Whitepaper. De mogelijkheden van SharePoint Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. De mogelijkheden van SharePoint 2013. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1"

Transcriptie

1 I Whitepaper De mogelijkheden van SharePoint 2013 Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1

2 Inhoudsopgave 01 > AANLEIDING 3 02 > HUIDIGE ONTWIKKELINGEN 4 03 > HUIDIGE UITDAGINGEN 5 04 > ONZE OPLOSSING: SHAREPOINT SharePoint 2013 feature sets SharePoint 2013 edities Toepassingsgebieden SharePoint > VERGELIJKING SP2010 EN SP > VOORDELEN VAN SHAREPOINT Beter beheer van informatie en documenten Samenwerken aan documenten Informatie delen Gemakkelijk publiceren Ondersteuning van bedrijfsprocessen Rapportage Integratie met andere Microsoft-oplossingen Uitgebreide Social Media functionaliteiten Eenvoudig toepassen van (HTML) design > BELANGRIJKE OVERWEGINGEN SharePoint 2010 of 2013? Welke editie van SharePoint? SharePoint on-premise, in de cloud of een hybride oplossing? Juiste ICT-kennis in huis? Zelf bouwen of uitbesteden? Voldoende draagvlak? Succesvolle ingebruikname? Zicht op governance? 13 BIJLAGE: FUNCTIONALITEITEN SP Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 2

3 01 > Aanleiding Hoe kan ik de bestaande informatie en kennis in mijn organisatie succesvol managen? Een actuele vraag die veel organisaties vandaag de dag bezighoudt. Informatiestromen en kennis komen binnen organisaties namelijk overal terug. Bij samenwerken tussen medewerkers, bij projecten en programma s, bij het bedienen van klanten, op websites, ten behoeve van nieuwsberichten enzovoorts. Organisaties hebben dan ook veel informatie en kennis opgeslagen: op intranet, extranet, websites en in systemen en applicaties. Maar belangrijker nog, veel informatie en kennis ligt nog steeds opgeslagen in de hoofden van de medewerkers zelf. Organisaties zien dan ook steeds meer het belang van een effectieve kennisdeling en borging in. Zeker met de toenemende vergrijzing. Het wegvloeien van relevante informatie en kennis is inmiddels een veel voorkomend bedrijfsrisico geworden. SharePoint is het platform dat kennis en informatiedeling mogelijk maakt. Met de komst van SharePoint 2013 zijn de mogelijkheden van SharePoint verder uitgebreid. Inmiddels werken al meer dan 135 miljoen gebruikers wereldwijd met SharePoint. SharePoint 2013 biedt deze gebruikers nieuwe ervaringen, onder andere op het gebied van design, collaboration en document management. Maar wat zijn nu precies de nieuwe mogelijkheden van SharePoint 2013? Dit whitepaper geeft een beschrijving van de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en kennismanagement. Bovendien schetst het de actuele uitdagingen die organisaties op dit vlak kennen en hoe SharePoint 2013 hierin kan faciliteren. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 3

4 02 > Huidige ontwikkelingen In de huidige economie worden informatie en kennis steeds belangrijker. De opbouw, het opnieuw benutten, ontwikkelen, ontsluiten en delen van informatie en kennis zijn cruciaal. Door globalisering wordt de informatieen kennisdeling niet alleen internationaler maar ook tijd-, plaats- en mensonafhankelijker. Steeds meer organisaties voeren bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken in. En websites, intranetsites, extranetsites en platformen voor social media schieten als paddenstoelen uit de grond. Er is daarbij een blijvende ontwikkeling gaande in technische mogelijkheden om informatie en kennis te delen. Verbeterde infrastructuren zorgen voor een hogere snelheid waarmee informatie beschikbaar komt. De hoeveelheid informatie die we over het algemeen elke dag te verwerken krijgen, neemt drastisch toe. Zo bevat een editie van The New York Times vandaag de dag meer informatie dan een burger in de zeventiende eeuw in z n hele leven tegenkwam. Dat zal in de komende jaren alleen maar meer worden. Dat mensen moeite hebben grip te krijgen op de informatie die hen omringt, is volgens experts niet alleen het gevolg van de toegenomen hoeveelheid, maar vooral ook door het verdwijnen van logische filters. Mensen filteren de informatie niet effectief genoeg. Hierdoor ontvangen ze informatie die niet op hen van toepassing of die gewoonweg niet interessant voor hen is. En dat geldt ook voor organisatie-omgevingen. Organisaties bieden een veelheid aan informatie, die wellicht niet voor iedere afdeling of medewerker nuttig of geschikt is. Organisaties proberen informatie dan ook steeds meer op een zo gestructureerd mogelijke manier aan te bieden aan hun medewerkers, opdrachtgevers en partners. Met als doel de informatie niet in overvloed aan te bieden, maar gericht op de verschillende doelgroepen. Daarbij is het een niet te stoppen trend dat medewerkers- en klantcontacten steeds meer via online- en social media plaatsvinden. Het inzetten van social media platforms gebeurt niet alleen om de medewerkers- en klanttevredenheid te verbeteren, maar het inzetten van deze platforms werkt ook kostenbesparend. Een andere ontwikkeling die organisaties heden ten dage treft is het feit dat de babyboomers, mensen die ruwweg tussen 1945 en begin jaren 60 zijn geboren, de komende jaren met pensioen gaan. Het is belangrijk om de kennis die deze groep in de loop der jaren heeft vergaard binnen de organisatie en in het eigen hoofd te borgen, om te voorkomen dat deze kennis verdwijnt.. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 4

5 03 > Huidige uitdagingen Organisaties lopen tegen veelvoorkomende problemen aan bij het managen van bestaande kennis. Kennis en informatie staan vaak in verschillende ICT-systemen opgeslagen en zijn daarmee versnipperd. Medewerkers hebben dus geen duidelijk overzicht van de aanwezige kennis of krijgen vanuit de organisatie niet de juiste tools om de aanwezige kennis effectief en efficiënt te ontsluiten. Met het gevolg dat er voor medewerkers niet één plek is voor het opslaan en terugvinden van kennis en informatie. En met het risico dat de kennis versnippert en verdwijnt. Kennis en informatie worden steeds vaker niet alleen binnen de eigen organisatie gedeeld, maar ook met opdrachtgevers, partners en derde partijen. Het komt regelmatig voor dat vertrouwelijke informatie onbedoeld op de straat belandt doordat een ICT-systeem of platform niet betrouwbaar of veilig blijkt te zijn. Organisaties lopen hiermee het risico op reputatieschade of hoge boetes. Organisaties die dit risico niet durven lopen, bieden hun medewerkers geen mogelijkheid om onafhankelijk van tijd en plaats te werken. Hiermee kunnen de organisaties niet actief inspelen op de ontwikkeling van de 24-uurs economie. Daarnaast neemt het terugvinden van informatie steeds meer tijd in beslag. De hoeveelheid informatie en data binnen een organisatie is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Voor de kenniswerker anno nu is het dan ook een tijdrovende bezigheid om relevante informatie terug te vinden. Uit onderzoek van McKinsey Global Institute uit 2011 blijkt zelfs dat slechts 39% van de tijd wordt besteed aan werk gerelateerde taken; dit impliceert dus dat het grootste gedeelte niet aan werk wordt besteed. En daar kunnen organisaties dus enorme winsten behalen. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 5

6 04 > Onze oplossing: SharePoint 2013 Microsoft SharePoint 2013 is een geïntegreerde omgeving om mensen, processen en gegevens bijeen te brengen. Het is een raamwerk dat de basis vormt voor intranet, extranet en website(s). En op dit raamwerk kunnen verschillende portalen gebouwd worden, volledig afgestemd op de specifieke behoefte van de organisatie. Deze portalen kunnen vanaf nul gebouwd worden met bestaande SharePoint-onderdelen, waardoor het helemaal op maat kan worden gemaakt voor een organisatie. Er kunnen bovendien verschillende zaken worden geïntegreerd in één omgeving; intranet, een projectenportaal, een document management systeem, een record management systeem, extranet en meer. SharePoint wordt dan ook wel vergeleken met een blokkendoos; een basis met verschillende bouwstenen om een intranet, een extranet of websites mee te bouwen. Wat een organisatie besluit te bouwen met de bouwstenen is voor iedere organisatie verschillend. Waar de ene organisatie misschien een intranet bouwt, heeft de andere organisatie behoefte aan een DMS 4.1 SharePoint 2013 feature sets SharePoint 2013 is onderverdeeld in 8 verschillende feature sets, als het ware de bouwstenen van SharePoint. Dit zijn Developer, IT Professional, Content, Insight, Search, Sites, Social en Add-ons Developer Alle functionaliteiten voor het bouwen van content, zoals documenten, webpagina's en andere digitale media bevinden zich in de bouwsteen Developer. Met behulp van deze bouwsteen kan gebouwd worden aan alle soorten content, maar ook aan verschillende Apps IT Professional Speciaal voor de IT professional heeft SharePoint 2013 deze bouwsteen ontwikkeld: Gevorderde functies voor ICT ers die nog meer content en uitdaging uit een SharePoint omgeving willen halen Content Alle functionaliteiten voor het reviewen, publiceren en archiveren van content, zoals documenten, webpagina's en andere digitale media bevinden zich in de bouwsteen Content. Met behulp van deze bouwsteen kan gebouwd worden aan content management, document management, records management en web-content management Insight Insights is een bouwsteen die het mogelijk maakt (management)informatie te presenteren en te analyseren. Ook worden business intelligence faciliteiten voor een grote groep eindgebruikers mogelijk gemaakt middels deze functionaliteit Search Deze bouwsteen Search is een functionaliteit voor het snel en gemakkelijk vindbaar maken van informatie en personen. Door het zoeken in SharePoint-lijsten, -sites en externe databronnen zoals file shares, websites en line-of-business applicaties. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 6

7 4.1.6 Sites De bouwsteen Sites bevat de basisfunctionaliteiten die benodigd zijn om SharePoint sites te creëren, beheren en op een effectieve manier te gebruiken via een intranet, extranet of internet Social De bouwsteen Social maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier kennis en informatie toegankelijk te maken en de interactie binnen formele en informele netwerken te faciliteren. Zowel binnen een organisatie als tussen organisaties Add-ons Add-ons zijn de after-market onderdelen van SharePoint. Denk hierbij aan bijvoorbeeld SAP-integratie, of aan additionele storage in de cloud. 4.2 SharePoint 2013 edities SharePoint 2013 is beschikbaar in 3 verschillende edities: 1. Foundation: basisfunctionaliteiten van SharePoint 2. Standard: standaard versie van SharePoint 3. Enterprise: uitgebreide versie van SharePoint In de bijlage worden de specifieke verschillen per editie van SharePoint 2013 verder toegelicht. 4.3 Toepassingsgebieden SharePoint 2013 Met behulp van deze 8 bouwstenen, kan SharePoint ingezet worden voor verschillende doeleinden: creëren van een intranet bouwen van een extranet verbeteren van klantenservice ondersteunen in samenwerking faciliteren van virtuele werkruimten samenstellen van offertes optimaliseren van de supply chain genereren van rapportages personaliseren van informatie bouwen van ecommerce oplossingen beheren van documenten archiveren van documenten verbeteren van service- en supportmanagement digitaliseren van werkprocessen beheren van contracten automatiseren van formulieren digitaliseren van personeelsbeoordelingen optimaliseren van case management borgen van de wettelijke naleving voor documentbeheer Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 7

8 05 > Vergelijking SP2010 en SP2013 Onderstaande tabel geeft de belangrijkste verschillen tussen SharePoint 2010 en SharePoint 2013 weer. SharePoint 2010 SharePoint 2013 Developer SharePoint 2010 liet ontwikkelaars Sandbox Solutions gebruiken SharePoint 2010 introduceerde het gebruik van Client Object Model en Server Object Model om data uit SharePoint te halen. Cloud App Model om Apps te maken voor SharePoint. Apps zijn zelfstandige tools die de functionaliteiten van SharePoint 2013 uitbreiden. Hiervoor kan HTML, CSS, Javascript gebruikt worden om te communiceren met SharePoint door middel van Apps. SharePoint 2013 introduceert nieuwe Tools voor het ontwikkelen van Apps Visual Studio 2012 laat je zelf Apps maken voor SharePoint en Office 365. Niet meer beschikbaar: Sandbox Solutions. Social De social -mogelijkheden in SharePoint 2010 waren beperkt tot: - My sites - Tags en Tag profile pages - Notities SharePoint 2013 introduceert een heel scala aan social -mogelijkheden: - Interactieve Social Feed - Community Site - Follow People - Follow Sites en documents Search SharePoint 2010 introduceerde FAST search als toevoeging. SharePoint 2013 heeft een aantal verbeterde search functies waarbij FAST is opgenomen in het product: - Nieuw framework om resultaten te presenteren - Keyword Query Language (KQL) - Consolidated Search resultaten - Rich Results Framework Enterprise Content Management SharePoint 2010 beschikte over beperkte mogelijkheden voor ECM, waardoor het toepassen en aanpassen van designs meer tijd in beslag nam SharePoint 2013 voegt verbeterde functionaliteiten toe: - Uitgebreide Design Manager - Managed Navigation - Cross-site publishing - ediscovery Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 8

9 06 > Voordelen van SharePoint 2013 Microsoft SharePoint 2013 kent een groot aantal voordelen voor organisaties. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste voordelen van SharePoint 2013 beschreven. 6.1 Beter beheer van informatie en documenten Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers gemiddeld 25% van hun tijd besteden aan het zoeken naar informatie die ze voor hun werk nodig hebben. Het is een vak apart om de informatie en kennis van een organisatie overzichtelijk, gestructureerd, up-to-date en vindbaar te houden. Met SharePoint 2013 is het mogelijk meta-data toe te voegen aan informatie en documenten. Met behulp van die meta-data kunnen informatie en documenten gemakkelijker worden teruggevonden in een lijst, bibliotheek en/of zoek-functionaliteit. Ook kan verouderde informatie worden verwijderd of gearchiveerd. Bovendien bestaat er door het gebruik van de functionaliteiten workflow, versioning en check-in/check-out maar één juiste versie van een document. 6.2 Samenwerken aan documenten Met SharePoint 2013 is het nog gemakkelijk om gezamenlijk aan documenten te werken. Met behulp van versiebeheer, in- en uitchecken van documenten worden documenten gezamenlijk bewerkt en beheerd. Dubbele versies behoren hiermee tot het verleden. Daarbij is het mogelijk om tegelijkertijd aan eenzelfde document te werken. De medewerkers geven aan welke gedeelte van het document ze gaan bewerken door het te selecteren. Andere medewerkers kunnen hetzelfde document openen en het geselecteerde gedeelte wel lezen, maar niet aanpassen. 6.3 Informatie delen Informatie delen gaat met SharePoint 2013 eenvoudig. Informatie kan namelijk gedeeld worden op basis van rechten. Geautoriseerde gebruikers hebben dan direct de beschikking tot en over de juiste informatie en documenten. Dit is gemakkelijk bij het werken in teamverband en bij projecten, want iedereen heeft toegang tot dezelfde gegevens die op één plek beschikbaar worden gesteld. Agenda s, actielijsten, contactgegevens, mailinglijsten, werkinstructies, werkstromen en notificaties worden gedeeld via en RSS. Daarnaast kan door de uitgebreide social media mogelijkheden informatie ook op een interactieve manier gedeeld worden, bijvoorbeeld middels de social feed. 6.4 Gemakkelijk publiceren Het plaatsen van informatie of kennis zoals nieuwsberichten gaat zeer gemakkelijk in SharePoint Hiervoor is er geen ingewikkelde HTML-kennis nodig. Informatie kan zo worden gepubliceerd op internet, intranet of extranet, ondersteund door een passende navigatiestructuur. 6.5 Ondersteuning van bedrijfsprocessen Veel documenten raken zoek, wanneer ze langs verschillende mensen en afdelingen moeten om te worden goedgekeurd. Met SharePoint 2013 kunnen de stappen binnen bedrijfsprocessen worden vormgegeven met behulp van de functionaliteit workflow. Door het digitaliseren van werkprocessen verlopen processen zoals ze behoren te verlopen; het document gaat langs de juiste afdelingen en personen. Daarbij zijn de status van de workflow en het document zelf te volgen. Bovendien wordt een document automatisch geëscaleerd naar een manager in het geval een document te lang blijf hangen bij een bepaald persoon. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 9

10 6.6 Rapportage Er kunnen rapportages worden gemaakt op basis van de inhoud van de SharePoint-sites. Zo kunnen rapportages worden opgesteld over onderwerpen als voortgang, productiviteit, groei, omzet, enzovoorts. Met behulp van de functionaliteit Silverlight ondersteuning kunnen de rapportages bovendien gemakkelijk worden weergegeven in een interactief diagram. 6.7 Integratie met andere Microsoft-oplossingen SharePoint 2013 werkt naadloos samen met andere Microsoft oplossingen, waaronder Microsoft Office, Microsoft Exchange en Microsoft Lync. Hierdoor hebben medewerkers gemakkelijk en snel toegang tot de benodigde informatie. Medewerkers zijn daarnaast gewend om gebruik te maken van hun huidige Office applicaties, waardoor de adoptie graad van SharePoint ook velen malen hoger zal liggen dan andere platformen. De integratie van de verschillende Microsoft oplossingen zorgt er ook voor dat medewerkers over verschillende manier beschikken om contact op te nemen met een collega. 6.8 Uitgebreide Social Media functionaliteiten Social Media is niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Nieuwe werknemers verwachten ook dat zij op dezelfde manier binnen de organisatie kunnen communiceren als zij gewend zijn in hun privé leven. Enterprise Social Media is dan ook het gebruikmaken van social media functionaliteiten binnen de muren van een organisatie. Dit stelt medewerkers van een organisatie in staat om kennis en informatie te delen met collega s en ook de interactie op te zoeken. SharePoint 2013 biedt uitgebreide mogelijkheden voor microblogging, tagging en het vinden van collega s op bepaalde expertise gebieden. 6.9 Eenvoudig toepassen van (HTML) design Bij de ontwikkeling van SharePoint 2013 is uitgebreid gekeken naar de design mogelijkheden. Voor websites is het al belangrijk om een interactief en pakkend design te hebben. De laatste jaren wordt het design van bijvoorbeeld een intranet ook steeds belangrijker. In SharePoint 2013 is het daarom eenvoudiger geworden om een design toe te passen. Hierbij kan bijvoorbeeld een design aangeleverd worden door een reclamebureau en omgezet worden naar HTML. Dit kan dan weer eenvoudig worden toegepast binnen SharePoint, waardoor de look en feel van de SharePoint-omgeving voldoet aan de wensen van de organisatie. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 10

11 07 > Belangrijke overwegingen Een aantal overwegingen zijn van belang bij de besluitvorming over het aanschaffen van Microsoft SharePoint Ook dient te worden stilgestaan bij het feit dat de kosten van het realiseren en onderhouden van SharePoint sterk afhankelijk zijn van de omvang en de eisen aan de implementatie van het platform in de organisatie. 7.1 SharePoint 2010 of 2013? Een belangrijke overweging is uiteraard SharePoint 2010 of SharePoint 2013 kent functionaliteiten die meer gestabiliseerd en geperfectioneerd zijn in vergelijking met SharePoint Dit maakt dat het SharePoint 2013 pakket met minder maatwerkaanpassingen kan worden ingezet ter ondersteuning van uiteenlopende bedrijfsprocessen. Het pakket kan u dus financiële voordelen brengen in vergelijking met het SharePoint Voor het maken van een weloverwogen keuze is het verstandig om eerst de eisen en wensen van uw organisatie in kaart te brengen. Op basis hiervan kunt u een inschatting maken of SharePoint 2013 of 2010 het meest passende platform voor uw organisatie is. Heeft u nog geen SharePoint in huis of begint u met een totale nieuwe omgeving? Dan adviseren wij altijd om voor de laatste SharePoint versie te gaan. Hiermee weet u zeker dat u klaar bent voor de toekomst, ook al gebruikt u misschien niet direct de nieuwste mogelijkheden van de laatste versie. 7.2 Welke editie van SharePoint? Er zijn drie edities die overwogen kunnen worden in de aanschaf van SharePoint: Foundation, Standard of Enterprise. SharePoint Foundation is gratis in te zetten. Deze editie maakt het mogelijk om al veel oplossingen mee te realiseren. De andere versies bieden meer functionaliteit waarvoor betaald moet worden, hetzij per gebruiker, hetzij een licentie om informatie op internet te publiceren. Er dient dus helder te zijn welke functionaliteiten uw organisatie in SharePoint wenst. Op basis hiervan en met het beschikbare budget in het achterhoofd, kan een goede beslissing genomen worden over de meest passende editie. 7.3 SharePoint on-premise, in de cloud of een hybride oplossing? Het is mogelijk om SharePoint zowel on-premise te gebruiken, in de cloud of een hybride oplossing. Middels Office365 is SharePoint Online beschikbaar, waarmee organisaties voor een vast bedrag per gebruiker per maand kunnen beschikken over de mogelijkheden van SharePoint. Heeft u een bestaande omgeving met veel maatwerk of zijn Active Directory Policies, koppelingen met andere systemen en cross site publishing belangrijk, dan is vaak de on-premise oplossing de beste keuze. Steeds meer organisaties kiezen voor een hybride oplossing. Op deze manier profiteren organisaties van de beschikbaarheid en mogelijkheden van SharePoint online in combinatie met de voordelen van een on-premise installatie. Daarnaast is het belangrijk om af te vragen of u zelf de juiste ICT-kennis in huis heeft om de omgeving te beheren. Bij SharePoint Online heeft u niet zelf een server nodig en de benodigde infrastructuur. Kiest u voor SharePoint on-premise, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de IT-infrastructuur bij uw eigen organisatie. U kunt uiteraard ook het onderhoud en beheer uitbesteden aan een gespecialiseerde SharePoint-specialist, zoals in het volgende punt besproken wordt. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 11

12 7.4 Juiste ICT-kennis in huis? Organisaties die Microsoft SharePoint 2013 aankopen zijn zich er niet altijd van bewust wat er komt kijken bij het implementeren van SharePoint in de organisatie. Op de eerste plaats is er specifieke technologische kennis over SharePoint nodig om alle functionaliteiten die de organisatie wenst als geïntegreerd geheel op het platform te kunnen bouwen. Daarbij is het denken in structuren en organisatieprocessen essentieel om de technische mogelijkheden ook functioneel te benutten. Want het is natuurlijk belangrijk dat het platform technisch goed is opgebouwd. Maar belangrijker nog dat het platform optimaal gebruikt kan worden door de medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Niet iedere ICT-verantwoordelijk is overigens bekend met de technologie achter SharePoint. Of heeft de kennis en vaardigheden om dit te onderhouden en beheren, en bestaande informatie uit systemen te migreren naar SharePoint. Er dient dus inzichtelijk te zijn of de juiste ICT-kennis en ervaring in huis is voor het bouwen, onderhouden en beheren van SharePoint. En vervolgens dient een goede afweging gemaakt te worden tussen het zelf installeren van SharePoint of dit te beleggen bij een externe partij die over deze specialistische kennis beschikt. 7.5 Zelf bouwen of uitbesteden? Organisaties weten vaak niet welke onderdelen en functionaliteiten ze willen terugzien in SharePoint. Of hoe sites en portalen in SharePoint er precies uit moeten komen te zien, simpelweg omdat ze vanaf nul beginnen met bouwen. Met het gevolg dat organisaties vaak opnieuw het wiel uitvinden. En vele uren bezig zijn met het aaneenschakelen van SharePoint-onderdelen of het programmeren van de ICT-componenten. Dit kost niet alleen veel tijd, maar ook veel geld. Standaard SharePoint-portalen en sites bieden in dit geval een uitkomst, deze producten zijn kant-en-klaar en eenvoudig en snel te installeren. De producten zijn relatief goedkoop omdat ze al ontwikkeld zijn op basis van best practices. Er komen dus geen ontwikkelkosten bij. Organisaties met een beperkt organisatiebudget kunnen op deze wijze dan ook snel en gemakkelijk een portaal of site uitrollen. Uiteraard is het belangrijk dat de functionaliteiten die in het standaard portaal of de standaard site voorkomen, voldoende aansluiten bij de wensen en de eisen van de organisatie. Mocht dit niet het geval zijn, dan bestaat er de mogelijkheid om extra functionaliteiten in een standaard portaal of site te bouwen. Zo sluit het portaal of de site naadloos aan bij de organisatie en haar gebruikers. Natuurlijk kan er ten slotte ook gekozen worden voor een op maat gemaakt portaal of site die vanaf nul door een externe partij wordt opgebouwd. Uw wensen worden dan één op één vertaald naar het portaal of de site, waardoor het product volledig op de organisatie is afgestemd. Een nadeel van deze keuze is dat er hoge kosten aan verbonden zijn. Kortom, er dient een weloverwogen beslissing genomen te worden over wel of niet zelf een portaal of site bouwen in SharePoint. Als u ervoor kiest niet zelf in SharePoint te willen gaan bouwen, kunt u een externe partij aanhaken. Hierbij heeft u de keuze uit het aanschaffen van een standaard product, het laten uitbreiden van een standaard product of het laten ontwikkelen van een nieuw product. 7.6 Voldoende draagvlak? De medewerkers in een organisatie gaan met de komst van SharePoint over op een nieuwe manier van werken. Dit betekent een verandering in hun dagelijkse werkzaamheden. En daar waar mensen moeten veranderen kan er weerstand in een organisatie ontstaan die weggenomen dient te worden. Bij een goede implementatie van SharePoint in de organisatie worden medewerkers voorbereid op de komst van een nieuw platform. Dit betekent dat ze worden geïnformeerd over de achterliggende gedachte van het platform, de veranderingen in hun werkzaamheden en de mogelijkheden van SharePoint. Kortom, de medewerkers worden niet alleen geïnformeerd, maar ook betrokken bij de komst van het nieuwe platform. Door de uitleg die ze ontvangen over de nieuwe manier van werken en de achtergrond daarvan, raken medewerkers gemotiveerd. De organisatie creëert zo een versneld draagvlak voor het werken met SharePoint. Belangrijke aspecten hierbij zijn communicatie, opleiding en verwachtingsmanagement, zodat medewerkers kunnen maar ook willen werken met SharePoint. Kortom, het aanschaffen van SharePoint alleen is niet voldoende. Er dient ook nagedacht te worden over de manier waarop het platform in de organisatie geïmplementeerd dient te worden. Een succesvol gebruik van SharePoint hangt namelijk af van het uiteindelijk gebruik ervan door de medewerkers. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 12

13 7.7 Succesvolle ingebruikname? Met het installeren van SharePoint is de organisatie er nog niet. Voordeel is de Microsoft-herkenning van het platform voor veel medewerkers. Maar training in het gebruik van het platform blijft essentieel voor het succes. Door training leren gebruikers namelijk alle mogelijkheden die het platform te bieden heeft en begrijpen beheerders hoe ze SharePoint het beste kunnen beheren. Onderzoek wijst uit dat organisaties die hun gebruikers en beheerders in SharePoint hebben getraind meer tevreden zijn met het platform. Kortom, er dient dus een goede afweging gemaakt te worden tussen het wel of niet aanbieden van trainingen aan gebruikers. Uiteraard wordt het beste rendement geleverd door trainers die niet alleen technische kennis van SharePoint hebben, maar ook over de juiste doelgroepervaring beschikken. Zo worden mensen niet overvoerd met informatie. 7.8 Zicht op governance? Het is aan te raden om duidelijke afspraken en richtlijnen op te stellen voor het vullen, beheren en gebruikmaken van SharePoint. Zo wordt ervoor gezorgd dat SharePoint ook daadwerkelijk gebruikt wordt in de organisatie op een manier die het management voor ogen heeft. Binnen de organisatie zullen mensen dan ook verantwoordelijk moeten zijn voor de informatie die middels SharePoint beschikbaar wordt gesteld. Dit geldt voor zowel het plaatsen van nieuwe informatie, het onderhouden van bestaande informatie als ook het verwijderen of archiveren van verouderde informatie. Daarnaast zullen vragen moeten beantwoordt als: Wie heeft er toegang tot het portaal en de verschillende onderdelen op het portaal? Welke rechten krijgen medewerkers? Waar zijn handleidingen voor het gebruik van SharePoint te vinden? Wie beantwoordt de vragen van gebruikers? Enzovoorts. Dit maakt dat mensen weten wat er wel en niet mogelijk is met SharePoint En ook hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van het systeem. Governance is dus een belangrijke overweging bij de aanschaf van SharePoint. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 13

14 Bijlage: functionaliteiten SP2013 Zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven, is SharePoint 2013 beschikbaar in 3 verschillende edities: 1. Foundation: basisfunctionaliteiten van SharePoint 2. Standard: standaard versie van SharePoint 3. Enterprise: uitgebreide versie van SharePoint In het volgende overzicht ziet u de verschillen in functionaliteiten per SharePoint editie. Dit is onderverdeeld in de 8 bouwstenen van SharePoint 2013 (zie hoofdstuk 4). Developer Foundation Standard Enterprise BCS: External List BCS: Secure Store Services Browser-based Customizations Client Object Model (OM) Client-side Rendering (CSR) Full-trust Solutions Javascript Object Model List and Library APIs Remote Event Receiver REST API Sandboxed Solutions SharePoint Design Manager SharePoint Designer SharePoint Store Workflow 2010 (.NET 3.5) Workload API: Search APIs App Catalog App Deployment: Cloud-Hosted Apps App Deployment: SharePoint-Hosted Apps App Management Services BCS: Alerts for External Lists BCS: App Scoped External Content Types (ECTs) BCS: Business Data Webparts BCS: OData connector BCS: Profile Pages Forms Based Applications Forms on Spreadsheets Workflow 2010 (out of the box) Workflow 2013 Workload API: ECM APIs Workload API: Social APIs Access Services BCS: Rich Client Integration BCS: Tenant-level external data log Custom Site Definitions Custom Site Provisioning InfoPath Forms Services Inclusief Foundation en Standard Inclusief Foundation Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 14

15 IT Professional Foundation Standard Enterprise Active Directory Synchronization Alternate Access Mapping (AAM) Claims-Based Authentication Support Deferred Site Collection Upgrade Distributed Cache Host Header Site Collections Improved Permissions Management Managed Accounts Minimal Download Strategy (MDS) Patch Management Quota Templates Read-Only Database Support Remote Blob Storage Request Management Request throttling Resource throttling Service Application Platform SharePoint Health Analyzer Shredded Storage State Service Streamlined Central Administration System Status Notifications Unattached Content Database Recovery Upgrade evaluation site collections Usage Reporting and Logging Windows PowerShell Support Configuration Wizards OAuth Site Collection Compliance Policies Inclusief Foundation Analytics Platform Improved Self-Service Site Creation Inclusief Foundation en Standard Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 15

16 Content Foundation Standard Enterprise Accessibility Standards Support Asset Library Enhancements/Video Support Design Manager Document Translation in Word Web App In-Place Hold Office Web Apps (edit) Office Web Apps (view) Office Web Apps Server integration Quick Edit Related Items SharePoint Translation Services Auditing Auditing & Reporting (e.g. doc edits, policy edits, deletes) Auditing of View Events Content Organizer Content Search Web Part Document Sets Folder Sync Information Rights Management (IRM) Managed Metadata Service Metadata-driven Navigation Multi-stage Disposition PowerPoint Automation Services Rich Media Management Shared Content Types Site mailbox Unique Document IDs WCM: Analytics WCM: Designer Tools WCM: Mobile and Device Rendering WCM: OOTB Recommendations Webparts WCM: Search Engine Optimizations (SEO) Word Automation Services ediscovery Preservation hold library Video Search WCM: Catalog WCM: Content Search Web Part WCM: Cross-site publishing WCM: Faceted navigation WCM: Image Renditions WCM: Multiple Domains WCM: Topic Pages Inclusief Foundation en Standard Inclusief Foundation Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 16

17 Insight Foundation Standard Enterprise Niet beschikbaar in Foundation Niet beschikbaar in Standard Business Intelligence Center Calculated Measures and Members Data Connection Library Decoupled PivotTables and PivotCharts Excel Services Field list and Field Support Filter Enhancements Filter Search PerformancePoint Services PerformancePoint Services (PPS) Dashboard Migration Power View PowerPivot Quick Explore Scorecards & Dashboards SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode Timeline Slicer Visio Services Search Foundation Standard Enterprise Advanced Content Processing Continuous crawl Expertise Search Hybrid search Phonetic name matching Query spelling correction Quick preview Refiners RESTful Query API/Query OM Result sources Search results sorting Deep links Event-based relevancy Graphical refiners Managed navigation Query rules Add promoted results Query suggestions Query throttling Recommendations Search vertical: Conversations Search vertical: People Inclusief Foundation Custom entity extraction Extensible content processing Query rules advanced actions Search vertical: Video Inclusief Foundation en Standard Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 17

18 Sites Foundation Standard Enterprise Change the look Connections to Microsoft Office Clients Cross Browser Support Custom Managed Paths Governance Large List Scalability and Management Mobile Connectivity Multi-Lingual User Interface My Tasks OOTB Web Parts Permissions Management Project functionality for team sites Project site template Project Summary web part Project workspace SharePoint Lists SharePoint Ribbon Task list Team Site: Drag & Drop Team Site: Notebook Team Site: Simplified Access Templates Themes Work Management Service Usage Analytics Inclusief Foundation Inclusief Foundation en Standard Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 18

19 Social Foundation Standard Enterprise Blogs Community Company Feed Photos and Presence Site Feed Skydrive Pro Ask Me About Communities Reputation, Badging, and Moderation Follow Microblogging Newsfeed One Click Sharing People, Sites, Document Recommendations Personal Site Profile Ratings Tag profiles Tasks integrated with Outlook Trending Tags Wikis Inclusief Foundation en Standard Inclusief Foundation Add-ons Foundation Standard Enterprise After market only After market only After market only Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 19

20 Over ETTU ETTU is opgericht in 2006 en als Gold Partner van Microsoft dé specialist op het gebied van Microsoft SharePoint. Als één van de weinige ICT-kennisorganisaties in Nederland richten wij ons uitsluitend op oplossingen gericht op het SharePoint-platform. Hierdoor hebben we veel specifieke kennis en ervaring opgebouwd over het ontwikkelen en implementeren van SharePoint-portalen. Dat doen we samen met onze medewerkers en inmiddels bij meer dan 300 opdrachtgevers in een diversiteit aan branches. Op basis van best practices en onze uitgebreide kennis over SharePoint hebben we standaard SharePoint-portalen, -oplossingen en -webonderdelen ontwikkeld. De producten worden geleverd voor een fixed price. Het zijn gebruikersvriendelijke producten die bewezen succesvol zijn, op het gebied van ICT, HRM, communicatie, projectmanagement, documentbeheer, archivering en meer. Dit maakt dat we duurzaam ondernemen en verspilling voorkomen. Bent u benieuwd naar wat ETTU voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op via of of kijk voor meer informatie op Laatste update: 3 september 2013 Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 20

Voorwoord. Inleiding 1. 1: Wat kan de blokkendoos betekenen voor een organisatie? 5. 2: Is SharePoint een aanrader voor elk proces?

Voorwoord. Inleiding 1. 1: Wat kan de blokkendoos betekenen voor een organisatie? 5. 2: Is SharePoint een aanrader voor elk proces? Inhoud Voorwoord vii Inleiding 1 1: Wat kan de blokkendoos betekenen voor een organisatie? 5 Kennis en informatie 5 Het platform SharePoint 8 Configureren van de blokkendoos 8 Passen alle processen in

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Microsoft SharePoint Connections 2010

Microsoft SharePoint Connections 2010 Microsoft SharePoint Connections 2010 Datum: 6-2-2010 Onderwerp: Auteur: Jordy van Bremen en Hans van Dalen Alle sessies zijn in beeld en geluid terug te vinden op: http://channel9.msdn.com/tags/spc10/

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen Over Datacon Datacon is dé portalspecialist van Nederland. De ITdienstverlener is sinds 1996 leverancier van HRM,

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50

VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50 VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50 O r a c l e G e b r u i kersclub Holland VISIE Oracle Benelux User Group Oracle: Focus op integratie van applicaties en bedrijfsprocessen Nu mét Oracle Forms

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Stageopdrachten. 2 2014 Avanade. All Rights Reserved

Stageopdrachten. 2 2014 Avanade. All Rights Reserved Stageopdrachten Inleiding p.3 Onderzoeksgebieden p.4 Advanced Marketing met Dynamics AX p.6 Agile en Dynamics CRM p.7 Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM p.8 Build an app: agile support

Nadere informatie

SMARTER BUSINESS SOLUTIONS, POWERED BY IBM

SMARTER BUSINESS SOLUTIONS, POWERED BY IBM 04 SECURITY SOFTWARE DANKZIJ SIEM VEILIG INLOGGEN MET DIGID 10 SOCIAL BUSINESS VERBETER SAMENWERKING EN INTERACTIE SMARTER BUSINESS SOLUTIONS, POWERED BY IBM 02 VOORWOORD SMART TALK NUMBER TW0 DATA MANAGEMENT

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Technisch voorproefje van Office 2010

Technisch voorproefje van Office 2010 Office 2010 In het kort: Consistenter gebruik Ribbon in Office 2010 64-bit support en multithreading Van Groove naar SharePoint WorkSpace Synchroniseren en Office Web Apps Technisch voorproefje van Office

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie