STADSWANDELING DOOR LEEUWARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STADSWANDELING DOOR LEEUWARDEN"

Transcriptie

1 STADSWANDELING DOOR LEEUWARDEN Hoofdstad. Hofstad. Cultuurstad. Monumentenstad (er zijn liefst 450 en een dubbel aantal kenmerkende gebouwen). Leeuwarden heeft alles mee om een toeristische attractie van formaat te zijn. En toch is er iets mis met het imago van Leeuwarden, dat zich alleen bij een Elfstedentocht even het centrum van de wereld mag wanen. Wat Leeuwarden nodig heeft, is een nieuw elan. De structuur van de binnenstad is schitterend, maar het schort aan allure. En de plaatselijke bevolking moet veel trotser op de eigen stad zijn. Het probleem van Leeuwarden is het probleem van de onbekendheid. Leeuwarden heeft geen universiteit zoals Groningen. En in tegenstelling tot de stad Groningen wordt Leeuwarden wegdrukt door Friesland. Leeuwarden moet zich breder maken. In het provinciehuis zetelt de vijand. Daar wint het platteland het als vanouds van de stad. De ontwikkeling van de stad wordt gefrustreerd door Provinciale Staten.

2 En ook al heeft de economische dimensie van de stad vooral de laatste tien, vijftien jaar aan dynamiek gewonnen, zoals wordt gesymboliseerd door het financieel centrum Klein Manhattan vlak bij het station, getuige o.a het imposante gebouw van de Postbank. Toch dreigt de stad op economisch terrein de boot te missen, want Leeuwarden is niet het agri-nutricentrum geworden waarover bet gemeentebestuur enkele jaren geleden nog zo optimistisch was. Leeuwarden ligt excentrisch, buiten de economische as Rotterdam-Amsterdam-Lelystad-Groningen. Voor de stad Leeuwarden betekent het dat de kansen van de stad naast dienstverlening vooral moeten liggen in recreatie en cultuurtoerisme. De aantrekkingskracht zit voornamelijk in het middeleeuwse centrum met zijn fraaie, klassieke structuur. Een bescheiden binnenstad, zonder pompeuze pleinen, maar wel met een grachtengordel. Pieter Jelles Troelstra noemde Leeuwarden, waar hij als advokaat werkte, aan het begin van de vorige eeuw 'een stijve en deftige stad". En inderdaad lijkt het alsof er iets is blijven zweven van de oude Hofsfeer. Maar gelukkig de toekomst van Leeuwarden ligt in de geschiedenis'. ROUTEBESCHRIJVING STADSWANDELING LEEUWARDEN We beginnen de stadswandeling midden aan het (1) Hofplein voor het Stadhouderlijk Hof, eeuwenlang de residentie van de Friese stadhouders. Na ingrijpende verbouwingen kreeg dit Hof in de zomer van 1996 de status van Hotel-restaurant. De kamers op de tweede etage heten stadslogementen. Ze hebben geen nummers, maar Friese namen. Op de kamerdeuren staat 'Boalsert' (Bolsward), de kamer ernaast heet 'Hylpen' (Hindelopen) en die ertegenover 'Frjentsjer' (Franeker). Je stapt er door hoge, met marmer betegelde gangen, betreedt salons en zalen, zoals de Gele zaal, waarvan de wanden met goudkleurig damast zijn bespannen. In deze zaal kan ook getrouwd worden maar alleen op werkdagen. Paren die er wat meer voor over hebben, trouwen op zaterdag in de Nassauzaal. In deze statige salon vol herstelde glorie met glimmende ingelegvloeren hangen glanzende staatsieportretten van de Nassau-dynastieën aan de wand, zoals dat van de jonge prins Johan Willem Friso en van zijn vrouw Maria Louisa, de sneeuwwitte boezem koket in beeld. In een hoek staat de stadhouderlijke stoel anno Op de zitting ligt nog het hoge kussen waarop de klein uitgevallen stadhouder plaatsnam wanneer hij de vergadering van het stadsbestuur wilde bijwonen. De eerste Friese stadhouder die hier woonde, was Willem Lodewijk van Nassau, een neef van Willem de Zwijger. Willem was bij de Friezen zeer gezien en ze noemden hem dan ook heel huiselijk 'Us Heit (onze vader). Zijn bronzen standbeeld toont ons een strijdbaar man, stoer met staf

3 en zwaard. Het staat op een hoge sokkel op het Hofplein. Midden 18e eeuw verlaat de laatste Friese stadhouder voorgoed het Stadhouderlijk Hof en vertrekt naar Den Haag. De kroniekn van het verlaten huis vertellen een triest relaas. Het Hof raakt in verval, dient als kazerne voor de Franse troepen, als weeshuis, school, hospitaal en pakhuis. Tot het jaar 1814, want dan krijgt koning Willem I het complex door koop in bezit: het Hof wordt koninklijk paleis..en na ingrijpende verbouwingen wordt dit Hof in 1996 Hotel-restaurant. Van de weinige echte pleinen in de Friese hoofdstad is het (2) Raadhuisplein nog het aardigst. Misschien is het wel uit pleinvrees dat precies in het midden van die driehoek een kolossale duistere boom werd geplant: de door ijzeren hekwerk afgeschermde 'Wilhelminaboom Langs breed gebladerte kijk je uit op het stadhuis. Het is er een uit een boekje: hardstenen trappen, een bordes, hoge ramen, allegorische beelden, Latijnse spreuk boven de deur, carillon op het dak. Het stadhuis is feitelijk leeg, er zijn alleen nog de kamers van B en W en de raadszaal. Van het Hofplein steken we door naar de grachtengordel en lopen langs het spiegelende water van de Nieuwestad, die af en toe wordt onderbroken door een hoog oplopende, gemetselde boogbrug, die hier een pijp wordt genoemd. Hier is Leeuwarden op zijn charmantst. Er is van alles te zien: winkels en warenhuizen, cafés met terrassen aan het water. We komen bij de historische (3) Boterwaag. Dit pand is van 1598 met ervoor een lange rij wachtenden. Niet voor boter, maar voor geld uit de muur! Een beeldige stad ook, Leeuwarden. Zo passeren we het zwartglimmende bronzen plastiek van (5) Mata Hari (buikdanseres). Elders in de stad vinden we nog meer beelden van beroemde inwoners van Leeuwarden: Anne Vondeling (politicus), Piet Paaltjens (treurdichter), Troelstra (dichter, strijder, staatsman). Aan Voorstreek 26 woonde eens de dichter Slauerhoff ( ) en treffen we een kopie van de bekende strofe 'Alleen in mijn gedichten kan ik wonen! Alleen al vanwege Stauerhoff, Paaltjens, Vestdijk en zelfs Havank is een wandeling door Leeuwarden de moeite waard. Maar Leeuwarden is meer dan literaire stad. We slaan rechtsaf naar de Tweebaksmarkt. Op de hoek staat het (5) Provinciehuis uit De deftige gevel is uit 1784 en neemt zowat de hele straat in. Binnen is een fraaie Statenzaal en Gedeputeerdenzaal. Je kunt er een plaquette vinden die vermeldt dat de Gedeputeerde Staten van Friesland in 1782 als eerste der Nederlanden de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkenden. Even verderop ligt de (6) Kanselarij uit In vroegere dagen was dit de zetel van het gerechtshof. We slaan de Koningsstraat in en komen aan het (7) Fries Museum. Hier zijn een groot aantal herinneringen aan de friese geschiedenis te bewonderen. De modernistische gevel van het Fries Museum, een meters hoge, strakke glazen driehoek, neemt openlijk afstand van die bonte bedoening van beelden en bogen en blokken van de voormalige Kanselarij ernaast. Het museum heeft een schitterende verzameling van zilverwerk en kostuums en een imposante portrettengalerij! Opvallend is hier het portret van Saskia van Uylenburgh. Geen toeval dat het hier hangt, want Saskia was de

4 dochter van de toenmalige burgemeester van Leeuwarden. Rembrandt schilderde zijn jonge zeer blanke en blozende verloofde in Zo'n gracht toont ook de bonte afwisseling van fraaie gevels uit de elkaar opvolgende stijlperioden van renaissance tot art nouveau. Dit laatste wordt zichtbaar in de 'Centrale Apotheek'aan de Voorstreek met een verrukkelijk tegeltableau. Alleen is deze art nouveau gevel nu verprutsen door groene neonverlichting met het overbodige 'centrale apotheek. We lopen terug naar de Voorstreek. Zo'n gracht toont ook de bonte afwisseling van fraaie gevels uit de elkaar opvolgende stijlperioden van renaissance tot art nouveau. Dit laatste wordt zichtbaar in de 'Centrale Apotheek' met een verrukkelijk tegeltableau even verderop gelegen. Volgens W.F. Hermans het fraaiste pand van Leeuwarden. We verlaten de grachtengordel en lopen door naar de de (8) Grote Kerk of Jacobijnenkerk. Toch is deze kerk niet echt groot. Wel oud met een merkwaardig scheefgebouwd Oranjepoortje. Ze werd in 1275 door dominicaner monniken als kloosterkerk gesticht. De kerk van vurig rode baksteen en staat op een plek vol stilte met hofjes, een plantsoen en wat eens de joodse buurt was. De joodse School staat er nog, maar is wel leeg. Op een gedenksteen in de gevel staat een tekst uit Genesis die je doet huiveren: 'Het kind is er niet meer. In de Grote Kerk is het een en al licht. De gekleurde glazen in het koor scheppen een gewijde sfeer. Alle Friese stadhouders, met hun families, liggen hier begraven. De stadhouders hadden in menige Leeuwarder kerk hun eigen gestoelte. Ook hier. De prinselijke houten tribune, bekend als de 'koningskraak, staat hoog verheven boven het gewone kerkvolk en is precies 3 centimeter hoger dan de kansel. Niveauverschil moest er zijn. Hier op het Jacobijnerkerkhof staat het Renaissancepoortje van het voormalig Stadsweeshuis uit We gaan hier linksaf de Groeneweg op en tegenover de Schoenmakersperk rechtsaf naar het water. Daar linksaf de Prinsentuin in, eens de lusthof der Nassaus, aangelegd in 1648 op de stadswallen die nu een openbaar park vormen. Er hangt een sfeer van lichte melancholie, vermengd met een zweem van geheimzinnigheid. Komt dit misschien omdat deze tuin en die tempelachtige muziektent model hebben gestaan in de roman De Koperen Tuin van Simon Vestdijk? In het gelijknamige paviljoen met een kopje koffie roept dit wellicht herinneringen aan de schrijver op, die het koper van deze muziekkoepel en restaurant beschrijft als 'mooier, eenvoudiger en vrolijker dan goud'.

5 We laten de Prinsentuin achter ons en steken de Boterhoek over naar het Oldenhoofster kerkhof met (9) de Oldenhove, de scheve toren van Leeuwarden die kan concureren met de scheve toren van Pisa. Als een gedoofde waskaars, zo staat daar die stompe, half afgebouwde torenromp uit Hoe komt dat eigenlijk, dat die toren niet af is? Slappe grond, is de korte verklaring van de vrijwilliger die in het torenportaal de kaartjes voor de torenbeklimming verkoopt om zo vanaf 40 meter hoogte het panorama over Leeuwarden aan te bevelen. De Friezen wilden hier in 1529 een kerk neerzetten met een toren hoger dan die van de Dom van Utrecht. Maar Leeuwarden is Utrecht niet en daarom is het maar een halve toren geworden die nog scheef staat ook: twee meter uit het lood. De bijbehorende kerk is in 1567 tijdens een storm ingestort. Voor de Oldenhove staat het standbeeld van P.J. Troelstra ( ) dichter, strijder en staatsman. Voor het laatste stuk van onze wandeling slaan we de Grote Kerkstraat in en passeren op de hoek (10) het Princessehof. Het Princessehof is het voormalige privé-paleisje van de weduwe van stadhouder Johan Willem Friso: prinses Maria Louisa van Hessen-Cassel, bij de Friezen bekend als Marijke Moey, tante Marie. De voorgevel is uit 1640 en vormt met de huizen ernaast het Princessehofmuseum. Alleen de eetzaal is nog intact. De overige kamers en zalen zijn nu ingericht als het Nederlands Keramiekmuseum, een belangwekkend museum met een duizelingwekkende, wereldwijde collectie van vazen en borden, kannen en kruiken. Dit museum biedt in Nederland het meest complete overzicht op het gebied van Art Nouveau en Art Déco. Nog even verderop naar rechts en we zijn terug op het Hofplein met het Stadhouderlijke Hof, het startpunt van onze stadswandeling. Er zijn echter nog meer mogelijkheden om door Leeuwarden te dwalen en kennis te nemen van haar verleden. Zo is er ook een poëzieroute. Alleen al uit literair oogpunt vanwege Slauerhoff, Paaltjens, Vestdijk en zelfs Havank is een wandeling door Leeuwarden de moeite waard. Want naast Slauerhoff werden er onder meer ook François Haverschmidt (Piet Paaltjens) en de populaire detectiveschrijver H.F. van der Kallen (Havank) geboren, en ging de in Harlingen geboren Simon Vestdijk er naar dezelfde HBS als Slauerhoff. Vestdijks meest Leeuwarder roman is uiteraard De Koperen Tuin oftewel de Prinsentuin met muziekkoepel en restaurant.

Landgoed Dordwijk in Dordrecht

Landgoed Dordwijk in Dordrecht Vanuit het veld 5 Niels Hofstra Jan Heersche Landgoed Dordwijk in Dordrecht Op een mooie herfstochtend zijn we uitgenodigd op Landgoed Dordwijk, dat min of meer wordt omarmd door de bebouwing van Dordrecht.

Nadere informatie

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw!

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Inleiding Dit is de papieren versie van de website die u kunt vinden op: http://proto.thinkquest.nl/~klb013/startpagina.htm Een gezin uit de Gouden Eeuw

Nadere informatie

Reisgids Eifel. Update: 2012 Euroreizen.be

Reisgids Eifel. Update: 2012 Euroreizen.be Update: 2012 Euroreizen.be Een weekendje weg in de Eifel De Eifel in Duitsland is ideaal voor een korte vakantie. Het is kortbij, er is groen, er zijn veel toeristische voorzieningen, de meeste steden

Nadere informatie

Het Muiderslot. Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar

Het Muiderslot. Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar Het Muiderslot Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar Het Muiderslot Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar 2013

Nadere informatie

Loslaten is anders vasthouden

Loslaten is anders vasthouden DOSSIER LOSLATEN IS ANDERS VASTHOUDEN Loslaten is anders vasthouden Over spirituele koopkracht en heling 36 Leo Fijen Een paar jaar geleden stond het huis van mijn ouders te koop. De financiële crisis

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Ad Rooms. Het grote gezin in Nederland

Ad Rooms. Het grote gezin in Nederland Ad Rooms Het grote gezin in Nederland Het grote gezin in Nederland omslag Vijftien kinderen uit het gezin Van Lierop (Helmond) Collectie familie Van Lierop (Helmond) Bijna alle foto s van grote gezinnen

Nadere informatie

Projectontwikkeling door Marjolijn Pouw

Projectontwikkeling door Marjolijn Pouw Projectontwikkeling Brandslangendroogtoren Van der Klauwtoren, Garenmarkt, (Oud) bewoners vertellen: Peter van Zonneveld Ledenvergadering Kunst Gedenkplaat, Muurgedichten Dieren in de wijk Bosuil, De Turkse

Nadere informatie

Van Gogh op school. Lespakket onderbouw havo-vwo

Van Gogh op school. Lespakket onderbouw havo-vwo Van Gogh op school Lespakket onderbouw havo-vwo Inhoud Docentenhandleiding Inleiding 1 In de klas 2 Antwoordsuggesties 3 Museumbezoek 5 Opdrachtbladen Vincent van Gogh 1 De aardappeleters 2 Zelfportret

Nadere informatie

The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom

The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom dr Salman Abu Sitta a lecture held in Amsterdam on November 1, 2007 (Nederlandse vertaling) Uitgave: Nederlands Palestina Komitee,

Nadere informatie

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Eigen haard Over

Nadere informatie

Nicolaas is een heilige uit de vierde eeuw, die leefde aan de zuidkust van Turkije. Sinterklaas

Nicolaas is een heilige uit de vierde eeuw, die leefde aan de zuidkust van Turkije. Sinterklaas I Sint Nicolaas ontwikkelde zich van katholieke heilige tot kindervriend. Nicolaas is een heilige uit de vierde eeuw, die leefde aan de zuidkust van Turkije. Sinterklaas Van heilige tot kinder vriend In

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK De familie Mak en het oude Spijkenisse Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK Aan het einde van de Boezem zie je het gemaal, toen nog met grote schoorsteen ernaast, en korenmolen Nooitgedacht,

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

Op vrijdag 15 februari 2002 hield schrijver Geert Mak op het Jubileumfestival van het Centrum voor Lokaal Bestuur in Arnhem de Zevende Wibautlezing.

Op vrijdag 15 februari 2002 hield schrijver Geert Mak op het Jubileumfestival van het Centrum voor Lokaal Bestuur in Arnhem de Zevende Wibautlezing. Zevende Wibautlezing door Geert Mak Honderd jaar na Koudekerke Op vrijdag 15 februari 2002 hield schrijver Geert Mak op het Jubileumfestival van het Centrum voor Lokaal Bestuur in Arnhem de Zevende Wibautlezing.

Nadere informatie

Gerrit Breeuwsma MAKKELIJK IS OOK MOEILIJK Portretten op het tweede gezicht

Gerrit Breeuwsma MAKKELIJK IS OOK MOEILIJK Portretten op het tweede gezicht Gerrit Breeuwsma MAKKELIJK IS OOK MOEILIJK Portretten op het tweede gezicht Lezing voor de opening van Le Bois d=amis, AZG 2001 Na alle moeite en inspanningen die de schilder zich heeft getroost om zijn

Nadere informatie

Voor geen goud weg uit Amsterdam. Ook voor gezinnen is het goed toeven in de stad

Voor geen goud weg uit Amsterdam. Ook voor gezinnen is het goed toeven in de stad Huurdersmagazine Stadgenoot Vijfde jaargang september 2012 nummer 3 Niet alleen bij ambulancepersoneel Steeds vaker geweld tegen Stadgenootmedewerkers Achter de geraniums? De bewoners van De Wasknijper

Nadere informatie

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2 HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN 1 Het circus komt! Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er een lange stoet wagens in bonte kleuren jouw woonplaats binnenrijdt? Dat zijn de vrachtwagens en de woonwagens van

Nadere informatie

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Kunnen we dat niet aan overlaten? foto: Facilicom Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen van de inzet

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

é & > > kan gaan of die u gezellig thuis kan doorbladeren.

é & > > kan gaan of die u gezellig thuis kan doorbladeren. Sint-Gillis à la carte Sint-Gillis à la carte Wandelingen 1. NAAR HET HART VAN DE GEMEENTE Vertrek: Huis-atelier van Victor Horta, Amerikaansestraat 23-25. Tram: 91, 92, 81, 82 (Janson). Bus 54 (Ma Campagne).

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

Het Eilandje. Stadsvernieuwing op weg naar een bruisende stadswijk aan het water

Het Eilandje. Stadsvernieuwing op weg naar een bruisende stadswijk aan het water Het Eilandje Stadsvernieuwing op weg naar een bruisende stadswijk aan het water 1 Haven Voorwoord Linkeroever Schelde Stadscentrum Het Eilandje De stad Antwerpen is volop aan de slag om van het Eilandje

Nadere informatie

Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst

Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst Inleiding De opgegeven vraagstelling voor dit essay Is het realisme een relevant onderwerp voor de kunst? Bij het zien van deze vraagstelling bekruipt

Nadere informatie

Schrijver in de klas Charlotte Dematons - Ga je mee?

Schrijver in de klas Charlotte Dematons - Ga je mee? literair Schrijver in de klas Charlotte Dematons - Ga je mee? Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659 05 10 e-mail: info@kunstcentraal.nl

Nadere informatie

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I Handleidingenreeks I Vragen over vroeger Jelle Hagen Handleiding voor het maken van historische interviews Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Vragen over vroeger

Nadere informatie

Vrijdag 26 april 2013 22ºC

Vrijdag 26 april 2013 22ºC Zo oud en toch zo modern! Zo traditioneel en toch zo vooruitstrevend! Zo gewoon en toch ook zo excentriek! Zo officieel en toch heel eenvoudig! En vooral zo menselijk.. Vrijdag 26 april 2013 22ºC Na een

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

1 De geschiedenis. De ondiepte Pampus

1 De geschiedenis. De ondiepte Pampus Pampus in zicht Weet je waar het eiland Pampus ligt? Het ligt in het IJsselmeer voor de kust bij Muiden. Tweehonderd jaar geleden wist niemand het. Want toen was het eiland er nog niet. Het eiland is namelijk

Nadere informatie