Eindrapport. pgsm beproeving OOV. Versie 1.0. Datum 2 december 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport. pgsm beproeving OOV. Versie 1.0. Datum 2 december 2010"

Transcriptie

1 Eindrapport pgsm beproeving OOV Versie 1.0 Datum 2 december 2010 Status

2 DEFINITIEF pgsm beproeving OOV 2 december 2010 Colofon IVENT RIC i.s.m. RadioAccess CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus CA Rijswijk Contactpersoon LKol F.T.M. Snels Projectleider M Versie 1.0 Opdrachtgever R. van Bladel Auteur(s) F.T.M. Snels, P. Brooijmans Projecten i-bridge2.0 Pagina 2 van 46

3 Inhoud Colofon Inleiding Systeemontwerp en samenstelling Aanmeldingsproces voor gebruikers met SIM-kaarten van Mobiele Netwerk Operators Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase van PoC Systeem architectuur: IP Plan Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Systeem architectuur: Nummerplan Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Systeem architectuur: SW versies modules Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Gebruikte antennes en antennehoogte Vraagstelling Gerealiseerde Oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van de veldtest van deze oplossing Ervaring, conclusies en adviezen Satelliet backhaul Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Push to Talk over Cellular: Server en Applicatie Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Push to Talk over Cellular: Toestellen Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Commercieel vertrouwelijk pag 3 van 46

4 10.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Gebruikte antennemasten, pgsm Core behuizing en stroomvoorziening Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarden Resultaat Ervaring, conclusies & advies Schaalbaarheid en Flexibiliteit vanuit diverse invalshoeken Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor een vervolgfase Beheer van systeem in het veld Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase van PoC GRSOOV applicatie en website Inleiding Uitgangspunten en randvoorwaarden Entiteiten Overige functies MOSCOW lijst Afkortingenlijst Commercieel vertrouwelijk pag 4 van 46

5 1 Inleiding. Dit document beschrijft de vraagstelling, gerealiseerde (technologische) oplossingen, ervaringen en adviezen voor een vervolgfase van het project Privaat GSM systeem beproeving voor de openbare Orde en Veiligheid (pgsm OOV). Het project pgsm beproeving OOV heeft tot doel te onderzoeken of een Privaat GSM systeem een complementair nood telecommunicatienetwerk kan vormen voor inzet bij hulpverlenende instanties in geval bestaande telecommunicatievoorzieningen ten gevolge van calamiteiten overbelast dan wel onbruikbaar zijn. In het document wordt achtereenvolgens op diverse relevante aspecten van de beproeving ingegaan, waarbij telkens ook conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. In de bijlage staan de relevante gegevens voor de applicatie GRSOOV vermeld, welke is gebruikt om de benodigde gebruikersinformatie te verzamelen in voorbereiding op de beproeving. De code van de database en relevante technische gegevens zijn opvraagbaar bij het Research & Innovatie Centrum van IVENT. De in het document vermelde gebruikerservaringen zijn verkregen door interviews voor, tijdens en na de operationele beproevingen. Tevens is na afloop van de beproevingen nog een enquête onder de deelnemers gehouden. 2 Systeemontwerp en samenstelling Het systeem voor de beproeving is samengesteld om te voldoen aan functionele behoeftes zoals deze zijn geïnventariseerd binnen de OOV-sector. Belangrijke karakteristieken van de gekozen opzet zijn : Het pgsm-systeem mag alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers Het pgsm-systeem moet toegankelijk zijn voor SIM-kaarten van elke willekeurige operator Het pgsm-systeem moet voor de hulpverleners herkenbare spraakdiensten bieden Deze eisen hebben geleid tot een systeem dat als volgt is samengesteld: Commercieel vertrouwelijk pag 5 van 46

6 IP over Satcom tbv spraakkoppeling op PSTN BTS IPT met koppeling op PSTN BGAN MSC SMSC HLR/ VLR PTT BSC Backhaul vbd PSTN BTS Figuur 1 : Schematische weergave Privaat GSM systeem van eindgebruiker tot koppeling op publieke telefoonnetwerk Met dit systeem zijn de volgende testen doorlopen: Systeemtesten bij de leverancier Veldtesten zonder eindgebruikers Operationele beproevingen tijdens twee oefendagen van de Brandweer van Hulpverlening Gelderland-Midden (HGM) 3 Aanmeldingsproces voor gebruikers met SIM-kaarten van Mobiele Netwerk Operators 3.1 Vraagstelling Hoe kunnen medewerkers van de hulpverlenende instanties hun eigen mobiele telefoon gebruiken in combinatie met een snel inzetbaar autonoom mobiel communicatiesysteem, zonder dat er een SIM kaart uitgewisseld dien te worden? Op welke wijze kan er een mechanisme worden gerealiseerd waarbij alleen van te voren geautoriseerde medewerkers zich kunnen aanmelden op dit communicatiesysteem? 3.2 Gerealiseerde oplossing Mobiele GSM telefoons zijn uitgerust met een SIM kaart. Deze SIM kaart bevat onder andere een IMSI (International Mobile Subscriber Identity) nummer Ki sleutel, ten behoeve van de authenticatie Door gebruiker gevulde telefoonlijst De basis van elk GSM netwerk is de HLR, het Home Location Register. Deze HLR is onder andere de database die het toegewezen mobiele telefoonnummer (MSISDN nummer) koppelt aan het binnen het GSM netwerk gehanteerde IMSI nummer dat zich in de SIM van het mobiele toestel bevindt. Om een mobiel telefoontoestel te koppelen aan een tijdelijk autonoom GSM netwerk, dient het IMSI nummer te worden geladen in de HLR van dit netwerk. Het IMSI nummer is Commercieel vertrouwelijk pag 6 van 46

7 echter niet door de gebruiker op te vragen in het toestel en moet daarom op een andere wijze worden achterhaald. De methode die hiervoor is ontwikkeld maakt gebruik van het IMEI (Internatonal Mobile Equipment Identity) nummer van de mobiele telefoon. Het IMEI nummer is een uniek (serie) nummer van een mobiele telefoon. Dit nummer is door de gebruiker eenvoudig opvraagbaar door het intoetsen van de code *#06#. Het tijdelijke autonome GSM netwerk wordt geladen met de lijst van IMEI nummers van de medewerkers die geautoriseerd zijn om zich aan te melden op dit netwerk. Zodra een medewerker zich probeert aan te melden op het tijdelijke autonome GSM netwerk stuurt de mobiele telefoon zowel het IMSI als ook het IMEI nummer naar het netwerk. Dit is dan het moment waar het GSM netwerk geladen wordt met het IMSI nummer teneinde de koppeling te kunnen leggen tussen het MSISDN nummer en het IMSI nummer. Het MSISDN nummer is het nummer dat gebruikt wordt buiten het autonome GSM netwerk en tussen de telefonienetwerken onderling. Uit bovenstaande blijkt dat het daarom noodzakelijk is vooraf IMEI nummers van de geautoriseerde gebruikers te verzamelen. Met een verdere ondersteuning van de OOV sector in gedachten heeft IVENT een web-applicatie ontwikkeld (genaamd GRSOOV) waarmee op gebruiksvriendelijke wijze de noodzakelijke gegevens verzameld en gevalideerd kunnen worden. Voor het verzamelen van de noodzakelijke gegevens van de medewerkers worden deze uitgenodigde zich aan te melden op een (publiek toegankelijke) website. Op deze site dienen de medewerkers de volgende gegevens in te voeren: Naam medewerker Bedrijfsonderdeeldeel en/of afdelingsnaam 06 nummer (MSISDN nummer) dat de medewerker heeft in het publieke GSM netwerk IMEI nummer van het toestel van de medewerker adres van de medewerker voor de finale authenticatie Na invoer van de gegevens en een eenvoudige controle op de juistheid van de ingevoerde gegevens ontvangen de medewerkers een bevestigingsverzoek per . Indien dit bevestigingsverzoek door de medewerker (gecontroleerd en) bevestigd wordt, worden de relevante gegevens opgeslagen om te kunnen worden geladen in het IVENT tijdelijke GSM netwerk. De gegevens die in het IVENT tijdelijke GSM netwerk worden geladen zijn: Naam IMEI nummer MSISDN nummer dat de medewerker heeft in het publieke GSM netwerk Als de betreffende gegevens in het tijdelijke GSM netwerk geladen zijn, kan het toestel zich aanmelden en is het (binnen het nummerplan van het tijdelijke netwerk) bereikbaar middels het reguliere MSISDN nummer. Aanmelding van deze toestellen dient handmatig te geschieden. De SIM kaart zal namelijk te allen tijde haar eigen home netwerk zoeken en zich daar aan melden. Aanmelding op het OOV pgsm netwerk is mogelijk door in het GSM toestel de functie netwerk zoeken op handmatig te zetten. Na handmatige selectie en bevestiging zal het GSM toestel, mits geautoriseerd, zich aanmelden. De netwerk identificatie code MCC gevolgd door de MNC, (Mobile Country Code resp Mobile Network Code) die voor deze proef gebruikt is, is op sommige GSM toestellen ook wel weergegeven als NL67 (204 is het MCC voor Nederland, 67 is de MNC voor deze proef) Commercieel vertrouwelijk pag 7 van 46

8 Het beproefde systeem was voorzien van twee ip.access nanobtsen die elk 200 mw zendvermogen hadden. Een derde High Power mini BTS van STM bleek door de leverancier niet tijdig te kunnen worden voorzien van de noodzakelijke software om te kunnen functioneren in de 1800 MHz band. De beproeving van deze High Power mini BTS zal mogelijk later plaats vinden. Een nanobts stond opgesteld naast de pgsm server. De tweede nanobts is gekoppeld aan de pgsm server middels een microwave (IP) straalverbinding over een afstand van ca. 1,2 km, gezien het feit dat gewenste dekkingsgebied groter was dan kon worden gedekt door één BTS. In deze configuraties zijn eveneens zogenaamde hand-over relaties gedefinieerd zodat een mobiele telefoon haar verbinding blijft behouden zodra deze van het dekkingsgebied van een BTS naar het gebied van de andere BTS beweegt. 3.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Aanmelding van de medewerkers moet zo eenvoudig mogelijk zijn en het laden van de noodzakelijke gegevens moet zo min mogelijk fouten kunnen introduceren. Het tijdelijke, autonome GSM netwerk is in principe - niet gekoppeld aan de buitenwereld. Daarom moet er een moment gekozen worden waarop de middels internet verzamelde gegevens geladen worden in dit tijdelijke netwerk. Vanaf dat moment zijn mutaties anders dan mutaties direct in de HLR van het IVENT tijdelijke netwerk, niet meer mogelijk. Om de medewerkers ten tijde van de beproeving ook vanaf het openbare telefonienetwerk bereikbaar te laten zijn, is aan de medewerkers geadviseerd het MSISDN nummer in het openbare GSM netwerk middels *21*<10-cijferig telefoonnummer># door te laten schakelen naar het tijdelijk toegewezen 085 nummer. Als alternatief voor *21* kan er ook voor *62*<10-cijferig telefoonnummer># worden gebruikt (doorschakelen indien buiten bereik eigen netwerk) 3.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing Van de 35 op internet aangemelde medewerkers hadden er ca 7 ten tijde van het sluiten van de inschrijvingstermijn nog geen laatste bevestigingsmail gestuurd. Deze medewerkers werden dien tengevolge dan ook niet toegevoegd aan de lijst van IMEI nummers in het IVENT tijdelijke GSM netwerk die zich mochten aanmelden. De oorzaak hiervoor lag in een foutieve DNS-instelling op de mailserver die werd gebruikt ter ondersteuning van GRSOOV. Voor verdere informatie betreffende de GRSOOV wordt verwezen naar bijlage A. Alle overige medewerkers konden na instructie zich zonder problemen afmelden van het reguliere openbare GSM netwerk en zich handmatig aanmelden bij het IVENT tijdelijke GSM netwerk. De medewerkers waren bovendien goed bereikbaar middels het MSIDSN nummer vanaf de openbare telefonienetwerken aangezien deze hun eigen nummer hadden doorgeschakeld naar het tijdelijk toegekende 085 nummer. 3.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase van PoC. Per verstuurde bevestigingsverzoeken dienen zodanig te worden opgesteld dat deze niet door spamfilters worden tegengehouden. De publieke DNS van de mailservers dient daarom bekend te zijn. Commercieel vertrouwelijk pag 8 van 46

9 4 Systeem architectuur: IP Plan 4.1 Vraagstelling Maak een opzet voor een IP plan welke te allen tijde bruikbaar is, ook wanneer aan een externe koppeling (via internet) dynamisch een IP-adres wordt toegewezen. 4.2 Gerealiseerde oplossing Het gehele systeem bestaat uit een drietal servers waarvan een uitgevoerd is met meerdere ethernet poorten. De scheiding van netwerken vind plaats middels deze uitbreiding. Aan de WAN zijde is gekozen voor een toewijzing van IP adressen middels DHCP. De interne kant is statisch uitgevoerd. De gekozen interne IP reeks ( /24) is van een willekeurige - vrij gekozen aard welke uitsluitend binnen het interne netwerk adresseerbaar is. Figuur 2 : Schematisch overzicht IP plan 4.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing De gekozen oplossing vereist in deze wel dat er aan de WAN zijde van het GSM platform een DHCP voorzien is, echter door een kleine modificatie in de configuratie van het systeem zou er in principe ook met een statisch IP adres gewerkt kunnen worden. 4.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing De WAN IP verbinding komt tot stand middels een door IVENT aangeleverde satellietterminal (een zgn Regional BGAN) welke via Inmarsat de reach back verbinding vormt voor alle externe uitgaande en inkomend SIP verkeer. Door de nauwkeurig gekozen protocollen voor de reach back verbinding kan het telefonieverkeer met voldoende kwaliteit afgehandeld worden. De configuratie als geleverd is voldoende om alle beschikbare radiokanalen actief te maken. In absolute zin houdt dit in dat er 14 simultane gesprekken met een goede kwaliteit mogelijk zijn. Commercieel vertrouwelijk pag 9 van 46

10 4.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Het gekozen IP plan heeft probleemloos gefunctioneerd. Tijdens de veldtest zijn er geen feiten ontstaan die enige afwijking van de normaal zouden kunnen indiceren. Voor vervolgfases zou er geen aanpassingen op het IP plan nodig hoeven te zijn. 5 Systeem architectuur: Nummerplan 5.1 Vraagstelling Op welke wijze kan een nummerplan worden opgezet welke bruikbaar is om aangeleverde (en dus reeds in gebruik zijnde) mobiele nummers te koppelen aan uit te geven, niet geografisch gebonden publieke telefoonnummers? 5.2 Gerealiseerde oplossing Er is een nummerblok van honderd stuks 085-nummers ( t/m ) gereserveerd voor PoC GSM. Deze nummers worden via de RadioAccess pop-locatie door een IA2 trunk gerouteerd naar de GSM server. Door de originele 06-nummers als gekoppelde identiteit te configureren kan een bestaande GSM met in het toestel een CFNRC (Call Forward Not Reachable) bereikt worden op zijn originele 06-nummers op het eigen netwerk maar ook op het privé GSM netwerk. Het privé GSM netwerk biedt naast het 06-nummer ook bereikbaarheid via het extra 085-nummer. Uitbellen vanaf het privé GSM netwerk geschiedt door het meezenden van het toegewezen 085-nummer. 5.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Het vanaf vaste KPN en/of mobiele grote partijen (KPN, Vodafone, T-Mobile) bereikbaar zijn is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van de BGAN verbinding. Deze zorgt in het veld voor de verbinding naar het vaste land en dus de daadwerkelijke verbinding naar de pop-locatie in Den Bosch. 5.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing Het bellen met de 085-nummers naar de buitenwereld en gebeld worden op deze nummers wordt als positief ervaren door de meerderheid van de gebruikers. 5.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC. Aan het begin van de oefening en de start van het gebruik van de privé telefonie merkt de gebruiker dat er een tijdsverschil zit tussen de originerende en terminderende partij. Dit wordt in het begin als hinderlijk ervaren en vaak zie je dan ook dat gebruikers vaak vragen wat zeg je?. Na enige tijd went men aan dit fenomeen. De door gebruikers opgemerkte vertraging is volledig te wijten aan de grote afstanden (71.400km als gevolg van de up- en down link van en naar de satelliet)) welke door de IA2 trunk afgelegd moet worden wat op IP nivo een vertraging van ongeveer 1200 milliseconden oplevert. 6 Systeem architectuur: SW versies modules 6.1 Vraagstelling Nvt 6.2 Gerealiseerde oplossing MSC: Windows 2003 Server WE patch 2 MSC applicatie Router/BSC/SIP gateway Commercieel vertrouwelijk pag 10 van 46

11 Linux Centos 5.4 Router ip-tables BSC applicatie Asterisk 1.4.x PTT server Linux Centos 5.4 Celtius poc_server (RPM) Celtius poc_client (Symbian) 6.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing nvt 6.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing nvt 6.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC nvt 7 Gebruikte antennes en antennehoogte 7.1 Vraagstelling Hoe kan met behulp van twee masten de gewenste dekking op het oefenterrein gerealiseerd worden? De functionele eis was dat de plaats van de gesimuleerde brand en het CoPi (Commando Plaats Incident) van dekking moet worden voorzien. Het oefenterrein is aangegeven op de kaart hieronder. Later is een deel van de MOB Complex aan de dekkingseis toegevoegd omdat een deel van de gebruikersgroep (oefenleiding Brandweer) zijn werkzaamheden op het terrein van het MOB-complex verrichtte. Commercieel vertrouwelijk pag 11 van 46

12 Figuur 3 : Topografische kaart van het oefenterrein, met daarop ingetekend de locatie van de brand en het CoPi. Oplossing 7.2 Gerealiseerde Voor details betreffende de gebruikte masten zie paragraaf Ontwerpschema Mast 1 Commercieel vertrouwelijk pag 12 van 46

13 Figuur 4 : Schematische weergave van mast 1. Commercieel vertrouwelijk pag 13 van 46

14 Ontwerpschema Mast 2 Figuur 5 : Schematische weergave van mast 2. Commercieel vertrouwelijk pag 14 van 46

15 7.2.2 Mast Locaties Eerste Testdag Op de eerste testdag in Ede werden onderstaande mastlocaties gebruikt. De dekking is gemeten met een meettelefoon en niet geregistreerd met de pentablet. Tijdens de metingen werd al snel duidelijk dat de dekking op het open heide gebied goed was. In de bossen was de dekking redelijk tot onvoldoende. In het noord-oosten van het gebied was de dekking onvoldoende. Tevens kwam het verzoek om een deel van het MOB Complex van dekking te voorzien. Er is daar gemeten maar de signaalsterkte was op zijn best onvoldoende, op de meeste plaatsen was geen signaal aanwezig. Figuur 6 : Top overzicht van het oefengebied op testdag 1 Locatie Mast 1 Locatie Mast 2 Figuur 7 : Detailoverzichten van de mastlocaties op testdag 1 Commercieel vertrouwelijk pag 15 van 46

16 7.2.3 Mast Locaties Tweede Testdag De resultaten van de metingen van deze dag staan in paragraaf Figuur 8 : Top overzicht van het oefengebied op testdag 2 Locatie Mast 1 Locatie Mast 2 Figuur 9 : Detailoverzichten van de mastlocaties op testdag Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Het doel was dekking te creëren met de apparatuur die standaard door RadioAccess geleverd worden en geen gebruik te maken van high power producten. 7.4 Resultaat van de veldtest van deze oplossing Toegepaste Apparatuur en Software Voor de meting is de volgende apparatuur en software gebruikt: Sagem type OT290M GPRS engineering telephone Toshiba Portégé pentablet computer Agilent E6474A Wireless Network Measurement Software v Commercieel vertrouwelijk pag 16 van 46

17 7.4.2 Meetprocedure De metingen zijn uitgevoerd met een engineering telefoon die de sterkte van het signaal meet. De telefoon is aangesloten op een pentablet computer. In de computer is een gedigitaliseerde plattegrond geladen van de te meten verdieping(en) of de te meten omgeving. Door tijdens de meting aan te geven waar men zich bevindt op de plattegrond, wordt de meetdata gerelateerd aan een bepaalde positie en kunnen plots van de metingen worden gemaakt. De metingen worden via een automatisch script in de Agilent software uitgevoerd. Alle data wordt in één log bestand (*.aod file) opgeslagen. De log bestanden worden bewaard en kunnen op een later tijdstip weer afgespeeld worden Legenda Rx-Lev (Sub) Signaalsterkte Rx-Qual (Sub) Signaalkwaliteit -60 tot 0 dbm Zeer goed 0 t/m 2 Goed -70 tot -60 dbm Goed 3 en 4 Acceptabel -80 tot -70 dbm Voldoende 5 t/m 7 Onvoldoende -85 tot -80 dbm Acceptabel -90 tot -85 dbm Onvoldoende -100 tot -90 dbm Slecht -110 tot - dbm Zeer slecht Details Opstelpunten Informatie Algemeen Opstelling Mast 1 Mast 1 Mast 2 Mast 2 MCC 69 Antenne Kathrein Kathrein Kathrein VTorch NCC 69 Type Omni Omni Paneel Omni BTS Tx Pwr 13 dbm Gain 11 dbi 0 dbi 18 dbi 0 dbi BTS 1 kanaal 878 Hoogte 10 m 2.5 m 6 m 2.5 m BTS 2 - kanaal 872 Input Power 30 dbm 10 dbm 28 dbm 10 dbm EIRP 41 dbm 10 dbm 46 dbm 10 dbm Commercieel vertrouwelijk pag 17 van 46

18 7.4.5 Plots De gemeten radioveldsterkte (RxLev) in het veld is in onderstaande plot weergegeven Figuur 10 : Gemeten signaalniveau in het oefenterrein Commercieel vertrouwelijk pag 18 van 46

19 De gemeten verbindingskwaliteit (RxQual) in het veld is in de volgende plot weergegeven Figuur 11 : Gemeten signaalkwaliteit in het oefenterrein. De Cell ID s waarop de meetontvanger zich heeft geregisteerd is op volgende plot weergegeven( Rood = Mast 1, Blauw = Mast 2) Figuur 12 : Overzicht celregistratie in het oefenterrein Commercieel vertrouwelijk pag 19 van 46

20 7.5 Ervaring, conclusies en adviezen Mast 1 met de omni-antenne (11 dbi, Kathrein K738187) op 10m hoogte had een boven verwachting goede performance en kon zelfstandig het hele terrein van goede signaalsterkte en goede signaalkwaliteit voorzien. Het signaal was zelfs dominant bij het CoPI dat op 1.5 km van Mast 1 stond. Mast 2 met de paneel antenne (18 dbi, Kathrein K742215) op 6m hoogte had een beduidend minder goede performance dan verwacht. Uit een redelijk uitgebreide meting op de 2 e demonstratie dag (17-April-2010) met enkel een meettelefoon bleek dat die dag de signaalsterkte beter was dan tijdens de 2 e testdag. De geringe dekking en verschil tussen de metingen werd waarschijnlijk veroorzaakt door de geringe hoogte van de antenne en de problemen om de tilt goed te krijgen. Antennes met een hoge gain hebben een kleine verticale openingshoek en zijn dus erg gevoelig voor tilts. Een uptilt van enkele graden is al voldoende om ervoor te zorgen dat de hoofdbundel van de antenne de grond mist. Op het einde van de 2de demonstratiedag leek de signaalsterkte minder te worden. Beide kisten met de apparatuur waren erg warm van binnen. Met name de boosters bleken erg warm te zijn geworden en zouden de oorzaak van de verminderde signaalsterkte kunnen zijn. Verder bleek de een van de antennemasten iets schuin te staan waardoor een tilt in de stralingsbundel leek te ontstaan waaroor op grotere afstand de veldsterkte minder was dan voorspeld. Gezien de goede kwaliteit van de rondstraler (omni-antenne) enerzijds en anderzijds de smalle openingshoek van de paneelantenne en daarmee gepaard gaande noodzakelijke handelingen om deze antenne uit te richten op het gebied dat radiodekkend moet worden, gaat de voorkeur uit naar de inzet van de gebruikte high gain rondstraler. 8 Satelliet backhaul 8.1 Vraagstelling Hoe kan men zoveel mogelijk gesprekken over beperkte bandbreedte transporteren en acceptabele spraakkwaliteit behouden. Doel van de opzet is om geen streaming mode van BGAN te hoeven gebruiken om zo de kosten te reduceren. Nevendoel van de opzet is om minimaal 14 gesprekken te kunnen garanderen met de beschikbare bandbreedte. 8.2 Gerealiseerde oplossing Spraakkwaliteit Voor de spraak codecs over de satelliet is er gekozen voor AMR mode 1 dat gelijk staat aan 4,75kbit/s aan audio informatie. Vastgesteld is dat de AMR codec kwalitatief beter werkte dan de overige geteste lage bitrate codecs. Het is echter wel zo dat er meer van de CPU capaciteit geëist wordt dan bij bijv. G729a codecs. Aangezien de spraak over een link met veel vertraging wordt getransporteerd en er een zekere inconsistentie in jitter aanwezig is, is er gekozen voor een jitter buffer die begint bij 500ms. Dit geeft een extra vertraging in de lijn, maar zorgt er wel voor dat spraak vloeiender overgebracht wordt. Commercieel vertrouwelijk pag 20 van 46

21 Capaciteit Om de capaciteit over BGAN maximaal te benutten is er gekozen voor een IA2 trunking opzet. Een van de grote voordelen van deze setup ten opzichte van SIP is dat alle voice streams in hetzelfde pakket samengevoegd worden. Hierdoor wordt de additionele overhead bij elke stream voorkomen, waardoor het bandbreedte verbruik drastisch verkleind wordt. De pakketten worden ook nog eens in plaats van de standaard interval van 20ms iedere 40ms verstuurd. Ook dit zorgt voor veel minder overhead informatie. Het is gebleken dat op deze manier met een satelliet bandbreedte van 128kbit/sec er 14 gelijktijdige gesprekken gerealiseerd kunnen worden. 8.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing De kwaliteit van de satelliet link dient minimaal 40 dbm te zijn en daarvoor is een goede open zicht verbinding nodig naar het zuiden. Enige aandacht bij het uitrichten van de satelliet verbinding alvorens deze te activeren, is daarvoor noodzakelijk. 8.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing Resultaten zijn positief ervaren en er zijn geen bijzondere issues naar voren gekomen behalve de bekende satelliet vertraging waar men aan moest wennen. 8.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC De conclusie van het werken met bovengenoemde opzet is dat er geen additionele aanpassingen nodig zijn voor de volgende fase van het project. Er is maximaal resultaat gehaald uit de beschikbare bandbreedte en de daarachter liggende techniek. Opgemerkt moet worden dat er tijdens de oefening nooit het maximale aantal van 14 externe gesprekken gehaald is. 9 Push to Talk over Cellular: Server en Applicatie 9.1 Vraagstelling Realiseer een portofoonachtige omgeving middels GPRS welke het portofoonnetwerk zou kunnen vervangen 9.2 Gerealiseerde oplossing Met behulp van de Celtius gebaseerde Push-To-Talk server is een portofoonachtige omgeving nagebouwd. De server is opgebouwd rond een Linux gebaseerd systeem welke het centrale punt vormt voor alle mobiele clients. Het tijdslot waarin de functionaliteit gerealiseerd moest worden heeft er toe geleidt dat er kozen werd voor Celtius. Deze partij was de enige die binnen afzienbare tijd een werkend geheel kon leveren en was ook de enige partij die een kant en klaar produkt kon leveren. Er is een aparte server in het systeem opgenomen om er zeker van te zijn dat alle beschikbare resources tbv PTT zouden kunnen worden gebruikt. Commercieel vertrouwelijk pag 21 van 46

22 Theoretisch had de PTT server applicatie op het eerste Linux platform (BSC) bijgezet kunnen worden. Aan gebruikerszijde is vanuit compatibiliteitsoverwegingen de Nokia E52 als end-user device gebruikt. Het systeem vereist, achteraf geconstateerd, een gebied met een hoge (data-) dekkingsgraad. Op plaatsen waar de spraakdekking nog afdoende was, bleek de datadekking niet meer toereikend te zijn. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de PTT applicatie nogal veeleisend is betreffende data-throughput. De Nokia E52 moest op kritische afstanden veel hertransmissies uitvoeren dat er toestelproblemen ontstonden. 9.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing IVENT heeft aangegeven een PTT test te willen uitvoeren met end-user devices van het merk Sonim. Deze toestellen bieden deze functionaliteit alleen in combinatie met een Sonim PTT server. Sonim heeft echter nog geen werkende PTT server voor kleinschalige toepassingen (zoals deze trial). Een hosted oplossing die Sonim wel biedt, is echter voor deze stand-alone trial in het veld daarop geen optie. Hoewel Sonim claimt dat de toestellen voldoen aan de OMA PoC (Open Mobile Alliance Push to talk Over Cellular), bleken Sonim en Celtius niet in staat om op afzienbare termijn een interoperable combinatie op te leveren. De te realiseren PTT oplossing behoeft niet dezelfde solide performance en functionaliteit te bieden als de bij de hulpdiensten in gebruik zijnde traditionele analoge dan wel C2000 portofoons Er moet een mobiel datanetwerk aanwezig zijn welke voorziet in voldoende dekking. De minimale ontvangstwaarde moet in de orde van grootte van -75dBm zijn. 9.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing Met lagere signaal waardes (<-75dBm) kan de Celtius client moeilijk danwel niet overweg wat resulteert in veel herttransmissies. De applicatie en de CPU van het toestel hebben hier veel moeite mee. Uiteindelijk leidde dit tot een noodzakelijke toestel herstart. Verschillende gebruikers viel het op dat er regelmatig een significante vertraging tussen het inspreken en afspelen van berichten bestond. Dit leidde niet direct tot problemen maar werd wel aangemerkt als punt van aandacht. De audiokwaliteit mocht een voldoende krijgen en was zeker acceptabel te noemen. 9.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Push-to-talk is een service welke over een bearer getransporteerd wordt welke zelf geen Quality of Service ondersteund. Hierdoor is er slechts een marginale tot geen garantie af te geven voor de functionaliteit van de PTT Commercieel vertrouwelijk pag 22 van 46

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

NiVo networks architects 2007 Mobiel Werken www.nivo.nl 1/72

NiVo networks architects 2007 Mobiel Werken www.nivo.nl 1/72 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

IP Telefonie. Afstudeerscriptie. door Steyn Huizinga. Afstudeerstage bij ASP4all Hosting B.V. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam

IP Telefonie. Afstudeerscriptie. door Steyn Huizinga. Afstudeerstage bij ASP4all Hosting B.V. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Afstudeerscriptie door Steyn Huizinga Afstudeerstage bij Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Copyright ASP4ALL Hosting B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere

Nadere informatie

Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland

Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland Onderzoeksfase 2, de meetresultaten op hoofdlijnen Colofon Aan Het ministerie van Economische Zaken Het ministerie van Veiligheid en Justitie Van Agentschap Telecom

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

IP versie 6. Versie 2.0

IP versie 6. Versie 2.0 IP versie 6 Versie 2.0 1 2 IP versie 6 Versie 2.0 Nationaal Cyber Security Centrum Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070 751 55 55 F 070 888 75 50 www.ncsc.nl info@ncsc.nl Oktober

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie EINDRAPPORTAGE Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie Auteurs Dr. Marieke Spreeuwenberg Drs. Yan Ping Man Ir. Ger

Nadere informatie

Branddetectie op de Veluwe. ASDF Project. Automated System for the Detection of Fire

Branddetectie op de Veluwe. ASDF Project. Automated System for the Detection of Fire Branddetectie op de Veluwe ASDF Project Automated System for the Detection of Fire Project Branddetectie op de Veluwe Auteur EII6RTa Versie 0.7 Datum 14 juni 2011 Datum Aanpassingen Reviewer Versie 25-05-2011

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie