Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET..."

Transcriptie

1 WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET VÓÓR U VAN START GAAT Standaardbestanddelen van Exact Online Efficiënt en flexibel Boekhouders/accountants en hun klanten Optionele modules en aanverwante toepassingen Module Activa Module Valuta Module Factuur Module Elektronisch Bankieren Module Budget Module Kostenanalyse Module CRM Module Abonnementen Exact Online hand in hand met andere toepassingen Een onlinepakket Toegankelijkheid en nieuwe versies Centrale servers Toegang tot de administraties Helpfunctie... 7 xi

2 Computerboekhouden met Exact Online 2.6 Inloggegevens Voorlopige abonnementen en login Definitieve abonnementen en login voor ondernemers en accountants Abonnementen en login voor docenten en studenten HOE GEBRUIKT U DIT PRAKTIJKBOEK Opmaak van de boekteksten Wetenswaardigheden en richtlijnen VOORBEREIDING VAN UW COMPUTER Systeemeisen Instellingen in uw webbrowser Adobe Acrobat Reader Aanmelding op de Exact Online-site Aanmeldscherm Exact Online hoofdscherm Linkerdeel van het hoofdscherm Rechterdeel van het hoofdscherm Stamgegevens voor de administratie Wachtwoord wijzigen HELPSCHERMEN EN TIPS Algemene helpfunctie Helpmenu Tips Contextgebonden helpfuncties UITLOGGEN SYNTHESE DEEL 2 WERKEN MET EXACT ONLINE TOEGANG TOT WAT U NODIG HEBT BEWEGEN DOOR SCHERMEN ICOONTJES, KNOPPEN EN DATUMVELDEN Icoontjes Knoppen Datumvelden LIJSTEN OPVRAGEN EN SORTEREN Boekingen opzoeken xii

3 4.1.1 Overzicht geboekte periodes Boekingsverslag Lijsten van leveranciers, klanten en grootboekrekeningen DATA OPZOEKEN Data in lijsten opzoeken Keuzelijsten Zoeklijsten Zoeken in lijsten Details opzoeken in lijsten Data in administraties opzoeken LIJSTEN EXPORTEREN EN AFDRUKKEN TOELICHTING BIJ HET REKENINGENSTELSEL EN AFSPRAKEN Het rekeningenstelsel en de vaste rekeningen Afspraken en werkwijzen voor de gevalstudies Aankopen en verkopen van handelsgoederen, diensten en diverse goederen Handelsgoederen Diensten en diverse goederen Kortingen en terugzendingen bij aan- en verkopen Kortingen Terugzendingen van handelsgoederen SYNTHESE DEEL 3 EEN GOED BEGIN MET STARTER BVBA INLEIDING TOT DE GEVALSTUDIE STARTER BVBA Openingspost Aanwezige leveranciers en klanten Voorbeelden en oplossingen AANKOOPVERRICHTINGEN De documenten voorbereiden Eenvoudige aankoopfactuur inbrengen Hoofding Detailinfo Aankoopfactuur met handelskorting Inkomende creditnota voor terugzending Een nieuwe leverancier Aankoopfactuur met financiële korting Aankoopfactuur voor vaste activa Aankoopfactuur met nieuwe rekening xiii

4 Computerboekhouden met Exact Online 2.9 Aankoopfactuur met bijkomende kosten Aankoopverrichtingen oplijsten VERKOOPVERRICHTINGEN De documenten voorbereiden Eenvoudige verkoopfactuur inbrengen Een nieuwe klant Uitgaande creditnota voor terugzending Verkoopfactuur voor vaste activa Verkoopfactuur met doorrekening van bijkomende kosten Verkoopverrichtingen oplijsten FINANCIËLE VERRICHTINGEN Dagafschriften van de bank De documenten bestuderen Interne overboeking naar de kas: dagafschrift Kopinfo Detailinfo Eenvoudige vereffening: dagafschrift Financiële korting mits snelle betaling: dagafschrift Meerdere vereffeningen tegelijk verwerken: dagafschrift Negatieve bankrekening: dagafschrift Inning mits een financiële korting: dagafschrift Kasbladen De documenten bestuderen Interne overboeking vanuit de bank: kasblad Kasboeking met nieuwe rekening: kasblad Financiële verrichtingen oplijsten DE DAGBOEKEN VAN STARTER BVBA BOEKING OPVRAGEN, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN Boeking opvragen In een dagboek In een transactieoverzicht Opvragen op volgnummer Opvragen op relatie Opvragen op omschrijving In een historisch dagboek Boeking wijzigen Boeking verwijderen BOEKING KOPIËREN SYNTHESE xiv

5 DEEL 4 PROTOY FICTIVO: BASIC EENVOUDIGE VERRICHTINGEN VOORSTELLING VAN DE ONDERNEMING Achtergrond van de onderneming Oprichtingsboekingen Inbreng van kapitaal Overname van een andere handelszaak Investeringslening Oprichtingsboekingen Producten en recupelbijdrage Het assortiment Recupelbijdrage Huidige toestand van de onderneming Cockpit (algemeen) Mijn cockpit Mijn cockpit zonder zelf gekozen inrichting Mijn cockpit met zelf gekozen inrichting Accountant s cockpit AANKOOPVERRICHTINGEN Voorbereiding van de documenten Eenvoudige aankoopfactuur Aankoopfactuur voor vaste activa Boeking Investeringsfiche Afschrijvingsmethoden Activumgroepen Investeringsfiche maken Controle op de volledigheid van de fichelijst Aankoopfactuur met een nieuwe leverancier Aankoopfactuur zonder btw Aankoopfactuur met verrekende aankoopkosten Boeken op basis van sjabloon De vaste boeking maken Inkomende creditnota in afzonderlijk dagboek Een boeking wijzigen en slimme namen kiezen Aankoop van geschenkartikelen Inkomende creditnota met financiële korting Lijsten in verband met aankopen VERKOOPVERRICHTINGEN Voorbereiding van de documenten Verkoopfacturen en creditnota s Winkelverkopen xv

6 Computerboekhouden met Exact Online 3.4 Uitgaande creditnota Verkoopfactuur met doorgerekende transportkosten Lijsten in verband met verkopen Tussentijdse balans en resultatenrekening FINANCIËLE VERRICHTINGEN De documenten bestuderen Dagafschriften van de bank Interne overboeking van kas Afzonderlijke koppeling per transactie Gezamenlijke koppeling van verschillende transacties Eenvoudige vereffening van een openstaande post Meerdere vereffeningen van openstaande posten tegelijk registreren Vereffening van een financiële korting buiten de termijn Een onbekende klant Rechtzetting van foutieve transactie; btw-voorschot Lening aflossen en leningsintrest betalen Kasverslagen Postzegels aankopen; contante inning van klant Winkelverkoop en aankoop zonder factuur Aankopen met niet-terugvorderbare btw Lijsten in verband met financiële verrichtingen DE DAGBOEKEN VAN PROTOY FICTIVO: NOVEMBER SYNTHESE DEEL 5 PROTOY FICTIVO: ADVANCED COMPLEXERE VERRICHTINGEN EEN STAP VERDER MET PROTOY FICTIVO AANKOOPBOEKINGEN Nieuw assortiment met ander btw-tarief Gemengde factuur met privéaankoop Buitenlandse leverancier van binnen de EU Aankoop buiten de EU met vergunning van verlegging van heffing en wisselkoers aanpassen Creditnota ter rechtzetting van een factuur Levering van diensten bij zending met vergunning van verlegging van heffing Goederen vrij van btw Aankoop buiten de EU zonder vergunning van verlegging van heffing Levering van diensten bij zending zonder vergunning van verlegging van heffing Aankoop met terugstuurbare verpakking Creditnota voor teruggestuurde waarborgverpakking xvi

7 2.12 Niet-terugvorderbare btw voor autokosten van personenwagens Een wagen leasen Verrichting met btw-medecontractant Aankoopfactuur voor uitzendkracht Bankkosten Lijsten in verband met aankopen VERKOOPVERRICHTINGEN Uitvoer binnen de EU Verzamelfactuur van winkelverkopen met verschillende btw Verkoop met terugstuurbare verpakking Uitvoer buiten de EU, nieuwe valuta Levering van hersteldienst Lijsten in verband met verkopen Tussentijdse balans en resultatenrekening, openstaande posten FINANCIËLE VERRICHTINGEN Dagafschriften van de bank Inning van een klant met betalingsverschil; privéopname uit bank Terugbetaling aan klant wegens uitgaande creditnota Inning met afrekening voor bankkosten Betalingsverschil; voorschot op vennootschapsbelasting Negatieve bankrekening; EU-betaling met financiële korting en bankkosten Buiten-EU-betaling met bankkosten en wisselkoersverschil; gedeeltelijke betaling Saldobetaling van schuld; kapitaalverhoging Kasverrichting met niet-terugvorderbare btw Lijsten in verband met financiële verrichtingen DAGELIJKSE DIVERSE VERRICHTINGEN Diversen Dagboek Diversen Dagboek Afschrijvingen Diversen Dagboek zonder btw Diversen Dagboek met btw Openingsdagboek DE DAGBOEKEN VAN PROTOY FICTIVO: DECEMBER BOEKINGEN VERWERKEN TOCH AL IN JANUARI 2001 BOEKEN Aankoopverrichtingen en loon/weddenstaat Aankoopdocumenten Loon/weddenstaat en factuur van sociaal secretariaat Loon/weddenstaat Aankoopfactuur van sociaal secretariaat Aankoopfactuur voor commissie xvii

8 Computerboekhouden met Exact Online 8.2 Verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen DE DAGBOEKEN VAN PROTOY FICTIVO: JANUARI BETALINGSHERINNERINGEN De toestand van vervallen schulden en vorderingen bekijken Betalingsherinnering voorbereiden voor verzending Bepaalde vervallen vorderingen opzoeken Lay-out kiezen Afdrukvoorbeeld bekijken Betalingsherinnering versturen SYNTHESE DEEL 6 PROTOY FICTIVO: YEAR END AFSLUITINGSVERRICHTINGEN EN OPENING VAN HET NIEUWE BOEKJAAR VAN START MET DE INVENTARIS Waarom een inventaris Behandelde boekingen Niet-behandelde boekingen Stappenplan DE EERSTE SALDIBALANS DE INVENTARISBOEKINGEN UITVOEREN Voorraadwijziging van handelsgoederen registreren Inventaris in verband met overlopende rekeningen Brandverzekering Abonnement Uitgeversbedrijf Tijd Rente op de termijnrekening Inventaris in verband met schulden, vorderingen en financiële rekeningen Vervallend deel van een langlopende lening Btw-centralisatie Aangiften kwartaal 1, 2 en Voorafgaand btw-overzicht voor kwartaal Reeds gestorte voorschotten voor dit kwartaal De btw-aangifte voor kwartaal 4 zelf voorbereiden De aangifte uitvoeren Waardecorrecties van vreemde valuta Herwaardering van de openstaande schulden Waardecorrecties voor openstaande vorderingen Waardecorrecties voor grootboekrekeningen xviii

9 3.3.4 Voorraden van postzegels Inventaris in verband met de vaste activa Controle van de af te schrijven activa Kosten activeren Transacties in verband met vaste activa Activa verkopen Andere acties in verband met vaste activa De afschrijvingen automatisch verwerken DE TWEEDE SALDIBALANS DAGBOEKEN VOOR DE VERRICHTINGEN VAN DE INVENTARIS EN BTW VOORBEREIDING VAN DE EINDAFSLUITING Correctieboekingen Geraamde belastingen Belastbare basis De basisbelasting Belastingvermeerdering en bonificatie Belastingvermeerdering Bonificatie Jaarbelasting en geraamde belastingschuld Back-up maken Controle ter voorbereiding van de afsluiting Derde saldiblans Consistentiecontroles Te bestemmen resultaat RESULTAAT VERWERKEN Beslissing tot bestemming van het resultaat Boekingen verwerken Resultaat overdragen Perioden sluiten Klaar voor het volgende boekjaar Toch al aan het werk in Boekstuknummers in het nieuwe boekjaar Overlopende rekeningen afboeken Wettelijke rapporteringen Btw-aangifte voor het vierde kwartaal Btw-klantenlisting SYNTHESE xix

10 Computerboekhouden met Exact Online DEEL 7 SPECIALE TOPICS SCHERMAANPASSINGEN EN GEBRUIKERSINSTELLINGEN Mijn cockpit Zones in mijn zelf gekozen cockpit Inhoud van de zones wijzigen Mijn cockpit volledig zelf opbouwen Aanpassingen in andere schermen Lijsten aanpassen Tab Filter Tab Kolommen Tab Koppelingen Boekingsschermen en relatieschermen aanpassen Boekingsschermen aanpassen Relatieschermen aanpassen Historieken aanpassen Gebruikersinstellingen Tabblad Algemeen Tabblad Stijl KOPPELING MET ACCOUNTANT VASTLEGGEN Samenwerking met accountant vastleggen Samenwerking met accountant wijzigen of stopzetten GEBRUIKERSBEHEER Overzicht van de geregistreerde gebruikers Gebruiker toevoegen aan het overzicht Rechten toekennen aan een gebruiker Overzicht van de huidige rechten Rechten van gebruikers kopiëren Gebruikers toevoegen aan een nieuwe administratie Toegang voor de helpdesk van Exact Online ADMINISTRATIES BEHEREN Administratie instellen als hoofdadministratie Stamgegevens kopiëren Stamgegevens kopiëren naar een nieuwe administratie Stamgegevens kopiëren naar een bestaande administratie Transacties naar andere administratie kopiëren Administratie verwijderen of opnieuw beginnen Administratie verwijderen Opnieuw beginnen in een administratie Administraties classificeren Classificaties en eigenschappen aanmaken xx

11 4.5.2 Administratie koppelen aan classificatie en eigenschappen Eigenschappen en classificaties verwijderen Elementen van een administratie instellen Tabblad Boekhouding Tabblad Activa Tabblad Algemeen Tabblad Extra diensten Dagboeken bijmaken RELATIES CLASSIFICEREN WERKEN MET BACK-UPS Uw administraties in veiligheid Back-up maken Back-up teruglezen Back-up downloaden Back-up uploaden Back-up verwijderen EXPORTEREN EN IMPORTEREN Wat kunt u exporteren/importeren Exporteren/importeren met.xml Stamgegevens overnemen Stamgegevens exporteren Stamgegevens importeren Transacties overnemen Transacties exporteren Transacties importeren Bestanden exporteren, wijzigen en opnieuw importeren in.xml Bestand exporteren Bestand wijzigen Bestand opnieuw importeren Exporteren/importeren met.csv of.xls EXACT ONLINE EN DE INTERVATTOEPASSING Mogelijkheden met Intervat Voordelen van werken met Intervat Aangiften indienen langs Intervat Aangiften en aanverwante informatie bekijken SAMENWERKEN MET EXTERNE GEGEVENSBRONNEN: WEB SERVICES Graydon CompanyWeb.be Index Financial Analytics BOEKJAREN VERWIJDEREN OF HERDEFINIËREN xxi

12 Computerboekhouden met Exact Online 10.1 Boekjaren verwijderen Boekjaren herdefiniëren EXTRA MODULES BIJBESTELLEN OF ABONNEMENT WIJZIGEN SYNTHESE DEEL 8 MET EEN EIGEN DOSSIER STARTEN INFORMATIE EN BESTELLING Algemene informatie Tarieven van Exact Online Als dossierbeheerder Als eindklant Exact Online Starterspack Exact Online Invoicing Exact Online Basic Exact Online Advanced Exact Online Premium VOOR HET EERST AANMELDEN EN WACHTWOORD WIJZIGEN Aanmelden Als dossierbeheerder Als eindklant Wachtwoord wijzigen STARTEN MET EEN NIEUWE ADMINISTRATIE Uw allereerste administratie inrichten Werken met of zonder een accountant Starten met een template Van uw accountant Van Exact Online zelf Definitie van het eerste boekjaar Nieuwe administratie aan bestaande reeks toevoegen Administratiegegevens registreren Nieuw aangemaakte administratie activeren en inrichten Huidige administratie converteren Met een lege administratie beginnen LIJSTEN BEHEREN Rekeningenstelsel Boekjaren bekijken en toevoegen DAGBOEKEN BEKIJKEN EN AANVULLEN xxii

13 6 OPENINGSPOST INBRENGEN RELATIES INBRENGEN DE MODULE ACTIVA INRICHTEN Dagboek kiezen Stamgegevens bepalen Afschrijvingsmethode vastleggen Grootboekrekeningen vastleggen Activumgroepen HET DEMOBESTAND VAN EXACT ONLINE OPENEN SYNTHESE LIJST VAN DE BIJLAGEN BIJLAGE 1. TIPS VOOR DE INSTELLINGEN VOOR UW WEBBROWSER BIJLAGE 2. BTW-CODES BIJLAGE 3. INVULVELDEN RELATIES BIJLAGE 4. INVULVELDEN GROOTBOEKREKENINGEN BIJLAGE 5. INVULVELDEN ACTIVUMGROEPEN BIJLAGE 6. INVULVELDEN ACTIVA BIJLAGE 7. BTW-AANGIFTE VIERDE KWARTAAL xxiii

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software Vendelier 25-27 3905 PB VEENENDAAL Tel (0318) 55 41 41 Fax (0318) 55 51 15 E-mail info@minox.nl Internet www.minox.nl Uitgave 2014 De Waarom stappen in 2012

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE Accountancy O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE imuis en imuis Online: Top-of-the-Line Accountancysoftware MUIS Software ontwikkelt sinds 1984 administratieve software, Top-of-the-Line.

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Handleiding Expert/M Plus

Handleiding Expert/M Plus Handleiding Expert/M Plus Inhoud 1. Welkom bij Expert/M Plus 1 2. Werken met Expert/M Plus 2 Expert/M Plus opstarten 2 Algemene gebruiksregels 3 Algemene gebruiksregels 3 Controle vrije nummers klanten

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. versie 3.0. Handleiding. 2013 De Jong Edusoft

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. versie 3.0. Handleiding. 2013 De Jong Edusoft HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Kantoorsimulatie voor Windows versie 3.0 Handleiding I Handleiding Kantoorsimulatie voor Windows Inhoudsopgave Deel I Welkom bij Kantoorsimulatie 1 Deel II Wat

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Eenvoudig zelf boekhouden

Eenvoudig zelf boekhouden 1 oktober 2012-30 september 2013 voor ondernemers Boekhouden factureren nvullend Eenvoudig zelf boekhouden 0222 36 30 61 INHOUDSOPGAVE WELKOM 3 SNELSTART 4 SAMENWERKING ACCOUNTANT 5 SERVICE-ABONNEMENT

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie