Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2014"

Transcriptie

1 Voortgang CO 2 emissie reductie H ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 1

2 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving F. Wuts Initiële versie F. Wuts Definitieve versie 2014 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Organizational Boundary Verantwoordelijken Historisch basisjaar Uitsluitingen en verificatie Wijzigingen berekeningsmethodiek t.o.v Doelstelling op het gebied van CO2 reductie Maatregelen ICT zet stappen in CO2 reductie Scope 1 en Scope Reductie resultaten Scope 1 reducties Scope 2 reducties Conclusie scope 1 en Extra maatregelen Scope 3 reducties Resultaten scope 3 Ketenanalyses Ketenanalyse Energie distributie Ketenanalyse Hosting Conclusie scope Autorisatie ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 3

4 1 Inleiding Beschrijving van de rapporterende organisatie ICT Automatisering Nederland B.V. (ICT) biedt hoogwaardige technologische oplossingen op het gebied van informatie en communicatie technologie in diverse functionele toepassingsgebieden, met name Automotive, Logistics, Machine & Systems, Industrial Automation, Energy en Healthcare.Het bedrijf is actief in Nederland. De oplossingen die ICT haar klanten biedt, liggen op het terrein van detac hering van ervaren en hoogopgeleide werknemers, realiseren van systeemoplossingen op projectbasis en het bieden van services voor het in stand houden van ICT systemen. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen ICT automatisering Nederland B.V. let in de bedrijfsvoering op duurzaam gebruik van zowel energie als materialen. Afval wordt gescheiden ingezameld en gebruiksgoederen worden waar mogelijk gerecycled. Mobiliteit is voor ICT zeer belangrijk. ICT is gestart met een inventarisatie om elektr isch rijden binnen de organisatie verder gestalte te geven. Zo is een ontwerp gerealiseerd voor de BackOffice infrastructuur om de exploitatie van elektrisch rijden mogelijk te maken. Actief beleid ICT Automatisering Nederland B.V. voert in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een actief klimaatbeleid uit. Onderdeel hiervan is deelname aan de CO 2 prestatieladder. 1.1 Organizational Boundary Paragraaf 6.3 in het reglement van de CO2 prestatieladder stelt als eis de organisatorische grens dient zodanig gekozen te zijn dat er zich geen C-aanbieders onder de A-aanbieders bevinden. Als methode voor het bepalen van de organisatorische grenzen is gekozen voor de organizational control approach. Het uitgangspunt is dat alleen voor die bedrijven waarvan geldt dat ICT Automatisering Nederland B.V. de volledige bevoegdheid heeft om beleid te introduceren en te implementeren, binnen de organisatorische grenzen valt. Zie voor een uitgebreide beschrijving het document Organizational Boundar y. (CO2_Boundary 2011.doc). Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de Organizational Boundary. 1.2 Verantwoordelijken De eindverantwoordelijke voor het duurzaamheidbeleid binnen ICT Automatisering Nederland B.V. is de directeur (COO). 1.3 Historisch basisjaar Vanuit het Energie Management programma van ICT wordt er twee keer per jaar een CO 2 footprint opgesteld. Een reeks van maatregelen waarmee het bedrijf de uitstoot van CO 2 reduceert is een onderdeel van dit programma. Halfjaarlijks wordt door middel van dit rapport gerapporteerd over de voortgang van de maatregelen ten opzichte van de doelstellingen. De voornaamste focus ligt daarbij op CO 2 reductiemaatregelen. De halfjaarlijkse CO2 footprint vormt een onderdeel van dit rapport. ICT automatisering Nederland B.V. is gecertificeerd voor niveau 4 van de CO2 prestatieladder. De doelstelling die ICT gesteld heeft is weergegeven in onderstaande tabel met als basisjaar De periode waarover dit gerealiseerd dient te worden is tot en met Uitsluitingen en verificatie In paragraaf 7.3 van NEN ISO worden een aantal aspecten aangegeven, die niet gelden voor IC T Automatisering Nederland B.V. Het gaat hierbij om de volgende punten: - f) a description of how CO2 emissions from the combustion of biomass are treated in the GHG inventory (4.2.2); Biomassa is niet aan de orde binnen ICT Automatisering Nederland B.V.. - g) if quantified, GHG removals, quantified in tonnes of CO 2 (4.2.2); Dit is niet aan de orde voor ICT Automatisering Nederland B.V ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 4

5 - h) explanation for the exclusion of any GHG sources or sinks from the quantification (4.3.1); Dit is niet aan de orde voor ICT Automatisering Nederland B.V. - k) explanation of any change to the base year or other historical GHG data, and any recalculation of the base. Dit is niet van toepassing omdat er geen aanpassingen hebben voorgedaan in dit jaar. - m) explanation of any change to quantification methodologies previously used (4.3.3); - het vaststellen van het"energieverbruik en emissies t.g.v. grondstoffen voor en productie van de batterijen" van elektrische, zoals aangegeven in de SKAO norm 2.1 (blz. 67), auto s is vooralsnog niet mogelijk. Gezien de zeer geringe impact op de totale footprint, zijn deze emissies in deze Emissie Inventaris daarom niet meegenomen. Alle andere eisen m.b.t. ISO worden meegenomen in dit rapport en alle data is geverifieerd door de verantwoordelijke CO2 manager. 1.5 Wijzigingen berekeningsmethodiek t.o.v Geen wijzigingen t.o.v. H Doelstelling op het gebied van CO2 reductie Onze doelstelling is 12% CO2 reductie in drie jaar ten opzichte van 2011 Dat komt overeen met het vermijden van 467 Ton CO2 uitstoot of 0,74 Ton per FTE. Zie tabel hieronder. Streefwaarden per FTE zoals in het reductie voorstel van 2011 is afgesproken. CO2 emissie geheel 2011(ton) Scope 1 en 2 Kwantitatieve doelstelling CO2 emissiereductie over planperiode (ton) Percentage (afname) % 6,2 ton per FTE 0,74 ton per FTE 12% 1.7 Maatregelen Voor de periode zijn de volgende CO2 reductiemaatregelen vastgesteld met daarbij de voortgang hierin. Tabel 1 Lijst van reductiemaatregelen Emissies Type Percentage afgerond Gebouwen Klimaatinstallatie o 100% o 100% Verlichting o 10% o 0% Overig o 50% o o 0% o 100% Mobiliteit Vervoer o 90% o 100% o 10% o 100% Gedrag o 100% o 100% o Maatregel o Instellen radiatoren op anti vries (ruimte overgenomen door ander bedrijf) o Optimaliseren koeling server ruimtes o Verminderen verlichting door aanwezigheidsdetectie (alleen WC s in Eindhoven) o Hoogfrequent TL5 verlichting, gestopt o Groene stroom (BoZ, Bar, Huurhuis, Groningen) 4 van de 7 o Aansluiten van apparatuur op weektimers, gestopt o Extra deelverbruikers (Deventer) o Vervanging leaseauto s door A en B label auto s o Band op spanning o Flexwerken o Pilot elektrisch rijden, gestopt o Stimuleren videoconferencing (Lync) o Cursus Nieuwe rijden in de vorm van e-driver o Monitoring brandstof verbruik (afgewezen in 2011) 2014 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 5

6 2 ICT zet stappen in CO2 reductie Februari 2015 is wederom de CO2 footprint van ICT Automatisering Nederland B.V. over het tweede half jaar van 2014 vastgesteld. Deze is vergeleken met het basisjaar Voor scope 1 en 2 is een reductie van 12,1 % (van 3,12 naar 2,74 Ton/FTE) behaald ten opzichte van het basisjaar 2011 (H2 2011). Dit percentages is relatief en gebaseerd op het aantal FTE s binnen ICT Automatisering B.V. over deze periode. De keus is gemaakt om dit per FTE te doen omdat een groot deel van de CO2 emissie in het brandstof verbruik van de leaseauto s van onze medewerkers zit. Kijkend naar de CO2 reductie in absolute zin dan is er een afname van ongeveer 11,0 % (van 1951 naar 1736 Ton) ten opzichte van eerste helft Ten opzichte van 2013 is dit echter een afname van 6, 2 % (van 1851 naar 1736). De grafieken hieronder laten een procentuele afname zien t.o.v. basisjaar Tabel 2 CO2 emissies tweede helft van 2014 Footprint scope 1 en 2 CO2 emissie (ton) Scope 1 en 2 CO2 emissiereductie over planperiode t.o.v. Percentage (afname per jaar) H1 H2 voorgaande jaar (ton) (begin 2015) 12 % ,9 % ,6 % ,9 % Tabel 3 CO2 emissies per FTE tweede helft van 2014 H H H H CO2 emissie CO2 per FTE 1951 Ton 1868 Ton 1851 Ton 1754 Ton 3,12 Ton 2,97 Ton 3,01 Ton 2,74 Ton 2.1 Scope 1 en 2 Figuur 1 Scope 1 en 2 CO2 emissie (absolute reductie) uitgedrukt in percentage t.o.v. basisjaar 2011 Figuur 2 Scope 1 en 2 CO2 emissie reductie uitgedrukt in percentage t.o.v. basisjaar 2011 gemeten over het aantal FTE s 2014 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 6

7 2.2 Scope 3 Figuur 3 Scope 3 emissie reductie uitgedrukt in percentages t.o.v. basisjaar 2011 gemeten over het a antal FTE s De CO2 reductie percentages bij scope 3 voor de eerste helft van 2012 en tweede helft 2012 zijn gelijk omdat we de scope 3 emissies alleen over het gehele jaar 2012 hebben kunnen bepalen ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 7

8 3 Reductie resultaten 3.1 Scope 1 reducties De reductie per emissie staat vermeld in onderstaande tabel. Tabel 4 Scope 1 emissies Scope 1 Basisjaar H ton CO2 Resultaat H ton CO2 Percentage (afname) Lease auto s (niet hybride) ,1 6,9 % Lease auto s (hybride) 1 60,2 127,9-112,4 % Lease auto s totaal 1599, ,4 % Verwarming ,7 73,4% Totaal 1707,2 1590,0 6,8% Door een toename van het aantal liters diesel is de CO2 emissie toegenomen. Hier tegenover staat dat het aantal liters benzine ongeveer gelijk is gebleven. Als gevolg van toename in het leasen van hybride auto s is de CO2 emissie onder dit label wel hierdoor toegenomen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een lagere bijtelling of een meer bewustere keuze vanuit de medewerker om milieu bewust te zijn. Vanuit ICT willen we dit separaat bijhouden om hier inzicht in het brandstof verbruik te krijgen. Op dit moment zijn dit hybride auto s die als brandstof diesel of benzine gebruiken. Het aantal C, D, E label auto s is vergeleken met het jaar 2011( van 55 naar 15 ) verder afgenomen wat ook weer een positieve bijdrage heeft geleverd aan CO2 emissie reductie. 3.2 Scope 2 reducties De reductie per emissie staat vermeld in onderstaande tabel. Tabel 5 Scope 2 emissies Scope 2 Basisjaar H ton CO2 Resultaat H ton CO2 Percentage (afname) Elektriciteit 222,3 68,7 69,1 % Vliegverkeer 5,6 16,9-201,8 % Elektrische auto 0 2 0,00 - Geo warmte Eigen auto (mobiliteitsvergoeding) 14,9 60,0-302,7 % Totaal 320,1 146,6 54,2 % Als gevolg van de overstap naar Groene Stroom voor de vestigingen Bergen op Zoom (reductie 6,5 Ton/ jaar), Barendrecht (reductie 32,5 Ton/jaar) en huurhuis (Reductie 0,2 Ton/jaar) is de CO2 emissie sterk hierdoor gedaald. Verder ook de beperking in gebruik van vloeroppervlak (minder verlichting) als gevolg van verhuizingen etc. 1 Toegevoegd aan scope 1 i.p.v. scope 2 2 Deze waarde was te laag om verder mee te nemen in de berekeningen. 3 Dit grote verschil komt door de omzetting van GJ naar kwh met COP 3,9. (330 GJ komt overeen met 10,7 Ton (Electra) of 1 Ton Geo warmte 2014 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 8

9 De verwachting is dat het elektriciteitsverbruik als gevolg van het onderbrengen van alle ECT professionals (20 professionals) op kantoor Barendrecht iets zal toenemen in de tweede helft van Kijkend naar onderstaande grafiek zien we inderdaad een minder verwachte afname in de totale gebouwgebonden emissie. In de verdere berekeningen wordt hier echter geen rekening mee gehouden i.v.m. te complexe berekeningen en de kleine waarden. Figuur 4 Gebouwgebonden CO2 emissie Verder is het aantal gevlogen kilometers sterk toegenomen. Deze zijn echter incidenteel i.v.m. lopende projecten/contacten met het buitenland en management vluchten. Het aantal eigen auto s waar een leasevergoeding tegenoverstaat is licht afgenomen t.o.v. H Omdat we als ICT zijnde geen invloed hebben op het brandstof verbruik en het niet zakelijke aspect zouden we deze emissie eigenlijk niet mee moeten nemen. Om toch inzicht hierin te krijgen is deze emissie wel onder scope 2 meegenomen. Zo ook is de elektrische auto apart meegenomen omdat dit een CO2 reductie maatregel is ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 9

10 Figuur 5 Mobiliteits CO2 emissie 3.3 Conclusie scope 1 en 2 Voor scope 1 en 2 is de streefwaarde van 5 % (werkelijkheid 11,0 % absoluut of 12,1 % relatief ) gehaald. Kijken we naar de CO2 emissie per km dan zien we dat in de eerste helft van 2014 het gemiddelde aantal gr CO2/km gezakt is van 126,2 naar 119,7 gr CO2/km. Gaan we daarbij uit van een gemiddelde van ongeveer km per jaar per leaseauto en 500 lease auto s in totaal dan komt dit uit op een reductie van ongeveer 113 ton CO2. Dit is volgens de verwachting van de genomen maatregel van A en B label auto s. Figuur 6 Gemiddelde gr/km CO2 emissie (Athlon leaseauto s) Verder was het nog steeds niet mogelijk om alle kantoren over te laten schakelen naar Groene stroom omdat energieverbruik in de huurovereenkomsten zitten en de contracten nog doorlopen. De verwachting is dat de verwachte CO2 reductie van 12% wel gehaald kan worden aan het eind van 2014 of begin ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 10

11 3.4 Extra maatregelen scope 1 en 2 Er worden op dit moment extra maatregelen genomen op het vlak van mobiliteit om toch nog een verdere CO2 emissie reductie te verwezelijken door: - Gebruik van e-driver (verwachte reductie van 8%); - In gebruik name van een 11 tal Renault Clio s (95 gr CO2 per km) voor young professionals(verwachte reductie zal echter klein zij op het totaal aantal lease auto s); - Door verhuizing van kantoor Eindhoven (eind december 2014) naar een energiezuinig gebouw met de mogelijkheid om er per openbaar vervoer te komen zal ook een extra bijdrage kunnen gaan opleveren. (vloeroppervlak gaat echter wel van 954 m 2 naar 1299 m 2 ); - Vergroening van het electriciteitsverbruik door het kopen van groencertificaten voor alle vestigingen welke grijze stroom gebruiken. Resultaten hiervan zullen echter pas in 2015 duidelijk zichtbaar gaan worden. Tabel 6 Scope 1 en 2 emissies Emissies Type Percentage afgerond Gebouwen Klimaatinstallatie o 100% Maatregel o Vergroening gebouwen (Barendrecht pilot). Staat nog open. Onderzoek is gedaan. Rapport beschikbaar. o 50% Overig o 50% o Server park in de cloud (onderzoek traject is door invulling van een afstudeeropdracht gedaan) Kosten zijn op dit moment te hoog. Geen vervolg op dit moment o 100% o Verhuizing kantoor Eindhoven naar een duurzaam gebouw aan de Prof Dr Dorgelolaan eind 2014 met daarbij duurzaam meubilair, verlichting etc. Groene stroom o 0% o Met ingang van 2015 zullen alle gebouwen overgeschakeld zijn op groene stroom. o 100% o Energiezuinige koffieapparaten op alle kantoren. o 50% o Start met in gebruik name van energiezuinige printers op alle kantoren. Mobiliteit Vervoer o 100% o Een 10 tal zeer zuinige auto s voor Young professionals eind December. Gedrag o 50% o Invulling met e-driver in september 2014 (50 % actieve leden status eind 2014) Doelstelling augustus 2015 op 60%. o MVO certificaat mei 2015 o 0% Overig o 0% o Werkgroep oprichten om MVO als actief beleid van ICT te krijgen. MVO trekkers 2014 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 11

12 3.5 Scope 3 reducties De reductie per emissie staat vermeld in onderstaande tabel. Tabel 7 Scope 3 emissies Scope 3 Basisjaar H ton CO2 Resultaat H ton CO2 Percentage (afname) Huur auto s (buitenland) 12,4 6,2 4 50,0% Collectief vervoer 6,6 0,98 85,1% Woon werkverkeer 3,8 6,6-73,7% Totaal 22,8 13,7 39,9% Als gevolg van een toename in het woon werkverkeer als gevolg van een aantal afstudeerders die deze km s mogen declareren is deze CO2 emissie toegenomen. Merendeel van deze afstudeerders valt onde de NV. 3.6 Conclusie scope 3 Met betrekking tot scope 3 reducties blijven de verwachtingen gehandhaafd. Op dit moment hebben we een reductie van ongeveer 40 % t.o.v. H Als extra reductie in de keten (upstream) zijn het transport van water containers gestopt en zijn we overgestapt op water coolers aangesloten op het waterleiding net. Verder is het ophalen van post op de diverse kantoren niet meer met bestelbusjes maar door invulling van fietskoeriers. Tabel 8 Keten doelstellingen Emissies Type Percentage Maatregel afgerond Scope 3 Keten o 90% o Water coolers op leidingwater i.p.v. containers die aangevoerd moeten worden Reductie in CO2 emissie tijdens transport. Barendrecht staat nog in de planning. o 100% o Post wordt opgehaald door fietskoeriers. Reductie in CO2 emissie tijdens transport. o 100% o Bookboon elektronische boeken. Reductie in CO2 emissie tijdens productie van boeken. (78 % reductie) 3.7 Extra maatregelen scope 3 Er worden op dit moment extra maatregelen genomen om toch nog een verdere CO2 emissie reductie te verwezelijken door: - Onderzoek naar het verbruik van printerpapier; - Mogelijke overstap van papiere salarisbrief naar electronische versie; - Door invoering van AFAS komt er de mogelijkheid om het functioneringsformulier ook elctronisch te laten invullen door de opdrachtgever; Resultaten scope 3 Ketenanalyses Ketenanalyse Energie distributie 4 Als gevolg van overstap naar een free format omschrijving van gedeclareerde kosten is het niet mogelijk om hierover een goede waarde voor af te geven. Dit zijn echter ook niet de grootste CO 2 emissies ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 12

13 ICT Automatisering maakt onderdeel uit van het PowerMatching City consortium. Een publicatie m.b.t. opzetten van een testomgeving zie hiervoor Energiebusiness.nl+Nieuwsbrief&utm_ De reductiedoelstellingen worden pas bereikt eind 2014 omdat de evaluatie van de proef pas in Q wordt verwacht. Voor meer informatie over PowerMatching City: Ketenanalyse Hosting De concrete doelstellingen voor deze keten is uitgedrukt in het aantal gestarte projecten in een jaar op basis van onze Cloud Sourcing propositie. Het aantal van 5 is gehaald. Tabel 9 Keten doelstellingen Potentiële reductie ton CO2 Basisjaar 2011 Aantal projecten Resultaat 2012 aantal projecten Resultaat 2013 aantal projecten Verwacht resultaat heel Voor meer informatie over Cloudsourcing zie : GreenFlux (3 in 2013) PostNL (3 a 4? In 2013) KWIC (1) Lloyds (1) Omnitrans (1) Power Matching City (1) Zuivelhoeve (1) Hybride Cloud oplossing TranspariX (1) 2014 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 13

14 4 Autorisatie Frits Wuts - CO 2 Manager Femmy de Rijk - Marketing Manager Roy Jansen - COO paraaf datum 2014 ICT - Alle rechten voorbehouden - pagina 14

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2013

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2013 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2013 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 21-03-2014 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H1-2015

Voortgang CO 2 emissie reductie H1-2015 Voortgang CO 2 emissie reductie H1-2015 ICT staat voor groen! 2015 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 05-06-2014 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2015

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2015 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2015 ICT staat voor groen! 2015 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 04-01-2016 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2014 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 18-08-2014 C. de Waard Versie obv 2013. ISO 14064 protocol toegevoegd 0.2 24-02-2015

Nadere informatie

CO2 footprint. 2011 InTraffic

CO2 footprint. 2011 InTraffic CO2 footprint 2011 InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 22/2/2012 Marije de Vreeze Gegevens CO2 footprint 0.3 13/3/2012 Marije de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO 2 emissies. Tweede halfjaar 2014

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO 2 emissies. Tweede halfjaar 2014 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO 2 emissies Tweede halfjaar 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 18-08-2014 C. de Waard Versie obv 2013. ISO 14064 protocol ingevoegd 0.2 24-02-2015

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2015

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2015 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2015 Inleiding InTraffic voert in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een actief kwaliteitsbeleid uit. Onderdeel

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 8-10-2013 F. Wuts Update en aanpassing van een aantal

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 2 Energie Management Programma

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 15-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2014 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies

CO 2 -footprint 2014 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies CO 2 -footprint 2014 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies Samenvatting In 2014 is de scope 1 en scope 2 CO 2 -footprint van InTraffic 62,7 ton. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 is dit een absolute

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2013 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies

CO 2 -footprint 2013 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies CO 2 -footprint 2013 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies Ton CO2 Samenvatting In 2013 is de scope 1 en scope 2 CO 2 -footprint van InTraffic 62,5 ton CO 2. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 is dit

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2012 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies

CO 2 -footprint 2012 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies CO 2 -footprint 2012 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies Samenvatting In 2012 is de scope 1 en scope 2 CO 2 -footprint van InTraffic 78,3 ton CO 2. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 is dit een toename

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 Reductieplan 2015 (overgangsjaar)

CO 2 Reductieplan 2015 (overgangsjaar) CO 2 Reductieplan 2015 (overgangsjaar) ICT staat voor groen! 2012 ICT Alle rechten voorbehouden WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 1852015 Frits Wuts Draft versie 0.2 2362015

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2015 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies

CO 2 -footprint 2015 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies CO 2 -footprint 2015 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies Samenvatting In 2015 is de scope 1 en scope 2 CO 2 -footprint van InTraffic 102,6 ton. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 is dit een absolute

Nadere informatie

Voortgang CO 2 -emissie reductie H1-2016

Voortgang CO 2 -emissie reductie H1-2016 Voortgang CO 2 -emissie reductie H1-2016 ICT staat voor groen! 2015 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.EU pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 21-07-2016 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Emissie-inventaris met CO2- Footprint

Emissie-inventaris met CO2- Footprint 2016 Emissie-inventaris met CO2- Footprint Missie: Samen werken we aan CO2reductie Rapportage: A2.3 / 2016 Datum: 1-11-2016 Opgesteld door: Monique Harmsen Versie: 1.7 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord... 3 2

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Voortgang CO 2 -emissie reductie H2-2016

Voortgang CO 2 -emissie reductie H2-2016 Voortgang CO 2 -emissie reductie H2-2016 ICT staat voor groen! 2015 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.EU pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 19-10-2016 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Portfolio CO 2 -prestatieladder

Portfolio CO 2 -prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 Portfolio CO 2 -prestatieladder Reductie 2017-2020 1.B.1 2.B 3.B 4.B 5.B www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 16 dec 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V.

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Versie d.d. 21-03-2014 Geactualiseerd d.d. 9-03-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie: Directeur

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Zwatra B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 19 november 2015 Status:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Barendrecht, 27 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder voortgangsrapportage 2015 Synorga Groep B.V. 27

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO 2 emissie inventaris

CO 2 emissie inventaris Inhoudsopgave CO 2 prestatieladder scope... 2 Conformiteit inventaris... 2 Basisgegevens... 2 Beschrijving van de organisatie... 2 Verantwoordelijkheden... 2 Basisjaar... 3 Rapportageperiode... 3 Verificatie...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1-4.B.2 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1 Energie audit Eis 2.A.3 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder - Energie Audit 1

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 Auteur René Speelman Versie 1.0 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1.0 November 2014 René Speelman, manager

Nadere informatie

Plan van aanpak CO2-reductie

Plan van aanpak CO2-reductie Plan van aanpak CO2-reductie 2012-2016 Opdrachtgever Movares Johan van den Elzen Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Frans Gebraad Kenmerk CO-FG-120015321 - Versie 1.0 Utrecht, 8 november 2012 Vrijgegeven

Nadere informatie

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak 2017 ICS Groep 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategische milieu en co2 reductie doelstellingen... 3 Milieu en CO2-reductie doelstellingen 2017... 3 3.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N026-0495501BUJ-los-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 jun 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 Auteur René Speelman Versie 1 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1 29 april 2013 (toegevoegde management René

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. Doc.code: HBF Versie:

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Nummer : 3.A.1_2 Inhoud : 1. DOEL 2. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3. BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2016 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

CO 2 Data Management Plan

CO 2 Data Management Plan CO 2 Data Management Plan ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 8-6-2012 Frits Wuts Initiële versie 0.2 12-01-2014

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2016 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2-footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

CO 2 Emissie-inventarisatie Cantorclin 2014

CO 2 Emissie-inventarisatie Cantorclin 2014 CO 2 Emissie-inventarisatie Cantorclin 2014 Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Beschrijving van de organisatie 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage 2016-1 UItstoot [ton CO2] CO 2 -Prestatieladder 2016-1 Inventarisatie 2016-1 200 180 186 160 140 149 144 138 148 120 100 80 60 40 20 0 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 UItstoot [ton

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 WerkBewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onderdeel CO2 prestatieladder Datum 25 november 2016 Project 080365 Bijlage bij 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie