Acties Startende ondernemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acties Startende ondernemer"

Transcriptie

1 Acties Startende ondernemer 1. Naamskeuze Kies zo mogelijk voor een neutrale handelsnaam. Ervan uitgaan dat bedrijfsnaam t.z.t. kan worden verkocht. Hierdoor is veelal een betere verkoopprijs te bedingen, omdat goodwill vaak ook gekoppeld is aan bedrijfsnaam. 2 Soort onderneming 1. Eenmanszaak met extra fiscale aftrekmogelijkheden, zoals zelfstandigenaftrek, alsmede startersaftrek; 2. V.O.F./Maatschap met extra fiscale mogelijkheden, gelijk als eenmanszaak, maar dan voor elke vennoot/maat, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek e.d.. 3. B.V., geen persoonlijke aftrek mogelijkheden, veelal lagere belasting (-25 tot 30%). Risico s kunnen beter worden ingedamd. Privé-vermogen kan gescheiden worden van zakelijk vermogen. 3. Inschrijving Kamer van Koophandel Zo ruim mogelijke omschrijving van de activiteiten kiezen. De juiste structuur kiezen: Eenmanszaak/B.V./V.O.F. etc.. 4. Melding fiscus Doe je niets, dan reageert de fiscus op uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het formulier kan ook direct worden ingevuld, tegelijk met de inschrijving van de KVK.. 5. Financieringsmiddelen a. met eigen geld; b. met vreemd geld. Indien vreemd geld nodig is, dit zo mogelijk nog regelen voordat u als werknemer ontslag neemt. Op basis van uw inkomen kan gemakkelijker geld worden geleend, dan wanneer u startend ondernemer bent. Ben je eenmaal startend ondernemer, dan moet je er rekening mee houden dat u voor het verkrijgen van geld 3 aansluitende jaren de jaarcijfers moet kunnen overleggen. 6. Verzekeringen Als ondernemer zijn de volgende verzekeringen gewenst. a. AVB (Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven) Het betreft hier een algemene aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is vergelijkbaar met de persoonlijke AVP. Deze verzekering dekt de schade aan derden, niet zijnde beroepsaansprakelijkheid. b. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wanneer u een bedrijf start, waarbij het risico van een persoonlijk letsel, of grote materiele schade mogelijk is, dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Informeer naar deze noodzakelijkheid omdat een dergelijke verzekering relatief duur is. c. Inventarisgoederenverzekering Hebt u bedrijfsmiddelen en/of kantoorinventaris, dan zal een inventarisverzekering wenselijk zijn. d. Opstalverzekering Betreft het verzekeren van uw bedrijfsgebouwen, wanneer u deze in eigendom hebt. Bij gehuurde panden komt de opstalverzekering voor rekening van de eigenaar/verhuurder. e. Inventaris/goederenverzekering in auto Het kan wenselijk zijn om uw materiaal, dat permanent in de auto aanwezig is, te verzekeren. f. Rechtsbijstandsverzekering Nederland krijgt steeds meer de Amerikaanse cultuur van het opleggen van claims. Bij het minste of geringste wordt een claim gelegd. Advocaten zijn duur. Een rechtsbijstandsverzekering is dan wel de goedkoopste oplossing. g. Goederen beheerverzekering Heeft u een reparatieactiviteit, waarbij u apparaten, machines, toestellen e.d. repareert en welke u tijdelijk in beheer hebt, dan is het raadzaam hiervoor een verzekering af te sluiten.

2 Bij het tenietgaan van deze zaken/goederen binnen uw bedrijf bij brand, storm of anderszins, bent u aansprakelijk. 7. Arbeidsongeschiktheidsverzekering/Ongevallenverzekering Bent u zelfstandig ondernemer en er overkomt u iets, waarbij u langere tijd uitgeschakeld bent om uw werk te doen, dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering ten zeerste aan te raden. Uw vaste lasten en kosten van uw huishouden lopen gewoon door. Het is dan wel prettig dat u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering geniet, opdat uw dagelijkse leven zoveel mogelijk op gelijke voet doorgaat. 8. Ongevallen/Overlijdensrisicoverzekering Afhankelijk van uw risico s en uw wensen kan overwogen worden een aanvullende ongevallenverzekering af te sluiten, ofwel een overlijdensrisicoverzekering. De ongevallenverzekering keert uit bij blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit en overlijden. Een overlijdensuitkering kan zorgen voor een financieel onbezorgd toekomstig leven voor de partner, al dan niet met kinderen. 9. Ondernemingsplan Als u zelf gelooft in uw voorgenomen ondernemersactiviteiten dan is een ondernemersplan niet noodzakelijk. Een ondernemingsplan wordt veelal gevraagd wanneer u geld nodig hebt voor de oprichting of start. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk uw financiën op orde te hebben voordat u met de ondernemingsactiviteit start. Verder kan een ondernemingsplan van groot belang zijn om uw toekomstige bedrijfsontwikkeling in beeld te brengen. 10. Administratieve zaken Bedrijfsbankrekening. Kies voor uw bedrijfsactiviteiten een afzonderlijke bankrekening. Laat via deze bankrekening alleen maar bedrijfskosten en opbrengsten lopen. Geadviseerd wordt via de bedrijfsrekening geen privé-zaken te betalen. Dit kost extra geld voor verplicht administreren. Maak maandelijks een vast bedrag over van uw bedrijfsrekening naar uw privé-rekening voor uw privéinkomsten uit de zaak. Administratie Kasboek Bankboek, pinpas gebruiken t.b.v. zakelijke transacties KM-registratie bij gebruik privé-auto Auto van de zaak en gebruik hiervan voor privé Facturen / Btw nummer Nummer Kasboek Tracht zo weinig mogelijk kasmutaties te hebben. Dit vergt veelal extra administratief werk voor de accountant. Registreer per dag uw: - kasontvangsten: - kasuitgaven. Kasafstortingen op de bankrekening zijn uitgaven (is geld uit de kas gehaald). Heb je privé-geld in de kas gestort registreer dit dan ook als privé-storting of privé-lening. U kunt een kasboek bijhouden in een schrift of origineel kasboek. Het mag ook elektronisch via een excel bestand of anderszins.

3 De bijbehorende bijlagen in volgorde achter kasboek. Afhankelijk van uw kasmutaties, per week of per maand afsluiten. Bankboek Aangenomen wordt dat u een afzonderlijke bedrijfsrekening opent. Neem ook een pinpas voor uw bedrijfsrekening. Hiermede kunt u betalingen of wel benzine e.d. direct via de bank registreren. Hiervoor hoeft geen kasboek bijgehouden te worden. De betreffende factuur van de pinbetaling achter het betreffende bankafschrift voegen, in volgorde van de betalingen en ontvangsten. Facturen Facturen die worden uitgeschreven dienen doorlopend genummerd te worden. Kies bijvoorbeeld: etc. Steeds per 1 januari beginnen met: etc. Vervallen facturen behouden en niet weggooien indien deze zijn doorgenummerd. Hiervoor steeds een creditfactuur maken. Op het einde van het jaar dienen alle facturen doorlopend genummerd te zijn. BTW nummer Op door u uitgeschreven facturen dient het BTW nummer te staan. Dit is verplicht. Indien u een eenmanszaak hebt, is het BTWnummer van uw sofinummer vergezeld van B.01. Bij een VOF of BV wordt een afzonderlijk BTWnummer toegekend. Overige factuurvermeldingen Zorg dat alle facturen reeds zijn voorzien van: a bedrijfsnaam + logo; b adres; c telefoon- en faxnummer; d adres; e website; f KvK inschrijvingsnummer; g banknummer; h Btw nummer KM registratie privé-auto Indien u uw privé-auto gebruikt voor zakelijke activiteiten kunt u hiervoor een km registratie bijhouden. Deze km s kunnen als kosten worden aangemerkt ± 0,20 ct per km. Hoe te registreren? - datum - tijd - van - naar - beginstand km teller

4 - eindstand km teller Op de facturen van onderhoud door een garage staan veelal de km stand op op het moment van onderhoud. Dit is voor de belastingdienst het bewijs van de stand van het aantal kms op de datum vd factuur. Hou hier rekening mee. Geen goed geregistreerde km administratie kan leiden tot een afkeuring van de registratie en dat de kosten niet aftrekbaar zijn. Zakenauto voor privé-gebruik Hebt u gekozen voor een bedrijfsauto van de zaak, dan wordt zonder km registratie een bijtelling gedaan op uw inkomen van 22% (norm 2008) van de catalogusprijs. Dus een auto van catalogusprijs (dus niet de koopprijs) geeft een bijtelling van 25% (tot en met 2007 was dit percentage 22%) of wel 7.500,00. De kosten van: - aankoop afschrijving 10 jaar rentekosten/renteverlies, per jaar gemiddeld belasting diesel 12 x verzekering casco 75% brandstof km 1/10 = 1000 x 1,50- (diesel) onderhoud per jaar komen voor rekening van de zaak: totaal Uw privé-bijtelling bedraagt zoals hierboven reeds aangegeven: Aan belasting betekent dit minimaal 36% zijnde ofwel 42% = De kosten bedragen in bovengenoemd voorbeeld Uw voordeel Wilt u deze maximale bijtelling voorkomen dan dient weer een km registratie te worden bijgehouden. Rijdt u meer dan 500 km per jaar privé, dan geldt reeds een bijtelling van 25%. Veelal is een km registratie niet deugdelijk en wordt deze niet geaccepteerd. Op facturen van garages staat altijd het aantal km s op het moment van aanbieding van de auto voor onderhouid. De fiscus gebruikt dit kilometrage als handvat om te controleren of dit overeen stemt met de km registratie. Een gering afwijking kan reeds tot afwijzing van de km registratie tot gevolg hebben waardoor de volledige bijtelling alsnog wordt toegepast. Laat berekenen wanneer een auto van de zaak voor u aantrekkelijk is. Motorrijden van de ZAAK Binnen de fiscale wetgeving is door middel van een uitvoeringsmaatregel vastgelegd hoe de privé-bijtelling is geregeld, bij het rijden van een bedrijfsmotor, welke ten laste van het bedrijf komt, maar waarmee ook privé wordt gereden. Het uitgangsprincipe is als volgt. De totale kosten van de motor worden gedeeld door het aantal gereden km s in het betreffende jaar. De km-prijs die hieruit voortkomt is de vergoeding per km, Het aantal privé gereden km s wordt vermenigvuldigd met de berekende km-prijs. Het geïnvesteerde bedrag ofwel de cataloguswaarde van de motor wordt niet als rekenfactor gebruikt. Het voorbeeld is als volgt: Afschrijvingskosten motor stel: 1.000,00 Rentekosten investering: stel: PM Onderhoud stel: 1.000,00

5 Motorrijtuigenbelasting stel: 250,00 Brandstofkosten stel: 500,00 Verkeersboetes stel: 100,00 Parkeerkosten stel: 25,00 Totale kosten 2.875,00 Stel het aantal gereden km s in enig jaar: 2500 km Gemiddelde kosten per km: 2.875,00 : 2500 km = 1,15 per km. Stel dat er 500 km privé is gereden dan bedraagt de bijtelling: 500 km x 1,15 = 575,00. Km registratie motor. Gereden km s: Registratie km-stand 1 januari van het belasting jaar; Registratie km-stand 31 december van het belastingjaar; Registratie gereden kms privé. Er hoeft geen sluitende km-registratie te worden overlegd; Wel dient het aantal privé gereden km s te worden geregistreerd. Deze regeling wijkt sterk af van de regeling die voor auto s geldt. DE EISEN waaraan een FACTUUR MOET VOLDOEN Bij ontbrekende informatie op factuur heeft u vaak geen recht op btw-aftrek. Stuur een onvolledige factuur altijd terug en vraag om een correcte rekening! Veel bedrijven besteden maar weinig aandacht aan het opstellen van een factuur. En dat terwijl dit juist ontzettend belangrijk is. Want een factuur moet aan een groot aantal eisen voldoen. Voldoet een factuur niet aan die eisen, dan loopt de ontvanger van de factuur het risico dat hij de door hem betaalde omzetbelasting (btw) niet mag terugvorderen. In de praktijk komt het dan ook regelmatig voor dat een inspecteur een naheffingsaanslag oplegt omdat een ontvangen factuur niet aan de vereisten voldoet. Aan de hand van deze checklist kunt u controleren of een ontvangen factuur volledig is. En uiteraard moeten ook uw eigen facturen aan deze eisen voldoen. 1.Factureringsplicht Het is niet bij alle leveringen of diensten verplicht om een factuur op te stellen, want dit is alleen het geval als de afnemer een andere ondernemer is. Bij leveringen aan particulieren geldt deze verplichting niet. Ondernemingen die vrijwel alleen zaken doen met particulieren moeten bij hun btw-aangifte verplicht uitgaan van het kasstelsel, waarbij de btw moet worden afgedragen op basis van de ontvangsten. Hierbij gaat de fiscus ervan uit dat de levering en de betaling gelijktijdig plaatsvinden. De volgende ondernemers moeten verplicht volgens het kasstelsel werken en hebben daarom geen factureringsplicht. winkeliers; glazenwassers; fietsenmakers; marktkooplieden; schoenmakers; kappers; exploitanten van wasserijen; exploitanten van schoonheidsverzorgingbedrijven; behangers; stoffeerders; exploitanten van horecabedrijven; houders van autorijscholen; andere ondernemers die voor meer dan 90% aan particulieren plegen te presteren; ondernemers die op eigen verzoek het kasstelsel mogen voeren (na toestemming van de inspecteur). Als uw onderneming bij één van de genoemde soorten ondernemers goederen of diensten afneemt, krijgt u in principe geen factuur. Dit betekent dat u de betaalde btw niet als voorbelasting kunt aftrekken. Dit is echter eenvoudig op te lossen door toch om een factuur te vragen. Want alle ondernemers die het kasstelsel mogen toepassen, zijn verplicht om toch een factuur uit te reiken als de afnemer hierom vraagt.

6 2.Dagtekening Als u gaat controleren of een ontvangen factuur aan de voorwaarden voldoet, moet u eerst kijken naar de datum waarop de factuur is uitgeschreven (de dagtekening). Deze datum is van groot belang, omdat volgens de Wet op de Omzetbelasting een factuur moet worden uitgeschreven vóór de vijftiende dag na de maand waarin de prestatie is verricht. Veel ondernemers doen dit niet, maar het moet wel. Dus stel dat uw fiscaal adviseur in maart 2008 een advies aan u heeft uitgebracht. Dan moet hij de factuur op uiterlijk 14april 2008 hebben uitgeschreven. De leverancier moet de in rekening gebrachte btw afdragen over het tijdvak waarin de btw is gefactureerd of had moeten zijn gefactureerd. Dus als de fiscaal adviseur in ons voorbeeld meteen in maart een factuur uitschrijft, is de btw verschuldigd in het eerste kwartaal van 2008 (bij een kwartaalaangifte). Uw adviseur mag de factuur echter ook in de eerste twee weken van april uitschrijven. In dat geval hoeft hij de btw pas af te dragen bij de aangifte over het tweede kwartaal. Maar wat nu als de factuur pas in juli wordt uitgereikt? Dan moet de leverancier de verschuldigde btw afdragen bij de aangifte over het eerste kwartaal, omdat dat het tijdvak is waarin de prestatie plaatsvond. Dat de btw pas in het derde kwartaal wordt gefactureerd, is dan niet van belang. Wel is het zo dat u als afnemer de door u betaalde btw pas kunt aftrekken als u over een factuur beschikt. Dus als u pas in juli de rekening krijgt, mag u pas in uw eigen aangifte over het derde kwartaal de betaalde btw terugvorderen van de fiscus. 3.Factuurnummer Elke factuur moet voorzien zijn van een factuurnummer. Er moet namelijk sprake zijn van een doorlopende nummering van de facturen. Als in de verkoopadministratie van een onderneming een reeks factuurnummers ontbreekt, zal de Belastingdienst zich afvragen waar de ontbrekende factuurnummers zijn gebleven en heeft de onderneming een probleem. De fiscus zal dan vermoeden dat er gefraudeerd is. Als ontvanger van een factuur kunt u uiteraard niet controleren of uw leverancier zijn facturen wel juist nummert. U moet daarom vooral controleren of de ontvangen nota überhaupt een factuurnummer bevat. Als dit niet het geval is, voldoet de factuur niet aan een zeer belangrijke eis en kunt u er vrijwel zeker van zijn dat u de betaalde btw niet mag terugvorderen. 4.NAW-gegevens Een facturerende onderneming moet op de factuur zijn eigen naam en adres vermelden. Hierbij moet hij het adres vermelden van de plaats waar u hem kunt vinden, dus waar hij zijn kantoor of winkel heeft of van waaruit hij zijn leveringen en diensten verricht. Het is niet toegestaan om als adres uitsluitend een postbusnummer te vermelden. Verder moet de factuur altijd de naam en het adres van de afnemer vermelden. Hierbij zijn de eisen iets minder streng, want hierbij mag wel volstaan worden met een postbusnummer. Het is zelfs toegestaan om in plaats van naam en adres van de afnemer uitsluitend een klantnummer te vermelden, als dit maar niet tot verwarring kan leiden. In de praktijk bevat de factuur echter altijd de naam en het adres van de afnemer. Dit is immers noodzakelijk voor een correcte verwerking door de postbode. 5.restatie en prijs Met betrekking tot de geleverde prestatie en de vergoeding die de afnemer hiervoor moet betalen, moet de factuur de volgende informatie bevatten: de datum van de dag waarop de prestatie wordt verricht. Dit is vooral nodig om te kunnen controleren of de factuur binnen de hiervoor genoemde termijn is uitgereikt; de omschrijving van de prestatie. Hierbij moet in elk geval de aard en de omvang (hoeveelheid) worden vermeld; de prijs exclusief btw; het van toepassing zijnde tarief voor de btw; het btw-bedrag; eventueel verleende kortingen. 6.Btw-nummer De leverancier moet altijd zijn eigen btw-identificatienummer op de factuur vermelden. In sommige gevallen moet ook het btw-nummer van de afnemer op de rekening staan, namelijk als de afnemer gevestigd is in een

7 andere EU-lidstaat. Er wordt dan namelijk voldaan aan alle voorwaarden voor een intracommunautaire levering en de leverancier hoeft dan geen btw in rekening te brengen. 7.Overige gegevens Naast de genoemde gegevens moet een factuur in sommige gevallen de volgende mededelingen bevatten: dat er sprake is van de verleggingsregeling (de btw-aangifte en btw-afdracht worden verlegd van de leverancier naar de afnemer); dat de levering is vrijgesteld van omzetbelasting; dat er sprake is van een intracommunautaire levering (levering aan een afnemer die gevestigd is in een ander EU-land). 8.Terugsturen Als één of meer van de verplichte gegevens op de factuur ontbreken, is er formeel géén sprake van een factuur. Formeel heeft de afnemer dan ook geen recht op btw-aftrek. In de praktijk blijkt het vaak wel mee te vallen, want in veel gevallen is btw-aftrek ook wel mogelijk als een factuur niet helemaal aan de eisen voldoet. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geen enkele twijfel bestaat over de hoedanigheid van de leverancier en de verrichte prestaties. Een gemaakte fout, zoals het vermelden van een onjuist adres, zal dan meestal niet leiden tot het niet in aftrek mogen brengen van de in rekening gebrachte btw. Het is echter verstandig om de factuur bij twijfel altijd terug te sturen. Geef aan dat de factuur niet conform de voorwaarden is opgesteld en vraag om een correcte nota. Slot Met het bovenstaande heb ik getracht u een overzicht te geven van de basisvoorzieningen welke minimaal wenselijk is voor een eigen onderneming. Wij zijn u hierbij gaarne behulpzaam. Hoogachtend, Gerrit Sanders

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Ondernemen met de Belastingdienst Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Programma Inkomstenbelasting Omzetbelasting Actualiteiten Inkomstenbelasting programma Algemeen (administratie)

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND 1 UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND Deze Partner Briefing Note" bevat informatie over de btw-behandeling van transacties tussen Uber, de Partner (uzelf) en uw passagiers (Riders). Daarnaast biedt het

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting"

Btw staat voor: Belasting toegevoegde waarde, ook wel Omzetbelasting Wat is btw? Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting" genoemd. Deze belasting is door de overheid ingesteld en wordt geheven over de verkoopprijs van producten of diensten.

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014 STARTERSPLEIN ROZ Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters 6 november 2014 Programma Ondernemen en belastingzaken Administratie en factureren Ondernemen en btw / aangifte doen Ondernemen

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

HANDLEIDING. Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen.

HANDLEIDING. Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen. HANDLEIDING Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen. Inkoopfacturen Wat is een inkoopfactuur? Een inkoopfactuur is een document dat een betalingsverplichting van jouw onderneming aan een leverancier

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS

FISCALE EINDEJAARSTIPS FISCALE EINDEJAARSTIPS BIJHOUDEN ONDERNEMINGSUREN (ZEER BELANGRIJK) Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek), moeten in 2009 minimaal 1225 uren besteed zijn aan werkzaamheden

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen Inhoudsopgave 3 Een goede start is het halve werk Wie

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw en incidentele posten 1. Maak een plan en begroting 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten Inhoudsopgave Voorwoord.................................................... 1 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?... 5 1.2. Investering of kosten?..................................

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv HET BOXEN SYSTEEM BOX 1 INKOMEN UIT WERK WINST ONDERNEMING BOX 2 INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG BOX 3 INKOMEN UIT SPAREN & BELEGGEN DE NETTOWINST = ONDERNEMERSINKOMEN = 20.100,- - AFTREKPOSTEN = BELASTBARE

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?... 5 1.2. Investering of kosten?... 6 1.3. Hoe schrijft u af?... 6 1.3.1. Afschrijving op bedrijfsmiddelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4 Omzetbelasting les 4 programma Maatstaf van heffing Hoeveel OB? Wie moet OB voldoen en wanneer? Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 Oefening Maatstaf van heffing 1 van 2 OB wordt geheven over

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

MODULE 3: Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Modestyling en Interieuradviseur) Inhoud:

MODULE 3: Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Modestyling en Interieuradviseur) Inhoud: Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Modestyling en Interieuradviseur) MODULE 3: BTW Inhoud: Consumentenprijs Verkoopprijs Te betalen btw Verschuldigde btw Af te

Nadere informatie

E- book: Orde op Zaken Stellen Zakelijke administratie

E- book: Orde op Zaken Stellen Zakelijke administratie E- book: Orde op Zaken Stellen Zakelijke administratie Inhoud 1. Algemeen 2. Post ordenen, sorteren & opruimen 3. E-mail ordenen 4. Computerbestanden ordenen 5. Voorbeeld adressenlijst & telefoonlijst

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

EN DE NEDERLANDSE OVERHEID. De mogelijkheden met uw Forever business ten aanzien van belastingen, uitkering, etc.

EN DE NEDERLANDSE OVERHEID. De mogelijkheden met uw Forever business ten aanzien van belastingen, uitkering, etc. EN DE NEDERLANDSE OVERHEID De mogelijkheden met uw Forever business ten aanzien van belastingen, uitkering, etc. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2.1 INLEIDING:... 4 2.2. FOREVER EN EEN UITKERING.... 4 2.2.

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21% als onderdeel van de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013 Administratie & Advies Starters informatie voor kinderopvang 12 december 2013 TELEFOON EMAIL WEBSITE Kalmarweg 14-3, 9723 JG Groningen 06-48401281 info@sameninbusiness.nl www.sameninbusiness.nl Voorwoord

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips Starters Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips AGENDA Introductie Finovion Boekhoudkundige tips Opzetten administratie Facturen Fiscale tips Verschil eenmanszaak en BV Auto Bedrijfsruimte thuis FINOVION

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers

startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers 1 startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers Bijgaand treft u het startersbulletin aan van FB-Accountants te Burgum. In dit startersbulletin zetten wij in het kort allerlei aspecten voor u op

Nadere informatie

oefententamen omzetbelasting

oefententamen omzetbelasting oefententamen omzetbelasting vraag 1 De gemeente Reusel-De Mierden kocht in 2008 voor haar afdeling Burgerzaken (o.a. uitgifte paspoorten en rijbewijzen) een aantal computers van een Belgische computerfabrikant.

Nadere informatie

Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010

Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Onlangs is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Omzetbelasting 1968 aangenomen. De wijzigingen zien

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Gastouders en de Belastingdienst

Gastouders en de Belastingdienst Gastouders en de Belastingdienst Freelancer of Ondernemer Start als gastouder altijd je eigen onderneming. Daardoor kun je gebruik maken van allerlei aftrekposten waardoor je veel minder belasting betaalt.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Beoordeling van de gastouder als ZZP-er

Beoordeling van de gastouder als ZZP-er Beoordeling van de gastouder als ZZP-er Op 22 augustus 2016 is het Hof in Hoger beroep tot het oordeel gekomen dat een gastouder te weinig zelfstandigheid bezit om een ondernemer te zijn. Naar aanleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING ORDENEN EN AANLEVEREN VAN EEN ZAKELIJK DOSSIER OP BASIS VAN EEN KAS- en BANKBOEK

HANDLEIDING ORDENEN EN AANLEVEREN VAN EEN ZAKELIJK DOSSIER OP BASIS VAN EEN KAS- en BANKBOEK HANDLEIDING ORDENEN EN AANLEVEREN VAN EEN ZAKELIJK DOSSIER OP BASIS VAN EEN KAS- en BANKBOEK Deze handleiding geeft een gedetailleerde beschrijving van de ordening van een klein zakelijk dossier of bedrijfsadministratie

Nadere informatie

De omzetbelasting. 1. Inleiding

De omzetbelasting. 1. Inleiding De omzetbelasting 1. Inleiding De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de overheid heft op de verkoop van diensten en producten. De belasting, ook wel btw genoemd (Belasting over de toegevoegde

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 Begrotingen en bedrijfsprognoses Begroting Wat is een begroting? Een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Zeker als starter maakt

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

BTW Terug op zonnepanelen Bent u als particulier geïnteresseerd in BTW-teruggaaf over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen?

BTW Terug op zonnepanelen Bent u als particulier geïnteresseerd in BTW-teruggaaf over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen? BTW Terug op zonnepanelen Bent u als particulier geïnteresseerd in BTW-teruggaaf over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen? NewSolar kan u behulpzaam zijn bij het terugvragen van de BTW! Wij

Nadere informatie

VOORBEELD JAARRAPPORTAGE

VOORBEELD JAARRAPPORTAGE Jaarrekening 2010 Facility Management Arnhem VOORBEELD JAARRAPPORTAGE Administratiekantoor ZZP-tool ZZP Tool Versie 2.02 Arnhem Jaarrekening Facility Management Arnhem 2/10 Aangemaakt op 7-11-2012 18:14

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Workshop Penningmeesters. Mischa Boeren

Workshop Penningmeesters. Mischa Boeren Workshop Penningmeesters Mischa Boeren Wettelijke eisen voor de jaarrekening Eenvoudige regelgeving Opstellen van een balans Opstellen van een staat van baten en lasten Toelichting Ondertekening door bestuur

Nadere informatie

Administratie ook een Kunst Cursusboek en handleiding voor het voeren van een administratie volgens het kasstelsel - of het maken van een eenvoudig

Administratie ook een Kunst Cursusboek en handleiding voor het voeren van een administratie volgens het kasstelsel - of het maken van een eenvoudig Administratie ook een Kunst Cursusboek en handleiding voor het voeren van een administratie volgens het kasstelsel - of het maken van een eenvoudig overzicht van de inkomsten en uitgaven uit onderneming.

Nadere informatie