Release Notes BlueRetail versie 3.81

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes BlueRetail versie 3.81"

Transcriptie

1 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx

2 Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële versie R.Wolters 01/04/13 V0.2 Nog niet benoemde functionaliteit toegevoegd. Beschrijvingen van functionaliteit aangepast. R.Wolters 14/04/14 V0.3 Global Deployed R.Wolters 16/04/14 V0.4 Wijziging hoofdstuk 3, paragraaf en doorgevoerd. Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/indirecte schade, die voortvloeit/zou kunnen voortvloeien uit enige inhoudelijke onvolledigheid en/of onjuistheid, of andere fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Newway van 121

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING TOELICHTING DOCUMENTINDELING ROADMAP TECHNIEK Algemeen Installatie Database Update instructie Instructies bij calamiteiten Compatibiliteit met lagere versies Koppeling BlueMobile Zomer/Wintertijd Wijzigingen componenten buiten BlueRetail.exe IBAN EN BIC CONVERSIE TOOL BLUERETAIL GEWIJZIGDE EN NIEUWE FUNCTIONALITEITEN Verkoop Verkooprapportage Offerte Order Aanpassingen abonnement functionaliteit Aanpassing overzichtscherm Wijzigen orders debiteuren Vasthouden leverdatum in overzichtschermen debiteurenorders Verkoopfactuur Verzamelrekening Kassabon regel retour nemen bij retour scannen kassabon Aanpassing inlezen verkooporder in de kassa Wijzigingen touchkassa Verzamelen artikelen in de kassa Bewaarbon Inkoop Inkooprapportage Inkoopfactuur Inkooporder Termijnorder Besteladvies Levering Logistiek Logistieke rapportage Retourafhandeling Voorraadbeheer Inventarisatie Ontvangst goederen Revisie controle ontvangst goederen Levering Wijziging module MultiMagazijn i.c.m. opbouw Financieel Financiële rapportage Crediteuren Debiteuren Inkoopfacturering Verkoopfacturering van 121

4 6.4.6 Waardering Prijsbeleid Kasgeld/Kluisgeld Bewaren laatst getelde station Service Retail CRM CRM Rapportage Extra relatie-informatie in transactieoverzichten Kredietlimiet Klantenpas Spaaracties Francowaarde Rapportage Aanpassingen kassajournaal Nieuw rapport Mogelijkheid tot groeperen of cumuleren basisartikelen Beheer Applicatiebeheer Uitbreiding BlueScreenbuilder Aanpassingen export naar Handheld Terminal Nieuw logboektype voor uitgestelde ketentransacties Nieuwe instelling Betalingen facturen Nieuwe instelling Aantal dagen aanbiedingen bewaren Nieuwe automatische procedure opschonen kassatransacties Aanpassing automatische procedure opschonen logboeken Mogelijkheid tot aanroepen hoofdmenu vanuit Touch Implementatie...55 Splitsen adres naar straat en huisnummer Gegevensbeheer...56 Wijzigingen bestand contactpersonen Wijzigingen Instellen relaties Wijzigingen bestand relaties Revisie weegschaalkoppeling Data Import en Export Import van mixmatches en artikelopbouw mogelijk Datacommunicatie Rollen Nooit standaard de kassa opstarten op de BO Toegangsbeheer Boekhoudkoppeling AFAS koppeling POS Hardware configuratie Scanner uitschakelen in de kassa bij pop-up Web Transaction Services Verkoop giftcard uit bewaarbon Spaarkaarten niet meer verkoopbaar Functie opwaarderen cadeaubon weer werkend Extra controle op omzetloyalty instellingen Aanpassing punten ingave bij verzilveren loyaltyacties Loyalty veld op klantenkaart Aanpassingen loyalty acties Lay-out beheer Wijziging prijsbarcodes van 121

5 Nieuwe stuurcodes n.a.v. uitbreiding bestand contactpersonen Nieuwe stuurcode n.a.v. opsplitsen relatie-adres Stuurcode voor totaal van op de regels afgedrukte aantallen Stuurcode printen gegevens eindklant op hoofdkantoor Wijzigingen m.b.t. het afdrukken van etiketten TOELICHTING NOTATIES DEFINITIES Definities kernbegrippen BLUERETAIL BUGS BIJLAGE I VOORBEELDEN IMPORT MIXMATCHES van 121

6 1 Inleiding Inhoud Deze release notes hebben betrekking op BlueRetail versie 3.81 Global Deployed (GD). In deze release notes worden de belangrijkste wijzigingen beschreven ten opzichte van BlueRetail versie 3.80a en oudere versies. Deze release notes zijn bedoeld om klanten en partners inzicht te verschaffen in de wijzigingen en nieuwe functionaliteit in deze versie van BlueRetail. Versiebeheer Release Notes Product Management zal het document updaten zodra hier vanuit de Newway Product Portfolio of vanuit enig ander technisch oogpunt noodzaak toe is. Voorgaande release notes Eerdere release notes staan op de BlueRetail website en zijn op te vragen bij Newway of te raadplegen in de map Documentatie op de installatie Cd-Rom. De release notes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er onverhoopt toch fouten in voorkomen, dan biedt Newway u bij voorbaat haar excuses daarvoor aan. Newway accepteert géén schadeclaims als gevolg van eventuele fouten in de release notes. Er kunnen géén rechten worden ontleend aan de inhoud. BlueRetail versie 3.81 Main Release Deze versie is de opvolger van BlueRetail 3.80a GD. Deze versie bevat: Alle patches uitgebracht op vorige versies. Wel kan dat in deze versie een iets andere (betere) werking tot gevolg hebben. Nieuwe functionaliteit zie hoofdstuk 4. Alle opgeloste fouten met status hoog, middel en laag zover dit binnen de planning paste. Zie hoofdstuk 7. Newway is permanent bezig met het verbeteren van het product BlueRetail. Hierdoor kan het voorkomen dat koppelingen met applicaties van derden herzien moeten worden door databasemutaties; het pakket niet meer 100% neerwaarts compatibel is Wij vragen hiervoor uw begrip. BlueRetail is een zeer omvangrijk, maar ook complex product en het is absoluut onmogelijk om zowel vooraf aan een nieuwe release alle fouten te vinden als ook volledige compatibiliteit te behouden met vorige versies. Vragen Bij eventuele vragen betreffende deze release kunnen BlueRetail eindgebruikers contact opnemen met de desbetreffende BlueRetail Business partner van 121

7 2 Toelichting documentindeling Leeswijzer Techniek Functioneel Dit document is opgedeeld in een technisch en functioneel gedeelte. In het technische deel (hoofdstuk 3) worden zaken besproken zoals database wijzigingen t.o.v. de vorige GD versie en installatie/update instructies. In het functionele deel (hoofdstuk 5) komen alle nieuwe functionaliteiten aan bod. Newway onderscheidt de volgende hoofdprocessen in haar BlueRetail applicatie: 1. Verkoop 2. Inkoop 3. Logistiek 4. Financieel 5. Service 6. Retail CRM 7. Rapportage 8. Beheer Wanneer voor bepaalde procesonderdelen geen nieuwe functionaliteit is voorzien in deze BlueRetail versie, dan bevat de desbetreffende paragraaf géén tekst. Retail Business model Newway heeft haar Retail kennis geborgd in het Retail Business Model (RBM). Het Retail Business Model (RBM) heeft als basis het hieronder getoonde huis. Deze grondplaat is gebaseerd op de tien hoofdgebieden, die je veelal binnen organisaties tegen komt. Met betrekking tot deployment (technisch en applicatiebeheer) onderscheiden we een elfde functie, namelijk beheer (ICT). Het RBM is een theoretisch model, dat niet direct de hoofdprocessen zoals reeds eerder benoemd, weerspiegeld. Deze processen zijn gebaseerd op de operationele zaken, die zich op de werkvloer afspelen. In dit document worden bewust de beide werelden met elkaar gecombineerd, omdat in BlueRetail de theorie wordt vertaald naar de praktijk. ICT van 121

8 Definities Onderdelen RBM Onderstaande tabel beschrijft per onderdeel de definitie die Newway voor de term hanteert. ICT Onder ICT zijn alle applicatiegedrag issues samengebracht, die bedoeld zijn om BlueRetail informatietechnologisch te moderniseren. Deze hebben geen directe relatie met Retail specifieke functionaliteit, maar beschrijven met name de nonfunctionele wensen van retailers m.b.t. BlueRetail. Formule Informatie Personeel Financieel Inkoop Leverancier Verkoop Klant Logistiek Formule beschrijft de beheersmatige zaken, waarmee de franchisenemer in betere mate het karakter van de (keten)onderneming oftewel het eenduidig gedrag kan laten weerspiegelen in BlueRetail. Wie doet waar en wat op welk moment m.b.t. bijvoorbeeld artikelbeheer etc. In de categorie Informatie zijn alle functionele zaken samengebracht t.a.v. de informatiestromen binnen BlueRetail. Dit hoofdstuk beschrijft de functies, die de rol van het personeel dat met de applicatie werkt, betreffen. Deze categorie omvat de functies, die de retailers in staat stellen om de geldstromen binnen de organisatie te beheren. Inkoop beschrijft de functionele zaken met betrekking tot de inkoopprocessen. Onder het kopje Leverancier zijn de functionele zaken verzameld, die de retailer (ondernemer) inzicht geven in de relatie met de leverancier. Verkoop beschrijft de functies met betrekking tot de verkoopprocessen. In dit proces zijn de functionele zaken verzameld, die de retailer (ondernemer) een beeld geven van de relatie met de klant. Deze categorie omvat de functionele zaken, die de retailer (ondernemer) in staat stellen de goederenstromen binnen de organisatie te beheren en te sturen. Contact Voor meer informatie over de BlueRetail Productvisie kunt u contact opnemen met de afdeling Product Management van 121

9 3 Roadmap Inleiding In dit hoofdstuk worden de belangrijkste wijzigingen behandeld ten opzichte van de initieel voor deze versie geplande functionaliteit. Roadmap stand Januari 2014 Wijzigingen De nieuwe bestanden bedoeld voor webshopkoppeling en rapportage (ARTMUT EN PROMO) werken technisch, echter een archieffunctie is nog niet gebouwd maar wel een must wil deze oplossing gebruikt gaan worden. Dit in verband met de verwachtte explosieve groei van het ARTMUT bestand. In versie 3.82 zit deze optie wel. De dervingsrapportage die gebruik maakt van de nieuwe bestanden wordt dus ook pas in versie 3.82 opgeleverd van 121

10 4 Techniek 4.1 Algemeen WinDev Versie Deze versie is ontwikkeld met de WinDev 17 UK versie (http://www.windev.com). Dit zou géén gevolgen mogen hebben voor u als gebruiker. Newway kan dit echter niet 100% uitsluiten! Type update Prioriteit Grootte update X X ± 40 MB Kopieslag Patch verzoek Update Upgrade Servicepack Urgent / Spoed Hoog Gemiddeld Laag Nader te bepalen 4.2 Installatie Reboot nodig JA NEE Backup nodig JA NEE Rollback functionaliteit JA NEE Installatie voorwaarden Deze versie kan geïnstalleerd worden als opvolger van New-Way Retail Software versie 2.4x of BlueRetail 3.xx. De bestandsconversie zal geheel automatisch worden uitgevoerd. Indien de uitvalmodule aanwezig en geactiveerd is en het pakket conform de Newway richtlijnen is geïnstalleerd, dan zal op het werkstation (binnen het lokale netwerk) geheel automatisch het pakket worden geüpdate. Tevens zal de bijbehorende database conversie van de uitval database automatisch geschieden. Uitvoer instructie Deze BlueRetail installatie moet absoluut dedicated gedraaid worden met betrekking tot de BlueRetail database, omdat er een database conversie moet kunnen worden uitgevoerd. Dit houdt in dat: De automatische procedures NIET mogen draaien. De eventuele database back-up NIET mag worden uitgevoerd. Alle werkstations (server, info-points, kassa s en overige werkstations) BlueRetail verlaten moeten hebben. De applicatie mag dus NIET in gebruik zijn, in géén enkele vorm en/of op géén enkel station. Er géén andere Newway producten of producten van derden die de database kunnen gebruiken actief mogen zijn. De Kioskserver moet zijn gekilled via de taakmanager van 121

11 4.3 Database Inleiding Hieronder worden de databasemutaties beschreven tussen BlueRetail versie 3.80a en versie Verwijderde hyperfile bestanden Nieuwe hyperfile bestanden Geen. Geen Gewijzigde hyperfile bestanden CONTACT Nieuwe velden: GOEDVERPLAATS Aangepaste links: De link tussen het bestand goedverplaats en magazijnlocatie is aangepast. Functioneel kon je magazijnen zonder magazijnlocaties aanmaken. In de database was bij het verplaatsen van goederen de koppeling tussen het bestand goedverplaats en magazijnlocatie echter verplicht. Dit is aangepast van 121

12 Oud Nieuw LAND: LOYALTYACTIE: van 121

13 MAGAZIJNLOCATIE: De link tussen het bestand goedverplaats en magazijnlocatie is aangepast. Functioneel kon je magazijnen zonder magazijnlocaties aanmaken. In de database was bij het verplaatsen van goederen de koppeling tussen het bestand goedverplaats en magazijnlocatie echter verplicht. Dit is aangepast. Oud Nieuw MIMAREG: Binnen het mixmatch regelbestand is het veldtype van het veld regelnummer aangepast. In vorige versies kreeg men negatieve getallen te zien bij een aantal regels dat groter was dan van 121

14 Beperking Database Bestanden 2 GB Vanaf versie 3.60 is voor onderstaande bestandenlijst de maximale-groottebeperking van 2 GB op de BlueRetail database verwijderd. Hierdoor kunnen bestanden dus groter dan 2 GB worden. Echter er gelden nog steeds beperkingen op basis van het filesysteem waarop de database draait. Zo zal er bijvoorbeeld een beperking zijn van 4 GB indien de database draait op een harddisk die geformatteerd is in het FAT32 bestandsformaat. Voor de volgende bestanden is de beperking van 2 GB verwijderd: ARTCATSTRUCT ARTIKEL AUTOLOG CATSTRUCT CCRBETAA CCRKOP CCRLEV CCRREG CFABETAA CFAKOP CFALEV CFAREG CFMKOP CFMKOPD CFMREG CFMREGD COMLOG CORKOP CORLEV CORREG CPAKOP CPALEV CPAREG DCRBETAA DCRKOP DCRLEV DCRREG DFABETAA DFAKOP DFALEV DFAREG DORKOP DORLEV DORREG KASDAG KASDIENS KASGELD KASKOP KASREG KLUISDAG LOGBOEK POSTREG PRIJSHIS RELATIE RELCATSTRUCT VCOPNAME VOORRAAD VRDDAG VRDINFO VRDOPN VRDOPNAR VRDOPNCT VRDOPNMU VRDOPNRG VRZKOP VRZREG WinDev Framework Registermutaties Overige mutaties Omdat deze versie met de WinDev 17 omgeving ontwikkeld is, zal bij installatie ook het benodigde WinDev Framework geïnstalleerd worden op de server en cliënts. Dit geschiedt geheel automatisch. De bestanden zijn te herkennen aan de naamgeving WD170<*.*>.DLL in de software omgeving van BlueRetail. Zijn er registermutaties? Nee Ja Omschrijving X N.v.t. Zijn er overige mutaties? Nee Ja Omschrijving X Er is een nieuwe executable toegevoegd aan de installatieset, te weten: BRSend .exe van 121

15 4.4 Update instructie Update Maak op de server een back-up van de..\<blueretail software> directory (hierin staat het oude WDL-bestand en eventueel geïnstalleerde patches). Een cliënt wordt automatisch geüpdate bij het opnieuw opstarten van BlueRetail op de cliënt. Zie ook uitvoerinstructie op pagina 10. Let op!!! Op een cliënt mogen géén oude/andere patches blijven staan 4.5 Instructies bij calamiteiten Herstellen oude situatie Indien de update niet over een rollback functionaliteit beschikt, kunt u op de hieronder beschreven wijze terug keren naar de situatie voor de update! Stap Handeling 1 Verwijder op de server \<BlueRetail software> en plaats de back-up terug 2 Een cliënt wordt automatisch geüpdate bij het herstarten van BlueRetail op de cliënt. Er is géén Reboot nodig. 4.6 Compatibiliteit met lagere versies De BlueRetail versie 3.81 MMS kan communiceren met de volgende RMS versies: BlueRetail 3.1x BlueRetail 3.3x BlueRetail 3.4x BlueRetail 3.50 BlueRetail 3.51 BlueRetail 3.60 BlueRetail 3.71 BlueRetail 3.72 BlueRetail 3.72a BlueRetail 3.72b BlueRetail 3.80 BlueRetail 3.80a Vanaf release BlueRetail 3.42 wordt de bestandsuitwisseling met de New-Way Retail software 2.4x NIET meer ondersteund. 4.7 Koppeling BlueMobile BlueMobile 2.40 BlueRetail versie 3.81 kan communiceren met BlueMobile versie BlueRetail versie 3.81 kan NIET communiceren met BlueMobile versies lager dan In BlueMobile heeft een database-wijziging plaatsgevonden waardoor er vanuit lagere BlueRetail versies niet de juiste gegevens verstuurd worden van 121

16 4.8 Zomer/Wintertijd Achtergrond: In het verleden deden zich binnen BlueRetail wel eens problemen voor bij de overgang van zomer- naar wintertijd en viceversa. Probleem: Er werd dan een database conversie uitgevoerd bij het starten van het betreffende BlueRetail bedrijf. Oorzaak: Initiële timestamp werd door BlueRetail in een ini-file weggeschreven. Bij de overgang van zomer-/wintertijd werd door Windows de timestamp van het fysieke bestand, WinDev database analyse (*.WDD), aangepast door Windows. Hierdoor ontstond er een verschil tussen de waarde in de ini-file en de daadwerkelijk waarde binnen Windows waardoor het systeem dacht dat er een database wijziging had plaatsgevonden en dientengevolge een databaseconversie werd uitgevoerd. Oplossing: In de ini-file wordt nu de Universal time bijgehouden. Deze wordt door Windows niet gewijzigd bij de overgang van zomer-/wintertijd. Er vindt een controle op een minimum van 3 uur tijdsverschil plaats bij het bepalen of er een database-conversie dient plaats te vinden. Dit n.a.v. het feit dat alleen het registreren van de UTC-tijd niet afdoende werkt voor FAT32 systemen wanneer de zomer- en/of de wintertijd ingaat. 4.9 Wijzigingen componenten buiten BlueRetail.exe FTPClient.exe v Achtergrond Wijzigingen binnen executable s buiten BlueRetail worden hieronder kort beschreven. Microsoft bracht half 2013 voor Windows 7 en Windows 8(.1) Internet Explorer 11 uit. Er werden geforceerde updates uitgevoerd door Microsoft (als automatische updates aan staat). Geconstateerd dat bij hoofdkantoor-filiaal communicatie en aan de filiaal (client) kant Internet Explorer 11 geïnstalleerd, er problemen zijn met het overzetten van gegevens. Men krijgt foutmeldingen tijdens het overzetten van de gegevens. Zie onder: Kan niet wisselen naar map IN: Unable to modify current directory to IN. Last Server Response: 550 IN: No such file or directory. [100011] Fout tijdens communicatie van sessie. Over 10 seconden start een nieuwe poging! Bij kleine bestanden leverde dit in zoverre geen probleem op dat de FTP-client opnieuw bleef proberen en het uiteindelijk wel goed ging. Bij grotere bestanden stopte de FTP-client uiteindelijk met een foutmelding (Fout # WINFTPCLIENT) omdat het systeem te vaak opnieuw probeerde de gegevens over te zetten. Bij een downgrade van MS Internet Explorer 11 terug naar MS Internet Explorer 10 hebben we vastgesteld dat dit niet altijd een oplossing biedt. Het lijkt erop dat niet altijd netjes alle DLL-bestanden goed opgeschoond worden. Waardoor het toch nog fout KAN gaan van 121

17 Het bleek dat naar aanleiding hiervan het volgende bekend was bij PC Soft (Leverancier WinDev): Tekst: What to do if you experience ftp errors with Windows 8.1? FAQ #8387, published on Related products: WinDev, WebDev, WinDev Mobile Some WLanguage functions are impacted by a bug in Windows 8.1. You will experience errors such as : PUT Error: Unable to modify current directory to. Last Server Response: System Error Details: Wrong parameter. Let say first that the bug is with Microsoft and that hopefully a Windows Update will fix it. For the mean time, there are workarounds depending on which WINDEV version you are using: WINDEV 18 Add this line, before calling the ftpconnect function: ftpparamètre(1,1) // undocumented function french syntax (new feature of version 19) Unfortunately the workaround works for all ftp functions but the ftpcommand function. WINDEV version 17 and lower Do not use Windows 8.1 until a fix is provided by Microsoft. Naar onze mening klopte dit in zoverre niet, dat het probleem niet Windows 8.1 was, maar Internet Explorer 11. De huidige GD releases van BlueRetail (3.72x, 3.80x en 3.81) zijn gebouwd in WinDev 17. Aangezien PC Soft ook aangeeft dat het probleem verholpen kan worden in WinDev 18, is besloten de FTP-client naar WinDev 18 te zetten en deze en enkele andere wijzigingen door te voeren. FTPClient.exe v Wijzigingen Versie waarmee ook in combinatie met Internet Explorer 11 gecommuniceerd kan worden. Hierin zitten naast de oplossing van bovenstaand probleem nog een paar andere wijzigingen: Bij het opstarten wordt na 2 i.p.v. 5 seconden gestart met communiceren. De FTP-client wordt alleen via de automatische procedures geminimaliseerd opgestart i.p.v. altijd. Tijdens verzenden wordt per bestand een voortgangskolom getoond. Bij het verzenden wordt niet meer per bestand drie keer een onnodig ftpcommando gegeven, waardoor de FTPServer minder belast wordt van 121

18 5 IBAN en BIC conversie tool Met deze conversietool kunt u voor de Nederlandse bankrekeningnummers uit uw BlueRetail bedrijven, de bijbehorende IBAN- en BIC-nummers aanvragen bij de IBAN BIC SERVICE (https://www.ibanbicservice.nl/). De Stichting IBAN Service NL heeft deze gratis IBAN BIC Service ontwikkeld om snel en eenvoudig het IBAN en de BIC van Nederlandse rekeningnummers op te kunnen vragen. De Stichting IBAN Service NL is op initiatief van de gezamenlijke Nederlandse banken opgericht. De Stichting zal deze service blijven ondersteunen tot en met september De werkwijze is de volgende: u registreert zich op de bovengenoemde website en stuurt hier vervolgens een bestand naartoe. Vanuit de IBAN BIC SERVICE ontvangt u dan het aangeleverde bestand aangevuld met IBAN en BIC nummer binnen 24 uur retour. Vanaf BlueRetail versie 3.80a wordt deze tool meegeleverd in de installatieset. Met behulp van de tool creëert u het bestand wat naar de service gestuurd kan worden en kunt u het door de service aangevulde bestand weer inlezen. Een volledige handleiding wordt ook meegeleverd van 121

19 6 BlueRetail gewijzigde en nieuwe functionaliteiten Leeswijzer Voorbeeld Geld- & goederenbeweging Onderstaande paragrafen corresponderen met het eerder in dit document genoemde Retail Business Model. De afdeling product management van Newway hanteert dit RBM als leidraad voor haar release notes, om daarmee consistentie te verkrijgen in de lay-out van het document en de commerciële datasheet. Horizontale as van gedetailleerde geld en goederenstromen binnen een vestiging gevisualiseerd in het RBM. Operationeel Voorbeeld: een artikel wordt besteld bij de leverancier, geleverd, op voorraad genomen en in de winkel gelegd. Daarna wordt het artikel door de klant meegenomen of afgeleverd. De geld- en goederenstromen zijn tegengesteld. 6.1 Verkoop Beschrijving In een winkel vindt het contact met de klant plaats langs diverse verkoopprocessen. We onderscheiden hier enkele onderdelen zoals kassa, verkooporder en verkoop(credit)factuur. Uiteraard zijn er vele nuanceringen mogelijk aan de hand van gedefinieerde verkoopeisen, de producten die verkocht worden en de beleving die de klant dient te ervaren Verkooprapportage Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Offerte Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie van 121

20 6.1.3 Order Aanpassingen abonnement functionaliteit Indien men in voorgaande versies in de kassa een abonnementsartikel verkocht in combinatie met het scannen van een klantenpas dan werd de order die aangemaakt werd voor het abonnementsartikel geregistreerd op de relatie gekoppeld aan de klantenpas. Dit is zo aangepast dat de relatie die gekozen is voor de order van het abonnementsartikel vastgehouden wordt, en niet meer overschreven wordt met de relatie van de klantenpas. Let op: Het betreft hier de klantenpas functionaliteit zoals beschreven in de release-notes van versie 3.72 (Release-notes v3.72, blz. 47, Aanpassing klantenpas functionaliteit). Deze aanpassing werkt dus alleen, als men een klantenpas scant, welke valt binnen de range, die is ingesteld bij instelling\software\relaties Aanpassing overzichtscherm Wijzigen orders debiteuren Bij wijzigen van verkooporders kan men vanaf versie 3.81 ook filteren op orderstatus (order intern, offerte,...) zoals nu ook al mogelijk was in het scherm Overzicht orders debiteuren Vasthouden leverdatum in overzichtschermen debiteurenorders Vanaf versie 3.81 wordt de laatst ingevoerde leverdatum onthouden in de filters die gezet kunnen worden in de diverse overzichtschermen aangaande debiteurenorders, het betreft hier de volgende schermen: van 121

21 Overzicht Orders Debiteuren Wijzigen orders debiteuren van 121

22 Annuleren orders debiteuren Invoeren leveren goederen orders debiteuren van 121

23 Invoeren aanbetalingen orders debiteuren Verkoopfactuur Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Verzamelrekening Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Kassabon regel retour nemen bij retour scannen kassabon Bij het retour scannen van kassabonnen is het nu ook mogelijk om 1 regel retour te nemen. Voorheen kon alleen de gehele kassabon retour genomen worden. Indien we nu de eerste regel van onderstaande kassabon retour willen nemen van 121

24 Gedeeltelijk retour Dan gaat dit als volgt te werk. Kies voor de functie CTRL+[F11] de kassa, er verschijnt nu onderstaand scherm. Hierin kan men een bonnummer scannen of voor gedeeltelijk kiezen. Indien voor gedeeltelijk gekozen wordt dan verschijnt het volgende scherm: van 121

25 Regel selectie Men kan nu de bewuste regel(s) selecteren die men retour wil nemen door deze te selecteren en in de kolom Retour het gewenste aantal retour in te geven. Het is ook mogelijk om in het veld artikelnummer een barcode te scannen. In de regel waarin het betreffende artikel voorkomt zal het aantal retour dan automatisch met 1 opgehoogd worden van 121

26 Controle op aantal retour Uiteraard vind er ook een controle plaats zodat er niet meer retour genomen kan worden dan het oorspronkelijk geleverde aantal, zie onder: Door uiteindelijk voor Selecteer te kiezen wordt de regel (of worden de regels) retour genomen. Afhankelijk van de instellingen zal er eerst nog om een reden van retour gevraagd worden van 121

27 Na bevestigen wordt de regel of worden de regels opgenomen in de kassa. Dubbele kassabon nummers Verder is er ook voor gezorgd dat als er dubbele kassabonnummers voorkomen, dus als het ingegeven/gescande bonnummer meerdere keren voorkomt, dan verschijnt het overzicht kassabonnen. Waarin men de gewenste kassabon kan selecteren van 121

28 Aanpassing inlezen verkooporder in de kassa In voorgaande versies was het zo dat indien men in de kassa in de commandoregel D ingaf er een overzichtscherm verscheen waarin de gewenste debiteurenorder geselecteerd kon worden om in te voegen. Dit leidde in de praktijk tot problemen als het een installatie betrof met een groot debiteurenorderbestand. Het systeem had dan even nodig om het overzicht op te bouwen. Indien de kassière te snel was met het scannen van het ordernummer kon het voor komen dat de verkeerde order werd opgehaald in de kassa. In versie 3.81 wordt zodra D ingegeven wordt in de commandoregel nu een nieuw scherm geopend van 121

29 In bovenstaand scherm kan direct het ordernummer gescand/ingegeven worden, waarna de orderregels in de kassa ingevoegd worden. Knop overzicht In het geval men voor de knop Overzicht kiest wordt het oorspronkelijke scherm getoond. Zie volgende pagina van 121

30 Wijzigingen touchkassa Binnen de optie Overzicht is ook ingebouwd dat indien men heeft ingesteld dat men orders wil ophalen na het selecteren van een relatie, het programma direct in het overzicht de filter zet op de betreffende relatie. Dit gebeurde voorheen niet. Weergeven actuele tijd in touch-kassa In versie 3.81 wordt in de touchkassa bij het veld/gedrag Gebruikers_Info nu ook iedere minuut de actuele tijd ververst, ook als er geen touch-aanslagen op de kassa plaatsvinden. Voorheen werd de tijd alleen bijgewerkt wanneer er op het touch-scherm gedrukt werd en een functie werd geactiveerd. Nu wordt iedere minuut de gebruikersinformatie ververst bij zowel het afrekenen als het verkopen, alsmede op alle geopende voorrangskassa s. Aanpassing werking gedrag Naar BlueRetail In versie 3.81 verschijnt er een nieuwe knop op de knoppenbalk van het hoofdvenster van BlueRetail (zie onder), als men vanuit de touchkassa de knop activeert met het gedrag Naar BlueRetail (zie boven) van 121

31 Met behulp van deze knop kan men vervolgens weer eenvoudig terugkeren naar de touchkassa. Voorheen diende men dit via de menu-optie Venster te doen Verzamelen artikelen in de kassa Achtergrond In versie 3.81 is de werking van de instelling artikelregels verzamelen (Instellingen\Software\Kassa, tabblad Regels ) aangepast. Staat deze instelling op Ja dan worden de artikelregels alleen verzameld, indien hetzelfde artikel op de voorgaande regel staat. Mocht dit artikel al eerder op de bon staan, dan wordt dit nog niet verzameld. Dit gebeurd pas zodra men naar Afrekenen gaat (kassa) of de transactie opslaat (andere transacties). Zo wordt voorkomen, dat er verkeerde aantallen op de bon komen bij gebruik van *x. Achtergrond voor deze wijziging is onder andere onderstaand voorbeeld: Klant komt met kar vol met spullen; Product A wordt 2x gescand; Er worden allerlei andere producten gescand Als laatste staat er nog een doos in de kar met 12x product A. Men scant product A en doet maal 12. BR zet 12 stuks in de regel i.p.v. 14!! Verschil met artikelregels verzamelen = Nee Artikelregels verzamelen = Ja Artikelregels verzamelen = Nee Artikelregels komen geconsolideerd op de bon. Artikelregels komen niet geconsolideerd op de bon Bewaarbon Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie van 121

32 6.2 Inkoop Beschrijving De organisatie moet op gecontroleerde wijze bij leveranciers goederen kunnen bestellen. Hiertoe beschikt de applicatie standaard over de benodigde inkoop functionaliteiten Inkooprapportage Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Inkoopfactuur Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Inkooporder Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Termijnorder Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Besteladvies Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Levering Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie van 121

33 6.3 Logistiek Beschrijving Newway spreekt bewust over logistiek, omdat deze functionaliteit in haar ogen de ontvangst van goederen, het leveren van verkooporders en de benodigde handelingen met betrekking tot de voorraad omvat (voorraadcorrecties en het voorraadopname traject). Omwille van de door klanten gewenste functiescheiding met bijbehorende verantwoordelijkheden, heeft Newway het logistieke proces gesplitst van het inkoop- en facturatieproces Logistieke rapportage Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Retourafhandeling Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Voorraadbeheer Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Inventarisatie Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Ontvangst goederen Revisie controle ontvangst goederen In deze paragraaf worden de wijzigingen beschreven met betrekking tot de functionaliteit Controle ontvangst goederen. Er zijn wijzigingen in versie 3.81 aangebracht voor zowel de IFS/Locus variant als Algemeen van 121

34 Menupad Instellingen\Software\Crediteuren <ISCC> Instelling op IFS/Locus Instelling op Algemeen In versie 3.81 zijn een viertal zaken opgelost met betrekking tot de functionaliteit Controle ontvangst goederen (Instellingen\Software\Crediteuren, tabblad Controle goederen ) indien deze op IFS/Locus staat: 1. Het bleek dat als 'Controle ontvangen goederen' ingesteld is op IFS/Locus, er dan maar 1 sessie actief mocht zijn. Dit was in voorgaande versies nog niet het geval en is nu aangepast. 2. De knop 'Verschillenlijst' werd vaak pas actief, als men terug ging naar overzicht sessies. Aangepast dat de knop direct actief wordt. 3. Als men pakbonnen en containers inlas, terwijl het pakbonnummer al in een andere sessie voor kwam, dan werden de pakbonnen niet opgenomen. Dit is gecorrigeerd en werkend gemaakt. 4. Als een artikel op 2 verschillende pakbonnen werd ingelezen, dan werd het aantal niet gecumuleerd. Dit gebeurd nu wel waarbij het pakbonnummer, het eerste nummer wordt welke het systeem tegenkomt. Indien men in onderstaand scherm nu op Inlezen regels klikt dan hoeft er niet meer gekozen te worden tussen orders en pakbonnen van 121

35 Er wordt nu een nieuw scherm geopend, waarbij alle orders en pakbonnen van een geselecteerde ontvangstdatum getoond worden. Men kan ze nu allemaal tegelijk selecteren. Tevens kan men filteren op relatie. Hoofdkantoor filiaal communicatie Verder is het aangepast dat de functie Controle ontvangst goederen ook over de keten beschikbaar is. Dat wil zeggen de bestanden worden nu ook mee overgezonden bij hoofdkantoor-filiaal-communicatie van 121

36 Spiegel omgeving In de spiegel wordt het menupunt 'Controle ontvangst goederen' zichtbaar wanneer deze functie ook voor het betreffende filiaal actief is, ook al heeft het hoofdkantoor de module handheld terminal niet. Het menupunt biedt in de spiegel echter niet de volledige functionaliteit en is alleen beschikbaar in alleen-lezen-modus Levering Wijziging module MultiMagazijn i.c.m. opbouw Indien MultiMagazijn actief is en men heeft een order met opbouwregels, dan worden de niet-definitieve verplaatsingen in het groen en de definitieve regels in het magenta getoond bij order overzicht. Voortaan worden de groene regels verminderd met de bijbehorende magenta regels. Tevens worden ze weggelaten, als het aantal dan 0 wordt. In onderstaand voorbeeld bestaat de opbouw uit 2 maal artikel en 1 maal artikel Op de order is 2 maal het hoofdartikel besteld en 1 maal geleverd van 121

37 6.4 Financieel Beschrijving Het financiële proces is de hekkensluiter in het goederen transactieproces. Aan de verkoopzijde ontvangt de klant een kassabon of een verkoopfactuur. Aan de inkoopzijde dienen de inkoopfacturen ingeboekt te worden al dan niet met een sluitende goederenmatching. Financiële Rapportage Financiële rapportage Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Crediteuren Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Debiteuren Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Inkoopfacturering Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Verkoopfacturering Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Waardering Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Prijsbeleid Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie van 121

38 6.4.8 Kasgeld/Kluisgeld Bewaren laatst getelde station Bij tellen kasgeld wordt het laatst getelde station (of alle systemen) bewaard en bij de eerstvolgende keer weer opgehaald. Het gaat om onderstaande instelling: 6.5 Service Beschrijving Voor veel retailers is een hoge servicegraad van cruciaal belang. De registratie van de service-afhandeling is daarom wezenlijk. Dit proces is zo veelomvattend dat deze functionaliteit niet binnen BlueRetail is gebouwd maar dat hiervoor een aparte applicatie, BlueService, is gemaakt. BlueService De applicatie BlueService is in ontwikkeling. Zodra de datum van een eerste release bekend is wordt dit bekend gemaakt via de websites en Deze applicatie zal ook opgeleverd gaan worden met eigen release-notes van 121

39 6.6 Retail CRM Beschrijving De inkoop- en verkoopprocessen vereisen de registratie van klantgegevens in het systeem CRM Rapportage Extra relatie-informatie in transactieoverzichten Binnen alle transactieoverzichten in het tabblad Raadplegen kan men nu met de rechter muisknop op de naam van de relatie klikken. Hierdoor verschijnt er een extra scherm met relatie-informatie. Door op de linkermuisknop te klikken verdwijnt het scherm weer van 121

40 Bovenstaande is aanvullend op de huidige mogelijkheid om de relatiekaart op te roepen via [CTRL]+R. Deze optie was niet handig indien men meerdere transactieschermen open had staan Kredietlimiet Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Klantenpas Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Spaaracties Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Francowaarde Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie van 121

41 6.7 Rapportage Beschrijving Deze functionaliteit biedt hulp bij het verkrijgen van inzicht in de door de organisatie verzamelde gegevens. Meten, weten, begrijpen en handelen zijn de vier hoofdonderwerpen die samen de lijn vormen waarlangs de prestaties kunnen worden verbeterd met behulp van een Retail informatiesysteem. Wie bijvoorbeeld door artikel scanning meet wat er is verkocht, weet wat er nog op voorraad ligt, begrijpt wat dit betekent voor de verkooptrends en handelt vervolgens door het assortiment op de meest slimme wijze aan te vullen. Voorbeeld: welke producten of productgroepen leveren de grootste bijdrage aan de toegevoegde waarde Aanpassingen kassajournaal Klanten besteding Op het dag journaal is het mogelijk geworden dat er een specificatie van de klantenbesteding wordt afgedrukt. Deze specificatie geeft meer duidelijkheid m.b.t. het geld dat is binnen gekomen t.b.v. bestellingen voor abonnementen of voor het ophalen van een abonnementsartikel. Aan de omzet die op het kassa journaal staat, is niet te zien wat er is aanbetaald bij het bestellen van een abonnementsartikel. Dit gewoonweg, omdat een aanbetaling geen omzet is. (Pas op het moment dat een bestelling wordt opgehaald (levering van goederen), wordt er omzet gemaakt.) Om er nu voor te zorgen dat op het kassajournaal duidelijk wordt hoeveel er is omgezet en hoeveel er nu aan geld is binnengekomen aan aanbetalingen op een bestelling van een abonnementsartikel, is er bij de instellingen van de kassa onderstaande instelling bij gekomen. Instelling klantenbesteding (Menu pad: ISKJ): van 121

42 Indien aangevinkt krijgt men bij het afdrukken van het dag journaal onderstaande extra specificatie. Met de onderstaande voorbeelden wordt duidelijk gemaakt, wat er in de specificatie precies wordt weergegeven. In het voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het abonnementsartikel Vitatas. A) In dit eerste voorbeeld is er een omzet gemaakt van 100,=, zonder dat er iets met Vitatassen gedaan is. Er is er wel een Vitatas van 10,= besteld. Daarop is een aanbetaling gedaan van 10% (dus 1,=). In totaal is er dus 101,= in de kassalade gekomen. De omzet is 100,= en het bedrag dat is aanbetaald op orders (de bestelling van de Vitatas) is 1,= B) In het volgende voorbeeld heeft een andere klant op dezelfde dag een Vitatas van 10,= opgehaald. Hiervan was 1,= eerder aanbetaald. Omdat de goederen nu worden geleverd wordt hierop vandaag dus 10,= omzet gemaakt, maar er komt maar 9,= bij in kas, omdat alleen het restantbedrag nog betaald moet worden. In de klantenbesteding specificatie is er nu de regel Aanbetalingen verrekend bij gekomen. Deze regel geeft de verrekening weer die heeft plaatsgevonden voor de eerdere aanbetaling op de afgehaalde order. Het totaal geeft wederom aan, wat het totaal bedrag is dat vandaag is binnengekomen van 121

43 Zoals voorbeeld A duidelijk weergeeft, hoeft het binnengekomen bedrag, niet gelijk te zijn aan de omzet, die gemaakt is. De specificatie klantenbesteding geeft nu dus een duidelijke weergave van wat er daadwerkelijk gebeurd. Weergave optie Kortingcoupons tonen Op de tab dagtotalen is er een weergave optie bij gekomen, nl. 'Kortingcoupons tonen'. Als deze aangevinkt is, betekent dit, dat alle kassabonregels in de geselecteerde periode gelezen worden om te kijken, of er kortingcoupons bij zijn. Dit vergt erg veel tijd. Bij het sluiten wordt de laatste keuze per gebruiker opgeslagen. Melding Problem Nieuw rapport 594 Rapport 594 Vanaf versie 3.81 is het mogelijk om rapport 281 binnen BlueRetail gesorteerd op artikelnummer uit te draaien. Hiervoor is rapport 594 aangemaakt. Zie onderstaande screenshots van 121

44 Afdruk Rapport Mogelijkheid tot groeperen of cumuleren basisartikelen Voor onderstaande rapporten is aangepast dat als men met artikel matrixen werkt, men kan aanvinken dat men de subartikelen van een basisartikel wil groeperen of cumuleren. In het geval van cumuleren wordt het basisartikel afgedrukt met de totalen van alle subartikelen. Deze aanpassing is doorgevoerd voor de rapporten: Statistiek artikelen - 28 Debiteuren marge vergelijking - 265, 266, 267 Debiteuren omzet - 579, 131,128, 125, 150, 508, 520, 147 Debiteuren omzetvergelijking - 241, 242, 243 Let op dat de functionaliteit artikelmatrix alleen beschikbaar is indien men over de module categorie beschikt van 121

45 ; van 121

46 6.8 Beheer Beschrijving BlueRetail biedt standaard beheer functionaliteiten om succesvol gebruik van de applicatie te faciliteren. De applicatie kan gekoppeld worden met een of meerdere softwarepakketten van derden (o.a. Office, Financieel, (BI) Rapportage). Er is uiteraard voorzien in ondersteuning van specifieke Retail hardware. Denk hierbij aan een POS terminal, ticketprinter, geldlade(s), klantendisplay, (hand)scanner /mobile terminal en EFT-(pin)apparatuur Applicatiebeheer Uitbreiding BlueScreenbuilder In BlueScreenbuilder 3.81 komt nu bij het opstarten meteen een selectie-venster om een lay-out te openen. Voorheen diende dit handmatig te gebeuren, via de openen-knop. Wanneer via de commandline al een lay-out wordt meegegeven, dan verschijnt het selectie-venster niet. Wanneer men in de Afrekenen.DGR een nieuwe image-control toevoegt, dan heeft men nu een nieuwe optie bij het veld Gedrag. Wanneer men deze optie selecteert, zullen de velden breedte en hoogte van de coördinaten, vaste waardes krijgen en grijs worden. De waarden komen overeen met de vaste afmetingen van het betaalautomaat-venster in BlueRetail. Kiest men een andere optie, dan worden deze weer wijzigbaar van 121

47 Wanneer deze functie in de lay-out wordt opgeslagen, worden bij het openen van de touch-kassa alleen de coördinaten van de linkerbovenhoek bewaard. Het gebied zelf wordt niet gereserveerd, dus men mag de control gerust over andere knoppen plaatsen. Deze zullen gewoon blijven werken, zolang het betaalautomaat-venster niet actief is. Wanneer men vervolgens bij het afrekenen een pin-betaalwijze selecteert, zal het venster op de aangegeven plek verschijnen. Bij alle overige betaalautomaat-acties (initialiseren, status opvragen, enz.) zal het venster net als voorheen gecentreerd op het beeld verschijnen Aanpassingen export naar Handheld Terminal lengte intern nummer artikel instelbaar In versie 3.81 is er een extra instelling toegevoegd m.b.t. de export naar HHT s. In verband met het groeiende aantal artikel-records bij een aantal klanten, bleek de reservering van 6 posities voor het interne nummer van het te exporteren artikel niet meer afdoende als er interne nummers in het artikel-bestand voorkomen die 7 posities hebben. Het is nu dus instelbaar of bij de export van artikelen EN synoniemen het interne nummer van het artikel met 6 of 7 posities geëxporteerd dient te worden. Let op: deze instelling dient alleen omgezet te worden op 7 als ook de bijbehorende software op de HHT is vervangen, waarin ook dezelfde import -wijziging is gemaakt. Dit dient bij de leverancier van de HHT-software nagevraagd te worden van 121

48 Hieronder is het verschil in export-bestanden te zien, alsmede de bijbehorende instelling in BlueRetail. Diversen 1 en 4 te exporteren Bij de export van artikelen voor de opticon kon men aangeven, of men diversen 2 en 3 mee wilde exporteren. Nu kan dit ook voor diversen 1 en 4. Bovendien kan men de lengte van dit veld aangeven (default en maximaal 30). Melding Problem # Nieuw logboektype voor uitgestelde ketentransacties Aanpassing zodat uitgestelde ketentransacties separaat en met een apart logboektype (9) worden weggeschreven in het LOGBOEK. Met behulp van dit logtype kan men dan een overzicht afdrukken van alle uitgestelde ketentransacties met de reden van uitstel, zodat deze hersteld kunnen worden. Tevens worden de uitgestelde ketentransacties nu anders gesorteerd weggeschreven, zodat het eenvoudiger te herstellen is van 121

49 Nieuwe instelling Betalingen facturen In versie 3.81 is een nieuwe instelling geïntroduceerd waarmee er in de boekhoudexport voor gezorgd wordt dat er bij het afhandelen van facturen in de kassa ook gebruik wordt gemaakt van een tussenrekening zoals bij orders het geval is. Deze instelling is toegevoegd onder Instellen\Software\ Kassa, tabblad Afrekenen. Door het invullen hiervan wordt er wel of niet met een tussenrekening gewerkt. Let op: de instelling is dus niet verplicht. Voor de volledigheid nog een keer de uitleg over de reeds bestaande instellingen: 1. Inlezen aanbetaalde orders De bovenste instelling, Inlezen aanbetaalde orders, dient ter voorkoming van de integriteitsfouten op het betaal-bestand als gevolg van het afhandelen van reeds aanbetaalde orders in de kassa. 2. Meervoudig afrekenen via F7 Zodra er een betaalwijze gekoppeld is kunnen er betalingen op orders geboekt worden. Wanneer een kassabon aanbetalingen op orders bevat, en zij wordt met meer dan 1 betaalwijze afgehandeld, dan zullen de DFABETAArecords die worden aangemaakt, gekoppeld worden aan de ingestelde betaalwijze. Het is namelijk nooit in alle gevallen terug te herleiden welk gedeelte van de betaling betrekking heeft op de aanbetaalde regels Nieuwe instelling Aantal dagen aanbiedingen bewaren Algemene instelling Toevoegen algemene software instelling waarmee het aantal dagen ingesteld kan worden, dat aanbiedingen bewaard blijven nadat ze verlopen zijn. Deze instelling werd al gebruikt bij het opschonen van aanbiedingen bij de eerste opstart, maar kon nog niet via BlueRetail zelf gezet/aangepast worden. Er is al jarenlang een mogelijkheid om in te stellen hoe lang verlopen aanbiedingen bewaard moeten blijven. Default werking is, dat dagelijks bij de eerste opstart alle aanbiedingen verwijderd worden, waarvan de einddatum is gepasseerd. Hetzelfde geldt ook voor eventuele loyalty-acties. Vanaf deze versie is het ook mogelijk om de instelling via BlueRetail in te stellen en/of aan te passen. Voorheen kon dit alleen door aanpassingen in de KMSFTWR.INI van 121

50 Deze instellingen zijn in BlueRetail terug te vinden bij Instellingen Software Algemeen (ISL) op het tabblad Algemeen Nieuwe automatische procedure opschonen kassatransacties Er is een nieuwe automatische procedure bij gekomen om kassatransacties op te schonen van 121

51 Hierbij kan men als parameters opgeven, hoeveel jaar er bewaard moet blijven en na hoeveel minuten het proces eventueel moet stoppen. Als men als bedrijfscode XXXX,YYYY invoert, dan wordt het opschonen uitgevoerd in de spiegel YYYY van bedrijf XXXX. Geeft men XXX,* in, dan worden alle spiegels van bedrijf XXX opgeschoond. Voert men alleen XXXX in, dan wordt bedrijf XXXX opgeschoond van 121

52 Aanpassing automatische procedure opschonen logboeken Bij de automatische procedure 'Opschonen logboeken' kan men nu ook XXXX,* invoeren bij de parameter Code bedrijf. In dat geval worden de logboeken van alle spiegels opgeschoond. Tevens kan men een maximale tijdsduur in minuten invoeren. Bij instellen algemeen wordt niet gekeken naar "Uitvoeren tijdens selecteren bedrijf" en niet naar "Frequentie", wel naar "Aantal dagen". Deze laatste instelling geldt per bedrijf of spiegel. Het aantal minuten bij automatische procedures is voor het totaal van 121

53 Mogelijkheid tot aanroepen hoofdmenu vanuit Touch Vanaf versie 3.81 is het vanuit de touch mogelijk om items uit het hoofdmenu aan te spreken. Hiervoor moet in BlueScreenbuilder bij de eigenschap "Functie" bijvoorbeeld MENU:ERL worden ingegeven. Indien nu in de touchkassa op de knop Logboek Algemeen gedrukt wordt, zie scherm 1, dan verschijnt hierna, scherm 2 en de kassa wordt geminimaliseerd, scherm van 121

54 Scherm 1 Scherm 2 Scherm van 121

55 6.8.2 Implementatie Splitsen adres naar straat en huisnummer In versie 3.81 is het mogelijk om het adres-veld in de bestanden relaties en contactpersonen op te laten splitsen in straat en huisnummer. Hiervoor is er een instelling bij gekomen onder Instellingen\Software\Relaties Het betreft hier een instelling die éénmalig gezet kan worden. Dit wordt ook nog een keer extra aangegeven via een waarschuwing Verder is het zo dat men bij het omzetten van de schakelaar kan kiezen of men voor de reeds aanwezige relaties en contactpersonen het adresveld ook wil splitsen of alleen voor de nieuwe records die na de omzetting worden aangemaakt van 121

56 6.8.3 Gegevensbeheer Wijzigingen bestand contactpersonen Zoekscherm - Afdrukken etiketten In versie 3.81 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het bestand contactpersonen. Door deze wijzigingen kunnen er meer kenmerken van contactpersonen van relaties vastgelegd worden en worden de mogelijkheden van het aanmaken van een pasnummer vergroot. In deze paragraaf worden deze wijzigingen beschreven. Het is vanaf versie 3.81 mogelijk om in het tabblad Zoeken in het bestand contactpersonen, etiketten af te drukken. Dit kan door met de rechtermuisknop op Afdrukken te klikken. Er verschijnen dan onderstaande opties: Optie 1 1. Via de optie Etiket deze contactpersoon wordt het relatie-etiket afgedrukt dat aan de relatie gekoppeld is waaronder de betreffende contactpersoon valt. Binnen de editor voor relatie-etiketten van 121

57 Binnen de editor voor relatie-etiketten (Bestanden\Relaties\Etiketten\ Bestand, menupad <BREB>), was het al mogelijk om contactpersooninformatie toe te voegen aan een etiket lay-out van 121

58 Optie 2 Via de optie Etiketten alles van tabel worden voor alle zichtbare contactpersonen, in de tabel in het tabblad Zoeken, de bijbehorende relatie-etiketten afgedrukt. Door gebruikt te maken van een filter op relatie is het ook mogelijk om alle relatie-etiketten af te drukken voor de contactpersonen van één relatie. Kaart - Nieuwe velden Bovenstaand het tabblad Kaart binnen het bestand contactpersonen met de volgende nieuwe velden: Straat en Nr Oude adresveld Land Land waarin de contactpersoon woonachtig is. Dit kan verschillen met het land dat gekoppeld is aan de relatie van 121

59 Identiteit Status Type pas (Indien het een zakelijke relatie betreft dan zijn de contactpersonen werknemers bij deze relatie en deze kunnen ergens anders wonen dan waar het bedrijf gevestigd is). Het kan voorkomen dat men wenst dat een contactpersoon pas in kan kopen als bijvoorbeeld een identiteitskaart is vastgelegd. Status van de contactpersoon. Deze kan de volgende statussen hebben: Actief Vervallen Type van de klantenpas. Deze kan de volgende statussen hebben: Contant, klant mag met de pas alleen contant kopen aan de kassa. Op rekening, klant mag ook op rekening kopen. Tijdelijk Indien voor tijdelijk gekozen wordt verschijnt een extra veld waarin het aantal uren aangegeven kan worden dat de pas geldig is. Status tijdelijk Het is vanaf deze versie mogelijk om een pas aan te maken die tijdelijk geldig is. Bijvoorbeeld een dagpas. Indien het aantal uren verstreken is, dat in te vullen is indien voor tijdelijk gekozen wordt, dan wordt de status van de contactpersoon op Geblokkeerd gezet en kan de pas niet meer gebruikt worden. Deze check wordt op de achtergrond uitgevoerd door een nieuw type automatische procedure die ingesteld kan worden van 121

60 Nieuw tabblad Info Sinds versie 3.81 is ook mede door de toevoeging van de extra velden aan het tabblad Kaart een extra tabblad Info toegevoegd (screenshot 1). Op dit tabblad zijn de notities te zien die in eerdere versies op het tabblad Kaart stonden. Tevens is het mogelijk om documenten aan een contactpersoon te koppelen. Door op de blauwe I te klikken wordt, de ingestelde documenten-map voor contactpersonen (screenshot 2), in de Windows verkenner geopend van 121

61 Onder de ingestelde map, wordt automatisch een directory aangemaakt met als naam het interne nummer van de contactpersoon. Nieuw tabblad Data Op het tabblad Data staan de datums waarop er wijzigingen hebben plaatsgevonden voor de betreffende contactpersoon of transacties waaraan de betreffende contactpersoon gekoppeld is. De uitgifte-datum en tijd zijn wel velden die handmatig gevuld dienen te worden als een een contactpersoon een pas heeft van het type tijdelijk van 121

62 Type pas Tijdelijk Indien er bij een contactpersoon een pas van het type tijdelijk wordt aangemaakt dan mag deze klant tijdelijk Contant inkopen. Zodra voor tijdelijk gekozen wordt dienen ook het aantal uren ingevuld te worden dat de pas geldig is. Bij het opslaan van de contactpersoon zal dan verder een controle plaatsvinden of de uitgifte-datum wel is ingevoerd (tabblad Data ). Deze is natuurlijk nodig voor controle en kan afwijken van het tijdstip van aanmaken van de van 121

63 contactpersoon. Na het bevestigen van de melding zal het systeem naar het bewuste tabblad springen. Automatische procedure Via een nieuw toegevoegde automatische procedure kan men uiteindelijk ervoor zorgen dat het systeem automatisch na het bereiken van de ingestelde tijd de status van de contactpersoon op Geblokkeerd zet. Als enige parameter hoeft de code van het betreffende bedrijf ingegeven te worden: van 121

64 Wijzigingen Instellen relaties Voor het bestand relaties en de daaronder vallende contactpersonen zijn een aantal nieuwe instellingen erbij gekomen. Deze worden hieronder behandeld. Aangepaste Omschrijvingen Tabblad Algemeen Vanaf versie 3.81 is het mogelijk om aan een aantal velden binnen de relatiekaart een andere naam te geven, net dit al binnen de artikelkaart mogelijk is. Het betreft hier de volgende velden: Zoekcode Achternaam Correspondentienaam Aanhef Titulatuur Ter attentie van van 121

65 Tabblad contactpersonen De volgende nieuwe velden zijn toegevoegd: Nummeren pasnummers Indien voor Ja gekozen wordt dan wordt op basis van de instelling Volgende nummer een nieuw pasnummer gegenereerd Formaat pasnummers Indien gekozen voor EAN-13 dan vind er een controle plaats bij het aanmaken van het pasnummer Volgende nummer Volgende pasnummer dat gegeneerd wordt. Map documenten De standaard-map waarbinnen contactpersonen per contactpersoon documenten opgeslagen kunnen worden. Contactpersonen automatisch blokkeren Indien voor Ja gekozen wordt, dan worden de aan een relatie gekoppelde contactpersonen automatisch geblokkeerd indien de relatie geblokkeerd wordt van 121

66 Wijzigingen bestand relaties Binnen het bestand relaties wordt nu ook op basis van de ingestelde standaard document-map automatisch de windows verkenner geopend indien op Documenten geklikt wordt onder de knop Info. Het systeem maak automatisch een directory aan met als naam het interne nummer van de relatie. De gebruiker kan nu de gewenste documenten gewoon in dit scherm slepen. Waarna deze gekoppeld zijn Revisie weegschaalkoppeling In deze versie is de werking van het verzenden naar de weegschaal technisch en functioneel herzien. Dit i.v.m. onverklaarbare periodieke problemen, waarbij de verkeerde PLU-artikelen in een weegschaal terechtkwamen, of er ingrediënten uit de weegschalen verdwenen. Tijdens de revisie zijn deze problemen NIET geconstateerd, wel zijn er andere mogelijke problemen geconstateerd en opgelost. De functionele wijzigingen hebben enkel betrekking op het wijzigen van de informatie die naar de weegschaal gestuurd dient te worden van 121

67 Verzenden naar de weegschaal Op het tabblad kaart worden nu ook het aantal foute artikelen getoond, onder het waarschuwingsteken. Tevens is nu ook het totaal aantal PLU en Presets zichtbaar. Daarnaast zijn er technische verbeteringen gemaakt ten aanzien van het verzenden naar MettlerToledo-weegschalen (dus niet DIGI). Dit betreft: - Het verbeteren van de foutafhandeling, als er problemen zijn met de bestanden MT.XML en Weegschaalinhoud.XML; - Het toevoegen van een logging waarmee o.a. eventuele databaseproblemen achterhaald kunnen worden; - Het optimaliseren van het verstuur-proces, zodat er minder kans op fouten kan optreden; - De aangemaakte MT.XML is nu voorzien van regeleinden en inspringingen, zodat deze beter leesbaar is. - Het bepalen of een preset gewijzigd is of verwijderd dient te worden is verbeterd; Als nu alle PLU-artikelen uit de weegschalen worden gehaald, dan worden deze wijzigingen ook naar de weegschaal gestuurd, voorheen bleef de weegschaal gevuld; Visuele aanpassingen tijdens het wijzigen. Wanneer men nu op de wijzigen-knop klikt, dan heeft men nu de volgende mogelijkheden: - De kolomtitels zijn aangepast naar de juiste bijbehorende artikelveldnamen. In de knoppentabel is de kolom artikelnummer weggelaten, zodat er geen horizontale scrollbalk meer nodig is. - Tevens kan men tijdens het wijzigen NIET meer zoeken op een PLU in de knoppentabel. Dit omdat hierdoor een verkeerde rijvolgorde ontstaat, waardoor bepaalde controles niet meer werken. Het zoeken of een PLU al voorkomt in de weegschaal kan wel als men de kaart raadpleegt. Men dient dus voor het wijzigen te controleren of een PLU al in de weegschaal zit. - Met behulp van de pijltjestoetsen, kan men nu door beide tabellen navigeren. Naar links selecteert de knoppentabel, naar rechts selecteert de artikeltabel, enz van 121

68 - Men kan ook m.b.v. de SHIFT-toets EN de pijltjestoets naar links wijzigingen aanbrengen in de knoppentabel. In principe hoeft men dus geen muis meer te gebruiken en kan men dus sneller artikelen toevoegen. De functionaliteit van deze functietoetsen is gelijk aan onderstaande, bijbehorende knoppen op het scherm: (was voorheen ) Deze knop is alleen actief wanneer er een lege knopregel is geselecteerd. Dit voorkomt dat een bestaande preset per ongeluk wordt overschreven. Nadat de knop is geactiveerd, wordt de artikelregel in de knoptabel toegevoegd en wordt de artikelregel uit de artikeltabel verwijderd. (was voorheen ) Deze knop is alleen actief wanneer een gevulde knopregel geselecteerd is. Nadat de knop is geactiveerd wordt de knopregel leeg en grijs gemaakt en wordt de bijbehorende artikelregel onder aan de artikeltabel toegevoegd en geselecteerd. Hierdoor kan men de wijziging snel weer ongedaan maken, wanneer het verwijderen niet de bedoeling was. - Verder is er een knop toegevoegd waarmee men een preset in twee stappen kan verwisselen met een andere preset- of PLU-regel. Allereerst dient men op één van de te verwisselen regels te gaan staan, en vervolgens de vastzet -knop te activeren. De vastzet -knop verdwijnt, de vastgezette regel wordt geel gemaakt en er verschijnt een losmaak -knop en een verwissel -knop. Vervolgens dient van 121

69 men de andere preset-regel te selecteren, waarmee men de vastgezette preset-regel wil verwisselen, en de verwissel -knop te activeren. Vervolgens worden de regels verwisseld, de tabelkleuren bijgewerkt, en verschijnt de vastzet -knop weer in beeld. Wanneer men een vastgezette preset-regel weer wil losmaken dan kan men de losmaak -knop hiervoor gebruiken. De gele regel krijgt dan weer de oorspronkelijke kleur, en de vastzet -knop verschijnt en de andere knoppen verdwijnen weer. De vastzet -knop is alleen actief als er een knoptabel-regel is geselecteerd waar een PLU inzit. De verwissel -knop is niet actief als de vastgezette regel is geselecteerd, of als de vastgezette EN de huidige regel een plu-regel is (knopnummer=0). Het verwisselen van twee PLU-regels heeft namelijk geen zin. Het verwisselen van een PLU-regel met een preset-regel en vice versa kan uiteraard wel. - Tijdens het wijzigen van de knoppentabel worden de wijzigingen middels kleurmarkeringen vastgelegd. Voor de knoppentabel geldt dat de Knopkolom een andere kleur kan hebben dan de overige kolommen (PLU en Omschrijving). Onthoud verder dat het wijzigingen zijn ten opzichte van de situatie voordat er op de wijzigingen-knop werd geklikt, en NIET met de situatie in de weegschaal. (Men kan bv. drie keer iets wijzigen, zonder dit naar de weegschaal te verzenden) Dit betekent dus ook dat de kleuren bij iedere gebruikers-wijziging weer kunnen veranderen en ongedaan gemaakt kunnen worden van 121

70 - Hieronder zullen de betekenissen van de gebruikte kleuren toegelicht worden op basis van onderstaande afbeelding, waarin alle mogelijke varianten zijn opgenomen. De kleuren helpen bij het bepalen welke weegschaal-etiketten er aangepast dienen te worden. o o o o o o Knop 19: is grijs, omdat hier een preset verwijderd is Knop 20: Knop is paars, omdat hier een ander PLU-artikel is geplaatst. De kolommen PLU en Omschrijving zijn niet gemarkeerd omdat het PLU-artikel 6642 al in de knoppentabel stond voor het wijzigen Knop 21: Knop is paars, omdat hier een ander PLU-artikel is geplaatst. De kolommen PLU en Omschrijving zijn groen gemarkeerd omdat het PLU-artikel 6582 nog niet in de knoppentabel stond voor het wijzigen Knop 22: is niet gemarkeerd, omdat zij niet gewijzigd is Knop 23: Knop is Groen, omdat onder deze knop nog geen PLU zit. De kolommen PLU en Omschrijving zijn niet gemarkeerd omdat het PLU-artikel 6573 al in de knoppentabel stond voor het wijzigen Knop 24: Regel is Groen, omdat zowel de knop als het PLU-artikel 6519 nog niet in de knoppentabel stond voor het wijzigen Versnelling opslaan van de wijzigingen Als laatste is de routine die het wegschrijven van de knopinformatie in het KNOPINFO-bestand afhandelt, ook verbeterd en versneld. Voorheen kon het opslaan van 1725 KNOPINFO-records meer dan vijf minuten in beslag nemen, nu is dit in 10 seconden gebeurd. Aanpassing-en met betrekking tot het verzenden Hieronder worden in het kort een aantal mogelijke (fout)-meldingen getoond die op kunnen treden bij het verzenden. Als er op verzenden gedrukt wordt en er is niets te verzenden, dan verschijnt hiervan onderstaande melding: Tevens is het venster weggelaten, waarin staat dat BlueRetail bezig is met het verzenden naar de weegschaal. In plaats daarvan is er een zandloper, en wordt dit in de statusbalk getoond van 121

71 Voor het verzenden wordt gecontroleerd of het bestand <<Bedrijfsmap>>\Weegschaal\Weegschaalinhoud.xml aanwezig is. Zo nee, dan wordt van te voren onderstaande melding gegeven, omdat er dan waarschijnlijk iets verkeerds naar de weegschaal gestuurd gaat worden. Alleen als de MettlerToledo weegschalen van te voren daadwerkelijk leeggemaakt zijn of leeg zijn, dient er op de Ja-knop geklikt te worden. Tevens is het probleem opgelost dat er verkeerde prijzen in de weegschaal konden komen, die afwijken van de prijs in BlueRetail. Dit gebeurde alleen met bepaalde prijzen. Zo werden artikelen met een verkoopprijs incl. van 2,05 als een prijs van 204 centen naar de weegschaal gestuurd, waardoor er een verkeerde prijs op de etiketten en op de weegschaal zelf zichtbaar werd. Tot slot is er voor het verzenden een extra controle toegevoegd, of alle artikelen die in de weegschaal zitten, nog steeds alle verplichte informatie bevatten. Als dit niet meer het geval is (bv. omdat via de artikelkaart een verplichte waarde is leeggemaakt.) dan wordt er NIETS verzonden en verschijnt er een melding. Voorheen werd er wel een MT.XML aangemaakt, die door de Data-connector geweigerd werd, waardoor er niets meer naar de weegschaal gestuurd kon worden, totdat dit bestand handmatig verwijderd of aangepast werd. Nadat de melding verschijnt, kunt u via de Ja-knop bekijken om welke foutieve artikelen het gaat. Met behulp van de CTRL+A toets kunt u 1 van de getoonde artikelen direct wijzigen. Vervolgens verschijnt er nog een melding dat er NIETS verzonden is van 121

72 Ook via de kaart en tijdens het wijzigen zijn de foutieve PLU s te herkennen aan de rode tekstkleur. Nadat de benodigde verplichte velden weer zijn ingevuld, kan er weer verzonden worden naar de weegschaal Data Import en Export Import van mixmatches en artikelopbouw mogelijk Vanaf deze versie is het mogelijk om via importscripts ook zogenaamde kop-regel bestanden te importeren. Voorheen was deze mogelijkheid softwarematig uitgeschakeld. Het gaat hier om de bestanden Mixmatch (MIMAKOP en MIMAREG) en Opbouw (OPBOUW en OPBOREG). Deze kunnen nu afzonderlijk als header in een import-script gebruikt worden van 121

73 Als bronbestand kan men ervoor kiezen om voor de kop en de regels afzonderlijke bronbestanden te gebruiken, maar men kan ook een gecombineerd bronbestand gebruiken (zoals in bovenstaand voorbeeld). Een vereiste voor de import via script is dat het ZOEKCODE-veld van MIMAKOP en OPBOUW uniek moeten zijn. Op basis van de zoekcode wordt tijdens de import bepaald of het een nieuwe mixmatch/opbouw is of dat een bestaand record gewijzigd moet worden. Eveneens wordt het zoekcode-veld gebruikt om bij de regel-import de regels aan de juiste mixmatch/opbouw te koppelen. Als het zoekcode-veld niet uniek is, zal dit dan ook niet goed kunnen gaan. Mixmatchen kunnen ook via script gewijzigd worden, maar er kunnen uiteraard geen regels verwijderd worden, die voorheen wel in de mixmatch zaten. Toevoegen van extra regels en wijzigen van bestaande regels is uiteraard wel mogelijk. Verder is het mogelijk om via import binnen 1 mixmatch meerdere regels met hetzelfde artikel te importeren, hetgeen in de praktijk niet handig zal zijn. Extra scriptvariabelen In het script zal voor zowel de mixmatch als de regel-import ingesteld moeten worden, dat de zoekcode van de mixmatch de importsleutel is, met behulp van de regel MIMAKOPSLEUTEL=3: Deze regel komt overeen met onderstaande instelling van de algemene importinstellingen: Deze instelling mag voor de algemene import gerust een andere waarde hebben van 121

74 Voor de opbouw-import is er bij de import-instellingen een nieuw sleutelveld op basis van Zoekcode toegevoegd, zodat in het script de regel OPBOUWSLEUTEL=3 gebruikt kan worden. Om de regelbestanden aan het juiste kop-record te kunnen koppelen zijn er twee nieuwe script-commando s toegevoegd, zijnde: MIMAKOPCODE= OPBOUWKOPCODE= Deze regels dienen toegevoegd te worden aan de headers [MIMAREG] en [OPBOREG], om aan te geven in welke kolommen de zoekcode van de bijbehorende kopregel staat. Dit is nodig om de regels aan de juiste mixmatch/opbouw te koppelen. Hieronder staat een voorbeeld weergegeven. Indien er een gecombineerd bronbestand gebruikt wordt voor de import, zal men in het script moeten aangeven welke regels van het bronbestand voor de kop bedoeld zijn, en welke voor de regels. Dit kan met behulp van het scriptcommando RECORDIMPORT (of RECORDOVERSLAAN). Onderstaand een voorbeeld van het bronbestand, dat bij bovenstaand script hoort van 121

75 Aantal overgeslagen regels bronbestand Verder is er een uitbreiding gemaakt, bij het loggen van het verwerken van een importscript. Hierin worden nu de overgeslagen regels (als gevolg van de commando s RECORDOVERSLAAN en RECORDIMPORT) niet meer gezien als afgekeurde regels, waardoor er onterecht gelogd wordt, dat er fouten zijn geweest tijdens het importeren van het script. In plaats daarvan wordt nu een extra aantalveld bijgehouden, waarin te zien is hoeveel regels van het bronbestand er zijn overgeslagen van 121

76 Verder is de anchoring verbeterd, en kan de logtekst geselecteerd worden en gekopieerd worden. Ook bij het bekijken van de import-logboeken zijn nu de afzonderlijke resultaten van de regelbestanden te zien. Versnelling openen en opslaan instellingen import Wanneer men voorheen via het menu de import-instellingen wilde raadplegen of wijzigen, dan kon het even duren voordat alle import-instellingen ingelezen waren. Hetzelfde gold voor het opslaan van de instellingen via de OK-knop. Er is nu aangepast dat bij het openen er geen instellingen gelezen worden (behalve voor de nieuwe bestanden (in het grijs), die nog nooit zijn opgeslagen omdat deze nieuw zijn als gevolg van een update), maar dat dit alleen gebeurt, voor de bestanden die in de tabel worden geselecteerd. Bij het opslaan worden alleen de instellingen van de gewijzigde tabel-regels opgeslagen van 121

77 Voorbeelden In bijlage I zijn voorbeelden toegevoegd van de import van mixmatch via importscripts Datacommunicatie Geen wijzigingen in dit onderdeel Rollen Nooit standaard de kassa opstarten op de BO Stel dat bij een gebruiker is ingesteld, dat hij direct naar de kassa gaat na inloggen. Op bepaalde systemen zoals een backoffice wil men dat niet. Nu kan men bij instellen kassa aangeven per station, dat men dit niet wil. De default is ja van 121

78 6.8.7 Toegangsbeheer Geen wijzigingen in dit onderdeel in deze versie Boekhoudkoppeling AFAS koppeling De nieuwe AFAS boekhoudkoppeling bestaat momenteel uit een aangepaste FMUTA6- export. Ook aan AFAS zullen zowel de FMUTA6.CSV als de DEBITR6.CSV en CREDITR6.CSV aangeboden worden. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd t.o.v. de reguliere FMUTA6 export voor Exact: Het scheidingsteken is een puntkomma i.p.v. een komma. Het decimaalteken is een komma i.p.v. een punt. decimaalteken van bedragen moet een komma zijn i.p.v. een punt. Het debiteurennummer van facturen/creditnota s moet in dezelfde kolom staan als het grootboekrekeningnummer voor boekingen in het verkoopdagboek. Bij facturen/creditnota s moet in kolom 14 nogmaals het bedrag worden opgevoerd. Daarbij moet voor de kopregel het bedrag gelijk zijn aan kolom 13, en voor de overige regels moet het teken omdraaien (ofwel + wordt en wordt +). Op regels met regelnummer 0 wordt ook het grootboeknummer gevuld. Het datumformaat wordt DD-MM-JJJJ. Als de BTW code 0 is, dan dient de kolom leeg te blijven. Omzetbedragen moeten excl. BTW worden en tegengesteld van teken als deze negatief zijn, dan komen ze positief in kolom 14. Als het BTW bedrag 0 is bij omzetregels (bijv. omzetbedrag 0,01), dan dient de BTW code toch gevuld te worden. Voorbeeld Export FMUTA 0;"K";"40";"1";"2014";"5070";"BONNEN VAN ";" ";"1000";"";"";"";4269,85;"";"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 1;"K";"40";"1";"2014";"5070";"VVV Bonnen";" ";"2103";"";"";"";90,00;"";"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 2;"K";"40";"1";"2014";"5070";"Pinbetaling";" ";"2101";"";"";"";10561,82;"";"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 3;"K";"40";"1";"2014";"5070";"REKENINGNUMMER 8000";" ";"8000";"";"";"";"";3,02;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"1";0,63;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 4;"K";"40";"1";"2014";"5070";"REKENINGNUMMER 8000";" ";"8000";"";"";"";"";12086,30;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"1";2538,12;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 5;"K";"40";"1";"2014";"5070";"REKENINGNUMMER 8000";" ";"8000";"";"";"";"";99,25;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"2";5,96;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 6;"K";"40";"1";"2014";"5070";"REKENINGNUMMER 8071";" ";"8071";"";"";"";"";684,45;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"1";143,73;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 7;"K";"40";"1";"2014";"5070";"REKENINGNUMMER 8071";" ";"8071";"";"";"";"";40,97;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"2";2,46;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 8;"K";"40";"1";"2014";"5070";"REKENINGNUMMER 8072";" ";"8072";"";"";"";"";329,75;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"1";69,25;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 9;"K";"40";"1";"2014";"5070";"REKENINGNUMMER 8074";" ";"8074";"";"";"";"";122,58;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"1";25,74;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 0;"V";"20";"1";"2014";" ";"CREDITNOTA: /K1683";" ";" ";"";"";"";"";131,96;"EUR";1,000000;"";0,00;" ";"";"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 1;"V";"20";"1";"2014";" ";"REKENINGNUMMER 8000";" ";"8000";"";"";" ";"";136,32;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"1";- 28,63;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 2;"V";"20";"1";"2014";" ";"AFWAARDERING VERKOOP";" ";"5000";"";"";" ";27,26;"";"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"1";5,73;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 0;"V";"20";"1";"2014";" ";"CREDITNOTA: /K1691";" ";" ";"";"";"";"";76,67;"EUR";1,000000;"";0,00;" ";"";"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 1;"V";"20";"1";"2014";" ";"REKENINGNUMMER 8000";" ";"8000";"";"";" ";"";63,36;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"1";- 13,31;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 0;"M";"90";"1";"2014";"72";"KP CR.NOT.: /K1683";" ";"";"";"";"";"";0,00;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 1;"M";"90";"1";"2014";"72";"REKENINGNUMMER 8000";" ";"7000";"";"";"";"";74,80;"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" 2;"M";"90";"1";"2014";"72";"REKENINGNUMMER 8000";" ";"5000";"";"";"";74,80;"";"EUR";1,000000;"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";"";0,00;"";"";0,00;"";"";"N";"";0,00;0,00;0,00;0,00;"";"";"" van 121

79 DEBTR "416";"Dynamiek Scholengroep Horst";"Postbus ";"6162";"5960 AD";"HORST";"NL";"DYNAMI";"";" ";" ";"";"O";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"20";"N";"";"";10000,00;"J";"";"N";"";"";"";"";0,00;"";"";"";0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0, 00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;"J";"";"" "71";"Anco Lifestyle Centre B.V.";"Venrayseweg ";"114";"5961 AJ";"HORST";"NL";"ANCO";"";" ";" ";"Patrick Bierens";"O";"";"";"";" ";" ";"";"";"";"";"";"20";"N";"";"";10000,00;"J";"";"N";"";"";"";"";0,00;"";"";"";0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;"J ";"NL B01";"" CREDIT "50009";"Altrex BV";"Postbus ";"30160";"8003 CD";"ZWOLLE";"NL";"1";"";" ";" ";"";"O";"";"";"";"";" ";"";"";"";"";"";"";"10";"N";"";0,00;"J";"";"N";"";"";"";0,00;"";"";"";0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0, 00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;"NL B01";"" POS Hardware configuratie Scanner uitschakelen in de kassa bij pop-up Vanaf versie 3.81 is het mogelijk om bij het instellen van de barcodescanner ook aansturingscodes in te vullen voor het: blokkeren en activeren van de scanner, het geven van een signaal bij het blokkeren van de scanner. Situatie voor 3.81: Wanneer een product een foutmelding geeft op de kassa, verschijnt er een rood scherm op de kassa (instelbaar), maar wanneer de caissière door blijft scannen omdat dit niet gezien wordt, blijft de barcodescanner wel piepen. Hierdoor werden er producten niet gescand en werden er fouten gemaakt. Situatie vanaf 3.81: Het is mogelijk ervoor te zorgen dat de barcodescanner niet meer piept, zodat de caissière in de gaten heeft dat er niet meer gescand wordt en er geen fouten meer gemaakt kunnen worden. De melding die op het kassascherm is verschenen dient eerst weg geklikt te worden, voordat de caissière weer kan scannen. Beschrijving Stap 1 COM-poort mode Stap 2 Nagaan welke COM-poort er is aangemaakt Hier volgt een beschrijving van hoe, voor bijvoorbeeld een Magellan 3200 Vsi scanner, scannen geblokkeerd kan worden door hem in seriële modus (COM-poort mode) te zetten. Zorg dat er een driver geïnstalleerd wordt, die ervoor zorgt dat er een COM-poort gemaakt wordt: 1. Koppel de scanner los en verwijder eventuele drivers. 2. Installeer de driver voor de COM poort a) LET OP: de huidige versie van de installatie ondersteund geen UAC. Voer de installatie als administrator uit of schakel UAC uit. b) SU-DLADC-USB-COM driver 32bit zip voor 32bit c) SU-DLADC-USB-COM driver 64 bit zip voor 64bit 3. Nadat de installatie is voltooid schakel de scanner in COM-mode a) In de Product Reference Guide van het betreffende product staan de benodigde barcodes. De USB Com Interface is de mode met com-port. b) Hiervoor moet de programmeer barcode worden gescand gevolgd door de USB COM interface barcode hierna moet nog een keer de programmeer barcode worden gescand. c) De scanner start opnieuw op. 4. Sluit de scanner aan op de PC. 5. Windows begint met de installatie van de driver, het kan even duren voor dat alles is geïnstalleerd. 6. Er verschijnt nu een nieuwe COM-port in Windows, deze com-port is van de scanner. Bij apparaat beheer in Windows kan nagekeken worden welke COM-poort de scanner gekregen heeft, nadat de handelingen van stap 1 doorgevoerd zijn. Het nummer van de COM-poort is nodig om bij stap 3 de juiste gegevens in te kunnen vullen van 121

80 Stap 3 Instellingen goed zetten Door in te loggen onder de supervisor-code en naar Instellingen\Hardware\ Barcodescanner te gaan verschijnt onderstaand scherm: Hier dienen de onderstaande gegevens ingevoerd te worden: RS232-poort Type Type Blokkeren Activeren Signaal Hier dient de COM-poort geselecteerd te worden zoals behandeld in stap 2. <Nieuwe barcodescanner> Magellan 3200VSi D E F De codes voor Blokkeren, Activeren en Signaal zullen terug te vinden zijn in de technische handleiding van de gebruikte scanner. Een nieuwe barcodescanner aanmaken kan alleen onder de supervisor- of dealercode van 121

81 Mogelijke problemen bij installatie 1. Het kan zijn dat op systemen waar nog een Windows XP variant op draait de vrije COM poorten niet herkend worden. Oplossing Dit was niet altijd op te lossen door de bewuste computer een reboot te geven. Naar aanleiding hiervan zijn in versie 3.81 de toe te kennen COM-poorten binnen BlueRetail uitgebreid van 9 naar BlueRetail loopt vast tijdens opstarten Oplossing Klantendisplay uitschakelen in BlueRetail, de computer opnieuw opstarten en hierna de klantendisplay opnieuw toekennen van 121

82 Web Transaction Services Verkoop giftcard uit bewaarbon Aanpassing waarmee bij het inlezen van een bewaarbon ook de ecustomerproduktregels juist verwerkt worden. Voorheen ging dit fout, waardoor er nietopgewaardeerde of geactiveerde ecustomerprodukt verkocht werden. Tevens is de fout-afhandeling bij het verwerken van de ecustomerprodukt-regels verbeterd. Voorheen werden evoucher- en eticketregels onterecht afgekeurd, als er van te voren een giftcard-activering mislukte Spaarkaarten niet meer verkoopbaar Produkttype Spaarkaart Vanaf versie 3.81 zijn de vinkjes Verkopen mag en Afrekenen mag voor het produkttype Spaarkaart niet meer instelbaar, aangezien het om een spaarkaart geldt, waarmee niet betaald kan worden en die ook niet verkocht kan worden. Bij de conversie naar 3.81 wordt dit in de database goed gezet voor eventuele bestaande spaarkaarten. Voorheen moest één van beide wel aangevinkt zijn, omdat anders het record niet opgeslagen kon worden. Deze melding verschijnt dus niet meer bij Spaarkaarten. Er mag best een artikel in de database voorkomen dat in de kassa gebruikt wordt om een spaarkaart te verkopen, maar dit artikel mag niet gekoppeld zijn aan een ecustomerprodukt van 121

83 Ook bij het selecteren van een ecustomerprodukt via het loepje, zullen er dus geen regels verschijnen van het type Spaarkaart. Tevens wordt nu weer de juiste venstertitel getoond. Voorheen kwam altijd de titel Bestand ecustomer Produkten. Nu is bij de selectie bij artikelen, betaalwijzen en omzetloyalty een andere titel te zien Functie opwaarderen cadeaubon weer werkend Opwaarderen cadeaubon In versie 3.81 is het weer mogelijk om zgn. variabele cadeaubonnen op te waarderen, door het bijbehorende vinkje aan te zetten. Deze functionaliteit wordt momenteel niet (meer) gebruikt door klanten, is was vroeger (voor de komst van eloyalty) de functie van het produkttype Spaarkaart. In de praktijk worden meestal cadeaubonnen met een vaste waarde gebruikt. Tijdens de conversie naar 3.81 wordt voor alle bestaande ecustomerprodukten dit vinkje uitgezet, omdat er anders een mogelijk andere werking na de update in de kassa verschijnt van 121

84 Bij het aanvinken wordt op het tabblad Giftcard onderstaande optie instelbaar. Wanneer nu een kaartnummer in de kassa gescand wordt (en bovenstaande optie op Nee staat, verschijnt onderstaand scherm (ook bij nieuwe cadeaubonnen). Indien de optie op Ja staat, wordt eerst het saldo bepaald en vervolgens onderstaand scherm getoond van 121

85 Met behulp van het nieuwe saldo kan een kassière eenvoudig een kaart opwaarderen tot het gewenste bedrag. Het Opwaardeerbedrag wordt dan immers automatisch bepaald, zonder dat dit uitgerekend hoeft te worden Extra controle op omzetloyalty instellingen Omzetloyalty instellingen Vanaf 3.81 wordt bij omzetloyalty ook gecontroleerd of er een ecustomer Product, een spaarbedrag en spaarpunten zijn ingevoerd. Deze controle wordt alleen uitgevoerd als er een begindatum is ingevoerd en de einddatum nog niet is verstreken Aanpassing punten ingave bij verzilveren loyaltyacties Algemene inleiding Voorheen werd bij het invoeren van bonkortingpunten op het loyalty-actie scherm gebruik gemaakt van een zgn. combo-box met daarin alle mogelijke in te voeren waarden, afhankelijk van het bonbedrag, kaartsaldo en de loyalty-instelling per hoeveel punten er bonkorting is toegestaan van 121

86 Wanneer in de kassa naar het afrekenen werd gegaan en de loyaltykaart gescand had, verscheen onderstaand scherm. Wanneer men ingesteld heeft, dat men per punt bonkorting mag krijgen, dan kon deze lijst erg lang worden en vervalt het voordeel van de combo-box met toegestane waardes. Vandaar dat deze versie is de combo-box vervangen door een gewoon invoerveld, waarin de kassiere het gewenste aantal punten in dient te geven. Bij het wijzigen van het invoerveld, wordt er door het systeem gecontroleerd of dit een geldige waarde is, op basis van het resterende kaartsaldo en de factor. Als dit niet het geval is, dan wordt de waarde in het rood weergegeven. Is dit wel het geval, dan wordt de waarde zwart, en dan worden ook de schermcontrols mbt het nieuwe saldo en de totaalkorting bijgewerkt. Ook wordt dan de Verzilverknop actief gemaakt. Als men bij een ongeldige (rode) waarde op de ENTER-toets drukt, verschijnt hiervan een melding met de vraag of het ingevoerde aantal aangepast moet worden, naar de dichtstbijzijnde lagere geldige waarde. Er zijn een drietal meldingen die kunnen komen: van 121

87 Ongeacht of met Ja of Nee beantwoord wordt, zal het systeem altijd eerst terugkeren naar het invoer-veld, alvorens verder te gaan. Ook bij Ja zal er dus nogmaals op Enter gedrukt moeten worden. Hierdoor heeft de kassière altijd nog de mogelijkheid om iets aan te passen, of toch niet te verzilveren. Wanneer bij onderstaande loyalty-instelling niet de waarde 1 is ingesteld, zal deze factor tevens getoond worden in het verzilver-scherm, zodat de kassière hier rekening mee kan houden. Als er op de bon ook nog artikelen voorkomen, waarvoor loyaltyacties zijn gedefinieerd, dan is de werking onveranderd. Wel kan het zo zijn dat de maximale toegestane bonkorting wijzigt, als er loyaltyacties gekozen worden, waarvoor ook punten moeten worden ingeleverd Loyalty veld op klantenkaart Gescande loyaltykaart ook zichtbaar in de kassa In versie 3.81 wordt de gescande loyaltykaart ook getoond in de kassa, en wel in het statusbalk-gedeelte van de relatie-informatie. Als omschrijving wordt de omschrijving van het bijbehorende ecustomer-product gebruikt van 121

88 Als er ook een relatie en/of contactpersoon actief is, zal de informatie erachter gezet worden. Voor relaties en contactpersonen zijn vanaf deze versie de interne nummers weggelaten, aangezien dit volgens ons niet echt bruikbare informatie was voor een kassière. Ook bij het afrekenen en in de touchkassa is deze informatie beschikbaar. Functie K0 om loyalty-kaart te verwijderen In versie 3.81 is de toets-combinatie K+0 uitgebreid, zodat ook gescande loyaltykaarten verwijderd kunnen worden. In voorgaande versies verwijderde K nul alleen de geselecteerde relatie en was het niet mogelijk om een gescande loyaltykaart weer te verwijderen. Men kon alleen een andere loyaltykaart scannen van 121

89 Hierbij zijn twee varianten mogelijk als K0 wordt gedrukt en er is een loyaltykaart gescand. In beide situaties zal er een vraag gesteld worden, of de loyaltykaart verwijderd dient te worden. Hieronder worden beide situaties getoond: 1. Er is geen relatie geselecteerd; Het default antwoord is Ja. 2. Er is wel een relatie geselecteerd; de relatie wordt eerst verwijderd en dan komt de vraag. Het default antwoord is Nee (i.v.m. huidige werking) Nieuwe omzetloyalty In versie 3.81 is er een nieuwe instelling toegevoegd aan de ecustomerinstellingen voor Omzetloyalty. Met deze nieuwe instelling kan men aangeven, of van 121

90 instelling om klantenkaart te koppelen aan relaties men de kaartnummers van het aan de omzetloyalty gekoppelde ecustomerprodukt ook in een diversen-veld van de relatiekaart heeft opgeslagen. De default-instelling is Geen (werking voor 3.81). Wanneer men een Diversenveld selecteert, verwacht BlueRetail dat hier in de relatiekaart ook bestaande kaartnummers zijn/worden ingevuld. Het gedrag van de instelling is tweeledig: van 121

91 1. Als in de kassa nu een loyaltykaart gescand wordt, dan wordt gekeken of er een relatie is met dit kaartnummer, en zo ja, dan wordt deze (automatisch) geselecteerd. 2. Als in de kassa nu een relatie wordt geselecteerd, dan wordt gekeken of er een kaartnummer is ingevoerd, en zo ja, dan wordt dit kaartnummer (automatisch) gescand van 121

92 Deze situaties zijn gebaseerd op een beginsituatie waarbij er nog geen relatie en nog geen loyaltykaart in de kassa actief was. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Er kunnen ook relaties geselecteerd worden die geen loyaltykaart hebben of loyaltykaarten gescand worden die niet aan een relatie gekoppeld zijn. Daarnaast moet het in de praktijk, net als nu, nog steeds mogelijk zijn om een transactie op te slaan met relatie x, en de gescande loyaltykaart van relatie y, of een loyaltykaart zonder relatie. Afhankelijk van de beginsituatie in de kassa en de actie die wordt uitgevoerd (scannen loyaltykaart, selecteren/verwijderen relatie) kan het systeem de kassière een vraag stellen, of er nog een extra actie moet worden uitgevoerd. Er zijn een viertal varianten, die nu getoond worden. Beginsituatie 1: Er is zowel een relatie als een loyaltykaart actief Actie: Selecteer een andere relatie zonder gekoppelde loyaltykaart Vraag: Beginsituatie 2: Er is een loyaltykaart actief Actie: Selecteer een (andere) relatie met gekoppelde loyaltykaart Vraag: Beginsituatie 3: Er is zowel een relatie als een loyaltykaart actief Actie: Scan een andere loyaltykaart zonder gekoppelde relatie Vraag: Beginsituatie 4: Er is een relatie actief Actie: Scan een (andere) loyaltykaart met gekoppelde relatie van 121

93 Vraag: Op de volgende pagina zijn alle mogelijke situaties en acties in kaart gebracht, die van invloed zijn op deze functionaliteit. Het laat tevens zien welke acties en vragen het systeem uitvoert, en wat de nieuwe beginsituatie zal zijn Aanpassingen loyalty acties Blokkeren hoofd-artikel van opbouw van het type Set met artikel specificatie en Keuzelijst In versie 3.81 is het niet meer mogelijk om bij het invoeren van een loyalty-actie met als actie-bereik een artikel, te kiezen voor een artikel dat voorkomt in het opbouw-bestand als hoofdartikel. Dit geldt alleen voor opbouw-records met als type Werking Set met artikelspecificatie en Keuzelijst van 121

94 In vorige versies kon men bij loyalty-acties deze artikelen wel selecteren, maar in de kassa werden deze artikelen als opmerkingsregel toegevoegd, waardoor er geen actiepunten gespaard konden worden. Nu krijgt men onderstaande melding bij het invoeren van loyalty-acties: Artikelen die als hoofdartikelen voorkomen in een opbouw van een ander type, kunnen nog steeds geselecteerd worden. Bij deze typen wordt het hoofdartikel namelijk wel als artikel in de kassa ingelezen en dus worden de punten ook toegekend. Invoeren loyalty-acties voor artikelen die onderdeel uitmaken van een opbouw van het type Set met artikel specificatie Vanaf 3.81 is het wel mogelijk om voor artikelen die onderdeel uitmaken van een opbouw met als type werking Set met artikelspecificatie loyaltyacties in te voeren, die alleen geldig zijn in combinatie met een specifieke opbouw. Dus als men het artikel los verkoopt, geldt de actie niet, maar wel als men het hoofdartikel van de geselecteerde opbouw verkoopt. Wanneer men voor een actie-bereik Artikel kiest, dan wordt bij het verlaten van het artikel-veld gecontroleerd of dit artikel voorkomt als subregel van een opbouw van het type Set met artikel specificatie. Zo ja, dan verschijnt er bij het invoeren van de loyaltyactie een optie om aan te geven dat de actie alleen geldt i.c.m. de opbouw. Wanneer dit aangevinkt wordt, verschijnen alle mogelijke opbouwen waarin dit artikel voorkomt van 121

95 Let wel: Hoofdartikelen van het opbouw-type Keuzelijst kunnen niet geselecteerd worden als loyaltyactie artikel, maar voor de subartikelen van dit type opbouw komt de optie Actie alleen geldig i.c.m. opbouw niet beschikbaar bij het invoeren van de loyaltyactie. Dit omdat het hier om een keuzelijst gaat, waarbij het artikel niet verplicht is. Als er een actie voor dit artikel moet komen, dan geldt deze ook als het artikel los verkocht wordt. Bij het invoeren van de loyalty-acties moet de gebruiker bovendien zelf bijhouden/controleren of voor alle subartikelen van een opbouw punten zijn gedefinieerd. Bovenstaande zal worden toegelicht aan de hand van onderstaand voorbeeld uit het demo-bedrijf. De winkelier wil 500 spaarpunten uitgeven als iemand een Tuinset Melange 32 koopt. Deze opbouw bestaat uit de volgende artikelen: Dezelfde subartikelen komen ook voor in een andere opbouw, waarbij geen extra spaarpunten gegeven moeten worden, net als wanneer dit los verkocht wordt: De winkelier dient dus de 500 punten te verdelen over de verschillende subartikelen. Hij kiest voor 200 punten op de Tuinbank en voor 100 punten op de Tuinstoel. Deze verdeling is van belang bij het retournemen van losse onderdelen van de opbouw. De volgende twee loyaltyacties dienen ingevoerd te worden van 121

96 Door acties hetzelfde kenmerk te geven, worden de punten op de loyalty-bon verzameld. Bij loyaltyacties is het mogelijk om geen datums in te voeren. Dit betekent dat de actie altijd geldig is. Wanneer iemand onderstaande artikelen koopt, met o.a. twee tuinsets en twee losse stoelen extra, dan worden er toch maar 500 punten extra gespaard van 121

97 Na het afrekenen krijgt de klant onderstaande loyalty-bon: Wanneer de klant via CTRL+F11 twee tuinstoelen van de melange-set terug komt brengen, dan worden er ook weer 200 punten van het spaarsaldo afgehaald van 121

Release Notes BlueRetail versie 3.82.9

Release Notes BlueRetail versie 3.82.9 Release Notes BlueRetail versie 3.82.9 Product Management Versie 0.2 Venlo, januari 2015 Bestand: BR v3.82.9 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 06/01/15 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.3

Release Notes BlueRetail versie 3.90.3 Release Notes BlueRetail versie 3.90.3 Product Management Versie 0.1 Venlo, Mei 2015 Bestand: BR v3.90.3 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 08/05/15 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.82.7

Release Notes BlueRetail versie 3.82.7 Release Notes BlueRetail versie 3.82.7 Product Management Versie 0.2 Venlo, november 2014 Bestand: BR v3.82.7 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 31/10/14 V0.1

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.80

Release Notes BlueRetail versie 3.80 Release Notes BlueRetail versie 3.80 Product Management Versie 005 Venlo, juni 2013 Bestand: BR v3.80 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 03/06/13 V1.00 Initiële

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa...4 Kassa layout knoppen toevoegingen...4 Order aanmaken...5 Order afrekenen...6 Order aanpassen...7 Producten toevoegen...7

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.1

Release Notes BlueRetail versie 3.90.1 Release Notes BlueRetail versie 3.90.1 Product Management Versie 0.2 Venlo, maart 2015 Bestand: BR v3.90.1 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 02/03/15 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.82.6

Release Notes BlueRetail versie 3.82.6 Release Notes BlueRetail versie 3.82.6 Product Management Versie 0.3 Venlo, oktober 2014 Bestand: BR v3.82.6 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 10/09/14 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.82.8

Release Notes BlueRetail versie 3.82.8 Release Notes BlueRetail versie 3.82.8 Product Management Versie 0.2 Venlo, december 2014 Bestand: BR v3.82.8 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 02/12/14 V0.1

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1200 Op rekening en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 1624 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie

HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie Q-LINE Q2050 Verkooporders & Q2100 Facturatie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie Pag.: 1 Q-LINE Q2050 Verkooporders & Q2100 Facturatie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 4.3.1

Release Notes BlueRetail versie 4.3.1 Release Notes BlueRetail versie 4.3.1 Product Management Versie 0.1 Venlo, Mei 2016 Bestand: BR v4.3.1 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 08/06/16 V0.1 Initiële

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) December 2012 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 Nieuw Bestelorder De inkomststatus in het zoekscherm voor bestelorders bevat betere omschrijvingen en wordt gekleurd weergegeven. Indien er geen leverdata

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP3

Service Pack notes CRM SPE SP3 Service Pack notes CRM SPE SP3 Versie 1.1 INHOUD Opslag documenten in de database... 3 Wijzigen methodiek opslag documenten... 3 Controleren documenten... 3 Repareren documenten... 3 Documenten verplaatsen

Nadere informatie

Release Notes versie 3.42 GD Product Management

Release Notes versie 3.42 GD Product Management Release Notes versie 3.42 GD Product Management Versie 2.00 GD Venlo, december 2009 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 TECHNISCHE ISSUES... 4 2.1 Requirements... 4 2.2 Update instructie... 7 2.3 Instructies

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Online Kassa. Maart 2010

Handleiding Online Kassa. Maart 2010 Handleiding Online Kassa Maart 2010 2 Inhoudsopgave handleiding Online Kassa Verkopen Pagina 5 Dagstaat Pagina 7 Periodestaat Pagina 8 Omzet per Periode Pagina 9 Artikelen Pagina 10 Relaties Pagina 11

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Importeren artikelen:

Importeren artikelen: LionComp Automatisering Kantoor: Magazijn: Bankrelaties: Van Eesterensingel 221 Valkenierstraat 34 RABO-bank, 2951 AP Alblasserdam 2984 AZ Ridderkerk rek.nr. 39.30.98.877 Tel.nr. 078-6934082 Tel.nr. 06-20531320

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop News in version 12.5 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Versie 14 MBS.BKL.EB.NL.140.2 1 Introductie INTRODUCTIE Mamut werkt continu aan het verbeteren

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 4.3.3

Release Notes BlueRetail versie 4.3.3 Release Notes BlueRetail versie 4.3.3 Product Management Versie 0.1 Venlo, Oktober 2016 Bestand: BR v4.3.3 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 11/10/16 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015

Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015 Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015 Vereiste WEBKBB 2.5.2.: Minimale CGA Versie 4.6. d.d. 21/09/2015 Inhoudsopgave Belangrijke / grote veranderingen:...

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

QLINE Q1000 BASIS HANDLEIDING

QLINE Q1000 BASIS HANDLEIDING QLINE Q1000 BASIS HANDLEIDING Versie 0.1 Inhoud Kassa opstarten... 2 Aanmelden medewerker... 2 Betekenis knoppen kassascherm... 4 Aanslaan & Afrekenen... 6 Betaalwijze Pin (gekoppelde pin)... 6 Betaalwijze

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Installeren Update 2.4.9

Installeren Update 2.4.9 Installeren Update 2.4.9 Doordat sinds zomer 2015 de mogelijkheden zo n beetje verdwenen zijn om programma s te starten vanaf het internet, is de procedure voor de update van MeaFinance gewijzigd. Het

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 4.6.1

Release Notes BlueRetail versie 4.6.1 Release Notes BlueRetail versie 4.6.1 Product Management Versie 0.1 Venlo, Oktober 2017 Bestand: BR v4.6.1 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 04/10/17 V0.1 Initiële

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Bronboek ISBN conversie naar EAN

Bronboek ISBN conversie naar EAN Bronboek ISBN conversie naar EAN Onderstaande procedure beschrijft hoe u in een aantal stappen uw artikelgegevens in Bronboek kunt converteren van ISBN naar EAN (ISBN13). Het is belangrijk dat u deze stappen

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

HANDLEIDING WINPOS KASSA

HANDLEIDING WINPOS KASSA HANDLEIDING WINPOS KASSA DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: 13-08-2007 First draft Joshua Willems Marc Hermans 29-08-2007 Final version Freek Sengers Marc Hermans INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 De kassa opstarten

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3

Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3 Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3 Versie 1.0 INHOUD Ondertekenen van de order... 3 Opvragen van een handtekening... 4 Inrichting Agresso Wholesale... 5 Formulier orderbevestiging... 5 Parameters

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

DYKA e-shop. ICM-Handleiding

DYKA e-shop. ICM-Handleiding DYKA e-shop ICM-Handleiding Deze handleiding is samengesteld uit de informatie van de handleidingen EasyTransfer en EasyConnect en speciaal bedoeld voor een recht-toe-recht-aan installatie van Easy-Transfer

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) December 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T4000 Zelfbedieningskassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T4000 Zelfbedieningskassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T4000 Zelfbedieningskassa www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Configuratie...4 2.1Configuratie bewerken...4 2.1.1Zelfbedieningskassa

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 2 Configuratie...4 2.1Klantenkaart instellingen...4 2.1.1Waardes...4

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Release Notes. Classic. Release 8.70

Release Notes. Classic. Release 8.70 Release Notes Classic Release 8.70 01-2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties

HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Klanten in kassa...4 Kies Klant knop...4 Aanmelden klant...4 Klantenbeheer overzicht in kassa...5 Klant saldo...6 Klantenbeheer

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Verbeteringen in Aura Online update 2.14 7 dec 2011

Verbeteringen in Aura Online update 2.14 7 dec 2011 Verbeteringen in Aura Online update 2.14 7 dec 2011 Aura Online Catalogus Documentbeheer: de keuzelijst van lidwoorden is verwijderd: u kunt nu zelf nieuwe lidwoorden (van andere talen) toevoegen en zelf

Nadere informatie

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn voor Windows V1.2.4 d.d. 1 November 2003 pagina 1 Inleiding Na vele jaren te hebben gewerkt met Poeltuyn voor Dos wordt nu met trots ons nieuwe Poeltuyn

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 4.4.1

Release Notes BlueRetail versie 4.4.1 Release Notes BlueRetail versie 4.4.1 Product Management Versie 0.1 Venlo, November 2016 Bestand: BR v4.4.1 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 09/11/16 V0.1 Initiële

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie