Level 3: ECO-NO-MIE(n?) afbouwen en sjouwen voor ÉÉN GE-HÉÉL voor GEEL: 15 T/M 21 jaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Level 3: ECO-NO-MIE(n?) afbouwen en sjouwen voor ÉÉN GE-HÉÉL voor GEEL: 15 T/M 21 jaren"

Transcriptie

1 Level 1:.NL geen ÉNKEL hoeft hier op 1 BEEN, WANT? Er is genoeg voor ieder1? Level 2: Idee om informatie goed te delen, over helen, vervelen en pesten? TESTEN VERBINDEN? Level 3: ECO-NO-MIE(n?) afbouwen en sjouwen voor ÉÉN GE-HÉÉL voor GEEL: 15 T/M 21 jaren Level 4: dossier in positiviteit om veiligheid te hestellen en HET KWELLEN te stoppen? TOPPEN gelijk met procedure her-rijk? Level 5: schijf van wereldoorlogen en HELDER wie ons via ME-DIA bedrogen met valse vlag? GEZAG? Zie mens als ziel die boodschap draagt en? Om aand8 vraagt voor veiligheid in gelijkwaardigheid van leven, waar we vergeven i.p.v. oordelen? Voordelen? Vinden oplossing voor ontbossing door fanfastic plastic duurzaam te gebruiken ZÓNDER misbruiken wat van samen is en? De gevangenis gaat verdwijnen door soevereinen? Psychiatrie afbouwen en met vrouwen in conclaaf, om slaafsysteem als probleem in 8 stukken te verbeteren? We hebben voor hetere vuren gestaan! Ben begaan. HOGE-OMUH en? Instituut uit ROME: BERICHT GEDICHT over SUIKER en MISBRUIKER? Gezondheid terug door STRESS HÉÉL VLUG te minimaliseren, door eeníeder te eren! MAG/MOET/MOED OP VAKANTIE MET gedragsterugkeer-garantie Oproep per groep naar leeftijdsfase of stage door God Gegeven voor mooi leven! Helen in proces? 6 stappen terwijl we opnieuw gaan ZÁPPEN? Schijnen op het goed en tonen MOED om patronen in te zien? Misschien. Wapenproduktie en liposuctie stopt? Mens ontpopt tot vredessoort! Gehoord? Bekeren van begeren in WEST met TEST het goede aan1 te tonen. Patronen? Vergeven geeft ons lucht i.p.v. HEBZUCHT-KLUCHT om geld en geweld? O.D.I.N.G.G. 250 handtekeningen voor gesprek met burgervader? De BANKEN EN DE PERS 4599 DANKEN en graag vers op tafel zetten? BEL-ETTEN? ÍNTERNED de STANKEN RUIMEN en niet meer pruimen DAT ER ONGELIJKHEID BLIJFT, door mens die schreift en met waarheid HOER-GEDRAG verdrijft? stemmen om pollitiek te remmen: burgerinitiatief DE POLLITIEK EN HET PERVERS VAN WAPEN PRODUCEREN?CONTRACTEN BLIJVEN EREN? J.S.F. graag weg? cijfers voor de blij-vers STEMMEN 250 STADSGENOTEN Jong maakt ZELF gratis onderweis in nieuw gewelf met gezonde spijs STAMBOMEN die God niet eren? DROMEN van een kind aan GORT, omdat het schort aan veiligheid en erkennen van ieders heiligheid GRAAG GÉÉN LOSBANDIGHEID? GEK OF GENIAAL Nieuwe wet met KÁN-AAL Ben STRIK voor wie regeren zónder mens of dier te eren! Proberen? Vrouw of man? Kan! PATRONEN uit west? Een test het goed te verbinden? Waar winden we nog doekjus om? WAT IS OLIEDOM? Wie bezit 49 triljard? NÍEUWE START? TART met ons de pollitiek EN T ZIEK van ongezond eten? E.U EN GRATIS WETEN over gezond en veilig weten Op naar wereldunie rondom steden met toekomst zonder slecht verleden: NÍEUW RECHT! LAAT WETEN GRATIS ZIJN? HOE SOEVEREIN gedragen? Bijdragen aan 1 groot ge-heel? BANKPERSONEEL EN ONDER-WIJZER: leer woordje DEEL en ben AANPRIJZER van zij of hij die aan ZELFVERTROUWEN moed gaan bouwen? VROUWEN voor de mannen 2010 tot heden. Inzicht in m n verleden.grenzen overschreden. Lenzen ONTNEMEN mijn privé? Wie kijkt mee met kinderen? Verhinderen dat er sterven? Zo Als MÍSSIE on-air is Voor God en VADER: LANDT? Hellinger lezun? Om 8 het pr8 aan1 na zeven van GOED EN SLECHT om 1 nieuw recht te kiezen? EINDE VAN DEVIEZEN WANT DE RENTE GAAT VERVALLEN? Ruim 7,5 miljard.kán naar 11,5 groeien. NIET MET OVERBEVOLKING stoeien? Volgroeien we in 24 jaar, dan zeg ik als Kempenaar: GEEN CELLEN PROCES CONSUME-LESS KERSTWENS VOOR ÉLK MENS

2 erven we een Holocaust Wezen-weg op roete waar we boeten, door berouw te tonen voor patronen die niet dienen KWALLEN OP DE BLATTER-LijST die RIJST EN SLINKt nadat mens minder drinkt in ALCOHOLLAND met Respectaurand NODIG VOOR GEVANG! BANG GEMAAKT DOOR DE T.V.EE? daar staken we ook mee! Idee? Bennie Strik HynBayo Proefschrift met burgerinitiatief LIEFDE EN wat griefduh Vrouwen en n boek voor KOEP 18 APRIL een S.X.F 19 JONG AAN ZET 20 ETA-LERUN? 21 KERUN gratis lerun Mei mij WEL WEG na ZEG VAN SCHREIF in bedrijf Na 7 jaren uit de maat in staat DE STAAT af te maken? Oproep om te staken, naar groep en leeftijdsfase: WERKEN VOOR DE KNAKEN? BEPERKEN en? GRAAG kerken open en bezopuh gedrag: mag op vakantie met gedragsterugkeergarantie? Voor jong en crimineel bevonden: gezelligheidsgarantie en ONOMWONDEN toegegeven: een kind verdient een beter leven, dan zonder 1 of beide ouders, of geen schouders hebben kunnen vormen met gezonde normen voor jezelf? In nieuw gew11 GÉÉN ruw, onaangenaam gedrag.goed GEZAG dat voorbeeld leeft, voor mens die GRAAG om Christus geeft, doch zónder gedonder van reclame, met amen van paus-instituut? MINUUT NAAR ALTERNATIEF graag kei-kun? HER-RIJKEN EN her-eiken van tradities en patronen, waarin we als mens of groep vaak wonen Dr.Aaai-boek Benní S. LES hand(s?)tekeningen om KONÍNGÍNNUN tu-ver LeiDEN het LIJDEN mee te stoppen ÉN? ONTPOPPEN TOT N vredus-soord(t? ) Beste Els NAAR-BELS? AANVREDUSb AANT TAAN WERKUN! BEPerken onrust.reïntegratie ALS DO-CENT. Schreiver of informatie-analist of CHRIST-DIE- WIST van kinderholocaust UNICEF: * 365 = DODE kinderen per JÁÁR!!!!? OVER ZEVEN VAN HET GOED En? FOUT door OUD gedrag, patroon, pa-stoor? R.K. CATHARÍNA KERK:WERK REVOSOLUTIE gaat van start met delen van een strip, om uit de eco-dip te komen. ome, vader en mededader van de scheiding die leiding nam met N.A.M. en privatiseren..in Occupy-With-Peace at ease we start to sees the good...when? ALL men stand UP as Robin Hood? 1 BANK 0% interest 1 WEEK in imagination, of ONE NATION for HUMAN KIND on Mother EartH With RESPEKT 4 EVERY-THINK? THAT WAS EVER GIVEN BIRTH BY GOD? OR RUTTE? WHY NOT? Ik heb een informatiemodel ontwikkeld? Informatie naar leeftijds fase volgens Carl-Gustaf Jung DAT 1 uni-divers-i.t.-ei-t VOOR.de liefde en wat ons griefdeop, ons ooit zo mooi ont-w-ik-kel-pa-d 2015 COPY-koppí SQUAD STUDENTS BAM-STER-DAM Maagdenhuis Spui 21 NOW KNOW TO PRESS positive and about CONSUME-LESS-in-PRO?CESS Time-line Mother Earth in view for NEW WAY of living with forgiving FUN AND JOY FOR GIRL AND BOY UNDER 14 ALL SEEN THRÍVE? NOT WORK FOR JERK HUSBAND & WIFE? O P

3 KERKEN? BÉN?BEWUST VAN MISBRUIK-PA-TROON? R.K.-WWEG uit ZUÍD naar NOORD? GEWOON pa-spoort als pa-stoor spoort PA?op 6 dan w8 7? OP 1 GE9 INFOW over rover en nov1 OP 2 =10(T=Z) PR.88 AAN1 in VÉR1DUH KR88 óp M8.én? VLERKEN? NUL ZERKEN? DÁÁRAAN WERKEN = 1 DOEL MEER DAN MILJARD? VOOR STEL START ik als Benní S. Stri K ORGANISATIE van één natie-rondom-steden? INZICHTEN met of zónder gedichten GROEN=POEN-in-1- POT!GOD OOK GOED, DOCH MOED RENTE OP NUL TE ZETTEN, ÉN: bel-etten dat er on-rus-tkom KOMT GOE d? D=DEN HAAG VAN MENS is 1.s.guh-zin-t elke ziel kan zonder debiel handelen, in wandelen over andermans grond de HELENDE GOD- VERGETUH-WE-REL-D-ROND of 4-kant van het kwaad, waar BLANK MET MENTALITEIT IN T MIDDEN STAAT, 1 kant 1 hoek van HOER VAN BABY LON DON WAS HING TON EN ROMUH! HOGUH OMUH? Rondom steden met een uni-divers-i.t.-ei-t die veiligheid aanleert, aan wie mens en dier hier eert, zónder begrip.crimineel. niet ons deel.heel OOK daarvan, als vrouw of man Die volg orde GEZONDE BORDUH gezond gaan boeren HOEREN-WWEG 7 en ge9 8 tu-slaan-in-opstaan voor gew11 DAT MENS ZELF ont-w-ik-kelen mag, met gezag dat deert om wie keert van hebzucht-klucht in west? NIET BEST DOE TEST? HET BEST aan1 tonen en patroinen onderzoeken.onder-weis en fair-trade-preis met bewijs dat vrede mogeluk is, in een leven ZÓNDER: gevangenis of GEDONDER van pers, die pervers doch NIET VAN VLIET..DE DEUGDEN EN DE VREUGDE TOONT, die mens in beeld kan hebben, als de webben- VAN-DE-ECHT-E-M8 in 8 NEMEN, dat we de deelsystemen die we zien, niet misschien.doch ZEKER GAAN VERBETEREN DOOR OM VLERK A A N PAAL-TU-HANG- ÉN? V E R L A N G E N 2008 het PR8 aan1 T.U.-ZÍEN..in misschíen. TÉ-GEK-VOOR- WOORDUN hoe(r?) DUH BLANKEN harten doorboorden uit YOU-ROB ÉN? U NAAÍT HET STEEDS!? FEET BACK FEEDBACK FROM BAG of knight2.fight AND write YOU-TUBE 250 stadsgenotu.n. KUN je voor stel lingk ma- KÈN? STA?KEN met alles wat niet deugt, om jeugd NU kans tu-ge-vun..in levun rondom steden met verleden WAAR in beeld, heelt mens van overschreden grens.we deden.de lens en t OMONWONDEN NA NAAR NAAKT BEELDEN staakt u beter in eter die BETER dient, vriend?

4 TE VERANDEREN MET DE SCHRANDEREN VAN OCCUPY-naar- Okkie-Paai.KNUTSEL HET GOED AA NELKANDER, VOOR Alexander, gaat MÁX-imamama-TÁX-7 wellicht promoten, met stadsgenoten beleven, wat vergeven teweeg KÁN BRENGEN, WANNEER? We ook ons leven verlengen in gezondheid, die door veiligheid wordt trug-gebr8! HELS> ALS. Het om KÍNDEREN GAAT, waar? STAAT EN CELIBAat Rug-eren: VANAF NU? U? VAN.UNICEF>BESEF EN? TOON? LEF! VERHINDEREN: kinderen dood? EN ALLUH OUDERS?!!!! SCHOUDERS ONDER BÉTER PLAN, MET NÍEUWE ETER, VOOR VROUW EN MAN in WORD-ing.Beng-King als procedure zien, misschien. Draaiboek REVOSOLUTIE met? 250 han(d,s)teken-in-gen? Voor J.Jorrits(e79)ma van morosoof of dakloos? STADtSNOWMAAT OM STAAT ÉN CELIBAAT? VOOR GOED VAARWÉL TU-ZEGGUN!???? FEET-BACK-FEEDBACK uitleggen.met feed-for-war-ds in phase-of-life or stage-given-by-god-or-ruttuh?.verder DUTTUH zónder of MÉT herder-voor-het-groen? 1. DENKBEELDich poen-in-1-onder-wijs-mow-del en BANK? Eén ÍS er nodig! Doch ledig de noden, samsámun met de joden? MUUR ook DAAR WEG 49 vi-zie-ss waarván 23/8 DÍE? 2..dinsdag om 7 verw8 UT-PR8-AAN1-BEÍ f-ríts aldaar pas klaar als Kempenaar met R.Íts HET GOEDUH aan ELK ANDER, elkander en? MámámáXímÁ ÉN Obama van drama Z.11 ZEGGUN-NA-SCReiFF 3. God s Bedrei f met ÍN-tern-ED naar leefteidsfase, 7 jaren van de aren leren gaan VAN 8 NAAR 14 wordt gezien, als groei. Naar aanstaand Vrouw OF aanstaand Man, met stukje in je ÓÓK VAN? TRUTH.4.YOUTH.and OLD with right.4.gold as WELL instead OF HELL in CONCRETE LIVING without FORGIVING? RED? TED! LANGUAGE of t.h.e. soul.4.goal in plan:e.t.4.you 2.ME?AGREE 12 deugden en? De vreugde trug keikunt NAAR? Het zákjuh op uw rug, mevrouw!? Over rouw en rauw verwerken? Merkun goed?..als Robin Hood, de MOED aan MOET-van- KERKun?! WITH INDUSTRY AND ECO-NO-MY OF GUN- PRO?DUC(k!?)TION NOR WE WANT LIPOSUCTION but SEE THE GOOD AND ALL MEN STAND UP AS ROBIN HOOD, IN MOOD TO JOIN(T?) in Beng-King with so- CÍA-L ranking information in BAMBITION for Human Kind? DEAR MAYOR, YOUR HONOUR?.and your wife and kids? Occupy-2012-promise, wise.2.organise SUSTAINABILITY-AWARD bored of GO!VERN!MENT-of-DUTCH! GODS Finishing Touch HAVE MUCH.2.SHARE.4.CARE.4.ALL WE WANT.E.D.==> PLAN:e.t. for U?and!ME.1Landt.two.to.heal.do.FEEL ALL NEED IN SPEED? Fill ÍN and DO BEGin in 2 nd WORLD CHAMPíON-ship POLLÍTRÍ K ánd: STAND UP FOR TRUTH AND GOOD YOUTH in EX- Ample 7 COMPUTERS? DOWN 1 TOWN POS-it-i-on after divorce? White Horse WANT fight-in-write AND STAND 4.we educate.2.cooperate.2 Youth.4.TRUTH.NL WORLD/Ein-D-HOVEN- GROEN=green.UK=vert.FR.Edel8bare, maar u WEET TOCH WEL van DÈ-MENDUH-WEL Wei vam OKKIE-PAAi gavun draai aan beter Eter

5 God of Rutte, ZOON? 4. MEÍn-pa-troon ALS IK pa-spoor aan TOREN ÉÉN den HAAG? VRAAG EN GRAAG ANTOOWRD-RUT- OER VERZET-MET-me-ZÍEK om van8-t.u.té-7 REPLIEK?OP- ook.nl ZIEK-GEZAG graag ZIEK-en-HUIS-van-BETon Met NíWS KEUZE KONSTITUTIE, VROUW vóór MÁn?! En vergeven Dan?..verder levun met t.vee, plofkipgeneratie die gratie mag verlenen= OMWILLUH van ouders elke dag, aan gezag: 3 LAGEN UIT DEN HAAG ALS POLLITIEK DRIE la-gun van de koningin en koning? Graag beloning voor idee, of kga in zee, met ondrneeeeeemurs in ONS- LANDT.hand in hand met jong en oud het goed en fout EERST 7, na VANN8 bericht-gedicht aan BEVOLKING AFGU-GE-VUN? Oké?...IK BEN...57 jaar en klaar met RAAR gezag, dat z11 denkt dat 't schieten...mach? voor OLIE EN IEDER ANDER, Alexander? Monopolie? Liever ní? Lievur NÍET, bericht van PAUL VAN VLIET herhalen, met 6 zalun van bestuur? Te DUUR, OOK in het onder-wijs? De prijs, voor ondern(e?)mersbelasting, die Koningin ÉN Koning, n beloning willen schenken, wanneer ZUH ff mee-denken, over: 1. EUROPA ruim 5eeuwen ROVER? 2. STEEDS DOVER, door tu-veel GEWELD, DOOR GELD en mensen lasteren 3. en we KADASTER-EN land naar ei-gun?dom, met jodendom en christendom DAT ISLAMIET BESCHIET? 4. STUK-VERDRIET valt aan op POLLÍTÍEK, als 2 e HOEK VAN HOER VAN BABYLONDON, WASHINGTON EN ROME, met BERICHT- GEDICHT-VÓL-in t-gezicht van HOGE-OMUH, die HANDJUS NIET VAN KINDEREN LAAT!? 5. HAAT gaat naar wereldoorlog V, na IV ook te doorleven, WAAR? 6. Waar vergeven toe kan leiden, als vrouw en man NU BEIDEN, BESEF EN LEF gaan tonen, voor de patronen waarin we wonen.. 7..en tonen we berouw voor daad, gedrag inzien en? OOK ALS STAAT! Een buiging maken aan SL8OFFER? DAN! Krijgt de MOVE Occupy To Okkie-Paai AND FCUKUPY 12 deugden en de vreugde van een leven na vergeven? BEL-EVEN? Ziet kans in nieuwe natí? Waar gratie wordt verleend Educate to cooperate around cities in green, with a plan you never might have seen B.4? Excellerate in GOOD and STAND UP as Robin Hood with mood to change and re-arrange society towards a community based on Humanity and RESPECT!!!!! Neglect? Ge8e burgervader. Welk bloed loopt door ÚW ader bij bericht van PAUL VAN VLIET, die ZAG en zíet? kinderen.gaan dagelijks dood, wat we van ochtendlicht. Tot avondrood gaan melden: de HELDEN ooit van Occupy, geven draai om oren, aan wie niet wil horen, DAT WÍJ DIT KÚNNEN, wanneer we lerun gunnen, verhinderen! DOOR TU-ZÍNDEREN- MET-ÍDEEËN te starten, ÉN? De

6 WAPEN-INDUSTRIE, in LEVEL 3 een OPDOFFER!? Bewegen we over negen wegen met positiviteit, naar veiligheid in OVERAL- LERUN? Dan VÉRen ONZE JONGEREN.ÓP! VERHONGEREN? Met ÉÉN MISSIE voor ÁLTIJD vermeiden? Dan bereiden we een kader.voor, voor SL8OFFER en dader.als vader? 8. 1 N8 UT PR8 AAN1 én? 1 nov1 en h1 om tu-age-run TEGUN WIE RUGERUN zonder doel? AAN UW STOEL GAANT WELDRA ZAGEN: DE VRAGEN VAN DE JEUGD, OVER DEUGD EN DEUGD ONT-MOETEN? Ont-w-ik-kelen en begroeten.startend..zeven van het goed en fout, voor jong aan oud, een voorstel van ÉÉN RECHT! Mens VECHT met licht aan ver-gezicht, waar vrede en tevreden leeft, de mens die om elkander geeft, Alexander ÓÓK in veiligheid leeft, voor VROUW en ei-gun kinderen.waar? consuminderen is opgestart, nadat POLLÍTÍEK is GETART, met HOLOCAUST VAN KÍNDEREN?!!!! Met ideeën zinderen is een mogelukheid in nieuw beleid, dat wij BEREID zein UIT-TU-VOERUN 9. We gaan gezonder boeren in ÉÉN-LANDT levend rondom steden, bemand met technologie, NÍEUWE-ECO-no=NIE VAN DELen-ook-in- HELen waar? 10. Geen enkel deel van mij/mei wil zich vandaag vervelen, graag: DEN HAAG? kgudraag 1 ik, als Benní S. Stri k om TE-DÍK-MET-GELD met GEWELD verbaal, aan mooi-kán-aal-tu-hangun!!!!? Verlangen uit te spreken OM? 2 weken tu-age-run TEGEN WIE REGEREN over vrijheid, zónder veiligheid te garanderen? Dat eren we niet meer.keer van begeer? Devies! Ook aan R. de Vries: CRIMINALITEIT? U brengt onveiligheid TE VAAK! IN BEELD? STAAK!? OF VERBALE KLAP WORDT UITGEDEELD? 11. VERBEELD u ondertussen.de Russen komen naar ons bal, en bovenal? Oprah Winfrey tele-gram met RAM-GEDICHT voor stamboon-bush: 1st PUSH from POSITIVE-NEWS-FROM-GOD- WHY-NOT aan wie gespeend van EEN NIEUW RECHT, het ECHT op Aard ont-moeten wil, zónder pil van DUH PHARMA ZÓNDER KARMA de AMA in Bordeline-LOG-is- pollitiek te tarten met een aankl8 AAN WIE DE M8 ZEGGEN TE HEBBEN: de WEBBEN van het ÉCHTE KWAAD? Staat in 4-kant, ook in krant, van positieve mensen, die de lenzen scherp gaan zetten, op wie onze vrijheid WERKELUK BULLETTUN? We BELETTEREN met AL-UT-GOED een pagina vol goede moed, die mens Z.11 OP GAAT PAKKEN? De KAKKERLAKKEN gaan op een lijst, die reist. REIST EN Slinkt, waar mens bezint.op vragen voor de trip.via L.S.D. naar vrede? Of ATOOMBOM? GEEF DE REUH!? de dader doet, omdat wat zij of hij ooit deed, nooit SPEET heeft opgul-evert? U ZEEEEEEVERT en JÁT- Z11? Zeg ik, Benní S. Stri k, als 10 e kind van 11, die 12 e ziel nooit ontmoetten? n Stuur om 1 uur over?hoe berijden we n revolte voor? Door WAT?DOOR SNELLEN naar vredusoord GESTOORD GEDRAG VAN GEZAG? MACH? OP VAKANTÍE MET GEDRAGS- TERUG-KEER-GARANTÍ 8

7 het maaiveld te reidun...ik weet.van 23/8 fylosofie die KAN i.p.v. 24/7 economie(n?) T H R I V E zien: 2 uren en 14 minuten aan mogelu kheden die we heden NIET BENUTTEN, RUTTE?! Wilders? Ga met ons loven, dan kont het GOED naar boven TEN KOSTEN VAN HET KWAAD! Haat?WWEG als schreif word ZEG...ik ken Jung Rudolf Steiner Het leven in fases van 7 jaren klaren.... ik eet Vanaf 14 jaar volgroeiing klaar....ik was C.V. voor solliciatie voor 1 NATIE EN? n UNI-DEVERSI-TIJD...het ras YOU ROB! Europe?...gewas...gezond.EN DE WATERPLAS MET PLASTIC GEUR?...4-kant? DE HOER VAN BABYLON = het 4-kant van het kwaad...rond... Ruim 7,2 miljard zijn toe aan nieuwe start? Tart met ons de pollitiek en ziek van ROME, HOGE-OME die geen winmd wil vangen en de bangen van de 4599 banken? TU-VERT-ELLE-N? PSYCHIATRIE naar level 3 en afbouwen in helend proces waar vrouwen, mannen en kinderen tonen wat kan hinderen op ons ontwikkel-pad? Wie? Wat? Liefde en wat griefde HELDER in beeld, waar mens heelt in interactie..fractie? Christiane Beerlandt De sleutel tot z11-bevrijding Daniel Deida: De KR8 van echte mannen WAPEN MAKEN STAKEN EN TOPPEN? STOPPEN met je EGO; we gaan over in een regio? 4 stages in het leven EN procesje van vergeven? Het GOED verbinden en de M8 verbaal VERSLINDEN met de goed-gezinden en de soeverein? Fijn. Beleven wat van samen is zónder gevangenis. 1 RECHT en SLECHT op vakantie met gedragsterugkeergarantie voor ELK ANDER. Alexander? Als geven gunnen wordt, dán zou het kunnen: vrede Eden.UK Ok. Let's start with order of chaos, right? at I'm convinced that we can use the power of young people... at I present myself as standing for mother Earth and free eduction in 1 nation... at we started talking to God about solution in a world wide new constitution... at people find out what a new DUTCH interned can really do... at we organise as wise... first Season ex-change Festival... at I doubt what others doubted? is about knowledge of divorce and love? click the sun right-upper corner?...and again Music for tomorrow: with Occupy With Peace...not at ease this time with timeline Mother Earth at fri-day free waar de mentaliteit van de '"ouwe-luhl'" in't midden staat, met STAAT die oordeel heeft, over wie leeft vanuit een klotuh-jeugd? Terwijl men z11 niet deugt? Met vreugd kunnen wij u melden, dat de helden die op pleinen stonden, onomwonden verklaren willen, hoe we zonder gillen van wie-dan-ook en ZONDER WITTE ROOK, UIT Rome en Den Bosch, deze staat de klos laten zijn, wanneer eenieder soeverein de kennis deelt, stennis maakt bij wie hier steelt...fraude naar het verleden wil brengen en in gezondheid ons leven wil verlengen met ALLE PLANTEN OP DE AARDE DIE God voor ons Bewaarde...we evenaarden WEL een HOLOCAUST die ongesaust op jas wordt geschreven van wie in de oorzaak leven...en verantwoordelijkheid willen nemen, om deelsystemen te verbeteren: beletteren? ik moe... Psychiatrie Economie Gratie 1 natie Sensatie Exploitatie Donatie? ik doe... Maandag 24/7 towards 23/8 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaqterdag Zondag

8 Met 250 handtekeningen gaan we een gesprek aan met onze burgermeester in Eindhoven, over het bovenstaande! Woon jij in een andere stad of dorp? Dan kun jij dit materiaal gebruiken voor eenzelfde gesprek met jou burgervader (of burgermoeder!) Zo willen we onze koningin en koning duidelijk maken, dat: we wel bestuurd willen worden, maar niet meer door een pollitiek systeem dat stadhuis, provinciehuis en de toren in Den Haag in stand wil houden. Daarnaast willen we vanuit Nederland na BREXIT het volk.. laten opstaan voor NEXIT, BEXIT, FREXIT, SPEXIT.T/M TEXIT (Turkije), op naar een wereldunie rondom steden-in-het-groen, met de poen in 1 bank en? Dank aan personeel; ga naar huis en leer het woordje DEEL..het zei geschreven: kijk je leven terug...zie het zakje op je rug waar de patronen zijn gegroeid...stoeit even met een opstelling die de kwelling van je hart kan tonen, of van ons als groep? In welke patronen we gasamenlijk wonen het WESTEN maakt de troep? de RESTEN op de stoep kunnen we 1 keer opruimen? wat we niet pruimen DUIDELUK UITSPREKEN? preken wat hier beter kan...de eter voor vrouw en man, de kinderen? konsuminderen om de Aarde te redden en de 'bedden' van het interned? zinderen met ideeën om ook de zeeën weer schoon te krijgen? niet meer hijgen voor de zwangere vrouw, die niet voor de vlerken werken wouw? vrij en veilig onder wijs voor ieder ki(n)d op Aarde tegen ex-perimenten-prijs? geen rente voor 1 week op proef met schrift dat stift aan pollitiek kan geven, nu op reis..14.voor állen gezonde spijs en drank? Zeg dank aan je oude leven en? Ga vergeven en vergeving vragen.klagen? Maandag...vanaf NU iedere dag, aan gezag het verzoek: BEN OPEN BOEK en BOEK met ons 'n overwinning, om de ontginning van Aarde, met alle waarden die ze kan geven naar geleikheid te verdelen en te geven waar wat nodig is (zónder gevangenis), om gelukkig te worden, uit gezonde borden te eten, EN?..het weten naar leeftijdsfase beschikbaar te stellen...

9 ...niet meer te snellen voor de VLERKEN die we in ZEITGEIST kunnen zien......het gedicht '"Misschien..."' aan te horen voor wat verloren gaat door STAAT die HOER-VAN-BABYLON speelt en eerst aan eigen zakken deelt? DOM? Of STOM voor STEM-VAN-HET-VOLK dat DOLK in rug moet voelen, van wie het zgn. goed bedoelen? We zagen aan uw stoelen met de waarheid, die enkel veiligheid wil brengen, en ook voor UW KINDEREN het leven in gezondheid wil verlengen, met '"DE ZAKKEN EN DE KRENGEN'" op een lijst, die reist om te gaan vergeven, doch ook even te vragen: " Kun je de gelijkheid dragen die Jezus ons heeft gegeven vanuit het HART? Ben je klaar voor 'n nieuwe start, voor een vereniging die de lediging der noden voor haar rekening neemt EN CLAIM(T?) VOOR JEZ11 DE Soevereinitijd...voor een wereldwijd ged8egoed, met MOED te etaleren en te regeren met zij die gelijkhij't prediken op straat, zo ook het interned op gaat en laat wat niet in bijbel staat? OOK HEIBEL TEGEN STAAT-VAN-Thorbecke DIE WE WILLEN NEKKEN voor deze moderne tijd, waar veiligheid op interned en STRAAT vooraf helder staat geschreven, voor allen die hier leven...willen...zonder pillen, ofwel ' "PHARMA-ZONDER-KARMA" Wat God Zegt? EEN recht voor ALLEN laat vallen wat niet deugt, om jeugd de kans te geven, een leven op te bouwen, waarin we niet meer sjouwen voor de vlerken die we in ZEITGEIST kunnen zien... Laat de kerken misschien de deuren openen om voorlichting te geven over samen leven, rondom steden......geef inzichten over ons verleden als blank dat vaak ging roven... geef de Joden ook een tip, en kom uit economische dip door eendr8ig samen te werken, met vergeving voor de vlerken die ons hebben beknot? Ben liever ZOT dan volgzaam aan de m8 die mens ver8 en soms verkr88 laat.....laat de staat op straat de waarheid zien......laat elk kind beginnen met een 10, terwijl de ouders in 1 bank samen gaan, wat Jorritsma als burgervader kan ondersteunen, door niet 8erover te leunen als de bevolking de vertolking krijgt van een vredesproces, met les over: consuminderen zinderen met ideeen schone wereldzeeen creeren en eren wat er leeft terwijl de oude garde elkander, Alexander? Vergeeft?

10 Farizeeen stoppen en de toppen gelijk, door herrijken en her-ijken wat rechtvaardig is voor mens, die grens niet overschrijden wil, van wil die voortkomt uit gevoel, tot doel kan leiden en voor meiden en de jongens een perspectief biedt, wanneer men ziet wat er mogeluck is... Laat de oudere lichting inzicht krijgen, hoe niet meer te hijgen-voor-de-vlerken uit de 4600 banken, die osn laten janken met rente...we gaan venten met het goed en moed tonen, om vrij en samen rond te wonen over ONZE moeder Aarde, met de waarden gelijk verdeeld, waar mens weer heelt van hartepijn, met soeverein gedrag, van gezag dat voorbeeld tonen wil, om pil en onzin af te schaffen, politiek ongehoord AF TE BLAFFEN waar ze de bijbel hebben gelezen...we SJEZEN? LAAT DE PERS DE WAARHeiD SCHRIJVEN... BLIJF VAN KINDERLIJVEN met 'n NIEUW BELEID, waarop men beter is voorbereid: 2BUB-met doek waarop de wensen staan van wie begaan met mens en dier het leven hier wil leven, nadat vergeven een traditie wordt voor even...

ToondUH?!!!! Aan het einde van de tunnel, een gedigt,

ToondUH?!!!! Aan het einde van de tunnel, een gedigt, Er is licht gedicht uit het groen, uit het 14 hart gesckreven, om even mede te delen, dat delen van dit systeem, G.1. embleem verdienen. Allen verdienen eigenlijk gelijk geluk, dat Maslow mooi liet tonen?

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Welkom. Bemoediging & groet

Welkom. Bemoediging & groet Welkom Opwekking 407 (Kraayenoord) 1. O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Puzzle. Fais ft. Afrojack Niveau 3a Song 6 Lesson A Worksheet. a Lees de omschrijvingen. Zet de Engelse woorden in de puzzel.

Puzzle. Fais ft. Afrojack Niveau 3a Song 6 Lesson A Worksheet. a Lees de omschrijvingen. Zet de Engelse woorden in de puzzel. Puzzle a Lees de omschrijvingen. Zet de Engelse woorden in de puzzel. een beloning voor de winnaar iemand die piano speelt een uitvoering 4 wat je wil gaan doen; voornemens 5 niet dezelfde 6 deze heb je

Nadere informatie

alle kinderen en leerkrachten van Het gebint

alle kinderen en leerkrachten van Het gebint Orde van dienst: Kerk en Schooldienst zondag 30 oktober 2016 Predikant: Organist: Met medewerking van: ds. Bram Verduijn Margriet Withaar alle kinderen en leerkrachten van Het gebint Intrede De Kerkenraad

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Regeer in mij Opwekking 569 Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, als de zon opkomt elke morgen weer. Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: neem ook mijn leven in uw hand.

Nadere informatie

om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren

om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren tips 11 om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren Mandy Israel Fantastisch dat je dit ebook hebt aangevraagd! Ontbreekt er wat in je leven? Voel je je niet voldaan? Wil jij RIJK zijn? Rijkdom gaat voor

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Vertrouwen. Jeugddienst zondag 12 februari Organist: Irma Zuur Pianist: Tinie van der Stelt Georganiseerd door: Jeugdkerk

Vertrouwen. Jeugddienst zondag 12 februari Organist: Irma Zuur Pianist: Tinie van der Stelt Georganiseerd door: Jeugdkerk Jeugddienst zondag 12 februari 2017 Organist: Irma Zuur Pianist: Tinie van der Stelt Georganiseerd door: Jeugdkerk Aansteken kaars jeugdkerk Kaarswens Zingen: Lied 23B De Heer is mijn herder vers 1, 2

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Jeugddienst zondagmorgen 15 januari 2017 Thema: ik wens jou

Jeugddienst zondagmorgen 15 januari 2017 Thema: ik wens jou Jeugddienst zondagmorgen 15 januari 2017 Thema: ik wens jou Zingen: Opw: 573 Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

Liturgie voor zondag 30 maart Vierde zondag van de Veertigdagentijd. Hierin ontvangen Marit en Lisanne Hakvoort het sacrament van de Doop

Liturgie voor zondag 30 maart Vierde zondag van de Veertigdagentijd. Hierin ontvangen Marit en Lisanne Hakvoort het sacrament van de Doop Liturgie voor zondag 30 maart 2014 Vierde zondag van de Veertigdagentijd Hierin ontvangen Marit en Lisanne Hakvoort het sacrament van de Doop Vredevorstkerk, Beverwijk Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 21 mei 2017, om uur

Gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 21 mei 2017, om uur Gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 21 mei 2017, om 17.00 uur Voorbereiding en medewerking: de mensen van Bijbelgespreksgroep Schouwenoord Ook werken mee: Organist Mar van der Veer Dominee Freek Schipper

Nadere informatie

2 maart 2014, Hoflaankerk. Protestants Kralingen. scholendienst. Op weg in vertrouwen. met ds Ilse Hogeweg en de Nieuwe Park Rozenburgschool

2 maart 2014, Hoflaankerk. Protestants Kralingen. scholendienst. Op weg in vertrouwen. met ds Ilse Hogeweg en de Nieuwe Park Rozenburgschool 2 maart 2014, Hoflaankerk Protestants Kralingen scholendienst Op weg in vertrouwen met ds Ilse Hogeweg en de Nieuwe Park Rozenburgschool Combo Devoted zingt Toon mijn liefde Welkom door de ouderling »

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november Gezang 1 [LB 1973] 1.God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 2.God heeft het

Nadere informatie

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist

Nadere informatie

Oasemoment 'De goede herder' Emmaüsparochie - donderdag 27 april 2017

Oasemoment 'De goede herder' Emmaüsparochie - donderdag 27 april 2017 Oasemoment 'De goede herder' Emmaüsparochie - donderdag 27 april 2017 Inleiding Er is maar één goede herder die zijn schapen kent, één naar wie de schapen luisteren. Eén die bekwaam is om ze allemaal op

Nadere informatie

Zondag 1 februari 2015, PG Sexbierum-Pietersbierum, door ds. A.J.Wouda Bij Marcus 1:21-28 en Deut.18: 15-20

Zondag 1 februari 2015, PG Sexbierum-Pietersbierum, door ds. A.J.Wouda Bij Marcus 1:21-28 en Deut.18: 15-20 Zondag 1 februari 2015, PG Sexbierum-Pietersbierum, door ds. A.J.Wouda Bij Marcus 1:21-28 en Deut.18: 15-20 Gemeente van Christus, Zoals dat hoort gaan Jezus en zijn 4 nieuwe vrienden op sabbat naar de

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Wie zeggen de mensen dat ik ben?

Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Maartenskerk zondag 29 maart 2015 16.30 uur Muziek Gnossienne 1 van Eric Satie Welkom Lied 556 Alles wat over ons geschreven is Gedicht Palmzondag van Jaap Zijlstra Lied

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

"Stel je eens voor "

Stel je eens voor Orde voor de scholendienst 31 januari 2016 om 09.30 uur, Protestantse gemeente i.w. te Vroomshoop in Kerkelijk Centrum Het Anker "Stel je eens voor " Voorganger : ds. J.A. Antonides m.m.v. : Leerlingen

Nadere informatie

Stem dan ChristenUnie. André Rouvoet ChristenUnie

Stem dan ChristenUnie. André Rouvoet ChristenUnie Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 22 november. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Zomerkamp 2010. Het Vaderhart van God

Zomerkamp 2010. Het Vaderhart van God Zomerkamp 2010 Het Vaderhart van God Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben en die in Zijn naam geloven,

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

Liturgie voor Zondagmorgen 5 Maart 2017 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor Zondagmorgen 5 Maart 2017 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor Zondagmorgen 5 Maart 2017 in de Westerkerk te Veenendaal Na binnenkomst kerkenraad zingt Peper: Gebed (Make Some Noise Kids) Heer, ik wil even met U praten. Ik heb zoveel aan mijn hoofd.

Nadere informatie

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter Melkweg Lezen Alfa A Hoe gaat het? De dokter Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hoe gaat het?, 2015 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting Melkweg

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Wat vindt de ChristenUnie belangrijk

Wat vindt de ChristenUnie belangrijk Wat vindt de ChristenUnie belangrijk Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal Tweede Kamer 2017-2021 Verkiezingsprogramma 2017-2021 Eenvoudige taal Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering.

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Intocht: Gezang 434. Votum & groet

Intocht: Gezang 434. Votum & groet 2 Intocht: Gezang 434 Votum & groet 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleug len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft

Nadere informatie

Intocht en crisis* in Jeruzalem

Intocht en crisis* in Jeruzalem Intocht en crisis* in Jeruzalem Het evangelie naar Johannes 12:12-12:50 17-11-2015 *) letterlijk gebruikt in v31 Inleiding (1) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, de Zoon van God is

Nadere informatie

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis Opnieuw beginnen voorganger: ds. Hans van Solkema i.s.m. de Linde, de Springplank en de Gouden Emmer begeleiding: Ons Genoegen ONTMOETEN welkom

Nadere informatie

zondag 24 april 2016

zondag 24 april 2016 zondag 24 april 2016 Orgelspel Woorden rondom licht Aansteken van de kaarsen. Terwijl de kaarsen worden aangestoken wordt een lichtlied gezongen: Iona 1: 33 (3x) Licht in de nacht, dat duister verdrijft,

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Oecumenische Vredesviering. AndreasKerk - Lucas parochie-h. Maria Zuivering Zondagavond 25 september 2016

Oecumenische Vredesviering. AndreasKerk - Lucas parochie-h. Maria Zuivering Zondagavond 25 september 2016 Oecumenische Vredesviering AndreasKerk - Lucas parochie-h. Maria Zuivering Zondagavond 25 september 2016 ORDE VAN DIENST Allen gaan staan Zingen Zo vriendelijk en veilig als het licht. Zo vriendelijk en

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME2SING ZONDAG 20 MAART UUR THEMA: WANNEER BEN JE GELUKKIG? M.M.V. OUD -SAMEACH

LIEDERENBLAD TIME2SING ZONDAG 20 MAART UUR THEMA: WANNEER BEN JE GELUKKIG? M.M.V. OUD -SAMEACH LIEDERENBLAD TIME2SING ZONDAG 20 MAART 19.00 UUR THEMA: WANNEER BEN JE GELUKKIG? M.M.V. OUD -SAMEACH VOLGENDE TIME2SING OP ZONDAG 17 APRIL WIJ KOMEN HIER BIJ ELKAAR Wij komen hier bij elkaar, als mensen

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

145:2,5. Mat11: :1,2 Opw: : :1-4 Zegen 425:1. Gedicht KND

145:2,5. Mat11: :1,2 Opw: : :1-4 Zegen 425:1. Gedicht KND 1/2 145:2,5 2/2 145:2,5 1/2 145:2,5 2/2 145:2,5 1. Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW (t)op survival Zondag 3 september Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW Welkom Zingen: Kom in de kring Kom in de kring van Gods gezin, geef mij een hand en kom, want

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 16 oktober - Jeugddienst DROOM, DURF, DOE, DEEL

Liturgie zondagmorgen 16 oktober - Jeugddienst DROOM, DURF, DOE, DEEL Liturgie zondagmorgen 16 oktober - Jeugddienst DROOM, DURF, DOE, DEEL Refrein komt op meerdere momenten van de dienst terug. Vier het leven om je heen Hang de slingers op en dans met iedereen Het leven

Nadere informatie

vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24

vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24 vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24 De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat ze de Israëlieten met deze woorden moeten

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Het Kerstpakket Liturgiesuggesties: Gezang 124: 1-5; Gezang 145: 1-3 Gezang 146: 1, 2, 4 en 6 Gezang 26: 1, 3 en 4 Jesaja 8:23-9:6 Zingende Gezegend 135: 1 en 2 Johannes 3:16-21 Gezang 160: 1 en 2 Na verkondiging:

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Gedachten krijgen pas macht als jij die toekent door erin te geloven. Het gaat er niet om dat je bevrijd wordt van je gedachten,

Gedachten krijgen pas macht als jij die toekent door erin te geloven. Het gaat er niet om dat je bevrijd wordt van je gedachten, Wijsheid Je creëert precies wat je niet wilt. De dingen waarvan wij ons bewust zijn, beheersen wij, de dingen waarvan wij ons niet bewust zijn, beheersen ons. Gedachten hebben op zich geen enkele macht.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Hartelijk welkom Hartelijk welkom Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde Komt nu, o komt

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge Flowdagboek voor de Intuïtie challenge MANIFESTyourlight.nl Dit is je flowdagboek voor de Intuïtie challenge Vul het in op het moment van de dag dat je intuïtie vertelt dat je dat moet doen. Als je schrijft

Nadere informatie

Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen

Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen Welkom en mededelingen Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen Stil gebed Votum en groet van Sela Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte laat niet

Nadere informatie

Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender

Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender Met deze Gebedskalender maak je een week lang elke dag tijd om naar Gods stem te luisteren. Neem de tijd om stil te zijn. Wanneer je gehaast of gejaagd

Nadere informatie

Make Some Noise Kids 1

Make Some Noise Kids 1 SONGTEKSTBOEKJE Make Some Noise Kids 1 Jouw lied op de volgende Make Some Noise Kids cd? Zo werkt het: 1 2 3 Je schrijft een eigen liedje. Je stuurt jouw liedje op naar Make Some Noise Kids. Make Some

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel ZAL HET JOU EEN ZORG ZIJN? DIACONALE ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR Klokluiden Orgelspel VOORBEREIDING Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Aansteken van de twee

Nadere informatie

Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011

Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011 Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011 Eddy de Pender Netwerk Vredestichters Geloven op Maandag Wie is wel en niet een leider? IEDEREEN Presentatie: www.2xf.nl Wat is leiding geven? Leadership

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie