Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel"

Transcriptie

1 Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV

2 Inhoudsopgave 1. Waarom visie op Heksenwiel nodig? 2. Trends in retail versterken noodzaak visie 3. Hoe visie maken? Met Placemaking 4. Resultaten workshops en onderzoek 5. Visie 6. Actieplan Heksenwiel

3 1. Waarom visie op Heksenwiel nodig? Aanleiding (zie ook SWOT volgende dia): Leegstand, opzeggingen, contractwijzigingen Parkeerverdeling en routering niet optimaal (zie bijlage 2) Winkelcentrum ligt niet centraal: te lage woningdichtheid Ligging winkelcentrum kan beter (extrovert, voet/fiets) Wens uitbreiding AH, mogelijke komst 3e supermarkt Toenemende concurrentie vanuit Stada-terrein (Jumbo) Hangjongeren bij verloederde waterpartij Meer leven in brouwerij en aansluiten social media gewenst (wifi) Impuls openbare ruimte wenselijk: plein stenig, tochtig Trends in retail versterken noodzaak visie (zie hoofdstuk 2) Herbezinning in samenwerking nodig: visie Zonering / herstructurering mogelijk (zie ook SWOT volgende dia) (zie bijlage 1: deelnemers project) Kansen (zie ook SWOT volgende dia)!

4 2. Trends in retail versterken noodzaak visie 1. Demografie: geen groei bevolking meer, kleinere huishoudens, vergrijzing, urbanisatie 2. Crisiseffecten: langere periode van lage groei focus van marktgroei naar winnen van marktaandeel en kwaliteit dienstverlening (SPAR) 3. Toenemende invloed van technologie op retailsector meer transparantie en concurrentie 4. Ander consumentengedrag: van bezit naar gebruik, minder merkentrouw, internet, wens nabijheid, perceptie automobiliteit, nadruk op beleving/gezellig Bron: Rabobank-rapport Disruption? Recharge!

5 Adviezen vanuit literatuur Zet in op nieuwe retailformules: kies mix uit driehoek: uniek product, sterke klantrelatie en/of kosteneffectief retailsysteem (lage prijs): resp: Hunkemöller, ebay en Action Zet klant centraal: geïntegreerde winkelervaring, grenzen en belemmeringen wegnemen Zorg voor flexibele opstelling retailers: meer formules en formats en flexibele en modulair opgebouwde formules Zorg voor flexibiliteit in afspraken met vastgoedeigenaren: korte huurcontracten en huur gekoppeld aan prestaties van beide partijen Realiseer noodzaak van samenwerking: online platforms winkelcentrum wordt vastgoedplatforms : aantrekkelijker voor consumenten Denk na over: (extra) parkeergelegenheid, flexibele parkeerkosten, brede bereikbaarheid logistiek platform om online of grote aankopen thuis te laten bezorgen Permanente evaluatie nodig: functie van winkel binnen gehele retailoperatie beoordeling eigen en omliggende winkelcentra verzamelen Big Data (demografisch, trends, concumentengedrag) en Small Data (klantgerelateerde informatie wensen en behoeften)

6 Wat gebeurt er elders? Den Haag: Marks & Spencer 'open' via etalage Multichannel: interactieve etalage: virtuele winkelervaring om aandacht van voorbijgangers Shoppers on the go : Scannen en kopen met QR-codes website Rotterdam: City Box opent paskamer bij afhaalpunt Self-storage pilot: consumenten kunnen hier online bestelde kleding laten bezorgen, passen en eventueel retourneren Samenwerking met De Buren (exploitant onbemande afhaalpunten) Via kluisje, code voor shoppers Oplossen gedoe als thuisblijven om spullen in ontvangst te nemen, bij buren ophalen, mogelijkheid passen en gelijk SPAR: Service voor stomerij, foto en bezorgen online boodschappen Plannen: kleding- en schoenreparatie, ticketservice, fietsreparatie, burgerzaken (paspoort), maaltijdservice Voorbeeld Johan van t Archief Promotiesite opgezet door andere eigenaar/beheerder

7 Meer lagen iets doen, deze visie gaat alleen over laag shopping area

8 3. Hoe visie voor Heksenwiel te maken? Met Placemaking Doel: een samenhangend en door stakeholders en gebruikers gedragen plan van aanpak opstellen, waarmee de toekomst van het centrum veilig gesteld kan worden en meer klanten Heksenwiel bezoeken Met concept Placemaking: ontstaan kansen om het winkelcentrum samen met stakeholders en gebruikers een boost te geven en er ook in de toekomst een prettig en economisch functionerend winkel- en verblijfsgebied te blijven bieden

9 Wat is Placemaking: 4 pijlers 1. Activiteiten en gebruik en activiteiten 2. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en verbindingen 3. Comfort en imago 4. Gezelligheid Bron: en

10 Wat betekent Placemaking voor Heksenwiel: doel Placemaking draagt bij aan succesvolle openbare ruimte Dat heeft een positieve invloed op beleving, gezondheid, lokale economie, sociale cohesie en culturele ontwikkeling van Heksenwiel en Haagse Beemden Placemaking biedt DELA/DTZ, ondernemers en bewoners houvast om te werken aan het vitaal en levendig houden van het winkelcentrum zelf en de openbare ruimte Iedereen heeft daarin eigen verantwoordelijkheid

11 Meerwaarde Placemaking voor Heksenwiel Groter draagvlak voor herinrichting doordat partijen zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor de plek, een passende invulling van de plek en het onderhoud en beheer Meerdere partijen investeren mee in tijd, capaciteit, geld of een andere manier van inzet (denk aan het organiseren van activiteiten): nieuwe verdienmodellen: wie is bereid wat bij te dragen? Proces: stakeholders en gebruikers dragen hun problemen en wensen aan en denken in vroeg stadium met de projectontwikkelaar, beheerder of gemeente mee over (on)mogelijkheden en kansen meer bewustwording van uiteenlopende belangen meer communicatie nodig Resultaat is dat een gevoel van (mede)verantwoordelijkheid groeit, niet alleen voor de invulling van de herinrichtingsplannen zelf, maar ook voor beheer, onderhoud en programmering van de plek

12 Uitgangspunten Placemaking Uitgangspunten Placemaking (bron: CROW en SOAB) Placemaking kent elf uitgangspunten: 1. Gebruikers zijn de expert rond het gebruik van de ruimte. Betrek ze vroegtijdig en continu. 2. Een ontwerp is niet het doel, het samen maken van een plek wel. 3. De vorm ondersteunt het gebruik en niet andersom. 4. Placemaking kun je niet alleen: zoek samenwerking met betrokkenen. 5. Als men zegt, dat iets niet kan: laat je niet stoppen. 6. Door goed te observeren, leer je veel over het huidige gebruik. 7. Ontwikkel samen met gebruikers een visie, met doelen voor de korte en lange termijn. 8. Zoek gericht naar dubbel gebruik van functies en naar slimme combinaties. 9. Pluk het laaghangend fruit eerst: start met kleine, goedkope en snel zichtbare verbeteringen. 10. Voor een goed project met een visie is vaak geld te vinden. Zoek samenwerking met partners. 11. Vergeet onderhoud en beheer niet, met een deal (convenant) kan een plek succesvol blijven. 12. Vier en deel je successen: zorg voor goede PR en communicatie.

13 Totstandkoming visie Heksenwiel November 2013: SOAB verrichte parkeer- en loopstromenonderzoek en schouwde het gebied (zie bijlage 3) Januari 2014: Workshop met bestuur winkeliersvereniging Heksenwiel (zie bijlage 1): belangrijke punten voor visie. Zij hebben PlaceGame gedaan en referenties gegeven (zie bijlage 2) Aanvulling op parkeeronderzoek door SOAB (daluren, zie bijlage 3) Februari 2014: zo n 30 ondernemers van Heksenwiel hebben in workshop hun zegje gedaan over bouwstenen voor de visie Maart 2014: Herhaling PlaceGame (zie bijlage 2) Conceptvisie klaar voor discussie

14 Wie is betrokken? Groep Stakeholders (zie bijlage 1): vertegenwoordigers van voor Heksenwiel representatieve en relevante partijen (vertegenwoordigers van middenstand, gemeente en bewoners) Workshop rond meer abstracte items als: ontwikkelingen en trends, visie op Heksenwiel, langere termijnprofiel, strategie Groep Gebruikers : Middenstanders zelf, wijkraad Haagse Beemden Gericht op concrete plekken binnen Heksenwiel: daar waar de feitelijke gebruikers experts zijn Workshop rond vraag: wat moet concreet gebeuren en wie doet wat wanneer?

15 Vragen tijdens visieworkshop voor ondernemers (workshop 17 februari voetbalkantine) Ambitie: Positie: Wijkwinkelcentrum of niet? Positie/profiel Heksenwiel t.o.v. Donk en Berg (wijk) Positie/profiel Heksenwiel t.o.v. Hoge Vucht, Stada en binnenstad (stedelijk) Profilering: boodschappen of winkelen? Meer beleving? Langer verblijven? Meer mensen? Op zaterdag 300 bezoekers extra trekken? Zondag? Door de week? Hoe belangrijk voor Haagse Beemdenbewoners? Toekomstproof? Compleet: meer of andere trekkers? Andere winkels? Meer samen optrekken? Vernieuwen? On-line samenwerking? Samenwerking? compleet, compact, comfortabel, co-operatief?

16 Totstandkoming visie (workshop 17 februari voetbalkantine) 1. Aanwezigen op 17 februari zijn ingedeeld in 4 groepjes van 6-7 personen 2. Elke groep had eigen scope : klant, retailer, eigenaar/beheerder of gemeente 3. Elke groep discussieerde over wat moest gebeuren om toekomstproof winkelcentrum te krijgen, vanuit die scope, met een top 3: Hardware: wat rond herinrichting in en rond centrum? Oversteken? Plein? Routing parkeren? Parkeren?... Orgware: Hoe te organiseren? Wie betrekken? Intensievere samenwerking winkeliers? Wat zelf? Waarop inhaken? Wat? Gezamenlijk pickup-point? Software: Hoe communiceren? Gezamenlijke website? Presentatie plannen in lege winkel? 4. Elke groep presenteerde het resultaat 5. Deelnemers stickerden voor bepaling van prioriteiten Zie volgende pagina

17 4. Resultaten workshops en onderzoek Navolgend de resultaten van: 4.1 De SWOT-analyse 4.2 De workshop met alle ondernemers 4.3 De parkeer- en loopstromenonderzoeken

18 4.1 SWOT Heksenwiel (DELA, Buurtperspectief Veiligheidsanalyse, IMK, overleg bestuur Heksenwiel) Sterkte mooi weercentrum gratis parkeren compact aanbod breed aanbod geschikt voor boodschappen Heksenwiel is HET WIJKwinkelcentrum Kansen versterken binding inwoners/klanten reshuffeling winkels als gevolg van leegstand Heksenwiel als breed hart (winkels en medische diensten) nonfood trekker plein speelplek kinderen op plein, meer groen droog/overdekt toilet (meer ouderen) andere parkeeroplossingen (auto/fiets) gezamenlijke promotie, gezamenlijke klantenbinding on-line samenwerking eigen karakter (ten opzichte van centra Berg en Donk) Zwakte te weinig eenheid excentrische ligging: bereikbaarheid lastig introvert, achterkanten in beeld, onveilig verblijfsklimaat (tocht, groen) verschillende openingstijden verdeling trekkers verdeling parkeerdruk (zie bijlage 3) wijkfunctie onvoldoende website niet van deze tijd lage koopkrachtbinding, afvloeiing andere winkecentra Bedreigingen crisis: mensen trekken portemonnaie (voorlopig) niet internet: mensen komen niet meer binnenstad, Stada, Moerwijk verdere leegstand gebrek aan samenwerking Doel: meer klanten

19 4.2 Visie in beeld H=Hardware: infra, fysieke maatregelen S=Software: communicatie, social media, PR O=Orgware: samenwerken, werkgroepen, organiseren

20 Wat vinden ondernemers belangrijk in visie Heksenwiel? Belangrijk voor klanten: Sfeervol: 12 keer Belangrijk voor retailers: Opvulling lege panden, discounter erbij en reshuffeling: 9+5=14 keer (2 items) Flexibele huurvormen: 8 keer Social media, Heksenwiel-App: 3 keer Taak eigenaar/ beheerder: Overdekken winkelcentrum en ingang AH breed bespreken: 15 keer Taak gemeente: Parkeerroutering aanpassen: 8 keer Flexibiliseren bestemmingsplan (trekker, horeca mogelijk maken): 5 keer

21 4.3 Resultaten verkeersonderzoeken Conclusies parkeeronderzoek auto- en fietsparkeren (zie ook bijlagen 3.1 tot en met 3.3) Conclusies loopstromenonderzoek (zie ook bijlage 3.4)

22 Conclusies parkeeronderzoeken ( van uur, tijdens Sinterklaasevenement en dinsdag , van uur) Parkeercapaciteit: De parkeercapaciteit voor autoparkeren bedraagt 509 plaatsen, verdeeld over meerdere grotere en kleinere locaties (zie bijlage 3.1 en 3.2) Er zijn, ook verdeeld over de verschillende ingangen, 216 fietsparkeerplekken (108 beugels/nietjes, zie bijlage 3.3) Conclusies: Zelfs op piektijd (zaterdagmiddag uur en ook nog tijdens het Sinterklaasevenement) is nog 19% (ofwel 90 van de 509 parkeerplaatsen) van de autoparkeercapaciteit beschikbaar, zowel voor de auto als voor de fiets Er is weliswaar voldoende capaciteit, maar de verdeling is niet op orde: het grote parkeerterrein (noordwesten) is vol, terwijl het terrein langs de Heksendans (oosten) nog ruim voldoende capaciteit heeft Ook de parkeerroutering kan handiger: nu kan autoverkeer vanaf de Heksendans niet naar het parkeerterrein langs de bibliotheek Wat betreft bewonersparkeren is er nauwelijks een probleem (maximaal 18% bezet): alleen bij de parkeerplaatsen aan de Heksenwiellaan loopt de parkeerdruk op tot 45% Vergeleken met andere winkelcentra treffen we weinig fietsers op en rond het winkelcentrum aan: daar blijven omzetkansen liggen voor de ondernemers. De grootste concentraties fietsparkeerders bevinden zich direct aan het grote plein aan de Emerparklaan en bij de waterpartij

23 Conclusies loopstromenonderzoek ( , van uur, tijdens Sinterklaasevenement) Er zijn in één uur voetgangersbewegingen geregistreerd: Vanaf de grote parkeerplaats tellen we voetgangersbewegingen: 25% (262) gaan van of naar de Albert Heijn 75% (781) passeert de AH en loopt het winkelcentrum in Halverwege het winkelgebied (bij het kleine pleintje met de bank) zijn voetgangersbewegingen geteld: Vanaf de parkeerplaats lopen er 745 naar het plein en 703 andersom Op en rond het grote plein telden we (tijdens Sinterklaasevent) 710 voetgangers: Grootste beweging: vanuit winkelcentrum naar het plein: 294 En van parkeerplaats naar het plein: gingen van de parkeerplaats naar Emté (let op: andersom niet geteld) en 99 liepen vanuit het winkelcentrum de Emté in (andersom niet geteld) Conclusies: Veel ouderen, scootmobielers en rolstoelers Weinig jongeren (15-40) Ook veel relaties naar Primera (niet geteld) Niet geteld wat komt vanaf open kant van het plein (Heksenwiellaan) Meer dan normaal heen- en weergeloop op het plein, vanwege Sinterklaas Weinig fietsers op en rond het winkelcentrum

24 5. Visie winkelcentrum Heksenwiel Op basis van onderzoeken, SWOT, workshops en discussies komen we tot volgende visie: Heksenwiel krijgt eigen karakter: thema FresH! waarbij de laatste H verwijst naar Heksenwiel (er moet nog wel van laatste pootje van de H een uitroepteken gemaakt worden) FresH! staat voor: Een verfrissend aanbod, nieuwe look en prikkelende PR Een frisse, actuele manier van ondernemen: social media, klant centraal Meer services om de klanten te bedienen en te verwennen Een mogelijkheid om er van alles aan te koppelen: FresH!-reshuffeling van winkels rond thema FresH! met vers als belangrijkste lokker Vers wat betreft voedsel, maar ook vers ( hot en actueel) als het gaat om non-food, social media Het gezondheidscluster past hier uitstekend bij, krijgt een nieuwe positie. Andere ondernemers kunnen inspelen op health FresH!-events, FresH!-website

25 Hoe pakt FresH! uit? Heksenwiel krijgt twee centrale plekken: Er komt een cluster van aan elkaar geschakelde verswinkels rond het kleine pleintje: het thema FresH! wordt direct beleefd. Daarvoor wordt een deel rond dit kleine pleintje overdekt en bij elkaar gevoegd, tot shop-in-shopsarea. Ook komt er een doorgang naar het parkeerterrein aan de Heksendans Er komt een cluster van eten, drinken en verblijven rond het grote plein. Dat wordt groener, er komt meer plaats om er gezellig te verblijven: bankjes, een kinderspeelplek, een watertje, terrasjes en bomen De ondernemers zetten samen met DELA/DTZ een website, twitter en facebookacties op om on-line producten aan te bieden. Multichannelstrategie dus rond FresH! Er komen gezamenlijke acties en evenementen rond het thema FresH! om te promoten en uit te dragen (afbeeldingen) Er komt een aangekleed pick-up- en servicepunt in het FresH!-cluster, om mensen ver het winkelcentrum in te trekken. Hier komen ontbrekende services als stomerijdienst, fietsservice, hakkenbar.. Er wordt een lege winkel ingericht als informatiepunt om mensen te vragen naar hun wensen, ze te informeren over visie en ontwikkelingen en om met ze te discussiëren

26 6. Actieplan Heksenwiel: hoe verder (1)? Bespreken visie met bestuur (begin april) Bespreken visie met wethouder Meeuwis (begin april) Verwerken laatste PlaceGame 26 maart: kijk eens door andere bril naar je eigen winkelcentrum (begin april) Dan uitwerken acties naar korte en langere termijn, zoals: DELA/DTZ: Aankoop grond grotere plein Reshuffeling winkels naar FresH! -principe Realiseren doorgang naar parkeerterrein Heksendans Overdekken kleine pleintje Winkeliers: Meewerken aan reshuffeling winkels volgens FresH!-concept Meebetalen aan grondaankoop en invulling grote plein Gezamenlijke website, facebook met FresH!-aanbiedingen Klantenbindingsactie/spaaractie Haagse Beemden FresH! On-line enquete klanten Heksenwiel (gewenste voorzieningen) Verdere monitoring klanten en parkeren

27 Actieplan Heksenwiel: hoe verder (2)? Gemeente: Meewerken aan grondoverdracht grote plein Meewerken aan procedures overkapping en invulling nieuwe winkelconcept en procedures reshuffeling (shop-in-shop) Verbeteren parkeer- en verkeersroulatie Veiliger en bereikbaarder maken winkelcentrum voor fietsers en voetgangers Wijkraad: Duidelijkheid over en ondersteuning bieden aan nieuwe ontwikkelingen winkelcentrum Meedenken en meewerken aan actie buy local Verder lobbyen voor veilige oversteek en goede bereikbaarheid winkelcentrum te voet en per fiets

28 Bijlagen Bijlage 1. Deelnemers visie Heksenwiel Bijlage 2. PlaceGame Bijlage 3. Parkeeronderzoeken (auto + fiets) en loopstromenonderzoek

29 Bijlage 1. Deelnemers aan project visie Heksenwiel Naam Organisatie adres Tel 1 Wilbert Rombouts Winkeliersvereniging Heksenwiel 2 Ruud Hendrikson Winkeliersvereniging Heksenwiel Saskia Nieuwesteeg Gemeente Breda Ad Brekoo Bekom, Wijkraad Haagse Beemden Teo van Wijk Ahold vastgoed Erik van Dongen EMTÉ Breda Heksenwaag 7 Johan van Gorp t Archief 8 Richard Claassen Joris Jansen DELA Vastgoed Dennis Kuiten DELA Vastgoed Jessica Jansen DTZ Olav Bezem DTZ Egbert Kalle SOAB Ineke Spapé SOAB

30 Bijlage 2: PlaceGame

31 Bijlage 3. Onderzoek naar capaciteit, verdeling en bezetting van auto- en fietsparkeren en loopstromenonderzoek Heksenwiel Bijlage 3.1: parkeercapaciteit auto en fiets (zaterdag ) Bijlage 3.2: verdeling en bezetting autoparkeren (zaterdag en dinsdag ) Bijlage 3.3: verdeling en bezetting fietsparkeren (zaterdag en dinsdag ) Bijlage 3.4: loopstromen (zaterdag )

32 3.1 Parkeercapaciteit auto en fiets: 509 pp en 216 fietspp (108 beugels/nietjes) 42 (waarvan 2 invalideplekken) 41 fietsbeugels/nietjes 256 (waarvan 10 invalideplekken) 118 (waarvan 10 invalideplekken) 10 fietsbeugels/nietjes 13 fietsbeugels/nietjes 93 (waarvan 5 invalideplekken) 21 fietsbeugels/nietjes 23 fietsbeugels/nietjes

33 3.2 Verdeling en bezeting autoparkeren op (piek) Piek: 90 pp vrij (18%)

34 Verdeling en bezetting autoparkeren op (bewonersparkeren) 4 bezet van 42 (9%) 21 bezet van 118 (18%) 47 bezet van 256 (18%) 42 bezet van 93 (45%)

35 Autoparkeren in beeld

36 3.3 Verdeling en bezetting fietsparkeren op en : 216 fietsparkeerplaatsen (108 beugels/nietjes) Za: 55 fts in 41 beugels/ nietjes (67% bezet) Di: 2 fts in 41 (2% bezet) Za: 7 fts in 10 beugels/nietjes (35% bezet) Di: 0 fts in 10 (0% bezet) Za: 7 fts in 13 beugels/nietjes (27% bezet) Di: 2 fts in 13 (8% bezet) Za: 6 fts in 21 beugels/nietjes (14% bezet) Di: 2 fts in 21 (5% bezet) Za: 43 fts in 23 beugels/nietjes (94% bezet) Di: 0 fts in 23 (0% bezet)

37 Fietsparkeren in beeld

38 3.4 Onderzoek loopstromen Heksenwiel ( ) Loopstromen (indicatief): totaal 3201 voetgangersbewegingen Vanaf pp: voetgangers: 25%: AH-parkeerplaats of parkeerplaats-ah (262) 75%: niet naar AH (781) In winkelgebied zelf: voetgangers Van parkeerplaats naar plein: 745 Van plein naar parkeerplaats: 703 Rond plein: 710 voetgangers: Van parkeerplaats naar Emte: 103 (let op: terug niet geteld) Van parkeerplaats naar plein: 214 Vanuit winkelcentrum naar plein: 294 Vanuit winkelcentrum naar Emte: 99 (terug niet geteld) Conclusies: Veel ouderen, scootmobielers, rolstoelers Weinig jongeren (15-40) Ook veel naar Primera (niet geteld) Niet geteld wat komt vanaf pleinkant Veel heen en weergeloop op het plein Weinig fietsers

39 Loopstromen in beeld

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE In samenwerking met: EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE Shopping Today 24 september 2015 Korte introductie.. Enny van de Velden Managing Director CCV Dienstverlener voor elektronische transacties in Europa

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Cross Channel Retail

Cross Channel Retail Cross Channel Retail Onderzoek naar de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 20 juni 2014 ir. Suzanne Tol MRE Asset manager bij HB Capital Wat is cross channel retail? Theorie: bij cross channel is

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V.

Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V. Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V. Datum: 12-05-2015 John Patrick Jansen - 18 jaar werkzaam in het vastgoed - 15 jaar bedrijfsmakelaar - Retailspecialist

Nadere informatie

We know where people go. Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1

We know where people go. Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1 Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1 De oplossing voor de gemiste omzet 22-09-14 2 We know where people go CityTraffic in het kort Onderzoeksbureau met eigen unieke

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

AMS 2025. HUTSPOT Amsterdam Van Woustraat 4. Reis naar de Toekomst van Retail. retail van de toekomst

AMS 2025. HUTSPOT Amsterdam Van Woustraat 4. Reis naar de Toekomst van Retail. retail van de toekomst 2025 retail van de toekomst HUTSPOT Amsterdam Van Woustraat 4 Als je over de toekomst nadenkt, creëer je hem al Welkom in het jaar 2025 Lokale communities met samenwerkingsverbanden Doe het zelf? Niet

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 : de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 januari 2012 Waarom De Beste Binnenstad? De wereld om ons heen verandert. Veranderend consumentengedrag en vooral de daarmee

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Juli 2016 Jo Steyaert Partner jo@indiville.be +32(0)472 530941 Jurgen Minnebo Partner jurgen@indiville.be +32(0)478 380369

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

MEER HEB JE NIET NODIG

MEER HEB JE NIET NODIG MEER HEB JE NIET NODIG Doemere MEER HEB JE NIET NODIG Grootste in de regio Prima toegankelijk Uniek winkelaanbod Actief promotiebeleid Drukbezochte evenementen Betrokken ondernemers Woondome Buitenmere

Nadere informatie

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Persbericht Amsterdam, 30 september 2015 Jacht op pop-up locaties in Amsterdam geopend Leegstaande winkel- en bedrijfspanden

Nadere informatie

Waarom Beste Binnenstad?

Waarom Beste Binnenstad? Waarom Beste Binnenstad? 1 Waarom Beste Binnenstad? 0. Feiten over Gouda 1. Aansturing; structuur en beleid 2. Basis op orde 3. Flankerend beleid 4. Be good and tell it - stadsmarketing 5. DNA van Gouda

Nadere informatie

Retail en Mobiliteit in de binnenstad

Retail en Mobiliteit in de binnenstad Retail en Mobiliteit in de binnenstad Fietsstad 2016 Symposium Bikenomics - 13 Oktober 2015 Giuliano Mingardo Erasmus Universiteit Rotterdam mingardo@ese.eur.nl 1 Inhoudsopgave De ontwikkeling van mobiliteit;

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE. Samen geven we onze retail een nieuwe boost!

DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE. Samen geven we onze retail een nieuwe boost! DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE Samen geven we onze retail een nieuwe boost! ROESELARE VANDAAG ZUURSTOF VOOR DE STAD EEN STAD IS BELEVEN EEN STAD IS ONTMOETEN EEN STAD IS ONDERNEMEN ROESELARE VANDAAG:

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart » In gesprek op de weekmarkt Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart Gebiedsvisie Centraal Capelle Op donderdag 18 juni 2015 presenteerden de wethouders Stedelijke Ontwikkeling en Economische

Nadere informatie

Retail Management Center

Retail Management Center Retail Management Center Retailvisie en positionering Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 1 Retail Management Center Retail Management Center is een retailadviesbureau waar strategische

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Plan van Aanpak BIZ Vianen

Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober 2011 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat.

Nadere informatie

Mix & Match Monday #KvKmix. 15 juni 2015

Mix & Match Monday #KvKmix. 15 juni 2015 Mix & Match Monday #KvKmix 15 juni 2015 Programma Mix & Match 15 juni 2015 14:00-14:35 uur Inloop en ontvangst 14:35-15.05 uur 3 inspirerende presentaties INretail, Anna Hutten St. Retailplatform Brabant,

Nadere informatie

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl www.goudappel.nl 1 Goudappel Coffeng Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens,

Nadere informatie

Naar aantrekkelijke bereikbaarheid van winkels

Naar aantrekkelijke bereikbaarheid van winkels Naar aantrekkelijke bereikbaarheid van winkels Hans Voerknecht (werkzaam bij Kennisplatform Verkeer en Vervoer) Ineke Spapé (werkzaam bij SOAB en NHTV) Samenvatting Winkeliers denken, dat de brede teruggang

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Toekomst van de binnenstad en vraaggericht denken

Toekomst van de binnenstad en vraaggericht denken Toekomst van de binnenstad en vraaggericht denken Waar hebt u voor het laatst iets gekocht? De klantenreis Oriëntatie Keuze Koop winkelcentrum waar wat wil ik? vergelijken folder feedback prijs wanneer

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Typ teksttyp teksttyp tekst 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad Datum 20 december 2016 Onderwerp Afdoening Motie Herinrichting Noordeinde Uw brief van 8 september 2016

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015 Detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 15 juli 2015 Het verschaffen van inzicht op welke haalbare wijze Nederweerteen sterk en bestendig vitaal centrum gericht op de toekomst kan realiseren,

Nadere informatie

Alle uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in de startnotitie op de website

Alle uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in de startnotitie op de website introductie De voorzitter van de avond Inge Nieuwenhuizen, wethouder Economie van de gemeente Voorschoten, heet iedereen welkom in de raadszaal van Leiderdorp. Er is een brede vertegenwoordiging van raadsleden

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad. 21 november 2014

Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad. 21 november 2014 Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad 21 november 2014 Inhoudsopgave Doel onderzoek Deelnemers Sentiment Ideeën Supermarkt Verkeersituatie Tijdelijke inrichting Klankbordgroep Tips projectontwikkelaar

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Tijdens onze reis door het leven..

Tijdens onze reis door het leven.. Tijdens onze reis door het leven.. maken we allemaal een kaart.. Onze kaarten zijn als bomen.. The bladeren zijn de mensen die we kennen, gebouwen, gebeurtenissen,.., En nu zijn we hier, Iedereen heeft

Nadere informatie

Nationale Pandenbank. maak leegstand inzichtelijk. Voor wie is de Nationale Pandenbank bedoeld?

Nationale Pandenbank. maak leegstand inzichtelijk. Voor wie is de Nationale Pandenbank bedoeld? Nationale Pandenbank maak leegstand inzichtelijk Maak kennis met de Nationale Pandenbank. Hét middel om gericht en doorlopend te werken aan de leegstand in uw gemeente. Met de Nationale Pandenbank is het

Nadere informatie

Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 WWW.DNWS.NL

Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 WWW.DNWS.NL 1 Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 ALTIJD (MOBIEL) ONLINE 2 2011 2014 MOBIEL INTERNET 2015 2011 42% 2014 67% 14% 56% Smartphone en Tabletbezit in Nederland 90% smartphonegebruik

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Nummer : : Centrumvisie Uithuizen

Nummer : : Centrumvisie Uithuizen Nummer : 10-03.2015 Onderwerp : Centrumvisie Uithuizen Korte inhoud : Uithuizen neemt een belangrijke plaats in als regionaal centrum. Voor zowel de gemeente als alle betrokken private partijen is het

Nadere informatie

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer Zaaknummer ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021 Voorstel 1. richtinggevende kaders en concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel vast te stellen,

Nadere informatie

Leegstand als kans voor de lokale economie?

Leegstand als kans voor de lokale economie? Leegstand als kans voor de lokale economie? NVBO congres 13 april 2011 Arnhem Simon Hiemstra Senior consultant MKB Adviseurs Leegstand als kans voor de lokale economie Voorstellen Simon Hiemstra 35 jaar

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

2015 en verder Fundamentele veranderingen

2015 en verder Fundamentele veranderingen 2015 en verder Fundamentele veranderingen Gemert, 15 januari 2015 Alexander Heijkamp, sectormanager retail @JAHeijkamp Introductie Agenda: Macro economische ontwikkelingen 2015 Veranderd consumentengedrag

Nadere informatie

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015 De stand van retail in Nederland woensdag 16 september 2015 Founder en Directeur Retaildenkers.nl Wie is Rupert? verbinder Inspiratie storytelling Marketing ondernemersboeken Klant centraal retaildeskundige

Nadere informatie

Hasselt shoppingstad Kernversterkend beleid COMEOS. 18 juni 2014

Hasselt shoppingstad Kernversterkend beleid COMEOS. 18 juni 2014 Hasselt shoppingstad Kernversterkend beleid COMEOS 18 juni 2014 Agenda Welkom Nieuwe ontwikkelingen Kernversterkend winkelbeleid - cijfers Retailplatform wat? Planning - events Kernversterkend beleid Troeven

Nadere informatie

Stagflatie Alleen wonen wordt de norm Leeftijd als factor Sociale media Sociale community De winkel als showroom Cross-channel oriënteren Winkel Product Offline goes online Www met ons mee Online goes

Nadere informatie

peterjoziasse.com Podium2020 Het nieuwe culturele winkelen.

peterjoziasse.com Podium2020 Het nieuwe culturele winkelen. peterjoziasse.com Het nieuwe culturele winkelen. ONT-MOETEN Ware kunst creëert een moment van niet moeten tussen ik en mezelf, ik en de ander, ik en de wereld. Lucas De Man, Congres Podiumkunsten 2013.

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en veranderen de gewoonten van mensen. Trends en ontwikkelingen vind je dan ook in ieder werkgebied terug. Ook in de

Nadere informatie

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Grootste wens Minder bussen in de Bloemerstraat Meest gewaardeerd Veelzijdigheid zoals

Nadere informatie

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed Huib Boissevain 28 oktober Over Annexum Ruim 15 jaar specialist in vastgoedbeleggingen 35 medewerkers die dagelijks met vastgoed bezig zijn Met een fondsvermogen

Nadere informatie

Parkeren in de keten en het succes van P+R

Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeervak, 21 april 2015 Ed Graumans Inhoud presentatie Typen P+R: typen en kansen. Enkele praktijkvoorbeelden. De reiziger: mobiliteitsgedrag. Marktanalyse

Nadere informatie

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelcentrum App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Met Placemaking het oversteken op de Binnenring van Eindhoven mooi, functioneel én veilig maken

Met Placemaking het oversteken op de Binnenring van Eindhoven mooi, functioneel én veilig maken Met Placemaking het oversteken op de Binnenring van Eindhoven mooi, functioneel én veilig maken Léon Lurvink (gemeente Eindhoven) Erik van Hal (Gemeente Eindhoven) Ineke Spapé (Soab) Samenvatting Eindhoven

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/20 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt een winkelcentrum een winnaar? Case-study Zonder parkeren geen winkelomzet drs. Hans P. van Tellingen

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

Concept Wijchen. Wijchen Oostflank

Concept Wijchen. Wijchen Oostflank Concept Wijchen Wijchen Oostflank Concept Wijchen Wijchen Oostflank Opdrachtgever: VvE Centrum Wijchen afd. Zaken Projectnummer: 743.0308 Datum: 15 mei 2008 DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254

Nadere informatie

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan De Retail Evolutie 2015-2020 Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan Alexander Nijeboer, retailstrateeg Li Moon alexander@limoon.nl Li Moon, een toonaangevend retailreclamebureau Wij

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Businesscase. Versie 1 concept <10 oktober 2013> Steller: Vastgesteld: Naam Functie Datum

Businesscase. <Winkelcentrum Kerkelanden > Versie 1 concept <10 oktober 2013> Steller: <Roderik D havé> Vastgesteld: Naam Functie Datum Businesscase Versie 1 concept Steller: Vastgesteld: Naam Functie Datum Inhoudsopgave Samenvatting...2 1. Doel van de businesscase...3 2.

Nadere informatie

Fontein Park. Sfeer Extra horeca. Bibliotheek naar Stadshart Lange Nering Oost extra woningen. Intimiteit Extra winkels.

Fontein Park. Sfeer Extra horeca. Bibliotheek naar Stadshart Lange Nering Oost extra woningen. Intimiteit Extra winkels. SENARIO 3 OMPAT ENTRUM In dit scenario is er sprake van een compact centrum tussen Poldertoren en Kettingplein. De Deel blijft voor een groot deel open voor parkeren en evenementen, maar krijgt er extra

Nadere informatie

De binnenstad van Zwolle anno 2030

De binnenstad van Zwolle anno 2030 De binnenstad van Zwolle anno 2030 Leeswijzer Poster Ir. Michiel van Beek Februari 2016 1 A-status is verstevigd door significante factoren die geïdentificeerd zijn in het rapport De veerkrachtige binnenstad

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

Retailvisie Leidse regio

Retailvisie Leidse regio Retailvisie Leidse regio Welkom bij het RMC Werkatelier Leidse regio Twitter: @economie071 2-4-2015 Copyright RMC 2012 1 Programma 18:00 Inloop 18:30 Opening door Robert Strijk Voorzitter stuurgroep Economie071

Nadere informatie

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT 1. Centrale ligging in regio Rotterdam dankzij A16 2. Overzichtelijke, ruime en parkachtige opzet 3. Goed bereikbaar per auto en metro 4. Veel kleinere bedrijven aanwezig

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Centrumperspectief Concept De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Programma 19.00 19.30 Inloop 19.30 19.35 Welkomstwoord 19.35 20.05 Concept centrumperspectief 20.05 20.20 Ruimte voor verdieping / vragen 20.20

Nadere informatie

Waarom een visie voor de binnenstad?

Waarom een visie voor de binnenstad? Waarom een visie voor de binnenstad? De gemeente Zaltbommel is bezig met het opstellen van een integrale visie voor de binnenstad. Het doel van de visie is om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

INRETAIL. Retail in beweging. Emmen themasessie retail 22 maart 2016

INRETAIL. Retail in beweging. Emmen themasessie retail 22 maart 2016 INRETAIL Retail in beweging Emmen themasessie retail 22 maart 2016 INRETAIL 2016 Marc Majolée INRETAIL RETAILTRENDS Welkom in de nieuwe retailwereld! INRETAIL 2016 INRETAIL PROGNOSE ON-LINE KOPEN INRETAIL

Nadere informatie

Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013. Provincie Noord-Brabant

Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013. Provincie Noord-Brabant Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013 Provincie Noord-Brabant Volle bak, dat was het in de Bois le Duczaal van het provinciehuis op 16 januari 2013. Van begin

Nadere informatie

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers - Zintuigen prikkelen en fysieke motivatie stimuleren - Integratie technologie in winkelgebieden en generiek koopgedrag - Ondersteunen nieuw winkelgedrag door ondernemers, in de winkel, op internet en

Nadere informatie

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 De Gaard te Utrecht Najaar 2014 Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt

Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt 1/38 Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt Hans van Tellingen directeur/eigenaar Strabo bv www.strabo.nl vantellingen@strabo.nl 020 6260817 @hansvtellingen Herengracht

Nadere informatie

steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015

steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015 AH steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015 Een plan B De plannen van Albert Heijn om in Boxmeer een nieuwe supermarkt te bouwen inclusief sportvoorzieningen lijken

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015 Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 25 november 2015 AGENDA 19:30 uur presentatie scenario s 20:30 uur korte pauze 20:45 uur vragenronde 21:15 uur afronding Inleiding Even

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015

Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015 Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015 1. Waar gaat deze beleidsregel over? Op welke wijze gaat de gemeente Bergen om met ondergeschikte (ondersteunende) horeca of

Nadere informatie

Meer parkeren, meer business?

Meer parkeren, meer business? Meer parkeren, meer business? 21 November 2011 Duurzaam parkeren in Weesp Giuliano Mingardo Erasmus Universiteit Rotterdam mingardo@ese.eur.nl 1 Misverstanden in parkeerbeleid Gratis parkeren bestaat;

Nadere informatie