Informatiestromen in de Vlaamse overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiestromen in de Vlaamse overheid"

Transcriptie

1 BELEIDSTHEMA FUNCTIE REGELGEVING PERSOON DOELSTELLING BELANGHEBBENDE ORGANISATIE DIENST / PRODUCT LOCATIE PROCES ROL RISICO INFORMATIE- SYSTEEM INFORMATIE- OBJECT Informatiestromen in de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Vlaamse overheid Afdelingshoofd proces- en informatiebeleid

2 Vlaamse overheid Vlaamse regering Wie zijn wij? 13 Beleidsdomeinen: 3 horizontale, 10 vertikale Ministerie als dienstverlener, adviseur, en als kennisorganisatie, Verantwoordingsplicht 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 2

3 Wie zijn wij? Departement Bestuurszaken: Beleidsthema s: Personeel, Organisatie, ICT, e-governement, Patrimonium, Facilitair Management, Wetsmatiging, Overheidsopdrachten Bedrijfsprocessen; Beleidsontwikkeling, Beleidsondersteuning van de minister, Ondersteuning van de Minister bij het aansturen van het beleid, Monitoren van het beleid, Informeren en Communiceren over het beleid, Specifieke beleidsuitvoering 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 3

4 Informatiestromen Creëer Identificeer Bewaar Registreer Gebruik Structureer Beheer 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 4

5 Processen Informatie stroomt door processen Informatie krijgt betekenis in processen 19/12/1n Departement Bestuurszaken VO 5

6 Proces- & Informatiebeleid Vlaamse overheid Archiefdecreet Risicomanagement n Proces &Informatiebeleid daya Digitale Verlagen administratieve Mashups ening handtek lasten Enterpri Anders Ondernemingssplan se Werken Search Bedrijfscontinïteit Archiefbeheersplannen VO Adminis tratieve Oepe, Digitale duurzaamheid lasten Hergebruik overheidsinformatie Begrippenkaders Regelgeving, Rapportering, Gegevendsdeling Authentieke MAGD bronnen Personeelsplannen Open data Crowd Rapport sourcin Bundeling intra- en eringen g interbestuurlijk Afsprakenkader informatieuitwisseling dossier- E- Regelg gegevensverkeer eving opvolgi ng Archiefstandaarden Proact. Kerntakendebat Digitalis Rechte eren n Activity Toeken. based budget & cost BCM Interbestuurlijke diensten Planne E-gov decreet Digitale duurzaa mheid A 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 6

7 Hoe beginnen? Verbind de business Innoveer! Begrippenkader (metadata) Verbind de informatie Masterdata- management Verbind de processen Werk in dezelde context Digitaliseer BPR vanuit waarden Informatiseer eenvoudig 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 7

8 Top Down Hoe beginnen? Bottom Up 1. Eenzelfde taal / begrippenkader Beleids- en beheersinstrumentarium VO 2. Proces & informatiearchitectuur: Strategiekaarten Proces- en informatiemodellen, contextanalyses, 3. Masterdatamanagement - PIAVO Bronnen as is gebruiken 4. Geïntegreerd platform voor communicatie, informatie en kennis Digitaliseringsprojecten 5. ICT-omgeving voor procesinformatisering obv een strategie vanuit de waarden Informatiseringprojecten 6. Klaar voor de toekomst? Durven experimenteren 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 8

9 1. KOMPAS EEN GEMEENSCHAPPELIJK BEGRIPPENKADER OM UW BUSINESS IN KAART TE BRENGEN 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 9

10 Eenzelfde taal over overheden KOMPAS in een notendop: Processen (de kapstok) Organisaties Bedrijfsinformatie Beleidsthema s Doelstellingen Diensten/Producten Locaties Informatiesystemen Risico s Belanghebbenden Functies Personen Regelgeving Rollen + de onderlinge relaties tussen deze elementen worden ook gevat op allerlei manieren: PERSOON LOCATIE FUNCTIE ORGANISATIE RISICO BELEIDSTHEMA DOELSTELLING PROCES INFORMATIE- SYSTEEM REGELGEVING DIENST / PRODUCT INFORMATIE- OBJECT BELANGHEBBENDE ROL 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 10

11 Waar passen we KOMPAS toe? Business/ICT architectuur 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 11

12 Vragen Modellen ter inspiratie? Semantische discussies? Is uw business betrokken? Gaat u concreet aan de slag met begrippenkaders (doe)? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 12

13 2. Strategiekaarten ARCHITECTURALE AANPAK 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 13

14 Waarde van architectuur, beoogd effect Businessorganisatie Business Misie/Visie en waarden Hoe Realiseren? Business Information Hoe Realiseren? Strategische Strategische Strategische Doelstelling Doelstelling doelstelling Oplossingen Technologie Concrete Projecten & Acties Concrete Projecten & Acties Concrete Projecten & Acties Concrete Projecten & Acties ICT Organisatie Architectuur is een opdracht voor business en ICT BIA - Subwerkgroep archirectuur 14

15 Architectuur = ontwerpen op conceptueel niveau Omgevingscontext Business strategie Ontwerpen naar future state van behoeften principes modellen Close the gap Manage en govern Minimaal documenteren van current state Architecturaal werk BIA - Subwerkgroep archirectuur 15

16 Met wie en voor wie? Volledige VO Ministeries Departement IVA ZRP IVA en EVA met RP Beleidsdomeinen Sterke en volwassen VO Samenwerken Gegevens delen Oplossingen delen (schaalvoordelen) Kennis delen Verantwoording aan de belastingbetalers Garantie op kwaliteitsvolle toegankelijke en betrouwbare dienstverlening VOOR Ambtenarij Politieke verkozenen KLANT Medewerkers Andere overheden? Lokale overheden Federale overheid Gewesten/Gemeenschappen Europa Sterke volwassen organisaties Effectieve en efficënte dienstverlening Businsess specifieke doelstellingen Burgers & organisaties BIA - Subwerkgroep archirectuur 16

17 Nora als inspiratiebron voor architectuur in de VO BIA - Subwerkgroep archirectuur 17

18 Van proceskaart naar strategiekaart Bedrijfsprocessen van de Afdeling Proces- en Informatiebeleid Bedrijfsprocessen van Afdeling Proces- en Informatiebeleid (DBZ) Managementprocessen van Afdeling Proces- en Informatiebeheer (DBZ) Kernprocessen van Afdeling Proces- en Informatiebeleid (DBZ) Ondersteunende processen van Afdeling Proces- en Informatiebeleid (DBZ) Bepalen en bijsturen van Visie en Strategie van Afd. PIB Beleidsvoorbereiding van thema's Afd PIB Beleidsmonitoring van thema's Afd PIB Coördinatie van beleidsuitvoering (thema's Afd PIB) Beleidsevaluatie voor thema's Afd PIB Informatiemanagement voor BZ Beheren van Bedrijfsarchitectuur en bedrijfsprocessen voor DBZ Planning en Opvolging van Acties Afd PIB Communiceren over aanbod PIB Afdeling en PIB beleid Ontwikkelen en beheren van beleidsinstrumenten mbt PIB thema's Coördineren van en deelnemen aan formele werkgroepen mbt PIB aanbod Opmaken van PIB beleidsvoorstellen Verzamelen en analyseren van informatie mbt thema's van Afd. PIB Deelnemen aan netwerken mbt PIB thema's Monitoren en opvolgen van uitvoering van PIB beleid Verlenen van advies (op vraag) mbt PIB expertise Organiseren van CoPs mbt PIB thema's Ontsluiten van informatie over PIB thema s via verschillende kanalen Geven van vorming mbt PIB expertise Scope van dit bedrijfsdomein is onduidelijk Coördinatie ICT voor DBZ Waar worden de verschillenden soorten analyses uitgevoerd? Uitbouw en beheer ICT systemen voor BZ en eventueel andere Beleidsdomeinen Uitbouwen van ICTsystemen ter ondersteuning van BZ en eventueel andere Beleidsdomeinen Beheren van ICTsystemen ter ondersteuning van BZ en eventueel andere Beleidsdomeinen Verzorgen van het secretariaat van PIB Boekhouding PIB Personeelsbeheer Afd PIB 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 18

19 Monitoren mbv strategiekaarten Vertrek vanuit beleidskeuzes Vertaal naar doelstellingen In kaart brengen van kernprocessen en informatiestromen vanuit de werkelijkheid, maar gelinkt aan het (architecturaal) kader uitgezet door beleidskeuzes Vanuit de kernprocessen indicatoren en streefcijfers bepalen Indicatoren plaatsen in strategiekaarten om realisatie beleidskeuzes op te volgen 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 19

20 De ontbrekende link tussen business en ICT? Processen Informatie Communicatie 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 20

21 ICT-strategie vanuit business objectieven 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 21

22 Vragen Architecturale ervaringen? Tools? Is uw business betrokken? Boekt u concreet toegevoegde waarde met architectuur voor uw business (doe)? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 22

23 3. PIAVO MASTER- DATAMANAGEMENT 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 23

24 Werken met masterbronnen voor de architectuur van de organisatie: PIAVO Business voordelen van eigen relationeel db Operationeel gebruik met win voor de business Technische voordelen van eigen relationele db Integreren in de rapportering Schrijfrechten op verschillende niveaus (kwaliteitscontroles) Hogere impact op de gebruiksvriendelijkheid (verbergen) Inlezen of koppelen aan bestaande databronnen Performantie tunen 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 24

25 Applicatielandschap m.b.t. organisatie manuele Input Archi bus CMDB 2 BCM (in ontwikkeling) manuele Input Manuele Input Vlimp ers Adres sengi ds Manuele Input Manuele Input DWH CMS PIAV0 (in ontwikkeling) Manuele Input Manuele Input Orafi n Gids Vo Manuele Input 15 december 2011

26 Authentieke bronnen VO 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 26

27 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 27

28 Vragen Ervaringen datamanagement? Tools? Is uw business betrokken? Gaat u concreet meetbare winsten met masterdatamanagment? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 28

29 4. Een geïntegreerd informatieplatform PAPIERLOOS WERKEN & COMMUNICEREN 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 29

30 Het plan papierzuinig papierloos werken plaatsonafhankelijk werken informatie éénmaal opslaan op een centrale plaats efficiënter werken in een digitale omgeving het papiergebruik verminderen tot 0 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 30

31 Waarom circuleren documenten op papier? 1. de informatie komt binnen op papier 2. documenten worden veel makkelijker gelezen op papier. Veel mensen vinden het lezen op het scherm onaangenaam 3. het is makkelijker aantekeningen te maken op papier 4. juridische problemen, zoals de problemen met de digitale handtekening 5. reglementering verwijst vaak naar papieren procedure 6. externen vragen resultaat op papier 7. het decreet van openbaarheid vereist soms papieren exemplaren ter inzage Gedrag: Het is een gewoonte om op papier te werken Bij het uitwerken van procedures wordt nog vaak verwezen naar papier Regelgeving: De regelgeving verwijst soms naar papieren documenten Documenten kunnen nog niet digitaal ondertekend worden ICT mogelijkheden: De ICT tools moeten het volledig digitaal werken ondersteunen Er is geen geïntegreerde digitale omgeving om heel het proces digitaal te ondersteunen Proces: Het proces verloopt voor een belangrijk stuk op papier 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 31

32 KT: Gedrag naar papierloos werken Criteria opstellen om bestaande projecten te evalueren Analyse printgebruik Richtlijnen digitaal werken Richtlijnen voor het maken van papierzuinigere documenten Analyse om papieren documenten te vervangen door digitale documenten Monitoring van printer/multifunctional gebruik Halfjaarlijkse trashday Evalueren van de opleidingen in het kader van papierzuinig werken 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 32

33 Regelgeving voor papierloos werken KT: Reglementering en wetgeving met papieren neerslag in kaart brengen Analyseren welke documenten niet ondertekend hoeven te worden Vervangen van papieren documenten door digitale waar geen handtekening nodig is Vervangen van papieren documenten door digitale documenten waar mogelijk LT Onderzoeken van substitutiemogelijkheden 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 33

34 ICT-mogelijkheden voor KT - Analyseren hoe de digitale werking kan ondersteund worden - Analyseren van lange termijnbewaring van digitale handtekening - Ontwikkelen archiveringsstrategieën - DMS DBZ - Niet-geïntegreerde tools en infrastructuur voor het ondersteunen van het digitale werken - Digitaal leren werken papierloos werken LT - Opzetten geïntegreerde digitale werkomgeving - BPM platform opzetten - Digitale formulieren - Disaster recovery plan (DRP) voor de ICT infrastructuur - Implementeren van DRP en BCM-plan - Platform digitale handtekening - Digitaal depot voor archivering 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 34

35 Met procesoptimalisatie naar papierloos werken KT - Bedrijfsprocessen en informatiestromen in kaart brengen - Analyseren van reeds gemodelleerde processen voor BPR-opportuniteit (business process reengeneering) - Analyse rollengebaseerd documentbeheer - Procesbeheer vorming aanpassen aan opgedane ervaringen - Opleiding beheerders ivm rollengebaseerd documentbeheer LT - Analyseren van nog niet gemodelleerde processen - BCM-plannen DBZ - Change management van bestaande processen - Processen implementeren in BPM-platform 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 35

36 Social Media DRUPAL Implementatie geïntegreerd informeren, communiceren, kennisdelen BAM Scanning Retention Ontiwkkelingen PHP Normalised systems 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 36

37 Digitaal depot? Archiveer op film of op papier? Archiveer digitaal? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 37

38 Vragen Ervaringen papierloos werken? Tools? Is uw business betrokken? Creëert u meetbare winsten met papierloos werken in uw business (doe)? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 38

39 5. Een informatiseringsstrategie die vanuit uw waarden vertrekt AANPAK VOOR AUTOMATISERING VAN INFORMATIEPROCESSEN 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 39

40 Waarden DBZ: Aligneren op toekomstvisie waarden/cultuur VO Daadkracht Wendbaarheid 360 vertrouwen Openheid Ondernemerschap Innovatie 11 oktober

41 Collectief Individueel Het succes van waarden? IK - kracht HET - structuur Inspiratie Verantwoo r- delijkheid Verbinding Infrastructu ur Systemen, procedures Deskundigh eid WIJ - cultuur Communicat ie Samenwerki ng Waarden Klant Milieu Maatschap -pij DE - context Intern Extern 11 oktober

42 Impact van de waarden op informatie- en processtrategie Informatie als strategisch instrument Kunnen voldoen aan verantwoordingsplicht Duurzaamheid in informatiemanagement Multidisciplinaire integratie Samenwerking en kennisdeling tussen overheden Informatie & processen gaan samen Geloof in de competenties van de medewerkers Verander radicaal om het doel te bereiken 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 42

43 Impact van de waarden op de ICT-strategie In-sourcing van Business- ICT-functies Beheersbare ICTomgevingen: eenvoud in ICT aansturing, door eenvoud in ontwikkeling Partnerships met leveranciers Informatieplatform hand in hand met procesplatform Integreer eenvoudig Think big, act small 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 43

44 Aanpak automatisering informatiestromen 1. Analyseren met het oog op Transparante processen Verbeterde / versnelde uitvoering Bedrijfscontinuïteit en flexibiliteit 2. Organisatorische uitdaging! Wie doet wat? CRUD? Metadata, ontologie? BPR naar eenvoud en standaarden 3. Keuze van technologie? Kostenefficiënt Geen ICT afhankelijkheid Integreerbare technologie: DMS & BPM 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 44

45 In house automatisering van informatiestromen en processen? DMS + BPM (Documentum XCP), configureerbaar Doelstelling; consultants niet in de leiding Analyse door ons Configuratie van het BPM-systeem door ons Geen codering Resultaat na 1 à 2 jaar Analyse gebeurt door ons Technisch ontwerp: consultants Configuratie: consultants Geen codering 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 45

46 Stappen in de implementatie Stap 0: Platform Stap 1: DMS met open toegangsrechtenbeleid Stap 2: Collaboratieplatform Stap 3: Digitalisering Stap 4: BPM (eenvoud in de aansturing van het proces) Stap 5: BAM en BI Stap 7: Archivering (totale levenscyclus) 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 46

47 Knelpunten vanuit de technologie Knelpunten als eerste gebruiker Installatie-issues Nu, na twee jaar zijn er meer acceleratoren GenerateNumber Performantie 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 47

48 Documentum xcp als oplossing = Ongestructureerde samenwerking = Digitalisering = Integratie informatie en processen = Transparant en eenvoudig informatie vinden = Integreer de bedrijfsinformatie op gebruiksvriendelijke wijze = Wendbaarheid in processen = Monitoring (?) = Integratie via web services (?) = Toekomstgerichte evolutie 21 december

49 Vragen Ervaringen BPM/BAM? Tools? Is uw business betrokken? Op welke KT resultaten zet u in? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 49

50 6. Sociale media & omgaan met de informatiemaatschappij INNOVATIEPROGRAMMA 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 50

51 De nieuwe cultuur van de informatiemaatschappij Open Transparant Autonomie Verbondenheid Competentie 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 51

52 Innovatieprincipes Resultaatgericht, met korte omlooptijden Praktisch nut voor de VO Begeleiding waar nodig en nuttig, en leren van externe partners Zorg voor betrokkenheid bij alle belanghebbenden Mislukken mag innovatiesporen zijn ontdekkingstochten Kennisdeling Kennisverwerving Afdelingsoverschrijdend werken 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 52

53 Innovatieprojecten Anders werken, skype Crowdsourcing Sociale media Linkedin, Yammer, Twitter I-pads Cloud Cultuur van partnerschappen 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 53

54 Vragen Loslaten van informatie? Toekomstvisie? 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 54

55 Conclusies: walk the talk! Integratie van diensten vraagt in de eerste plaats om integreerbaarheid van informatie en processen Wendbaarheid en transparantie vraagt om eenvoud Daadkracht vraagt om gewoon doen Innovatie vraagt om durven loslaten 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 55

56 BELEIDSTHEMA FUNCTIE REGELGEVING EINDE PERSOON LOCATIE ORGANISATIE DOELSTELLING BELANGHEBBENDE DIENST / PRODUCT PROCES ROL RISICO INFORMATIE- OBJECT INFORMATIE- SYSTEEM 19/12/11 Departement Bestuurszaken VO 56

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Vlaamse overheid: beter met minder!

Vlaamse overheid: beter met minder! Vlaamse overheid: beter met minder! Een bewust personeelsbeleid als vitaal element in het traject naar een efficiënte en effectieve overheid: personeelsdynamiek in tijden van crisis, opportuniteiten en

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be

www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be Inhoud 1 Introductie...3 2 Waarom kiezen voor Health@Work?...3 2.1 Concentreer u voortaan op uw kernactiviteiten...4 2.2 Rijke standaardfunctionaliteiten...4

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1.2 Definitie Het ontwikkelen van een beleidsvisie en het leiden en coördineren

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie