Digital. Computerhobbyclub Digital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital. Computerhobbyclub Digital"

Transcriptie

1 Digital Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten die in de lijn van haar doelstellingen liggen. Bezoekers dragen zelf de verantwoording voor de apparatuur en andere bezittingen die ze meebrengen. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan eigendommen van de leden, van welke aard ook. Handel op een bijeenkomst is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur. Dit geldt zowel voor handelaren als voor particulieren. Tijdens de bijeenkomsten mogen geen reclame-folders worden uitgedeeld zonder toestemming van het bestuur. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Door bezoek of deelname aan een bijeenkomst verklaart men zich akkoord met bovengenoemde regels.

2 In dit nummer: Financieel jaarverslag Computer Hobby Club DIGITAL Algemene ledenvergadering Samsung All-in-One PC Series Multi-touch screen Handgebaren TP-Link TL-WDR Plenty poorten Windows 7: WordPad Windows 7: Taakbalk terug naar af Microsoft Office 2013: nieuwe functies Installatie Bestandsformaat SkyDrive Word Leesmodus Handigheidjes Excel Draaitabellen Tabellen PowerPoint Samenwerken Outlook Fiscale Ipads Intel stopt met moederborden voor desktop-pc's Financieel jaarverslag Computer Hobby Club DIGITAL 2012 Het jaar 2012 is afgesloten met een positief saldo van 185,06. Het begrootte resultaat voor 2012 was een tekort van 300,--. Dit verschil is als volgt te verklaren: Inkomsten Contributie lopend jaar -55,34 Ontvangen donaties +1,60 Ontvangen rente - 24,16 Uitgaven Digistring 266,44 Aanschaf materiaal -200,00 Abonnementen 419,61 Verzekering 0,03 Bestuurskosten -280,00 Kantoorartikelen -50,00 Diverse kosten 30,18 Ten opzichte van de begroting is er 55,34 minder aan contributie ontvangen. De kosten van Digistring zijn in het verslagjaar 266,44 hoger uitgekomen dan was begroot, dit is met name te wijten aan de stijging van de portikosten. De ontvangen donatie van 451,60 betreft het positief resultaat dat door de kantine wordt gemaakt en de door leden geschonken donaties. In de begroting was rekening gehouden met de aanschaf van materiaal voor 200,--. Er is in 2012 geen materiaal ten laste van de exploitatie aangeschaft. De abonnementskosten betreffen de kosten van de internetprovider, telefoonkosten en de kosten van de hostgroup die onze website host. DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 3 pagina 4 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

3 De contributie voor 2013 is op de algemene ledenjaarvergadering van 2012 al vastgesteld op 15,--. Voorgesteld wordt, gezien de ontwikkelingen in de exploitatie 2012 en de verwachting 2013 de contributie in 2014 op hetzelfde niveau te houden van 15,-- per lid. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van 2012 ad 185,06 toe te voegen aan de reservering inventaris. (Hier is, vooruitlopende op het besluit van de ALV, in de eindbalans 2012 reeds rekening mee gehouden). 19 januari L.W.H. Hesseling, Penningmeester. C o m p u te r H o b b y C lu b D I G IT A L V e rli e s e n w i n stre k e n in g e n b e g ro ti n g I n k o m ste n O m s c h rijvin g b e g ro tin g re a lis a t ie b e g ro t in g C o n t rib u tie vo rig ja a r C o n t rib u tie lo p e n d ja a r , , , 0 0 O n tva n g e n d o n a tie s 4 5 0, , , 0 0 O p b re n g s t o p e n d a g O p b re n g s t d ive rs e n O n tva n g e n re n t e 1 0 0, , , 0 0 B a la n s B e z ittin g e n K as 76, ,00 G iro , ,57 G iro ,56 - s p aarrek e ning 7.250, ,87 voors c hotbetalin g - - D epot bedrag TN T 85,00 85,00 Te ontvangen rente T o ta a l 9.038, ,44 V e rp lich tin g e n R es ervering inve ntaris 1.286, ,34 K apitaal 7.527, ,10 N og te b eta len V ooruit ontva ngen 225, ,00 T o ta a l 9.038, ,44 To t a a l , , , 0 0 U itg a v e n O m s c h rijvin g b e g ro tin g re a lis a t ie b e g ro t in g D ig is t rin g , , , 0 0 A a n s c h a f m a t e ria a l 2 0 0, A b o n n e m e n t e n 9 5 0, , , 0 0 V e rz e k e rin g 1 1 0, , , 0 0 K e rs tk a d o / d ive rs e n R e p re s e n ta t ie 5 0, , , 0 0 B e s t u u rs k o s te n 2 8 0, , 0 0 B e ta a ld e re n te K a n t o o ra rtik e le n 5 0, , 0 0 A d m in is tra tie k o s t e n A lg. le d e n ja a rve rg D ive rs e k o s t e n 1 5 0, , , 0 0 To t a a l , , , 0 0 R e su l ta a t 3 9 0, , , DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 5 pagina 6 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

4 Algemene ledenvergadering 2013 Uitnodiging Voor De Algemene Ledenvergadering van de Computer Hobby Club "Digital" Samsung All-in-One PC Series 7 Samsung introduceert de nieuwe All-in-One PC Series 7 eind januari in Nederland. De stijlvolle design PC levert zeer snelle en krachtige PC-prestaties en combineert dat met allerlei gebruiksvriendelijke mogelijkheden. Op zaterdag 16 februari is het weer zover. Dan wordt de statutair* verplichte jaarlijkse algemene leden vergadering gehouden. Alle leden zijn daarbij natuurlijk van harte welkom en het bestuur nodigt iedereen dan ook uit om naar de ledenvergadering te komen. Wij doen het tenslotte allemaal voor jullie. De vergadering wordt tijdens de clubdag gehouden, dus u hoeft er niet apart voor naar toe te komen. Dus: 16 februari, uur, Laan van Meerdervoort 55!! * De statuten zijn voor een ieder opvraagbaar, zowel digitaal als op schrift bij Fred Blankespoor De agenda voor de vergadering luidt als volgt: 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Verslag algemene jaarvergadering 2012 (zie Digi$tring maart 2012) 4. Jaarverslag penningmeester. 5. Terugblik op het afgelopen jaar 6. Verslag van de kascontrolecommissie Verkiezing kascontrolecommissie Bestuursverkiezing 8. Begroting 2013 (zie pagina 9. Contributie 10. Rondvraag. Zo kun je op het multi-touch screen met tien vingers tegelijkertijd werken. Ook kun je de PC met handgebaren bedienen. Handig als je thuis achter de PC bijvoorbeeld een e-book leest. Zodra je de natuurlijke pagina-omslaan -beweging maakt, verschijnt de volgende pagina in beeld. Of draai je pols om het geluid harder te zetten als je film kijkt. De All-in-One PC Series 7 biedt een complete PC-ervaring met de quadcore Intel Core i5 processor, 8 GB RAM en een aparte AMD Radeon HD 7690M grafische kaart. Zware games en HD-films verschijnen hierdoor vloeiend op je superheldere 23.6 inch Full HD LED-scherm ( ). Dankzij de uitermate krachtige PCprestaties kun je de All-in-One PC voor elke werkgerelateerde taak gebruiken. Maar je kunt er óók mee ontspannen. Geniet van een speelfilm, een sportuitzending of game. De 14-Watt speakers zorgen er voor dat het geluid perfect klinkt. Content kom je niet tekort: je kunt maar liefst 1 TB aan films, foto s, muziek en andere bestanden op de harde schijf zetten. Multi-touch screen De All-in-One PC Series 7 biedt niet alleen krachtige en snelle prestaties, maar zorgt ook voor het betere fingerspitzengefühl. Letterlijk. Want met het verrassende 10-vinger multi-touch screen kun je met twee handen tegelijk werken. Álle tien de vingers worden geregistreerd, terwijl normaal gesproken slechts twee vingers tegelijkertijd geregistreerd kunnen worden. Het 10 vinger multi-touch screen is vooral handig als je gecompliceerde bewerkingen moet uitvoeren, beelden DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 7 pagina 8 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

5 wilt roteren of als je met meerdere mensen een multiplayer-game wilt spelen op hetzelfde scherm. Niemand hoeft zich daarbij zorgen te maken dat hij het scherm niet kan zien, want de All-in-One PC heeft een kijkhoek van 178 graden. Handgebaren Het gebruiksgemak wordt verder vergroot met de mogelijkheid om via handbewegingen de PC te besturen. Als je tot een meter van het scherm één van de vijf handgebaren maakt, wordt je verzoek opgevolgd. Hoe dat werkt? Als je bijvoorbeeld een recept van de bijgeleverde Jamie Olivier app aan het lezen bent, maak je de natuurlijke pagina-omslaan-beweging, en voilà: je krijgt de volgende stap voor je neus zonder dat je het scherm hoeft aan te raken. En door je pols te draaien zet je het geluid tijdens een film harder of zachter. Het zijn allemaal gebruiksvriendelijk oplossingen die met het Windows 8-platform verder toenemen. De Samsung All-in-One PC Series is vanaf eind januari in Nederland verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 1.499,-. Kijk voor meer ionformatie op TP-Link TL-WDR4900 TP-Link introduceert een geavanceerde N900 Wireless Dual Band Gigabit Router: de TL-WDR4900. Dit nieuwe paradepaardje biedt ongekend hoge snelheden, tot tweemaal 450 Mbps, via de traditionele 2,4 GHz band én de kristalheldere 5 GHz band. Daarmee hebben gebruikers de beschikking over in totaal 900 Mbps bandbreedte en kunnen zij simultaan en storingsvrij genieten van de vele bandbreedte-intensieve (multimedia-)applicaties thuis of op kantoor. Via de vijf ingebouwde Gigabit Ethernet-poorten profiteren ook apparaten die met kabels op de TL-WDR4900 zijn aangesloten van supersnelle verbindingen zonder vertraging. De twee USB-poorten maken het mogelijk flash-memorysticks, printers, FTP-servers en mediaspelers te delen. Zo kunnen gebruikers een krachtig en stabiel medianetwerk creëren. De TL-WDR4900 is in staat gelijktijdig gebruik te maken van zowel de 2,4 GHz als de 5 GHz verbindingen, beide met snelheden van maximaal 450 Mbps. De 2,4 GHz band leent zich daarbij met name voor eenvoudigere taken, zoals en en websurfen, de 5 GHz band bij uitstek voor bandbreedte-intensieve taken of toepassingen die gevoelig zijn voor vertraging, zoals online gaming, VoIP-conference-calling of HD-videostreaming op verschillende locaties. Tezamen leveren de twee 450 Mbps draadloze n-streams een bandbreedte op van maar liefst 900 Mbps. Plenty poorten Met één Gigabit WAN-poort en vier Gigabit LAN-poorten - tien keer sneller dan standaard-ethernet - kan de TL-WDR4900 een robuust en razendsnel bekabeld netwerk ondersteunen DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 9 pagina 10 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

6 dat ideaal is voor latentiegevoelige applicaties. Dankzij de twee multifunctionele USB 2.0-poorten kunnen gebruikers printers, bestanden en media met elkaar delen: óf via het thuisnetwerk, dat meerdere computers met elkaar verbindt, óf - als ze onderweg zijn - met behulp van de FTP-serverfuncties van het apparaat, zodat ze hun bestanden altijd onder handbereik hebben. Kenmerken Simultane Dual Band N: 2,4 GHz en 5 GHz Maximale snelheid: 450 Mbps bij zowel 2,4 GHz als 5 GHz 1 Gigabit WAN-poort en 4 Gigabit LAN-poorten 2 USB 2.0-poorten voor gedeelde opslag/ftp-server/mediaserver/printserver Externe afneembare high-gain dual-band antennes Ondersteunt IPV6 (Internet Protocol versie 6) De TL-WDR4900 N900 is per direct leverbaar tegen een adviesprijs van 109,-. Windows 7: Taakbalk terug naar af De nieuwe taakbalk van Windows 7 is handig omdat veelgebruikte programma s niet meer plaats innemen als ze eenmaal zijn gestart. Wel is het lastig om te zien wel programma nu wel of niet actief is. U kunt echter weer terug naar de taakbalk zoals die in Windows Vista werd gebruikt: Kijk voor meer informatie op Windows 7: WordPad WordPad in Windows 7 slaat net als voorheen documenten standaard op in het Rich Text Format. Het programma beschikt nu net als Word 2007/2010 over een Lint en - nog beter nieuws - via de optie Opslaan als is het nu ook mogelijk om documenten op te slaan in het Office 2007/2010.DOCX- of OpenDocument.ODT-formaat. WordPad kan deze bestandsformaten nu ook openen. > Klik met de rechter muisknop op een leeg deel van de taakbalk en kies Eigenschappen. > Zet de optie Taakbalkknoppen op Combineren als de taakbalk vol is en kies OK. DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 11 pagina 12 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

7 Microsoft Office 2013: nieuwe functies Dit jaar zal een nieuwe versie van Microsoft Office verschijnen. s Werelds meest gebruikte office suite heeft weer tal van nieuwe mogelijkheden gekregen. Maar dat is niet het uitgangspunt van deze nieuwe release. Microsoft vindt gebruiksgemak steeds belangrijker. Er is dan ook alles aan gedaan om bestaande functies beter vindbaar en gemakkelijker in het gebruik te maken. De interface van Office 2013 is weliswaar vernieuwd, maar voor gebruikers van Office 2007 of 2010 nog altijd zeer herkenbaar. De van Office 2010 bekende Backstage-weergave is in iets gestroomlijnde vorm aanwezig. U opent de schermgrote weergave via het eerste, gekleurde tabblad. Hierin maakt u heel gemakkelijk nieuwe documenten of slaat u bestaande op, drukt ze af of deelt ze met anderen. Office behoudt de met versie 2007 ingezette interface met het lint. Wel is het uiterlijk heel eenvoudig en plat geworden. Dat wil zeggen dat de kleurverlopen en knopeffecten verdwenen zijn. De knoppen hebben een eenvoudig uiterlijk met weinig kleuren en zonder driedimensionaal effect. Wanneer de muis over een knop bewogen wordt of wanneer de knop actief is wordt deze in een contrasterende kleur getoond. Dit is de pakketkleur. Deze pakketkleur komt verder terug in de statusbalk en de Backstage en is bij Word blauw, bij Excel groen en bij PowerPoint oranje. Zinloze verandering? Zeker niet, want hiermee sluit Office 2013 enerzijds beter aan bij de interface van het nieuwe Windows 8 en anderzijds bij de online Office Web Apps. Installatie Bij de installatie van het programma zijn belangrijke vorderingen gemaakt. Wij bekeken de Office 365 ProPlus Preview versie. Deze heeft een geheel internetgebaseerde installatie. U klikt vanuit een webpagina op een installatieknop en binnen enkele minuten staat heel Office 2013 op uw computer. Terwijl dat gebeurt wordt u netjes op de hoogte gehouden van de voortgang en de nieuwe functies. Het concept heet Click-to-Run. Nieuw is niet alleen de streaming installatie, maar ook het feit dat de nieuwe Office als het ware in een virtuele omgeving draait. Hierdoor is het mogelijk uw huidige Office installatie te behouden. Na de installatie op systemen anders dan Windows 8 wil Office inloggen met een Microsoft account. Bijvoorbeeld uw Hotmail of Outlook.com adres. Dit is belangrijk omdat bestanden nu in de cloud kunnen worden bewaard. Maar ook andere diensten zijn afhankelijk van het verbonden zijn met internet en een gecertificeerde account. Bestandsformaat Een ander opvallend detail is dat u na de installatie kunt kiezen voor het bestandsformaat. Wellicht weet u dat het gesloten, binaire bestandsformaat van Microsoft is vervangen door XML. Aangezien er verschillende XML-standaarden zijn laat Microsoft u nu kiezen welke u wilt gebruiken. Dit is te beschouwen als een politiek correcte optie, want vrijwel alle gebruikers zijn gebaat bij het standaard bestandsformaat. Dit schrijft bijvoorbeeld Word documenten met de extensie.docx weg in een XML formaat dat ook door oudere Office versies wordt ondersteund. Aangenaam is dat thuisgebruikers en kleine bedrijven vijf installaties van een Office licentie mogen uitvoeren. U kunt Office dus legaal gebruiken op bijvoorbeeld uw laptop, uw computer thuis en die van uw zoon en dochter. De eenvoudige installatiemethode zal vooral bij thuisgebruikers en in het MKB veel tijd en gedoe schelen. Grootzakelijke klanten kunnen nog steeds een zogenaamde MSI-gebaseerde installatie uitvoeren. Daarbij bepaalt een systeembeheerder welke programma s op welke wijze op de computers terecht komen. SkyDrive SkyDrive is Microsoft s versie van een gratis opslagsysteem in de cloud. SkyDrive is al een aantal jaren beschikbaar. Zowel consumenten als bedrijven kunnen er gratis hun documenten of afbeeldingen opslaan. Momenteel krijgt u 25 GB cadeau, voor meer ruimte betaalt u een paar euro per jaar. Wie SkyDrive gebruikt krijgt daar de eveneens kosteloze Office Web Apps bij. Met deze browsergebaseerde versies van Word, Excel, PowerPoint en OneNote zijn documenten online te bekijken en te bewerken. Documenten die in de cloud worden opgeslagen kosten u geen lokale schijfruimte, kunnen niet kwijtraken en zijn overal beschikbaar waar u zich bevindt, of dat nu op het werk is, thuis, op vakantie of desnoods in een DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 13 pagina 14 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

8 wegrestaurant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Microsoft verwacht dat consumenten en het MKB hun documenten online gaan opslaan. Office 2013 is daar al op ingericht. Bij het opslaan van documenten wordt SkyDrive als de standaard opslagmethode aangeboden. Natuurlijk blijft opslaan naar uw harde schijf of netwerkschijf mogelijk. Word 2013 Wat is er nieuw in Word 2013? Het nieuwe uiterlijk en de integratie met Skydrive hebben we al besproken. U ziet rechtsboven in het venster waarschijnlijk uw naam staan en een persoonlijke afbeelding. Dit is een teken dat u met uw Microsoft account online bent. Maar er is nog meer integratie met clouddiensten. Via de Backstage optie Bestand >> Account kunt u onder meer verbinding maken met fotodienst Flickr, videodienst YouTube of documenten direct delen via Facebook of LinkedIn. Over YouTube gesproken: in Word is het nu gemakkelijk om online video in een document op te nemen. De video hoeft niet van YouTube te komen. Het enige dat u doet is de optie Invoegen >> Online- Video gebruiken en de embed code uit de videowebsite plakken. Een beeld van de videoclip wordt in het document getoond. Om de video af te slepen is uiteraard een internetverbinding nodig. Elegant is dat de video in oudere Word versies weliswaar niet direct wordt afgespeeld, maar is omgezet naar een afbeelding met een hyperlink die naar de online video gaat. Leesmodus De nieuwe Leesmodus (Lezen in volledig scherm) laat zien dat Word steeds meer geschikt gemaakt wordt voor tablets. Daar is het lezen van een document in de gebruikelijke paginaweergave lastiger omdat alles vrij klein wordt weergegeven. Wanneer een document in de Read Mode getoond wordt ziet u als het ware een boek met gespiegelde pagina s en grotere letters. Het geheel is geoptimaliseerd voor lezen op het scherm en u kunt gemakkelijk door het document bladeren. Met één handeling verlaat u de leesmodus weer om het document te kunnen bewerken of in een afdrukweergave te bekijken. Een andere functie die doet denken aan websites en tablet-apps is Object Zoom. Tabellen, grafieken, afbeeldingen en video worden na aanklikken (of aantikken, als u een aanraakgevoelig scherm hebt) vergroot weergegeven. Nogmaals aanklikken brengt het object weer terug naar zijn positie in het document. Voor het netjes plaatsen van objecten zijn de nieuwe Alignment Guides een uitkomst. Het zijn automatisch verschijnende hulplijnen waarmee u objecten snel uitlijnt ten opzichte van elkaar of andere documentonderdelen, zoals de marge. Ze verdwijnen ook weer vanzelf. Het invoegen van speelse elementen wordt verder vergemakkelijkt door Live Layout. Bij deze levende voorbeeldweergave wordt tekst al tijdens het plaatsen uitgevuld rondom een object. Wanneer u de muisknop loslaat zien de afbeelding en de tekst er precies zo uit als u wilde. Handigheidjes Word 2013 kent verder nog vele kleine handigheidjes. Daaronder vallen de mogelijkheid commentaar te geven op commentaar (dus in dezelfde ballon) en de optie om snel terug te keren naar het laatste punt van bewerking. U zult merken dat een bladwijzertje verschijnt bij het openen van een document dat u eerder heeft bewerkt. Door erop te klikken gaat u naar de positie waar u de vorige keer gebleven was. Geen wereldschokkende nieuwe functie, maar heel handig en zeker tijdbesparend. Wel behoorlijk wereldschokkend in de nieuwe Word is het kunnen openen en bewerken van PDF bestanden. Stel u voor dat u een interessante tekst ziet in een PDF bestand. Door dit gewoon in Word te openen en de tekst DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 15 pagina 16 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

9 eruit te knippen is het mogelijk de tekst te hergebruiken in uw eigen documenten. Maar de integratie gaat nog veel verder. Wat dacht u van het openen van een willekeurig PDF bestand, het toevoegen van tekst of grafische elementen zoals een pijl, waarna u het geheel weer opslaat in PDF formaat? Excel 2013 Excel 2013 kent weinig echt nieuwe (reken)functies. Dat is prettig, want zo zal de compatibiliteit met oudere versies geen problemen opleveren. De ontwikkelaars hebben zich ditmaal geconcentreerd op het gemakkelijker vindbaar en bruikbaar maken van bestaande functionaliteit. Zo is Flash Fill een nieuwe functie die gegevenspatronen in uw werkblad herkent en u helpt bij het invullen. Deze in Excel 2013 ingebouwde functionaliteit werkt zeer snel en vereist geen formules of macro s. Een voorbeeld dat vaak wordt gebruikt is een lijst waarbij de vooren achternamen in één cel zijn opgenomen. In een naastgelegen kolom wilt u alleen de voornaam gebruiken. Wanneer u in de nieuwe kolom begint met het invoeren van de voornamen wordt de handeling door Excel herkend. Het programma zal suggereren om alle voornamen voor u in te vullen. De functie Aanbevolen draaitabellen helpt u bij het maken van een draaitabel. Dit is voor veel gebruikers een lastig klusje. Nu hoeft u alleen maar de cursor in gegevens in tabelvorm te plaatsen en in het tabblad Invoegen op de knop Aanbevolen draaitabllen te klikken. Direct verschijnen in een dialoogvenster de meest logische gegevensgroeperingen. Door de weergave te kiezen waaraan u het meeste heeft wordt de draaitabel keurig door Excel gemaakt. Daarna kunt u de draaitabel uiteraard tot in detail aanpassen. Draaitabellen Met name in draaitabellen zijn Slicers en Tijdlijnen erg handig. Met de Slicer heeft u in Excel 2010 al kennis kunnen maken. Het is een filtermethode waarbij Excel automatisch knoppen in het werkblad plaatst. Door op een knop te klikken worden uw gegevens gefilterd. Geheel nieuw is de Timeline. Door dit object in te voegen verschijnt een kader met een tijdlijn. Door de balk in de tijdlijn korter te maken selecteert u een tijdsgebied. Hierop worden de gegevens in een draaitabel of draaigrafiek gefilterd, zodat u alleen de cijfers ziet die binnen de gekozen periode vallen. Op een soortgelijke wijze als bij de draaitabellen krijgt u nu ook hulp bij het maken van grafieken. Het probleem is hier dat Excel vele grafiekopties kent, maar dat gebruikers niet altijd weten hoe zij de gegevens optimaal moeten weergeven. Met Aanbevolen grafieken worden uw gegevens razendsnel geanalyseerd en suggereert Excel het beste grafiektype. Tabellen In tabellen is een Quick Analysis mogelijk. Dit is simpel gezegd een knopje dat suggesties doet voor het visueel weergeven van de informatie in de tabel, voor bijpassende grafieken, totaalrijen, tabelopmaak of draaitabellen en Sparkline-weergaven. (Sparklines zijn nieuw sinds Excel 2010 en geven kleine grafiekjes binnen een tabel weer.) Uiteraard kunt u in Excel 2013 bestanden opslaan naar SkyDrive. Voor zakelijke gebruikers is SharePoint 2010 (Of Office 365, dat over SharePoint beschikt) mogelijk een betere optie. Wat u ook kiest, door een link te sturen naar uw medewerkers bekijkt iedereen dezelfde werkmap. Bovendien kunt u bepalen wie wijzigingen mag aanbrengen. Als u beschikt over Microsoft Lync kunt u de cijfers ook presenteren via de computer of zelfs anderen toestaan uw werkblad over te nemen en te corrigeren. PowerPoint 2013 Net als bij de andere Office onderdelen start u in PowerPoint in een nieuw startvenster. Hier ziet u al uw recent gebruikte documenten en sjablonen voor het maken van nieuwe presentaties. Een groot aantal andere sjablonen is gratis online te vinden. Veel thema s beschikken nu over alternatieve kleurenschema s. Als het DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 17 pagina 18 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

10 thema op zich voldoet, maar niet helemaal de juiste kleuren heeft, dan is dat met een variatie op het thema snel opgelost. Wanneer u de nieuwigheden bij Word 2013 heeft doorgelezen zullen de Alignment Guides u bekend voorkomen. Ook in PowerPoint zijn objecten en tekstvakken via deze automatisch verschijnende hulplijnen netjes uit te lijnen. Natuurlijk beschikt ook PowerPoint over de mogelijkheden online video te gebruiken. Maar ook het invoegen van Onlineafbeeldingen is erg handig. Met deze nieuwe functie zoekt u met Bing online naar een geschikte illustratie. Bent u wat meer bezorgd over copyright, dan kunt u royalty-vrije afbeeldingen van Office.com invoegen of door uw eigen collectie op Flickr of SkyDrive bladeren. Samenwerken Een onopvallende functie verschuilt zich onder de knop Opvullen van vorm. In het uitklapmenu zit nu een Pipet. Handig? Ja, enorm, want daarmee selecteert u een kleur in de dia die vervolgens wordt toegepast op het gekozen object. Het maakt niet uit of dat de kleur is van een bestaand object of bijvoorbeeld de kleur van een gebied in een foto of video. De functie Merge Shapes combineert twee of meer bestaande vormen tot een nieu- we vorm. U kunt ze samensmelten, combineren of van elkaar aftrekken om de vorm te krijgen die u wilt. Samenwerken en presenteren zijn sleutelwoorden voor PowerPoint. Wanneer iemand geen PowerPoint heeft, kunt u natuurlijk geen.pptx bestand sturen. Maar u kunt de presentatie wel via SkyDrive online zetten en hem zo laten bekijken. Of een videoclip maken van uw presentatie, inclusief alle overgangen en geluiden. Of een PDF sturen, weliswaar zonder overgangen en geluid. Tot slot is direct online presenteren mogelijk. Wanneer een presentatie op SkyDrive staat is tegelijkertijd samenwerken met collega s aan dezelfde presentatie mogelijk. Een verbeterde presentatieweergave zorgt ervoor dat u tijdens het geven van een presentatie het overzicht behoudt. U ziet de dia s in de presentatie, kunt belangrijke delen van een dia omcirkelen of een dia tijdelijk op zwart zetten, terwijl uw publiek alleen de presentatie ziet. Outlook 2013 Outlook heeft geen insteekmodules meer nodig voor het gebruiken van meerdere accounts. Zakelijk Exchange Server gebruiken en de privémail laten binnenkomen via Hotmail is dus geen probleem. De Social Connectors die voorheen ook als insteekmodule geïnstalleerd moesten worden zijn nu standaard in het pakket aanwezig. Vooral de koppeling met LinkedIn is erg nuttig. Hiermee ziet u boven elke van een bekende zijn of haar foto. Met een druk op de knop kunnen andere gegevens zichtbaar gemaakt worden, zoals een telefoonnummer of privé adres. De Navigatiedeelvenster was aan vernieuwing toe. Hoewel u nog steeds alle mappen kunt zien zijn de knoppen voor het wisselen naar agenda-, takenlijst en andere weergaven verplaatst naar een horizontale positie. U ziet ze als de woorden , Agenda, Contactpersonen, Taken of als iconen. De woorden zijn bovendien slim geworden. Door de muis te bewegen over het woord Agenda wordt bijvoorbeeld een kort weergave getoond van uw afspraken. Zonder dat u de weergave hoeft te verlaten. Tijdens het lezen van een bericht in de Leesvenster is het nu mogelijk het bericht direct te beantwoorden. U klikt gewoon op de knop Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen en typt het antwoord boven het bestaande bericht. DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 19 pagina 20 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

11 Conclusie De nieuwe versie van Office beschikt over een uiterlijk waardoor de programma s op elk platform te gebruiken zijn. Of dat nu een pc is met Windows 8 of 7, een browser, een tablet of een smartphone. De echt nieuwe opties zijn beperkt. Er is meer aandacht geschonken aan het gemakkelijker maken van de programma s. Veel functies die u in de voorgaande versies misschien niet kon vinden presenteren zich nadrukkelijker. Ondanks de nieuwe installatiemethode en de vergaande integratie met internet zijn Word, Excel en de andere onderdelen nog gewoon stand-alone applicaties. U installeert ze op uw pc en werkt ermee zoals vanouds. Wilt u geen documenten opslaan in de cloud, online foto s of video s invoegen of kijken naar naar de LinkedIn pagina van een contactpersoon, dan doet u dat gewoon niet. Dat dit allemaal wel mogelijk is betekent dat Office 2013 weer helemaal bij de tijd is. Als u klaar bent voor het nieuwe werken, dan zijn uw programma s dat ook. schermgrootte wordt een ipad door de belastingdienst gekenmerkt als een volwaardige computer en daar moet loonbelasting over betaald worden als dat als cadeau wordt weggegeven zoals in de zaak van de Belastingdienst tegen RTL Nederland bleek. Intel stopt met moederborden voor desktop-pc's Intel stopt met de productie van moederborden voor de desktop-markt. Binnen nu en drie jaar wordt de moederborddivisie voor desktops afgebouwd. Kijk voor meer informatie op office.microsoft.com/nl-nl/. Fiscale Ipads Leuker kan de belastingdienst het voor ons consumenten misschien niet maken maar voor de ambtenaren die er werken wel: Zij kregen een ipad van hun baas. Hoe dat belastingtechnisch is verrekend, is niet bekend. De trend dat de traditionele pc-desktop verkopen dalen, heeft Intel er kennelijk ook toe bewogen om niet meer moederborden voor de desktop te produceren. Voor de nieuwe Haswell-processoren die Intel dit jaar op de markt brengt zullen dus nog wel moederborden produceren voor de desktop maar dat zal dan ook de laatste generatie zijn. De beslissing zou niet zorgen voor ontslag, de huidige werknemers in de moederborddivisie voor desktop pc s zullen elders in het bedrijf aan de slag kunnen. Apple maakte onlangs verschillende kwartaalcijfers bekend en daaruit bleek ook dat Apple duizenden ipads aan de Nederlandse belastingdienst heeft verstrekt. Apple laat namelijk graag weten dat de ipad ook in zakelijke omgevingen wordt ingezet. Apple leverde vorig jaar in Nederland o.a. vijfduizend ipads voor personeel van Belastingdienst en medewerkers van justitie. De ipad zal wel niet als cadeau zijn gegeven want anders is de grote vraag of daar dan ook loonbelasting over is betaald. RTL Nederland kreeg van de Belastingdienst namelijk een pittige naheffing van 3 ton loonbelasting nadat het ipads cadeau gaf aan werknemers. Door de mogelijkheden en DIGI$TRING jaargang 18, februari 2013 pagina 21 pagina 22 DIGI$TRING jaargang 18 februari 2013

12 Beste mensen, Tijdens de vorige clubdag in januari was de grote zaal helaas niet volledig beschikbaar. Er wordt hard aan gewerkt om de zaal in februari weer helemaal te kunnen gebruiken. Dus dan kunt u uw vertrouwde plek weer gebruiken. komende bijeenkomsten: 16 februari maart april mei juni september oktober november december 2013 De bijeenkomsten worden gehouden van uur in gebouw Sorghvliet, Laan van Meerdervoort 55 in Den Haag. Copy voor het clubblad uiterlijk vier weken voor de clubdag toezenden Bestuur DIGITAL Hans Meijers Martin van Soldt Leo Hesseling Fred Blankespoor Harry Leever Simon Keyser Nico Wareman Ed in den Bosch (voorzitter) (secretaris) (penningmeester) (redactie) (ledenadministratie) (materialenbeheer) (catering) (software) Contributie: Voor ,00 per jaar over te maken op postrekening t.n.v. Computer Hobby Club Digital, Zevenhuizen Digital is op Internet te vinden en wel op de volgende adressen: Op clubdagen is Digital (in noodgevallen) bereikbaar onder nummer Bij onjuiste adressering a.u.b. retour naar Secretariaat Computerclub Digital M. van Soldt, Lozerlaan LC Den Haag

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers OFFICE 365 Start Handleiding Medewerkers Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Powerpoint 2013 Snelstartgids

Powerpoint 2013 Snelstartgids Aan de slag Microsoft Powerpoint 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Pagina 1 van 9 Aan de slag Wanneer

Nadere informatie

Excel 2013 Snelstartgids

Excel 2013 Snelstartgids Beknopte handleiding Microsoft Excel 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Pagina 1 van 6 Aan de slag

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365 Let op: er worden hier en daar nog wijzigingen doorgevoerd, dus de afbeeldingen en teksten kunnen afwijken

Korte handleiding O365=Office 365 Let op: er worden hier en daar nog wijzigingen doorgevoerd, dus de afbeeldingen en teksten kunnen afwijken Korte handleiding O365=Office 365 Let op: er worden hier en daar nog wijzigingen doorgevoerd, dus de afbeeldingen en teksten kunnen afwijken Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook...

Nadere informatie

De knoppen op het lint verkennen Elk tabblad op het lint bevat groepen en elke groep bevat een reeks gerelateerde opdrachten.

De knoppen op het lint verkennen Elk tabblad op het lint bevat groepen en elke groep bevat een reeks gerelateerde opdrachten. Beknopte handleiding Microsoft Excel 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Opdrachten toevoegen aan

Nadere informatie

Aan de slag. Zie meer opties Klik op deze pijl om meer opties te bekijken in een dialoogvenster.

Aan de slag. Zie meer opties Klik op deze pijl om meer opties te bekijken in een dialoogvenster. Aan de slag Microsoft PowerPoint 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. De benodigde opdrachten zoeken Klik op een

Nadere informatie

De knoppen op het lint verkennen Elk tabblad op het lint bevat groepen en elke groep bevat een reeks gerelateerde opdrachten.

De knoppen op het lint verkennen Elk tabblad op het lint bevat groepen en elke groep bevat een reeks gerelateerde opdrachten. Beknopte handleiding Microsoft Excel 2013 ziet er anders uit dan de vorige versis. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Opdrachten toevoegen aan

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365 Let op: er worden hier en daar nog wijzigingen doorgevoerd, dus de afbeeldingen en teksten kunnen afwijken

Korte handleiding O365=Office 365 Let op: er worden hier en daar nog wijzigingen doorgevoerd, dus de afbeeldingen en teksten kunnen afwijken Korte handleiding O365=Office 365 Let op: er worden hier en daar nog wijzigingen doorgevoerd, dus de afbeeldingen en teksten kunnen afwijken Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook...

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding

OFFICE 365. Start Handleiding OFFICE 365 Start Handleiding Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook biedt Microsoft

Nadere informatie

OneNote 2013 Snelstartgids

OneNote 2013 Snelstartgids Aan de slag Microsoft OneNote 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Uw notities in de cloud houden Als u

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

Aanvullend bestand Basisboek Office 2013 en 2010

Aanvullend bestand Basisboek Office 2013 en 2010 Aanvullend bestand Basisboek Office 2013 en 2010 In dit bestand vindt u een overzicht van de verschillen in Microsoft Office 2016 in vergelijking met Basisboek Office 2013 en 2010. Ook als u Office gebruikt

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken.

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. POWERPOINT WAT IS POWERPOINT Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. WAAROM POWERPOINT Het wordt gebruikt om mensen te informeren en animeren door middel van

Nadere informatie

Handleiding Snel aan de slag

Handleiding Snel aan de slag Handleiding Snel aan de slag Microsoft Outlook 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. Aanpassen aan uw wensen Pas

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Word 2013. Nieuw in. Danny Devriendt www.wwwsoft.be

Word 2013. Nieuw in. Danny Devriendt www.wwwsoft.be Word 2013 Nieuw in Danny Devriendt www.wwwsoft.be 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 1 Office 365 en Office 2013?... 3 2 Gebruikersinterface... 3 2.1 Tabblad Ontwerpen... 4 2.2 Lint weergeven/verbergen... 4 2.3 Aanraakmodus...

Nadere informatie

Cloud storage. Cloud storage 1/17

Cloud storage. Cloud storage 1/17 Cloud storage 1/17 Cloud storage Het internet wordt weleens voorgesteld als een wolk (Engels: cloud). En in die wolk kan je jouw gegevens bewaren. Maar waar worden die gegevens nu eigenlijk opgeslagen?

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) Met PowerPoint kan men voorstellingen maken door middel van dia's die zijn gevuld met teksten, afbeeldingen, films, grafieken en geluiden. PowerPoint is een uitstekend

Nadere informatie

Beknopte handleiding. Uw bestanden beheren Klik op Bestand om uw Word-bestanden te openen, op te slaan, af te drukken en te beheren.

Beknopte handleiding. Uw bestanden beheren Klik op Bestand om uw Word-bestanden te openen, op te slaan, af te drukken en te beheren. Beknopte handleiding Microsoft Word 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Werkbalk Snelle toegang

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Aan de slag. Onlineaccounts bekijken of hiertussen schakelen Klik op uw account-id om instellingen te wijzigen of tussen accounts te schakelen.

Aan de slag. Onlineaccounts bekijken of hiertussen schakelen Klik op uw account-id om instellingen te wijzigen of tussen accounts te schakelen. Aan de slag Microsoft OneNote 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. Schakelen tussen aanraken en muis Als u OneNote

Nadere informatie

Aan de slag. Het lint weergeven of verbergen Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint weer te geven of te verbergen.

Aan de slag. Het lint weergeven of verbergen Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint weer te geven of te verbergen. Aan de slag Microsoft Project 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Werkbalk Snelle toegang Pas dit gebied

Nadere informatie

Aan de slag. Weergeven van of schakelen tussen onlineaccounts Klik op uw account-id om instellingen te wijzigen of te schakelen tussenaccounts.

Aan de slag. Weergeven van of schakelen tussen onlineaccounts Klik op uw account-id om instellingen te wijzigen of te schakelen tussenaccounts. Aan de slag Microsoft OneNote 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Schakelen tussen aanraakbediening en

Nadere informatie

Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles

Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles S e r v i c e b u r e a u O S G P I t e r J e l l e s L e e u w a r d e n 2 0 1 5 Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles OSG Piter

Nadere informatie

Office 365 voor leerlingen

Office 365 voor leerlingen Office 365 voor leerlingen Inleiding Elke leerling van onze school heeft de beschikking over een Office 365 account. Vanaf nu kun je op elke computer ter wereld gebruik maken van Office 365, zolang deze

Nadere informatie

1. Kennismaken met Windows 8

1. Kennismaken met Windows 8 13 1. Kennismaken met Windows 8 Met de introductie door Microsoft van Windows 8 (inmiddels Windows 8.1) is er een brug geslagen tussen het werken met computers en tablets of smartphones. In Windows 8.1

Nadere informatie

E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8

E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8 E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8 Mei 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl E-mailen met de mail

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie

utrecht Kantoor gebruik Tablets en Smartphones Anton Doornenbal

utrecht Kantoor gebruik Tablets en Smartphones Anton Doornenbal Kantoor gebruik Tablets en Smartphones Anton Doornenbal Agenda Introductie HCC regio Utrecht. E-mail- en agenda-beheer. Office toepassingen. Werken in de cloud. Internet browsen. Remote beheer (remote

Nadere informatie

Handleiding ipad. Handleiding voor het gebruik van een ipad voor de gemeente Gouda

Handleiding ipad. Handleiding voor het gebruik van een ipad voor de gemeente Gouda Handleiding ipad Handleiding voor het gebruik van een ipad voor de gemeente Gouda Inleiding Een ipad is geen computer, maar een tablet. Dit betekent dat de gebruikersvriendelijkheid voorop staat, maar

Nadere informatie

Microsoft Publisher 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt.

Microsoft Publisher 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. Aan de slag Microsoft Publisher 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. Werkbalk Snelle toegang Voeg uw favoriete

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365

Korte handleiding O365=Office 365 Korte handleiding O365=Office 365 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook... 4 4. Onedrive... 5 Document uploaden (4c)... 6 Nieuw document (4d)... 6 Document bewerken i. Word Online (4f)...

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Aan de slag. Meer opties Klik op deze pijl om meer opties in een dialoogvenster te zien.

Aan de slag. Meer opties Klik op deze pijl om meer opties in een dialoogvenster te zien. Aan de slag Microsoft PowerPoint 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Vinden wat u zoekt Klik op een linttabblad

Nadere informatie

Handleiding voor MS Office 365 online Burgemeester Walda School

Handleiding voor MS Office 365 online Burgemeester Walda School Handleiding voor MS Office 365 online Burgemeester Walda School Helpdesk P I t e r J e l l e s L e e u w a r d e n 2 0 1 6 Handleiding voor MS Office 365 online Burgemeester Waldaschool De BWS biedt voor

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN ONEDRIVE (OFFICE 365)

SAMENWERKEN IN ONEDRIVE (OFFICE 365) SAMENWERKEN IN ONEDRIVE (OFFICE 365) Onlangs werd Office 365 beschikbaar gemaakt voor het Odisee-personeel. Naast het kunnen werken met de online versies van de Officeprogramma s (Word, Excel, PowerPoint,

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

Aan de slag. Hulp opvragen Klik op het vraagteken om Help-inhoud te zoeken.

Aan de slag. Hulp opvragen Klik op het vraagteken om Help-inhoud te zoeken. Aan de slag Microsoft Access 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. De schermgrootte wijzigen of een database afsluiten

Nadere informatie

1 Het Microsoft-account 1. Microsoft-account 2 Aanpassen Microsoft-account 4. 2 Office op de ipad installeren 7

1 Het Microsoft-account 1. Microsoft-account 2 Aanpassen Microsoft-account 4. 2 Office op de ipad installeren 7 Inhoudsopgave 1 Het Microsoft-account 1 Microsoft-account 2 Aanpassen Microsoft-account 4 2 Office op de ipad installeren 7 Office 8 Word installeren 9 Excel installeren 9 PowerPoint installeren 10 OneNote

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project stel ik een hele snelle computer samen voor het bedrijf Peer B.V.. Ook laat ik zien wat het grote verschil is tussen Windows 7 en Windows 8, de voor en nadelen laat ik zien. Ook

Nadere informatie

3. Mappen en bestanden in de cloud

3. Mappen en bestanden in de cloud 75 3. Mappen en bestanden in de cloud U heeft tot nu toe gewerkt met het opslaan van uw bestanden op de harde schijf van uw computer. Echter er zijn ook diverse programma s en diensten waarmee u uw bestanden

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Werken met Office 365

Werken met Office 365 Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Werken met Office 365 via de web browser... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren in het Office 365 web portaal... 4 Werken

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1 Handleiding Yvonne Rijks-Waardenburg Tine Strikkers Christel van de Steenoven-Livius 1 Inhoud 1. Inloggen SharePoint 3 2. Groepspagina bewerken ` 4 3. Foto s 3.1 Foto s uploaden 8 3.2 Foto s bewerken 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP)

E-mail instellen (POP3/IMAP) E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in Microsoft Outlook Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt toevoegen aan Microsoft Outlook. Voor deze handleiding is gebruik

Nadere informatie

Tips and Tricks Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) (P5100) NL

Tips and Tricks Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) (P5100) NL Tips and Tricks Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) (P5100) NL 1. Altijd op de hoogte met de MMM-widget. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom Movies, Media en Music? Dat kan

Nadere informatie

Word 2013 Snelstartgids

Word 2013 Snelstartgids Microsoft Word 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Pagina 1 van 6 Wanneer u Word 2013 voor het eerst

Nadere informatie

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud Google Drive Wat is google drive Google drive is het cloud systeem van google. Je kan er documenten, beelden, films. op kwijt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hun online applicaties zoals google

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Beknopte instructies Onedrive

Beknopte instructies Onedrive Beknopte instructies Onedrive Inleiding... 1 Waar vind je de OneDrive?... 1 Wat kun je ermee?... 2 Document maken.... 2 Waar ben ik?... 2 Documenten delen met anderen en samenwerken... 3 Heel beknopt:

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Hieronder ziet u alle functionaliteiten van uw teksteditor onder elkaar ( op alfabetische volgorde). Afbeelding (zie foto) Bestanden (zie link) Broncode Citaat Documenten

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Wat is nieuw in Office 2016

Wat is nieuw in Office 2016 Wat is nieuw in Office 2016 In vergelijking met Office 2010 heeft Office 2016 veel verbeteringen en moderniseringen 'onder de motorkap'. De gebruikersinterface is nauwelijks veranderd. Hieronder een paar

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Inhoud. Migratie naar Office 2010 NL-NL

Inhoud. Migratie naar Office 2010 NL-NL Inhoud Migratie naar Office 2010 NL-NL 1 Inleiding... 7 Microsoft Office 2010... 7 Kantoorsoftware op elke werkplek... 7 2 MICROSOFT OFFICE 2010 VERSIES... 9 3 Nieuw in MICROSOFT OFFICE 2010... 11 Ontwerpdoelstellingen

Nadere informatie

Eerste stappen met Windows 10

Eerste stappen met Windows 10 Eerste stappen met Windows 10 Je hebt de upgrade naar Windows 10 met succes afgesloten. Nu kun je volledig profiteren van je nieuwe besturingssysteem. Als hulp bij je oriëntatie op jouw eerste stappen

Nadere informatie

Verschillende zelftest Zelf test: Waar liggen jouw grenzen? Zelf test: Hoe ga jij om met agressie? Zelf test: Welke vrijwilligersklus past bij jou?

Verschillende zelftest Zelf test: Waar liggen jouw grenzen? Zelf test: Hoe ga jij om met agressie? Zelf test: Welke vrijwilligersklus past bij jou? Verschillende zelftest Zelf test: Waar liggen jouw grenzen? Zelf test: Hoe ga jij om met agressie? Zelf test: Welke vrijwilligersklus past bij jou? Microsoft office 2003 Office 2003 Word: Office 2003 Excel:

Nadere informatie

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe 16.0 Inleiding Wanneer je de betekenis van een serie nummers in een presentatie wilt weergeven, zal je ondervinden dat een diagram de meest effectieve manier

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie

UW SPECIALIST TIP Beveilig uw laptop of PC met G Data software. De Computer Specialist Nu vanaf 15,-! 15,6 inch 500 GB HDD 14 inch 32 GB SSD 549,- 269,- 249,- Laptop R417SA-WX011T BLUE 14 1366x768 scherm.

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Handleiding Werken met Office 365

Handleiding Werken met Office 365 Handleiding Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren... 5 Werken met Office 365 Outlook... 6 Werken met Outlook 2007/2010... 6

Nadere informatie

Handleiding teksteditor

Handleiding teksteditor In deze handleiding leggen we de werking van de teksteditor uit. De teksteditor wordt gebruikt voor het bewerken van tekst. Uw tekstpagina s bewerkt u met deze editor, maar u vindt m op vele plekken terug.

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

In 5 stappen productiever met Office 365

In 5 stappen productiever met Office 365 In 5 stappen productiever met Office 365 Inleiding Met Office 365 van KPN beschik je altijd en overal over je zakelijke e-mail, agenda en documenten. Programma s als Excel, Word, PowerPoint en OneNote

Nadere informatie

Windows XP, Vista, 7. Microway Cloud Handleiding: Gebruik RDS Gateway Versie: 20121126. 1) Klik op Start, Uitvoeren en type in: mstsc

Windows XP, Vista, 7. Microway Cloud Handleiding: Gebruik RDS Gateway Versie: 20121126. 1) Klik op Start, Uitvoeren en type in: mstsc Inleiding De handleiding beschrijft het gebruik van volledig extern bureaublad via de RDS Gateway en het programma Verbinding met extern bureaublad op Windows en Mac. Windows Benodigd: - Windows XP Service

Nadere informatie

JBC E-mail Configuratie Handleiding medewerkers. ICT Jeroen Bosch College Vragen graag richten aan m.v.d.heijden@jbc.nl

JBC E-mail Configuratie Handleiding medewerkers. ICT Jeroen Bosch College Vragen graag richten aan m.v.d.heijden@jbc.nl JBC E-mail Configuratie Handleiding medewerkers ICT Jeroen Bosch College Vragen graag richten aan m.v.d.heijden@jbc.nl Inhoudsopgave 1. Veranderingen JBC Webmail... 2 3. Oude JBC Exchange-mail account

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van de schoolwebsite wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Sjablonen & Dia Modellen

Hoofdstuk 4: Sjablonen & Dia Modellen Hoofdstuk 4: Sjablonen & Dia Modellen 4.0 Introductie Hoofdstuk 1 tot 3 neemt de grondbeginselen door, van het toevoegen van inhoud aan een presentatie. Als je alleen af en toe eenvoudige presentaties

Nadere informatie

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement Stap 1 Aanmaken webaccount Ga naar http://www.bibliotheek.nl/ebooks en klik op Aanmaken webaccount Het onderstaande scherm verschijnt: Vul

Nadere informatie

1. Starten met Windows 8

1. Starten met Windows 8 17 1. Starten met Windows 8 Microsoft, de maker van Windows, heeft in de loop der jaren diverse Windowsversies uitgebracht. Windows 8 is de nieuwste versie. Als u eerder met Windows 7, Windows Vista of

Nadere informatie

Windows 10: privacy en basisinstellingen

Windows 10: privacy en basisinstellingen Windows 10: privacy en basisinstellingen Privacy Windows 10 bevat veel privacy-instellingen. Denk aan instellingen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en het doorsturen van locatiegegevens.

Nadere informatie

HANDLEIDING Windows XP Deel 1

HANDLEIDING Windows XP Deel 1 HANDLEIDING Windows XP Deel 1 Bureaublad en Beeldscherm aanpassen Gemaakt door: De Spanjehelpdesk http://www.spanjehelpdesk.nl Voorwoord Windows XP is het besturingssyteem van uw PC. Het besturingssysteem

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie