APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen"

Transcriptie

1 APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen Augustus 2015

2 Inhoud Inleiding 3 Toenemende vraag ondersteuning bij klanttevredenheid 4 Het APK-model 5 Routekaart richting tevreden klanten 7 Van tevreden klant naar fan 11 Over Facilicom 12 FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 2

3 Inleiding U weet als geen ander dat het in de facilitaire dienstverlening uiteindelijk allemaal draait om tevreden klanten. Om u snel inzicht te geven in waar u staat als het gaat om klanttevredenheid én welke stappen u kunt nemen om uw klanttevredenheidscore te verbeteren, hebben wij een APK-model voor klanttevredenheid ontwikkeld. Een eenvoudig model waarmee u in vier, cyclisch te doorlopen, stappen werkt aan een goede fundering. Waarna u zich kunt ontwikkelen tot een goed presterende organisatie en vervolgens kunt uitgroeien tot een excellerende organisatie, die stuurt op enthousiaste klanten en medewerkers. In deze whitepaper leggen we u graag uit hoe dat in zijn werk gaat. Het APK-model is tot stand gekomen naar aanleiding van verzoeken van verschillende klanten om hen te helpen hun klanttevredenheidsscore te verbeteren. De tool is ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaring op het gebied van onder meer Hospitality en Hostmanship, en onze uitgebreide kennis van de vakliteratuur. Facilicom wil in 2015 het meest klantgerichte facilitaire bedrijf zijn. Klantgerichtheid betekent voor ons co-creatie, partnership en transparantie, initiatief nemen, willen vernieuwen en innovatie, betrokkenheid, flexibiliteit en maatwerk. Met dit APK-model zetten we daarin een belangrijke nieuwe stap. Mensen vergeten wat je hebt gezegd. Mensen vergeten wat je hebt gedaan. Maar mensen vergeten nooit het gevoel dat je ze hebt gegeven! Maya Angelou - Amerikaanse dichteres FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 3

4 Toenemende vraag ondersteuning bij klanttevredenheid De focus van facilitair managers komt steeds vaker te liggen op het aantonen van de toegevoegde waarde van de afdeling en het verhogen van de klanttevredenheid. De behoeften van medewerkers en klanten van de organisatie komen centraal te staan. Dat vraagt om meer inlevingsvermogen, alertheid en flexibiliteit van het facilitaire team. Uit de frequente klantpanels die Facilicom per divisie organiseert, blijkt dat dit voor veel klanten een uitdaging is. Een deel van de dienstverlening is immers onzichtbaar. Bovendien speelt subjectiviteit een grote rol: een deel van de waarde van de facilitaire afdeling is pas merkbaar als er iets misgaat. Steeds meer klanten vragen ons daarom hen te ondersteunen bij het verbeteren van hun klanttevredenheid. Dat is de reden waarom Facilicom onlangs de adviesgroep Klantevredenheid heeft opgericht. De adviesgroep bestaat uit consultants op het gebied van Hospitality, Human Resources en Facilty Managament die de Facilicom-brede ervaringen op het gebied van Hostmanship, Hospitality en klantgerichtheid verzamelen. Op basis daarvan ontwikkelen zij producten en diensten voor het facilitaire bedrijf die u, en andere klanten, de komende jaren kunnen helpen uw klanttevredenheid te verbeteren. Daarbij kunt u denken aan cases en complete stappenplannen, zoals het APK-model, en aan advies op maat. Wat Facilicom betreft, kunt u overigens niet snel genoeg beginnen met klantgerichtheid. Daarom is Facilicom onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met het Albeda College (opleiding Facilitaire Dienstverlening) in Rotterdam dat, onder meer, gericht is op het integreren van Hostmanship in de opleiding. FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 4

5 Het APK-model Het Algemeen Periodiek Klanttevredenheidsmodel (APK-model) is een methode waarmee u in kaart brengt waar uw organisatie staat wat betreft klanttevredenheid en waarmee u die klanttevredenheid vervolgens positief kunt beïnvloeden. Het APK-model geeft u handvatten om meer grip op uw organisatie te krijgen en helpt u cultuurveranderingen door te voeren. Het model is door iedere organisatie uit te voeren. Het APK-model is een mix van een aantal bestaande managementmodellen, zoals de kwaliteitscirkel van Deming, het INK-model, het Kano-model, de Balanced Scorecard en de vier kleurprofielen van Carl Jung. Fase Funderen Fase Presteren Fase Excelleren Talent Management Strategie & Beleid Leiderschap Figuur 1 APK- Model FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 5

6 Volwassenheidsfases APK- model Het APK- model is een cyclisch model en wordt in totaal drie keer doorlopen (drie fases). In de eerste fase, de funderingsfase, wordt langs de vier stappen van het APKmodel getoetst of u de basis op orde heeft. De tweede fase die wij onderscheiden is de prestatiefase. In deze fase richt het APK-model zich op de verwachtingen en behoeften van klanten. In de derde en laatste fase is het model ingericht om te komen tot een klantgerichte organisatie waarbij excelleren, enthousiasmeren en verrassen centraal staat. Vier stappen Het APK-model kent per fase vier belangrijke terugkerende stappen, Strategie & Beleid, Leiderschap en Talent Management die u in de juiste volgorde dient te doorlopen. Slaat u een stap over, dan heeft dit direct effect op de uitvoering en het eindresultaat. Bij alle stappen speelt communicatie naar de klant, leveranciers en de medewerkers een centrale rol. Sturen op klanttevredenheid is een continu proces. De klant, de omgeving, de mede werkers en de markt zijn altijd in beweging, daar dient uw organisatie continu op in te spelen. FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 6

7 v Routekaart richting tevreden klanten Vanuit het APK-model hebben wij voor u een routekaart gemaakt. Met deze routekaart kunt u de verschillende stappen en fases doorlopen. Routekaart richting tevreden klanten Fase Funderen 1 Medewerkertevredenheidsonderzoek Gebruikertevredenheidsonderzoek Strategie & Beleid Formuleren en vaststellen KPI s Kennismaking Hostmanship/ Basis gastvrijheid Talent Management Inrichten sturingswiel Vaardigheden matrix team op basis van huidig profiel Leiderschap Check afronding fase 1 Fase Presteren 2 Verwachting onderzoek Guest Journey Employee Journey Strategie & Beleid Gast Performance Indicatoren Medewerker Performance Indicatoren Service richtlijne n Training op basis van vaardigheden matrix Talent Management Vaardigheden matrix profiel gastheer type Inrichten sturingswiel prestatie Introductie klantgericht leiderschap Leiderschap Check afronding fase 2 Fase Excelleren 3 weetjes organisatie weetjes gebruikers weetjes medewerkers Big data onderzoek Strategie & Beleid Interesse en enthousiasme beleid Interesse spel Talent Management Inrichten sturingswiel Excelleren Leiderschap Check afronding fase 3 Figuur 2: Routekaart Hoe u ook tegen klanttevredenheid aankijkt, uiteindelijk dient u inzicht te hebben in hoe uw klanten uw dienstverlening ervaren. Daar kan geen onderneming die haar klanten serieus neemt om heen. Hoe u tevredenheid meet, daar zijn veel verschillende visies op, visies die vaak nauw verweven zijn met de verschillende strategieën hoe u klanttevredenheid kunt bereiken. Bij het beïnvloeden van de klanttevredenheid spelen de verwachtingen en de emoties (de uiting van (on)tevredenheid) van de klant een zeer belangrijke rol. Als u weet wat de verwachtingen van uw klant zijn, dan kunt u zich richten op het overtreffen van die verwachtingen. U kunt daarnaast de emoties van uw klanten positief beïnvloeden door te focussen op persoonlijke behoeften, zoals echte warmte, aandacht, emotioneel contact, herkenning en erkenning. Focus van deze stap is, naast het monitoren van de tevredenheid en inzicht hebben in de verwachtingen van (interne) klanten, ook (extra) informatie te achterhalen over uw klanten. U dient met andere woorden te weten wat de klant van u verwacht, zal missen als u er niet meer bent en hoe u uw klant kunt verrassen. FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 7

8 Een ander belangrijk onderdeel van onderzoek is het in kaart brengen van uw medewerkerstevredenheid. Het team dat de dienst dagelijks daadwerkelijk verleent, is de motor van gastvrijheid. De mate van tevredenheid, sterker nog de mate van betrokkenheid, van uw team heeft dan ook direct invloed op uw klanttevredenheid. Daarbij maakt het geen verschil of uw medewerkers in dienst zijn of zijn ingehuurd. Naast het onderzoeken van de medewerkerstevredenheid, is het belangrijk dat u de behoeften van uw medewerkers in kaart brengt. De zogenaamde piramide van Maslow geeft goed inzicht in de behoeften van medewerkers. Volgens de breed geaccepteerde theorie van Maslow kunt u de behoeften zien als een trapsgewijs opgebouwde piramide, die alleen van onder naar boven is te beklimmen. Strategie & Beleid Op het moment dat u in kaart heeft gebracht wat uw klant van u verwacht en hoe uw klant uw dienstverlening beleeft, gaat u aan de slag met uw strategie. Aan de hand van de resultaten van uw onderzoek stelt u vast wat u wilt bereiken en hoe u dit vormgeeft. Het is hierbij belangrijk dat u de strategie doorvertaalt naar de werkvloer en draagvlak creëert. Dit doet u door het hele team te betrekken bij het proces, zodat uiteindelijk iedereen dezelfde taal spreekt. Uw strategie en het daaruit voortvloeiende beleid dient realistisch te zijn. Zo voorkomt u dat u de lat mogelijk te hoog legt voor uw medewerkers. Leiderschap De directie en/of het management van het facilitair bedrijf dient een voorbeeld te zijn voor de rest van de organisatie en heeft een actieve rol in de cultuuromslag. Het middenkader van het facilitair bedrijf wordt actief betrokken bij de veranderingen, werkt met doelstellingen en heeft vooral een coachende rol. Tijdens deze derde stap creëert u samen met de directie en/of het management een sturingswiel (kwaliteitsdashboard) op basis van de strategie en servicerichtlijnen die u tijdens stap 2 heeft vastgesteld. Dit sturingswiel is een essentieel onderdeel voor de borging van de veranderbeweging. Daarnaast brengt u de talenten van uw gehele team in kaart met behulp van een vaardighedenmatrix. Een vaardighedenmatrix is een overzicht van alle medewerkers in combinatie met de taken en competenties per profiel en afdeling. De matrix geeft u in één oogopslag inzicht in het verbeterpotentieel. Talent Management Uw medewerkers spelen een doorslaggevende rol bij het inspelen op de persoonlijke behoeften van klanten, zoals de behoefte aan warmte, echte aandacht, emotioneel contact, herkenning en erkenning. U investeert hierin door uw medewerkers te trainen en te motiveren, en ze de ruimte te geven om zelf beslissingen te nemen. FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 8

9 Vier typen medewerkers Om de veranderbeweging optimaal in gang te zetten, is het belangrijk dat u niet alleen inzicht krijgt in het speelveld, maar ook in uw spelers. De vier kleurprofielen van Carl Jung bieden hiervoor goede aanknopingspunten. Vrij vertaald kunt u uw team zien als een groep met (hard)lopers met verschillende kleuren. Tijdens een hardloopwedstrijd zijn er vier typen hardlopers aanwezig: 1. De professional (geel): De professional bereikt binnen een zeer korte tijd de finish. Deze medewerker heeft een talent voor gastheerschap en is de medewerker die klantgericht gedrag van nature laat zien. Het is belangrijk om dit type medewerker bij het veranderingstraject te betrekken. De professional kan als motor van de nieuwe strategie fungeren en medewerkers enthousiast maken over de nieuwe aanpak. Gedragskenmerken: dynamisch, enthousiast, overtuigend, optimistisch en expressief. 2. De sprinter (groen) Tijdens een hardloopwedstrijd is er altijd een aantal sprinters aanwezig dat het tempo bepaalt voor de professional. Dit type medewerker is een belangrijke sleutelfiguur in het team. Sprinters voelen passie voor gastheerschap, maar hebben daarbij goed voorbeeldgedrag nodig om de extra stappen te kunnen zetten. Gedragskenmerken: wilskrachtig, doelbewust, veeleisend, prestatiegericht en vastberaden. 3. De amateur (rood) Aan een hardloopwedstrijd doen vaak veel amateurs mee die op verschillende tijden de finish bereiken. Dit type medewerker heeft op verschillende manieren ondersteuning nodig om aan de slag te kunnen gaan met gastheerschap. Bijvoorbeeld coaching on the job door de professional of het volgen van workshops. Gedragskenmerken: zorgzaam, relatiegericht, harmonieus, ontspannen en geduldig. 4. De beginner (blauw) Tijdens een evenement staan veel potentiele beginners aan de kant. Dit type medewerker is nog niet overtuigd van wat gastheerschap voor hem of haar zou kunnen betekenen. Belangrijk is dat deze medewerkers op de juiste manier kennis maken met Hostmanship. Gedragskenmerken: voorzichtig, nauwkeurig, analytisch, gedetailleerd en objectief. Niet iedereen is van nature klantgericht. Klantgerichtheid en er plezier in hebben om klanten te helpen, vereist bovendien een mentaliteit en instelling die slechts in beperkte zin kan worden aangeleerd. Om ervoor te zorgen dat de verhouding tussen de vier typen medewerkers in uw organisatie in balans is, kan het daarom nodig zijn om hierop nieuwe medewerkers te selecteren. FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 9

10 Het is cruciaal dat u na het afsluiten van elke stap de tijd neemt om de resultaten van deze stap te communiceren. Veel organisaties voeren bijvoorbeeld een onderzoek uit en vergeten daarna de klanten of medewerkers te informeren over de uitkomsten. Dat beïnvloedt de tevredenheid op een negatieve manier. Bovendien zal uw klant of medewerker daardoor minder snel aan een volgend tevredenheids- of motivatieonderzoek meewerken. FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 10

11 Van tevreden klant naar fan Met ons APK-model willen we laten zien dat een hogere klanttevredenheid, als ook klantloyaliteit, voor elke organisatie haalbaar is. Als u alle stappen doorloopt, kunt u er zelfs voor zorgen dat uw tevreden klant een fan van uw organisatie en medewerkers wordt. De belangrijkste elementen om dit te bereiken zijn klanttevredenheid centraal op uw agenda te zetten en samen met uw team en medewerkers aan klanttevredenheid te werken. Iedereen in uw organisatie levert een bijdrage aan deze (cultuur)verandering en de mate waarin uw team betrokken is, heeft direct effect op de mate van succes. Deze samenwerking is een continu proces. Niet alleen uw klant, maar ook de omgeving, de medewerkers en de markt zijn altijd in beweging. Zolang u diensten blijft verlenen, zult u dus moeten werken aan het positief beïnvloeden van uw klanttevredenheid. Wij wensen u veel succes met de eerste stap! FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 11

12 Over Facilicom Bedrijven, overheden, onderwijsinstituten en zorginstellingen richten zich steeds meer op hun kernactiviteiten. Alles wat daar niet toe behoort wordt uitbesteed. Facilicom Services Group is al bijna 50 jaar gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire diensten en kan u alle facilitaire zorg uit handen nemen. Op een kwalitatieve, efficiënte en flexibele manier. Facilicom kan u op vrijwel elk terrein de juiste diensten leveren. We houden uw pand schoon, zorgen voor alle veiligheid, maken elke dag een smakelijke lunch voor uw medewerkers, leveren tijdelijk personeel of nemen activiteiten geheel over. Ook bouw, verbouw, renovatie inclusief de installatietechniek en onderhoud van panden kunt u aan ons toevertrouwen. Facilicom telt ruim medewerkers en is actief in Nederland, België, Frankrijk en Engeland. De activiteiten van Facilicom zijn ondergebracht in gespecialiseerde divisies. Contactgegevens Facilicom Bezoekadres: Karel Doormanweg 4, 3115 JD Schiedam Postadres: Postbus 144, 3100 AC Schiedam Telefoon: (010) Internet: Opdrachtgevers Deze whitepaper is mede tot stand gekomen in samenwerking met Marieke Borkus, Consultant Adviesgroep Klanttevredenheid, Jessica Jonasse, eigenaar Service Check en Eelco van de Stolpe, operationeel directeur Service Check. Uiteraard bedanken wij ook alle collega s van Facilicom die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Whitepaper APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Facilicom Services Group is het niet toegestaan dit document of enig onderdeel ervan voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen. Als je informatie of modellen uit dit document wilt gebruiken in (online) publicaties, dan is dat toegestaan onder bronvermelding van Facilicom Services Group en een verwijzing naar de link op onze website: FACILICOM SERVICES GROUP APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen 12

13 Hoofdkantoor Karel Doormanweg JD Schiedam Postbus AC Schiedam tel.: (010) fax: (010) Bedrijven van Facilicom Facilicom Facility Solutions Trigion Beveiliging Gom Schoonhouden Prorest Catering Breijer Bouw en Installatie Tapwacht Service en Techniek Blijf op de hoogte linkedin.com/company/facilicom facebook.com/facilicom UITGAVE VAN FACILICOM SERVICES GROUP

Trends 2014 in facilitaire dienstverlening

Trends 2014 in facilitaire dienstverlening Trends 2014 in facilitaire dienstverlening Inhoud Inleiding Organisatietrends waar u op in kunt spelen Ontwikkelingen bij facilitaire afdelingen Zeven tips op een rijtje Slot Over Facilicom FACILICOM SERVICES

Nadere informatie

Schoon! Veilig! Smakelijk! Flexibel! Proost! Solide! Integraal!

Schoon! Veilig! Smakelijk! Flexibel! Proost! Solide! Integraal! Schoonmaak Beveiligen Catering Personeelsdiensten Horecadiensten Bouw- en installatietechniek Facility management Schoon! Veilig! Smakelijk! Flexibel! Proost! Solide! Integraal! De juiste mensen op de

Nadere informatie

Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers in toenemende mate wensen. Zeker als er sprake is van dagschoonmaak of als schoonmakers actief

Nadere informatie

Hostmanship: de kunst van het borgen

Hostmanship: de kunst van het borgen Hostmanship: de kunst van het borgen Inhoud Inleiding 3 Wat is hostmanship 4 Van ontwikkelen naar continu borgen 5 De rol van de leidinggevende 9 De rol van de medewerker 10 Knelpunten en adviezen 11 Over

Nadere informatie

Kick off Mentoring Project. Floor van Wingerden Partner Perpetuum Organisatieontwikkeling

Kick off Mentoring Project. Floor van Wingerden Partner Perpetuum Organisatieontwikkeling Kick off Mentoring Project Floor van Wingerden Partner Perpetuum Organisatieontwikkeling 13 februari 2014 Wie is Perpetuum? Perpetuum gelooft dat het talent en de mogelijkheden van organisaties onuitputtelijk

Nadere informatie

Hoe goed ken ik mijn eigen handleiding?

Hoe goed ken ik mijn eigen handleiding? Hoe goed ken ik mijn eigen handleiding? INZICHT IN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT THOMAS MORE CAMPUS GEEL 1 Korte kennismaking Rudi Timmermans Arbeids- en organisa;e psycholoog 20 jaar Philips Human Resources

Nadere informatie

De Droom: samen leren, werken en innoveren

De Droom: samen leren, werken en innoveren De Droom: samen leren, werken en innoveren Hybride onderwijs in een excellente leeromgeving komt tot stand in nauwe samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dat is De Droom van de branche Horeca

Nadere informatie

USG People gaat totaal integraal

USG People gaat totaal integraal USG People gaat totaal integraal Een hoofdkantoor met zo'n 500 medewerkers. En een kleine 250 vestigingen in het land. USG People had voor de servicing, het onderhoud en het beheer van al die panden nog

Nadere informatie

Natural Delicious. Professionals in uw restaurant. De juiste mensen op de juiste plek

Natural Delicious. Professionals in uw restaurant. De juiste mensen op de juiste plek Natural Delicious Professionals in uw restaurant De juiste mensen op de juiste plek Genieten van vers en ge in een sfeervolle ambia Lekker, vers, natuurlijk en gezond komen samen in Natural Delicious.

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Toonaangevend in services

Toonaangevend in services De juiste receptionistes, telefonistes en servicedeskmedewerkers Toonaangevend in services De juiste mensen op de juiste plek Trigion Services biedt al ruim 20 jaar oplossingen als het gaat om de invulling

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

www.cosmo-entertainment.nl

www.cosmo-entertainment.nl www.cosmo-entertainment.nl Trainingen Brochure 2016 Erkende training door: 3 Inhoud Cosmo training gastvrijheid 6 Vestiging Nederland Vlijmenseweg 2, Gebouw F, 2e verdieping, 5223 GW s-hertogenbosch +31

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Energie-audit. Alles wat u moet weten over de energie-audit, helder op een rij. Facilicom

Energie-audit. Alles wat u moet weten over de energie-audit, helder op een rij. Facilicom Energie-audit Alles wat u moet weten over de energie-audit, helder op een rij. Facilicom Is mijn organisatie verplicht een energie-audit uit te laten voeren? En zo ja, wat moet ik dan precies doen? De

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid

Toonaangevend in veiligheid Retail Toonaangevend in veiligheid Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Enerzijds door winkelend publiek en anderzijds door eigen medewerkers. De hieruit voortvloeiende

Nadere informatie

1-2-3-Schoon. Schoonmakers die vooruitdenken. De juiste mensen op de juiste plek

1-2-3-Schoon. Schoonmakers die vooruitdenken. De juiste mensen op de juiste plek 1-2-3-Schoon Schoonmakers die vooruitdenken De juiste mensen op de juiste plek 1-2-3-Schoon In drie stappen naar een schone school 1-2-3 Gom maakt in overleg met u een transparant maatwerkplan op basis

Nadere informatie

Hoe creëer je het WOW-effect bij klanten wat vraagt dit van je organisatie?

Hoe creëer je het WOW-effect bij klanten wat vraagt dit van je organisatie? Hoe creëer je het WOW-effect bij klanten wat vraagt dit van je organisatie? Arnhem, 26 mei 2016 Jean-Pierre Thomassen www.customerdelight.nu 3 Zone van woede en verdriet Zone van ontevredenheid Zone van

Nadere informatie

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel Het bedrijf Wij zijn een full concept bureau voor de automotive en Aftersales Specialist. Wij staan voor flexibel, transparant en praktische oplossingen. Producten Advies coaching en training Strategie

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52

Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52 Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52 Maastricht Hospitality Consultants b.v. Op de Thermen 28 B Postbus 755

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Maatwerk in facility management

Maatwerk in facility management Maatwerk in facility management De juiste mensen op de juiste plek Facilicom. De juiste me nsen op de juiste plek Facilicom Facility Solutions: een introductie Facilicom Facility Solutions is gespecialiseerd

Nadere informatie

EW Facility Services

EW Facility Services EW Facility Services EW Facility Services is een facilitair dienstverlener. Door een hoog kwaliteitsniveau, zichtbare dienstverlening, flexibele uitvoering en op maat gemaakte oplossingen verhogen wij

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Het recept voor succesvolle outsourcing

Het recept voor succesvolle outsourcing Het recept voor succesvolle outsourcing Inhoud Inleiding 3 Succesvol outsourcen? 4 Succesfactoren en valkuilen 8 Tips 10 Samenvatting 11 Verder lezen 12 Over Facilicom Services Group 13 FACILICOM SERVICES

Nadere informatie

In 3 stappen naar een optimale klantbeleving in facility services. Meten, verbeteren en voorspellen,

In 3 stappen naar een optimale klantbeleving in facility services. Meten, verbeteren en voorspellen, In 3 stappen naar een optimale klantbeleving in facility services Meten, verbeteren en voorspellen, Inhoud 1. De facilitaire markt verandert... 3 2. Waarom klantbelevingsmanagement?... 3 3. Stap 1: Meten...

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Mentaal STERK met Insights Discovery als groeiversneller in de Road to...

Mentaal STERK met Insights Discovery als groeiversneller in de Road to... Mentaal STERK met Insights Discovery als groeiversneller in de Road to... Programma 2016 NL coach Start Blok 1: INSIGHTS DISCOVERY, waarom deze groeiversneller? Bondscoach Pim Scherpenzeel Waarom Insights

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization doorsight Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization Meet wat u waard bent als werkgever... Weet u wat u waard bent? Veel organisaties hebben onvoldoende grip op de kpi s en

Nadere informatie

Facilitaire tips & tricks André de Reus. www.factomagazine.nl/opleidingen

Facilitaire tips & tricks André de Reus. www.factomagazine.nl/opleidingen Facilitaire tips & tricks André de Reus Op één dag veel actuele kennis over uw facilitaire contracten en contacten! Wat leert u vandaag? Waar hoopt u op? Waar hoopt u op? Uw toekomst: 1. De manier waarop

Nadere informatie

Leidinggeven in tijden van verandering Hoe stuur ik effectief op gewenst gedrag?

Leidinggeven in tijden van verandering Hoe stuur ik effectief op gewenst gedrag? Inleiding Programma Aanmelden Route Leidinggeven in tijden van verandering De snel veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van organisaties en daarom van de mensen die er werken.

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

HRYou dienstverlening om trots op te zijn. Annette van de Meene & Anneli van der Reijden

HRYou dienstverlening om trots op te zijn. Annette van de Meene & Anneli van der Reijden HRYou dienstverlening om trots op te zijn Annette van de Meene & Anneli van der Reijden Gastheerschap de HRYou way Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Agenda 1. HRYou bij Hogelschool Rotterdam

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Omgaan met reorganisatiestress. Door Gert-Jan de Rooij

Omgaan met reorganisatiestress. Door Gert-Jan de Rooij Omgaan met reorganisatiestress Door Gert-Jan de Rooij Een reorganisatie leidt vaak tot hakken in het zand, frustratie en vastlopende processen. Stress is daarvan een belangrijke oorzaak. Inzicht in persoonlijke

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Uw vertaling van begin tot eind

Uw vertaling van begin tot eind Uw vertaling van begin tot eind Bij Concorde Group hebben we kwaliteit en flexibiliteit vanzelfsprekend hoog in het vaandel staan. Een vertaling moet precies aan uw wensen voldoen. Want een echt goede

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Snel schakelen in een dynamisch wereld Adecco Hospitality, Events & Promotions houdt zich bezig met het mobiliseren, begeleiden en binden van zowel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Het is hier (g)een hotel!!!

Het is hier (g)een hotel!!! Het is hier (g)een hotel!!! Even voorstellen Jaap Funnekotter Directeur Hotelschool The Hague Performance Management BV Wie zijn we? Hotelschool Den Haag: een van de topopleidingsinstituten in de wereld

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Visiedocument. Outsourcing: het uitbesteden van uw huishoudelijke of schoonmaakdienst. Onderdeel van Facilicom

Visiedocument. Outsourcing: het uitbesteden van uw huishoudelijke of schoonmaakdienst. Onderdeel van Facilicom Visiedocument Outsourcing: het uitbesteden van uw huishoudelijke of schoonmaakdienst Onderdeel van Facilicom Steeds meer zorginstellingen hebben te maken met bezuinigingen en krappere budgetten. Dat verhoogt

Nadere informatie

Profile Dynamics. Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht. De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1.

Profile Dynamics. Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht. De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1. 0 Profile Dynamics Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1.0 1 Inhoud Pagina 0. Inhoud.1 1. De impact van drijfveren op je gedrag

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Persoonlijke aandacht voor de reis van de medewerker. Bart Beek Employer Branding Experience 2014

Persoonlijke aandacht voor de reis van de medewerker. Bart Beek Employer Branding Experience 2014 Persoonlijke aandacht voor de reis van de medewerker Bart Beek Employer Branding Experience 2014 Hoe de reis begon Manager Binding en Behoud Centraal Wervingsburo : waarom is/was zo n functie nodig? verschil

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Klantgerichtheid levert geld op! MASTERCLASS

Klantgerichtheid levert geld op! MASTERCLASS Klantgerichtheid levert geld op! MASTERCLASS Maart 2014 Bart van Emden 1 april 2008: Oprichting marketingbureau voor dienstverleners & eigenwijze professionals Van Emden Marketing Consultancy bv 1998-2008:

Nadere informatie

Het uitvoeren van de payroll- en uitzendadministratie en daaruit voortvloeiende activiteiten Het realiseren van klant- en medewerkertevredenheid.

Het uitvoeren van de payroll- en uitzendadministratie en daaruit voortvloeiende activiteiten Het realiseren van klant- en medewerkertevredenheid. Functiebeschrijving Payroll intercedent Organisatie Afdeling Rapporteert aan : MultiFlexx : Businessunit : Unitleider Salarisschaal : Aanloop 2, standaard 3, uitloop 4 Doel van de functie: Het uitvoeren

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT 1focus.nl 1 FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is om al je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

EKC: 'Bij FFS begrijpen ze wat een chemische plant nodig heeft'

EKC: 'Bij FFS begrijpen ze wat een chemische plant nodig heeft' EKC: 'Bij FFS begrijpen ze wat een chemische plant nodig heeft' Frisdrank, koekjes, melk, shampoo, parfum, tandpasta, wasmiddel, plakband. Het is slechts een greep uit de artikelen waarin de producten

Nadere informatie

professionals met een persoonlijke aanpak

professionals met een persoonlijke aanpak professionals met een persoonlijke aanpak Bij Vanbreda zijn we gedreven om onze kennis en ervaring in te zetten om één gezamenlijk doel te bereiken: uw organisatie nog beter maken. Dit doen we door uw

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Willem van Ansem, Manager Consulting AOS Studley

Willem van Ansem, Manager Consulting AOS Studley AOS Studley en NFC organiseren een bijzonder evenement voor alle benchmarkklanten! Bij BENCHMARK XL staan kennis delen, leren van elkaar en verbeteren centraal - op veler verzoek nu met een brede groep

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Wat vraagt het van de ondernemer? En wat levert het op?

Horizontaal toezicht. Wat vraagt het van de ondernemer? En wat levert het op? Horizontaal toezicht Wat vraagt het van de ondernemer? En wat levert het op? Inhoud Inleiding 3 Het perspectief van de Belastingdienst 4 Het perspectief van een fiscale dienstverlener (Grant Thornton)

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Beste Benchmark deelnemer,

Beste Benchmark deelnemer, Wij nodigen u van harte uit voor Benchmark XL! Bij Benchmark XL staan kennis delen, leren van elkaar en verbeteren centraal - op veler verzoek nu ook buiten uw eigen vertrouwde benchmarkkring om. Alle

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie