De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière."

Transcriptie

1 De mens in de veranderende organisatie.4 Een casus van Interpolis De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière. Daar begin je en probeer je zo gauw mogelijk weg te komen. Of daar eindig je na een weinig boeiende loopbaan. Een triest imago voor een afdeling, dat toch het visitekaartje voor de klant moet zijn. Het werk wordt als gemakkelijk, niet complex en uniform gezien. De vraag of dat terecht is wordt meestal niet gesteld. De ICT afdeling van Interpolis,Concern ICT, heeft zich twee jaar geleden die vraag wel gesteld en is tot de conclusie gekomen dat ze kansen laat liggen. De Service Desk was een afdeling met een matig imago en ongemotiveerde medewerkers en werd wel bezet met bijna alleen externen. Er was weinig aandacht voor de ontwikkeling in functies of van het team zelf. Mensen met groeipotentie vertrokken snel. Aan achterblijvers werd weinig aandacht besteed. Dit moest veranderen. Bovendien wilde Concern ICT zich meer bezighouden met de vraag naar informatievoorziening binnen het concern. Dus niet alleen met het aanbod van ICT-middelen en -diensten. De Service Desk zou een cruciale rol moeten spelen als linking pin naar de organisatie voor wat betreft die vraagkant op operationeel niveau. Het bedrijf besefte dat de Service Desk als voorpost naar de business een klimaat kan scheppen waarin ICT serieus genomen wordt. Mensen moeten graag bij een dergelijke afdeling willen werken en het zien als positieve stap in hun carrière. Bovendien straalt een professionele en klantvriendelijke ICT Service Desk af op de hele ICT van het bedrijf. Dit artikel beschrijft de weg van Interpolis daar naar toe en toont hoe een sterk HRM georiënteerde aanpak concreet meetbare resultaten oplevert. 293 Auteurs: Pauline Y. Burer - Interpolis en Jan F. Bouman - Inter Access. KEUZE VERANDERSTRATEGIE De Helder werken visie die wordt uitgedragen door Interpolis (intern en extern), gaf richting aan het kiezen van een veranderstrategie. Gekozen werd voor een aanpak gericht op motiveren en stimuleren van mensen en versterken van het teamverband. Duurzame veranderingen moeten door de mensen gedragen worden. De strategie was: mensen motiveren om te willen leren en om met elkaar en van elkaar te willen leren. De resultaten moesten meetbaar zijn. Concrete cijfers over de prestaties van de Service Desk gedurende het veranderingsproces toetsten de effectiviteit van de veranderingen. IT Service Management best practices, deel 3

2 294 Visie Helder werken Interpolis heeft, zoals het bedrijf zelf zegt, een bijzondere kijk op werken. Dit blijkt uit de visie Helder Werken. Een belangrijk element hiervan is de sterke nadruk op het bieden van een prettige en stimulerende werkomgeving voor de eigen medewerkers. Voor buitenstaanders valt de inrichting van het hoofdkantoor in Tilburg het meeste op. Vooral de verdieping waar de 'shop' van de Service Desk en het bedrijfsrestaurant zijn gelokaliseerd. Tot de verbeelding sprekende binnenhuisarchitectuur maakt het eerste bezoek tot een avontuur, zie afbeelding 1. Er zit echter veel meer achter dan een Tilburgse variant op het sprookjesbos van de Efteling. Een belangrijk doel is om tevreden klanten te hebben en te houden. Daarvoor zijn medewerkers nodig die goed in hun vel zitten en die goed worden gefaciliteerd door het bedrijf. Helder Werken heeft daarom de volgende drie pijlers: 1. Mens en organisatie. Hierbij horen zaken als selectie van medewerkers, niet alleen op grond van kennis en ervaring maar ook op persoonlijke eigenschappen, een flexibel beloningsysteem en een management dat eigen initiatief stimuleert. Voor iedere medewerker van het bedrijf gelden de vijf generieke competenties beschreven in het bijgaande kader. 2. Informatiebeheer en ICT. Medewerkers moeten zoveel mogelijk onafhankelijk van tijd en plaats met zo weinig mogelijk papier kunnen werken. De ICT moet daarvoor zorgen. 3. Gebouw en werkomgeving. Het bedrijf wil een inspirerende werkomgeving bieden, die mensen stimuleert om zich te gedragen als vrije en verantwoordelijke medewerkers. Generieke Interpolis-competenties HR-managers en leidinggevenden van verschillende bedrijfsonderdelen hebben zich in 1999 gebogen over de vraag: Welke competenties zijn noodzakelijk om de bedrijfsdoelstellingen te behalen? Zij kozen voor de volgende generieke bedrijfscompetenties. Klantgerichtheid Het vermogen om in te spelen op en tegemoet te komen aan vragen, wensen en belangen van zowel interne als externe klanten. Door een betrokken houding en door de aangedragen oplossingen verrast hij/zij de klant. Samenwerken De bereidheid en het vermogen om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel en het vermogen om eigen belangen ondergeschikt te maken aan het algemene belang. Ontwikkelingsgerichtheid Is gericht op ontwikkeling en leren door ervaring. Zoekt hiertoe steeds kansen tot leren en is steeds op zoek naar feedback. Kan fouten onder ogen zien en daaruit lering trekken. Professionaliteit Is gericht op het leveren van kwaliteit en het bieden van toegevoegde waarde. Een professional streeft naar optimalisering van de dienstverlening en verdere professionalisering van de organisatie. Echtheid Het vermogen de omgeving op een oprechte en integere wijze tegemoet te treden, te handelen vanuit innerlijke kracht en een authentieke indruk te maken.. De case beschrijft het veranderingsproces waarin de visie Helder Werken zo consequent en concreet mogelijk is doorgevoerd.

3 De mens in de veranderende organisatie 29 Figuur 1 De Zon, een beeldengroep van Joep van Lieshout, een plek om te overleggen (fotografie Scagliola / Brakkee) 1 UITGANGSSITUATIE Algemeen Interpolis heeft ongeveer 6000 medewerkers. Daarvan werken ongeveer 200 op het hoofdkantoor in Tilburg. De ICT Service Desk telt 30 medewerkers die aan alle Interpoliskantoren, -afdelingen en -medewerkers (de interne klanten) ondersteuning leveren op het gebied van het werken met ICT-middelen. Hieronder vallen laptops, desktops, (mobiele) telefoons, netwerken, kantoorautomatisering en applicaties. De Service Desk verzorgt het eerstelijnscontact met de klanten en bewaakt voortgang en kwaliteit van de afhandeling van calls. Motivatie Twee jaar geleden was de motivatie van ICT Service Desk medewerkers een probleem. De weinige vaste (eigen) medewerkers waren via een weg van vallen en opstaan bij de Service Desk terechtgekomen. De Service Desk zat in een neerwaartse spiraal van elkaar versterkende negatieve effecten. Ingrijpen was noodzakelijk. Een eerste analyse leerde al gauw dat het niet aan de 1 Brochure 'Helder Werken' van Interpolis competenties van de Service Desk medewerkers lag. Hieruit volgde de conclusie dat, als de omstandigheden zouden veranderen, de neerwaartse spiraal kon worden doorbroken. Competenties De competenties van de medewerkers waren twee jaren terug in algemene bewoordingen beschreven. Zaken als MBO+, luistervaardigheid, analytisch, communicatievaardigheid en inhoudelijke kennis/ervaring hadden voldoende aandacht. Ook de vijf generieke bedrijfscompetenties (zie kader) kwamen tijdens de selectie nadrukkelijk aan de orde. De mensen maakten een assessment mee waarin deze competenties werden getoetst. Op individueel niveau leken er geen problemen te zijn. Het team faalde echter, in samenwerking en in klantgerichtheid. Daardoor werden de vooroordelen over de Service Desk bevestigd en gehandhaafd. Ontwikkeling Wel waren er enkele initiatieven op het gebied van teamontwikkeling: het MOVE- IT Service Management best practices, deel 3

4 296 programma werd door Concern ICT doorlopen. MOVE staat voor Motivatie, Ontwikkeling, Verandering en Effectiviteit en is gericht op de ontwikkeling van zowel persoon als team. Enkele medewerkers van de Service Desk waren hierbij betrokken. Meetbare resultaten De resultaten waren geheel in lijn met de waardering. 80% van de calls werd niet binnen de beloofde 1 seconden opgepakt. Het oplossend vermogen in de eerste klantcontacten was laag. Het merendeel van de calls die werden doorgestuurd van Service Desk naar tweedelijnssupport werd teruggestuurd vanwege onjuiste of onvolledige informatie. Aan het eind van dit artikel wordt een aantal meetresultaten gegeven op het gebied van fout geregistreerde meldingen, workload, oplossingen tijdens het eerste klantcontact, en medewerkerstevredenheid. Deze meetresultaten illustreren het veranderingsproces van de Service Desk. Plaats, rol en imago Aan de medewerkers kleefde het imago van ongemotiveerd, niet betrokken en te weinig kennis. De afdeling werd laag gewaardeerd binnen het bedrijf en daardoor werd de motivatie alleen maar slechter, een zichzelf versterkend proces. AANLEIDING VOOR VERANDERING Twee aanleidingen Er waren twee belangrijke aanleidingen voor het inzetten van veranderingen bij de Service Desk: Imago en resultaten van de Service Desk. Nieuw beleid van Concern ICT waaronder de Service Desk valt. Dit nieuw beleid was erop gericht dat de ICT een stap in de richting van de business zou doen. Vanuit ICT zou er meer inzicht moeten komen in de vraag naar informatie en ICT-oplossingen. Dit geeft Concern ICT de gelegenheid het aanbod beter af te stemmen op de vraag in het bedrijf. Dichter bij de business De ambities waren groot en men zag een ontwikkeling van 'Supplier' naar 'Service Center'. Dat de Service Desk daar een prominente plaats in zou moeten nemen was overduidelijk. De volgende afbeeldingen (afbeeldingen 2 en 3) presenteren het 9-vlaksmodel van Maes 2 waarin de Service Desk middenonder is geplaatst. Bedrijfsvoering Informatisering Automatisering Richten Bedrijfsbesturing Informatie management Management automatisering Inrichten Ontwikkeling bedrijfsproduct & proces Informatie analyse en functioneel ontwerp Ontwikkeling applicaties, infrastructuur & aut.processen Verrichten Functionele ondersteuning en gegevensbeheer Bedrijfsuitvoering Uitvoering automatisering Afbeelding 2 9-vlaksmodel van Maes 2 Rik Maes, Reconsidering Information Management through a Generic Framework en Rik Maes, Daan Rijsenbij, Onno Truijens en Hans Goedvolk, Redefining business - IT alignment through a unified framework.

5 De mens in de veranderende organisatie Bedrijfsvoering Informatisering Automatisering Richten Bedrijfsbesturing Informatie management Management automatisering 297 Inrichten Ontwikkeling bedrijfsproduct & proces Informatie analyse en functioneel ontwerp Ontwikkeling applicaties, infrastructuur & aut.processen Verrichten Bedrijfsuitvoering Functionele ondersteuning Service en gegevens Desk beheer Uitvoering automatisering Vraag Aanbod Figuur 3 Plaatsing van de Service Desk in het 9-vlaksmodel Bij het maken van een stap in de richting van de business zou de Service Desk een cruciale rol hebben. Op operationeel niveau - 'verrichten' - vervult de Service Desk bij uitstek het contact met interne klanten (in het 9- vlaksmodel de bedrijfsvoering). Reden genoeg om te streven naar een (veel) beter functionerende Service Desk. Toepassing Helder Werken De Service Desk werd gezien als een casus om te toetsen hoe Helder Werken concreet kan worden gemaakt, met als resultaat betere dienstverlening aan klanten (in dit geval de interne Interpolis-medewerkers). Met andere woorden: practice what you preach. Een belangrijk uitgangspunt van Helder Werken is dat alle medewerkers van het bedrijf zoveel mogelijk onafhankelijk van tijd en plaats moeten kunnen werken. De ICT moet daarvoor zorgen. Daarnaast staan mens en organisatie centraal. Echtheid, openheid, initiatief en een inspirerende werkomgeving zijn belangrijk. Het was dus tijd om Helder Werken consequent en concreet toe te passen op de Service Desk. ACCEPTATIE VAN NOODZAAK TOT VERANDEREN De klant had tot twee jaar geleden een slechte indruk van de prestaties van Concern ICT, hun ICT-divisie. Voor een deel was dit het gevolg van onvoldoende service van de Service Desk. De klant zag dus de noodzaak tot veranderen in. Concern ICT kreeg veelvuldig signalen vanuit de business dat klanten ontevreden waren. Daarnaast was er de ambitie om zich meer met de vraag naar informatievoorziening bezig te houden. Redenen te over om orde op zaken te stellen bij de Service Desk. Vanuit het team van de Service Desk zelf kwam ook de roep tot veranderen. Ontevreden klanten waren niet bevorderlijk voor sfeer en motivatie. Daarnaast werd er weinig teamverband ervaren. De een wist van de ander niet wat hij deed of kon. Slecht teamverband had negatieve invloed op resultaten en klantgerichtheid. Zoals eerder gesteld was er sprake van een neerwaartse spiraal en veranderingen waren onvermijdelijk. Dat was voor iedereen duidelijk. PRINCIPIËLE KEUZEN IN VERBAND MET DE BEOOGDE VERANDERIN- GEN Mensen-team-resultaten Belangrijk principe voor de beoogde veranderingen was Helder Werken. Dat betekende dat gemotiveerde mensen die ruimte hebben voor eigen initiatief en die open communiceren in teamverband, maximale resultaten zouden leveren. De aanpak zou dus gecon- IT Service Management best practices, deel 3

6 Mensen Team Resultaten 298 Meetbaar Figuur 4 Mensen --> Team --> Resultaten centreerd worden op de mensen en het team, met als verwachting dat resultaten meetbaar en duurzaam zouden verbeteren (zie afbeelding 4). De gedachte achter deze aanpak is dat de mensen zelf het veranderingsproces moeten Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk Veranderen is een machtsspel gericht op haalbare oplossingen rationeel te ontwerpen en implementeren een ruilexercitie met mensen mensen motiveren om te willen leren met elkaar en van elkaar energie losmaken Kernbegrippen Belangen, partijen, actoren, standpunten, win-winsituaties Plan, organiseer, resultaatgericht, stappenplan, complexiteit beheersen Managementstijl, personeelssamenstelling, competenties, belonen, motiveren Bewust onbekwaam maken, leervermogen, leersituaties Crisis als kans, blokkades wegnemen, dynamiseren Het ideaal Nastreven van overkoepelende belangen; de haalbare oplossing De wereld is maakbaar en planbaar; de beste concrete oplossing Juiste fit tussen organisatiedoelen en individuele doelen; een motiverende oplossing Lerende organisatie: met iedereen, over alles, alijd; een oplossing die mensen zichzelf eigen maken Spontane evolutie; de kunst van het niethandelen Figuur Veranderstrategieën volgens De Caluwé en Vermaak De valkuil Luchtfietserij; machtsstrijd ( loose - loose ) Over mensen heen walsen; irrationele aspecten negeren Zachte heelmeesters; negeren van machtsspel; verstikken van het individu Ontkennen dat niet iedereen alles kan of wil leren; geen prioritering; gebrek aan acties Laissez faire ; de medewerker opzadelen met zelfsturing Het resultaat Onbekend en verschuivend Vooraf omschreven en gegarandeerd Vooraf bedacht, maar niet gegarandeerd Vooraf geschetst, maar niet gegarandeerd Onvoorspelbaar ( de weg is de herberg ) Aanpak Alliantievorming; arbitrage; bemiddeling; topstructurering; onderhandelen; opvattingen afdwingen Projectmatig werken; vergaderprocedures; voortgangsmeting Beoordelen en belonen; sociale activiteiten; loopbaanplannen Opleidingstrajecten; gaming; coaching; intervisie; teambuilding Zelfsturende teams; persoonlijke groei

7 De mens in de veranderende organisatie gaan dragen. Alleen dan kan het beklijven in het team. Groendruk Daarnaast werd de principiële keuze gemaakt de verandering niet te 'managen' als een project met de gebruikelijke stuurmiddelen tijd en geld, maar als een proces dat min of meer organisch verloopt. In het model van veranderstrategieën dat door De Caluwé en Vermaak 3 is ontwikkeld (zie afbeelding ) is de gekozen aanpak in lijn met de zogenaamde groendrukstrategie. Een 'goed gemanaged' project heeft de kenmerken van een blauwdruk-veranderstrategie. De groendrukstrategie heeft ook valkuilen zoals aangegeven in het schema van afbeelding : ontkennen dat niet iedereen alles kan of wil leren, geen prioriteiten en gebrek aan acties. In de aanpak voor de Service Desk van Interpolis zijn maatregelen genomen om deze valkuilen te voorkomen. Vooral de eerste stap van het proces was hierop gericht: inventariseren van talenten en ambities van individuele medewerkers. Ook bestond het besef dat veranderingen zich altijd op meerdere vlakken tegelijk afspelen. Een groendruk -veranderingsproces gaat altijd gepaard met gebeurtenissen die meer de andere kleuren doen denken. Het plan voor het veranderingsproces De eerste actie was het aantrekken van een Service Desk manager die de Helder Werken aanpak volledig zou onderschrijven en die voldoende ervaring en persoonlijkheid zou hebben om als leider van het team én als veranderingsmanager op te treden. De geselecteerde persoon in kwestie is een van de auteurs van dit artikel. Na het vaststellen van de principes die in de vorige paragraaf zijn beschreven, is er een plan opgesteld. Uitgangspunt was - zoals beschreven - dat van individu naar team naar resultaten zou worden gewerkt, in deze volgorde en niet andersom. Rol van de leidinggevende zou vooral in het begin cruciaal zijn. De veranderingen moesten worden ingezet en daarna door de mensen en het team worden gedragen. Het proces was gericht op Service Desk medewerkers met veel potentieel (en dat hadden ze bijna allemaal). Het zijn de medewerkers die de opdracht en de mogelijkheden kregen om in zichzelf en het team te geloven, om als éénheid op te treden, om professionaliteit uit te dragen naar de rest van het bedrijf en 'last but not least' meetbaar goede resultaten te leveren. Het plan bevatte de volgende stappen: inventariseren van talenten en ambities van medewerkers; inventariseren van problemen in het functioneren van de Service Desk; verwerven van inzicht in elkaars werk; verwerven van inzicht in elkaar als persoon (en daardoor begrip); opstellen van opleidings/trainingsprogramma s (gericht op waar mensen goed in zijn) als deel van het persoonlijk ontwikkelingsplan; stellen van duidelijke regels over werk en gedrag (aanvankelijk veel verbieden); meetbaar maken van resultaten van het team en van elk individu; consequent positieve signalen geven bij resultaten; teugels laten vieren bij goede resultaten; loyaliteit creëren aan team en leider; loyaliteit stimuleren aan zichzelf op grond van persoonlijke ontwikkelingsplannen; uitdragen van motivatie en enthousiasme aan de rest van het bedrijf; uitdragen van meetbare resultaten aan de rest van het bedrijf. VOORTGANG VAN HET VERANDE- RINGSPROCES Het veranderingsproces naar een beter functionerende Service Desk ging (en gaat) continu gepaard met coaching van de leidinggevende, individueel en in teamverband. De mensen werden gestimuleerd om zelfstandig te werken en ook zelfstandig beslissingen te nemen, voorzover mogelijk binnen hun Herman de Smit, Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management praktijk IT Service Management best practices, deel 3

8 300 bevoegdheden. Ook werden mensen gestimuleerd het team en de leidinggevende te betrekken bij hun werkzaamheden en beslissingen, als zij daar behoefte aan hadden en als het nodig was. Belangrijk was het bereiken en aanhouden van een goede balans tussen zelf doen en anderen erbij betrekken. Daarnaast creëerde de leidinggevende de voorwaarden die nodig waren (en zijn) om het werk goed te doen. Zij was de facilitator voor de mensen en het team. De mensen moesten de veranderingen zelf dragen en motivatie vinden in hun werk én bij hun collega s en het team. Gedurende de veranderingen zijn nieuwe rollen gecreëerd. Twee jaar geleden was er maar één rol: medewerker Service Desk. Rekening houdend met het feit dat mensen verschillende talenten en ambities hebben zijn de volgende rollen ontstaan: kwaliteitscoördinator; incidentencoördinator; planner/supervisor (roosters, servicelevels, verlof, prestatiecijfers); escalatiecoördinator (ernstige verstoringen); deze rol is de Service Desk toebedeeld op basis van goede resultaten van team; projectcoördinator (veranderingen op de afdeling). Voortgang van de stappen Op basis van de stappen van het veranderingsproces wordt hierna de voortgang beschreven. 1. Inventariseren van talenten en ambities van medewerkers. Het bedrijf schrijft voor dat elke medewerker tenminste vier gesprekken per jaar met de leidinggevende heeft over zijn of haar functioneren en prestaties: de zogenaamde IPC (Interpolis Performance Cyclus). Dit is aangegrepen om de talenten en ambities van de medewerkers te inventariseren. In de eerste 4 maanden van het veranderingsproces werden deze gesprekken met alle medewerkers gevoerd. 2. Inventariseren van problemen in het functioneren van de Service Desk. Voor het inventariseren van problemen vanuit het perspectief van medewerkers werd ook de IPC gebruikt. Daarnaast werden door de leidinggevende vele gesprekken gevoerd met klanten, klantvertegenwoordigers en medewerkers van Concern ICT. In de eerste 4 maanden van het veranderingsproces werden alle belangrijke problemen geïnventariseerd. 3. Inzicht krijgen in elkaars werk. Vervolgens werd het Open Team programma van het bedrijf gevolgd. Dit is een werkwijze om efficiënt en effectief met elkaar samen te werken door inzicht in elkaars werk te creëren. Het Open team programma werd na 4 maanden gestart en na 10 maanden afgesloten. Doelstelling Open Team programma Het concrete doel van ieder team moet aansluiten bij de ambitie die Interpolis heeft met het programma Open team. Deze ambitie luidt: Het programma Open team stimuleert een open werkomgeving waarin medewerkers elkaar kunnen aanspreken op gedrag met als doel het gezamenlijk bereiken van uitdagende resultaten. Open team wil daarmee een werkomgeving scheppen die veiligheid biedt aan medewerkers en leidinggevenden. Zodat je elkaars gedrag kunt benoemen en bespreken. Zowel in stimulerende als in corrigerende zin. Dit vormt de basis voor een sfeer waarin we resultaten bereiken. De beoogde concrete effecten in een team zijn: Feedback op gedrag wordt mogelijk en altijd serieus genomen. Gedrag wordt bespreekbaar in een veilige omgeving, waarin ieder zich kwetsbaar kan opstellen. Er ontstaat evenwicht tussen medewerker en leidinggevende en tussen medewerkers onderling bij het benoemen van gedrag. De tijd dat je een probleem voor jezelf houdt wordt verkort.

9 De mens in de veranderende organisatie 4. Inzicht (en daardoor begrip) krijgen in elkaar als persoon. Het Open Team programma was er ook op gericht op elkaar als persoon te waarderen door elkaar beter te (leren) kennen. Ook is het belangrijk om iets van elkaars persoonlijke situatie te weten.. Opstellen van opleidings- of trainingsprogramma s (gericht op de zaken waar mensen goed in zijn) als deel van het persoonlijk ontwikkelingsplan. Voor iedere medewerker werd een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld, gericht op de eigen ambities in relatie met het doel van de Service Desk, van Concern ICT en van Interpolis. In de eerste 6 maanden werden alle persoonlijke ontwikkelingsplannen opgesteld en opgestart. 6. Stellen van duidelijke regels over werk en gedrag (aanvankelijk veel verbieden). Werkwijze en gedrag van individuele medewerkers en het gebrek aan teamverband veroorzaakten veel irritatie in het team. Daarom zijn er strikte regels ingevoerd, bijvoorbeeld over het nemen van pauzes en het overnemen van elkaars werk. Deze regels werden ook strikt gehandhaafd. Binnen een maand na het begin van het veranderingsproces zijn de regels opgesteld en ingevoerd. 7. Meetbaar maken van resultaten van het team en per individu. Het meetbaar maken van individuele resultaten werd door sommigen met de nodige argwaan bekeken. Men was bang voor de effecten van onderlinge concurrentie. Deze angst is volkomen onterecht gebleken omdat tegelijkertijd ook werd gewerkt aan meer onderling begrip. Door het meetbaar maken van individuele resultaten ontstond er juist meer samenwerking. De volgende zaken werden meetbaar gemaakt: Teruggekomen meldingen, aantal snelsluitmeldingen (afhandeling in eerste klantcontact), bereikbaarheid, afhandeltijd aan telefoon, aantal meldingen per persoon, aantal niet geregistreerde meldingen.(niet gedocumenteerde telefoontjes) en servicelevel op teamniveau. Na 8 maanden konden deze resultaten worden gemeten en gepresenteerd. 8. Consequent positieve signalen geven bij resultaten. Dit was vooral een taal van de leidinggevende. Het werd echter ook door medewerkers overgenomen naarmate het teamverband beter werd. Hiermee is direct begonnen en het blijft een continue bezigheid. 9. Bij goede resultaten teugels laten vieren. Handhaving van de eerder gestelde regels werd minder belangrijk naarmate het teamverband en de motivatie beter werd. Eigen interpretatie en afwijking van regels in bepaalde situaties werd aan het oordeel van medewerkers zelf overgelaten. Wel werd verwacht dat er altijd een goede reden was en dat dit zo nodig kon worden uitgelegd. Dit kwam de flexibiliteit van het team ten goede. Na 8 maanden konden de tegels worden gevierd. 10. Loyaliteit creëren aan team en leider. Loyaliteit en dus vertrouwen in elkaar moet aan de basis staan van het hele veranderingsproces. 11. Loyaliteit stimuleren aan zichzelf op grond van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Vooral het opstellen van de persoonlijke ontwikkelingsplannen dwong iedere medewerker, maar ook de leidinggevende, ertoe goed na te denken over talenten en ambities. Keuzen maken over wat men wel en wat men niet kan en wil is belangrijk. Loyaliteit aan die keuzen werd zeer op prijs gesteld. Vanaf 6 maanden, na het opstellen van de persoonlijke ontwikkelingsplannen werd deze lijn ingezet. 12. Uitdragen van motivatie en enthousiasme aan de rest van het bedrijf. Verschillende initiatieven werden gestart om de PR binnen het bedrijf te verzorgen. De postercampagne trok veel aandacht. Zie poster in figuur 6. Maar ook het meedoen aan de ICT Service Desk Award, 301 IT Service Management best practices, deel 3

10 302 waarover verder in dit artikel meer, droeg bij aan de positieve beeldvorming. Echter, het belangrijkste is het persoonlijk contact van de medewerkers met de klant zelf: een klantgerichte, open, positieve en professionele opstelling. Na 10 maanden was de Service Desk toe aan positieve PR. 13. Uitdragen van meetbare resultaten aan de rest van het bedrijf. De meetbare resultaten liegen er niet om. Die zijn positief en vormen een krachtige illustratie van het succes van de aanpak. Verderop in dit artikel worden een aantal van de cijfers gepresenteerd. Natuurlijk zorgt de leiding van de Service Desk ervoor dat de cijfers bekend worden bij klantvertegenwoordigers en Concern IT. Postercampagne Voor de postercampagne van de Service Desk zijn de medewerkers zelf als fotomodellen gevraagd. De campagne is gericht op de interne Interpolis-organisatie. Zie figuur 6. RESULTATEN (VERBETERINGEN) Na een jaar kon worden geconstateerd er een hecht team was ontstaan dat gemotiveerd was om Concern ICT (en dus niet alleen zichzelf) op de kaart te zetten. De meetbare resultaten logen er niet om. Meer dan 80% van alle calls werden binnen 1 seconden opgepakt. Het oplossend vermogen in het eerste klantcontact was opgelopen tot meer dan 70% van de calls. Bovendien was het aantal teruggestuurde calls vanuit de tweede lijn verminderd met 74%. De Service Desk wordt nu in een veel eerder stadium betrokken bij het in productie nemen van nieuwe diensten van Concern ICT. De Service Desk wordt veel serieuzer genomen, wat onder andere blijkt uit de plaatsing van de escalatiemanager van Concern ICT bij de Service Desk. Bijna alle verbeteringen waren terug te voeren op meer motivatie, een hechter team en een groter verantwoordelijkheidbesef. Ook als het gaat om de groei in kennis die in de betreffende periode werd bereikt. Gemotiveerde mensen zijn nieuwsgieriger, leren meer tijdens de uitoefening van hun werk en vragen ook zelf om trainingen. Ze werken meer gestructureerd en zijn bereid om in de schoenen van klant of collega te gaan staan. Een neveneffect is dat mensen ambitie krijgen om verder te groeien, bijvoorbeeld door een Masters Training IT Server Manager te gaan volgen. De consequentie hiervan, namelijk dat mensen vertrekken naar andere afdelingen omdat ze zeer gewaardeerd worden, wordt gezien als positief voor de ICT Service Desk. Figuur 6 Interne postercampagne Service Desk Meetbare resultaten Een aantal resultaten zijn vermeldenswaard. In november 2004 werden 3,6% van de binnen gekomen meldingen foutief geregistreerd. Dit percentage is in november 200 gedaald naar 1,27%, dat onder de norm van 1,% ligt. Zie afbeelding 7. Figuur 8 geeft weer dat de werklast bij de Service Desk gestegen is. De werklast is een optelsom van alle calls, mails en webmeldingen die de Service Desk behandelt. Opval-

11 4 De mens in de veranderende organisatie g g g g % 3, 3 2, 2 1, 1 0, Nov 04 fgm 3,6 Norm 1, Nov 0 1,27 1, Figuur 7 Foutief geregistreerde meldingen (fgm) Workload 2419 Geregistreerd Figuur 8 Workload Service Desk Percentage 4 3, 3 2, 2 1, 1 0, 0 Nov 04 Oplossend vermogen 60 Norm 6 Nov Figuur 9 Oplossend vermogen bij eerste klantencontact lender is dat het aantal meldingen dat is geregistreerd, in verhouding tot het aanbod flink is gestegen. De aantallen zijn geteld over het hele jaar. Figuur 9 geeft de stijging van het oplossend vermogen weer. De Service Desk heeft een flinke stijging van 14% weten te realiseren en is daarmee boven de gestelde norm van 6% beland. IT Service Management best practices, deel 3

12 304 Medewerkerstevredenheid In de jaren 2003, 2004 en 200 zijn er Medewerker Tevredenheid Onderzoeken (MTO s) gedaan op basis van een tiental onderwerpen. Op elk van deze onderwerpen mochten de Service Desk medewerkers een score geven op de schaal van 1 tot 10. Opvallend is dat vrijwel elk onderwerp een constant opgaande lijn vertoont. De onderwerpen zijn: balans inspiratie openheid kansen & uitdagingen vrijheid inspirerend werken bevestiging & waardering loon & beoordeling klantgerichtheid loyaliteit Plaats, rol en imago Het succes van het veranderingsproces van de ICT Service Desk begint zich af te tekenen. Het positieve effect op het functioneren van de ICT wordt erkend door business en ICT-directie. Ook organisatorisch wordt de ICT Service Desk beter gepositioneerd. Een kortere lijn naar de directie van Concern ICT is meer in overeenstemming met de verworven status als 'single point of contact'. Service Desk Forum Op 14 en 1 september 200 werd het ServiceDesk Forum gehouden waar de Interpolis Service Desk als een van de drie genomineerde Service Desks aan deelnam. Uit de genomineerden zou er een winnaar worden gekozen die zich "Winnaar IIR ServiceDesk Award 200" zou mogen noemen. Aan de nominatie ging een selectie vooraf die werd uitgevoerd door een jury van deskundigen uit het werkveld. Tijdens een bedrijfsbezoek van ruim 2 uur vormde de jury zich ter plekke een beeld van de kwaliteit van de genomineerden servicedesks. Na de selectieprocedure heeft de jury de 9 Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) 8 Score (schaal 1-10) Balans Inspiratie Openheid Kansen & Uitdagingen Vrijheid Inspirerend werken Bevestiging & Waardering Loon & Beoordeling Klantgerichtheid Loyaliteit Figuur 10 Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) MTO onderwerp 4 Het Service Desk Forum wordt georganiseerd door het Institute for International Research (IIR). De jury bestond uit voorzitter Harrie Kisters, Associate Director Gartner Nederland, Ellen Hage, Businessunit Manager Service Desk Defensie (winnaar 2004) en Daniel van Burk, Voorzitter Afdeling Beheer NGI

13 De mens in de veranderende organisatie servicedesks van BT, Interpolis en Vendex KBB IT Services voor de IIR ServiceDesk Award genomineerd. Helaas kwam Interpolis een half puntje tekort om winnaar te worden en sleepte de Service Desk van Vendex KBB IT Services de award in de wacht. Het proces van verandering en verbetering is echter nog niet af. Voor het team van de Service Desk van Interpolis is de nominatie alleen al een enorme stimulans om door te gaan. Bovendien zet het de Service Desk op de kaart, binnen en buiten Interpolis. CONCLUSIES EN LEERPUNTEN De aanpak volgens een groendruk-veranderstrategie blijkt te werken voor de Service Desk van Interpolis: mensen motiveren om te willen leren en om met elkaar en van elkaar te willen leren. De opzet om verbetering te laten beklijven door een aanpak gericht op de mensen en het team blijkt succesvol te zijn. Resultaten van de Service Desk worden objectief meetbaar beter. Het belangrijkste leerpunt van dit verandertraject is dat bij een Service Desk organisatie waar klantcontacten belangrijk zijn een veranderstrategie vooral gericht moet zijn op mensen in teamverband, zonder de noodzakelijke deskundigheid van de individuele medewerkers uit het oog te verliezen. Deze mensen moeten namelijk de perceptie van de klant positief beïnvloeden en dat kan alleen maar als ze gemotiveerd en deskundig zijn én goed samenwerken. Een ander leerpunt is dat veranderingen in de prestaties van een Service Desk organisatie, grote invloed heeft op de waardering door klanten van de prestaties van ICT binnen een bedrijf Het resultaat is echter zeer motiverend voor de mensen in het team en goed voor Interpolis als bedrijf. Begin jaren tachtig begon Jan Bouman als adviseur in de ICT. Hij is werkzaam bij Inter Access en houdt zich bezig met koppelen van bedrijfsvraag aan ICT-aanbod. Pauline Burer is Manager Service Desk Concern ICT van Interpolis. Na diverse adviesrollen is zij nu enkele jaren werkzaam als lijnmanager. Haar expertisegebieden zijn vooral ICT Service Management en HRM. LITERATUUR Interpolis, Brochure Helder Werken, fotografie Scagliola / Brakkee, kijk_op_werken.asp#. Maes, Rik, Reconsidering Information Management through a Generic Framework, PrimaVera Working Papers Series 99-1, Universiteit van Amsterdam, September 1999, Maes, Rik, Daan Rijsenbij, Onno Truijens en Hans Goedvolk, Redefining business - IT alignment through a unified framework, PrimaVera Working Papers Series , Universiteit van Amsterdam, Juni 2000, Smit, Herman de, Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management praktijk, IT Beheer Jaarboek 2002, pag , ten Hagen & Stam, Den Haag 2002, ISBN Voor het team van de Service Desk van Interpolis zijn de afgelopen twee jaren een periode van 'zinderende' ervaringen geweest. Uiteindelijk heeft het geleid tot waardering binnen en buiten het concern. Het eerste jaar was moeilijk, zeker als de teugels strak aangetrokken moesten worden. IT Service Management best practices, deel 3

14

Veranderen/verandering

Veranderen/verandering VERANDEREN IN KLEUR Veranderen/verandering Noteer even voor jezelf je eigen definitie van veranderen/verandering. Daarna gaan we de definities met elkaar vergelijken/bespreken 1 4 H O L E 1 d Geeldruk

Nadere informatie

Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen

Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk 1 Er verandert iets als je: De belangen van de belangrijkste spelers bij

Nadere informatie

Onderwijsontwikkeling met ict in de bve

Onderwijsontwikkeling met ict in de bve Onderwijsontwikkeling met ict in de bve VOR themaconferentie 25-11-04 Marijke Kral, HAN Dana Uerz, ITS Nico van Kessel, ITS Forum: Ammir Farokhi, Friesland College Peter Hettema, ROC Landstede Jan-Pieter

Nadere informatie

7 november 2007, Jaarbeurs Utrecht Inleiding 10.35 11.00u, onder de titel: Organisatieculturen Samenwerken is als zingen in een koor: je moet je

7 november 2007, Jaarbeurs Utrecht Inleiding 10.35 11.00u, onder de titel: Organisatieculturen Samenwerken is als zingen in een koor: je moet je 7 november 2007, Jaarbeurs Utrecht Inleiding 10.35 11.00u, onder de titel: Organisatieculturen Samenwerken is als zingen in een koor: je moet je eigen partij voluit zingen, maar het gaat er om hoe het

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Interne Communicatie. Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 04 SHEET 1

Interne Communicatie. Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 04 SHEET 1 Interne Communicatie Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 04 SHEET 1 Programma vandaag Mededelingen 1. N@tschool 2. controle (volgende wk: inzage opdr. portfolio) Theoriecollege:start met strategie

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Hoe werkt de gesprekkencyclus in de praktijk? Een update van ons onderzoek naar ervaringen en verbeterpunten van de gesprekkencyclus.

Hoe werkt de gesprekkencyclus in de praktijk? Een update van ons onderzoek naar ervaringen en verbeterpunten van de gesprekkencyclus. Hoe werkt de gesprekkencyclus in de praktijk? Een update van ons onderzoek naar ervaringen en verbeterpunten van de gesprekkencyclus. In ons onderzoek naar de gesprekkencyclus zijn we gestart met de vraag:

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1 Bijlage 1 Opleidingen binnen de Gemeente Leiden Zoals in het strategisch HRM plan staat aangegeven zijn opleidingen één van de belangrijkste middelen om met onze medewerkers de organisatiedoelen te kunnen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Persoonlijke stijl van veranderen

Persoonlijke stijl van veranderen Persoonlijke stijl van veranderen In het kleurenprofiel kun je zien hoe je scoort op de vijf veranderkleuren. Je kunt je score vergelijken ten opzichte van de gemiddelde score in Nederland, gebaseerd op

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie INLEIDING Procesmanagement dient bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen zoals HRM en Finance bijdragen aan de organisatiedoelen. Procesmanagement, ook procesgericht werken genoemd, maakt iets bestuurbaar

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. Ieder mens

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Rapportage enquête professioneel samenwerken in de professionele onderwijsorganisatie. Auteur Dr. Paul van Deursen. Datum 31 september 2011

Rapportage enquête professioneel samenwerken in de professionele onderwijsorganisatie. Auteur Dr. Paul van Deursen. Datum 31 september 2011 Auteur Dr. Paul van Deursen Datum 31 september 2011 Rapportage enquête professioneel samenwerken in de professionele onderwijsorganisatie 1 Inleiding Om de omslag van onderwijs- naar kennisorganisatie

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Competenties & Change Management. 02 december 2010 Jørgen Bergwerff

Competenties & Change Management. 02 december 2010 Jørgen Bergwerff Competenties & Change Management 02 december 2010 Jørgen Bergwerff Competentie ontwikkeling in Inkoop 2 Agenda Benefit Business Class Competentie ontwikkeling Moderne Inkoper Conclusie 3 Benefit Business

Nadere informatie

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011 Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional Voorschoten, 12 oktober 2011 Even voorstellen Management Consultancy Training & Coaching Powered by Nederland wordt koploper in logistiek! Voor logistiek

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een groot

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Kleurendenken en verandering. Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

Kleurendenken en verandering. Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Kleurendenken en verandering Families van theorieën Mensen ageren vanuit belangen (socio-politieke overtuiging) Mensen ageren vanuit verstandelijke overtuigingen (rationeel empirische overtuiging) Mensen

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Investors in People Werken met De Standaard

Investors in People Werken met De Standaard Investors in People Werken met De Standaard Praktische toelichting op de principes, indicatoren en bewijzen van de Investors in People -Standaard Plannen Uitvoeren Beoordelen Opbouw van de IiP-Standaard

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Toepassing en het effect van coaching. NVP Commissie Coaching. Resultaten enquête over coaching. April 2007. In opdracht van:

Toepassing en het effect van coaching. NVP Commissie Coaching. Resultaten enquête over coaching. April 2007. In opdracht van: Toepassing en het effect van coaching NVP Commissie ing Resultaten enquête over coaching April 2007 In opdracht van: Doel van het onderzoek 1. Een indruk te krijgen van de algehele beeldvorming rond coaching

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie