9 PowerShell en VBScript

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 PowerShell en VBScript"

Transcriptie

1 147 9 PowerShell en VBScript 9.1 PowerShell Windows PowerShell is een nieuw op taken gebaseerde shell- en scripttaal voor de opdrachtregel die speciaal ontworpen is voor systeembeheer en gebaseerd is op Microsoft.NET Framework. Met de ingebouwde Windows PowerShell-opdrachten, ook wel cmdlets genoemd, kan je de computers in een netwerk beheren vanaf de opdrachtregel. Ook biedt Windows PowerShell een uitgebreide parser voor expressies en een volledig ontwikkelde scripttaal. PowerShell biedt ook ondersteuning voor bestaande scripts en opdrachtregelprogramma's Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) De Powershell die je terugvindt in de taakbalk is een command line interface shell. Zinvol om korte com mando s uit te voeren, m aar niet direct geschikt om m eerdere opdrachten na elkaar uit te voeren en eventueel te bewaren. Veel zinvoller is het om instructies in te geven in de W indows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE). Dit is een grafische hosttoepassing om opdrachten uit te voeren en scripts te schrijven, te bewerken, uit te voeren, te testen en de fouten in die scripts op te lossen in een om geving die Unicode ondersteunt en waarin de syntaxis met kleuren wordt weergegeven. Deze toepassing m oet geïnstalleerd worden. Installeer ISE Start de Server Manager Klik op Features Klik op Add Features Selecteer: Windows Powershell Integrated.. Klik op Next

2 148 Klik op Install vervolgens op Close Sluit de Server Manager Open Accessoires, Windows PowerShell Voeg een snelkoppeling toe aan het Start Menu Gebruik best de 64-bit versie! Start Windows PowerShell ISE Tik in: (Get-ChildItem C:\Windows).Count

3 Script aanmaken (MapKopiëren) Kopieer de map MapTV van de server (netlogon) naar alle clients (C:\) Plaats de map MapTV in de map NetLogon (\\windows7server\netlogon) W issen resultaatvenster Starten programma Geef in: # Kopiëren van mappen en bestanden # <uw naam> # <huidige datum> $bron = \\windows7server\netlogon\maptv $bestemming = C:\ copy-item -path $bron -destination $bestemming -recurse Bewaar het programma (MapKopiëren.ps1) Start het programma Je krijgt volgende foutm elding:

4 150 Een argument om PowerShell te gebruiken en geen VBScipt is veiligheid. VBScript wordt over het algemeen omschreven als zeer onveilig en gevaarlijk. In PowerShell is dit heel sim pel opgelost: scripts zijn gewoonweg verboden... Dit wordt geregeld door een policy, nl. de Execution Policy Tik in: Get-ExecutionPolicy Resultaat: Restricted Om toch PowerShell-scripts uit te voeren m oet dit aangepast worden. De m ogelijkheden: AllSigned Scripts (zelfgem aakte scripts of gedownloade) worden m aar uitgevoerd op voorwaarde dat het script afkomstig is van een vertrouwde uitgever (Trusted Publisher). Een zelfgeschreven script toevoegen aan deze groep gebeurt door een eigen certificaat aan te maken RemoteSigned Voer alle zelfgeschreven scripts uit en gedownloade scripts die afkom stig zijn van een vertrouwde uitgever Unrestricted Alle scripts worden uitgevoerd. Voordat gedownloade en niet ondergetekende scripts worden uitgevoerd wordt een bevestiging gevraagd Tik in: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned Aanmaken Group Policy Deze Policy moet uitgevoerd worden op een OU met computers als inhoud. Computers in een domein worden standaard in de map Computers geplaatst (geen OU!) Maak een OU aan per lokaal en plaats daarin de computers uit dat lokaal Kopieer het programma naar: Netlogon Open Group Policy Management Maak een nieuw Group Policy Object: MapKopiëren Klik op OK

5 151 Klik rechts op MapKopiëren Klik op Edit Ga naar: Computer Configuration Policies Windows Settings Scripts (Startup/Shutdown) Dubbelklik op StartUp Verander van tabblad! Klik op Add Geef in: \\windows7server\netlogon\mapkopiëren.ps1 Klik op OK

6 152 Koppel de GPO aan een OU met computers als inhoud en... GPUpdate /force niet vergeten Het resultaat op de client. Door de ingestelde rechten is het onm o- gelijk dat een gewone gebruiker de m ap verwijdert Een map koppelen aan een stationsletter voor een groep Met Group Preferences is het mogelijk om een map te koppelen aan een OU. Dit is waarschijnlijk de bedoeling niet omdat men een VakMap wil die gekoppeld is aan een leerkracht voor een groep leerlingen. Zo n VakMap is interessant omdat de leerkracht leesen schrijfrechten kan hebben op de map en de groep leerlingen enkel leesrechten. Het is dan ook voldoende dat de leerkracht een bestand in de map plaatst om dit bestand onm iddellijk te distribueren naar alle leerlingen. Dit is eveneens m ogelijk via een elektronisch leerplatform, maar dan moeten alle leerlingen wel inloggen en het bestand downloaden. Een probleem als dit bestand vrij groot is en de Internetbandbreedte beperkt is. Anderzijds is het om gekeerde niet m ogelijk. Leerlingen kunnen geen bestand posten in deze m ap m et enkel en alleen exclusieve schrijfrechten. In principe is het via geavanceerde beveiligingsrechten wel m ogelijk om dit in te stellen, m aar m et een grote groep (één klas) loopt dit hopeloos vast. Werkwijze: Maak een groep met alle leerlingen van het eerste jaar (1HA, 1HB) en de leraar Frans (An) Maak een map op de server (MapLeer), met daarin de map MapEerstes. Deel de map MapEerstes met leesrechten voor de groep Eerstes en lees- en schrijfrechten voor An Plaats het script MapDrive.ps1' in de m ap Netlogon Maak een groepsbeleid

7 153! Aanmaken groep Klik rechts op groepen Selecteer New Geef in als naam: Eerstes Dubbelklik op Eerstes Ga naar het tabblad Members Ga naar Advanced... Het script controleert geen genestelde groepen. M.a.w. de groep Eerstes laten bestaan uit de groep 1HA en 1HB is foutief! Klik op Columns... Voeg toe Logon Name Klik op Find Now Selecteer de eerste tot de laatste naam die begint met 1H... Vergeet niet om ook An tot de groep toe te voegen Deze methode kun je natuurlijk alleen maar gebruiken als de login-naam begint met iets dat verwijst naar de groep die je wil samenstellen. Is dit niet het geval en wil je werken met bestaande groepen dan m oet het script aangepast worden (zie verder): if($memberof -contains $group) wordt dan: if($memberof -contains '1HA'-or $memberof -contains '1HB' -or $memberof -contains 'Leraars')

8 154! Aanmaken gedeelde map Maak op de data-partitie de map MapLeer Maak daarin de map MapEerstes Klik rechts op MapEerstes Klik op Share with, Specific people... Geef in: Eerstes An Verander Permission Level voor An naar Read/Write Klik op Share! Het script Instructie nodig om boodschap te kunnen afdrukken (Form s) Begin van de tekst van de boodschap Koppeling met W Script voor koppelen stationsletter aan een gedeelde map 16 Krachtige instructie om van een gebruiker de verschillende groepslidm aatschappen te bepalen Lijn 15, 18 en 19 zijn toegevoegd om de -replace - functie toe te lichten en mogen verwijderd worden

9 155 Dit gedeelte dien je zoveel keren te kopieren als er mappen zijn die je wenst te koppelen. Vergeet niet om elke keer een andere stationsletter te kiezen! De naam van de groep waarvoor de map moet gekoppeld worden. Selectie of de gebruiker die is ingelogd ook deel uitmaakt van de groep Te gebruiken stationsletter Nagaan of de stationsletter niet in gebruik is. Zo ja, dan wordt de bestaande koppeling verwijderd De koppeling wordt uitgevoerd De spatie op het einde van $boodschap wordt verwijderd Als er geen mappen gekoppeld worden dan wordt de tekst geen weergegeven! Group Policy Maak een nieuw Group Policy Object (MapDrive) Klik rechts, Edit Ga naar: User Configuration Policies W indows Settings Scripts (Logon/Logoff) Dubbelklik op Logon

10 156 Ga naar het tabblad: PowerShell Scripts Klik op Add Geef in bij Script Name: \\windows7server\netlogon\mapdrive.ps1 Klik op OK Klik op OK De GPO moet gekoppeld worden aan de OU leerlingen en leraars. Dit kan perfect, maar je kan ook kiezen voor één niveau hoger en de GPO koppelen aan het domein Vergeet niet... jawel!! Resultaat: De gebruiker krijgt volgende boodschap te zien:

11 VBScript VBScipt is eveneens een tekstdocument met de extensie.vbs. Alhoewel het perfect mogelijk is om scripts te schrijven in kladblok, is dit niet direct aangewezen omdat bij een eventuele foutmelding steeds verwezen wordt naar een lijnnummer. In tegenstelling tot PowerShell bevat Windows geen tool om VBScript-programma s te editeren. Er is wel een zeer handige tool op de markt, VbsEdit van AderSoft. De laatste versie bevat ook een mogelijkheid om van het script een uitvoerbaar programma te maken (.exe). Hierdoor vervallen veel argumenten om VBScript niet te gebruiken. Het bestand is dan niet meer leesbaar en aanpasbaar. Opmerkingen: Je hebt de keuze tussen CScript en WScript (zie verder) Je kan omzetten naar een 32- of 64-bit applicatie

12 Herstellen wachtwoord Een veel voorkomend probleem (zeker na een vakantieperiode) is dat een gebruiker zijn wachtwoord vergeten is. In de meeste gevallen moet dit ook onmiddellijk kunnen opgelost worden, want anders kan de desbetreffende gebruiker niet verder. Deze taak overlaten aan de systeembeheerder is niet zinvol, hij/zij moet dan continue bereikbaar zijn en ook bij de identificatie van de gebruiker zijn er problemen. Is de aanvrager wel echt de gebruiker waarvan het wachtwoord moet hersteld worden? We laten deze taak dan ook over aan de begeleidende leraar... Werkwijze: Plaats de leraar (of de groep van leerkrachten) in de groep Account Operators Deel een map, met enkel leesrechten voor die gebruiker of groep Plaats in die map het programma HerstelWachtwoord.vbs Voer het programma uit Zorg ervoor dat dit program m a eventueel gekopieerd wordt naar de persoonlijke m ap Mijn Docum enten van de leerkracht. W anneer dit program m a niet regelmatig gebruikt wordt, zal men de locatie vergeten en dit terugvinden op de server is niet zo eenvoudig.

13 Account Operators Open de console, Active Directory Users and Computers Open de map Builtin Open de groep Account Operators Klik op het tabblad Members Voeg de groep leraars toe Klik op OK Gedeelde map Maak op de server (data-partitie) de map HerstelWachtwoord Plaats in deze map het programma Herstel- Wachtwoord.vbs Deel deze map met Full Control -rechten voor de Administrator Deel deze map met Read -rechten voor de groep leraars

14 HerstelWachtwoord.vbs Rem Accountontgrendelen Rem Nieuw wachtwoord instellen Rem Luc Decuyper Rem Dim objdir Dim objdomein Dim DomainName Rem Domein bepalen Set objdir = GetObject("LDAP://RootDSE") Set objdomein = GetObject( "LDAP://" & objdir.get("defaultnamingcontext")) DomainName = objdomein.name DomainName = mid(domainname,4) Rem Ingave account om te bewerken UserName = InputBox("Geef de loginnaam van de account: ") Rem Account deblokkeren Set UserObj = GetObject("WinNT://"& DomainName &"/"& UserName &"") If UserObj.IsAccountLocked = -1 then UserObj.IsAccountLocked = 0 UserObj.SetInfo Fout = False Else Fout = True End if If Fout Then Wscript.Echo "Account was niet geblokkeerd." Else Wscript.Echo "De account is opnieuw actief!" End If Rem Nieuw wachtwoord instellen Set objdomein = GetObject("WinNT://" & DomainName) Set objgebruiker = objdomein.getobject("user",username) objgebruiker.setpassword "Test123" objgebruiker.setinfo wscript.echo "Het wachtwoord staat terug op 'Test123'"

15 161 Rem Verplicht wijzigen aanzetten UserFlags UserName, DomainName,1, false, true, false,false Rem Routine Flags Sub UserFlags(strUser,strDomain,strPassexpires,strNochange,strNoexpire,strDisab le,strlocked) Dim User Dim flags Set User = Getobject("WinNT://" & strdomain & "/" & struser & ",user") Flags = User.Get("UserFlags") User.put "PasswordExpired",strPassexpires User.Accountdisabled = strdisable if strnochange = "true" then User.put "UserFlags", Flags OR &H00040 End if If strnoexpire = "true" then User.put "Userflags", flags OR &H10000 end if User.IsAccountLocked = strlocked User.setinfo Set User = nothing End Sub Opmerkingen: Het programma werd geschreven voor Windows Server De scripttaal is ondertussen uitgebreid, dus kan het best zijn dat dit programma korter en krachtiger kan, maar het werkt alvast. Vermoedelijk kan dit in PowerShell veel korter. In de bijlage is een klein programma toegevoegd die het wachtwoord van de gebruiker reset. Er moet nog gezocht worden naar een methode om de loginnaam van de gebruiker in te geven en een mogelijkheid om dit te laten uitvoeren door de groep Leraars Er is geen controle of de ingegeven naam wel bestaat. Ook als in de Inputbox op Annuleren wordt geklikt komt er een foutmelding.

16 Controle Log in op de client als leraar (An b.v.) Open Windows Verkenner Geef in de adresbalk het volgende in: \\windows7server De lijst met de gedeelde mappen verschijnt Open de map HerstelWachtwoord en start het programma Geef de gebruikersnaam in (vb. 1HA.Tim) Het programma antwoordt met de volgende mededelingen:

17 Rechten op mappen of bestanden Een belangrijk onderdeel naar beveiliging toe is het correct instellen van de rechten van gebruikers op mappen of bestanden bij NTFS. Hiervoor kunnen twee programma s gebruikt worden, nl. cacls.exe en xcacls.vbs. Het programma cacls.exe is terug te vinden in de System32-directory vanaf NT4. Dit programma gebruiken we om rechten in te stellen op de clients xcacls.vbs (bestaat ook onder de vorm van een.exe) is een onderdeel van de Resoucre Kit vanaf Windows Met dit programma zijn er meer mogelijkheden dan met cacls. We gebruiken dit programma om de rechten in te stellen van de leerlingenmappen op de server. Opmerking: Vanaf de versie 2008 is er een nieuw programma icacls. Hiermee is nog onvoldoende geëxperimenteerd Mappen De mappen van de gebruikers (in DocLeer) worden omgeleid naar de server. Gebruiken we mapomleiding (zie 8.2.2) dan wordt de gebruiker in principe eigenaar van zijn map Mijn documenten op de server en worden bovenliggende rechten niet overgenomen. Bij het aanmaken van de GPO hebben we deze Grant -rechten aangepast (verwijderd) waardoor iedereen nu in deze mappen kan lezen, schrijven, verwijderen dit wijzigen is best zinvol...

18 Mogelijke foutmelding W ordt er vergeten om de Grant -rechten te verwijderen bij mapomleiding en wil men als administrator toch toegang tot deze map dan zal deze m elding verschijnen: Dit kan vrij eenvoudig opgelost worden door het eigenaarsschap opnieuw over te nemen. De foutmelding komt daarna niet meer voor, ook niet als er nieuwe gebruikers worden toegevoegd. Klik op de gedeelde map (DocLeer) (in het voorbeeld:doclkr) Klik op Security, Advanced, Owner Plaats een vinkje bij: Replace owner on subcontainers and objects Er kom t een waarschuwing: Klik op Yes Gebruik van xcacls.vbs De laatste versie van xcacls.vbs is te downloaden via het Internet. Het programma wordt uitgepakt via Xcacls_Installer.exe. Deze versie is iets recenter dan xcacls.exe dat deel uitmaakt van de Resource Kit (zie ook: Er zijn twee scriptengines, WScript en CScript. Standaard wordt wscript gebruikt, maar xcacls.vbs werkt beter met cscript. Verander daarom de standaardinstelling naar cscript: In te geven via de Command prompt : cscript.exe /h:cscript

19 165 Te gebruiken syntax: xcacls E:\Docleer\1HA.Karim /G <naam1>:f <naam 2>:M /F Verklaring: Aan de map E:\Docleer\1HA.Karim wordt aan de volgende gebruiker (naam1) Full Control rechten toegekend (:F) en aan de gebruiker naam2 Modify -rechten /G = Grant /F = wordt gebruikt in combinatie met mappen. De rechten op alle onderliggende bestanden en mappen worden aangepast. Om bestanden in onderliggende mappen ook aan te passen moet in principe ook /T (of /T /S) gebruikt worden. Na controle blijkt dit evenwel niet nodig te zijn. <naam1> = <de NetBios-naam van het domein>/administrator (vb.: school/adm inistrator) <naam2>= <de NetBios-naam van het domein>/<loginnaam van de gebruiker> (voorbeeld: school/1ha.karim) Aanmaken rekenblad De rechten op de mappen kunnen maar aangepast worden nadat alle gebruikers zich hebben aangemeld. Deze namen gaan we eerst in een tekstbestand plaatsen en daarna invoeren in een rekenblad. Om deze namen te bekomen zijn er twee mogelijkheden: Gezien de namen van de mappen overeen komen met de loginnamen kan een script gebruikt worden (LoginNamen.vbs) om deze namen in een tekstbestand te plaatsen. Een andere (eenvoudigere) methode is de namen van de mappen uitlijsten (dir) zonder bijkomende gegevens (/b) en doorsturen (>) naar een tekstbestand Syntax: DIR /B > C:\Namen.txt (in te voeren via de Command Prompt op dezelfde plaats van de uit te lijsten mappen) Deze methode biedt bovendien het voordeel dat de namen in MS-DOS -schrijfwijze worden weergeven zodat het resultaat rechtstreeks in een tekstbestand kan geplaatst worden voor uitvoering. Bewaren via MS-Word (zie ) is dan niet nodig.

20 166 Open het rekenblad LijstXcacls.xls A2 xcacls, gevolgd door het path van de map waarvan de rechten moet veranderd worden Let op het aanhalingsteken! B2 C2 D... Grant Full control aan de administrator De NetBios -naam van het dom ein De aangemaakte instructie Kopieer de inhoud van kolom F naar een tekstbestand (aanmaken via kladblok) Voeg als laatste instructie Pause toe Bewaar en verander de extensie (.txt) naar.cmd Voer het bestand uit (dubbelklikken) 9.4 Aanpassen rechten software Alle software die ontwikkeld wordt voor Windows XP moet in principe voldoen aan een aantal afspraken zoals: de installatie moet gebeuren in de map \Program Files\ programma verwijderen moet voorzien zijn alle individuele instellingen moeten in de persoonlijke map van de gebruiker terecht komen... Vulgariserend wordt weleens gezegd het moet een netwerkversie zijn, maar een aantal pakketten die een zgn. netwerkversie zijn beantwoorden niet aan bovenstaande eisen (o.a. het boekhoudpakket ProAcc), maar zijn wel installeerbaar via het netwerk. Talrijke andere pakketten (vooral didactische) zoals Bob, De Computer en Wij, Fvisem, Azertytyp,... installeren zichzelf gewoon in de root van de systeemschijf en werken maar als de gebruiker schrijfrechten heeft op de installatiemap en/of sommige bestanden.

21 Om zo n programma s toch te kunnen gebruiken kunnen we deze schrijfrechten geven aan de groep gebruikers van dit programma. Dit voorkomt de noodzaak om schrijfrechten te moeten toekennen aan de volledige schijf. 167 Dit is wel een oplossing, maar het voorkomt niet dat een gebruiker het bestand of de map kan verknoeien. Gebeurt dit in zijn eigen persoonlijke map dan zijn de gevolgen voor de gebruiker zelf, gebeurt het hier dan zal het programma hoogst waarschijnlijk niet meer werken. Bij een aantal programma s (Bob, De Computer en W ij,...) is het nodig dat de gegevens individueel bewaard worden en een gebruiker een volgende keer met deze gegevens kan verder werken. Dit kan niet zomaar in het programma zelf, want een volgende gebruiker krijgt dan deze gegevens te zien... In zo n geval wordt het echt moeilijk. W el kunnen deze program m a s in de m eeste gevallen hun data bewaren op een ander station (is meestal voorzien voor het diskette-station, m aar een andere stationsletter is ook mogelijk). Plaats de (basis)gegevens dan ook in de m ap Mijn docum enten en zorg ervoor dat bij het aanm elden van de gebruiker er een script gestart wordt dat de koppeling maakt tussen deze gegevens en een stationsletter (zie MapDrive).... probeer het gebruik van dergelijke programma s te vermijden Voorbeeld: installatie ProAcc Om de mogelijke werking van zo n script te illusteren bekijken we de installatie van het boekhoudpakket ProAcc. Werkwijze: Installeer het pakket via de aanwezige.msi Kopieer enkele bestanden die tijdens de installatie niet ingesteld werden Geef de groep gebruikers (ProAcc) schrijfrechten Kopieer de software naar de map NetLogon Maak een groepsbeleid voor een OU die de computers bevat waarop de software moet komen. Klik Rechts op Software installation en kies New Niet Properties!

22 168 Zorg ervoor dat je het correcte pad opgeeft waar de software zich bevindt! W el: \\<naam server>\netlogon\... Niet: C:\... Het.m si-pakket bevat de nodige instellingen voor installatie, m aar... Klik op Deployment, Advanced Plaats een vinkje bij: Ignore language when deploying this package Doe je dit niet dan zal de installatie niet slagen als je een Nederlandstalig pakket installeert vanaf een Engelstalige server.

23 169 Problemen: Na de installatie ontbreken er twee bestanden, serial.txt en ProAccc.ini Het.ini-bestand moet zo ingesteld worden dat bij het starten van het programma er gevraagd wordt naar het gegevensbestand (.df1) in de m ap Mijn docum enten (zie handleiding ProAcc) De gebruiker moet schrijfrechten hebben op ProAcc.lbr en ProAcc.oif Hiervoor gebruiken we cacls m et Grant -rechten :C (schrijven), voor de (beveiligings)groep GrpPro- Acc. (Dit is een groep die alle gebruikers bevat die met ProAcc moeten werken). Het volgend script biedt hiervoor een oplossing: 'Kopiëren serienummer en 'rechten map ProAcc 'Luc Decuyper ' Option Explicit Dim ObjFso, oshell Dim bron, doel Set ObjFso=WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Bron = "\\cno50\netlogon\serial.txt" Doel = "C:\ProAcc\" objfso.copyfile bron, doel Bron = "\\cno50\netlogon\proacc.ini" Doel = "C:\ProAcc\" objfso.copyfile bron, doel ' 'Rechten aanpassen twee bestanden Set oshell = CreateObject ("Wscript.Shell") oshell.run "Cacls C:\ProAcc\ProAcc.lbr /E /G GrpProAcc:C" oshell.run "Cacls C:\ProAcc\ProAcc.oif /E /G GrpProAcc:C" MsgBox ("De aanpassingen zijn uitgevoerd") Om dit script te kunnen uitvoeren zijn er adm inistrator -rechten nodig. M.a.w. dit is terug een groepsbeleid dat via Com puter Configuration m oet uitgevoerd worden. oshell.run start een extern programma (.exe)

24 Printers aansluiten Een printer installeren in het netwerk is niet zo eenvoudig. Basisprobleem is dat een printer een gebruikersconfiguratie is en niet een computerconfiguratie. Wordt er geen verplicht profiel gebruikt, dan krijgt een nieuwe gebruiker de printerinstellingen mee die in de Default User staan. Deze instelling wordt bewaard in zijn profiel. Werd de printer geïnstalleerd voordat de gebruikers zich de eerste keer hebben aangemeld, dan is er geen probleem, in het ander geval wel, want de printer ontbreekt dan in hun profiel en de printer zal extra moeten toegevoegd worden. Hiervoor bestaan ook scripts, maar deze veranderen rechtstreeks registerinstellingen. Dit is gevaarlijk en werken soms niet. Bovendien, wat als de printer defect is en vervangen wordt door een ander type? Wordt er wel een verplicht profiel gebruikt dan is het probleem nog groter. Een printer is lokaalgebonden en kan dus niet in het verplicht profiel opgenomen worden dat geldt voor alle gebruikers/computers in het gebouw. Een profiel per lokaal? Een gebruiker kan slechts één profiel hebben en als de gebruiker in meerde lokalen een computer moet gebruiken kan het best gebeuren dat er wordt afgedrukt in het verkeerde lokaal... De oplossing is vrij eenvoudig, maar netwerkintensief: Installeer op een com puter alle printers Deel deze printers. (in dit voorbeeld gebeurt dit op de ISA-server) Gebruik het volgend script om zo n printer aan een gebruiker toe te voegen bij het opstarten: 'Printers per lokaal ' Luc Decuyper ' Dim WshNetwork,PrinterPath, oprinters Set WshNetWork = WScript.CreateObject("WScript.Network") Select Case Ucase(Left(WshNetwork.ComputerName,6)) Case "LOK103" PrinterPath = "\\IsaServer\LOK103" WshNetWork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath WshNetWork.SetDefaultPrinter PrinterPath Wscript.Echo("Printer werd geïnstalleerd") Case "LOK104" PrinterPath = "\\IsaServer\LOK104" WshNetWork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath WshNetWork.SetDefaultPrinter PrinterPath Wscript.Echo("Printer werd geïnstalleerd")... End Select Bespreking:

25 Na het aanmelden wordt de naam van de computer gebruikt om te bepalen in welk lokaal de gebruiker zich bevindt In een Case -structuur wordt het voorgestelde PrinterPath toegevoegd aan de printers van de gebruikers Deze printer wordt ingesteld als standaardprinter (SetDefaultPrinterPrinterPath) Met het volgend script toe te voegen voor de selectie wordt er een lus gemaakt waarbij eerst een bestaande printer wordt weergegeven en dan verwijderd. Dit gebeurt zoveel keer als er printers zijn (oprinters). 171 ' Set oprinters = WshNetWork.EnumPrinterConnections For i = 0 to oprinters.count - 1 step 2 wscript.echo OPrinters.item (i) &vtab & oprinters.item (i + 1) WshNetwork.RemovePrinterConnection PrinterPath next Opmerkingen: Deze methode vereenvoudigt zeer sterk het beheer van printers. Het printerbeheer van oudere Windowsversies (Windows XP, Windows Server 2003) is niet zo degelijk als het printerbeheer van de versie Windows Server 2008 (R2). Gebruik best dit besturingssysteem om de gedeelde printers op te installeren. In principe moet dit script uitgevoerd worden bij het aanmelden. Dit gebeurt meestal met heel veel gebruikers gelijktijdig zodat het netwerk sommige taken niet doorgeeft. Dit is zeer eenvoudig op te lossen door het programma op de lokale C:\ -schijf te plaatsen en in de groep Opstarten (Start, Alle programma s, Opstarten) een snelkoppeling naar dit programma te maken. Dit programma werkt maar als de printers aanstaan...

8 Groepsbeleid (Group Policies)

8 Groepsbeleid (Group Policies) 127 8 Groepsbeleid (Group Policies) Groepsbeleid is een verzameling regels om gebruikers en computers te beheren. Groepsbeleid kan toegepast worden op meerdere domeinen, afzonderlijke domeinen, subgroepen

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

Handleiding UMS versie 1.4

Handleiding UMS versie 1.4 Handleiding UMS versie 1.4 Website: http://umschools.dyndns.org 1 Inleiding... 1 1.1 Bestaande oplossingen... 1 1.1.1 vb-scripts VVKSO... 1 1.1.2 Active User Manager... 2 1.1.3 ADManager Plus... 2 1.1.4

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Een Samba ADDC maken. Linux- wachtwoord: Domeinadministrator- wachtwoord: Hoi123!

Een Samba ADDC maken. Linux- wachtwoord: Domeinadministrator- wachtwoord: Hoi123! Een Samba ADDC maken Videoversie van deze handleiding: http://www.youtube.com/watch?v=ese8hd6g5- w In deze handleiding maken we een Active Directory Domain Controller gebaseerd op Linux met Samba. De instellingen

Nadere informatie

Geautomatiseerd accountbeheer met User Management Schools versie 1.6

Geautomatiseerd accountbeheer met User Management Schools versie 1.6 Geautomatiseerd accountbeheer met User Management Schools versie 1.6 1 Inleiding... 1 1.1 Bestaande oplossingen... 1 1.1.1 vb-scripts VVKSO... 1 1.1.2 Active User Manager... 2 1.1.3 ADManager Plus... 2

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten.

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten. Woord vooraf Mijn naam is Thomas Deman, laatstejaarsstudent Multimedia en Communicatietechnologie aan de Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk. Binnen deze opleiding volg ik de netwerk georiënteerde vakken.

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2011 ha

Inhoud tips en trucs 2011 ha Inhoud tips en trucs 2011 ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Email - Coderen e mail adres 4 E-mail - Mail aan verschillende personen sturen 5 Gebruikersaccountbeheer deel 1 6 Gebruikersaccountbeheer deel 2

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie