DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN"

Transcriptie

1 FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR

2

3 FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

4 INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam MILESTONES

5 Interview Peter Savelberg 20 TRENDS Interview Prof. Dr. Dirk Brounen 36 Interview Peter Nieland VISIE 12 Megatrends en gamechangers 18 Slim, verbonden & duurzaam 22 Locatie, locatie, locatie gaat vervagen 26 De kunst van het verleiden De vastgoedagenda voor de komende jaren

6 VOORWOORD FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 D u u Rz a a m vo l Do S u Sta i n a b ly m E Et OR DE OP ZAKEN PUTTING AF FAIR S IN OR DER FGH Vastgoedbericht 2010 FGH Real Estate Report 2010 FGH Vastgoedbericht 2010 FGH Real Estate Report 2010 FGH Vastgoedbericht 2009 FGH Real Estate Report 2009 FOC U S Op EEn ni EU we R E a l i t Ei t FOC U S On a n Ew R Ea lit y FGH Vastgoedbericht 2007 FGH Real Estate Report 2007 F G H Va s t g o e d b e r i c h t F G H R e a l E s t a t e R e p o r t F O C U S O p EEn n i EU w E R E a li t E i t F O C U S O n a n Ew R Ea li t y Investeren in verandering Vastgoed is beleven Investing in change Real estate is about perception Met het oog op de stenen Focussing on bricks and mortar 4

7 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 En aan DE vraag ing DEmanD TITEL 20 JAAR TITEL VASTGOEDBERICHT In twintig jaar kan er veel veranderen. FGH Bank publiceerde in 1996 het eerste FGH Vastgoedbericht. Wie kon zich destijds voorstellen hoe snel veranderingen elkaar vandaag de dag zouden opvolgen? Op alle vlakken beweegt onze omgeving: politiek, economisch, sociaalmaatschappelijk en technologisch. In deze 20e uitgave staan we stil bij die verschuivingen en bij de impact ervan op de vastgoedwereld. Maar we kijken vooral ook vooruit. Naar hoe de vastgoedsector kan reageren op deze voortdurende dynamiek. En naar veranderingen die de sector kan omarmen om daardoor sterker te worden. Met kennis van zaken en passie voor ons vak bieden wij duurzame oplossingen voor duurzame relaties. Wij hebben alle relevante kennis en specialismen in huis. Onze kennis stelt ons in staat vooruit te kijken, om nieuwe perspectieven te ontdekken. Wat we zien aan de horizon reflecteert in onze visie op commercieel vastgoed. Van daaruit maken we de vertaalslag naar de praktijk van alledag. Niet voor niets zijn wij echte vastgoedspecialisten. Directie FGH Bank N.V. Maart 2015 FGH VASTGOEDBERICHT 2015 VOORWOORD 5

8 MILESTONES Eerst zien, dan geloven: een nuchtere kijk op de toekomst leert dat de basis hetzelfde blijft, en veranderingen alleen in de marge plaatsvinden. Maar is dat wel echt zo? EEN KIJK OP 20 JAAR VERANDERING Oprichting Eerste telefoon draadloos contact internet Eerste foto met telefoon Oprichting 1998 Start internet zoekmachine Oprichting Introductie Bluetooth Dotcomcrisis Eerste G-20 AEX voor het eerst boven 1000 punten (guldens) Oprichting Schaakcomputer Deep Blue verslaat (foto: P. Morgan/Reuters) wereldkampioen Kasparov Introductie imac door Apple 6

9 Uitrol Google Maps (foto: Ken Tannenbaum / Shutterstock.com) 9/11 Oprichting Internet omzet > 1 miljard Oprichting Mobiel 2001 navigatie systeem (Palmtop) Start enquête bouwfraude KLM overgenomen door AF Nokia 1110 meest verkochte mobiele telefoon Oprichting Oprichting Eerste particuliere ruimtevlucht Introductie ipod door Apple Invoering euro (chartaal) Ondanks alles waren het uitstekende jaren voor de Nederlandse vastgoedsector. De afgelopen twee decennia is het aantal bedrijven en huishoudens sterk toegenomen, en daardoor ook de vraag naar gebouwen. De bevolking nam met 1,3 miljoen mensen toe. Het aantal gezinnen steeg met net iets meer dan een miljoen. En onze beroepsbevolking telt nu bijna mensen méér. Ook zijn we veel meer gaan verdienen en daarmee namen onze uitgaven in winkels en aan vrijetijdsbesteding flink toe. Toch hebben we de huisvesting niet goed laten aansluiten op de ruimte vraag. Want ondanks groei in bestedingen zien we overcapaciteit in bijna alle sectoren van de vastgoedmarkt. Ruim 15% van de kantoor ruimte wordt niet benut. Meer dan winkelpanden staan leeg. En bijna elk bedrijventerrein in Nederland kent lege fabriekscomplexen of bedrijfshallen. Ook in het maatschappelijk vastgoed FGH VASTGOEDBERICHT 2015 MILESTONES 7

10 MILESTONES Introductie eerste tablet (ipad) Introductie 2007 Google Earth/ Streetview Begin kredietcrisis 2008 Val Lehman Brothers Oprichting Start Arabische lente 2006 Vastgoedfraude Oprichting Oprichting Introductie iphone door Apple Oprichting Oprichting Mark Zuckerberg Time Man of the Year Dieptepunt AEX zien we een groeiende onbenutte voorraad: lege kerken, lege boerderijen, lege verzorgingscomplexen. Hebben we te veel gebouwd? Zijn we te veel gefixeerd geweest op de korte termijn? Zeker. Maar vooral heeft de vastgoedsector de afgelopen twintig jaar niet doortastend genoeg ingespeeld op het veranderende gebruik door bedrijven en consumenten. Overcapaciteit is niet alleen een aanbod-gerelateerd vraagstuk. Het onderstreept vooral het trage tempo van de reactie op veranderingen. En van het tempo waarin vastgoed kan worden aangepast aan nieuw gebruik. Dynamiek komt dus vanuit de gebruikerszijde van de markt. Technologie en internet spelen daarin tegenwoordig een grote rol. Een paar voorbeelden om dit te illustreren: in 1996 had 10% van de Nederlanders toegang tot internet, vooral in de thuisomgeving. Nu is 95% van de huishoudens op internet aangesloten. 8

11 Enquête woningcorporaties Overname Nokia door Microsoft Start Eurocrisis Higgsdeeltje 2011 Facebook naar de beurs Introductie 2014 Alibaba naar de beurs Eerste BREEAMcertificaat Start 3D-printing Grachtenpand Uitrol slimme energiemeter in Nederland Twintig jaar geleden bestond Google nog niet. Evenmin als Facebook, bol.com, WhatsApp of Zalando. In 2015 leven en werken we wezenlijk anders dan toen. De wereld ligt binnen handbereik. Dat heeft grote gevolgen voor de locaties waar we willen wonen, werken, winkelen en recreëren. Maar ook voor hoe we de gebouwen op deze locaties gebruiken. Als we de afgelopen twintig jaar íets geleerd hebben, is het dat veranderingen doorgaans veel sneller gaan en veel ingrijpender zijn dan we ons kunnen of willen voorstellen. FGH VASTGOEDBERICHT 2015 MILESTONES 9

12 VISIE 10

13 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN In een wereld die heel snel verandert, merken we steeds vaker dat oude principes en oude oplossingen niet langer werken. Neem leegstand: het is er en het groeit. Maar met oplossingen uit de oude economie zijn we niet in staat dit vraagstuk aan te pakken. We zullen daarom op een heel andere manier het vastgoedvraagstuk moeten benaderen. Dat is heel lastig als oude gewoonten in de weg zitten. De verandering is alleen mogelijk als duidelijk is waar de perspectieven liggen. In een sector die voorlopig nog met veel onbenutte voorraad te kampen heeft, liggen die niet in een marktbrede waardegroei. Het wordt dus zoeken naar individuele mogelijkheden in een markt die onder druk staat. Om dan de marktkansen te vinden, zullen vastgoed ondernemers anders naar vastgoed moeten kijken. FGH VASTGOEDBERICHT 2015 VISIE 11

14 VISIE MEGATRENDS EN GAMECHANGERS MEGATRENDS EN GAMECHANGERS Het komende decennium zullen veranderingen nog sneller gaan. Intussen zal het aantal vastgoedgebruikers in Nederland niet of nauwelijks meer stijgen en in sommige sectoren (zoals kantoren en winkels) neemt dat aantal zelfs af. Natuurlijk is de toekomst altijd onzeker. Door voortdurend de horizon te verkennen, proberen we die onzekerheid behapbaar te maken. Een manier om die toekomst toch alvast in beeld te brengen, is door te focussen op megatrends. FGH Bank ziet de volgende megatrends die ongetwijfeld gevolgen zullen hebben voor het gebruik van vastgoed: Groei van de wereldbevolking leidt tot grotere afzetmarkten en een groeiende middenklasse in opkomende economieën, maar ook tot verschuiving van het groeipotentieel. Europa en Nederland krijgen met ontgroening en vergrijzing te maken. Dat heeft gevolgen voor toekomstige productiviteit. Urbanisatie is een trend die wereldwijd en ook in Europa en Nederland doorzet. De trek van vooral jongeren naar de stad biedt stedelijke gebieden een goed groeipotentieel, maar ook uitdagingen om de groei van de bevolking op te vangen. Urbanisatie leidt hoe dan ook tot meer kansen voor steden en minder kansen voor het platteland. Voor kleinere plaatsen is dit dus een bedreiging. Wél kan er (later) een tegentrend ontstaan, als de nadelen van de stad te groot worden. Ontgroening, vergrijzing en urbanisatie leiden tot een verschuiving in de omvang van vastgoedgebruik én in de vraag naar locaties en gebouwen. Hierdoor groeit de kloof tussen kansrijke en minder kansrijke gebieden. Grondstofschaarste ontstaat door de groeiende bevolking en de opkomst van nieuwe economieën. Het veiligstellen van toegang tot grondstoffen vraagt om nieuwe inzichten en hergebruik van bestaande bouwmaterialen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt leidend: de nieuwe norm van ondernemen is gebaseerd op principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De waarde van kennis als productiemiddel groeit. Kennis wordt internationaler. Bedrijven die onderdeel worden van (kennis)netwerken vergroten hun toegang tot kennis. Toegang tot productiemiddelen waaronder kennis is essentieel in een snel veranderende omgeving. Empowerment: een zelfstandige, flexibele en zelfbewuste arbeidsomgeving, met kortere dienstverbanden. Het gevolg is een steeds grotere druk (en internationale concurrentie) voor bedrijven om echte talenten aan te trekken en te behouden. 12

15 NIEUW INDUSTRIEEL TIJDPERK INTERNET OF THINGS SLIM ROBOTICA 3D-PRINTING VERBONDEN BIG DATA NANO DUURZAAM FGH VASTGOEDBERICHT 2015 VISIE 13

16 VISIE MEGATRENDS EN GAMECHANGERS Megatrends hebben een belangrijk voordeel: je kunt erop anticiperen. Dat geldt níet voor gamechangers: ontwikkelingen die economieën en samenlevingen snel en volledig veranderen. De grootste risico s én de beste kansen voor vastgoedondernemers liggen op dit vlak. Risico s, omdat innovatie ontwrichtende gevolgen kan hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de gevolgen van internet voor het gebruik van kantoorruimte en winkels. Verschillende branches verdwijnen hierdoor of staan sterk onder druk. Dat geldt niet alleen voor reisbureaus en videotheken. Ook veel bankkantoren en politiebureaus verdwijnen, omdat de dienstverlening anders wordt ingevuld. Op sommige fronten gaan de ontwikkelingen zo snel, dat een exponentiële groei zichtbaar is. Een paar voorbeelden: Op megatrends kun je anticiperen. Op gamechangers niet. INTERNET OF THINGS AND SERVICES Meten wordt weten en internet speelt daarbij een grote rol. Door the internet of things and services (onderling via internet verbonden apparaten) ontstaan nieuwe vormen van informatie die veel meer, beter en nauwkeuriger inzicht geven in prestaties. Oók in de prestaties van vastgoed. 3D-PRINTING De snelheid waarmee 3D-printing ontwikkelt, is lastig te bepalen. Wel wordt vooral in de industrie en medische wereld nu al volop ingezet op de mogelijkheden ervan. Er ontstaat een nieuwe kijk op industriële processen: meer gericht op de eindgebruiker en eenvoudiger op lokaal niveau in te zetten. Een doorbraak van de 3D-printer in de Nederlandse huiskamer wordt op de heel korte termijn niet voorzien. Maar deze technologie kan uiteindelijk wel grote effecten hebben op productie en productontwikkeling, en dus op verdienmodellen van veel bedrijven. 14

17 ROBOTICA Door ontwikkelingen in de robotica kunnen op termijn grote delen van het huidige arbeidsproces vervangen worden door technologie. Volgens onderzoek van Oxford University kan bijna de helft van de traditionele banen in de westerse economieën hierdoor verdwijnen. Deloitte heeft dit vorig jaar voor Nederland doorgerekend en schat dat twee tot drie miljoen bestaande banen op termijn kunnen verdwijnen. Hierbij is overigens niet berekend hoeveel nieuwe banen kunnen ontstaan. BIG DATA Big data: een modeterm? Misschien. Feit is wel dat er een exponentiële groei is in de beschikbaarheid en opslag van digitale data. Binnen tien jaar zijn we (na kilo-, mega-, giga- en terabyte) volledig gewend aan begrippen als peta-, exa- en zettabytes. Al deze data bieden ons steeds meer inzicht en mogelijk ook voorspellende waarden. NANOTECHNOLOGIE Door nanotechnologie worden stoffen tot minimale delen teruggebracht. Een nanometer is één miljardste deel van een meter. Doordat op deze schaal de eigenschappen van stoffen veranderen, ontstaan nieuwe toepassingsmogelijkheden. Toepassingen die ook in de bouw en het vastgoed gebruikt zullen worden. FGH VASTGOEDBERICHT 2015 VISIE 15

18 INTERVIEW MARK VAN RIJMENAM BENT U AL KLAAR VOOR HET TIJDPERK VAN BIG DATA? 16

19 Mark van Rijmenam, Founder Datafloq We zijn nog maar net begonnen met het ontdekken van de vele nieuwe kansen die big data biedt. Wie enorme databronnen combineert en analyseert, heeft een schat in handen, vindt Mark van Rijmenam. Ook de vastgoedsector kan zich volgens hem verheugen in veel kennis en inzicht. Bijvoorbeeld op het gebied van de markt, de huurders, de omgeving en de prestaties van een pand. De concurrent is dit al aan het ontdekken. En u? Bekijk de video voor het interview. Scan de QR-code of ga naar FGH VASTGOEDBERICHT 2015 INTERVIEW 17

20 VISIE SLIM, VERBONDEN & DUURZAAM DUITSLAND: INDUSTRIE 4.0 Het Duitse industriebeleid zet met Industrie 4.0 in op het bedienen van de eindgebruiker: de consument. Industrie 4.0 gaat uit van een nieuwe, vierde industriële revolutie: een totaal nieuwe kijk, gebaseerd op netwerkorganisaties en realtime informatiestromen. In de kern een combinatie van the internet of things, big data en robotica. Dit genereert productie en zorgt voor een groeiende ruimtevraag. SLIM, VERBONDEN & DUURZAAM Wat hebben al deze ontwikkelingen te bieden voor vastgoedondernemers? Dat zij meer inzicht kunnen hebben in de prestaties van hun vastgoed. De eindgebruiker wordt in staat gesteld optimaal te ondernemen in vastgoed, of tegen zo laag mogelijke verbruikskosten gebruik te maken van ruimte. Gebouwen worden slim, delen informatie via internet en zijn duurzaam in gebruik: slim, verbonden & duurzaam. Dat mag een utopie lijken, maar er zijn al voldoende voorbeelden die dit ideaal dichterbij brengen. 18

21 GOOGLE KOOPT NEST Begin 2014 kocht Google het bedrijf Nest voor (naar verluidt) $ 3,2 miljard. Nest ontwikkelt intelligente thermostaten, bijvoorbeeld voor woningen. Zo treedt Google dus de wereld van domotica binnen en zet het bedrijf in op intelligent omgaan met informatie uit vastgoed. Die informatie biedt geheel nieuwe mogelijkheden om een beter rendement uit vastgoed te halen. 20 RETAIL 24/7 Informatiestromen zijn van groot belang voor investeringsbeslissingen in het vastgoed. In de retailsector wordt dat erg duidelijk. Bedrijven investeren in systemen om het consumentengedrag te monitoren. Zowel in de winkel zelf als in de winkelgebieden. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld via wifi en camera s inzicht te krijgen in het realtime passantengedrag. Handmatige tellingen met tijdsvertraging maken plaats voor geauto matiseerde systemen die nog nauwkeuriger in staat zijn inzicht te geven in wat er zich in winkelgebieden afspeelt. Bedrijven kunnen hier op termijn ook betere beslissingen door nemen. Bijvoorbeeld als patronen van passantenstromen gecombineerd worden met weersvoorspellingen. Winkelgebieden die investeerders en retailers realtime inzicht verschaffen, kunnen beter gemanaged worden. Op grond daarvan zal het voor retailers interessanter worden om juist voor deze winkelgebieden te kiezen. FGH VASTGOEDBERICHT 2015 VISIE 19

22 INTERVIEW PETER SAVELBERG Peter Savelberg, zelfstandig ondernemer en urban-innovator Alles wordt anders. Het wordt de eeuw van Azië. Van duurzaamheid. Van delen. Van de battle of the cities. Peter Savelberg legt uit hoe de wereld er over tien jaar uitziet. Ook vertelt hij welke gevolgen de veranderingen zullen hebben voor de gebouwde omgeving en de vastgoedmarkt. Hoe kunnen we tussen de flinke bedreigingen ook de kansen zien? En wat is er nodig om die te benutten? Bekijk de video voor het interview. Scan de QR-code of ga naar 20

23 WE HEBBEN CONCEPTEN NODIG DIE PASSEN BIJ DE NIEUWE, DIGITALE WERELD. FGH VASTGOEDBERICHT 2015 INTERVIEW 21

24 VISIE LOCATIE, LOCATIE, LOCATIE GAAT VERVAGEN LOCATIE TRANSFORMATIE EN NIEUWBOUW VEROUDERING TOEKOMSTBESTENDIG VASTGOED GEBRUIKER EXPLOITATIE- AFHANKELIJK OBJECT LOCATIE, LOCATIE, LOCATIE GAAT VERVAGEN Wat betekenen recente ontwikkelingen voor vastgoedondernemers? Zij investeren in vastgoed om een gezond rendement te behalen. Daarvoor is inzicht nodig in de waarde van het vastgoed. Niet alleen in de waarde van vandaag, maar ook in die op de lange termijn. Als het om de waarde van vastgoed gaat, hanteert men in de vastgoedsector vaak de slogan locatie, locatie, locatie. Volgens FGH Bank doet dit veel te weinig recht aan de gebruiker van het vastgoed. De waarde van vastgoed wordt uiteindelijk bepaald door hoe en hoeveel het gebruikt wordt. Alleen maar uitgaan van de locatie past bij een pushbenadering. Het vertrekpunt is dan de aanbodzijde van de markt. Maar die tijd is voorbij. Vastgoedgebruikers van nu zoeken naar dienstverleners die hun huisvestingswens zo goed mogelijk kunnen invullen. En dat is precies een tegenovergestelde benadering. Een benadering waarin gedacht wordt vanuit de gebruiker van het vastgoed, de vraagzijde. De gebruiker van vandaag wil zoveel mogelijk inzicht in het vastgoed en het gebruik ervan, tegen zo laag mogelijke kosten. Daar liggen kansen voor vastgoedondernemers, maar het inspelen daarop is minder eenvoudig dan het lijkt. De waarde van het vastgoed ligt volgens FGH Bank in de combinatie van de locatie, het specifieke 22

25 object en de gebruikersvraag op de langere termijn. De (toekomst)waarde van vastgoed is daarmee afhankelijk van deze combinatie van factoren. Daarvoor heeft FGH Bank een denkkader ontwikkeld, dat hiernaast schematisch is weergegeven. Toekomstbestendig vastgoed: gewild maar specifiek In de voor vastgoed meest stabiele situatie vormen locatie, object en gebruik een eenheid. In zo n geval is het vastgoed toekomstbestendig. Het voldoet nu én op langere termijn aan een ruimtevraag, zodat er zekerheid is over rendement en inkomsten. Toekomstbestendig vastgoed biedt investeerders waardeperspectief, zodat investeringen over een lange periode kunnen worden afgeschreven. Dit geldt echter maar voor een select deel van de Nederlandse vastgoedvoorraad. Dit soort vastgoed is beperkt voorradig, omdat de omstandigheden niet of nauwelijks reproduceerbaar zijn. Daardoor heeft dit deel van de vastgoedvoorraad minder last van overaanbod in de markt. Kortom: de combinatie van het vastgoed en de locatie genereert een constante vraag uit de markt. Hierdoor is nu en op termijn sprake van gunstige beleggings- en financieringsmogelijkheden. Exploitatie-afhankelijk: veel vastgoed, onderscheidend vermogen door ondernemerschap In de praktijk leidt overaanbod steeds vaker tot waardedruk. Gebouwen die hier last van hebben, zijn minder uniek dan we ooit veronderstelden. De concurrentie is hoog, de keus voor de gebruiker enorm. De gebouw- en locatiekenmerken zijn simpelweg niet uniek. De waarde en het rendement op de investering zijn zo direct afhankelijk van het gebruik, en bij verhuur van het onderliggende huurcontract. Hierdoor ontstaat volatiliteit in het waardeperspectief, omdat het aanbod aan vergelijkbare panden groter is dan het gebruik. Investeren in deze objecten is wel mogelijk, maar de belegger zal veel meer dan in het verleden rekening moeten houden met afschrijven. De investering en financiering moeten daarbij afgestemd zijn op de uitgangspunten en kenmerken van het huurcontract. Transformatie en nieuwbouw: waardepotentieel, mits afgestemd op gebruik Anders is het als de markt niet kan voldoen aan de (latente) vraag. Waar gebruikers een voorkeur hebben voor locaties met onvoldoende aanbod, ontstaat ruimte om dit aanbod in gebouwvorm te bieden. Dat kan door nieuwbouw, maar herontwikkeling of transformatie van bestaande gebouwen heeft de voorkeur. Door toevoeging van nieuwbouw of transformatie van oude gebouwen die nieuwe gebruikersvraag faciliteren, wordt waarde toegevoegd. De In de meest stabiele situatie vormen locatie, object en gebruik een eenheid. mogelijkheden hiertoe worden echter steeds kleiner. Want op heel veel plaatsen is voldoende (passend) aanbod voorhanden. De investering in nieuwbouw of transformatie is alleen rendabel als deze over een langere termijn kan worden terugverdiend. Het toevoegen van nieuwe gebouwen is volgens FGH Bank dan ook alleen kansrijk voor segmenten waar nog groei te verwachten is en op locaties die voor de langere termijn zekerheid bieden. Die toekomstbestendig zijn, dus. Het alternatief is dat nieuwbouw zich veel meer gaat richten op tijdelijke bouw. Daarbij moet de hoogte van de investering en de restwaarde in verhouding staan tot de commerciële levensduur. Bovendien moet er in dat geval binnen de bestaansperiode voldoende op deze gebouwen worden afgeschreven. De sector is hiertoe beter in staat als bij einde levensduur de bouwstoffen opnieuw te gebruiken zijn. Dat vergroot de restwaarde van het gebouw en er ontstaat dan ruimte voor de principes van een circulaire economie. Veroudering: einde commerciële levens duur voor groeiend deel commercieel vastgoedmarkt Veel gebouwen die leeg staan (of waarvoor leegstand dreigt bij einde contract) missen een toekomstige gebruiker. En hebben dus een eindige commerciële levensduur. Ligt gebruik vanuit een andere sector niet voor de hand, en zal verbetering van het pand vermoedelijk geen nieuwe gebruiker opleveren, dan is verdere veroudering onvermijdelijk. Sloop van deze gebouwen zal alleen plaatsvinden als een alternatief onmogelijk is en de kosten lager zijn dan de (toekomstige) lasten van leegstand. Daarnaast zullen eigenaren in staat moeten zijn financieel voldoende af te schrijven. FGH Bank verwacht dat een groeiend deel van de bestaande vastgoedvoorraad hiermee te maken zal krijgen. Ten eerste omdat het totale vastgoedgebruik minder wordt, vooral in de sectoren kantoren en winkels. En ten tweede omdat huisvestingsvoorkeuren van gebruikers veranderen. De consequenties hiervan zijn meer dan alleen een individueel probleem voor de vastgoedeigenaar of de financier. De aanpak van leegstand is een collectieve opgave, zowel in het wettelijk instrumentarium, de ruimtelijke regie als de financiële opgave. FGH VASTGOEDBERICHT 2015 VISIE 23

26 INTERVIEW PROF. DR. DIRK BROUNEN VOOR HET BEPALEN VAN WAARDE IS EEN NIEUWE GRONDSLAG NODIG. 24

27 Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie TIAS School for Business and Society De vastgoedmarkt moet op dieet. Want het gebruik van vastgoed verandert ingrijpend. En het aanbod zal op die slinkende vraag moeten aansluiten. Dus is het nodig om vierkante meters kwijt te raken. Is dat slecht nieuws? Nee, zegt Dirk Brounen. We kunnen er namelijk fitter en beter uitkomen. Maar wat is daarvoor nodig? En hoe pakken we dat aan? Bekijk de video voor het interview. Scan de QR-code of ga naar FGH VASTGOEDBERICHT 2015 INTERVIEW 25

28 VISIE DE KUNST VAN HET VERLEIDEN DE KUNST VAN HET VERLEIDEN Wachten op betere tijden is altijd een optie. Maar FGH Bank verwacht de komende tien jaar geen structurele groei in het gebruik van vastgoed. Zeker niet in kwetsbare sectoren als kantoren of winkels. Generiek waardeherstel en waardegroei op lange termijn zijn daardoor niet vanzelfsprekend. We moeten dus afscheid nemen van verouderde en kansloze gebouwen op locaties waar de vraag verdwijnt. Dit wil zeker niet zeggen dat investeren in vastgoed zinloos is. Want tegelijkertijd kan op bestaande locaties met een langetermijngebruikersvraag geïnvesteerd worden in renovatie, transformatie of als er geen geschikte gebouwen zijn nieuwbouw. Logisch is dat gebieden met bevolkingsgroei een gunstiger perspectief hebben dan krimpregio s. Maar zelfs in stedelijke groeigebieden is de uitbreidingsvraag naar vastgoed niet onbegrensd. FGH Bank verwacht dat vastgoedeigenaren steeds meer genoodzaakt worden om aan te sluiten op wat de gebruiker nodig heeft of zal hebben. En om dat aanbod op een uitnodigende manier te presenteren. Deze ontwikkeling zal gepaard gaan met een hogere kwaliteit van het vastgoed. En dus met stijgende kosten voor onderhoud en beheer, terwijl de terugverdientijd juist korter wordt. Daarmee komt het rendement op vastgoed de komende jaren verder onder druk te staan. Tenzij eigenaren de inkomsten kunnen doen stijgen (bijvoorbeeld door meer inzicht in gebouw- of omgevingsprestaties) of de exploitatiekosten kunnen laten dalen (bijvoorbeeld door in te spelen op een groter inzicht in het gebruik van een gebouw). Daarvoor is innovatie noodzakelijk. Innovaties leiden tot nieuwe vormen van vastgoedgebruik. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke werkconcepten of pick-up points. Ook in de bestaande voorraad zijn mooie voorbeelden genoeg van nieuwe concepten met een duidelijke rol voor vastgoed, zoals het Volkshotel in Amsterdam. Dit voormalige hoofdkantoor van de Volkskrant is herontwikkeld tot trendy hotel met aanvullende en ondersteunende diensten. Een vernieuwend concept dat ondernemerschap en vastgoed combineert. FGH Bank verwacht dat de trend van urbanisatie verder doorzet, 26

29 waardoor steden kunnen blijven groeien. In combinatie met slimmere oplossingen voor het ruimtegebruik in steden, zal de noodzaak om hier te blijven investeren alleen maar groter worden. Ook dit zal de vraag naar vastgoed op deze plekken vergroten. De grootste winst uit innovatie voor ondernemers is te behalen in het verbeteren van de exploitatie van het vastgoed. Meer kennis leidt tot nieuwe inzichten in de benutting van gebouwen. En wie daar goed mee omgaat, heeft een voordeel ten opzichte van concurrenten. Dat is zowel in het belang van de eigenaar als van de huurder. We verwachten dan ook dat voor eigenaren het asset-, property-, en facilitymanagement belangrijker zal worden. Meer inzicht in gebruik en lagere kosten zullen direct het rendement kunnen verbeteren. In tijden waar huurgroei Verbeteren van de exploitatie van het vastgoed levert voor ondernemers de grootste winst uit innovatie. niet vanzelfsprekend is, verwacht FGH Bank daarom dat beleggers en gebruikers gezamenlijk veel meer op kostenbeheersing gaan sturen. Innovaties en nieuwe technologie maken dat mogelijk, waardoor ook in een meer concurrerende markt rendement behaald kan worden. Vastgoedondernemers die een uitnodigend aanbod doen, bieden onderscheidende kwaliteiten die aansluiten op de wensen en behoeften van de (potentiële) huurder. Bij toekomstbestendig vastgoed is dat eenvoudiger, omdat de unieke kenmerken en de locatie van het vastgoed nu en op langere termijn voorzien in de eisen van gebruikers. De investering wordt dan gedragen door een hoge restwaarde en lange afschrijvingstermijnen. Kosten zijn zo in de hand te houden en investeren blijft nu en later een goede en haalbare optie. Is een gebouw minder toekomstbestendig, dan is een investering vaak nog steeds mogelijk. Maar gedurende de exploitatie zal het risico fors moeten dalen. Dat kan bijvoorbeeld door meer af te schrijven en meer af te lossen op vreemd vermogen. Naarmate vastgoedondernemers gebruikers langer kunnen interesseren (bijvoorbeeld door langere, opvolgende huurcontracten) ontstaat ook langjarig perspectief. Dit wordt bereikt door betrokkenheid en gezamenlijk commitment. Investeren in de relatie met de eindgebruikers is dus uitermate zinvol. FGH VASTGOEDBERICHT 2015 VISIE 27

30 VISIE DE VASTGOEDAGENDA VOOR DE KOMENDE JAREN DE VASTGOEDAGENDA VOOR DE KOMENDE JAREN (Nieuw)bouwsector In een markt met veel concurrentie gaat het erom door innovatie betere producten te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van de gebruiker. We zullen de focus moeten verleggen van nieuwbouw naar verbouw. Toegevoegde waarde ligt in slimmer (terug)bouwen. Méér commercieel vastgoed is in veel gebieden niet nodig. Betere gebouwen zijn dat wél. Uitbreiding van de voorraad is alleen realistisch op enkele specifieke locaties waar gebruikswensen nog niet in gebouwen zijn omgezet (bijvoorbeeld de Zuidas, Schiphol, Rotterdam CBD) en in de woningbouw in stedelijke gebieden en regionale groeigemeenten. Nieuwe nichemogelijkheden liggen er in specifieke (onderdelen van) bedrijfssectoren. Bijvoorbeeld datacentra, online distributie en stadsdistributie. Vastgoedontwikkeling De grootste uitdaging voor vastgoedontwikkelaars zit in het verleggen van de aandacht. Die moet naar de achterkant van het proces: daar waar de vraag beweegt. Vervolgens moeten zij een beslissing nemen: nieuwbouw of transformatie. Bij die afweging is de langetermijnexploitatie belangrijk. Zoek naar vernieuwende concepten waarin een uitnodigend aanbod centraal staat. Het draait om het vinden van een balans tussen investering, exploitatie en restwaarde, met daarin een focus op de gebruiker en de belegger. Vastgoedbeleggers Vastgoedbeleggen verandert van passief stenenbezit in actief vastgoedondernemerschap. Dat betekent voor de vastgoedbelegger dat hij de pullmarkt moet gaan verkennen. Bij die omslag draait het om de kunst van het verleiden. De vastgoedbelegger zal via asset-, property- en facilitymanagement de verbinding moeten maken met de gebruiker. Aan vastgoedbeleggers dus de uitdaging: word netwerkondernemer, zoek oplossingen om de gebruiker te traceren en tevreden te houden. Op lange termijn gaat het om de loyaliteit van de gebruiker aan de gebouwen. Vastgoedfinanciers De opdracht aan vastgoedfinanciers is samen te vatten in een paar punten: herken de veranderingen, wees kritisch en selectief op kansrijk en kansloos vastgoed. Hierbij gaat het niet om een simpele tweedeling of om een vastomlijnde toekomstvoorspelling. Maar voor vastgoedfinanciers geldt wel dat het beoordelen van risico s onderscheidend wordt in de dienstverlening. Meer risico s leiden tot meer gedifferentieerde producten, hogere risicokosten en meer evenwicht in de relatie tussen risico en rendement. Kwalitatief goed vastgoed kan hierdoor bijvoorbeeld makkelijker en goedkoper worden gefinancierd dan risicovolle objecten. Dit zal steeds meer in de aflossing van de lening tot uiting komen. Financieren van vastgoed is dus nog steeds rendabel, mits de financier voldoende rekening houdt met het toekomstperspectief en met de risico s van objecten. In de komende twee jaar verwacht FGH Bank meer nieuwe toetreders. Enerzijds doordat bij banken iets meer ruimte ontstaat voor nieuwe kredietverlening en het waardeherstel meer kredietverlening mogelijk maakt. Anderzijds doordat aan de fundingkant alternatieven (opnieuw) opkomen, die banken mogelijk iets meer kredietruimte zullen geven. 28

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Actieplan. Detailhandel

Actieplan. Detailhandel Actieplan Detailhandel 00.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkelier rs omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewe rd 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 mi rs 700.000 medewerkers

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Inhoud

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie