Daarom hebben wij deze verzekering voor u geanalyseerd. De resultaten treft u in dit rapport aan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daarom hebben wij deze verzekering voor u geanalyseerd. De resultaten treft u in dit rapport aan."

Transcriptie

1 De heer T.E.S.T van de Compensatie Treurstraat GH Kralingen, 13 november 2014 Geachte heer van de Compensatie, U wilt een goed inzicht in uw beleggingsverzekering van Toekomst Leven, want deze verzekering is heel belangrijk voor u. Immers, u wilt er uw hypotheek mee aflossen. Daarom hebben wij deze verzekering voor u geanalyseerd. De resultaten treft u in dit rapport aan. Met dit rapport verkrijgt u die kennis, want om te weten of dit ook gaat lukken, is kennis van uw verzekering noodzakelijk. Wij raden u aan om, indien u twijfelt of deze polis voldoet aan uw wensen en verwachtingen, dit rapport te bespreken met uw verzekeraar of adviseur. Met vriendelijke groet, Bijlagen: Informatieblad Compensatieregelingen beleggingsverzekeringen Informatieblad Compensatie volgens uitspraak rechter Polisnummer: Verzekeraar: Toekomst Leven Rapportnummer: Rapport d.d. 13 november 2014: 20:33 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware: 71.1 DISCLAIMER De BPC-software is generieke software. Deze analyse is door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd op basis van de ons bekende gegevens. Wij streven ernaar u zo goed mogelijk te informeren over uw beleggingsverzekering. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van de getoonde gegevens met die van de verzekeraar en de gevolgen daarvan voor de juistheid van deze analyse. Deze analyse maakt indien nodig gebruik van zorgvuldig berekende beredeneerde aannames Pagina 1 van 9 Rapportdatum: : 20:33 uur

2 Wat vindt u in dit rapport? In dit rapport treft u de volgende informatie aan: Uw polisgegevens Uw investering Uw kosten en verzekeringen Wat er écht wordt geïnvesteerd voor uw eindkapitaal Welke eindkapitalen u kunt verwachten Uitleg over rendement Uitleg over kosten Uitleg over de Woekerpolisaffaire Of u gecompenseerd wordt door verzekeraars Wat te doen Handige links en adressen Uitleg over de compensa:eregelingen Uw polisgegevens U hebt een beleggingsverzekering die is ingegaan op 1 januari 2002 De looptijd is 35,00 jaar Daarmee eindigt de polis op 31 december 2036 De jaarpremie bedraagt 4.691,00 Extra stortingen - Op basis van een prognoserendement van 8,00%, is het geprognostiseerde eindkapitaal Overlijdensrisicodekking Uw betalingen U heeft al betaald (som van alle reeds betaalde premies) U gaat nog betalen (som van alle nog te betalen premies) U betaalt in totaal dus tot einddatum van de polis Inhoudingen, kosten en verzekeringen Door uw verzekeraar worden diverse bedragen ingehouden, zoals kosten voor marketing, verkoop en administratie, beleggingsfondsen, de beloning voor de adviseur en eventuele premies van aanvullende verzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Maatschappijkosten en provisies adviseur per jaar gedurende de eerste 10 jaar Daarna doorlopende kosten per jaar 931 Gemiddeld zijn deze kosten per jaar 612 Dit jaar betaalde overlijdensrisicopremie (ORV): 872 Totale poliskosten (exclusief TER-kosten) over de gehele looptijd Totale premies overlijdensrisicoverzekering (ORV) Totaal kosten en premies bijverbanden over de looptijd Totale kosten beleggingsfondsen (TER, Total Expense Ratio) De TER-kosten worden verrekend (ingehouden) met het opgebouwd vermogen Elke verzekeringmaatschappij maakt gebruik van eigen rekenregels en actuariële formules. Om de precieze berekening van elk type polis van elke * maatschappij te kunnen reproduceren, zouden deze exacte formules moeten worden toegepast. Beleggingspolischeck gebruikt daarom een rekenmodel, dat de actuariële modellen van de maatschappijen zo dicht mogelijk benadert. In de praktijk wijken de resultaten niet veel af vandie van de individuele verzekeraar. Wanneer het hier berekende aanleiding geeft om een tekort aan rendement op de einddatum te verwachten, raden wiju aan een exacte.berekening van uw polis door uw verzekeraar of tussenpersoon te laten uitvoeren. De BPC-software is generieke software Pagina 2 van 9 Rapportdatum: : 20:33 uur

3 Wat wordt er écht geïnvesteerd voor uw eindkapitaal Zoals u uit bovenstaande kunt opmaken gaat een groot deel van uw totale premie op aan kosten en premies voor verzekeringsdekkingen. Er wordt dus slechts een deel van uw betalingen gebruikt voor beleggingen en dus voor opbouw van uw eindkapitaal. Gedurende de totale looptijd heeft u aan premie betaald Van uw totaal betaalde premies wordt voor beleggingen en dus voor opbouw van uw eindkapitaal in totaal gebruikt Welk eindkapitaal kunt u verwachten? Hieronder rekenen we voor vier verschillende scenario's door hoe uw polis zich zou ontwikkelen bij verschillende rendementen. Op basis van het in de offerte gehanteerde voorbeeldrendement van 8,00% per jaar, is uw netto eindkapitaal Op basis van dit voorbeeldrendement zou de poliswaarde in 2010 moeten zijn Uw huidige poliswaarde is volgens opgave van uw verzekeraar Dus is het gerealiseerde rendement tot opgavedatum derhalve -6,28% Uitgaande van dit rendement kunt u een bedrag op einddatum verwachten van Uw tekort op de einddatum ten opzichte van het eindkapitaal gebaseerd op het in de offerte gehanteerde voorbeeldrendement is Gerealiseerd rendement t/m: ,28% -6,28% -6,28% Voorbeeldrendement vanaf: ,00% 6,00% 8,00% Gemiddeld (rekenkundig) rendement over de looptijd 1,36% 2,84% 4,33% Uitgaande van dit rendement kunt u op einddatum verwachten Uw tekort op de einddatum ten opzichte van het eindkapitaal gebaseerd op het in de offerte gehanteerde voorbeeldrendement U heeft t/m 2010 een rendement van -6,28% gerealiseerd. Als u vanaf 2011 een rendement van 8,00% zou maken, bedraagt het eindkapitaal, dat u werkelijk kunt verwachten in plaats van , omdat het gemiddeld rendement over de looptijd 4,33% heeft bedragen Vermogensvorming op basis van gerealiseerde en geprognotiseerde rendementen Prognoserendement volgens offerte van 8,00% Gerealiseerd rendement van -6,28% tot 2010 en vanaf 2010 een rendement van 8,00% Gerealiseerd rendement van -6,28% tot 2010 en vanaf 2010 een rendement van 6,00% Gerealiseerd rendement van -6,28% tot 2010 en vanaf 2010 een rendement van 4,00% Gerealiseerd rendement van -6,28% tot 2010 en vanaf 2010 ook een rendement van -6,28% Pagina 3 van 9 Rapportdatum: : 20:33 uur

4 Uitleg over rendement Bijna álle verzekeraars gaan er bij hun berekeningen van uit dat het gemiddelde rendement elk jaar opnieuw wordt gehaald. Dat is in de praktijk natuurlijk niet het geval: beleggingen kennen elk jaar een ander rendement. Daardoor komt het eindkapitaal, ook al is over de gehele looptijd van de polis inderdaad het beoogde gemiddelde rendement behaald, vaak stukken lager uit dan u zou verwachten. Bij de verwachte eindkapitalen is overigens uitgegaan van de systematiek die verzekeraars meestal hanteren: het 'rekenkundig samengesteld rendement'. Het rendement op het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (zie vorige pagina) is afhankelijk van vier factoren: - De koersen van de fondsen waarin belegd wordt; - De kosten van die fondsen. Deze worden meestal aangeduid als de TER: de Total Expense Ratio.; - De mate van risico: De standaardafwijking of standaarddeviatie. Je zou kunnen zeggen dat de standaarddeviatie de gemiddelde afwijking is van het gemiddelde; - De wisselingen van de koersen van de fondsen: de volatiliteit. Hoe groter de schommelingen van die koersen zijn, hoe meer - en meestal negatief! - het uiteindelijke rendement wordt beïnvloed. Dit is het zogenaamde meetkundige rendement - het reële rendement. Verzekeraars hanteren vaak het rekenkundig erendement. Hierbij wordt uitgegaan van een rendement dat elk jaar hetzelfde is: iets dat in de praktijk niet voorkomt. Uitleg over kosten Verzekeraars maken uiteraard kosten. Voor administratie, verkoop (direct of via tussenpersonen), marketing, productontwikkeling. Daarnaast hanteren zij natuurlijk ook een winstopslag. Deze kosten vormen een percentage van uw jaarlijkse inleg en zijn meestal als volgt opgebouwd: Percentage van de brutopremie Kosten gemiddeld p/j gedurende de eerste tien jaar incl. premies voor bijverbanden (45,13%) Daarna doorlopende kosten per jaar incl. premies voor bijverbanden (118,09%) Dit is gemiddeld per jaar (64,52%) Totale poliskosten (exclusief TER-kosten) incl. premies bijverbanden Totale kosten beleggingsfondsen (TER, Total Expense Ratio) Totale kosten en premies bijverbanden over de looptijd De meeste verzekeraars houden die kosten in de eerste jaren van de verzekering in. Daarom wordt in de eerste jaren van de looptijd van de polis relatief weinig geïnvesteerd om uw eindkapitaal op te bouwen. percentage van de fondswaarde per jaar , , ,00 Kosten en premies bijverbanden Kosten Verzekering TER fondsen polis Premies ORV Kosten inclusief premies voor bijverbanden 8.000, , , ,00 0, Pagina 4 van 9 Rapportdatum: : 20:33 uur

5 Pagina 5 van 9 Rapportdatum: : 20:33 uur

6 Hoe zal dit in uw geval uitpakken? Onderstaande berekening laat zien, waarom u waarschijnlijk niet zult worden gecompenseerd. Huidige kostenstructuur Op basis van schikkingen Bruto rendement o.b.v. -6,28% t/m 2010 en daarna 6,00% 4,90% (meetkundig) 4,90% Kosten per jaar als percentage van de fondswaarde 2,09% - 2,45% - Blijft over rendement 2,81% 2,45% Overlijdensrisicoverzekering (ORV) als % van de fondswaarde 4,56% - 6,08% - Netto rendement van de totale polis -1,75% -3,63% Bruto opbrengst bij investering van alle betaalde premies o.b.v. een fondsrendement van 4,90% (rekenkundig 2,84%) (Het doelkapitaal is volgens de offerte netto bij een bruto rendement van 8,00%)) De volgende kosten en premies worden in mindering gebracht: Poliskosten inclusief premies bijverbanden (excl. TER) (incl. TER) Kosten beleggingsfondsen (TER) Rendementsderving * Kosten en rendementsderving minus minus Netto kapitaal op einddatum Voordeel voor de huidige kostenstructuur (dus geen compensatie) ,79 Jaar Premies Rende- Opbouw Werkelijke ORV- Rendements- Opbouw vermo- Kosten volgens Rendementslooptijd ment vermogen inhouding premie derving gen schikking schikking derving ,28% ,28% ,28% ,28% ,28% ,28% ,28% ,28% ,28% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% # ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Totalen ,84% * Het gemiste rendement over de premies ORV/AO, poliskosten en de kosten van de beleggingsfondsen (TER) over de gehele looptijd op basis van samengestelde interest. Dit kan bij een dalend rendement ook een negatief bedrag zijn. Pagina 6 van 9 Rapportdatum: : 20:33 uur

7 Welk kapitaal kunt u verwachten? Uitgaande van de huidige poliswaarde kunt u de volgende eindkapitalen verwachten als de rendementen vanaf nu elk jaar gehaald worden. Het tot nu toe gerealiseerde rendement is -6,28%. Rendement* vanaf nu -6,28% 4,00% 6,00% 8,00% Prognosekapitaal Nieuw berekend Eindkapitaal Compensatie Tekort * Brutorendement: vóór aftrek van de kosten van de beleggingsfondsen. Rekenvoorbeeld: als u het tekort van ,50 wilt wegwerken, zou u bij een nettorendement van 2,00%, jaarlijks 7.540,56 méér moeten betalen, dan u nu betaalt. K1-Huidige kostenberekening ; 34% ; 8% ; 30% ; 28% K2-Normberekening Kosten Premies bijverbanden (ORV/PVI) Derving rendement Netto op einddatum K ; 23% ; 14% ; 37% ; 26% Grafieken kosten- en vermogensontwikkeling Kosten van Schikkingen versus Traditioneel (per jaar) Kosten incl. premies bijverbanden volgens de schikkingen Premiekosten traditioneel incl. premies bijverbanden TER-kosten polis Grafiek vermogensontwikkeling en kosten volgens de Schikkingen Bruto-rendement van 2,84% Netto obv netto-rendement van -5,69% Kosten incl. premies bijverbanden Rendementsderving Dekking overlijdensrisicoverzekering Pagina 7 van 9 Rapportdatum: : 20:33 uur

8 Dit alles betekent, dat een schikking op basis van de Wabeke-norm u zeker niet in alle gevallen een financieel voordeel oplevert. Sterker nog: u zult er, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en polisgegevens, goed aan doen om een betere compensatie te eisen dan nu is aangeboden. Ook dient u zich te realiseren, dat u de schikking NU moet accepteren, terwijl een eventuele vergoeding pas aan het eind van de looptijd zal blijken en ook dan pas zal worden uitgekeerd Wat te doen? Als u meer wilt weten over rendementen, kosten, de huidige woekerpolisaffaire en de eventuele compensatie door verzekeraars, bespreekt u dit dan met uw adviseur. Ook kunt u op internet meer informatie over deze onderwerpen vinden. Op de onze website vindt u daarvoor handige links en adressen. Wilt u meer weten over uw eigen polis, neemt u dan contact op met uw verzekeraar of adviseur en bespreek dit rapport daarmee. Wilt u maatregelen treffen om uw financiële toekomst te verbeteren en uw financiële doelen te behalen, neemt u dan ook contact met uw verzekeraar of adviseur op. Daarnaast is het zinvol om een second opinion te vragen. Afhankelijk van de doelen die u zichzelf hebt gesteld bij het aangaan van deze verzekering, kunnen maatregelen van groter of minder groot belang zijn. Dient de polis bijvoorbeeld ter aflossing van een hypotheek, dan kan de consequentie zijn, dat u aan het einde van de looptijd (veel) geld tekort komt en dus langs andere weg dit tekort moet aanvullen. In principe bestaan er altijd een viertal mogelijke acties: 1. Berusten. U accepteert dat de polis minder opbrengt dan verwacht en aanvaart de consequenties van een financieel tekort aan het eind van de looptijd; 2. Advies inwinnen. In overleg met uw maatschappij of tussenpersoon kunt u onderzoeken welke maatregelen moeten worden genomen om het mogelijke tekort aan te vullen of kunt u een alternatief advies krijgen; 3. Het schikkingsvoorstel van de maatschappij accepteren. In dat geval zal de maatschappij u vragen een verklaring te ondertekenen, waarin u aangeeft af te zien van verdere aanspraken. Hierdoor kunt u mogelijk niet op een later moment nogmaals een beroep doen op een andere vergoeding; 4. Procederen. Als u naar aanleiding van deze berekening meent voor een hogere tegemoetkoming in aanmerking te komen dan op grond van het schikkingsvoorstel nu wordt aangeboden, dan kunt u (individueel of gezamenlijk) de maatschappij via een juridische procedure aanspreken Verdere informatie Over beleggingsverzekeringen en woekerpolissen is veel gezegd en geschreven. Wekelijks worden nieuwe artikelen, meningen en ontwikkelingen gepubliceerd. Daarnaast zijn er verschillende partijen, organisaties en instanties die voor u van belang kunnen zijn. Beleggingspolischeck volgt een en ander dagelijks en deelt deze informatie graag met u. Kijkt u daarom regelmatig op Hier vindt u een actueel overzicht van interessante informatie. Verantwoording Beleggingspolischeck stelt dit rapport samen op basis van een rekenmodel waarin de actuariële regels zijn vastgelegd zoals die door de meeste verzekeraars worden toegepast. Beleggingspolischeck is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele onjuistheden in de berekeningen en raadt u dan ook aan, deze berekeningen door uw verzekeraar of adviseur te laten verifiëren. Uw gegevens zijn met de grootst mogelijk zorg verwerkt. De berekeningssoftware is acturarieel gecontroleerd en goedgekeurd. Pagina 8 van 9 Rapportdatum: : 20:33 uur

9 Samenvatting Dit rapport is vervaardigd op basis van de door u ingevoerde gegevens. Uw polis is ingegaan op en heeft een looptijd van 35 jaar. Daarmee eindigt uw polis op Tot op heden heeft u aan premie betaald; over de gehele looptijd is dat een totaal van Wanneer er sprake is van een koopsompolis, dan zijn beide bedragen gelijk aan elkaar. In de offerte is u destijds toegezegd dat de polis op de einddatum een kapitaal van zou opleveren. Dat bedrag is berekend bij een gelijkblijvend rendement van 8,00% per jaar. Onze berekeningen geven aan, dat uw polis per einddatum zal opleveren, wanneer de beleggingsresultaten tot op heden (-6,28%) zich ongewijzigd zouden voortzetten tot het einde van de looptijd. Wanneer daarentegen vanaf heden het rendement 4,00% per jaar zou zijn, levert de polis per einddatum op. Bij een rendement vanaf heden van 6,00% per jaar, levert de polis per einddatum op. Bij een rendement vanaf heden van 8,00% per jaar, levert de polis op de einddatum een kapitaal van op. Zoals u hebt gemerkt vraagt Beleggingspolischeck u niet om de naam van de verzekeraar of het type verzekering. Wij gebruiken een rekenmethode die uitgaat van gemiddelden, gebaseerd op wat verzekeraars normaliter toepassen. We weten dus ook niet of u een compensatie is of zal worden aangeboden. De tot nu toe bekende compensatieregelingen zijn, op kleine details na, gelijk aan elkaar. Interessant is ook dat de bij uw verzekering ingehouden kosten niet zijn belegd. Daarmee wordt het resultaat van uw verzekering (zg. rendementsderving) lager, dan mogelijk zou zijn geweest zonder kostentoerekening. Op de door u betaalde premie wordt ook een bedrag ingehouden voor een verzekering die de uitbetaling regelt wanneer u vóór het einde van de verzekering zou komen te overlijden. In de premie hiervoor is soms ook het risico van arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Wanneer u de gegevens van deze onderdelen hebt opgegeven, hebben wij hiervan bij onze berekening gebruik gemaakt. Zo niet, dan zijn wij uitgegaan van bedragen die gebruikelijk zijn bij deze verzekeringen. Feitelijk mogen deze premies niet als kosten worden gezien, u krijgt er namelijk een verzekering voor terug. Of u deze polis beschouwt als 'woekerpolis' is aan u. Tenslotte kunnen we uw tevredenheid met het eindresultaat niet objectief in een getal uitdrukken. Maar we kunnen ons voorstellen dat u met de kennis die u op basis van dit rapport hebt verkregen misschien actie zult willen nemen. In de basis zijn er vier mogelijke keuzes: 1. U kunt berusten. Geen actie, u wacht de einddatum af. De beurs kan zich tenslotte ook wel weer wat herstellen en het tekort op de einddatum van veel polissen enigszins verminderen; 2. U kunt het schikkingsvoorstel van de maatschappij aanvaarden. Uit ons rapport blijkt hoeveel compensatie u naar verwachting zult ontvangen. Dit rapport helpt u te bepalen of u met deze compensatie tevreden zult zijn; 3. In overleg met een financieel adviseur kunt u naar de details van de verzekering kijken. Soms kan de polis worden omgezet naar een andere verzekering, soms is afkopen of bijverzekeren een goede optie. Veel hangt af van wat u al hebt betaald, welk resultaat er tot op heden is behaald, wat u nog zult gaan betalen en welk resultaa u daarvan mag verwachten. Werk voor specialisten dus; 4. Tenslotte kunt u de juridische weg kiezen: in dat geval accepteert u het schikkingsvoorstel niet en spreekt de verzekeraar erop aan dat de resultaten uit de offerte niet waargemaakt kunnen worden, zelfs niet als het daar genoemde gemiddelde rendement zou zijn behaald. In de vorige bladzijden van dit rapport zijn de hierboven samengevatte cijfers verder uitgewerkt. Pagina 9 van 9 Rapportdatum: : 20:33 uur

Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002

Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002 De heer T.E.S.T van de Compensatie Treurstraat 13 1313 GH Kralingen, 13 november 2014 Geachte heer van de Compensatie, U wilt een goed inzicht in uw beleggingsverzekering 67676868678686 van Toekomst Leven,

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 201411132059 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioen BPR-pensioenrapport d.d. 13 november 2014: 20:59 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware:

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 200909012126 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioencheck BPR-pensioenrapport d.d. 01 september 2009: 21:26 uur Versienummer rapport:

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening informatie voor

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Transparantie en Zorgplicht

Transparantie en Zorgplicht Transparantie en Zorgplicht Versie 27 maart 2008 Cockpit Veelgestelde vragen en antwoorden - voor eindklanten Ter beantwoording van vragen van nieuwe en bestaande polishouders van een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 2 3 4 De berekening van de vergoeding voor de kosten De berekening van de vergoeding hefboomwerking De verwerking van

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter)

VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter) VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter) 1. Welke modellen zijn er? Er zijn bij Legal & General in totaal 5 modellen in omloop. Model 1, Model 2 bij een offerte, nieuwe polis of mutatie, Model

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse De Goudse heeft kennis genomen van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. Aanvullend daarop heeft zij een aantal

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014

mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014 E-mail Datum mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014 Doorkiesnummer 070-4454549 Doorkiesnummer telefax 070-4454591 Uw kenmerk Ons kenmerk MG/78376 Onderwerp Woekerpolissen Geacht Bestuur, De woekerpolisaffaire

Nadere informatie

Deskundigenrapport Crashrisico

Deskundigenrapport Crashrisico Deskundigenrapport Crashrisico Auteurs : W. Ramzan, kandidaat actuaris & drs. J.D. Carriere AAG Betreft : Deskundigenrapport Crashrisico Opdrachtgever : Vereniging Woekerpolis.nl Datum : 12 september 2013

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen Particuliere Beleggingsverzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen OVEREENKOMST Heeft ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

23 juni 2011, Mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek

23 juni 2011, Mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek 23 juni 2011, Mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek 1 Oorzaken teleurstellende resultaten beleggingsverzekeringen Wat kan de consument tegen teleurstellingen uit het verleden doen? Schikken, klagen of procederen

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering?

Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering? Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Hersteladvies is kosteloos Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden van uw beleggingsverzekering.

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op basis van

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Format publicatie activeringsscores niet opbouwende polissen, hypotheekgebonden en pensioengebonden beleggingsverzekeringen (artikel 81b lid 4 Bgfo)

Format publicatie activeringsscores niet opbouwende polissen, hypotheekgebonden en pensioengebonden beleggingsverzekeringen (artikel 81b lid 4 Bgfo) Format publicatie activeringsscores niet opbouwende polissen, hypotheekgebonden en pensioengebonden beleggingsverzekeringen (artikel 81b lid 4 Bgfo) a.s.r. heeft per 31 maart 2016 100% klanten met een

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal.

Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal. INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR REAAL VERMOGENSVERZEKERING ALLEEN VOOR BESTAANDE KLANTEN Wat is de REAAL Vermogensverzekering? De Reaal Vermogensverzekering is een beleggingsverzekering met een basis

Nadere informatie

Regeling 2014 Koersplan en aanverwante producten. Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt

Regeling 2014 Koersplan en aanverwante producten. Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt Regeling 2014 Koersplan en aanverwante producten Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt Historie Koersplandewegkwijt versus Aegon Claimstichting woekerpolis gestart eind 2004. Claim betreft product

Nadere informatie

Hersteladvies Beleggingspolissen

Hersteladvies Beleggingspolissen Hersteladvies Beleggingspolissen Met kennis heb je commerciële kansen! 28 november2013 Programma Even voorstellen Warming up Hersteladvies Drempels voor u en uw klanten? Wat collega s zeggen Marketing

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

VERKORTE OVEREENKOMST

VERKORTE OVEREENKOMST VERKORTE OVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De naamloze vennootschap LOYALIS LEVEN N.V., statutaire zetel te Heerlen, kantoor houdende aan de Burgemeester de Hesselleplein 31, 6411 CH Heerlen; Hierna

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u?

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? april 2009 Deze brochure bevat belangrijke informatie over de beleggingsverzekering van ASR Verzekeringen. Lees en bewaar deze brochure goed! 3 Inhoud

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V.

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. AANVULLENDE OVEREENKOMST tussen () NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. (3) RVS LEVENSVERZEKERING N.V. en (4) STICHTING VERLIESPOLIS (5) STICHTING

Nadere informatie

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen E 01.7.08-0609 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 2 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 3 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen Delta Lloyd Groep heeft in september 2008 een overeenkomst

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Controle op uitvoering Regeling Aegon -Spaarbeleg producten

Controle op uitvoering Regeling Aegon -Spaarbeleg producten Controle op uitvoering Regeling 2014 Aegon -Spaarbeleg producten Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt Februari 2015 Regeling 2014: Achtergrond van deze regeling Tussen 2005 en 2013 heeft Stichting

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

pensioengebonden beleggingsverzekering

pensioengebonden beleggingsverzekering Format publicatie activeringsscores per 30 september 2016 hypotheekgebonden, pensioengebonden, overige beleggingsverzekeringen, niet opbouwende polissen (artikel 81b lid 4 Bgfo) Delta Lloyd heeft per 30

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Vaak worden er, uitgaande van verschillende rendementen, verschillende eindbedragen gegeven.

Vaak worden er, uitgaande van verschillende rendementen, verschillende eindbedragen gegeven. Vraag 1. Prognose I Indien er een bruto fondsrendement wordt vermeld: is dan het eindkapitaal berekend met inachtneming van alle, bij de polishouder in te houden, kosten? Indien er een netto fondsrendement

Nadere informatie

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds Studie+fonds Wegwijzer Studie+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Studie+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden schetst de Wegwijzer

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies

Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies Wat is een woekerpolis? U vraagt zich af of u net als vele anderen één of meerdere woekerpolissen heeft. Een woekerpolis is een polis met een ondoorzichtige hoge kostenstructuur. Verzekeraars

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011 Informatiebron 1 Beleggingsovereenkomst Regendrop 13 2435 RD Rookbaai Rookbaai, 1 november 1991 Geachte heer Traaghand, Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over ons beleggingsproduct kunnen wij

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A Test en B Voorbeeld Dorpsstraat 1 1234 AB Ons Dorp *** VERTROUWELIJK*** Datum: 29 augustus 2012 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Test en mevrouw Voorbeeld, Hierbij

Nadere informatie

t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015

t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015 t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015 Deze week in het Twaalfuurtje een eigen zaak die het volledige klachtentraject van het Kifid van de Ombudsman tot en met de Commissie van Beroep doorlopen heeft.

Nadere informatie

Beleggingspolissen? Praktische analyse en concrete verbeteringen voor uw relaties!

Beleggingspolissen? Praktische analyse en concrete verbeteringen voor uw relaties! Beleggingspolissen? Praktische analyse en concrete verbeteringen voor uw relaties! Vul uw zorgplicht snel, eenvoudig en goed in met de software van BeleggingsPolisCheck! Praktische software voor polisanalyse

Nadere informatie

Informatieformulier beleggingsverzekering

Informatieformulier beleggingsverzekering Informatieformulier beleggingsverzekering Op dit formulier moet u de gegevens invullen die u weet over uw beleggingsverzekering. Daarover gaat het eerste deel van dit het formulier. U kunt ook duidelijk

Nadere informatie

Aanvulling op het rapport. De rendementen van Koersplan getoetst

Aanvulling op het rapport. De rendementen van Koersplan getoetst Aanvulling op het rapport De rendementen van Koersplan getoetst Eerder verschenen d.d. 9 februari 2005 Deze aanvulling is opgesteld in opdracht van de Stichting Koersplan de weg kwijt. 20 mei 2005 CAPITAL

Nadere informatie

Herman Couperus, Hans Oomis 978-90-01-82066-2

Herman Couperus, Hans Oomis 978-90-01-82066-2 Unit-linked verzekeringen In het boek worden klassieke levensverzekeringen uitgebreid behandeld. Veel verzekeraars hebben er hier nog veel van in hun lopende boekhouding staan en reserveren ervoor op de

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure 1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 175 d.d. 18 juli 2011 (prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA, J.C. Buiter, mr. H.J. Schepen en drs. L.B. Lauwaars

Nadere informatie

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? Uw beleggingsverzekering is verpand. Oftewel: uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Graag gaan wij met u in een volgend gesprek dieper in op de stappen die u aan de hand van dit rapport wilt nemen.

Graag gaan wij met u in een volgend gesprek dieper in op de stappen die u aan de hand van dit rapport wilt nemen. De heer [#NAAM] en Mevrouw [#NAAMP] [#ADRES] [#POSTCODE] [#WOONPLAATS] Betreft: uw persoonlijk financieel advies Geachte heer en mevrouw, Als resultaat van ons prettige gesprek, waarin u uw wensen kenbaar

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Met een ingangsdatum vóór 1 januari 2000 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Sparen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-237 d.d. 14 augustus 2012 (mr. P.A. Offers,voorzitter,, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen, en mr. drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten

Wat u vooraf moet weten Aegon Verzekeren&Beleggen Vermogen Wat u vooraf moet weten Toelichting op uw offerte Deze brochure is onderdeel van uw offerte. In deze brochure leest u meer over Verzekeren&Beleggen Vermogen. Het doel

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Pensioen De beleggingsverzekering van De Amersfoortse een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

HANDLEIDING NASLAGWERK BIJ AANPASSEN BELEGGINGSVERZEKERING. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen. Inhoud

HANDLEIDING NASLAGWERK BIJ AANPASSEN BELEGGINGSVERZEKERING. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen. Inhoud INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR HANDLEIDING NASLAGWERK BIJ AANPASSEN BELEGGINGSVERZEKERING Voor het regelen van (kleine) schadegevallen Inhoud Hoofdstuk Bladzijde 1 Inleiding 1 2 Overwegingen om beleggingsverzekering

Nadere informatie

AEGON Spaarkas N.V, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen: Aangeslotene.

AEGON Spaarkas N.V, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-264 d.d. 8 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten

Wat u vooraf moet weten Aegon Verzekeren&Beleggen Wonen Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) Wat u vooraf moet weten Toelichting op uw offerte Deze brochure is onderdeel van uw offerte. In deze brochure leest u meer over

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie