Uw autoverzekering. goed gebruiken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw autoverzekering. goed gebruiken"

Transcriptie

1 Uw autoverzekering goed gebruiken De voorgestelde diensten zijn afhankelijk van de onderschreven waarborgen en opties, en binnen de limieten die in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden bepaald zijn. Praktische informatie Uw voertuig is defect... 2 U leent uw voertuig uit... 3 Uw voertuig trekt een aanhangwagen of een caravan... 4 U koopt een tweedehands voertuig in België... 5 U verkoopt uw voertuig... 6 Uw voertuig is in verkoopfase... 7 U rijdt met een vervangingsvoertuig... 8 Uw kind leert rijden... 8 U rijdt in het buitenland... 9 De stappen die u moet ondernemen bij een ongeval Een inbraak in uw voertuig Uw voertuig is gestolen Uw voertuig werd in brand gestoken Een ruit werd beschadigd U hebt een verkeersongeval Uw voertuig heeft schade geleden door het slechte weer In geval van gewonde(n) bij een ongeval Goed uw verzekering kennen De waarborgen De opties Partners. Echt zeker. Da s zeker.

2 Praktische Uw voertuig is defect Beveilig om een ongeval te voorkomen! Zet uw voertuig opzij en vestig de aandacht erop : tracht uw voertuig op een veilige plaats te zetten, zo veel mogelijk aan de rechterkant ; doe de waarschuwingslichten branden ; zorg ervoor dat het contact van het voertuig afgezet is en dat de handrem op staat. Zorg ervoor dat u goed zichtbaar bent en bescherm uw passagiers : trek een reflecterend vest aan alvorens u uit het voertuig stapt ; stap uit het voertuig en laat de inzittenden aan de passagierzijde uitstappen ; breng u zelf en uw passagiers in veiligheid op de berm, zo ver mogelijk van de rijweg, of achter een vangrail indien er een is. Baken de plaats af en maak het voertuig zichtbaar voor de andere automobilisten : plaats een gevaarsdriehoek op minstens 30 meter vóór het voertuig met pech, en indien nodig, vóór de laatste bocht vóór de plaats waar uw voertuig geparkeerd is (en niet in de bocht zelf). De driehoek dient op minstens 50 meter zichtbaar te zijn voor de automobilisten die in uw richting rijden. Opgelet : probeer op de autoweg niet de driehoek op het rijvak te plaatsen ; tevens kan een persoon op 30 meter vóór het voertuig met pech plaatsnemen (achter de vangrail) en teken doen om de voertuigen te doen vertragen. Deze persoon dient een reflecterend vest te dragen, en s nachts dient hij een elektrische lamp te gebruiken. Op autoweg : steek NOOIT de autoweg over ; bel met uw GSM om hulp (vorm het nummer 112) of gebruik de praatpalen voor noodgevallen: dat is de enige manier om direct gelokaliseerd te worden. Buiten de autoweg, contacteert u Mondial Assistance op het nummer +32 (0) , 24 u/24 en 7 d/7 alvorens u enige andere maatregelen treft dan die welke hierboven beschreven zijn. Op een ring of op een autoweg, indien u pech hebt op het linker rijvak, stap aan de linkerkant uit uw voertuig evenals uw passagiers. Probeer niet over te steken om naar een praatpaal te gaan: gebruik zo mogelijk uw GSM. De videobewaking maakt het mogelijk u zeer snel op te sporen

3 informatie U leent uw voertuig uit Indien u uw voertuig uitleent aan een toevallige bestuurder die niet in uw contract aangewezen is dan wordt de aan derden veroorzaakte schade vergoed, maar eventuele vrijstellingen zullen te uwen laste vallen. In geval van ongeval op de weg, met of zonder derden. Zelfs in geval van lichte botsing is het belangrijk om : - het aanrijdingsformulier in te vullen ; - contactgegevens van eventuele getuigen te verkrijgen ; - enkele foto s te nemen (plaats van de voertuigen, bewegwijzering ) indien u over een fotoapparaat beschikt. Behoudens in geval van overmacht dient de bestuurder van het voertuig op het ogenblik van het ongeval een aanrijdingsformulier in te vullen. Indien uw voertuig onbruikbaar is wegens een verkeersongeval, dient de bestuurder Mondial Assistance 24u/24 en 7d/7 te contacteren op het nummer +32 (0) , en dit alvorens er enige andere maatregelen getroffen worden. Wij organiseren en zorgen voor : - het slepen van uw voertuig ; - uw transport en dat van uw passagiers. Doe vervolgens binnen een week aangifte van het schadegeval bij Constatel op het nummer +32 (0) In voorkomend geval mag u niet vergeten zo spoedig mogelijk een nieuw aanrijdingsformulier aan uw raadgever te vragen! - 3 -

4 Praktische Uw voertuig trekt een aanhangwagen of een caravan Als u met vakantie vertrekt is het voertuig te klein om al uw bagage erin te stoppen. U kunt overwegen te vertrekken met een aanhangwagen of caravan aan uw wagen. Om wettelijk in orde te zijn bij het vertrek dienen enkele regels nageleefd te worden. Het verkeersreglement bepaalt dat het rijbewijs B voldoende is : indien de Toegelaten Maximum Massa (T.M.M.) van de aanhangwagen of van de caravan niet hoger is dan 750 kg ; indien de T.M.M. van de aanhangwagen hoger is dan 750 kg en de T.M.M. van het geheel (trekkend voertuig en aanhangwagen of caravan) niet hoger is dan kg. Ingeval een van deze voorwaarden niet vervuld is, dient de bestuurder houder te zijn van het rijbewijs B + E. Zo niet mag hij dit type van koppeling niet besturen. Voor uw verzekeringscontract Indien de T.M.M. van de aanhangwagen of van de caravan hoger is dan 750 kg dient de inschrijving ervan vermeld te worden in uw verzekeringscontract en op uw verzekeringscertificaat (groene kaart) om de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid, en in voorkomend geval, de waarborg Rechtsbijstand te kunnen genieten. Indien de T.M.M. van de aanhangwagen of van de caravan lager is dan 750 kg, geniet deze dezelfde waarborgen als het verzekerde voertuig, ongeacht of hij al dan niet aangekoppeld is

5 informatie U koopt een tweedehands voertuig in België U kunt een tweedehands voertuig kopen bij een professionele autohandelaar of bij een particulier. De professionele handelaar is verplicht u een waarborg van minstens een jaar te geven. Enkele onontbeerlijke raadgevingen alvorens u een tweedehands voertuig koopt. Onderzoek het voertuig, van binnen en van buiten om elk gebrek te constateren. Indien u een kleurverschil op een spatbord opmerkt dan betekent dit dat het zeker vervangen werd na een ongeval. Heeft de eigenaar van het voertuig u iets gezegd over het ongeval? Doe een test om zeker te zijn dat alles in goede werking is. Aarzel niet om u te laten vergezellen door een kenner ter zake. Een tweede mening kan zeer belangrijk zijn. Uit administratief oogpunt Bij de aankoop van een tweedehands voertuig dient de verkoper u de volgende documenten te overhandigen : de factuur : een privéverkoper moet u de originele aankoopfactuur kunnen voorleggen. De professionele verkoper stelt zelf ook een factuur op. Daarop dienen de naam, het adres en het BTW-nummer van de verdeler vermeld te zijn ; Op de factuur moeten de volgende gegevens vermeld zijn : - de aankoopdatum, - de namen en adressen van de vorige kopers en verkopers, - de prijs en de betalingsvoorwaarden, - de eigenschappen van het voertuig: merk, model, fabricagejaar, cilinderinhoud, vermogen van de motor (kw), carrosseriemodel, chassisnummer, datum van eerste gebruik, kilometerstand en leveringsdatum, - de duur van de aankoopwaarborg, - de prijs van eventuele overname van uw vorig voertuig

6 Praktische de aanvraag van inschrijving (roze formulier). Dit laatste dient een attest van de technische controle te bevatten (maximum termijn van twee maanden) ; het attest van bezoek aan de technische controle ; het gelijkvormigheidsattest dat waarborgt dat het voertuig voldoet aan de vereiste technische specificaties ; een certificaat van de LPG-installatie indien het voertuig daarmee uitgerust is ; de CAR-PASS, een officieel en verplicht document dat de kilometerstand van het voertuig vermeldt ; het onderhoudsboekje. Contacteer uw gebruikelijke raadgever om het voertuig dat u zopas gekocht hebt te verzekeren. Verzeker het voordat u het in bezit neemt. U verkoopt uw voertuig Enkele raadgevingen Wantrouw verlokkelijke aanbiedingen. Een koper die u een hogere prijs biedt dan uw eigen aanbod, kan een oplichter zijn. Uw potentiële koper wenst uw voertuig te proberen. Vergeet niet dat bij een ongeval, wanneer het voertuig bestuurd wordt door een derde die niet in het contract aangewezen is, het uw verzekeringscontract is dat de geleden schade zal dragen, en niet het verzekeringscontract van de bestuurder. Schat het risico in alvorens u de potentiële koper het stuur laat overnemen. Indien u inderdaad uw voertuig door iemand laat testen, let op voor diefstal door list. Geef de sleutels slechts aan de bestuurder wanneer u zelf in het voertuig zit

7 informatie Uit administratief oogpunt De documenten die verplicht aan de koper geleverd moeten worden : - de verkoopfactuur ; - het attest van bezoek aan de technische controle ; - de aanvraag van inschrijving (roze formulier). Deze aanvraag dient een attest van de technische controle te bevatten (maximum termijn van twee maanden) ; - het gelijkvormigheidsattest van het voertuig ; - het certificaat van de LPG-installatie, indien het voertuig daarmee uitgerust is ; - de CAR-PASS, officieel en verplicht document dat de kilometerstand van het voertuig vermeldt ; - het onderhoudsboekje. Uw voertuig is in verkoopfase U hebt een nieuw voertuig gekocht en uw oud voertuig is nog niet verkocht? Wanneer de wijziging van het voertuig op uw verzekeringscontract uitgevoerd werd en indien u uw oude voertuig nog niet verkocht hebt dan waarborgen wij dit oude voertuig gedurende 30 dagen onder dezelfde voorwaarden totdat het verkocht is. Het mag gebruikt worden voor uw privévervoer en voor de testen met het oog op de verkoop ervan, doch in geen geval om u naar uw werk te begeven. Deze dienst wordt gratis verstrekt door middel van een uitdrukkelijke verklaring

8 Praktische U rijdt met een vervangingsvoertuig In geval van onbruikbaarheid van het verzekerde voertuig naar aanleiding van een ongeval, defect, nazicht, onderhoud, technische controle of reparatie verzekeren wij gratis een gelijkaardig voertuig dat aan u uitgeleend wordt, en indien het niet ergens anders verzekerd is (of met gelijkwaardige of minder uitgebreide voorwaarden) gedurende maximum 30 dagen te rekenen vanaf de dag waarop uw voertuig onbruikbaar geworden is. Contacteer uw gebruikelijke raadgever indien u een vervangingsvoertuig wenst te waarborgen. Uw kind leert rijden Leer uw kind rijden vanaf de leeftijd van 17 jaar door middel van het Begeleid Rijden. Onze diensten Tijdens de leerperiode worden de waarborgen van uw contract gratis uitgebreid. Er wordt geen enkele bijkomende vrijstelling toegepast bij een ongeval dat door uw kind veroorzaakt wordt. Zodra uw kind zijn rijbewijs behaald heeft, geniet het zeer voordelige tariefvoorwaarden. Contacteer uw raadgever indien u uw kind op het contract wenst aan te wijzen

9 informatie U rijdt in het buitenland Een reis in het buitenland vereist een grotere aandacht. Niet alleen door het lange traject doch ook omdat elk land zijn eigen reglementering heeft. Het belangrijkste is zich goed voor te bereiden. Het verzekeringscertificaat (groene kaart) is geldig in de (niet doorstreepte) landen die op de voorzijde vermeld zijn. Indien het land dat u wenst te bezoeken of waar u wenst door te rijden, doorstreept is of niet op uw groene kaart vermeld is dan is het nodig aan de grens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te onderschrijven (en te betalen). De stappen die u moet ondernemen bij ongeval zijn dezelfde vanuit het buitenland. Indien u de maxibijstand onderschreven hebt Waar u ook bent, voor alle gezinsleden nemen wij ten laste : - de repatriëring in geval van ziekte of ongeval, - de medische kosten in het buitenland, - de betaling van de borgtocht, - de bewaking van de kinderen, - de bijstand in geval van diefstal of verlies van de reisdocumenten. Voor uw voertuig nemen wij ten laste : - de bijstand vanaf 0 km van uw woonplaats, overal in Europa. De bijstand omvat de pechverhelping en het slepen, de repatriëring, het opsturen van onderdelen en een vervangingsvoertuig in België

10 De stappen die u moet Een inbraak in uw voertuig Enkele raadgevingen om de pogingen tot diefstal te vermijden : Sluit goed de deuren en de vensters van uw voertuig. Zelfs bij een korte afwezigheid bestaat het risico op inbraak. Gebruik liever een druk bezochte en s nachts goed verlichte parkeerzone zodat dieven geen poging tot inbraak durven te ondernemen. De officiële documenten van het voertuig (inschrijvingsbewijs en verzekeringsattest) mogen tijdens uw afwezigheid niet in het voertuig gelaten worden. Lok geen diefstal uit door voorwerpen in de wagen te laten die van buitenaf zichtbaar zijn. Neem de waardevolle voorwerpen met u mee. Rust de wielen uit met antidiefstalmoeren. Het stelen wordt aldus veel moeilijker, en indien uw velgen niet met een dergelijke apparatuur uitgerust zijn, bestaat het risico dat de terugbetaling verlaagd wordt. De begeerde voorwerpen De GPS is zichtbaar van ver door de sporen die de bevestigingszuignappen nalaten. Dit is een esthetisch detail dat geen enkele dief om de tuin kan leiden. Fototoestellen, MP3-spelers, GSM s en draagbare DVD-lezers staan eveneens hoog op het lijstje bij diefstal uit een geparkeerde wagen. Het is veiliger al deze voorwerpen bij u te houden wanneer u uw voertuig verlaat. U stelt vast dat er een poging tot inbraak in uw voertuig geweest is : - dien onmiddellijk klacht in bij de Politie; - geef het schadegeval binnen de week aan bij Constatel op het nummer +32 (0) Onze diensten Indien uw voertuig onbruikbaar is, contacteer Mondial Assistance 24 u/24 en 7 d/7 op het nummer +32 (0) alvorens u enige andere maatregelen treft. Wij organiseren en zorgen voor het slepen van uw voertuig. Wij nemen het transport van u zelf en uw passagiers te onzen laste. Indien de volledige inhoud van uw voertuig, of een gedeelte ervan, gestolen werd, dient u ons het origineel van de aankoopfacturen van de gestolen goederen te bezorgen om tot een vergoeding te kunnen overgaan

11 ondernemen bij een ongeval Uw voertuig is gestolen Enkele raadgevingen om te voorkomen dat uw voertuig gestolen wordt Laat nooit de sleutels in het contact van uw voertuig zitten, zelfs al bent u maar eventjes afwezig. Blokkeer uw stuur wanneer u uw voertuig verlaat. Probeer niet de sleutels in een bumper of in de buurt van het voertuig te verbergen : houd ze bij u. Wat u moet doen Leg direct klacht neer bij de Politie. Indien u de Maxibijstand onderschreven hebt, contacteer Mondial Assistance 24 u/24 en 7 d/7 op het nummer +32 (0) In voorkomend geval, indien uw voertuig uitgerust is met een plaatsbepalingssysteem na diefstal, laat de zoekbewerkingen activeren. Geef binnen de week het schadegeval aan bij Constatel op het nummer +32 (0) Onze Maxibijstand diensten Wij organiseren en nemen ten laste uw transport en dat van uw passagiers. Wij lenen u een vervangingsvoertuig tot de overheid u uw voertuig terugbezorgt, met een maximum van 30 dagen. Indien uw voertuig teruggevonden wordt, organiseren wij uw transport om uw herstelde voertuig terug in bezit te nemen. Uw voertuig werd in brand gestoken Stappen die u moet ondernemen Indien nodig dient u klacht in bij de Politie. Indien uw voertuig onbruikbaar is en indien u de Maxibijstand onderschreven hebt, contacteer Mondial Assistance 24 u/24 en 7 d/7 op het nummer +32 (0) Geef binnen de week het schadegeval aan bij Constatel op het nummer +32 (0) Onze Maxibijstand diensten Wij organiseren en nemen ten laste: het slepen van uw voertuig, uw transport en dat van uw passagiers. Wij lenen u gedurende 6 dagen een vervangingsvoertuig

12 De stappen die u moet Een ruit werd beschadigd Indien een van de van glas voorziene delen van uw voertuig beschadigd werd, nemen wij de vervanging of de herstelling ervan te onzen laste. Alvorens enige reparatie te laten uitvoeren, belt u binnen de week naar Constatel op het nummer +32 (0) om het schadegeval aan te geven. De accidentele breuken die door uw verzekering glasbreuk gedekt zijn, zijn de volgende : de voorruit, de achterruit, de zijruiten, de zijdelingse tochtschermen, het open dak of transparant panoramisch dak, de verlichtingapparatuur en knipperlichten aan de buitenkant, de interne achteruitkijkspiegel, de externe achteruitkijkspiegels. De voordelen van het erkende netwerk Als u een erkende hersteller kiest, geniet u de volgende prestaties : gewaarborgde herstellingen, wij regelen de herstellingen rechtstreeks met de glashandelaar. U hebt een verkeersongeval U hebt zonet een verkeersongeval gehad, alleen of met een derde. De stappen die u moet ondernemen Vergewis u ervan dat de eventuele slachtoffers en de plaats van het ongeval veilig zijn. Blijf kalm en hoffelijk. Zelfs bij een lichte schok is het van belang dat het Europese aanrijdingsformulier voor ongeval in der minne ingevuld wordt. Noteer de contactgegevens van eventuele getuigen. Neem enkele foto s indien u over een fotoapparaat beschikt (plaats van de voertuigen, bewegwijzering ). Behoudens in geval van overmacht, vult u onmiddellijk het aanrijdingsformulier in (ook indien door de Politie een verslag opgemaakt werd). Vergeet niet zo spoedig mogelijk aan uw raadgever een nieuw exemplaar te vragen!

13 ondernemen bij een ongeval Indien uw voertuig onbruikbaar is Contacteer Mondial Assistance 24 u/24 en 7 d/7 op het nummer +32 (0) alvorens enige andere maatregelen te treffen dan die welke hierboven beschreven zijn. Wij organiseren en nemen te onzen laste : - het slepen van uw voertuig ; - uw transport en dat van uw passagiers. Alvorens enige herstelling te laten uitvoeren, belt u binnen de week naar Constatel op het nummer +32 (0) om het ongeval aan te geven. Onze diensten De Constatel raadgever verstrekt u alle informatie betreffende het schadegeval (uw eventuele verantwoordelijkheid, de modaliteiten voor de expertise van de schade, het rechtstreeks ten laste nemen van de herstellingen ). Uw voertuig heeft schade geleden door het slechte weer Zelfs indien u alle voorzorgsmaatregelen treft wanneer slechte weersomstandigheden aangekondigd worden, kan uw voertuig schade lijden door hagelslag, overstroming of storm. De stappen die u moet ondernemen Indien uw voertuig onbruikbaar is, contacteer Mondial Assistance 24 u/24 en 7 d/7 op het nummer +32 (0) alvorens enige andere maatregel te treffen. Wij organiseren en nemen ten laste : - het slepen van uw voertuig ; - uw transport en dat van uw passagiers. Onze diensten Wanneer u naar Constatel belt, verstrekt de raadgever u alle informatie betreffende het schadegeval. U betaalt niets aan de hersteller, wij betalen de herstellingen rechtstreeks aan hem

14 De stappen die u moet ondernemen bij een ongeval In geval van gewonde(n) bij een ongeval Er zijn personen gewond of overleden bij een ongeval waarbij uw voertuig betrokken is. De stappen die u onderneemt Indien de graad van de verwondingen dit rechtvaardigt, belt u naar de 112. Zo niet belt u naar de politiediensten. Noteer op het aanrijdingsformulier de contactgegevens van de gewonde personen alvorens ze vertrekken. De aangifte van het schadegeval bij Constatel is zeer belangrijk. Neem onverwijld contact met een beheerder op het nummer +32 (0) Bij de aangifte deelt u de volgende nodige informatie mede : - de omstandigheden van het ongeval ; - het al dan niet aanwezig zijn van ordediensten ; - de volledige contactgegevens van de getuigen ; - de volledige contactgegevens van de slachtoffers, hun situatie op het ogenblik van het ongeval (bestuurder, passagier, voetganger), de aard en ernst van hun verwondingen. Onze diensten De vergoedingsprocedure vereist soms aanvullende studies die door specialisten uitgevoerd worden. Tijdens de hele behandeling van uw dossier, luisteren onze Constatel raadgevers naar u om antwoorden te geven op uw vragen en om u op de hoogte te houden van de evolutie van uw dossier

15 Goed uw verzekering kennen De waarborgen die voor de kwaliteit van uw contract zorgen De burgerlijke aansprakelijkheid Ze dekt de vergoeding van de materiële schade en lichamelijke letsels die aan derden veroorzaakt worden. > De waarborg wordt uitgebreid tot de caravan of tot de aanhangwagen waarvan de T.M.M. lager is dan kg. Uw vervangingsvoertuig verzekerd Wij verzekeren een eventueel vervangingsvoertuig ingeval uw voertuig onbruikbaar is. > Uw waarborgen worden overgedragen op het vervangingsvoertuig gedurende maximum 30 dagen. Uw voertuig is in verkoopfase U hebt een nieuw voertuig gekocht, maar u hebt het vorige nog niet verkocht. > Wij blijven het oude voertuig waarborgen onder dezelfde voorwaarden, gedurende maximum 30 dagen. Diefstal en poging tot diefstal Uw voertuig wordt gestolen of zijn inhoud wordt ontvreemd na een inbraak. > De inhoud van uw voertuig is gewaarborgd tot aan het bedrag dat in uw contract vermeld is (tot 2000 euro). De aangekoppelde aanhangwagen waarvan de T.M.M. niet hoger is dan 750 kg is eveneens gedekt bij diefstal van het voertuig. De schade ten gevolge van de diefstal wordt eveneens ten laste genomen. Brand Uw voertuig wordt in brand gestoken. > Wij vergoeden de inhoud ervan tot het bedrag dat in uw contract bepaald is (tot 2000 euro). De aangekoppelde aanhangwagen waarvan de T.M.M. niet hoger is dan 750 kg is eveneens gedekt. Glasbreuk De waarborg dekt de accidentele breuk van de van glas voorziene delen van uw voertuig. > Wij nemen ten laste : de voorruit, de achterruit, de zijruiten, de verlichtingsapparatuur en knipperlichten aan de buitenkant, de interne achteruitkijkspiegel, de externe achteruitkijkspiegels, de zijdelingse tochtschermen en het open dak of transparant panoramisch dak. De waarborg Materiële schade Wij nemen de ongevalschade ten laste zelfs in afwezigheid van aansprakelijke derden. > Wij waarborgen de uitrusting buiten serie en de inhoud van uw voertuig tot het bedrag dat in uw contract bepaald werd (tot 2000 euro). > Wij nemen de kosten voor de bewaking van uw voertuig ten laste tot 400 euro. Botsing met dieren > Wij nemen de schade ten laste die veroorzaakt werd door het accidentele contact met wild of andere rondlopende dieren

16 Goed uw verzekering kennen Schade ten gevolge van natuurlijke gebeurtenissen De waarborg dekt de schade in verband met natuurkrachten (hagel, storm, lawine, grondverschuiving, sneeuwval, overstroming, ) > Uw voertuig kan eraan blootstaan, ook als het geparkeerd is! De nieuwwaarde bij diefstal Deze waarborg komt met name in het geding wanneer uw voertuig gestolen wordt (en al dan niet teruggevonden wordt) of indien het vóór zijn tweede verjaardag total loss verklaard wordt. > Wij betalen u de aankoopwaarde van uw voertuig terug. De opties die voor de kwaliteit van uw contract zorgen De rechtsbijstand U geniet onze hulp, in der minne of voor de rechtbanken, hetzij om u te verdedigen, hetzij om een vordering in te stellen tegen een aansprakelijke derde ten gevolge van een ongeval. > Tenlasteneming van de schade in geval van onvermogen van de aansprakelijke derde tot het bedrag dat in uw contract bepaald is (tot ). Bescherming van de bestuurder Bij ongeval wordt de bestuurder niet beschermd door zijn waarborg burgerlijke aansprakelijkheid. >Vergoeding van de gewonde bestuurder of van zijn rechthebbenden tot het bedrag dat in uw contract bepaald is (tot 1 miljoen euro). De maxibijstand Waar u ook bent, geniet de diensten van Mondial Assistance. Bij ongeval, defect of brand stuurt Mondial Assistance een pechverhelper 24 u/24 en 7 d/7. Er is geen vrijstelling op basis van de kilometers, de tussenkomst kan vóór uw huisdeur gebeuren. De uitbreiding nieuwwaarde tot 5 jaar Deze optie komt in het geding wanneer uw voertuig door de deskundige total loss verklaard wordt ten gevolge van een schadegeval, en dit tot aan de vijfde verjaardag van uw voertuig. > Wij betalen u de aankoopprijs van uw voertuig terug. De verhoogde waarde Deze optie komt in het geding wanneer uw voertuig door de deskundige total loss verklaard wordt na een ongeval. > Wij vergoeden uw voertuig tot 20% hoger dan zijn waarde die door de deskundige bepaald werd N.V. PARTNERS VERZEKERINGEN GUSTAVE DEMEYLAAN BRUSSEL VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ, GOEDGEKEURD ONDER CODENUMMER NUMMER VAN INSCHRIJVING BIJ HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN A3142.

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand Auto Inhoud KOSTELOZE HULPVERLENINGSDIENSTEN 1. INFO LINE 02 514 00 00 5 2. EERSTE HULP 3. HERSTELLINGSHULP 6 AANSPRAKELIJKHEID 8 1. OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID 3

1. AANSPRAKELIJKHEID 3 ALGEMENE VOORWAARDEN - AUTOVERZEKERING 1. AANSPRAKELIJKHEID 3 OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID... 3 VERZEKERDE VOERTUIGEN EN PERSONEN... 3 VERZEKERINGSGEBIED... 4 DEKKINGEN... 4 UITSLUITINGEN...

Nadere informatie

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3.

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3. OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: de verzekeringnemer met hoofdverblijf of exploitatiezetel in België en alle bij hem inwonende personen. Wij:

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders HANDLEIDING de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders Conseil Expertise auto Avenue de l'expansion 12-4432

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Profile Tyrecenter Autoverzekering

Algemene Voorwaarden Profile Tyrecenter Autoverzekering Algemene voorwaarden Model AAA 2012-1 WG Wanneer start mijn verzekering? De datum waarop uw verzekering in gaat staat op het (digitale) polisblad. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop

Nadere informatie

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG. 5. Vrijstelling

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG. 5. Vrijstelling DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG De algemene voorwaarden van Deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Dé autoverzekering Bij Vrieling

Dé autoverzekering Bij Vrieling Dé autoverzekering Bij Vrieling Polisvoorwaarden Dé Autoverzekering Inhoudsopgave Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Begrippenlijst

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 60-5624-10 H Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 Op deze verzekering zijn tevens de Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering van toepassing. De Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Omnium

Algemene voorwaarden. Top Omnium Algemene voorwaarden Top Omnium 0079-2428630N-26052012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Motorrijtuigverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden recht hebben op vergoeding van

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke waarborgen kunnen onderschreven worden en wat is de respectieve omvang ervan? 3 2.1. Brand 3 2.2. Diefstal 4 2.3.

Nadere informatie

1.9. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats.

1.9. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats. ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract [World Gold Protection - World Full Protection - Europe Comfort Protection - Classic Protection - Auto Europe Protection] DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering.

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie