WHITE PAPER MEER WINST MET SERVOY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITE PAPER MEER WINST MET SERVOY"

Transcriptie

1 WHITE PAPER MEER WINST MET SERVOY Toepassing van arbeid besparende ontwikkeltechnieken voor de bouw, beheer en gebruik van moderne webapplicaties die bedrijfsprocessen verbeteren, kosten besparen, opbrengsten verhogen en winst verbeteren A l g o l w e g 9-3, B G A m e r s f o o r t, T h e N e t h e r l a n d s t e l : f a x : S e r v o y, I n c M o o r p a r k A v e, S u i t e 2 9 0, M o o r p a r k, C A , U S A t e l : f a x : w w w. s e r v o y. c o m

2 Inhoud Servoy slijpt ruwe data tot heldere informatie 1 Presenteer uw kennisbank aan de buitenwereld 1 Onderweg naar Servoy 2 Introductie: beheersen van processen 2 Professionals en kenniswerkers: aan de slag 3 Essentiële succesfactoren 3 Perspectief voor de onderneming 5 Perspectief voor eindgebruikers 5 Klant van eindgebruiker doet de was 5 Perspectief voor softwareontwikkelaar 6 Twee concrete praktijkvoorbeelden 7 Arts automatiseert geheel zelfstandig met Servoy 7 Even afrekenen: mobiele telefonie 8 Servoy: De Story 9 Servoy: Het Product 12 Voordelen voor softwareontwikkelaars 12 Waarom is Servoy beter? 12 Servoy: De Architectuur 14 Drie centrale componenten 14 Servoy Developer Edition 15 Servoy Client Edition 16 Servoy Application Server 16 Samenvatting en Conclusie 17 Meer Informatie 18 i

3 Servoy slijpt ruwe data tot heldere informatie Presenteer uw kennisbank aan de buitenwereld Professionele ondernemers zitten op bergen kennis, ervaring, data. Hoe ontsluit je die voor al je relaties in al je netwerken. Daarop geeft deze white paper van het Nederlandse softwarebedrijf Servoy het antwoord. Ledere professionele onderneming, klein of groot, wil kosten besparen, omzet vergroten en winst verbeteren. Publieke en non-profit ondernemingen en organisaties willen ook kosten besparen en hun doelgroepen effectiever bereiken. Dat kan met softwareapplicaties die zoveel mogelijk bedrijfsprocessen automatiseren en voor alle relaties toegankelijk maken. Op de PC, het Web, mobiele en draadloze apparaten. Er is een goedkope, Nederlandse, eigentijdse gereedschapskist voor bouwers van applicaties waarmee dat goed, doelmatig en snel kan. Dat is bewezen bij veel Internationale klanten en onder meer bij UCLA, het grootste ziekenhuis van Los Angeles. Of de bouwer nu een professionele softwareontwikkelaar of een bevlogen kenniswerker met interesse in softwareontwikkeling is. Het software bouwpakket heeft een prijs vanaf 600 en de applicatie kan tot wel klanten tegelijkertijd via Internet bedienen. Beleef de unieke ervaring van Servoy! 1

4 Onderweg naar Servoy Introductie: beheersen van processen De toepassing van informatietechnologie neemt een steeds hogere vlucht. Daaraan draagt de acceptatie van Internet bij. Het komt ook omdat de prestaties van de oplossingen steeds beter en sneller worden terwijl tegelijkertijd de kosten van aanschaf en gebruik steeds verder omlaag gaan. De ontwikkelgereedschappen voor moderne applicaties van Servoy maken uitdrukkelijk deel uit van dit proces. Ze realiseren applicaties die draaien op personal computers, op het web, mobiele telefoons en andere draadloze apparaten. Ze bieden oplossingen die door enkelen, maar ook door mensen tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Softwarehuizen die Servoy inzetten voor de verbetering van de applicaties van hun klanten zorgen ervoor dat deze klanten het verschil in de markt kunnen maken, hun onderscheidende kracht tonen. Servoy is de differentiator. Dat komt omdat met de presentatieschermen van Servoy eindgebruikers van de applicaties hun kennis, omzet en winst kunnen verbeteren. Met Servoy maakt de softwareontwikkelaar deze interactieve schermen aan de invoerkant van informatie en aan de presentatiekant. Verbetering van de bedrijfsresultaten doet zich voor wanneer de invoer- en uitvoerpresentaties interactief, transactiegericht en vraag gestuurd zijn. Dat kan met Servoy. Daarom zullen softwarehuizen en IT afdelingen die Servoy inzetten om hun applicaties te moder niseren en databanken te ontsluiten zelf ook hun winstmarges verbeteren. De snelle opkomst van Internet en de overstap van vierde generatie programmeertalen naar Java en.net wortelt in een aantal regels die in de tweede helft van de vorige eeuw hun geldigheid hebben bewezen. De bron ervan is de halfgeleiderindustrie die transistors produceert. Het Intel concern is daarvan de grootste en meest bekende exponent. Intel baseert al zijn onderzoek en productontwikkeling op de in 1965 door Gordon Moore ontdekte ervaringsregel dat de computerkracht elke anderhalf jaar verdubbelt bij gelijkblijvende prijs. Daardoor kon de informatietechnologie een dergelijk hoge vlucht nemen. Een andere ervaringsregel leert dat de waarde van netwerken als het kwadraat van het aantal gebruikers toeneemt waardoor interactieve communicatie (Internet) exponentieel groeit. Ook is gebleken dat de capaciteit om data te verwerken exponentieel groeit omdat de bandbreedte elk jaar verdubbelt. Digitalisering door middel van chips vormt de drijvende kracht. Intel verwacht dat de ervaringsregel van Gordon Moore uit 1965 de komende twee decennia geldig blijft. Dan gaat de intensivering van ICT toepassingen tegen steeds lagere kosten de komende decennia ook gewoon door. Met Servoy betreden softwareontwikkelaars met state of the art technologie deze trend. De wereldwijde software industrie volgt binnen een stabiele infrastructuur deze nieuwe technologische mogelijkheden op de voet. Ontwerpers van programmeertalen vinden steeds betere talen en codes om processen te automatiseren. Daardoor worden aan softwareapplicaties steeds meer handige eigenschappen toegevoegd. Als je kijkt naar alle eigenschappen die Servoy de ontwikkelaar van applicaties biedt dan is er voor elke afzonderlijke eigenschap een ander product te vinden die deze eigenschap ook in zich draagt. Maar er is geen enkel ander ontwikkelproduct dat alle eigenschappen ook heeft. Dat heeft Servoy alleen. Dat is de typisch Nederlandse consensus geest. Want Servoy is een Nederlands product. Mocht de ontwikkelaar toch nog een functie willen toevoegen dan gebeurt dat eenvoudig met Java en JavaBeans. In deze dynamische omgeving waarin harde en zachte technologie elkaar versterken werken in Nederland dat in Europa op ICT gebied de zesde plaats inneemt honderdduizenden professionals, ondernemers, bestuurders van organisaties in de publieke sectoren en non-profit instellingen met een veelheid aan informatiestromen en data. Deze zijn vaak op papier vastgelegd of opgeslagen in databases. 2

5 Steeds meer ondernemende professionals artsen, advocaten, schooldirecteuren, managers en directeuren van ondernemingen en organisaties zoeken naar manieren om deze informatie- en datastromen in doelmatige processen te ordenen zodat zijzelf en hun relaties er effectiever gebruik van kunnen maken. In sectoren zoals het Midden en Kleinbedrijf, zorg, onderwijs, industrie, dienstverlening en detailhandel zijn werelden te winnen. Zeker nu Internet en andere netwerken uitstekend blijken te functioneren. Dat kan door met Servoy processen beter te beheersen. Professionals en kenniswerkers: aan de slag Deskundigen in gespecialiseerde vakken werken vaak met heel veel kennis en data. Daar weten zij alles van. Zij zijn meestal niet gespecialiseerd in de ontwikkeling van software oplossingen die hun kennis- en datastromen vanaf papier in databases verzamelen en vervolgens uit de databases op de presentatieschermen van de PC s of mobiele apparaten brengen. Enerzijds omdat de informatie op handige formulieren ingevoerd wordt, anderzijds omdat de informatie op praktische schermen aan eindgebruikers gepresenteerd wordt. Dat werk doen gespecialiseerde softwareontwikkelaars van softwarehuizen meestal voor hen. Soms bieden zij standaard applicaties aan, soms bouwen zij een applicatie precies op de manier zoals hun klant dat wil. Middelgrote en grote ondernemingen en organisaties, concerns, banken, grote overheden en bijvoorbeeld nutsbedrijven hebben dit ontsluiten van massieve datastromen voor zichzelf, hun klanten, leveranciers, medewerkers en andere relaties steeds beter voor elkaar. Bij kleinere en kleine organisaties is dat zo wanneer er in de organisaties een of meer mensen zijn die een sterke stimulerende kracht vertonen om de beschikbare data en informatiestromen met een softwareapplicatie in een beheerst en gewenst proces te sturen. Wanneer het zover is dat ondernemingen en organisaties met bedrijfssoftware hun processen welke dan ook willen gaan stroomlijnen om af te komen van elke arbeidsvorm die ook geautomatiseerd kan worden, dan komt Servoy in het vizier. Servoy is de gereedschapskist voor de softwareontwikkelaar die voor de onderneming of organisatie een applicatie gaat bouwen welke leidt tot kostenbesparing, meer doelmatigheid, hogere productiviteit en stimulering van vraag en activiteiten welke weer zullen leiden tot toenemende financiële of andere gewenste resultaten. Deze gereedschapskist is zo gevuld dat een vakdeskundige die wel precies weet wat hij of zij met de databronnen en de informatiestromen wil bereiken, maar zelf geen begaafde softwareontwikkelaar is na een kort en praktisch leerproces zelf de applicatie kan bouwen. Een voorbeeld ervan wordt in deze paper beschreven. Dat komt omdat alle componenten en modules die bij de bouw van een applicatie en de inrichting van de database worden gebruikt zo gestandaardiseerd zijn, dat de applicatie als een lego kasteel stap voor stap opgebouwd kan worden. Zelfs de architectuur van de applicatie zit al in Servoy ingebouwd. Zodat de softwareontwikkelaar, professional of kenniswerker, op basis van de gekozen doelen direct aan de slag kan. Essentiële succesfactoren Een organisatie schaft niet zomaar softwaregereedschap aan om informatie uit databases te ontsluiten voor management, medewerkers, klanten, leveranciers en andere relaties. Het is essentieel dat de gebouwde oplossing bedrijfsprocessen vereenvoudigt en versnelt. We hebben het al eerder gezegd, het gaat erom dat kosten worden bespaard, productiviteit toeneemt en resultaat verbetert. Voorbeelden van business cases in de praktijk tonen aan dat Servoy hiervoor zorgt. 3

6 De meest kritische succesfactor bij uit slapende data voor eindgebruikers te bouwen applicaties is dat zij het bedrijfsproces dynamiseren in een vraag scheppend model dat zichzelf voortdurend vernieuwt en verbetert. Dat kan met de in- en uitvoerschermen die met Servoy gebouwd worden. Producten, diensten, vraag en aanbod moeten elkaar als draaiende cirkels overlappen en in het overlappinggebied van elkaar stimulansen krijgen. Dat is het beslissende bedrijfsproces in het internettijdperk. Wanneer gegevens in kasten of in een database liggen gebeurt dat niet. Dan opereert de organisatie nog in de voorbije industriële economie die erop gebaseerd was dat het aanbod vanzelf vraag uitlokte. Netwerken bevorderen in hoge mate zelfscheppende vraag. Bron: AMR Research Ontwikkelgereedschap dat databases voor relatiegroepen ontsluit moet deze kritische succesfactor van elk modern informatiesysteem ondersteunen. Servoy doet dat met: Eenmaal gegevens invoeren, overal draaien Draaien op elk platform en elke SQL database Draaien op Windows, linux, Mac, web, mobiel en draadloos Geen onderhoud en installatie bij eindgebruikers Maximale snelheid en capaciteit Optimale beveiliging In Nederland en wereldwijd zijn de meeste softwarepakketten nog in een zogeheten vierde generatietaal (4GL) gebouwd. De trend in de markt is om toepassingen te bouwen in Java of in.net. Tegelijkertijd zijn Java en.net voor de meeste softwareontwikkelaars in het begin ingewikkeld om mee te werken. Bij de meeste softwarehuizen werken enkele geniale ontwikkelaars, terwijl de meeste andere medewerkers wel uitblinken in het begrijpen van bedrijfsprocessen, maar geen ster zijn in ouderwets programmeren. Juist zij kunnen hun voordeel doen met het bedieningsgemak van Servoy. 4

7 Wanneer een onderneming of organisatie beschikt over een ERP of CRM pakket dat gebruik maakt van een database kan Servoy zonder de bestaande processen in gevaar te brengen de data op een nieuwe manier presenteren, zowel aan invoer- als uitvoerzijde. Servoy is in dit geval een toevoeging aan bestaande software applicaties. Servoy bouwt zelf geen toepassingen. Servoy concurreert niet rechtstreeks met softwareontwikkelaars. Zij zijn klant van Servoy. Servoy verrijkt het gereedschap van de softwareontwikkelaar ten dienste van de eindgebruiker. Servoy zelf is in Java. Servoy maakt Java gemakkelijker dan bestaande 4Gl omgevingen. Het is mogelijk om snel en met beperkte kennis krachtige front-end toepassingen te bouwen. Bestaande 4GL omgevingen bieden softwareontwikkelaars een vaste set aan functionaliteit. Servoy biedt al deze functionaliteit plus alle mogelijkheden van ontwikkelen in Java. Perspectief voor de onderneming Meer dan ooit tevoren beseffen ondernemers dat verbetering van procesbeheer in ieder bedrijfsproces gepaard gaat met toepassing van efficiënte informatiesystemen die beschikbare data en informatiestromen doelmatig vastleggen en ontsluiten. Omdat het ontwikkelplatform Servoy werkt met Java in een gestandaardiseerde open programmeeromgeving waar gemakkelijk en snel alle gewenste code aan toegevoegd kan worden, mag de ondernemer verwachten dat de gewenste toepassing zeer snel gebouwd kan worden en operationeel is. Dat betekent een voorspoedige aansluiting van alle relaties in een bedrijfsproces aan de moderne bedrijfsomgeving. Bij het inzetten van Servoy op de verbetering van een gedefinieerd bedrijfsproces spelen de kosten van aanschaf en licenties een rol van betekenis. Het is van belang dat de organisatie de totale kosten van eigendom (TCO) berekent en afzet tegen de besparingen en meeropbrengsten die realisatie van het project teweeg brengt. Praktijkvoorbeelden leren dat de terugverdientijd van een investering in Servoy zeer kort is. Perspectief voor eindgebruikers Er zijn eind 2004 meer dan 5000 geregistreerde gebruikers die in een geautomatiseerd bedrijfsproces met Servoy werken. Dat kunnen telewerkers, veldwerkers, verkopers, inkopers, administrateurs, klanten, bankemployees, assurantietussenpersonen zijn. Zij kunnen via hun PC, Internet browser, laptop, mobiele telefoon, draadloze apparaat doelmatig en efficiënt werken met de gegevens die via handige presentatieschermen met veel extra mogelijkheden direct en in de laatste versie beschikbaar komen. Met Servoy maken zij een flinke stap in de richting van het papierloze en faxloze kantoor en snelle, veilige communicatie met al hun relaties. Klant van eindgebruiker doet de was Een Amerikaanse softwareontwikkelaar heeft in 4GL een applicatie ontwikkeld voor assurantietussenpersonen in de Verenigde Staten. Bij die assurantietussenpersonen werken een tot vijfhonderd medewerkers. Deze applicatie is gemaakt met een ander ontwikkelgereedschap. De softwareontwikkelaar heeft daaraan met Servoy nieuwe presentatieschermen voor invoer en tonen van informatie en transactiemogelijkheden toegevoegd. Het gevolg is dat al deze gebruikers van de software nu ook alle PDF verzekeringsformulieren rechtstreeks kunnen downloaden. Deze formulieren veranderen dagelijks door invoer van nieuwe data, bijvoorbeeld door nieuwe regelgeving van overheden of wijzingen in de verzekeringsvoorwaarden. Deze veranderingen zijn direct bij de tussenpersoon op de PC beschikbaar. Servoy brengt per eindgebruiker bij het softwarehuis licentiekosten in rekening. Het softwarebedrijf koopt bij Servoy niet alleen het gereedschap, maar ook licenties in en deze levert hij weer door aan zijn klanten die per gebruiker licenties afnemen. Tenslotte zet de klant van het softwarehuis in het hiervoor beschreven voorbeeld de assurantietussenpersoon de stap naar de consument of de onderneming die zich verzekert. Naast een desktop versie is er ook een mobiele versie van de applicatie ontwikkeld zodat de assurantie personen als ze onderweg zijn remote op hun eigen toepassing gegevens kunnen raadplegen en wijzigen. De ontwikkeling van deze mobiele versie kostte 2 dagen ontwikkeltijd en werd binnen 1 dag naar meer dan 1000 klanten uitgerold. 5

8 Perspectief voor softwareontwikkelaar Softwareontwikkelaars die met Servoy werken zijn er allemaal enthousiast over. Dat komt omdat zijzelf vrijwel geen code meer hoeven te schrijven en er voor elke te implementeren actie en transactie standaardcomponenten aanwezig zijn. Daardoor verplaatst hun vaak zeer geconcentreerde aandacht voor het detail zich van ouderwets programmeren naar de structuur en het doel van de softwareoplossing die zij schrijven. Tel daarbij dat onverwachte corruptie van bestanden niet meer voorkomt zodat de structuur van de database niet meer beschadigd kan worden en er tijdens het werk geen belangrijke gegevens verloren kunnen gaan. De programmeurs hoeven bij de eindgebruikers van de applicatie geen extra software, drivers en allerlei plug-ins meer te installeren want de applicatie rolt na het testen en autoriseren automatisch uit en wordt dan optioneel automatisch onderhouden en van nieuwe versies voorzien. Met Servoy kunnen softwareontwikkelaars alle benodigde gegevens uit verschillende databases halen, ongeacht het platform. Dat is bijzonder handig bij organisaties waar afdelingen eigen databases hebben of wanneer zich fusie of intensieve samenwerking voordoet Het perspectief voor de softwareontwikkelaar die met Servoy werkt is een vriendelijke, doelmatig werkomgeving met het meest eigentijdse software gereedschap zodat zij of hij zich professioneel een flinke opwaardering eigen maakt. 6

9 Twee concrete praktijkvoorbeelden Arts automatiseert geheel zelfstandig met Servoy Veel professionals in allerlei beroepen werken met talloze data die wel in een database zitten, maar feitelijk alleen op papier worden gebruikt Dit is het verhaal van een medisch specialist die de voordelen van automatisering ontdekte, ermee aan de slag ging, Servoy tegenkwam en nu op jaarbasis $ bespaart en de capaciteit van zijn afdeling wist te verdubbelen zonder uitbreiding van personeel. Oogspecialist John D. McCann van het Jules Stein Eye Institute in het Ucla ziekenhuis in Los Angeles was geen specialist in softwareontwikkeling. Maar hij zag wel de voordelen van procesautomatisering en maakte zich uit interesse ontwikkeltechnieken eigen. In 1999 toverde hij de afdeling plastische oog chirurgie met het softwarepakket Filemaker Pro om van een papierfabriek in een papiervrije omgeving. Collega s wisten niet wat zij zagen. Zij vroegen mij of zij de oplossing ook mochten gebruiken. Daar was ik wel voor te porren omdat je dan onderzoek van meerdere klinieken bij elkaar kunt brengen, zegt McCann. De rusteloze plastisch chirurg, auteur, onderzoeker en spreker op seminars had wel een eisenpakket en hij wilde in zijn schaarse vrije weekeinden de applicatie zo bouwen dat deze aan alle verwachtingen voldeed en onderlinge communicatie mogelijk zou maken. Zijn eisen voor het ontwikkelgereedschap waren: Een leek moet de applicatie kunnen schrijven in een Rapid Application Development omgeving. (Dat spaart veel geld en ergernis omdat programmeurs geen oogspecialisten zijn) Het moest lijken op de Filemaker oplossing De in- en uitvoerschermen moesten op afstand worden ondersteund en bijgewerkt De BackOffice moest locaal ondersteund worden Data en de applicatie moesten 100% gescheiden blijven Encryptie van informatiestromen voor veiligheid De mogelijkheid van audits Geen installaties bij de PC s van gebruikers. Om de 14 dagen werkte McCann een weekeinde aan de applicatie. Met Servoy. Zeven maanden later had hij het voor elkaar: 200 formulieren, 1000 scripts, 80 tabellen met honderden relaties en duizenden velden. Hij importeerde 80 gigabyte aan data waaronder JPEG en PDF bestanden. Toen werkte de applicatie. Inclusief een plug-in om snel audio dictaten aan een medisch dossier toe te voegen. En JPG foto s van elke patiënt vóór en na de operatie. Ik moest natuurlijk leren wat JavaScript, SQL en de Servoy Developer Edition is en hoe het werkt. Dat vond ik leuk. Mijn conclusie is dat iemand die veel weet van de data waarmee hij werkt en weinig van programmeren met Servoy een professionele applicatie kan bouwen, die goed werkt en aan alle vereisten voldoet. Door deze applicatie kan onze kliniek zich beter en effectiever voor patiënten en het opleiden van artsen inzetten, onderzoek doen, de productiviteit van niet-medisch personeel verdubbelen, samenwerking met andere klinieken die hem ook gebruiken intensiveren. Op jaarbasis besparen we circa $ ten opzichte van de oude situatie en onze praktijk komt veel professioneler over, zegt McCann. 7

10 Even afrekenen: mobiele telefonie Factium BV is een gespecialiseerd facturering- en incassobedrijf dat maandelijks circa facturen verzendt en incasseert voor telecommunicatiedienstverlening op het gebied van vaste en mobiele telefonie en internetdiensten. De onderneming is begin 2003 opgericht als onderdeel van de snel opkomende telecommunicatiedienstverlener Scarlet B.V. die met een omzet van 150 miljoen de Benelux markt bedient en scherp concurreert met onder meer het Nederlandse KPN concern. Technologie directeur Matthijs Kamp van Factium had grote behoefte aan een centraal efficiënt werkend factureringen incassobedrijf voor de toevloed aan nieuwe klanten van Scarlet, zowel particuliere huishoudens als ondernemingen. Hij wilde ook de klanten van door Scarlet overgenomen of over te nemen ondernemingen, zoals Tiscali België, zo snel mogelijk in het centrale systeem opnemen. Een van de acties die bij het afsluiten en opzeggen van abonnementen genomen moet worden is het activeren of stopzetten van mobiele aansluitnummers. Factium koos Servoy voor het ontwikkelen, invoeren en managen van deze applicatie. Daar komt heel wat bij kijken. Er zijn verschillende wederverkopers van mobiele telefonie netwerken die allemaal abonnementen afsluiten of opzeggen. Gesprekken en data passeren de netwerken van verschillende eigenaren die ieder afgerekend willen worden op het juiste gebruik. Nummers moeten van de ene op de andere dienstverlener overgedragen kunnen worden. Factium gebruikt SOAP voor communicatie met andere telecommunicatiebedrijven. SOAP, een industriestandaard staat voor Simple Access Object Protocol voor op XML gebaseerde uitwisseling van informatiepakketjes in een gedecentraliseerde gedistribueerde omgeving. Kamp: Een van mijn softwareontwikkelaars bouwde een SOAP plug-in voor Servoy en binnen een week draaiden we. Met Oracle Forms had dat hem vier maanden gekost. Met Servoy was het gemakkelijk om direct in te haken op ons backend systeem van Oracle dat draait op onze IBM AIX servers. We zijn werkelijk verrast hoe gemakkelijk het is om met Servoy tegelijkertijd in meerdere Oracle databases te werken. Factium gebruikt de applicatie in het eigen call center en heeft het gebruik ervan ook al doorverkocht aan drie externe ondernemingen die mobiele contracten onder eigen naam verkopen. Dat ging verbazend eenvoudig. Factium hoefde hen alleen maar de URL te sturen en zij konden er direct mee werken, ongeacht hun platform, terwijl Factium zelf op het Linux platform draait. 8

11 Servoy: De Story In 1998 begon het idee op te borrelen in de geesten van de oprichters. In 2005 gebruiken al 5000 klanten in Europa en Amerika Servoy. Zij richtten Servoy BV op 11 november 2002 in Amsterdam op. Vier bevlogen mannen die inzagen dat de opkomst van Internet en mobiele en draadloze communicatie zou leiden tot een nieuwe en grote behoefte om databanken en kennis in een open en gestandaardiseerde omgeving te ontsluiten in praktische interactieve presentatieschermen waarmee alle betrokkenen in een bedrijfsproces handig en vrijwel papierloos kunnen werken. Domineeszoon Jan Aleman (1974) uit Elburg, jeugdig getalenteerd softwareontwikkelaar zonder diploma s startte de onderneming. Hij is CEO. Jan Blok (1975) uit Amersfoort, die zijn sporen onder meer bij Baan heeft verdiend, is Chief Technology Officer. Robert Eric Cusick (1964), geboren, getogen en woonachtig in Californië was expert in het nu concurrerende product Filemaker. Hij neemt als directeur de Amerikaanse markt voor zijn rekening. Maarten Berkenbosch (1966) uit Amersfoort startte zijn loopbaan bij Sun Micro Systems en ontwikkelde later logistieke en financiële oplossingen. De mannen leerden elkaar in de jaren negentig kennen in het kleine Nederlandse softwarewereldje dat opereerde in de frontlinie van technologische innovatie die als een straffe westenwind uit Amerika Nederland en Europa binnenwoei. Zij hadden via Bob Cusick een lijn naar de Amerikaanse markt. Zij merkten dat kleine bedrijven meestal desktop databases en 4GL gereedschappen inzetten, waarbij snel en goedkoop geïmplementeerd moest worden. Maar grote organisaties ontwikkelden meestal in Java. Zij stelden zichzelf en elkaar deze vraag: waarom is er geen ontwikkelomgeving waarin beide kan? Zowel makkelijk en snel kunnen starten als kunnen voldoen aan de eisen die grote klanten stellen aan schaalbaarheid, stabiliteit en voldoen aan standaarden. Er was geen omgeving die voldeed aan de gestelde eisen. De volgende vraag was. Waarom bouwen we die dan niet? Dat deden zij. En passant besloten zij een aantal extra problemen van bestaande omgevingen rigoureus aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan installatie en onderhoud en het kunnen draaien van applicaties over LAN, WAN, Internet,VPN enzovoorts. Toen hadden zij een product. En bij een product hoort een onderneming die het product in de markt zet. Dat is Servoy B.V. Jan Aleman s eerdere software adviesbedrijf PDM ( Professioneel Data Management B.V.) ontwikkelde in de jaren negentig software voor zowel kleine als grote bedrijven. PDM had klanten als: Nationale Nederlanden, ING, ABN AMRO, Centraal Beheer Achmea, Endemol, Scarlet Telecom en Sony. Aleman was mede ontwikkelaar van diverse grote Internet projecten waaronder de website van Centraal Beheer waar bezoekers online verzekeringspremies berekenden op basis van een mainframe koppeling. Ook ontwikkelde hij geheel zelfstandig een volledige vacature website met backoffice integratie voor Tempo Team. Jan Blok is in 2000 na Baan Labs bij PDM in dienst getreden als CTO. Bij Baan Labs werkte hij aan de architectuur van toekomstige Baan ERP systemen, het Baan Development framework. Bij PDM ontwikkelde hij met collega s een Internet Applicatie Server die bij 82 portals in Europa gebruikt werd, onder andere bij Planet Internet, Altavista, Ilse, Lycos, bedrijven als Wehkamp, Pioneer en organisaties als de Consumentenbond. De opbrengsten van deze server zorgden voor het startkapitaaltje van Servoy. Hun Internet server onder andere gelicentieerd aan Consumerdesk - draaide bij klanten ruimschoots voordat BEA en IBM Internet applicatie servers operationeel hadden. Maarten Berkenbosch werkte ook bij PDM. Hij ontwikkelde diverse oplossingen op logistiek en financieel gebied voor middelgrote bedrijven. De planning software die hij ontwikkelde wordt BV gebruikt door ABN-AMRO in hun state of the art virtueel kantoor op de tech campus in Eindhoven. 9

12 De link met Bob Cusick ontstond omdat zijn consulting bedrijf Clickware uit Californië Amerikaans distributeur van de SQL plug-in voor Filemaker van PDM was. Vanaf de eerste alfa versies van Servoy raakte hij bij dit product betrokken. Cusick vertegenwoordigde ook Filemaker. Hij was jarenlang een grootheid in die wereld, sprak op alle Developer conferences en hielp grotere klanten Filemaker te koppelen met SQL omgevingen. Zijn klanten waren onder andere Adobe, Amgen, Apple Computer, FileMaker, Ford Motor Company, Turner Broadcasting, UCLA, E! Entertainment Television, MTV, Power-One en Disney. Zo leerde McCann van UCLA via Bob Cusick Servoy kennen. De mannen besloten het potentieel kansrijke product Servoy niet in het adviesbedrijf PDM onder te brengen maar er een nieuwe onderneming voor op te zetten en het professioneel aan te pakken. Uit deze smeltkroes boordevol kennis en ervaring die zich richtte op een klein, groot en alle platforms omspannende software ontwikkelomgeving kwam Servoy tot stand. Nadat Servoy in 2003 en 2004 vooral in de directe zakenkring van de oprichters in de markt is gezet zijn twee senior business Developer aangetrokken om het bereik van Servoy verder uit te bouwen. Andy Rooswinkel (1962) heeft als voormalig lid van de groepsdirectie van Unit 4 Agresso in bijna alle marktsegmenten ervaring opgedaan in het op- en uitbouwen van nationale en internationale partner netwerken. Daarnaast heeft hij Unit 4 Agresso op de kaart gezet met effectieve marketing campagnes en mede zorg gedragen voor een geslaagde beursgang in Andy is primair verantwoordelijk voor de uitbouw van het Europese partner netwerk van Servoy en het bouwen strategische allianties. Yvo Boom (1971) is thuis in corporate finance. Na werkzaam te zijn geweest voor Atlas Ventures, WorldOnline, Consumerdesk en Exte Ventures heef Yvo veel bedrijven - met name in de IT sector - van binnen en buiten onderzocht. Als business Development expert is hij verantwoordelijk voor verdere uitbouw van het Servoy Partner netwerk in de Verenigde Staten. Servoy richt zich bij verkoop van het software ontwikkel gereedschap in eerste instantie op onafhankelijke softwareleveranciers voor de telecommunicatie industrie, gezondheidszorg, financiële dienstverlening en bedrijfsbrede ERP omgevingen. Deze leveranciers opereren veelal regionaal. Zij richten zich overwegend tot middelgrote en kleinere ondernemingen en organisaties. In de Verenigde Staten levert Servoy via onafhankelijke softwareleveranciers wel aan grote concerns zoals Sara Lee en uit het relatienetwerk van de Amerikaanse aandeelhouder Cusick zijn ook een aantal directe contracten gesloten. Er is een kritisch moment bij marketing en verkoop van Servoy software. Dat is het moment dat de softwareleverancier zijn met Servoy verrijkte applicaties gaat uitleveren aan eindgebruikende klanten. De periode die verstrijkt tussen de eerste contacten van Servoy met het softwarehuis en de eerste uitlevering van verrijkte applicaties duurt een half jaar tot een jaar. Wanneer de eerste duizend licenties van de vernieuwde applicaties zijn verkocht aan eindgebruikers is het volgende kritische moment de aanschaf door de volgende duizenden gebruikers. Een belangrijk en kostenbesparend voordeel van applicaties met invoer en presentatieschermen van Servoy is dat de installatie, beheer, onderhoud en updates al is ingebouwd in de applicatie. Deze hoeft niet per apparaat van de eindgebruiker apart geïnstalleerd te worden. Dat vergemakkelijkt het uitrollen van de applicatie. De eindgebruiker zoekt via zijn PC of mobiel apparaat met zijn browser automatisch de URL van de applicatieschermen op, hetzij om data te gebruiken, hetzij om ze in te voeren. Het systeem van de eindgebruiker wordt niet belast met data. Servoy heeft tot en met eind licenties verkocht. Daarnaast hebben een aantal klanten die ontwikkelen met Servoy zich gecommitteerd om de oplossingen aan te bieden bij ongeveer nieuwe gebruikers. Servoy heeft inmiddels 200 software huizen als afnemer. Het bedrijf is geheel privaat gefinancierd. 10

13 De Servoy story laat zich lezen als een jongensboek. CEO Jan Aleman is in 2005 pas 31 jaar! Hij is een geniale softwareontwikkelaar en in staat zijn strategische visie op softwareontwikkeling te vertalen in een innovatief product. Ook kan hij luisterend, denkend, wikkend, wegend, overleggend - een team specialisten om zich heen bouwen die enerzijds het product vervolmaken en anderzijds de markt openbreken. 11

14 Servoy: Het Product Voordelen voor softwareontwikkelaars Servoy is een softwarepakket waarmee heel snel informatie uit databases in bedrijfsnetwerken op het web zichtbaar en toegankelijk kan worden gemaakt. Het is een applicatie ontwikkelomgeving voor WAN, LAN en web. Veel organisaties en ondernemingen bezitten in hun databases veel informatie die intern op een server staat en niet via Internet of intranet altijd en overal toegankelijk is. Wie niet thuis is in de wereld van software ontwikkeling denkt vaak dat het ontwikkelen van applicaties eenvoudig is. Dat is niet juist. Software ontwikkelaars moeten rekening houden met veel eisen en wensen van het management en van de eindgebruikers van de applicatie op het web. In feite is software ontwikkelen fijnzinnig borduurwerk. Elke actie heeft consequenties voor daarvoor ondernomen en daarna te ondernemen stappen. Door een belangrijk deel van die stappen vooraf te automatiseren maakt Servoy het werk voor ontwikkelaars wel een stuk gemakkelijker. Waarom is Servoy beter? Servoy is in vaktaal een front-end tool. Het is gereedschap om uit een database gegevens op het scherm te groeperen. Waarom is Servoy beter dan alle andere ontwikkelgereedschappen die op het scherm groepen gegevens tonen? Servoy is zelf geen database. Er zijn genoeg goede SQL databases. Softwareapplicaties die in eenzelfde omgeving een database en een gebruikersinterface combineren halen niet het niveau van prestatie en stabiliteit dat de databases zelf hebben. Daarom scheidt Servoy de eigen interface en logica van de data. In databases zijn gegevens met elkaar verbonden. Servoy is een van de weinige ontwikkelgereedschappen die deze gegevensverbindingen automatisch verzorgt en op het scherm brengt. Servoy werkt met de zeer populaire programmeertaal Java zodat de ontwikkelaar zelf niet hoeft te programmeren. En mocht dat voor sommige functionaliteit toch nodig zijn dan kan dit heel gemakkelijk in de Servoy omgeving geïntegreerd worden. Als een gebruiker data verandert worden ze direct op alle schermen bijgewerkt. Het is niet nodig het scherm te vernieuwen of opnieuw in te laden. Dat zit standaard in Servoy. Dit heet data broadcasting. Dat heeft alleen Servoy. Servoy hoeft niet op de cliënt PC geïnstalleerd te worden en draait alleen op de server. Dat heeft geen andere leverancier. Toch is Servoy geen op een browser gebaseerde HTML applicatie. De Servoy cliënt op de PC gebruikt een combinatie van compressie en caching technologie die het gebruik van bandbreedte minimaliseert. Applicaties gebouwd met Servoy zijn daarom echt interactief en draaien ook via inbel en mobiele verbindingen zoals met GPRS en UMTS zonder dat er extra software nodig is zoals Terminal Services van Microsoft of vergelijkbare oplossingen van Citrix. Dat levert besparingen in licentiekosten op die hoger zijn dan de kosten van Servoy licenties. Het ontwerpen van rapporten in Servoy is zeer simpel. Trek de velden naar de plek waar de ontwerper ze hebben wil. Servoy genereert automatisch de SQL opdrachten in de back-end database, haalt de data op en genereert het rapport. Dit alles van en over diverse databases heen. Bij het ontwerpen van formulieren levert Servoy standaard alle componenten voor een gebruiker interface. Denk aan tabpanelen, portals, buttons, labels, roll-overs, cascades enzovoorts. Eventueel ontbrekende componenten kunnen zo als JavaBeans toegevoegd worden. Bovendien kunnen met ingebouwde JavaScript commando s bijvoorbeeld velden en buttons verborgen worden naar gelang gebruikers toegang hebben tot de user interface Applicaties gemaakt met Servoy draaien op bijna elk platform en besturingssysteem, ook gelijktijdig, of switchend van het ene besturingssysteem naar het andere en de ene database naar 12

15 de andere zonder dat opnieuw coderen nodig is.een toepassing kan bijvoorbeeld ontwikkeld worden voor Windows of Sybase en zonder opnieuw te coderen draaien op Mac OS X of Oracle. De programmeeromgeving is compleet en professioneel. Servoy bevat een krachtige gratis meegeleverde SQL database ianywhere van Sybase en server componenten waarmee (netwerk) applicaties direct getest kunnen worden. De ontwikkelaar werkt met twee schermen, een om gebruikers interfaces te ontwerpen en een om te coderen, bugs en fouten eruit te halen en tal van hulpen om de applicatie zo snel mogelijk te bouwen Servoy is veeltalig. De ontwikkelsoftware heeft handig gereedschap om een applicatie naadloos in iedere taal te vertalen of in meerdere talen tegelijk te draaien. Terwijl gebruikers van de applicatie aan dezelfde data werken draait de applicatie simultaan in bijvoorbeeld Engels, Japans, Frans, Nederlands en Italiaans. Met een web browser kan de gebruiker de Servoy applicatie server altijd en overal bereiken om deze te beheren, zoals voor versiebeheer, transacties, opstarten, afsluiten en verzenden van boodschappen. Veiligheid is standaard ingebouwd omdat alle data die getransporteerd worden van de server naar de cliënt met SSL encryptie worden versleuteld. Toegang kan worden gedefinieerd op het niveau van data en gebruikers interface. Opsporen van veranderingen in data details gebeurt met aanvinken van een enkele box. Omdat Servoy JavaBeans ondersteunt zijn er duizenden extensies en Java codes en classes beschikbaar die met een plugin API moeiteloos aan Servoy gehaakt kunnen worden. Servoy hanteert een duidelijk licentieschema. De klant betaalt voor het aantal software ontwikkelaars (Developer licenses) en het aantal gelijktijdige gebruikers van de applicatie (Client licenses) in een organisatie. Alle features zijn standaard in Servoy en er bestaan geen afzonderlijke edities van het pakket. Servoy gebruikt alleen industrie standaarden. SQL voor data interactie; JavaScript voor het beschrijven en invoeren van regels; JavaBeans om bestaande functionaliteit in de applicatie te integreren; Java om de applicatie uit te breiden; Webservices voor communicatie met de buitenwereld en XML voor informatie-uitwisseling. 13

16 Servoy: De Architectuur Om een informatiesysteem doelmatig te structureren is een eenvoudige en heldere architectuur nodig. De applicaties die met Servoy gebouwd worden voorzien daarin en zijn bijgewerkt tot de actuele state of the art op het web gebaseerde technologische mogelijkheden. De basis architectuur is de traditionele Client Server Architecture (CSA), of die nu volledig online of in een bedrijfsnetwerk wordt toegepast. Daardoor kunnen software ontwikkelaars met Servoy volledig op het web gebaseerde applicaties ontwikkelen. Servoy sluit daarmee volledig aan op de snel doorbrekende trend om op basis van vraagstimulering (On Demand) via Internet en andere netwerken zaken te doen en in groepen samen te werken. Drie centrale componenten De Client Server Architectuur is ontworpen om een onderscheid te maken tussen drie omvattende componenten De database van een informatiesysteem De applicatieprogrammatuur voor verwerking van gegevens De presentatielaag waarin communicatie met en tussen eindgebruikers plaatsvindt of daarvoor nu een PC, een browser via Internet of een scherm van een mobiel apparaat wordt gebruikt. Deze drie componenten kunnen op verschillende manieren over de verschillende gebruikte computers verdeeld zijn. Vaak zit de presentatiefunctie op de PC, of via een browser in een Internet database, terwijl de database in een grote computer zit en de applicatie zelf daarbij of op een locale PC. Het begrip server is ontstaan omdat de drie componenten database, applicatie en presentatie aan elkaar services, diensten verlenen. Deze architectuur lost niet alleen de verticale lagen tussen de drie componenten op, maar kan vanuit een centrale server op een horizontale wijze oneindig uitgebreid of gedistribueerd worden over een veelheid aan gebruikers, zowel degenen die de informatie aan het systeem toevoegen, als degenen die er als eindgebruiker gebruik van maken. Servoy is zodanig ontworpen dat de schaalbaarheid, de mogelijkheid om gebruikers toe te voegen, zeer groot is zonder dat er een remmende werking op de prestaties van de gebouwde applicaties ontstaat. De illustratie geeft een beeld van de wijze waarop de architectuur van Servoy in de praktijk werkt. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de fase van ontwikkelen en testen en de fase van het in de praktijk draaien, de deployment van de applicatie 14

17 De server waarop alle data en de applicatie opgeslagen worden, de repository server, kan elke database zijn die de softwareontwikkelaar verkiest. In de ontwikkelfase draait de Servoy Repository (de data vergaarbak) mee op de gebruikte database server waarmee het ontwikkelstation van de softwareontwikkelaar verbinding heeft. Anderzijds heeft dit station verbindingen met de PC s of het browserscherm van testgebruikers. In de productiefase zit standaard de Servoy Server met de repository tussen de database die de gegevens bevat en de PC s of andere schermen van mobiele of draadloze apparaten waarop de presentatielaag en de data invoer laag draaien. Standaard wordt bij Servoy ianywhere - een RDBMS van Sybase - mee geleverd. Deze robuuste, schaalbare SQL database is een van de meest ge-embedde databases en schaalt moeiteloos van pda s naar grote servers. Uiteraard is het ook mogelijk om een andere SQL database te gebruiken, Servoy levert ianywhere alleen mee voor de ontwikkelaars/klanten die nog geen database gekozen hebben of licentiekosten op de database willen besparen. Servoy richt zich op het bouwen van een schermomgeving voor eindgebruikers van een database applicatie. De schaalbaarheid is groot. Een applicatie gebouwd met Servoy kan tot gebruikers tegelijkertijd bedienen. Iedereen kan er gemakkelijk desktop applicaties mee bouwen die kunnen draaien op het Internet. De professionals die ermee werken kunnen aan de achterzijde (back-end) gemakkelijk de data invoeren waarmee eindgebruikers aan de voorzijde (front-end) kunnen werken. Ook kunnen gemakkelijk rapportage schermen worden opgebouwd. Servoy leent zich uitstekend voor werkgroepen die vanaf verschillende locaties data invoeren en dat maar eenmaal hoeven te doen zodat ze direct voor alle geautoriseerde gebruikers zichtbaar zijn. Het Servoy ontwikkelgereedschap introduceert geen enkele eigen standaard. Er wordt alleen gebruik gemaakt van algemeen aanvaarde industriestandaarden. Denk aan Java, JavaScript, JavaBeans, SQL, XML, HTML, RTF, PDF, SOAP, SSL, TCP/IP, CSS en RMI voor de verschillende technologieën die met elkaar gecombineerd worden. De productsuite van Servoy bestaat uit drie samenhangende producten: Servoy Developer Edition Servoy Client Edition Servoy Application Server Servoy Developer Edition Servoy Developer bestaat uit krachtige ontwerpsoftware voor de grafische gebruikers interface (GUI). Standaard zit hier de ianywhere SQL database engine in. In de Repository database worden alle metadata die nodig zijn voor het ontwerp en de code als rijen en records opgeslagen. Het voordeel daarvan is dat versie controle mogelijk is. Ook leidt het tot grote flexibiliteit, schaalbaarheid en prestatiesnelheid. De ontwerper van de grafische gebruiker interfaces, de presentatieschermen of GUI s, is krachtig en gemakkelijk te gebruiken. Deze GUI designer ontwerpt gebeurtenis na gebeurtenis, past op alle platforms Java toe, ondersteunt stijlen en cascades, tabpanelen, acties ongedaan maken en overdoen, verandering van objecten en de integratie van iedere optie die is gebaseerd op JavaBeans. In de Servoy Developer Edition is ook een JavaScript engine geïntegreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een ingebouwde debugger inzit die automatisch of handmatig fouten kan opsporen en herstellen. Ook kunnen alle elementen van de gebruikersinterface met JavaScript aangepast worden. Daarvoor bevat Servoy Developer een ingebouwde bibliotheek met scripts. 15

18 Ook is integratie met in te pluggen Applicatie Programmeer Interfaces (API) direct beschikbaar. API zijn standaard afspraken om bestaande software aan software te koppelen. Dat maakt het mogelijk allerlei externe beschikbare functionaliteit aan de applicatie toe te voegen. Ook kunnen op deze manier connecties worden gelegd met bestaande traditioneel gebouwde zogeheten legacy systemen van eigen maaksel of andere softwarefabrikanten. Servoy Client Edition De Servoy Client Edition draait de applicaties gemaakt met Servoy Developer op de beeldschermen van de eindgebruiker, via welk apparaat en waar dan ook. Servoy Client hoeft niet uitgerold te worden over PC s of mobiele apparaten. Eindgebruikers zoeken met hun browser contact met de applicatie en krijgen de gewenste presentaties op hun scherm. De Servoy Client is ingebouwd en wordt niet apart op een werkstation geïnstalleerd. De Client, eenmaal in gebruik bij de gebruiker, neemt op de PC niet meer dan 2MB ruimte op de harde schijf in beslag. Voor het ophalen van gegevens is een lage bandbreedte in het netwerk voldoende. Updates en nieuwe versies worden automatisch ingeladen wanneer de gebruiker contact zoekt met de applicatie. Bij de gebruiker worden geen plug-ins of andere drivers geïnstalleerd die zouden kunnen conflicteren met andere software die op het systeem van de eindgebruiker draait. Vanzelfsprekend wil de manager van de applicatie weten wie wel en wie geen toegang heeft op welk niveau van de applicatie. Daarvoor zit in Servoy Client een hoogwaardig toegang autorisatie en controlesysteem met twee lagen en een maximale beveiliging door middel van encryptie van passwords. Tussen de PC van de gebruiker en de Server Application Server wordt alle informatie door middel van encryptie volledig versleuteld. Servoy Application Server De Servoy Application Server legt de verbinding tussen de data in de database en de presentatieschermen waarmee op welke plaats dan ook eindgebruikers werken. De Servoy server verwerkt database verbindingen en gelijktijdige informatiestromen in verbindingen waarmee grote aantallen gebruikers tegelijkertijd kunnen werken. Door een push technologie bij data-invoer vanaf elke werkplek worden resultaten van acties direct op elk scherm zichtbaar en is verversen niet nodig. Klanten zijn niet beperkt tot ianywhere. Zij kunnen de Servoy server verbinden met elke database die een JDBC driver beschikbaar heeft. JDBC is een standaard die het mogelijk maakt om databases vanaf een Java applicatie te benaderen. Voor alle bekende SQL RDBMS systemen zijn deze beschikbaar, in de meeste gevallen zelfs kosteloos. Het is natuurlijk essentieel dat de te bouwen applicatie ondersteund wordt door de databases waarmee wordt gewerkt. Daarom geven we hier een samenvatting van de belangrijkste databases die worden ondersteund: Oracle 7, 8, 8i, 9i, 10g Microsoft SQL Server 6.5, 7, 2000, Sybase, IBM DB/2, MySQL, PostgreSQL, Borland InterBase, Firebird. Hoewel Servoy het niet officieel ondersteund kunnen klanten de Servoy Application Server ook verbinden met databronnen via ODBC. 16

19 Samenvatting en Conclusie Een kleine groep begaafde softwareontwikkelaars die in de jaren negentig hun sporen hebben verdiend bij de bouw van Internet applicaties heeft met de software ontwikkelomgeving Servoy een op Java gebaseerd uniek product gebouwd en in de markt gezet. De opbouw van de onderneming en van de technologie voltrok zich als een dynamisch en natuurlijk proces. Doordat geen externe financiers betrokken waren bij Servoy heeft de organisatie organisch kunnen groeien en staat er nu een zeer solide bedrijf, zowel technisch als financieel. Dit product past met zijn volledigheid en open standaarden naadloos in het macro-economisch proces waarbij bedrijfsprocessen van ondernemingen en organisaties transformeren van een aanbod gestuurde aanpak naar een effectieve communicatie over en weer tussen vraag en aanbod via netwerken zoals Internet. Servoy voorziet applicaties voor geautomatiseerde bedrijfsprocessen en deelprocessen van op het web gebaseerde invoer- en presentatieschermen die vraag en aanbod van producten en diensten in die processen vereenvoudigen, intensiveren en versnellen. Het gereedschap vergroot de productiviteit van applicatiebouw. Voor de software onderneming betekent dit verdere automatisering van processen en dus kostenbesparing en resultaatverbetering. Voor eindgebruikers van de applicaties betekent het enerzijds doelmatige invoer van gegevens en anderzijds effectief en vrijwel volledig papierloos werken met gestructureerde informatie, vanaf elke vaste of mobiele werkplek. Ook dat leidt tot kostenbesparing, hogere productiviteit en meer winstgevendheid. De software ontwikkelaar verlaat het terrein van traditioneel programmeren en betreedt een vriendelijke, doelmatige werkomgeving met eigentijds, gestructureerd softwaregereedschap. Ook hij gaat erop vooruit en uitbesteden van software ontwikkeling naar lage lonen landen is niet meer nodig. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat werken met Servoy de productiviteit aanzienlijk verhoogt voor softwarehuizen, eindgebruikers van geïnnoveerde applicaties en ontwikkelaars van software. 17

20 Meer Informatie North America: Yvo Boom 530 Moorpark Avenue Suite 290 Moorpark, CA, Tel: x117 Fax: (805) International Headquarters: Andy Rooswinkel Servoy B.V Algolweg BG Amersfoort The Netherlands Telephone: Fax: Copyright 2005 Servoy, BV and its licensors. All Rights Reserved. Servoy is a trademark of Servoy BV. Other names and brands may be claimed as the property of others. Information regarding third party products is provided solely for educational purposes. 18

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, januari 2010 1 Legal look Antwoord op juridische vragen Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Persoonlijk

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties White Paper De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties Samenvatting Adobe kan buigen op een jarenlange ervaring in het leveren van technologieën die de manier waarop mensen met ideeën en informatie

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties Backup Magazine, Mei 2010 The Art of Backup Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4 Backup innovaties Virtual Drive voor Exchange recovery 14 Succes in Enterprise backup Interview met Ad Stekelenburg,

Nadere informatie

Geïntegreerd ontwikkelen in HP ALM 11

Geïntegreerd ontwikkelen in HP ALM 11 Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, december 2010 10 Lifecycle management Geïntegreerd ontwikkelen in HP ALM 11 pakketsoftware Fusion Apps nieuwe

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

Open Tijden. Duurzame innovatie met open standaarden en open source software

Open Tijden. Duurzame innovatie met open standaarden en open source software Open Tijden Duurzame innovatie met open standaarden en open source software Open Tijden Levente Bokor Leo Cardinaals Jeroen van Disseldorp Roy Froma Ernest Neijenhuis Patrick Reijnen Tom Sondermeijer Joost

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Vereenvoudiging. Architectuur. interview IT-professional moet communiceren. integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer. gadgets Werken met gadgets

Vereenvoudiging. Architectuur. interview IT-professional moet communiceren. integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer. gadgets Werken met gadgets Magazine over application lifecycle management Jaargang 3, juni 2011 5 interview IT-professional moet communiceren integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer gadgets Werken met gadgets Architectuur Vereenvoudiging

Nadere informatie

Nederland ontpopt zich als datacenterland

Nederland ontpopt zich als datacenterland he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.7 / 2012 Nederland ontpopt zich als datacenterland In 5 stappen naar de-perimeterisatie Orde in de chaos van mobiele apps En verder

Nadere informatie

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn ICTen innovatie DIT IS EEN UITGAVE VAN CUSTOM PUBLISHING dinsdag 16 december 2014 Concurrentiekracht Volop kansen in de Digital Delta bij de zee Kans of uitdaging? We moeten op een positieve manier alert

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

Van CRM naar Social Front-end

Van CRM naar Social Front-end he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.5 / 2013 Hans Brouwer (salesforce.com): Van CRM naar Social Front-end Onderzoek VINT: Big Data en privacy kop en munt van nieuw

Nadere informatie

The smart way to do business

The smart way to do business SuperOffice CRM SuperOffice CRM Neem contact met ons op voor meer informatie SuperOffice CRM is een hulpmiddel met veel gebruiksmogelijkheden dat de actuele uitdagingen op het gebied van marketing, verkoop

Nadere informatie