Programma Red Jezelf!? Over zelfredzaamheid en veiligheid voor mensen met een chronische aandoening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Red Jezelf!? Over zelfredzaamheid en veiligheid voor mensen met een chronische aandoening"

Transcriptie

1 Programma Red Jezelf!? Over zelfredzaamheid en veiligheid voor mensen met een chronische aandoening Openingscongres Week Chronisch Zieken 5 november Congrescentrum Brabanthallen s-hertogenbosch Inschrijven: Toegang gratis

2 Red Jezelf!? Veiligheid draagt bij aan een goed leven. Veiligheid vergroot het gevoel van vrijheid en autonomie. U kunt zelf veel doen aan een veilige leefomgeving. Maar soms kan een chronische aandoening of een handicap het moeilijker maken om u veilig te voelen, te participeren en zelfredzaam te zijn. Vooral wanneer u afhankelijk bent van anderen. Want wie houdt in de gaten of uw medicijnen wel veilig met elkaar te combineren zijn? Wordt uw privacy wel gewaarborgd in de communicatie met uw arts? En hoe zit het in een noodsituatie? Hoe komt u een gebouw uit als u zelf niet in staat bent de trap te nemen? Ook als er belemmeringen zijn, kunt u zelf voor bereidingen treffen en kunt u vaak toch meer invloed uitoefenen dan u in eerste instantie wellicht zou denken. De thema s zelfredzaamheid, veiligheid en participatie staan centraal op het openingscongres van de Week Chronisch Zieken. Het congres is een landelijke ontmoetingsplaats voor chronisch zieken, gehandi capten, mantelzorgers, vertegenwoordigers van organisaties, onderzoekers en studenten. U bent van harte welkom!

3 Praktische informatie Thema Red jezelf!? Datum Vrijdag 5 november 2010 Locatie Vervoer ADL-assistentie Doelgroep Aanmelden 1931 Congrescentrum Brabanthallen s-hertogenbosch Pendelbus tussen het NS-station en het congrescentrum Verzorgd door Fokus Mensen met een chronische ziekte of handicap, mantelzorgers, onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders, hulp- en dienstverleners en studenten. Via of het aanmeldformulier in dit programmaboekje

4

5 Programma uur Start informatiemarkt uur Welkom door Joan Leemhuis Stout, voorzitter Week Chronisch Zieken uur Voorbeelden van zelfredzaamheid in de praktijk Marc de Hond, ambassadeur Week Chronisch Zieken 2010 Mark de Groot, belangenvereniging van kleine mensen Hilde van der Burg samen met haar hulphond Hugo Lemmens, ex-kankerpatiënt Klazina Bontekoe, mantelzorger van kinderen met een autistische stoornis uur Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder voorbehoud) uur Zelfredzaamheid en veiligheid. Gesprek met vertegen woordigers van de landelijke en lokale overheid over wat u (niet) van hen kunt verwachten uur Bekendmaking prijswinnaars De Pen als Lotgenoot uur Lunch en informatiemarkt uur Minisymposia uur Afsluitende borrel op de informatiemarkt De dag staat onder leiding van Lucille Werner. Linkerpagina (v.l.n.r) Boven: Joan Leemhuis Stout, Hilde van der Burg (foto: Liesbeth Sluiter), Hugo Lemmens (foto: Liesbeth Sluiter). Onder: Marc de Hond, Mark de Groot (foto: Liesbeth Sluiter), Lucille Werner (foto: Nico Kroon), Klazina Bontekoe (foto: Liesbeth Sluiter).

6 Minisymposia

7 Minisymposium 1 Ouderen werken mee aan verbeteringen in zorg en welzijn Hoe kan ik een serieuze bijdrage leveren aan verbeteringen van de ouderenzorg? Dat is de bijzondere uitdaging die ouderen aangingen in het Nationaal Programma Ouderenzorg. Dit programma verbetert de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen. Het perspectief van ouderen staat daarbij centraal. De verbeteringen zijn noodzakelijk omdat de zorg in lang niet alle gevallen goed aansluit bij de behoeften van de ouderen. Veel ouderen hebben last van meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd. De zorg is vaak georganiseerd per ziektebeeld, waardoor goede afstemming regelmatig ontbreekt. In acht regionale netwerken worden oplossingen voor knelpunten in de ouderenzorg bedacht en uitgeprobeerd. In deze netwerken werken relevante partijen, inclusief speciaal daarvoor opgerichte ouderenpanels, samen. Daarnaast zijn deze ouderen actief betrokken bij de projecten. Zo monitoren zij bijvoorbeeld de voortgang. In het minisymposium maakt u kennis met de unieke opzet van het Nationaal Programma Ouderenzorg en de manier waarop ouderen zelf aan dit programma meewerken. Ook wordt ingegaan op de ervaringen van de ouderen zelf. Hoe is het om deel te nemen aan een doelgroeppanel? Voelt de oudere zich gehoord en hoe vertaalt zich dat in de projecten? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Het CSO (koepel van samenwerkende ouderenorganisaties) vertelt hoe ze de ouderen in de netwerken ondersteunen, door trainingen voor de ouderenvertegenwoordigers, uitwisselingsbijeenkomsten en een handboek speciaal voor ouderen met veel informatie, tips, voorbeelden en verhalen uit de praktijk van participatie.

8 Minisymposium 2 Red jezelf!? Met zelfmanagement? In dit minisymposium wordt ingegaan op de principes van zelfmanagement. Hoe kan iemand met een chronische ziekte zijn leven veilig en verantwoord managen? Wat doen zorgverleners en wat kunnen chronisch zieken daar zelf in betekenen? Hoe voorkom je dat het zoek het zelf maar uit management wordt en de chronisch zieke aan zijn lot wordt overgelaten met alle risico s van dien? Er wordt gekeken naar de betekenis van zelfmanagement en het belang daarvan vanuit patiëntenperspectief. Vervolgens komt het Generiek Model Zelfmanagement aan de orde. Aan de hand van het model wordt nader ingegaan op een praktijkvoorbeeld: het project SMASHING. Zelfmanagement bij astma met ondersteuning door ziekenhuizen, ICT, astmaverpleegkundigen en huisartsen. Het Landelijke Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ) organiseert het minisymposium in samenwerking met het LUMC.

9 Minisymposium 3 Ik kan bouwen aan mijn toekomst Hoe kun jij de regie nemen in situaties waarin, vaak onbewust, niet je mogelijkheden maar je beperkingen centraal staan? Dit minisymposium richt zich op jongeren met een chronische ziekte of beperking en iedereen die zich bij hen betrokken voelt. Op dit symposium ben jij de regisseur van een toneelstuk dat je helpt je bewust te worden van je eigen mogelijkheden. Je krijgt handvatten die je leren denken en handelen vanuit je eigen kracht. Want als jongere met een beperking raak je nog te vaak de regie over je eigen leven kwijt. Dat maakt het niet eenvoudig om te studeren of werk te vinden. Als iedereen om je heen begeleiders, ouders net als jijzelf gaat denken vanuit jouw mogelijkheden en jouw eigen kracht, helpt je dat de weg te vinden naar een studie of een baan. Met de vernieuwde Wajong, die geldt sinds januari 2010, wil de overheid investeren in jouw eigen kracht en situaties creëren waarin jij de regie kunt nemen. Daarbij gaat het om de juiste balans tussen zekerheid bieden en zelfontplooiing stimuleren. Het Programma Cultuuromslag Wajong van de ministeries van Sociale Zaken (SZW), Onderwijs (OC&W), Volksgezondheid (VWS) en Jeugd en Gezin (J&G) is opgezet om dit proces een stevige impuls te geven en organiseert daarom dit minisymposium.

10 Minisymposium 4 Best practices zelfredzaamheid Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft diverse projecten gefinancierd die zelfmanagement vergroten. In het eerste deel van dit minisymposium worden pro jecten gepresenteerd met als doel u te inspireren zelf een dergelijk project te starten. U maakt kennis met een digitale coach voor mensen met autisme, met de migrainecoach en de crisiskaart voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Met deze kaart kunnen cliënten zelf aangeven aan hulpverleners wat er moet gebeuren wanneer zij in een crisis geraken. Het tweede deel van dit symposium gaat over het aanvragen van subsidies voor projecten. Een panel met vertegenwoordigers van belangrijke fondsen beantwoordt uw vragen. Aanwezig zijn het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, VSB Fonds, Revalidatiefonds, Fonds NutsOhra en Rabobank Foundation. Minisymposium 5 Leef je uit De wedstrijd De Pen als Lotgenoot biedt mensen de mogelijkheid om al hun belevenissen en ervaringen uit het dagelijks leven te delen. Deze verhalen gaan over het leven met een chronische ziekte of handicap. Het delen van ervaringen kan helpen om datgene waar iemand mee zit, een plekje te geven.

11 Daarnaast kan iedereen met zijn ervaringen anderen helpen of steun bieden. Tot slot kan het delen van iemands verhalen begrip kweken bij mensen die zonder aandoening door het leven gaan. Iedereen heeft een eigen creatieve manier om zich te uiten. Daarom konden deelnemers aan de negende editie van De Pen als Lotgenoot meedoen in de categorieën Tekst, Cartoon en Beeld & Geluid. In dit symposium staat creativiteit centraal, met aandacht voor alledrie de uitingsvormen: schrijven, tekenen en opnemen! Hoe kan je jouw leefwereld op een creatieve wijze inzichtelijk maken? Praktische tips en voorbeelden worden aan gereikt voor het verbeelden of verwoorden van jouw leefwereld. Kom naar ons symposium en ervaar hoe jij je creatief uit kunt leven! De organisatie van dit mini symposium is in handen van de Pen als Lotgenoot (in opdracht van CIBG Unit Fonds PGO, gefinancierd door het ministerie van VWS). Minisymposium 6 Oud worden met hiv Hiv is een chronische aandoening geworden. Hierdoor komen er steeds meer ouderen met hiv. Deze ouderen krijgen vaak te maken met meerdere aandoeningen en coinfecties. Sluit de zorg voldoende aan op deze complexe medische en psychosociale levensfase? Een studie van het Aidsfonds heeft duidelijk gemaakt dat enerzijds de zorg hierop nog niet is toegerust, terwijl aan de andere kant mensen met hiv de mogelijkheden die er zijn, onvoldoende benutten. Deze problematiek is breder dan alleen hiv. Immers er komen steeds meer andere

12 chronisch zieken die op oudere leeftijd meerdere aandoeningen ontwikkelen. Ook voor hen is een goede afstemming tussen behandeling, zorgverlening en dagelijks leven van het grootste belang. Daarom is het belangrijk dat niet alleen patiënten(organisaties) maar ook ouderenbonden hun stem laten horen. Het symposium wordt ingeleid door dr. Cees Smit van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-patiënten. Minisymposium 7 Persoonlijk veiligheidsplan Red Jezelf!? Maar op welke wijze doe je dat dan? En hoe vergroot je je zelfredzaamheid? Als het gaat om veiligheid is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Een belangrijk aspect van een goede voorbereiding is een persoonlijk veiligheidsplan. Hoe stel je zo n plan op? Hoe weet je wanneer je op alle facetten bent voorbereid? En hoe kan je anderen daarbij helpen? Tijdens dit praktische symposium gaan de deelnemers aan de slag met de handvatten die het Persoonlijk Veiligheidsplan van de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving kunnen bieden. Tevens wordt besproken op welke wijze je dit plan kunt gaan gebruiken. De Taakgroep stimuleert en activeert zelfredzaamheid bij verminderd zelfredzame mensen als onderdeel van Inclusief, Denken en Doen. Zie

13 Aanmeldingsformulier Red Jezelf!? Aanmelden kan ook via: Openingscongres Week Chronisch Zieken 5 november 2010, 1931 Congrescentrum Brabanthallen Naam Tussenvoegsel Initialen M V Functie Organisatie Afdeling Adres Postcode/Plaats Telefoonnummer Deelname aan het congres is gratis en inclusief lunch en bezoek aan de informatiemarkt. Indien het noodzakelijk is voor de lunch rekening te houden met uw dieet, kunt u hier aangeven welk dieet het betreft:

14 Keuze minisymposium s-middags vinden er 7 minisymposia plaats waarvan u er 1 kunt volgen. U kunt hieronder uw keuze aangeven. 1 Ouderen werken mee aan verbeteringen in zorg & welzijn 2 Red jezelf!? Met zelfmanagement? 3 Ik kan bouwen aan mijn toekomst 4 Best practices zelfredzaamheid 5 Leef je uit 6 Oud worden met hiv 7 Persoonlijk veiligheidsplan Toegankelijkheid Indien u een scootmobiel of rolstoel gebruikt of een invalidenparkeerplaats nodig heeft, dan kunt u dit hier aangeven: Scootmobiel Rolstoel Invalidenparkeerplaats Busvervoer Vanaf station Den Bosch Centraal is het ongeveer vijftien minuten lopen naar de congreslocatie. Voor bezoekers die hier moeite mee hebben, worden pendelbussen ingezet. Indien u hier gebruik van wenst te maken, kunt u dat hier onder aangeven. Mocht u met een rolstoel of scootmobiel gebruik maken van het busvervoer, wilt u dat ook aan geven? De maat van de rolstoellift van de bussen is max. 72 cm breed, 140 cm lang. Max gewicht: 200 kg. Ik maak gebruik van het busvervoer Ik maak gebruik van het busvervoer met scootmobiel/rolstoel Nadat wij uw registratie verwerkt hebben, ontvangt u per post een bevestiging van uw deelname en een route beschrijving. U kunt dit aanmeldingsformulier opsturen in een gesloten envelop of faxen naar: Leids Congres Bureau Antwoordnummer VB Leiden Faxnummer: Handtekening Datum Annuleren deelname Wij stellen het zeer op prijs dat u, mocht u verhinderd zijn, dit per laat weten bureau.nl) of telefonisch aan (Leids Congres Bureau). Op deze manier kunnen wij andere geïnteresseerden de gelegenheid bieden om het congres te bezoeken. Als u verhinderd bent, kunt u ook een plaatsvervanger sturen. Ook dit kunt u per of telefonisch doorgeven.

15 Informatiemarkt Op de doorlopende informatiemarkt kunt u kennis maken met diverse (patiënten)organisaties. U vindt er stands van onder meer: ADCA Vereniging Nederland > ApneuVereniging > Bioness > Boogh > BOSK > Cedris > CG-Raad > CIBG Fonds PGO > CIBG/Bureau voor Medicinale Cannabis > Commissie Gelijke Behandeling > De Hart & Vaatgroep > De Pen als Lotgenoot > Epilepsie Vereniging Nederland > Fokus > Fonds NutsOhra > Fonds Psychische Gezondheid > Het Vakantiebureau.nl > Hidradenitis Patiënten Vereniging > I wish there was > KNMP > Labyrint-In Perspectief > Lupus Patiënten Groep > ME/CVS-Stichting Nederland > MEE Nederland > Menzis > Mezzo > Ministerie van SZW > MS web > Multiple Sclerose Vereniging Nederland > Nederlandse Associatie voor legale cannabis en haar stoffen als medicijn > Nederlandse Vereniging van Dystonie > Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten > Nederlandse Vereniging van Lyme Patiënten > NEN > Neurofibromatose Vereniging Nederland > NISB > NPCF > NVVR De Wervelkolom > OSCAR Nederland > Parkinson Vereniging > Patiënten Vereniging Fibromyalgie Eendrachtig Sterk > Patiënten Vereniging van Neurostimulatie > Picture Vakanties > Revalidatiefonds > Sailwise > Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland > Schildklierstichting Nederland > Stap.nu > Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa > Stichting Hersenletselorganisaties Nederland > Stichting Hulphond > Stichting Parc Spelderholt > Stichting Pijn-Hoop > Stichting Residentiële & Ambulante Zorg > Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland > Stichting Welder > Stuurgroep Weesgeneesmiddelen > Syringomyelie Patiënten Vereniging > Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving/Rvarium > Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland > Van Lent Systems > Vereniging van Allergiepatiënten > Vereniging van Huntington > Vereniging van Manisch Depressieven en Betrokkenen > Vereniging van Nederland-Davos > Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck > Vereniging Ziekte van Hirschsprung > VSB Fonds > Whiplash Stichting Nederland > WMO-loket Gemeente s-hertogenbosch > ZonMw Deze lijst is onder voorbehoud. De informatiemarkt is vanaf uur ook toegankelijk voor niet-congresgangers.

16 ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Laan van Nieuw Oost Indië 334 Postbus AE Den Haag Telefoon Fax Het congres wordt georganiseerd door ZonMw in samenwerking met de Stichting Week Chronisch Zieken, de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving/Rvarium en unit Fonds PGO van het CIBG. Met dank aan het Innovatiefonds zorgverzekeraars, De Pen als Lotgenoot, het ministerie van SZW, KNMP en Menzis /04/09/2010

www.zonmw.nl/tijdvoorleven

www.zonmw.nl/tijdvoorleven Het congres wordt georganiseerd door ZonMw in samenwerking met de Stichting Week Chronisch Zieken en de unit Fonds PGO van het CIBG. ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 Postbus 93245 2509 AE Den Haag Telefoon

Nadere informatie

Jongeren. Activiteitenplan Week Chronisch Zieken 2011 1. 5-12 november 2011. Rotterdam, februari 2011

Jongeren. Activiteitenplan Week Chronisch Zieken 2011 1. 5-12 november 2011. Rotterdam, februari 2011 Activiteitenplan Week Chronisch Zieken 2011 5-12 november 2011 Jongeren Rotterdam, februari 2011 Stichting Week van de Chronisch Zieken Postbus 23328 3001 KH Rotterdam telefoon 010.4366799 e-mail info@chronischziek.nl

Nadere informatie

Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg Betere zorg voor ouderen met complexe hulpvragen Nationaal Programma Ouderenzorg Geen symbolische vertegenwoordiging, maar serieus luisteren naar kwetsbare ouderen. Hannie van Leeuwen (85), lid programmacommissie

Nadere informatie

Openingscongres Week van de Chronisch Zieken 7 november 2008, Orpheus Apeldoorn. Programma. Hulpmiddelen

Openingscongres Week van de Chronisch Zieken 7 november 2008, Orpheus Apeldoorn. Programma. Hulpmiddelen Openingscongres Week van de Chronisch Zieken 7 november 2008, Orpheus Apeldoorn Leven met Programma Medicijnen en Hulpmiddelen Leven met Medicijnen en Hulpmiddelen Mensen met een chronische ziekte of handicap

Nadere informatie

zicht op mijn mantelzorg

zicht op mijn mantelzorg 1 e pagina rode balk met vragenlijst en Cirkel met tekst Overzicht patiënten- of belangenorganisaties In deze lijst vindt u patiënten- en belangenorganisaties. Er is een rangschikking in de lijst gemaakt

Nadere informatie

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid 3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ Familie-organisaties Balans Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD,

Nadere informatie

GoedGebruik Carrousel dagen 2011

GoedGebruik Carrousel dagen 2011 LOCOmotion organiseert in het kader van Zorg voor Beter de GoedGebruik Carrousel dagen 2011 7 juni Utrecht 16 juni Sliedrecht 21 juni Zwolle Elke dag een serie interessante en praktische workshops over

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Zelfmanagement Programma NPCF - CBO 2008-2012

Zelfmanagement Programma NPCF - CBO 2008-2012 Zelfmanagement Programma NPCF - CBO 2008-2012 Jeroen Havers CBO j.havers@cbo.nl Zelfmanagement Programma NPCF CBO Financiering: VWS Opdrachtgevers: NPCF & patiëntenorganisaties Uitvoering: CBO, looptijd

Nadere informatie

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs met cc naar de cliënt Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs Wilt u uw beleid, onderzoek en onderwijs meer vraaggericht maken? Wilt u weten of u de

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Nieuwsbrief Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten Nieuwsbrief Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten September 2006 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Contactpersoon: Elly van Zoelen, 030-2729777 / e.vanzoelen@nivel.nl Website: www.nivel.nl/npcg/

Nadere informatie

Vijfde Landelijk Congres Eerste Lijn. Vrijdag 31 oktober 2014

Vijfde Landelijk Congres Eerste Lijn. Vrijdag 31 oktober 2014 Vijfde Landelijk Congres Eerste Lijn Vrijdag 31 oktober 2014 Locatie: Van der Valk Hotel, Almere Veluwezoom 45, 1327 AK Almere Organisatie: In samenwerking met: Waarom dit congres? Inleiding De wetgeving

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Compensatie eigen risico 2010

INFORMATIE 2010. Compensatie eigen risico 2010 INFORMATIE 2010 Compensatie eigen risico 2010 Wat doet het CAK? Het CAK verzorgt het uitbetalen van de Compensatie eigen risico. Ook berekent en factureert het CAK de eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf,

Nadere informatie

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 S A M E N I N V E S T E R E N I N G E Z O N D H E I D VOLKSGEZONDHEID 2 0 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam Volksgezondheidsprijs 2011 Fikse korting

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

VERLEENDE INSTELLINGSSUBSIDIES 2015

VERLEENDE INSTELLINGSSUBSIDIES 2015 VERLEENDE INSTELLINGSSUBSIDIES 2015 Organisatie Toegekend bedrag PROSTAATKANKERSTICHTING.NL 35.000,00 ADCA VERENIGING NEDERLAND 35.000,00 ALGEMENE NEDERLANDSE 35.000,00 ALOPECIA AREATA PATIENTEN 35.000,00

Nadere informatie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2012 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2012 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2012 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie Pagina Borstkankervereniging Nederland 2 Epilepsie Vereniging Nederland 3 Fabry Support & Informatie

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Vindt u het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf regie hebben over de zorg of ondersteuning? Lees dan deze folder. De zorg verandert. Dat roept bij

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2008

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2008 INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO Compensatie eigen risico 2008 Compensatie eigen risico > Elke verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico van maximaal 150,-

Nadere informatie

Maak kennis met Fokus, zelfstandig wonen met een lichamelijke handicap

Maak kennis met Fokus, zelfstandig wonen met een lichamelijke handicap Maak kennis met Fokus, zelfstandig wonen met een lichamelijke handicap Hoe werkt Fokus? U kunt als professional in de zorg te maken krijgen met mensen met een ernstige lichamelijke handicap. Fokus maakt

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert dit kader voor toetsing van netwerken van professionals die zorg bieden aan kwetsbare

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

De ergotherapeut. Radboud MS Centrum

De ergotherapeut. Radboud MS Centrum De ergotherapeut Radboud MS Centrum Het Radboud MS Centrum is hét kennis- en behandelcentrum voor mensen met de chronische ziekte multiple sclerose (MS). Het centrum brengt de kennis en jarenlange ervaring

Nadere informatie

Lange tijd is het stil gebleven en dat had een reden. Want ineens kreeg ik een nieuwe ervaring en helaas een heel lastige. Na mijn artikel over

Lange tijd is het stil gebleven en dat had een reden. Want ineens kreeg ik een nieuwe ervaring en helaas een heel lastige. Na mijn artikel over Lange tijd is het stil gebleven en dat had een reden. Want ineens kreeg ik een nieuwe ervaring en helaas een heel lastige. Na mijn artikel over Biodynamische therapie in het tijdschrift Spiegelbeeld, sloop

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Congres Zorg ICT op vrijdag 28 november 2014. Congres Zorg ICT. De rol van de patiënt in het EPD. Vrijdag 28 november 2014 Hotel Mitland Utrecht

Congres Zorg ICT op vrijdag 28 november 2014. Congres Zorg ICT. De rol van de patiënt in het EPD. Vrijdag 28 november 2014 Hotel Mitland Utrecht Congres Zorg ICT op vrijdag 28 november 2014 Congres Zorg ICT De rol van de patiënt in het EPD Vrijdag 28 november 2014 Hotel Mitland Utrecht Ervaringen met diverse systemen om patiënten optimaal te laten

Nadere informatie

CG Raad Kick Off - Support 2012. Evert Jan Bos Utrecht, 28 maart 2012

CG Raad Kick Off - Support 2012. Evert Jan Bos Utrecht, 28 maart 2012 CG Raad Kick Off - Support 2012 Evert Jan Bos Utrecht, 28 maart 2012 1 Team Support 2012 Charlotte de Jong Sales- & Account Manager Eline Havermans Project Coördinator Danielle Polman Stagiaire Lisanne

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Nieuwsbrief 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Dankwoord aan onze donateurs. Ten eerste willen wij alle donateurs bedanken voor hun bijdrage waardoor wij onze werkzaamheden voort kunnen zetten mede omdat

Nadere informatie

Zorg voor de hivseropositieve

Zorg voor de hivseropositieve Zorg voor de hivseropositieve patiënt Het Radboudumc is één van de 27 hiv-behandelcentra in Nederland. Hier werkt een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland KAIRO Focus op het talent, niet de beperking ATN Jonx Lentis Noorderpoort

leo kannerhuis nederland KAIRO Focus op het talent, niet de beperking ATN Jonx Lentis Noorderpoort leo kannerhuis nederland KAIRO Focus op het talent, niet de beperking ATN Jonx Lentis Noorderpoort Met de lesstof heb ik geen probleem, dat lukt wel. Maar samenwerken, plannen en alle andere situaties

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

klaar voor de toekomst!

klaar voor de toekomst! Jongeren met chronische aandoeningen klaar voor de toekomst! gratis Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners

Nadere informatie

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON 1 november 2013 Toelichting De ouderenzorg is actueler dan ooit. Het kabinet zet in op een verdere

Nadere informatie

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>,

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>, Amsterdam, Geachte , In samenwerking met de Radboud Universiteit voeren wij dit najaar een groot onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking getiteld

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Bijscholingen Najaar 2010. Aangepast Sporten en 55+

Bijscholingen Najaar 2010. Aangepast Sporten en 55+ Bijscholingen Najaar 2010 Aangepast Sporten en 55+ Inhoudsopgave Bewegen valt Goed!...4 Zaterdag 18 september 2010 Thuisfit III met accent op valpreventie...6 Zaterdag 9 oktober 2010 Sporters met Autisme...7

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Kanteling Wmo iedereen doet mee

Kanteling Wmo iedereen doet mee Kanteling Wmo iedereen doet mee Compensatieplicht en Kanteling - Onze visie op de Wmo Compensatieplicht en Kanteling Onze visie op de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Compensatie eigen risico 2011

INFORMATIE 2011. Compensatie eigen risico 2011 INFORMATIE 2011 Compensatie eigen risico 2011 Voor wie is deze folder? Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Heeft u hoge

Nadere informatie

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement 3 FASEN MODEL Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement INTRODUCTIE Het aanmoedigen van chronisch zieke patiënten door zorgverleners in het nemen van dagelijkse beslissingen,

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven.

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven. Ergotherapie Ergotherapie Thuis Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan Evean. Midden in het leven. Ergotherapie afgestemd op uw wensen en mogelijkheden Moeite met opstaan of aankleden, minder

Nadere informatie

Patiëntenperspectief: nu en dan?

Patiëntenperspectief: nu en dan? Parkinson Vereniging Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten NPCF / Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Symposium Patiëntenperspectief: nu en dan? op 3 juni 2009 1. Perspectief Namens de patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Leven met epilepsie: Zelfmanagement Loes Leenen, MANP PhD trainee zelfmanagement Inleiding Achtergrond Zelfmanagement Zelfmanagement & Kwaliteit van leven

Nadere informatie

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek.

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek. Zelfstandig omgaan met COPD - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e- COPD platform en wetenschappelijk onderzoek - Informatie voor deelnemers Zelf de regie bij uw COPD behandeling

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Kennis- en behandelteam

Kennis- en behandelteam 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Kennis- en behandelteam In goede handen met uw gezondheidsklachten Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Alkmaar laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Alkmaar.

Nadere informatie

Advies & behandeling. Meer informatie

Advies & behandeling. Meer informatie Meer informatie Voor meer informatie over wat Meriant u kan bieden, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. Meriant advies & behandeling Heerenveen Marktweg 104 Postbus

Nadere informatie

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg Beknopte rapportage van de Pilot Informatie voor de informele zorg Gemeente Enschede en Ministerie van VWS Juni december 2012 Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Grotere rol van mantelzorgers en vrijwilligers...

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Ministerie van Justitie, VWS, SZW en OCW. Bunnik, 12 april 2007

Ministerie van Justitie, VWS, SZW en OCW. Bunnik, 12 april 2007 Ministerie van Justitie, VWS, SZW en OCW Bunnik, 12 april 2007 Betreft: Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel; dé onzichtbare groep in onze samenleving. Geachte ministers, staatssecretarissen en leden

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Mijn naam is Ursula Drexhage ik ben werkzaam bij Riwis zorg en welzijn en al 25 jaar actief in de cliëntenbeweging

Mijn naam is Ursula Drexhage ik ben werkzaam bij Riwis zorg en welzijn en al 25 jaar actief in de cliëntenbeweging Mijn naam is Ursula Drexhage ik ben werkzaam bij Riwis zorg en welzijn en al 25 jaar actief in de cliëntenbeweging Al eens opgenomen geweest inde maatschappij? En beviel het? De wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Overzicht inzet vouchers per project

Overzicht inzet vouchers per project Overzicht inzet vouchers per project (T.b.v. het openbaar register i.h.k.v. artikel 4.2.5 van het Gewijzigd Beleidskader (MC-U- 3117634) voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties) Algemene

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders. Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen!

Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders. Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen! Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen! Leven met diabetes kan behoorlijk lastig zijn. Het heeft

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE

KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE GEFORMULEERD VANUIT PATIËNTPERSPECTIEF Alliantie Chronisch zieken: Astma Fonds De Hart&Vaatgroep Diabetesvereniging Nederland

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Toespraak. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Directie Voorlichting en Communicatie. Doorkiesnummer (070) Fax (070)

Toespraak. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Directie Voorlichting en Communicatie. Doorkiesnummer (070) Fax (070) Directie Voorlichting en Communicatie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Clémence Ross-van Dorp, tijdens de conferentie van het Landelijk Netwerk Mentorschap op 23 mei 2006

Nadere informatie

Nut en noodzaak van een goed imago Informatie Workshops drs. J.M. (Walther) Verhoeven vrijdag 28 november 2008 11.45 18.00 uur

Nut en noodzaak van een goed imago Informatie Workshops drs. J.M. (Walther) Verhoeven vrijdag 28 november 2008 11.45 18.00 uur Media (e)en zorg De media is niet meer weg te denken in de gezondheidszorg. Lees de afgelopen maanden de kranten er maar eens op na en je vindt uiteenlopende berichtgeving over zorggerelateerde onderwerpen.

Nadere informatie

Advies- en behandelcentrum. Ergotherapie. Maatwerk in zelfstandigheid

Advies- en behandelcentrum. Ergotherapie. Maatwerk in zelfstandigheid Advies- en behandelcentrum Ergotherapie Maatwerk in zelfstandigheid Wat is ergotherapie? De ergotherapeut behandelt en ondersteunt cliënten die in het dagelijks handelen gehinderd worden door de gevolgen

Nadere informatie

Het Online Ziekenhuis

Het Online Ziekenhuis Congres Het Online Ziekenhuis, vrijdag 7 juni 2013, UMC Utrecht Het Online Ziekenhuis Nieuwe vormen van samenwerken in de zorg en de rol van IT ondersteuning Vrijdag 7 juni 2013 UMC Utrecht Waarom dit

Nadere informatie

Zelfhulp: vat op eigen zorgen. Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo

Zelfhulp: vat op eigen zorgen. Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo Zelfhulp: vat op eigen zorgen Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo Zelfredzaamheid en eigen regie van burgers. Dat is het credo van de nieuwe Wmo. In zelfhulpgroepen helpen kwetsbare burgers

Nadere informatie

Patiënt Educatie Programma Parkinson Nijmegen (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner (naasten)

Patiënt Educatie Programma Parkinson Nijmegen (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner (naasten) Patiënt Educatie Programma Parkinson Nijmegen (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner (naasten) Voor wie is deze informatie bedoeld? Het hebben van de ziekte van Parkinson of atypische parkinsonisme

Nadere informatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie Multiple Sclerose Poliklinische revalidatie Voor wie is deze folder? Bij u is de diagnose Multiple Sclerose (MS) gesteld. De aandoening Multiple Sclerose kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijks

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Gastgezin Hulphond Nederland

Aanmeldingsformulier Gastgezin Hulphond Nederland Aanmeldingsformulier Gastgezin Hulphond Nederland Procedure van aanmelding gastgezin U overweegt gastgezin van een pup te worden. Door middel van dit informatie- en aanmeldingsformulier geeft u ons inzicht

Nadere informatie