2 Veranderingen in de balans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Veranderingen in de balans"

Transcriptie

1 2 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat een balans een staat is die aan de debetzijde bestaat uit bezittingen en aan de creditzijde uit eigen vermogen en vreemd vermogen. Een balans is echter dynamisch van aard. Hij verandert voortdurend van samenstelling en/of grootte. Indien een ondernemer bijvoorbeeld contant goederen koopt, ondergaan bepaalde bezittingen een verandering. Een beginbalans of openingsbalans verandert door financiële feiten die zich voordoen. In de cirkel die hierboven is afgebeeld, is het onderwerp financiële feiten gearceerd. Dit is dan ook het onderwerp dat in dit

2 hoofdstuk aan de orde komt. Je maakt kennis met het stappenplan dat aangeeft hoe je financiële feiten in de boekhouding moet verwerken. Dit stappenplan zal in de hoofdstukken 3, 4 en 5 verder worden uitgebouwd. Tevens maak je bij dit stappenplan kennis met de boekingsregels. 2.1 Elke balans is een momentopname In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat een balans een weergave is van de bezittingen en tevens aangeeft hoe deze bezittingen zijn verkregen. Alle rekeningen die we op een balans terugvinden noemen we balansposten. In paragraaf 2.7 zul je zien dat er naast balansrekeningen ook nog andere soorten rekeningen bestaan. We kunnen dus stellen dat balansrekeningen bestaan uit: bezittingen; schulden (vreemd vermogen); eigen vermogen. De balans geeft een overzicht van deze bovengenoemde rekeningen op een bepaald moment. Direct na het optellen van een balans kunnen zich transacties binnen een bedrijf voordoen waardoor bepaalde balansposten veranderen. Deze financiële feiten kunnen een toename of een afname betekenen voor één of meer rekeningen. Ook kan een bepaald financieel feit tot gevolg hebben dat een nieuwe balanspost ontstaat of dat een bestaande balanspost verdwijnt. De meeste rekeningen die op een balans voorkomen hebben we in hoofdstuk 1 toegelicht. In dit hoofdstuk zullen we een groot aantal financiële feiten, die een verandering van de balans tot gevolg hebben, aan de orde stellen. Aan de hand van boekingsdocumenten kunnen we bepalen welke veranderingen er plaatsvinden in de balans. Wat er ook kan veranderen in de balans is de totaaltelling. Zij dient te allen tijde aan de debetzijde en aan de creditzijde gelijk te zijn. Vandaar het woord balans. In een uitgebreid voorbeeld staat Parfumerie Vichy centraal. Michelle Vichy is eigenaar van de parfumerie. De boekingsdocumenten die Michelle ontvangt en verstuurt, zijn rekeningen (facturen), kwitanties, bankafschriften en dergelijke. Als uitgangspunt nemen we de beginbalans van Parfumerie Vichy op 1 januari Hoofdstuk 2

3 Debet Balans van Parfumerie Vichy per 1 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Inventaris , 5% Hypotheek o/g , Voorraad goederen 8.000, Crediteuren 6.000, Debiteuren 6.000, Rabobank , Kas 2.400, , , De mutaties die door middel van boekingsdocumenten plaatsvinden, hebben tot gevolg dat de balans een wijziging ondergaat. Bij onderstaande financiële feiten gaan we volgens een bepaald stappenplan te werk om aan te geven welke wijzigingen zich voordoen. Stappenplan Stap 1 Stap 2 Welke rekeningen ondergaan een verandering? Nemen de genoemde rekeningen uit stap 1 toe of af, en voor welk bedrag? We zullen achtereenvolgens de volgende financiële feiten aan de orde stellen: betaling per kas; contante inkoop; inkoop op rekening; creditnota ontvangen; betaling aan een crediteur; contante verkoop; verkoop op rekening ; creditnota verzonden; betaling van een debiteur; betaling van kosten per kas. Bij elke situatie doorlopen we bovengenoemd stappenplan en stellen we vervolgens een nieuwe balans samen.

