gemaakt kan worden. Brainstormen, meedenken of testen Grofweg kent een projectteam drie mogelijke opdrachten: brainstormen, meedenken of testen. Brainstormen: Tijdens de brainstorm -fase is nog niet duidelijk of het onderwerp in GBI komt. Er gaat eerst nog veel denkwerk aan vooraf. Het brainstorm -projectteam kijkt met elkaar naar de technische uitdagingen en denkt na over mogelijke oplossingen: laten we het aan iemand anders dan Oranjewoud (de markt) over of is het mogelijk om er een App of Addon van te maken? Meedenken: In een meedenk -projectteam is al duidelijk dat (een deel) van het onderwerp in GBI komt. Het gaat iets worden, maar nu eerst nog met elkaar nadenken over wat het moet kunnen. Nadenken over de gewenste functionele specificaties en die met elkaar zo concreet mogelijk benoemen. Na dit projectteam gaat Oranjewoud aan de slag met de functionele specificaties en het ontwerp voor de software. Testen: Het product is er, nu kan het testen beginnen en is het aan het projectteam om het product te testen op basis van de specificaties, die Oranjewoud heeft opgesteld. GVOW Projectteams Aan het eind van ieder projectteam toetst Oranjewoud of er eenduidigheid is over de inhoud en doen ze een voorstel voor het vervolg. Missie geslaagd bij het projectteam GBIaddon-rioolkaart versie 2 Na een dag hard werken is de wand gevuld met een verzameling volle flappen. Hier hangt de lijst met de gewenste functionaliteiten voor de rioolkaart versie 2, inclusief de prioriteiten voor versie 2 en wat eventueel in een volgende versie kan. De missie van dit projectteam is geslaagd! Oranjewoud gaat nu aan de slag met het uitwerken van de functionaliteiten voor versie 2. Nieuwsgierig? Flexibiliteit en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden om deel te kunnen en willen nemen. Je brengt jouw kennis en ervaringen in en legt je ideeën en wensen op tafel. Nieuwsgierig naar een andere projectteam of direct een vraag over de projectteams, neem dan contact met ons op via Slim werken met realtime data: OWMonit Actuele en betrouwbare gegevens: onmisbaar voor organisaties en professionals die werken aan het ontwerp, de realisatie en het beheer van onze leefomgeving. De behoefte aan (realtime) data groeit exponentieel. Ook bij gemeenten. Bijvoorbeeld omdat gemeenten vanuit de Waterwet de zorgplicht hebben gekregen om structurele nadelige gevolgen ten gevolge van grondwaterstanden te voorkomen of te beperken. Met OW- Monit biedt Oranjewoud een intelligent monitoringssysteem, dat in combinatie met GBI gemeenten voorziet van de juiste informatie, zodat gemeenten hun zorgplicht naar behoren kunnen invullen. Met de komst van de Waterwet is de gemeente het aanspreekpunt geworden voor OWMonit is een kosteneffectief systeem om Hoe werkt OWMonit? wateroverlast door hoge en lage grondwaterstanden. Hoge grondwaterstanden kunnen te ontsluiten en te visualiseren. OWMonit metingen in onze leefomgeving uit te voeren, veroorzaakt worden door slechte afwatering, beschikt over verschillende sensoren die veranderingen in onze leefomgeving vastleggen. maar bijvoorbeeld ook door periodiek hoge rivierwaterstanden. Ook lage grondwaterstanden kunnen problemen opleveren, zoals het actuele grondwaterstanden vast. Ook andere De druksensoren leggen onder andere de optreden van paalrot onder de bebouwing. toepassingen zijn met de druksensoren mogelijk. Bijvoorbeeld het meten van de water- Om maatschappelijk en financieel verantwoorde keuzes te kunnen maken, is realtime standen in bergbezinkbassins, het meten van informatie over grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit onmisbaar. detecteren van lekkages in riolen. Voor het de standen van het oppervlaktewater en het bewaken van de waterkwaliteit worden fysische en chemische sensoren ingezet. Al deze gegevens kunnen straks rechtstreeks in GBI 6 ingelezen worden via een nog te ontwikkelen GBIapp. Alarmeringen Via OWMonit zijn vooraf grenswaarden in te stellen. Zodra een sensor een overschrijding van een grenswaarde meet, dan wordt direct een of SMS gestuurd naar de gewenste ontvanger. Dit stelt de ontvanger in staat om direct te handelen. De voordelen van OWMonit - Relevante gegevens zijn direct beschikbaar; - Overzicht over verschillende meetgegevens; - Inzicht in trends en ontwikkelingen; - Voorkomen van schade door sms meldsysteem; - Kostenefficiënt. Een groot bijkomstig voordeel is dat ook grenswaarden ingesteld kunnen worden. Als een bepaalde waarde overschreden wordt, krijgt de opdrachtgever direct een sms. Daardoor is een snelle reactie mogelijk en kan eventuele schade worden voorkomen. OWMonit wordt al veel toegepast in milieuen civieltechnische werkvelden. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, want naast grondwaterstanden kunnen bijvoorbeeld ook omgevingsgeluid en luchtkwaliteit realtime worden gemeten. Meer informatie David van Winsum Eize Drenth Mark Bakker Gegevenswoordenboek GBI GBI software pag 10 Onze visie, onze software GVOW pag 22 Hoe werkt een projectteam, een kijkje in de keuken OWMonit tm pag 36 Slim werken met realtime data GBInieuws oktober 2013 pag 2

3 Voorwoord Beste GBInieuws lezers, Drie jaar geleden maakten wij in gedachten een grote stap. Voor zo n stap heb je als bedrijf lef nodig. Lef tonen hoort bij ondernemen. Een van de kernwaarden van Oranjewoud. Durven leren en durven innoveren zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Zeker in crisistijd is innoveren onze levenslijn. Door te innoveren houden wij, als beheeradviseur en softwareleverancier, ons hoofd boven water. Sterker nog, onze schouders blijven droog. Voor Oranjewoud mocht ik de afgelopen periode naar Nyenrode Business Universiteit om samen met andere managers onze krachten te versterken. Wij hebben ons hier gericht op drie niveaus van innoveren. Niveau 1 is het efficiënter maken van werkprocessen. Niveau 2 is het maken van meer effectieve producten. Niveau 3 is het ontwikkelen van nieuwe producten, samen met anderen. Hierbij denk ik altijd aan Douwe Egberts en Philips: Senseo. Ook wij zijn niet bang om anderen op te zoeken. Samen met Dataquint en ThinkWise hebben wij GBI 6 ontwikkeld. Lef heb je ook nodig om afscheid te nemen van een naam als Oranjewoud en onder een andere naam, Antea Group verder te gaan. Als bedrijf en als mensen veranderen we niet. We blijven wie we zijn, er komt juist iets bij. Met name internationaal. Het feit dat we als Antea Group in vijf landen vertegenwoordigd zijn, biedt voor een aantal (potentiële) klanten in Nederland grote voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van kennis en ervaring. Dat biedt weer vele mogelijkheden tot nieuwe innovaties. Ik denk elke dag aan de drie niveaus van innoveren. Thuis, op het werk, op de racefiets. Ik wil iedereen oproepen dat ook te doen. En al lost het de crisis misschien niet op, het wordt er leuker van, en spannender, want lef loont! Iepe Soet adviesgroepmanager Ingenieursbureau Oranjewoud GBInieuws oktober 2013 pag 3

4 Terugblik GVOW productgroependag Beeld en geluid bij de nieuwe structuur GVOW productgroependag in Maarssen Het zoemde al een tijdje rond: we werken als GVOW aan een nieuwe structuur van onze organisatie. Zo willen we beter voorbereid en toegerust zijn voor alle uitdagingen de komende jaren. 26 september 2013 kan nu in de boeken als belangrijke mijlpaal voor de GVOW. Op deze dag werd beeld en geluid gegeven aan nieuwe structuur van de GVOW organisatie. Een sfeerimpressie van deze mooie dag voor de GVOW. Wat waren de verwachtingen vooraf? We vragen dit na bij één van de deelnemers. Het antwoord is kort en krachtig: Vrij blanco, ik heb iets gehoord over een verandering en ik laat me verrassen. Kom maar op met het programma. Belangrijke stappen zetten! Voorzitter Aat de Jonge trapt de productgroependag af: Vandaag is een bijzondere dag, vandaag gaan we een paar belangrijke stappen zetten. De GVOW heeft namelijk de dag ervoor, op 25 september, haar handtekening gezet onder een hernieuwd convenant tussen de GVOW en Oranjewoud. In dit convenant staan de nieuwe en ook enkele aangepaste afspraken voor de komende jaren. Aanleiding zijn de vele veranderingen zie we om ons heen zien. In het domein openbare ruimte zien we ontwikkelingen als meer standaardisatie, integrale benadering, veranderende wetgeving, etc. Ontwikkelingen in ICT maakten ook steeds meer mogelijk. Op de Strategie conferentie in 2010 maakten we daarom al de keuze voor een nieuwe generatie beheersoftware: GBI 6. Na 3 jaar kunnen we daar de positieve balans over opmaken. Nu is het ook tijd om als GVOW mee te groeien met deze ontwikkelingen. Belangrijke basis daarin is het visiedocument dat de GVOW heeft opgesteld. Hierin werden de vragen beantwoord: - waar stond de GVOW? - waar willen we als vereniging naar toe? - welke stappen gaan we daartoe zetten? Het visiedocument is vanzelfsprekend te vinden op de website van de GVOW. Nieuwe structuur en nieuwe rollen Aat geeft het woord aan Berto Smit (algemeen bestuurslid GVOW). Berto vertelt over het proces van de verandering, de doelstelling per 1 januari 2014 en hij laat de nieuwe structuur met bijbehorende nieuwe rollen zien. Belangrijke nieuw fenomeen zijn de 4 themagroepen, waarin op tactisch niveau geschakeld wordt over de overkoepelende thema s Woordenboek, Data, Apps en Innovatie. Op operationeel niveau zetten projectteams hun tanden in specifieke onderwerpen, zie ook elders in dit GBInieuws. Meer informatie vindt u op de GVOW-website: Via het GVOW twitteraccount blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. GBInieuws oktober 2013 pag 4

5 De eerste reacties Een korte impressie van de reacties op deze verhalen: Een goede verandering, was te verwachten en voelt logisch aan. Ik heb vooral een vraag over hoe we met elkaar onze kennis gaan borgen in een structuur die vooral is ingericht op integraliteit. Ik zie de nieuwe structuur als een zegen! Ik sta erachter, ga zeker meewerken en ik hoop dat de GVOW aandacht geeft aan de vragen rondom de kennisborging. Aansluiten Oranjewoud op nieuwe structuur Na de lunch is het woord aan Wim Sneep van Oranjewoud. Hij geeft aan dat Oranjewoud heeft nagedacht over hoe Oranjewoud gaat aansluiten in het proces en de communicatie rondom onze nieuwe structuur. Dit is weergegeven in bijgaande afbeelding. Afsluiten met de 3 V s Het einde van het programma komt in zicht Aat de Jonge bedankt namens het bestuur van de GVOW iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. Hij sluit af met de drie V s. Wat is er nodig bij vernieuwen? - Vertrouwen in de toekomst, in elkaar en in deze nieuwe vorm van samenwerken! - Vernieuwen gaan we echt doen. Hierbij hebben we iedereen heel hard nodig! - Vertrekken op weg naar een mooie avontuurlijke toekomst! Doen! Meer informatie Een dag na de productgroependag hebben al onze leden al bericht ontvangen over de structuur, een toelichting op de nieuwe rollen en de bemensing. Meer informatie vindt u op de GVOW-website: Via het GVOW twitteraccount blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Na vele maanden van zorgvuldige voorbereiding en afstemming laten we als bestuur van de GVOW met trots zien hoe de nieuwe organisatie eruit ziet. GBInieuws oktober 2013 pag 5

6 Netwerkbijeenkomst openbare ruimte 2.0 brengt managers stadsbeheer bij elkaar Elk half jaar komt een tiental gemeenten bij elkaar onder de noemer Openbare Ruimte 2.0. Oranjewoud ondersteunt en faciliteert deze netwerkbijeenkomsten. Gemeenten als Amersfoort, Eindhoven, Nijmegen, Roermond, Roosendaal, Valkenswaard en Zoetermeer wisselen kennis en ervaringen uit op het gebied van innovaties bij beheer van de openbare ruimte, de rol van de overheid en participatie van en met bewoners daarbij. Afgelopen zomer was de gemeente Dordrecht gastheer. Rindert Bosselaar, hoofd Stadsbeheer, en Dea van Soest gingen in op het effectbestek Stadspolders en op het succes van Bewoners aan Zet. Pas betalen bij tevreden bewoners? In de wijk Stadspolders test de gemeente samen met een aannemer het effectbestek. Doel is te kijken of er een eenvoudig en beknopt contract mogelijk is waarin de mate van bewonerstevredenheid bepalend is voor de betaling. Bewonertevredenheid ontstaat door oog te hebben voor vragen, wensen en reacties van de bewoners. Belangrijke succesfactor was de eigen contactpersoon van de aannemer in de wijk: de erfbeheerder. Deze regisseur is hét aanspreekpunt voor bewoners. Het afrekenen op basis van burgertevredenheid was nog een stap te ver maar de bewonerstevredenheid is het belangrijkste criterium voor de verlenging van het contract. Bewoners aan Zet Bij een reconstructie gaven de bewoners aan: Het is ons probleem en onze oplossing!. Buurtbewoners zijn zelf aan de slag gegaan met de (parkeer)problemen in hun wijk. De gemeente ging niet los op het oplossen van het probleem, maar koos de rol van procesbegeleider. De bewoners hebben zelf ontwerpsessies gehouden, een digitale stemronde gehouden en een gebiedsinformatiemarkt georganiseerd. En met succes: bewoners gaan heel kritisch om met het beschikbare geld. Meer informatie Met vlag en wimpel door de CROW keuring Op 31 mei 2013 heeft Oranjewoud bezoek gehad van de CROW. GBIwegen is met vlag en wimpel door de keuring gekomen: alle overzichten en gegevens voldeden aan de eisen. Daarnaast hadden we een 100% score op de uitkomsten. De CROW keurt elke twee jaar de beheersystemen, waarop een keurmerk is afgegeven. Eind 2011 zijn een paar grote aanpassingen gedaan in het SUF-weg en is het schadebeeld voegwijdte weer toegevoegd. Daarom was het keuren een jaar uitgesteld, maar in 2013 was GBI 4 dus weer aan de beurt. Bij de keuring wordt getoetst of het systeem voldoet aan de mogelijkheden om de vereiste items op te slaan en of het systeem een aantal voorgedefinieerde overzichten kan tonen. Daarnaast is er een controle op 100 door de CROW aangeleverde wegvakonderdelen met bijbehorende schades. Hier mag een minimale afwijking in zitten van 5%. De uitkomst was perfect. In GBI 6 is de rekenmotor inmiddels overgenomen vanuit GBI 4. Op basis van de eisen van het keurmerk zijn we de zaken aan het finetunen. Ook aan de vereiste overzichten wordt op dit moment hard gewerkt. In de loop van het jaar gaan we CROW nogmaals uitnodigen om het certificaat ook voor GBI 6 te krijgen. Meer informatie Welkom gemeente Stadskanaal! Gemeente Stadskanaal kiest voor GBI. In de komende maanden worden de gegevens overgezet naar het beheersysteem van Oranjewoud. Het integraal beheren van groen, wegen en riool en het goed voorbereid zijn op de BGT zijn voor de gemeente de belangrijkste redenen om over te gaan op GBI. Gemeente Stadskanaal gaat gefaseerd de integrale kaart opbouwen, waar de beheerdata aan wordt toegevoegd. Een mooi proces om te komen tot een integrale kaart met de juiste beheerdata. Oranjewoud in het nieuws Nieuws september 2013 GisMagazine: Grootschalig bouwen aan een integrale kaart Gemeenten gaan voor meer dan alleen de BGT! U heeft het al diverse keren kunnen lezen in het GIS Magazine. Veel bronhouders werken momenteel hard aan de opbouw van de integrale kaart, waarbij medewerkers van afdelingen Beheer Openbare Ruimte en Geoinformatie samen optrekken. september 2013 Stadswerk Advies Special: Van beeldkwaliteit naar assetmanagement In de beheerwereld wordt de term assetmanagement steeds vaker gebruikt als aanduiding voor een hele andere, vernieuwende kijk op beheer. Wat is er anders aan assetmanagement? september 2013 Stadswerk: Slim besparen, kwaliteit en veiligheid behouden In de tijd van krimpende budgetten is het voor gemeenten dé uitdaging om de openbare ruimte leefbaar en veilig te houden. Een opgave die zorgt voor een nieuwe kijk op beheer. Met integrale meerjarenplannen, bijgestelde ambities, extra taken voor buitenmedewerkers en betrokken inwoners liet de gemeente Rheden besparingen en behoud van kwaliteit hand in hand met elkaar gaan. GBInieuws oktober 2013 pag 6

7 Column Oranjewoud en Vicrea ontwikkelen koppelvlak Steeds meer gemeenten werken aan de opbouw van een integrale kaart. Oranjewoud en Vicrea zijn klaar voor deze ontwikkeling en hebben een pragmatisch koppelvlak ontwikkeld. De ligging en geometrie van alle fysieke objecten wordt daardoor op eenduidige wijze geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen, wegen, groen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen. Deze registratie vindt plaats op basis van IMGeo en conform de richtlijnen van de BGT. Zo maken gemeenten zich niet alleen klaar voor de opbouw van de BGT, maar zorgen ze ook voor optimalisatie van een integrale kaart én een prachtige kwaliteitsslag! Bovendien maakt integratie van BOR-kaarten in de BGT (of vice versa) het totale werk een stuk efficiënter. GBI 6 wordt bij steeds meer gemeenten in de volle breedte uitgerold. Neuron BGT is de oplossing van Vicrea waarmee BGT en IMGeo worden bijgehouden conform de regels van een basisregistratie. Ook deze applicatie wordt door steeds meer gemeenten gekozen. De koppeling tussen GBI 6 en Neuron BGT is net zo gemakkelijk als het onderstaande model met de bekende enveloppe doet vermoeden. En we gaan verder, op de GBIdag 2014 wordt de koppeling op basis van berichtenverkeer gepresenteerd. Als eerste in Geo Beheerland! Let op uw zaak! Ook zo bezorgd? In 2017 hebben de gemeenten in Nederland een tekort van 6 miljard euro, als ze niet fors gaan bezuinigen. Voorkomen dat de burger er last van heeft lukt niet meer. De burger gaat het merken, omdat gemeenten minder geld kunnen besteden aan zaken als groenvoorzieningen, buurthuizen en cultuur. Onderhoud aan wegen blijft liggen. Sportclubs zullen een groter beroep op de leden moeten doen. Maar ook de sociale sector ontkomt niet aan bezuinigingen. Aldus de nieuwsberichten van de laatste tijd. Daar sta je dan als verantwoordelijk beheerder van die groenvoorzieningen en de wegen. Blijkbaar wordt nu al besloten dat daar wel geld weg te halen is. En dat op die manier de begroting sluitend te krijgen is. Ik ga hier geen pleidooi houden om de barricaden op te gaan om tegen bezuinigingen op openbare ruimte te demonstreren. Daarvoor is de problematiek me net even te complex. Eenvoudige antwoorden zijn niet meer voorhanden. En bovendien zijn we al gewaarschuwd door Cees Hamer van KING. Op de laatst gehouden GBIdag was hij het die ons bewust probeerde te maken van het krachtenveld waarin we terecht aan het komen zijn. De gemeente staat straks voor de keus waar de euro s aan uit gegeven worden: aan de kansarme jongere of aan het vervangen van lantarenpalen. Vermoedelijk zal iedereen met compassie voor mensen voor de kansarme jongere kiezen. En toch, is dat het dan? Moeten we het als beheerders maar over ons heen laten komen? Nee, dat hoeft niet. Inderdaad is het zo dat wethouders voor onmogelijke keuzes komen te staan, en daar zijn zij ook voor ingehuurd. Beheerders echter zijn ingehuurd om de keuzes wel eerlijk te maken. En een eerlijke keuze is een keuze waarvan de consequenties in beeld zijn. Met andere woorden: beheerders zorg dat je je huiswerk goed doet. Weet wat de kwaliteit van je assets zijn, waar de kosten zitten, en wat de risico s zijn wanneer aan kwaliteit moet worden gemorreld. Wanneer je dat transparant kunt uitleggen aan je bestuurder, wordt een pijnlijke keuze wel een eerlijke keuze. Beheerder: let op uw zaak! Wim Sneep adviesgroepmanager Ingenieursbureau Oranjewoud GBInieuws oktober 2013 pag 7

8 1 oktober 2013 opdrachtgever eigenaar Visie op beheer Iepe Soet over beheer voorbereiding plan ambitie contract BEHEER- MANAGER infotheek basisregistratie review toezicht meten uitvoering De gedachte over het beheer van de openbare ruimte verschuift zienderogen. Steeds meer beheerorganisaties maken andere keuzes dan vroeger, opgelegd, uit noodzaak, of vrijwillig, omdat zij zien dat het tot betere resultaten leidt en tot meer tevreden burgers. De grondhouding van het denken over beheer is niet meer gevoed door input, of zelfs output. Het gaat nu om de effecten! Oranjewoud is marktleider als het gaat om beheersoftware voor de openbare ruimte. Vanuit deze centrale positie begeleidt Oranjewoud meer dan 170 gemeenten in Nederland bij het beheer van de openbare ruimte. Dit betekent ook dat wij daarmee via onze klant ruim 7 miljoen burgers een leefbare en veilige woon - en werkomgeving bieden. Deze beheeropgave wordt steeds belangrijker en complexer. Belangrijker, omdat bij de overheid en ook in de publieke sector de aandacht voor het in stand houden van wat we hebben, groeit. Complexer, omdat incidentele investeringsbeslissingen steeds meer plaats maken voor professioneel en integraal onderhoud en beheer op basis van data. Een beheerafdeling kan zich daarom niet langer beperken tot technisch inhoudelijk beheer. Ook de beheerprocessen hebben continu aandacht nodig. Dit vraagt om een goede rol - en taakverdeling. Wij hebben de uitvoering van de beheeropgave daarom gerangschikt rond de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en processen. Het kwaliteitsgestuurde beheerproces is hierbij onmisbaar. Via de instrumenten ambitie, plan, contract, toezicht, meten en review wordt de bijdrage van de verschillende taakvelden vastgelegd. In deze cyclus herkent u, weliswaar tegen de klok in, de cirkel van Deming: Plan - Do - Check - Act. De beheermanager is verantwoordelijk voor het samenspel tussen de taakvelden, zodat de beheeropgave doelmatig, efficiënt en rechtmatig ten uitvoer wordt gebracht. Beheerdata is hierbij essentieel. Betrouwbare, volledige en relevante beheerdata, opgeslagen in een goed informatiesysteem en toe te passen vanuit alle taakvelden. GBI-gemeenten GBI-gemeente Gemeente gemeente Ook de wensen van een bestuurder zijn in de loop van de tijd vertaald in de wijze van de aanleg en het onderhoud buiten. Oorspronkelijk werd de uitvoering vooral gestuurd vanuit de techniek. Onderhoud werd ambachtelijk benaderd en de afstand tot het bestuur was groot. Om meer grip te krijgen werd er vervolgens met (meerjaren) plannen en begrotingen een stuur gezet op wat er in het beheer werd gedaan. Daarmee werd er vooral gedacht vanuit de input. Om dit voor de bestuurder meer aantoonbaar te maken werd daar het kwaliteitsgericht beheren aan toegevoegd: op basis van beelden en prestatieomschrijvingen wordt zichtbaar gemaakt welke output wordt geleverd. De laatste ontwikkeling is dat het beheer steeds dichter bij de doelen en belangen van de bestuurder (en daarmee indirect ook de burger) gaat zitten: welk bijdrage levert het beheer daaraan? Daarmee raken wij het politieke programma steeds beter. Alle afzonderlijke niveaus binnen het beheer worden strak georganiseerd en lopen gestroomlijnd in elkaar over, op basis van gedegen afwegingen, om een bepaald effect te bereiken. Dat is de toekomst van beheer; de gewenste effecten realiseren! Iepe Soet Adviesgroepmanager (0513) GBInieuws oktober 2013 pag 8

9 Visie op GBI Beheren met GBI moet makkelijk, makkelijk, makkelijk zijn. Deze drie woorden leiden tot drie principes die belangrijk zijn voor het vormgeven of uitvoeren van professioneel beheer. burger - klant wensen Iedereen beschikt over de juiste informatie Beheerders, burgers, wethouders, managers, aannemers, iedereen wil op basis van zijn eigen informatie goede afwegingen kunnen maken. GBI ontrafelt deze informatie naar de juiste doelgroep, allemaal in één systeem. Webbased en op elke plek of apparaat toegankelijk. Of je nu op kantoor bent, thuis of buiten. bestuur programma opdrachtgever doelen manager strategie voorbereider tactiek uitvoerenden activiteiten Kennis delen en borgen Actuele informatie over prijzen, maatregelen, werkstrategieën of nieuwe methodes. Informatie die beheerders dagelijks nodig hebben om hun werkzaamheden op strategisch, tactisch of operationeel niveau uit te voeren. Deze zoektocht kost vaak veel tijd. In GBI is deze kennis altijd paraat en makkelijk benaderbaar voor direct gebruik. Gevuld vanuit de expertise van Oranjewoud, branche-organisatie, maar ook open voor wat een gemeente daaraan zelf wil toevoegen. va d st at le a gg en ht len zic ke in ik tw on e ati rm n fo le in de Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken De beschikbaarheid van data groeit exponentieel. Maar hoe zorg je dat de geo-informatie vanuit de integrale kaart één op één toegankelijk is voor de beheerder? Uitgangspunt is dat elk object eenmalig wordt geregistreerd. De bronhouder, de geo-afdeling, legt de basis en van daaruit reist de objectinformatie mee in de keten. De beheerders verrijken en verbeteren de objectinformatie. Dit noemen wij meervoudig gebruik. Beheerders zijn vanaf nu weer echt beheerders en geen landmeters of tekenaars. op exp bo erti uw se en kennis ontwerp onderhoud bestek financiën realisatie objectinformatie planning revisie GEO BGT inspectie inventarisatie GBInieuws oktober 2013 pag 9

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

nieuws juni 2013 Súd-west Fryslan Informatie GBI Terugblik GBIdag veel positieve reacties van 30 systemen naar 1 GBI

nieuws juni 2013 Súd-west Fryslan Informatie GBI Terugblik GBIdag veel positieve reacties van 30 systemen naar 1 GBI BI nr.2 nieuws juni 2013 Terugblik GBIdag veel positieve reacties Súd-west Fryslan van 30 systemen naar 1 GBI Informatie GBI vernieuwde opzet in het GBI nieuws GVOW Het belang van het bijhouden van Gebruikersdocumentatie

Nadere informatie

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen?

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen? gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Probleemstelling: Elk beheersysteem heeft een eigen datamodel Enkelvoudige eenduidige registraties bestaan niet in het openbare domein Uitwisseling

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

gisib de Core applicationen de Apps Historie Historie Ontwikkelingen Ontwikkelingen

gisib de Core applicationen de Apps Historie Historie Ontwikkelingen Ontwikkelingen gisib de Core applicationen de Apps Wat is gisib ook alweer? Wat maakt gisib onderscheidend in de markt? Uit welke onderdelen bestaat gisib? Wat betekent dat voor u? Historie KOAC-NPC en DG Groep eigen

Nadere informatie

Veel te doen in 2016!

Veel te doen in 2016! GBI6 Applicatieinformatie 2016 > Veel te doen in 2016! > Achtergrondinfo: product 6.3 > Tip: planmatig naar 6.3 > Nieuwe helpdesk: GBIservices > Indexering GBI producten en onderhoud > Achtergrondinfo:

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

140001REG Europese aanbesteding Beheersysteem Openbare Ruimte Drechtsteden

140001REG Europese aanbesteding Beheersysteem Openbare Ruimte Drechtsteden 140001REG Europese aanbesteding Beheersysteem Openbare Ruimte Drechtsteden Referentienr Betreft Vraag Antwoord 1. Bijlage 5 en paragraaf 6.3, geschiktheidscri teria 2. Paragraaf 3.3, uitbreiding naar meer

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen Gewone jongens die mooie dingen maken Wat we doen en hoe we het doen Wij zijn studio fonkel Wij zijn Studio Fonkel en wij maken mooie dingen. Of het nu gaat om een website, webapplicatie, landkaart of

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 Assetmanagement met ruimtelijke modellen Antea Group Emiel Huizinga & Cesar Blaauwgeers 2D en 3D mutatiesignalering Asset Management met ruimtelijke modellen Agenda Intermezzo

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Slim samenwerken in de openbare ruimte

Slim samenwerken in de openbare ruimte Slim samenwerken in de openbare ruimte Aanleg en beheer van civiele infrastructurele voorzieningen in de openbare ruimte is ronduit complex. Tel daarbij de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid,

Nadere informatie

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit CampagneMakers is powered by Wat doen wij allemaal Wij zorgen voor een boodschap naar jouw klant die wij crossmediaal verpakken in diverse online

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Ongeluk bij kanaal Utrecht

Ongeluk bij kanaal Utrecht Informatiebehoefte beheerorganisatie Aan de hand van een aantal actuele thema s Aansprakelijkheid Bezuinigingen Integraal aanbesteding Aangeven waar beheerinformatie kan ondersteunen Ongeluk bij kanaal

Nadere informatie

Uw buitenruimte. kaart

Uw buitenruimte. kaart Uw buitenruimte in kaart Via van Dalen benut haar beheersysteem voor verkeersborden straatnaamborden dragers incl bevestigingsmaterialen GeoVisia is eveneens geschikt voor bomen bermen en gazons straatmeubilair

Nadere informatie

1.Inleiding Middels dit jaarplan zijn de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging op een planmatige aanpak vertaald.

1.Inleiding Middels dit jaarplan zijn de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging op een planmatige aanpak vertaald. JAARPLAN 2016 1.Inleiding Middels dit jaarplan zijn de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging op een planmatige aanpak vertaald. De structuur binnen de vereniging in de driehoek bestuur,

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst Beuningen maken we samen Een reis naar de toekomst Oktober 2013 1 Waarom nu een visie? Een visie maak je niet zomaar. Een visie maak je ook niet vaak. Maar op dit moment zijn wij toe aan nieuwe inspiratie,

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

SVB-BGT Zeeland 30 oktober Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren

SVB-BGT Zeeland 30 oktober Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren SVB-BGT Zeeland 30 oktober 2014 Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren Agenda Doel van de presentatie en Voorstellen Samenwerking Transitie BGT: Praktijkervaringen Transitie gereed,

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

IMBOR bij gemeente Amsterdam. Implementatie en toepassing van een datamodel

IMBOR bij gemeente Amsterdam. Implementatie en toepassing van een datamodel IMBOR bij gemeente Amsterdam Implementatie en toepassing van een datamodel 3 oktober 2017 Organisatie onderdelen Amsterdam, tot 2015: gefragmenteerde beheerapplicaties 2 Meer dan 10 beheerorganisaties

Nadere informatie

Vastgoedsturing bij Ymere.

Vastgoedsturing bij Ymere. Ymere Vastgoedsturing bij Ymere. Pablo van der Laan strategisch adviseur Kennisochtend NVDO Kwaliteitsborging en vastgoedsturing Utrecht, 18 september 2015 Groot stedelijke corporatie in Metropool Regio

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

Informatie op Maat. De organisatie van. Peter van Capelleveen Hoofd Onderzoek & Informatie

Informatie op Maat. De organisatie van. Peter van Capelleveen Hoofd Onderzoek & Informatie Informatie op Maat De organisatie van Peter van Capelleveen Hoofd Onderzoek & Informatie voorstellen 1987 HBCS 84 AA 84-86 ICW 86-91 1993 1991-1997 1997-2006 2006-nu 2 Van Data tot Informatie Beetje historie

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Ceciel van Iperen CROW-cluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur Stand van zaken IMBOR 1.Korte introductie rol

Nadere informatie

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol TMX-NET PRO Veilig op afstand beheren via internet smart telecontrol Overal en altijd, compleet en veilig beheer via de cloud clients tablets secure internet smartphones Voordelen TMX-Net Pro Universeel

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

COCON IN HET KORT: Speer IT. Speer IT. glass fiber registration systems. glass fiber registration systems

COCON IN HET KORT: Speer IT. Speer IT. glass fiber registration systems. glass fiber registration systems COCON IN HET KORT: Speer IT Speer IT glass fiber registration systems glass fiber registration systems VOORDELEN WIE WERKEN ER MET COCON Cocon is specifiek ontwikkeld voor glasvezel- IN DE TOEKOMST WERKEN

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions. Host: Erik Aalbersberg Accountmanager

Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions. Host: Erik Aalbersberg Accountmanager Welkom Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions Host: Erik Aalbersberg Accountmanager Praktische zaken Gebruik van headset aanbevolen Vragen stellen kan via Aan het einde van het

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GROUNDWATER IS OUR BUSINESS Diver-NETZ BEHEER UW DATA IN 3 STAPPEN Diver-NETZ is een compleet draadloos systeem voor het effectief en efficiënt beheren van grond- en oppervlaktewatermeetnetten. Diver-NETZ

Nadere informatie

Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom!

Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom! Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom! De Aanleiding: Trots versus Toekomst Carel Hagemans Directeur Hagemans Vastgoedonderhoud Trots Intensieve samenwerking: Inzet partners, gedeeld DNA Competitie,

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie