Telemedicine is zóóó 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telemedicine is zóóó 2015"

Transcriptie

1 Telemedicine is zóóó 2015 Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Universiteit van Amsterdam op 8 april 2015 door Leonard Witkamp Mevrouw de rector magnificus, meneer de decaan, Leden van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum, Leden van het Curatorium van de Leerstoel TeleMedicine, Bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Dames en heren, Collega s, Vrienden en familie. TeleMedicine is zóóó 2015 Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Universiteit van Amsterdam op 8 april 2015 door Leonard Witkamp Inleiding. In mijn betoog schets ik een overzicht van de ontwikkelingen van Telemedicine voor Daarna ga ik in op de huidige situatie. Tenslotte beschrijf ik mijn verwachtingen voor de komende jaren, en geef aan welke maatregelen er nodig zijn om TeleMedicine tot volle wasdom te laten komen. Inleiding Deel 1. Vóór 2015 Deel 2. Deel Deel 4. Na 2015 Deel 5. Leerstoel TeleMedicine Het hoogleraarschap Deel 6. Dankwoord Natuurlijk geef ik daarbij aan wat de Bijzondere Leerstoel TeleMedicine vanwege de KNMG aan de Afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC hieraan beoogt bij te dragen, en wat mijn rol hierin kan zijn. Omdat mijn functioneren bij KSYOS een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verkrijgen van de aanstelling, ontkom ik er niet aan hier ook aandacht aan te besteden. 1

2 Deel 1. Vóór 2015 Deel 1. Vóór 2015 Een persoonlijke blik. Een persoonlijke blik Op maandag 2 juli 1995 begon ik als dermatoloog in Amsterdam met zowel een intramurale als extramurale praktijk. Op die dag was het meteen raak. Een patiënt wilde absoluut een herhaalafspraak terwijl hij in mijn ogen terug kon naar de huisarts. Ik had een andere stijl: alleen als het nodig was, een doorverwijzing naar de dermatoloog en als het kon weer terug naar de huisarts. Deze stijl paste goed bij de visie van de huisartsen en het ziekenhuis, en mijn praktijk groeide voortvarend. Klinische Informatiekunde (KIK Steeds vaker realiseerde ik mij dat desondanks veel van het werk dat ik deed bestond uit handelingen waarvoor ik overgekwalificeerd was. Zo bestond toen ongeveer 10% van mijn werkzaamheden uit het aanstippen van wratten. Met een veertienjarige opleiding en een promotie achter de rug had ik iets anders in gedachten. Veel van het werk was al snel routinematig. Aanstippen van wratten Ik werd gesterkt door publicaties waarin aandacht werd geschonken aan burnout bij medisch specialisten door het werken in een tredmolen die steeds harder gaat draaien. Niet door slímmere productie, maar door méér productie, meer van hetzelfde, gedreven door allengs lagere vergoedingen per verrichting. Omdat het opschroeven van productie met meer verrichtingen en meer patiënten voor mij geen optie was, ben ik gaan onderzoeken hoe inzet van innovatieve technieken en veranderde Tredmolen werkconstructies het plezier, de productiviteit en de kwaliteit van de zorgverlener positief kon beïnvloeden. En dat is een rode draad in mijn werkzaamheden gebleven, die nu een wetenschappelijke verankering krijgen in het bijzonder hoogleraarschap Telemedicine. 2

3 Maatschappelijke ontwikkelingen. Vanaf 2000 drong in de maatschappij stapsgewijs het besef door dat door de vergrijzende bevolking, door technologische ontwikkelingen en door veranderde zorgvraag de inhoud en opzet van zorgverlening essentieel moest veranderen. Om de zorg bereikbaar te houden moest deze veel efficiënter worden geleverd en zich meer gaan bedienen van innovaties. Zorgkosten totaal Klinische Informatiekunde (KIK Paradigmaverschuiving Deze ontwikkelingen sloten aan bij een zich Paradigmaverschuiving aandienende paradigmaverschuiving in de zorg. Daar waar men vroeger uitging van de zorgverlener als hoeder van de patiënt, zag men nu de burger die zichzelf hoedt en die de zorgverlener als adviseur inschakelt. Daar waar vroeger sprake was van een onmondige patiënt met een ziekte zag men nu de burger met een kwaal die goede begeleiding behoeft. Deze omslag vertaalde zich van een gerichtheid op ziekte en genezing naar gerichtheid op gezondheid en preventie. KSYOS Health Management Research Ingegeven door mijn eigen ervaring en door maatschappelijke ontwikkelingen heb Missie KSYOS Health Management Research ik in 2000 de onderzoeksinstelling KSYOS Health Management Research vanuit het Meer efficiëntie ofwel Sneller AMC opgericht als private onderneming. Betere zorg Dit vanuit mijn gedachte dat innovatie Dichtbij de patiënt gebaat is bij publiek private Tegen lagere kosten samenwerking. Destijds een goede keus. De missie van KSYOS HMR was - en is - het ontwikkelen, onderzoeken en implementeren van diensten die de efficiëntie van zorgprocessen verbeteren, ofwel meer plezier, een hoger productievolume en betere kwaliteit van zorg bij lagere kosten. Op deze missie mocht - en mag - iedereen KSYOS aanspreken. 3

4 KSYOS visie was - en is - dat deze efficiëntieverbetering te realiseren is met inzet van innovatie technieken en veranderde werkconstructies, specifiek bij routinematige zorg waarvoor de zorgverlener overgekwalificeerd is. De zorgverlener kan zich dan beperken tot het superviseren van deze processen, terwijl hij of zij tijd overhoudt voor ernstige patiënten, moeilijke diagnosen en sociaal zwakkere patiënten, en voor hobby s en innovatie. Hierbij gaat KSYOS uit van een stapsgewijze benadering vanuit de gebruiker van de TeleMedicine dienst, te beginnen met relatief simpele diensten die veel impact hebben. Bijvoorbeeld TeleDermatologie. Visie Meer efficiëntie door Innovatie technieken Veranderde werkconstructies Preventie Onderwijs Toekomst medisch specialist Werkzaamheden Werkzaamheden Anno 2001 Anno 2015 Supervisie 5% Eénvoudige en routine werkzaamheden 80% van de totale werkzaamheden. Intensieve Medische Zorg 15% Absoluut Productie Volume per expert: index=100 Arts superviseert eenvoudige processen Meer tijd voor Ernstige patiënten Moeilijke diagnosen Sociaal zwakkere patiënten Hobby s Innovatie 30% 85% 40% 15% 30% Efficiëntie onderzoek, bijv. HMR in de permanente proeftuin Supervisie (Health Management 40% van totale werkzaamheden Intensive Medische Zorg: Ernstig 10% Moeilijk 10% Soc. Zwak10% Techniek Verlengde arm Preventie Onderwijs Absoluut Productie Volume per expert: index=140 Toekomst medisch specialist Werkzaamheden Werkzaamheden Anno 2001 Anno 2015 Supervisie 5% Eénvoudige en routine werkzaamheden 80% van de totale werkzaamheden. Intensieve Medische Zorg 15% 30% 85% 40% 15% 30% Efficiëntie onderzoek, bijv. HMR in de permanente proeftuin Supervisie (Health Management 40% van totale werkzaamheden Intensive Medische Zorg: Ernstig 10% Moeilijk 10% Soc. Zwak10% Techniek Verlengde arm Preventie Onderwijs Absoluut Productie Volume per expert: index=100 Absoluut Productie Volume per expert: index=140 4

5 Deel 2. Leerstoel TeleMedicine Ik neem u mee naar wat precies TeleMedicine is en wat de scope van de leerstoel is. TeleMedicine In de loop der tijd zijn er veel definities ontstaan die zich richten op TeleMedicine, ehealth, TeleZorg, ecare en anderen. Het valt op dat de definities steeds uitgebreider en gedetailleerder een procesbeschrijving omvatten. Met zelfs hier een daar een moraliserende noot. Deel 2. Leerstoel TeleMedicine Definitie TeleMedicine = scope van de leerstoel - afstand wordt overbrugd door gebruikmaking van zowel informatietechnologie als telecommunicatie - er zijn tenminste twee actoren betrokken bij het zorgproces, waarvan minimaal één zorgverlener (Wet BIG De NEN kwaliteitsnorm TeleMedicine ziet op een actieve en obligate rol van de zorgverlener. Het definieert TeleMedicine als het zorgproces of het geheel van zorgprocessen waarbij wordt voldaan aan elk van de twee volgende kenmerken: afstand wordt overbrugd door gebruikmaking van zowel informatietechnologie als telecommunicatie en er zijn tenminste twee actoren betrokken bij het zorgproces, waarvan minimaal één zorgverlener (Wet BIG is of handelt onder verantwoordelijkheid van een zorgverlener. Hiermee is de scope van de leerstoel TeleMedicine omschreven. TeleMedicine diensten (professionele ehealth Hoe verhoudt zich TeleMedicine tot ehealth? Ik maak onderscheid in professionele ehealth - ofwel TeleMedicine - en consumenten ehealth. Met een analogie naar geneesmiddelen: voorgeschreven medicijnen versus drogisterijmiddelen. Mijn Onderscheid TeleMedicine en ehealth verwachting is dat TeleMedicine diensten net als geneesmiddelen een Professionele ehealth = TeleMedicine indicatie, contra- indicatie, werking, Consumenten ehealth bijwerkingen en waarschuwingen toegedicht krijgen, die in de vorm van een bijsluiter aan de patiënt kenbaar gemaakt worden. Een arts kan een TeleMedicine dienst voorschrijven of toepassen die vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Het onderzoek naar 5

6 professionele TeleMedicine diensten die de efficiëntie van de zorg verbeteren acht ik een wezenlijk onderdeel van mijn aanstelling. Dit onderzoek bestaat uit verschillende promotieonderzoeken die ik samen met de afdeling Klinische Informatiekunde deels heb uitgevoerd, die nu lopen en die opgestart worden. Het betreft onderzoek naar hoe het gebruik van internet de kwaliteit, snelheid en kosten van bestaande meest routinematige zorg beïnvloedt. Gezondheidsapps (consumenten ehealth We horen veel over gezondheidsapps vanaf tablets, smartphones en iwatches. Er lijkt bijna een euforie met als kernboodschap dat de burger zelf de regie in hand zal nemen over zijn of haar gezondheid. De patiënt gaat zichzelf managen en monitoren quantified self en op den duur wordt de dokter wellicht overbodig. Voor de zorgverlener is het zaak om te kijken hoe deze App s aan verbeterde zorg kunnen bijdragen. Maar zeker is zo belangrijk om te monitoren hoe deze App s kunnen leiden tot toenemende onterechte zorgvraag door foute adviezen bij elke moedervlek wordt een verwijzing geadviseerd of juist gemiste zorg een gemist melanoom. Voor consumenten App s zou een soort Voedsel- en Warenautoriteit kunnen komen. Het helpen behoeden van patiënten voor de volgende second life hype en de zorgverleners voor onnodige of juist gemiste zorg door consumenten apps acht ik een tweede belangrijke richting van nog op te starten onderzoek. 6

7 Deel Marktaandeel TeleMedicine De beloftes van TeleMedicine zijn enorm. Ondanks inspanningen vanuit het veld blijkt TeleMedicine minder Deel dan gehoopt te zijn opgeschaald. Veel Marktaandeel TeleMedicine en ehealth; 0.03% initiatieven met positieve resultaten zijn na de subsidieperiode niet ingebed in de reguliere zorg. Op een budget voor de gezondheidszorg van ongeveer 70 miljard wordt aan zorg die uitsluitend of grotendeels met inzet van ICT geleverd wordt maximaal 20 miljoen vergoed door zorgverzekeraars (0,03%. Met een dergelijk volume kan TeleMedicine niet daadwerkelijk bijdragen aan het bereikbaar houden van zorg in de komende decennia. Tegelijkertijd is het een onontgonnen terrein waarin nog veel mogelijk is en waarin nog veel ontdekt moet worden. Bevorderende factoren De beschreven toenemende zorgvraag en paradigmaverschuiving dragen bij Bevorderende factoren aan een toenemende vraag naar TeleMedicine. De burger wil meer Vergoeding controle over zichzelf in plaats van Stimulering zorgcontrole door de dokter. Met de Vraag vanuit burger komst van ipads, iphones en iwatches lijkt de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van gezondheidsapps zodanig toegenomen dat deze goed te gebruiken zijn door de consument die preventief of curatief zijn of haar gezondheid wil monitoren. De Europese Commissie heeft een sterke focus op het ondersteunen van de oudere generatie in gezondheid en ziekte buiten de zorginstelling. Belemmerende factoren Interne factoren spelen een belangrijke rol, en zijn door de gebruiker of ontwikkelaar te beïnvloeden. Vaak is effectiviteit en veiligheid van de 7

8 TeleMedicine diensten onvoldoende bewezen. En is onvoldoende duidelijk hoe een dienst het beste in het zorgproces ingezet kan worden en wie de stakeholders in het proces zijn. Omdat het vaak een nieuwe manier van werken betreft, zijn nieuwe diensten onderhevig aan reflexen die bij verandering horen. De dienst moet zich bewijzen in de medische wereld die van nature risicomijdend is. Belemmerende factoren Geen budgetverschuiving Onduidelijkheid over tarieven BTW Onvoldoende regie Systeemfactoren waardoor TeleMedicine onvoldoende van de grond komt, zijn hardnekkiger en zijn moeilijker te veranderen dan interne factoren. In de praktijk blijkt een nieuwe dienst moeilijk in te passen in de bestaande tariefstructuur. En als deze erin lijkt te passen, blijkt het moeilijk om betrokken instanties hiervan te overtuigen. Overigens zijn voor de succesvolle TeleMedicine diensten zoals ik hierna bespreek altijd goede vergoedingsgronden aanwezig. Vergoeding is niet een bepalende factor bij introductie en implementatie maar wel bij opschaling. Vergoedingen ingebed in heldere wet- en regelgeving. Succesvolle diensten Er zijn er op dit moment een aantal succesvolle diensten geïmplementeerd die uitsluitend met inzet van ICT worden geleverd. Deze diensten hebben meest het karakter van store- and- foreward: het asynchroon toevoegen en verwerken van gegevens. Doordat bij TeleMedicine het zorgproces in partjes opgedeeld wordt, wordt dit efficiënter en dichtbij de patiënt geleverd. Voorbeelden zijn TeleFundusScreening bij diabetes en TeleDermatologie. Waar de patiënt vroeger voor oogspiegelen naar de oogarts ging voor controle van het netvlies op diabetische afwijkingen, gaat deze nu naar de optometrist, in het winkelcentrum dicht in de buurt waar foto s genomen worden van het netvlies. Deze worden binnen Succesvolle diensten: TeleOogheelkunde 8

9 twee uur door een team van optometristen al of niet op afstand beoordeeld. De kwaliteit van de foto s en van de beoordelingen worden at random en anoniem gecontroleerd door de lokale oogarts. Afwijkende gevallen worden voorgelegd aan de huisarts van de patiënt die deze weer kan voorleggen aan de oogarts. Allemaal binnen hetzelfde elektronisch patiënten dossier. De zorg is georganiseerd rondom de patiënt met behulp van ICT. Waar vroeger 100% van de patiënten naar de oogarts ging, gaat nu nog maar 4%, een enorme verbetering en versnelling van zorg tegen lagere kosten. Inmiddels worden op deze manier meer dan patiënten gecontroleerd. TeleConsultatie is de digitale variant van een fysieke verwijzing naar het ziekenhuis: de gegevens bewegen via internet binnen het patiëntendossier naar de patiënt toe, de patiënt zelf beweegt niet. Hoewel TeleConsultatie nu uitgerold is onder verschillende medisch specialismen is TeleDermatologie al sinds jaren een aansprekend voorbeeld. De huisarts verwijst vanuit het huisarts informatie systeem de patiënt Succesvolle diensten: TeleDermatologie digitaal naar een zorginstelling. In zijn rol als poortspecialist van diezelfde zorginstelling opent de huisarts het dossier van de patiënt en voegt in het geval van dermatologie huidfoto s voorzien van additionele medische informatie toe aan het dossier. De poortspecialist legt zijn bevindingen voor aan de dermatoloog op afstand. Deze dermatoloog is ook aan de zorginstelling verbonden. Samen stellen zij de einddiagnose en een behandeladvies op. De poortspecialist sluit het consult af en automatisch wordt er een specialistenbrief naar de huisarts gestuurd. De huisarts, nu weer in zijn rol als huisarts, opent het huisarts informatie systeem en volgt de adviezen 9

10 op. TeleFundusScreening en TeleDermatologie Consultatie kenmerken zich door hun simpele karakter, een primaire betrokkenheid van de zorgverleners, inzet bij high turnover zorgprocessen met een groot routinematig karakter en bewezen efficiëntieverbetering. Business case: laaghangend fruit Business case: laaghangend fruit Bij het opstellen van de businesscase van TeleMedicine diensten staat het voordeel voor de maatschappij - maatschappelijke businesscase - en van alle actoren die betrokken zijn bij de dienst businesscase van de stakeholders - voorop. e"health(bij(chronische(ziekten(( Nog(niet(in(elke(situa6e(voor(iedereen(weggelegd( Niels(H.(Chavannes,(Jaap(K.(Sont,(Paul(J.m.(van(der(Boog(en(w.J.J.( (Pim(assendelF(( NTVG,(november(2012(! Alseerstestapvoordeintroduc0evane:healthzijnrech=oe rechtaantoepassingenbijmindercomplexepa0ëntgroepen aangewezen,waarbijdirectpersoonlijkcontactmeteentoegewijde enervarenhulpverlenerachterdehandwordtgehouden.danzal blijkeninhoeverreernogwordtvoldaanaandeveelgehoordewens totsubs0tu0evanzorg. Detweedestapnaartoepassingbijhoogcomplexeproblema0eken metminderinzetvanhulpverlenersmoetmetvoorzich0gheid wordengezet. De zorgverzekeraars als vertegenwoordiger van de burger en hoeder van de maatschappelijke businesscase mogen van de aanbieders van TeleMedicine verlangen dat de door hen geboden dienst leidt tot sneller betere zorg dichtbij de patiënt tegen lagere kosten. Het is aan de aanbieders om dit te bewijzen. Ik hoop met mijn leerstoel aanbieders instrumenten aan te reiken waarmee zij dit op een veilige, voortvarende en sociaalmaatschappelijk verantwoorde wijze kunnen doen. Omdat de ontwikkeling van ICT snel gaat, zijn hiervoor andere methodieken nodig dan bij het klassieke geneesmiddelenonderzoek. Ik kom later Business case: selectieve inkoop terug op het Health Management Research model. Tegelijkertijd is het aan de aanbieders om ervoor te zorgen dat alle stakeholders van de dienst voordeel ervaren. Ook dat is onderdeel van mijn 2013, Den Bosch Prof. dr. Emile Curfs opdracht. Zo ervaart bij TeleConsultatie Prof.&dr.&Emile&Curfs& de patiënt zeer snelle feedback in plaats van wachttijden, de huisarts het leereffect, de medisch specialist plezier in het werk en het ziekenhuis het voordeel van adherentievergroting en - versterking. Selectieve inkoop Bij een bewezen dienst is het de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars 10

11 of andere inkopers - om deze ook daadwerkelijk en krachtig in te kopen. Hiervoor moet de zorgverzekeraar echte keuzes maken die ten koste gaan van dure minder efficiënte bestaande zorg. Om deze selectieve inkoop meer gestalte te geven zal de zorgverzekeraar zich inhoudelijk meer moeten verdiepen in bestaande inefficiënte en dure zorg. Integrale dienst TeleMedicine diensten kunnen tijd en plaats onafhankelijk aangeboden worden. Hiermee kan het zorgverleningsproces dat voorheen op eenzelfde plaats binnen een beperkt tijdsbestek door één zorgverlener uitgevoerd werd nu op opgedeeld worden in verschillende acties door verschillende zorgverleners die onder supervisie van diezelfde zorgverlener op een andere tijd en plaats onderdelen van het proces uitvoeren. De TeleMedicine dienst betreft een aaneenschakeling van acties en actoren. TeleMedicine is dus meer dan ICT alleen, het is een herindeling van het zorgproces. Om een TeleMedicine dienst succesvol en veilig te implementeren en op te schalen Integrale dienst dient deze als integrale dienst Medisch proces benaderd te worden. Internet gebaseerd patiëntendossier, meetapparatuur Belangrijk is het vooraf zorgvuldig ontwerpen, definiëren en onderzoeken van het medisch proces, het definiëren van alle betrokken actoren en hun rol in het proces en het beschrijven van de organisatie van de dienst in de regio. Ondersteuning, helpdesk, opleiding Medische aansprakelijkheid Declaratie, administratie en contractering Dit wordt vertaald naar de ICT structuur bijvoorbeeld in het gehanteerde elektronisch patiënten dossier waarbij aandacht is voor gebruikersgemak, veiligheid en aansluiting bij de regionale of landelijke zorginfrastructuur. Daar waar meetapparatuur onderdeel is van de Telemedicine dienst zal deze goed moeten aansluiten bij het EPD, maar zal deze ook goed werkend moeten zijn en onderhouden moeten worden. Vervolgens is het belangrijk dat nieuwe werkwijzen stapsgewijs ingevoerd worden met sterk accent op instructie, monitoring en de aanwezigheid van een 11

12 Certificaatnr De certificatieperiode loopt van 6 november 2012 tot 6 november 2013 De eerstvolgende toetsing moet plaatsvinden vóór 6 augustus 2013 De erkenningsregeling QAEH is gebaseerd op de NEN 8028 (Medische informatica Kwaliteitseisen telemedicine goed bereikbare helpdesk voor de gebruikers. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid moeten geregeld zijn voor het gehele proces en alle betrokken actoren. Voor de patiënt moet het duidelijk zijn met wie deze de behandelrelatie heeft en tot wie hij zich moet wenden in geval van vragen of klachten. Het TeleMedicine proces is immers opgesplitst. Door de inzet van ICT wordt de zorg door meerdere actoren geleverd. Zorginstelling nieuwe stijl In mijn ogen dient de integrale dienst onder verantwoordelijkheid van één zorgpartij geleverd te worden. Deze partij is verantwoordelijk voor het medisch proces en contracteert zorgverleners en declareert bij zorgverzekeraars, zorggroepen of zorginstellingen. Deze partij is dan ook verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeheer en het publiceren van prestatie indicatoren. Zorginstelling nieuwe stijl: KSYOS TeleMedisch Centrum aangesloten zorgverleners - meer dan polibezoeken in 2014 KSYOS Telemedisch Centrum is erkend voor de volgende dienstverlening: het als zorginstelling leveren van TeleEerstelijnsDiagnostiek, TeleConsultatie en TeleMonitoring met bij haar aangesloten huisartsen, medisch specialisten en paramedici ten behoeve van haar patiënten. Namens de Stichting Quality Assurance E-health, 6 november 2012 Voorzitter, Ernst W. Roscam Abbing Als een partij aan deze voorwaarden voldoet, kunnen TeleMedicine diensten op een veilige en gebruiksvriendelijke manier geleverd worden. Hiermee is de nieuwe zorginstelling een feit, namelijk de zorginstelling die dezelfde zorg levert als een reguliere zorginstelling, maar met inzet van ICT sneller, beter, dichtbij de patiënt en goedkoper. Met de inzet van ICT is er geen gebouw meer nodig. De patiënt komt niet naar de zorginstelling, maar de zorginstelling komt met behulp van ICT naar de patiënt. De polikliniek bevindt zich niet in één gebouw maar is steeds daar waar de patiënt is. Maar verder is alles hetzelfde. KSYOS TeleMedisch Centrum KSYOS TeleMedisch Centrum is sinds 2005 zo n zorginstelling die uitsluitend zorg levert met inzet van ICT. Door de inzet van ICT wordt de zorg tijd en plaats onafhankelijk dichtbij de patiënt geleverd: sneller betere zorg dichtbij de patiënt tegen lagere kosten. Inmiddels heeft deze zorginstelling meer dan artsen en paramedici aan zich gebonden middels toelatingsovereenkomsten en is daarmee stilletjes aan 12

13 een van de grootste zorginstellingen in Nederland. Doordat in het TeleConsultatie proces de kwaliteitsindicatoren steeds meegenomen worden, is - antwoordtijd 4.6 uur i.p.v. 6 8 weken inmiddels uit meer dan leereffect in 91% van de gevallen TeleConsulten sinds 2005 duidelijk % reductie in kosten dat TeleDermatologie na selectie door de huisarts leidt tot 74% reductie van fysieke verwijzingen, een gemiddelde antwoordtijd van 4.6 uur (mediaan 2.0 uur en een leereffect voor de huisarts in 91 % van de gevallen. Dit levert op korte termijn een besparing op van % in zorgkosten bij verbeterde kwaliteit. Hiermee is het niet doen van TeleDermatologie in mijn ogen niet ethisch. Efficiëntieverbetering TeleDermatologie korte termijn - 74% minder verwijzingen naar ziekenhuis na selectie door huisarts Efficiëntieverbetering TeleDermatologie lange termijn Op langere termijn is dit effect nog groter. In plaats van een bericht per brief na enkele weken bij een fysieke verwijzing krijgt de huisarts nu dezelfde dag bericht, met een advies dat hij of zij moet uitvoeren. Hierdoor leert deze enorm. Een huisarts die actief TeleDermatologie uitvoert, verricht na drie jaar 40 60% minder TeleConsulten dan in het eerste jaar. Bovendien verwijst deze huisarts 20 tot 30 % minder patiënten fysiek naar de tweedelijn in vergelijking met collega s die geen TeleDermatologie doen. Bij navraag danken de huisartsen dit alles aan het leereffect. - huisarts doet na 3 jaar 40-60% minder Teleconsulten dan in eerste jaar 30" 25" 20" 15" 10" 5" 0" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" 5"jaar"actief" 6"jaar"actief" 7"jaar"actief" 8"jaar"actief" 9"jaar"actief" 10"jaar"actief" Efficiëntieverbetering TeleDermatologie lange termijn - huisarts verwijs na 3 jaar 30% minder patiënten naar ziekenhuis dan collega die geen Teleconsultatie doet 60,00 50,00 40,00 30,00 With TD Without TD 20,00 10,00 0,

14 In de klassieke situatie verwijst de huisarts een patiënt fysiek naar het ziekenhuis en krijgt na weken tot maanden bericht over de patiënt. De huisarts kan in dat geval geen relatie meer leggen tussen de klacht en de brief van de medisch specialist. Hoe anders is dit bij TeleDermatologie, waar de huisarts een foto maakt en medische informatie toevoegt. Binnen vijf uur antwoordt de medisch specialist met een diagnostische overweging en een therapeutisch advies. De huisarts moet dit vervolgens uitleggen aan de patiënt en de therapie inzetten. Opleiding van de huisarts, ingebed in het werk. Efficiëntieverbetering door leereffect - TeleDermatologie is self limiting DERMATOSCOPIE REGULIER

15 Deel 4. Na 2015 Top- down of bottom- up Graag neem ik u mee naar Milton Friedman. Friedman beschrijft hoe het Deel 4. Na 2015 vermarkten van een potlood een optelsom is van activiteiten, en hoe het ontwikkelen en vermarkten van iets simpels als een potlood toch zo ingewikkeld is dat het nooit top- down geregisseerd kan worden. Als dit voor een lucifer niet lukt, zou dit voor gecompliceerde medische processen wel lukken? De historie bewijst het tegendeel. Om TeleMedicine tot wasdom te laten komen is het zaak om individuele actoren stapsgewijs hun werk te laten doen. In relatief kleine overzichtelijke processen. Health Management Practice Het Health Management Practice model is een stapsgewijs onderzoeks- en implementatie model voor Telemedicine diensten dat geïnspireerd is op klinisch geneesmiddelenonderzoek met dien verstande dat het sneller en flexibeler is. Uitgangspunt is om in vier fasen met een allengs groter wordende groep toekomstige gebruikers bewijs te leveren dat een dienst leidt tot sneller betere zorg dichtbij de patiënt tegen lagere kosten. Het model leidt tegelijkertijd tot draagvlak bij toekomstige gebruikers. Fase 1 ontwikkelt de integrale dienst en vertaalt deze naar ICT processen. Vervolgens testen in Fase 2 vijf tot tien innovatieve toekomstige gebruikers de dienst op werkzaamheid en op gebruiksvriendelijkheid. Na goedkeuring door deze groep, onderzoeken 50 tot 100 toekomstige gebruikers in Fase 3 hoe de dienst bijdraagt aan sneller betere zorg dichtbij de patiënt tegen lagere kosten. In fase 1, 2 en 3 worden de Health Management Practice - Fase 1 Ontwikkeling van de dienst - Fase 2 Gebruikersonderzoek - Fase 3 Efficiëntie-onderzoek - Fase 4 Opschalingsonderzoek 15

16 maatschappelijke businesscase en de businesscase voor de stakeholders opgesteld en worden contracten gesloten met partijen die de dienst betalen, meest zorgverzekeraars, zorggroepen en zorginstellingen. In fase 4 wordt de dienst die dan inmiddels vergoed wordt breed uitgerold al of niet met behulp van klassieke marketing en sales technieken. In deze fase worden prestatie indicatoren met betrekking tot efficiëntie en kwaliteit zorgvuldig bijgehouden en gepubliceerd. Het Health Management Practice model is een mooi instrument gebleken voor veilige en voortvarende opschaling van TeleMedicine diensten. Rol zorgverlener ICT blijkt in andere maatschappelijke sectoren het meest geïntegreerd te zijn bij routinematige en eenduidig Rol zorgverlener herkenbare handelingen: een vliegticket - Inzet TeleMedicine diensten bij routinematige processen kopen, dagelijkse boodschappen - TeleDiagnostiek en TeleConsultatie afrekenen, geld overmaken en anderen. - Zeer bereid om op te schalen Ook in de zorg lijken de meest belovende TeleMedicine diensten routinematige zorg te betreffen. In de praktijk blijken diensten in het zorgproces tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en zorgvragers zoals TeleDiagnostiek en TeleConsultatie het meest geïntegreerd te zijn. Uit de praktijk blijkt dat zorgverleners bij aangetoonde kwaliteitsverbetering en veilige inzet zeer bereid zijn om nieuwe vormen van zorg te implementeren. Honderdduizenden patiënten worden nu al middels TeleDiagnostiek en TeleConsultatie door duizenden zorgverleners geholpen, terwijl studies aantonen dat hier veel efficiëntiewinst te behalen is. In deze diensten laaghangend fruit - zit vooralsnog de grootste bewezen - maatschappelijke winst. Met de groei van deze diensten zal de stap vanuit de zorg naar de zorgvrager voor TeleMonitoring en Zelfmanagement geleidelijk kunnen plaatsvinden, en daarmee succesvoller. Rol van de burger In een vrije markt kiest de consument, mits deze in voldoende mate het nut en de waarde van de dienst kan bepalen. Dit is een grote drijfveer voor 16

17 producenten om te blijven innoveren: consumenten kiezen van nature voor nieuwe, betere producten. In de gezondheidszorg is hiervan nauwelijks sprake. De burger zal zich vaak laten leiden door het oordeel van zijn of haar zorgverlener, of in de toekomst misschien zijn of haar zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars en overheid bepalen in hoge mate de inrichting en prijs van zorg en sturen hier actief op. De Nederlandse overheid en Europese Unie richten hun aandacht op het zelfstandig thuis houden van de oudere generatie. Stimuleringsprogramma s zijn gericht op ZelfManagement, ZelfCoaching, inzage in het eigen dossier en op screen- to- screen contact. De klinische relevantie, de organisatie en het vermogen om de efficiëntie van de Rol burger - Zelfmanagement - Lifestyle App's - Dwang AFeratwoyearloantotheUnitedStates, Michelangelo'sDavidisbeingreturnedtoItaly zorg te verbeteren moet van deze diensten nog voor een goed deel bewezen worden. Bovendien zijn dit vaak diensten waarin veel van de patiënt verwacht wordt, terwijl het de vraag is of deze dat ook gaat doen. De resultaten op het gebied van aanpassing van lifestyle zijn niet altijd bemoedigend. Zelfmanagement programma s blijken beter te werken als richtlijnen dwingend worden opgelegd aan de patiënt en huisarts. Indien deze vrijblijvend worden toegepast blijkt er soms geen of nauwelijks verbetering te zijn. Voor diabetes, COPD en vasculair risicomanagement geldt steeds weer en in volgorde van relevantie: stoppen met roken, minder eten, meer bewegen en goede therapietrouw. Op de patiënt gerichte TeleMedicine programma s zullen mogelijk pas effectief zijn bij daadwerkelijk stimulerende of zelfs dwingende maatregelen. Rol zorgverzekeraar Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars om de markt voor innovatie te creëren, ofwel budgetten hiervoor te alloceren. Dat kan alleen als zij innovatie betalen, ofwel innovatie volgt het geld. Nieuwe betere geneesmiddelen worden ontwikkeld en geïntroduceerd Rol zorgverzekeraar - Budgetten alloceren en vergoeden - Innovatie volgt het geld - Vergoeding inefficiënte zorg verlagen 17

18 omdat deze in de basis beter werken en beter vergoed worden dan oude generieke middelen. Substitutie zal daadwerkelijk doorbreken als innovatieve diensten die de efficiëntie van zorg verbeteren beter vergoed worden dan conventionele relatief dure zorg. Zorgverzekeraars zullen actief de vergoedingen van zorgdiensten waarvoor een beter en uiteindelijk goedkoper alternatief voorhanden is moeten verlagen. Dit is de basis van marktwerking en innovatie, zoals dat bij televisies, computers en geneesmiddelen ook plaatsvindt. In de eerstelijn is sinds 1 januari 2015 budget vrijgemaakt voor innovatie en substitutie, het zogenaamde S3 segment. Dit biedt een geweldige mogelijkheid om innovatie en substitutie te bekostigen in de eerstelijn. Het biedt de zorgverzekeraar een goede kans om betere zorg dichtbij de patiënt goedkoper in te kopen. Dit kan en moet de zorgverzekeraar alleen doen door actief routinematige zorg in de tweedelijn te beperken. En tegelijkertijd hoogwaardige zorg in de tweedelijn te stimuleren en te betalen. Op macroniveau kunnen zorgverzekeraars ervoor kiezen om de jaarlijkse 1.5% budgettaire groeiruimte in de tweedelijn uitsluitend te benutten voor innovatieve diensten in het S# segment die aantoonbaar de efficiëntie van zorg verbeteren. Hiermee zou onmiddellijk 300 miljoen euro beschikbaar komen binnen de huisartsenzorg voor innovatie en substitutie. Een dergelijke budgetverschuiving in de GGZ is gepaard gegaan met een enorme groei van inzet van TeleMedicine diensten in de eerstelijn, zoals TeleScreening, blended- care en TeleConsultatie. Een feitelijke verschuiving van budgetten van tweedelijn naar eerstelijn gecombineerd met stimulering van TeleMedicine leidt tot een daadwerkelijke opschaling van TeleMedicine Kritische noot. De eis van zorgverzekeraars dat zij innovatieve diensten in de eerstelijn pas betalen als deze leiden tot open plekken in de polikliniek is niet gerechtvaardigd. Nieuwe initiatieven zijn vaak te klein om dit effect te hebben. Er is bovendien sprake van een autonome groei in zorgvraag. En ziekenhuizen zullen er tenslotte alles aan doen om de poliklinieken vol te houden. Zorgverzekeraars moeten zelf budgetten voor substitutie van routinematige zorg verschuiven van tweedelijn naar eerstelijn. Goede voorbeelden hiervan zijn ketenzorg in de eerstelijn en de GGZ. Eerst zijn budgetten verschoven, daarna volgt de innovatie vanzelf. Zorgverzekeraars zullen de doelen die zij willen bereiken met inzet van TeleMedicine moeten definiëren en hun inkoopbeleid hierop moeten 18

19 afstemmen. Maar belangrijker ook, zij zullen zorg die relatief duur en inefficiënt is in de tweedelijn actief moeten afbouwen en zich in de tweedelijn moeten richten op hoogwaardige zorg. Pas dan zal TeleMedicine echt doorbreken. Rol overheid De rol van de overheid is het creëren van randvoorwaarden voor een veilige, Rol overheid voortvarende en maatschappelijk - Stimuleren van bevorderende factoren verantwoorde groei van TeleMedicine - Wegnemen van belemmeringen door het stimuleren van bevorderende factoren en het wegnemen van belemmeringen. Er zijn nog steeds belemmeringen waar zij een rol in kan spelen. Fysiek contact met de patiënt als voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar werkt vanzelfsprekend belemmerend bij diensten die er juist op gericht zijn om met inzet van ICT de zorg efficiënter en beter te maken. Hetzelfde geldt voor het heffen van BTW op middels TeleMedicine geleverde zorg die identiek is aan conventionele zorg. Tenslotte werkt eerder genoemde budgettering van zorg zonder stimulering van innovatieve zorg verlammend. TeleMedicine in 2025 Wat zal de rol van TeleMedicine zijn na 2015? Als het tempo in de komende 15 jaar gelijk is aan dat van de afgelopen 15 jaar niet zo groot. Zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief perspectief is hetgeen er tot op heden Medicine 2025 bereikt is bescheiden. Een forse sprong vooruit houdt meer in dan denken en praten over interoperabiliteit, het monitoren van TeleMedicine ontwikkelingen, het vertrouwen op marktwerking en het focussen op beeldbellen - 19

20 bij chronisch zieke ouderen. Om TeleMedicine daadwerkelijk de groei te laten doormaken die het verdient zal werk gemaakt moeten worden van het herontwerpen van zorg met inzet van innovatieve technieken, veranderde werkprocessen, onderwijs en preventie. Stapsgewijs zullen nieuwe diensten geïntroduceerd, opgeschaald en vergoed moeten worden ten koste van bestaande dure zorgprocessen. Hierbij heeft het de voorkeur om te beginnen met het laaghangend fruit: het uitbouwen van diensten die zich reeds bewezen hebben en die hun weg bij een groot aantal zorgverleners en - vragers gevonden hebben. Internet heeft het straatbeeld drastisch veranderd; reiswinkels en banken zijn nauwelijks meer aanwezig en er is een toenemende leegstand in winkelcentra. Eenzelfde verschuiving zal plaatsvinden in de zorg. TeleMedicine zal het mogelijk maken dat ziekenhuizen zich beperken tot zorg voor moeilijke, ernstige en sociaal zwakkere patiënten. In tal van perifere centra in de woonwijk - huisartsenpraktijken, apothekers, opticiens, fysiotherapiepraktijken en anderen - zal de meer routinematige zorg dichtbij de patiënt geleverd worden door mantelzorgers en paramedici onder regie en supervisie van de huisarts en de medisch specialist op afstand middels ICT. TeleMedicine veranderd straatbeeld: geen banken en reiswinkels - zorg in vele perifere centra en thuis - hoogwaardige zorg in ziekenhuizen - TeleMedicine = Medicine In andere maatschappelijke gebieden waar de Internetrevolutie zich eerder heeft afgespeeld is het voorvoegsel e verdwenen in het taalgebruik. Termen en, ebooken, e- banking of eshopping zijn niet meer in gebruik. Binnen afzienbare tijd zal ehealth weer gewoon Health en TeleMedicine weer gewoon Medicine zijn. Dit sluit aan bij de stellingname destijds van het College voor Zorgverzekeringen dat TeleMedicine gewoon Medicine is als dit het bestaande zorgprocessen vervangt. Praktisch is dan ook te spreken over de inzet van ICT in de zorg, of gewoon van de inzet van Internet in de zorg. De zorg zal niet meer plaatsvinden op de plaats en tijd die de fysieke zorginstelling uitkomt maar die de patiënt uitkomt. De patiënt komt niet naar de zorginstelling, maar de zorginstelling naar de patiënt. De zorg wordt tijd en 20

21 plaats onafhankelijk geleverd. Het zorgproces is opgedeeld in stukjes waarin verschillende actoren betrokken zijn. Internet maakt het mogelijk dat dit gebeurt onder supervisie van hoger geschoolden en uitgevoerd door lager geschoolden. En geleidelijk aan meer en meer met inzet van intelligente systemen en beslisondersteuning. Een stille revolutie met daadwerkelijk sneller betere zorg dichtbij de patiënt tegen lagere kosten tot gevolg. Een geweldig vooruitzicht! 21

22 Deel 5. Het hoogleraarschap Invulling Bijzonder Hoogleraarschap Met vreugde en toewijding zal ik mijn functie als bijzonder hoogleraar TeleMedicine aan de Afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC bekleden. De afdeling biedt een Deel 5. Het hoogleraarschap natuurlijke omgeving voor het verwezenlijken van mijn missie om TeleMedicine een vanzelfsprekend onderdeel van zorg te maken. Het is mij een eer te kunnen bijdragen aan het onderwijs aan studenten Medische Informatiekunde en Geneeskunde, en aan geïnteresseerde artsen in post academisch onderwijs. Het opzetten, begeleiden en afronden van promotieonderzoek naar hoe ICT de efficiëntie van zorgprocessen kan verbeteren zet ik graag voort binnen het kader van deze functie met jaarlijkse financiële ondersteuning vanuit de KNMG. Tenslotte zie ik ernaar uit mijn kennis te delen met andere partijen in het veld om gezamenlijk te komen tot een veilige, voortvarende en sociaal- maatschappelijk verantwoorde opschaling van TeleMedicine in de samenleving. Ontwikkelingen tot 2015 zoals ik die nu geschetst heb, zijn aanleiding geweest voor de KNMG om de positie van Bijzonder Hoogleraar TeleMedicine te creëren. Het siert de KNMG en past bij deze organisatie dat zij dit initiatief genomen heeft. De KNMG neemt hiermee haar verantwoordelijkheid om vanuit het perspectief van de arts innovatie en verbetering van zorg middels ICT uit te dragen en bij te dragen aan een veilige inbedding hiervan is het jaar van TeleMedicine. Zorgverleners hebben op grote schaal verschillende toepassingen omarmd. Uit onderzoek blijkt dat patiënten de meerwaarde ervaren. Zorgverzekeraars vergoeden meer en meer TeleMedicine toepassingen. De Nationale Implementatie Agenda is opgetuigd, Nictiz is actief, VWS schrijft brieven aan de kamer. Het belang van zelfmanagement wordt onderstreept en aanbieders van professionele en consumenten ehealth zien 22

23 hun kansen. TeleMedicine is hot. Mijn aanstelling is tot 1 december Ik hoop dat tegen die tijd TeleMedicine zodanig is ingeburgerd dat mijn functie overbodig is geworden. En dat het gebruik van ICT en internet een vanzelfsprekend onderdeel is van Medicine. 23

24 Deel 6. Dankwoord. Dankwoord Ik dank het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, het bestuur van de Faculteit der Geneeskunde in het bijzonder de decaan en het Bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst - de KNMG - voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik dank ZonMw en de Stichting BAZIS voor het mede financieel ondersteunen van het onderzoek binnen mijn opdracht. Arie Kruseman en Lode Wigersma van de KNMG hebben met hun visie en durf dit Bijzonder Hoogleraarschap mogelijk gemaakt. Zoals eerder gezegd: dit siert de KNMG. Deel 6 Dankwoord & Deel 6 Dankwoord Het AMC en specifiek mijn collega s Ameen Abu Hanna en Monique Jaspers van de Afdeling Klinische Informatiekunde dank ik voor het uitwerken van de leerstoel en het inbedden van TeleMedicine in het Curriculum. En voor de keuze om mij aan te stellen natuurlijk. & Mijn oprechte dank gaat uit naar de volgende partijen. Voor- en tegenstanders TeleMedicine Voor- en tegenstanders van TeleMedicine die mij voortdurend motiveren om verder te gaan met ontwikkelen, onderzoeken en implementeren van TeleMedicine 24

25 diensten. De eerste ondersteuners van mijn initiatieven in 2000, zoals de Afdeling Dermatologie van het AMC, de Nederlandse Verenigingen van Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. De Nederlandse overheid die met innovatiesubsidies en prijsvragen de verdere uitwerking van ICT in de zorg mogelijk hebben gemaakt, waarin de Ministeries van Economische Zaken en VWS een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld. Eerste ondersteuners AfdelingDermatologie Nederlandse overheid Zorgverzekeraars Zorgverzekeraars voor het vanaf 2006 vergoeden van TeleConsultatie, TeleDiagnostiek en TeleMonitoring, ook in de tijd waarin het nog onduidelijk was dat deze verrichtingen gewoon binnen de bestaande systematiek vergoed konden worden. Mijn grote dank gaat uit naar artsen, paramedici en patiënten die geleidelijk maar uiteindelijk in groten getale TeleMedicine diensten omarmd hebben. Een stille revolutie. Artsen, paramedici en patiënten 25

26 KSYOS medewerkers, Raad van Commissarissen en Raad van Advies Ik dank alle KSYOS medewerkers, Raad van Commissarissen en Raad van Advies voor hun inspiratie en het schijnbaar belangeloos meewerken aan het tot een succes maken van TeleMedicine in het veld. Ik waardeer hun positieve energie en vechtlust. Mijn promovendi en stagiaires voor hun toewijding en motivatie om TeleMedicine in het veld te onderzoeken vanuit hun overtuiging dat dit de patiënt ten goede komt. Promovendi en stagiaires Zonder visionair Ab Bakker zou ik hier niet staan. Zijn standvastigheid, eerlijkheid, calvinisme, overzicht en humor zijn een dagelijkse bron van inspiratie. Een lichtend voorbeeld. En bewijs dat innovatie niets met leeftijd te maken heeft. Dank hiervoor. Zonder hem zou ik hier niet staan Ab Bakker Bas van Nispen, adjunct- directeur, alter ego, collega en vriend, door wie ik elke dag met plezier naar mijn werk ga. Ik benijd zijn accuratesse, zijn efficiëntie en directheid. Ook zonder hem zou ik hier niet staan. Bas van Nispen 26

27 Ik dank mijn broers, zusters, neven en nichten voor het al of niet bewust - van jongs af aan voorhouden van een spiegel. Als jongste in een groot gezin heb ik veel van jullie geleerd en mijn weg kunnen bepalen. Broers, zusters, neven en nichten Vi ringrazio, mia cara famiglia italiana, che siete una parte importante della nostra vita. Ik dank onze lieve vrienden Marc en Eva, Jan en Thea, en Eelco en Sophie met wie wij veel lief en leed gedeeld hebben, die altijd voor ons klaarstaan en die ons motiveren en inspireren tot meer en beter. Marc en Eva, Jan en Thea, en Eelco en Sophie Marco, je bent de vreugde van mijn leven en het mooiste dat er is. Ti amo tanto. Giovanni, ik hou van je, je bent alles voor mij, de alfa en de omega, de vin santo en carbonara, Marco en Giovanni Ik heb gezegd. 27

28 28

Project meekijk consult oogheelkunde

Project meekijk consult oogheelkunde Project meekijk consult oogheelkunde Naam: Stefanie Mouwen Versie: definitief Datum: Januari 2017 1 Oogzorg Inleiding Huisartsen zien het aantal patiënten met oogaandoeningen al jaren fors stijgen. Parallel

Nadere informatie

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit onder 205 huisartsen naar het gebruik van TeleDermatologie

Kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit onder 205 huisartsen naar het gebruik van TeleDermatologie Kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit onder 205 huisartsen naar het gebruik van TeleDermatologie Inleiding Vanuit de vakgroep Economie en Bedrijfswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink. 28 juni 2016

Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink. 28 juni 2016 Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink 28 juni 2016 Onze maatschappelijke rol Wij zijn één van de regisseurs in het stelsel. Samen met zorgaanbieders en patiënten realiseren we de

Nadere informatie

Het begon bij de Nationale DenkTank. Hoe kunnen we Nederland socialer, gezonder en mobieler maken met Big Data?

Het begon bij de Nationale DenkTank. Hoe kunnen we Nederland socialer, gezonder en mobieler maken met Big Data? Het begon bij de Nationale DenkTank Hoe kunnen we Nederland socialer, gezonder en mobieler maken met Big Data? Patiënten krijgen niet meteen de behandeling die voor hen het best werkt Huisartsen hebben

Nadere informatie

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011 ICT & ehealth Programmadirecteur Innovatie & ICT Ellen Maat Utrecht, 09-02-2011 Uitdagingen voor de toekomst Behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg 2 Increase in chronic illnesses

Nadere informatie

Substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn: roeien tegen de stroom in

Substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn: roeien tegen de stroom in Substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn: roeien tegen de stroom in Het lijkt zo n goed idee: relatief eenvoudige zorg verplaatsen van het ziekenhuis naar de eerste lijn. In de praktijk komt

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

PROJECT E- HEALTH CAPRI

PROJECT E- HEALTH CAPRI PROJECT E- HEALTH CAPRI E-health: nieuwe mogelijkheden voor gezondheid en zorg Waar staan we? Management in de zorg Reed Business / Nyenrode 23 maart 2015 Liesbeth Meijnckens E- health voor Capri E- health

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte 22-10-2015 Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte Hoogleraar en Lector Technologie in de Zorg Directeur Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) TIJD 16.00 tot 16.30 Waar staan

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Organisatie van chronische zorg Koos Veen, medisch manager GHC www.ghcgroningen.nl Programma Inleiding chronisch zieken Discussie kleine groepen Afsluiting Ontwikkelingen

Nadere informatie

De eerste stappen... Processen. Grote stappen: zelfmanagement. Door hogere levensverwachting en ongezonde leefstijl gaat aantal chronisch

De eerste stappen... Processen. Grote stappen: zelfmanagement. Door hogere levensverwachting en ongezonde leefstijl gaat aantal chronisch 10 stappen vooruit... De kosten van de gezondheidszorg zijn zeer snel gestegen Stijging ziekenhuiskosten in 5 jaar Stijging kosten AWBZ in 10 jaar 30 % Naar 20 mrd 66 % Naar 21 mrd 2 Daardoor En neemt

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer

ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer 1 Introductie Saskia Timmer Changinghealthcare Academy (online) opleiden voor (e)health #ehealth #Socialemedia #CHCacademy 2 Kijkje in de digitale

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet.

Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Inleiding Dit is stuk is opgesteld door o.a. Huisarts Diego Keijzer en Robert Weij van Pluhz en HMC innovatie platform. Verder hebben meegeschreven

Nadere informatie

CoCo -zelfm@nagement in beweging

CoCo -zelfm@nagement in beweging CoCo -zelfm@nagement in beweging M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in t Veld 1 CoCo achtergrond Lichamelijke fitheid is een belangrijke peiler in preventie en behandeling van chronisch zieken. Huidige zorg

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Zelfmanagement en ehealth Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Stelling Alle zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met patiënten die zelf hun gezondheid (willen) managen.

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Convenant Governance ehealth 2014-2019

Convenant Governance ehealth 2014-2019 Convenant Governance ehealth 2014-2019 Datum: 15 November 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belemmeringen... 3 Voorgestelde oplossingen... 4 De zes partijen:... 6 Overwegende dat:... 6 Gaan samenwerken

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De toekomst van ehealth de hype voorbij?

De toekomst van ehealth de hype voorbij? De toekomst van ehealth de hype voorbij? GDW kennisdelingsconferentie Rolien de Jong MSc Amersfoort, 31 maart 2011 Introductie NVEH NVEH, de Nederlandse Vereninging g voor ehealth, is dé vereniging voor

Nadere informatie

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 VERONIQUE ESMAN DIRECTEUR CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS WE MOGEN BEST TROTS ZIJN Commonwealth Fund 2010 In vergelijking met 7 westerse

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Persoonlijk Medisch Paspoort

Persoonlijk Medisch Paspoort Persoonlijk Medisch Paspoort De marktpartij patiënt ontwaakt! Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Ontwikkeling & Innovatie Programma Zorg Waarom dit initiatief? Er gaat 60 miljard Euro om in de Zorg Dat

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

Next level gezondheidszorg: hoe het beter en efficiënter kan. Congres Chronische Zorg 14 december 2016

Next level gezondheidszorg: hoe het beter en efficiënter kan. Congres Chronische Zorg 14 december 2016 Next level gezondheidszorg: hoe het beter en efficiënter kan Congres Chronische Zorg 14 december 2016 Er zijn vele mooie voorbeelden van ontschotting van zorg in Nederland Chance@home 2 Pilot Anders denken,

Nadere informatie

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts.

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. De huisarts centraal in de organisatie 18 september 2014 3 verhalen uit de praktijk Opdracht Willem Groenevelt: Dokterszorg Friesland Yvonne Guldemond:

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

ICT en Zorg (ehealth)

ICT en Zorg (ehealth) ICT en Zorg (ehealth) Op weg naar Warme en Slimme Zorg in Den Haag Dienst OCW S. Santokhi, projectleider ehealth Wat is ehealth? Inzetten van ICT middelen ter versterking van gezondheid en zorg Accent

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt

E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt Forum Standaardisatie, 8 juni 2009 Harry Nienhuis, adviseur strategie & innovatie

Nadere informatie

Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord. Fred Bisschop

Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord. Fred Bisschop Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord Fred Bisschop Financiering op basis van de businesscase De businesscase beslaat een lange periode en wordt door verschillende actoren bepaald Financiers

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Insights Medische branche

Insights Medische branche Insights Medische branche De Duitse gezondheidsmarkt, met een jaarlijkse omzet van meer dan 280 miljard euro, is een stevige groeimarkt. Zonder twijfel is de Duitse gezondheidszorg qua kwaliteit een van

Nadere informatie

Opschalen implementatie zelfmanagement Mensen met een chronische aandoening

Opschalen implementatie zelfmanagement Mensen met een chronische aandoening Opschalen implementatie zelfmanagement Mensen met een chronische aandoening Gecoördineerde implementatie en bundeling van krachten een vereiste voor succes NIA ZN KNMG NPCF Taskforce ehealth Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Bianca den Outer: Kansen met jeugdzorg!

Bianca den Outer: Kansen met jeugdzorg! EDITIE 8 JAARGANG 5 OKTOBER 2013 Bianca den Outer: Kansen met jeugdzorg! Richard Linders over proeftuin PELGRIM Analyse: Chaos bij veranderingen in GGZ Vechtdal Vitaal: Van nazorg naar voorzorg Efficiënte

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Advies. E-health. Mogelijkheden e-health in de medisch specialistische zorg

Advies. E-health. Mogelijkheden e-health in de medisch specialistische zorg Advies E-health Mogelijkheden e-health in de medisch specialistische zorg juli 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Adviesvraag 9 1.2 Totstandkoming advies 9 1.3 Afbakening

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Over ehealth-innovaties en ondernemerschap in de zorg

Over ehealth-innovaties en ondernemerschap in de zorg Over ehealth-innovaties en ondernemerschap in de zorg Perspectief van een zorgverzekeraar Hans Hopmans Achmea Zorg & Gezondheid nov.2013 1 Waarom we (ehealth)innovaties nodig hebben. Stijgende Zorgvraag

Nadere informatie

WAT ROLT ER UIT DE KOKER VAN DE ZORGVERZEKERAAR? 24 INKOOP HUISARTSENZORG Substitutie. Anderhalvelijnsconsult. Diagnostiek

WAT ROLT ER UIT DE KOKER VAN DE ZORGVERZEKERAAR? 24 INKOOP HUISARTSENZORG Substitutie. Anderhalvelijnsconsult. Diagnostiek 24 INKOOP HUISARTSENZORG 2015 T EK S T: S A N D ER P E T ER S // B EELD: A N P-P H OTO Substitutie Anderhalvelijnsconsult Diagnostiek WAT ROLT ER UIT DE KOKER VAN DE ZORGVERZEKERAAR? LHV DE DOKTER OKTOBER

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

Uitkomsten Eerste Ronde Tafel

Uitkomsten Eerste Ronde Tafel Uitkomsten Eerste Ronde Tafel Aanleiding om een vereniging op te richten en de daaruit vloeiende Ronde Tafel die zich richt op iets dat in eerste instantie meer dan voldoende gereguleerd is, lijkt overbodig.

Nadere informatie

ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE. Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014

ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE. Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014 ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014 Programma 13:00-13:10 uur 13:10-13:30 uur 13:30-13:45 uur 13:45-14:15 uur 14:15-14:30 uur 14:30-14.45 uur 14:45-15:00

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Reactie Patiëntenfederatie NPCF op de VWS visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt, tegen aanvaardbare kosten

Reactie Patiëntenfederatie NPCF op de VWS visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt, tegen aanvaardbare kosten Bijlage bij: Reactie Patiëntenfederatie NPCF op de VWS visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt, tegen aanvaardbare kosten Inleiding Patiëntenfederatie NPCF neemt met belangstelling

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011 ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim 1 ehealth is mensenwerk Bedrijfskundige informatica 10 jaar in Telecom & Media bij KPN (Call Centers, doelgroepmarketing,

Nadere informatie

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017 Synchroon en Bernhoven Substitutie in de praktijk dinsdag 17 oktober 2017 Zorggroep Synchroon Zorggroep door huisartsen opgericht 2007 Doel: verbetering van samenwerking en kwaliteit in de chronische zorg

Nadere informatie

samen beslissen Het 10-stappenplan voor U wilt aan de slag met samen beslissen in de praktijk, waar begint u dan en op welke zaken kunt u letten?

samen beslissen Het 10-stappenplan voor U wilt aan de slag met samen beslissen in de praktijk, waar begint u dan en op welke zaken kunt u letten? Het 10-stappenplan voor samen beslissen U wilt aan de slag met samen beslissen in de praktijk, waar begint u dan en op welke zaken kunt u letten? Hier vindt u een stappenplan dat kan helpen bij de implementatie

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg CE van Dijk, JC Korevaar, JD de Jong, B Koopmans, M van Dijk, DH de Bakker Presentatie, 20 maart 2014. Dr. JC Korevaar, programmaleider

Nadere informatie

Online astmazorg voor kinderen en jongeren.

Online astmazorg voor kinderen en jongeren. Online astmazorg voor kinderen en jongeren Lara.vandenWijngaart@radboudumc.nl Jolt.Roukema@radboudumc.nl Peter.Merkus@radboudumc.nl Astma bij kinderen Astma: meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Paul van der Boog, pjmvdboog@lumc.nl

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VAN ZELFZORG PROF. DR. MAARTEN J. VERKERK

DE BUSINESS CASE VAN ZELFZORG PROF. DR. MAARTEN J. VERKERK DE BUSINESS CASE VAN ZELFZORG PROF. DR. MAARTEN J. VERKERK NL/OTH/0018/15c maart 2016 WOORD VOORAF Workshop gesponsord door GSK, georganiseerd door VitalHealth Software en uitgevoerd door VitaValley VitaValley

Nadere informatie

gebruiken en te integreren

gebruiken en te integreren Change Management 2 Bij iedere innovatie leren we stapsgewijs deze te gebruiken en te integreren Initiatie Leren & aanpassen Rationalisatie Absorptie Focus Starten Taak georiënteerd Doelen ipv technologie

Nadere informatie