4 2.2 Betaling per kas Op 3 januari koopt Michelle bij een vertegenwoordiger een aantal cd s als achtergrondmuziek voor haar parfumerie. Indien zij contant afrekent wil de vertegenwoordiger de cd s voor een speciale prijs van 140, leveren. Michelle ontvangt als bewijs van betaling een kwitantie. KWITANTIE No ONTVANGEN van: De somma van: Voor betaling van: M. Vichy, Posterhoven... Honderd en veertig euro... 8 cd s d.d. 3 januari... Posterhoven,de Zegge: 140,-- Handtekening: Stel een nieuwe balans samen per 3 januari Stappenplan Stap 1 Michelle betaalt contant, dus verandert de rekening. Zij koopt cd s die behoren tot de rekening. Stap 2 De rekening neemt af met 140,. De rekening neemt toe met 140,. Debet Balans van Parfumerie Vichy per 3 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Voorraad goederen 8.000, Crediteuren 6.000, Debiteuren 6.000, Rabobank , Kas 2.260, , , Hoofdstuk 2

5 2.3 Contante inkoop Goederen die bestemd zijn voor de verkoop worden meestal op rekening gekocht. De goederen die Michelle bij de groothandel bestelt, worden gewoonlijk eerst geleverd en vervolgens ontvangt Michelle een rekening. Soms kan het voorkomen dat een bepaalde levering contant moet worden betaald. Ook dan dient zij een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kwitantie) te ontvangen. Kijk maar eens naar de volgende situatie. Een vertegenwoordiger komt op 6 januari 2009 bij Michelle in de zaak en heeft een collectie lipstick van het vorige zomerseizoen in de aanbieding. Hij wil ze verkopen voor een prijs die 50% lager ligt dan de prijs die Michelle moet betalen bij de groothandel. Ze dienen wel contant te worden afgerekend. De partij kost 600,. Michelle gaat akkoord met deze aanbieding. Zij ontvangt van de handelaar een bewijs van betaling. KWITANTIE No ONTVANGEN van: De somma van: Voor betaling van: M. Vichy, Posterhoven... Zeshonderd euro... zomercollectie lipstick... Posterhoven,de Zegge: 600,-- Handtekening: Stel een nieuwe balans samen per 6 januari Stappenplan Stap 1 Michelle betaalt contant, dus verandert de rekening. Zij koopt goederen in die bestemd zijn voor de verkoop, dus verandert de rekening. Stap 2 De rekening neemt af met 600, doordat Michelle betaalt. De rekening neemt toe met 600, doordat er goederen worden gekocht.

6 Debet Balans van Parfumerie Vichy per 6 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Voorraad goederen 8.600, Crediteuren 6.000, Debiteuren 6.000, Rabobank , Kas 1.660, , , 2.4 Inkoop op rekening Als Michelle goederen inkoopt op rekening ontvangt zij van de verkoper, ook wel leverancier genoemd, een rekening. Een andere naam voor een rekening is een factuur of nota. Parfumerie Vichy ontvangt op 8 januari 2009 de volgende factuur: Paris l Etoile FACTUUR nr. 112 voor: Museumlaan 17 M. Vichy 5624 AR EINDHOVEN Wittemolenstraat 35 Rabobank Eindhoven 6000 PM POSTERHOVEN Rek.no Eindhoven, 7 januari 2009 uw order d.d. 3 januari 2009 Aantal Omschrijving Bedrag 40 doos eau de toil. Plaisir à 15,00 600,00 20 doos parfum Elégance à 50, ,00 Factuurbedrag 1.600,00 Betalingscondities: binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer. Stel een nieuwe balans samen per 8 januari Hoofdstuk 2

7 Stappenplan 1. Michelle koopt goederen in die bestemd zijn voor de verkoop; deze goederen behoren tot de rekening. Deze goederen worden niet meteen betaald, waardoor de schuld aan leveranciers, ook wel genoemd, verandert. 2. De rekening neemt toe met 1.600,, doordat Michelle goederen koopt. De rekening neemt toe met 1.600,, doordat de schuld groter wordt; zij koopt op rekening. Debet Balans van Parfumerie Vichy per 8 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Voorraad goederen , Crediteuren 7.600, Debiteuren 6.000, Rabobank , Kas 1.660, , , We zien dat door deze mutatie niet alleen verandering komt in de grootte van de rekeningen Crediteuren en Voorraad goederen, maar dat tevens het totale vermogen toeneemt. 2.5 Creditnota ontvangen Indien Michelle een gehele partij goederen of een gedeelte ervan terugstuurt naar de leverancier (bijvoorbeeld omdat deze niet besteld zijn), zal zij na enkele dagen een creditnota ontvangen van de leverancier. In de creditnota verklaart de leverancier dat het verschuldigde bedrag komt te vervallen. Kijk maar eens naar de volgende creditnota die Michelle ontvangt op 13 januari 2009.

8 Paris l Etoile CREDITNOTA nr. 16 voor: Museumlaan 17 M. Vichy 5624 AR EINDHOVEN Wittemolenstraat 35 Rabobank Eindhoven 6000 PM POSTERHOVEN Rek.no Eindhoven, 9 januari 2009 uw order d.d. 3 januari 2009 Aantal Omschrijving Bedrag 40 doos eau de toil. Plaisir à 15,00 600,00 20 doos parfum Elégance à 50, ,00 In uw credit: 1.600,00 Leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden die zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Bosch. Stel een nieuwe balans samen per 13 januari Stappenplan 1. De goederen die Michelle heeft ontvangen op 8 januari 2009 heeft zij teruggestuurd naar de leverancier. Zij ontvangt daarvoor van de leverancier een creditnota. De mutatie die heeft plaatsgevonden op 8 januari 2009 toen Michelle de goederen inkocht, wordt door deze creditnota tenietgedaan. Er komt dus weer een verandering in de rekeningen en. 2. De rekening neemt af, want de goederen zijn retour gezonden. De schuld aan neemt ook af, doordat Michelle de goederen die zij retour heeft gezonden niet meer hoeft te betalen. Het gaat om een bedrag van 1.600,. Hoofdstuk 2

9 Debet Balans van Parfumerie Vichy per 13 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Voorraad goederen 8.600, Crediteuren 6.000, Debiteuren 6.000, Rabobank , Kas 1.660, , , 2.6 Betaling aan een crediteur Michelle heeft aan haar bank opdracht gegeven via een betalingsopdracht de schuld aan de firma Rooswinkel, ad 2.000,, te betalen. Op 19 januari 2009 ontvangt zij van de Rabobank een afschrift waarop het betreffende bedrag van haar rekening is afgeboekt. Rekeningafschrift Bankcode Volgnr. Bladnr * Rabobank POSTERHOVEN Rekeningnummer EUR Totaal afgeschreven EUR Vorig afschrift Vorig saldo EUR , ,00 CR Kredietmaximum EUR Totaal bijgeschreven EUR Nieuw afschrift Nieuw saldo EUR ,00 0, ,00 CR Rente d.d Tegenrekening Code OV Omschrijving/naam Fa. Rooswinkel Bedrag EUR 2.000,00 OV de heer/mevrouw PARFUMERIE VICHY WITTEMOLENSTRAAT PM POSTERHOVEN Voor uw actuele saldo en bij- en afschrijvingen Rabofoon (0499) Voor overige informatie Telefoon (020) *=laatsteblad AC=acceptgiro CK=Chipknip GA=geldautomaat OV=overschrijving CR = tegoed BA=betaalautomaat DA=div.afboekingen KO=kasopname PB=periodieke betaling D=tekort BY=bijschrijving EC=eurocheque MA=machtiging TB=telebankieren Stel naar aanleiding van dit rekeningafschrift een nieuwe balans samen.

10 Stappenplan 1. De rekening is betaald via de. De factuur is betaald aan de firma Rooswinkel; dit is een crediteur; rekening. 2. De rekening neemt af met 2.000,. De rekening neemt af met 2.000,. Debet Balans van Parfumerie Vichy per 14 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Voorraad goederen 8.600, Crediteuren 4.000, Debiteuren 6.000, Rabobank , Kas 1.660, , , 2.7 Kosten en opbrengsten In paragraaf 2.1 hadden we aangegeven dat er naast bezittingen, schulden en het eigen vermogen nog andere soorten rekeningen bestaan. Deze andere rekeningen noemen we hulprekeningen van het eigen vermogen. De hulprekeningen van het eigen vermogen bestaan uit: kosten; opbrengsten; inkoopwaarde verkopen. Een aantal voorbeelden van kosten zijn: autokosten, huisvestingskosten, personeelskosten en rentekosten. Indien Michelle kosten maakt, betekent dit dat haar eigen vermogen kleiner wordt. Een aantal voorbeelden van opbrengsten zijn: opbrengst verkopen, huuropbrengsten en renteopbrengsten. Door opbrengsten (winsten) neemt het eigen vermogen toe. Kosten en opbrengsten vinden we niet terug op de balans. Ze worden opgeslokt door de rekening Eigen vermogen. Vandaar dat we kosten en opbrengsten ook wel hulprekeningen van het eigen vermogen noemen. Hoofdstuk 2

11 In hoofdstuk 3 leren we dat we de kosten en opbrengsten in eerste instantie gespecificeerd moeten weergeven en op het einde moeten verrekenen met het eigen vermogen. We kunnen dus concluderen dat we de volgende soorten rekeningen kunnen onderscheiden: bezittingen; schulden; eigen vermogen; kosten; opbrengsten; inkoopwaarde verkopen. Onthoud voorlopig: Door kosten en door inkoopwaarde verkopen neemt het eigen vermogen af. Door opbrengsten neemt het eigen vermogen toe. 2.8 Contante verkoop Een bevriende zakenman wil zijn personeelsleden als blijk van waardering voor hun inzet iets geven. Michelle stelt hem voor een parfumeriepakket voor Haar & Hem samen te stellen. Hij vindt dat een goed idee, en gaat in op het voorstel. Michelle becijfert deze opdracht als volgt: Verkopen: 100 sets voor Haar & Hem 45, = 4.500, Inkoopwaarde 1.500, Brutowinst 3.000, De winst die Michelle maakt noemen we brutowinst. Als Michelle deze winst vermindert met haar gemaakte exploitatiekosten blijft de nettowinst over. Oftewel: Brutowinst kosten = nettowinst Michelle overhandigt de zakenman een kwitantie als bewijs van betaling. Een kopie van de kwitantie hecht zij aan de kassabon die zij uitdraait.

12 KWITANTIE ONTVANGEN van: De somma van: Voor betaling van: No De heer K. Wassenberg... Vierduizend vijfhonderd euro sets voor Haar & Hem... Posterhoven,de Zegge: 4.500,--... Handtekening:... Stel een nieuwe balans samen per 15 januari Stappenplan Stap 1 Michelle ontvangt het geld contant, dus per. Zij heeft goederen verkocht, dus de rekening verandert. Michelle heeft een winst (opbrengst) gemaakt; de winst verandert de rekening. Hoofdstuk 2

13 Stap 2 De rekening neemt toe, doordat Michelle geld ontvangt; 4.500,. De rekening neemt af, doordat Michelle goederen verkocht heeft. Deze goederen heeft zij destijds ingekocht voor 1.500, ; de rekening neemt daardoor af met 1.500,. Michelle heeft een winst gemaakt van 3.000, ; opbrengsten of winsten betekenen een toename van het. Debet Balans van Parfumerie Vichy per 15 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Voorraad goederen 7.100, Crediteuren 4.000, Debiteuren 6.000, Rabobank , Kas 6.160, , , 2.9 Verkoop op rekening De provinciale loterijorganisatie Good Luck bestelt voor de trekking van maart 144 luxe verwenpakketten voor de vrouw à 125,. Op 20 januari verstuurt Michelle een verkoopfactuur naar Good Luck (zie volgende pagina). Maak naar aanleiding van het verzenden van deze factuur een nieuwe balans per 20 januari De inkoopwaarde van de verwenpakketten bedraagt 6.400,. Stappenplan Stap 1 De goederen worden op rekening verkocht; hierdoor heeft Michelle nog geld tegoed van de organisatie Good Luck. Iemand van wie Michelle nog geld tegoed heeft noemen we een debiteur; dus verandert de rekening. Aan de organisatie Good Luck heeft Michelle goederen verkocht; dus verandert de rekening. Michelle heeft winst gemaakt: de rekening verandert. Stap 2 De vordering op Debiteuren neemt toe; de rekening neemt toe met ,.

14 Parfumerie Vichy Wittemolenstraat PM POSTERHOVEN tel. (0475) Factuur nr. 002 voor: Posterhoven, 20 januari Good Luck Hertogplantsoen 68 Bankrelatie Rabo Posterhoven 6541 PV NIJMEGEN Bankno Aantal Omschrijving Bedrag 144 Luxe verwenpakketten voor de vrouw à 125, ,00 Betalingscondities: 14 dagen na factuurdatum. De rekening neemt af voor de inkoopwaarde ad 6.400,. De winst bedraagt , 6.400, = , ; deze winst betekent een toename van het met ,. Debet Balans van Parfumerie Vichy per 20 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Voorraad goederen 700, Crediteuren 4.000, Debiteuren , Rabobank , Kas 6.160, , , 2.10 Creditnota verzonden Wanneer Michelle goederen heeft geleverd aan een klant, bestaat de mogelijkheid dat de goederen om de een of andere reden worden teruggestuurd oftewel geretourneerd. Dit kan zowel de hele partij betreffen of Hoofdstuk 2

15 een gedeelte hiervan. Michelle kan de verkeerde goederen hebben geleverd of de goederen kunnen beschadigd of bij hoge uitzondering bedorven zijn. Bij de verkoop op rekening deed zich in de balans de volgende wijziging voor: de rekening Debiteuren neemt toe (verkoopprijs); de rekening Voorraad Goederen neemt af (inkoopprijs); de rekening Eigen vermogen neemt toe (verkoopprijs inkoopprijs). Indien een klant de goederen retourneert zal hij verlangen dat Michelle hem een creditnota zendt. Voor Michelle betekent dit dat de verandering die in de balans heeft plaatsgevonden op grond van de verkoop op rekening, nu teniet wordt gedaan. De goederen komen namelijk retour en de vordering op de debiteur komt hierdoor te vervallen. De winst (toename van de rekening Eigen vermogen) gaat ook verloren. Als we dit in de boekhouding willen veranderen, zullen we de drie genoemde rekeningen weer moeten tegenboeken. Met andere woorden: de rekening Debiteuren neemt af (verkoopprijs); de rekening Voorraad goederen neemt toe (inkoopprijs); de rekening Eigen vermogen neemt af (verkoopprijs inkoopprijs). Kijk maar eens naar de volgende situatie. De heer Wassen belt dat hij bij de bestelling badcrème heeft ontvangen, terwijl hij badolie had besteld. Hij vraagt Michelle om een creditnota te sturen en zal de geleverde goederen retour zenden. Michelle stuurt hem een creditnota (zie volgende pagina). Stel de nieuwe balans samen per 22 januari De inkoopwaarde van de badcrème bedraagt 500,. Stappenplan Stap 1 De rekening verandert, want de goederen worden retour ontvangen. De rekening verandert, want deze vordering komt te vervallen. De rekening verandert; de winst komt te vervallen. Stap 2 De vordering op Debiteuren neemt af, dus neemt de rekening af met 850,. De goederen komen retour en daardoor neemt de rekening toe met 500,. De winst van 350, komt te vervallen; de rekening neemt af met 350,.

16 Parfumerie Vichy Wittemolenstraat PM POSTERHOVEN tel. (0475) Creditnota nr. 15 voor: Posterhoven, 22 januari Dhr. Wassen Burghofweg 7 Bankrelatie Rabo Posterhoven 8300 KK EMMELOORD Bankno Aantal Omschrijving Bedrag 40 flacons badcrème à 21,25 850,00 In uw credit 850,00 Leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden die zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Roermond. Debet Balans van Parfumerie Vichy per 22 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Voorraad goederen 1.200, Crediteuren 4.000, Debiteuren , Rabobank , Kas 6.160, , , Indien de retourgezonden goederen bedorven zijn, zal Michelle deze goederen moeten afschrijven. Hoe dit boekhoudkundig verwerkt moet worden, behandelen we later in dit boek Betaling van een debiteur De organisatie Good Luck, die van Michelle op 20 januari 2009 een factuur heeft ontvangen, betaalt deze rekening op 27 januari Hoofdstuk 2

17 Michelle heeft dit geconstateerd bij het lezen van het rekeningafschrift dat zij op 30 januari 2009 heeft ontvangen van de Rabobank. Rekeningafschrift Bankcode Volgnr. Bladnr * Rabobank POSTERHOVEN Rekeningnummer EUR Totaal afgeschreven EUR Vorig afschrift Vorig saldo EUR , ,00 CR Kredietmaximum EUR Totaal bijgeschreven EUR Nieuw afschrift Nieuw saldo EUR , , ,00 CR Rente d.d Tegenrekening Code BY Omschrijving/naam Loterij Good Luck Bedrag EUR ,00 BY de heer/mevrouw PARFUMERIE VICHY WITTEMOLENSTRAAT PM POSTERHOVEN Voor uw actuele saldo en bij- en afschrijvingen Rabofoon (0499) Voor overige informatie Telefoon (020) *=laatsteblad AC=acceptgiro CK=Chipknip GA=geldautomaat OV=overschrijving CR = tegoed BA=betaalautomaat DA=div.afboekingen KO=kasopname PB=periodieke betaling D=tekort BY=bijschrijving EC=eurocheque MA=machtiging TB=telebankieren Stel aan de hand van dit rekeningafschrift een nieuwe balans samen per 27 januari Stappenplan Stap 1 Good Luck heeft een bedrag betaald per ; deze rekening verandert. Good Luck is een debiteur; de rekening verandert. Stap 2 De rekening neemt toe met ,. De vordering op debiteur Good Luck komt te vervallen; de rekening neemt af met ,. Debet Balans van Parfumerie Vichy per 27 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Voorraad goederen 1.200, Crediteuren 4.000, Debiteuren 5.150, Rabobank , Kas 6.160, , ,

18 2.12 Betaling van kosten per kas In paragraaf 2.7 hebben we geleerd dat kosten een afname veroorzaken van de grootte van het eigen vermogen. Michelle heeft op 31 januari 2009 diesel getankt voor een bedrag van 90,. Zij betaalt deze contant. Stel naar aanleiding van deze contante betaling een nieuwe balans samen per 31 januari Stappenplan 1. Het tanken van diesel behoort tot de rekening Autokosten; door kosten neemt het af. Michelle betaalt de diesel contant; daardoor verandert de rekening. Hoofdstuk 2

19 2. Michelle betaalt; daardoor neemt de rekening met 90, af. Door kosten neemt het af, in dit geval met 90,. Debet Balans van Parfumerie Vichy per 31 januari 2009 Credit Pand , Eigen vermogen , Voorraad goederen 1.200, Crediteuren 4.000, Debiteuren 5.150, Rabobank , Kas 6.070, , , Maak in het werkboek eerst de kennisvragen en vervolgens de opgaven van hoofdstuk Samenvatting hoofdstuk 2 De balansrekeningen bestaan uit: bezittingen; schulden (vreemd vermogen); eigen vermogen. privé. De balansrekening Eigen vermogen heeft de volgende hulprekeningen: kosten; opbrengsten; inkoopwaarde verkopen. De nettowinst wordt als volgt berekend: brutowinst kosten = nettowinst.

2 Veranderingen in de balans

2 Veranderingen in de balans 2 Kennisvragen hoofdstuk 2 1. Welke soorten rekeningen vinden we terug op een balans? 2. Een balans is een momentopname. Wat bedoelen we hiermee? 3. Er kunnen zich veranderingen voordoen in de balans.

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000 Elementair Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 2 Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden ntwoordenboek Hoofdstuk 2 Open vragen Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen).

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen). Sectie economie 2012-2013 1 Antwoorden opgave 1 1. Wat zijn crediteuren? Leveranciers op rekening 2. Wat zijn debiteuren? Afnemers op rekening 3. Wat is een hypotheek? Een lening met een onroerend goed

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer PK-0978-b-13-1-u 1 / 14 lees verder Onderdeel A boekhouden opdracht 1 boekingsstuk

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Vijfde druk Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014 omslagontwerp:

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren.

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren. Introductie in boekhouden. Boekhouden wordt wel eens als saai en soms onnodig vak gezien. Je huurt later als je een eigen bedrijf hebt toch een boekhouder of een accountant in. Of je besteedt de boekhouding

Nadere informatie

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8.

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8. en kortingen Paragraaf 8.3 en 8.4 Ontvangst van eerder verkochte goederen door o.a. kwaliteitsafwijkingen of te grote beschadigingen. De verkoper verstuurt een creditnota!! Kopie-verkoopfactuur 1.. Debiteuren

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Op de hoogte zijn van je financiële situatie: je weet zelf wel hoe belangrijk dat is. Wat

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen paragraaf 1.1 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. 3. Noem een aantal functies van boekhouden. 4. In de Wet op de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Elke ondernemer is verplicht een boekhouding of bedrijfsadministratie te voeren. In de eerste

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 03 JULI 2013 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB minitoets bij opdracht 7

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB minitoets bij opdracht 7 landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB minitoets bij opdracht 7 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef

Nadere informatie

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000.

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000. Geef van onderstaande (losstaande) feiten aan of er een mutatie optreedt op de balans en/of V&W rekening en/of liquiditeitsoverzicht. Als je kiest voor de balans, dan dien je aan te geven welke post of

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. Kennisvragen paragraaf 1.1 en 1.2 1. Wat verstaan we onder een inventarislijst? 2.

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen

Nadere informatie

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo Sectie economie 2012-2013 1 Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo In de bovenbouw kunnen jullie in de vrije ruimte het vak M&O opnemen. Het is daarom handig om dit jaar al een aantal lessen

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4 Opgave 4.1 5/4 700 Voorraad goederen 8.000* 170 Te verrekenen omzetbelasting 1.512 140 Aan Crediteuren 8.712 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 800 * 1.000 8 (vvp) = 8.000 10/4 130 Debiteuren 17.424 850

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen,

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen, TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014 Beste leerlingen, Een groot deel van je examen bestaat uit BOEKHOUDEN, dat is het moeilijkste onderdeel waar ieder jaar veel leerlingen op zakken.

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : 09.40 11.40 UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke

Nadere informatie

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 UITWERKINGEN DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2009 Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M.

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M. DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM

LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM NAAM KLAS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK TITEL PAGINA 1 DE INVENTARISLIJST 3 2 DE BALANS 10 3 VERANDERINGEN IN DE BALANS (1) 17 4 VERANDERINGEN IN DE BALANS

Nadere informatie

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2015 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving 2015 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB landbouw en natuurlijke omgeving 2015 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage 1 Naam kandidaat Kandidaatnummer Onderdeel A boekhouden opdracht 1 en 2 boekingsstuk 1: bankafschrift Rekeningafschrift

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Boekingsregels BAARHVILLE STUDIEHULP July 26, 2016 Auteur: Deborah Martina-Baarh Bedrijfsadministratie Thema Les GROOTBOEK & DE BOEKINGSREGELS VOOR B EZIT EN SCHULD I SKIT-MODEL Startfase

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 04 JULI 2012 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Deel I

Bedrijfsadministratie Deel I Bedrijfsadministratie Deel I BTW in de boekhouding BAARHVILLE STUDIEHULP August 3, 2016 Opgesteld door: Deborah Baarh 1 Bedrijfsadministratie Deel I Thema Les DE BALANS SKIT-MODEL Startfase Duur fase:

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000.

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. 6.2 80% van de bezittingen de leningen = 0,8 (18.000 + 12.000 + 6.000 + 9.000) 20.000 15.000 = 1.000. 5.000 (kas) + 1.000 = 6.000.

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

handel en administratie CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 4

handel en administratie CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 4 handel en administratie CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 4 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 19

administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 19 administratie SPE BB 2010 minitoets bij opdracht 19 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis 9 juni 2015 Mr. G. (Gerrie) de Hoop Wie ben je? Wat is je functie? Wat verwacht je van deze dag? Docent Mr. G. (Gerrie) de Hoop Werkzaam in het vakgebied

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009 BAM voorbeeld toets 2 blz. 1 van 5 Begin Balans 1 feb. 20xx activa debet passiva credit Grond 150.000 Gebouwen 300.000 Eigen vermogen 356.000 Machines 15.000 Vervoermiddelen 22.000 Hypotheek 125.000 Veestapel

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU UNIFORM EINEXMEN MULO tevens TOELTINGSEXMEN VWO/HVO 2008 VK : OEKHOUEN TUM: WOENSG 04 JULI 2008 TIJ : 09.45 11.15 UUR (MULO-III KNITEN) 09.45 11.45

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie