Inschrijvingsformulier Niet Auto Importeurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijvingsformulier Niet Auto Importeurs"

Transcriptie

1 Inschrijvingsformulier Niet Auto Importeurs [1] Exposantengegevens: Firmanaam (geregistreerd bij KvK) Firmanaam (voor publicaties) Straat en nummer Postcode en plaats Postbus, postcode en plaats Land Telefoon Dient in alfabetische lijsten te worden opgenomen onder de letter: (één letter invullen) Website (algemeen) Naam + initialen rechtsgeldig vertegenwoordiger m/v Functie Naam en initialen beursverantwoordelijke/coördinator m/v Functie Naam en initialen communicatie manager m/v Functie 8-cijferig KvK nummer* BTW nummer Fax *Uittreksel uit het Handelsregister meezenden (niet ouder dan 3 maanden) Inkoopnummer: Indien het correspondentie-adres afwijkt van bovenstaand adres, verzoeken wij u een mail te sturen aan [2] Factuuradres (indien afwijkend van de vermelde exposantengegevens): Firmanaam (geregistreerd bij KvK) Straat en nummer Postcode en plaats Postbus, Postcode en Plaats Land Telefoon Fax Website (algemeen) Naam + initialen rechtsgeldig vertegenwoordiger m/v Functie 8-cijferig KvK nummer* BTW nummer *Uittreksel uit het Handelsregister meezenden (niet ouder dan 3 maanden) Inkoopnummer: DEELNAMEKOSTEN [3] Deelnamepakket Per inschrijving wordt éénmalig een Deelnamepakket in rekening gebracht à 495,00 exclusief BTW. De kosten van het Deelnamepakket zijn niet terug te vorderen. In dit Deelnamepakket zit inbegrepen: Naamsvermelding op deelnemerslijst Bedrijfspagina ( MyPage ) voor korte bedrijfspresentatie op website Toegang tot het Exposanten Portaal en Webwinkel en mogelijkheid tot gebruik van aanbiedingen van preferred suppliers. Deelnemersbadges (aantal afhankelijk van grootte van de standruimte) Uitnodigingskaarten ten behoeve van de pubieksdagen (stand <200 m2 = 30 kaarten, stand >200 m2 = 50 kaarten) Inschrijvingsgeld Aantal Inschrijvingskosten Totaal [3] 1x 495,00 495,00 [4] Co-exposant(en) Voor ieder bedrijf dat zal deelnemen op de stand van de hoofddeelnemer wordt een Deelnamepakket à 495,00 gefactureerd aan de hoofddeelnemer. Voor een omschrijving van het Deelnamepakket: zie hierboven. Voor elke co-exposant dient een apart inschrijvingsformulier ingevuld te worden met de vermelding co-exposant met daarop aangegeven met welke hoofdexposant men deelneemt. Paraaf: AutoRAI 2015 Inschrijvingsformulier Niet-auto importeurs Pagina 1 van 7

2 [5] Standruimte Standruimte Wel/niet lid RAI Vereniging Vroegboek tarief (geldig tot 1 juli 2014) Standaard tarief (geldig vanaf 1 juli 2014) Totaal [5]. m² Lid 109,00 119,00 Niet-lid 134,00 149,00 Bovenstaande bedragen zijn per m², exclusief standbouw en exclusief BTW. [6] Standbouw Ik maak volledig gebruik van eigen standbouw. Let op! Etagebouw is niet toegestaan. Ik maak gebruik van de standaard uniforme standbouw à 83,00 per m2 (exclusief standhuur en BTW). Alleen mogelijk voor deelnemers met een standgrootte tot 50 m². Een omschrijving van de uniforme standbouw is opgenomen in de Specifieke Voorwaarden. Naam op de frieslijst (svp met blokletters invullen): Indien er geen naam voor de frieslijst wordt opgegeven, zal de naam zoals vermeld bij Firmanaam voor Publicaties opgenomen worden. Ik ben geïnteresseerd in een op maat gemaakte stand via de RAI Stand configurator, neem contact met mij op. [7] Voorkeur met betrekking tot standtoewijzing N.B.: Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen m.b.t. het aantal m² en de voorkeur voor standafmetingen en -locatie. Het is helaas niet mogelijk aan alle wensen tegemoet te komen. [8] Producten/diensten op stand Op de stand worden de volgende producten/diensten geëxposeerd: Product/dienst: Merk: Naam fabrikant/land van herkomst: Elke exposant, niet zijnde auto-importeur, welke de intentie heeft om een voertuig op de gehuurde standruimte te exposeren, dient deze hierboven op te geven. Deze kunnen alleen na goedkeuring van de organisatoren worden toegelaten. [9] Lead generation Vakdag Tijdens de Vakdag op 16 april kunnen Deelnemers gebruik maken van Visit Connect, de lead generatie tool van Amsterdam RAI. Wij zijn geïnteresseerd in Visit Connect, neem contact met ons op. [10] Media Solutions Deelnemers kunnen gebruik maken van diverse Media Solutions om voor, tijdens en na de beurs de beursdeelname nog beter onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan: Online advertising Adverteren in- en om het RAI-Gebouw Relatiemanagement Wij zijn geïnteresseerd in Media Solutions, neem contact met ons op. Paraaf: AutoRAI 2015 Inschrijvingsformulier Niet-auto importeurs Pagina 2 van 7

3 [11] Kostenoverzicht Voeg hieronder al de subtotalen samen om uw totale kosten te berekenen: [3] Deelnamepakket 495,00 [5]Standruimte [6]Standaard uniforme standbouw TOTAAL Op bovenstaand totaaloverzicht zijn de eventuele kosten van bestellingen in de Webwinkel niet meegenomen Ondergetekende, rechtsgeldig onderstaande firma vertegenwoordigende, verklaart onder de bepalingen, omschreven in de voor de Expositie geldende 'Specifieke Voorwaarden Deelname AutoRAI 2015' alsmede in de bijbehorende 'Algemene Voorwaarden Deelname Evenement' (waarvan op dit formulier een uittreksel is opgenomen), met welke voorwaarden hij/zij hierbij uitdrukkelijk akkoord gaat, te willen deelnemen aan AutoRAI Aldus ingevuld en ondertekend door: Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger: Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger: Plaats: Datum: Firmastempel: Inzenden aan: Amsterdam RAI, AutoRAI 2015, Postbus 77777, 1070 MS Amsterdam, faxnummer (Behoud een kopie voor uw eigen dossier!) Inzendingen onder voorbehoud worden niet geaccepteerd. De Deelnemer is ermee bekend en gaat er expliciet mee akkoord dat Amsterdam RAI het Inschrijvingsformulier als pdf-file digitaliseert en uitsluitend deze digitale pdf-versie in haar archieven bewaart. Partijen merken de aldus gedigitaliseerde versie van het Inschrijvingsformulier aan als het originele Inschrijvingsformulier dat Partijen bindt en dezelfde rechts- en bewijskracht heeft als de onderhavige schriftelijke versie van dit formulier. AutoRAI 2015 Inschrijvingsformulier Niet-auto importeurs Pagina 3 van 7

4 Specifieke Voorwaarden Deelname AutoRAI 2015 Niet Auto Importeurs De bepalingen waaronder aan AutoRAI 2015 (hierna te noemen: de Expositie) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze Specifieke Voorwaarden Deelname AutoRAI 2015 alsmede in de Algemene Voorwaarden Deelname Evenement (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden). Organisatie De Expositie wordt georganiseerd door Amsterdam RAI B.V. (hierna en in de Algemene Voorwaarden te noemen: de Organisatoren ). Het correspondentieadres is: Amsterdam RAI Projectteam AutoRAI 2015 Postbus 77777, 1070 MS AMSTERDAM T , Fax E: W: Tentoonstellingscomité Het Tentoonstellingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de Organisatoren en uitgenodigde leden. Het Tentoonstellingscomité behoudt zich het recht voor producten te beoordelen en te weigeren welke niet in overeenstemming zijn met het Expositieprogramma zoals hieronder beschreven. In geval van twijfel is het raadzaam om advies van de Organisatoren in te winnen vóór de inschrijving. Het Tentoonstellingscomité behoudt te allen tijden het recht tot herziening van de aanvaarding van de producten. Plaats en tijdstip De Expositie wordt gehouden in het Europacomplex,Hollandcomplex en Elicium van het Amsterdam RAI Convention Centre aan het Europaplein te Amsterdam van donderdag 16 april t/m zondag 26 april Openingstijden De Expositie is voor bezoekers geopend: Donderdag 16 april Persochtend: uur Congres: uur Opening: uur Vakdag: uur Exclusive Preview: uur Publieksdagen Weekdagen: 17 en 20 t/m 24 april uur Weekenddagen: 18, 19, 25 en 26 april uur Voor deelnemers is het gebouw dagelijks geopend van 2 uur vóór openingstijd tot 2 uur na sluitingstijd van de beurs. Opbouw & demontage Voor het opbouwen en inrichten van stands, alsmede het binnen brengen van goederen is Amsterdam RAI beschikbaar van woensdag 8 t/m dinsdag 14 april 2015 van tot uur en woensdag 15 april van tot uur. Deelnemers die gebruik maken van standaard uniforme standbouw kunnen hun stand inrichten op woensdag 15 april 2015 van tot uur. Standoplevering is woensdag 15 april 2015 om uur. Het verwijderen van goederen, alsmede het demonteren van de stands, dient te geschieden op zondag 26 april tussen en uur en van dinsdag 28 t/m donderdag 30 april 2015 tussen en uur (Let op!: op maandag 27 april is demontage niet mogelijk). Deelnemers die gebruik maken van standaard uniforme bouw dienen hun stand op zondag 26 april 2015 van uur te ontruimen. Alle deelnemers dienen hun waardevolle spullen van hun stand te verwijderen op zondag 26 april 2015 van uur. De demontage mag pas aanvangen zodra het gangpadtapijt verwijderd is. Toegang & Parkeren Bestellingen van extra uitnodigingskaarten voor de publieksdagen, kaarten voor de Vakdag, kaarten voor de Exclusive Preview alsmede parkeerkaarten kunnen de deelnemers tegen betaling doen in de Webwinkel van Amsterdam RAI Exhibitor Services. Prijsstelling van bovenstaande kaarten wordt in een later stadium gecommuniceerd. Expositieprogramma Op het Evenement kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld, welke naar het inzicht van de Organisatoren in overeenstemming zijn met het doel van het Evenement om het publiek een zo gevarieerd mogelijk overzicht te bieden van het actuele aanbod in binnen- en buitenland van producten en diensten op het gebied van personenauto s, namelijk: a. personenauto s volgens de categorie M1 van EU-richtlijn 70/156/EEG, niet zijnde ambulances, lijkauto s en kampeerauto s; b. onderdelen en toebehoren van eerdergenoemde categorie van personenauto s; c. inzendingen, die met de industrie of handel van de onder a. en b. genoemde goederen, of met het deelnemen aan het verkeer met de onder a. genoemde voertuigen in verband staan; d. niet toegelaten zijn gebruikte dan wel rebuilt -goederen alsmede inzendingen die met de handel in c.q. het gebruik van dergelijke goederen verband houden. Als uitzondering op het bovenstaande is in overeenstemming met het Tentoonstellingscomité besloten dat een deelnemend automerk lifestyle producten en/of merken mag tonen op haar stand. Eén en ander in overleg met en ter beoordeling van de Organisatoren. Elke exposant, niet zijnde auto-importeur, welke de intentie heeft om een voertuig op de gehuurde standruimte te exposeren, dient hiervoor vooraf toestemming te vragen aan de organisatoren. Deze voertuigen kunnen alleen na goedkeuring van de organisatoren worden toegelaten. In beginsel zijn alleen voertuigen toegestaan van deelnemende auto-importeurs. Eén en ander in overleg met en ter beoordeling van de Organisatoren. Deelnemers Deelnemers kunnen zijn fabrikanten, importeurs, dan wel officiële vertegenwoordigers voor Nederland van de in het Expositieprogramma beschreven producten en diensten. Inschrijvingen van ondernemingen die geen lid zijn van RAI Vereniging, maar uit hoofde van het door hen uitgeoefend bedrijf in aanmerking komen voor lidmaatschap van RAI Vereniging, worden in beginsel niet aanvaard. Eén en ander ter AutoRAI 2015 Inschrijvingsformulier Niet-auto importeurs Pagina 4 van 7

5 beoordeling van de Organisatoren. De Organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor deelnemers te weigeren, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen. Demonstraties Speciale activiteiten op stands, zoals bijvoorbeeld productpresentaties, optredens en shows, kunnen uitsluitend worden toegestaan indien hiertoe schriftelijk, uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opbouw, toestemming is gevraagd aan en schriftelijk is verkregen van de Organisatoren. Aan het verlenen van toestemming wordt onder andere de voorwaarde verbonden dat de activiteit zodanig gesitueerd moet zijn dat de geïnteresseerde bezoekers niet in het gangpad staan. DEELNAMEKOSTEN Deelnamepakket Per inschrijving wordt éénmalig een Deelnamepakket in rekening gebracht à 495,00 exclusief BTW. De kosten van het Deelnamepakket zijn niet terug te vorderen. In dit Deelnamepakket zit inbegrepen: inschrijvingsgeld, vermelding op de deelnemerslijst, website, beurscatalogus en plattegrond. MyPage, gratis deelname aan deelnemersbijeenkomst, Boekje Hoe haal ik het meest uit beursdeelname,toegang tot het Exposanten Portaal en Webwinkel, mogelijkheid tot gebruik van diverse aanbiedingen van preferred suppliers, deelnemersbadges (aantal afhankelijk van grootte van de standruimte) en uitnodigingskaarten ten behoeve van de pubieksdagen afhankelijk van de standgrootte (stand <200 m2 = 30 uitnodigingskaarten, stand >200 m2 = 50 uitnodigingskaarten). Voor ieder bedrijf dat zal deelnemen op de stand van de hoofddeelnemer wordt een Deelnamepakket à 495,00 gefactureerd aan de hoofddeelnemer. De co-exposant ontvangt net als de hoofddeelnemer het Deelnamepakket. Voor elke co-exposant moet een apart inschrijvingsformulier ingevuld worden met de vermelding co-exposant en aangegeven worden bij welke hoofdexposant men deelneemt. Standhuur De standhuur per vierkante meter vloeroppervlakte, onbebouwd, bedraagt 119,00 per m² excl. BTW en excl. standbouw voor leden van RAI Vereniging. De standhuur voor niet-leden van RAI Vereniging bedraagt 149,00 per m² excl. BTW en excl. standbouw. Voor deelnemers die inschrijven voor het Evenement vóór 1 juli 2014, geldt een vroegboek tarief voor standhuurvan 109,00 per m² excl. BTW en excl. standbouw voor leden van RAI Vereniging. Het vroegboek tarief voor standhuur voor niet-leden van RAI Vereniging bedraagt 134,00 per m² excl. BTW en excl. standbouw. Standbouw De voorgenoemde huurprijzen per vierkante meter vloeroppervlakte zijn exclusief standbouw. Deelnemers, die geen gebruik maken van de standaard uniforme standbouw, dienen ervoor zorg te dragen dat de stand aan de volgende voorwaarden voldoet: zelfdragende zij- en achterwanden, naamsvermelding en standnummer, vloerbedekking en verlichting. Etagebouw is op AutoRAI 2015 niet toegestaan. Elke exposant dient de AutoRAI 2015 standbouwvoorschriften na te leven. Deze zijn op te vragen bij de organisatoren. Alle deelnemers die geen gebruik maken van de standaard uniforme standbouw dienen hun standontwerp vóór 16 januari 2015 ter goedkeuring aan de Organisatoren toe te zenden. Goedkeuring geschiedt schriftelijk in samenspraak met de Organisatoren. Standaard uniforme standbouw De kosten van Standaard uniforme standbouw bedragen 83,00 per m² (excl. BTW en excl. standhuur). Afname van standaard uniforme bouw is alleen mogelijk voor deelnemers met een stand tussen 12 en 50 m2. Inhoud Standaard uniforme standbouw: wanden van 250 cm hoogte (standaard kleur wit, echter mogelijkheid kleur naar keuze uit staalkaart); vloertegels (standaard kleur antraciet, echter mogelijkheid kleur naar keuze uit staalkaart); frieslijst met vermelding van firmanaam en standnummer; berging van 1 x 1 m met afsluitbare deur; één tafel en vier stoelen; één 220-volt wandcontactdoos inclusief stroomtoevoer (dagstroom) en - verbruik tot 2KW; één spot per 4 m²; Opleveringsschoonmaak. Impressie Standaard uniforme standbouw AutoRAI 2015 Catering Deelnemers kunnen voorafgaand aan het Evenement standcatering en standhouderskaarten voor lunch/diner in het standhoudersrestaurant bestellen via de Catering Menukaart in de Webshop (Amsterdam RAI Exhibitor Services). Tijdens het Evenement kan de deelnemer voor eigen rekening cateringitems bijbestellen via een Last minute kaart, een beperkte menukaart voor extra bestellingen op last minute basis. Standhouderskaarten ten behoeve van lunch/diner in het standhoudersrestaurant worden per dag uitgegeven. Het is niet mogelijk deze standhouderskaarten in te wisselen tegen standhouderskaarten ten behoeve van een andere dag of tegen geld. Eventueel overgebleven catering zal niet worden gecrediteerd. De volledige Cateringvoorschriften, inclusief de inhoud van de verschillende menukaarten en de banquetingmogelijkheden worden u op een later tijdstip door de Organisatoren toegestuurd. Betalingstermijnen De betaling dient overeenkomstig artikel 7 van de Algemene Voorwaarden te geschieden. Media Solutions Deelnemers kunnen gebruik maken van diverse Media Solutions om voor, tijdens en na de beurs de beursdeelname nog beter onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan: Online advertising Adverteren in- en om het RAI-gebouw Relatiemanagement Voor meer informatie over de Media Solutions kunt u contact opnemen met de Afd. Partnerships & Media Solutions, T of E AutoRAI 2015 Inschrijvingsformulier Niet-auto importeurs Pagina 5 van 7

6 Betalingscondities en Annuleringsvoorwaarden Media Solutions De facturering van de Media Solutions geschiedt in 1 termijn van 100%. Deze facturen worden vanaf 182 dagen voor de eerste opbouwdag van de beurs verzonden. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Betaling binnen 21 dagen na datering van de factuur. Bij annulering van bestelde Media Solutions worden onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht: 50% bij annulering minder dan 182 dagen maar meer dan 62 dagen voor de eerste opbouwdag van de beurs 100% bij annulering minder dan 62 dagen voor de eerste opbouwdag van de beurs Indien ook de beursdeelname geannuleerd wordt, gelden hiervoor additioneel de annuleringscondities conform de Algemene Voorwaarden van Amsterdam RAI. Vergunningen Deelnemers die gebruik maken van tribune- en/of podiabouw (vanaf 60 cm) dienen minimaal 6 weken voor aanvang opbouw een vergunning aan te vragen. De aanvraagformulieren voor deze vergunningen vindt u in de Webshop van Amsterdam RAI waarvoor u t.z.t. de benodigde inlogcodes ontvangt. Mocht u vragen hebben over vergunningen, kunt u contact opnemen met: Amsterdam RAI, Vergunningendesk, E: T BTW De verschuldigde BTW dient steeds aan de Organisatoren te worden voldaan. Op alle overeenkomsten en op overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Geschillen Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze onverwijld en nooit later dan 30 dagen na de laatste beursdag in te dienen. Nadien worden deze niet meer in behandeling genomen. AutoRAI 2015 Inschrijvingsformulier Niet-auto importeurs Pagina 6 van 7

7 AutoRAI 2015 Inschrijvingsformulier Niet-auto importeurs Pagina 7 van 7

Firmastempel en handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:

Firmastempel en handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger: In te vullen door Amsterdam RAI: Debiteurennummer CP-nummer Afw. firmanaam voor publicatie JA / NEE Order Akkoord PM Elke pagina dient voorzien te worden van een paraaf van de rechtsgeldige vertegenwoordiger.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER In te vullen door Amsterdam RAI: Debiteurennummer CP-nummer Afw. firmanaam voor publicatie Order Akkoord PM JA / NEE Exposantengegevens: Firmanaam (geregistreerd bij KvK) Firmanaam

Nadere informatie

Beoordelingscommissie De Beoordelingscommissie bestaat uit Organisatoren vanuit Amsterdam RAI en beursmanager Roelant Groen.

Beoordelingscommissie De Beoordelingscommissie bestaat uit Organisatoren vanuit Amsterdam RAI en beursmanager Roelant Groen. Specifieke Voorwaarden Deelname De bepalingen waaronder aan Fleet Expo 2013 (hierna te noemen: het Evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden (met inbegrip van later

Nadere informatie

*Uittreksel uit het Handelsregister meezenden bij (niet ouder dan 3 maanden)

*Uittreksel uit het Handelsregister meezenden bij (niet ouder dan 3 maanden) vullen door Amsterdam RAI: Debiteurennummer CP-nummer Afw. firmanaam voor publicatie Order Akkoord PM In te JA / NEE Voor de specifieke inhoud en voorwaarden van de standaard uniforme standbouw, Media

Nadere informatie

Voor deelnemers is het Convention Centre dagelijks geopend van 2 uur vóór openingstijd tot 2 uur na sluitingstijd van het Evenement.

Voor deelnemers is het Convention Centre dagelijks geopend van 2 uur vóór openingstijd tot 2 uur na sluitingstijd van het Evenement. Specifieke Voorwaarden Deelname Niet - Auto Importeurs De bepalingen waaronder aan AutoRAI 2013 (hierna te noemen: het Evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden (met

Nadere informatie

Specifieke Voorwaarden Deelname Huishoudbeurs

Specifieke Voorwaarden Deelname Huishoudbeurs Specifieke Voorwaarden Deelname Huishoudbeurs De bepalingen waaronder aan Huishoudbeurs 2017 (hierna te noemen: de Expositie) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze Specifieke Voorwaarden Deelname

Nadere informatie

Beoordelingscommissie De Beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van RAI Vereniging en de Organisatoren.

Beoordelingscommissie De Beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van RAI Vereniging en de Organisatoren. Specifieke Voorwaarden Deelname Auto Importeurs De bepalingen waaronder aan AutoRAI 2013 (hierna te noemen: het Evenement) kan worden deelgenomen door auto-importeurs, zijn vastgelegd in de Specifieke

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden deelname

Specifieke voorwaarden deelname Specifieke voorwaarden deelname Perfect Serve Barshow Amsterdam 2016 Deelnamevoorwaarden De voorwaarden, waaronder aan de Perfect Serve Barshow Amsterdam 20156 (hierna ten noemen: de Expositie ) kan worden

Nadere informatie

HORECABEURSGOES Dé vakbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen 10 t/m 12 maart 2014

HORECABEURSGOES Dé vakbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen 10 t/m 12 maart 2014 HORECABEURSGOES Formulier : Formulier 2: Formulier 3: Formulier 4: Formulier 5: Formulier 6: Formulier 7: Formulier 8: Bedrijfsprofiel en naamsvermelding Exposantenkaarten / parkeerkaarten / uitnodigingskaarten

Nadere informatie

BTW nummer (voor exposanten gevestigd in het buitenland) Naam op kaart: Kaart nummer: CvC code (achterzijde pas): Geldig tot:

BTW nummer (voor exposanten gevestigd in het buitenland) Naam op kaart: Kaart nummer: CvC code (achterzijde pas): Geldig tot: NAW GEGEVENS (verplicht in te zenden voorblad bij al uw bestellingen!) Geachte exposant, De organisatie verzoekt u de onderstaande gegevens volledig in te vullen en deze pagina als voorblad mee te sturen

Nadere informatie

STANDHOUDERSHANDBOEK. Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek. 3, 4 en 5 juni 2015. Zelhem

STANDHOUDERSHANDBOEK. Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek. 3, 4 en 5 juni 2015. Zelhem Locatie: Ruurloseweg Hoek Petersdijk Zelhem Data: Woensdag 3 juni 2015 Donderdag 4 juni 2015 Vrijdag 5 juni 2015 STANDHOUDERSHANDBOEK Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek Organisatie: CNO-Expo

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op contacta.nl

Kijk voor meer informatie op contacta.nl Formulier : Bedrijfsprofiel en Naamsvermelding Formulier 2: Standinrichting Formulier 3: Ophangen van materialen Formulier 4: Demovoertuig op het buitenterrein/demoruimte binnen Formulier 5: Exposantenkaarten/

Nadere informatie

Specifieke Voorwaarden Deelname Building Holland 2017

Specifieke Voorwaarden Deelname Building Holland 2017 De bepalingen waaronder aan het vak evenement Building Holland (hierna te noemen: het evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze Specifieke Voorwaarden Deelname Building Holland 2017 alsmede

Nadere informatie

Uw bedrijf op de Hippiade 2015

Uw bedrijf op de Hippiade 2015 Uw bedrijf op de Hippiade 2015 Nationaal Hippisch Centrum Ermelo 29 augustus Hippiade pony s en voltige - 4 & 5 september Hippiade paarden De KNHS organiseert ieder jaar de Hippiade. Dit zijn dé KNHS outdoorkampioenschappen

Nadere informatie

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Via dit document willen wij u bijkomende informatie geven betreffende uw deelname aan LaboramaLux. U kunt hier een overzicht terugvinden van alle praktische

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Credit Expo 2015 Flanders Expo, Gent www.creditexpo.be Woensdag 14 Oktober Sponsor & Expositiemogelijkheden Wat is Credit Expo? Credit Expo is een vakevenement op het gebied

Nadere informatie

Intakeformulier Collectieve stand VHZC Hiswa 2014 Klassieke Schepen ~ 5 t/m 9 maart ~ Amsterdam RAI

Intakeformulier Collectieve stand VHZC Hiswa 2014 Klassieke Schepen ~ 5 t/m 9 maart ~ Amsterdam RAI 1 Intakeformulier Collectieve stand VHZC Hiswa 2014 Klassieke Schepen ~ 5 t/m 9 maart ~ Amsterdam RAI Uitvoering : Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie Datum intake : Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN

INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN Hoofdbeurs met bruidsshows van s werelds grootste bruidshuis; Koonings Bruidsmode. Deze beurs vindt plaats op zaterdagavond 24 oktober van 18:00 uur tot 22:00 uur

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

AMSTERDAM RAI DONDERDAG 4 APRIL. Hét netwerkevenement voor de mobiliteitsprofessional EXPOSITIE CONGRES NETWERKEN INNOVATIEPRIJS

AMSTERDAM RAI DONDERDAG 4 APRIL. Hét netwerkevenement voor de mobiliteitsprofessional EXPOSITIE CONGRES NETWERKEN INNOVATIEPRIJS AMSTERDAM RAI DONDERDAG 4 APRIL Hét netwerkevenement voor de mobiliteitsprofessional EXPOSITIE CONGRES NETWERKEN INNOVATIEPRIJS MEDIAPARTNERS ORGANISATIE Fleet Expo : Hét netwerkevenement voor de mobiliteitsprofessional

Nadere informatie

BELANGRIJKE STANDBOUWINFORMATIE

BELANGRIJKE STANDBOUWINFORMATIE BELANGRIJKE STANDBOUWINFORMATIE Hieronder vindt u zeer belangrijke standbouwinformatie ten behoeve van alle standbouwers en leveranciers van de Huishoudbeurs 2016. Let op! Wij vragen uw speciale aandacht

Nadere informatie

Specifieke Voorwaarden

Specifieke Voorwaarden Specifieke Voorwaarden De bepalingen waaronder aan AutovakRAI 2013 (hierna te noemen: de Expositie) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze Specifieke Voorwaarden alsmede in het Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ORGANISATIE: IN SAMENWERKING MET: HOOFDSPONSOR FIETSVAK DAG:

ORGANISATIE: IN SAMENWERKING MET: HOOFDSPONSOR FIETSVAK DAG: ORGANISATIE: IN SAMENWERKING MET: HOOFDSPONSOR FIETSVAK DAG: NATIONALE (E-)BIKE TESTDAGEN EN FIETSVAK DAG 2015 DE OPTIMALE START VAN HET FIETS- SEIZOEN FietsVAK opent in het voorjaar van 2015 haar deuren

Nadere informatie

FINANCIAL SYSTEMS - DONDERDAG 26 MEI 2016 - NBC GRAND HALL

FINANCIAL SYSTEMS - DONDERDAG 26 MEI 2016 - NBC GRAND HALL 2016 // Accelerate Innovation through Technology Toon uw waarde als partner op Financial Systems 2016 Financial-Systems.nl FINANCIAL SYSTEMS - DONDERDAG 26 MEI 2016 - NBC GRAND HALL FINANCIAL SYSTEMS 2016

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015

Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015 Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015 De bepalingen waaronder aan STRAKS! EVENT (hierna ook te noemen: Het Evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden. Indien

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem 2014

Beursinformatie ArtArnhem 2014 Beursinformatie ArtArnhem 2014 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 21 november van 18.00-22.00u Zaterdag 22 november van 11.00-21.00u Zondag 23 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Arnhem

Nadere informatie

EXPOSITIE CONGRES NETWERKEN INNOVATIEPRIJS

EXPOSITIE CONGRES NETWERKEN INNOVATIEPRIJS Hét netwerkevenement voor de mobiliteitsprofessional EXPOSITIE CONGRES NETWERKEN INNOVATIEPRIJS MEDIAPARTNERS ORGANISATIE Fleet Expo : Hét netwerkevenement voor de mobiliteitsprofessional Op dinsdag 2

Nadere informatie

Inschrijfformulier Stationery, Office & Convenience Days 2013

Inschrijfformulier Stationery, Office & Convenience Days 2013 Inschrijfformulier Stationery, Office & Convenience Days 2013 BTW nummer website Functie fax Adres 4. Factuuradres (let op: de deelnemer onder 1 blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Credit Expo 2015 NBC Congrescentrum Nieuwegein www.creditexpo.nl Donderdag 5 November Sponsor & Expositiemogelijkheden Wat is Credit Expo? Credit Expo is een landelijk vakevenement

Nadere informatie

FLEET EXPO. Expositie congres netwerken innovatieprijs. Hèt netwerkevenement voor de mobiliteitsprofessional AMSTERDAM RAI 27 NOVEMBER 2012

FLEET EXPO. Expositie congres netwerken innovatieprijs. Hèt netwerkevenement voor de mobiliteitsprofessional AMSTERDAM RAI 27 NOVEMBER 2012 FLEET EXPO AMSTERDAM RAI 27 NOVEMBER Hèt netwerkevenement voor de mobiliteitsprofessional Expositie congres netwerken innovatieprijs mediapartners organisatie Fleet Expo : Hèt netwerkevenement voor de

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015. Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober.

TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015. Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015 Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. 1. Omschrijving tariefopbouw standruimtes: Standruimtes zijn er in

Nadere informatie

ACCOUNTANCY SYSTEMS - DONDERDAG 26 MEI 2016 - NBC EVENT HAL

ACCOUNTANCY SYSTEMS - DONDERDAG 26 MEI 2016 - NBC EVENT HAL 2016 // Accelerate Innovation through Technology 50 TOPACCOUNTANT 2016 ACCOUNTANCY50.NL ACCOUNTANCY SYSTEMS - DONDERDAG 26 MEI 2016 - NBC EVENT HAL ACCOUNTANCY SYSTEMS 2016 ONE STOP IT SHOPPING VOOR DE

Nadere informatie

De Voorjaarsbeurs Oldambt

De Voorjaarsbeurs Oldambt 17, 18, 19 april 2015 Eextahal Scheemda De Voorjaarsbeurs Oldambt Wilt u zich als ondernemer presenteren bij een breed publiek? Meld u dan nu aan voor de voorjaarsbeurs Oldambt. In het voorjaar van 2015

Nadere informatie

TALX 2016. The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april. Beursinformatie

TALX 2016. The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april. Beursinformatie TALX 2016 The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april Beursinformatie The Amsterdam Leadership Xchange B.V. WTC F toren 3e verdieping Strawinskylaan 381 1077 XX Amsterdam Tel: +31 20 7239 777 E-mail:

Nadere informatie

30 31 MEI 1 JUNI 2017 RAI AMSTERDAM WIST U DAT... CONNECTING THE FUTURE

30 31 MEI 1 JUNI 2017 RAI AMSTERDAM WIST U DAT... CONNECTING THE FUTURE 30 31 MEI 1 JUNI 2017 RAI AMSTERDAM WIST U DAT... GRAAG STELLEN WIJ ONS VOOR... Mijn naam is Marije van Selm en ik ben werkzaam als Office Manager bij PROVADA. Wanneer u met PROVADA in contact wilt komen,

Nadere informatie

UITNODIGING EXPOSANTEN BETONDAG 2015 DONDERDAG 19 NOVEMBER - DE DOELEN ROTTERDAM

UITNODIGING EXPOSANTEN BETONDAG 2015 DONDERDAG 19 NOVEMBER - DE DOELEN ROTTERDAM UITNODIGING EXPOSANTEN BETONDAG DONDERDAG 19 NOVEMBER - DE DOELEN ROTTERDAM Inclusief Inschrijfformulier Algemene beursinformatie De Betondag is hét jaarlijkse ontmoetingspunt van betonminnend, bouwend

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

ArtArnhem\Objects 2015

ArtArnhem\Objects 2015 Beursinformatie ArtArnhem\Objects 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Dudok, Ranzowzaal, Koningstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Dag van de Digitale Overheid.

Algemene Voorwaarden voor de Dag van de Digitale Overheid. Algemene Voorwaarden voor de Dag van de Digitale Overheid. Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen 1.1 De Dag van de Digitale Overheid is een initiatief van de Stichting Digitale Overheid, verder

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2014

Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2014 Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2014 Opbouw dag: donderdag 2 oktober. Beursdagen: vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober. 1. Omschrijving tariefopbouw standruimtes: Standruimtes zijn er in verschillende

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Credit Expo België 2016 Brabanthal, Leuven www.creditexpo.be Donderdag 20 Oktober Sponsor & Expositiemogelijkheden academy Wat is Credit Expo? Credit Expo is een evenement

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

Mamaplaats Webshop Paviljoen Negenmaandenbeurs2013 5 e editie

Mamaplaats Webshop Paviljoen Negenmaandenbeurs2013 5 e editie Mamaplaats Webshop Paviljoen Negenmaandenbeurs2013 5 e editie Feiten & Cijfers Negenmaandenbeurs Impressie eerdere edities Of bekijk de volgende video-compilatievan het Webshop Paviljoen in 2010: http://www.youtube.com/watch?v=d4dpq7arkxe

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Standmogelijkheden. 23 t/m 26 februari 2016, Ahoy Rotterdam

Standmogelijkheden. 23 t/m 26 februari 2016, Ahoy Rotterdam Standmogelijkheden 23 t/m 26 februari 2016, Ahoy Rotterdam Basisstand Op de door u gehuurde standruimte kunt u door ons een nietgemeubileerde stand in systeembouw laten plaatsen. Dat bespaart u veel werk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

FysioExpo 2013 FysioCongres 2013 15 november Jaarbeurs, Beatrixgebouw Utrecht. Informatie voor standhouders

FysioExpo 2013 FysioCongres 2013 15 november Jaarbeurs, Beatrixgebouw Utrecht. Informatie voor standhouders FysioExpo 2013 FysioCongres 2013 15 november Jaarbeurs, Beatrixgebouw Utrecht Informatie voor standhouders Inhoud FysioExpo 2013 5 Opties en Prijzen 7 Breng uw organisatie in contact met de fysiotherapeut!

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2016

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2016 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2016 OPBOUW / INRICHTEN Donderdag 10 november van 12.00 tot 18.00 uur (Let op: ivm. de opbouw van de markt kunt u op donderdag tot ± 15.00u met uw auto bij de kerk uitladen).

Nadere informatie

Standbouwvoorschriften

Standbouwvoorschriften +31(0)634045122 Standbouwvoorschriften Perfect Serve Barshow Amsterdam 2016 Standbouwvoorschriften Perfect Serve Barshow Amsterdam 2015 Perfect Serve Barshow Amsterdam wil door middel van het vaststellen

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015

Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015 Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015 Inschrijving Per inschrijving zijn inschrijvingskosten van 450,- (exclusief BTW) verschuldigd. Deze kunnen niet worden teruggevorderd. Iedere exposant dient

Nadere informatie

Deelnemingsvoorwaarden Experiencehouders Kidsfestatie 2015

Deelnemingsvoorwaarden Experiencehouders Kidsfestatie 2015 Deelnemingsvoorwaarden Experiencehouders Kidsfestatie 2015 1 INSCHRIJVING 1.1 Door middel van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, gestuurd of overhandigd aan Kidsfestatie (hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Babyplaats Webshop Paviljoen 4 e editie 22-26 februari 2012

Babyplaats Webshop Paviljoen 4 e editie 22-26 februari 2012 Babyplaats Webshop Paviljoen 4 e editie 22-26 februari 2012 Feiten & cijfers 2011 Impressie eerdere edities Wat is het? Fysieke presentatie van een Online Winkelcentrum via de gezamelijke paraplu van Babyplaats.nl

Nadere informatie

Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle

Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle Partijen De v.o.f. DROOM VAN ZWOLLE, gevestigd te Zwolle aan het adres Koestraat nr. 35, rechtsgeldig vertegenwoordigd door., hierna te noemen: Droom van Zwolle

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

ALL-INCLUSIEF SPORTBEURS-ARRANGEMENTEN SPORT-NET ZONDAG 09 MAART 2014 1. BASIS SPORT-NET STANDHUUR BEURSARRANGEMENT

ALL-INCLUSIEF SPORTBEURS-ARRANGEMENTEN SPORT-NET ZONDAG 09 MAART 2014 1. BASIS SPORT-NET STANDHUUR BEURSARRANGEMENT ALL-INCLUSIEF SPORTBEURS-ARRANGEMENTEN SPORT-NET ZONDAG 09 MAART 2014 Er zijn op de beurs Sport-Net 3 varianten van beursarrangementen: 1. Basis Arrangement 2. Sportbond Arrangement 3. VIP Arrangement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In dit document wordt verstaan onder: A. Algemene Toernooivoorwaarden of Algemene Voorwaarden : het bepaalde in dit document. B. Deelnemer ; persoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

1. Algemeen. De bepalingen waaronder aan Meesterlijk 2012 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden.

1. Algemeen. De bepalingen waaronder aan Meesterlijk 2012 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden. DEELNEMINGSVOORWAARDENMEESTERLIJK 2012 1. Algemeen. De bepalingen waaronder aan Meesterlijk 2012 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden. 2. Begripsbepalingen 2.1 Meesterlijk

Nadere informatie

Exposanten Handboek. Exposantenhandboek -1-

Exposanten Handboek. Exposantenhandboek -1- Exposanten Handboek 2011 Exposantenhandboek -1- Index Introductie 3 Beursgegevens 4, 5 Media Mix 6 Exposanten passen 7 Relatiekaarten 8 Programmaboek, Gids en Plattegrond 9 Meubilair 10 Bloemen en planten

Nadere informatie

Factsheet MissionPlaza mei 2016

Factsheet MissionPlaza mei 2016 Factsheet MissionPlaza 2016 13-16 mei 2016 Organisatie MissionPlaza MissionPlaza wordt georganiseerd door MissieNederland i.s.m. St. Opwekking. Het correspondentieadres is: MissieNederland Hoofdstraat

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

BELANGRIJKE STANDBOUWINFORMATIE

BELANGRIJKE STANDBOUWINFORMATIE BELANGRIJKE STANDBOUWINFORMATIE Hieronder vindt u zeer belangrijke standbouwinformatie ten behoeve van alle standbouwers en leveranciers van de Negenmaandenbeurs 2016. Let op! Wij vragen uw speciale aandacht

Nadere informatie

Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika!

Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika! 1 Beursdeelname AUTOMECHANIKA DUBAI Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika! Messe Frankfurt Nederland organiseert

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Young Law B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Young Law B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Young Law B.V. 1. Begrippen 1.1 Young Law B.V. hierna: Young Law is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt tot het leveren van juridische

Nadere informatie

TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS

TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS DIENSTENBROCHURE BESTELFORMULIER (2014-2015) TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS Aanvragen online via de Citymesh CAB- manager: http://exhibition.citymesh.com/antwerpexpo

Nadere informatie

HISWA TE WATER AMSTERDAM MARINA NDSM-WERF

HISWA TE WATER AMSTERDAM MARINA NDSM-WERF 1 T/M 6 SEPTEMBER 2015 HISWA TE WATER AMSTERDAM MARINA NDSM-WERF Inschrijving geopend! WWW.HISWATEWATER.NL De #1 bootshow te water van Noord-Europa Uw business een boost op HISWA te water 2015 HISWA te

Nadere informatie

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Algemene actievoorwaarden Digital Radio 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Digital Radio (onderdeel Stichting Radio Advies Bureau en/of zijn opvolgers)

Nadere informatie

Welkom bij PinDirect!

Welkom bij PinDirect! Welkom bij PinDirect! U bent nog maar een paar stappen verwijderd van het huren van een tijdelijke pinautomaat! Vul het aansluitdossier in en voeg kopie(s) legitimatie(s) toe van tekenbevoegde(n). Hulp

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Informatie. Holland-Paviljoen. Essen januari op de

Informatie. Holland-Paviljoen. Essen januari op de Informatie Holland-Paviljoen op de te Essen 10 14 januari 2012 De Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) organiseert, in opdracht van Messe Essen, een Holland-Paviljoen op de DEUBAU 2012. De vakbeurs DEUBAU

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. ACTIEVOORWAARDEN NH EN SKY RADIO THAT S ME CAMPAGNE Aanvullende actievoorwaarden NH That s Me campagne, een actie in samenwerking met Sky Radio. 0. ALGEMEEN De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH)

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Betreft: Informatie over deelname en sponsoring voor VIJFDE editie van Speeldag NL 2013 Hoorn, januari 2013

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 'Bliss your Body workshops voor particulieren

Algemene voorwaarden 'Bliss your Body workshops voor particulieren Algemene voorwaarden 'Bliss your Body workshops voor particulieren Artikel 1. Definities Bliss your Body : de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door Wendy Doeleman. Deelnemer: de natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

academy HUURINCASSO CONGRES 2017 Samenwerking in de keten Dinsdag 28 maart 2017, NBC Congrescentrum Nieuwegein

academy HUURINCASSO CONGRES 2017 Samenwerking in de keten Dinsdag 28 maart 2017, NBC Congrescentrum Nieuwegein HUURINCASSO CONGRES 2017 Samenwerking in de keten Dinsdag 28 maart 2017, NBC Congrescentrum Nieuwegein www.huurincasso-congres.nl Huurincasso Congres 2017 Het Huurincasso Congres is een initiatief van

Nadere informatie

voorraad strekt) of 75 retour.

voorraad strekt) of 75 retour. TAB Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan vanaf 9 april 2012 tot en met 6 mei 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion

Nadere informatie

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (artikel 3. van de Drank- en Horecawet) bestemd

Nadere informatie

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats:

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats: 5.1 Uw bestelling Facturatie gegevens Naam: Adres: Btw-nr.: Telefoonnr. contactpersoon: E-mail contactpersoon: Postcode: Klantnummer: Plaats: vb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Modelreferentie Aantal Per stuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten Nieuwpoort International Boatshow 23-24-25 oktober 2015 Toolbox Exposanten Praktische Informatie Data en praktische schikkingen van de opbouw, stand inrichting, beurs en ontruiming Opbouw Opbouw Donderdag

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 1. De vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid: Car Class Chauffeursdiensten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV

Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV Elektriciteitsaansluiting Standaard 220 volt Standaard 10 Ampère 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen.

Nadere informatie

De Workshops worden vanaf 2015 onderverdeeld in 2 verschillende vormen. De Exclusieve workshops en de Aanschuifworkshops.

De Workshops worden vanaf 2015 onderverdeeld in 2 verschillende vormen. De Exclusieve workshops en de Aanschuifworkshops. TT04-2015 Workshopstandhouders Taart &Trends-beurs. Tijdens Taart en Trends 2015 is het voor gespecialiseerde workshopbedrijven en bedrijven die naast de webshop/winkelactiviteiten ook workshops en opleidingen

Nadere informatie

AMSTERDAM WINNER Twee internationale hondenshows voor alle rassen Holland Cup Vrijdag 9 december: All breed CAC/ CACIB dog show

AMSTERDAM WINNER Twee internationale hondenshows voor alle rassen Holland Cup Vrijdag 9 december: All breed CAC/ CACIB dog show Standhouderbrochure Hond 2016 is een initiatief van de Raad van Beheer Demonstraties, workshops, clinics, stands, Hondendorp en meer 9, 10 en 11 december 2016 Hét evenement voor hondenliefhebbers AMSTERDAM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Voor beurs 020-549 34 40

Voor beurs 020-549 34 40 OP- EN AFBOUW vt wonen&design beurs 2015 HANDIGE LINKS & CONTACTGEGEVENS Logistiek coördinator Deelnemerssite Deelnemershandboek Lees hier alles dat je als deelnemer moet weten m.b.t. de beurs. Ook vind

Nadere informatie

PROMOPACK HORECATEL 2016

PROMOPACK HORECATEL 2016 PROMOPACK HORECATEL 2016 Promotiemogelijkheden bij HORECATEL HORECATEL biedt u verschillende mogelijkheden voor een maximale zichtbaarheid en om promotie te voeren in het kader van de beurs. Maak gebruik

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 T-REX nv. Schilderstraat 23 2000 Antwerpen T: 03/448.34.34 GSM: 0032 (0) 475 509 900 Fax: +32-(0)3/646.42.15 Mail: info@t-rex.be 1 Data mega eroticabeurzen Antwerp Expo

Nadere informatie