Informatiestromen in de Vlaamse overheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiestromen in de Vlaamse overheid"

Transcriptie

1 BELEIDSTHEMA FUNCTIE REGELGEVING PERSOON DOELSTELLING BELANGHEBBENDE ORGANISATIE DIENST / PRODUCT LOCATIE PROCES ROL RISICO INFORMATIE- SYSTEEM INFORMATIE- OBJECT Informatiestromen in de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Vlaamse overheid Afdelingshoofd proces- en informatiebeleid

2 Vlaamse overheid Vlaamse regering Wie zijn wij? 13 Beleidsdomeinen: 3 horizontale, 10 vertikale Ministerie als dienstverlener, adviseur, en als kennisorganisatie, Verantwoordingsplicht 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 2

3 Wie zijn wij? Departement Bestuurszaken: Beleidsthema s: Personeel, Organisatie, ICT, e-governement, Patrimonium, Facilitair Management, Wetsmatiging, Overheidsopdrachten Bedrijfsprocessen; Beleidsontwikkeling, Beleidsondersteuning van de minister, Ondersteuning van de Minister bij het aansturen van het beleid, Monitoren van het beleid, Informeren en Communiceren over het beleid, Specifieke beleidsuitvoering 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 3

4 Informatiestromen Creëer Identificeer Bewaar Registreer Gebruik Structureer Beheer 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 4

5 Processen Informatie stroomt door processen Informatie krijgt betekenis in processen 19/12/1n Departement Bestuurszaken VO 5

6 Proces- & Informatiebeleid Vlaamse overheid Archiefdecreet Risicomanagement n Proces &Informatiebeleid daya Digitale Verlagen administratieve Mashups ening handtek lasten Enterpri Anders Ondernemingssplan se Werken Search Bedrijfscontinïteit Archiefbeheersplannen VO Adminis tratieve Oepe, Digitale duurzaamheid lasten Hergebruik overheidsinformatie Begrippenkaders Regelgeving, Rapportering, Gegevendsdeling Authentieke MAGD bronnen Personeelsplannen Open data Crowd Rapport sourcin Bundeling intra- en eringen g interbestuurlijk Afsprakenkader informatieuitwisseling dossier- E- Regelg gegevensverkeer eving opvolgi ng Archiefstandaarden Proact. Kerntakendebat Digitalis Rechte eren n Activity Toeken. based budget & cost BCM Interbestuurlijke diensten Planne E-gov decreet Digitale duurzaa mheid A 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 6

7 Hoe beginnen? Verbind de business Innoveer! Begrippenkader (metadata) Verbind de informatie Masterdata- management Verbind de processen Werk in dezelde context Digitaliseer BPR vanuit waarden Informatiseer eenvoudig 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 7

8 Top Down Hoe beginnen? Bottom Up 1. Eenzelfde taal / begrippenkader Beleids- en beheersinstrumentarium VO 2. Proces & informatiearchitectuur: Strategiekaarten Proces- en informatiemodellen, contextanalyses, 3. Masterdatamanagement - PIAVO Bronnen as is gebruiken 4. Geïntegreerd platform voor communicatie, informatie en kennis Digitaliseringsprojecten 5. ICT-omgeving voor procesinformatisering obv een strategie vanuit de waarden Informatiseringprojecten 6. Klaar voor de toekomst? Durven experimenteren 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 8

9 1. KOMPAS EEN GEMEENSCHAPPELIJK BEGRIPPENKADER OM UW BUSINESS IN KAART TE BRENGEN 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 9

10 Eenzelfde taal over overheden KOMPAS in een notendop: Processen (de kapstok) Organisaties Bedrijfsinformatie Beleidsthema s Doelstellingen Diensten/Producten Locaties Informatiesystemen Risico s Belanghebbenden Functies Personen Regelgeving Rollen + de onderlinge relaties tussen deze elementen worden ook gevat op allerlei manieren: PERSOON LOCATIE FUNCTIE ORGANISATIE RISICO BELEIDSTHEMA DOELSTELLING PROCES INFORMATIE- SYSTEEM REGELGEVING DIENST / PRODUCT INFORMATIE- OBJECT BELANGHEBBENDE ROL 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 10

11 Waar passen we KOMPAS toe? Business/ICT architectuur 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 11

12 Vragen Modellen ter inspiratie? Semantische discussies? Is uw business betrokken? Gaat u concreet aan de slag met begrippenkaders (doe)? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 12

13 2. Strategiekaarten ARCHITECTURALE AANPAK 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 13

14 Waarde van architectuur, beoogd effect Businessorganisatie Business Misie/Visie en waarden Hoe Realiseren? Business Information Hoe Realiseren? Strategische Strategische Strategische Doelstelling Doelstelling doelstelling Oplossingen Technologie Concrete Projecten & Acties Concrete Projecten & Acties Concrete Projecten & Acties Concrete Projecten & Acties ICT Organisatie Architectuur is een opdracht voor business en ICT BIA - Subwerkgroep archirectuur 14

15 Architectuur = ontwerpen op conceptueel niveau Omgevingscontext Business strategie Ontwerpen naar future state van behoeften principes modellen Close the gap Manage en govern Minimaal documenteren van current state Architecturaal werk BIA - Subwerkgroep archirectuur 15

16 Met wie en voor wie? Volledige VO Ministeries Departement IVA ZRP IVA en EVA met RP Beleidsdomeinen Sterke en volwassen VO Samenwerken Gegevens delen Oplossingen delen (schaalvoordelen) Kennis delen Verantwoording aan de belastingbetalers Garantie op kwaliteitsvolle toegankelijke en betrouwbare dienstverlening VOOR Ambtenarij Politieke verkozenen KLANT Medewerkers Andere overheden? Lokale overheden Federale overheid Gewesten/Gemeenschappen Europa Sterke volwassen organisaties Effectieve en efficënte dienstverlening Businsess specifieke doelstellingen Burgers & organisaties BIA - Subwerkgroep archirectuur 16

17 Nora als inspiratiebron voor architectuur in de VO BIA - Subwerkgroep archirectuur 17

18 Van proceskaart naar strategiekaart Bedrijfsprocessen van de Afdeling Proces- en Informatiebeleid Bedrijfsprocessen van Afdeling Proces- en Informatiebeleid (DBZ) Managementprocessen van Afdeling Proces- en Informatiebeheer (DBZ) Kernprocessen van Afdeling Proces- en Informatiebeleid (DBZ) Ondersteunende processen van Afdeling Proces- en Informatiebeleid (DBZ) Bepalen en bijsturen van Visie en Strategie van Afd. PIB Beleidsvoorbereiding van thema's Afd PIB Beleidsmonitoring van thema's Afd PIB Coördinatie van beleidsuitvoering (thema's Afd PIB) Beleidsevaluatie voor thema's Afd PIB Informatiemanagement voor BZ Beheren van Bedrijfsarchitectuur en bedrijfsprocessen voor DBZ Planning en Opvolging van Acties Afd PIB Communiceren over aanbod PIB Afdeling en PIB beleid Ontwikkelen en beheren van beleidsinstrumenten mbt PIB thema's Coördineren van en deelnemen aan formele werkgroepen mbt PIB aanbod Opmaken van PIB beleidsvoorstellen Verzamelen en analyseren van informatie mbt thema's van Afd. PIB Deelnemen aan netwerken mbt PIB thema's Monitoren en opvolgen van uitvoering van PIB beleid Verlenen van advies (op vraag) mbt PIB expertise Organiseren van CoPs mbt PIB thema's Ontsluiten van informatie over PIB thema s via verschillende kanalen Geven van vorming mbt PIB expertise Scope van dit bedrijfsdomein is onduidelijk Coördinatie ICT voor DBZ Waar worden de verschillenden soorten analyses uitgevoerd? Uitbouw en beheer ICT systemen voor BZ en eventueel andere Beleidsdomeinen Uitbouwen van ICTsystemen ter ondersteuning van BZ en eventueel andere Beleidsdomeinen Beheren van ICTsystemen ter ondersteuning van BZ en eventueel andere Beleidsdomeinen Verzorgen van het secretariaat van PIB Boekhouding PIB Personeelsbeheer Afd PIB 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 18

19 Monitoren mbv strategiekaarten Vertrek vanuit beleidskeuzes Vertaal naar doelstellingen In kaart brengen van kernprocessen en informatiestromen vanuit de werkelijkheid, maar gelinkt aan het (architecturaal) kader uitgezet door beleidskeuzes Vanuit de kernprocessen indicatoren en streefcijfers bepalen Indicatoren plaatsen in strategiekaarten om realisatie beleidskeuzes op te volgen 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 19

20 De ontbrekende link tussen business en ICT? Processen Informatie Communicatie 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 20

21 ICT-strategie vanuit business objectieven 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 21

22 Vragen Architecturale ervaringen? Tools? Is uw business betrokken? Boekt u concreet toegevoegde waarde met architectuur voor uw business (doe)? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 22

23 3. PIAVO MASTER- DATAMANAGEMENT 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 23

24 Werken met masterbronnen voor de architectuur van de organisatie: PIAVO Business voordelen van eigen relationeel db Operationeel gebruik met win voor de business Technische voordelen van eigen relationele db Integreren in de rapportering Schrijfrechten op verschillende niveaus (kwaliteitscontroles) Hogere impact op de gebruiksvriendelijkheid (verbergen) Inlezen of koppelen aan bestaande databronnen Performantie tunen 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 24

25 Applicatielandschap m.b.t. organisatie manuele Input Archi bus CMDB 2 BCM (in ontwikkeling) manuele Input Manuele Input Vlimp ers Adres sengi ds Manuele Input Manuele Input DWH CMS PIAV0 (in ontwikkeling) Manuele Input Manuele Input Orafi n Gids Vo Manuele Input 15 december 2011

26 Authentieke bronnen VO 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 26

27 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 27

28 Vragen Ervaringen datamanagement? Tools? Is uw business betrokken? Gaat u concreet meetbare winsten met masterdatamanagment? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 28

29 4. Een geïntegreerd informatieplatform PAPIERLOOS WERKEN & COMMUNICEREN 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 29

30 Het plan papierzuinig papierloos werken plaatsonafhankelijk werken informatie éénmaal opslaan op een centrale plaats efficiënter werken in een digitale omgeving het papiergebruik verminderen tot 0 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 30

31 Waarom circuleren documenten op papier? 1. de informatie komt binnen op papier 2. documenten worden veel makkelijker gelezen op papier. Veel mensen vinden het lezen op het scherm onaangenaam 3. het is makkelijker aantekeningen te maken op papier 4. juridische problemen, zoals de problemen met de digitale handtekening 5. reglementering verwijst vaak naar papieren procedure 6. externen vragen resultaat op papier 7. het decreet van openbaarheid vereist soms papieren exemplaren ter inzage Gedrag: Het is een gewoonte om op papier te werken Bij het uitwerken van procedures wordt nog vaak verwezen naar papier Regelgeving: De regelgeving verwijst soms naar papieren documenten Documenten kunnen nog niet digitaal ondertekend worden ICT mogelijkheden: De ICT tools moeten het volledig digitaal werken ondersteunen Er is geen geïntegreerde digitale omgeving om heel het proces digitaal te ondersteunen Proces: Het proces verloopt voor een belangrijk stuk op papier 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 31

32 KT: Gedrag naar papierloos werken Criteria opstellen om bestaande projecten te evalueren Analyse printgebruik Richtlijnen digitaal werken Richtlijnen voor het maken van papierzuinigere documenten Analyse om papieren documenten te vervangen door digitale documenten Monitoring van printer/multifunctional gebruik Halfjaarlijkse trashday Evalueren van de opleidingen in het kader van papierzuinig werken 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 32

33 Regelgeving voor papierloos werken KT: Reglementering en wetgeving met papieren neerslag in kaart brengen Analyseren welke documenten niet ondertekend hoeven te worden Vervangen van papieren documenten door digitale waar geen handtekening nodig is Vervangen van papieren documenten door digitale documenten waar mogelijk LT Onderzoeken van substitutiemogelijkheden 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 33

34 ICT-mogelijkheden voor KT - Analyseren hoe de digitale werking kan ondersteund worden - Analyseren van lange termijnbewaring van digitale handtekening - Ontwikkelen archiveringsstrategieën - DMS DBZ - Niet-geïntegreerde tools en infrastructuur voor het ondersteunen van het digitale werken - Digitaal leren werken papierloos werken LT - Opzetten geïntegreerde digitale werkomgeving - BPM platform opzetten - Digitale formulieren - Disaster recovery plan (DRP) voor de ICT infrastructuur - Implementeren van DRP en BCM-plan - Platform digitale handtekening - Digitaal depot voor archivering 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 34

35 Met procesoptimalisatie naar papierloos werken KT - Bedrijfsprocessen en informatiestromen in kaart brengen - Analyseren van reeds gemodelleerde processen voor BPR-opportuniteit (business process reengeneering) - Analyse rollengebaseerd documentbeheer - Procesbeheer vorming aanpassen aan opgedane ervaringen - Opleiding beheerders ivm rollengebaseerd documentbeheer LT - Analyseren van nog niet gemodelleerde processen - BCM-plannen DBZ - Change management van bestaande processen - Processen implementeren in BPM-platform 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 35

36 Social Media DRUPAL Implementatie geïntegreerd informeren, communiceren, kennisdelen BAM Scanning Retention Ontiwkkelingen PHP Normalised systems 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 36

37 Digitaal depot? Archiveer op film of op papier? Archiveer digitaal? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 37

38 Vragen Ervaringen papierloos werken? Tools? Is uw business betrokken? Creëert u meetbare winsten met papierloos werken in uw business (doe)? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 38

39 5. Een informatiseringsstrategie die vanuit uw waarden vertrekt AANPAK VOOR AUTOMATISERING VAN INFORMATIEPROCESSEN 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 39

40 Waarden DBZ: Aligneren op toekomstvisie waarden/cultuur VO Daadkracht Wendbaarheid 360 vertrouwen Openheid Ondernemerschap Innovatie 11 oktober

41 Collectief Individueel Het succes van waarden? IK - kracht HET - structuur Inspiratie Verantwoo r- delijkheid Verbinding Infrastructu ur Systemen, procedures Deskundigh eid WIJ - cultuur Communicat ie Samenwerki ng Waarden Klant Milieu Maatschap -pij DE - context Intern Extern 11 oktober

42 Impact van de waarden op informatie- en processtrategie Informatie als strategisch instrument Kunnen voldoen aan verantwoordingsplicht Duurzaamheid in informatiemanagement Multidisciplinaire integratie Samenwerking en kennisdeling tussen overheden Informatie & processen gaan samen Geloof in de competenties van de medewerkers Verander radicaal om het doel te bereiken 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 42

43 Impact van de waarden op de ICT-strategie In-sourcing van Business- ICT-functies Beheersbare ICTomgevingen: eenvoud in ICT aansturing, door eenvoud in ontwikkeling Partnerships met leveranciers Informatieplatform hand in hand met procesplatform Integreer eenvoudig Think big, act small 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 43

44 Aanpak automatisering informatiestromen 1. Analyseren met het oog op Transparante processen Verbeterde / versnelde uitvoering Bedrijfscontinuïteit en flexibiliteit 2. Organisatorische uitdaging! Wie doet wat? CRUD? Metadata, ontologie? BPR naar eenvoud en standaarden 3. Keuze van technologie? Kostenefficiënt Geen ICT afhankelijkheid Integreerbare technologie: DMS & BPM 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 44

45 In house automatisering van informatiestromen en processen? DMS + BPM (Documentum XCP), configureerbaar Doelstelling; consultants niet in de leiding Analyse door ons Configuratie van het BPM-systeem door ons Geen codering Resultaat na 1 à 2 jaar Analyse gebeurt door ons Technisch ontwerp: consultants Configuratie: consultants Geen codering 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 45

46 Stappen in de implementatie Stap 0: Platform Stap 1: DMS met open toegangsrechtenbeleid Stap 2: Collaboratieplatform Stap 3: Digitalisering Stap 4: BPM (eenvoud in de aansturing van het proces) Stap 5: BAM en BI Stap 7: Archivering (totale levenscyclus) 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 46

47 Knelpunten vanuit de technologie Knelpunten als eerste gebruiker Installatie-issues Nu, na twee jaar zijn er meer acceleratoren GenerateNumber Performantie 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 47

48 Documentum xcp als oplossing = Ongestructureerde samenwerking = Digitalisering = Integratie informatie en processen = Transparant en eenvoudig informatie vinden = Integreer de bedrijfsinformatie op gebruiksvriendelijke wijze = Wendbaarheid in processen = Monitoring (?) = Integratie via web services (?) = Toekomstgerichte evolutie 21 december

49 Vragen Ervaringen BPM/BAM? Tools? Is uw business betrokken? Op welke KT resultaten zet u in? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 49

50 6. Sociale media & omgaan met de informatiemaatschappij INNOVATIEPROGRAMMA 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 50

51 De nieuwe cultuur van de informatiemaatschappij Open Transparant Autonomie Verbondenheid Competentie 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 51

52 Innovatieprincipes Resultaatgericht, met korte omlooptijden Praktisch nut voor de VO Begeleiding waar nodig en nuttig, en leren van externe partners Zorg voor betrokkenheid bij alle belanghebbenden Mislukken mag innovatiesporen zijn ontdekkingstochten Kennisdeling Kennisverwerving Afdelingsoverschrijdend werken 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 52

53 Innovatieprojecten Anders werken, skype Crowdsourcing Sociale media Linkedin, Yammer, Twitter I-pads Cloud Cultuur van partnerschappen 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 53

54 Vragen Loslaten van informatie? Toekomstvisie? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 54

55 Conclusies: walk the talk! Integratie van diensten vraagt in de eerste plaats om integreerbaarheid van informatie en processen Wendbaarheid en transparantie vraagt om eenvoud Daadkracht vraagt om gewoon doen Innovatie vraagt om durven loslaten 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 55

56 BELEIDSTHEMA FUNCTIE REGELGEVING EINDE PERSOON LOCATIE ORGANISATIE DOELSTELLING BELANGHEBBENDE DIENST / PRODUCT PROCES ROL RISICO INFORMATIE- OBJECT INFORMATIE- SYSTEEM 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 56

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten Tussentijdse beschouwingen 7 mei 2009 Luc Lathouwers Departement Bestuurszaken Visie Samen-werken aan een duurzame bestuurlijke vernieuwing die

Nadere informatie

Samenwerking binnen en tussen lokale besturen: Wat, hoe en met wie? VAN INTEGRATIE TOT FUSIE: WAT ZIJN DE OPPORTUNITEITEN

Samenwerking binnen en tussen lokale besturen: Wat, hoe en met wie? VAN INTEGRATIE TOT FUSIE: WAT ZIJN DE OPPORTUNITEITEN Samenwerking binnen en tussen lokale besturen: Wat, hoe en met wie? VAN INTEGRATIE TOT FUSIE: WAT ZIJN DE OPPORTUNITEITEN Agenda Samenwerking Uitwerking samenwerking Ge-objectiveerde change: In 3 stappen

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Het Archiefdecreet nu en in de toekomst. COP Documentbeheer en archivering 10 maart 2010

Het Archiefdecreet nu en in de toekomst. COP Documentbeheer en archivering 10 maart 2010 Het Archiefdecreet nu en in de toekomst COP Documentbeheer en archivering 10 maart 2010 Even voorstellen Departement Bestuurszaken Afdeling Proces- en Informatiebeleid Coördinerende archiefdienst business

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet!

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet! voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013 Informatieveiligheid omdat het moet! Caroline Vernaillen 25 april 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren

edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren Vlaamse Vereniging Bestuur en Beleid «De elektronische overheid» Brussel, vrijdag 13 juni

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst:

Functiekaart. Dienst: Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: beleidsmedewerker financiën Functionele loopbaan: B1-B3 (S) Code: Afdeling: Financiële zaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling financiële zaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

process mapping, waarom?

process mapping, waarom? process mapping 1 process mapping, waarom? systeem van bedrijfsprocessen, mensen, middelen, wetgeving centraal stellen samenhang tussen alle aspecten processen wetgeving systemen informatie documentatie

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WEGWIJZER I. TERREINVERKENNING. Voorwoord 1. Afkortingenlijst 3

INHOUDSTAFEL WEGWIJZER I. TERREINVERKENNING. Voorwoord 1. Afkortingenlijst 3 INHOUDSTAFEL WEGWIJZER Voorwoord 1 Afkortingenlijst 3 I. TERREINVERKENNING Hoofdstuk I.1 Situering van het begrip informatie 1 1.1 Afbakening informatie, data en kennis 1 1.2 De rol van informatie in de

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (gemeente) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Voorstelling Dries Vandaele Quincy Oeyen Wat is informatiemanagement? Over welke informatie gaat het? TAAK Bestaansreden organisatie PROCES Bedrijfsprocesse

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Het Depot te Vilvoorde. Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst

Het Depot te Vilvoorde. Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Het Depot te Vilvoorde Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Even voorstellen Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Team beleid Afdeling Proces- en Informatiebeleid Departement Bestuurszaken

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Functienaam: projectleider wegeninfrastructuur Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: gedeelde diensten Dienst: expertises Doel van de entiteit De afdeling gedeelde diensten omvat diverse expertisedomeinen

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Startvergadering COP documentbeheer en archivering

Startvergadering COP documentbeheer en archivering Startvergadering COP documentbeheer en archivering 27 november 2007 Sam Alloing, Ilse Baert, Bart Severi Coördinerende Archiefdienst Afdeling Proces en InformatieBeheer (PIB) Departement Bestuurszaken

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 The world has changed, a revision was needed Alumni-event, Milieu- en preventiemanagement Joerdi Roels, 20-10-2016 Hoeveel officiële ISO certificaten zijn er wereldwijd uitgereikt

Nadere informatie

Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren Case Houthalen-Helchteren De transformatie naar Het Nieuwe Werken, waar ICT borg staat voor de 4 I s: Informatie, Intelligentie, Integratie en Innovatie www.creando.be Houthalen-Helchteren p. 2 1 Historiek

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

De Vlaamse Vastgoeddatabank Gebouwen en gronden van de Vlaamse overheid in kaart gebracht. Sabrina Prieus - 13/02/2014 - VAC Gent

De Vlaamse Vastgoeddatabank Gebouwen en gronden van de Vlaamse overheid in kaart gebracht. Sabrina Prieus - 13/02/2014 - VAC Gent De Vlaamse Vastgoeddatabank Gebouwen en gronden van de Vlaamse overheid in kaart gebracht Sabrina Prieus - 13/02/2014 - VAC Gent Voorstelling Inhoudelijke projectleiding Vastgoeddatabank Sabrina Prieus

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hoofddoel van de functie. Diensthoofd communicatie. Niveau & rang. Salarisschaal. Afdelingshoofd ondersteuning en dienstverlening

Functiebeschrijving. Hoofddoel van de functie. Diensthoofd communicatie. Niveau & rang. Salarisschaal. Afdelingshoofd ondersteuning en dienstverlening Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Tweede evaluator Communicatie Diensthoofd communicatie Bv Expert B1-B3 Diensthoofd communicatie

Nadere informatie

Workshop Informatiebeheersplan

Workshop Informatiebeheersplan Workshop Informatiebeheersplan Vania Vande Voorde - Katlijn Vanhee ^- Glenn Maes Data: 16 mei 2017 www.vlaanderen.be\informatievlaanderen INHOUD 1. Wat is een Informatiebeheersplan (IBP) 2. Meerwaarde

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

E-Government. Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier. Bob Bulcaen Filip Meuris

E-Government. Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier. Bob Bulcaen Filip Meuris E-Government Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier Bob Bulcaen Filip Meuris Geschiedenis E-Government > Inleiding > Geschiedenis Leiedal 1960 ICT-activiteiten: 1. GIS (1992) 2. Websites

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER NATUUR/AFVAL

BELEIDSMEDEWERKER NATUUR/AFVAL Functiebeschrijving BELEIDSMEDEWERKER NATUUR/AFVAL Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Beleidsmedewerker Natuur/Afval Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren. donderdag 11 mei 2017

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren. donderdag 11 mei 2017 Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren donderdag 11 mei 2017 https://overheid.vlaanderen.be/i-monitor 2 - VVSG - Shopt IT 11 mei 2017 Digitaal duwtje voor 27 gemeenten en OCMW s Tot die

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) staat

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

VRD-PRINCIPES. met uitgeschreven speerpunten

VRD-PRINCIPES. met uitgeschreven speerpunten VRD-PRINCIPES met uitgeschreven speerpunten 25.02.2016 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen 1 Principe 1: Digitale interacties aangepast aan de burger/ondernemer.... 3 Speerpunt: bij voorkeur digitaal

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie