Big data: de managementrevolutie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Big data: de managementrevolutie"

Transcriptie

1 Big data: de managementrevolutie Het exploiteren van enorme nieuwe informatiestromen kan de performance van je bedrijf ingrijpend verbeteren. Maar eerst zul je je besluitvormingscultuur moeten veranderen. Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson 18 MANAGEMENT EXECUTIVE NOVEMBER/DECEMBER SEPTEMBER/OKTOBER 2012

2 Big data: de managementrevolutie Je kunt niet managen wat je niet meet. Er schuilt veel wijsheid in deze bewering, toegeschreven aan zowel W. Edwards Deming als Peter Drucker, die verklaart waarom de recente explosie van digitale data zo belangrijk is. Simpel gezegd: dankzij big data kunnen managers veel meer meten, en dus weten, over hun business en die informatie kunnen ze vertalen naar betere besluitvorming en performance. Neem retail. Boekverkopers in fysieke winkels konden traceren welke boeken verkochten en welke niet. Als ze een loyaltyprogramma hadden, waren sommige verkopen te relateren aan individuele klanten. Dat was het wel zo n beetje. Toen het online shoppen doorbrak, groeide het inzicht in klanten enorm. Online retailers konden niet alleen achterhalen wat klanten kochten maar ook waar ze verder nog naar keken: hoe ze door de site navigeerden, in hoeverre ze werden beïnvloed door acties, reviews en de pagina-lay-out en wat overeenkomsten waren tussen individuen en tussen groepen. Al snel kwamen er algoritmen die voorspelden welke boeken individuele klanten graag zouden lezen algoritmen die steeds beter werden na elke keer dat klanten aanbevelingen opvolgden of juist negeerden. Traditionele retailers hadden eenvoudigweg geen toegang tot dit soort informatie, laat staan dat ze er adequaat op konden reageren. De bekendheid van het Amazon-verhaal verhult bijna de kracht ervan. We verwachten van bedrijven die digitaal geboren werden dingen waarvan executives een generatie geleden alleen maar konden dromen. Maar het gebruik van big data heeft de potentie om ook traditionele bedrijven te hervormen: het zou ze zelfs nog grotere kansen op concurrentievoordeel kunnen bieden (online bedrijven wisten altijd al dat ze concurreerden op hoe goed ze waren in het doorgronden van hun data). Zoals we verderop nog gedetailleerd zullen betogen, is de big data van deze revolutie vele malen krachtiger dan de analytics die in het verleden werden gebruikt. We kunnen preciezer meten, en daardoor ook managen, dan ooit tevoren. We kunnen betere voorspellingen doen en slimmere beslissingen nemen. We kunnen effectievere interventies inzetten, en dat op terreinen die voorheen eerder werden gedomineerd door buikgevoel en intuïtie dan harde feiten. Naarmate de tools en het gedachtegoed van big data zich verder verspreiden, zullen ze ingeburgerde ideeën over de waarde van ervaring, de aard van expertise en de managementpraktijk veranderen. Slimme leiders in allerlei sectoren zullen doorzien wat het gebruik van big data inhoudt: een managementrevolutie. Maar zoals bij elke grote verandering in het bedrijfsleven kan het een enorme uitdaging zijn om een door big data gestuurde onderneming te worden en kan het hands-on (of soms hands-off) leiderschap vergen. Dat neemt niet weg dat executives zich nu met deze transitie zullen moeten bezighouden. Veel beslissingen zijn gebaseerd op HIPPO s: highest-paid person s opinion Wat is er nieuw aan? Executives vragen ons soms: is big data niet gewoon een ander woord voor analytics? Het klopt dat die grootheden gerelateerd zijn: de bigdatabeweging is er net als het vroegere analytics op gericht om informatie uit data af te leiden en die te vertalen naar zakelijk voordeel. Maar er zijn drie belangrijke verschillen. Volume Anno 2012 worden er dag in dag uit 2,5 exabytes aan data gecreëerd, en die hoeveelheid verdubbelt ongeveer elke 40 maanden. Elke seconde gaat er meer data over het internet dan er op het complete internet 20 jaar geleden werd opgeslagen. Dat biedt bedrijven de mogelijkheid om te werken met vele petabytes aan data in één enkele dataset en niet alleen met data van internet. Naar schatting verzamelt bijvoorbeeld Wal-Mart per uur 2,5 petabytes aan data van klanttransacties. Eén petabyte is een biljard bytes, het equivalent van wat je in ongeveer 20 miljoen archiefkasten aan tekst zou kunnen opslaan. Een exabyte is 1000 keer die hoeveelheid, ofwel een miljard gigabytes. Snelheid (velocity) Voor veel toepassingen is de snelheid van dataverwerking nog belangrijker dan de hoeveelheid data. Real-time of bijna-real-time informatie maakt een bedrijf veel wendbaarder dan de concurrent. Een voorbeeld. Onze collega Alex ( Sandy ) Pentland en zijn team van het MIT Media Lab gebruikten locatiegegevens van mobiele telefoons om af te leiden hoeveel mensen op de parking van Macy s stonden op Black Friday het begin van het kerstinkopenseizoen in de VS. Dat maakte het mogelijk om Macy s verkopen op die cruciale dag in te schatten nog voordat de retailer zelf zijn verkopen had geregistreerd. Snelle inzichten als deze kunnen een onmiskenbaar concurrentievoordeel verschaffen aan Wall Street-analisten en mainstreet managers. 1 Variatie Big data kan de vorm aannemen van berichten, updates en afbeeldingen gepost op sociale netwerken, gegevens die door sensoren worden afgelezen, gps-signalen van mobiele telefoons enzovoort. Veel van de belangrijkste bronnen van big data zijn relatief nieuw. De gigantische hoeveelheden informatie van sociale netwerken bijvoorbeeld zijn niet ouder dan die netwerken zelf; Facebook werd gelanceerd in 2004, Twitter in Hetzelfde geldt voor smartphones en andere mobiele apparaten die gigantische datastromen leveren die gelieerd zijn aan mensen, activiteiten en locaties. Omdat deze apparaten nu alomtegenwoordig zijn, kun je je haast niet voorstellen dat het nog maar vijf jaar geleden is dat de iphone werd gelanceerd, en dat de ipad pas in 2010 het licht zag. De gestructureerde databases waarin tot voor kort het merendeel van de bedrijfsinformatie werd 19

3 opgeslagen, zijn niet meer geschikt voor het opslaan en verwerken van big data. Tegelijkertijd nemen de kosten van allerlei onderdelen van het werken met computers gestaag af: opslag, geheugen, verwerking, bandbreedte enzovoort; dit betekent dat voorheen kostbare, data-intensieve methoden in hoog tempo betaalbaarder worden. Nu steeds meer bedrijfsactiviteiten worden gedigitaliseerd, brengt de combinatie van nieuwe informatiebronnen en de steeds goedkopere apparatuur ons naar een nieuw tijdperk: een tijdperk waarin er over zo ongeveer elk onderwerp dat maar enigszins van belang kan zijn in bedrijfsmatige context grote hoeveelheden digitale informatie beschikbaar zijn. Mobiele telefoons, online winkelen, sociale netwerken, elektronische communicatie, gps en allerlei systemen met meetinstrumenten produceren een stortvloed aan data als nevenproduct van hun standaardfuncties. Ieder van ons is tegenwoordig een wandelende datagenerator. De beschikbare data zijn vaak ongestructureerd dus niet georganiseerd in een database en onhandelbaar, maar er zit een enorme hoeveelheid signaal in de ruis die er gewoon op wacht om te worden blootgelegd. Analytics voorzagen in gedetailleerde technieken ter ondersteuning van de besluitvorming; big data is tegelijkertijd eenvoudiger en krachtiger. Zoals Googles researchdirecteur Peter Norvig zegt: We hebben geen betere algoritmen. We hebben alleen meer data. Hoe datagestuurde bedrijven presteren De tweede vraag die sceptici zouden kunnen stellen is: waar is het bewijs dat intelligent gebruik van big data bedrijfsprestaties verbetert? De zakelijke pers staat bol van de anekdotes en casestudies die de waarde van datagestuurd opereren moeten aantonen. Maar feit is, realiseerden we ons onlangs, dat nog niemand die vraag zorgvuldig had beantwoord. Om dat storende hiaat aan te pakken, hebben we een team in het leven geroepen bij het MIT Het idee in het kort Datagestuurde beslissingen zijn betere beslissingen zo simpel is het. Het gebruik van big data stelt managers in staat om besluiten te nemen die gebaseerd zijn op harde feiten in plaats van op intuïtie. Daarom heeft het de potentie om een managementrevolutie te ontketenen. Bedrijven die van meet af aan digitaal waren, zoals Google en Amazon, zijn meester in het gebruik van big data. Maar de kans op concurrentievoordeel kan zelfs nog groter zijn voor andere bedrijven. De uitdagingen op managementgebied zijn intussen levensgroot. Senior beslissers moeten zich openstellen voor evidence-based besluitvorming. Hun bedrijven moeten wetenschappers inhuren die patronen in data kunnen vinden en kunnen vertalen naar nuttige bedrijfsinformatie. En complete organisaties moeten hun opvattingen rond oordeelsvorming herzien. Bedrijven met datagestuurde besluitvorming zijn 6% winstgevender dan hun concurrenten Center for Digital Business, in samenwerking met McKinseys kantoor voor businesstechnologie, onze collega Lorin Hitt (Wharton) en MIT-doctoraalstudent Heekyung Kim. We begonnen met het testen van de hypothese dat datagestuurde bedrijven beter presteren. Daarvoor hielden we gestructureerde interviews met executives van 330 beursgenoteerde Noord-Amerikaanse bedrijven over hun organisatorische en technologische managementpraktijken en verzamelden we data over hun performance uit jaarverslagen en onafhankelijke bronnen. Niet iedereen omarmde datagestuurde besluitvorming. Concreet: we vonden in elke branche een breed spectrum van attitudes en benaderingen. Maar dwars door alle analyses die we uitvoerden heen sprong er één correlatie uit: hoe sterker bedrijven zichzelf typeerden als datagestuurd, hoe beter ze presteerden gemeten naar objectieve maatstaven als financiële en operationele resultaten. Bedrijven die wat datagestuurde besluitvorming betreft bij de bovenste terts van hun branche hoorden, bleken gemiddeld 5% productiever en 6% winstgevender te zijn dan hun concurrenten. Dat verschil in performance bleef overeind als we rekening hielden met de invloed van arbeidskracht, kapitaal, ingehuurde diensten en traditionele IT-vesteringen. Het was statistisch significant en van economisch belang, en werd gereflecteerd in meetbare waardestijgingen op de aandelenmarkt. Hoe gebruiken managers big data dan? Laten we eens in detail naar twee bedrijven kijken die alles zijn behalve Silicon Valley-startups. Het ene gebruikt big data om nieuwe business te genereren, het andere om meer te verkopen. Betere ETA s in de luchtvaart Op luchthavens draait het om minuten. Bijvoorbeeld bij de informatie over de aankomsttijden van vluchten: als een vliegtuig landt voordat het grondpersoneel er klaar voor is, zitten de passagiers en crew in het vliegtuig opgesloten. En als het later dan verwacht landt, zit het personeel duimen te draaien wat de kosten opdrijft. Toen een grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij via een intern onderzoek vernam dat er bij ongeveer 10 procent van de vluchten op zijn belangrijkste hub een gat zat van 10 minuten tussen de geschatte en werkelijke aankomsttijd, besloot het bedrijf actie te ondernemen. Op dat moment vertrouwde deze luchtvaartmaatschappij op de in de luchtvaart ingeburgerde praktijk om op de estimated time of arrival (ETA) af te gaan die piloten aanleverden. De piloten maakten deze inschatting tijdens hun daadwerkelijke benadering van de luchthaven, dus op een moment dat er op allerlei manieren een beroep werd gedaan op hun tijd en aandacht. Bij het zoeken naar een betere oplos- 20

4 Big data: de managementrevolutie sing richtte de luchtvaartmaatschappij zich tot PASSUR Aerospace, leverancier van besluitvormingondersteunende technologie voor de luchtvaartbranche. In 2001 begon PASSUR zelf geschatte aankomsttijden aan te leveren, in de vorm van een dienst met de naam Right- ETA. Het berekende die tijden door openbaar beschikbare gegevens over het weer, vluchtschema s en andere factoren te combineren aan de hand van eigen data die het bedrijf zelf verzamelde. Inclusief de toevoer uit een netwerk van passieve radarstations dat PASSUR installeerde bij luchthavens om gegevens te verzamelen over elk vliegtuig dat lokaal in de lucht was. PASSUR begon met slechts een paar van deze installaties, maar tegen 2012 waren het er al meer dan 155. Elke 4,6 seconde vergaart het systeem een breed scala van gegevens over elk vliegtuig dat het ziet. Dit levert een enorme en constante toevloed van digitale data op. Daar komt bij dat PASSUR alle data bewaart die het in de loop van de tijd verzamelt, waardoor het een immense hoeveelheid veelzijdige informatie in huis heeft die meer dan een decennium omvat. Dat maakt verfijnde analyses en het matchen van patronen mogelijk. In essentie werkt RightETA door zichzelf voortdurend de vraag te stellen: wat gebeurde er de vorige keer dat een vliegtuig de luchthaven naderde onder deze omstandigheden, en wanneer landde het uiteindelijk? Nadat de luchtvaartmaatschappij switchte naar RightETA verdwenen de verschillen tussen geschatte en daadwerkelijke aankomsttijden bijna volledig. PASSUR denkt dat het luchtvaartmaatschappijen ettelijke miljoenen per luchthaven per jaar scheelt als ze weten wanneer vliegtuigen landen en hun planning daarop kunnen afstemmen. Het is een simpele optelsom: het gebruik van big data leidt tot betere voorspellingen, en betere voorspellingen leveren betere beslissingen op. Snellere en gerichtere aanbiedingen Een paar jaar geleden concludeerde Sears Holdings dat het meer waarde moest genereren uit de enorme hoeveelheden data die het concern verzamelde over klanten, producten en aanbiedingen met zijn merken Sears, Craftsman en Lands End. Het zou uiteraard waardevol zijn om al deze data te combineren en gebruiken om reclameacties en andere aanbiedingen af te stemmen op klanten, en om de aanbiedingen zodanig te personaliseren dat het concern kon profiteren van lokale omstandigheden. Dat was echter lastig: het kostte Sears acht weken om gepersonaliseerde aanbiedingen te genereren, en na acht weken waren veel van die aanbiedingen al niet meer optimaal. Het duurde vooral zo lang doordat de data die nodig waren voor zulke grootschalige analyses erg omvangrijk en erg gefragmenteerd waren: ze waren ondergebracht in vele databases en datawarehouses bij de uiteenlopende merken. Bij de zoektocht naar een snellere en goedkopere manier om het analysewerk te doen, greep Sears Holdings naar de technologie en praktijk van big data. Een van de eerste stappen was daarbij het opzetten van een Hadoop-cluster. Dat is simpelweg een groep goedkope basisservers waarvan de activiteiten worden gecoördineerd door het softwareraamwerk Hadoop (genoemd naar een speelgoedolifant uit het huishouden van Doug Cutting, een van de ontwikkelaars). Sears begon het cluster te gebruiken om inkomende data van al zijn merken op te slaan en om data van bestaande datawarehouses te verzamelen. Daarna voerde het analyses rechtstreeks op het cluster uit. Hiermee werd het overbodig om data uit diverse bronnen te halen en ze zodanig te combineren dat ze konden worden geanalyseerd een tijdrovende en complexe aangelegenheid. Die verandering stelde het bedrijf in staat om veel sneller en preciezer aanbiedingen te doen. Volgens chief technology officer Phil Shelley is de tijd die nodig is om een samenhangende verzameling aanbiedingen te genereren gedaald van acht weken naar één week en nog steeds aan het afnemen. De nieuwe aanbiedingen zijn bovendien van betere kwaliteit dan voorheen, omdat ze op tijd komen en ook fijnmaziger en meer gepersonaliseerd zijn. Het Hadoop-cluster van Sears bewaart en verwerkt diverse petabytes aan data voor een fractie van de kosten van een vergelijkbaar standaard datawarehouse. Expertise uit verrassende bronnen Vaak ontdekt iemand die van buiten een branche komt een betere manier om big data te gebruiken dan de insiders, gewoonweg omdat er zo veel nieuwe en onverwachte gegevensbronnen beschikbaar zijn. Dat liet een van ons, Erik, zien met onderzoek dat hij verrichte met Lyn Wu, nu assistent-docent bij Wharton. Ze gebruikten voor iedereen beschikbare zoekresultaten van internet om veranderingen in huizenprijzen te voorspellen in stedelijke gebieden in de VS. Ze hadden geen speciale kennis van de huizenmarkt toen ze met hun onderzoek begonnen. Hun veronderstelling was dat je met bijna-real-time zoekresultaten goed genoeg kortetermijnvoorspellingen over de huizenmarkt zou kunnen doen en ze hadden gelijk. Sterker: hun voorspelling bleek accurater dan die van de National Association of Realtors, dat een veel complexer model had ontwikkeld maar uitging van relatief langzaam veranderende historische gegevens. En dit is zeker niet het enige geval waarin eenvoudige modellen en big data minutieuzere analytische methoden aftroeven. Onderzoekers aan de John Hopkins School of Medicine ontdekten bijvoorbeeld dat ze data van Google Flu Trends (een gratis en openbaar beschikbare zoektool met relevante zoektermen) konden gebruiken om een toename te voorspellen in griepgerelateerde bezoeken aan eerstehulpafdelingen een week voordat er waarschuwingen kwamen van de Amerikaanse Centers for Disease Control. Nog zoiets: Twitter-updates bleken net zo accuraat als officiële rapporten bij het traceren van de snelheid waarmee cholera zich verspreidde na de aardbeving van januari 2010 in Haïti en ze deden dat ook nog eens twee weken eerder. 21

5 Shelley zegt dat het hem verbaast hoe gemakkelijk de overgang van de oude aanpak naar de nieuwe manier van datamanagement en hoogwaardige analyses verliep. Omdat de vaardigheden en kennis rond nieuwe datatechnologie zo schaars waren toen Sears in 2010 met de transitie begon, besteedde het een deel van het werk uit aan Hadoop-specialist Cloudera. Maar na verloop van tijd raakte Sears oude garde van IT- en analyseprofessionals vertrouwd met de nieuwe tools en methodes. De PASSUR- en Sears Holding-voorbeelden demonstreren de potentie van big data: big data maakt accuratere voorspellingen, betere beslissingen en preciezere interventies mogelijk op een ogenschijnlijk onbeperkte schaal. We hebben gezien hoe big data wordt gebruikt in het supplychainmanagement om te verklaren waarom het aantal defecten bij een autofabrikant ineens toeneemt. We hebben gezien hoe een klantenservice big data gebruikt om continu de gezondheidspraktijken van miljoenen mensen te scannen en erin te interveniëren. We hebben het gezien in de planning en forecasting om beter te anticiperen op online verkopen op basis van datasets van productkenmerken, enzovoort. We zagen vergelijkbare resultaten in andere branches en functies, van finance tot marketing, hotels en gaming, en van humanresourcesmanagement tot machinereparatie. Onze statistische analyses maken duidelijk dat het hier niet om zomaar een paar pakkende voorbeelden gaat maar om een meer fundamentele transformatie van de economie. We zijn ervan overtuigd geraakt dat er nauwelijks bedrijfsactiviteiten zijn die onaangeroerd zullen blijven door deze ontwikkeling. Beginnen met big data Anders dan bij vroegere generaties IT-gestuurde verandering hoef je niet eerst massaal in IT te investeren om met big data aan de slag te kunnen. Op de volgende manier kun je van nul af aan big-datacapaciteit opzetten: Kies een businessunit die als proefterrein dienst gaat doen. De unit moet een kwantitatief-vriendelijke leider hebben die wordt ondersteund door een team van data-scientists. Daag elke sleutelfunctie uit om op basis van big data vijf businesskansen te identificeren waarvan binnen vijf weken door een team van maximaal vijf mensen een prototype kan worden gemaakt. Implementeer een innovatieproces dat uit vier stappen bestaat: experimenteren, meten, delen en repliceren. Respecteer de wet van Joy: de slimste mensen werken voor iemand anders. Stel een deel van je dataverzamelingen en analytische uitdagingen open voor geïnteresseerde partijen (online en wereldwijd). De kracht van big data elimineert niet de noodzaak van visie of menselijk inzicht Een nieuwe besluitvormingscultuur De technische uitdagingen van het gebruik van big data zijn absoluut een feit. Maar de uitdagingen op managementgebied zijn nog groter te beginnen bij de rol van het senior executive team. HIPPO s de mond snoeren Een van de cruciale facetten van big data is de impact op hoe beslissingen worden genomen en wie ze mag nemen. Als data schaars is of duur om te verkrijgen of niet beschikbaar in digitale vorm, is het zinvol om hooggeplaatste mensen beslissingen te laten nemen; dat doen ze op basis van de ervaring die ze hebben opgebouwd en de patronen en relaties die ze hebben waargenomen en geïnternaliseerd. Die stijl van deduceren en beslissingen nemen heeft het etiket intuïtie gekregen. Mensen geven hun visie op wat de toekomst in petto heeft wat er gaat gebeuren, hoe goed iets zal werken enzovoort en plannen dienovereenkomstig. Bij erg belangrijke beslissingen gaat het dan in de regel om mensen die hoog in de organisatie zitten, of er worden dure buitenstaanders ingebracht vanwege hun expertise en staat van dienst. Veel mensen in de big-datacommunity vinden dat bedrijven het gros van hun belangrijkste beslissingen nemen door te vertrouwen op HIPPO s: de highest-paid person s opinions. Natuurlijk, sommige senior executives zijn oprecht datagestuurd en zijn bereid om hun eigen intuïtie opzij te schuiven als de data daar niet mee in overeenstemming is. Maar we denken dat in het bedrijfsleven van vandaag de dag te veel wordt vertrouwd op ervaring en intuïtie en te weinig op data. Voor ons onderzoek hebben we een vijfpuntsschaal opgesteld die aangeeft in welke mate een bedrijf in het geheel genomen datagestuurd is. 32% van onze respondenten waardeerde hun bedrijf op deze schaal op of onder de 3. Nieuwe rollen Executives die leiding willen geven aan een overgang naar big data, kunnen beginnen met twee eenvoudige technieken. Eerst kunnen ze zich de gewoonte eigenmaken om zich bij belangrijke beslissingen af te vragen: wat zegt de data? Gevolgd door specifiekere vragen als: waar kwam de data vandaan? Welke soorten analyses werden uitgevoerd? Hoe zeker zijn we van de resultaten? (De boodschap dringt snel tot iedereen door als executives zich deze aanpak eigenmaken.) In de tweede plaats kunnen ze zich ervoor openstellen te worden overruled door data. Weinig dingen zijn effectiever bij het veranderen van een besluitvormingscultuur dan zien hoe een senior executive zich gewonnen geeft als data zijn intuïtie weerlegt. 22

6 Big data: de managementrevolutie Als het erop aankomt te doorzien welke problemen er moeten worden aangepakt, blijft uiteraard inhoudelijke deskundigheid op vakgebied cruciaal. Traditionele vakspecialisten die vergaand thuis zijn in een vakgebied zijn de mensen die weten waar de grootste kansen en uitdagingen liggen. PASSUR bijvoorbeeld, probeert zo veel mogelijk mensen aan te trekken met veelomvattende kennis over de activiteiten op Amerika s grootste luchthavens. Ze zijn van onschatbare waarde als het erom gaat het bedrijf te helpen uitzoeken welke aanbiedingen en markten het als volgende stap moet gaan exploiteren. Naarmate de big-databeweging meer vooruitgang boekt, zal de rol van vakspecialisten verschuiven. Ze zullen niet worden gewaardeerd vanwege hun HIPPO-antwoorden maar omdat zij weten welke vragen je moet stellen. Pablo Picasso zou best wel eens vakspecialisten in gedachten kunnen hebben gehad toen hij zei: Computers zijn nutteloos. Ze kunnen je alleen antwoorden geven. Vijf uitdagingen op managementgebied Bedrijven plukken niet de volledige vruchten van de transitie naar bigdatagebruik als ze niet in staat zijn om adequaat verandering te managen. In dat proces zijn vijf terreinen van speciaal belang. 1. Leiderschap Bedrijven slagen niet alleen op big-datagebied omdat ze meer of betere data hebben maar omdat ze managementteams hebben die heldere doelen bepalen, vastleggen wat succes inhoudt en de juiste vragen stellen. De kracht van big data elimineert niet de noodzaak van visie of menselijk inzicht. Integendeel: we hebben nog steeds topmanagers nodig die geweldige kansen kunnen herkennen, die doorzien hoe een markt zich ontwikkelt, die creatief kunnen denken en een echt nieuw aanbod kunnen bedenken, die een prikkelende visie kunnen formuleren, die mensen ervan kunnen overtuigen dat ze die missie moeten onderschrijven en er hard voor moeten werken om hem te realiseren, en die effectief kunnen omgaan met klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden. De succesvolle bedrijven van het volgende decennium zijn bedrijven met topmanagers die dat allemaal in huis hebben en die tegelijkertijd de manier veranderen waarop hun organisatie beslissingen neemt. 2. Talentmanagement Naarmate data goedkoper wordt, worden de aanvullingen op die data steeds belangrijker. Cruciaal zijn bijvoorbeeld data-scientists en andere professionals die goed zijn in werken met grote hoeveelheden informatie. Statistiek is belangrijk, maar veel van de centrale Executives doen vaak alsof ze sterker datagestuurd zijn dan ze in werkelijkheid zijn technieken voor big-datagebruik komen zelden aan bod in traditionele statistiekcursussen. Nog belangrijker zijn misschien wel vaardigheden in het opschonen en organiseren van grote datasets; de nieuwe soorten data komen maar zelden binnen in gestructureerde formats. Visualisatietools en -technieken worden ook steeds waardevoller. Samen met de data-scientist richt een nieuwe generatie computerwetenschappers zich op technieken voor het werken met zeer grote datasets. Deskundigheid in het ontwerpen van experimenten kan het gat dichten tussen correlatie en oorzaak-gevolgrelaties. De beste data-scientists spreken ook de taal van het bedrijfsleven en helpen topmanagers om hun uitdagingen te herformuleren op manieren die je met big data kunt tackelen. Het zal niet verbazen dat mensen met deze capaciteiten moeilijk te vinden zijn en dat er grote vraag naar is. 3. Technologie De tools die beschikbaar zijn voor het hanteren van het volume, de velocity en de variatie van big data zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. In het algemeen zijn deze technologieën niet belemmerend duur en veel van de software is open source. Hadoop, het meest gebruikte raamwerk, combineert standaard hardware met opensourcesoftware. Het ontvangt inkomende datastromen en herverdeelt die naar goedkope schijven; het voorziet ook in tools om de data te analyseren. Maar deze technologieën vereisen wel een verzameling vaardigheden die nieuw zijn voor de meeste IT-afdelingen; die zullen hard moeten werken om alle interne en externe databronnen te integreren. Hoewel aandacht voor technologie alleen niet volstaat, is het altijd een noodzakelijk onderdeel van een bigdatastrategie. 4. Besluitvorming Een effectieve organisatie zorgt ervoor dat informatie en de relevante beslissingsbevoegdheden zich op dezelfde locatie bevinden. In het big-datatijdperk wordt informatie gecreëerd en overgedragen en bevindt de expertise zich vaak niet op dezelfde locatie als voorheen. Gewiekste managers creëren dan een organisatie die flexibel genoeg is om het not invented here-syndroom te minimaliseren en om functieoverschrijdende samenwerking te maximaliseren. Mensen die problemen doorzien, moeten de beschikking krijgen over de juiste data en moeten met de mensen in contact worden gebracht die technieken beheersen om die data effectief te gebruiken voor probleemoplossing. 5. Bedrijfscultuur De eerste vraag die een datagestuurde organisatie zich stelt is niet wat denken we? maar wat weten we? Dat vereist dat je je afkeert van uitsluitend handelen op basis van intuïtie en buikgevoel. Het vereist ook een breuk met een slechte gewoonte die we in veel organisaties tegenkwamen: net doen of je sterker datagestuurd bent dan je in werkelijkheid bent. Te vaak zagen we dat executives hun 23

7 rapporten pimpten met data om beslissingen te onderbouwen die ze al hadden genomen op basis van de aloude HIPPO-aanpak. Pas achteraf werden loopjongens ingezet om de cijfers te vinden die de beslissing rechtvaardigden. Tot slot Er zijn zonder twijfel nog veel horden te nemen op de weg naar succes. Er zijn niet genoeg data-scientists voor iedereen. De technologieën zijn nieuw en in sommige gevallen exotisch. Het is gemakkelijk om een correlatie aan te zien voor een oorzaak-gevolgrelatie of misleidende patronen te vinden in informatie. De culturele uitdagingen zijn enorm, en privacyaangelegenheden worden uiteraard nog belangrijker. Maar de onderliggende trends, zowel op het gebied van technologie als bedrijfsopbrengsten, zijn onmiskenbaar. Het bewijs is helder: datagestuurde beslissingen zijn betere beslissingen. Leidinggevenden zullen dit feit ofwel moeten erkennen ofwel worden vervangen door anderen die dat wél doen. Branche na branche gaan bedrijven die voor zichzelf uitgepuzzeld hebben hoe ze vakinhoudelijke deskundigheid kunnen combineren met data-science hun rivalen achter zich laten. We kunnen niet hard maken dat de winnaars van morgen big-datagebruik onder de knie hebben en daarmee hun besluitvorming hebben getransformeerd. Maar de data vertelt ons dat die kans levensgroot is. Noot 1. Noot van de vertaler: mainstreet managers zijn professionals in de VS die kleine gemeenten helpen om hun hoofdstraat te verbeteren. Andrew McAfee is wetenschappelijk hoofdonderzoeker aan MIT s Center for Digital Business en auteur van Enterprise 2.0 (Harvard Business School Press, 2009). Erik Brynjolfsson is Schussel Family Professor bij MIT s Sloan School of Management en daarbinnen directeur van MIT s Center for Digital Business. De auteurs schreven samen Race against the machine (Digital Frontier Press, 2012) Harvard Business School Publishing Corp. Translated and reprinted by permission of Harvard Business Review. This article was originally published under the English title Big Data: The Management Revolution by Andrew McAfee & Erik Brynjolfsson in Harvard Business Review, October 2012, pp Vertaling: drs. Y.C.C. Halink 24

Chris van Vleuten. Media-ondernemer trendspecialist spreker videomarketeer - ontwikkelaar van digitale concepten en formats

Chris van Vleuten. Media-ondernemer trendspecialist spreker videomarketeer - ontwikkelaar van digitale concepten en formats WELKOM Chris van Vleuten Media-ondernemer trendspecialist spreker videomarketeer - ontwikkelaar van digitale concepten en formats Ondernemer sinds 1995 TREND IMPACT Holland by Drone DIGITAL

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed. Hoofdstukpagina Thema. Thema: Kantorenmarkten 2014 Thema 9

Sprekende Cijfers. Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed. Hoofdstukpagina Thema. Thema: Kantorenmarkten 2014 Thema 9 Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed Hoofdstukpagina : Kantorenmarkten 2014 9 Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed Wereldwijd is een enorme hoeveelheid data beschikbaar en neemt de snelheid

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

BIG DATA. 4 vragen over Big Data

BIG DATA. 4 vragen over Big Data 4 vragen over Big Data Dit ebook geeft in het kort antwoorden op 4 vragen omtrent Big Data. BIG DATA Wat is Big Data? Hoe zet ik een Big Data Strategie op? Wat is het verschil tussen Big Data en BI? Wat

Nadere informatie

The HP Story Full Presentation Script Dutch

The HP Story Full Presentation Script Dutch The HP Story Full Presentation Script Dutch We doen zaken in een boeiende tijd. Een tijd die een compleet nieuwe aanpak vergt. Voortdurende verandering. Eindeloze informatiestromen. Verregaande samenwerking.

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

www.pwc.nl Focus op uw business met Big Data Strategische en operationele kansen verzilveren

www.pwc.nl Focus op uw business met Big Data Strategische en operationele kansen verzilveren www.pwc.nl Focus op uw business met Big Data Strategische en operationele kansen verzilveren Intelligence at the moment voor goede strategische beslissingen Big Data belooft intelligence at the moment:

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Ongestructureerde data

Ongestructureerde data Ongestructureerde data Hoe laten we de krachten daaruit los? Prof. dr. Jaap E. Wieringa Rapport RUGCIC-2016-01 ISBN 978-90-367-9021-5 CIC 2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Pagina 3 Wat zijn ongestructureerde

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Richard Dobbe Senior Sales Consultant Even voorstellen Doclogic 1999-2009 Decos Richard Dobbe Senior Sales Consultant Autonomy

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Big Data Feit of Fictie? Twitter: @BigDataStartups

Big Data Feit of Fictie? Twitter: @BigDataStartups Big Data Feit of Fictie? Mark van Rijmenam Big Data Strategist / Blogger @BigDataStartups mark@bigdata-startups.com Agenda - Big Data, waar hebben we het over? - Vijf Big Data trends die een impact zullen

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Van beeldscherm tot output

Van beeldscherm tot output Van beeldscherm tot output Uw grafische specialist en partner Grafinex ondersteunt de grafimedia industrie met een breed spectrum aan diensten en producten. Met deskundig advies en oplossingen op maat.

Nadere informatie

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014 Groeikansen met (big) data Workshop 26 november 2014 Overal data 2 Overal data Verdergaande digitalisering 3,6 device per persoon 51% gebruikt tablet Bijna 90% dagelijks internet Internet of Things 3 Maar

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SAP CRYSTAL SOLUTIONS!

MAAK KENNIS MET SAP CRYSTAL SOLUTIONS! De voordelen van Business Intelligence zijn te groot om te negeren. Snelle, betrouwbare en concrete informatie verbetert niet alleen de bedrijfsprestaties doordat de mogelijkheden in de markt beter worden

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Op 4 juli 2012 presenteerde het ATLAS experiment een update van de actuele resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje. Dat gebeurde

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Van beschrijven naar voorspellen op basis van analytics

Van beschrijven naar voorspellen op basis van analytics Interview Jim van Hulst & Jolanda Botke Een interview met Alrik Boonstra Van beschrijven naar voorspellen op basis van analytics Alrik Boonstra is Director Hay Group Productized Services Western Europe.

Nadere informatie

Big data in realtime naar actiegerichte inzichten

Big data in realtime naar actiegerichte inzichten Big data in realtime naar actiegerichte inzichten Dat bedrijven steeds meer data generen is een feit. Dat het moeilijk is om verschillende datasets bij elkaar te brengen en hier in realtime inzicht in

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Big Data. Olivier Koeton 0854461 CDM2A 12-03-2013

Big Data. Olivier Koeton 0854461 CDM2A 12-03-2013 Big Data Olivier Koeton 0854461 CDM2A 12-03-2013 Een tijd geleden was het ondenkbaar dat je bijvoorbeeld in een kledingwinkel kon meten waar jou eventuele klanten het meest staan en waar zij eigenlijk

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Pascal van Zandvoort. directeur Pink Ice Solutions - 44 jaar getrouwd en 2 kinderen (10 en 17 jaar)

Pascal van Zandvoort. directeur Pink Ice Solutions - 44 jaar getrouwd en 2 kinderen (10 en 17 jaar) welkom Pascal van Zandvoort directeur Pink Ice Solutions - 44 jaar getrouwd en 2 kinderen (10 en 17 jaar) Onze ervaringen Meer dan 15 jaar ervaring met softwareontwikkeling, internet en online. Meer dan

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Big Data en Variabele Data Printing

Big Data en Variabele Data Printing Big Data en Variabele Data Printing Roelof Janssen Definitie Big Data Verwerken en interpreteren van grote en/of gevarieerde dataverzamelingen Doug Laney, Gartner: groeiend volume van data Socialmedia

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

The best of both worlds D O O R J E R O E N L I J Z E N G A EN E M I E L H E I N S B R O E K

The best of both worlds D O O R J E R O E N L I J Z E N G A EN E M I E L H E I N S B R O E K The best of both worlds D O O R J E R O E N L I J Z E N G A EN E M I E L H E I N S B R O E K Het nieuwe toverwoord: Datascience Using automated methods to analyze massive amounts of data and to extract

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

KERN TALENTASSESSMENT

KERN TALENTASSESSMENT KERN TALENTASSESSMENT De beste mensen op de juiste positie s die de juiste zaken goed doen! KERN TALENT ASSESSMENT Het Kern talent assessment is een zeer gerichte - en volledig objectieve - manier om medewerkers

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT Posities als antecedenten van management-denken over concernstrategie ACHTERGROND (H. 1-3) Concernstrategie heeft betrekking op de manier waarop een concern zijn portfolio

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Quintiq Mobility Server

Quintiq Mobility Server Quintiq Mobility Server de kracht van optimale besluitvorming, altijd, overal Quintiq 5.0 platform Profiteer van de kracht van Quintiq-software Implementeer mobiele planningstoepassingen snel en efficiënt

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

De toekomst van bereikbaarheid

De toekomst van bereikbaarheid De toekomst van bereikbaarheid www.detron.nl De toekomst van bereikbaarheid De wereld verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mensen werken steeds vaker samen in virtuele omgevingen

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger

Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger Isabel De Clercq (Wolters Kluwer) deelt haar kennis met ons Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger Kennis delen heeft een positieve invloed op het innoverend vermogen en op het vinden van oplossingen

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Make strategy work! Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Nieuwe

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman-

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog: inhoud economische/maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die dit aan organisaties en medewerkers stelt; relatie tussen personality

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie