thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "thomas more hogeschool Leiderschapsacademie"

Transcriptie

1 thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

2 Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Thomas More Hogeschool. Uitgegeven door: Thomas More Hogeschool Eindredactie: Nyree Schipper (Thomas More Hogeschool), Robert Mentink (Thomas More Leiderschapsacademie) Vormgeving: Graaf Lakerveld Vormgeving, Culemborg Fotografie: Stockphoto fotolia: p.1, p.6

3 Thomas More Leiderschapsacademie De Thomas More leiderschapsacademie richt zich op (aspirant) leidinggevenden in het onderwijs die hun vakmanschap willen ontwikkelen en verdiepen. Leidinggevenden die het verschil maken voor leerlingen Onze ambitie is om leidinggevenden op te leiden die in de praktijk het verschil weten te maken voor alle leerlingen. Voor ons zijn dat in ieder geval leiders: die hun handelen continu toetsen aan de waarde ervan voor het primaire proces; die mensen in de school in staat stellen om het beste in zichzelf naar boven te halen; die mensen stimuleren om hun vakmanschap continue en in verbinding met collega s te ontwikkelen; die een brede en kritische kijk hebben op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de omgeving en dat kunnen vertalen naar betekenis voor het onderwijs; die integraal kunnen sturen doordat ze daar de kennis en vaardigheden voor hebben; die in balans zijn en die de stevigheid hebben om complexe situaties aan te kunnen; die een goede timing hebben wat betreft nabijheid (persoonlijk zijn) en afstand (processen overzien). Onze opleidingen Onze opleidingen, programma s en maatwerk kennen een stevige basis van kennis en vaardigheden, waarbij we continu de koppeling maken met de eigen onderwijspraktijk. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen en kritisch beschouwen en bijstellen van een persoonlijke leiderschapsstijl passend in de huidige en toekomstige onderwijsomgeving. In onze opleidingsfilosofie ontwikkelen professionele en persoonlijke ontwikkeling zich hand in hand. Leiderschap is persoonlijk, daar is geen ontkomen aan. De kern van onze academie is de opleiding Leidinggeven aan schoolontwikkeling. Deze opleiding heeft een duur van twee jaren. Het eerste jaar leidt op tot leidinggevende basisbekwaam en geeft recht op registratie als middenmanager PO. Het tweede jaar leidt op tot schoolleider vakbekwaam en geeft recht op registratie als directeur PO. Hiernaast verzorgen we een oriëntatie op leiderschap en maatwerktrajecten voor leiderschapsontwikkeling. In deze maatwerktrajecten stellen we in co-creatie met de opdrachtgever(s) het programma samen. Onze Leerlijnen De opleidingen van de Thomas More Leiderschapsacademie bestaan uit drie leerlijnen. Deze leerlijnen zijn gebaseerd op onderzoek over effectief leiderschap in het onderwijs. De leerlijnen zijn: Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling: over visie, de invloed van de omgeving en over onderwijs nu en in de toekomst. Managen van de onderwijsorganisatie: over het zorgen voor een soepel draaiende organisatie als voorwaarde voor de kwaliteit van het primaire proces. Leidinggeven aan professionals: over het creëren van een professionele leergemeenschap en een onderzoekmatige cultuur in de school. Leidinggeven en managen van de school gebeurt in onze visie altijd vanuit een combinatie van persoonlijk en onderzoeksmatig leiderschap. Om effectief te zijn dient de leidinggevende zich als persoon te ontwikkelen. Hierbij gaat het o.a. over leiderschapskennis en -vaardigheden, reflectief vermogen en ethisch bewustzijn. Voor een hedendaagse leidinggevende is ook een onderzoeksmatige houding en het kunnen beschikken over onderzoeksvaardigheden onmisbaar. Persoonlijk en onderzoeksmatig leiderschap vormen de basis voor alle leerlijnen. In de leerlijnen maken we een duidelijke koppeling naar de beroepsstandaard voor leidinggevenden in het onderwijs (Schoolleidersregister PO) die bestaat uit de Thomas more leiderschapsacademie 3

4 Figuur 1 Onze Leerlijnen Managen van de onderwijsorganisatie Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling Persoonlijk leiderschap en Onderzoeksmatig leiderschap Leidinggeven aan professionals 4 Thomas more leiderschapsacademie

5 volgende vijf competenties: 1 Visie-gestuurd werken 2 In relatie staan tot de omgeving 3 Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit onderwijskundige gerichtheid 4 Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerken en onderzoeken op alle niveaus 5 Hogere orde denken. Visie op opleiden en leren We leiden op vanuit de basisveronderstelling dat leidinggevenden in het onderwijs professioneel gedrag willen vertonen en hun eigen beroepsethiek en moraliteit voortdurend evalueren en ontwikkelen door deze gevraagd en ongevraagd te delen met anderen en daarop te reflecteren. Dit mag u overigens ook van de opleiders van de Thomas More Leiderschapsacademie verwachten. Belangrijk in het leerproces is de voortdurende verbinding die wordt gelegd tussen de theorie en de praktijk van de leidinggevende. Op de opleidingsdagen wordt dit leerproces vormgegeven aan de hand van de principes van het collectief leren. Door met elkaar in gesprek te gaan over theorieën, praktijkkennis, ervaringen en principes, ontstaan door de interactie met elkaar nieuwe principes die de voedingsbodem zijn voor nieuwe inzichten en nieuwe betekenisgevingen over de werkelijkheid. Feedback geven en krijgen op gedrag zowel in de opleidingsgroep als in de praktijk horen hier ook bij. We maken gebruik van activerende didactiek. Dit betekent dat we vragen de theorie vooraf te bestuderen en/of praktijkopdrachten te doen, zodat op de dagen zelf ruimte is voor een interactief proces aan de hand van verschillende werkvormen waarin ruimte is om met elkaar nieuwe kennis en vaardigheden te leren. De opleidingsgroep is ook een plek om opdrachten aan elkaar te presenteren en vaardigheden te oefenen, zodat vormen van peer learning ontstaan. Meer informatie Nieuwsgiering geworden? Vragen over ons aanbod en/of onze manier van werken? Praktische vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Robert Mentink, managing partner en opleider TML-TMH, tel: Marijke Nederkoorn-Bajema, opleider TML-TMH, tel: Thomas more leiderschapsacademie 5

6 6 Thomas more leiderschapsacademie

7 Oriëntatie op schoolleiderschap Deze opleiding is bedoeld voor ambitieuze leerkrachten die willen verkennen of ze kunnen en willen doorgroeien naar een leidinggevende functie in het onderwijs. Omschrijving In oriëntatie op schoolleiderschap maken deelnemers kennis met de belangrijkste aspecten van het vak schoolleider, krijgen ze zicht op welke kwaliteiten nodig zijn voor een functie van leidinggevende in het onderwijs en krijgen ze inzicht in hun eigen (potentiele) leiderschapscapaciteiten. Schoolleiderschap: Wat is het? Zou ik het kunnen? Wil ik het? Intake Er vindt voorafgaand aan de bijeenkomsten een intakegesprek plaats met de opleider. Deelnemers maken ter voorbereiding op de eerste dag een online profieltest managementdrives. Opleidingsdagen Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten van een dag waarin de volgende leerlijnen centraal staan: Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling en persoonlijk leiderschap over visies op leren en ontwikkelen en de invloed van de omgeving van de school. persoonlijk: Wat neem ik mee in mijn leiderschap? Over biografisch perspectief en communicatie vanuit de positie als leidinggevende. Managen van de onderwijsorganisatie Over het inrichten van de schoolorganisatie en het sturen in cultuur. Leidinggeven aan professionals en onderzoeksmatig leiderschap Over de professionele leergemeenschap en de geheimen van teams. over het verschil tussen vragen en antwoorden en het verschil tussen feiten en veronderstellingen. Eindpresentatie Tijdens de oriëntatie houden deelnemers een portfolio bij met opgedane ervaringen, kennis en inzichten en korte praktijkopdrachten. In een eindpresentatie worden kennis en inzichten gepresenteerd en geven deelnemers onderbouwd antwoord op de vraag: Schoolleiderschap, zou ik het kunnen en wil ik het? Doel Na afloop van de oriëntatie heeft de deelnemer inzicht in de mate waarin hij of zij beschikt over kwaliteiten en competenties die nodig zijn voor een leidinggevende positie in het onderwijs. Doelgroep Ambitieuze leerkrachten die interesse hebben in een leidinggevende functie in het onderwijs en/of leerkrachten die hun leidinggevende kennis en vaardigheden willen ontwikkelen. Inhoud Er wordt tijdens de opleidingsdagen in verschillende werkvormen gewerkt aan kennis, reflectie, inzichten en vaardigheden. Dit gebeurt vanuit een voortdurende pendel tussen theorie en praktijk. Studiebelasting De totale studiebelasting bedraagt 168 uren (6 ECTS): zes opleidingsdagen van 9.15 tot uur, korte praktijkopdrachten en voorbereiding voor de bijeenkomsten waaronder het bestuderen van literatuur. Kosten 1750 euro. Nader te bepalen bij In Company. MEER INformatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Robert Mentink, managing partner en opleider TML-TMH, tel: Marijke Nederkoorn-Bajema, opleider TML-TMH, tel: Thomas more leiderschapsacademie 7

8 Leidinggeven aan schoolontwikkeling I (basisbekwaam schoolleider) De opleiding Leidinggeven aan schoolontwikkeling I (LAS I) staat open voor aspirant, beginnende en ervaren leidinggevenden in het onderwijs met sturingsruimte, die hun professionaliteit als leidinggevende verder willen ontwikkelen. De opleiding beoogt een duurzame ontwikkeling in gang te zetten voor zowel de leidinggevende als voor de school van de leidinggevende. Omschrijving De basis van de opleiding bestaat uit drie leerlijnen die in verbinding staan met de vijf competenties voor leidinggevenden in het onderwijs: visie-gestuurd werken, in relatie staan tot de omgeving, vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit onderwijskundige gerichtheid, hanteren van strategieën t.b.v. samenwerken en onderzoeken op alle niveaus en hogere orde denken. Intake Er vindt voorafgaand aan de opleiding een intakegesprek plaats met de opleider. In het intakegesprek komen zaken aan de orde als werkervaring, motivatie, studiemogelijkheden, competenties en persoonlijke doelen. Opleidingsdagen en leerlijnen De opleiding bestaat uit vijftien bijeenkomsten van een dag (inclusief een tweedaagse). De opleiding is opgebouwd uit de volgende leerlijnen (met doelen): Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling Het kennen en beïnvloeden van de omgeving en het vanuit visie op de leren en ontwikkelen en visie op de toekomst, richting geven aan ontwikkeling van het onderwijs. Managen van de onderwijsorganisatie Het kunnen sturen in alle domeinen (structuur/cultuur, onderwijs organisatie en pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten) met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het primaire proces. Leidinggeven aan professionals Het ontwikkelen van een onderzoeksmatige houding en een onderzoeksmatige cultuur in de school. Het kunnen creëren van een professionele leergemeenschap in de school. Ontwikkeling van persoonlijk en onderzoeksmatig leiderschap is geïntegreerd in de drie leerlijnen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een eigen leiderschapsstijl vanuit zelfkennis en kennis van leiderschap, het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en het ontwikkelen van een kritische houding onderbouwd vanuit wetenschappelijke inzichten- ten aanzien van ontwikkelingen in het onderwijs. Diplomering Iedere leerlijn wordt afgesloten met een opdracht waarin de deelnemer aantoonbaar kennis en inzichten vanuit praktijk en theorie integreert en bewijslast levert voor de beheersing van de schoolleiderscompetenties op basisbekwaam niveau. Daarnaast zijn er opdrachten die aan voorwaarden moeten voldoen en is tenminste 80% aanwezigheid bij de opleidingsdagen vereist. Doel Deelnemers beschikken aan het einde van de opleiding aantoonbaar over de competenties voor schoolleider op basisbekwaam niveau. Het getuigschrift verschaft toegang tot Leidinggeven aan schoolontwikkeling II, de opleiding die leidinggevenden opleidt tot vakbekwaam niveau. Doelgroep Aspirant, beginnende en ervaren leidinggevenden in het onderwijs met sturingsruimte in de dagelijkse praktijk, die hun professionaliteit als leidinggevende verder willen ontwikkelen. Inhoud De opleiding Leidinggeven aan schoolontwikkeling is concentrisch van opbouw. In het eerste (basisbekwaam) als het tweede jaar (vakbekwaam) komen dezelfde leerlijnen aan bod. In het tweede jaar neemt de complexiteit toe en vindt verdere verdieping plaats op de inhoud van de leerlijnen. Er wordt tijdens de opleidingsdagen in verschillende werkvormen gewerkt aan kennis, 8 Thomas more leiderschapsacademie

9 reflectie, inzichten en vaardigheden. Dit gebeurt vanuit een voortdurende pendel tussen theorie en praktijk. Gedurende de opleiding worden gastsprekers uitgenodigd die verschillende thema s belichten vanuit hun (wetenschappelijke) deskundigheid. Studiebelasting De totale studiebelasting bedraagt 420 uren (15 ECTS), bestaande uit: een intakegesprek, 15 opleidingsdagen van 9.15 tot uur, het voorbereiden voor de bijeenkomsten, het bestuderen van literatuur en het maken van opdrachten. De gemiddelde studielast van deze opleiding is per week inclusief contacttijd 10 uur. MEER INformatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Robert Mentink, managing partner en opleider TML-TMH, tel: Marijke Nederkoorn-Bajema, opleider TML-TMH, tel: Kosten 4950 euro. Nader te bepalen bij In Company. Locatie Bijeenkomsten vinden plaats op de Thomas More Hogeschool en elders in het land. Cursusdata Opleidingsdagen gespreid over het schooljaar. Bijzonderheden Certificering Thomas more leiderschapsacademie 9

10 Leidinggeven aan schoolontwikkeling II (vakbekwaam schoolleider) De opleiding Leidinggeven aan schoolontwikkeling II (LAS II) staat open voor leidinggevenden in het onderwijs met sturingsruimte die aantoonbaar over de competenties basisbekwaam schoolleider beschikken. De opleiding beoogt een duurzame ontwikkeling in gang te zetten voor zowel de leidinggevende als voor de school van de leidinggevende. Omschrijving De basis van de opleiding bestaat uit drie leerlijnen die in verbinding staan met de vijf competenties voor leidinggevenden in het onderwijs: visie-gestuurd werken, in relatie staan tot de omgeving, vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit onderwijskundige gerichtheid, hanteren van strategieën t.b.v. samenwerken en onderzoeken op alle niveaus en hogere orde denken. Intake Er vindt voorafgaand aan de opleiding een intakegesprek plaats met de opleider. In het intakegesprek komen zaken aan de orde als werkervaring, motivatie, studiemogelijkheden, competenties en persoonlijke doelen. Opleidingsdagen en leerlijnen De opleiding bestaat uit vijftien bijeenkomsten van een dag (inclusief een tweedaagse). De opleiding is opgebouwd uit de volgende leerlijnen (met doelen): Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling Het kennen en beïnvloeden van de omgeving en het vanuit visie op de leren en ontwikkelen en visie op de toekomst, richting geven aan ontwikkeling van het onderwijs. Managen van de onderwijsorganisatie Het kunnen sturen in alle domeinen (structuur/cultuur, onderwijs organisatie en pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten) met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het primaire proces. Leidinggeven aan professionals Het ontwikkelen van een onderzoeksmatige houding en een onderzoeksmatige cultuur in de school. Het kunnen creëren van een professionele leergemeenschap met gedeeld leiderschap in de school. Ontwikkeling van persoonlijk en onderzoeksmatig leiderschap is geïntegreerd in de drie leerlijnen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een eigen leiderschapsstijl vanuit zelfkennis en kennis van leiderschap, het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en het ontwikkelen van een kritische houding onderbouwd vanuit wetenschappelijke inzichten- ten aanzien van ontwikkelingen in het onderwijs. In LAS II doen deelnemers een beperkt praktijkonderzoek. Diplomering Iedere leerlijn wordt afgesloten met een opdracht waarin de deelnemer aantoonbaar kennis en inzichten vanuit praktijk en theorie integreert en bewijslast levert voor de beheersing van de schoolleiderscompetenties op vakbekwaam niveau (schoolleidersregister). Daarnaast zijn er opdrachten die aan voorwaarden moeten worden voldaan en is tenminste 80% aanwezigheid bij de opleidingsdagen vereist. Doel Deelnemers beschikken aan het einde van de opleiding aantoonbaar over de competenties voor schoolleider op vakbekwaam niveau. Doelgroep Leidinggevenden in het onderwijs met sturingsruimte in de dagelijkse praktijk, die hun professionaliteit als leidinggevende verder willen ontwikkelen en aantoonbaar over de competenties basisbekwaam schoolleider beschikken. Inhoud De opleiding Leidinggeven aan schoolontwikkeling is concentrisch van opbouw. In het eerste (basisbekwaam) en het tweede jaar (vakbekwaam) komen dezelfde leerlijnen aan bod. In dit tweede jaar neemt de complexiteit toe en vindt verdere verdieping plaats op de inhoud van de leerlijnen. Er 10 Thomas more leiderschapsacademie

11 wordt tijdens de opleidingsdagen in verschillende werkvormen gewerkt aan kennis, reflectie, inzichten en vaardigheden. Dit gebeurt vanuit een voortdurende pendel tussen theorie en praktijk. Gedurende de opleiding worden gastsprekers uitgenodigd die verschillende thema s belichten vanuit hun (wetenschappelijke) deskundigheid. Studiebelasting De totale studiebelasting bedraagt 420 uren (15 ECTS), bestaande uit: een intakegesprek, 15 opleidingsdagen van 9.15 tot uur, het voorbereiden voor de bijeenkomsten, het bestuderen van literatuur en het maken van opdrachten. De gemiddelde studielast van deze opleiding is per week inclusief contacttijd 10 uur. Bijzonderheden Certificering MEER INformatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Robert Mentink, managing partner en opleider TML-TMH, tel: Marijke Nederkoorn-Bajema, opleider TML-TMH, tel: Kosten 4950 euro. Nader te bepalen bij In Company. Locatie Bijeenkomsten vinden plaats op de Thomas More Hogeschool en elders in het land. Cursusdata Opleidingsdagen gespreid over het schooljaar. Thomas more leiderschapsacademie 11

12 Thomas More Hogeschool Stationssingel HJ Rotterdam +31(0)

Leermodule 2 De leider als dirigent en tuinman

Leermodule 2 De leider als dirigent en tuinman Leermodule 2 De leider als dirigent en tuinman Colofon 2015, Culemborg, juni 2015 BeteoR & Mentink Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Leermodule 1 De leider als beweger

Leermodule 1 De leider als beweger Leermodule 1 De leider als beweger Colofon 2015, Culemborg, juni 2015 BeteoR & Mentink Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Leermodule 3 De leider als architect

Leermodule 3 De leider als architect Leermodule 3 De leider als architect Colofon 2015, Culemborg, juni 2015 BeteoR & Mentink Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

We nemen nooit meer zomaar een besluit.

We nemen nooit meer zomaar een besluit. We nemen nooit meer zomaar een besluit. Oriëntatie op Opleiding Schoolleider Master Integraal Leergangen voor ervaren leidinggevenden Maatwerk en advies 2015 2016 Opleidingen en leergangen voor leidinggevenden

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider. Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs. Jaar 1 - Basisbekwaam Jaar 2 - Vakbekwaam

Opleiding Schoolleider. Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs. Jaar 1 - Basisbekwaam Jaar 2 - Vakbekwaam Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 - Basisbekwaam Jaar 2 - Vakbekwaam Programmagids 2016/2017 2 CNA Welkom bij CNA! 3 Inleiding 4 Voor wie 6 Opzet en

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau basisbekwaam. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie Skills &Co! Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs. Workshop Het nieuwe inspectie kader

Inhoudsopgave. Introductie Skills &Co! Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs. Workshop Het nieuwe inspectie kader . Inhoudsopgave Introductie Skills &Co Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs Workshop Het nieuwe inspectie kader Opleidingen & trainingen Begeleiden van innovatie in onderwijs door

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

Schoolleider 3.0, laat je kennen!

Schoolleider 3.0, laat je kennen! Schoolleider 3.0, laat je kennen! MijnID.nu gelooft in authentieke schoolleiders die zichzelf kennen en laten kennen, ofwel schoolleiders met een herkenbare, geloofwaardige identiteit. Wij noemen zo n

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Bijeenkomsten 2012-2013

Bijeenkomsten 2012-2013 Bijeenkomsten 2012-2013 Datafeedforward Intervisie Lezing/masterclass gekoppeld aan professionele leergemeenschap Werken in een Professionele LeerGemeenschap Motto: Professionals doen het samen en doen

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Beginnend leiderschap (middenmanagement)

Beginnend leiderschap (middenmanagement) Beginnend leiderschap (middenmanagement) 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Beginnend Leiderschap rom en voor wie erwijsgevenden Waarom in en het voor primair wie onderwijs (regulier

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2014-2015 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 3 Overzicht van de opleidingen 3 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Informatiebrochure Dubbelspoor 2014-2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Blad 1/8 Waarom Dubbelspoor? De arbeidsmarkt vertoont

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Oriëntatie op Leiderschap Opleiding Schoolleider Master Integraal Leiderschap Diverse masterclasses Maatwerk en advies voor schoolbesturen Leiderschapsacademie

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders)

De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders) De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders) Vanaf volgend schooljaar (2012-2013) gaat weer een traject van start voor geïnteresseerde en gemotiveerde

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie

Professional Trainer. Doelgroep

Professional Trainer. Doelgroep Professional Trainer De post-hbo opleiding Professional Trainer heeft tot doel begeleiders, adviseurs, trainers en (intern) opleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Opleidingen en leergangen

Opleidingen en leergangen Opleidingen en leergangen 2015 2016 Kijk ook op www.avs.nl/ professionalisering Overzicht _ AVS Centrum Educatief Leiderschap Opleidingen en leergangen Startdata* Investering** Leergang Middenkader 7 oktober

Nadere informatie

Webpagina Verandermanagement: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC

Webpagina Verandermanagement:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC Verandermanagement Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2016-2017 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start.

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Inleiding Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap

Master Integraal Leiderschap Master Integraal Leiderschap Tweejarige master-opleiding 2016 2018 2 Welkom bij CNA! 3 Inleiding 4 Voor wie 6 Opzet en inhoud van het programma 9 Opleidingsprofiel 14 Didactisch concept 17 Opleidingsschema

Nadere informatie

Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2

Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2 * Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2 * -Wat is het MEESTERSCHAP Van LEIDERSCHAP? Wat dragen wij als schoolleider bij aan de kwaliteiten / opbrengsten van de

Nadere informatie

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van.

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Aad van der Drift Onderwijs ICT Nieuws Verkrijgbaar bij uitgeverij Leuker.nu Klik

Nadere informatie

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Programma Wat is onderwijs 2032? Vijf niveaus van hoog betrouwbare scholen Wat is een professionele leergemeenschap

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

Opleidingen en leergangen

Opleidingen en leergangen Opleidingen en leergangen 2015 2016 Kijk ook op www.avs.nl / professionalisering Opleidingen en Leergangen Leergang Middenkader Opleiding Schoolleider Basisbekwaam Opleiding Schoolleider Vakbekwaam Leergang

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

De school als professionele leergemeenschap

De school als professionele leergemeenschap De school als professionele leergemeenschap Een professionele leergemeenschap is een schoolcultuur waarin de professionals het boeiend vinden om zich permanent te ontwikkelen, samen met hun collega s,

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2014-2015 Master Integraal Leiderschap 2014-2015 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou. Een vijver vol

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros

Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros Functioneren als een professionele leergemeenschap Fase 1 (condities) Alle betrokkenen in de OLS zijn bereid

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST INLEIDING Bij de ontwikkeling van een post-hbo basisopleiding tot Gedragsspecialist heeft aantal factoren een rol gespeeld. Bijvoorbeeld de verwachting dat het onderwijsveld

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou. Een vijver vol

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Upgrade traject tot het erkende diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau vakbekwaam voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven

Nadere informatie

Profielschets directeur De Tarissing

Profielschets directeur De Tarissing Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van de gehele school, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een duidelijke visie op onderwijs heeft, die

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Leergangkader Ploegchef

Leergangkader Ploegchef Leergangkader Ploegchef Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Leiderschaps(werk)conferentie Dagvoorzitter: Leonie ter Braak. Leidinggeven aan: Wat gaan we doen?:

Leiderschaps(werk)conferentie Dagvoorzitter: Leonie ter Braak. Leidinggeven aan: Wat gaan we doen?: Leiderschaps(werk)conferentie 2016 Dagvoorzitter: Leonie ter Braak Leidinggeven aan: z Da 1 Wat gaan we doen?: Wat is er in ons onderwijsleiderschap OVO nodig om te komen tot een aantoonbare vertaling

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Pijnpunten PBS. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Pijnpunten PBS. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Pijnpunten PBS Programma Welkom en voorstellen Pijnpunten SWPBS - Pijnpunten kort toelichten - World café: pijnpunten verkennen - Plenair inventariseren Wettelijk kader SWPBS Pedagogische kwaliteit van

Nadere informatie

Samen leren in een professionele leergemeenschap

Samen leren in een professionele leergemeenschap Samen leren in een professionele leergemeenschap De Onderwijsinspectie heeft in de Staat van de leraar 2013-2014 (Inspectie van het Onderwijs, 2015) de visie op de kwaliteit van het onderwijs beschreven.

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Scholingstraject voor LD-docenten

Scholingstraject voor LD-docenten Scholingstraject voor LD-docenten In samenwerking met Learnovate en KPC Groep heeft Carmel een scholingstraject ontwikkeld voor LD-docenten (nieuw) met profiel teacher leader. De opleiding, die 1,5 jaar

Nadere informatie

Kweekvijver voor management

Kweekvijver voor management Kweekvijver voor management Informatie voor besturen en bovenschools management is een onderdeel van Kweekvijver voor management Zeven jaar geleden startte OBD Noordwest op verzoek van het ISOB de eerste

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Leergang 9: Leiderschap

Leergang 9: Leiderschap Leergang 9: Leiderschap STUDENTENHANDLEIDING Competenties Deze leergang draagt bij aan vier basiscompetenties: in relatie staan tot de omgeving (2), vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs

Schoolleider Primair Onderwijs Schoolleider Primair Onderwijs Erkende schoolleidersopleiding voor het primair onderwijs De post-hbo opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs, dat erkend wordt door het

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie 2015-2016

Brochure Montessori Academie 2015-2016 Brochure Montessori Academie 2015-2016 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

Training. Verhalen vertellen met poppen

Training. Verhalen vertellen met poppen Training Verhalen vertellen met poppen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Anne Haselberg Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Verhalen vertellen

Nadere informatie

Programma Train de Trainer Continuous Improvement

Programma Train de Trainer Continuous Improvement Programma Train de Trainer Continuous Improvement 1. Doelgroep Het programma is bedoeld voor directeuren, MT-leden en Interne Begeleiders, die al kennis hebben gemaakt door middel van een masterclass met

Nadere informatie

Inhoud. jou opleveren?... 9. van een motiverend gesprek... 113. Wat nu?... 143. toepassen, ook buiten de spreekkamer... 171. aan de slag!...

Inhoud. jou opleveren?... 9. van een motiverend gesprek... 113. Wat nu?... 143. toepassen, ook buiten de spreekkamer... 171. aan de slag!... Inhoud hoofdstuk 1 Waarom dit boek?... 5 hoofdstuk 2 Wat kan Motiverende Gespreksvoering jou opleveren?... 9 colofon eerste druk 2010; tweede, herziene druk november 2015 MeerMotiveren, 2015 Een uitgave

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Interne begeleiders 26 november 2009 Berber Klein & Henk Logtenberg Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Rekenspecialisten De AGENDA 1. Ervaringen uitwisselen Gebruik maken van elkaars ervaringen

Nadere informatie

Handleiding bij Beter beginnen

Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Trudy Mooren en Maartje Schoorl Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle

Nadere informatie

Techniek Explora leerplan GO! 2015

Techniek Explora leerplan GO! 2015 Techniek Explora leerplan GO! 2015 Wat wil ik u met deze presentatie vertellen? Techniek Explora conform nieuw leerplan: een analyse - Visie - Competenties - Ondersteunende kennis - Begrippen - Evaluatie

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie