Brancherapport Zakelijke dienstverlening. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brancherapport Zakelijke dienstverlening. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s"

Transcriptie

1 Brancherapport Zakelijke dienstverlening Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

2 Inhoud 3 ICT-dienstverlening 12 Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren 20 Organisatieadvies-, onderzoeks- en PR-bureaus 27 Reclamebureaus 32 Architecten- en ingenieursbureaus 39 Schoonmaakbedrijven 43 Uitzendbureaus 2

3 ICT-dienstverlening De markt De ICT-dienstverlening is onderdeel van de ICT-markt. ICT-dienstverleners adviseren hun klanten over automatisering of voeren activiteiten uit als: ontwikkeling van nieuwe ICT-programmatuur implementatie van nieuwe ICT-programmatuur onderhoud, vernieuwing en aanpassing van ICT-programmatuur beheer van websites, servers en databanken. Figuur 1. Aantal ICT-dienstverleners verdeeld over subbranches en werknemersklassen (per 1 januari 2014) Totaal Subbranches Software Softwareontwikkeling IT-dienstverlening Adviesbureaus op het gebied van IT Beheer van computerfaciliteiten Overige IT-dienstverlening Webhosting Gegevensverwerking, webhosting e.d. Webportals Bron: CBS, augustus 2014 Totaal Figuur 1 laat de verdeling van ICT-dienstverleners zien naar type activiteiten en naar omvang van het aantal ame onen. 3

4 ICT is bij de meeste bedrijven een vast onderdeel geworden in alle onderdelen van het bedrijfsproces, zoals inkoop, voorraadbeheersing, productie en marketing & verkoop. De markt voor softwareontwikkeling ontwikkelt zich daardoor razendsnel. Consumenten en bedrijven verwachten dat gegevens overal en altijd snel voorhanden zijn. Deze 7x24 dienstverlening zorgt ervoor, dat de eisen aan de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van IT-systemen en de uitgaven die daar mee gepaard gaan, steeds hoger worden. De markt groeit dankzij een toename aan bestedingen aan innovatieve cloudoplossingen (gedeelde infrastructuur), zowel privaat als publiek. Mede door de opkomst van cloud computing is het verdienmodel van softwarebedrijven aan het veranderen van verkoop op basis van licenties naar Sofware-as-a-Service (SaaS). Relatief zijn er veel kleine, jonge bedrijven actief in deze markt. De markt voor IT-dienstverleners is de laatste jaren juist gekrompen. Deze bedrijven zijn conjunctuurgevoelig en hebben te maken met verzadigde markten, de overgang naar nieuwe verdienmodellen en toenemende (internationale) concurrentie. Grote IT-dienstverleners hebben massaontslagen doorgevoerd en veel ontslagen werknemers zijn als zzp er doorgegaan. In de markt voor webhosting is een toenemende vraag naar beheer van de infrastructuur (zoals back-ups en beveiliging) en een kant-en-klaar platform. De vraag naar diensten zoals IaaS (Infrastructure-as-a-Service) en PaaS (Platform-as-a-Service) neemt toe. Een belangrijke trend is dat steeds meer apparaten verbonden zijn met internet. Dit wordt ook wel het internet der dingen genoemd. De toename van cybercriminaliteit zorg ervoor, dat beveiliging een steeds belangrijker thema wordt. De datastromen die organisaties, overheden en burgers creëren, verdubbelen naar schatting iedere twee jaar. Organisaties zien zich daardoor geconfronteerd met een complexe, snelgroeiende berg data. Big Data is het fenomeen dat het gebruik van de door mensen, software, computers en sensoren gegenereerde data ons betere analyses, plannen en beslissingen in het vooruitzicht stelt. Big Data zorgt voor groei in de markt voor ICT dienstverleners. 4

5 Feiten en cijfers De branche van ICT-dienstverlening bestaat uit ruim bedrijven. In totaal werken er ongeveer zelfstandigen in de branche. Deze zijn voornamelijk te vinden onder bedrijven met 1 of 2 ame onen. De bedrijven met 3 tot 10 ame onen vormen met ruim bedrijven een kleine groep. Ruim ICT-dienstverleners hebben meer dan 10 werknemers in dienst. MKB bedrijven (tot 100 ame onen) leveren de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid in de branche met ongeveer 56% van de banen. Grootzakelijke bedrijven (100 of meer ame onen) zijn goed voor circa 44% van de banen. De meeste ICT-dienstverleners houden zich bezig met ontwikkeling van software. In 2013 telde de branche ruim bedrijfsoprichtingen. De gerealiseerde omzet in 2013 bedroeg circa 25 miljard. Figuur 2 laat de omzetontwikkeling zien in de ICT-dienstverlening in de periode en de verwachting voor 2014 en 2015, afgezet tegen de economische groei. De branche is sterk gevoelig voor de stand van de economie. In economisch minder goede tijden hebben bedrijven in de branche te kampen met flinke terugval in de omzetten. De branche heeft tussen 2005 en 2008 een sterk groeitempo gekend. Als gevolg van de economische en financiële crisis tussen 2008 en 2013 zijn de omzetten flink gedaald, met een opleving in In 2014 en 2015 wordt een groei in de omzet verwacht, die sterker is dan de groei van de economie. In totaal werd in 2013 circa 25 miljard omzet gerealiseerd, waarvan circa 23,2 voor rekening van softwareontwikkelaars en IT-dienstverleners en 1,8 voor rekening van webhosting bedrijven. Figuur 2. Index omzetontwikkeling bij ICT-dienstverleners en het bruto binnenlands product (BBP) Index (2010 = 100) ICT-dienstverleners BBP Prognose Bron: CBS, CPB, EIM (2014 & 2015) 5

6 Figuur 3. ICT-dienstverlening: ontwikkeling aantal oprichtingen en opheffingen Opheffingen De ICT-dienstverlening is een branche met veel bedrijfsdynamiek. Er zijn relatief veel bedrijfsoprichtingen. In 2009 en 2010 tijdens de kredietcrisis is er weliswaar een kleine dip geweest, maar sinds 2011 ligt het aantal bedrijfsoprichtingen weer op circa per jaar. Het aantal bedrijfsopheffingen is sterk gestegen sinds De ICT-dienstverlening behaalde volgens CBS-cijfers tussen 2009 en 2012 gemiddeld een bedrijfsresultaat van circa 9%. Dat is hoger dan het marktgemiddelde (6,5%), maar lager dan het gemiddelde van de zakelijke dienstverlening (12%). Bron: CBS 6

7 Figuur 4. Bedrijfskosten naar kostencategorie vergeleken binnen de sector en met het totale bedrijfsleven Kostencategorie Software en IT- dienstverlening Webhosting Zakelijke dienstverlening Totale bedrijfsleven Inkoop 31,2% 36,7% 31,8% 68,9% Personeel 44,9% 33,6% 45,9% 13,9% Huisvesting & energie 3,1% 3,6% 3,6% 2,5% Apparatuur & inventaris 0,8% 1,1% 0,8% 0,8% Vervoersmiddelen 3,6% 1,8% 2,9% 1,9% Verkoop 1,9% 7,9% 1,8% 1,7% Communicatie 0,9% 1,1% 0,9% 0,3% Overig 9,3% 8,1% 8,8% 7,0% Afschrijvingen 4,4% 6,0% 3,3% 2,9% Totaal 100% 100% 100% 100% Bron: CBS, 2012 Uit figuur 4 blijkt, dat het grootste gedeelte van de kosten gemaakt wordt door oneel en door inkoop. Vergeleken met het totale bedrijfsleven zijn de huisvestingskosten relatief hoog. Vergeleken met andere zakelijke dienstverleners zijn de vervoers- en afschrijvingskosten van softwareontwikkelaars en IT-dienstverleners relatief gezien hoog. Het oneel rijdt in duurdere auto s en reist veel. Volgens een meting van het EIM waren er in 2010 in het MKB circa onenauto s en bestelauto s (exclusief leaseauto s). Daarnaast wordt er relatief veel afgeschreven op computerapparatuur. Bij webhosting bedrijven zijn de apparatuur- en inventaris-, verkoop-, communicatie- en afschrijvingskosten relatief hoog. Deze bedrijven investeren veel in servers en internet dataverkeer. 7

8 Figuur 5. ICT-bestedingen door consumenten, overheid en bedrijven Figuur 6. Bestedingen aan software naar type drager Networking equipment Hardware, incl. Office en Backoffice Services Software Telco services Public Cloud Hosted & Private Cloud On premises (verwachting) (verwachting) Bron: Nederland ICT Bron: Nederland ICT De totale bestedingen door consumenten, overheid en bedrijven aan ICT groeien naar verwachting met 2,1% in De explosief stijgende bestedingen aan clouddiensten hebben een aanjagende werking op de totale ICT-bestedingen. Alle segmenten maken groei door. De segmenten Networking equipment, Backoffice equipment (opslag) en Software maken een zeer sterke groei door. Het segment Hardware doet het goed, mede doordat bestedingen aan tablets en smartphones sterk blijven toenemen. Het Telecomsegment ten slotte blijft stabiel, per saldo door een toename van bestedingen aan datadiensten en een afname van bestdingen aan belminuten, sms en vaste telefonie. Trends, ontwikkelingen, risico s en verzekeringsbehoeften De meest gesloten verzekeringen binnen de ICT-dienstverlening zijn onenauto, bedrijfsaansprakelijkheid en brand. Verzekeringen op het gebied van AOV en rechtsbijstand worden ook vaak gesloten. Er zijn specifieke verzekeringsproposities voor ICT ers op de markt op het gebied van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, brand en bedrijfsschade, computer- en machinebreuk-verzekeringen en cybercriminaliteit. De brancheorganisatie biedt mantelcontracten voor verzekeringen. Belangrijke trends en ontwikkelingen bieden aanknopingspunten voor een goed advies met betrekking tot verzekeringsproducten. Die trends en ontwikkelingen en hun uitwerking op bedrijfsrisico s zijn hieronder in een aantal thema s bijeengebracht. 8

9 Markt en regelgeving Trends & ontwikkelingen Het gebruik van ICT blijft verder groeien. Dat geldt zowel in de zakelijke als in de particuliere markt. De afhankelijkheid van ICT neemt bij veel bedrijven toe. Uitval van ICT-functies kan ondernemingen soms volledig platleggen. Deze trend leidt tot meer vraag naar specialistische kennis over de inzet van ICT bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van cloud computing, zoals cloudapplicaties (software-as-aservice oftewel SaaS), cloudplatforms (platform-as-a-service oftewel PaaS) en cloud infrastructuur (infrastructure-as-a-service oftewel IaaS). Dit kan via publieke of private servers of via gedeelde hosted servers. Gebruikers willen software, platforms en infrastructuur gebruiken op het moment dat het } hen uitkomt. Online dienstverlening door het bedrijfsleven blijft verder toenemen. Internet wordt steeds meer gebruikt om te winkelen, te vergelijken en om aankopen te doen. Dit leidt tot meer omzet voor gespecialiseerde ICT-dienstverleners die hiervoor de systemen leveren. De hoeveelheid data die wordt gecreëerd is groter dan de beschikbare opslagcapaciteit. Hierdoor moeten keuzes gemaakt worden wat wel en wat niet opgeslagen wordt. ICT biedt veel mogelijkheden tot innovaties. Voorbeelden hiervan zijn 3D-printing en elektrische en zelfsturende auto s. Volgens een berekening van het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies (CSIS) bedraagt de schade van cybercriminaliteit aan de Nederlandse economie ongeveer 1,5% van het bruto nationaal product, oftewel circa 8,8 miljard. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan Big Data analytics om processen beter te laten verlopen. Risico s De afhankelijkheid van ICT leidt bij veel bedrijven tot extra uitgaven ten behoeve van risicobeheersing bij uitval van ICT-systemen. Verzekeringen op het gebied van machinebreuk, computer- en elektronica, bedrijfsschade, reconstructie en extra kosten kunnen hierbij een rol spelen. Het aanbieden van cloud computing diensten brengt nieuwe security risico s met zich mee. Een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering en heldere algemene voorwaarden zijn daarom steeds belangrijker. Groei van online dienstverlening leidt tot nieuwe vraagstukken rond aansprakelijkheid. Dat speelt ondermeer bij onvoldoende beveiliging of bij fouten in de programmatuur. Naast goede leveringsvoorwaarden kan een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hierbij een rol spelen. Security risico s en cybercriminaliteit nemen toe. Goed risicomanagement op dit gebied wordt steeds belangrijker. Er zijn inmiddels speciale verzekeringen tegen cybercriminaliteit op de markt. Technologie & innovatie Trends & ontwikkelingen Van ICT-dienstverleners wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de laatste trends op het gebied van ICT, zoals smartphones, Internet, televisie, social media en nieuwe online diensten, zoals Dropbox en diensten van Google. De verschillende media en online platforms zijn steeds meer met elkaar geïntegreerd. Een relatief nieuwe snel opkomende technologie is 3D-printen. 3D-printers maken het mogelijk om digitale data om te zetten in objecten. Bedrijven en consumenten kunnen tegenwoordig beschikken over relatief betaalbare 3D-printers, waarmee ze snel en eenvoudig objecten van kunststof kunnen printen. Volgens onderzoeksbureau Gartner zullen de wereldwijde bestedingen aan 3D-printers in 2017 uitgroeien tot rond de 4,1 miljard. Steeds meer apparaten zijn verbonden met internet. Dit wordt ook wel het internet der dingen genoemd. In het topsectorenbeleid van de overheid heeft ICT een belangrijke rol in de ambitie om te behoren tot de top vijf kenniseconomieën. Deze rol komt ook naar voren in zogenaamde doorbraakprojecten met ICT, die zich onder andere richten op het MKB, Energie en ICT en Big Data. Steeds meer bedrijven besteden het beheer van hun datacenters uit. Naar schatting 80 procent van alle serverbased computing zal in 2020 uitbesteed zijn. 9

10 Risico s De integratie van verschillende media en online platforms brengt kansen met zich mee, maar ook risico s. De risico s liggen voornamelijk op het gebied van diefstal en/of verlies van bedrijfsgevoelige data. Dit kan leiden tot aanzienlijke verliezen bij opdrachtgevers. De aansprakelijkheid hiervoor dient goed afgedekt te zijn. Door de opkomst van nieuwe technologieën ontstaan nieuwe businessmodellen en nieuwe bedrijven. De verzekeringsrisico s en daaraan verbonden premies zullen opnieuw bekeken moeten worden. Het belang van cyber security wordt nog groter, met steeds meer apparaten om ons heen met een link naar het internet. Dit kan zelfs impact hebben op de veiligheid. Personeel Trends & ontwikkelingen Er is steeds meer specialisatie in vakkennis en expertise. In de softwareontwikkeling is een tekort aan specialisten. Er is sprake van een mismatch van vraag en aanbod op opleidingsniveau. De vraag naar ICT ers met HBO+ niveau of hoger is groter dan het aanbod van HBO studenten. Er is sprake van een oververtegenwoordiging van MBO studenten ten opzichte van de vraag. Het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is gegroeid van 13% in 2008 naar 16% in Dit is wel lager dan gemiddeld in de zakelijke dienstverlening. Op de lange termijn wordt een stabilisatie van dit aandeel verwacht. Ook is er een grote groep zzp ers actief in de branche, die zelfstandig werken of in een flexibele netwerkorganisatie met andere zelfstandigen. Ongeveer 15% van de ame onen is zelfstandig Belangrijkste risico s op ziekte en arbeidsongeschiktheid voor ICT ers zijn overspannenheid en pees- en spierklachten. De toename aan te verwerken informatie en data kan zorgen voor een toename van het risico op overspannenheid. Risico s Het tekort aan gespecialiseerd en hoger opgeleid ICT-oneel leidt in tijden van een groeiende economie tot spanning op de arbeidsmarkt, toename van ziekteverzuim door hoge werkdruk en in ernstige gevallen zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie, bijvoorbeeld op het gebied van burnout en pees- en spierklachten, en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Voor zzp ers is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot. Een specifiek aanbod voor zzp ers kan toegevoegde waarde leveren. Daarbij valt te denken aan producten op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en (bancaire) lijfrente. Ondernemers zijn wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Binnen de branche is er een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor de Informatie- Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (pensioenfonds ICK) en er is een cao ICK, die niet algemeen verbindend is verklaard. Beide gelden alleen voor leden van de werkgeversvereniging ICT. Overige bedrijven actief in de ICT sector kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van het pensioenfonds. Duurzaamheid Trends & ontwikkelingen Computers, smartphones, datacenters en communicatienetwerken verbruiken aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit. Om die reden draagt ICT-apparatuur flink bij aan CO2-uitstoot. Schattingen van het verbruik liggen tussen de 5% en 10% van het totale energieverbruik. De sector heeft binnen de MeerjarenAfspraken (MJA) Energie-efficiëntie, afgesproken om voor 2020 een energie-efficiencyverbetering overeengekomen van 30% ten opzichte van 2005 te leveren. Er komt steeds meer ICT-apparatuur op de markt en de levensduur wordt korter. De verantwoorde inzameling van gebruikte ICT-apparatuur voor recycling wordt daarmee steeds meer van belang. ICT-bedrijven stellen andere sectoren in staat om duurzamer te functioneren, oftewel het vergroenen met ICT. 10

11 Belangrijke organisaties Nederland ICT, branchevereniging van IT-, telecom-, internet- en officebedrijven. Mantelcontracten voor verzekeringen op het gebied van zorg, ongevallen, oonlijke verzekeringen voor werknemers, WEGAM, WIA, AOV en ziekteverzuim. Bron De in dit brancherapport gebruikte informatie is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens zoals van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kamer van Koophandel (KvK), Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM), UWV en brancheorganisaties. 11

12 Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren De markt Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren zijn onderdeel van de markt voor zakelijke dienstverlening. Ze adviseren bedrijven over specialistische onderwerpen of voeren activiteiten uit als: juridische procedures en rechtszaken administratieve taken of belastingzaken boekhouding of de controle daarop. Figuur 1. Aantal advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren verdeeld over subbranches en werknemersklassen (1 januari 2014) Juridische dienstverlening Subbranches Totaal Advocatenkantoren Rechtskundige adviesbureaus Notarissen Deurwaarders Octrooibureaus Administratieve dienstverlening Registeraccountants Accountantskantoren Boekhoudkantoren Belastingconsulenten Overige administratiekantoren Totaal Bron: CBS, augustus

13 Figuur 1 laat de verdeling van deze groep bedrijven zien naar type activiteiten en naar omvang van het aantal ame onen. Gespecialiseerde zakelijke dienstverleners bestaan als beroepsgroep al vrij lang. De meeste van dit soort bedrijven bestaan al sinds de industriële revolutie. Klanten zijn voor het merendeel bedrijven en daarnaast ook consumenten. De branche is sterk georganiseerd in meerdere belangenorganisaties, waaronder brancheorganisaties, ordes en registers. De markt voor juridische dienstverlening is ondanks de crisis de afgelopen jaren beperkt gegroeid. Het aantal bedrijven is veel sterker gegroeid, waardoor sprake is van een toenemende concurrentie in de markt. Enerzijds is sprake van buitenlandse toetreders en anderzijds van een toename van het aantal zzp ers. Door het ontstaan van nieuwe vormen van dienstverlening en nieuwe prijsmodellen is er sprake van een sterke prijsconcurrentie. Geografisch is de advocatuur sterk geconcentreerd rond Amsterdam, de Zuidas (nationaal). De economische crisis en de verslechtering van het betalingsgedrag heeft geleid tot meer werk voor deurwaarders en incassobureaus. Wel is er sprake van een verschuiving van inning naar preventie. Het aantal octrooiaanvragen is de afgelopen jaren gegroeid en levert daardoor meer werk op voor octrooibureaus. Spin-off programma s van universiteiten en subsidies zijn belangrijke drijvers hiervoor. Notariskantoren zijn sterk afhankelijk van de woningmarkt en bedrijfsoprichtingen. Daardoor hebben deze kantoren veel geleden onder de economische crisis. Administratieve dienstverleners hebben een negatieve impact ondervonden van de economische crisis. De economie is gekrompen, waardoor er minder administratief werk te doen was. Daarnaast is er sprake van een sterke automatisering van de administratie en toename van online boekhoudprogramma s. 13

14 Feiten en cijfers De branche van advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren bestaat uit ruim bedrijven. In totaal werken er ongeveer zelfstandigen in de branche. Deze zijn voornamelijk te vinden onder bedrijven met 1 of 2 ame onen. De bedrijven met 3 tot 10 werknemers vormen met ruim bedrijven een grote groep. Bijna bedrijven uit deze groep zakelijke dienstverleners hebben meer dan 10 werknemers. MKB bedrijven (tot 100 ame onen) leveren de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid in de branche met ongeveer 62% van de banen. Grootzakelijke bedrijven (100 of meer ame onen) zijn goed voor circa 38% van de banen. De grootste groep bedrijven binnen deze branche wordt gevormd door de boekhoudkantoren. In 2013 telde de branche bijna bedrijfsoprichtingen. De gerealiseerde omzet in 2013 bedroeg ongeveer 15,4 miljard. Figuur 2 laat de omzetontwikkeling zien bij advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingadviseurs in de periode en de verwachting voor 2014 en 2015, afgezet tegen de economische groei. De omzet van administratief dienstverleners is veel conjunctuurgevoeliger dan de omzet van juridische dienstverleners. Bij juridisch dienstverleners is sinds 2007 sprake van een omzetstijging. Alleen in 2013 is de omzet beperkt gedaald. De verwachting is dat in 2014 en 2015 de groei doorzet. Bij administratief dienstverleners is sinds 2010 sprake van een omzetdaling. De verwachting is dat in 2014 de omzet licht daalt en pas in 2015 weer verbetert. In totaal werd in 2013 circa 15,3 miljard omzet gerealiseerd, waarvan 5,9 miljard door juridisch dienstverleners en 9,4 miljard door administratief dienstverleners. Figuur 2. Index omzetontwikkeling bij advocaten, notarissen, accountants, administraie- en belastingkantoren en het bruto binnenlands product (BBP) Index (2010 = 100) Juridische-dienstverleners Administratieve dienstverlerers BBP Bron: CBS, CPB, Rabobank (2014) EIM (2015) Prognose 14

15 Figuur 3. Advocaten, notarissen, accountants, administraie- en belastingkantoren: ontwikkeling aantal oprichtingen en opheffingen Opheffingen De branche kent minder bedrijfsdynamiek dan bijvoorbeeld de branche van ICT-dienstverleners. Het aantal bedrijfsoprichtingen ligt relatief wat lager. Sinds 2010 is het aantal bedrijfsoprichtingen gedaald. In 2013 was het aantal ongeveer even groot als in Het aantal bedrijfsopheffingen is juist gestegen sinds De branche behaalde gemiddeld tussen 2009 en 2012 een bedrijfsresultaat van circa 19%. Dat is hoger dan het marktgemiddelde (6,5%) en hoger dan het gemiddelde van de zakelijke dienstverlening (12%). 15

16 Figuur 4. Bedrijfskosten naar kostencategorie vergeleken binnen de sector en met het totale bedrijfsleven Kostencategorie Juridische dienstverleners Administratief dienstverleners Zakelijke dienstverlening Totale bedrijfsleven Inkoop 8,4% 9,0% 31,8% 68,9% Personeel 52,3% 59,1% 45,9% 13,9% Huisvesting & energie 9,5% 6,6% 3,6% 2,5% Apparatuur & inventaris 1,3% 0,8% 0,8% 0,8% Vervoersmiddelen 1,7% 3,7% 2,9% 1,9% Verkoop 2,4% 1,8% 1,8% 1,7% Communicatie 1,9% 1,4% 0,9% 0,3% Overig 19,4% 13,6% 8,8% 7,0% Afschrijvingen 3,2% 4,1% 3,3% 2,9% Totaal 100% 100% 100% 100% Uit figuur 4 blijkt, dat het grootste gedeelte van de kosten gemaakt wordt door oneel. Binnen de zakelijke dienstverlening is dit zelfs relatief hoog. Er wordt relatief veel uitgegeven aan huisvesting en energie, het meeste nog door juridische dienstverleners. De sterke concentratie van advocaten aan de Zuidas in Amsterdam dragen hieraan bij. Juridisch dienstverleners besteden relatief veel aan inventaris. Administratief dienstverleners besteden relatief veel aan vervoersmiddelen. Volgens een meting van het EIM waren er in 2010 in het MKB circa onenauto s (exclusief leaseauto s). Trends, ontwikkelingen en risico s De meest gesloten verzekeringen binnen de branche zijn auto, brand en aansprakelijkheid. Verzekeringen op het gebied van AOV worden ook vaak gesloten. Juridische dienstverleners worden ondermeer betaald vanuit auto- (letselschade) en rechtsbijstandverzekeringen. Er zijn specifieke verzekeringen op de markt voor de verschillende beroepsgroepen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. Verschillende brancheorganisaties bieden mantelcontracten voor verzekeringen. Belangrijke trends en ontwikkelingen bieden aanknopingspunten voor een goed advies met betrekking tot verzekeringsproducten. Die trends en ontwikkelingen en hun uitwerking op bedrijfsrisico s zijn hieronder in een aantal thema s bijeengebracht. 16

17 Markt en regelgeving Trends & ontwikkelingen De Nederlandse overheid bezuinigt steeds meer op gesubsidieerde rechtshulp voor minder draagkrachtige burgers. Eind 2013 heeft het Europese Hof van Justitie de vrije advocaatkeuze onderstreept. Consumenten mogen zelf hun advocaat kiezen bij het gebruik maken van een rechtsbijstandverzekering voor een gerechtelijke of administratieve procedure. Bedrijven zijn steeds minder bereid de hoge uurtarieven van advocaten te betalen. Dit zorgt voor meer werk bij rechtskundig adviesbureaus, deurwaarders en incassobureaus, die vaker lagere tarieven rekenen en nieuwe business modellen hanteren zoals no-cure-no-pay constructies. Notariskantoren zien in 2014 hun omzetten weer groeien als gevolg van een stijging van de woningverkopen en een toename van het aantal testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten. In sommige gevallen staat de functie van notaris onder druk, doordat voor bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld een periodieke gift, mensen niet meer langs de notaris hoeven. Daarnaast treden branchevreemde partijen, zoals de HEMA, toe tot de branche. In de markt voor deurwaarders en incassobureaus verschuift de behoefte van opdrachtgevers van het innen naar het voorkomen van vorderingen. Voor accountants worden de audit-regels steeds strenger en daarmee de kosten hoger, terwijl tegelijkertijd de tarieven onder druk staan vanwege sterke concurrentie in de markt. Accountants gaan hierdoor meer op zoek naar winstgevende adviesdiensten. Dit kan echter wel conflicten opleveren. Onafhankelijkheid wordt steeds belangrijker voor het imago van de accountant. Inmiddels mogen accountants beursgenoteerde klanten niet tegelijkertijd adviseren en controleren. Accountants krijgen steeds vaker vragen op het gebied van inkomensverzekeringen en pensioen. Sommige accountantskantoren kiezen er daarom voor om een deel van hun werknemers de Wft-modules Inkomen en Pensioen te laten behalen. Risico s Een toename van het gebruik van het recht op vrije advocaatkeuze kan hogere kosten voor rechtsbijstandverzekeraars met zich meebrengen, die hierdoor mogelijk de premies zullen verhogen.. Rechtsbijstand-, aansprakelijkheid- en kredietverzekeringen zijn belangrijke bronnen van inkomsten voor juridische dienstverleners. Bij de verschuiving van inning naar preventie bij gerechtsdeurwaarders en incassobureaus kunnen kredietverzekeraars en bedrijven die kredietwaardigheid informatie leveren, zoals Graydon en Dun & Bradstreet, een rol in spelen. De toename in complexiteit en de strengere eisen rondom onafhankelijkheid en transparantie kunnen van invloed zijn op de (beroeps)aansprakelijkheid. Assurantietussenonen en verzekeraars kunnen een rol spelen bij de ondersteuning van accountantskantoren op het gebied van vragen over inkomens- en pensioenverzekeringen. Technologie & innovatie Trends & ontwikkelingen Het aanbod van online en telefonisch juridisch advies neemt toe. De tarieven voor deze diensten liggen aanzienlijk lager dan voor oonlijk advies. Advocatenkantoren gebruiken steeds vaker software gericht op efficiënter werken, zoals urenregistratie en kantoormanagementsoftware. Er is sprake van voortschrijdende digitalisering. Enerzijds automatiseren steeds meer bedrijven de administratie, waardoor er minder werk op dit gebied te doen is voor administratief dienstverleners. Anderzijds worden steeds meer eisen gesteld ten aanzien van het digitaal aanleveren van gegevens en rapportages door administratief dienstverleners. Het gebruik van online boekhouden blijft groeien. Het geeft bedrijven de mogelijkheid via internet hun gegevens in te voeren en een overzicht van alle grootboekposten te krijgen op elk gewenst moment. Doordat veel mensen zakelijk toegang hebben tot internet, neemt het risico van verspreiding van vertrouwelijke bedrijfsgegevens toenemen. Cybercriminaliteit neemt de laatste jaren sterk toe. 17

18 Risico s Juridisch en administratief dienstverleners beheren vaak veel belangrijke data van klanten. Schade hieraan door brand, cybercriminaliteit of verlies van data dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Preventieadviezen en goede dekkingen op het gebied van brand, dataverlies en cybercrime zijn belangrijk. Aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen risico s op claims op dit gebied afdekken. Ook goede afspraken met leveranciers van dataopslag en rechtsbijstandverzekeringen kunnen van belang zijn. De toename van het gebruik van software zorgt ervoor dat het bedrijfsproces hiervan in toenemende mate afhankelijk wordt. Verzekeringen op het gebied van computer en elektronica, bedrijfsschade, reconstructie en extra kosten kunnen de risico s op schade afdekken. Innovatieve bedrijfsmodellen (bijvoorbeeld internetaanbieders) kennen mogelijkerwijs een ander risicoprofiel. Hierdoor wordt aanpassing in de bestaande dekkingen wenselijk of zelfs noodzakelijk. Goed risicomanagement op het gebied van internet security risico s wordt steeds belangrijker. Inmiddels zijn specifieke cybercriminaliteit verzekeringen op de markt voor de risico s van diefstal van gegevens via het internet. Personeel Trends & ontwikkelingen Personeel is in deze branche de motor van de onderneming. Relatief is er veel aanbod vanuit de verschillende juridische en administratieve studies. Ongeveer 15% van de werknemers heeft een flexibele arbeidsrelatie. Dit is minder dan gemiddeld (19%). Het aantal zelfstandigen is gegroeid van 19% in 2010 tot 22% in Psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder advocaten. De advocatuur gaat gebukt onder een veelheid werkgerelateerde problemen zoals werkdruk, samenwerkingsproblemen en een moeizame balans tussen werk en privé. Bij accountantskantoren is er een sterke vraag naar ervaren accountants. Door de omzet- en margedruk zullen accountantskantoren hun oneelsbestand steeds meer inrichten op de bezetting die door het jaar heen nodig is. Piekperiodes, zoals in de eerste vier maanden van het jaar, zullen steeds meer worden opgevangen door flexwerkers of zzp ers. In de arbeidsmarkt van belastingadviseurs verschuift de vraag van belastingadvieskantoren, die op termijn minder oneel nodig hebben, naar de Belastingdienst, die juist meer fiscalisten nodig hebben. Risico s Hoge werkdruk en stress kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. De inzet van meer flexwerkers bij accountants zorgt ervoor dat advies op het gebied van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA belangrijker worden. Voor zzp ers is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot. Een specifiek aanbod voor zzp ers kan toegevoegde waarde leveren. Daarbij valt te denken aan producten op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en (bancaire) lijfrente. In deze branche is er alleen voor medewerkers in het notariaat een beroepspensioenfonds. Er is geen algemeen verbindend verklaarde cao. Ondernemers zijn wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. 18

19 Belangrijke organisaties Balieplus (advocaten). Mantelcontracten voor verzekeringen op het gebied van cybercriminaliteit, AOV, beroepsaansprakelijkheid, oonlijke verzekeringen voor werknemers, zorg, collectief ongevallen, WIA, ziekteverzuim en goodwill (bij overlijden van een vennoot) en pensioen. Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA) Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Mantelcontract voor verzekeringen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) De Nederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten (NOvAA) Nederlandse Orde van Accountans en Accountantskantoren (NOVAK). Mantelcontracten voor verzekeringen op het gebied van beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand, auto, brand, bedrijfsschade, computer, zakenreis, AOV, ziekteverzuim, WIA, ongevallen, zorg, Carrière Stop Polis (ORV). Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) Register Belastingadviseurs (RB) Stichting Notarieel pensioenfonds (SNPF, beroepspensioenfonds) Samenwerkende Registeraccountants en Accountants- Administratieconsulenten (SRA) Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus (VLB) Bron De in dit brancherapport gebruikte informatie is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens zoals van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kamer van Koophandel (KvK), Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM), UWV en brancheorganisaties. 19

20 Organisatieadvies-, onderzoeks- en PR-bureaus Organisatieadvies-, onderzoeks- en PR-bureaus zijn een onderdeel van de markt van zakelijke dienstverleners. Ze adviseren over specialistische zaken en voeren taken voor klanten uit als: ontwikkeling en implementatie van organisatievormen onderzoek naar en advies over markten, klanten, strategie, organisatie, processen & systemen marketing en PR-activiteiten projectmanagement en interim-management. De markt Figuur 1. Aantal reclamebureaus verdeeld over subbranches en werknemersklassen (1 januari 2014) Subbranches Management advies Organisatieadviesbureaus Totaal Public relationsbureaus Overige managementadviesbureaus Marktonderzoek Markt- en opinieonderzoekbureaus Totaal Figuur 1 laat de verdeling van deze groep bedrijven zien naar type activiteiten en naar omvang van het aantal ame onen. 20

Brancherapport Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Advocaten, notarissen, accountants, administratie- en belastingkantoren

Nadere informatie

Brancherapport Zakelijke dienstverlening

Brancherapport Zakelijke dienstverlening Brancherapport Zakelijke dienstverlening Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Versie 2015 Inhoud 1 ICT-dienstverlening a. Software-ontwikkeling en IT-Dienstverlening b. Dataverwerking en webhosting

Nadere informatie

Brancherapport Computers en randapparatuur. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Computers en randapparatuur. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Computers en randapparatuur Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Computers en randapparatuur De markt s in computers en randapparatuur vormen een onderdeel van de groothandel. Deze

Nadere informatie

Brancherapport ICT-dienstverlening. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport ICT-dienstverlening. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport ICT-dienstverlening Markt, trends, ontwikkelingen en risico s ICT-dienstverlening De markt De ICT-dienstverlening is onderdeel van de florerende ICT-markt. ICT-dienstverleners adviseren

Nadere informatie

Brancherapport Hotels en pensions. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Hotels en pensions. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Hotels en pensions Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Hotels en pensions De markt Hotels en pensions zijn een onderdeel van de horeca. Ook hotel-restaurants en conferentiecentra worden

Nadere informatie

Brancherapporten Zakelijke dienstverlening Detailhandel Horeca Groothandel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapporten Zakelijke dienstverlening Detailhandel Horeca Groothandel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapporten Zakelijke dienstverlening Detailhandel Horeca Groothandel Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Inhoud Inleiding 1 Zakelijke dienstverlening pagina 6 1 ICT-dienstverlening pagina 8

Nadere informatie

Brancherapport Architecten- en ingenieursbureaus. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Architecten- en ingenieursbureaus. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Architecten- en ingenieursbureaus Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Architecten- en ingenieursbureaus De markt Architecten- en ingenieursbureaus maken deel uit van de markt voor

Nadere informatie

Brancherapport Café s. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Café s. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Café s Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Café s De markt Café s, bars en discotheken zijn een onderdeel van de horeca. Het is een veelvormige groep etablissementen, van de kroeg

Nadere informatie

Brancherapport Kleding en textiel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Kleding en textiel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Kleding en textiel Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Kleding en textiel De markt s in kleding, mode en textiel vormen een onderdeel van de groothandel. Deze bedrijven verkopen in

Nadere informatie

Brancherapport Markt- en straathandel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Markt- en straathandel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Markt- en straathandel Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Markt- en straathandel De markt De markt- en straathandel, ook wel ambulante handel genoemd, is een onderdeel van de detailhandel.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Word een Meesterlijk Merk!

Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Personal branding voor ambitieuze advocaten Catriona Ravelli Catriona Ravelli-Kuper, 2017 Alle rechten voorbehouden Omslagontwerp: Karien Ravelli-Turkenburg

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in computers, randapparatuur en software Computergroothandels richten zich doorgaans op bedrijfsmatige afnemers. Ze leveren hardware, software en toebehoren. Ook service- en adviesdiensten

Nadere informatie

Brancherapport Doe-het-zelfwinkels. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Doe-het-zelfwinkels. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Doe-het-zelfwinkels Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Doe-het-zelfwinkels De markt Doe-het-zelfwinkels (DHZ-winkels) zijn een onderdeel van de detailhandel. Ze zijn in de laatste

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Juni 16 Economisch Bureau Nederland Kasper Buiting Senior sector econoom 3376 kasper.buiting@nl.abnamro.com Inhoud Onderwerp Pag Kernpunten

Nadere informatie

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Paul Aantjes MBA Marketing Manager Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Omgeving Nederlandse advocatuur, uitdagingen 2013! 2. Visie orde van Advocaten

Nadere informatie

Inleiding. Overzicht

Inleiding. Overzicht 12 8 2015 Inleiding ICT Marktmonitor 2015 Inleiding Overzicht Groei zet door, software springt eruit http://www.ictmarktmonitor.nl/ict marktmonitor 2015/inleiding/?print 1/5 12 8 2015 Inleiding ICT Marktmonitor

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Brancherapport Groothandel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Groothandel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Groothandel Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Inhoud Kleding en textiel 3 De markt 3 Feiten en cijfers 4 Trends, ontwikkelingen en risico s 6 Belangrijke organisaties 10 Computers

Nadere informatie

Ontwikkeling Veenendaal

Ontwikkeling Veenendaal ICT & VEENENDAAL? Ontwikkeling Veenendaal Uw ict-kennis in 9 vragen Wie van u werkt in de ICT-branche? Wie van u heeft affiniteit met ICT? Wie weet er wat.net is? Kent u het bedrijf Detron? Kent u het

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research 30 juni 2016 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Grafische Industrie De grafische industrie behoort tot de grotere branches in het midden- en kleinbedrijf. De ondernemingen in de branche houden zich bezig met het bewerken en vermenigvuldigen van informatie.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Ingenieursbureaus Een ingenieursbureau adviseert, ontwerpt, ontwikkelt, voert projecten uit en realiseert plannen op het gebied van onder meer stedenbouw, grond-, water- en wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw,

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies

Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Vooruitzicht Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Volumegroei zakelijke diensten blijft hoog... +,5% 216..mede door sterke vraag naar advies.? ING Economisch

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager

Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager Whizz kidz en advocaten? Clash generaties Wat als de rechtspraak kinderspel was Doelstelling Digitalisering 12,5% méér

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Factsheet. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V.

Factsheet. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. Factsheet Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. Inleiding NFCO voorziet in Nederland in een behoefte door voor de ondernemer een integraal financieel advies uit te brengen waarbij zakelijke

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG?

FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG? FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG? Bedrijfsfolder MKB Bedrijfsondersteuning voor het Midden en Kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) Ondernemen + ondersteuning = MKB Bedrijfsondersteuning

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER.

EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER. EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER. Hiscox bestaat sinds 1901 en is in West-Europa marktleider in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Als zakelijke verzekeraar zijn we gespecialiseerd in het verzekeren

Nadere informatie

Datacenter Netwerk Trends in Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research

Datacenter Netwerk Trends in Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research Datacenter Netwerk Trends in Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research Agenda Over het onderzoek Impact van IT trends op het datacenter Investeren in het datacentrum van morgen Visie en draagvlak Conclusies

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Factsheet. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V.

Factsheet. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. Factsheet Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. Inleiding NFCO voor ziet in Nederland in een behoefte door voor de ondernemer een integraal financieel advies uit te brengen waarbij zakelijke

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers

ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers Adviserende beroepen Schadeverzekeringen http:// www.de-mkbspecialist.nl De MKB Specialist Adviserende beroepen De ZekerheidsCombinatie (ZCB) voor zelfstandigen zonder

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

FiDiZ 6 april 2011, Zwolle

FiDiZ 6 april 2011, Zwolle FiDiZ 6 april 2011, Zwolle Arbeidsongeschiktheid! Agenda 1. De financiële sector 2. De markt en trends in AOV 3. Het risico en het product 4. Een aantal stellingen 1. De financiële sector Vertrouwen Toezicht

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

ICT-sector. Inhoud. Interviews. Algemeen. MEE-sectoren. MJA Industrie MJA VGI. MJA Diensten. MJA Vervoer. Begrippenlijst.

ICT-sector. Inhoud. Interviews. Algemeen. MEE-sectoren. MJA Industrie MJA VGI. MJA Diensten. MJA Vervoer. Begrippenlijst. ICT-sector Deelnemende bedrijven: 38 Beschouwde bedrijven in dit rapport: 38 Toetreders: 5 Uittreders: 0 Energiegebruik 2013: 16.164 TJ Procesefficiëntieverbetering 2013 t.o.v. 2012: 5% (17% t.o.v. basisjaar

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services COOKIE COMPLIANT Managed Services Mirabeau helpt u de cookiewetgeving op de juiste manier te implementeren. Zo geven we uw online omgeving een betrouwbare uitstraling

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

19 september 2011, Oirschot

19 september 2011, Oirschot FiDiB 19 september 2011, Oirschot Arbeidsongeschiktheid! Agenda 1. De financiële sector 2. De markt en trends in AOV 3. Het risico en het product 4. Een aantal stellingen 1. De financiële sector Vertrouwen

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Marktbeeld oktober 2014

Marktbeeld oktober 2014 oktober & groeit De totale - laat in het tweede en derde kwartaal van dit jaar een e omzetgroei zien ten opzichte van een jaar eerder. -ondernemers en dat de omzetgroei in het laatste kwartaal Op het gebied

Nadere informatie

economische vooruitzichten

economische vooruitzichten groei in de jaren nul (van 128.000 naar 140.000) krimp in 2010 (- 4.000 vaste krachten) afname van instroom uit onderwijs (20% in 5 jaar) toename van zij-instroom (55% in 5 jaar) tot 2009 2% minder instroom

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Panelonderzoek Europese interne markt

Panelonderzoek Europese interne markt Panelonderzoek Europese interne markt Highlights resultaten onderzoek KvK-ondernemerspanel naar de Europese interne markt juni 2016 In december 2015 /januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Maart 2013 ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Maart 2013 Voorwoord Opdrachten en tarieven Pagina 4 / 16 Managementsamenvatting Pagina 5 / 16 Themarapport Opdrachten en tarieven Marktontwikkeling

Nadere informatie

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma Risico s & Verzekeren Wieke Wagenaar en Mindert Postma 2 Even voorstellen Mindert Postma Adviseur Bedrijvendesk Wieke Wagenaar Risico Specialist Verzekeren Rabobank Drachten Friesland Oost 3 Programma

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie