Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel"

Transcriptie

1 Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV

2 Inhoudsopgave 1. Waarom visie op Heksenwiel nodig? 2. Trends in retail versterken noodzaak visie 3. Hoe visie maken? Met Placemaking 4. Resultaten workshops en onderzoek 5. Visie 6. Actieplan Heksenwiel

3 1. Waarom visie op Heksenwiel nodig? Aanleiding (zie ook SWOT volgende dia): Leegstand, opzeggingen, contractwijzigingen Parkeerverdeling en routering niet optimaal (zie bijlage 2) Winkelcentrum ligt niet centraal: te lage woningdichtheid Ligging winkelcentrum kan beter (extrovert, voet/fiets) Wens uitbreiding AH, mogelijke komst 3e supermarkt Toenemende concurrentie vanuit Stada-terrein (Jumbo) Hangjongeren bij verloederde waterpartij Meer leven in brouwerij en aansluiten social media gewenst (wifi) Impuls openbare ruimte wenselijk: plein stenig, tochtig Trends in retail versterken noodzaak visie (zie hoofdstuk 2) Herbezinning in samenwerking nodig: visie Zonering / herstructurering mogelijk (zie ook SWOT volgende dia) (zie bijlage 1: deelnemers project) Kansen (zie ook SWOT volgende dia)!

4 2. Trends in retail versterken noodzaak visie 1. Demografie: geen groei bevolking meer, kleinere huishoudens, vergrijzing, urbanisatie 2. Crisiseffecten: langere periode van lage groei focus van marktgroei naar winnen van marktaandeel en kwaliteit dienstverlening (SPAR) 3. Toenemende invloed van technologie op retailsector meer transparantie en concurrentie 4. Ander consumentengedrag: van bezit naar gebruik, minder merkentrouw, internet, wens nabijheid, perceptie automobiliteit, nadruk op beleving/gezellig Bron: Rabobank-rapport Disruption? Recharge!

5 Adviezen vanuit literatuur Zet in op nieuwe retailformules: kies mix uit driehoek: uniek product, sterke klantrelatie en/of kosteneffectief retailsysteem (lage prijs): resp: Hunkemöller, ebay en Action Zet klant centraal: geïntegreerde winkelervaring, grenzen en belemmeringen wegnemen Zorg voor flexibele opstelling retailers: meer formules en formats en flexibele en modulair opgebouwde formules Zorg voor flexibiliteit in afspraken met vastgoedeigenaren: korte huurcontracten en huur gekoppeld aan prestaties van beide partijen Realiseer noodzaak van samenwerking: online platforms winkelcentrum wordt vastgoedplatforms : aantrekkelijker voor consumenten Denk na over: (extra) parkeergelegenheid, flexibele parkeerkosten, brede bereikbaarheid logistiek platform om online of grote aankopen thuis te laten bezorgen Permanente evaluatie nodig: functie van winkel binnen gehele retailoperatie beoordeling eigen en omliggende winkelcentra verzamelen Big Data (demografisch, trends, concumentengedrag) en Small Data (klantgerelateerde informatie wensen en behoeften)

6 Wat gebeurt er elders? Den Haag: Marks & Spencer 'open' via etalage Multichannel: interactieve etalage: virtuele winkelervaring om aandacht van voorbijgangers Shoppers on the go : Scannen en kopen met QR-codes website Rotterdam: City Box opent paskamer bij afhaalpunt Self-storage pilot: consumenten kunnen hier online bestelde kleding laten bezorgen, passen en eventueel retourneren Samenwerking met De Buren (exploitant onbemande afhaalpunten) Via kluisje, code voor shoppers Oplossen gedoe als thuisblijven om spullen in ontvangst te nemen, bij buren ophalen, mogelijkheid passen en gelijk SPAR: Service voor stomerij, foto en bezorgen online boodschappen Plannen: kleding- en schoenreparatie, ticketservice, fietsreparatie, burgerzaken (paspoort), maaltijdservice Voorbeeld Johan van t Archief Promotiesite opgezet door andere eigenaar/beheerder

7 Meer lagen iets doen, deze visie gaat alleen over laag shopping area

8 3. Hoe visie voor Heksenwiel te maken? Met Placemaking Doel: een samenhangend en door stakeholders en gebruikers gedragen plan van aanpak opstellen, waarmee de toekomst van het centrum veilig gesteld kan worden en meer klanten Heksenwiel bezoeken Met concept Placemaking: ontstaan kansen om het winkelcentrum samen met stakeholders en gebruikers een boost te geven en er ook in de toekomst een prettig en economisch functionerend winkel- en verblijfsgebied te blijven bieden

9 Wat is Placemaking: 4 pijlers 1. Activiteiten en gebruik en activiteiten 2. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en verbindingen 3. Comfort en imago 4. Gezelligheid Bron: en

10 Wat betekent Placemaking voor Heksenwiel: doel Placemaking draagt bij aan succesvolle openbare ruimte Dat heeft een positieve invloed op beleving, gezondheid, lokale economie, sociale cohesie en culturele ontwikkeling van Heksenwiel en Haagse Beemden Placemaking biedt DELA/DTZ, ondernemers en bewoners houvast om te werken aan het vitaal en levendig houden van het winkelcentrum zelf en de openbare ruimte Iedereen heeft daarin eigen verantwoordelijkheid

11 Meerwaarde Placemaking voor Heksenwiel Groter draagvlak voor herinrichting doordat partijen zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor de plek, een passende invulling van de plek en het onderhoud en beheer Meerdere partijen investeren mee in tijd, capaciteit, geld of een andere manier van inzet (denk aan het organiseren van activiteiten): nieuwe verdienmodellen: wie is bereid wat bij te dragen? Proces: stakeholders en gebruikers dragen hun problemen en wensen aan en denken in vroeg stadium met de projectontwikkelaar, beheerder of gemeente mee over (on)mogelijkheden en kansen meer bewustwording van uiteenlopende belangen meer communicatie nodig Resultaat is dat een gevoel van (mede)verantwoordelijkheid groeit, niet alleen voor de invulling van de herinrichtingsplannen zelf, maar ook voor beheer, onderhoud en programmering van de plek

12 Uitgangspunten Placemaking Uitgangspunten Placemaking (bron: CROW en SOAB) Placemaking kent elf uitgangspunten: 1. Gebruikers zijn de expert rond het gebruik van de ruimte. Betrek ze vroegtijdig en continu. 2. Een ontwerp is niet het doel, het samen maken van een plek wel. 3. De vorm ondersteunt het gebruik en niet andersom. 4. Placemaking kun je niet alleen: zoek samenwerking met betrokkenen. 5. Als men zegt, dat iets niet kan: laat je niet stoppen. 6. Door goed te observeren, leer je veel over het huidige gebruik. 7. Ontwikkel samen met gebruikers een visie, met doelen voor de korte en lange termijn. 8. Zoek gericht naar dubbel gebruik van functies en naar slimme combinaties. 9. Pluk het laaghangend fruit eerst: start met kleine, goedkope en snel zichtbare verbeteringen. 10. Voor een goed project met een visie is vaak geld te vinden. Zoek samenwerking met partners. 11. Vergeet onderhoud en beheer niet, met een deal (convenant) kan een plek succesvol blijven. 12. Vier en deel je successen: zorg voor goede PR en communicatie.

13 Totstandkoming visie Heksenwiel November 2013: SOAB verrichte parkeer- en loopstromenonderzoek en schouwde het gebied (zie bijlage 3) Januari 2014: Workshop met bestuur winkeliersvereniging Heksenwiel (zie bijlage 1): belangrijke punten voor visie. Zij hebben PlaceGame gedaan en referenties gegeven (zie bijlage 2) Aanvulling op parkeeronderzoek door SOAB (daluren, zie bijlage 3) Februari 2014: zo n 30 ondernemers van Heksenwiel hebben in workshop hun zegje gedaan over bouwstenen voor de visie Maart 2014: Herhaling PlaceGame (zie bijlage 2) Conceptvisie klaar voor discussie

14 Wie is betrokken? Groep Stakeholders (zie bijlage 1): vertegenwoordigers van voor Heksenwiel representatieve en relevante partijen (vertegenwoordigers van middenstand, gemeente en bewoners) Workshop rond meer abstracte items als: ontwikkelingen en trends, visie op Heksenwiel, langere termijnprofiel, strategie Groep Gebruikers : Middenstanders zelf, wijkraad Haagse Beemden Gericht op concrete plekken binnen Heksenwiel: daar waar de feitelijke gebruikers experts zijn Workshop rond vraag: wat moet concreet gebeuren en wie doet wat wanneer?

15 Vragen tijdens visieworkshop voor ondernemers (workshop 17 februari voetbalkantine) Ambitie: Positie: Wijkwinkelcentrum of niet? Positie/profiel Heksenwiel t.o.v. Donk en Berg (wijk) Positie/profiel Heksenwiel t.o.v. Hoge Vucht, Stada en binnenstad (stedelijk) Profilering: boodschappen of winkelen? Meer beleving? Langer verblijven? Meer mensen? Op zaterdag 300 bezoekers extra trekken? Zondag? Door de week? Hoe belangrijk voor Haagse Beemdenbewoners? Toekomstproof? Compleet: meer of andere trekkers? Andere winkels? Meer samen optrekken? Vernieuwen? On-line samenwerking? Samenwerking? compleet, compact, comfortabel, co-operatief?

16 Totstandkoming visie (workshop 17 februari voetbalkantine) 1. Aanwezigen op 17 februari zijn ingedeeld in 4 groepjes van 6-7 personen 2. Elke groep had eigen scope : klant, retailer, eigenaar/beheerder of gemeente 3. Elke groep discussieerde over wat moest gebeuren om toekomstproof winkelcentrum te krijgen, vanuit die scope, met een top 3: Hardware: wat rond herinrichting in en rond centrum? Oversteken? Plein? Routing parkeren? Parkeren?... Orgware: Hoe te organiseren? Wie betrekken? Intensievere samenwerking winkeliers? Wat zelf? Waarop inhaken? Wat? Gezamenlijk pickup-point? Software: Hoe communiceren? Gezamenlijke website? Presentatie plannen in lege winkel? 4. Elke groep presenteerde het resultaat 5. Deelnemers stickerden voor bepaling van prioriteiten Zie volgende pagina

17 4. Resultaten workshops en onderzoek Navolgend de resultaten van: 4.1 De SWOT-analyse 4.2 De workshop met alle ondernemers 4.3 De parkeer- en loopstromenonderzoeken

18 4.1 SWOT Heksenwiel (DELA, Buurtperspectief Veiligheidsanalyse, IMK, overleg bestuur Heksenwiel) Sterkte mooi weercentrum gratis parkeren compact aanbod breed aanbod geschikt voor boodschappen Heksenwiel is HET WIJKwinkelcentrum Kansen versterken binding inwoners/klanten reshuffeling winkels als gevolg van leegstand Heksenwiel als breed hart (winkels en medische diensten) nonfood trekker plein speelplek kinderen op plein, meer groen droog/overdekt toilet (meer ouderen) andere parkeeroplossingen (auto/fiets) gezamenlijke promotie, gezamenlijke klantenbinding on-line samenwerking eigen karakter (ten opzichte van centra Berg en Donk) Zwakte te weinig eenheid excentrische ligging: bereikbaarheid lastig introvert, achterkanten in beeld, onveilig verblijfsklimaat (tocht, groen) verschillende openingstijden verdeling trekkers verdeling parkeerdruk (zie bijlage 3) wijkfunctie onvoldoende website niet van deze tijd lage koopkrachtbinding, afvloeiing andere winkecentra Bedreigingen crisis: mensen trekken portemonnaie (voorlopig) niet internet: mensen komen niet meer binnenstad, Stada, Moerwijk verdere leegstand gebrek aan samenwerking Doel: meer klanten

19 4.2 Visie in beeld H=Hardware: infra, fysieke maatregelen S=Software: communicatie, social media, PR O=Orgware: samenwerken, werkgroepen, organiseren

20 Wat vinden ondernemers belangrijk in visie Heksenwiel? Belangrijk voor klanten: Sfeervol: 12 keer Belangrijk voor retailers: Opvulling lege panden, discounter erbij en reshuffeling: 9+5=14 keer (2 items) Flexibele huurvormen: 8 keer Social media, Heksenwiel-App: 3 keer Taak eigenaar/ beheerder: Overdekken winkelcentrum en ingang AH breed bespreken: 15 keer Taak gemeente: Parkeerroutering aanpassen: 8 keer Flexibiliseren bestemmingsplan (trekker, horeca mogelijk maken): 5 keer

21 4.3 Resultaten verkeersonderzoeken Conclusies parkeeronderzoek auto- en fietsparkeren (zie ook bijlagen 3.1 tot en met 3.3) Conclusies loopstromenonderzoek (zie ook bijlage 3.4)

22 Conclusies parkeeronderzoeken ( van uur, tijdens Sinterklaasevenement en dinsdag , van uur) Parkeercapaciteit: De parkeercapaciteit voor autoparkeren bedraagt 509 plaatsen, verdeeld over meerdere grotere en kleinere locaties (zie bijlage 3.1 en 3.2) Er zijn, ook verdeeld over de verschillende ingangen, 216 fietsparkeerplekken (108 beugels/nietjes, zie bijlage 3.3) Conclusies: Zelfs op piektijd (zaterdagmiddag uur en ook nog tijdens het Sinterklaasevenement) is nog 19% (ofwel 90 van de 509 parkeerplaatsen) van de autoparkeercapaciteit beschikbaar, zowel voor de auto als voor de fiets Er is weliswaar voldoende capaciteit, maar de verdeling is niet op orde: het grote parkeerterrein (noordwesten) is vol, terwijl het terrein langs de Heksendans (oosten) nog ruim voldoende capaciteit heeft Ook de parkeerroutering kan handiger: nu kan autoverkeer vanaf de Heksendans niet naar het parkeerterrein langs de bibliotheek Wat betreft bewonersparkeren is er nauwelijks een probleem (maximaal 18% bezet): alleen bij de parkeerplaatsen aan de Heksenwiellaan loopt de parkeerdruk op tot 45% Vergeleken met andere winkelcentra treffen we weinig fietsers op en rond het winkelcentrum aan: daar blijven omzetkansen liggen voor de ondernemers. De grootste concentraties fietsparkeerders bevinden zich direct aan het grote plein aan de Emerparklaan en bij de waterpartij

23 Conclusies loopstromenonderzoek ( , van uur, tijdens Sinterklaasevenement) Er zijn in één uur voetgangersbewegingen geregistreerd: Vanaf de grote parkeerplaats tellen we voetgangersbewegingen: 25% (262) gaan van of naar de Albert Heijn 75% (781) passeert de AH en loopt het winkelcentrum in Halverwege het winkelgebied (bij het kleine pleintje met de bank) zijn voetgangersbewegingen geteld: Vanaf de parkeerplaats lopen er 745 naar het plein en 703 andersom Op en rond het grote plein telden we (tijdens Sinterklaasevent) 710 voetgangers: Grootste beweging: vanuit winkelcentrum naar het plein: 294 En van parkeerplaats naar het plein: gingen van de parkeerplaats naar Emté (let op: andersom niet geteld) en 99 liepen vanuit het winkelcentrum de Emté in (andersom niet geteld) Conclusies: Veel ouderen, scootmobielers en rolstoelers Weinig jongeren (15-40) Ook veel relaties naar Primera (niet geteld) Niet geteld wat komt vanaf open kant van het plein (Heksenwiellaan) Meer dan normaal heen- en weergeloop op het plein, vanwege Sinterklaas Weinig fietsers op en rond het winkelcentrum

24 5. Visie winkelcentrum Heksenwiel Op basis van onderzoeken, SWOT, workshops en discussies komen we tot volgende visie: Heksenwiel krijgt eigen karakter: thema FresH! waarbij de laatste H verwijst naar Heksenwiel (er moet nog wel van laatste pootje van de H een uitroepteken gemaakt worden) FresH! staat voor: Een verfrissend aanbod, nieuwe look en prikkelende PR Een frisse, actuele manier van ondernemen: social media, klant centraal Meer services om de klanten te bedienen en te verwennen Een mogelijkheid om er van alles aan te koppelen: FresH!-reshuffeling van winkels rond thema FresH! met vers als belangrijkste lokker Vers wat betreft voedsel, maar ook vers ( hot en actueel) als het gaat om non-food, social media Het gezondheidscluster past hier uitstekend bij, krijgt een nieuwe positie. Andere ondernemers kunnen inspelen op health FresH!-events, FresH!-website

25 Hoe pakt FresH! uit? Heksenwiel krijgt twee centrale plekken: Er komt een cluster van aan elkaar geschakelde verswinkels rond het kleine pleintje: het thema FresH! wordt direct beleefd. Daarvoor wordt een deel rond dit kleine pleintje overdekt en bij elkaar gevoegd, tot shop-in-shopsarea. Ook komt er een doorgang naar het parkeerterrein aan de Heksendans Er komt een cluster van eten, drinken en verblijven rond het grote plein. Dat wordt groener, er komt meer plaats om er gezellig te verblijven: bankjes, een kinderspeelplek, een watertje, terrasjes en bomen De ondernemers zetten samen met DELA/DTZ een website, twitter en facebookacties op om on-line producten aan te bieden. Multichannelstrategie dus rond FresH! Er komen gezamenlijke acties en evenementen rond het thema FresH! om te promoten en uit te dragen (afbeeldingen) Er komt een aangekleed pick-up- en servicepunt in het FresH!-cluster, om mensen ver het winkelcentrum in te trekken. Hier komen ontbrekende services als stomerijdienst, fietsservice, hakkenbar.. Er wordt een lege winkel ingericht als informatiepunt om mensen te vragen naar hun wensen, ze te informeren over visie en ontwikkelingen en om met ze te discussiëren

26 6. Actieplan Heksenwiel: hoe verder (1)? Bespreken visie met bestuur (begin april) Bespreken visie met wethouder Meeuwis (begin april) Verwerken laatste PlaceGame 26 maart: kijk eens door andere bril naar je eigen winkelcentrum (begin april) Dan uitwerken acties naar korte en langere termijn, zoals: DELA/DTZ: Aankoop grond grotere plein Reshuffeling winkels naar FresH! -principe Realiseren doorgang naar parkeerterrein Heksendans Overdekken kleine pleintje Winkeliers: Meewerken aan reshuffeling winkels volgens FresH!-concept Meebetalen aan grondaankoop en invulling grote plein Gezamenlijke website, facebook met FresH!-aanbiedingen Klantenbindingsactie/spaaractie Haagse Beemden FresH! On-line enquete klanten Heksenwiel (gewenste voorzieningen) Verdere monitoring klanten en parkeren

27 Actieplan Heksenwiel: hoe verder (2)? Gemeente: Meewerken aan grondoverdracht grote plein Meewerken aan procedures overkapping en invulling nieuwe winkelconcept en procedures reshuffeling (shop-in-shop) Verbeteren parkeer- en verkeersroulatie Veiliger en bereikbaarder maken winkelcentrum voor fietsers en voetgangers Wijkraad: Duidelijkheid over en ondersteuning bieden aan nieuwe ontwikkelingen winkelcentrum Meedenken en meewerken aan actie buy local Verder lobbyen voor veilige oversteek en goede bereikbaarheid winkelcentrum te voet en per fiets

28 Bijlagen Bijlage 1. Deelnemers visie Heksenwiel Bijlage 2. PlaceGame Bijlage 3. Parkeeronderzoeken (auto + fiets) en loopstromenonderzoek

29 Bijlage 1. Deelnemers aan project visie Heksenwiel Naam Organisatie adres Tel 1 Wilbert Rombouts Winkeliersvereniging Heksenwiel 2 Ruud Hendrikson Winkeliersvereniging Heksenwiel Saskia Nieuwesteeg Gemeente Breda Ad Brekoo Bekom, Wijkraad Haagse Beemden Teo van Wijk Ahold vastgoed Erik van Dongen EMTÉ Breda Heksenwaag 7 Johan van Gorp t Archief 8 Richard Claassen Joris Jansen DELA Vastgoed Dennis Kuiten DELA Vastgoed Jessica Jansen DTZ Olav Bezem DTZ Egbert Kalle SOAB Ineke Spapé SOAB

30 Bijlage 2: PlaceGame

31 Bijlage 3. Onderzoek naar capaciteit, verdeling en bezetting van auto- en fietsparkeren en loopstromenonderzoek Heksenwiel Bijlage 3.1: parkeercapaciteit auto en fiets (zaterdag ) Bijlage 3.2: verdeling en bezetting autoparkeren (zaterdag en dinsdag ) Bijlage 3.3: verdeling en bezetting fietsparkeren (zaterdag en dinsdag ) Bijlage 3.4: loopstromen (zaterdag )

32 3.1 Parkeercapaciteit auto en fiets: 509 pp en 216 fietspp (108 beugels/nietjes) 42 (waarvan 2 invalideplekken) 41 fietsbeugels/nietjes 256 (waarvan 10 invalideplekken) 118 (waarvan 10 invalideplekken) 10 fietsbeugels/nietjes 13 fietsbeugels/nietjes 93 (waarvan 5 invalideplekken) 21 fietsbeugels/nietjes 23 fietsbeugels/nietjes

33 3.2 Verdeling en bezeting autoparkeren op (piek) Piek: 90 pp vrij (18%)

34 Verdeling en bezetting autoparkeren op (bewonersparkeren) 4 bezet van 42 (9%) 21 bezet van 118 (18%) 47 bezet van 256 (18%) 42 bezet van 93 (45%)

35 Autoparkeren in beeld

36 3.3 Verdeling en bezetting fietsparkeren op en : 216 fietsparkeerplaatsen (108 beugels/nietjes) Za: 55 fts in 41 beugels/ nietjes (67% bezet) Di: 2 fts in 41 (2% bezet) Za: 7 fts in 10 beugels/nietjes (35% bezet) Di: 0 fts in 10 (0% bezet) Za: 7 fts in 13 beugels/nietjes (27% bezet) Di: 2 fts in 13 (8% bezet) Za: 6 fts in 21 beugels/nietjes (14% bezet) Di: 2 fts in 21 (5% bezet) Za: 43 fts in 23 beugels/nietjes (94% bezet) Di: 0 fts in 23 (0% bezet)

37 Fietsparkeren in beeld

38 3.4 Onderzoek loopstromen Heksenwiel ( ) Loopstromen (indicatief): totaal 3201 voetgangersbewegingen Vanaf pp: voetgangers: 25%: AH-parkeerplaats of parkeerplaats-ah (262) 75%: niet naar AH (781) In winkelgebied zelf: voetgangers Van parkeerplaats naar plein: 745 Van plein naar parkeerplaats: 703 Rond plein: 710 voetgangers: Van parkeerplaats naar Emte: 103 (let op: terug niet geteld) Van parkeerplaats naar plein: 214 Vanuit winkelcentrum naar plein: 294 Vanuit winkelcentrum naar Emte: 99 (terug niet geteld) Conclusies: Veel ouderen, scootmobielers, rolstoelers Weinig jongeren (15-40) Ook veel naar Primera (niet geteld) Niet geteld wat komt vanaf pleinkant Veel heen en weergeloop op het plein Weinig fietsers

39 Loopstromen in beeld

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

De markt heeft toekomst

De markt heeft toekomst De markt heeft toekomst Trends en toekomstbeelden van de warenmarkt in 2015 De markt heeft toekomst! Trends en toekomstbeelden van de warenmarkt in 2015 Colofon Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

De publieke waarde van pleinen

De publieke waarde van pleinen De publieke waarde van pleinen De ontwikkeling en toepassing van een sterrensysteem voor Rotterdamse pleinen Nanne Boonstra Niels Hermens Inge Bakker Met medewerking van: Erik Jan Nap Juni 2010 2 Inhoud

Nadere informatie

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie