Nieuw kantoor, betere faciliteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw kantoor, betere faciliteiten"

Transcriptie

1 CaseWare Nieuws is een uitgave van CaseWare Nederland bv C ASEWARE Nieuws Nieuw kantoor, betere faciliteiten Een transparant interieur met veel licht en glas Johan Evers (links) en Sicco Ritsema André de Visser, trainer Een groter contrast is bijna niet mogelijk tussen het oude kantoor van CaseWare in Barneveld en het nieuwe onderkomen tegenover de bossen van Paleis t Loo in Apeldoorn. Glas, daglicht en veel vierkante meters domineren. Naast de uitstraling zijn vooral de faciliteiten flink verbeterd. Een aantal medewerkers van CaseWare vertelt wat het werken in Apeldoorn zo aantrekkelijk maakt. Lees meer op pag 6 De Jong & Laan aan de basis van Financials 3.0 Na een lange ontwikkelperiode komt de opvolger van de Jaarrekeningtemplate, Financials 3.0, komende herfst beschikbaar voor de markt. Het kantoor De Jong & Laan stond mede aan de basis van deze vernieuwende toepassing en is al anderhalf jaar een enthousiast gebruiker. Algemeen directeur Johan Evers en partner Sicco Ritsema leggen uit waarom zij het ontwikkeltraject zó weer over zouden doen. Lees meer op pag 4 CaseWare Learning Center: meer dan een mooie opleidingsruimte De nieuwe opleidingsfaciliteiten in Apeldoorn zijn geweldig vindt trainer André de Visser. Maar deelnemers die het CaseWare Learning Center bezoeken, vinden er veel meer dan een comfortabele opleidingsruimte met de nieuwste techniek. Het opleidingsprogramma heeft eveneens de nodige veranderingen ondergaan waardoor er flexibeler ingespeeld kan worden op de wensen van de klant. Lees meer op pag 8 In dit nummer, onder andere: Roadmap: nieuwe versies en patches in één oogopslag Voorjaar Nieuwe gebruikers van CaseWare Working Papers De Jong & Laan aan de basis van Financials 3.0 Transparant kantoor nodigt uit tot interactie De opleidingen zijn een stuk interactiever geworden Service Desk speelt in op groeiende vraag 4 juni Tips en Tricks van de Servicedesk Nieuwe ontwikkelingen rond CaseWare Controle Manager CASEWARE NIEUWS - APRIL

2 Het aantal producten van CaseWare Nederland is sterk gestegen de afgelopen jaren. En daarmee ook het aantal nieuwe versies, patches en andere wijzigingen op bestaande producten. CaseWare Nederland streeft ernaar alle vernieuwingen overzichtelijk en in Roadmap: nieuwe versies in één oogopslag een herkenbaar patroon te introduceren bij de klanten. Met behulp van een zogenaamde roadmap ziet u vooraan in één oogopslag wanneer producten naar verwachting worden uitgeleverd. Tijdig Uiteraard houden we in de roadmap zoveel mogelijk rekening met de jaarcyclus en bedrijfsvoering van onze klanten. U wilt immers tijdig beschikken over producten die u nodig heeft voor de uitvoering van uw werk, inclusief nieuwe richtlijnen en wetgeving. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de producten Fiscale Export, Jaarrekeningtemplate, Controle Manager en Samenstel Manager. Ook begrijpen we dat u midden in een drukke periode liever niet lastiggevallen wilt worden met nieuwe versies en patches. De roadmap is door zijn overzichtelijke structuur een prima hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in de momenten van uitlevering. Het wordt nog eenvoudiger doordat we terugkerende vernieuwingen steeds op dezelfde tijdstippen willen doorvoeren. Overigens verliezen we bij deze regelmaat niet de realiteit uit het oog. Bij plotselinge calamiteiten wijken we desnoods van de planning af als we u daarmee sneller met passende oplossingen tegemoet kunnen komen. Opvallende zaken in 2008 Hieronder ziet u een voorbeeld van de roadmap voor dit jaar. Een aantal belangrijke zaken vallen op: De versienummering wordt vanaf medio 2008 aangepast. Let u op de nieuwe benamingen en nummers! In juni 2008 komt een nieuwe versie uit van de SRA/Caseware Controle Manager. Elders in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over dit product; In oktober 2008 staat de uitlevering gepland van Financials : de vervanger van de Jaarrekening 2.x serie. Ook daarover leest u meer in deze nieuwsbrief. In april komt de template BTR 2.4 (Begroting en Tussentijdse rapportage, gebaseerd op de Jaarrekening 2.4.x versie) beschikbaar. Deze template bevat o.a. een balans, een winst- en verliesrekening met begroting en prognose en het kasstroomoverzicht. Verder worden in de BTR de ontwikkelingen van het resultaat, de ontwikkeling van de liquiditeit, de omzetverdeling en de kostenverdeling via grafieken gepresenteerd. Voor deze template is CaseWare Working Papers benodigd. De roadmap zal via de klantenportal worden gepubliceerd. 2 CASEWARE NIEUWS - APRIL 2008

3 en patches Nieuwe gebruikers van CaseWare Working Papers De afgelopen periode zijn weer veel nieuwe kantoren overgegaan op het gebruik van CaseWare Working Papers. Wij verwelkomen onder andere JAN Accountants en Belastingadviseurs, Countus Accountants + Adviseurs, Noord Negentig accountants & belastingadviseurs, Essent Support Group Finance Services, KrolStonE Accountants & Adviseurs. Wellicht leest u in de komende nieuwsbrief meer over de eerste ervaringen van deze gebruikers. VOORJAAR Voor u ligt de nieuwsbrief van CaseWare Nederland. Met deze nieuwsbrief hopen wij u informatie te geven over een groot aantal vernieuwingen dat binnen CaseWare Nederland heeft plaatsgevonden. Het zal u niet ontgaan zijn dat CaseWare de afgelopen periode is verhuisd van Barneveld naar Apeldoorn. Door het betrekken van de nieuwe locatie in Apeldoorn hebben wij een volgende stap gezet in de ontwikkeling van onze organisatie. Niet alleen doordat een dergelijke stap betekent dat er letterlijk meer ruimte beschikbaar komt om te kunnen doorgroeien. Maar met name ook door de mogelijkheid om klanten en relaties te kunnen ontvangen, bijeenkomsten te faciliteren en bovenal om met eigen opleidingsmogelijkheden het gebruik van onze software bij u te optimaliseren. Veel zaken zijn de afgelopen periode vernieuwd: van IT-infrastructuur tot opzet en aantal beschikbare trainingen. Maar bijvoorbeeld ook in de huisstijl hebben we vernieuwingen doorgevoerd. En binnenkort zullen de website en de klantenportal volgen. Onze oplossingen betreffen niet altijd volledig nieuwe producten, maar we zullen dit jaar wel veel vernieuwingen in de producten doorvoeren. Hierbij valt met name te denken aan een nieuwe versie van de SRA/CaseWare Controle Manager en de beschikbaarheid van onze jaarrekeningtemplate Financials 3.0 vanaf het einde van dit jaar. En al eerder komt in april onze template voor begroting en tussentijdse rapportage beschikbaar. Het nieuwe kantoor van CaseWare Nederland ligt in een bosrijke omgeving nabij Paleis Het Loo. Persoonlijk zie ik uit naar het voorjaar, waarbij de natuur opnieuw tot leven zal komen en zich in alle pracht aan de buitenwereld zal laten zien. Bijna vergelijkbaar met CaseWare. Na een periode, waarin veel energie was gericht op interne zaken rond huisvesting en hernieuwing van de producten hopen wij ons nu weer nadrukkelijk aan onze relaties, aan u dus, te tonen. Een van de eerstvolgende gelegenheden is de CaseWare Open. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. De CaseWare Open zal dit jaar plaatsvinden in Apeldoorn, waarbij wij u graag willen laten zien waar we de afgelopen periode zo hard aan hebben gewerkt. Graag tot ziens in Apeldoorn. Met vriendelijke groet, CaseWare Nederland bv Richard Schiphorst CASEWARE NIEUWS - APRIL

4 Soms verloopt een innovatieproces minder soepel dan vooraf ingeschat. Dat is het geval geweest bij de ontwikkeling van Financials 3.0, de opvolger van de CaseWare Jaarrekeningtemplate 2-versie. Eigenlijk is opvolger geen juiste benaming want Financials 3.0 is van een compleet nieuwe generatie. Ondanks de langere aanloop is er uiteindelijk een uitstekend product uitgerold. Dat is althans de mening Het kantoor stond mede aan de wieg van deze vernieuwende template en is inmiddels anderhalf jaar een tevreden gebruiker. Terugkijkend en alles overwegend kan ik alleen maar constateren dat het een hele goede beslissing is geweest. Financials 3.0 past gewoon bij ons, concludeert Johan Evers. Aparte business Bijna vier jaar geleden stelde de Jong & Laan vast dat de De Jong & Laan aan de Nieuwe klant aan het woord van Johan Evers en Sicco Ritsema, respectievelijk algemeen directeur en partner van de Jong & Laan. destijds gebruikte rapportgenerator aan het eind van zijn latijn' was. Volgens Sicco Ritsema was zijn kantoor hard toe aan een functionaliteit die beter tegemoet kwam aan de eisen van deze tijd. We wilden een opener structuur en meer mogelijkheden om het programma aan onze eisen aan te passen. In de zoektocht naar een nieuwe functionaliteit stak leverancier CaseWare, aldus Evers en Ritsema, met kop en schouders boven de andere kandidaat uit. De keus was dus niet moeilijk. Maar we hadden wel een paar specifieke voorwaarden, voordat we definitief met CaseWare en Working Paper in zee wilden. Een belemmering was dat de aanwezige jaarrekeningfunctionaliteit niet geheel voldeed aan de wensen en eisen van de Jong & Laan. Plannen waren er genoeg in 2004 maar dat bood op dat moment geen soelaas voor de Jong & Laan. Sicco Ritsema: Het mappingschema in de destijds gebruikte versie was voor ons niet voldoende. Daarnaast wilden wij een pakket waarmee we niet alleen onze mkb-klanten maar ook onze agrarische klanten konden bedienen. Het gaat maar om vijf procent van ons klantenbestand maar een goede ondersteunende agro-tool is een absolute noodzaak.

5 De agrarische sector is bijzonder ingewikkeld met onder andere veel kengetallen. Daarvoor is specifieke kennis vereist. De bestaande Jaarrekeningtemplate van CaseWare kende geen agrarische functionaliteit. CaseWare wilde deze in de nieuwe release uiteraard graag opnemen om daarmee toegang te krijgen tot de kantoren met agrarische klanten. Vanwege de aanwezige kennis en ervaring bleek de De Jong & Laan de ideale partner voor het ontwikkeltraject. Sicco Ritsema: We hebben samen het ontwerp bedacht en De coördinatie was in handen van een stuurgroep. Naast de inhoudelijke en vaktechnische inbreng heeft de Jong & Laan veel energie gestoken in het voorbereiden van de organisatie op het nieuwe pakket. Alle medewerkers die met CaseWare gingen werken, inclusief directie en partners, werden opgeleid. Constante kwaliteit Johan Evers: We hebben de nieuwe werkwijze in sep- basis van Financials 3.0 Johan Evers, algemeen directeur geschreven. Wij leverden daarnaast input voor de lange lijst met agrarische kengetallen. In een later stadium werd de samenwerking uitgebreid tot de mkb-jaarrekeningrapportage." Pittig Ondanks de positieve intenties is de ontwikkeling van Financials 3.0 niet zonder slag of stoot gegaan. Uiteindelijk heeft het traject ruim drie jaar geduurd. Dit had vooral te maken met de complexiteit en de toepassing van volledig nieuwe technieken voor o.a. de beheersbaarheid, de centrale uitrol en de updatestructuur. Financials 3.0 is meer dan een verbetering van de oude versie: het is een compleet nieuwe generatie. Johan Evers beaamt dat: Sommige zaken bleken moeilijker te zijn dan vooraf ingeschat. Soms moet je gewoon accepteren dat iets tijd kost. Maar reken maar dat er af en toe pittige gesprekken zijn gevoerd met CaseWare. Gelukkig hebben we met extra projectmanagement de vaart erin kunnen houden." Drie werkgroepen stonden aan de basis van het nieuwe product: één voor de inrichting (vaktechniek), één voor de techniek en één specifiek voor de agrarische toepassing. tember 2006 geïntroduceerd, een jaar later dan gepland. Maar we zijn altijd overtuigd geweest van het eindproduct. Ondanks de langere looptijd van het project zouden we het zó weer doen. De standaardisatie en beheersbaarheid met Working Papers heeft voor rust en stabiliteit gezorgd. De implementatie van nieuwe kantoren is er bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger door geworden. Evenals de inzetbaarheid van medewerkers. Als je in Groningen werkt, kun je gewoon in Putten je laptop inpluggen en aan het werk. De klant krijgt dezelfde constante de Jong & Laan-kwaliteit, ongeacht waar hij zich bevindt in het werkgebied. En doordat onze accountants zich niet meer druk hoeven te maken over de wijze van rapporteren, kunnen ze hun aandacht volledig richten op inhoudelijke zaken. Sicco Ritsema: Inmiddels zijn er duizenden jaarrekeningen gemaakt met Financials 3.0. Tot nu toe is dat uitstekend verlopen. Het gros van de medewerkers is er heel blij mee. Het levert absoluut efficiencyvoordelen op. Die zullen zich nu, in het tweede rapportagejaar, steeds meer gaan openbaren. Sicco Ritsema, partner Financials 3.0 komt eraan! Hoogste klanttevredenheid van Nederland Na een ontwikkelperiode van bijna drie jaar komt de opvolger van de De Jong & Laan heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorge- CaseWare Jaarrekeningtemplate (2.x-versies) binnenkort beschik- maakt en is op dit moment met 28 vestigingen en 750 medewerkers baar. In navolging van ontwikkelpartner de Jong & Laan, draait de vertegenwoordigd in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en nieuwe template Financials 3.0 op dit moment bij een aantal pilot- Gelderland. De backoffice is gevestigd op een bijzondere locatie: een kantoren. De verwachting is dat de template in het najaar van 2008 voormalige meisjesschool in het Twentse Vroomshoop. Het motto volledig gereed is voor de markt. Financials 3.0 kent veel vernieu- van de Jong & Laan is kleinschaligheid binnen grootschaligheid. De wingen ten opzichte van de huidige versie, zoals een optimale beheer- kracht zit vooral in de kennis van de lokale markt en de verankering sing van teksten en rapporten met hulp van wizards en updatestruc- in de plaatselijke cultuur. Dat slaat aan, zo blijkt uit vergelijkings- turen. onderzoeken van het zakenblad Management Team. Met een percentage van 93 procent tevreden klanten voert de Jong & Laan volgens het blad al twee jaar de lijst aan van de beste accountantskantoren van Nederland.

6 Van een lawaaiig industrieterrein naar een villawijk met uitzicht op een eeuwenoud landgoed. Geen standaard kantoor meer met gangen en kamertjes maar een ruimtelijk interieur met veel licht en glas. Sinds november 2007 opereert CaseWare vanuit een nieuw onderkomen aan de Amersfoortseweg in Apeldoorn, tegenover de bossen en tuinen van paleis t Loo. CaseWare deelt op deze statige locatie een modern kantoorpand met ondermeer de vermogensbankier Schretlen & Co. Het pand vormt een stijlvolle ambiance voor het ontvangen van klanten, het verzorgen van opleidingen en het organiseren van bijeenkomsten en workshops. Maar bovenal is het een comfortabele werkplek voor de groeiende groep CaseWaremedewerkers. Leo Greve, application services ling van de kamers. De ruimte was daar erg beperkt. Hier speelt dat probleem niet en dus hebben we een heel logische indeling kunnen creëren. De ontwikkelaars en inhoudelijk specialisten zitten bij elkaar in één ruimte.de onderlinge communicatie verloopt daardoor snel en efficiënt. En we zijn beter op de hoogte van elkaars werkzaamheden. Voor de werksfeer is het trouwens ook goed. Er is wel een keerzijde. Deze indeling is wat minder Transparant kantoor nodi Gerard ten Brinke, support manager Een deel van hen doet hieronder verslag van de verhuizing en de eerste maanden Apeldoorn. We kunnen hier heel gastvrij zijn Het contrast tussen de oude en nieuwe situatie kan bijna niet groter. In Barneveld zaten we boven een bouwbedrijf. Het was de hele dag een komen en gaan van vrachtwagens. Dat is nu totaal anders: qua locatie wonen we hier echt op stand. Maar ook intern ziet het er allemaal heel anders uit. Het aantal vierkante meters per medewerker is behoorlijk gestegen. De uitstraling is heel transparant en open. Deze indeling nodigt echt uit tot interactie. Het sluit dus perfect aan bij de visie van CaseWare waarin samenwerking en uitwisseling centraal staan. De meest opvallende verandering vind ik zelf de benedenruimte. Die is helemaal ingericht als ontmoetingsruimte voor iedereen die betrokken is bij onze organisatie en onze producten. Je vindt er natuurlijk het opleidingscentrum maar ook meerdere ruimten waar we met klanten, partners, gebruikersgroepen en beroepsorganisaties in gesprek kunnen. Je merkt nu al dat deze verdieping intensief wordt gebruikt. Het opleidingscentrum is bijna fulltime bezet. Maar er worden ook steeds meer demosessies, gebruikersbijeenkomsten en workshops georganiseerd. De representatieve uitstraling past gewoon veel beter bij onze organisatie, onze producten en onze klanten. Kortom: we kunnen hier heel gastvrij zijn. geschikt voor werkzaamheden die een hoge concentratie vereisen. Daarom kunnen we ons, als dat nodig is, afzonderen op speciaal ingerichte plekken. Direct na de verhuizing zagen de ruimten er nog wat kaal en klinisch uit. Inmiddels is het meer aangekleed met planten en schilderijen. Trouwens, het is een hele toer geweest om het meest geschikte koffiezetapparaat te vinden. Uiteindelijk kwamen we toch weer uit bij de ouderwetse koffiezetter. En ik moet zeggen: de koffie is hier lekkerder dan in Barneveld. Maar nog belangrijker dan de koffie vind ik dat we hier niet in zo n anonieme kantoorflat zitten. Dit is beslist geen doorsnee pand en dat maakt het werken heel plezierig. We zijn helemaal niets kwijtgeraakt bij de verhuizing Ik verbaas me er nog steeds over hoe snel en soepel de verhuizing is verlopen. Je denkt bij een verhuizing toch al snel aan een operatie die de boel flink op de kop zet. Maar dat viel erg mee. Donderdag zijn we begonnen met inpakken en twee dagen later, op zaterdag, was alles over. Diana Klomp, marketing en sales Het vinden van de beste koffiezetter is een hele toer geweest In het nieuwe pand is ervoor gekozen om zoveel mogelijk in clusters bij elkaar te zitten. In het oude kantoor werd de manier van werken gedicteerd door de grootte en de inde- 6 CASEWARE NIEUWS - APRIL 2008

7 Bas Sperling, product manager Geloof het of niet maar we zijn helemaal niets kwijtgeraakt. Als een verhuizing bij mij privé ook zo zou gaan, nou dan teken ik ervoor! Ik begin me hier al aardig thuis te voelen. In de pauze maken we graag een wandeling door de wijk. Dan vergapen we ons aan al die dure villa s. Helaas blijft het bij kijken.. Joost van Berkum, service desk en intern ICT-beheerder Wat ICT betreft zijn we er enorm op vooruitgegaan Als intern ICT-beheerder heb ik heel wat op mijn bord gehad rondom de verhuizing. Denk alleen al aan de bekabeling, dataverbindingen, het netwerk en de nieuwe pc s. t uit tot interactie Maar wat ICT betreft zijn we er enorm op vooruitgegaan. We hebben hier een virtuele ICT-omgeving. Daardoor kunnen we desgevraagd andere omgevingen, zoals die van de klant, bekijken en aanpassen. We werken nu allemaal met twee royale beeldschermen om situaties te simuleren en in beeld te brengen. Dat werkt een stuk sneller dan die ene laptop waarmee we het voorheen moesten doen. Het nieuwe netwerk is zo snel dat het kopiëren van bestanden van klanten in een mum van tijd is gebeurd. Tegenwoordig hebben we ook alle telefoons aangesloten op het ICT-netwerk. Thuis of vanuit de klant inloggen gaat heel eenvoudig. De buitenwacht merkt totaal niet meer of iemand thuis werkt of op de zaak is. Natuurlijk hebben we ook wel wat stress gehad rondom de verhuizing. Zoals op de verhuisdag zelf toen ik veel te enthousiast de kabels van een achterblijvende patchkast los trok. Pas daarna realiseerde ik me dat die kast nog nodig was omdat de telefoon nog enkele dagen bereikbaar moest blijven. Probeer dan maar eens de juiste kabel op de juiste plek terug te steken. Julian de Kruijf, sales binnendienst De omgeving is fantastisch Ik werk hier pas sinds begin dit jaar. Ik ken het oude pand niet en kan dus ook geen vergelijking trekken. Maar het is wel prettig om in een kantoor te werken waar alles nieuw is. En de omgeving is fantastisch. Het is heerlijk om hier s ochtends naar toe te rijden. CASEWARE NIEUWS - APRIL

8 Al jaren verzorgt hij de opleidingen voor CaseWare. Sinds de verhuizing naar Apeldoorn gebeurt dat in een compleet nieuwe setting. CaseWare heeft niet alleen de beschikking over een gloednieuwe trainingsruimte, ook de opzet van de opleidingen is veranderd. Met succes, zo blijkt, want sinds de ingebruikname is het CaseWare Learning Center bijna dagelijks bezet. Alles werkt! Allereerst iets over de faciliteiten. Die zijn geweldig, vat André de Visser samen. Werkelijk alles is nieuw. Niet alleen de ruimte maar ook het meubilair, de pc s met riante scher- Het is donderdagmiddag. Uit de cursusruimte men en de ondersteunende leermiddelen. Het is een hele van het CaseWare Learning Center stroomt open ruimte die supergeschikt is voor dit doel zegt André. het geluid van discussiërende stemmen en het We zitten hier helemaal afgezonderd: zonder rinkelende geritsel van flip-overs. Ongeveer tien deelnemers zitten bij elkaar in een middencirkel. Dat is vóór de verhuizing wel eens anders geweest. telefoons, verkeerslawaai en andere storende afleidingen. Achter hen verspreiden de 22-inch beeldschermen een blauwig licht. Hier is geen spraties. André de Visser: Het klinkt als een open deur maar CaseWare was toen afhankelijk van externe trainingslocake van de spreekwoordelijke after-lunch-dip. de faciliteiten moeten zodanig zijn dat je snel en zonder Integendeel: het CaseWare Learning Center is oponthoud met de les kunt beginnen. Laatst vulde een klant vol in bedrijf. op het evaluatieformulier in hoe heerlijk het was dat alles in één keer werkte. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is CaseWare heeft de trainingen in Working Papers en de andere toepassingen benoemd tot een van het blijkbaar op veel plekken niet. De opleidingen zijn e de speerpunten van het bedrijfsbeleid. Dit als logische reactie op de snelle productontwikkelingen en de grote toestroom van klanten. André de Visser is daar als extern trainer (zelf noemt hij zich liever leraar ) intensief bij betrokken. Leraar André de Visser over het nieuwe CaseWare Learning Center Ook de indeling van de ruimte is goed, vindt hij. De opstelling van de computerschermen is bijvoorbeeld heel prettig. Als leraar kan ik de acties van leerlingen in één oogopslag volgen. En dus ook snel bijsturen als dat nodig is. Oefenen, oefenen, oefenen Er zijn ook veranderingen doorgevoerd in de didactische praktijk. Met nieuwe leermethoden kunnen grotere leereffecten worden bereikt en dus worden ze stapsgewijs ingevoerd. André de Visser: Onze aanpak is interactiever geworden. Er zijn minder lezingen waarbij cursisten comfortabel achterover kunnen leunen. We werken nu meer volgens het workshopidee met de nadruk op work. En we steken veel tijd in het onderzoeken wat cursisten precies willen leren. In de evaluatieformulieren vragen we nu heel gericht wat ze goed vonden, wat slecht en wat ze zelf zouden willen veranderen aan de training. Dan blijken twee zaken belangrijk: een heldere uitleg en veel oefenen, oefenen, oefenen. Sandra Verbeek, trainer 8 CASEWARE NIEUWS - APRIL 2008

9 De nieuwe methode, waarbij gewerkt wordt met zogenamde worksheets, sluit goed aan bij die behoefte. André de Visser: We noemen dat ook wel problem based learning. De deelnemers krijgen een stuk instructie en moeten dan met behulp van een werkblad, individueel of in een team, een opdracht uitvoeren of een probleem oplossen. Precies zoals het ook in de dagelijkse praktijk van ze verwacht wordt. Modulair De indeling en volgorde van de cursusonderdelen is eveneens flexibeler geworden. André: We zijn van één naar en stuk interactiever geworden twee cursusdagen gegaan. Door de korte trainingstijd moest het programma vroeger heel strikt worden afgewerkt. Nu streven we naar een modulaire opbouw. Uiteraard moet er een aantal basisvaardigheden en -principes worden aangeleerd, maar daarbuiten is de volgorde van de behandelde stof vrij en kan het programma eenvoudig worden aangepast aan de wensen van de klant. Als een klant beslist om bepaalde onderdelen van Working Papers niet te gebruiken, hoeft er dus in de trainingen geen tijd voor vrijgemaakt te worden. Daardoor kunnen we op andere onderdelen juist meer diepgang aanbrengen. Door het gebruik van worksheets, in plaats van de vroegere werkboeken, kan het lesprogramma snel worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Ook de documentatie wordt tegenwoordig elektronisch verstrekt. André: Die zetten we gewoon op een USB-stick, samen met FAQ s en andere relevante documenten. De cursist heeft dus direct alle informatie binnen handbereik. Die duren ook twee dagen, net als de in house -variant. André de Visser: De opleidingsfaciliteiten zijn hier ideaal, dat horen we ook van de klanten die hier zijn geweest. Maar soms is het gewoon handiger als we ter plekke bij de klant de trainingen geven, bijvoorbeeld omdat veel nieuwe medewerkers tegelijk opgeleid moeten worden. CaseWare Academy Met de komst van het Learning Center heeft André de Visser veel wensen op zijn verlanglijstje in vervulling zien gaan. Toch ziet hij in de toekomst graag nog meer veranderen. Dat varieert van heel praktische zaken ( een elektronisch schoolbord zou wel handig zijn ) tot de nieuwste onderwijsfilosofieën. In opleidingsland redeneert men steeds minder vanuit de educatiegedachte en steeds meer vanuit een begeleidings- en coachingsgedachte. De bedoeling daarbij is dat leerlingen elkaar ondersteunen in het leerproces. Die omslag zie je overal. Open inschrijving André noemt het een hele verbetering dat de opleidingsdata tegenwoordig drie maanden van tevoren vast staan. Vroeger werd eerst gewacht tot er voldoende aanmeldingen waren en dan werd een datum bepaald. Met de mogelijkheid tot open inschrijving op vaste data kunnen klanten vooraf een planning maken. Een tweede voordeel is dat nieuwe klanten nooit lang hoeven te wachten voordat een cursus van start gaat. In tegenstelling tot vroeger worden de meeste trainingen tegenwoordig in house gegeven, dus in het eigen Learning Center. Uiteraard blijven trainingen in company ook mogelijk. Ook hier wordt er druk over gefilosofeerd. Grote kans dus dat het CaseWare Learning Center in de toekomst wordt omgevormd naar een CaseWare Academy waarbij alles in het teken staat van kennis delen. Maar dat is een ander verhaal waar ik graag een keer op terugkom. CASEWARE NIEUWS - APRIL

10 De CaseWare Service Desk heeft de afgelopen tijd een metamorfose ondergaan. Achter de schermen is hard gewerkt aan oplossingen voor het groeiend aantal vragen en ondersteuningsverzoeken van klanten. Die stijging is op zich goed te verklaren. CaseWare heeft veel nieuwe producten in de markt gezet. Door de hoge flexibiliteit en toepassingsmogelijkheden zitten deze complexer in elkaar dan vroeger. Daarnaast is het aantal klanten sterk toegenomen. Uiteraard is er het besef dat het onderhouden en ondersteunen van softwareproducten minstens zo belangrijk is als het lanceren ervan. Naast de opleidingen is er daarom veel aandacht voor de door CaseWare-gebruikers. Service Desk speelt in op groeiende vraag kwaliteit van de Service Desk. Om de groeiende stroom telefoontjes goed af te handelen en het niveau van de service te verhogen is een heel pakket aan maatregelen uitgevoerd. Sommige staan nog in de steigers en zullen in de loop van dit jaar vorm krijgen. Met hulp van de Service Desk kunnen dan situaties en oplossingen worden gesimuleerd en gewenste aanpassingen worden doorgevoerd. Een soortgelijke uitbreiding is de zogenaamde GTM-functie (Go To Meeting). Daarmee kan een medewerker van de Service Desk op afstand de schermen van een klant inzien en desgewenst acties overnemen. FAQ-lijsten De service wordt verder uitgebreid door de introductie van lijsten met veelgestelde vragen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de opbouw van deze FAQ s. In de loop van 2008 komen ze online. In de wat verdere toekomst denkt de Service Desk aan het opzetten van een soort wikipedia, specifiek voor en Peter van de Graaf, service desk Planmatige werkwijze De meest zichtbare verbetering is de vorming van een vast team van medewerkers voor de Service Desk. Het team is gehuisvest in een aparte ruimte in het nieuwe kantoor en beschikt over de modernste technische hulpmiddelen. Met hulp van een toegesneden softwarepakket worden alle binnengekomen verzoeken verwerkt en geregistreerd. Deze planmatige werkwijze levert een schat aan informatie op wat betreft aantallen, soorten vragen, klanten, wijze van afhandeling en gevonden oplossingen. John Pelgrom, service desk Klantenportal Een grote aanwinst voor de Service Desk is de klantenportal op de website. De klantenportal draait nu ruim een jaar en is in die periode flink uitgebreid. Klanten kunnen inloggen op hun eigen site-gedeelte en daar relevante documenten, patches en updates raadplegen en downloaden. Ook kan de eigen meldingenhistorie worden bekeken, inclusief de gevonden oplossingen. Uiteraard kunnen er ook nieuwe meldingen worden gedaan en vragen worden gesteld. Het aantal gebruikers van de klantenportal groeit hard. Alleen al de afgelopen maanden laat een toename zien van ca. 70 procent. Een nieuwe functie binnen de klantenportal is de mogelijkheid om via een beveiligde structuur een klantadministratie te uploaden naar de eigen site. Daarmee sluit CaseWare aan bij dé communicatietrend op dit moment, waarbij gebruikers elkaar helpen door het online uitwisselen van kennis en kunde. Telefoon blijft basis Ondanks alle nieuwe digitale mogelijkheden leert de ervaring dat veel klanten hun problemen en vragen het liefst van mens tot mens bespreken. Daarom blijft de gewone telefoon een dominante factor bij de Service Desk. Afhandeling melding Een kwaliteitseis van de Service Desk is dat er binnen een dag wordt gereageerd op een melding. Bij eenvoudige vragen kan er vaak direct een oplossing worden aangereikt. Bij complexere vragen en problemen is er meer tijd nodig. Het streven is om de melding binnen vijf werkdagen naar tevredenheid af te handelen. 10 CASEWARE NIEUWS - APRIL 2008

11 Momenteel wordt hard gewerkt aan de volgende versie van de SRA/CaseWare Controle Manager. Deze ontwikkeling gebeurt in samenwerking met een aantal partijen. Sinds begin 2008 is een stuurgroep actief vanuit de SRA- Commissie Vaktechniek. Doelstelling van deze stuurgroep is om, binnen de richtlijnen van het SRA Handboek Controle, de SRA/CaseWare Controle Manager verder te optimaliseren, zodat het controleproces nog efficiënter kan verlopen. De richtlijnen van de stuurgroep zijn verder uitgewerkt door een werkgroep, waarin diverse accountantskantoren zitting hebben genomen. Nieuwe ontwikkelingen rond CaseWare Controle Manager Vernieuwd scherm Controle Manager Samen met de werkgroep worden op dit moment de volgende functionele wijzigingen doorgevoerd in de SRA CaseWare Controle Manager: Klantspecifiek Het dossier wordt opgebouwd aan de hand van voorloopvragen en een materialiteitsoverzicht. Het dashboard is dynamisch en zal worden opgebouwd aan de hand van de inhoud van het dossier. De systematiek van opbouw van het dossier wordt hierbij ingrijpend gewijzigd. Tot nu toe wordt altijd gestart met een vol dossier, waaruit verwijderd moet worden wat niet van toepassing is voor de specifieke klant. In de nieuwe versie van de Controle Manager zal worden gestart met een nagenoeg leeg dossier, dat automatisch wordt opgebouwd aan de hand van voorloopvragen en een postenoverzicht. Bovendien is een nieuwe functie beschikbaar, document library, van waaruit documenten, templates en bestanden eenvoudig aan een dossier kunnen worden toegevoegd. Zo weet de gebruiker precies wat de specifieke en significante risico s zijn per post/proces, voordat hij het desbetreffende controleprogramma gaat uitvoeren. Bovendien kunnen de risico s nu tijdens de gehele controleopdracht worden gevolgd. Hierbij kan eenvoudig worden gefilterd op bepaalde risico s, bijvoorbeeld het tonen van enkel de significante risico s. Aanmaken nieuw bestand in CWP op basis van standaard sjabloon. Bij het aanmaken van een nieuw bestand in CWP hoeft niet meer gebruik gemaakt te worden van de optie maar er kan gebruik worden gemaakt van een snelkoppeling naar een bestaand sjabloon. Deze snelkoppeling dient eenmalig aangemaakt te worden. Klik hiervoor met de rechtermuis in het vlak Maak nieuw bestand aan met gebruik van: en kies voor Sjabloon toevoegen. 1 Selecteer vervolgens eenmalig het juiste standaardsjabloon. 2 Vervolgens kan dit standaard sjabloon worden gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe klant. U hoeft alleen nog de juiste bestandsnaam en bestandslocatie aan te geven. Verticale consolidatiestaat Indien u een consolidatie heeft met meer dan 9 werkmaatschappijen (inclusief moedermaatschappij en eventuele tussenholding(s)) is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de horizontale consolidatiestaat. U kunt voor deze consolidatie gebruik maken van een verticale consolidatiestaat. Gebruik hiervoor het automatisch document met als documentsoort Leadsheet/Groepen en als omschrijving Rekeningsaldi met groepsubtotalen Risicoanalyse De gehele risicoanalyse zal sterk worden vereenvoudigd, zowel in de documentstructuur als bij vastlegging van risico s. Een risico zal namelijk vanuit een HTML-Dialog (een pop-up scherm) worden ingevoerd en vervolgens worden vastgelegd in een database. Dit kan vanuit ieder willekeurig werkprogramma of checklist. Risico s worden hierbij aan één of meerdere werkprogramma-instructies gekoppeld en zullen bovenin het werkprogramma getoond worden. CASEWARE NIEUWS - APRIL

12 Trainingen 2e kwartaal 2008 Training Doelgroep Dagen April Mei Juni Jaarrekening Basis Jaarrekening Beginner 2 1/8, 15/22 6/13, 20/27 10/17 Advanced Jaarrekening Gevorderd 1 11, , 24 Upgrade Training /2.4.0 Algemeen 0,5 17 CaseWare Consolidatie Algemeen 0, Samenstel Manager SRA/CaseWare Samenstel Manager Beginner NOVAK Samenstel-/Controledossier Beginner Controle Manager SRA/CaseWare Controle Manager Gevorderd NOVAK Samenstel-/Controledossier Beginner CaseWare Open 2008 Vorig jaar stond de CaseWare Open in het teken van technische hoogstandjes en vooruitgang. Dat kon ook bijna niet anders, gelet op de locatie: Space Expo. Dit jaar wordt het anders en kiezen we een meer historische plek. Een plek waar we u royaal willen ontvangen en die ook alles te maken heeft 4 juni met de nieuwe locatie van CaseWare Nederland. Noteert u alvast 4 juni a.s. in uw agenda? Wij hebben voor deze dag een informatief programma voor u samengesteld. Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging waarin u alle details kunt lezen. We verklappen alvast dat u vanaf uur van harte welkom bent. Het Nederlandse Taxonomie Evenement Van 5 tot en met 8 mei vinden in het Evoluon te Eindhoven twee grootschalige evenementen plaats over XBRL, het Nederlands Taxonomie Evenement en de XBRL International Conference. Het Nederlandse Taxonomie Evenement is een groots opgezet evenement van de Ministeries van Financiën en Justitie, dat XBRL en Standard Business Reporting in de praktijk in al zijn facetten aan bod laat komen. In 2008 kan niemand meer om XBRL heen en CaseWare biedt u hiervoor kant en klare oplossingen in diverse landen. Tijdens een workshop krijgt u een goed beeld van de praktische toepassingen die CaseWare u kan bieden. Deze oplossingen worden u gepresenteerd door CaseWare International, CaseWare België en CaseWare Nederland. Verder wordt een aantrekkelijk en gevarieerd programma aangeboden voor ondernemers, accountants en softwareleveranciers. Sessies kunnen kwalificeren voor PE-punten van de verschillende beroepsorganisaties. Schrijf u in voor de workshop van CaseWare en ontvang 50% korting op de toegangsprijs van dit evenement. Informatie en inschrijfmogelijkheden vindt u op de website van CaseWare Nederland. Activiteitenkalender 10 april Workshop CaseWare Working Papers 8 mei Workshop XBRL tijdens Nederlands Taxonomie Evenement 15 mei Workshop CaseWare Working Papers 4 juni CaseWare Open Informatie CaseWare Nieuws is een uitgave van CaseWare Nederland bv, verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verspreid onder accountantskantoren en relaties van CaseWare Nederland bv. Voor meer informatie over publicaties in dit blad, aanmelding voor- of opzegging van een abonnement kunt u contact met ons op opnemen via het adres: CaseWare Nederland bv Postbus EM Apeldoorn Tel: CASEWARE NIEUWS - APRIL 2008

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no.

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no. 1 Qm. augustus 2006 Qm. Qm quadrant magazine 14 e jaargang no.1 augustus 2006 is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Nieuw: Uren- en Projectenadministratie

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10 magazine 22e Jaargang No.1 Juli 2014 ICH Armen en benen van een fabrieksrobot INTERVIEW PAGINA 4 Experts aan het woord Een goede website EXPERT PAGINA 8 Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve

Nadere informatie

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer Het Wijn en Spijs Lokaal Lekker eten en een goed glas wijn interview pagina 5 Tony s Chocolonely Op weg naar slaafvrije chocolade interview pagina 8 Arko van Brakel Iedereen ondernemer expert pagina 22

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken. Gebruikers aan het woord

Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken. Gebruikers aan het woord Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken Gebruikers aan het woord Voorwoord Eind 1999 introduceerde Exact Software een compleet nieuw informatiesysteem: Exact e-synergy, een oplossing voor on-line samenwerken.

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie