Big data: de managementrevolutie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Big data: de managementrevolutie"

Transcriptie

1 Big data: de managementrevolutie Het exploiteren van enorme nieuwe informatiestromen kan de performance van je bedrijf ingrijpend verbeteren. Maar eerst zul je je besluitvormingscultuur moeten veranderen. Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson 18 MANAGEMENT EXECUTIVE NOVEMBER/DECEMBER SEPTEMBER/OKTOBER 2012

2 Big data: de managementrevolutie Je kunt niet managen wat je niet meet. Er schuilt veel wijsheid in deze bewering, toegeschreven aan zowel W. Edwards Deming als Peter Drucker, die verklaart waarom de recente explosie van digitale data zo belangrijk is. Simpel gezegd: dankzij big data kunnen managers veel meer meten, en dus weten, over hun business en die informatie kunnen ze vertalen naar betere besluitvorming en performance. Neem retail. Boekverkopers in fysieke winkels konden traceren welke boeken verkochten en welke niet. Als ze een loyaltyprogramma hadden, waren sommige verkopen te relateren aan individuele klanten. Dat was het wel zo n beetje. Toen het online shoppen doorbrak, groeide het inzicht in klanten enorm. Online retailers konden niet alleen achterhalen wat klanten kochten maar ook waar ze verder nog naar keken: hoe ze door de site navigeerden, in hoeverre ze werden beïnvloed door acties, reviews en de pagina-lay-out en wat overeenkomsten waren tussen individuen en tussen groepen. Al snel kwamen er algoritmen die voorspelden welke boeken individuele klanten graag zouden lezen algoritmen die steeds beter werden na elke keer dat klanten aanbevelingen opvolgden of juist negeerden. Traditionele retailers hadden eenvoudigweg geen toegang tot dit soort informatie, laat staan dat ze er adequaat op konden reageren. De bekendheid van het Amazon-verhaal verhult bijna de kracht ervan. We verwachten van bedrijven die digitaal geboren werden dingen waarvan executives een generatie geleden alleen maar konden dromen. Maar het gebruik van big data heeft de potentie om ook traditionele bedrijven te hervormen: het zou ze zelfs nog grotere kansen op concurrentievoordeel kunnen bieden (online bedrijven wisten altijd al dat ze concurreerden op hoe goed ze waren in het doorgronden van hun data). Zoals we verderop nog gedetailleerd zullen betogen, is de big data van deze revolutie vele malen krachtiger dan de analytics die in het verleden werden gebruikt. We kunnen preciezer meten, en daardoor ook managen, dan ooit tevoren. We kunnen betere voorspellingen doen en slimmere beslissingen nemen. We kunnen effectievere interventies inzetten, en dat op terreinen die voorheen eerder werden gedomineerd door buikgevoel en intuïtie dan harde feiten. Naarmate de tools en het gedachtegoed van big data zich verder verspreiden, zullen ze ingeburgerde ideeën over de waarde van ervaring, de aard van expertise en de managementpraktijk veranderen. Slimme leiders in allerlei sectoren zullen doorzien wat het gebruik van big data inhoudt: een managementrevolutie. Maar zoals bij elke grote verandering in het bedrijfsleven kan het een enorme uitdaging zijn om een door big data gestuurde onderneming te worden en kan het hands-on (of soms hands-off) leiderschap vergen. Dat neemt niet weg dat executives zich nu met deze transitie zullen moeten bezighouden. Veel beslissingen zijn gebaseerd op HIPPO s: highest-paid person s opinion Wat is er nieuw aan? Executives vragen ons soms: is big data niet gewoon een ander woord voor analytics? Het klopt dat die grootheden gerelateerd zijn: de bigdatabeweging is er net als het vroegere analytics op gericht om informatie uit data af te leiden en die te vertalen naar zakelijk voordeel. Maar er zijn drie belangrijke verschillen. Volume Anno 2012 worden er dag in dag uit 2,5 exabytes aan data gecreëerd, en die hoeveelheid verdubbelt ongeveer elke 40 maanden. Elke seconde gaat er meer data over het internet dan er op het complete internet 20 jaar geleden werd opgeslagen. Dat biedt bedrijven de mogelijkheid om te werken met vele petabytes aan data in één enkele dataset en niet alleen met data van internet. Naar schatting verzamelt bijvoorbeeld Wal-Mart per uur 2,5 petabytes aan data van klanttransacties. Eén petabyte is een biljard bytes, het equivalent van wat je in ongeveer 20 miljoen archiefkasten aan tekst zou kunnen opslaan. Een exabyte is 1000 keer die hoeveelheid, ofwel een miljard gigabytes. Snelheid (velocity) Voor veel toepassingen is de snelheid van dataverwerking nog belangrijker dan de hoeveelheid data. Real-time of bijna-real-time informatie maakt een bedrijf veel wendbaarder dan de concurrent. Een voorbeeld. Onze collega Alex ( Sandy ) Pentland en zijn team van het MIT Media Lab gebruikten locatiegegevens van mobiele telefoons om af te leiden hoeveel mensen op de parking van Macy s stonden op Black Friday het begin van het kerstinkopenseizoen in de VS. Dat maakte het mogelijk om Macy s verkopen op die cruciale dag in te schatten nog voordat de retailer zelf zijn verkopen had geregistreerd. Snelle inzichten als deze kunnen een onmiskenbaar concurrentievoordeel verschaffen aan Wall Street-analisten en mainstreet managers. 1 Variatie Big data kan de vorm aannemen van berichten, updates en afbeeldingen gepost op sociale netwerken, gegevens die door sensoren worden afgelezen, gps-signalen van mobiele telefoons enzovoort. Veel van de belangrijkste bronnen van big data zijn relatief nieuw. De gigantische hoeveelheden informatie van sociale netwerken bijvoorbeeld zijn niet ouder dan die netwerken zelf; Facebook werd gelanceerd in 2004, Twitter in Hetzelfde geldt voor smartphones en andere mobiele apparaten die gigantische datastromen leveren die gelieerd zijn aan mensen, activiteiten en locaties. Omdat deze apparaten nu alomtegenwoordig zijn, kun je je haast niet voorstellen dat het nog maar vijf jaar geleden is dat de iphone werd gelanceerd, en dat de ipad pas in 2010 het licht zag. De gestructureerde databases waarin tot voor kort het merendeel van de bedrijfsinformatie werd 19

3 opgeslagen, zijn niet meer geschikt voor het opslaan en verwerken van big data. Tegelijkertijd nemen de kosten van allerlei onderdelen van het werken met computers gestaag af: opslag, geheugen, verwerking, bandbreedte enzovoort; dit betekent dat voorheen kostbare, data-intensieve methoden in hoog tempo betaalbaarder worden. Nu steeds meer bedrijfsactiviteiten worden gedigitaliseerd, brengt de combinatie van nieuwe informatiebronnen en de steeds goedkopere apparatuur ons naar een nieuw tijdperk: een tijdperk waarin er over zo ongeveer elk onderwerp dat maar enigszins van belang kan zijn in bedrijfsmatige context grote hoeveelheden digitale informatie beschikbaar zijn. Mobiele telefoons, online winkelen, sociale netwerken, elektronische communicatie, gps en allerlei systemen met meetinstrumenten produceren een stortvloed aan data als nevenproduct van hun standaardfuncties. Ieder van ons is tegenwoordig een wandelende datagenerator. De beschikbare data zijn vaak ongestructureerd dus niet georganiseerd in een database en onhandelbaar, maar er zit een enorme hoeveelheid signaal in de ruis die er gewoon op wacht om te worden blootgelegd. Analytics voorzagen in gedetailleerde technieken ter ondersteuning van de besluitvorming; big data is tegelijkertijd eenvoudiger en krachtiger. Zoals Googles researchdirecteur Peter Norvig zegt: We hebben geen betere algoritmen. We hebben alleen meer data. Hoe datagestuurde bedrijven presteren De tweede vraag die sceptici zouden kunnen stellen is: waar is het bewijs dat intelligent gebruik van big data bedrijfsprestaties verbetert? De zakelijke pers staat bol van de anekdotes en casestudies die de waarde van datagestuurd opereren moeten aantonen. Maar feit is, realiseerden we ons onlangs, dat nog niemand die vraag zorgvuldig had beantwoord. Om dat storende hiaat aan te pakken, hebben we een team in het leven geroepen bij het MIT Het idee in het kort Datagestuurde beslissingen zijn betere beslissingen zo simpel is het. Het gebruik van big data stelt managers in staat om besluiten te nemen die gebaseerd zijn op harde feiten in plaats van op intuïtie. Daarom heeft het de potentie om een managementrevolutie te ontketenen. Bedrijven die van meet af aan digitaal waren, zoals Google en Amazon, zijn meester in het gebruik van big data. Maar de kans op concurrentievoordeel kan zelfs nog groter zijn voor andere bedrijven. De uitdagingen op managementgebied zijn intussen levensgroot. Senior beslissers moeten zich openstellen voor evidence-based besluitvorming. Hun bedrijven moeten wetenschappers inhuren die patronen in data kunnen vinden en kunnen vertalen naar nuttige bedrijfsinformatie. En complete organisaties moeten hun opvattingen rond oordeelsvorming herzien. Bedrijven met datagestuurde besluitvorming zijn 6% winstgevender dan hun concurrenten Center for Digital Business, in samenwerking met McKinseys kantoor voor businesstechnologie, onze collega Lorin Hitt (Wharton) en MIT-doctoraalstudent Heekyung Kim. We begonnen met het testen van de hypothese dat datagestuurde bedrijven beter presteren. Daarvoor hielden we gestructureerde interviews met executives van 330 beursgenoteerde Noord-Amerikaanse bedrijven over hun organisatorische en technologische managementpraktijken en verzamelden we data over hun performance uit jaarverslagen en onafhankelijke bronnen. Niet iedereen omarmde datagestuurde besluitvorming. Concreet: we vonden in elke branche een breed spectrum van attitudes en benaderingen. Maar dwars door alle analyses die we uitvoerden heen sprong er één correlatie uit: hoe sterker bedrijven zichzelf typeerden als datagestuurd, hoe beter ze presteerden gemeten naar objectieve maatstaven als financiële en operationele resultaten. Bedrijven die wat datagestuurde besluitvorming betreft bij de bovenste terts van hun branche hoorden, bleken gemiddeld 5% productiever en 6% winstgevender te zijn dan hun concurrenten. Dat verschil in performance bleef overeind als we rekening hielden met de invloed van arbeidskracht, kapitaal, ingehuurde diensten en traditionele IT-vesteringen. Het was statistisch significant en van economisch belang, en werd gereflecteerd in meetbare waardestijgingen op de aandelenmarkt. Hoe gebruiken managers big data dan? Laten we eens in detail naar twee bedrijven kijken die alles zijn behalve Silicon Valley-startups. Het ene gebruikt big data om nieuwe business te genereren, het andere om meer te verkopen. Betere ETA s in de luchtvaart Op luchthavens draait het om minuten. Bijvoorbeeld bij de informatie over de aankomsttijden van vluchten: als een vliegtuig landt voordat het grondpersoneel er klaar voor is, zitten de passagiers en crew in het vliegtuig opgesloten. En als het later dan verwacht landt, zit het personeel duimen te draaien wat de kosten opdrijft. Toen een grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij via een intern onderzoek vernam dat er bij ongeveer 10 procent van de vluchten op zijn belangrijkste hub een gat zat van 10 minuten tussen de geschatte en werkelijke aankomsttijd, besloot het bedrijf actie te ondernemen. Op dat moment vertrouwde deze luchtvaartmaatschappij op de in de luchtvaart ingeburgerde praktijk om op de estimated time of arrival (ETA) af te gaan die piloten aanleverden. De piloten maakten deze inschatting tijdens hun daadwerkelijke benadering van de luchthaven, dus op een moment dat er op allerlei manieren een beroep werd gedaan op hun tijd en aandacht. Bij het zoeken naar een betere oplos- 20

4 Big data: de managementrevolutie sing richtte de luchtvaartmaatschappij zich tot PASSUR Aerospace, leverancier van besluitvormingondersteunende technologie voor de luchtvaartbranche. In 2001 begon PASSUR zelf geschatte aankomsttijden aan te leveren, in de vorm van een dienst met de naam Right- ETA. Het berekende die tijden door openbaar beschikbare gegevens over het weer, vluchtschema s en andere factoren te combineren aan de hand van eigen data die het bedrijf zelf verzamelde. Inclusief de toevoer uit een netwerk van passieve radarstations dat PASSUR installeerde bij luchthavens om gegevens te verzamelen over elk vliegtuig dat lokaal in de lucht was. PASSUR begon met slechts een paar van deze installaties, maar tegen 2012 waren het er al meer dan 155. Elke 4,6 seconde vergaart het systeem een breed scala van gegevens over elk vliegtuig dat het ziet. Dit levert een enorme en constante toevloed van digitale data op. Daar komt bij dat PASSUR alle data bewaart die het in de loop van de tijd verzamelt, waardoor het een immense hoeveelheid veelzijdige informatie in huis heeft die meer dan een decennium omvat. Dat maakt verfijnde analyses en het matchen van patronen mogelijk. In essentie werkt RightETA door zichzelf voortdurend de vraag te stellen: wat gebeurde er de vorige keer dat een vliegtuig de luchthaven naderde onder deze omstandigheden, en wanneer landde het uiteindelijk? Nadat de luchtvaartmaatschappij switchte naar RightETA verdwenen de verschillen tussen geschatte en daadwerkelijke aankomsttijden bijna volledig. PASSUR denkt dat het luchtvaartmaatschappijen ettelijke miljoenen per luchthaven per jaar scheelt als ze weten wanneer vliegtuigen landen en hun planning daarop kunnen afstemmen. Het is een simpele optelsom: het gebruik van big data leidt tot betere voorspellingen, en betere voorspellingen leveren betere beslissingen op. Snellere en gerichtere aanbiedingen Een paar jaar geleden concludeerde Sears Holdings dat het meer waarde moest genereren uit de enorme hoeveelheden data die het concern verzamelde over klanten, producten en aanbiedingen met zijn merken Sears, Craftsman en Lands End. Het zou uiteraard waardevol zijn om al deze data te combineren en gebruiken om reclameacties en andere aanbiedingen af te stemmen op klanten, en om de aanbiedingen zodanig te personaliseren dat het concern kon profiteren van lokale omstandigheden. Dat was echter lastig: het kostte Sears acht weken om gepersonaliseerde aanbiedingen te genereren, en na acht weken waren veel van die aanbiedingen al niet meer optimaal. Het duurde vooral zo lang doordat de data die nodig waren voor zulke grootschalige analyses erg omvangrijk en erg gefragmenteerd waren: ze waren ondergebracht in vele databases en datawarehouses bij de uiteenlopende merken. Bij de zoektocht naar een snellere en goedkopere manier om het analysewerk te doen, greep Sears Holdings naar de technologie en praktijk van big data. Een van de eerste stappen was daarbij het opzetten van een Hadoop-cluster. Dat is simpelweg een groep goedkope basisservers waarvan de activiteiten worden gecoördineerd door het softwareraamwerk Hadoop (genoemd naar een speelgoedolifant uit het huishouden van Doug Cutting, een van de ontwikkelaars). Sears begon het cluster te gebruiken om inkomende data van al zijn merken op te slaan en om data van bestaande datawarehouses te verzamelen. Daarna voerde het analyses rechtstreeks op het cluster uit. Hiermee werd het overbodig om data uit diverse bronnen te halen en ze zodanig te combineren dat ze konden worden geanalyseerd een tijdrovende en complexe aangelegenheid. Die verandering stelde het bedrijf in staat om veel sneller en preciezer aanbiedingen te doen. Volgens chief technology officer Phil Shelley is de tijd die nodig is om een samenhangende verzameling aanbiedingen te genereren gedaald van acht weken naar één week en nog steeds aan het afnemen. De nieuwe aanbiedingen zijn bovendien van betere kwaliteit dan voorheen, omdat ze op tijd komen en ook fijnmaziger en meer gepersonaliseerd zijn. Het Hadoop-cluster van Sears bewaart en verwerkt diverse petabytes aan data voor een fractie van de kosten van een vergelijkbaar standaard datawarehouse. Expertise uit verrassende bronnen Vaak ontdekt iemand die van buiten een branche komt een betere manier om big data te gebruiken dan de insiders, gewoonweg omdat er zo veel nieuwe en onverwachte gegevensbronnen beschikbaar zijn. Dat liet een van ons, Erik, zien met onderzoek dat hij verrichte met Lyn Wu, nu assistent-docent bij Wharton. Ze gebruikten voor iedereen beschikbare zoekresultaten van internet om veranderingen in huizenprijzen te voorspellen in stedelijke gebieden in de VS. Ze hadden geen speciale kennis van de huizenmarkt toen ze met hun onderzoek begonnen. Hun veronderstelling was dat je met bijna-real-time zoekresultaten goed genoeg kortetermijnvoorspellingen over de huizenmarkt zou kunnen doen en ze hadden gelijk. Sterker: hun voorspelling bleek accurater dan die van de National Association of Realtors, dat een veel complexer model had ontwikkeld maar uitging van relatief langzaam veranderende historische gegevens. En dit is zeker niet het enige geval waarin eenvoudige modellen en big data minutieuzere analytische methoden aftroeven. Onderzoekers aan de John Hopkins School of Medicine ontdekten bijvoorbeeld dat ze data van Google Flu Trends (een gratis en openbaar beschikbare zoektool met relevante zoektermen) konden gebruiken om een toename te voorspellen in griepgerelateerde bezoeken aan eerstehulpafdelingen een week voordat er waarschuwingen kwamen van de Amerikaanse Centers for Disease Control. Nog zoiets: Twitter-updates bleken net zo accuraat als officiële rapporten bij het traceren van de snelheid waarmee cholera zich verspreidde na de aardbeving van januari 2010 in Haïti en ze deden dat ook nog eens twee weken eerder. 21

5 Shelley zegt dat het hem verbaast hoe gemakkelijk de overgang van de oude aanpak naar de nieuwe manier van datamanagement en hoogwaardige analyses verliep. Omdat de vaardigheden en kennis rond nieuwe datatechnologie zo schaars waren toen Sears in 2010 met de transitie begon, besteedde het een deel van het werk uit aan Hadoop-specialist Cloudera. Maar na verloop van tijd raakte Sears oude garde van IT- en analyseprofessionals vertrouwd met de nieuwe tools en methodes. De PASSUR- en Sears Holding-voorbeelden demonstreren de potentie van big data: big data maakt accuratere voorspellingen, betere beslissingen en preciezere interventies mogelijk op een ogenschijnlijk onbeperkte schaal. We hebben gezien hoe big data wordt gebruikt in het supplychainmanagement om te verklaren waarom het aantal defecten bij een autofabrikant ineens toeneemt. We hebben gezien hoe een klantenservice big data gebruikt om continu de gezondheidspraktijken van miljoenen mensen te scannen en erin te interveniëren. We hebben het gezien in de planning en forecasting om beter te anticiperen op online verkopen op basis van datasets van productkenmerken, enzovoort. We zagen vergelijkbare resultaten in andere branches en functies, van finance tot marketing, hotels en gaming, en van humanresourcesmanagement tot machinereparatie. Onze statistische analyses maken duidelijk dat het hier niet om zomaar een paar pakkende voorbeelden gaat maar om een meer fundamentele transformatie van de economie. We zijn ervan overtuigd geraakt dat er nauwelijks bedrijfsactiviteiten zijn die onaangeroerd zullen blijven door deze ontwikkeling. Beginnen met big data Anders dan bij vroegere generaties IT-gestuurde verandering hoef je niet eerst massaal in IT te investeren om met big data aan de slag te kunnen. Op de volgende manier kun je van nul af aan big-datacapaciteit opzetten: Kies een businessunit die als proefterrein dienst gaat doen. De unit moet een kwantitatief-vriendelijke leider hebben die wordt ondersteund door een team van data-scientists. Daag elke sleutelfunctie uit om op basis van big data vijf businesskansen te identificeren waarvan binnen vijf weken door een team van maximaal vijf mensen een prototype kan worden gemaakt. Implementeer een innovatieproces dat uit vier stappen bestaat: experimenteren, meten, delen en repliceren. Respecteer de wet van Joy: de slimste mensen werken voor iemand anders. Stel een deel van je dataverzamelingen en analytische uitdagingen open voor geïnteresseerde partijen (online en wereldwijd). De kracht van big data elimineert niet de noodzaak van visie of menselijk inzicht Een nieuwe besluitvormingscultuur De technische uitdagingen van het gebruik van big data zijn absoluut een feit. Maar de uitdagingen op managementgebied zijn nog groter te beginnen bij de rol van het senior executive team. HIPPO s de mond snoeren Een van de cruciale facetten van big data is de impact op hoe beslissingen worden genomen en wie ze mag nemen. Als data schaars is of duur om te verkrijgen of niet beschikbaar in digitale vorm, is het zinvol om hooggeplaatste mensen beslissingen te laten nemen; dat doen ze op basis van de ervaring die ze hebben opgebouwd en de patronen en relaties die ze hebben waargenomen en geïnternaliseerd. Die stijl van deduceren en beslissingen nemen heeft het etiket intuïtie gekregen. Mensen geven hun visie op wat de toekomst in petto heeft wat er gaat gebeuren, hoe goed iets zal werken enzovoort en plannen dienovereenkomstig. Bij erg belangrijke beslissingen gaat het dan in de regel om mensen die hoog in de organisatie zitten, of er worden dure buitenstaanders ingebracht vanwege hun expertise en staat van dienst. Veel mensen in de big-datacommunity vinden dat bedrijven het gros van hun belangrijkste beslissingen nemen door te vertrouwen op HIPPO s: de highest-paid person s opinions. Natuurlijk, sommige senior executives zijn oprecht datagestuurd en zijn bereid om hun eigen intuïtie opzij te schuiven als de data daar niet mee in overeenstemming is. Maar we denken dat in het bedrijfsleven van vandaag de dag te veel wordt vertrouwd op ervaring en intuïtie en te weinig op data. Voor ons onderzoek hebben we een vijfpuntsschaal opgesteld die aangeeft in welke mate een bedrijf in het geheel genomen datagestuurd is. 32% van onze respondenten waardeerde hun bedrijf op deze schaal op of onder de 3. Nieuwe rollen Executives die leiding willen geven aan een overgang naar big data, kunnen beginnen met twee eenvoudige technieken. Eerst kunnen ze zich de gewoonte eigenmaken om zich bij belangrijke beslissingen af te vragen: wat zegt de data? Gevolgd door specifiekere vragen als: waar kwam de data vandaan? Welke soorten analyses werden uitgevoerd? Hoe zeker zijn we van de resultaten? (De boodschap dringt snel tot iedereen door als executives zich deze aanpak eigenmaken.) In de tweede plaats kunnen ze zich ervoor openstellen te worden overruled door data. Weinig dingen zijn effectiever bij het veranderen van een besluitvormingscultuur dan zien hoe een senior executive zich gewonnen geeft als data zijn intuïtie weerlegt. 22

6 Big data: de managementrevolutie Als het erop aankomt te doorzien welke problemen er moeten worden aangepakt, blijft uiteraard inhoudelijke deskundigheid op vakgebied cruciaal. Traditionele vakspecialisten die vergaand thuis zijn in een vakgebied zijn de mensen die weten waar de grootste kansen en uitdagingen liggen. PASSUR bijvoorbeeld, probeert zo veel mogelijk mensen aan te trekken met veelomvattende kennis over de activiteiten op Amerika s grootste luchthavens. Ze zijn van onschatbare waarde als het erom gaat het bedrijf te helpen uitzoeken welke aanbiedingen en markten het als volgende stap moet gaan exploiteren. Naarmate de big-databeweging meer vooruitgang boekt, zal de rol van vakspecialisten verschuiven. Ze zullen niet worden gewaardeerd vanwege hun HIPPO-antwoorden maar omdat zij weten welke vragen je moet stellen. Pablo Picasso zou best wel eens vakspecialisten in gedachten kunnen hebben gehad toen hij zei: Computers zijn nutteloos. Ze kunnen je alleen antwoorden geven. Vijf uitdagingen op managementgebied Bedrijven plukken niet de volledige vruchten van de transitie naar bigdatagebruik als ze niet in staat zijn om adequaat verandering te managen. In dat proces zijn vijf terreinen van speciaal belang. 1. Leiderschap Bedrijven slagen niet alleen op big-datagebied omdat ze meer of betere data hebben maar omdat ze managementteams hebben die heldere doelen bepalen, vastleggen wat succes inhoudt en de juiste vragen stellen. De kracht van big data elimineert niet de noodzaak van visie of menselijk inzicht. Integendeel: we hebben nog steeds topmanagers nodig die geweldige kansen kunnen herkennen, die doorzien hoe een markt zich ontwikkelt, die creatief kunnen denken en een echt nieuw aanbod kunnen bedenken, die een prikkelende visie kunnen formuleren, die mensen ervan kunnen overtuigen dat ze die missie moeten onderschrijven en er hard voor moeten werken om hem te realiseren, en die effectief kunnen omgaan met klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden. De succesvolle bedrijven van het volgende decennium zijn bedrijven met topmanagers die dat allemaal in huis hebben en die tegelijkertijd de manier veranderen waarop hun organisatie beslissingen neemt. 2. Talentmanagement Naarmate data goedkoper wordt, worden de aanvullingen op die data steeds belangrijker. Cruciaal zijn bijvoorbeeld data-scientists en andere professionals die goed zijn in werken met grote hoeveelheden informatie. Statistiek is belangrijk, maar veel van de centrale Executives doen vaak alsof ze sterker datagestuurd zijn dan ze in werkelijkheid zijn technieken voor big-datagebruik komen zelden aan bod in traditionele statistiekcursussen. Nog belangrijker zijn misschien wel vaardigheden in het opschonen en organiseren van grote datasets; de nieuwe soorten data komen maar zelden binnen in gestructureerde formats. Visualisatietools en -technieken worden ook steeds waardevoller. Samen met de data-scientist richt een nieuwe generatie computerwetenschappers zich op technieken voor het werken met zeer grote datasets. Deskundigheid in het ontwerpen van experimenten kan het gat dichten tussen correlatie en oorzaak-gevolgrelaties. De beste data-scientists spreken ook de taal van het bedrijfsleven en helpen topmanagers om hun uitdagingen te herformuleren op manieren die je met big data kunt tackelen. Het zal niet verbazen dat mensen met deze capaciteiten moeilijk te vinden zijn en dat er grote vraag naar is. 3. Technologie De tools die beschikbaar zijn voor het hanteren van het volume, de velocity en de variatie van big data zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. In het algemeen zijn deze technologieën niet belemmerend duur en veel van de software is open source. Hadoop, het meest gebruikte raamwerk, combineert standaard hardware met opensourcesoftware. Het ontvangt inkomende datastromen en herverdeelt die naar goedkope schijven; het voorziet ook in tools om de data te analyseren. Maar deze technologieën vereisen wel een verzameling vaardigheden die nieuw zijn voor de meeste IT-afdelingen; die zullen hard moeten werken om alle interne en externe databronnen te integreren. Hoewel aandacht voor technologie alleen niet volstaat, is het altijd een noodzakelijk onderdeel van een bigdatastrategie. 4. Besluitvorming Een effectieve organisatie zorgt ervoor dat informatie en de relevante beslissingsbevoegdheden zich op dezelfde locatie bevinden. In het big-datatijdperk wordt informatie gecreëerd en overgedragen en bevindt de expertise zich vaak niet op dezelfde locatie als voorheen. Gewiekste managers creëren dan een organisatie die flexibel genoeg is om het not invented here-syndroom te minimaliseren en om functieoverschrijdende samenwerking te maximaliseren. Mensen die problemen doorzien, moeten de beschikking krijgen over de juiste data en moeten met de mensen in contact worden gebracht die technieken beheersen om die data effectief te gebruiken voor probleemoplossing. 5. Bedrijfscultuur De eerste vraag die een datagestuurde organisatie zich stelt is niet wat denken we? maar wat weten we? Dat vereist dat je je afkeert van uitsluitend handelen op basis van intuïtie en buikgevoel. Het vereist ook een breuk met een slechte gewoonte die we in veel organisaties tegenkwamen: net doen of je sterker datagestuurd bent dan je in werkelijkheid bent. Te vaak zagen we dat executives hun 23

7 rapporten pimpten met data om beslissingen te onderbouwen die ze al hadden genomen op basis van de aloude HIPPO-aanpak. Pas achteraf werden loopjongens ingezet om de cijfers te vinden die de beslissing rechtvaardigden. Tot slot Er zijn zonder twijfel nog veel horden te nemen op de weg naar succes. Er zijn niet genoeg data-scientists voor iedereen. De technologieën zijn nieuw en in sommige gevallen exotisch. Het is gemakkelijk om een correlatie aan te zien voor een oorzaak-gevolgrelatie of misleidende patronen te vinden in informatie. De culturele uitdagingen zijn enorm, en privacyaangelegenheden worden uiteraard nog belangrijker. Maar de onderliggende trends, zowel op het gebied van technologie als bedrijfsopbrengsten, zijn onmiskenbaar. Het bewijs is helder: datagestuurde beslissingen zijn betere beslissingen. Leidinggevenden zullen dit feit ofwel moeten erkennen ofwel worden vervangen door anderen die dat wél doen. Branche na branche gaan bedrijven die voor zichzelf uitgepuzzeld hebben hoe ze vakinhoudelijke deskundigheid kunnen combineren met data-science hun rivalen achter zich laten. We kunnen niet hard maken dat de winnaars van morgen big-datagebruik onder de knie hebben en daarmee hun besluitvorming hebben getransformeerd. Maar de data vertelt ons dat die kans levensgroot is. Noot 1. Noot van de vertaler: mainstreet managers zijn professionals in de VS die kleine gemeenten helpen om hun hoofdstraat te verbeteren. Andrew McAfee is wetenschappelijk hoofdonderzoeker aan MIT s Center for Digital Business en auteur van Enterprise 2.0 (Harvard Business School Press, 2009). Erik Brynjolfsson is Schussel Family Professor bij MIT s Sloan School of Management en daarbinnen directeur van MIT s Center for Digital Business. De auteurs schreven samen Race against the machine (Digital Frontier Press, 2012) Harvard Business School Publishing Corp. Translated and reprinted by permission of Harvard Business Review. This article was originally published under the English title Big Data: The Management Revolution by Andrew McAfee & Erik Brynjolfsson in Harvard Business Review, October 2012, pp Vertaling: drs. Y.C.C. Halink 24

Big Data Effectief de informatieberg te lijf!

Big Data Effectief de informatieberg te lijf! Big Data Effectief de informatieberg te lijf! Datum aanmaak 2-8-2012 Auteurs Martin Schepers Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat is Big Data?... 3 3 Big Data Analytics & Big Data opslag... 3 3.1 Big Data

Nadere informatie

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren PROF. DR. IR. REMKO HELMS Datasafari: exploreren om te innoveren prof. dr. ir. Remko W. Helms Datasafari: exploreren om te innoveren Open Universiteit www.ou.nl Copyright Remko W. Helms, 2015 All rights

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Refining the new oil Turning data into value

Refining the new oil Turning data into value Refining the new oil Turning data into value Een aanpak voor meer waarde uit data WHITEPAPER 04 Refining the new oil Turning data into value Anderson MacGyver Inhoud Voorwoord 3 Introductie en onze definitie

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Uw Big Data-potentieel

Uw Big Data-potentieel VINT onderzoeksnotitie 1 van 4 vint onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT onderzoeksnotitie 4 van 4 Uw Big Data-potentieel The Art of the Possible Jaap Bloem Menno van Doorn Sander

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn ICTen innovatie DIT IS EEN UITGAVE VAN CUSTOM PUBLISHING dinsdag 16 december 2014 Concurrentiekracht Volop kansen in de Digital Delta bij de zee Kans of uitdaging? We moeten op een positieve manier alert

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware mei 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 2 BI & analytics Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot Realtime analytics Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware cio

Nadere informatie

Alles over innovatie in ICT

Alles over innovatie in ICT Alles over innovatie in ICT Jaargang 6, nr. 7-8 / 2015 Performance Inzicht, controle, optimalisatie: zo win je de gele trui EuroCloud Monitor Acceptatie en contemplatie Onderzoek Nederland datacenterland:

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis 146 De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis Aloys van Balen is managing director van GEA en management consultant. Hij is specialist in strategische advisering op het gebied

Nadere informatie

De vier dingen die elk dienstverlenend bedrijf op orde moet hebben

De vier dingen die elk dienstverlenend bedrijf op orde moet hebben Trefwoorden: Succesvolle dienstverleners Dienstverleningsmodel Klantenmanagement De vier dingen die elk dienstverlenend bedrijf op orde moet hebben Uitgebreid onderzoek naar de beste dienstverlenende bedrijven

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Keiko Claassen www.keiko.nu keiko.claassen@keiko.nu Hans van der Meer www.microsoft.nl/hnw hansv@microsoft.com Het Nieuwe Werken in het MKB Aantekeningen Hoofdredactie Keiko Claassen Hans van der Meer

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING DATA de grondstof van de 21ste eeuw Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

24 IT & Business. Emiel van Bockel, Centraal Boekhuis: Verdien geld met informatie! Duurzaam innoveren: innovatiepijplijn voor grote organisaties

24 IT & Business. Emiel van Bockel, Centraal Boekhuis: Verdien geld met informatie! Duurzaam innoveren: innovatiepijplijn voor grote organisaties April/mei 2011 jaargang 4 24 IT & Business Emiel van Bockel, Centraal Boekhuis: Verdien geld met informatie! Duurzaam innoveren: innovatiepijplijn voor grote organisaties Ronde tafel over IT-ecosystemen

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN DIENSTVERLENING VERBETEREN MET BIG DATA Een verkenning voor gemeenten Auteurs Caroline van der Weerdt (caroline.vanderweerdt@tno.nl) Arnout de Vries (arnout.devries@tno.nl)

Nadere informatie