Eindrapport. pgsm beproeving OOV. Versie 1.0. Datum 2 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport. pgsm beproeving OOV. Versie 1.0. Datum 2 december 2010"

Transcriptie

1 Eindrapport pgsm beproeving OOV Versie 1.0 Datum 2 december 2010 Status

2 DEFINITIEF pgsm beproeving OOV 2 december 2010 Colofon IVENT RIC i.s.m. RadioAccess CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus CA Rijswijk Contactpersoon LKol F.T.M. Snels Projectleider M Versie 1.0 Opdrachtgever R. van Bladel Auteur(s) F.T.M. Snels, P. Brooijmans Projecten i-bridge2.0 Pagina 2 van 46

3 Inhoud Colofon Inleiding Systeemontwerp en samenstelling Aanmeldingsproces voor gebruikers met SIM-kaarten van Mobiele Netwerk Operators Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase van PoC Systeem architectuur: IP Plan Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Systeem architectuur: Nummerplan Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Systeem architectuur: SW versies modules Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Gebruikte antennes en antennehoogte Vraagstelling Gerealiseerde Oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van de veldtest van deze oplossing Ervaring, conclusies en adviezen Satelliet backhaul Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Push to Talk over Cellular: Server en Applicatie Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Push to Talk over Cellular: Toestellen Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Commercieel vertrouwelijk pag 3 van 46

4 10.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Gebruikte antennemasten, pgsm Core behuizing en stroomvoorziening Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarden Resultaat Ervaring, conclusies & advies Schaalbaarheid en Flexibiliteit vanuit diverse invalshoeken Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor een vervolgfase Beheer van systeem in het veld Vraagstelling Gerealiseerde oplossing Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Resultaat van veldtest met deze oplossing Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase van PoC GRSOOV applicatie en website Inleiding Uitgangspunten en randvoorwaarden Entiteiten Overige functies MOSCOW lijst Afkortingenlijst Commercieel vertrouwelijk pag 4 van 46

5 1 Inleiding. Dit document beschrijft de vraagstelling, gerealiseerde (technologische) oplossingen, ervaringen en adviezen voor een vervolgfase van het project Privaat GSM systeem beproeving voor de openbare Orde en Veiligheid (pgsm OOV). Het project pgsm beproeving OOV heeft tot doel te onderzoeken of een Privaat GSM systeem een complementair nood telecommunicatienetwerk kan vormen voor inzet bij hulpverlenende instanties in geval bestaande telecommunicatievoorzieningen ten gevolge van calamiteiten overbelast dan wel onbruikbaar zijn. In het document wordt achtereenvolgens op diverse relevante aspecten van de beproeving ingegaan, waarbij telkens ook conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. In de bijlage staan de relevante gegevens voor de applicatie GRSOOV vermeld, welke is gebruikt om de benodigde gebruikersinformatie te verzamelen in voorbereiding op de beproeving. De code van de database en relevante technische gegevens zijn opvraagbaar bij het Research & Innovatie Centrum van IVENT. De in het document vermelde gebruikerservaringen zijn verkregen door interviews voor, tijdens en na de operationele beproevingen. Tevens is na afloop van de beproevingen nog een enquête onder de deelnemers gehouden. 2 Systeemontwerp en samenstelling Het systeem voor de beproeving is samengesteld om te voldoen aan functionele behoeftes zoals deze zijn geïnventariseerd binnen de OOV-sector. Belangrijke karakteristieken van de gekozen opzet zijn : Het pgsm-systeem mag alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers Het pgsm-systeem moet toegankelijk zijn voor SIM-kaarten van elke willekeurige operator Het pgsm-systeem moet voor de hulpverleners herkenbare spraakdiensten bieden Deze eisen hebben geleid tot een systeem dat als volgt is samengesteld: Commercieel vertrouwelijk pag 5 van 46

6 IP over Satcom tbv spraakkoppeling op PSTN BTS IPT met koppeling op PSTN BGAN MSC SMSC HLR/ VLR PTT BSC Backhaul vbd PSTN BTS Figuur 1 : Schematische weergave Privaat GSM systeem van eindgebruiker tot koppeling op publieke telefoonnetwerk Met dit systeem zijn de volgende testen doorlopen: Systeemtesten bij de leverancier Veldtesten zonder eindgebruikers Operationele beproevingen tijdens twee oefendagen van de Brandweer van Hulpverlening Gelderland-Midden (HGM) 3 Aanmeldingsproces voor gebruikers met SIM-kaarten van Mobiele Netwerk Operators 3.1 Vraagstelling Hoe kunnen medewerkers van de hulpverlenende instanties hun eigen mobiele telefoon gebruiken in combinatie met een snel inzetbaar autonoom mobiel communicatiesysteem, zonder dat er een SIM kaart uitgewisseld dien te worden? Op welke wijze kan er een mechanisme worden gerealiseerd waarbij alleen van te voren geautoriseerde medewerkers zich kunnen aanmelden op dit communicatiesysteem? 3.2 Gerealiseerde oplossing Mobiele GSM telefoons zijn uitgerust met een SIM kaart. Deze SIM kaart bevat onder andere een IMSI (International Mobile Subscriber Identity) nummer Ki sleutel, ten behoeve van de authenticatie Door gebruiker gevulde telefoonlijst De basis van elk GSM netwerk is de HLR, het Home Location Register. Deze HLR is onder andere de database die het toegewezen mobiele telefoonnummer (MSISDN nummer) koppelt aan het binnen het GSM netwerk gehanteerde IMSI nummer dat zich in de SIM van het mobiele toestel bevindt. Om een mobiel telefoontoestel te koppelen aan een tijdelijk autonoom GSM netwerk, dient het IMSI nummer te worden geladen in de HLR van dit netwerk. Het IMSI nummer is Commercieel vertrouwelijk pag 6 van 46

7 echter niet door de gebruiker op te vragen in het toestel en moet daarom op een andere wijze worden achterhaald. De methode die hiervoor is ontwikkeld maakt gebruik van het IMEI (Internatonal Mobile Equipment Identity) nummer van de mobiele telefoon. Het IMEI nummer is een uniek (serie) nummer van een mobiele telefoon. Dit nummer is door de gebruiker eenvoudig opvraagbaar door het intoetsen van de code *#06#. Het tijdelijke autonome GSM netwerk wordt geladen met de lijst van IMEI nummers van de medewerkers die geautoriseerd zijn om zich aan te melden op dit netwerk. Zodra een medewerker zich probeert aan te melden op het tijdelijke autonome GSM netwerk stuurt de mobiele telefoon zowel het IMSI als ook het IMEI nummer naar het netwerk. Dit is dan het moment waar het GSM netwerk geladen wordt met het IMSI nummer teneinde de koppeling te kunnen leggen tussen het MSISDN nummer en het IMSI nummer. Het MSISDN nummer is het nummer dat gebruikt wordt buiten het autonome GSM netwerk en tussen de telefonienetwerken onderling. Uit bovenstaande blijkt dat het daarom noodzakelijk is vooraf IMEI nummers van de geautoriseerde gebruikers te verzamelen. Met een verdere ondersteuning van de OOV sector in gedachten heeft IVENT een web-applicatie ontwikkeld (genaamd GRSOOV) waarmee op gebruiksvriendelijke wijze de noodzakelijke gegevens verzameld en gevalideerd kunnen worden. Voor het verzamelen van de noodzakelijke gegevens van de medewerkers worden deze uitgenodigde zich aan te melden op een (publiek toegankelijke) website. Op deze site dienen de medewerkers de volgende gegevens in te voeren: Naam medewerker Bedrijfsonderdeeldeel en/of afdelingsnaam 06 nummer (MSISDN nummer) dat de medewerker heeft in het publieke GSM netwerk IMEI nummer van het toestel van de medewerker adres van de medewerker voor de finale authenticatie Na invoer van de gegevens en een eenvoudige controle op de juistheid van de ingevoerde gegevens ontvangen de medewerkers een bevestigingsverzoek per . Indien dit bevestigingsverzoek door de medewerker (gecontroleerd en) bevestigd wordt, worden de relevante gegevens opgeslagen om te kunnen worden geladen in het IVENT tijdelijke GSM netwerk. De gegevens die in het IVENT tijdelijke GSM netwerk worden geladen zijn: Naam IMEI nummer MSISDN nummer dat de medewerker heeft in het publieke GSM netwerk Als de betreffende gegevens in het tijdelijke GSM netwerk geladen zijn, kan het toestel zich aanmelden en is het (binnen het nummerplan van het tijdelijke netwerk) bereikbaar middels het reguliere MSISDN nummer. Aanmelding van deze toestellen dient handmatig te geschieden. De SIM kaart zal namelijk te allen tijde haar eigen home netwerk zoeken en zich daar aan melden. Aanmelding op het OOV pgsm netwerk is mogelijk door in het GSM toestel de functie netwerk zoeken op handmatig te zetten. Na handmatige selectie en bevestiging zal het GSM toestel, mits geautoriseerd, zich aanmelden. De netwerk identificatie code MCC gevolgd door de MNC, (Mobile Country Code resp Mobile Network Code) die voor deze proef gebruikt is, is op sommige GSM toestellen ook wel weergegeven als NL67 (204 is het MCC voor Nederland, 67 is de MNC voor deze proef) Commercieel vertrouwelijk pag 7 van 46

8 Het beproefde systeem was voorzien van twee ip.access nanobtsen die elk 200 mw zendvermogen hadden. Een derde High Power mini BTS van STM bleek door de leverancier niet tijdig te kunnen worden voorzien van de noodzakelijke software om te kunnen functioneren in de 1800 MHz band. De beproeving van deze High Power mini BTS zal mogelijk later plaats vinden. Een nanobts stond opgesteld naast de pgsm server. De tweede nanobts is gekoppeld aan de pgsm server middels een microwave (IP) straalverbinding over een afstand van ca. 1,2 km, gezien het feit dat gewenste dekkingsgebied groter was dan kon worden gedekt door één BTS. In deze configuraties zijn eveneens zogenaamde hand-over relaties gedefinieerd zodat een mobiele telefoon haar verbinding blijft behouden zodra deze van het dekkingsgebied van een BTS naar het gebied van de andere BTS beweegt. 3.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Aanmelding van de medewerkers moet zo eenvoudig mogelijk zijn en het laden van de noodzakelijke gegevens moet zo min mogelijk fouten kunnen introduceren. Het tijdelijke, autonome GSM netwerk is in principe - niet gekoppeld aan de buitenwereld. Daarom moet er een moment gekozen worden waarop de middels internet verzamelde gegevens geladen worden in dit tijdelijke netwerk. Vanaf dat moment zijn mutaties anders dan mutaties direct in de HLR van het IVENT tijdelijke netwerk, niet meer mogelijk. Om de medewerkers ten tijde van de beproeving ook vanaf het openbare telefonienetwerk bereikbaar te laten zijn, is aan de medewerkers geadviseerd het MSISDN nummer in het openbare GSM netwerk middels *21*<10-cijferig telefoonnummer># door te laten schakelen naar het tijdelijk toegewezen 085 nummer. Als alternatief voor *21* kan er ook voor *62*<10-cijferig telefoonnummer># worden gebruikt (doorschakelen indien buiten bereik eigen netwerk) 3.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing Van de 35 op internet aangemelde medewerkers hadden er ca 7 ten tijde van het sluiten van de inschrijvingstermijn nog geen laatste bevestigingsmail gestuurd. Deze medewerkers werden dien tengevolge dan ook niet toegevoegd aan de lijst van IMEI nummers in het IVENT tijdelijke GSM netwerk die zich mochten aanmelden. De oorzaak hiervoor lag in een foutieve DNS-instelling op de mailserver die werd gebruikt ter ondersteuning van GRSOOV. Voor verdere informatie betreffende de GRSOOV wordt verwezen naar bijlage A. Alle overige medewerkers konden na instructie zich zonder problemen afmelden van het reguliere openbare GSM netwerk en zich handmatig aanmelden bij het IVENT tijdelijke GSM netwerk. De medewerkers waren bovendien goed bereikbaar middels het MSIDSN nummer vanaf de openbare telefonienetwerken aangezien deze hun eigen nummer hadden doorgeschakeld naar het tijdelijk toegekende 085 nummer. 3.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase van PoC. Per verstuurde bevestigingsverzoeken dienen zodanig te worden opgesteld dat deze niet door spamfilters worden tegengehouden. De publieke DNS van de mailservers dient daarom bekend te zijn. Commercieel vertrouwelijk pag 8 van 46

9 4 Systeem architectuur: IP Plan 4.1 Vraagstelling Maak een opzet voor een IP plan welke te allen tijde bruikbaar is, ook wanneer aan een externe koppeling (via internet) dynamisch een IP-adres wordt toegewezen. 4.2 Gerealiseerde oplossing Het gehele systeem bestaat uit een drietal servers waarvan een uitgevoerd is met meerdere ethernet poorten. De scheiding van netwerken vind plaats middels deze uitbreiding. Aan de WAN zijde is gekozen voor een toewijzing van IP adressen middels DHCP. De interne kant is statisch uitgevoerd. De gekozen interne IP reeks ( /24) is van een willekeurige - vrij gekozen aard welke uitsluitend binnen het interne netwerk adresseerbaar is. Figuur 2 : Schematisch overzicht IP plan 4.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing De gekozen oplossing vereist in deze wel dat er aan de WAN zijde van het GSM platform een DHCP voorzien is, echter door een kleine modificatie in de configuratie van het systeem zou er in principe ook met een statisch IP adres gewerkt kunnen worden. 4.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing De WAN IP verbinding komt tot stand middels een door IVENT aangeleverde satellietterminal (een zgn Regional BGAN) welke via Inmarsat de reach back verbinding vormt voor alle externe uitgaande en inkomend SIP verkeer. Door de nauwkeurig gekozen protocollen voor de reach back verbinding kan het telefonieverkeer met voldoende kwaliteit afgehandeld worden. De configuratie als geleverd is voldoende om alle beschikbare radiokanalen actief te maken. In absolute zin houdt dit in dat er 14 simultane gesprekken met een goede kwaliteit mogelijk zijn. Commercieel vertrouwelijk pag 9 van 46

10 4.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Het gekozen IP plan heeft probleemloos gefunctioneerd. Tijdens de veldtest zijn er geen feiten ontstaan die enige afwijking van de normaal zouden kunnen indiceren. Voor vervolgfases zou er geen aanpassingen op het IP plan nodig hoeven te zijn. 5 Systeem architectuur: Nummerplan 5.1 Vraagstelling Op welke wijze kan een nummerplan worden opgezet welke bruikbaar is om aangeleverde (en dus reeds in gebruik zijnde) mobiele nummers te koppelen aan uit te geven, niet geografisch gebonden publieke telefoonnummers? 5.2 Gerealiseerde oplossing Er is een nummerblok van honderd stuks 085-nummers ( t/m ) gereserveerd voor PoC GSM. Deze nummers worden via de RadioAccess pop-locatie door een IA2 trunk gerouteerd naar de GSM server. Door de originele 06-nummers als gekoppelde identiteit te configureren kan een bestaande GSM met in het toestel een CFNRC (Call Forward Not Reachable) bereikt worden op zijn originele 06-nummers op het eigen netwerk maar ook op het privé GSM netwerk. Het privé GSM netwerk biedt naast het 06-nummer ook bereikbaarheid via het extra 085-nummer. Uitbellen vanaf het privé GSM netwerk geschiedt door het meezenden van het toegewezen 085-nummer. 5.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Het vanaf vaste KPN en/of mobiele grote partijen (KPN, Vodafone, T-Mobile) bereikbaar zijn is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van de BGAN verbinding. Deze zorgt in het veld voor de verbinding naar het vaste land en dus de daadwerkelijke verbinding naar de pop-locatie in Den Bosch. 5.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing Het bellen met de 085-nummers naar de buitenwereld en gebeld worden op deze nummers wordt als positief ervaren door de meerderheid van de gebruikers. 5.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC. Aan het begin van de oefening en de start van het gebruik van de privé telefonie merkt de gebruiker dat er een tijdsverschil zit tussen de originerende en terminderende partij. Dit wordt in het begin als hinderlijk ervaren en vaak zie je dan ook dat gebruikers vaak vragen wat zeg je?. Na enige tijd went men aan dit fenomeen. De door gebruikers opgemerkte vertraging is volledig te wijten aan de grote afstanden (71.400km als gevolg van de up- en down link van en naar de satelliet)) welke door de IA2 trunk afgelegd moet worden wat op IP nivo een vertraging van ongeveer 1200 milliseconden oplevert. 6 Systeem architectuur: SW versies modules 6.1 Vraagstelling Nvt 6.2 Gerealiseerde oplossing MSC: Windows 2003 Server WE patch 2 MSC applicatie Router/BSC/SIP gateway Commercieel vertrouwelijk pag 10 van 46

11 Linux Centos 5.4 Router ip-tables BSC applicatie Asterisk 1.4.x PTT server Linux Centos 5.4 Celtius poc_server (RPM) Celtius poc_client (Symbian) 6.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing nvt 6.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing nvt 6.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC nvt 7 Gebruikte antennes en antennehoogte 7.1 Vraagstelling Hoe kan met behulp van twee masten de gewenste dekking op het oefenterrein gerealiseerd worden? De functionele eis was dat de plaats van de gesimuleerde brand en het CoPi (Commando Plaats Incident) van dekking moet worden voorzien. Het oefenterrein is aangegeven op de kaart hieronder. Later is een deel van de MOB Complex aan de dekkingseis toegevoegd omdat een deel van de gebruikersgroep (oefenleiding Brandweer) zijn werkzaamheden op het terrein van het MOB-complex verrichtte. Commercieel vertrouwelijk pag 11 van 46

12 Figuur 3 : Topografische kaart van het oefenterrein, met daarop ingetekend de locatie van de brand en het CoPi. Oplossing 7.2 Gerealiseerde Voor details betreffende de gebruikte masten zie paragraaf Ontwerpschema Mast 1 Commercieel vertrouwelijk pag 12 van 46

13 Figuur 4 : Schematische weergave van mast 1. Commercieel vertrouwelijk pag 13 van 46

14 Ontwerpschema Mast 2 Figuur 5 : Schematische weergave van mast 2. Commercieel vertrouwelijk pag 14 van 46

15 7.2.2 Mast Locaties Eerste Testdag Op de eerste testdag in Ede werden onderstaande mastlocaties gebruikt. De dekking is gemeten met een meettelefoon en niet geregistreerd met de pentablet. Tijdens de metingen werd al snel duidelijk dat de dekking op het open heide gebied goed was. In de bossen was de dekking redelijk tot onvoldoende. In het noord-oosten van het gebied was de dekking onvoldoende. Tevens kwam het verzoek om een deel van het MOB Complex van dekking te voorzien. Er is daar gemeten maar de signaalsterkte was op zijn best onvoldoende, op de meeste plaatsen was geen signaal aanwezig. Figuur 6 : Top overzicht van het oefengebied op testdag 1 Locatie Mast 1 Locatie Mast 2 Figuur 7 : Detailoverzichten van de mastlocaties op testdag 1 Commercieel vertrouwelijk pag 15 van 46

16 7.2.3 Mast Locaties Tweede Testdag De resultaten van de metingen van deze dag staan in paragraaf Figuur 8 : Top overzicht van het oefengebied op testdag 2 Locatie Mast 1 Locatie Mast 2 Figuur 9 : Detailoverzichten van de mastlocaties op testdag Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing Het doel was dekking te creëren met de apparatuur die standaard door RadioAccess geleverd worden en geen gebruik te maken van high power producten. 7.4 Resultaat van de veldtest van deze oplossing Toegepaste Apparatuur en Software Voor de meting is de volgende apparatuur en software gebruikt: Sagem type OT290M GPRS engineering telephone Toshiba Portégé pentablet computer Agilent E6474A Wireless Network Measurement Software v Commercieel vertrouwelijk pag 16 van 46

17 7.4.2 Meetprocedure De metingen zijn uitgevoerd met een engineering telefoon die de sterkte van het signaal meet. De telefoon is aangesloten op een pentablet computer. In de computer is een gedigitaliseerde plattegrond geladen van de te meten verdieping(en) of de te meten omgeving. Door tijdens de meting aan te geven waar men zich bevindt op de plattegrond, wordt de meetdata gerelateerd aan een bepaalde positie en kunnen plots van de metingen worden gemaakt. De metingen worden via een automatisch script in de Agilent software uitgevoerd. Alle data wordt in één log bestand (*.aod file) opgeslagen. De log bestanden worden bewaard en kunnen op een later tijdstip weer afgespeeld worden Legenda Rx-Lev (Sub) Signaalsterkte Rx-Qual (Sub) Signaalkwaliteit -60 tot 0 dbm Zeer goed 0 t/m 2 Goed -70 tot -60 dbm Goed 3 en 4 Acceptabel -80 tot -70 dbm Voldoende 5 t/m 7 Onvoldoende -85 tot -80 dbm Acceptabel -90 tot -85 dbm Onvoldoende -100 tot -90 dbm Slecht -110 tot - dbm Zeer slecht Details Opstelpunten Informatie Algemeen Opstelling Mast 1 Mast 1 Mast 2 Mast 2 MCC 69 Antenne Kathrein Kathrein Kathrein VTorch NCC 69 Type Omni Omni Paneel Omni BTS Tx Pwr 13 dbm Gain 11 dbi 0 dbi 18 dbi 0 dbi BTS 1 kanaal 878 Hoogte 10 m 2.5 m 6 m 2.5 m BTS 2 - kanaal 872 Input Power 30 dbm 10 dbm 28 dbm 10 dbm EIRP 41 dbm 10 dbm 46 dbm 10 dbm Commercieel vertrouwelijk pag 17 van 46

18 7.4.5 Plots De gemeten radioveldsterkte (RxLev) in het veld is in onderstaande plot weergegeven Figuur 10 : Gemeten signaalniveau in het oefenterrein Commercieel vertrouwelijk pag 18 van 46

19 De gemeten verbindingskwaliteit (RxQual) in het veld is in de volgende plot weergegeven Figuur 11 : Gemeten signaalkwaliteit in het oefenterrein. De Cell ID s waarop de meetontvanger zich heeft geregisteerd is op volgende plot weergegeven( Rood = Mast 1, Blauw = Mast 2) Figuur 12 : Overzicht celregistratie in het oefenterrein Commercieel vertrouwelijk pag 19 van 46

20 7.5 Ervaring, conclusies en adviezen Mast 1 met de omni-antenne (11 dbi, Kathrein K738187) op 10m hoogte had een boven verwachting goede performance en kon zelfstandig het hele terrein van goede signaalsterkte en goede signaalkwaliteit voorzien. Het signaal was zelfs dominant bij het CoPI dat op 1.5 km van Mast 1 stond. Mast 2 met de paneel antenne (18 dbi, Kathrein K742215) op 6m hoogte had een beduidend minder goede performance dan verwacht. Uit een redelijk uitgebreide meting op de 2 e demonstratie dag (17-April-2010) met enkel een meettelefoon bleek dat die dag de signaalsterkte beter was dan tijdens de 2 e testdag. De geringe dekking en verschil tussen de metingen werd waarschijnlijk veroorzaakt door de geringe hoogte van de antenne en de problemen om de tilt goed te krijgen. Antennes met een hoge gain hebben een kleine verticale openingshoek en zijn dus erg gevoelig voor tilts. Een uptilt van enkele graden is al voldoende om ervoor te zorgen dat de hoofdbundel van de antenne de grond mist. Op het einde van de 2de demonstratiedag leek de signaalsterkte minder te worden. Beide kisten met de apparatuur waren erg warm van binnen. Met name de boosters bleken erg warm te zijn geworden en zouden de oorzaak van de verminderde signaalsterkte kunnen zijn. Verder bleek de een van de antennemasten iets schuin te staan waardoor een tilt in de stralingsbundel leek te ontstaan waaroor op grotere afstand de veldsterkte minder was dan voorspeld. Gezien de goede kwaliteit van de rondstraler (omni-antenne) enerzijds en anderzijds de smalle openingshoek van de paneelantenne en daarmee gepaard gaande noodzakelijke handelingen om deze antenne uit te richten op het gebied dat radiodekkend moet worden, gaat de voorkeur uit naar de inzet van de gebruikte high gain rondstraler. 8 Satelliet backhaul 8.1 Vraagstelling Hoe kan men zoveel mogelijk gesprekken over beperkte bandbreedte transporteren en acceptabele spraakkwaliteit behouden. Doel van de opzet is om geen streaming mode van BGAN te hoeven gebruiken om zo de kosten te reduceren. Nevendoel van de opzet is om minimaal 14 gesprekken te kunnen garanderen met de beschikbare bandbreedte. 8.2 Gerealiseerde oplossing Spraakkwaliteit Voor de spraak codecs over de satelliet is er gekozen voor AMR mode 1 dat gelijk staat aan 4,75kbit/s aan audio informatie. Vastgesteld is dat de AMR codec kwalitatief beter werkte dan de overige geteste lage bitrate codecs. Het is echter wel zo dat er meer van de CPU capaciteit geëist wordt dan bij bijv. G729a codecs. Aangezien de spraak over een link met veel vertraging wordt getransporteerd en er een zekere inconsistentie in jitter aanwezig is, is er gekozen voor een jitter buffer die begint bij 500ms. Dit geeft een extra vertraging in de lijn, maar zorgt er wel voor dat spraak vloeiender overgebracht wordt. Commercieel vertrouwelijk pag 20 van 46

21 Capaciteit Om de capaciteit over BGAN maximaal te benutten is er gekozen voor een IA2 trunking opzet. Een van de grote voordelen van deze setup ten opzichte van SIP is dat alle voice streams in hetzelfde pakket samengevoegd worden. Hierdoor wordt de additionele overhead bij elke stream voorkomen, waardoor het bandbreedte verbruik drastisch verkleind wordt. De pakketten worden ook nog eens in plaats van de standaard interval van 20ms iedere 40ms verstuurd. Ook dit zorgt voor veel minder overhead informatie. Het is gebleken dat op deze manier met een satelliet bandbreedte van 128kbit/sec er 14 gelijktijdige gesprekken gerealiseerd kunnen worden. 8.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing De kwaliteit van de satelliet link dient minimaal 40 dbm te zijn en daarvoor is een goede open zicht verbinding nodig naar het zuiden. Enige aandacht bij het uitrichten van de satelliet verbinding alvorens deze te activeren, is daarvoor noodzakelijk. 8.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing Resultaten zijn positief ervaren en er zijn geen bijzondere issues naar voren gekomen behalve de bekende satelliet vertraging waar men aan moest wennen. 8.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC De conclusie van het werken met bovengenoemde opzet is dat er geen additionele aanpassingen nodig zijn voor de volgende fase van het project. Er is maximaal resultaat gehaald uit de beschikbare bandbreedte en de daarachter liggende techniek. Opgemerkt moet worden dat er tijdens de oefening nooit het maximale aantal van 14 externe gesprekken gehaald is. 9 Push to Talk over Cellular: Server en Applicatie 9.1 Vraagstelling Realiseer een portofoonachtige omgeving middels GPRS welke het portofoonnetwerk zou kunnen vervangen 9.2 Gerealiseerde oplossing Met behulp van de Celtius gebaseerde Push-To-Talk server is een portofoonachtige omgeving nagebouwd. De server is opgebouwd rond een Linux gebaseerd systeem welke het centrale punt vormt voor alle mobiele clients. Het tijdslot waarin de functionaliteit gerealiseerd moest worden heeft er toe geleidt dat er kozen werd voor Celtius. Deze partij was de enige die binnen afzienbare tijd een werkend geheel kon leveren en was ook de enige partij die een kant en klaar produkt kon leveren. Er is een aparte server in het systeem opgenomen om er zeker van te zijn dat alle beschikbare resources tbv PTT zouden kunnen worden gebruikt. Commercieel vertrouwelijk pag 21 van 46

22 Theoretisch had de PTT server applicatie op het eerste Linux platform (BSC) bijgezet kunnen worden. Aan gebruikerszijde is vanuit compatibiliteitsoverwegingen de Nokia E52 als end-user device gebruikt. Het systeem vereist, achteraf geconstateerd, een gebied met een hoge (data-) dekkingsgraad. Op plaatsen waar de spraakdekking nog afdoende was, bleek de datadekking niet meer toereikend te zijn. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de PTT applicatie nogal veeleisend is betreffende data-throughput. De Nokia E52 moest op kritische afstanden veel hertransmissies uitvoeren dat er toestelproblemen ontstonden. 9.3 Gehanteerde randvoorwaarde voor deze oplossing IVENT heeft aangegeven een PTT test te willen uitvoeren met end-user devices van het merk Sonim. Deze toestellen bieden deze functionaliteit alleen in combinatie met een Sonim PTT server. Sonim heeft echter nog geen werkende PTT server voor kleinschalige toepassingen (zoals deze trial). Een hosted oplossing die Sonim wel biedt, is echter voor deze stand-alone trial in het veld daarop geen optie. Hoewel Sonim claimt dat de toestellen voldoen aan de OMA PoC (Open Mobile Alliance Push to talk Over Cellular), bleken Sonim en Celtius niet in staat om op afzienbare termijn een interoperable combinatie op te leveren. De te realiseren PTT oplossing behoeft niet dezelfde solide performance en functionaliteit te bieden als de bij de hulpdiensten in gebruik zijnde traditionele analoge dan wel C2000 portofoons Er moet een mobiel datanetwerk aanwezig zijn welke voorziet in voldoende dekking. De minimale ontvangstwaarde moet in de orde van grootte van -75dBm zijn. 9.4 Resultaat van veldtest met deze oplossing Met lagere signaal waardes (<-75dBm) kan de Celtius client moeilijk danwel niet overweg wat resulteert in veel herttransmissies. De applicatie en de CPU van het toestel hebben hier veel moeite mee. Uiteindelijk leidde dit tot een noodzakelijke toestel herstart. Verschillende gebruikers viel het op dat er regelmatig een significante vertraging tussen het inspreken en afspelen van berichten bestond. Dit leidde niet direct tot problemen maar werd wel aangemerkt als punt van aandacht. De audiokwaliteit mocht een voldoende krijgen en was zeker acceptabel te noemen. 9.5 Ervaring, conclusies, adviezen en input voor volgende fase(s) voor PoC Push-to-talk is een service welke over een bearer getransporteerd wordt welke zelf geen Quality of Service ondersteund. Hierdoor is er slechts een marginale tot geen garantie af te geven voor de functionaliteit van de PTT Commercieel vertrouwelijk pag 22 van 46

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 3 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht

Nadere informatie

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids VoIP Netwerking Configuratie Gids Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids 1 VoIP Netwerking Configuratie gids Specificaties kunnen wijzigen zonder voorgaande. DM-983 NL Draft 2 VoIP Netwerking Configuratie

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile

Dienstbeschrijving Managed Mobile Dienstbeschrijving Managed Mobile Inhoud Dienstbeschrijving Managed Mobile... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Positionering dienst Managed Mobile... 3 1.3

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 11 Nummer: 1029 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst Managed Mobile...

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst SB Vast-Mobiel Hosted... 3 1.3 Positionering dienst SB Vast-Mobiel

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Mobiel comfort voor de prijs van vast

Mobiel comfort voor de prijs van vast Mobiel comfort voor de prijs van vast Full MVNO op VDF, Eigen mobiele Infra, Naast Wholesale MVNE ook eigen pgsm propositie, Missie om haar partners te enabelen met mobiele functionaliteit die we vandaag

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Dienstbeschrijving Managed Mobile Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Inhoud 1. Inleiding...3 Introductie...3 Positionering dienst Managed Mobile...3 Positionering dienst Managed Mobile Complete...4 2. Overzicht

Nadere informatie

High Level Design Netwerk

High Level Design Netwerk High Level Design Netwerk het Juridisch Loket Versie: 1.1 Datum: 06 mei 2013 High Level Design _ hjl Netwerk pagina: 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 High Level Design... 4 2.1 Schematische weergave...

Nadere informatie

Captive Portal Ready PurpleWiFi

Captive Portal Ready PurpleWiFi BELANGRIJKE NOTITIE: U DIENT EEN PURPLEWIFI ACCOUNT HEBBEN OM DIT APPARAAT TE REGISTREREN. Bij het eerste gebruik heeft het apparaat 5 minuten nodig om te starten. Het is belangrijk om dit apparaat aan

Nadere informatie

De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan

De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan NNO bijeenkomst 28 mei 2009 Den Haag Introductie 2 Stratix Consulting Wie zijn we? Stratix: Consultancy bureau met focus op elektronische infrastructuur

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

1) De IEEE 802.11b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout (Antwoord: fout)

1) De IEEE 802.11b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout (Antwoord: fout) Mobiele netwerken Studieroute Bestudeer eerst de theorie in hoofdstuk 2 en maak daarna de volgende vragen en opdrachten. Kennisvragen Geef aan of de volgende stellingen goed of fout zijn: 1) De IEEE 802.11b-aanbeveling

Nadere informatie

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1 Pagina 1 Handleiding 3CX Centrale Inhoudsopgave Accountinformatie opvragen... 3 3CX Downloaden en Installeren.... 5 3CX Wizzard... 7 3CX laten verbinden met 12Connect... 9 Aanmelding Controle... 11 12Connect

Nadere informatie

Managed VoIP. Inhoud. 1 Inleiding

Managed VoIP. Inhoud. 1 Inleiding Inhoud 1 Inleiding. 1 2 Het DECT toestel automatisch configureren. 2 2.1 Het DECT toestel opnieuw configureren. 3 2.2 Problemen en oplossingen 4 2.3 De DECT handset gebruiken 5 2.3.1 Bellen en gebeld worden..

Nadere informatie

AxiLink. GPRS modem / e-mail en SMS transmitter. Manual. September 2011

AxiLink. GPRS modem / e-mail en SMS transmitter. Manual. September 2011 AxiLink GPRS modem / e-mail en SMS transmitter Manual September 2011 Leiderdorp Instruments Dijkgravenlaan 17 2352 RN Leiderdorp Postbus 319 2350 AH Leiderdorp Telefoon: 071-5415514 Fax: 071-5418980 e-mail:

Nadere informatie

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/6 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2000 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

MSSL Dienstbeschrijving

MSSL Dienstbeschrijving MSSL Dienstbeschrijving Versie : 1.0 Datum : 28 augustus 2007 Auteur : MH/ME Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... 3 Divinet.nl Mssl... 3 Hoe

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/8 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

Welkom bij Mijnvoipcentrale!

Welkom bij Mijnvoipcentrale! Welkom bij Mijnvoipcentrale! Via deze handleiding proberen we een duidelijk overzicht te creëren van de onderliggende diensten en producten. MijnVoipCentrale is een doorgeefluik tussen provider (inkomende

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

4/1.4 Service Location Protocol

4/1.4 Service Location Protocol Networking Services 4/1.4 Service Location Protocol 4/1.4.1 Inleiding Binnen Open Enterprise Server is het Service Location Protocol ( SLP ) een essentieel onderdeel. Dit protocol zorgt ervoor dat de clients

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

1) De IEEE b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout. 4) GPRS biedt een circuitgeschakelde netwerkservice.

1) De IEEE b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout. 4) GPRS biedt een circuitgeschakelde netwerkservice. Mobiele netwerken Studieroute Bestudeer eerst de theorie in hoofdstuk 2 en maak daarna de volgende vragen en opdrachten. Kennisvragen Geef aan of de volgende stellingen goed of fout zijn: 1) De IEEE 802.11b-aanbeveling

Nadere informatie

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs.

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP / STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een IP-adres,

Nadere informatie

VAMO. Dienstbeschrijving

VAMO. Dienstbeschrijving VAMO Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie Business case Op basis van VoIP vanuit het DataCenter Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl Revisie Versie Datum Opmerking Auteur Status 01 2/25/2013 Business Case G.Dam V1.0 Inleiding 1 Dit document

Nadere informatie

Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi

Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Standaard inloggegevens van het draadloze netwerk... 4 2. Installatie Alcatel 110g PC

Nadere informatie

Siemens workpoints en DHCP options

Siemens workpoints en DHCP options Siemens workpoints en DHCP options Dit document beschrijft de configuratie en werking van een Windows 2003 DHCP server in combinatie met Siemens optipoint en Siemens OpenStage toestellen (aangemeld op

Nadere informatie

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding Tritel Beheer telefooncentrale ipad Beheerhandleiding 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding... 3 3. Telefooncentrale beheer ipad App... 4 4. Telefooncentrale configureren... 5 4.1. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

Welkom bij CanConnect

Welkom bij CanConnect Handleiding Inhoud Welkom bij CanConnect 3 CanConnect helpdesk 4 In 5 stappen klaar voor gebruik 5 Internet 3G of 4G instellen 6 Operator 7 Reach 8 Voicemail 9 Bellen in het buitenland 10 Vragen? 11 2

Nadere informatie

Handleiding Asterisk Centrales. Handleiding Handleiding

Handleiding Asterisk Centrales. Handleiding Handleiding Handleiding Handleiding Asterisk Asterisk Based Centrales PBX Inhoudsopgave Accountinformatie opvragen... 2 Asterisk Centrale laten aanmelden bij 12Connect... 4 Beveiliging voor Asterisk:... 7 12Connect

Nadere informatie

Duifmelden. nl Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1

Duifmelden. nl Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1 Duifmelden.nl Pigeonscloud.com Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1 Gebruikers handleiding Automatic Arrival Module for Pigeon

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Instellingen... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDNG. Telefooninterface GSM-GB2 TGSM-GB2 NL REV.0316. Cod. 50121868

INSTALLATIE HANDLEIDNG. Telefooninterface GSM-GB2 TGSM-GB2 NL REV.0316. Cod. 50121868 INSTALLATIE HANDLEIDNG Telefooninterface GSM-GB2 Cod. 50121868 TGSM-GB2 NL REV.0316 2 INLEIDING Allereerst willen wij u hartelijk danken en feliciteren met de aanschaf van dit product. Onze ISO-9001-certificering

Nadere informatie

Beschrijving toolset Netwerk/Protocol/Applicatie test Datum 11 januari 2012 Auteur Louis de Wolff Versie 1.0

Beschrijving toolset Netwerk/Protocol/Applicatie test Datum 11 januari 2012 Auteur Louis de Wolff Versie 1.0 Beschrijving toolset Netwerk/Protocol/Applicatie test Datum 11 januari 2012 Auteur Louis de Wolff Versie 1.0 Netwerk evaluatie tools Inleiding In een pakket geschakelde netwerk gebeurt de communicatie

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 DSLSTL Handleiding Copyright 2008 Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 1 Versie beheer...3 2 Algemene omschrijving DSLSTL...4 3 Gebruik achter een router en/of firewall...5 4 Installeren van de software...6

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Brandstof Alarm Systeem Voor Stationaire Tanks

Brandstof Alarm Systeem Voor Stationaire Tanks Brandstof Alarm Systeem Voor Stationaire Tanks 1. Dienstbeschrijving Het Mobifox Brandstof-, Registratie en Alarmsysteem voor stationaire bovengrondse tanks is een doeltreffende manier om brandstofgebruik

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY RUCKUS UNLEASHED GATEWAY Technote Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 06-03-2017 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Handleiding SJphone Softphone. Handleiding SJPhone

Handleiding SJphone Softphone. Handleiding SJPhone Handleiding SJPhone Inhoudsopgave Accountinformatie opvragen... 2 Het downloaden en installeren van een SJphone... 4 Instellingen voor eerste gebruik... 5 Aanmelding Controle... 9 12Connect Support...

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 1.1 Introductie... 3. 2. Functionele eigenschappen... 4. 2.1 Haagcom Mobiel functies... 4. 2.2 Managed VoIP functies...

1. Inleiding... 3. 1.1 Introductie... 3. 2. Functionele eigenschappen... 4. 2.1 Haagcom Mobiel functies... 4. 2.2 Managed VoIP functies... Dienstbeschrijving HAAGCOM Managed Mobiel Inhoud HAAGCOM Managed Mobiel... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 2. Functionele eigenschappen... 4 2.1 Haagcom Mobiel functies... 4 2.2 Managed VoIP functies...

Nadere informatie

Tijdhof Consulting Technotes. Configuratie van de Grandstream HandyTone 496 ATA. Tijdhof Consulting - 1 februari 2006

Tijdhof Consulting Technotes. Configuratie van de Grandstream HandyTone 496 ATA. Tijdhof Consulting - 1 februari 2006 Tijdhof Consulting Technotes Configuratie van de Grandstream HandyTone 496 ATA Tijdhof Consulting - 1 februari 2006 Pagina 1/11 1 februari 2006 Voorafgaand aan de configuratie WAN-poort activeren 1. Toegang

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding Reach. Auteur: René Prinz Datum: Versie: 4.1 Aantal bladen: 21

Handleiding Reach. Auteur: René Prinz Datum: Versie: 4.1 Aantal bladen: 21 Handleiding Reach Auteur: René Prinz Datum: 09-01-2014 Versie: 4.1 Aantal bladen: 21 Inhoud Handleiding Reach... 1 Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Reach vinden als wholesaler... 4 2.2

Nadere informatie

Simmpl configuratiehandleiding voor Gigaset N720IP MultiCell DECT

Simmpl configuratiehandleiding voor Gigaset N720IP MultiCell DECT Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen Simmpl configuratiehandleiding voor Gigaset N720IP MultiCell DECT v200217mt T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E callvoip@callvoip.nl W

Nadere informatie

Yes Mobiel+ Mobiel Kantoor Gebruikers App Handleiding

Yes Mobiel+ Mobiel Kantoor Gebruikers App Handleiding Yes Mobiel+ Mobiel Kantoor Gebruikers App Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Inloggen 4 Identiteit 5 Recent 6 Collega s 7 Profiel 8 Instellingen 9 o Direct doorschakelen 10 o Doorschakelen

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen. 28 mei 2013

Nieuwe ontwikkelingen. 28 mei 2013 Nieuwe ontwikkelingen 28 mei 2013 Ontwikkelingen KA-SAT hardware en diensten Inmarsat High Data Rate / Explorer 710 Inmarsat Global Xpress Iridium Extreme Thuraya IP+ Thuraya SatSleeve Multi channel routers

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: november 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta version).

Nadere informatie

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: Mei 2015 Versie: 1.3

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: Mei 2015 Versie: 1.3 Laatste wijziging: Mei 2015 Versie: 1.3 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/16 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 4

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Managed VoIP

Beknopte Handleiding Managed VoIP Beknopte Handleiding Managed VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

In de General Setup kunt u het IP-adres aanpassen. Standaard staat het IP-adres op 192.168.1.1 zoals u ziet in onderstaande afbeelding.

In de General Setup kunt u het IP-adres aanpassen. Standaard staat het IP-adres op 192.168.1.1 zoals u ziet in onderstaande afbeelding. LAN LAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke LAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl Hardware installatie: Open de unit m.b.v. een kleine schroevendraaier: Plaats een SIM-kaart in de unit: Zorg ervoor dat de DIL-schakelaars in de stand: 1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: ON Staan Sluit voorzichtig

Nadere informatie

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Webrelais IPIO-32I-M Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie

ZoneFlex 7731 802.11n Point to Point Wireless Bridge Handleiding

ZoneFlex 7731 802.11n Point to Point Wireless Bridge Handleiding ZoneFlex 7731 802.11n Point to Point Wireless Bridge Handleiding Inhoudsopgaven 1. Product uitleg 1.1. Led indicatie 1.2. Normaal mode 1.3. Richt mode 2. Installatie voorbereiding 2.1. Benodigdheden 2.2.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Hik-Connect Introductie V1.0

Hik-Connect Introductie V1.0 Hik-Connect Introductie V1.0 Noot: Omdat Firmware, cliënt software, etc. nog niet vrijgegeven zijn, Zijn alle afbeeldingen in deze technische nota voor tijdelijk gebruik. Hikvision behoudt het recht om

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Bewaarplicht verkeersgegevens

Bewaarplicht verkeersgegevens Onderzoeksplan Masterscriptie Bewaarplicht verkeersgegevens Student: Joost Herregodts Studentnr: 0716987 Versie: 1.1 1 Inhoudsopgage PROBLEEMSTELLING 3 VERANTWOORDING 4 THEORETISCH KADER 5 SCOPE 5 REGEL-

Nadere informatie

Captive Portal Ready Hotspotsystem

Captive Portal Ready Hotspotsystem *** LEES DIT EERST *** Het pakket met het label Captive Portal Ready bevat firmware en managementfunctie(s) van derden. Het product heeft verschillende eigenschappen, configuratie en capaciteiten dan die

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

RentSat transportable satelliet uplink voor

RentSat transportable satelliet uplink voor RentSat transportable satelliet uplink voor Satellite News Gathering Live Streaming Video tijdelijke breedband IP verbindingen Amsterdam, 16-03-10 RentSat Wat is het? Wat kun je er mee? Wie kan ervan profiteren?

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie