Handreiking Elektronisch Factureren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking Elektronisch Factureren"

Transcriptie

1 Handreiking Elektronisch Factureren Via Digipoort Auteur GBO.Overheid Documentnummer Kenmerk Versie Versie 0.4 Status Concept Den Haag, 17 november /20

2 Inhoud 1. Inleiding Doel Doelgroep Leeswijzer Suggesties Over E-factureren Wat is elektronisch factureren Rollen en actoren Praktische informatie Contactgegevens Klachten Werking E-factureren Elektronische factuur Digipoort Digikoppeling Webservices Betrouwbaarheid Privacy Informatie beveiliging Voorwaarden en verantwoordelijkheden Aansluitvoorwaarden Serviceniveau Elektronisch Factureren Aansluitprocedure Impactanalyse aansluiting Certificaten aanvragen Informatievoorziening en communicatie Aansluiten en testen Productie Toolkit voor E-factureren Begrippenlijst GBO.Overheid bouwt mee aan de e-overheid Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus AA Den Haag T F

3 1. Inleiding De overheid wil als ontvanger van vele facturen het elektronisch factureren stimuleren. Onder de noemer Elektronisch Factureren zijn gemeenschappelijke afspraken, standaarden en een uitwisselingsinfrastructuur als koppelvlakafspraken gedefinieerd. Deze afspraken worden gebruikt door leveranciers van goederen en diensten aan de overheid, overheidsorganisaties en GBO.Overheid om het elektronisch verzenden en ontvangen van facturen in te richten en te gebruiken Doel Deze handreiking leidt leveranciers die factureren en overheidsorganisaties die facturen ontvangen door het gehele traject om aan te kunnen sluiten op Elektronisch Factureren via Digipoort Doelgroep Deze handreiking is bedoeld voor: 1. Ontvangers; De overheidsorganisaties die elektronische facturen willen ontvangen en daarvoor het proces van ontvangen en verwerken van facturen aansluiten op de koppelvlakafspraken van E-factureren. 2. Leveranciers; Leveranciers van software en services die hun producten en diensten aansluiten op de koppelvlakafspraken en daarmee hun klanten ondersteunen met oplossingen voor het verzenden van elektronische facturen aan de overheid. 3. Verzenders; Bedrijven die elektronische facturen willen verzenden aan de overheid en daarvoor het factureringsproces aanpassen naar de koppelvlakafspraken en gebruik maken van digitale voorzieningen. 4. Intermediairs; Bedrijven die namens andere bedrijven elektronische facturen willen verzenden en daarvoor hun dienstverlening aansluiten op de koppelvlakafspraken en gebruik maken van digitale voorzieningen. Waar in deze handreiking de term ontvangers en verzenders wordt gebruikt, kunt u overheidsorganisaties en bedrijven lezen Leeswijzer Deze handreiking omvat informatie voor alle doelgroepen. Elektronisch factureren is een samenhangend proces waarin de doelgroepen en voorzieningen als schakels in een keten met elkaar verbonden zijn Suggesties GBO.Overheid vindt het belangrijk dat gebruikers van deze handreiking snel en probleemloos de juiste informatie kunnen vinden en toepassen. GBO.Overheid ontvangt graag uw suggesties om dit document te verbeteren. Stuur uw suggesties naar 3/20

4 2. Over E-factureren Bedrijven leveren producten en diensten aan de overheid en sturen daarvoor een factuur. Sinds februari 2009 mag dat ook in elektronische vorm. Veel facturen worden nu al in PDF, in Excel of als Word-document per verzonden. E-factureren gaat een stapje verder en maakt van een factuur een digitaal bestand dat elektronisch wordt uitgewisseld met de overheidsorganisatie. Voor dat uitwisselen sluiten verzenders en ontvangers van de facturen aan op Digipoort. Het Ministerie van Economische Zaken coördineert en stimuleert E-factureren, GBO.Overheid faciliteert E-factureren met Digipoort en ondersteunende diensten voor het aansluiten van partijen en de uitwisseling van elektronische facturen Wat is elektronisch factureren Elektronisch factureren is, net als factureren op papier, onderdeel van in- en verkoopprocessen. Waar in het logistieke proces al veel is gedigitaliseerd, is het facturen nog vaak een papieren proces. Papieren facturen kunnen voorkomen in allerlei verschillende formaten en opmaak. Voor de verwerking van de factuur maakt dat niet uit. In elektronisch factureren worden bestanden samengesteld, uitgewisseld, ontvangen en verwerkt. Om dat in goede banen te leiden zijn afspraken nodig tussen zender en ontvanger. In de praktijk noemen we dat koppelvlakafspraken. De overheid heeft besloten voor E-factureren gebruik te maken van Digipoort. Digipoort is een samenhangend geheel van afspraken en (elektronische) voorzieningen voor de uitwisseling van berichten en bestanden tussen bedrijven en overheid. Binnen Digipoort zijn keuzes gemaakt die specifiek van toepassing zijn op E-factureren. Dit is vertaald naar de koppelvlakafspraken E-factureren. Ontvangers en verzenders (met hun software) sluiten met hun processen en voorzieningen aan op Digipoort. 4/20

5 2.2. Rollen en actoren GBO.Overheid heeft in opdracht van het UWV Digipoort geschikt gemaakt om elektronische facturen te kunnen verzenden en ontvangen. Daarnaast promoot het ministerie van Economische Zaken de inzet van Digipoort om de doelstelling van 10% elektronische facturen in 2010 te realiseren. Diverse grote overheidspartijen hebben aangegeven hierbij aan te haken. Het programma EBF2 (Elektronisch Bestellen en Factureren tweede fase) heeft GBO.Overheid gevraagd om naast het facturatieproces Digipoort ook het bestelproces te laten verzorgen. Het elektronisch bestellen zal medio 2010 mogelijk zijn voor de rijksoverheid. GBO.Overheid biedt in deze projecten Digipoort en bewaakt de generieke toepasbaarheid van de standaard voor het gebruik door de overheid en het bedrijfsleven Praktische informatie De Serviceorganisatie GBO.Overheid zorgt voor de begeleiding van aansluitingen op E-factureren. Hier kunt u ook terecht voor vragen die betrekking hebben op het aansluitproces. Op kunt u alle informatie over E-factureren op één plaats vinden Contactgegevens Telefonisch via de Servicedesk ( ); Mailbericht Brief (DigiD, Postbus 993, 7301 BE Apeldoorn). (Deze gegevens tot 11 januari 2010) Klachten Mocht u klachten en/of opmerkingen hebben dan kunt u deze mailen naar 5/20

6 3. Werking E-factureren Overheidsorganisaties die aansluiten op E-factureren implementeren de koppelvlakafspraken en maken hun eigen systemen geschikt voor ontvangen en verwerken van elektronisch factureren. Als de overheidsorganisatie is aangesloten op E-factureren, kunnen bedrijven die aan deze overheidsorganisatie factureren, mee doen. Bedrijven moeten daarvoor beschikken over software en digitale services die geschikt zijn (gemaakt) voor het elektronisch factureren. Leveranciers van die software en services passen daarvoor de koppelvlakafspraken toe op hun producten en diensten en sluiten daarmee aan op E- factureren. Vervolgens kunnen de gebruikers van die software en services, de verzenders, hun proces van samenstellen en aanleveren van facturen aansluiten op E- factureren en vanaf dat moment elektronische facturen verzenden aan de overheid. << Hier wordt de figuur Koppelvlakafspraken ingevoegd >> De koppelvlakafspraken regelen: De samenstelling van de gegevens die moeten zijn opgenomen in het aan te leveren en te ontvangen factuur. De wijze waarop en het formaat waarin bestanden worden aangeleverd, verzonden en ontvangen. Op welke wijze identiteit en authenticiteit van het bestand en de aanleveraar wordt aangegeven en gecontroleerd. De eisen ten aanzien van autorisatie (wie mag aanleveren) en hoe dat te controleren De eisen ten aanzien van het transport en de beveiliging van het bestand. Toegestane en toegelaten services en voorzieningen voor het aanleveren, uitwisselen en ontvangen van bestanden. Er is een logische volgorde in het aansluiten op E-factureren: eerst zal de overheidsorganisatie de ontvangst van elektronische facturen via Digipoort moeten hebben ingericht. Daarna kunnen bedrijven die prestaties leveren aan die aangesloten overheidsorganisatie elektronische facturen verzenden. Daarin zijn bedrijven afhankelijk van de mate en snelheid waarin hun leverancier van software en services de producten geschikt heeft gemaakt voor het samenstellen en verzenden van elektronische facturen overeenkomstig de koppelvlakafspraken. 6/20

7 Op het moment dat de overheidsorganisatie besluit aan te sluiten op E-factureren starten er tegelijkertijd twee processen die vervolgens bij elkaar komen in een gemeenschappelijke test: 1. Het proces van ontvangen van elektronische facturen door de overheidsorganisatie wordt aangesloten op Digipoort. 2. Leveranciers van software en services passen de koppelvlakafspraken toe op hun producten en diensten. Als het eerste punt getest en gereed is, kunnen de leveranciers integraal testen of elektronische facturen op de juiste wijze kunnen worden aangeleverd, getransporteerd en ontvangen. Het ophalen van mededelingen en statusinformatie door bedrijven en het aanleveren van mededelingen door overheidsorganisaties is dan ook mogelijk. Op het moment dat leverancier(s) van software en services aan de slag gaat kan het bedrijf dat elektronisch wil gaan factureren de voorbereidingen op de aansluiting op Digipoort gaan treffen. Daaronder valt het regelen van de autorisaties, instrueren van het personeel en het technisch voorbereiden van de aansluiting op Digipoort Elektronische factuur E-factureren maakt gebruik van UBL (Universal Business Language). UBL (Universal Business Language) wordt inmiddels een aantal jaren gebruikt door Europese overheden voor digitale communicatie met bedrijven. UBL is ontwikkeld door OASIS. E-factureren maakt gebruik van UBL 2.0. UBL is een XML bibliotheek met bedrijfsdocumenten (inkoop orders, facturen, etc.), en is een taal waarmee tussen XML dialecten kan worden gecommuniceerd Digipoort Digipoort is het distributiepunt waar gegevens door bedrijven digitaal worden aangeleverd en worden doorgezonden naar aangesloten overheidsorganisaties. Andersom worden berichten van overheidsorganisaties via Digipoort verzonden aan aangesloten bedrijven. Distributieprocessen en bijbehorende diensten zorgen voor een veilige en snelle aflevering, afhandeling en bezorging van de gegevens bij de geadresseerde. 7/20

8 Digitale informatie van bedrijven komt via , een ftp server, webservices of via uploaden (in een portaal) binnen bij Digipoort. Digipoort controleert de informatie op adres, afzender en verwerkbaarheid en stuurt de informatie vervolgens door naar de betreffende overheidsorganisatie. Digitale informatie die van overheidsorganisaties naar bedrijven via Digipoort wordt verzonden volgt dezelfde weg. DIGIPOORT Procesinfrastructuur (SOAP) overheid Mail (SMTP, X.400) bedrijf overheid Grote bestanden (FTP) overheid Voorbeeld Een bedrijf is verplicht gegevens over geïmporteerde goederen aan te leveren aan de Douane. De Douane is aangesloten op Digipoort. Het bedrijf levert de gegevens aan Digipoort. Digipoort zorgt voor een veilige en snelle afhandeling en bezorging van de informatie bij de Douane. De Douane verzend via Digipoort een ontvangstbevestiging. UWV is voor de ziek- en hersteldmeldingen aangesloten op Digipoort. Hetzelfde bedrijf doet de ziek- en herstelmeldingen via Digipoort aan UWV. Digipoort gebruikt voor het transport in E-factureren de SOAP koppeling (webservice) 8/20

9 3.3. Digikoppeling Digikoppeling (voorheen OSB) zorgt ervoor, dat op het gebied van gegevensuitwisseling en berichtenverkeer een eenduidige set afspraken en voorzieningen ontstaat. Het grote voordeel van de Digikoppeling is dat er overheidsbreed standaardisatie optreedt. Voor de aangesloten organisaties betekent het dat er nog maar één keer geïnvesteerd hoeft te worden in voorzieningen voor de logistiek van gegevensuitwisselingen. Digikoppeling draagt er zorg voor dat door Digipoort ontvangen E-facturen efficiënt kunnen worden doorgezonden aan aangesloten ontvangers. Individuele overheidspartijen richten een service voor het ontvangen van E-facturen in, en zorgen dat deze volgens de afspraken van Digikoppeling bereikt kan worden door Digipoort Webservices Een webservice is een combinatie tussen data en technologie en maakt het mogelijk om op afstand via internet vanaf de eigen computer een dienst op te vragen aan een server. In de koppelvlakspecificaties zijn regels opgesteld om met Digipoort te communiceren via webservices. 9/20

10 3.5. Betrouwbaarheid Digipoort bewaart informatie ten behoeve van traceerbaarheid, onweerlegbaarheid en foutafhandeling. Dat betreft echter nooit de inhoud van de factuur of daarvan afgeleide informatie Privacy Digipoort kijkt niet naar de inhoud van de elektronische factuur Informatie beveiliging De verbinding tussen de leverancier en Digipoort gaat over het openbare internet. Dat vraagt om beveiligingsmaatregelen en het vaststellen van de authenticiteit van de afzender. Voor E-factureren wordt gebruik gemaakt van de autorisatie en authenticatie zoals beschreven in de Authorisatie Policy. Verzenders moeten een certificaat aanvragen bij een Certificate Service Provider en registreren bij een Autorisatie Service Provider. 10/20

11 4. Voorwaarden en verantwoordelijkheden 4.1. Aansluitvoorwaarden Aansluiten op E-factureren kan volgens de aansluitprocedure alleen na ondertekening van de Aansluitvoorwaarden. Voor de pilot fase wordt hierop een uitzondering gemaakt. De klantacceptatie-omgeving wordt beschikbaar gesteld. De klant kan deze omgeving gebruiken tijdens het ontwikkelen en testen van de aansluiting. Het testen van de aansluiting is verplicht en moet succesvol worden afgerond voordat er naar productie kan worden gegaan. << De Aansluitvoorwaarden zijn gereed, maar nog niet beschikbaar. >> 4.2. Serviceniveau Elektronisch Factureren Deze staat gelijk aan het Serviceniveau van Digipoort. << Dit serviceniveau is nog niet beschreven, maar komt beschikbaar. >> 11/20

12 5. Aansluitprocedure Het aansluitprocedure is te verdelen in 5 fases. In de komende paragraven worden achtereenvolgens deze stappen toegelicht, deze stappen zijn onderverdeeld in de doelgroepen. Fase 1: Opstellen impactanalyse aansluiting Fase 2: Certificaat aanvragen Fase 3: Informatievoorziening en communicatie Fase 4: Aansluiten en testen Fase 5: Productie De doorlooptijd van het aansluittraject is afhankelijk van een aantal aspecten: de afnemer en/of leverancier zelf; TNT post; drukte bij de Serviceorganisatie GBO.Overheid. Vragen? Bij vragen over het aansluiten op E-Factureren kan de afnemer contact opnemen met de Serviceorganisatie GBO.Overheid. Het telefoonnummer staat vermeld in het overzicht contactgegevens Impactanalyse aansluiting (Ontvanger) Wat betekent de aansluiting op E-factureren en Digipoort voor de huidige ontvangstprocessen en systemen nieuw in te richten ontvangstprocessen en systemen werkinstructies medewerkers migratiepad van oud naar nieuw al dan niet uitfaseren bestaande factureringsprocessen (ontvangst en verwerking) Op basis van deze impactanalyse kan een implementatieplan worden opgesteld waarvan de planning en de onderliggende (organisatorische en technische) te regelen zaken worden afgestemd met Digipoort. (Leverancier) Op welke wijze worde nu facturen in software samengesteld? Wat betekenen de vereisten van het koppelvlak voor bestaande software en services, welke nieuwe functionaliteiten zijn nodig? Make or buy, en wat kiest de klant? (Wat zouden we nog meer kunnen met deze aanpassing en aansluiting?) Wie zijn er betrokken bij de productontwikkeling, welke resources zijn nodig, welke planning is haalbaar/vereist? 12/20

13 Wat betekent de aansluiting op E-factureren en Digipoort voor noodzakelijke aanpassingen in software en services aanvullende en/of ontbrekende functionaliteiten ontwikkelingsplanning en resources al dan niet uitfaseren bestaande factureringsfunctionaliteiten (samenstellen, produceren en verzenden) productcommunicatie. Op basis van deze impactanalyse kan een implementatieplan worden opgesteld waarvan de planning en de onderliggende (organisatorische en technische) te regelen zaken worden afgestemd met Digipoort voor de softwarematige aansluiting. (Verzender) Op welke wijze worden nu facturen samengesteld en verzonden? Wat verandert er met elektronisch factureren? Wat heb ik nodig aan software, services en voorzieningen? Wat doen we zelf, wat doet de intermediair? Wat betekent elektronisch factureren aan de overheid en de daarmee samenhangende aansluiting op Digipoort voor de huidige processen en systemen voor samenstellen, produceren en verzenden van facturen nieuw in te richten processen en systemen voor samenstellen, produceren en verzenden van facturen werkproces en -instructies medewerkers migratiepad van oud naar nieuw parallelle werkstromen (wat nog niet elektronisch kan). Op basis van deze impactanalyse kan een implementatieplan worden opgesteld waarvan de planning en de onderliggende (organisatorische en technische) te regelen zaken vooral moeten worden afgestemd met de eigen leverancier(s) van software en services Certificaten aanvragen Voor testdoeleinde kan worden volstaan met een testcertificaat. Er wordt op drie plaatsen gebruik gemaakt van het certificaat. 1) SSL/TLS 2) SOAP body 3) Berichtinhoud Dit mag hetzelfde certificaat zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Wel worden dezelfde eisen aan het certificaat gesteld. 13/20

14 (Ontvanger) Voor het aanleveren bij Digipoort moet de leverancier in het bezit zijn van een tweezijdig SSL certificaat. Bepaal of er een PKIoverheid-certificaat bij een certificaat uitgever aangevraagd moet worden of controleer of het bestaande PKIoverheidcertificaat hergebruikt kan worden. Via kunt u informatie vinden over het PKIoverheid-certificaat. Let op dat hier gebruik gemaakt wordt van een tweezijdig SSL certificaat. Het is wenselijk om deze activiteit zo vroeg mogelijk in het implementatieproces te starten. Dit omdat de initiële registratie als abonnee een aantal weken kan duren en vereist het op orde hebben van mandatering. Als de organisatie al abonnee is (bv. voor BSN, DigiD), zal uitgifte veel sneller verlopen. Als u al een Belastingdienst Application Programming Interface (BAPI) certificaat heeft, dan kunt u bij Diginotar (leverancier van BAPI certificaten) deze gratis inruilen voor een Digipoort certificaat. Technische informatie over het implementeren van de certificaten is te vinden in het koppelvlakdocument van de aanleverservice. (Leverancier) Als een leverancier al beschikt over een BAPI certificaat en hij is in staat om dit uit zijn software te exporteren, kan ook hier gebruik van worden gemaakt Informatievoorziening en communicatie (Ontvanger) De leveranciers van software en services moeten worden voorzien van koppelvlakafspraken en technische specificaties. Bedrijven moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot elektronisch factureren met de desbetreffende overheidsorganisatie. Digipoort levert (via website en servicedesk) Koppelvlakspecificaties aan leveranciers van software en services Standaardinformatie voor bedrijven en leveranciers over de werking en voordelen van elektronisch factureren aan de overheid Vermelding op de website dat de betreffende overheidsorganisatie besloten heeft tot (met datum verwachte aansluiting) of inmiddels is aangesloten op E-factureren. Overheidsorganisaties kunnen in hun communicatie met bedrijven die aan hen factureren gebruik maken van en verwijzen naar deze bronnen van informatie. 14/20

15 (Leverancier) De klanten van de leveranciers van software en services moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot elektronisch factureren die in de software is gerealiseerd. Daarbij is het van belang aan te geven welke overheidsorganisaties zijn aangesloten op E-factureren, zodat het bedrijf steeds de juiste keuze kan maken in zijn factureringsproces. Digipoort levert (via website en servicedesk) Standaardinformatie voor bedrijven over de werking en voordelen van elektronisch factureren aan de overheid Vermelding op de website welke overheidsorganisaties besloten hebben tot (met datum verwachte aansluiting) of inmiddels zijn aangesloten op E-factureren. Leveranciers kunnen in hun communicatie met bedrijven gebruik maken van en verwijzen naar deze bronnen van informatie. Leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor de specifieke productinformatie (gebruiksaanwijzingen etc.) (Verzender) Bedrijven zullen ten behoeve van hun bestuurders en medewerkers behoefte hebben aan informatie over E-factureren. Digipoort levert (via website en servicedesk) Standaardinformatie voor bedrijven over de werking en voordelen van elektronisch factureren aan de overheid Gebruikershandleiding verwerking elektronische facturen in Digipoort (vanaf softwarematige aansluiting tot aan ontvangst overheid) Vermelding op de website welke overheidsorganisaties besloten hebben tot (met datum verwachte aansluiting) of inmiddels zijn aangesloten op E-factureren. Vermelding op de website van de softwarepakketten en services die geschikt zijn voor E-factureren Leveranciers van software en services leveren via de hun geëigende kanalen: Informatie over planning en aanpassing in producten en diensten ten behoeve van E-factureren. Gebruikershandleiding elektronisch factureren aan de overheid (inclusief informatie over Digipoort en ontvangst bij overheidsorganisatie) 15/20

16 5.4. Aansluiten en testen (Ontvanger) Met het implementatieplan gaan de overheidsorganisatie en Digipoort aan het werk om de feitelijke aansluiting te realiseren. Dat betekent: Inrichten technische voorzieningen en aansluitingen Testbestanden uitwisselen en controleren Aansluiten op de procesinformatie (aanleveren en verwerken retourinfo) Na het testen wordt bij een positieve uitkomst de aansluiting vrijgegeven ; de overheidsorganisatie is klaar om via Digipoort elektronische facturen te ontvangen. (Leverancier) Met het implementatieplan gaan de leverancier en Digipoort aan het werk om de feitelijke aansluiting te realiseren. Digipoort kent verschillende webservices, maar het gaat om specifiek om de Aanlever Service. De koppelvlak specificaties zijn te downloaden via Aansluiting realiseren: Inrichten technische aansluitingen Testbestanden samenstellen, uitwisselen en controleren Aansluiten op de procesinformatie (verwerking retourberichten) Foutmeldingen Als u vanuit uw systeem berichten aanlevert aan de acceptatie-omgeving ontvangt u een bevestiging bij goede aflevering en een foutmelding bij foute aflevering. In het document Foutmeldingen_afnemers_Digipoort _SOAP_2008_v1_0.doc staan alle foutmeldingen opgenomen. Aan de hand van deze foutmeldingen kunt u inzicht krijgen in mogelijke problemen. Positieve uitkomst Na het testen wordt bij een positieve uitkomst de aansluiting vrijgegeven ; de leverancier is met zijn product of dienst klaar om via Digipoort de verzending van elektronische facturen te faciliteren. 16/20

17 (Verzender) Bedrijven die elektronische facturen willen verzenden doorlopen een aantal vragen. 1. Is mijn klant (de overheidsorganisatie) klaar voor ontvangst van elektronisch factureren? (Zie lijst met aangesloten overheidsorganisaties) 2. Is mijn software klaar voor elektronisch factureren? (Zie lijst met geschikte softwarepakketten) 3. Beschik ik over aanvullende services voor elektronisch factureren? (Zie lijst met uitwisselingsservices en bijbehorende leveranciers) 4. Heb ik me aangemeld bij Digipoort? 5. Ben ik aangesloten op Digipoort met mijn software en mijn services? 6. Heb ik de eerste testaanlevering gedaan en is die goed bevonden? 7. Vanaf welk moment ga ik elektronisch factureren aan welke klanten? 5.5. Productie Voor een laatste controle wordt het eerste bericht in productie gemonitord. Het hele traject wordt bewaakt, van aanlevering tot uiteindelijke verwerking in de backoffice van de ontvanger. Na een geslaagde eerste aanlevering is de productie officieel. 17/20

18 6. Toolkit voor E-factureren De businesscase is positief en u wilt starten met E-factureren. In dit hoofdstuk vindt u praktische tools en links naar nuttige informatie over E-factureren. Informeer ook bij de leverancier van uw ERP, document management- of boekhoudsysteem. De onderstaande links kunt u gebruiken als u opzoek bent naar onderzoeken over E- factureren. U vindt informatie over de markt, de voor- en nadelen, de infrastructuur en standaarden Links met informatie over de fiscale en wettelijke eisen rondom E-factureren Links met informatie over UBL Links met informatie over leveranciers van diensten en software rondom E-factureren Informatie en specificaties over E-factureren /20

19 7. Begrippenlijst GBO.Overheid HRM HTTP HTTPs Digipoort SOAP SSL Webservice WSDL Gemeenschappelijke Beheer Organisatie Overheid, beheerorganisatie van onder andere Digipoort. Human Resource Management. Ook wel Personeel en Organisatie (P&O). HyperText Transfer Protocol; protocol voor communicatie tussen webclient (meestal webbrowser) en een webserver op inter- en intranet. Secure http protocol Overheidstransactiepoort; Digipoort heeft een centrale rol als digitale toegangspoort van bedrijven naar overheidsinstellingen. Het is een gratis overheidsdienst, regelt authenticatie via certificaten (o.a. Diginotar en CreAim), heeft beveiligde verbindingen (2-SSL), gestandaardiseerde koppelvlakken en is een enkelvoudig aansluitpunt (eenmalige aansluiting). Digipoort hanteert standaard techniek, zoals webservices, het SOAP protocol en XML berichten. Simple Object Acces Protocol. SOAP is een communicatie protocol voor communicatie tussen webservices, een format voor berichtverzendingen, gebaseerd op XML. SOAP is een protocol om webservices te benaderen. Secure Sockets Layer (SSL) en Transport Layer Security (TLS) (zijn opvolger), zijn encryptie-protocollen die communicatie op het internet beveiligen. Een webservice kan omschreven worden als een applicatiecomponent die toegankelijk is via standaard webprotocollen ( SOAP & XML). Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (meestal over het Internet) vanaf een client-computer een dienst op te vragen aan een server, bijvoorbeeld het maken van een berekening, het leveren van gegevens of het uitvoeren van een taak. WS Applicatiecomponent die toegankelijk is via standaard webprotocollen (SOAP & XML) met de mogelijkheid vanaf een client-computer een dienst op te vragen aan een server. WebService Description Language; Een WSDL-document is een XML-document, bestaande uit een verzameling definities. Aanbieders van webservices publiceren een WSDL-document, zodat klanten na het lezen van dit document technisch gezien exact weten hoe 19/20

20 XML ze gebruik kunnen maken van de webservice. extensible Markup Language (XML) is een standaard voor het definiëren van formele markup-talen voor de representatie van gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst. Deze representatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. XML is een bepaalde manier om gegevens gestructureerd vast te leggen. Deze manier is gedefinieerd en mag door iedereen worden gebruikt. Het is ontworpen om zowel door een programma als door een mens leesbaar te zijn. XML is niet alleen geschikt om gegevens in op te slaan maar wordt veel gebruikt om gegevens via het internet te versturen. Het is Platform onafhankelijk, uitbreidbaar en interoperabel tussen systemen. In XML Schema kan men schema s maken voor bijvoorbeeld XML-documenten, waarmee deze documenten formeel worden gespecificeerd, en op grond waarvan zij kunnen worden gevalideerd, bijvoorbeeld door XML-validators. Een XML Schema geeft hiervoor onder meer aan wat de elementen zijn van een XML-document, waar zij voorkomen, wat de kenmerken zijn waaraan ze moeten voldoen, etc. Een XML Schema kan onder meer aangeven wat voor soort tags in een XML-document mogen voorkomen. XSD Schema Definition Language. In XML Schema kan men schema s maken voor bijvoorbeeld XML-documenten, waarmee deze documenten formeel worden gespecificeerd, en op grond waarvan zij kunnen worden gevalideerd, bijvoorbeeld door XML-validators. 20/20

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Toelichting op de aansluitkit Elektronisch Factureren

Toelichting op de aansluitkit Elektronisch Factureren Toelichting op de aansluitkit Elektronisch Factureren Bedrijven Versie 1.1 Datum 29 september 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Bijlage(n) Digipoort 1.1 (Definitief) Servicecentrum Logius

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Toelichting op. Aansluitkit Elektronisch Factureren. Overheden. Versie 1.2

Toelichting op. Aansluitkit Elektronisch Factureren. Overheden. Versie 1.2 Toelichting op Aansluitkit Elektronisch Factureren Overheden Versie 1.2 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.2 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 E

Nadere informatie

Toelichting aansluitkit DigiInkoop bedrijven

Toelichting aansluitkit DigiInkoop bedrijven Toelichting aansluitkit DigiInkoop bedrijven Versie 1.0 Datum 13 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.0 Contactpersoon Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

E-factureren met de overheid

E-factureren met de overheid E-factureren met de overheid E-factureren Wat is het beleid van de Nederlandse Overheid voor e-factureren? Uitgangspunt is dat e-factureren gaat gebeuren in Nederland. Het Ministerie van Economische zaken

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Versie 2.4 Datum 10-04-2014 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Doelgroepen... 4 Bedrijven... 4 Overheden... 5 Logius

Nadere informatie

1 juli 2010 1. e - factureren. Afspraken voor uitwisseling. Fred van Blommestein. fred@flowcanto.com

1 juli 2010 1. e - factureren. Afspraken voor uitwisseling. Fred van Blommestein. fred@flowcanto.com 1 juli 2010 1 e - factureren Afspraken voor uitwisseling Fred van Blommestein Probleem 1 juli 2010 2 Behalve de vele varianten aan bestandsformaten voor e- facturen, zijn er ook talloze opties voor het

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Statussen in Digipoort

Statussen in Digipoort sen in Digipoort Grip op verzending met de statusinformatieservice Versie 1.2 Datum 23 juli 2013 Definitief Definitief sen in Digipoort 14 mei 2013 Colofon Producten Digipoort Versienummer 1.2 Contactpersoon

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011 Elektronisch factureren met Z factuur 10 Okt.2011 Kernvragen Wat is digitaal en wat is elektronisch? Wat is nou een S@les in de Bouw standaard, en wat heb ik er aan? Is het wel betrouwbaar? Zijn er risico

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Diginetwerk

Dienstbeschrijving Diginetwerk Dienstbeschrijving Diginetwerk Versie 1.2 Datum 4 oktober 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Diginetwerk Versienummer 1.2 Organisatie Logius Service Management servicecentrum@logius.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren UWV vraagt leveranciers om hun facturen elektronisch te sturen. Wat betekent dat voor u? En hoe verstuurt u elektronische facturen? Twee factuurstromen UWV onderscheidt twee factuurstromen:

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

Kennisplatform administratieve software

Kennisplatform administratieve software Landkaart efactureren Korte inventarisatie naar de status van efactureren in relatie tot administratieveen logistieke software en gerelateerde diensten. Gerard Bottemanne, 22 september 2010 Vragen softwareleveranciers

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Opname TLS 1.2 op de lijst voor pas toe of leg uit. Stuurgroep Standaardisatie Datum: 2 april 2014 Versie 1.0

Opname TLS 1.2 op de lijst voor pas toe of leg uit. Stuurgroep Standaardisatie Datum: 2 april 2014 Versie 1.0 FS 49-04-04A Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname TLS 1.2 op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM STANDAARDISATIE

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Digitaal factureren de ontwikkelingen

Digitaal factureren de ontwikkelingen Digitaal factureren de ontwikkelingen Peter Veld Directeur Generaal Belastingdienst, Ambassadeur digitaal factureren Leveranciersdag, 29 november 2013 Agenda Voordelen digitaal factureren Strategie NL

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Versie 4.2 Aansluitnotitie Augustus 2016 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bancaire Infrastructurele Voorziening

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur --- Van: @logius.nl Verzonden: maandag 15 november 2010 9:03 Aan: Bart Knubben Onderwerp: Aanmelding functioneel model e-factuur -------- #1 : Geslacht #2 : Voornaam #3 : Tussenvoegsel(s) #4 : Achternaam

Nadere informatie

Digikoppeling Glossary

Digikoppeling Glossary Digikoppeling Glossary Verklarende woordenlijst Digikoppeling documentatie Versie 1.1 Datum 5 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus

Nadere informatie

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet Veilig e-mailen E-mail heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als communicatiemiddel. Het is een snelle en goedkope manier om met anderen waar ook ter wereld te communiceren. Als gevolg hiervan vindt

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Onderwerpen voor vandaag Wat is Simplerinvoicing precies & wat is uw voordeel Hoe maakt u gebruik van Simplerinvoicing Waar gaat Simplerinvoicing

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op?

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Al jaren wordt er gesproken over. Afhankelijk van de invalshoek die je kiest, variëren de ervaringen van een doorslaand succes tot een complete

Nadere informatie

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13 e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield Minder regels Staatssecretaris De Jager: elektronische en papieren factuur gelijkgesteld Op 12 februari

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Overheidsservicebus (OSB) Paul Schlotter Architect OSB

Overheidsservicebus (OSB) Paul Schlotter Architect OSB Overheidsservicebus (OSB) Overheidsservicebus Paul Schlotter Architect OSB De OSB faciliteert de elektronische overheid Onderwerpen Waarom een OSB Positionering in eoverheid Inrichting Binnen vs Buiten

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars Belastingdienst Diensten aan softwareontwikkelaars Diensten aan softwareontwikkelaars De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Agrotel Agroportal Lex van Lent Juni 2009 Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Introductie Agrotel: opgericht medio jaren 80. Vidioteks diensten Rabobank en GD wilden begin 2000 iets

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Inleiding Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Whitepaper Ernst Jan van Nigtevecht Maart 2009 Contracten die gepubliceerd worden voor een OSB ebms service hebben tot doel om

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Elektronische vrachtbrief

Elektronische vrachtbrief 3 Elektronische vrachtbrief SVA congres 2014 Stephan Okhuijsen Projectmanager TransFollow Patrick Huijgen Sales- en Partnermanager TransFollow Rob van der Lee Product owner TransFollow Standaard elektronische

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Doelgroep... 5 Leeswijzer... 5 Zelfstandig aan de slag...

Nadere informatie

4Problemen met zakendoen op Internet

4Problemen met zakendoen op Internet Intranet Telematica Toepassingen Hoofdstuk 18 4gebruik Internet toepassingen voor netwerk binnen een organisatie 4In plaats van gespecialiseerde netwerkprogramma's 4Vooral WWW en e-mail 4WWW browser toegang

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot Agenda Huidig landschap e-factureren SimplerInvoicing: Het 4-rollen model Use-cases Deliverables Deelnemers Planning & Organisatie Project

Nadere informatie

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008 Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden Jeroen A. Prins - juni 2008 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (1) 2 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (2) Belangrijkste

Nadere informatie

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars Belastingdienst Diensten aan softwareontwikkelaars Diensten aan softwareontwikkelaars De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Certificaten 2012 Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Certificaten 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Certificaten in SSO...2 3 Update...2 4 Pincode per werkgever...2 5 Persoonlijk certificaat...2 5.1 KPN BAPI certificaten...3 5.2 Ander softwarepakket...5 5.2.1 Elsevier...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Diginetwerk. Datum 19 januari 2016 Status Definitief

Dienstbeschrijving Diginetwerk. Datum 19 januari 2016 Status Definitief Dienstbeschrijving Diginetwerk Datum 19 januari 2016 Status Definitief Colofon Projectnaam Diginetwerk Versienummer 4 Organisatie Logius Service Management servicecentrum@logius.nl Bijlage(n) - Auteurs

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van mededelingen bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

1945, eerste DC. Eigen logo

1945, eerste DC. Eigen logo 1945, eerste DC Eigen logo Doelstelling: Binnen uw computer ruimte verzamelt u diverse informatie over bijvoorbeeld stroomverbruik van uw apparatuur. Via welk netwerk kunt u deze data verwerken. Welk

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Artikel 2. Elektronische berichten. Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel

Artikel 2. Elektronische berichten. Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel Artikel 2 Lid 1 Lid 2 Elektronische berichten Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel Bewijskracht van elektronische berichten Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten

Nadere informatie

Wat is Digikoppeling?

Wat is Digikoppeling? Wat is Digikoppeling? Versie 1.0 Datum 03/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Handleiding Communicatie eherkenning. eherkenning. dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid

Handleiding Communicatie eherkenning. eherkenning. dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 De Stappen... 4 2.1 Stap 1 Informatie verzamelen... 4 2.2 Stap 2 - Website inrichten volgens de richtlijnen... 4 2.2.1

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl Even voorstellen Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Initiatiefnemer Auteur van artikelen over ICT en accountancy Voorzitter Kennisplatform administratieve software Criticaster! Even voorstellen

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Digikoppeling... 3 COMMUNICATIE TUSSEN BRONHOUDER/GEMEENTE EN LV- WOZ... 3 EBMS COLLABORATION PROTOCOL

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen

E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen facilitair bedrijf facilitaire informatisering E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen Ondersteunde manieren van elektronische opdrachtflow Versie 1.1 (concept) 2 december 2013 E-communicatie

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie