9 PowerShell en VBScript

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 PowerShell en VBScript"

Transcriptie

1 147 9 PowerShell en VBScript 9.1 PowerShell Windows PowerShell is een nieuw op taken gebaseerde shell- en scripttaal voor de opdrachtregel die speciaal ontworpen is voor systeembeheer en gebaseerd is op Microsoft.NET Framework. Met de ingebouwde Windows PowerShell-opdrachten, ook wel cmdlets genoemd, kan je de computers in een netwerk beheren vanaf de opdrachtregel. Ook biedt Windows PowerShell een uitgebreide parser voor expressies en een volledig ontwikkelde scripttaal. PowerShell biedt ook ondersteuning voor bestaande scripts en opdrachtregelprogramma's Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) De Powershell die je terugvindt in de taakbalk is een command line interface shell. Zinvol om korte com mando s uit te voeren, m aar niet direct geschikt om m eerdere opdrachten na elkaar uit te voeren en eventueel te bewaren. Veel zinvoller is het om instructies in te geven in de W indows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE). Dit is een grafische hosttoepassing om opdrachten uit te voeren en scripts te schrijven, te bewerken, uit te voeren, te testen en de fouten in die scripts op te lossen in een om geving die Unicode ondersteunt en waarin de syntaxis met kleuren wordt weergegeven. Deze toepassing m oet geïnstalleerd worden. Installeer ISE Start de Server Manager Klik op Features Klik op Add Features Selecteer: Windows Powershell Integrated.. Klik op Next

2 148 Klik op Install vervolgens op Close Sluit de Server Manager Open Accessoires, Windows PowerShell Voeg een snelkoppeling toe aan het Start Menu Gebruik best de 64-bit versie! Start Windows PowerShell ISE Tik in: (Get-ChildItem C:\Windows).Count

3 Script aanmaken (MapKopiëren) Kopieer de map MapTV van de server (netlogon) naar alle clients (C:\) Plaats de map MapTV in de map NetLogon (\\windows7server\netlogon) W issen resultaatvenster Starten programma Geef in: # Kopiëren van mappen en bestanden # <uw naam> # <huidige datum> $bron = \\windows7server\netlogon\maptv $bestemming = C:\ copy-item -path $bron -destination $bestemming -recurse Bewaar het programma (MapKopiëren.ps1) Start het programma Je krijgt volgende foutm elding:

4 150 Een argument om PowerShell te gebruiken en geen VBScipt is veiligheid. VBScript wordt over het algemeen omschreven als zeer onveilig en gevaarlijk. In PowerShell is dit heel sim pel opgelost: scripts zijn gewoonweg verboden... Dit wordt geregeld door een policy, nl. de Execution Policy Tik in: Get-ExecutionPolicy Resultaat: Restricted Om toch PowerShell-scripts uit te voeren m oet dit aangepast worden. De m ogelijkheden: AllSigned Scripts (zelfgem aakte scripts of gedownloade) worden m aar uitgevoerd op voorwaarde dat het script afkomstig is van een vertrouwde uitgever (Trusted Publisher). Een zelfgeschreven script toevoegen aan deze groep gebeurt door een eigen certificaat aan te maken RemoteSigned Voer alle zelfgeschreven scripts uit en gedownloade scripts die afkom stig zijn van een vertrouwde uitgever Unrestricted Alle scripts worden uitgevoerd. Voordat gedownloade en niet ondergetekende scripts worden uitgevoerd wordt een bevestiging gevraagd Tik in: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned Aanmaken Group Policy Deze Policy moet uitgevoerd worden op een OU met computers als inhoud. Computers in een domein worden standaard in de map Computers geplaatst (geen OU!) Maak een OU aan per lokaal en plaats daarin de computers uit dat lokaal Kopieer het programma naar: Netlogon Open Group Policy Management Maak een nieuw Group Policy Object: MapKopiëren Klik op OK

5 151 Klik rechts op MapKopiëren Klik op Edit Ga naar: Computer Configuration Policies Windows Settings Scripts (Startup/Shutdown) Dubbelklik op StartUp Verander van tabblad! Klik op Add Geef in: \\windows7server\netlogon\mapkopiëren.ps1 Klik op OK

6 152 Koppel de GPO aan een OU met computers als inhoud en... GPUpdate /force niet vergeten Het resultaat op de client. Door de ingestelde rechten is het onm o- gelijk dat een gewone gebruiker de m ap verwijdert Een map koppelen aan een stationsletter voor een groep Met Group Preferences is het mogelijk om een map te koppelen aan een OU. Dit is waarschijnlijk de bedoeling niet omdat men een VakMap wil die gekoppeld is aan een leerkracht voor een groep leerlingen. Zo n VakMap is interessant omdat de leerkracht leesen schrijfrechten kan hebben op de map en de groep leerlingen enkel leesrechten. Het is dan ook voldoende dat de leerkracht een bestand in de map plaatst om dit bestand onm iddellijk te distribueren naar alle leerlingen. Dit is eveneens m ogelijk via een elektronisch leerplatform, maar dan moeten alle leerlingen wel inloggen en het bestand downloaden. Een probleem als dit bestand vrij groot is en de Internetbandbreedte beperkt is. Anderzijds is het om gekeerde niet m ogelijk. Leerlingen kunnen geen bestand posten in deze m ap m et enkel en alleen exclusieve schrijfrechten. In principe is het via geavanceerde beveiligingsrechten wel m ogelijk om dit in te stellen, m aar m et een grote groep (één klas) loopt dit hopeloos vast. Werkwijze: Maak een groep met alle leerlingen van het eerste jaar (1HA, 1HB) en de leraar Frans (An) Maak een map op de server (MapLeer), met daarin de map MapEerstes. Deel de map MapEerstes met leesrechten voor de groep Eerstes en lees- en schrijfrechten voor An Plaats het script MapDrive.ps1' in de m ap Netlogon Maak een groepsbeleid

7 153! Aanmaken groep Klik rechts op groepen Selecteer New Geef in als naam: Eerstes Dubbelklik op Eerstes Ga naar het tabblad Members Ga naar Advanced... Het script controleert geen genestelde groepen. M.a.w. de groep Eerstes laten bestaan uit de groep 1HA en 1HB is foutief! Klik op Columns... Voeg toe Logon Name Klik op Find Now Selecteer de eerste tot de laatste naam die begint met 1H... Vergeet niet om ook An tot de groep toe te voegen Deze methode kun je natuurlijk alleen maar gebruiken als de login-naam begint met iets dat verwijst naar de groep die je wil samenstellen. Is dit niet het geval en wil je werken met bestaande groepen dan m oet het script aangepast worden (zie verder): if($memberof -contains $group) wordt dan: if($memberof -contains '1HA'-or $memberof -contains '1HB' -or $memberof -contains 'Leraars')

8 154! Aanmaken gedeelde map Maak op de data-partitie de map MapLeer Maak daarin de map MapEerstes Klik rechts op MapEerstes Klik op Share with, Specific people... Geef in: Eerstes An Verander Permission Level voor An naar Read/Write Klik op Share! Het script Instructie nodig om boodschap te kunnen afdrukken (Form s) Begin van de tekst van de boodschap Koppeling met W Script voor koppelen stationsletter aan een gedeelde map 16 Krachtige instructie om van een gebruiker de verschillende groepslidm aatschappen te bepalen Lijn 15, 18 en 19 zijn toegevoegd om de -replace - functie toe te lichten en mogen verwijderd worden

9 155 Dit gedeelte dien je zoveel keren te kopieren als er mappen zijn die je wenst te koppelen. Vergeet niet om elke keer een andere stationsletter te kiezen! De naam van de groep waarvoor de map moet gekoppeld worden. Selectie of de gebruiker die is ingelogd ook deel uitmaakt van de groep Te gebruiken stationsletter Nagaan of de stationsletter niet in gebruik is. Zo ja, dan wordt de bestaande koppeling verwijderd De koppeling wordt uitgevoerd De spatie op het einde van $boodschap wordt verwijderd Als er geen mappen gekoppeld worden dan wordt de tekst geen weergegeven! Group Policy Maak een nieuw Group Policy Object (MapDrive) Klik rechts, Edit Ga naar: User Configuration Policies W indows Settings Scripts (Logon/Logoff) Dubbelklik op Logon

10 156 Ga naar het tabblad: PowerShell Scripts Klik op Add Geef in bij Script Name: \\windows7server\netlogon\mapdrive.ps1 Klik op OK Klik op OK De GPO moet gekoppeld worden aan de OU leerlingen en leraars. Dit kan perfect, maar je kan ook kiezen voor één niveau hoger en de GPO koppelen aan het domein Vergeet niet... jawel!! Resultaat: De gebruiker krijgt volgende boodschap te zien:

11 VBScript VBScipt is eveneens een tekstdocument met de extensie.vbs. Alhoewel het perfect mogelijk is om scripts te schrijven in kladblok, is dit niet direct aangewezen omdat bij een eventuele foutmelding steeds verwezen wordt naar een lijnnummer. In tegenstelling tot PowerShell bevat Windows geen tool om VBScript-programma s te editeren. Er is wel een zeer handige tool op de markt, VbsEdit van AderSoft. De laatste versie bevat ook een mogelijkheid om van het script een uitvoerbaar programma te maken (.exe). Hierdoor vervallen veel argumenten om VBScript niet te gebruiken. Het bestand is dan niet meer leesbaar en aanpasbaar. Opmerkingen: Je hebt de keuze tussen CScript en WScript (zie verder) Je kan omzetten naar een 32- of 64-bit applicatie

12 Herstellen wachtwoord Een veel voorkomend probleem (zeker na een vakantieperiode) is dat een gebruiker zijn wachtwoord vergeten is. In de meeste gevallen moet dit ook onmiddellijk kunnen opgelost worden, want anders kan de desbetreffende gebruiker niet verder. Deze taak overlaten aan de systeembeheerder is niet zinvol, hij/zij moet dan continue bereikbaar zijn en ook bij de identificatie van de gebruiker zijn er problemen. Is de aanvrager wel echt de gebruiker waarvan het wachtwoord moet hersteld worden? We laten deze taak dan ook over aan de begeleidende leraar... Werkwijze: Plaats de leraar (of de groep van leerkrachten) in de groep Account Operators Deel een map, met enkel leesrechten voor die gebruiker of groep Plaats in die map het programma HerstelWachtwoord.vbs Voer het programma uit Zorg ervoor dat dit program m a eventueel gekopieerd wordt naar de persoonlijke m ap Mijn Docum enten van de leerkracht. W anneer dit program m a niet regelmatig gebruikt wordt, zal men de locatie vergeten en dit terugvinden op de server is niet zo eenvoudig.

13 Account Operators Open de console, Active Directory Users and Computers Open de map Builtin Open de groep Account Operators Klik op het tabblad Members Voeg de groep leraars toe Klik op OK Gedeelde map Maak op de server (data-partitie) de map HerstelWachtwoord Plaats in deze map het programma Herstel- Wachtwoord.vbs Deel deze map met Full Control -rechten voor de Administrator Deel deze map met Read -rechten voor de groep leraars

14 HerstelWachtwoord.vbs Rem Accountontgrendelen Rem Nieuw wachtwoord instellen Rem Luc Decuyper Rem Dim objdir Dim objdomein Dim DomainName Rem Domein bepalen Set objdir = GetObject("LDAP://RootDSE") Set objdomein = GetObject( "LDAP://" & objdir.get("defaultnamingcontext")) DomainName = objdomein.name DomainName = mid(domainname,4) Rem Ingave account om te bewerken UserName = InputBox("Geef de loginnaam van de account: ") Rem Account deblokkeren Set UserObj = GetObject("WinNT://"& DomainName &"/"& UserName &"") If UserObj.IsAccountLocked = -1 then UserObj.IsAccountLocked = 0 UserObj.SetInfo Fout = False Else Fout = True End if If Fout Then Wscript.Echo "Account was niet geblokkeerd." Else Wscript.Echo "De account is opnieuw actief!" End If Rem Nieuw wachtwoord instellen Set objdomein = GetObject("WinNT://" & DomainName) Set objgebruiker = objdomein.getobject("user",username) objgebruiker.setpassword "Test123" objgebruiker.setinfo wscript.echo "Het wachtwoord staat terug op 'Test123'"

15 161 Rem Verplicht wijzigen aanzetten UserFlags UserName, DomainName,1, false, true, false,false Rem Routine Flags Sub UserFlags(strUser,strDomain,strPassexpires,strNochange,strNoexpire,strDisab le,strlocked) Dim User Dim flags Set User = Getobject("WinNT://" & strdomain & "/" & struser & ",user") Flags = User.Get("UserFlags") User.put "PasswordExpired",strPassexpires User.Accountdisabled = strdisable if strnochange = "true" then User.put "UserFlags", Flags OR &H00040 End if If strnoexpire = "true" then User.put "Userflags", flags OR &H10000 end if User.IsAccountLocked = strlocked User.setinfo Set User = nothing End Sub Opmerkingen: Het programma werd geschreven voor Windows Server De scripttaal is ondertussen uitgebreid, dus kan het best zijn dat dit programma korter en krachtiger kan, maar het werkt alvast. Vermoedelijk kan dit in PowerShell veel korter. In de bijlage is een klein programma toegevoegd die het wachtwoord van de gebruiker reset. Er moet nog gezocht worden naar een methode om de loginnaam van de gebruiker in te geven en een mogelijkheid om dit te laten uitvoeren door de groep Leraars Er is geen controle of de ingegeven naam wel bestaat. Ook als in de Inputbox op Annuleren wordt geklikt komt er een foutmelding.

16 Controle Log in op de client als leraar (An b.v.) Open Windows Verkenner Geef in de adresbalk het volgende in: \\windows7server De lijst met de gedeelde mappen verschijnt Open de map HerstelWachtwoord en start het programma Geef de gebruikersnaam in (vb. 1HA.Tim) Het programma antwoordt met de volgende mededelingen:

17 Rechten op mappen of bestanden Een belangrijk onderdeel naar beveiliging toe is het correct instellen van de rechten van gebruikers op mappen of bestanden bij NTFS. Hiervoor kunnen twee programma s gebruikt worden, nl. cacls.exe en xcacls.vbs. Het programma cacls.exe is terug te vinden in de System32-directory vanaf NT4. Dit programma gebruiken we om rechten in te stellen op de clients xcacls.vbs (bestaat ook onder de vorm van een.exe) is een onderdeel van de Resoucre Kit vanaf Windows Met dit programma zijn er meer mogelijkheden dan met cacls. We gebruiken dit programma om de rechten in te stellen van de leerlingenmappen op de server. Opmerking: Vanaf de versie 2008 is er een nieuw programma icacls. Hiermee is nog onvoldoende geëxperimenteerd Mappen De mappen van de gebruikers (in DocLeer) worden omgeleid naar de server. Gebruiken we mapomleiding (zie 8.2.2) dan wordt de gebruiker in principe eigenaar van zijn map Mijn documenten op de server en worden bovenliggende rechten niet overgenomen. Bij het aanmaken van de GPO hebben we deze Grant -rechten aangepast (verwijderd) waardoor iedereen nu in deze mappen kan lezen, schrijven, verwijderen dit wijzigen is best zinvol...

18 Mogelijke foutmelding W ordt er vergeten om de Grant -rechten te verwijderen bij mapomleiding en wil men als administrator toch toegang tot deze map dan zal deze m elding verschijnen: Dit kan vrij eenvoudig opgelost worden door het eigenaarsschap opnieuw over te nemen. De foutmelding komt daarna niet meer voor, ook niet als er nieuwe gebruikers worden toegevoegd. Klik op de gedeelde map (DocLeer) (in het voorbeeld:doclkr) Klik op Security, Advanced, Owner Plaats een vinkje bij: Replace owner on subcontainers and objects Er kom t een waarschuwing: Klik op Yes Gebruik van xcacls.vbs De laatste versie van xcacls.vbs is te downloaden via het Internet. Het programma wordt uitgepakt via Xcacls_Installer.exe. Deze versie is iets recenter dan xcacls.exe dat deel uitmaakt van de Resource Kit (zie ook: Er zijn twee scriptengines, WScript en CScript. Standaard wordt wscript gebruikt, maar xcacls.vbs werkt beter met cscript. Verander daarom de standaardinstelling naar cscript: In te geven via de Command prompt : cscript.exe /h:cscript

19 165 Te gebruiken syntax: xcacls E:\Docleer\1HA.Karim /G <naam1>:f <naam 2>:M /F Verklaring: Aan de map E:\Docleer\1HA.Karim wordt aan de volgende gebruiker (naam1) Full Control rechten toegekend (:F) en aan de gebruiker naam2 Modify -rechten /G = Grant /F = wordt gebruikt in combinatie met mappen. De rechten op alle onderliggende bestanden en mappen worden aangepast. Om bestanden in onderliggende mappen ook aan te passen moet in principe ook /T (of /T /S) gebruikt worden. Na controle blijkt dit evenwel niet nodig te zijn. <naam1> = <de NetBios-naam van het domein>/administrator (vb.: school/adm inistrator) <naam2>= <de NetBios-naam van het domein>/<loginnaam van de gebruiker> (voorbeeld: school/1ha.karim) Aanmaken rekenblad De rechten op de mappen kunnen maar aangepast worden nadat alle gebruikers zich hebben aangemeld. Deze namen gaan we eerst in een tekstbestand plaatsen en daarna invoeren in een rekenblad. Om deze namen te bekomen zijn er twee mogelijkheden: Gezien de namen van de mappen overeen komen met de loginnamen kan een script gebruikt worden (LoginNamen.vbs) om deze namen in een tekstbestand te plaatsen. Een andere (eenvoudigere) methode is de namen van de mappen uitlijsten (dir) zonder bijkomende gegevens (/b) en doorsturen (>) naar een tekstbestand Syntax: DIR /B > C:\Namen.txt (in te voeren via de Command Prompt op dezelfde plaats van de uit te lijsten mappen) Deze methode biedt bovendien het voordeel dat de namen in MS-DOS -schrijfwijze worden weergeven zodat het resultaat rechtstreeks in een tekstbestand kan geplaatst worden voor uitvoering. Bewaren via MS-Word (zie ) is dan niet nodig.

20 166 Open het rekenblad LijstXcacls.xls A2 xcacls, gevolgd door het path van de map waarvan de rechten moet veranderd worden Let op het aanhalingsteken! B2 C2 D... Grant Full control aan de administrator De NetBios -naam van het dom ein De aangemaakte instructie Kopieer de inhoud van kolom F naar een tekstbestand (aanmaken via kladblok) Voeg als laatste instructie Pause toe Bewaar en verander de extensie (.txt) naar.cmd Voer het bestand uit (dubbelklikken) 9.4 Aanpassen rechten software Alle software die ontwikkeld wordt voor Windows XP moet in principe voldoen aan een aantal afspraken zoals: de installatie moet gebeuren in de map \Program Files\ programma verwijderen moet voorzien zijn alle individuele instellingen moeten in de persoonlijke map van de gebruiker terecht komen... Vulgariserend wordt weleens gezegd het moet een netwerkversie zijn, maar een aantal pakketten die een zgn. netwerkversie zijn beantwoorden niet aan bovenstaande eisen (o.a. het boekhoudpakket ProAcc), maar zijn wel installeerbaar via het netwerk. Talrijke andere pakketten (vooral didactische) zoals Bob, De Computer en Wij, Fvisem, Azertytyp,... installeren zichzelf gewoon in de root van de systeemschijf en werken maar als de gebruiker schrijfrechten heeft op de installatiemap en/of sommige bestanden.

21 Om zo n programma s toch te kunnen gebruiken kunnen we deze schrijfrechten geven aan de groep gebruikers van dit programma. Dit voorkomt de noodzaak om schrijfrechten te moeten toekennen aan de volledige schijf. 167 Dit is wel een oplossing, maar het voorkomt niet dat een gebruiker het bestand of de map kan verknoeien. Gebeurt dit in zijn eigen persoonlijke map dan zijn de gevolgen voor de gebruiker zelf, gebeurt het hier dan zal het programma hoogst waarschijnlijk niet meer werken. Bij een aantal programma s (Bob, De Computer en W ij,...) is het nodig dat de gegevens individueel bewaard worden en een gebruiker een volgende keer met deze gegevens kan verder werken. Dit kan niet zomaar in het programma zelf, want een volgende gebruiker krijgt dan deze gegevens te zien... In zo n geval wordt het echt moeilijk. W el kunnen deze program m a s in de m eeste gevallen hun data bewaren op een ander station (is meestal voorzien voor het diskette-station, m aar een andere stationsletter is ook mogelijk). Plaats de (basis)gegevens dan ook in de m ap Mijn docum enten en zorg ervoor dat bij het aanm elden van de gebruiker er een script gestart wordt dat de koppeling maakt tussen deze gegevens en een stationsletter (zie MapDrive).... probeer het gebruik van dergelijke programma s te vermijden Voorbeeld: installatie ProAcc Om de mogelijke werking van zo n script te illusteren bekijken we de installatie van het boekhoudpakket ProAcc. Werkwijze: Installeer het pakket via de aanwezige.msi Kopieer enkele bestanden die tijdens de installatie niet ingesteld werden Geef de groep gebruikers (ProAcc) schrijfrechten Kopieer de software naar de map NetLogon Maak een groepsbeleid voor een OU die de computers bevat waarop de software moet komen. Klik Rechts op Software installation en kies New Niet Properties!

22 168 Zorg ervoor dat je het correcte pad opgeeft waar de software zich bevindt! W el: \\<naam server>\netlogon\... Niet: C:\... Het.m si-pakket bevat de nodige instellingen voor installatie, m aar... Klik op Deployment, Advanced Plaats een vinkje bij: Ignore language when deploying this package Doe je dit niet dan zal de installatie niet slagen als je een Nederlandstalig pakket installeert vanaf een Engelstalige server.

23 169 Problemen: Na de installatie ontbreken er twee bestanden, serial.txt en ProAccc.ini Het.ini-bestand moet zo ingesteld worden dat bij het starten van het programma er gevraagd wordt naar het gegevensbestand (.df1) in de m ap Mijn docum enten (zie handleiding ProAcc) De gebruiker moet schrijfrechten hebben op ProAcc.lbr en ProAcc.oif Hiervoor gebruiken we cacls m et Grant -rechten :C (schrijven), voor de (beveiligings)groep GrpPro- Acc. (Dit is een groep die alle gebruikers bevat die met ProAcc moeten werken). Het volgend script biedt hiervoor een oplossing: 'Kopiëren serienummer en 'rechten map ProAcc 'Luc Decuyper ' Option Explicit Dim ObjFso, oshell Dim bron, doel Set ObjFso=WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Bron = "\\cno50\netlogon\serial.txt" Doel = "C:\ProAcc\" objfso.copyfile bron, doel Bron = "\\cno50\netlogon\proacc.ini" Doel = "C:\ProAcc\" objfso.copyfile bron, doel ' 'Rechten aanpassen twee bestanden Set oshell = CreateObject ("Wscript.Shell") oshell.run "Cacls C:\ProAcc\ProAcc.lbr /E /G GrpProAcc:C" oshell.run "Cacls C:\ProAcc\ProAcc.oif /E /G GrpProAcc:C" MsgBox ("De aanpassingen zijn uitgevoerd") Om dit script te kunnen uitvoeren zijn er adm inistrator -rechten nodig. M.a.w. dit is terug een groepsbeleid dat via Com puter Configuration m oet uitgevoerd worden. oshell.run start een extern programma (.exe)

24 Printers aansluiten Een printer installeren in het netwerk is niet zo eenvoudig. Basisprobleem is dat een printer een gebruikersconfiguratie is en niet een computerconfiguratie. Wordt er geen verplicht profiel gebruikt, dan krijgt een nieuwe gebruiker de printerinstellingen mee die in de Default User staan. Deze instelling wordt bewaard in zijn profiel. Werd de printer geïnstalleerd voordat de gebruikers zich de eerste keer hebben aangemeld, dan is er geen probleem, in het ander geval wel, want de printer ontbreekt dan in hun profiel en de printer zal extra moeten toegevoegd worden. Hiervoor bestaan ook scripts, maar deze veranderen rechtstreeks registerinstellingen. Dit is gevaarlijk en werken soms niet. Bovendien, wat als de printer defect is en vervangen wordt door een ander type? Wordt er wel een verplicht profiel gebruikt dan is het probleem nog groter. Een printer is lokaalgebonden en kan dus niet in het verplicht profiel opgenomen worden dat geldt voor alle gebruikers/computers in het gebouw. Een profiel per lokaal? Een gebruiker kan slechts één profiel hebben en als de gebruiker in meerde lokalen een computer moet gebruiken kan het best gebeuren dat er wordt afgedrukt in het verkeerde lokaal... De oplossing is vrij eenvoudig, maar netwerkintensief: Installeer op een com puter alle printers Deel deze printers. (in dit voorbeeld gebeurt dit op de ISA-server) Gebruik het volgend script om zo n printer aan een gebruiker toe te voegen bij het opstarten: 'Printers per lokaal ' Luc Decuyper ' Dim WshNetwork,PrinterPath, oprinters Set WshNetWork = WScript.CreateObject("WScript.Network") Select Case Ucase(Left(WshNetwork.ComputerName,6)) Case "LOK103" PrinterPath = "\\IsaServer\LOK103" WshNetWork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath WshNetWork.SetDefaultPrinter PrinterPath Wscript.Echo("Printer werd geïnstalleerd") Case "LOK104" PrinterPath = "\\IsaServer\LOK104" WshNetWork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath WshNetWork.SetDefaultPrinter PrinterPath Wscript.Echo("Printer werd geïnstalleerd")... End Select Bespreking:

25 Na het aanmelden wordt de naam van de computer gebruikt om te bepalen in welk lokaal de gebruiker zich bevindt In een Case -structuur wordt het voorgestelde PrinterPath toegevoegd aan de printers van de gebruikers Deze printer wordt ingesteld als standaardprinter (SetDefaultPrinterPrinterPath) Met het volgend script toe te voegen voor de selectie wordt er een lus gemaakt waarbij eerst een bestaande printer wordt weergegeven en dan verwijderd. Dit gebeurt zoveel keer als er printers zijn (oprinters). 171 ' Set oprinters = WshNetWork.EnumPrinterConnections For i = 0 to oprinters.count - 1 step 2 wscript.echo OPrinters.item (i) &vtab & oprinters.item (i + 1) WshNetwork.RemovePrinterConnection PrinterPath next Opmerkingen: Deze methode vereenvoudigt zeer sterk het beheer van printers. Het printerbeheer van oudere Windowsversies (Windows XP, Windows Server 2003) is niet zo degelijk als het printerbeheer van de versie Windows Server 2008 (R2). Gebruik best dit besturingssysteem om de gedeelde printers op te installeren. In principe moet dit script uitgevoerd worden bij het aanmelden. Dit gebeurt meestal met heel veel gebruikers gelijktijdig zodat het netwerk sommige taken niet doorgeeft. Dit is zeer eenvoudig op te lossen door het programma op de lokale C:\ -schijf te plaatsen en in de groep Opstarten (Start, Alle programma s, Opstarten) een snelkoppeling naar dit programma te maken. Dit programma werkt maar als de printers aanstaan...

6 Aanmaken van OU s, gebruikers en groepen

6 Aanmaken van OU s, gebruikers en groepen 106 6 Aanmaken van OU s, gebruikers en groepen 6.1 Organizational Unit (OU) Een Organizational Unit (OU) of organisatie-eenheid is het basisobject van de Active Directory. Een OU kan objecten bevatten

Nadere informatie

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze Shopt-IT 2014 Het einde van Logon scripts? 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts... 2 2 Klassieke werkwijze... 2 3 Logon scripts nu via Group Policy... 3 4 Scripting of GPO preferences instellingen

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

WoordenSTART in een netwerk installeren

WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART is een programma voor het jongste kind en behandelt de basiswoorden die beheerst dienen te worden voordat een kind aan het aanvankelijk leesonderwijs

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken Meerdere gebruikersaccounts aanmaken In Windows XP heeft u de mogelijkheid om met meerdere gebruikersaccounts te werken. Werken er meerdere personen op de computer dan ontkomt u er al niet meer aan en

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

8 Groepsbeleid (Group Policies)

8 Groepsbeleid (Group Policies) 127 8 Groepsbeleid (Group Policies) Groepsbeleid is een verzameling regels om gebruikers en computers te beheren. Groepsbeleid kan toegepast worden op meerdere domeinen, afzonderlijke domeinen, subgroepen

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens:

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Gebruikersnaam, bijvoorbeeld: et001 E-mail adres, bijvoorbeeld: tjebbe@exchangetest.nl wachtwoord, bijvoorbeeld: 89Kotahe

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1 Admin handleiding Dropbox kun je vanaf elke computer met een internetverbinding gebruiken. Met behulp van een e- mailadres maak je je eigen dropbox aan. Dropbox stelt gratis 2 gb opslagruimte ter beschikking,

Nadere informatie

Informatica Pagina 1 van 13. Versiedatum 16/06//2014. Te herzien op

Informatica Pagina 1 van 13. Versiedatum 16/06//2014. Te herzien op Informatica Pagina 1 van 13 Citrix - Installatie voor extern gebruik - versie juni 2014.docx Naam van de verantwoordelijke: Handtekening: Versiedatum 16/06//2014 Te herzien op Doelgroep Externe Citrix

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Datum: 19 mei 2017 Laatste versie: 1.7. EndNote X8 Windows Multi/Site installatie-instructies

Datum: 19 mei 2017 Laatste versie: 1.7. EndNote X8 Windows Multi/Site installatie-instructies Datum: 19 mei 2017 Laatste versie: 1.7 EndNote X8 Windows Multi/Site installatie-instructies Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 3 3 Downloaden... 4 4 Eindgebruikersbestand genereren... 4 2 1

Nadere informatie

1. Installatie netwerklock

1. Installatie netwerklock 1. Installatie netwerklock Bij het gebruik van een netwerklock wordt de lock op de server in het netwerk geactiveerd. De werkstations (cliënts) voeren de lockverificatie via het netwerk uit met behulp

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Desktop Portal Toegang tot uw applicaties via het internet Handleiding Multrix Desktop Portal - NED Pagina 1 van 12 Inleiding Dit document biedt u een

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox.

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox. Dropbox Weg met USB-sticks, leve Dropbox! Met het programma wisselt u eenvoudig bestanden (foto's, documenten, muziek) uit tussen verschillende gebruikers en apparaten. Stap 1: Downloaden Klik hierboven

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Managed Online Backup

Managed Online Backup Managed Online Backup Installatie instructies Backup Manager voor server Versie : 1.6 Auteur : Ingrid de Bont Datum : 18-10-2011 Inhoudsopgave 1 Installeren Backup Manager... 2 1.1 Aandachtspunt voor backuppen

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Samba installeren en configureren

Samba installeren en configureren Samba installeren en configureren Inleiding Samba is een serie Unix applic aties die gebruik kunnen maken van het SMB (Server Message Block) protocol. Veel besturingssystemen, inclusief Windows en OS/2,

Nadere informatie

Informatica Pagina 1 van 13. Versiedatum 17/12//2015. Te herzien op

Informatica Pagina 1 van 13. Versiedatum 17/12//2015. Te herzien op Informatica Pagina 1 van 13 Citrix - Installatie voor extern gebruik - versie december 2015.docx Naam van de verantwoordelijke: Handtekening: Versiedatum 17/12//2015 Te herzien op Doelgroep Externe Citrix

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network) NB Dit is een voorlopige handleiding. VPN is momenteel in een testfase. Vragen en opmerkingen SVP doormailen naar fadbalie@geo.uu.nl Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad.

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Op het internet zijn heel wat tools te vinden om een computer van op afstand over te nemen, denken we aan LogMeIn, NTR-Connect,. Beperking van deze

Nadere informatie

ISLP - INTRANET - PORTAL

ISLP - INTRANET - PORTAL ISLP - INTRANET - PORTAL Problematiek : Probleem Internet Explorer binnen ISLP n.a.v. Portal Oplossing : Eigen script Auteur : Peter Maris, Lokale Politie Houthalen-Helchteren Voorwoord De gestelde oplossing

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Profin migratie naar Terminal Server. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin migratie naar Terminal Server. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin migratie naar Terminal Server Cervus Automatisering BV Stappenplan: 1. Virtuele harddisk maken voor de Profin data 2. Map structuur maken: Prog, Client en Profdata 3. Inhoud Program Files\Profin

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Cloud Portal Toegang tot uw applicaties en gegevens via het internet Handleiding Multrix Cloud Portal - NED Pagina 1 van 11 Inleiding Dit document biedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hosted Desktop Versie: 15 juli 2011 Mogelijkheden en beperkingen van uw Multrix Hosted Desktop 1. Uw Hosted Desktop... 2 2. Uw Hosted Desktop Documenten opslaan... 3 3. Uw Hosted

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

windowscorner: - beveiligingswaarschuwingen uitschakelen

windowscorner: - beveiligingswaarschuwingen uitschakelen Page 1 of 12 WAARSCHUWING De beveiligingsinstellingen van Windows Vista zijn niet voor niets hoog ingesteld. Het aanpassen (verlagen) van het beveiligingsniveau is potentieel gevaarlijk voor het besturingssysteem.

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT Alle systemen Voor het eerst aan het werk met Windows en Office 2010 Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT De eerste keer werken met Windows en Office 2010 Voordat u

Nadere informatie

Vervang UW SERVERNAAM, UW SERVERNAAM ZONDER VPN en COMPUTERNAAM door de naam van de server en computer welke wij u doorgegeven hebben.

Vervang UW SERVERNAAM, UW SERVERNAAM ZONDER VPN en COMPUTERNAAM door de naam van de server en computer welke wij u doorgegeven hebben. VPN ONDER WINDOWS 7 VOOR JE BEGINT Deze handleiding is geschreven voor Windows 7. Bij het doorlopen van de handleiding zal je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten

Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten Inleiding Als personeelslid of student aan de beschikt u over de mogelijkheid om 100 MB aan data centraal op onze servers te plaatsen.

Nadere informatie

«Technische gids» Netwerkinstallatie en Terminal Server/Citrix

«Technische gids» Netwerkinstallatie en Terminal Server/Citrix 14/04/01 B50/v4.00/S/TG003.02 «Technische gids» Netwerkinstallatie en Terminal Server/Citrix System Voor gebruik bij de installatie van Sage BOB 50 School Edition 2014 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Documentatie Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.5 Datum: 16 april 2009 1. INLEIDING 3 2. ÉÉNMALIGE INSTALLATIE CITRIX WEB CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 9 3.1 Starten RAVE 10

Nadere informatie