Mijn job? L art du nu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn job? L art du nu"

Transcriptie

1 Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen HOUD DE DIEF Mag mijn baas me fouilleren? blz. 2 EXTRALEGAAL Hoeveel voordelen heeft u? blz. 6 GILLES DE COSTER Ik geloof in laten uitspreken blz. 10 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Psyko Tiko, danseres Crazy Horse Mijn job? L art du nu jobs op jobat.be Jobs in Vlaams-Brabant en Brussel vanaf blz. 16

2 EDITO IK GA WEG De soap rond de herbenoeming van Concetta Fagard, de blijkbaar onmisbare rechterhand van topman Didier Bellens, nam deze week enkele niet mis te verstane wendingen in en rond de Belgacom-torens. Ten eerste was er de ministaking van enkele tientallen kaderleden. Voor Fagard ontslagen werd begin juni, na een cat fight met communicatiehoofd Florence Coppenolle, werkten ze voor haar. Nieuwe collega s hopen doorgaans warmer onthaald te worden. Ten tweede was er de online petitie op het Belgacom-netwerk met de ondubbelzinnige titel Fagard out of Belgacom. Gelanceerd door Belgacomwerknemers en op één dag tijd - voordat Belgacom de toegang tot de petitie blokkeerde - ondertekend door meer dan tweehonderd collega s van Fagard. Ook geen warm welkom. Ten derde waren er de geruchten rond Astrid De Lathauwer, executive vice president human resources en lid van het directiecomité bij Belgacom. Zij zou naar aanleiding van de heisa rond Fagard haar ontslag gegeven hebben. inspireren en Een bericht dat de communicatiedienst van Belgacom wou bevestigen noch ontkennen. Bref, in het kort lijkt het hierop neer te komen: niemand wil Fagard terug, behalve Didier Bellens zelf. U kan zich daarbij nog de kritische vraag stellen of hij dat zelf wel wou, of gewoon aanstuurde op zijn eigen ontslag. Met een opzegpremie van twee miljoen is elk scenario mogelijk. Blijven over: de grootste slachtoffers van dit verhaal. Dat zijn de overige Belgacom-werknemers die, zoals ze in de petitie tegen Fagard met enige zin voor pathos verwoorden, hun job dag na dag uitoefenen met professionalisme, passie en respect. Dat de demarche van Bellens hen in de kleren kruipt, blijkt uit hun online commentaar: hoe kunnen wij gemotiveerd blijven als het topmanagement niet bezig is met leiden, maar met eigen gewin, als personeelslid heb ik last van plaatsvervangende schaamte, deze beslissing is een voorbeeld van de minachting van de ceo voor de inspanningen van het voltallige personeel, de schaamte voorbij, als Bellens dit doordrukt, ga ik weg bij Belgacom enzovoort. Als Didier Bellens meent dat een ceo moet kunnen leiden, inspireren en motiveren, is hij faliekant gefaald. Dat zeggen wij niet, dat zeggen zijn mensen. Een troost: op de werkvloer is maar zelden iemand onvervangbaar gebleken: wij niet, u niet, Concetta Fagard niet, en waarschijnlijk ook Didier Bellens niet. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Als Didier Bellens meent dat een ceo moet kunnen leiden, motiveren, is hij faliekant gefaald ARBEIDSVRAAG Ik ben helaas al vrij lang werkloos. Misschien heb ik daardoor te veel tijd om mails te schrijven. Maar ik heb mijn lesje geleerd: dat soort mails verstuur ik nooit meer De schrijver van een dreigmail toont berouw wanneer hij telefoon krijgt van de journalist aan wie de mail was gericht, in Humo. Diefstal op het werk: mag mijn werkgever mijn spullen (auto, tas...) doorzoeken? Een werkgever kan u bij het verlaten van de onderneming inderdaad controleren, maar alleen als er aanwijzingen zijn van diefstal of wanneer hij vermoedt dat u goederen van de onderneming heeft gestolen. Die controle moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo kan een controle alleen maar gebeuren als er redelijke vermoedens zijn dat de werknemer de diefstal heeft gepleegd. Zomaar systematisch iedere werknemer die buiten gaat controleren, kan niet, tenzij met behulp van elektronische detectiesystemen. Niet om het even wie mag de controle uitvoeren. Alleen erkende externe bewakingsagenten of een interne bewakingsdienst die over de nodige vergunningen beschikt, kunnen dat. De werkgever mag alleen de goederen nazien die u vrijwillig voorlegt en die u bij zich heeft of die in uw auto liggen. Fouillering kan in principe niet. Vasthouden U zal ook gevraagd worden om schriftelijk uw toestemming te geven voor de controle. U kunt de controle dus altijd weigeren, maar weet dan wel dat de politie er wellicht zal worden bijgeroepen. In afwachting van de politie, kan de werkgever u zelfs vasthouden. Ook kunnen sancties uit het arbeidsreglement worden opgelegd. Levert de controle bewijs op dat tegen u kan worden gebruikt, dan wordt daarvan een schriftelijk verslag gemaakt waarvan u een kopie ontvangt. Om te weten of uw werkgever u kan controleren op diefstal, moet u het arbeidsreglement raadplegen. Daarin moet informatie zijn opgenomen over het bestaan en de modaliteiten van de controle - bijvoorbeeld waar de de controle gebeurt - en over de identiteit van de bevoegde personen. Ook de werknemersvertegenwoordigers moeten op de hoogte zijn van de controle. Kunt u iets doen tegen een controle die niet volgens het boekje is verlopen? De werkgever die de procedure niet heeft nageleefd, kan een boete oplopen. U zou kunnen argumenteren dat het bewijs niet tegen u gebruikt kan worden in een juridische procedure. Wordt u naar aanleiding van de controle ontslagen om een dringende redenen zoals diefstal, dan zou u kunnen stellen dat de foutieve controle het bewijs onwettig maakt. Toch is dat geen garantie op succes: meer en meer rechters zijn immers geneigd om toch rekening te houden met het bewijs, ook al is de controle niet volgens het boekje gebeurd. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Is het niet vreemd dat aan leeftijdsdiscriminatie zo weinig maatschappelijke aandacht wordt besteed? De ene discriminatie is de andere niet De antidiscriminatiewet telt 19 verschillende criteria op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloofsof levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal (moedertaal), gezondheidstoestand (huidig of toekomstig), handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale achtergrond, syndicale overtuiging, nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische origine en tenslotte gender. Wat de arbeidsmarkt betreft, is het ene discriminatiecriterium duidelijk het andere niet. Als we enkel naar de media kijken, zijn er maar enkele criteria die echt spelen: gender en deze gelinkt aan racisme (huidskleur, etnische origine). Alle andere criteria zijn nooit of te nimmer hot news. En omdat ze niet opduiken in de media voelt geen enkele belangengroep zich geroepen er echt een zaak van te maken. Dit werd recent treffend geïllustreerd in de krant De Standaard. Een columnist beschreef in zijn bijdrage een sterk staaltje van discriminatie op basis van leeftijd. Een vijftigplusser werd door twee onderwijsinstellingen geweigerd voor een opleiding tot kleuterleidster. De onderwijsinstellingen lieten er geen geheim over bestaan dat de leeftijd van de betrokkene het criterium was om haar te weigeren. Niemand geroepen Dat onderwijsinstellingen anno 2011 dergelijk gedrag vertonen, roept op zich al vele vragen op en bewijst ten gronde hun wereldvreemdheid. Maar even intrigerend was dat geen enkel ander medium dit bericht oppikte. Het verscheen niet in andere kranten of op websites. Een andere krant opende enkele dagen later wel dat een specifieke school een hoofddoekverbod had afgekondigd maar aan de betrokken leeftijdsdiscriminatie werd niet één regel gewijd. De nationale radio toonde eventjes belangstelling maar besloot uiteindelijk er niets mee te doen. Geen enkele parlementair voelde zich geroepen om hierover een vraag te stellen aan de bevoegde minister. Ook de betrokken minister zelf zweeg in alle talen. Heel interessant: ook de betrokken onderwijsinstellingen reageerden niet in het openbaar. Is het niet vreemd dat aan leeftijdsdiscriminatie zo weinig maatschappelijke aandacht wordt besteed? In elk geval is er een totale wanverhouding tussen media-aandacht voor discriminatie op basis van ras en gender en deze voor leeftijd. Deze case is daar een zoveelste uiting van. De vraag dringt zich op hoe dit komt. Een deel van de verklaring ligt in het werk van actiegroepen die er in slagen om hun problematiek op de maatschappelijke agenda te krijgen. Op dit ogenblik zijn er gewoon nog geen actiegroepen die dit succesvol doen voor vijftigplussers. Theoretisch gezien zou de vakbond dit op zich kunnen nemen maar we stellen vast dat dit tot op heden niet gebeurt. De ene discriminatie is duidelijk de andere niet. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk BANDWERK

4 INTERVIEW Ik voel me niet in mijn blootje gezet Het Parijse cabaret Crazy Horse bestaat 60 jaar en om dat te vieren, gaan de beroemde naaktdanseressen voor het eerst in hun geschiedenis op Europese tournee onder het motto Forever Crazy. De aftrap wordt gegeven in Brussel. Danseres Psyko Tiko vertelt graag over haar beroep, dat meer om het lijf heeft dan je zou denken. Een gesprek over sensualiteit, discipline en de ideale afstand tussen twee tepels. Tekst: Michiel Leen / Foto: Bart Dewaele We ontmoeten Psyko Tiko - née Patricia Folly - in de grootste suite van het Brusselse Royal Windsorhotel. Tapijt waar je in wegzakt, een kingsize bed, extra large TV-scherm, je waant je in een aflevering van MTV Cribs. Deze suite wordt normaliter voorbehouden voor de rich and famous, Wall Street-bankiers, zangers en wereldleiders. Zoals het hoort, is onze interviewee fashionably late; tijdens het antichambreren zijn de grapjes over DSK en Kadaffi niet van de lucht. Wanneer Folly arriveert, voelt ze zich duidelijk op haar gemak in een dergelijke setting. De haren in een helrood twentieskapsel gecoiffeerd vlijt ze zich neer in een van de luxueuze fauteuils. Folly ontpopt zich tot een ware spraakwaterval. Soepel, gracieus en elegant laat ze zich fotograferen in het impressionante decor. Nochtans zit er minder glamour in onze job dan je zou denken, drukt ze ons meteen op het hart. Immers: wie dacht dat de danseressen van Crazy Horse een bestaan leidden dat zo lijkt te zijn weggelopen uit films als Cabaret of Moulin Rouge, komt bedrogen uit. Wat je nodig hebt in deze job, is discipline op alle vlakken, lacht Folly, die intussen al elf jaar op de bühne staat en intussen ook nieuwe nummers helpt uitdenken, samen met huischoreografen Philippe Decouflé en Ali Mahdavi. Als je bedenkt dat we door de week twee en op zaterdag drie shows per avond dansen én dat we s namiddags repeteren, dan zie je wel dat er weinig tijd overblijft om op zwier te gaan. Wanneer er geen repetitie is, volgen de meeste meisjes dansles of volgen ze yogatraining om in vorm te blijven. Het is al bij al een behoorlijk intens ritme. Maar routine wordt het nooit. Je ontmoet elk dag andere mensen, fotografen, journalisten, choreografen. Geen twee dagen zijn dezelfde in de Crazy Horse. De show zelf is tot op de millimeter georchestreerd. Deels uit noodzaak, want het originele podium van de Crazy Horse is erg klein - Folly spreekt van une petite boite noire. Anderzijds heeft Crazy Horse een traditie hoog te houden als het op artistiek verantwoord naakt aankomt. Je mag nooit afglijden in gratuit bloot, het naakt mag geen doel op zich zijn. Ten andere, wie daaraan behoefte heeft, kan gemakkelijk op het internet terecht. Een nummer van Crazy Horse hangt aan elkaar van codes en regels, zegt Folly. Zo is er de bekende dans met de meisjes in het tenue van de Engelse garde, dat zowat het handelsmerk is. Maar dankzij de strakke choreografie weet je ook perfect hoever je kunt gaan. Millimeterwerk Even strak zijn ook de fysieke normen waaraan de danseressen moeten voldoen. Niet alleen moeten alle meisjes op elkaar lijken en minstens 1,75 meter lang zijn, volgens de legende moet de afstand tussen hun tepels ook exact 21 centimeter bedragen. Folly proest het uit wanneer we haar het verhaal voorleggen. Tja, we werken op een heel klein podium, dan moet je er wel voor zorgen dat alle danseressen erop passen, hé. Nee, alle gekheid op een stokje: er bestaan wel degelijk afspraken over de maten die je moet hebben. Maar dansen is meer dan dat. Je mag een perfect lichaam hebben, als je niet weet hoe je moet bewegen, maak je geen kans. Onder de spotlights wordt zelfs iets eenvoudigs als wandelen een minder vanzelfsprekende opgave. Dansen bij Crazy Horse gaat in de eerste plaats om attitude. Zelf volgde Folly, zoals de meeste van haar collega s, een klassieke dansopleiding. Daarnaast volgde ze ook acteercursussen en werkte ze in het theater. Is het dan echt zo gemakkelijk om elke avond naakt het podium op te gaan? Ik kan heel chic beweren dat ik me kleed met het podiumlicht maar veel indruk maakt zoiets natuurlijk niet. Kijk, wat wij doen, is een verhaal vertellen over verleiding en sensualiteit. Maar in tegenstelling tot de acteurs in een theater, hebben wij geen tekst. We zijn aangewezen op ons lichaam, onze timing, zelfs onze ademhaling om ons verhaal te brengen. Dat vraagt van een danseres natuurlijk een zekere intelligence scénique, zeker bij dit soort millimeterwerk. Maar gelukkig krijg je ook de tijd om daarin te groeien. Bovendien ligt de hele show vast; sommige nummers gaan twee jaar lang mee. Dat zorgt voor een gevoel van veiligheid. Elke stap, elke beweging is gerepeteerd en ingestudeerd. Je weet perfect hoever je kunt gaan. Ik voel me dus allerminst in mijn blootje gezet. Het klinkt vreemd, maar toen ik nog in het theater stond, en zeker tijdens improvisatieoefeningen, voelde ik me veel kwetsbaarder. Wat ook helpt, is het feit dat elke danseres een vast personage verbeeldt, compleet met pseudoniem. Al sinds haar aantreden bij Crazy Horse gaat Folly als Psyko Tiko door het leven. Hoe ik aan die bijnaam gekomen ben? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Je kiest die nom de scène niet zelf, die wordt je toegekend door de regisseurs. Het moet zijn dat ik soms crazy uit de hoek kom zeker? Ik heb er alleszins nooit veel achter gezocht. L art du nu Volgens de legende moet de afstand tussen de tepels exact 21 centimeter bedragen Het klinkt misschien paradoxaal voor een naaktdanseres, maar aan haar kostuums hecht Psyko veel

5 Antoine Poupel belang. Ik ben een fan van korsetten. Zodra je een korset draagt, zeker in combinatie met hoge hakken, krijg je een enorme transformatie. Het korset geeft je een elegante taille, je buste komt prachtig uit de verf. Je kunt het ook heel sensueel losmaken, met die fameuze veters achteraan. Laat ons zeggen dat het een interessant effect geeft. Het valt op hoe serieus Psyko en haar collega s hun metier nemen, ondanks alle frivoliteiten. Zonder verpinken noemt ze haar beroep l art du nu. Krijgt ze dan nooit opmerkingen over het feit dat ze quasinaakt op het podium staat? Zelf ben ik nog nooit mensen tegengekomen die me op mijn beroep aanspreken, al stel ik mezelf nooit voor als naaktdanseres: dan ben je gegarandeerd vertrokken voor een discussie van een paar uur. Ik denk dat de kritiek op ons beroep vooral afkomstig is van mensen die nog nooit een voet in de Crazy Horse hebben binnengezet. Aucune importance Crazy Horse heeft een traditie hoog te houden als het op artistiek verantwoord naakt aankomt. Je mag nooit afglijden in gratuit bloot, het naakt mag geen doel op zich zijn. En nu zijn de dames dus op internationale tournee, onder het motto Forever Crazy. Het gebeurt niet vaak dat ze hun knusse boîte in de schaduw van de Eiffeltoren verlaten. Er is sinds een tiental jaren de vaste show in Las Vegas, en eerder waren er al enkele internationale uitstapjes, maar een tournee als deze, met onder andere Geneve, Madrid en Moskou op het programma hadden de dames nog niet eerder ondernomen. De aftrap wordt gegeven in de Brusselse Magdalenazaal, in het verleden het decor van roemruchte CVP-congressen en studentenfuiven. Voor de gelegenheid wordt de zaal omgeturnd tot cabaret. Voorwaar geen simpele opgave. Het Parijse podium hebben we helemaal nagebouwd, zodat we kunnen dansen zoals we dat gewend zijn. Wat veel moeilijker wordt, is in die grotere zalen de cosy sfeer van de club in Parijs overbrengen. Want zo presenteren we de show ook: een stukje Parijs dat naar je toekomt. Dat doe je niet door Eiffeltorens in papier maché aan te slepen. De elegantie en het raffinement van de Parisienne, daar draait het om, niet de toeristische kitsch. Al is een vleugje humor op zijn plaats, natuurlijk. Het mag niet te highbrow worden. Tijdens het gesprek heeft Psyko elke allusie op haar leeftijd vermeden - zelfs als we doorvragen heeft dat aucune importance. Toch beseft ze maar al te goed dat dit geen beroep is dat je voor eeuwig blijft doen. Bij mijn aantreden had ik nooit gedacht dat ik elf jaar bij Crazy Horse zou dansen en sterren zou ontmoeten als Dita von Teese, Christina Aguilera of Liza Minelli. Nog minder had ik verwacht dat ikzelf de choreografie zou helpen uitdenken. Eerlijk: ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar nu probeer ik vooral te genieten van elk moment op het podium. Forever Crazy, 30/9, 1/10, 6/10, 7/10 en 8/10 in de Magdalenazaal te Brussel. Tickets & Info:

6 De Belg is gek op cheques De Belgische werknemer krijgt gemiddeld vier extralegale voordelen. Maaltijdcheques zijn het populairst. Dat blijkt uit de Jobat Salary Survey, een salarisonderzoek bij werkende Belgen. Tekst: Maud Oeyen De Belg is gek op bonnetjes en cheques. Enfin, dat heb ik toch eens gelezen, lacht Pierre Berte, director talent & reward bij Securex, gevraagd naar de reden waarom maaltijdcheques het zo goed doen. Zes op de tien Belgische werknemers zeggen op het werk maaltijdcheques of een ander soort maaltijdvergoeding te krijgen. De maaltijdcheque was een van de eerste extralegale voordelen. Ze kosten niet veel en worden niet zwaar belast. Geen wonder dat ze zo populair zijn. Ook de hospitalisatie- en de groepsverzekering zijn vaak voorkomende extralegale voordelen. Ongeveer de helft van de Belgen uit onze bevraging geniet ervan. Minder verspreid is het internetabonnement als extralegaal voordeel. Slechts 13 procent zegt er recht op te hebben. Bedrijfswagens - een kwart van de respondenten heeft er een - zijn er vooral voor managers en consultants. Zo n auto van de zaak komt niet alleen de werknemer goed uit, het is ook voor de werkgever goedkoper om een wagen ter beschikking te stellen dan om een gelijkwaardige loonsverhoging te geven. Op de Belgische wegen rijden er ruim een half miljoen bedrijfswagens. Mocht er een hogere belasting op bedrijfswagens komen zoals vooropgesteld in de nota-di Rupo dan zal dat een flinke impact hebben, zo voorspelt Iris Tolpe, juridisch adviseur bij Securex. Werkgevers zijn niet verplicht die mogelijke extra belasting op bedrijfswagens op zich te nemen. Zo had de CO2-taks ook gevolgen voor werknemers. Hoe grote de strijd om talent in de sector waar u werkt, hoe meer kans u maakt op extralegale voordelen. Bedrijven gebruiken die voordelen om werknemers aan te trekken en vooral ook te houden, verklaart Tolpe. Lukt dat ook? Het lijkt van wel. Securex onderzocht enkele jaren geleden het verband tussen verloning en verloop. Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat er een verband bestaat tussen het salarispakket en het vrijwillig verloop in een onderneming. Met andere woorden: hoe meer een werknemer verdient, hoe kleiner de kans dat hij uit eigen beweging zijn werkgever verlaat. Vooral jongeren blijken bijzonder honkvast te zijn wanneer ze een hoog startsalaris krijgen. Meer voordelen bij grote bedrijven Ook extralegale voordelen hebben effect. Uit hetzelfde Securex-onderzoek bleek dat twintigers minder snel van werkgever veranderen als ze op een bedrijfswagen kunnen rekenen. Ook woon-werkvergoedingen (Securex spreekt van meer dan 50 euro per maand) nemen werknemers in overweging als ze van werkgever willen veranderen. Daarnaast hechten werknemers veel belang aan verlof, stelt Securex. Het vrijwillig verloop daalt naarmate werknemers meer dagen extralegaal verlof krijgen. Wie veel extralegale voordelen wil, gaat het best aan de slag bij een groot bedrijf. Grote bedrijven hebben meer financiële draagkracht. Ze kennen de markt ook beter en onderhandelingen met vakbonden zorgen er vaak voor dat ze meer voordelen toekennen dan voorzien in sectorcao, legt Berte uit. Grote bedrijven profiteren ook van schaalvoordelen. Zo krijgen ze betere condities bij leveranciers van maaltijdcheques, verzekeringen of bedrijfswagens, aldus Bert. Bijna alle grote ondernemingen bieden hun werknemers Werkgevers zijn niet verplicht een mogelijke extra belasting op bedrijfswagens op zich te nemen. Zo had de CO2-taks ook gevolgen voor werknemers Iris Tolpe, juridisch adviseur Securex een aanvullend pensioenplan of groepsverzekering aan. Niet alleen omdat ze het kunnen, ook omdat de concurrentie met andere bedrijven hen er bijna toe dwingt. De 40 procent werknemers in de privésector die dit voordeel niet zou hebben, vinden we ongetwijfeld vooral bij kmo s. Tot slot springen grote bedrijven flexibeler om met vrije dagen, meent Berte. Flexibele roosters komen vaker voor in grote dan in kleine bedrijven. Arbeiders en bedienden kunnen bijvoorbeeld ADV-dagen of flexdagen krijgen. Kaderleden zijn minder gebonden aan een strikte arbeidsduur. Zij krijgen ter compensatie bijvoorbeeld extra verlofdagen. Blz.9: Privé haalt het dankzij extralegale voordelen Volgende week: Wat verdient een starter? Op welke extralegale voordelen maakt u het meeste kans? 60% krijgt maaltijdcheques 32% krijgt een gsm + abonnement 27% krijgt een laptop communicatie 71% consulting 75% engineering finance HR ICT en internet 29% 45% 73% 74% 73% 76% horeca kunst 14% management consulting engineering HR ICT en internet 10% 20% administratie 71% 63% 51% 43% 53% horeca kunst 11% management consulting engineering HR ICT en internet 6% 17% administratie 60% 63% 48% 37% 56% horeca kunst

7 06 07 Wat betaalt u voor deze extralegale voordelen? De bedrijfswagen De fiscus beschouwt het privérijden met een bedrijfswagen als een belastbaar voordeel. Hoeveel belasting u daarop betaalt, wordt berekend met een formule die rekening houdt met uw woonwerkafstand en de CO2-uitstoot van uw wagen. De juiste berekening vindt u op deze link: content.jobat.be/nl/artikels/firmawagen-wordt-duurder-voor-werknemer. De bedrijfs-gsm Ook dit is een voordeel van alle aard, en in principe dus belastbaar, als er privé mee gebeld wordt. De manier waarop dit voordeel bepaald wordt, is echter onduidelijk. Een ontwerp- KB dat het voordeel raamde op 12,50 euro per maand kwam er vorig jaar niet door. Voorlopig blijft privégebruik belast op de werkelijke waarde van de gsm, hoeveel u er privé mee belt dus. Al is dat niet altijd even eenvoudig vast te stellen. Extralegale voordelen maaltijdcheques, maaltijdvergoeding,... hospitalisatieverzekering groepsverzekering terugbetaling woon-werkverkeer gsm + abonnement eccocheques andere waardebonnen laptop bedrijfswagen met tankkaart onkostenvergoeding abonnement openbaar vervoer mogelijkheid tot thuiswerken internetabonnement facilitaire diensten andere 60% 54% 45% 36% 32% 32% 27% 24% 20% 17% 16% 13% 3% 10% Maaltijdcheques De fiscus beschouwt deze niet als loon - en dan betaalt u er ook geen belasting op - als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet uw werkgever de cheques op naam uitreiken en moeten ze een beperkte geldigheidsduur hebben. Uw werkgever mag slechts 5,91euro per maaltijdcheque bijdragen en zelf moet u minstens 1,09 euro bijleggen. Vakantiedagen Gemiddeld aantal extralegale voordelen 3,9 Vakantiedagen De loonbonus Op een niet-recurrente resultaatsgebonden loonbonus hoeft ugeen belasting te betalen zolang die bonus een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt. In 2011 bedraagt dat maximumbedrag euro. Het pc-privéplan Uw werkgever kan voor een bepaald bedrag tussenkomen als u computermateriaal koopt. Overschrijdt dat bedrag de 780 euro niet, dan wordt u daar niet op belast. Let op: enkel werknemers met een belastbaar jaarloon van niet meer dan euro genieten van deze vrijstelling. Statuut Arbeider 24,3 Bediende 26,9 Kaderlid 31,4 Ambtenaar 33,5 Aantal werknemers in bedrijf 1-9 WN 22, WN 24, WN 26, WN 28, WN 29, WN WN of meer 31 54% krijgt een hospitalisatieverzekering 45% krijgt een groepsverzekering 24% krijgt een bedrijfswagen met tankkaart management consulting engineering finance HR ICT en internet 24% 26% 63% 75% 68% 65% 70% 73% horeca kunst management consulting engineering finance HR ICT en internet 39% 58% 70% 69% 64% 60% 68% 13% 22% administratie horeca kunst 6% management consulting engineering HR ICT en internet 6% 10% administratie 55% 64% 41% 30% 49% horeca kunst Bron: Jobat Salary Survey

8 WERKBEELD Woonzorgcentrum Corsala Foto s: Bart Dewaele Een jaar geleden opende woonzorgcentrum Corsala een gloednieuw gebouw voor 64 bewoners. Geen sprake meer van lange gangen en een refter, maar wel van zes leefgroepen met elk een eigen woonkamer waarin de bewoners samen eten en leven als grote gezinnen. Huiselijkheid en kleinschaligheid staan centraal. Partners die nog thuis wonen, komen geregeld mee aan tafel zitten of tv-kijken. Het gebouw beschikt over de nieuwste technologieën. De liften die steun bieden bij het opstaan of douchen zitten op een esthetisch verantwoorde manier verwerkt in het plafond. In de snoezelbadkamers kunnen bewoners genieten van muziek en een bubbelbad. In de snoezelruimte staat zelfs een waterbed. Voor woonzorgcentrum Corsala werken 105 mensen, onder wie verpleeg- en zorgkundigen, leefgroepassistenten en keukenpersoneel. In de keuken worden jaarlijks zo n maaltijden bereid, niet alleen voor de bewoners van het woonzorgcentrum maar ook voor thuisbezorging. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD

9 08 09 ACTUA Privé haalt het dankzij extralegale voordelen De startsalarissen in de publieke sector liggen hoger dan in de private sector, zo blijkt uit een onderzoek door hr-specialist Hudson in opdracht van Voka. Na verloop van tijd vindt er een inhaalbeweging plaats. Maar die is vooral te danken aan de extralegale voordelen in de privésector. Tekst: Maud Oeyen De resultaten verrassen Brecht Decroos, associate director bij Hudson, niet. De loonevolutie in de publieke sector is traditioneel vlakker dan in de private. De overeid betaalt hogere startlonen, maar na verloop van tijd steekt de privé de overheid voorbij. De conclusie is níet dat de publieke sector beter betaalt dan de private, benadrukt Decroos. Integendeel, na een aantal jaren wordt de voorsprong van de privé redelijk groot. Maar je moet wel rekening houden met het volledige pakket. Het is dankzij de extralegale voordelen dat de privésector competitief blijft. Als je die in aanmerking neemt, moet de private sector helemaal niet onderdoen voor de publieke. Toch voelen steeds meer jongeren zich aangetrokken tot de overheid als werkgever. Nooit wilden er zoveel werkzoekenden ambtenaar worden als in Er zijn een aantal minder goed in geld uit te drukken voordelen in de publieke sector, verklaart Decroos. Werkzekerheid, meer vakantiedagen of voordelige werktijdregelingen zijn voor sommige mensen heel aantrekkelijk. Haardpremie Ik zie het nog niet meteen gebeuren dat iemand op het ministerie van Financiën een winstdeelname zou ontvangen Jan Eyndels, voorzitter VSOA Ondertussen heeft de privésector het erg moeilijk om zijn vacatures in te vullen. Op vijf jaar tijd moeten er meer dan jobs ingevuld raken. Voka is dan ook op zijn hoede voor maatregelen die de privésector minder aantrekkelijk kunnen maken als werkgever. De denkpiste om te snijden in de extralegale voordelen om zo de overheidsfinanciën in orde te krijgen, wijst gedelegeerd bestuurder Jo Libeer scherp van de hand. Een gebrek aan talent zal in dat geval de verdere groei van onze ondernemingen in het gedrang brengen en op termijn delocalisatie in de hand werken. Voka stelt ook vast dat de variabele verloning in de publieke sector hoger ligt, maar dat de premies daar in de praktijk niet echt variabel zijn. De organisatie pleit ervoor om de premies echt variabel te maken. Op die manier werkt de overheid productiever en efficiënter met dezelfde middelen, zo klinkt het. Het klopt dat premies en toelagen in de publieke sector doorgaans zo goed als vast worden toegekend, bevestigt Decroos. Als je een taalpremie krijgt omdat je een bepaalde taal beheerst wat bijvoorbeeld gangbaar is in sommige administraties dan krijg je die premie in theorie de rest van je dagen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, maak je ook aanspraak op een haard- of standplaatsvergoeding. Dergelijke premies zijn niet echt prestatiegevonden en zeker niet zo variabel als een bonus in de privésector. Jan Eyndels, voorzitter van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA), nuanceert. Het zijn enkel de allerlaagste weddes die een haard- of standplaatstoelage krijgen. Een dergelijke premie dient om de laagste salarissen aan te vullen. Een taalpremie krijg je alleen als je in Brussel werkt, in tweetalige diensten. In Vlaanderen of Wallonië bestaat dat niet. Winstdeelnames en bonussen vind je wel, maar enkel bij Belgacom, bpost of de spoorwegen. Ik zie het nog niet meteen gebeuren dat iemand op het ministerie van Financiën een winstdeelname zou ontvangen. Appelen en citroenen Voka wijst ook naar de overheidspensioenen, die een pak hoger liggen dan de privépensioenen. Enkel door het aanbieden van een aanvullend pensioen benen de ondernemingen de overheid bij, zo stelt de organisatie, die benadrukt dat naar schatting 40 procent van de werknemers in de privésector nog niet over zo n aanvullend pensioen beschikt. Eyndels wijst erop dat enkel de statutaire ambtenaren aanspraak maken op een hoger overheidspensioen. De statutairen zijn een uitstervend ras. Contractuele ambtenaren beginnen een steeds grotere meerderheid uit te maken bij de openbare diensten, en hun pensioen is precies hetzelfde als dat van iemand in de privésector. Bovendien bestaat er bij ons helemaal geen aanvullend pensioen. In dit onderzoek vergelijkt men appelen met citroenen. Je kan de verschillende publieke diensten niet zomaar op een hoop gooien. Publiek en privaat zijn eigenlijk redelijk goed aan elkaar gewaagd, concludeert Decroos. Als de privésector schoolverlaters wil aantrekken, is het wel belangrijk dat men aandacht heeft voor het aanzienlijke verschil tussen de startsalarissen. Zeker gezien het feit dat we vandaag toch nog altijd mogen spreken van een war for talent. privaat publiek privaat publiek privaat publiek Basissalaris Total cash (+premies, bonussen,...) Total compensation (+ extralegale voordelen in de privésector) Starter Na 10 jaar Op 45 jaar Evolutie bediendesalaris privé/publiek Bron: Voka / Hudson

10 BEROEPSGEHEIM Gilles De Coster, radiopresentator is onvermijdelijk dat je soms onderwerpen Hmoet behandelen waar je niet zo in thuis bent. Dan moet je s avonds wat bijstuderen. Een beetje moeite doen, is al genoeg om zo n thema toch interessant te maken. Ik kan snel de essentie van iets zien. Het is de bedoeling dat iedereen het kan begrijpen. Ik wil de vragen stellen die de meerderheid van de mensen zich stelt. Ik sta erop mijn gasten een hartelijke ontvangst te geven. Meestal zijn ze een kwartier op voorhand aanwezig. Er staat dan een ontbijt klaar. Ik laat altijd blijken hoe dankbaar ik ben dat ze zo vroeg op de dag naar de studio wilden komen. Als gastheer vind ik het ook belangrijk dat ze met een tevreden gevoel weer buitenstappen. Het type van de bijtende interviewer ben ik niet. Ik zou gerust wat harder mogen zijn, maar ik geloof nog altijd dat iemand laten uitspreken en meegaan in zijn redenering het beste resultaat oplevert. Niet aflezen Ik rangschik de thema s die in een interview aan bod zullen komen op een blad, zodat het gesprek een zo logisch mogelijk verloop kent. Als presentator van De Ochtend hebben wij zelf de regie in handen, waardoor je op heel wat kleine details moet letten. Welke plaat staat nu klaar en waar mag ik die afbreken? Welke jingle past wanneer? Af en toe ontploft er onverwacht een groot nieuwsfeit. Dan moet je je volledige programma omgooien en alle voorbereiding wegsmijten. Zo n uitzending doen lukken, is heel prettig. Ik probeer spontaan te zijn, lees nooit uitgetikte teksten af. Ik mag niet in schrijftaal spreken. Het enige wat ik voor ogen houd, is: daarover gaan we het nu hebben en wel om die reden. In het begin kreeg ik veel kritiek op mijn dictie. Ik versprak me ook geregeld. Als ik te weinig geslapen heb, durf ik weleens de chaotische gedachtekronkels in mijn hoofd volgen. Dan begin ik een zin en weet ik niet hoe ik die moet eindigen. Geen masterplan Ik geloof nog altijd dat iemand laten uitspreken en meegaan in zijn redenering het beste resultaat oplevert Toen ik bij het ochtendprogramma begon, verraste het me dat er om vijf uur s ochtends zo n uitgelaten sfeer op de redactie heerste. We werken samen op zotte momenten die je zelfs niet met je partner deelt. Als we na de uitzending met alle medewerkers een koffie drinken, gaan we heel los met elkaar om. We voelen een innige band. Vorig jaar moest ik zes weken thuisblijven met een blessure. Ik heb hen toen verschrikkelijk gemist. Om vier uur s ochtends moeten opstaan: ik heb niet meteen de ambitie om dat heel mijn leven vol te houden. Geen idee wat ik dan later nog zou willen doen. Dat is de luxe om voor de VRT te werken: er zijn hier zoveel uitwijkmogelijkheden. Nee, ik heb geen masterplan. Vage ideeën, dat wel. Zoals ooit een boek schrijven. Of een paar jaar in het buitenland de journalistiek gaan bedrijven. (pvd)

11 10 11 MIJN LOON Wat vind je van je job en je loon? Over beide ben ik best tevreden. Ik werk als webdesigner in loondienst. Mijn werk, websites ontwerpen en bijwerken, is best leuk, relatief rustig. De sfeer is ontspannen. Ik heb er echt niets op aan te merken, net als op mijn loon. Zou je van werk veranderen voor een hoger loon? Of ik van werk zou veranderen, hangt van meer af. De werksfeer en de collega s zijn ook heel belangrijk. Nu heb ik heel toffe contacten op mijn werk. Spaar je? Ik probeer wat opzij te houden, maar het is niet altijd gemakkelijk. Ik heb kosten waar ik rekening mee moet houden, zoals mijn huur van 450 euro. Ik wil wel sparen. Ik zou graag een appartementje kopen Waar geef je met plezier geld aan uit? Er zijn veel dingen die ik graag koop. Strips bijvoorbeeld, en muziekinstrumenten. Ik speel drums en zit in een rockgroepje. Maar daarin drum ik niet, ik ben de zanger. Daarnaast teken ik ook, al is het lang geleden dat ik daar nog ben aan toegekomen. Wat zou je doen als je morgen de lotto wint? Blijven werken en wat geld opzijzetten om te laten renderen zeker? Dat is het antwoord dat je meestal hoort, maar hoe ik echt zou reageren en wat ik met al dat geld zou doen, dat kan ik niet van tevoren zeggen. Heb je een grote droom? Laat me eerst maar die Euromillions winnen, dan zie ik wel wat ik doe. (bvdb) PIERRE LAURENT (28), VORST Privé: ongehuwd Beroep: webdesigner Brutoloon: euro Nettoloon: euro Extra s: geen LUNCHTIME Zicht op zee ***** De Oostendse Bistro Beau Site is gevestigd in een prachtig art decogebouw dat in 2005 officieel uitgeroepen werd tot beschermd monument. Niet zo gek, want het gebouw uit 1949 beschikt over een majestueuze inkom, een mooie liftkooi en een belvedère met banken en windschermen. Nog veel interessanter dan het gebouw is echter het uitzicht. Beau Site ligt op de zeedijk en het zicht op de golven is indrukwekkend. De werken op de Oostendse dijk die nu al meer dan een jaar aanslepen, verstoren dat panorama vandaag nog enigszins. Binnenkort zullen de herashekken hier plaatsmaken voor de breedste strook zeedijk in Oostende. Het terras van Beau Site zit bijna vol maar het waait hard en er hangen dreigende wolken boven de dijk. Ik kies voor een plaatsje binnen. Het eethuis oogt helder en modern, met zijn witte muren en de vele schilderijen die er hangen. In het midden van de ruimte die aanvoelt als een woonkamer staat een groot boekenrek dat voornamelijk gevuld is met tijdschriften en oude kunstboeken. Het houtje bankje in de hoek en de grote centrale eettafel die vol kranten ligt, versterken het huiselijke karakter van de bistro. Het volledige oeuvre van Selah Sue wordt door de boxen gejaagd. Papegaei De bar is van mijn zicht afgesneden door het boekenrek en de bediening laat even op zich wachten. Op de kaart vind ik vooral pasta s, slaatjes en belegd brood. Er is een aparte tapaskaart, met hapjes als gesmolten gorgonzola met peer, de traditionele albondigas, fetasalade of rivierkreeftjes met koriander (elk ongeveer 5 euro). Een kaasplankje met Belgische en Franse kazen is zowel in groot als in klein formaat te krijgen. De biersuggestie heet Papegaei, een artisanaal gebrouwen, blond bier uit Diksmuide. Ik bestel er eentje. Mijn keuze voor de lunch valt op de garnaalkroketten (14 euro), maar die blijken allemaal nog maar net de deur uit. Dan maar het grof bruin brood met heilbot, rucola en kerstomaatjes (9,50 euro). Het donkere brood is in dikke plakken gesneden en kraakvers. De groentjes en de vis zijn netjes gepresenteerd. De salade met zachte blauwe kaas, walnoten en zongedroogde tomaten (13 euro) oogt al even mooi. In een setting als deze proeft alles bovendien meteen een stuk beter. Ik bestel nog een koffie en reken af. De drie euro die ik te veel betaal, zie ik jammer genoeg niet meer terug. Bistro Beau Site is open van 11 uur tot 19 uur. In het weekend kan je er terecht tot 22 uur. (mo) Bistro Beau Site Albert I Promenade Oostende jobat.be/lunchtime CityZine

12 REGIO BRUSSEL & VLAAMS-BRABANT Kmo s zijn onvoldoende gekend De arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant heeft twee gezichten: Leuven en Halle-Vilvoorde verkeren in verschillende situaties, vertelt Johan Viaene, provinciaal directeur arbeidsmarktbeheer in Vlaams-Brabant. Tekst: Barbara Vandenbussche In Leuven ligt het accent naast de universitaire spin-offs op de sterk uitgebouwde social profit, waar erg veel zorgberoepen voor nodig zijn. De quartaire sector - onderwijs, openbaar bestuur en gezondheidszorg - is er groter dan in Vlaanderen, maar ook de vergrijzing weegt sterk door, wat in de toekomst nog meer vervangingsproblemen zal teweegbrengen. In Vilvoorde is die social profit sector minder groot en blijkt vooral de dienstensector door te wegen. De vergrijzing manifesteert er zich echter nog sterker dan in Leuven. We hebben daar ook een werkzoekende groep die veel pendelt naar Brussel of zelfs Antwerpen, terwijl de anderstaligheid ook een uitdaging vormt. Dat maakt de omgeving er heel anders dan in Leuven, stelt Johan Viaene. In de eerste acht maanden van dit jaar waren er in de regio Leuven jobaanbiedingen (zonder uitzendbanen), een toename van 19,9 procent tegenover het jaar daarvoor. In Halle-Vilvoorde waren er nieuwe jobs, maar liefst 38,3 procent meer. In de hele provincie Vlaams-Brabant kwamen er jobs bij, een stijging met 29,8 procent jobs tegen 2020 Het grootst aantal jobaanbiedingen in Vlaams-Brabant waren in augustus te vinden bij uitzendkantoren en arbeidsbemiddelaars die 678 banen aanboden (zonder uitzendcontracten, hoofdzakelijk dienstenchequejobs) met een totaal van van januari tot en met augustus, op de voet gevolgd door zakelijke dienstverleners (536 jobs, in totaal jobs in de eerste helft van dit jaar). Verder blijken ook groot- en kleinhandel (4.305) en maatschappelijke dienstverlening (2.736) dit jaar al veel mensen te hebben aangeworven. Het onderwijs (2.146) maakt de top vijf compleet. In Brussel zijn de openbare diensten de grootste werkgever, gevolgd door maatschappelijke dienstverlening, financiële activiteiten, handel en onderwijs. Een van de voornaamste groeipolen in de regio is de luchthaven, aldus Viaene. Op dit moment is die goed voor directe jobs, en tegen 2020 zouden dat er zijn. Qua indirecte tewerkstelling spreekt men vandaag van jobs, over tien jaar zo n Uiteraard kan dit nog schommelen, gezien dit een heel conjunctuurgevoelige sector is. In Vilvoorde was de economische crisis ook sterker te voelen, terwijl de sociale sector stabieler bleef. Overigens zijn de meeste bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant kmo s. Die zijn vaak te weinig gekend bij werkzoekenden. VDAB en Unizo werken samen aan een actieplan. In jobaanbiedingen blijkt tussen januari en juli van dit jaar vooral de vraag naar kantoorbedienden in Vilvoorde (-11,1%) en Leuven (-16,5%) te zijn afgenomen, al is dat relatief beperkt. In Brussel was er een licht dalende trend, die bij administratieve beroepen het sterkst was. Een enorme stijging kent de vraag naar bewakers in Vilvoorde (+240,7%). Andere opvallende stijgers: informatici, magazijniers, verkopers, zorgberoepen, opvoeders, bouwarbeiders en horecapersoneel. Uitzendbedrijf levert full service Werkgelegenheid per sector (Vlaams-Brabant) Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling Groot- en kleinhandel Zakelijke dienstverlening Maatschappelijke dienstverlening Onderwijs Informatica, media en telecom Diensten aan personen Transport, logistiek en post Horeca en toerisme Bouw Binnen de knelpuntberoepen zie je ook knelpuntsectoren - bouw, zorg, schoonmaak en horeca - die moeilijk kandidaten vinden, zegt Viaene. De VDAB verscherpt Ontvangen jan-aug Cumulatief verschil tov ,1% +28,1% +118% +38,1% +1,9% +65,3% -0,2% +13,1% +14% +14,7% Bron: Arvastat

13 COLUMN JOBAT.BE/COLUMN Heldenroest Onze medewerkers werken via het plus-minusconto: de werkdruk kan sterk fluctueren over zes jaar, maar ze behouden hetzelfde loon Marc Huygelen, hr-manager Audi Brussels haar aandacht voor die knelpunten, en gaat bijvoorbeeld meer werken rond competenties en attitudes om kandidaten naar die beroepen en sectoren te leiden. In de regio Vlaams-Brabant zoeken uitzendkantoren opmerkelijk veel volk. Dat is ook zo bij het inhouse kantoor van Start People in de fabriek van Audi Brussels in Vorst. Op dit moment zijn hier 450 uitzendkrachten actief. 195 van hen kregen in januari een contract van onbepaalde duur, vertelt inhouse manager Tom Vanoirbeek. Nu we na de driedeurs A1 ook de vijfdeurs gaan lanceren, hebben we opnieuw extra mensen nodig. Die zoeken we niet alleen in Vlaams-Brabant, maar ook in de bredere regio. We hadden indertijd een grote flexibiliteit nodig, verklaart hr-directeur Marc Huygelen de keuze Taxfree winkelen in Zaventem. Tegen 2020 zou de luchthaven goed zijn voor directe en indirecte arbeidsplaatsen. voor een samenwerking met een uitzendkantoor. Onze medewerkers werken nu via het plus-minusconto: de werkdruk kan sterk fluctueren over zes jaar, maar ze behouden hetzelfde loon. Zo vangen we pieken op in de productie en blijft de medewerker in dienst op stillere momenten. Audi is één van de grootste industriële bedrijven in Brussel en één van de weinige automobielfabrieken die er nog zijn. We hebben hier een jarenlange traditie en doen het goed. De laatste drie jaar groeide Audi wereldwijd van naar meer dan 1,2 miljoen wagens. In 2020 willen we de grens van 2 miljoen overschrijden. Toen Audi in 2006 extra productiecapaciteit zocht terwijl de site in Vorst moest herstructureren, konden we de Brusselse fabriek op relatief korte termijn omschakelen. Dat we het als Start People in de regio goed doen, heeft ook te maken met de heropleving na de crisis, meent Vanoirbeek. Toch wachten er nieuwe uitdagingen zoals de war for talent die al hevig woedt voor technische profielen. Daarnaast is er de tendens waarbij uitzendkantoren steeds meer een full service leveren, vult Huygelen aan. We hebben tien mensen van Start People op onze site, die alles doen van in- en uitstroom tot de administratie en contacten met management en medewerkers. Zij zijn volledig geïntegreerd in onze werking en maken zelfs deel uit van ons hrmanagementteam. Vind jouw job in Vlaams-Brabant en Brussel vanaf blz.16 Denk eens terug aan uw voorbeelden. Niet de mensen die u van verre bewondert. Het is makkelijk om lovend te praten over wie ver weg in de gevangenis zit vanwege zijn huidskleur. Evenzo is het vrijblijvend te fantaseren over wat u had gedaan toen de nazi s door de straten marcheerden. Heldendom heeft geen receptuur, geen formule tot succes. Wie als een zilverrug door het dagelijks leven banjert, wordt soms bij de eerste tegenslag teruggebracht tot een schichtig doodshoofdaapje. Nee, ik bedoel die stoere of slimme klasgenoot van vroeger, de jongen met een grote mond tegen de scoutsleiders, die student die nooit een boek opensloeg, alle meisjes kreeg en toch met schouderklopjes afstudeerde. Hoe gaat het daar nu mee? Wel, in mijn omgeving valt het tegen. Hetzelfde risicovolle gedrag dat hun bewonderende blikken en fluittoontjes opleverde, heeft hen op latere leeftijd vaak schade toegebracht. Drugs, verkeersongelukken, verbrande kansen of de nietsontziende zuigkracht van de middelmaat hebben hun werk gedaan. Ze zijn schimmen van zichzelf geworden. Of ze konden niet wachten tot ze een saai lief kregen die hun een alibi verschafte om in het weekend netjes thuis te blijven. De psychologen van de koude grond en afgunstigen hebben gelijk gekregen: ze waren nog meer dan anderen op zoek naar bevestiging. Dat ze afweken van de middelmaat, had meer met een tekort aan zelfvertrouwen te maken dan met een teveel. Je zou vermoeden dat het opkijken naar en het zichzelf vergelijken met anderen, zou slijten met ouder worden. Met de leesbril komt het scherpere zicht. Helaas, ik blijf erin trappen. Misschien kan een mens niet anders. Geen toeval dat godsdienst maar niet weg te branden is. Een van mijn helden die nu aan het roesten is, heeft moeite met de overgang van aanstormend naar beklijvend. In alles wat ik nastreef (journalistiek, literatuur en - for lack of a better word - levenskunst), was zij mijn meerdere. Ik bewonderde haar, tot op de rand van puberale verliefdheid. Maar hetzelfde vuur dat haar nachten deed doorstomen, lijkt haar nu langzaam te verteren. Ze herhaalt zichzelf, drinkt te veel, verdwijnt soms voor lange perioden. Het probleem is dat ze meer uithoudingsvermogen heeft dan goed voor haar is. Een ander was er allang aan onderdoor gegaan. Maar het feit dat ze meer (aan)kan dan de doorsnee schrijver/journalist/caféganger was natuurlijk al de reden dat ze me opviel in de eerste plaats. Door haar reputatie, talent en vermogen om snel te kunnen werken, kan ze nog wel een tijdje door. Maar de verzuchtingen beginnen al te weerklinken. De tijd dat ze luisterde naar waarschuwende vrienden is allang voorbij. Maar het duurt een tijdje voor je een stevige boom hebt doorgezaagd. Ik heb ondertussen andere voorbeelden, mensen die ik benijd of bewonder. Moet ik mijn hart voor ze vasthouden? Of ben ik gewoon niet meer dan een ramptoerist van voortjakkerende persoonlijkheden? In ieder geval, de middelmaat lijkt het te winnen op de lange termijn. Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Vorig jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 Dag van de Salesmanager Word een masterchef als salesmanager op 26 oktober 2011 In 2011 brengt de Dag van de Salesmanager specifieke thema s rond: Trends in sales en salesmanagement voor de komende 10 jaar. De switch van een klassieke salesbenadering naar co-creatie met uw klant. Anders werken met Generation Y in uw salesteam? Wat leert u uit uw bestaande klantenportefeuille om nieuwe prospects en suspects aan te trekken? Hoe maakt u van CRM een effectieve salesversneller? Welke opportuniteiten ontstaan door slim gebruik van sociale media, sales 2.0-tools of social CRM? Meekijken met een internationale headhunter: wat typeert de ideale salesmanager waarnaar bedrijven vandaag op zoek zijn? Georges Leekens als gesmaakte afsluiter Vanuit zijn achtergrond als coach en huidige hoofdcoach van de Rode Duivels getuigt Georges Leekens over het belang en het effect van persoonlijk leiderschap en teambuilding op een team. 26 oktober De Montil - Affligem EURES, het Europese jobnetwerk, stelt voor Georganiseerd door de Europese Commissie Schrijf je in en bereid je voor op + dan vacatures! Leven en werken in Europa! 50 werkgevers en honderden vacatures en stageplaatsen Advies en tools om je eigen job te creëren 30 aanwezige landen 20 workshops en conferenties Zaterdag 1ste Oktober 10:00-17:00 Berlaymont (Schuman) Breng 10 copies van je CV mee en al je ondernemingsideeën In samenwerking met Met de medewerking van

15 14 15 HAVENBEDRIJF GENT agh werkelijk op maat Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit. Het bedrijf wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. Het doet dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v): havenluitenant JOUW FUNCTIE: als havenluitenant begeleid je samen met je collega s van de havenkapiteinsdienst de zee- en binnenvaartbewegingen in het havengebied. Je signaleert onregelmatigheden binnen de haven, ondersteunt de havenkapitein bij het uitvoeren van zijn politionele taken en verleent assistentie bij calamiteiten. Je rapporteert aan de eerste havenluitenant. JOUW PROFIEL: je beschikt over een bachelordiploma (of gelijkwaardig) en je hebt een sterke interesse voor de havenwereld. Je bent contactvaardig, hebt verantwoordelijkheidszin en kunt probleemoplossend werken. Zowel zelfstandig als in teamverband weet je de doelstellingen te realiseren. Je stelt je leerbereid en flexibel op en bent bereid in een volcontinu wisselend ploegensysteem te werken. Je bent pcvaardig, je hebt mondelinge kennis van het Frans en het Engels en beschikt over een rijbewijs B. ONS AANBOD: een afwisselende job met ruime opleidings- en ontplooiingskansen. Een statutaire functie in een boeiende en stabiele werkomgeving met doorgroeimogelijkheden en een aantrekkelijk loonpakket. Breng schot in onze zaak! VIO is sinds 2 jaar actief op de arbeidsmarkt. We profileren ons als specialist in logistiek, productie, sales en services. We maken als bedrijf het verschil door te werken op maat en een waardengedreven omgeving te creëren, zowel voor onze uitzendkrachten, onze klanten als voor onze vaste medewerkers. Voor ons kantoor te Antwerpen zijn we dringend op zoek naar een UITZENDCONSULENT(E) ervaring is een pluspunt, geen noodzaak Je wil samen met een dynamisch team deze unit verder uitbouwen. Je valt op door jouw passie voor mensen, jouw positieve gedrevenheid en jouw klantgerichte ingesteldheid. Je wil werken in een waardengedreven bedrijf waar discipline en open communicatie de basis vormen voor onze samenwerking. Je hebt een creatieve geest en kan probleemoplossend denken. Je bent administratief en organisatorisch sterk. Je hebt niet noodzakelijk ervaring in de interimsector, maar bent wel leergierig en wil graag jouw kennis nog verder uitbouwen door het volgen van opleidingen. INTERESSE? Meer informatie over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren is terug te vinden op onze website Indien je slaagt in de procedure, dan word je opgenomen in de werfreserve. Doel: Taken: Profiel: J. Kennedylaan Gent - België tel (0) De INVE-groep is een dynamische multinationale bedrijvengroep van Belgische oorsprong, actief in de agri- en aquacultuur, die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en commercialisatie van voederadditieven en voederspecialiteiten voor vee- en visteelt. INVE telt meer dan 500 werknemers verspreid over een 30-tal bedrijven met vestigingen in Europa, Noord- & Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en China. Binnen onze business unit Nutri-Ad, gespecialiseerd in high-value additieven voor dierenvoeders, zoeken wij voor onze vestiging in Antwerpen in combinatie met onze vestiging in Dendermonde, een medewerker voor de volgende vacature (m/v): LAB SUPERVISOR / QUALITY ENGINEER Als Lab Supervisor / Quality Engineer coördineer je de labo s binnen beide vestigingen. Je coördineert en participeert in het gehele QC gebeuren: - Bemonstering van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten conform onze ISO- en GMP-voorschriften - Uitvoering van interne QC analyses - Vrijgave van grondstoffen en eindproducten - Organisatie van externe analyses volgens de gangbare inspectie- en bemonsteringsplannen Je volgt de interne en externe kwaliteitsproblemen op en formuleert en implementeert hiervoor de nodige corrigerende en preventieve maatregelen Je voert interne audits uit en biedt ondersteuning bij externe audits Je ondersteunt de organisatie bij de implementatie van nieuwe producten en processen Je assisteert bij de ontwikkeling van nieuwe analysemethodieken en de verdere uitbouw van het customer service lab Je hebt een diploma in een chemische of biochemische richting of gelijkwaardig door ervaring Je hebt affiniteit met analytische technieken (IR, chromatografie, microbiologie,...) en je wil werken in een productieomgeving Je kan vlot communiceren in Engels, zowel schriftelijk als mondeling Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig werken Je hebt zin voor initiatief en weet zaken systematisch aan te pakken Je kan vlot overweg met het MS Office pakket Affiniteit en kennis van de landbouwsector, in het bijzonder met dierenvoeding, is een pluspunt Wij bieden je een gevarieerde job binnen een dynamische en groeiende omgeving. Het salarispakket is in overeenstemming met je ervaring en potentieel. Indien je interesse hebt in de bovenstaande vacature, kan je je sollicitatiebrief + cv sturen naar: INVE TECHNOLOGIES NV t.a.v. Katja Kosolosky; Hoogveld 93; 9200 Dendermonde of via We bieden dan ook net iets meer: een aantrekkelijke werkomgeving, fun in de job, een team van ervaren viollega s, ver doorgedreven opleiding, goede verloning aangevuld met extralegale voordelen. Word jij onze volgende viollega? Contacteer dan Marianne Kindt op het nummer: of stuur je cv met motivatiebrief naar VG 1570/BU Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben? Surf naar

16 BRUSSEL VLAAMS-BRABANT Een nieuwe professionele uitdaging? Die vindt je zeker in jouw regio! In jouw regio zijn er op dit moment heel wat professionele uitdagingen. De tijd die vrijkomt door minder lang te pendelen, komt jouw gezin, vrienden en zelfs hobby s ten goede. Je vermijdt ook elke dag heel wat stress in het verkeer. Kortom: een uitdagende job in jouw regio is de kortste weg naar professioneel geluk. Vandaag : jobs in regio Vlaams-Brabant & Brussel. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

17 Vlaams-Brabant & Brussel Internationale metropool met heel wat troeven Logistiek, gezondheidszorg en technologie De Provincie Vlaams-Brabant zet sterk in op drie grote sectoren in de regio: slimme logistiek in en rond de luchthaven, de gezondheidszorg en de schone technologie. We proberen de goede randvoorwaarden voor bedrijven te creëren en zetten ook in op internationalisering, zegt Gudrun Denhaen, diensthoofd economie bij de Provincie Vlaams-Brabant Met mensen die in 2010 niet aan de slag konden, zo n 5,7%, doet Vlaams- Brabant het qua werkgelegenheid beter dan het Vlaamse gemiddelde van 7,2%. In het Leuvense zijn de sectoren van onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg goed vertegenwoordigd; rond Halle-Vilvoorde vind je voornamelijk de dienstensector. We hebben veel pendelaars in die regio, vertelt Gudrun Denhaen. Dat verklaart voor een stuk waarom de verstedelijke pool rond Brussel 71 jobs per 100 inwoners telt. Ter vergelijking: in Leuven is dat slechts 59/100. Eén op vier werkzoekenden in de regio zijn 50-plussers. Ook allochtonen vormen hier een uitgesproken groep, vooral in Halle-Vilvoorde. In Leuven ligt het percentage hooggeschoolde werkzoekenden dan weer wat hoger dan het Vlaams gemiddelde. Bij de provincie voeren we een personeelsbeleid dat diversiteit zoveel mogelijk kansen geeft. Mensen met een handicap, allochtonen en oudere werknemers maken deel uit van de maatschappij, en die maatschappij proberen we zoveel mogelijk te weerspiegelen. De taken van de Provincie zijn erg uiteenlopend, legt Gudrun Denhaen nog uit. We proberen goede randvoorwaarden voor bedrijven te creeren. Door ruimte te maken voor economie, via de aanleg van bedrijventerreinen bijvoorbeeld, of door innovatie en ondernemerschap aan te moedigen via onder andere peterschapsprojecten en subsidies. Voor het woonwerkverkeer dringen we aan op de snelle uitvoering van voorziene infrastructuurprojecten, en stimuleren we fiets- en openbaar vervoer. Tegelijk zetten we sterk in op internationalisering en het aantrekken van buitenlandse bedrijven. We zoeken daar op dit moment twee medewerkers voor. Als jong, modern en dynamisch bestuur biedt Provincie Vlaams-Brabant zelf ook heel wat troeven. We bieden interessante jobs aan, die maatschappelijk relevant zijn en de regio vooruit helpen. Onze actieve politiek van interne mobiliteit biedt mensen heel wat doorgroeimogelijkheden, en via projectwerking kunnen ze heel wat nieuwe zaken uitwerken over verschillende beleidsdomeinen heen. Bovendien hebben ze toegang tot heel wat spelers in de regio, dus dit is ook een ideale omgeving om brede netwerken uit te bouwen. WE PROBEREN GOEDE RANDVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN TE CREËREN. DOOR RUIMTE TE MAKEN VOOR ECONOMIE OF DOOR INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP AAN TE MOEDIGEN VIA ONDER ANDERE PETERSCHAPSPROJECTEN EN SUBSIDIES. Gudrun Denhaen Diensthoofd economie bij de Provincie Vlaams-Brabant. Meewerken aan de Brusselse dynamiek Er is al veel geschreven en gezegd over Brussel, maar wij geloven sterk in de toekomst van ons gewest, zegt Nadine Sougné, directeur HR en gelijke kansen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De afdeling rekrutering en selectie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. OP ECONOMISCH VLAK STEUNEN WE BEDRIJVEN IN BRUSSEL, MAAR WE VERKOPEN DE STAD OOK AAN HET BUITENLAND, VIA EEN NETWERK DAT ONS OP SOCIO-ECONOMISCH VLAK TOT OVER DE GRENZEN BEKEND MAAKT. Nadine Sougné Directeur HR en gelijke kansen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als grote internationale metropool die een belangrijke rol speelt als centrum van de Europese Unie en hoofdstad van België beschikt Brussel over heel wat troeven, vindt Nadine Sougné. Uiteraard tellen we slechts 19 gemeenten op een kleine oppervlakte, maar onze bevolking blijft groeien. Er wonen hier mensen, een niet te verwaarlozen aantal. Voor hen werken we aan de toekomst: we zorgen bijvoorbeeld voor duurzame tewerkstelling en we beheren de ruimte en de mobiliteit in de stad. We willen een moderne, actieve stad promoten, waar het goed is om te leven. Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest probeert al die ontwikkelingen beleidsmatig te ondersteunen. We moedigen de burger bijvoorbeeld aan om meer verplaatsingen te voet of met de fiets te doen. En via ons ruimtelijk beleid werken we aan stadsontwikkeling, stadsvernieuwing en de bescherming van het erfgoed. De Erfgoeddag bijvoorbeeld is een initiatief waar we mee de schouders onder zetten. Op economisch vlak steunen we bedrijven in Brussel, maar we verkopen de stad ook aan het buitenland, via een netwerk dat ons op socio-economisch vlak tot over de grenzen bekend maakt. Omdat ons takenpakket zo breed is, bieden we onze medewerkers ruime opleidingsmogelijkheden, terwijl ook de talencursussen erg geliefd zijn. Om al die taken te vervullen, zoekt het Ministerie voortdurend nieuwe medewerkers. De komende vijf jaar gaan zo n 160 mensen met pensioen, dus zal onze organisatie sterk in beweging zijn, zegt Nadine Sougné. Dat betekent dat er heel wat mogelijkheden zijn voor mensen die bij ons willen komen werken. Potentiële kandidaten zijn zich er niet altijd van bewust, maar we zoeken naast juristen, financieel deskundigen en boekhouders ook communicatie-experts en vertegenwoordigers van ons gewest, controleurs voor gebouwen, planners, architecten en ingenieurs. Op onze website wordt onze vraag naar kandidaten voortdurend bijgewerkt.

18 Top 50 grootste werkgevers in de provincie Vlaams-Brabant aantal werk nemers* Colruyt Adecco ISS Facility Services Ikea Belgium Robert Half Robert Bosch Productie Premedia Securitas Trans. Aviation Flightcare Belgium Real Dolmen HP Belgium Seris Security Accor Hotels Belgium openstaande functies: 30 Aviapartner Belgium openstaande functies: 19 Krëfel Procter & Gamble Manufacturing 906 Belgocontrol 951 Landelijk Dienstencoöperatief 928 DHL Aviation 911 Vanden Borre 906 ICI Paris XL Parfumerie 880 aantal werk nemers* openstaande functies: 20 Aveve 735 Terumo Europe 713 De Persgroep Publishing 699 Eternit 695 DHL International 695 Atos Belgium 685 Procter & Gamble Eurocor NV 684 Puratos 681 openstaande functies: 70 Asco Industries 676 Capgemini Belgium 675 Amcor Flexibles Transpac 672 Vlevico 662 UPS 662 Aldi Zemst 652 TNT Express 646 Dreamland 642 Spar Retail 611 Getronics BeLux 593 Caterpillar Distribution 589 Cisco Systems Belgium 589 Ricoh Belgium 576 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren 542 Corelio Publishing 866 Okay Buurtwinkels 852 ISS Industrial Cleaning 837 Bombardier Transportation 801 Tyco Electronics Raychem 792 Duracell Batteries 786 Sitel Belgium 786 Overige bedrijven in de provincie Vlaams-brabant openstaande functies: 103 * Bron: Trendstop.be - data boekjaar Het aantal personeelsleden kan ondertussen gewijzigd zijn. Zorg en overheid zijn niet opgenomen in Tendstop.be KULeuven

19 Top 50 grootste werkgevers in Brussel Hoofdstedelijk Gewest aantal werk nemers* bpost NMBS BNP Paribas Fortis Randstad Belgium Delhaize Group Belgacom Infrabel Manpower Belgium Carrefour Belgium ING België https://www.9tolife.be/solliciteren.aspx openstaande functies: 111 KBC Bank ArcelorMittal Gent Tempo Team jobs.mivb.be openstaande functies: 75 MIVB Dexia Bank Electrabel Axa Belgium NV 4825 AG Insurance 4123 NMBS Holding KBC Global Services Securitas Fabricom openstaande functies: 80 G4S Security Services Daoust openstaande functies: 10 aantal werk nemers* Toyota Motor Europe Philips Innovative Applications AGC Glass Europe Brussels Airlines Audi Brussels IBM Belgium UCB Pharma Randstad Household Services Cofely Services Brico Belgium Cegelec Compass Group Belgilux openstaande functies: 120 Vivaqua Siemens Iris Cleaning Services D Ieteren openstaande functies: 7 VMW Mobistar Dalkia Euroclean Tessenderlo Chemie Hennes & Mauritz Randstad Group Belgium Euroclear CFE Recticel SPIE Belgium VRT Umicore zijn voortdurend op zoek naar nieuw personeel Sodexo Belgium InBev Belgium Coca-Cola Enterprises Beglium Overige bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest openstaande functies: 30 * Bron: Trendstop.be - data boekjaar Het aantal personeelsleden kan ondertussen gewijzigd zijn. Zorg en overheid zijn niet opgenomen in Tendstop.be Universitair Ziekenhuis Brussel 3.400

20 20 Jobs VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL in Stel uw talent ten dienste van uw Gewest! Wij zoeken 16 nieuwe medewerkers! Waarom jij niet? Meer info en online solliciteren op Scan deze QR Code met je smartphone. Het Gewest voert een actief beleid inzake gelijke kansen en diversiteit. MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST De Kamer van volksvertegenwoordigers werft aan (m/v) TWEETALIG JURIST Uw profiel: Diploma: master, licentiaat of doctor in de rechten. U hebt een goede kennis van beide landstalen (Nederlands/Frans). ASSISTENT VOOR HET INTEGRAAL VERSLAG Geïnteresseerd? Stuur uw curriculum vitae, met vermelding van de gesolliciteerde functie(s), schriftelijk en uiterlijk 14 oktober (tweetalig jurist) of 21 oktober 2011 (assistent voor het Integraal Verslag) naar de dienst Personeel en Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Examensecretariaat, Paleis der Natie, 1008 Brussel. Voor meer inlichtingen kunt u onze website bezoeken op het adres: Een stabiele carrière in uw domein Uw profiel: Diploma: hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, regentaat of daarmee gelijkgesteld), of een kandidaats- of bachelordiploma uitgereikt door een universiteit of een instelling van hoger onderwijs van het lange type. Als niet-permanent assistent werkt u in functie van de vergaderingen van de Kamer. U hebt belangstelling voor de actualiteit en een goed taalgevoel: op basis van geluidsopnamen werkt u op pc de teksten van de vergaderingen van de Kamer uit. Als laatstejaarsstudent wordt u voor beide functies eveneens toegelaten, op voorwaarde dat u bij een eventuele indiensttreding het vereiste diploma hebt behaald. v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k l a n t g e r i c h t h e i d s o l i d a r i t e i t i n n o v a tie k w a l i t e i t Euromut is het grootste Onafhankelijke Ziekenfonds in België. Dagelijks zetten 700 enthousiaste medewerkers zich in om meer dan leden een kwalitatieve dienstverlening te bieden. Onze kracht? 5 waarden en jouw talent! Klantenadviseurs (m/v) Leuven, Antwerpen, Tienen, Brussel Jij bent de contact- en vertrouwenspersoon van onze klanten. Je hebt zowel een adviserende, commerciële als administratieve rol te vervullen. Account Manager (m/v) Je bouwt met zowel bestaande als nieuwe klanten een vertrouwensrelatie op waarbij je onze in-house ziekenfondsservice in ondernemingen promoot. Junior Market Analyst (m/v) Je verzamelt, analyseert en verspreidt gegevens en informatie over de situatie van de onderneming op onze markt. Je helpt ook actief mee aan de ontwikkeling van het Datawarehousesysteem. Coördinator marketing (m/v) Je staat in voor de ontwikkeling en opvolging van verscheidene projecten binnen zowel klantenbinding als marketing. Je coördineert de acties, beheert de budgetten en analyseert de resultaten. Teamverantwoordelijke back office (m/v) Je plant en organiseert de werking van een administratieve dienst bestaande uit een 20-tal dossierbeheerders. Als een geboren people manager stimuleer, motiveer en coach je de medewerkers. Neem een kijkje op voor de gedetailleerde functieomschrijvingen en ontdek of deze vacatures overeenstemmen met jouw talenten en verwachtingen. Wil je meebouwen aan het succes van Euromut? Verras ons dan alvast met je talent en stuur vandaag nog je motivatiebrief en cv naar: Euromut departement Human Resources Louis Mettewielaan Brussel u het leven, wij de zorgen

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be OP DE WERKVLOER Mag ik mijn collega controleren? blz. 2 MIJN LOON Ik hoop op maaltijdcheques

Nadere informatie

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 6 - n r.23 d e c e m b e r 2008 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2009 23 A f

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Personeelbeleid. Flexibele betrokkenheid. 28 Christel van der Meijs. 20 Aukje Nauta. 34 Warme belangstelling

Personeelbeleid. Flexibele betrokkenheid. 28 Christel van der Meijs. 20 Aukje Nauta. 34 Warme belangstelling Personeelbeleid NOVEMBER 2011 EN G A G E M E N T Flexibele betrokkenheid 20 Aukje Nauta Ideeën komen niet meer alleen van vaste medewerkers, maar ook van buiten. 28 Christel van der Meijs Na de overname

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

feest! Toost u met ons mee?

feest! Toost u met ons mee? RANEA. februari 2011 20 Nadya Kops Zet met John Lasschuit de bloemetjes buiten Fred Peters Evenwicht als basis voor succes Miriam van den Boogaard Van DinoDIV naar DigiDIV Agnita Mur Over cultuuromslag

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Pick me! Stagiair heeft de macht. Ex-student De Vries is directeur Hyves. Bestuurswerk studenten meer stimuleren

Pick me! Stagiair heeft de macht. Ex-student De Vries is directeur Hyves. Bestuurswerk studenten meer stimuleren Ex-student De Vries is directeur Hyves Bestuurswerk studenten meer stimuleren Redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion Traineeship voor potentiële managers Saxion Nº 2 / OKTOBER 2008 Pick me! Stagiair

Nadere informatie

20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer

20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer 20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer Goed werk heeft geen kleur Goed werk kent geen beperkingen Op goed werk staat geen leeftijd Vlaamse intergewestelijke 20 bedrijven getuigen over

Nadere informatie