PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN"

Transcriptie

1 PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

2 1. DE VRAAG SCOPE AANBESTEDING DIGITALE WERKPLEK ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN ONDERWIJSPORTAAL...9 INFRASTRUCTUUR...9 BEVEILIGING BESCHIKBAARHEID BEHEERACTIVITEITEN CONTINUÏTEIT DATACENTER BEHEER TECHNISCHE KETEN BEHEERACTIVITEITEN BEREIKBAARHEID SERVICE DESK LEVERANCIERSMANAGEMENT TRANSITIE SAMENWERKING COMMUNICATIE CONTROLEERBAARHEID TOEWIJSBAARHEID EFFICIENCY PERSONEEL BEËINDIGING SAMENWERKING... 22

3 1. De vraag Nuovo ziet verdere digitalisering van haar onderwijs als een belangrijke ontwikkeling binnen haar scholen. De huidige ICT faciliteiten en dienstverlening zijn echter niet afdoende om deze ontwikkeling adequaat te kunnen ondersteunen. Waar de ICT faciliteiten nu nog in eigendom en in eigen beheer zijn, wenst Nuovo een situatie waarbij één leverancier haar voorziet van een goed functionerende ICT infrastructuur en deze ook beheert. De scholen bepalen zelf welke rol ICT in hun onderwijs vervult en welke middelen daarbij ingezet worden. Daarom moet de oplossing wel de vrijheid bieden in keuzes ten aanzien van digitale leermethoden, digitale content, educatieve applicaties en gebruikte devices. Onderliggende Europese aanbesteding is bedoeld voor het betrekken van de oplossing, de migratie en het beheer. Aangezien Nuovo gefinancierd wordt met gemeenschapsgeld is het belangrijk ruimte te laten voor marktwerking en kritisch te zijn op de kosten. Nuovo verwacht geen maatwerk maar wenst gebruik te maken van een reeds bestaande generieke oplossing. Dit is gestoeld op de aanname dat hergebruik kostenvoordelen heeft ten opzichte van maatwerk. Ten tweede wenst Nuovo te betalen naar daadwerkelijk verbruik. Het daadwerkelijk verbruik moet per gebruiker inzichtelijk zijn en de daarbij behorende kosten zijn toewijsbaar aan de budgethouder. Deze uitgangspunten tonen sterke overeenkomsten met de voordelen die Cloud Computing biedt. Gebruik van gratis of voordelige clouddiensten is zeker een optie indien dit leidt tot kostenvoordeel.

4 2. Scope aanbesteding Digitale werkplek Via de digitale werkplek krijgen medewerkers van Nuovo toegang tot de administratieve applicaties, kantoorapplicaties en bestanden. De digitale werkplek wordt gebruikt voor onderwijsondersteunende activiteiten, zoals administratie, planning, roosteren, bestuur en management. Het uitgangspunt is dat deze applicaties niet lokaal geïnstalleerd zijn op het individuele device. Alle applicaties en bestanden zijn ondergebracht op een gecentraliseerde infrastructuur. Deze infrastructuur is ook benaderbaar via onbeheerde werkplekken, ongeacht locatie of type device. Onderwijsportaal Het onderwijsportaal is ter ondersteuning van het doceer- en leerproces. Het is een centrale faciliteit waar educatieve software, bestanden en data bereikbaar zijn. Het onderwijsportaal is toegankelijk voor alle docenten en alle leerlingen. De individuele scholen kunnen dit portaal naar eigen inzicht inrichten. Het onderwijsportaal is benaderbaar ongeacht locatie of type device. Beheer De te selecteren leverancier neemt de geleverde oplossing ook in beheer. Ze staat garant voor het functioneren van de digitale werkplek en het onderwijsportaal volgens de overeengekomen kwaliteitseisen. De infrastructuur voor de digitale werkplek en het onderwijsportaal is slechts een onderdeel van een grotere technische keten. De gehele technische keten bestaat ook uit de devices, (draadloze) netwerken en de internetverbindingen. De levering van deze overige oplossingen valt buiten scope van deze aanbesteding. Het beheer ervan maakt echter wel een onderdeel uit van de gevraagde dienstverlening. De te selecteren leverancier zal als eerste en enige aanspreekpunt functioneren voor het oplossen van verstoringen in de keten. Transitie Van de te selecteren leverancier wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid neemt om de huidige situatie te migreren naar de hierboven omschreven gewenste situatie. Deze migratie is technisch van aard en ook organisatorisch van aard. De technische transitie omvat in ieder geval het migreren van de huidige persoonlijke en gedeelde bestanden en data, de applicaties, de databases en de toegekende autorisaties. Deze technische migratie wordt uitgevoerd door de te selecteren leverancier. Op dit moment is het technisch beheer decentraal georganiseerd. In de nieuwe situatie is het technisch beheer gecentraliseerd. Dit betekent dat Nuovo haar beheerorganisatie en gebruikersondersteuning daarop moet aanpassen. Nuovo verwacht dat de leverancier hier een voortrekkers rol zal vervullen.

5 3. Digitale werkplek De digitale werkplek geeft het personeel toegang tot de administratieve en kantoorapplicaties, persoonlijke en gedeelde bestanden. Het gebruik van eindgebruikers apparatuur (devices) door personeel is binnen Nuovo zeer gevarieerd. De individuele instellingen maken hierin eigen keuzes. Zowel in type, merk, uitvoering en gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van vaste pc s, mac s, laptops, macbooks en tablets. Het is daarom belangrijk dat de digitale werkplek benaderbaar is ongeacht soort device. Een uitgangspunt is dat de applicaties niet lokaal op het device geïnstalleerd staan. Op deze manier zijn de applicaties benaderbaar ongeacht de werklocatie of het soort device. 1. Leverancier levert en beheert een digitale werkplek via welke personeel applicaties en bestanden kan benaderen ongeacht soort device en ongeacht locatie. Tot op heden hebben alle scholen een eigen ICT infrastructuur waarmee het personeel toegang heeft tot de applicaties en bestanden. Deze lokale ICT infrastructuren zijn gebaseerd op distributie van images of een terminal server setup. Nuovo vraagt één generieke oplossing voor de digitale werkplek die gebruikt gaat worden door alle scholen binnen Nuovo. Nuovo wil niet de te gebruiken technologie voorschrijven, maar stelt echter wel de onderstaande vijf aanvullende eisen. 2. Leverancier verzorgt voor Nuovo een eenvoudige digitale werkplek voor onderwijsondersteunende activiteiten. Deze digitale werkplek is alleen benaderbaar voor het personeel. 3. De digitale werkplek geeft toegang tot: daartoe geautoriseerde algemene applicaties; daartoe geautoriseerde persoonlijke bestanden en folders; daartoe geautoriseerde gedeelde bestanden en folders; beveiligd internet; daartoe geautoriseerde SAAS oplossingen zoals Magister, Afas en webportalen, waaronder het gevraagde Onderwijsportaal. 4. Via de digitale werkplek zijn in ieder geval benaderbaar: mail en agenda functionaliteit, met gebruik van huidige syntax en domeinnamen; Microsoft Office, of andere vergelijkbare oplossingen welke volledig compatibel is met de huidige Microsoft Office bestandstypen van Nuovo; webbrowser; pdf reader; flash player; silverlight. 5. Leverancier levert een repository met alle huidig in gebruik zijnde printerdrivers die de gebruikers zelf kunnen installeren in de digitale werkplek. 6. Leverancier verzorgt voor iedere gebruiker een beschikbaarheid van 1GB voor dataopslag en 500MB voor mailbox in de digitale werkplek. De oplossing moet het gebruik van de digitale werkplek voor het personeel laagdrempelig houden. Met name de toegang tot applicaties en bestanden moet zo eenvoudig mogelijk zijn.

6 7. De gebruiker krijgt toegang tot alle geautoriseerde applicaties in de digitale werkplek met minimale, additionele handmatige inlog via het zogenaamde Simple Sign On mechanisme. 8. Indien door een school gewenst, verzorgt leverancier de mogelijkheid om, met betrekking tot het personeel, via een token additionele identificatie af te dwingen. 9. De mail en agenda functionaliteit in de digitale werkplek is benaderbaar vanaf verschillende platformen, ook mobiel, zoals Windows, MacOS, Windows Mobile, ios en Android.

7 4. Onderwijsportaal Via het onderwijsportaal zijn alle educatieve applicaties, bestanden, content en externe portalen benaderbaar voor docenten en leerlingen. 10. Leverancier levert en beheert voor Nuovo een portaal ter ondersteuning van het doceren en leren. Dit onderwijsportaal is de verzamelplaats waar educatieve software gehost wordt en waar documenten opgeslagen, gedeeld en bewerkt kunnen worden. 11. Leverancier maakt het onderwijsportaal voor docenten benaderbaar via de digitale werkplek. De gevraagde oplossing is vooral gericht op flexibel en eenvoudig gebruik. Flexibel in gebruik Er wordt flexibiliteit geëist met name ten aanzien van de te gebruiken devices. De diversiteit van de devices in gebruik is reeds groot en zal in de toekomst toenemen. Diverse scholen binnen Nuovo bereiden zich voor op een situatie waarbij iedere leerlingen een eigen device gebruikt. De keuze voor het device kan gemaakt worden door de leerling zelf of door de school. Binnen Nuovo zal in de toekomst sprake zijn van BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device). Het betreffende device kan in eigendom zijn van de leerling of in eigendom van de school. De scholen maken hierin hun eigen keuzes. 12. Leverancier zorgt voor een onderwijsportaal welke door personeel en leerlingen gebruikt kan worden ongeacht soort device en ongeacht locatie. De oplossing vraagt geen specifieke installaties op het device, anders dan eventueel een webbrowser of een app in geval van een tablet. 13. Leverancier draagt er zorg voor dat het onderwijsportaal benaderbaar is via iedere gangbare webbrowser, ongeacht het gebruikte device. 14. Leverancier draagt er zorg voor dat het onderwijsportaal benaderbaar is via een tablet door middel van iedere gangbare webbrowser of een app. Eenvoudig in gebruik Eenvoudig gebruik heeft vooral betrekking op het eenvoudig toegang verlenen tot het onderwijsportaal. Docenten en leerlingen moeten met zo min mogelijk handelingen de inhoud van het portaal kunnen benaderen. Ook mag het gebruik van het onderwijsportaal niet gelimiteerd zijn aan één of meerdere locaties. Het onderwijsportaal moet benaderbaar zijn vanaf iedere willekeurige locatie waar de gebruiker de beschikking heeft over een internetverbinding.

8 15. De gebruiker krijgt toegang tot alle geautoriseerde applicaties in het onderwijsportaal met minimale, additionele handmatige inlog via het zogenaamde Simple Sign On mechanisme. 16. Indien door een school gewenst, verzorgt leverancier de mogelijkheid om, met betrekking tot het personeel, via een token additionele identificatie af te dwingen. 17. Docenten en leerlingen kunnen het onderwijsportaal benaderen op iedere willekeurige locatie waar de gebruiker beschikking heeft over een internetverbinding. Tot op heden hebben alle scholen een eigen ICT infrastructuur waarmee docenten en leerlingen toegang hebben tot educatieve applicaties en content. Deze lokale ICT infrastructuren zijn gebaseerd op distributie van images of een terminal server setup. Nuovo vraagt 1 generieke oplossing voor een onderwijsportaal welke gebruikt zal worden door alle scholen binnen Nuovo. Nuovo wilt niet de te gebruiken technologie voorschrijven, maar stelt echter wel de onderstaande vier aanvullende eisen. 18. Het onderwijsportaal geeft toegang tot: daartoe geautoriseerde onderwijsapplicaties; daartoe geautoriseerde persoonlijke bestanden en folders; daartoe geautoriseerde gedeelde bestanden en folders; daartoe geautoriseerde cloudoplossingen, zoals uitgeversportalen, gehoste digitale leerlijnen en gehoste digitale content. 19. Geautoriseerde applicaties in het onderwijsportaal zijn: webbrowser; educatieve applicaties; Microsoft Office, of andere vergelijkbare oplossingen welke volledig compatibel is met de huidige Microsoft Office bestandstypen van Nuovo; pdf reader; flash player; silverlight. 20. Leverancier levert een repository met alle huidig in gebruik zijnde printerdrivers die de gebruikers zelf kunnen installeren in het onderwijsportaal. 21. Leverancier verzorgt voor iedere gebruiker een beschikbaarheid van 1GB voor dataopslag in het onderwijsportaal.

9 5. Beheer Digitale werkplek en Onderwijsportaal De te selecteren leverancier neemt de geleverde oplossing ook in beheer. Ze staat garant voor het functioneren van de digitale werkplek en het onderwijsportaal volgens de overeengekomen kwaliteitseisen. Nuovo eist dat de leverancier een aantal functionele- en kwaliteitseisen garandeert. Infrastructuur Op dit moment hebben alle scholen een eigen lokale ICT infrastructuur. Nuovo eist een gecentraliseerde oplossing welke toegankelijk is voor alle scholen. De leverancier voert het beheer van de centrale ICT infrastructuur. 22. Leverancier stelt de digitale werkplek en het onderwijsportaal beschikbaar aan de scholen vanuit een gecentraliseerde ICT infrastructuur. Nuovo wilt niet voorschrijven welke technologieën gebruikt worden. Wel wordt gevraagd hier een toelichting op te geven. Nuovo gebruikt deze toelichting om te beoordelen hoe en in welke mate de continuïteit en schaalbaarheid in de oplossing geborgd is. 1. Geef een beschrijving en grafische voorstelling van de beoogde configuratie van het onderwijsportaal en de digitale werkplek. Vermeld hierin tenminste de volgende onderdelen: connectiviteit; networking; storage; servers; virtualisatie; operating system; simple sign on; autorisatie; authenticatie; printing; backup en restore; monitoring. Uit het antwoord moet blijken dat de gekozen oplossing zorg draagt voor continuïteit, stabiliteit, en schaalbaarheid. Uw antwoord wordt op deze elementen én op de praktisch haalbaarheid beoordeeld. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 50 punten. Voor deze wens geldt een zogenaamde ondergrens voor de puntenscore. Inschrijver dient minimaal 30 punten te scoren. Het niet behalen van deze minimale score leidt tot uitsluiting. Het centraliseren van de ICT infrastructuur lijkt in strijd met de eis die Cito stelt aan de ICT infrastructuur in geval van het afnemen van digitale examens. Cito vereist namelijk dat de Citoserver geïnstalleerd is op de locatie van de school waar het examen wordt afgenomen.

10 23. De leverancier verzorgt de benodigde ICT infrastructuur voor het afnemen van digitale examens, conform de eisen die Cito daaraan stelt. 2. Geef een beschrijving en grafische voorstelling van de door u beoogde configuratie voor het afnemen van de digitale examens. Uw antwoord wordt beoordeeld op de mate dat wordt voldaan aan de eisen die Cito hieraan stelt en uw antwoord wordt beoordeeld op praktische haalbaarheid. Het antwoord op deze wens gaat onderdeel uitmaken van de dienstverlening zoals deze contractueel wordt vastgelegd. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 50 punten. Beveiliging Nuovo heeft een verantwoordelijkheid te garanderen dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de systemen en gegevens. Ze vereist dat toegang tot de digitale werkplek en het onderwijsportaal persoonsgebonden is en dat een individu alleen toegang krijgt tot die functionaliteit en gegevens die relevant zijn. Tevens dienen er technische maatregelen genomen te zijn om misbruik en inbreuk te voorkomen. 3. De functionaliteit, te weten de digitale werkplek en het onderwijsportaal, dient afdoende beveiligd te zijn tegen misbruik als inbreuk. Beschrijf welke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd worden en welke facultatief aangeboden worden. Uw antwoord wordt beoordeeld op de volgende criteria: het aangeboden antivirus systeem en de functionaliteiten hiervan; de wijze van het beheren van de digitale identiteit. Toegangsrechten en wachtwoorden vallen hier ook onder; de wijze van het regelen van toegang tot de digitale werkplek en het onderwijsportaal. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 35 punten. Op dit moment worden medewerkers en leerlingen deels geautomatiseerd en deels handmatig geautoriseerd. Nuovo wilt dat het proces van autoriseren volledig geautomatiseerd verloopt.

11 24. Autorisatie voor de digitale werkplek en/of onderwijsportaal wordt geautomatiseerd rolebased doorgevoerd, op basis van registratie in Magister, inclusief: automatische aanmaak van account en wachtwoord voor toegang tot de digitale werkplek en het onderwijsportaal; automatische aanmaak van exchange account, , agenda en webmail; automatische aanmaak van persoonlijke folder; automatische aanmaak van account, wachtwoord en token voor Magister gebruikers; leerlingen worden voor educatieve applicaties automatisch geautoriseerd op basis van school, type onderwijs, leerjaar en eventuele keuzevakken. Wel moet het mogelijk zijn handmatig in te grijpen op bestaande autorisaties. Hiertoe is een portaal beschikbaar waar een geautoriseerde medewerker autorisaties kan aanmaken, wijzigen of beëindigen. 25. Daartoe geautoriseerde medewerkers van Nuovo kunnen via een portaal autorisaties aanmaken, aanpassen en verwijderen. Beschikbaarheid De digitale werkplek en het onderwijsportaal dient gegarandeerd beschikbaar te zijn tijdens de gangbare werktijden, het zogeheten service window. 26. De leverancier levert de digitale werkplek, het onderwijsportaal en haar aanvullende beheerdiensten tijdens een service window van 7:30 en 17:30, gedurende werkdagen. 27. Gedurende werkdagen zijn tijdens het service window de applicaties en bestanden 99% van de tijd beschikbaar, gemiddeld gemeten over een geheel jaar. Ook buiten dit service window zal Nuovo de digitale werkplek en het onderwijsportaal gebruiken. Aangezien de leverancier buiten het service window haar geplande onderhoud uitvoert en het gebruik door Nuovo minder cruciaal is, is de verwachte beschikbaarheid buiten het service window aanzienlijk lager. 28. De leverancier pleegt gepland onderhoud tussen 22:00 en 06: Buiten het service window zijn de applicaties en bestanden 95% van de tijd beschikbaar, gemiddeld gemeten over een geheel jaar. Beheeractiviteiten De leverancier voert alle benodigde werkzaamheden uit om de toegezegde oplossing en diensten binnen de gestelde kwaliteitseisen te leveren. In ieder geval verwacht Nuovo dat de leverancier de volgende activiteiten uitvoert.

12 30. De leverancier voert de volgende activiteiten uit: 1. Incident management Incident management is het proces wat de volledige lifecycle van incidenten afhandelt met als doel het normale (overeengekomen) kwaliteitsniveau van ICT diensten zo snel mogelijk te herstellen en de impact op de organisatie te minimaliseren. Een Verstoring of Incident betreft een ongeplande verstoring van een ICT dienst of een ondermaatse kwaliteit van een ICT dienst. 2. Problem management Problem management is het proces wat de volledige lifecycle van problems afhandelt met als doel verstoringen proactief te voorkomen en de impact van verstoringen te minimaliseren. De definitief van Problem is: De oorzaak van een of meerdere verstoringen. 3. Configuratie Management Configuratie management is het proces wat borgt dat alle onderdelen van de ICT dienstverlening geregistreerd zijn en de documentatie van deze onderdelen actueel, betrouwbaar en benaderbaar is. 4. Technisch applicatie beheer Omvat alle technische activiteiten benodigd om applicaties gedurende hun lifecycle te beheren. De leverancier is door middel van documentatie in staat Nuovo duidelijk te maken op welke wijze Nuovo moet aansluiten op de standaard werkwijze (bijvoorbeeld ITIL of gelijkwaardig) van de leverancier. 31. De leverancier hanteert voor deze (in eis 30 omschreven) activiteiten een vooraf vastgestelde werkwijze welke is gedocumenteerd. 4. Beschrijf hoe u de genoemde activiteiten (Incident management, Problem management, Configuratie management en Technisch applicatiebeheer) georganiseerd heeft en welke actieve rol u van Nuovo hierin verwacht. Uw antwoord wordt beoordeeld op inzichtelijkheid in de organisatie van de activiteiten, het blijk gegeven van kennis van processen binnen scholen, praktische haalbaarheid. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 15 punten.

13 Nuovo heeft de volgende wens ten aanzien van de beheeractiviteiten: 5. Verstrek een Service Level Agreement waarin kwaliteitseisen zijn opgenomen voor de onderdelen Incident management, Problem management, Configuratie management en Technisch applicatiebeheer. De te verstrekken Service Level Agreement zal onderdeel uit gaan maken van het af te sluiten contract. In de Service Level Agreement moet in ieder geval de onderstaande tabel worden opgenomen en ingevuld zijn. Nuovo onderkent vier categorieën verstoringen en verwacht daarbij verschillende oplostijden: Verstoringscategorie categorie 1: incidenten die examens verstoren categorie 2: een gehele school ervaart een verstoring categorie 3: een groep binnen een individuele school ervaart storing categorie 4: een individu ervaart verstoring Nuovo bepaalt de categorie van een verstoring Oplostijd In te vullen door leverancier In te vullen door leverancier In te vullen door leverancier In te vullen door leverancier Percentage wat werkelijk binnen de oplostijd wordt opgelost In te vullen door leverancier In te vullen door leverancier In te vullen door leverancier In te vullen door leverancier 5. De Service Level Agreement zal worden beoordeeld op volledigheid, het type kwaliteitseisen waaraan de leverancier zich wil verbinden, de zwaarte van de kwaliteitseisen waaraan de leverancier zich wil verbinden. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 50 punten. Continuïteit Ondanks preventieve maatregelen is het niet onvermijdelijk dat verstoringen zich gaan voordoen. Nuovo wil de impact van verstoringen zo beperkt mogelijk houden. 6. Gedurende een schooljaar kent een onderwijsinstelling enkele piekperiodes. Welke piekperiodes voorziet leverancier en welke maatregelen worden genomen om het serviceniveau te handhaven. Uw antwoord wordt beoordeeld op praktische invulling, het blijk gegeven van kennis van processen binnen scholen en flexibiliteit. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 15 punten. Om te voorkomen dat cruciale gegevens onherroepelijk verloren gaan, verwacht Nuovo dat de leverancier volgens onderstaand schema een backup maakt van de gegevens en applicaties.

14 32. Leverancier maakt wekelijks een volledige backup en dagelijks een incrementele backup van alle productiesystemen. 33. Individuele medewerkers van Nuovo hebben de mogelijkheid zelf mail, agenda en bestanden te restoren. De gegevens en applicaties binnen de digitale werkplek en het onderwijsportaal vallen binnen scope van de backup en restore afspraken. Data van bijvoorbeeld de SAAS oplossing, zoals Afas en Magister vallen buiten deze afspraken. Datacenter Op dit moment heeft iedere school nog een eigen, lokale (kleine) serverruimte. Deze gaan in principe verdwijnen en iedere instelling zal aangesloten worden op het centrale datacenter. Het datacenter vormt de technische kern van de ICT faciliteiten. 7. Zal er voor deze opdracht gebruik gemaakt worden van derden (denk bijvoorbeeld aan een datacenter) en welke criteria worden gesteld aan deze partijen? Uw antwoord wordt beoordeeld op mate van inzage die wordt gegeven in de inzet van derden en de criteria waaraan deze partijen moeten voldoen. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 15 punten.

15 6. Beheer technische keten Naast het beheer van de digitale werkplek en het onderwijsportaal is de leverancier ook het eerste en enige aanspreekpunt voor verstoringen, vragen en wensen ten aanzien van de overige componenten van de technische keten. Naast de digitale werkplek, het onderwijsportaal en de onderliggende ICT infrastructuur bestaat de technische keten ook uit het gebruikers device (beheerde devices van zowel de leeringen als het personeel en onbeheerde devices van medewerkers) het netwerk (bedraad en draadloos) en de internetverbindingen. Nuovo verwacht van de leverancier geen commitment op het correct functioneren van de gehele keten, maar wel dat de leverancier verantwoordelijkheid neemt voor het spoedig oplossen van verstoringen. Hiervoor zet ze haar eigen expertise in en schakelt ze waar nodig ook de overige leveranciers in. Nuovo wenst op termijn naar een situatie toe te werken waarbij de te selecteren leverancier garant staat voor het functioneren van de gehele technische keten, binnen samen nog vast te stellen kwaliteitseisen. Beheeractiviteiten De leverancier voert een aantal operationele activiteiten uit waarmee de volledige technische keten beheerd wordt. 34. De leverancier voert de volgende operationele activiteiten uit: incident management technische keten; identificeren, registreren en prioriteren van problemen; eerste lijns support voor gebruikers door middel van een service desk. De beheerwerkzaamheden op locatie vallen buiten de scope van dienstverlening door de leverancier. Nuovo kiest ervoor dit zelf te organiseren. Wel wordt van de leverancier verwacht deze werkzaamheden aan te sturen en inhoudelijk te ondersteunen. 35. De leverancier stuurt en ondersteunt een Nuovo medewerker bij uitvoer van beheerwerkzaamheden op locatie. De afhankelijkheid van ICT is in het onderwijs het grootst op het moment dat examens digitaal worden afgenomen. Tijdens deze periode verwacht Nuovo van de leverancier additionele maatregelen om de beschikbaarheid te maximaliseren. 8. Welke aanvullende beheer maatregelen zal leverancier nemen om de beschikbaarheid van digitale examens te maximaliseren? Uw antwoord wordt beoordeeld op praktische invulling en de mate waarin de beheer maatregelen bijdragen aan het optimaliseren van de beschikbaarheid. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 15 punten.

16 Bereikbaarheid service desk Medewerkers van Nuovo kunnen contact leggen met een servicedesk. Deze servicedesk is het aanspreekpunt voor verstoringen en vragen. Nuovo stelt de volgende eisen aan de servicedesk. 36. De servicedesk is bereikbaar gedurende het service window. 37. De servicedesk is bereikbaar via 1 telefoonnummer, per en via een service portaal. 38. In het service portaal kan Nuovo meldingen loggen en de voortgang raadplegen. 39. De servicedesk is bereikbaar voor Nuovo personeel. 40. De servicedesk is eerste aanspreekpunt voor verstoringen en vragen. 41. De servicedesk registreert alle gemelde verstoringen en vragen en registreert de voortgang en resultaten. 42. De servicedesk informeert de individuele melder over de voortgang en oplossing van de melding. Hierin geeft de servicedesk aan wat de vervolgstap is en verwachte doorlooptijd van deze vervolgstap is. De servicedesk neemt hiertoe telefonisch contact op met de melder. Indien de betreffende persoon niet bereikbaar is dient mail als alternatief. 9. Hoe borgt u de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de servicedesk? Uw antwoord wordt beoordeeld op personele bezetting, opleidingsniveau en/of ervaring van de medewerkers van de servicedesk en eventuele andere maatregelen welke niet kostprijsverhogend zijn maar wel bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de servicedesk. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 35 punten. Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben om, nadat er een jaar lang ervaring is opgedaan met de servicedesk, deze te evalueren en de wijze van kostendoorbelasting aan de scholen te herzien. Leveranciersmanagement De leverancier voert zelf het beheer van de digitale werkplek, het onderwijsportaal en de onderliggende ICT infrastructuur. De overige componenten binnen de technische keten worden beheerd door de staande leveranciers. Nuovo verwacht van de leverancier dat zij de staande leveranciers informeert, controleert en aanstuurt in het oplossen van verstoringen, preventief beheer en het doorvoeren van wijzigingen. 43. De leverancier stuurt staande leveranciers aan op: incident management; problem mangement; change management. In alle overige gevallen wordt het leveranciersmanagement gedaan door Nuovo zelf. Hieronder valt onder andere het afhandelen van escalaties, contractmanagement, SLA management, facturatie, betalingen en (her)contracteren.

17 7. Transitie De dienstverlening bestaat uit drie elementen; het onderwijsportaal, de digitale werkplek en het beheer van de gehele keten. Al deze elementen kennen hun eigen implementatietraject maar moeten wel op elkaar afgestemd zijn. Nuovo verwacht van de leverancier deze transitie te plannen, uit te voeren en aan te sturen. 44. De leverancier is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de implementatie op basis van fixed price per school. 45. Nuovo bepaalt mede de planning van de transitie. 46. De scholen worden gefaseerd gemigreerd naar de nieuwe oplossing. 47. De leverancier conformeert zich aan, in ieder geval de volgende stappen in het implementatietraject: na voorlopige gunning een Proof of Concept (PoC). Hieronder wordt verstaan: Een beperkte implementatie van één of meerdere ICT diensten in een afgeschermde omgeving met als doel risico s te beperken en vast te stellen of de beoogde oplossing voldoet aan de gestelde specificaties. na definitieve gunning een pilot ter voorbereiding van de migratie. Onder een pilot wordt verstaan: Een beperkte implementatie van één of meerdere ICT diensten in de praktijk, de productieomgeving, met als doel risico s te beperken en te toetsen of de oplossing functioneert binnen de gestelde kwaliteitseisen. Indien de pilot niet voldoet aan één of meerdere kwaliteitsnormen zoals overeengekomen in de Service Level Agreement, kan dit leiden tot ontbinding. 48. De leverancier hanteert tijdens de migratie een gangbare projectmanagement methode, bijvoorbeeld Prince 2 of vergelijkbaar. 49. De leverancier onderhoudt contact met en verzorgt de aansturing van derde partijen welke werkzaamheden dienen te verrichten bij de implementatie. 50. De te gebruiken hardware door de leverancier is van een gerenommeerd merk en geen samenstelling van verschillende merken, een zogenaamde kloon. De scope van de transitie is niet alleen de activiteiten om de digitale werkplek en het onderwijsportaal te implementeren en te operationaliseren, maar ook alle benodigde activiteiten om de nieuwe beheerorganisatie binnen Nuovo in te richten. Nuovo voert zelf de organisatorische veranderingen door die nodig zijn om de nieuwe beheerorganisatie in te richten. Wel wordt van de leverancier verwacht de overall planning en sturing te vervullen zodat het operationaliseren van de beheerorganisatie synchroon loopt met de technische realisatie en migratie. 51. De leverancier zorgt ervoor dat de technische transitie en de organisatie verandering synchroon verlopen.

18 Nuovo kiest voor de transitie voor een risicomijdende aanpak en wenst vooraf inzicht te hebben hoe de transitie vorm wordt gegeven. In de toelichting moet duidelijk worden welke risico s onderkend worden en hoe deze risico s gehanteerd worden. 10. Geef in een Plan van Aanpak aan op welke manier u de implementatie van de door u voorgestelde configuratie van het onderwijsportaal en de digitale werkplek wilt uitvoeren. Uw antwoord wordt beoordeeld op volledigheid, de benoeming en omschrijving van de mijlpalen, het benoemen en omschrijven van de risico s en bijbehorende maatregelen en of de wederzijdse verwachtingen reëel zijn. Het Plan van Aanpak zal na gunning dienen als vertrekpunt voor het definitieve plan voor de implementatie. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 50 punten. Voor deze wens geldt een zogenaamde ondergrens voor de puntenscore. Inschrijver dient minimaal 35 punten te scoren. Het niet behalen van deze minimale score leidt tot uitsluiting.

19 8. Samenwerking Communicatie Om tot een effectieve en efficiënte samenwerking te komen is een goede afstemming over werkzaamheden en prioriteiten volgens Nuovo onontbeerlijk. Dit betekent niet dat een groot en alles omvattende overlegstructuur nodig is. Nuovo is bereid zich te conformeren aan de standaard communicatiematrix die de leverancier hanteert. Nuovo eist echter wel dat met de voorgesteld overleg structuur aan de volgende eisen wordt voldaan. 52. De leverancier hanteert een overlegstructuur waarin: contact is met individuele melder van een verstoring over voortgang en oplossing; contact is met inkoop- / facilitair over operationele kwaliteit van de dienstverlening en de facturatie; contact is met hoofd I&A (waarschijnlijk ingehuurd) over kwaliteitsverbeteringen, evaluerend en vooruitkijkend; contact is met werkgroep ICT voor uitwisselen van technologie en onderwijskennis als input voor visievorming technologie in het onderwijs; contact is met bestuur en management over kostenverloop, efficiencyverbetering en overall tevredenheid en prestatie. 11. Nuovo vind het belangrijk dat de leverancier kennis heeft van het primaire onderwijs proces. Onder het primaire onderwijs proces wordt het lesgeven door docenten verstaan, klassikaal, groepsgewijs of individueel. Geef een voorstel voor een overlegstructuur waarbij medewerkers uit het primaire onderwijsproces zijn betrokken. Uw antwoord wordt beoordeel op de mate waaruit blijkt dat u inzicht heeft in het primaire onderwijsproces en hoe u dit inzicht toepast voor een effectieve communicatie met de docenten. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 15 punten. Controleerbaarheid Nuovo verwacht periodiek inzicht te krijgen in de behaalde resultaten en uitgevoerde activiteiten, in de vorm van een rapportage. De leverancier rapporteert maandelijks over de werkzaamheden en de resultaten van de 53. servicedesk toegespitst op de individuele scholen. De leverancier rapporteert maandelijks over workarounds en aanpassingen in de 54. technische keten. De leverancier rapporteert tijdens de service window binnen 30 minuten over 55. verstoringen en geeft een oplostijd. De leverancier rapporteert buiten de service window tussen uur over 56. verstoringen en geeft een oplostijd. De leverancier rapporteert periodiek over openstaande en gesloten issues; verstoringen, 57. problemen en wijzigingen.

20 De rapportage geeft niet alleen inzicht in de werkzaamheden en resultaten van de leverancier zelf, maar ook van de staande leveranciers. 58. De leverancier rapporteert periodiek over openstaande en gesloten verstoringen, problemen en wijzigingen bij staande leveranciers. Nuovo schrijft voor de gewenste rapportage geen format voor en is bereid zich te conformeren aan een eventuele standaard die de leverancier hanteert, mits rekening gehouden met de eerder genoemde eisen. 12. Geef voorbeeld rapportages van de door u gehanteerde standaard, waarin de eisen 53 t/m 58 zijn verwerkt. Uw antwoord wordt beoordeeld op volledigheid, leesbaarheid en detailniveau. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 35 punten. Toewijsbaarheid Nuovo vindt het belangrijk dat de budgethouder betaalt naar daadwerkelijk verbruik. De kosten moeten toewijsbaar zijn aan de budgethouder. Budgethouder is als volgt gedefinieerd: De budgethouder is een logische organisatorische eenheid die de kosten van de ICT diensten toegerekend krijgt. In geval van Nuovo zijn de individuele scholen en het bestuurbureau budgethouder voor de ICT diensten die afgenomen worden, gerelateerd aan het daadwerkelijke verbruik. 59. De kosten zijn toewijsbaar naar budgethouder. De kosten van de digitale werkplek en het onderwijsportaal zijn gebaseerd op het 60. daadwerkelijke verbruik. 61. Budgethouder betaalt voor het daadwerkelijke verbruik. De budgethouder moet de mogelijkheid hebben de kosten te beïnvloeden door meer, minder of slimmer gebruik te maken van de resources en faciliteiten. 13. De kosten van de digitale werkplek en het onderwijsportaal moeten direct verbonden zijn met het daadwerkelijk verbruik. Welke costdrivers zijn te wijzigen zodat de budgethouders de uiteindelijke kosten zelf kunnen beïnvloeden waardoor bij intensiever gebruik de kosten toenemen en bij minder gebruik de kosten dalen? Uw antwoord wordt beoordeeld op het aantal beïnvloedbare costdrivers, het benoemen van de mate van beïnvloedbaarheid en praktische haalbaarheid om deze costdrivers in te zetten. De maximale score die voor deze wens behaald kan worden is 50 punten.

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Wij zien uit naar uw aanmelding op uiterlijk de gestelde datum en tijd zoals genoemd in de Selectieleidraad.

Wij zien uit naar uw aanmelding op uiterlijk de gestelde datum en tijd zoals genoemd in de Selectieleidraad. Nota van Inlichtingen Digitale werkomgeving Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitale werkomgeving Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Omschrijving: De digitale werkomgeving voor

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Van Service Management Naar Self Service

Van Service Management Naar Self Service Van Service Management Naar Self Service Rob van der Werff Servicemanager ROC Midden Nederland Werkzaam bij ROC MN sinds 2014 Onderwijs, ING, Yacht, KPN, Huawei Voorzitter van de TOPdesk gebruikersgroep

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Raamovereenkomst IT-Diensten

Raamovereenkomst IT-Diensten Raamovereenkomst IT-Diensten Groningen Seaports NV Versie: 0.1 Versie Datum Omschrijving Akkoord Serviceorganisatie Akkoord GRONINGEN SEAPORTS NV 0.1 Concept raamovereenkomst pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik.

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. Hosted Exchange Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. HOSTED EXCHANGE Hosted Exchange is een zakelijke oplossing waarmee u altijd beschikking heeft over uw e-mail, agenda en contactpersonen.

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria Europese aanbesteding Niet openbare procedure Netwerkcomponenten Hardware, service en ondersteuning Bijlage 2 Selectiecriteria Toelichting op Selectiecriteria (Wensen) In deze Bijlage hebben we onze Selectiecriteria

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Kritische succesfactoren notebook projecten

Kritische succesfactoren notebook projecten Kritische succesfactoren notebook projecten The Rent Company B.V. Ronald van den Boogaard Email adres: rvandenboogaard@rentcompany.nl Internet adres: www.rentcompany.nl Mob. nr: +31 (0)6 53 715 703 Algemene

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Office 365 versus Online Werkplek

Office 365 versus Online Werkplek Office 365 versus Online Werkplek Datum: 4 juni 2017 Versie: 1.0 2017 Kology Kology Huis ter Heideweg 58 3705 LZ Zeist T. +31 30 890 48 50 E. info@kology.nl W. www.kology.nl Inhoudsopgave 1 Wat is Microsoft

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 2017/S - Friesland College Leeuwarden, 24 februari 2017 Eisen voor

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Winvision s hybride werkplekconcept voor zorginstellingen Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Er wordt in Nederland steeds meer zorg verleend. Door de toename van het aantal ouderen neemt vooral de

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek Maarten de Vries Telefoon: 06-5161 1426 E-mail vriesm@vapplicationnet.nl Internet www.applicationnet.nl Informatie info@applicationnet.nl APPLICATIONNET MISSIE De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst:

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst: Nota van Inlichtingen Digitaal Portfolio software Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitaal Portfolio software Landstede 2016/03/DP/Landstede Omschrijving: Landstede VO zoekt een portfoliosysteem

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 11/01/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Deltaonderwijs 332187949 Abdis van Thornstraat

Nadere informatie