Middelen: financiële middelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Middelen: financiële middelen"

Transcriptie

1 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) Hodstuk 10 Middel: fanciële middel ESS is snel gegroeid de afgelop jar beslist succesvol. Maar het geheel wordt daardoor wel mder overzichtelijk de directie dreigt steeds meer achter de feit aan te lop. Het duurde bijvoorbeeld te lang voordat m de gat kreeg dat de buitlandse activiteit eiglijk helemaal niet bijdrag aan de wst. Het voornem was om nog meer orders uit het buitland te hal, maar dat zou zelfs negatief kunn uitpakk. En ook: het idee om naast de zakelijke markt ook de consumtmarkt op te zoek is teressant, maar hoe bewaak je het succes heeft dat de stekker eruit getrokk moet word? ESS is niet beursgoteerd, dus er zijn ge publieke. De familie de oorspronkelijke oprichter bezit alle aandel die door verervg na drie geraties uitelopde pakkett qua grootte verspreid zijn geraakt. De oudere geraties voeld e sterke band met het bedrijf nam goeg met e laag rdemt op hun kapitaal; de jongere geraties stell zich zakelijker op. Zij reder: Ik b bereid mijn geld ESS te lat zitt zolang dat e rdemt oplevert dat niet bed het gemiddelde beursrdemt daalt. Anders verkoop ik mijn aandeel liever. E buitlandse vestergsmaatschappij heeft al es e pogg gedaan aandel uit hand de familie ondershands over te nem ligt nog steeds op de loer. Nu ESS fancieel wat mder goed draait, overweg ze alle familieled e aantrekkelijk uitstapaanbod te do. De directie ESS heeft daar lucht gekreg wil voorkom dat het bedrijf buitlandse hand komt e speelbal hand fanciers. Voorkom moet dus word dat de resultat echt dramatisch verslechter. De directie heeft daarom de afdelg Admistratie & Control (A&C) verzocht e beter beheerssysteem te voer. A&C heeft voorgesteld per busess e helder budget op te stell dat consequt te bewak. Op zich is dat ge slecht idee, maar de directie is mg dat alle cijfers niet goeg zegg. Als ondernemer moet je ook kijk naar wat er op de werkvloer gebeurt, marktsignal oppakk kijk naar de toekomst. In e managemtcursus heeft de adjunctdirecteur, John Keul, knisgemaakt met de zogehet Balanced Scorecard (BSC). Dat is voor de bedrijfsleidg te vergelijk met e dashboard voor de automobilist: je ziet één oogopslag hoe de zaak ervoor staat de wijzertjes nog de groe zone staan niet. In de managemtcursus werd trouws ook nog badrukt dat de BSC niet alle bedoeld is om te beheers, maar vooral ook om te communicer. De BSC wordt periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, geactualiseerd. Dan wordt zichtbaar welke trds zich voordo (bijvoorbeeld e stijgd ziekteverzuim e afname klacht) kan daarover word beraadslaagd. Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 1/15

2 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Opdracht Als junior bedrijfsanalist, werkzaam op de afdelg Admistratie & Control, is aan u gevraagd e opzet te mak voor e BSC voor ESS. U rapporteert aan de adjunct-directeur, maar werkt wel onder direct toezicht het hod A&C. Het is aan u om uit te zoek hoe de vier panel de BSC specifiek voor ESS moet word gevuld. Aan de e kant moet u het niet te gedetailleerd mak, want dan raakt het overzicht weer zoek. Aan de andere kant moet de BSC ook niet te globaal word gericht, want dan wordt de stuurformatie te vaag. Om nog ev de vergelijkg met de auto te mak: e dashboard met honderd metertjes voor alles nog geeft wel heel veel formatie, maar die is niet meer te bevatt e dashboard met alle e snelheidsmeter geeft echt te weig relete formatie. Uitwerkg Op de volgde paga s staan achterevolgs e leeg BSC-schema voor eig oefg, e BSC-schema met e algeme vullg die voor elke organisatie gebruikt zou kunn word tot slot het gevraagde: e specifiek voor ESS gevulde BSC. Belangrijk: e BSC is altijd maatwerk. Per organisatie kunn doel, te behal resultat, hoe die te met mogelijke maatregel heel verschilld zijn. Dat hangt af de visie de strategie die daarom als vertrekpunt het midd de BSC staan. Het is goed om die de BSC naar vor te lat kom, want dan heeft de BSC maximale betekis. Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 2/15

3 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Hieronder staat e leeg BSC-schema. Dit kale schema is geval tot geval specifiek te vull. uit Hodvraag Doel Concrete resultat Klant Hoe zi klant ons? Af te met aan Bodigde maatregel Interne process Waar moet we goed zijn? Ler ontwikkel Hoe blijv we bij de tijd? Fanciën Wat is het oordeel? Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 3/15

4 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Hier volgt e BSC-schema gevuld algeme term. Let op: deze term kunn di nodig door andere word verg. Bijvoorbeeld het doel: Leverancier topkwaliteit zijn de og klant wat als resultaat heeft dat we e kwaliteitsimago opbouw dat af te met is aan het Aantal afnemers dat kwaliteit e rapportcijfer 8 hoger toekt, kan heel relet zijn voor e ondernemg die e differtiatiestrategie voert. E ondernemg die concurreert als prijsvechter zal hier iets anders vull. Hodvraag Doel Concrete Af te met aan Bodigde uit resultat maatregel Klant Hoe zi Leverancier Hoog klant topkwaliteit. kwaliteitsimago ons? de markt. Voorkeursleverancier Op short lists staan zijn. pottiële afnemers. Samwerkgspartner Afnemers zijn. betrekk ons hun beslissg omgekeerd. Aantal afnemers p.m. dat kwaliteit e rapportcijfer 8 hoger toekt. Aantal afnemers p.m. dat ons direct uitnodigt voor leverantie om ferte uit te brg. Aantal mal dat p.m. wij met afnemers gezamlijk overleg gezamlijke besluitvormg zitt. Interne Waar Hoge kwaliteit Weig klacht Aantal klacht p.m. process moet we product, zo nodig, vergelek met goed zijn? dist. goede afhandelg. verled. Tevred klant na afhandelg klacht. Hoge efficicy, Weig afval Perctage p.m. weig verspillg. laag werkelijk verbruik ergieverbruik. material hoogte ergieverbruik per unit productie dist. Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 4/15

5 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie uit Hodvraag Doel Concrete resultat Af te met aan Bodigde maatregel Hoge Laag verloop Perctage verloop p.m. tevredheid. ziekteverzuim. vergelek met verled perctage ziekteverzuim vergelek met de branche. Hoe blijv we bij de tijd? Ler ontwikkel Investerg R&D-uitgav zijn Perctage R&Duitgav p.m. R&D voortdurd stabiel. op totale op peil. uitgav. Regelmatig nieuwe Steeds kele Perctage omzet p.m. product question marks afkomstig dist. stars portfolio nieuwe product hebb. dist. Systematisch Opleidg is vast Perctage p.m. opleid aandachtspunt opleidgsuitgav. beoordelgsgesprekk. op het totale personeelsbudget. Fanciën Wat is het oordeel? Hoog rdemt Stabiele Weig vooral p.m. op vesterg. koersontwikkelg op de beurs. weig onverwachte fluctuaties de koers. Contuïteit het Vertrouw de Beleggers zijn p.m. bedrijf. bestaande trouwe organisatie.. Toekomstgerichtheid Vertrouw de Beleggers zijn p.m. het toekomst de bereid e groter bedrijf. ondernemg. aandeel te nem als de kans zich voordoet. Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 5/15

6 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Hierna volgt de specifiek voor ESS opgestelde BSC. Let op: de tabel is e voorstel hoe de BSC voor ESS eruit zou kunn zi. In nader beraad kan beslot word andere acct te legg bepaalde vullg te verg door e andere. Uitgangspunt is de visie strategie ESS: Visie ESS is specialist toegangstechnologie daar marktleider op de zakelijke markt Nederland. Daarnaast word andere mogelijkhed actief verkd. Strategie ESS wil haar huidige positie (zie visie) behoud nog versterk door de zakelijke markt grotere opdrachtgevers bn te hal. De nabije buitlandse markt (Duitsland, België, Frankrijk) is al betred, de positie daar wordt uitgebreid versterkt; pas daarna wordt evtueel het verdere buitland betred, vooralsnog bn Europa. De Nederlandse consumtmarkt wordt verkd e testmarkt beproefd. Hod- Doel Concrete Af te met aan Bodigde uit vraag resultat maatregel Klant Hoe zi ESS is specialist toegangs- concurrt Consequt toegangstech- beveiliggs- hebb e tot volhoud e klant nologie. system zijn de twee jaar relatief hoge R&D- ons? meest achterstand het spanng geaceerde. op de markt zorg voor snelle brg state time to market the art verbeterde system. geheel nieuwe product dist. ESS is marktleider Wij zijn uitvoerder We hebb 70% Sales force op de Nederlandse de meeste marktaandeel op ESS afrek op zakelijke markt. zakelijke de zakelijke markt frequt opdracht we staan op klantcontact Nederland. 90% de short de zakelijke markt. lists. ESS is ook staat Toemd deel Verhoudg Sales force extra grote opdracht klee/grote stimuler om veel uit te voer. orderportefeuille opdracht is aandacht aan grote bestaat uit grote jaarlijks pottiële opdracht. veranderd, opdrachtgevers te 10%/90% nu tot bested. 40%/60% over vier jaar. Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 6/15

7 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Hod- Doel Concrete Af te met aan Bodigde uit vraag resultat maatregel ESS is e Ons marktaandeel Wij zijn t mste Zorg voor serieuze speler op het nabije de derde vierde permant nabije buitlandse buitland groeit speler Duitsland, zichtbare markt jaarlijks België Frankrijk aanwezigheid op buitlandse markt; ESS maakt de overgang exporteur naar lokale medespeler. ESS is succesvol Contu stijgd Marktaandeel ESS moet zich actief (geword) marktaandeel; te 0% naar 30% goed werk op de begn grote grote sted deze totaal andere consumt- sted Randstad drie busess : gericht markt. Randstad; jaar; 0% naar er vester ( uitedelijk 30% daarbuit anders nationaal dekkd. vijf jaar. terugtrekk). Interne Waar Wij realiser hoge Weig klacht Maximaal 2% Klachtmanage- process moet we kwaliteit, als het toch klacht per mt verheff tot goed product gebeurt, zeer product- e kunst plaats zijn? dist. goede afhandelg. distsoort; na klacht afhandelg is de ontkn, klant bereid de bagatelliser relatie voort te schamel zett. afhandel. Wij hebb e E uitgebreid Alle belangrijke Ons netwerk de uitstekde tree netwerk; directe pottiële zakelijke markt niet de zakelijke contact met alle opdrachtgevers lat afhang markt. belangrijke word t mste toevalstreffers pottiële emaal per jaar dividuele opdrachtgevers. bezocht; de top verkopers, maar er twtig daar t e collectief ESS- mste tweemaal netwerk per jaar. mak, niet kwetsbaar afhankelijk dividuele person/ verkopers. Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 7/15

8 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Hod- Doel Concrete Af te met aan Bodigde uit vraag resultat maatregel Wij zijn goed De juiste aanpak Buitlandse Medewerkers staat de overstap om gebruikelijke orders mog per bijschol naar het buitland treebarrières te land het eerste jaar anders te zett. slecht. verlieslijdd zijn, het tweede jaar aantrekk die de gemiddeld break buitlandse ev, het derde uitdagg jaar bijdragd aan aandurv de wst. aankunn. Laag verloop Verloop mder Aankwek hebb e hoge ziekteverzuim. dan 5% per jaar; e esprit de - ziekteverzuim 2%- corps bn ESS: tevredheid. punt lager dan het e wij-gevoel ; branche- ook uitstekde gemiddelde. zorg coachg hoog tot laag. Ler Hoe blijv Wij houd We zijn staat Jaarlijks wordt 10% Hooggekwalificeer- ontwikkel we bij de vesterg met R&D e de wst de onderzoekers tijd? R&D voortdurd gelowaardige teruggeploegd die kunn op peil langetermijn- R&D- schakel tuss bested die prestatie te spanng. de wetschap optimaal. lever. de markt. Wij lancer In product- T mste drie Zorg voor regelmatig nieuwe question marks onderzoekers die product distportfolio is t mste één tevs marktgevoel dist. steeds e aantal star zitt steeds hebb. question marks portfolio. stars aanwezig. Wij zijn goed Jong talt wil De leeftijdsopbouw Wervg richt op staat tot het graag bij ons ons relete schol werv werk wil personeelsbestand andere behoud blijv. daalt opleidgs- nieuw talt. gemiddeld 45 jaar stitut; ervoor nu naar gemiddeld zorg dat 35 jaar de bestaande komde 5 jaar. zich als ESSambassadeurs gedrag. Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 8/15

9 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Hod- Doel Concrete Af te met aan Bodigde uit vraag resultat maatregel Wij zorg ervoor 5% Bn dat alle vertegwoordig personeelsuitgav personeelszak bij elkaar e uniek gaan naar opleidg systematisch op ons bedrijf opleidg ontwikkelg word opgeleid toegespitst bijscholg. iedere medewerker bijgeschoold. knisreservoir. heel systematisch oppakk bijhoud. Fanciën Wat is het Het aandeel ESS Jaarlijks e oordeel levert e gedrag zich als bovgemiddeld rdemt op dat hebb ge red langetermijn- dividd uitker. aandeel- bov het hun bezit de gerichte beleggers houders? beursgemiddelde hand te do. niet als ligt. kortetermijngerichte speculant. De contuïteit Goede formatie- ESS is op korte lat zich ge verstrekkg aan termijn niet wet dat hun dianverhal gevaar. kapitaal ge aanprat door zodat ze echt op onmiddellijk gevaar partij die hun de hoogte zijn loopt. aandel will het reil zeil overnem. ESS. ESS is toekomst- gericht staat hebb ge red lat merk dat om ontwikkelg kunn erop hun bezit de ze deel zijn de te volg zelf te vertrouw dat ze hand te do het toekomst ESS. itiër. ook de toekomst vooruitzicht goed zitt bij blijvd goed ESS. rdemt. Het Goede - beton zich voorbereidg belang is bij ESS hebb het gevoel betrokk bij het de jaarlijkse goede hand; dat ze hun wel wee - waar nodig wordt belang op de ESS, blijkd uit vergaderg de stem de juiste manier naar hun brg de vor kunn - ook tusstijds gevraagd brg. vergaderg. goed op de hoogte gehoord. houd. Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 9/15

10 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Belangrijk is dat de BSC evoudig overzichtelijk moet blijv. Merk de uitwerkg voor ESS op dat de prcipes de SMART -criteria ook de BSC toepassg zijn: Doel Concrete resultat Af te met aan Maatregel T slotte In prcipe niet meer dan vier doel per paneel. In het eerste paneel zijn overigs vijf doel gesteld. Dat is omdat ESS daar e aantal zeer uitelopde pijl op haar boog heeft die alle om goede bewakg vrag. Deze zijn zo geformuleerd dat ze duidelijk aanwijsbaar, haast tastbaar, zijn. De streefwaard zijn precies kwantitatief meetbaar. E afwijkg naar bov bed is direct zichtbaar. Deze zijn zo geformuleerd dat niet alle duidelijk is WAT er moet word gedaan, maar ook WIE daarvoor verantwoordelijk is. De diverse onderdel de BSC hang sam, dus zak die het e paneel aan de orde kom, kunn word versterkt hang sam met zak e ander paneel. De BSC ESS wordt maandelijks het directieoverleg gepresteerd de vorm e overzichtelijk schema waar e oogopslag te zi is hoe BSC ervoor staat, bezi uit de vier valshoek. De doel de concrete resultat (de twee lkerkolomm de BSC) zijn e gegev. Met kleur wordt zichtbaar gemaakt de metg (derde kolom de BSC) de feitelijke resultat e bemoedigd (gro), e waarschuwd (geel) e alarmerd (rood) signaal afgev. Op basis daar word de bodigde maatregel gecontueerd (bij gro signaal), bijgestuurd (bij geel signaal) moet grondig word geëvalueerd waar nodig herzi. Jaarlijks wordt de hele BSC herzi op onderdel bijgesteld, waar nodig. Op de volgde paga staat e fictief voorbeeld. Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 10/15

11 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Balanced Scorecard ESS aan het ed de maand.. 20 uit Hodvraag Doel Concrete resultat Klant Hoe zi ESS is specialist toegangs klant toegangstechnologiesystem beveiliggs- ons? zijn de meest geaceerde. ESS is Wij zijn marktleider op de uitvoerder de Nederlandse meeste zakelijke zakelijke markt. opdracht Nederland. Af te met aan concurrt hebb e tot twee jaar achterstand het op de markt brg state the art system. DIT IS HET GEVAL We hebb 70% marktaandeel op de zakelijke markt; we staan op 80% de short lists. Bodigde maatregel Consequt volhoud e relatief hoge R&Dspanng zorg voor snelle time to market verbeterde geheel nieuwe product dist. Salesforce ESS afrek op frequt klantcontact de zakelijke markt. MARKTAANDEEL = 50% OP SHORTLISTS = 70% ESS is ook Toemd deel Verhoudg Salesforce extra staat grote klee/grote stimuler om veel opdracht uit te orderportefeuille opdracht is aandacht aan grote voer. bestaat uit grote jaarlijks veranderd, pottiële opdracht. 10%/90% nu tot opdrachtgevers te 40%/60% over vier bested. jaar. WE ZITTEN OP SCHEMA ESS is e Ons Wij zijn t mste de Zorg voor serieuze speler marktaandeel derde vierde permante op nabije het nabije speler Duitsland, zichtbare buitlandse buitland groeit België Frankrijk. aanwezigheid op markt. jaarlijks. buitlandse DIT WORDT markt; ESS NERGENS maakt de overgang GEHAALD exporteur naar lokale medespeler. Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 11/15

12 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Hodvraag Doel Concrete Af te met aan Bodigde uit resultat maatregel ESS is succesvol Contu stijgd Marktaandeel ESS moet zich actief (geword) marktaandeel; te 0% naar 30% goed werk op de begn grote grote sted deze totaal andere consumt- sted Randstad drie jaar; busess : gericht markt. Randstad; 0% naar 30% er vester ( uitedelijk daarbuit vijf jaar. anders nationaal terugtrekk). dekkd. TESTMARKT DREIGT AL TE MISLUKKEN; HET BOVENSTAANDE IS ILLUSOIR Interne Waar Wij realiser Weig klacht Maximaal 2% Klachtmanage- process moet we e hoge, als het toch klacht per product- mt verheff tot goed zijn? kwaliteit gebeurt, zeer distsoort; na e kunst plaats product goede afhandelg is de klacht dist. afhandelg. klant bereid de ontkn, relatie voort te bagatelliser zett. schamel afhandel. HELEMAAL GEREALISEERD Wij hebb e E uitgebreid Alle belangrijke Ons netwerk de uitstekde netwerk; directe pottiële zakelijke markt niet tree de contact met opdrachtgevers lat afhang zakelijke markt. alle belangrijke word t mste toevalstreffers pottiële emaal per jaar dividuele opdrachtgevers. bezocht; de top verkopers, maar er twtig daar t e collectief ESS- mste twee maal per netwerk jaar. mak, niet kwetsbaar EENMALIGE afhankelijk BEZOEKEN LIGGEN dividuele OP SCHEMA person/ verkopers. TWEEMALIGE BEZOEKEN TAMELIJK MOEIZAAM Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 12/15

13 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Hodvraag Doel Concrete Af te met aan Bodigde uit resultat maatregel Wij zijn goed De juiste aanpak Buitlandse orders Medewerkers staat de overstap om gebruikelijke mog per land het bijschol naar het treebarrières eerste jaar anders buitland te te slecht. verlieslijdd zijn, zett. het tweede jaar aantrekk die de gemiddeld break buitlandse ev, het derde uitdagg jaar bijdragd aan aandurv de wst. aankunn. BUITENLAND IS VOORTDUREND VERLIESGEVEND Laag verloop Verloop mder dan Aankwek ziekteverzuim. 5% per jaar; e esprit de hebb e hoge ziekteverzuim 2%- corps bn ESS: - punt lager dan het e wij-gevoel ; tevredheid. branchegemiddelde. ook uitstekde zorg coachg VERLOOP IS IETS HOGER DAN hoog tot laag. BEOOGD ZIEKTEVERZUIM IS LAGER DAN BEOOGD Ler Hoe blijv Wij houd We zijn staat Jaarlijks wordt 10% Hooggekwalificeer- ontwikkel we bij de vesterg met R&D de wst de onderzoekers tijd? R&D voortdurd e teruggeploegd die kunn op peil gelowaardige R&D- schakel tuss bested die langetermijn- spanng. de wetschap optimaal. prestatie te de markt. lever. WORDT GEHAALD Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 13/15

14 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Hodvraag Doel Concrete Af te met aan Bodigde uit resultat maatregel Wij lancer In T mste drie Zorg voor regelmatig product- question marks onderzoekers die nieuwe distportfolio t mste één star tevs marktgevoel product is steeds e zitt steeds hebb. dist. aantal question portfolio. marks stars aanwezig. TE VEEL QUESTION MARKS ER IS ÉÉN STAR Wij zijn goed Jong talt wil De leeftijdsopbouw Wervg richt op staat tot het graag bij ons ons relete schol werv werk wil personeelsbestand andere behoud blijv. daalt gemiddeld opleidgs- nieuw talt. 45 jaar nu naar stitut; ervoor gemiddeld 35 jaar zorg dat de komde 5 jaar. bestaande zich LIGT OP SCHEMA als ESSambassadeurs gedrag. Wij zorg ervoor 5% Bn dat alle personeelsuitgav personeelszak vertegwoor- gaan naar opleidg opleidg systematisch dig bij elkaar bijscholg. ontwikkelg word opgeleid e uniek op iedere medewerker bijgeschoold. ons bedrijf WORDT heel systematisch toegespitst GEREALISEERD oppakk knisreservoir. bijhoud. BEHALVE BIJ STORINGSDIENST Fanciën Wat is het Het aandeel ESS Jaarlijks e oordeel levert e gedrag zich als bovgemiddeld rdemt op dat hebb ge langetermijngerichte dividd uitker. aandeel- bov het red hun bezit beleggers niet als houders? beursgemiddelde de hand te kortetermijngerichte ligt. do. speculant. IS HET GEVAL Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 14/15

15 Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Hodvraag Doel Concrete Af te met aan Bodigde uit resultat maatregel De contuïteit Goede formatie- ESS is op lat zich ge verstrekkg aan korte termijn niet wet dat hun dianverhal gevaar. kapitaal ge aanprat door zodat ze echt op onmiddellijk partij die hun de hoogte zijn gevaar loopt. aandel will het reil zeil overnem. ESS. LUKT TEN DELE ESS is toekomst- gericht hebb ge red lat merk dat staat om kunn erop hun bezit de ze deel zijn de ontwikkelg te vertrouw dat hand te do het toekomst ESS. volg zelf te ze ook de vooruitzicht itiër. toekomst goed blijvd goed zitt bij ESS. rdemt. OBJECTIEF JUIST Het Goede - beton zich voorbereidg belang is bij ESS hebb het betrokk bij het wel de jaarlijkse goede hand; gevoel dat ze wee ESS, - waar nodig wordt hun belang op blijkd uit hun vergaderg de stem de de juiste manier brg de naar vor - ook tusstijds gevraagd kunn brg. vergaderg. goed op de hoogte gehoord. houd. KLOPT MET DE WERKELIJKHEID Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) H10 p. 15/15

De Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard De Balanced Scorecard School of Economics/MER Drs. Jeroen V.A. Jansen Haarlem 10 november 2010 Wie is Jeroen Jansen? Erasmus Universiteit Rotterdam (1998) 13 jaar organisatieadviseur bij (oa) KPMG Consulting

Nadere informatie

Communicatieplan INHOUDSOPGAVE. 1 Communicatieplan. 1.1. Interne communicatie. Eis: 3.C.2

Communicatieplan INHOUDSOPGAVE. 1 Communicatieplan. 1.1. Interne communicatie. Eis: 3.C.2 tieplan INHOUDSOPGAVE 1 tieplan 1.1. Interne communicatie 1.1.1. Interne doelgroep 1.1.2. Interne communicatie 1.2. Externe communicatie 1.2.1. Externe doelgroep 1.2.2. Externe communicatie 1.3. tiemiddel

Nadere informatie

Communicatieplan INHOUDSOPGAVE. 1 Communicatieplan. 1.1. Interne communicatie. Eis: 3.C.2

Communicatieplan INHOUDSOPGAVE. 1 Communicatieplan. 1.1. Interne communicatie. Eis: 3.C.2 Communicatieplan INHOUDSOPGAVE 1 Communicatieplan 1.1. Interne communicatie 1.1.1. Interne doelgroep 1.1.2. Interne communicatie 1.2. e communicatie 1.2.1. e doelgroep 1.2.2. e communicatie 1.3. Communicatiemiddel

Nadere informatie

De laatste twee tot drie

De laatste twee tot drie UITGELICHT IN UITGELICHT brgt de redactie van Zorgvisie ict e ontwikkeling of e onderwerp extra onder de aandacht van de lezer. Beginn met de basis De ziekhuiz staan nog maar aan het begin van het ERP-tijdperk.

Nadere informatie

Concept uitgeefgroep Bouwstenen van Management en Organisatie

Concept uitgeefgroep Bouwstenen van Management en Organisatie Case Entrance & Security Systems - case, analyse en conclusies (OLO) Hoofdstuk 7 Strategie: samenwerking In het vorige deel van de strategische verkenning hebt u de positioneringsmogelijkheden voor ESS

Nadere informatie

Concept uitgeefgroep Bouwstenen van Management en Organisatie

Concept uitgeefgroep Bouwstenen van Management en Organisatie Case Entrance & Security Systems - case, analyse en conclusies (OLO) Hoofdstuk 14 Arbeidsverdeling Uit de voorgaande beschrijvingen blijkt dat bij ESS sommige zaken goed gaan, andere zouden beter kunnen.

Nadere informatie

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein Persbericht Interne communicatie wordt professioneler maar kt nog onaangeboord terrein Brussel, 6 december 2012 - Wie beheert de interne communicatie in e bedrijf? Welke instrumt word het meest gebruikt?

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Hoe volwassen zijn Nederlandse organisaties in procesmanagement?

Hoe volwassen zijn Nederlandse organisaties in procesmanagement? trds t Conclusies uit onderzoek naar de volwassheid van BPM Hoe volwass zijn Nederlandse organisaties in? April vorig jaar versche in dit tijdschrift e artikel van onze hand over het onderwerp business

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion

Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion Leerdoelen Bespreken welke rol verkopers spelen in het creëren van waarde voor klanten en het opbouwen van klantrelaties. De belangrijkste stappen in

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2016-2017 Overgangsnorm Inhoudsopgave Rapportage bevordering... 2 Cijferoverzicht... 2 Overgangsnorm... 2 Overgangsnorm havo vwo... 2 Overgangsnorm leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Prestatiemanagement Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting inleiding Bedrijven die prestatiemanagement hebben doorgevoerd, presteren aanzienlijk beter dan organisaties die geen

Nadere informatie

Doelstelling. Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland.

Doelstelling. Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland. Business Case Doelstelling Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland. 2 Business case Duitsland is de belangrijkste

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

DE KUNST VAN GOEDE DIENSTVERLENING

DE KUNST VAN GOEDE DIENSTVERLENING DE KUNST VAN GOEDE DIENSTVERLENING Goede distverling bied is e kunst. Dat weet iedere distverler. Nu bestaan er in de kunst verschillde stroming. Verschillde ideeën over hoe het moet. Ms van de oude school

Nadere informatie

Hierbij een belangrijk bericht met betrekking tot een beslissing die op de Ledenvergadering op woensdag 30 mei aanstaande genomen moet worden.

Hierbij een belangrijk bericht met betrekking tot een beslissing die op de Ledenvergadering op woensdag 30 mei aanstaande genomen moet worden. Beste (jeugd-)led ouders, Hierbij e belangrijk bericht met betrekking tot e beslissing die op de Ledvergadering op wosdag 30 mei aanstaande gom moet word. Samvatting: Om het gestage groeide aantal led

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

KLANTGERICHTHEID. klantgericht werken & ondernemen. rendabele klant. Sales Force Consulting Klantgerichtheid: klantgericht werken & ondernemen

KLANTGERICHTHEID. klantgericht werken & ondernemen. rendabele klant. Sales Force Consulting Klantgerichtheid: klantgericht werken & ondernemen KLANTGERICHTHEID klantgericht werken & ondernemen rendabele klant klantgerichtheid tevreden klant trouwe klant inleiding deze presentatie gaat over klantgerichtheid. Kort gezegd gaat klantgerichtheid over

Nadere informatie

Hoofdstuk 24, Netwerkontwerp voor wonen met zorg

Hoofdstuk 24, Netwerkontwerp voor wonen met zorg Hoofdstuk 24, Netwerkontwerp voor won met zorg Anne-Marie Poorthuis Anja Shorst Het is e bijzondere uitdaging om de transformatie van traditioneel verpleeghuis naar kleinschalig won voor ouder met demtie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord Groeien 2.0 Studentenbedrijf wordt volwassen Waarom wachten? De oprichters van Dirict ontdekten dat er voor groei meer nodig is dan alleen technische kennis. Met hulp van een coach hebben ze hun ambities

Nadere informatie

Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang

Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang Workshop 1 Managementinformatie voor een nieuwe koers Tony Weggemans Directeur AYIT Consultancy en coördinator Netwerk Professionals

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Relatietabel. Toelichting op de vragen in het Self Assessment Buisleidingexploitanten. Hoofdstuk 1 Systeem wettelijke kaders

Relatietabel. Toelichting op de vragen in het Self Assessment Buisleidingexploitanten. Hoofdstuk 1 Systeem wettelijke kaders Relatietabel Toelichting op de vrag in het Self Assessmt Buisleidingexploitant Categorie Code No. Vraag Self Assessmt Toelichting koppeling met Bevb eis (B = bijlage) Hoofdstuk 1 Systeem wettelijke kaders

Nadere informatie

Feitenkaart. Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk)

Feitenkaart. Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk) Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk) Ed 2014 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2012 van

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Methoden: besturen van bedrijfsprocessen

Methoden: besturen van bedrijfsprocessen Case Entrance & Security Systems - case, analyse en conclusies (OLO) Hoofdstuk 12 Methoden: besturen van bedrijfsprocessen Het personeelsbestand van ESS is aan het vergrijzen; op niet al te lange termijn

Nadere informatie

Enquête koopzondagen 2014 Gemeente Doetinchem

Enquête koopzondagen 2014 Gemeente Doetinchem Enquête koopzondag 204 Gemete Doetinchem Uitgevoerd door de raadsfracties van Inleiding: Koopzondag zijn regelmatig e terugkerd item op de agda van de Doetinchemse gemeteraad. Vrag van D66 de toezegging

Nadere informatie

Ik wil de discussie met werknemers aangaan: zo kunnen we in elkaars schoenen staan.

Ik wil de discussie met werknemers aangaan: zo kunnen we in elkaars schoenen staan. Grafimediabedrijf 5 - sociale innovatie in de praktijk De drukkerij is een familiebedrijf en bestaat ruim 100 jaar. Er werken 27 mensen. Twee jaar geleden maakte het bedrijf de overstap naar digitaal drukken.

Nadere informatie

Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland. regiomanager voor 32 uur per week

Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland. regiomanager voor 32 uur per week Vacaturemelding VluchtelingWerk Gelderland Algeme Het werkgebied van de regionale stichting VluchtelingWerk Gelderland omvat de provincie Gelderland: de Gelderse én kele Utrechtse gemet. De activiteit

Nadere informatie

Nationaal Ondernemers Onderzoek. Tabellenrapportage. Januari 2007

Nationaal Ondernemers Onderzoek. Tabellenrapportage. Januari 2007 Nationaal Ondernemers Onderzoek Tablrapportage Januari 2007 Nijmeg (hoofdkantoor) Amsterdam t +31 (0)24-350 27 97 Waalkade 5 Nieuwezijds Voorburgwal 21 f +31 (0)24-350 27 98 6511 XP Nijmeg 1012 RC Amsterdam

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Administratie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Administratie Dossier Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Administratie 1.1. afschrijvingen: Wat zijn mijn bezittingen nog waard?... 16 1.1.1. Wat is het nut en de doelstelling van de tool?...16 1.1.2. Welke gegevens heb ik

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

Groene maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Groene maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdist Groe maand tabel loonbelasting/premie volksverzekering 2015 (Uitgave januari) LH 307-1Z51FD Toelichting Deze tabell moet u gebruik voor loon uit vroegere distbetrek king, bijvoorbeeld psio,

Nadere informatie

26ME12009 Besluit: ~ QC M Vooretejnummer

26ME12009 Besluit: ~ QC M Vooretejnummer H E E R H U C S O W /K /K R D 26ME12009 Besluit: ~ QC M Vooretejnummer g.eaoc^-0^^ Agdanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2009-042 Strategisch personeelsplan 2009 t/m 2014 Aan de Raad, Heerhugowaard, 7 april

Nadere informatie

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden Bijlage 5: Samwerkingsoverekomst Platform Won, Welzijn, Zorg Heusd In opdracht van het Platform WWZ Heusd opgesteld door: Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ) E.A.M. Pellemans, adviseur Willem II-straat

Nadere informatie

Quick Scan Sales is een uitgave van

Quick Scan Sales is een uitgave van Quick Scan Sales maak een globale analyse van je verkooporganisatie en ontdek je verbeterpotentieel Quick Scan Sales is een uitgave van www.salesforceboost.nl Inleiding Elke verkoopleider wil optimale

Nadere informatie

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Door een maatwerkprogramma te vervangen door Microsoft Commerce Server 2007 zag

Nadere informatie

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 Kerkra, Jaarverslag Bureau tijdig Meanr Jeugdgezondheidszorg, schoolverlat Parkstad GGD Limburg; ZL, Kropg Jongeronrzoek Limburgse GGD ; Monitor VVE-pilot Zuid Limburg Moelejaan ; Jeugdmonitor Kerkra 2008

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Evaluatie Uitvoeringsprogramma 2015 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2015 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Project Nationale Veiligheid

Project Nationale Veiligheid Project Nationale Veiligheid Geïntegreer rapportage terpartemtale zelfevaluatie Wereldwij hanl drugs Intern werkdocumt Tja, nationale Veiligheid Wat is dat tegwoordig eiglijk? Datum: 16-05-2006 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie?

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Discussieforum Productie Rapportering Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen! Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Johannes Cottyn, XiaK-UGent Doelstelling van de presentatie

Nadere informatie

Groene dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Groene dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdist Groe dag tabel loonbelasting/premie volksverzekering 2015 Werknemers vakantiebonn voor 20 of meer vakantiedag per jaar (Uitgave januari) LH 320-1Z51FD Toelichting Deze tabell moet u gebruik

Nadere informatie

Deskundig doelmatig dichtbij

Deskundig doelmatig dichtbij Deskundig doelmatig dichtbij Stichting Pamm: laboratoria voor pathologie medische microbiologie Distverler in diagnostiek sa r ui H ts e ig er Ov uw ro is hu is hu ke n dv zie is m ru nt Ce ek Zi oe k

Nadere informatie

Groene week tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Groene week tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdist Groe week tabel loonbelasting/premie volksverzekering 2015 Werknemers vakantiebonn voor 20 of meer vakantiedag per jaar (Uitgave januari) LH 321-1Z51FD Toelichting Deze tabell moet u gebruik

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland Jaarverslag 2012 Exambureau Nieuwland 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 1 Kwalitatieve rapportage... 3 1.1 Afname van de exams... 3 1.2 De voorwaard voor toelating tot het exam... 3 1.3 De deskundigheid

Nadere informatie

BLOK 1 thema 1 Kennismaking

BLOK 1 thema 1 Kennismaking BLOK 1 Leerinhoud Les 1 aanbrg van de woordschat Les 2 inoef van de woordschat in zinn Les 3 inoef veranker van de woordschat in zinn Woord zinn LES 1 LES 2 LES 3 Niveau 1 Niveau 2 hallo, dag Ik b Jij

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Maart 2014 Teleperformance stuurt op TOPprestaties Klantcontact heeft een directe impact op zowel commerciële resultaten als customer experience. Het

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26 Inhoud Ontwikkeling productie 2 Verwachting productie 3 Oordeel productiecapaciteit 4 Ontwikkeling aantal orders 5 Verwachting aantal orders 6 Verwachting aantal exportorders 7 Oordeel orderpositie 8 Oordeel

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Concept uitgeefgroep Bouwstenen van Management en Organisatie

Concept uitgeefgroep Bouwstenen van Management en Organisatie Case Entrance & Security Systems - case, analyse en conclusies (OLO) Hoofdstuk 4 Strategieformulering De omgevingsanalyse is in het directieoverleg besproken en met instemming aanvaard. De bevindingen

Nadere informatie

decanaatsavond 3A/G woensdag 21 januari 2015 19.30 uur, Grote Kuip

decanaatsavond 3A/G woensdag 21 januari 2015 19.30 uur, Grote Kuip december 2014 1 e Nieuwsbrief profielkeuze vwo - tweede fase cursus 2014-2015 Inhoud: Nieuwsbriev Uitnodiging informatieavondavond Profiel vakk vwo/gym Het vrije deel Het Studiehuis Keuzebegeleiding Profielkeuze

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur wiskunde A1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor certificatie door DEKRA Certification B.V. en registratie bij VastgoedCert

Aanvraagformulier voor certificatie door DEKRA Certification B.V. en registratie bij VastgoedCert Aanvraagformulier voor certificatie door DEKRA Certification B.V. registratie bij PERSOONLIJKE GEGEVENS (privé) Naam M / V Voorna(a)m() Titel(s) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Emailadres (privé)

Nadere informatie

KLANTGERICHTHEID. Cursus Klantgericht Werken. TRAIN (je)zelf je managers & medewerkers

KLANTGERICHTHEID. Cursus Klantgericht Werken. TRAIN (je)zelf je managers & medewerkers KLANTGERICHTHEID Cursus Klantgericht Werken TRAIN (je)zelf je managers & medewerkers noodzaak! klanten vormen de belangrijkste inkomstenbron van je organisatie Klantgericht Werken = pure noodzaak! 4 fasen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

KPI s die wél werken!

KPI s die wél werken! KPI s die wél werken! Peter Geelen en Fred Vijvers ipm Partners, 9-juni-2016 - #1 ipm Partners, 9-juni-2016- #2 ipm Partners, 9-juni-2016- #3 ipm Partners, 9-juni-2016- #4 ipm Partners, 9-juni-2016- #5

Nadere informatie

Sponsored Media. Het Uitgavetraject

Sponsored Media. Het Uitgavetraject Sponsored Media Het Uitgavetraject Eigen publicatie: Het opstellen van een projectplan voor een sponsored medium is maatwerk. Ook het uitgave-traject van uw periodiek is uniek en kan niet volgens een vast

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven:

Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven: De Nederlandse software product sector Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven: het Midden-Oosten en Golfgebied Woerden, 20 februari 2013 Paul Tjia, GPI Consultancy Product software sector

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Marketing & design Marketing & design Ketendenken: Marketing is de kunst van het bereiken en verleiden van uw klant. is in staat om met u mee te denken over hoe u uw klanten kunt bereiken, maar ook in

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Nieuwenhuijsen Scheepsbouw

Nieuwenhuijsen Scheepsbouw Nieuwenhuijsen Scheepsbouw Score Nieuwenhuijsen Scheepsbouw Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET VERANDEREN, VERBINDEN VAN KENNIS & PRAKTIJK. Drs. Astrid Hazelzet

DE KUNST VAN HET VERANDEREN, VERBINDEN VAN KENNIS & PRAKTIJK. Drs. Astrid Hazelzet DE KUNST VAN HET VERANDEREN, VERBINDEN VAN KENNIS & PRAKTIJK Drs. Astrid Hazelzet astrid.hazelzet@tno.nl VERANDEREN?! WAT?! WIE?! WANNEER? 2 VERANDEREN? JOHN KOTTER Het draait uiteindelijk niet om strategie,

Nadere informatie

De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus

De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus Onderwerp: Harvey Nash Publicatie: www.consultancy.nl Datum: 22 juni 2015 De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus 22 juni 2015 Consultancy.nl De grootste flexleveranciers en uitzendbureaus

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Seminar. De De route route naar naar succesvol Kleinschalig Wonen Wonen

Seminar. De De route route naar naar succesvol Kleinschalig Wonen Wonen Semar route route naar naar succesvol Kleschalig Won Won In middag krijgt u antwoord vraag hoe won zowel In fancieel middag antwoord vraag hoevraag zowel In krijgt middag krijgt u antwoord hoe won zowel

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN In dit E-book help ik jou als zelfstandig ondernemer in vijf stappen meer klanten te werven. Niet door vage tips te geven, maar door je in vijf stappen naar een plan te leiden.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I Bevolkingsgroei Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 1A, 1B,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- examregelg 2014-2015 Bacheloropleidg Bestuurskunde/Overheidsmagemt CROHO-nummer 34464 Deze Onderwijs- examregelg is onderdeel van het Studtstatuut van de Hogeschool van Amsterdam is gebaseerd

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 Structuuronderzoek 23 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2015-2016 Overgangsnorm Inhoudsopgave Rapportage bevordering... 2 Cijferoverzicht... 2 Overgangsnorm... 2 Overgangsnorm havo vwo... 3 Overgangsnorm leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 3 Opstroom

Nadere informatie

10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen

10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen 10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen Inhoud Introductie / samenvatting... 3 10 Voordelen van de Bedrijfskundige Scan... 4 1. Bedrijfskundige scan geeft u inzicht... 4 2. De

Nadere informatie

VastgoedCert hét kwaliteitsregister van Makelaars en Taxateurs o.z.!

VastgoedCert hét kwaliteitsregister van Makelaars en Taxateurs o.z.! Aanvraagformulier voor certificatie door DEKRA Certification BV registratie bij PERSOONLIJKE GEGEVENS (privé) Naam M / V Voorna(a)m() Titel(s) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Emailadres (privé)

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Inspectierapport Hompeltje en Pompeltje (PSZ) Celsusstraat 99 6417VB HEERLEN

Inspectierapport Hompeltje en Pompeltje (PSZ) Celsusstraat 99 6417VB HEERLEN Inspectierapport Hompeltje Pompeltje (PSZ) Celsusstraat 99 6417VB HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemete: HEERLEN Datum inspectie: 02-09-2014 Type onderzoek : Nader onderzoek Status:

Nadere informatie

Pop up is de toekomst

Pop up is de toekomst Pop up is de toekomst Trotter, een pop-up product, het eerste geïndustrialiseerde mobiele reclamebord met de uitstraling van straatmeubilair, Dutch Design. Trotter is een bedrijf met een kraakheldere visie

Nadere informatie

Voorstel invoering functiemix

Voorstel invoering functiemix Stichtg Haagsche Schoolvereenigg Voorstel voerg functiemix 1. Inleidg. Landelijk is 2008 het Actieplan Leerkracht van Nederland vastgesteld. Onderdeel van dat plan is de voerg van een functiemix het onderwijs.

Nadere informatie