Digital. Computerhobbyclub Digital

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital. Computerhobbyclub Digital"

Transcriptie

1 Digital Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten die in de lijn van haar doelstellingen liggen. Bezoekers dragen zelf de verantwoording voor de apparatuur en andere bezittingen die ze meebrengen. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan eigendommen van de leden, van welke aard ook. Handel op een bijeenkomst is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur. Dit geldt zowel voor handelaren als voor particulieren. Tijdens de bijeenkomsten mogen geen reclame-folders worden uitgedeeld zonder toestemming van het bestuur. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Door bezoek of deelname aan een bijeenkomst verklaart men zich akkoord met bovengenoemde regels.

2 In dit nummer: Financieel jaarverslag Computer Hobby Club DIGITAL Algemene ledenvergadering Samsung All-in-One PC Series Multi-touch screen Handgebaren TP-Link TL-WDR Plenty poorten Windows 7: WordPad Windows 7: Taakbalk terug naar af Microsoft Office 2013: nieuwe functies Installatie Bestandsformaat SkyDrive Word Leesmodus Handigheidjes Excel Draaitabellen Tabellen PowerPoint Samenwerken Outlook Fiscale Ipads Intel stopt met moederborden voor desktop-pc's Financieel jaarverslag Computer Hobby Club DIGITAL 2012 Het jaar 2012 is afgesloten met een positief saldo van 185,06. Het begrootte resultaat voor 2012 was een tekort van 300,--. Dit verschil is als volgt te verklaren: Inkomsten Contributie lopend jaar -55,34 Ontvangen donaties +1,60 Ontvangen rente - 24,16 Uitgaven Digistring 266,44 Aanschaf materiaal -200,00 Abonnementen 419,61 Verzekering 0,03 Bestuurskosten -280,00 Kantoorartikelen -50,00 Diverse kosten 30,18 Ten opzichte van de begroting is er 55,34 minder aan contributie ontvangen. De kosten van Digistring zijn in het verslagjaar 266,44 hoger uitgekomen dan was begroot, dit is met name te wijten aan de stijging van de portikosten. De ontvangen donatie van 451,60 betreft het positief resultaat dat door de kantine wordt gemaakt en de door leden geschonken donaties. In de begroting was rekening gehouden met de aanschaf van materiaal voor 200,--. Er is in 2012 geen materiaal ten laste van de exploitatie aangeschaft. De abonnementskosten betreffen de kosten van de internetprovider, telefoonkosten en de kosten van de hostgroup die onze website host. DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 3 pagina 4 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

3 De contributie voor 2013 is op de algemene ledenjaarvergadering van 2012 al vastgesteld op 15,--. Voorgesteld wordt, gezien de ontwikkelingen in de exploitatie 2012 en de verwachting 2013 de contributie in 2014 op hetzelfde niveau te houden van 15,-- per lid. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van 2012 ad 185,06 toe te voegen aan de reservering inventaris. (Hier is, vooruitlopende op het besluit van de ALV, in de eindbalans 2012 reeds rekening mee gehouden). 19 januari L.W.H. Hesseling, Penningmeester. C o m p u te r H o b b y C lu b D I G IT A L V e rli e s e n w i n stre k e n in g e n b e g ro ti n g I n k o m ste n O m s c h rijvin g b e g ro tin g re a lis a t ie b e g ro t in g C o n t rib u tie vo rig ja a r C o n t rib u tie lo p e n d ja a r , , , 0 0 O n tva n g e n d o n a tie s 4 5 0, , , 0 0 O p b re n g s t o p e n d a g O p b re n g s t d ive rs e n O n tva n g e n re n t e 1 0 0, , , 0 0 B a la n s B e z ittin g e n K as 76, ,00 G iro , ,57 G iro ,56 - s p aarrek e ning 7.250, ,87 voors c hotbetalin g - - D epot bedrag TN T 85,00 85,00 Te ontvangen rente T o ta a l 9.038, ,44 V e rp lich tin g e n R es ervering inve ntaris 1.286, ,34 K apitaal 7.527, ,10 N og te b eta len V ooruit ontva ngen 225, ,00 T o ta a l 9.038, ,44 To t a a l , , , 0 0 U itg a v e n O m s c h rijvin g b e g ro tin g re a lis a t ie b e g ro t in g D ig is t rin g , , , 0 0 A a n s c h a f m a t e ria a l 2 0 0, A b o n n e m e n t e n 9 5 0, , , 0 0 V e rz e k e rin g 1 1 0, , , 0 0 K e rs tk a d o / d ive rs e n R e p re s e n ta t ie 5 0, , , 0 0 B e s t u u rs k o s te n 2 8 0, , 0 0 B e ta a ld e re n te K a n t o o ra rtik e le n 5 0, , 0 0 A d m in is tra tie k o s t e n A lg. le d e n ja a rve rg D ive rs e k o s t e n 1 5 0, , , 0 0 To t a a l , , , 0 0 R e su l ta a t 3 9 0, , , DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 5 pagina 6 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

4 Algemene ledenvergadering 2013 Uitnodiging Voor De Algemene Ledenvergadering van de Computer Hobby Club "Digital" Samsung All-in-One PC Series 7 Samsung introduceert de nieuwe All-in-One PC Series 7 eind januari in Nederland. De stijlvolle design PC levert zeer snelle en krachtige PC-prestaties en combineert dat met allerlei gebruiksvriendelijke mogelijkheden. Op zaterdag 16 februari is het weer zover. Dan wordt de statutair* verplichte jaarlijkse algemene leden vergadering gehouden. Alle leden zijn daarbij natuurlijk van harte welkom en het bestuur nodigt iedereen dan ook uit om naar de ledenvergadering te komen. Wij doen het tenslotte allemaal voor jullie. De vergadering wordt tijdens de clubdag gehouden, dus u hoeft er niet apart voor naar toe te komen. Dus: 16 februari, uur, Laan van Meerdervoort 55!! * De statuten zijn voor een ieder opvraagbaar, zowel digitaal als op schrift bij Fred Blankespoor De agenda voor de vergadering luidt als volgt: 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Verslag algemene jaarvergadering 2012 (zie Digi$tring maart 2012) 4. Jaarverslag penningmeester. 5. Terugblik op het afgelopen jaar 6. Verslag van de kascontrolecommissie Verkiezing kascontrolecommissie Bestuursverkiezing 8. Begroting 2013 (zie pagina 9. Contributie 10. Rondvraag. Zo kun je op het multi-touch screen met tien vingers tegelijkertijd werken. Ook kun je de PC met handgebaren bedienen. Handig als je thuis achter de PC bijvoorbeeld een e-book leest. Zodra je de natuurlijke pagina-omslaan -beweging maakt, verschijnt de volgende pagina in beeld. Of draai je pols om het geluid harder te zetten als je film kijkt. De All-in-One PC Series 7 biedt een complete PC-ervaring met de quadcore Intel Core i5 processor, 8 GB RAM en een aparte AMD Radeon HD 7690M grafische kaart. Zware games en HD-films verschijnen hierdoor vloeiend op je superheldere 23.6 inch Full HD LED-scherm ( ). Dankzij de uitermate krachtige PCprestaties kun je de All-in-One PC voor elke werkgerelateerde taak gebruiken. Maar je kunt er óók mee ontspannen. Geniet van een speelfilm, een sportuitzending of game. De 14-Watt speakers zorgen er voor dat het geluid perfect klinkt. Content kom je niet tekort: je kunt maar liefst 1 TB aan films, foto s, muziek en andere bestanden op de harde schijf zetten. Multi-touch screen De All-in-One PC Series 7 biedt niet alleen krachtige en snelle prestaties, maar zorgt ook voor het betere fingerspitzengefühl. Letterlijk. Want met het verrassende 10-vinger multi-touch screen kun je met twee handen tegelijk werken. Álle tien de vingers worden geregistreerd, terwijl normaal gesproken slechts twee vingers tegelijkertijd geregistreerd kunnen worden. Het 10 vinger multi-touch screen is vooral handig als je gecompliceerde bewerkingen moet uitvoeren, beelden DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 7 pagina 8 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

5 wilt roteren of als je met meerdere mensen een multiplayer-game wilt spelen op hetzelfde scherm. Niemand hoeft zich daarbij zorgen te maken dat hij het scherm niet kan zien, want de All-in-One PC heeft een kijkhoek van 178 graden. Handgebaren Het gebruiksgemak wordt verder vergroot met de mogelijkheid om via handbewegingen de PC te besturen. Als je tot een meter van het scherm één van de vijf handgebaren maakt, wordt je verzoek opgevolgd. Hoe dat werkt? Als je bijvoorbeeld een recept van de bijgeleverde Jamie Olivier app aan het lezen bent, maak je de natuurlijke pagina-omslaan-beweging, en voilà: je krijgt de volgende stap voor je neus zonder dat je het scherm hoeft aan te raken. En door je pols te draaien zet je het geluid tijdens een film harder of zachter. Het zijn allemaal gebruiksvriendelijk oplossingen die met het Windows 8-platform verder toenemen. De Samsung All-in-One PC Series is vanaf eind januari in Nederland verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 1.499,-. Kijk voor meer ionformatie op TP-Link TL-WDR4900 TP-Link introduceert een geavanceerde N900 Wireless Dual Band Gigabit Router: de TL-WDR4900. Dit nieuwe paradepaardje biedt ongekend hoge snelheden, tot tweemaal 450 Mbps, via de traditionele 2,4 GHz band én de kristalheldere 5 GHz band. Daarmee hebben gebruikers de beschikking over in totaal 900 Mbps bandbreedte en kunnen zij simultaan en storingsvrij genieten van de vele bandbreedte-intensieve (multimedia-)applicaties thuis of op kantoor. Via de vijf ingebouwde Gigabit Ethernet-poorten profiteren ook apparaten die met kabels op de TL-WDR4900 zijn aangesloten van supersnelle verbindingen zonder vertraging. De twee USB-poorten maken het mogelijk flash-memorysticks, printers, FTP-servers en mediaspelers te delen. Zo kunnen gebruikers een krachtig en stabiel medianetwerk creëren. De TL-WDR4900 is in staat gelijktijdig gebruik te maken van zowel de 2,4 GHz als de 5 GHz verbindingen, beide met snelheden van maximaal 450 Mbps. De 2,4 GHz band leent zich daarbij met name voor eenvoudigere taken, zoals en en websurfen, de 5 GHz band bij uitstek voor bandbreedte-intensieve taken of toepassingen die gevoelig zijn voor vertraging, zoals online gaming, VoIP-conference-calling of HD-videostreaming op verschillende locaties. Tezamen leveren de twee 450 Mbps draadloze n-streams een bandbreedte op van maar liefst 900 Mbps. Plenty poorten Met één Gigabit WAN-poort en vier Gigabit LAN-poorten - tien keer sneller dan standaard-ethernet - kan de TL-WDR4900 een robuust en razendsnel bekabeld netwerk ondersteunen DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 9 pagina 10 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

6 dat ideaal is voor latentiegevoelige applicaties. Dankzij de twee multifunctionele USB 2.0-poorten kunnen gebruikers printers, bestanden en media met elkaar delen: óf via het thuisnetwerk, dat meerdere computers met elkaar verbindt, óf - als ze onderweg zijn - met behulp van de FTP-serverfuncties van het apparaat, zodat ze hun bestanden altijd onder handbereik hebben. Kenmerken Simultane Dual Band N: 2,4 GHz en 5 GHz Maximale snelheid: 450 Mbps bij zowel 2,4 GHz als 5 GHz 1 Gigabit WAN-poort en 4 Gigabit LAN-poorten 2 USB 2.0-poorten voor gedeelde opslag/ftp-server/mediaserver/printserver Externe afneembare high-gain dual-band antennes Ondersteunt IPV6 (Internet Protocol versie 6) De TL-WDR4900 N900 is per direct leverbaar tegen een adviesprijs van 109,-. Windows 7: Taakbalk terug naar af De nieuwe taakbalk van Windows 7 is handig omdat veelgebruikte programma s niet meer plaats innemen als ze eenmaal zijn gestart. Wel is het lastig om te zien wel programma nu wel of niet actief is. U kunt echter weer terug naar de taakbalk zoals die in Windows Vista werd gebruikt: Kijk voor meer informatie op Windows 7: WordPad WordPad in Windows 7 slaat net als voorheen documenten standaard op in het Rich Text Format. Het programma beschikt nu net als Word 2007/2010 over een Lint en - nog beter nieuws - via de optie Opslaan als is het nu ook mogelijk om documenten op te slaan in het Office 2007/2010.DOCX- of OpenDocument.ODT-formaat. WordPad kan deze bestandsformaten nu ook openen. > Klik met de rechter muisknop op een leeg deel van de taakbalk en kies Eigenschappen. > Zet de optie Taakbalkknoppen op Combineren als de taakbalk vol is en kies OK. DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 11 pagina 12 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

7 Microsoft Office 2013: nieuwe functies Dit jaar zal een nieuwe versie van Microsoft Office verschijnen. s Werelds meest gebruikte office suite heeft weer tal van nieuwe mogelijkheden gekregen. Maar dat is niet het uitgangspunt van deze nieuwe release. Microsoft vindt gebruiksgemak steeds belangrijker. Er is dan ook alles aan gedaan om bestaande functies beter vindbaar en gemakkelijker in het gebruik te maken. De interface van Office 2013 is weliswaar vernieuwd, maar voor gebruikers van Office 2007 of 2010 nog altijd zeer herkenbaar. De van Office 2010 bekende Backstage-weergave is in iets gestroomlijnde vorm aanwezig. U opent de schermgrote weergave via het eerste, gekleurde tabblad. Hierin maakt u heel gemakkelijk nieuwe documenten of slaat u bestaande op, drukt ze af of deelt ze met anderen. Office behoudt de met versie 2007 ingezette interface met het lint. Wel is het uiterlijk heel eenvoudig en plat geworden. Dat wil zeggen dat de kleurverlopen en knopeffecten verdwenen zijn. De knoppen hebben een eenvoudig uiterlijk met weinig kleuren en zonder driedimensionaal effect. Wanneer de muis over een knop bewogen wordt of wanneer de knop actief is wordt deze in een contrasterende kleur getoond. Dit is de pakketkleur. Deze pakketkleur komt verder terug in de statusbalk en de Backstage en is bij Word blauw, bij Excel groen en bij PowerPoint oranje. Zinloze verandering? Zeker niet, want hiermee sluit Office 2013 enerzijds beter aan bij de interface van het nieuwe Windows 8 en anderzijds bij de online Office Web Apps. Installatie Bij de installatie van het programma zijn belangrijke vorderingen gemaakt. Wij bekeken de Office 365 ProPlus Preview versie. Deze heeft een geheel internetgebaseerde installatie. U klikt vanuit een webpagina op een installatieknop en binnen enkele minuten staat heel Office 2013 op uw computer. Terwijl dat gebeurt wordt u netjes op de hoogte gehouden van de voortgang en de nieuwe functies. Het concept heet Click-to-Run. Nieuw is niet alleen de streaming installatie, maar ook het feit dat de nieuwe Office als het ware in een virtuele omgeving draait. Hierdoor is het mogelijk uw huidige Office installatie te behouden. Na de installatie op systemen anders dan Windows 8 wil Office inloggen met een Microsoft account. Bijvoorbeeld uw Hotmail of Outlook.com adres. Dit is belangrijk omdat bestanden nu in de cloud kunnen worden bewaard. Maar ook andere diensten zijn afhankelijk van het verbonden zijn met internet en een gecertificeerde account. Bestandsformaat Een ander opvallend detail is dat u na de installatie kunt kiezen voor het bestandsformaat. Wellicht weet u dat het gesloten, binaire bestandsformaat van Microsoft is vervangen door XML. Aangezien er verschillende XML-standaarden zijn laat Microsoft u nu kiezen welke u wilt gebruiken. Dit is te beschouwen als een politiek correcte optie, want vrijwel alle gebruikers zijn gebaat bij het standaard bestandsformaat. Dit schrijft bijvoorbeeld Word documenten met de extensie.docx weg in een XML formaat dat ook door oudere Office versies wordt ondersteund. Aangenaam is dat thuisgebruikers en kleine bedrijven vijf installaties van een Office licentie mogen uitvoeren. U kunt Office dus legaal gebruiken op bijvoorbeeld uw laptop, uw computer thuis en die van uw zoon en dochter. De eenvoudige installatiemethode zal vooral bij thuisgebruikers en in het MKB veel tijd en gedoe schelen. Grootzakelijke klanten kunnen nog steeds een zogenaamde MSI-gebaseerde installatie uitvoeren. Daarbij bepaalt een systeembeheerder welke programma s op welke wijze op de computers terecht komen. SkyDrive SkyDrive is Microsoft s versie van een gratis opslagsysteem in de cloud. SkyDrive is al een aantal jaren beschikbaar. Zowel consumenten als bedrijven kunnen er gratis hun documenten of afbeeldingen opslaan. Momenteel krijgt u 25 GB cadeau, voor meer ruimte betaalt u een paar euro per jaar. Wie SkyDrive gebruikt krijgt daar de eveneens kosteloze Office Web Apps bij. Met deze browsergebaseerde versies van Word, Excel, PowerPoint en OneNote zijn documenten online te bekijken en te bewerken. Documenten die in de cloud worden opgeslagen kosten u geen lokale schijfruimte, kunnen niet kwijtraken en zijn overal beschikbaar waar u zich bevindt, of dat nu op het werk is, thuis, op vakantie of desnoods in een DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 13 pagina 14 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

8 wegrestaurant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Microsoft verwacht dat consumenten en het MKB hun documenten online gaan opslaan. Office 2013 is daar al op ingericht. Bij het opslaan van documenten wordt SkyDrive als de standaard opslagmethode aangeboden. Natuurlijk blijft opslaan naar uw harde schijf of netwerkschijf mogelijk. Word 2013 Wat is er nieuw in Word 2013? Het nieuwe uiterlijk en de integratie met Skydrive hebben we al besproken. U ziet rechtsboven in het venster waarschijnlijk uw naam staan en een persoonlijke afbeelding. Dit is een teken dat u met uw Microsoft account online bent. Maar er is nog meer integratie met clouddiensten. Via de Backstage optie Bestand >> Account kunt u onder meer verbinding maken met fotodienst Flickr, videodienst YouTube of documenten direct delen via Facebook of LinkedIn. Over YouTube gesproken: in Word is het nu gemakkelijk om online video in een document op te nemen. De video hoeft niet van YouTube te komen. Het enige dat u doet is de optie Invoegen >> Online- Video gebruiken en de embed code uit de videowebsite plakken. Een beeld van de videoclip wordt in het document getoond. Om de video af te slepen is uiteraard een internetverbinding nodig. Elegant is dat de video in oudere Word versies weliswaar niet direct wordt afgespeeld, maar is omgezet naar een afbeelding met een hyperlink die naar de online video gaat. Leesmodus De nieuwe Leesmodus (Lezen in volledig scherm) laat zien dat Word steeds meer geschikt gemaakt wordt voor tablets. Daar is het lezen van een document in de gebruikelijke paginaweergave lastiger omdat alles vrij klein wordt weergegeven. Wanneer een document in de Read Mode getoond wordt ziet u als het ware een boek met gespiegelde pagina s en grotere letters. Het geheel is geoptimaliseerd voor lezen op het scherm en u kunt gemakkelijk door het document bladeren. Met één handeling verlaat u de leesmodus weer om het document te kunnen bewerken of in een afdrukweergave te bekijken. Een andere functie die doet denken aan websites en tablet-apps is Object Zoom. Tabellen, grafieken, afbeeldingen en video worden na aanklikken (of aantikken, als u een aanraakgevoelig scherm hebt) vergroot weergegeven. Nogmaals aanklikken brengt het object weer terug naar zijn positie in het document. Voor het netjes plaatsen van objecten zijn de nieuwe Alignment Guides een uitkomst. Het zijn automatisch verschijnende hulplijnen waarmee u objecten snel uitlijnt ten opzichte van elkaar of andere documentonderdelen, zoals de marge. Ze verdwijnen ook weer vanzelf. Het invoegen van speelse elementen wordt verder vergemakkelijkt door Live Layout. Bij deze levende voorbeeldweergave wordt tekst al tijdens het plaatsen uitgevuld rondom een object. Wanneer u de muisknop loslaat zien de afbeelding en de tekst er precies zo uit als u wilde. Handigheidjes Word 2013 kent verder nog vele kleine handigheidjes. Daaronder vallen de mogelijkheid commentaar te geven op commentaar (dus in dezelfde ballon) en de optie om snel terug te keren naar het laatste punt van bewerking. U zult merken dat een bladwijzertje verschijnt bij het openen van een document dat u eerder heeft bewerkt. Door erop te klikken gaat u naar de positie waar u de vorige keer gebleven was. Geen wereldschokkende nieuwe functie, maar heel handig en zeker tijdbesparend. Wel behoorlijk wereldschokkend in de nieuwe Word is het kunnen openen en bewerken van PDF bestanden. Stel u voor dat u een interessante tekst ziet in een PDF bestand. Door dit gewoon in Word te openen en de tekst DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 15 pagina 16 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

9 eruit te knippen is het mogelijk de tekst te hergebruiken in uw eigen documenten. Maar de integratie gaat nog veel verder. Wat dacht u van het openen van een willekeurig PDF bestand, het toevoegen van tekst of grafische elementen zoals een pijl, waarna u het geheel weer opslaat in PDF formaat? Excel 2013 Excel 2013 kent weinig echt nieuwe (reken)functies. Dat is prettig, want zo zal de compatibiliteit met oudere versies geen problemen opleveren. De ontwikkelaars hebben zich ditmaal geconcentreerd op het gemakkelijker vindbaar en bruikbaar maken van bestaande functionaliteit. Zo is Flash Fill een nieuwe functie die gegevenspatronen in uw werkblad herkent en u helpt bij het invullen. Deze in Excel 2013 ingebouwde functionaliteit werkt zeer snel en vereist geen formules of macro s. Een voorbeeld dat vaak wordt gebruikt is een lijst waarbij de vooren achternamen in één cel zijn opgenomen. In een naastgelegen kolom wilt u alleen de voornaam gebruiken. Wanneer u in de nieuwe kolom begint met het invoeren van de voornamen wordt de handeling door Excel herkend. Het programma zal suggereren om alle voornamen voor u in te vullen. De functie Aanbevolen draaitabellen helpt u bij het maken van een draaitabel. Dit is voor veel gebruikers een lastig klusje. Nu hoeft u alleen maar de cursor in gegevens in tabelvorm te plaatsen en in het tabblad Invoegen op de knop Aanbevolen draaitabllen te klikken. Direct verschijnen in een dialoogvenster de meest logische gegevensgroeperingen. Door de weergave te kiezen waaraan u het meeste heeft wordt de draaitabel keurig door Excel gemaakt. Daarna kunt u de draaitabel uiteraard tot in detail aanpassen. Draaitabellen Met name in draaitabellen zijn Slicers en Tijdlijnen erg handig. Met de Slicer heeft u in Excel 2010 al kennis kunnen maken. Het is een filtermethode waarbij Excel automatisch knoppen in het werkblad plaatst. Door op een knop te klikken worden uw gegevens gefilterd. Geheel nieuw is de Timeline. Door dit object in te voegen verschijnt een kader met een tijdlijn. Door de balk in de tijdlijn korter te maken selecteert u een tijdsgebied. Hierop worden de gegevens in een draaitabel of draaigrafiek gefilterd, zodat u alleen de cijfers ziet die binnen de gekozen periode vallen. Op een soortgelijke wijze als bij de draaitabellen krijgt u nu ook hulp bij het maken van grafieken. Het probleem is hier dat Excel vele grafiekopties kent, maar dat gebruikers niet altijd weten hoe zij de gegevens optimaal moeten weergeven. Met Aanbevolen grafieken worden uw gegevens razendsnel geanalyseerd en suggereert Excel het beste grafiektype. Tabellen In tabellen is een Quick Analysis mogelijk. Dit is simpel gezegd een knopje dat suggesties doet voor het visueel weergeven van de informatie in de tabel, voor bijpassende grafieken, totaalrijen, tabelopmaak of draaitabellen en Sparkline-weergaven. (Sparklines zijn nieuw sinds Excel 2010 en geven kleine grafiekjes binnen een tabel weer.) Uiteraard kunt u in Excel 2013 bestanden opslaan naar SkyDrive. Voor zakelijke gebruikers is SharePoint 2010 (Of Office 365, dat over SharePoint beschikt) mogelijk een betere optie. Wat u ook kiest, door een link te sturen naar uw medewerkers bekijkt iedereen dezelfde werkmap. Bovendien kunt u bepalen wie wijzigingen mag aanbrengen. Als u beschikt over Microsoft Lync kunt u de cijfers ook presenteren via de computer of zelfs anderen toestaan uw werkblad over te nemen en te corrigeren. PowerPoint 2013 Net als bij de andere Office onderdelen start u in PowerPoint in een nieuw startvenster. Hier ziet u al uw recent gebruikte documenten en sjablonen voor het maken van nieuwe presentaties. Een groot aantal andere sjablonen is gratis online te vinden. Veel thema s beschikken nu over alternatieve kleurenschema s. Als het DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 17 pagina 18 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

10 thema op zich voldoet, maar niet helemaal de juiste kleuren heeft, dan is dat met een variatie op het thema snel opgelost. Wanneer u de nieuwigheden bij Word 2013 heeft doorgelezen zullen de Alignment Guides u bekend voorkomen. Ook in PowerPoint zijn objecten en tekstvakken via deze automatisch verschijnende hulplijnen netjes uit te lijnen. Natuurlijk beschikt ook PowerPoint over de mogelijkheden online video te gebruiken. Maar ook het invoegen van Onlineafbeeldingen is erg handig. Met deze nieuwe functie zoekt u met Bing online naar een geschikte illustratie. Bent u wat meer bezorgd over copyright, dan kunt u royalty-vrije afbeeldingen van Office.com invoegen of door uw eigen collectie op Flickr of SkyDrive bladeren. Samenwerken Een onopvallende functie verschuilt zich onder de knop Opvullen van vorm. In het uitklapmenu zit nu een Pipet. Handig? Ja, enorm, want daarmee selecteert u een kleur in de dia die vervolgens wordt toegepast op het gekozen object. Het maakt niet uit of dat de kleur is van een bestaand object of bijvoorbeeld de kleur van een gebied in een foto of video. De functie Merge Shapes combineert twee of meer bestaande vormen tot een nieu- we vorm. U kunt ze samensmelten, combineren of van elkaar aftrekken om de vorm te krijgen die u wilt. Samenwerken en presenteren zijn sleutelwoorden voor PowerPoint. Wanneer iemand geen PowerPoint heeft, kunt u natuurlijk geen.pptx bestand sturen. Maar u kunt de presentatie wel via SkyDrive online zetten en hem zo laten bekijken. Of een videoclip maken van uw presentatie, inclusief alle overgangen en geluiden. Of een PDF sturen, weliswaar zonder overgangen en geluid. Tot slot is direct online presenteren mogelijk. Wanneer een presentatie op SkyDrive staat is tegelijkertijd samenwerken met collega s aan dezelfde presentatie mogelijk. Een verbeterde presentatieweergave zorgt ervoor dat u tijdens het geven van een presentatie het overzicht behoudt. U ziet de dia s in de presentatie, kunt belangrijke delen van een dia omcirkelen of een dia tijdelijk op zwart zetten, terwijl uw publiek alleen de presentatie ziet. Outlook 2013 Outlook heeft geen insteekmodules meer nodig voor het gebruiken van meerdere accounts. Zakelijk Exchange Server gebruiken en de privémail laten binnenkomen via Hotmail is dus geen probleem. De Social Connectors die voorheen ook als insteekmodule geïnstalleerd moesten worden zijn nu standaard in het pakket aanwezig. Vooral de koppeling met LinkedIn is erg nuttig. Hiermee ziet u boven elke van een bekende zijn of haar foto. Met een druk op de knop kunnen andere gegevens zichtbaar gemaakt worden, zoals een telefoonnummer of privé adres. De Navigatiedeelvenster was aan vernieuwing toe. Hoewel u nog steeds alle mappen kunt zien zijn de knoppen voor het wisselen naar agenda-, takenlijst en andere weergaven verplaatst naar een horizontale positie. U ziet ze als de woorden , Agenda, Contactpersonen, Taken of als iconen. De woorden zijn bovendien slim geworden. Door de muis te bewegen over het woord Agenda wordt bijvoorbeeld een kort weergave getoond van uw afspraken. Zonder dat u de weergave hoeft te verlaten. Tijdens het lezen van een bericht in de Leesvenster is het nu mogelijk het bericht direct te beantwoorden. U klikt gewoon op de knop Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen en typt het antwoord boven het bestaande bericht. DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 19 pagina 20 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

11 Conclusie De nieuwe versie van Office beschikt over een uiterlijk waardoor de programma s op elk platform te gebruiken zijn. Of dat nu een pc is met Windows 8 of 7, een browser, een tablet of een smartphone. De echt nieuwe opties zijn beperkt. Er is meer aandacht geschonken aan het gemakkelijker maken van de programma s. Veel functies die u in de voorgaande versies misschien niet kon vinden presenteren zich nadrukkelijker. Ondanks de nieuwe installatiemethode en de vergaande integratie met internet zijn Word, Excel en de andere onderdelen nog gewoon stand-alone applicaties. U installeert ze op uw pc en werkt ermee zoals vanouds. Wilt u geen documenten opslaan in de cloud, online foto s of video s invoegen of kijken naar naar de LinkedIn pagina van een contactpersoon, dan doet u dat gewoon niet. Dat dit allemaal wel mogelijk is betekent dat Office 2013 weer helemaal bij de tijd is. Als u klaar bent voor het nieuwe werken, dan zijn uw programma s dat ook. schermgrootte wordt een ipad door de belastingdienst gekenmerkt als een volwaardige computer en daar moet loonbelasting over betaald worden als dat als cadeau wordt weggegeven zoals in de zaak van de Belastingdienst tegen RTL Nederland bleek. Intel stopt met moederborden voor desktop-pc's Intel stopt met de productie van moederborden voor de desktop-markt. Binnen nu en drie jaar wordt de moederborddivisie voor desktops afgebouwd. Kijk voor meer informatie op office.microsoft.com/nl-nl/. Fiscale Ipads Leuker kan de belastingdienst het voor ons consumenten misschien niet maken maar voor de ambtenaren die er werken wel: Zij kregen een ipad van hun baas. Hoe dat belastingtechnisch is verrekend, is niet bekend. De trend dat de traditionele pc-desktop verkopen dalen, heeft Intel er kennelijk ook toe bewogen om niet meer moederborden voor de desktop te produceren. Voor de nieuwe Haswell-processoren die Intel dit jaar op de markt brengt zullen dus nog wel moederborden produceren voor de desktop maar dat zal dan ook de laatste generatie zijn. De beslissing zou niet zorgen voor ontslag, de huidige werknemers in de moederborddivisie voor desktop pc s zullen elders in het bedrijf aan de slag kunnen. Apple maakte onlangs verschillende kwartaalcijfers bekend en daaruit bleek ook dat Apple duizenden ipads aan de Nederlandse belastingdienst heeft verstrekt. Apple laat namelijk graag weten dat de ipad ook in zakelijke omgevingen wordt ingezet. Apple leverde vorig jaar in Nederland o.a. vijfduizend ipads voor personeel van Belastingdienst en medewerkers van justitie. De ipad zal wel niet als cadeau zijn gegeven want anders is de grote vraag of daar dan ook loonbelasting over is betaald. RTL Nederland kreeg van de Belastingdienst namelijk een pittige naheffing van 3 ton loonbelasting nadat het ipads cadeau gaf aan werknemers. Door de mogelijkheden en DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 21 pagina 22 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

12 Beste mensen, Tijdens de vorige clubdag in januari was de grote zaal helaas niet volledig beschikbaar. Er wordt hard aan gewerkt om de zaal in februari weer helemaal te kunnen gebruiken. Dus dan kunt u uw vertrouwde plek weer gebruiken. komende bijeenkomsten: 16 februari maart april mei juni september oktober november december 2013 De bijeenkomsten worden gehouden van uur in gebouw Sorghvliet, Laan van Meerdervoort 55 in Den Haag. Copy voor het clubblad uiterlijk vier weken voor de clubdag toezenden Bestuur DIGITAL Hans Meijers Martin van Soldt Leo Hesseling Fred Blankespoor Harry Leever Simon Keyser Nico Wareman Ed in den Bosch (voorzitter) (secretaris) (penningmeester) (redactie) (ledenadministratie) (materialenbeheer) (catering) (software) Contributie: Voor ,00 per jaar over te maken op postrekening t.n.v. Computer Hobby Club Digital, Zevenhuizen Digital is op Internet te vinden en wel op de volgende adressen: Op clubdagen is Digital (in noodgevallen) bereikbaar onder nummer Bij onjuiste adressering a.u.b. retour naar Secretariaat Computerclub Digital M. van Soldt, Lozerlaan LC Den Haag

Computerhobbyclub Digital

Computerhobbyclub Digital Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten die

Nadere informatie

Digital. Computerhobbyclub Digital. Ipad 3 op komst... Hulp op afstand... Glasvezel te snel... Ordenen op uw PC...

Digital. Computerhobbyclub Digital. Ipad 3 op komst... Hulp op afstand... Glasvezel te snel... Ordenen op uw PC... Digital Ipad 3 op komst... Hulp op afstand... Glasvezel te snel... Ordenen op uw PC... Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Presentatie Windows 7

Presentatie Windows 7 Presentatie Windows 7 Theun Bollema Januari 2011 Al doende leert men * We gaan in vogelvlucht het os windows 7 behandelen. * Het is omwille van de tijd onmogelijk om diep op de materie in te gaan aangezien

Nadere informatie

Digital. Computerhobbyclub DIGITAL

Digital. Computerhobbyclub DIGITAL Computerhobbyclub DIGITAL Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

Deze pagina werd bewust blanco gelaten

Deze pagina werd bewust blanco gelaten Deze pagina werd bewust blanco gelaten 2 1 Voorwoord Gedurende de afgelopen 2 jaar heb ik binnen het Ubuntu-be LocalTeam al heel wat mensen geholpen om hun eerste stappen te zetten in Ubuntu. Doorheen

Nadere informatie

MEDIASPELERS Sneller, goedkoper, maar ook beter? DUALBAND ROUTERS MET 5 GHZ Sneller dankzij extra frequentie

MEDIASPELERS Sneller, goedkoper, maar ook beter? DUALBAND ROUTERS MET 5 GHZ Sneller dankzij extra frequentie OP CD-ROM: WINDOWS XXXX P 7 TWEAKEN ZIE PAG. EN 66 VERSNELLEN MET TWEAK-7 P ZIE PAG. 66 TOUCH NETBOOK VS. NOTEBOOK 24 Samsung N510 vs. X120 TRAVIAN 58 Browsergame is een rage FLASHGET 56 Veelzijdige downloadmanager

Nadere informatie

DIRKJAN VAN ITTERSUM WELKOM IN DE CLOUD. Alles over gratis onlinesoftware

DIRKJAN VAN ITTERSUM WELKOM IN DE CLOUD. Alles over gratis onlinesoftware Welkom in de cloud DIRKJAN VAN ITTERSUM WELKOM IN DE CLOUD Alles over gratis onlinesoftware 1 e druk, februari 2014 Copyright 2014 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Jaargang 23 - Nummer 4-2013 met o.a.: - Tips & Trucs - Fixit: Online fixer van Microsoft - Windows 8 toevoegen aan uw netwerk

Jaargang 23 - Nummer 4-2013 met o.a.: - Tips & Trucs - Fixit: Online fixer van Microsoft - Windows 8 toevoegen aan uw netwerk COLOFON Dit informatieblad van de Computer Club Schagen e.o. verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden. Verspreiding aan leden, sponsors en tijdens de clubmiddag op de leestafel. Bestuur

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Je oude computer veilig wegdoen

Je oude computer veilig wegdoen Inhoudsopgave - Voorwoord - Je oude computer veilig wegdoen - VBA voor Doe het Zelvers deel 4 - Je hebt wachtwoorden en wachtwoorden... - Kanaal van de Maand - Werken met Xubuntu - Helpmij.nl prijsvraag

Nadere informatie

Tijdschrift van PCG Nr. 76/09 Jaargang 18 September 2010 PB NR. BC 30593 P 708864

Tijdschrift van PCG Nr. 76/09 Jaargang 18 September 2010 PB NR. BC 30593 P 708864 Tijdschrift van PCG Nr. 76/09 Jaargang 18 September 2010 V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde Verschijnt driemaandelijks PB NR. BC 30593 P 708864 Dag beste vrienden en vriendinnetjes

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2011 ha

Inhoud tips en trucs 2011 ha Inhoud tips en trucs 2011 ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Email - Coderen e mail adres 4 E-mail - Mail aan verschillende personen sturen 5 Gebruikersaccountbeheer deel 1 6 Gebruikersaccountbeheer deel 2

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1

Inleiding. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Inleiding Toen Apple in januari 2010 de ipad presenteerde aan het publiek, zagen de medewerkers de ipad helemaal niet als een apparaat voor business. Ze hadden de ipad toch echt bedacht voor

Nadere informatie

Copyright door het Ubuntu-handleidingteam. Enkele rechten voorbehouden. c b a

Copyright door het Ubuntu-handleidingteam. Enkele rechten voorbehouden. c b a Copyright door het Ubuntu-handleidingteam. Enkele rechten voorbehouden. c b a Dit werk is uitgebracht onder de Creative Commons A ribution Share Alike. License. Om een exemplaar hiervan te bekijken, zie

Nadere informatie

14 & 21 mei OpenOffice 2.0

14 & 21 mei OpenOffice 2.0 België Belgique P.B. 2845 Niel 1 BC 10760 Het clubblad van Computerclub Monitor Niel vzw De grootste en gezelligste computerclub van de Rupelstreek. 14 & 21 mei OpenOffice 2.0 Wij wensen iedereen een prettig

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Presenteer met stijl

Presenteer met stijl tipsenadvies-internet.nl Uw veertiendaagse navigator op de informatiesnelweg 19 jaargang - nummer 15 31 januari 2015 In dit nummer... Webdiensten Presenteer met stijl... 1 Computer Doeltreffender aan de

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Alles wat je al wou weten over de ipad. (maar eigenlijk niet zo goed durfde te vragen )

Alles wat je al wou weten over de ipad. (maar eigenlijk niet zo goed durfde te vragen ) Alles wat je al wou weten over de ipad (maar eigenlijk niet zo goed durfde te vragen ) 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Een tablet kiezen hoe doe je dat?... 4 3. De basics... 7 4. Multi-touch

Nadere informatie

INFOVISIE MAGAZIEN - Juni 2013 - JAARGANG 27

INFOVISIE MAGAZIEN - Juni 2013 - JAARGANG 27 INFOVISIE MAGAZIEN - Juni 2013 - JAARGANG 27 Inhoud... 03 Voorwoord... 05 Update-info... 06 Artikels Zoomtext verovert de Mac... 09 Daisy-apps voor onderweg... 20 icloud, wat is het en wat kun je ermee?...

Nadere informatie

WINDOWS 8 TIPS, TRUCS & INFORMATIE

WINDOWS 8 TIPS, TRUCS & INFORMATIE WINDOWS 8 Windows 8 zit vol met mooie nieuwe features, zoals de kleurrijke Metrointerface, een vernieuwde Explorer, aantrekkelijke desktop tiles, handige systeemherstel opties en nog veel meer. In deze

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Inhoudsopgave Introductie en inloggen 3 Overzicht van de basisfuncties 5 Voor content-editors 7 Maken en bewerken inhoud 8 Werken met afbeeldingen en documenten

Nadere informatie

Copyright e Ubuntu Manual Team. Sommige re ten voorbehouden. cba

Copyright e Ubuntu Manual Team. Sommige re ten voorbehouden. cba Copyright e Ubuntu Manual Team. Sommige re ten voorbehouden. cba Dit werk is uitgebra t onder de Creative Commons A ribution Share Alike. Licentie. Om een exemplaar hiervan te bekijken, zie Appendix A,

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie