Varkensmarkt 1/ Boom Tel : 03/ Fax : 03/ Website :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Varkensmarkt 1/3 2850 Boom Tel : 03/844.35.23 Fax : 03/844.35.24 E-mail : info@dotsys.be Website : www.dotsys.be"

Transcriptie

1 1 TimeManager voor Windows De moderne manager kan niet meer zonder een tijdregistratiesysteem. TimeManager voor Windows is een modern en gebruiksvriendelijk pakket waarmee u de efficiëntie van uw werkplaats en werknemers bepaalt. Tikkingen worden geregistreerd met electronische klokken en on-line verwerkt in de database. Gedaan met het noteren, uitrekenen en inbrengen van uren, alles gebeurt automatisch!!! TimePresence: Aanwezigheidsbeheer is essentieel voor elke onderneming. (P.2-9) Wie is er aanwezig / afwezig Te veel of te weinig uren gepresteerd Afwezigheidsredenen ingeven (Verlof, klein verlet, ziekte, cursus, enz ) Ingeven van uurroosters op dagbasis (vaste, glijdende, vrije uurroosters) Rapportering : dag, week, maand, jaar statussen en anomalieën zoeker Link sociaal secretariaat TimePlanning : Wie en hoeveel uren heb ik tot mijn beschikking Optimalisering van uw orderregistratie via barcodes. (P.10-13) Waaraan is een werknemer bezig, hoelang, is er een overschrijding van de afgesproken tijd, welke delen van de werkplaats renderen het best, welke niet, wat is de productiviteit van iedere werknemer, worden alle gepresteerde uren wel gefactureerd, enz TimeAccess: De module voor een uitgebreide en betrouwbare toegangscontrole (P.14). TimeNet: De module voor tijdsregistratie op het bestaande PC-park en netwerk via het intra- en internet. (P.15-17) Biometrische vingerafdruk is eveneens mogelijk via de Precise Biometrics (P.18) voor de registraties van de externe personeelsleden. (P.19) De software wordt gekoppeld aan terminals van Vicking electronics of Cipherlab. De klokken zijn speciaal voorzien voor elke industriële omgeving. (P.20-21) TimeManager voor Windows : - Registratie aanwezigheden - Uurroosters met registratie overuren - Registratie tikkingen op orders - Registratie tot 9999 verschillende soorten werk op een order - Online (gegevens worden automatisch doorgegeven) - Aansturen belsignaal op bepaalde tijdstippen - Analyse van de gegevens (rendementsberekening, nacalculatie) - Import/export gegevens (Vb : excel, access) - Link externe softwarepaketten (Vb : Logica, Glovia, Navision,GDS, Xpower, Axapta, Davis, Incadea e.a.) - Link sociaal secretariaat (Vb : GroepS, SAP, Viasoc, SFD, SD Worx, SecoM, e.a.)

2 - 2 TimePresence is er voor U. Gebruiksvriendelijkheid is één van de troeven. Het systeem is beveiligd d.m.v. een gebruikersnaam en een paswoord. Op deze manier kan enkel de bevoegde persoon toegang krijgen tot het systeem. Per gebruiker kunnen de parameters betreffende de toegangsbevoegdheid worden ingesteld. Dit gaat van volledige beheersbevoegdheid tot een beperkte toegang met slechts consultatiemogelijkheden. Per gebruiker is het ook mogelijk een taal in te stellen, waardoor het mogelijk is in meertalige omgevingen één en dezelfde software in verschillende talen te gebruiken.

3 3 Overzicht personen Het huidige activiteiten-scherm geeft u een actueel beeld van de activiteiten die uw mensen uitvoeren. U ziet onmiddellijk wie er aanwezig is en wie niet. Waren ze op tijd? Zijn ze in pauze? Waarom is iemand afwezig? Als de personen jobregistratie uitvoeren ziet u dadelijk aan welk order hij bezig is en welke bewerking hij of zij daarop uitvoert. Tevens is het mogelijk de registraties van een welbepaalde dag van alle personen op te vragen en onmiddellijk manipulaties te verrichten waar dit nodig is.

4 4 Registraties per dag / per persoon Registratie per persoon : U kunt de gegevens opvragen voor iedere werknemer, voor een groep van arbeiders en voor het hele bedrijf. Vragen zoals : Is de werknemer aanwezig of niet? Heeft men gewerkt volgens een vooropgesteld uurrooster? Zijn er overuren? Zo ja! Hoeveel? behoren tot het verleden. Beheren van de registraties : Vergissen is menselijk. Mensen kunnen bijvoorbeeld vergeten te registreren of foutief registreren. Alle registraties zijn daarom manipuleerbaar. Natuurlijk niet door iedereen, maar slechts door diegenen die de bevoegdheid hebben om tijden te wijzigen.

5 5 De uurroosters Uurroosters gaan uit van een bepaalde regelmaat volgens dewelke er gepresteerd wordt. Zelfs als elke reglemaat zoek is, kan het systeem automatisch uurroosters toewijzen volgens de tikkingen van de personen. Vb. Uurroosters van een cyclus worden voor aangemaakt een persoon op : basis van een cyclus, die op zijn beurt bestaat uit dagcodes, de bouwstenen van een cyclus. De dagcodes vormen alle mogelijke prestatievormen binnen een onderneming op dagbasis, of het nu glijdende, vaste of totaliserende prestatievormen zijn. De cyclus van het uurrooster is een groep van dagcodes die zichzelf herneemt na het aflopen van alle dagen die in de cyclus werden ingesteld. Een cyclus kan dus bestaan uit een week, die week na week terugkomt, maar kan evengoed bestaan uit 14 dagen, waarbij de ene week een vroege en de andere week een late dienst wordt gepresteerd. De lengte van de cyclus is onbeperkt. De cyclus is in dit voorbeeld opgemaakt voor 14 dagen. De eerste week wordt er gewerkt van 14 uur tot 22 uur, de 2 de week van 06 uur tot 14 uur. Daarna herneemt de cyclus zich. Een alternerend systeem is dus perfect instelbaar.

6 6 Afrondingen Per groep kunnen er afrondingen worden voorzien. Deze zijn steeds in het voordeel van de werkgever. U stelt de verschillende factoren in die voor een bepaalde groep van werknemers gelden. Afrondingen bij de start en de stoptijd worden bepaald. Pauzes kunnen ook afgerond worden. De start van de werkdag kan samenvallen met het tijdstip dat de werknemers moeten beginnen volgens hun uurrooster, of afgerond worden met het aantal minuten dat u zelf bepaalt. Afwezigheidsplanning Inschrijven van afwezigheden kan collectief of individueel gebeuren. U geeft een afwezigheidcode in met een van - tot datum voor een persoon of een groep van personen. De duur kan ingegeven worden op dag- en uurbasis.

7 7 Afwezigheidsopvolging Het ingeven van looncodes gebeurt éénmalig bij de parametrage en komen meestal overeen met deze van het sociaal secretariaat, maar zijn evengoed vrij te kiezen. Collectieve afwezigheden, zoals feestdagen, brugdagen en bedrijfssluiting, kunnen voor iedereen tegelijk worden ingegeven, zodanig dat deze niet individueel moeten ingegeven worden.

8 8 Stand van de saldi + maandkalender Voor elke werknemer wordt bijgehouden wat de stand is betreffende de door u aangemaakte doorlopende telwerken. Via het scherm van de saldi kan u de stand bijhouden van de opgenomen en geplande afwezigheden, zoals vakantie, ziekte,..., alsook een actuele stand van de overuren Via de maandkalender krijgt u visueel een beeld van de afwezigheidplanning. Elke code krijgt zijn kleur mee waardoor het makkelijker is om deze te herkennen.

9 9 Rapportering Een veelheid van lijsten kunnen worden afgedrukt. Zowel grafisch op scherm als printen. Opvragingen gebeuren steeds met een van tot datum. Er is geen afsluiting van periodes. Die bepaalt U zelf. Het dag overzicht geeft u een weergave van de gepresteerde tijden van een werknemer voor 1 dag. U ziet onmiddellijk wie er te laat begonnen is, wie meer of minder gewerkt heeft dan voorzien en eventueel op welke orders men gewerkt heeft. Het maandoverzicht geeft u een beeld van alle berekende gegevens van een persoon. Hoeveel uren heb ik tot mijn beschikking, welke personen hebben een afwezigheid. Het jaaroverzicht geeft u in een oogopslag alle gegevens die betrekking hebben tot een werknemer. Vb. geplande afwezigheden, te veel aan gepresteerde uren, te weinig uren. De stand van de doorlopende telwerken.

10 10 is de module voor een uitgebreide orderregistratie. De orders kunnen ingegeven worden via het numerieke display van de klok of een volledige optimalisering via barcodes. Waaraan is een werknemer bezig, hoelang, is er een overschrijding van de afgesproken tijd, welke delen van de werkplaats renderen het best, welke renderen niet, wat is de productiviteit van iedere werknemer, worden alle gepresteerde uren wel gefactureerd, enz Aanmaken van orders In kan u zelf orders aanmaken of rechtstreeks importeren van uw orderpakket. TimeManager kan ze ook creëren voor u op het moment dat er voor de eerste keer op geregistreerd wordt. Orders kunnen gekoppeld worden aan ID s, bijvoorbeeld de naam van de klant. Men kan immers lijsten trekken op basis van een ID. Bijvoorbeeld alle orders van een bepaalde klant. Indien uw orders niet reeds een barcode bevatten, kunnen ze simpleweg met een druk op de knop door TimeManager worden afgedrukt.

11 11 Registraties op orders In de registraties kan men bekijken op welke orders een bepaalde persoon op een welbepaalde dag heeft gepresteerd, waarbij men alle details krijgt omtrent werktijden, pauzes en acties. Ook hier kunnen de tijden gemanipuleerd worden door bevoegde personen. Standaard bestaat de registratiecyclus in een jobregistratie uit 3 stappen: persoon, order, actie (of bewerking op een order. Deze cyclus kan uitgebreid worden naar maximaal 5 stappen met bijvcoorbeeld een machine en een aantal. De cyclus ziet er dan als volgt uit: persoon, order, actie, machine (op welke machine werd de actie verricht), aantal (hoeveel stuks zijn er gedurende deze actie geproduceerd). Op deze wijze kan u een inzicht verkrijgen in de gepresteerde machineprijzen en stukprijzen van geproduceerde goederen. Tevens is het mogelijk om actie-afhankelijk multi-order te gaan werken. Dit betekent dat meerdere orders tegelijk kunnen opgestart worden, waarbij bij het stoppen de gepresteerde tijd proportioneel verdeeld wordt over de gestarte orders. Koppelingen met ERPpakketten zorgen niet alleen voor een eenvoudiger beheer, maar ook voor uitgebreide analysemogelijkheiden en dus een handig managementinstrument. Denken we bijvoorbeeld maar aan gepresteerde tijden die teruggaan van TimeManager naar het ERP-pakket en gefactureerde tijden vice versa. Dit maakt het enerzijds eenvoudig voor de facturatie en anderzijds maakt het een analyse mogelijk tussen aanwezige, gepresteerde en gefactureerde tijden.

12 12 Registraties per order en nacalculatie De registraties op een bepaald order zijn steeds raadpleegbaar, waarbij men een overzicht heeft van een detail van alle registraties die er op dat order gebeurt zijn, maar ook van de registraties die actueel nog lopende zijn op een order. De totale gepresteerde tijd op een order wordt gevisualiseerd in uren en minuten en in uren en honderdsten. Daarnaast kan men per order werken met voorziene en gebudgetteerde tijden, zodat men onmiddellijk een overzicht heeft over een mogelijke winst of verliessituatie wat betreft werkuren cq. loonkost. Registraties kunnen op een flexibele manier verplaatst worden van het ene order naar het andere door de verplaatsknop. Dit geeft de mogelijkheid om vergissingen van de personen die registreren op een eenvoudige wijze te corrigeren.

13 13 voor een doorgedreven jobregistratie, volledig parametreerbaar naar de behoeften van ieder bedrijf. De module biedt u de gelegenheid om uw werkplaats te analyseren en bijgevolg bij te sturen waar nodig, opdat u naar werkuren en personeelsinvulling zo rendabel, effeciënt en productief mogelijk te werk gaat.

14 14 TimeAccess is de module in TimeManager voor toegangscontrole, die u het mogelijk maakt toegangen te gaan bepalen voor uw deuren of hekkens, volledig gecombineerd met de aanwezigheid en de jobregistratie, met dezelfde badge. Voor toegangscontrole wordt doorgaans een systeem van proximity gebruikt, waar door middel van het voor de lezer houden van een proximity-badge al dan niet toegang wordt verkregen. Barcodes worden niet gebruikt omwille van het veiligheidsrisico, ze kunnen namelijk eenvoudig worden gecopieerd. Proximity-badges of keys zijn uniek en enig in de wereld. Het beheer van de toegangscontrole gebeurt natuurlijk via TimeManager.

15 15 TimeNet is de module voor tijdsregistratie via het bestaande PC-Park. Het combineert de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van TimeManager met de voordelen van het internet, tot een multifunctioneel en bijzonder flexibel systeem. Met TimeNet kan u gebruik maken van uw bestaande PC-park en netwerk om aan tijdsregistratie te doen, waardoor het overbodig wordt om tikklokken aan te schaffen. Op deze manier kan u budgetbewust een volledig tijdsregistratiesysteem implementeren in uw bedrijf. TimeNet werd zodanig ontwikkeld dat u met een browser via het intranet kan registreren, zowel door ingave via het toetsenbord als door een volledige optimalisering door middel van barcodes. Dit intranet wordt geïnstalleerd op een server, welke dienst doet als webserver. Op deze server draait tevens de TimeNet Deployment Motor (TDM). Deze TDM regelt de connecties alsook het gegevensbeheer van het intranet. Dankzij de TDM-Administrator kan u de trafiek op het internet bekijken en optimaliseren. Bij TimeNet kan men kiezen voor het registreren op Real-times (TimePunch) en/of het ingeven van de registraties op bepaalde tijdstippen (TimeNet Console) 1. TimeNet Deployment Motor

16 16 2. TimePunch TimePunch is de tikklok binnen het TimeNet-systeem. Alle functionaliteiten van een vol-automatisch electronische tikklok zijn aanwezig, zoals : Volledige aanwezigheidsregistratie Volledige jobregistratie Automatische foutencontrole : verkeerd registreren is niet mogelijk Ordercontrole : registreren is alleen mogelijk op de toegelaten orders Mogelijkheden om te registreren via externe lezers zoals CCD-scanner, leespen De werking is identiek aan deze van een elecronische tikklok. Ook controle van de juistheid van een registratie is ingebouwd. Er werd bewust gekozen voor een eenvoudig concept, om wachttijden uit te schakelen, en om het de gebruiker zo gemakkelijk en overzichtelijk mogelijk te maken. De voordelen van een virtuele tikklok zijn niet onbelangrijk : Registreren kan in principe van gelijk waar, zolang men maar verbinding heeft met de webserver of het netwerk. Virtueel wil dus ook zeggen locatie-onafhabkelijk. Platform-onafhankelijk : Registreren is mogelijk vanop Windows, Apple, Linux, - platformen. Aangezien het feit dat er niet hoeft geïnvesteerd te worden in hardware-terminals en dat zelfs oudere PC s kunnen dienst doen als registratie-terminal, maakt deze virtuele oplossing een budget-vriendelijke oplossing.

17 17 3. TimeRegM De TimeRegM is de mobiele versie van onze virtuele klok, deze is aangepast om te werken op het PDA gedeelte van een SmartPhone. Indien deze ook navigatie ingebouwd heeft kunnen de gegevens van de GPS meegestuurd worden met de registratie. Zodoende kan men makkelijk bepalen welk toestel het dichtst in de buurt is van een bepaalde klant. Met de knop TEAM stelt u een team samen, die dan in één bewerking samen een order starten of registreren dat ze onderweg zijn naar een volgende opdracht. Alle bewerkingen gebeuren via het aanraak scherm. Indien gewenst en er GPS-ontvangst is, worden de coördinaten meegestuurd van de plaats waar het toestel zich bevond op moment van de registratie Er bestaat ook een mogelijkheid om functie toetsen toe te wijzen aan bepaalde regelmatig terugkerende bewerkingen De positie van de registratie kan worden weergegeven op een kaart van MapPoint zoals hiernaast, indien gewenst kan dit ook via Google Earth.

18 18 Iedereen kent de traditionele tijdsregistratie waar de tikklok dienst doet als registratie terminal. Iedere dag weer, bewijzen deze systemen voor vele bedrijven hun degelijkheid en efficiëntie. DOT SYS ontwierp een nieuwe manier van registreren. Wij maken gebruik van een feilloos biometrisch systeem. Met de Precise Biometrics vingerafdruklezer kan men op een zeer eenvoudige en vooral zeer veilige manier registraties laten opnemen. Hoe werkt het? Eerst worden de ruwe biometrische gegevens (biometric sample) van de persoon verzameld. Vervolgens worden deze gegevens verwerkt. BV.: de ribbels in een vingerafdruk worden verscherpt weergegeven. De uitkomst is een klein bestand met onderscheidende kenmerken van iemands biometrische opmaak: de biometrische Template. De Precise Biometrics vingerafdruklezer heeft t.o.v. de traditionele registratieterminal enkele belangrijke voordelen: Zeer gemakkelijk te installeren Zeer accuraat: iedere vingerafdruk is uniek. Als men de gehele bevolking van europa in een database steekt, is de kans op missers zo klein dat u nog meer kans maakt om de lotto te winnen. Budgetbewust: U heeft enkel een inleesapparaat nodig.

19 19 Mobiele werkkrachten en tijdregistratie. De combinatie betekent voor veel bedrijven een probleem. Meestal omdat een degelijk systeem gewoon niet voor handen is. De oplossing ligt doorgaans in het manueel noteren van werkuren en werktijden op orders of andere 'creatieve' oplossingen. DOT SYS brengt in combinatie met TimeManager een nieuwe methode van registreren. Tijdregistratie via SMS. Daar de meeste mensen in het bezit zijn van een GSM, biedt het een handig alternatief voor monteurs, chauffeurs, vertegenwoordigers,..., en garandeert het de combinatie van flexibiliteit en gebruiksgemak. Door een eenvoudig SMSje te sturen kunnen zij zowel aan aanwezigheidsregistratie als aan Jobregistratie doen. De gegevens komen binnen via de SMSserver en worden onmiddellijk verwerkt in de TimeManager-database. Gekenmerkt door zijn eenvoud, biedt het systeem toch een aantal aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele registratiesystemen, namelijk: budgetbewust: geen investeringen in hardware minder arbeidsintensieve loonadministratie onmiddellijk overzicht van de prestaties buitendienst vereenvoudigde Jobopvolging

20 20 1. Vicking Electronics 2. Cipherlab

21 21 3. TimeReg / TimeNet 4. Precise Biometrics 5. SMS Met behulp van :

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

Dit document helpt u bij de controles die dienen uitgevoerd te worden, om tot een geslaagde export naar het sociaal secretariaat te komen.

Dit document helpt u bij de controles die dienen uitgevoerd te worden, om tot een geslaagde export naar het sociaal secretariaat te komen. Wanneer het om Tijd gaat Varkensmarkt 1/3 B-2850 Boom Tel.: +32 3 844.35.23 Fax: +32 3 844.35.24 E-mail: support@dotsys.eu Website: www.dotsys.eu TIMEMANAGER Link Sociaal Secretariaat Dit document helpt

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Via Parameters > Aktiviteiten kan men aktiviteiten instellen (bv.: einde werkdag).

Via Parameters > Aktiviteiten kan men aktiviteiten instellen (bv.: einde werkdag). Wanneer het om Tijd gaat Varkensmarkt 1/3 B-2850 Boom Tel.: +32 3 844.35.23 Fax: +32 3 844.35.24 E-mail: support@dotsys.eu Website: www.dotsys.eu TIMEMANAGER Aktiviteiten instellen Via Parameters > Aktiviteiten

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

Astrow Web en de Management Self Service (MSS)

Astrow Web en de Management Self Service (MSS) Astrow Web en de Management Self Service (MSS) Astrow Web is een compleet modulaire oplossing voor tijdregistratie, aanwezigheids-registratie, HR management, employee self service, toegangscontrole en

Nadere informatie

Gebruiken van Net2 Timesheet

Gebruiken van Net2 Timesheet Gebruiken van Timesheet Timesheet software Timesheet is een eenvoudig aanwezigheidsregistratie programma ontworpen om te werken met het toegangscontrole systeem. Gebruikers, Afdelingen en beheerders bestaand

Nadere informatie

When time is the issue

When time is the issue www.dotsys.eu TIMEMANAGER TimePresence HR Management Aan- en afwezigheidsopvolging Time@Work Projectopvolging Nacalculatie en facturatie Berekening productiviteit, rentabiliteit en efficiëntie TimeAccess

Nadere informatie

Een H.R. oplossing voor het beheer van planners, aan- en afwezigheden, volledige interactieve met interne communicatie, simpel en efficiënt

Een H.R. oplossing voor het beheer van planners, aan- en afwezigheden, volledige interactieve met interne communicatie, simpel en efficiënt Een H.R. oplossing voor het beheer van planners, aan- en afwezigheden, volledige interactieve met interne communicatie, simpel en efficiënt AAN- & AFWEZIGHEDEN, TIJDREGISTRATIE, TOEGANGSCONTROLE, PLOEG

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time 1 Verloning Console In dit scherm vind je alle sociaal secretariaten en interimkantoren terug waarvoor er een link aangekocht werd. Knoppen : Ins Bewerken

Nadere informatie

Employee Self Service

Employee Self Service Employee Self Service Met de online verloftool van OKc HR Software vragen medewerkers via het internet zelf hun afwezigheden aan, raadplegen ze de status van hun aanvragen en bekijken het overblijvend

Nadere informatie

e-sonet Module Intro Prato Services nv Hoogstraat 69 3600 Genk T ++32 (0) 89 518670 F ++32 (0) 89 355339 info@prato.be www.prato.

e-sonet Module Intro Prato Services nv Hoogstraat 69 3600 Genk T ++32 (0) 89 518670 F ++32 (0) 89 355339 info@prato.be www.prato. e-sonet Module Intro Prato Services nv Hoogstraat 69 3600 Genk T ++32 (0) 89 518670 F ++32 (0) 89 355339 info@prato.be www.prato.be www.prato.be 1/6 1 INTRO 1.1. INHOUDSTABEL 1 Intro... 2 1.1. Inhoudstabel...

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

Explain-IT examentool KSF Instructie voor het aanmaken van evenementen, het toevoegen van kandidaten en het verwerken van resultaten.

Explain-IT examentool KSF Instructie voor het aanmaken van evenementen, het toevoegen van kandidaten en het verwerken van resultaten. Explain-IT examentool KSF Instructie voor het aanmaken van evenementen, het toevoegen van kandidaten en het verwerken van resultaten. Evenement: Kandidaat: Gebruiker: Klaarzetten toets: toets/examen medewerker

Nadere informatie

Functionaliteitsoverzicht

Functionaliteitsoverzicht Functionaliteitsoverzicht OFFERTES module functionaliteit Maak uw offertes aan. In Watch kunt u alle benodigde projectinformatie al vanaf het begin registreren, in de Offertemodule. Zo heeft u een compleet

Nadere informatie

Dynamic Software nv. FlexTime. Handleiding

Dynamic Software nv. FlexTime. Handleiding Dynamic Software nv FlexTime Handleiding Dynamic Software NV 16/11/2007 INDEX 1. INLEIDING... 3 2. WERKROOSTERS... 4 3. BEHEER PERSONEEL... 5 4. SELECTIE VAN WERKNEMERS... 8 5. BONUS EN MALUS CODES...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Virtuele klok. GET nv Antwerpsesteenweg 107 B-2390 Oostmalle Member of the Primion Group

Gebruikershandleiding. Virtuele klok. GET nv Antwerpsesteenweg 107 B-2390 Oostmalle  Member of the Primion Group Gebruikershandleiding Virtuele klok GET nv Antwerpsesteenweg 107 B-2390 Oostmalle www.get.be Member of the Primion Group www.primion.de Inhoudstafel Virtuele klok...3 1. Over de virtuele klok... 3 2. Voorafgaande

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding 1997-2012 I Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimeManager 1 1 Bestand... 2 Backup/restore... 2 Archief... 6 Totalisatie... 7 Herindexeren... Data Files... 7 Start WdTrans...

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

Briljant Urenregistratie

Briljant Urenregistratie Briljant Urenregistratie Inhoud 1. Urenregistratie... 1 Werken met urenregistratie... 1 De instellingen voor de urenregistratie... 2 Het ingeven van uren... 4 Uren ingeven met de prikklok... 6 Uren rechtstreeks

Nadere informatie

Checkinatwork, aanwezigheidsregistratie & tijdsregistratie in de bouw

Checkinatwork, aanwezigheidsregistratie & tijdsregistratie in de bouw Checkinatwork, aanwezigheidsregistratie & tijdsregistratie in de bouw Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Checkin@Suivo - Aanwezigheidsregistratie... 4 2.1 Aanwezigheidsregistratie - In het voertuig...

Nadere informatie

sms NETHEID - MULTI-SERVICE VOOR EEN MODERN EN EFFICIENT MANAGEMENT Kwaliteit van de prestaties Beheer van de traceerbaarheid Online opvolging

sms NETHEID - MULTI-SERVICE VOOR EEN MODERN EN EFFICIENT MANAGEMENT Kwaliteit van de prestaties Beheer van de traceerbaarheid Online opvolging NETHEID - MULTI-SERVICE sms S M Systems VOOR EEN MODERN EN EFFICIENT MANAGEMENT De Informatica van het terrein Kwaliteit van de prestaties Beheer van de traceerbaarheid Online opvolging SERVICES MANAGEMENT

Nadere informatie

In een tijd waarin informatie van cruciaal belang is, zal u al snel de voordelen ontdekken van ons systeem.

In een tijd waarin informatie van cruciaal belang is, zal u al snel de voordelen ontdekken van ons systeem. ONZE DIENSTEN FLEET TRACKING Volg uw voertuigen op de voet, zowel achter uw PC wanneer u op kantoor bent of met uw smartphone als u afwezig bent. Bescherm uw zwaar materiel (kranen, hoogwerker, dieselgroepen

Nadere informatie

stappenplannen iregistratie

stappenplannen iregistratie g e b r u i k e r s sept 2014 Beste beheerder, Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen en links naar instructiefilmpjes rond iregistratie. Stappenplannen Registraties corrigeren

Nadere informatie

Handleiding flextime LIGHT

Handleiding flextime LIGHT Handleiding flextime LIGHT Inhoud 1. Hoe bestellen?... 1 2. Werking... 2 2.1. Aanmaak personeelsleden... 2 2.2. Ingeven personeelsleden... 2 2.3. Activering en gebruik van de handscanner... 4 2.4. Voorbereiding

Nadere informatie

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module SynPeople e-hr werkt 100% geïntegreerd in SynPeople en staat voor employee en managers self services. Dank zij SynPeople e-hr kan het volledige

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

INGAVE PRESTATIES. Mijn Sodiwe

INGAVE PRESTATIES. Mijn Sodiwe INGAVE PRESTATIES Mijn Sodiwe Hieronder vindt u, stapsgewijs, een toelichting rond het ingeven van uw prestaties via onze online tool Ingave prestaties onder Mijn Sodiwe. 1. Aanduiden van periode en dossier

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

dé OplOssinG VOOR schoonmaakbedrijven

dé OplOssinG VOOR schoonmaakbedrijven dé OplOssinG VOOR schoonmaakbedrijven algemene schoonmaak automatische planning & FaCTuRaTiE BEdRiJVEn, particulieren En dienstencheques ZiT u OOK WEl EEns MET één Van deze VRaGEn VERVEEld? Wie wil meer

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

Eenvoudig, performant, flexibel, veilig... en betaalbaar

Eenvoudig, performant, flexibel, veilig... en betaalbaar PlanExpert Eenvoudig, performant, flexibel, veilig... en betaalbaar Wie al een beetje rondgekeken heeft op de Belgische markt heeft twee soorten planningssystemen gezien: zeer performante maar ook zeer

Nadere informatie

Wat is Mint-MRP? Wat zit er in? Voor wie?

Wat is Mint-MRP? Wat zit er in? Voor wie? Mint-MRP Wat is Mint-MRP? Mint-MRP is een verzameling van business apps specifiek ontworpen voor productiebedrijven. De apps zijn modulair opgebouwd en kunnen los van elkaar of geïntegreerd gebruikt worden.

Nadere informatie

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces BELTRACE FACTURATIE Onderstaande bespreekt opzoeken facturatie en beheer facturatie van de Sanitracetoepassing, of hoe men kan komen tot de elektronische facturatie. Men start in het hoofdmenu steeds vanuit

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Handleiding RoosterPlaats

Handleiding RoosterPlaats Handleiding RoosterPlaats In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen weergegeven in de Wizard van RoosterPlaats een rooster kunt maken. Deze vijf stappen helpen u bij

Nadere informatie

1. Aanmelden E-services

1. Aanmelden E-services 1. Aanmelden E-services www.sodalis.be Online diensten Login werkgevers Login + wachtwoord ingeven (let op het gebruik van hoofdletters) Klikken op ingave prestaties: 2. Module ingave prestaties Via onderstaand

Nadere informatie

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Kantoorfunctionaliteit Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Prestatie-Ingave...3 1.1. Menu...3 1.1.1. Gegevens...3 1.1.1.1. Werknemer, Klant,

Nadere informatie

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen Behecam 1 Doel Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen - Beheer van Klanten en Leveranciers - Beheer van Artikelen - Aankoop

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ 09/01/2009 DE TOETSEN : Dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken Om een foutieve getal ingave te annuleren Om

Nadere informatie

Tijdsregistratie. Personal Handboek

Tijdsregistratie. Personal Handboek Tijdsregistratie Personal Handboek Deze gebruikersgids is bedoeld voor alle medewerkers die Efficiënt Personal gebruiken. Efficiënt maakt het mogelijk voor medewerkers om via een web browser de klokkaart

Nadere informatie

Solid Business Systems Postbus 1392 1300 BJ Almere Tel: 036-5342180 Fax: 0365335948 info@benzing.nl www.benzing.nl. Handleiding SoT RFID

Solid Business Systems Postbus 1392 1300 BJ Almere Tel: 036-5342180 Fax: 0365335948 info@benzing.nl www.benzing.nl. Handleiding SoT RFID Solid Business Systems Postbus 1392 1300 BJ Almere Tel: 036-5342180 Fax: 0365335948 info@benzing.nl www.benzing.nl Handleiding SoT RFID Inhoud Introductie Bladzijde 1 Complete set Systeem eisen Installatie

Nadere informatie

EX:plainIT examentool KSF Instructie voor het aanmaken van evenementen, het toevoegen van kandidaten en het verwerken van resultaten.

EX:plainIT examentool KSF Instructie voor het aanmaken van evenementen, het toevoegen van kandidaten en het verwerken van resultaten. EX:plainIT examentool KSF Instructie voor het aanmaken van evenementen, het toevoegen van kandidaten en het verwerken van resultaten. Evenement: Kandidaat: Gebruiker: Klaarzetten toets: toets/examen medewerker

Nadere informatie

2. Hoe krijg ik de gegevens in het statuut Webloket geslacht?

2. Hoe krijg ik de gegevens in het statuut Webloket geslacht? BELTRACE FACTURATIE Onderstaande bespreekt opzoeken facturatie en beheer facturatie van de Sanitracetoepassing. Men start in het hoofdmenu steeds vanuit opzoeking facturatie en het resultaat van deze opzoeking

Nadere informatie

AANDACHT: Na het versturen van je gegevens krijg je van ons dadelijk een bevestigingsmail.

AANDACHT: Na het versturen van je gegevens krijg je van ons dadelijk een bevestigingsmail. Producten bestellen Online winkelen en bestellen bij Festarent is eenvoudig en veilig.. Hoe producten bestellen? Om te kunnen bestellen, heb je een 'account' nodig. Deze account bevat je persoonlijke gegevens,

Nadere informatie

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 Release Type: Release Release Date: di 3 december 2013 Remark External: Client: 4.0.644 Beheer applicatie: 4.0.303 Spooler applicatie: 4.0.108 Vicking

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

,QKRXGVRSJDYH. HLTijd 3.0 Windows software voor Link-Scan netwerken AVD Security cv Pagina

,QKRXGVRSJDYH. HLTijd 3.0 Windows software voor Link-Scan netwerken AVD Security cv Pagina ,QKRXGVRSJDYH 1. Globale werktijdconfiguratie 2. Werktijdbeheer 3. Medewerkergroepen 4. Medewerker configuratie 5. Toeslagplichtige tijden 6. Verzuimdagen en verzuimtijden 7. Kalender 8. Maandevaluatie

Nadere informatie

CORRECTIE, BEHEER EN RAPPORTAGE

CORRECTIE, BEHEER EN RAPPORTAGE Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 HANDLEIDING MODULE TIJDSBEHEER IN NAVISION INCADEA CORRECTIE, BEHEER EN RAPPORTAGE Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

1. Mijn Ell@-toestel werkt niet

1. Mijn Ell@-toestel werkt niet Ell@: Veelgestelde vragen en antwoorden v3.0 Inhoudstafel 1. Mijn Ell@-toestel werkt niet... 2 1.1. Aan/uit-toets werkt niet... 2 1.2. E-id-kaart verzorgende wordt ingestoken, maar je toestel geeft aan

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

Time. Tijdregistratie Track & Trace

Time. Tijdregistratie Track & Trace SOLUTIO Time Track & Trace Checkin@work Maak korte metten met het tijdrovende werk dat verbonden is aan het registreren en beheren van aanwezigheden en tijdregistraties! Dankzij dit vereenvoudigd systeem

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9. Algemeen. Dashboard. Licentie informatie. Aantal activiteiten. Finse vertaling. Direct naar vandaag

Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9. Algemeen. Dashboard. Licentie informatie. Aantal activiteiten. Finse vertaling. Direct naar vandaag Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9 25 november 2016 In dit document staan de wijzigingen vanaf versie 2.5 tot en met versie 2.9. Algemeen Licentie informatie Wanneer vanuit het Documentatie menu gekozen

Nadere informatie

Net2 toegangscontrole. Paxton Access

Net2 toegangscontrole. Paxton Access Net2 toegangscontrole Paxton Access Waarom een toegangscontrole systeem gebruiken? Waarom geen sleutels meer? Met een toegangscontrolesysteem kunt u bepalen wie er toegang krijgt tot uw gebouw. Sleutels

Nadere informatie

Van tijdregistratie tot personeelsplanning. www.gps-time.be

Van tijdregistratie tot personeelsplanning. www.gps-time.be Van tijdregistratie tot personeelsplanning www.gps-time.be GPS, uw totaalpartner voor tijdregistratie en personeelsplanning GPS is uw ideale partner voor tijdregistratie, personeelsplanning, toegangscontrole,

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces BELTRACE FACTURATIE Onderstaande bespreekt opzoeken facturatie en beheer facturatie van de Sanitracetoepassing, of hoe men kan komen tot de elektronische facturatie. Men start in het hoofdmenu steeds vanuit

Nadere informatie

NIEUWE VERSIE E- TOOLS DD 29/12/2015

NIEUWE VERSIE E- TOOLS DD 29/12/2015 NIEUWE VERSIE E- TOOLS DD 29/12/2015 1 INLOGGEN ALS WERKGEVER (ZIE VERDER VOOR HET INLOGGENALS WERKNEMER) DD 29/12/2015 2 1. Inloggen Afhankelijk van de grootte van uw scherm kan uw startscherm er anders

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Bij het openen van de app zal gevraagd worden om in te loggen met uw gegevens.

Bij het openen van de app zal gevraagd worden om in te loggen met uw gegevens. STAP 1 Login Bij het openen van de app zal gevraagd worden om in te loggen met uw gegevens. Opgelet: bij het aankopen van de gebruikersnamen voor de app zal voor elke organisatie één hoofdaccount aangemaakt

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum

Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum Per Order met SnelStart!Garage koppeling Inhoudsopgave (wanneer u deze handleiding als pdf

Nadere informatie

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL 10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL In het verleden werden de benuttingscijfers van elke voorziening via Excel formulieren doorgegeven aan Jongerenwelzijn. Deze communicatie is nu ingebouwd in Binc. Op basis

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding UiTPAS programma

Handleiding UiTPAS programma Handleiding UiTPAS programma 1 UiTPAS programma Alle UiTPAS activiteiten die in de UiTdatabank aangemaakt zijn, stromen door naar het UiTPAS programma. In dit programma kan je punten sparen, kansentarieven

Nadere informatie

On-the-Road transport

On-the-Road transport On-the-Road transport Verbeter uw planning en distributie Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Effciënte transportplanning met On-the-Road Tijd is geld, zeker voor transportbedrijven. Daarom is het

Nadere informatie

Tijdsregistratie. & Toegangscontrole. Campro GCV Merendreesesteenweg 24 9031 Drongen 0.891.742.180

Tijdsregistratie. & Toegangscontrole. Campro GCV Merendreesesteenweg 24 9031 Drongen 0.891.742.180 Tijdsregistratie & Toegangscontrole 1. CamprO & AMANO AMANO is een internationale beursgenoteerde onderneming die oplossingen biedt in een wereld waarin tijd kostbaar is. Sinds 1931, wanneer AMANO haar

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

Onze nieuwsbrief software maakt het ook mogelijk om de resultaten van uw mailing te volgen en voldoet uiteraard aan de Opt-In en Opt-Out regels.

Onze nieuwsbrief software maakt het ook mogelijk om de resultaten van uw mailing te volgen en voldoet uiteraard aan de Opt-In en Opt-Out regels. Inleiding 1 1 Inleiding Dit nieuwsbrief programma is zeer eenvoudig in gebruik en professioneel van opzet om gemakkelijk een nieuwsbrief mailing te maken en versturen. Deze mail software is zeer eenvoudig

Nadere informatie

Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken

Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken gaat ruimer dan telewerken. Terwijl telewerken beperkt is tot het werken op een andere plaats, gaat het bij het Nieuwe Werken

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Handleiding Xtremis. Registratie aan- en afwezigheden werkervaringsklanten met exceptionele tijdsregistratie

Handleiding Xtremis. Registratie aan- en afwezigheden werkervaringsklanten met exceptionele tijdsregistratie Activering & Sociale Innovatie klantgerichte administratie Tuinbouwstraat 8 2018 Antwerpen Tel 03 637 56 49 pm-celstw@ocmw.antwerpen.be Handleiding Xtremis Registratie aan- en afwezigheden werkervaringsklanten

Nadere informatie

ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. INFO@ASSUSOFT.BE TEL: 03/289.83.85 WWW.ASSUSOFT.BE

ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. INFO@ASSUSOFT.BE TEL: 03/289.83.85 WWW.ASSUSOFT.BE ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. TEL: 03/289.83.85 Doel 1 INHOUD 1. Doel... 2 2. Werkwijze... 3 3. Rapportering... 4 4. Parameters vooraf te bespreken... 5 4.1 Algemeen... 5 4.2 Per te vergelijken

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning Sneller en gemakkelijker plannen met Time-Wize Planning Time-Wize Planning Betere grip op arbeidstijd en daarmee personeelskosten Hoeveel medewerkers zijn er? Wie is er wanneer? Wie gaat het werk doen?

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

In dit document worden de stappen uitgelegd welke dienen ondernomen te worden om het onderhoud van de database uit te voeren.

In dit document worden de stappen uitgelegd welke dienen ondernomen te worden om het onderhoud van de database uit te voeren. Wanneer het om Tijd gaat Varkensmarkt 1/3 B-2850 Boom Tel.: +32 3 844.35.23 Fax: +32 3 844.35.24 E-mail: support@dotsys.eu Website: www.dotsys.eu TIMEMANAGER Onderhoud database In dit document worden de

Nadere informatie

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers)

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers) Aan de slag Werken met OnsRooster (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om OnsRooster te gebruiken voor roostering en tijdregistratie. OnsRooster is een programma waarmee

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Handleiding Elektronische leeromgeving

Handleiding Elektronische leeromgeving Handleiding Elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Pagina Inloggen 3 Navigatie 4 Navigatie profiel 5 Starten 6 Module toevoegen 7 Beginnen met de module 8 Met de module aan de slag! 9 Aan de slag! 10

Nadere informatie

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding EDE Consulting BouwManager 2008 Handleiding Operations Financials EDE Consulting bvba, 21.12.2007 BouwManager 2008.03 BouwManager is een zeer gebruiksvriendelijke software voor de bouw waarmee U Uw activiteiten

Nadere informatie

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Algemeen Afdrukken dagboek voor een gans jaar Regelmatig kwam de vraag of het mogelijk is om alle dagboeken van een gans jaar in één keer te printen in plaats van maand

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Bij problemen of vragen omtrent de login gegevens, kan er contact worden opgenomen met de webmaster bij Lannoo.

Bij problemen of vragen omtrent de login gegevens, kan er contact worden opgenomen met de webmaster bij Lannoo. Jean-Baptiste de Ghellincklaan 13, Bus 301 9051 Gent +32/497.52.61.20 www.misterduke.be Manual: Aanmaak Event/ Expo : Lannoocampus-Academie.nl 1. Inloggen CMS Via http://www.lannoocampus-academie.nl/beta/cms

Nadere informatie

Dienstroosterplanning een probleem?

Dienstroosterplanning een probleem? Dienstroosterplanning een probleem? Niet met ICMT & SAGA Gebruikersvriendelijke en overzichtelijke planningssoftware ICMT Dienstroosters 2 Hét zorg-informatiesysteem Een zorg-informatiesysteem heeft geen

Nadere informatie

Handleiding Track & Trace Handleiding badgen (i-button leeskop) en uur- en mobiliteitgegevens import in Cafca.

Handleiding Track & Trace Handleiding badgen (i-button leeskop) en uur- en mobiliteitgegevens import in Cafca. Website: www.cafcatrack.be Geef hier u Gebruikersnaam en Paswoord in 1 Voertuigen: Voertuigen / voertuigen overzicht Deze geeft de kaart weer met al u voertuigen In en uitzoomen mogelijk op kaart zelf

Nadere informatie

Uw smartphone als sleutel

Uw smartphone als sleutel Uw smartphone als sleutel AirKey Het sluitsysteem voor flexibele toepassingen Net zo dynamisch als de behoeften van de klant AirKey is een eigen innovatie van EVVA. Het elektronische sluitsysteem dat ontwikkeld

Nadere informatie

Handleiding Primetime voor medewerkers

Handleiding Primetime voor medewerkers Handleiding Primetime voor medewerkers Inhoudstafel 1. Aanmelden. p 2 2. Opbouw homescherm p 3 3. Aanvragen versturen... p 4 Aanvraag vakantie, credit, klein verlet p 5 Aanvraag persoonlijke roosterwissel.

Nadere informatie