KOZ AMC Nieuwsbrief nr. 10, juli Inhoudsopgave. Kennismarkt 5 juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOZ AMC Nieuwsbrief nr. 10, juli 2012. Inhoudsopgave. Kennismarkt 5 juni"

Transcriptie

1 KOZ AMC Nieuwsbrief nr. 10, juli 2012 Inhoudsopgave ouderen. Ik laat me vooral inspireren door de koopwaar op de kramen, vertelt een huisarts uit de Haarlemmermeer die zelf een netwerk heeft opgezet van collega s en specialisten met bijzondere aandacht voor ouderenzorg. Ook wil ze weten welke ondersteuning ICT Kennismarkt 5 juni blz. 1 Voortgang TZB, start in OLVG blz. 2 Voortgang Symbol blz. 2 Voortgang Maple blz. 2 Sensorenproject blz. 3 KIS ouderenmodule blz. 3 Proeftuinen in de praktijk blz. 4 Ouderenacademie.nl gelanceerd blz. 5 Websites en twitter blz. 5 Onderwijs blz. 5 Nieuws van de partners blz. 6 KOZ in het nieuws blz. 6 Verschenen artikelen blz. 6 KOZ agenda blz. 7 Kennismarkt 5 juni Dinsdag 5 juni, half één, Amsterdam Zuidoost. Marktkramen vullen zich snel met alle mogelijke waren op het grote plein in het Academisch Medisch Centrum. De ouderennetwerken van VUmc en AMC organiseren vandaag hun eerste gezamenlijke kennismarkt. Partners uit de beider ouderennetwerken, zorgorganisaties, welzijnsinstellingen, zorgverleners en een theatergroep, tonen hun waar aan het langslopend publiek dat bestaat uit dezelfde doelgroep inclusief ouderen die geïnteresseerd zijn in wat er allemaal te halen valt op het gebied van zorg en welzijn voor bieden kan in de zorg aan dementerende ouderen. Zo werd er een digitale sociale kaart voor zorg aan dementerenden gepresenteerd, de DEM Disc. Twee onderzoekers laten zien wat er aan sensoren en camera s ingezet kan worden om ouderen te behoeden voor onder andere de nare gevolgen van een val of om hun zelfredzaamheid en langer thuis wonen te bevorderen. De proefpersonen zelf voelen zich niet achtervolgd of belemmerd. Ze ontlenen er zelfs een gevoel van veiligheid aan. Naast presentaties over domotica en ICT konden de bezoeker ook op de markt kennis maken met een nieuwe manier van werken voor huisartsen in hun EPD (elektronisch patiënten dossier), de ouderenmodule. Veel ervaringen en adressen werden uitgewisseld en het kostte af en toe moeite om iedereen weer richting collegezaal 5 uit te nodigen voor de rest van het programma Aftrap samenwerking In de collegezaal gaven Sophia de Rooij, voorzitter van het ouderennetwerk KOZ AMC & partners, en Henriëtte van der Horst, voorzitter van Ouderennet VUmc aan het begin van de middag een gezamenlijke aftrap van de bijeenkomst. Wat is nu precies de definitie van gezondheid in gezond ouder worden? En hoe werken we als Kring Ouderen Zorg AMC en partners en Ouderennet VUmc voortaan samen aan innoverende ouderenzorg? Als twee hersenhelften in hetzelfde hoofd. Ouderenzorg Na de pauze is er tijd ingeruimd voor de transitieprojecten, de grote projecten van de beide netwerken. Functiebehoud in Transitie (FIT) toont het FIT zorgmodel en huisarts Eric Moll van Charante laat zien op een filmpje hoe het in de praktijk werkt. Ook de Transmurale Zorg Brug komt via een filmpje helder de collegezaal binnen. Vooral het oudere echtpaar maakt veel indruk en ook wordt er hartelijk gelachen af en toe. Ook hier komt dementie weer aan bod met de - 1 -

2 presentatie over casemanagement bij dementie in een onderzoek dat AMC en VUmc samen uitvoeren. Elkaars taal spreken Tot slot houden verschillende kopstukken uit het veld hun vurige betogen over samenhang, kwaliteit van zorg en leven en de samenhang met doelmatigheid en voorzorg. Diana Monissen, (voorzitter Raad van Bestuurd De Friesland Zorgverzekeraar), Leo Kliphuis (directeur Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste Lijn) en Nynke Wilbrink (projectleider CSO, de koepel van ouderenorganisaties) houden hun inleiding met vele enthousiasme en passie voor de ouderenzorg. Vanuit het publiek wordt goed geluisterd en gereageerd. Een ziekenverzorgende pleit voor minder dikke zorgdossiers bij de klant, vooral het eerste stuk leest niemand... Iemand oppert digitalisering van die dossiers. Iemand anders antwoordt daarop dat we allereerst elkaar moeten begrijpen. Anders digitaliseren we slechts onbegrip. Voortgang TZB In de Transmurale Zorgbrug zijn nu bijna 500 patiënten geïncludeerd, hiermee loopt dit onderzoek goed op schema. Vanuit het TZB team zijn een aantal nieuwtjes te melden: - Zoals verderop te lezen in deze nieuwsbrief hebben onlangs de wijkverpleegkundigen van Buurtzorg die de POH-opleiding hebben gevolgd hun diploma in ontvangst mogen nemen, gefeliciteerd! Met deze extra kennis over de ouderenzorg kunnen zij de verpleegkundige nazorg die zij bieden aan ouderen na een acute ziekenhuisopname nog beter vormgeven. - Helaas heeft Josephine Spierings, onderzoeksverpleegkundige die in zowel het AMC als het Flevoziekenhuis werkzaam was, afscheid van ons genomen. Zij kon niet worden vervangen, maar vanaf juni worden de huisbezoeken gedaan door studenten geneeskunde en fysiotherapie om de onderzoeksverpleegkundigen te ontlasten. Bijkomend voordeel is dat de studenten geblindeerd zijn en dit komt de kwaliteit van het onderzoek ten goede. - Wij zijn blij dat René Swarts, wijkverpleegkundige van Cordaan, zijn taken na een aantal maanden ziekteverlof weer heeft hervat. We willen iedereen die heeft meegeholpen om alle patiënten van het AMC, ondanks de afwezigheid van René, nazorg te bieden bij deze van harte bedanken! Prijzenswaardig theater Ondertussen waren er onder de marktbezoekers twee ouderen met een opdracht. Zij bevroegen de kraamhouders om te kijken of ze het aanbod op de kramen begrepen en vooral of het relevant was voor ouderen. Theater Veder krijgt uiteindelijk hun prijs: een mooi boek met 100 fotoportretten van 100-jarigen. De jury heeft er een opdracht in geschreven. Verfrissend dat je gewoon vertelt wat je doet in plaats dat je gaat uitleggen waarom. We hebben de bijeenkomst afgesloten met een gezellige borrel, alwaar door veel partners uit de netwerken tot lang is nagesproken. Daar kwamen nog veel interessante nieuwtjes aan bod Op onze website onder kopje KOZ/verslagen bijeenkomsten kunt u de presentaties en een foto impressie van deze middag terugvinden. Op vrijdag 16 november wordt eenzelfde kennismarkt georganiseerd met wederom een aantrekkelijk programma. Deze keer zal het in het VUmc gehouden worden. Uitnodiging volgt! Voortgang Symbol Het Symbol project ter inventarisatie en verbetering van de gezondheidstoestand van oudere migranten is dit jaar genomineerd voor de Scientific Outreach Awards van het AMC. Helaas zijn we geen eerste geworden. Wel kregen we een lovend juryrapport, een prachtige bos bloemen en werden we geroemd om de inventieve manier van werven van deelnemers en om het feit dat de resultaten van het onderzoek van enorme maatschappelijke relevantie zullen zijn! We gaan gewoon hard door met het interviewen van de oudere migranten en hun familieleden. Het testen van de deelnemers in Den Haag loopt goed, maar gaat altijd minder snel dan aanvankelijk was gedacht! Heel fijn is dat er toestemming verkregen is om het project langer te mogen voortzetten, opdat we voldoende deelnemers kunnen testen. Verder is de Symbol haar vleugels aan het uitslaan richting Rotterdam; we hopen na de zomer daar ook te kunnen starten! En uiteraard ook in Utrecht. Vanuit het hoofdkwartier op F4 verloopt de planning picobello. Niemand zou kunnen vermoeden dat de kamer van Ozgul Uysal de uitvalsbasis is voor een nationaal project voor oudere migranten in de vier grote steden! - 2 -

3 Voortgang Maple studie Er is heel goed nieuws over de MAPLE studie (Melatonin Against Placebo in Elderly patients). Sinds 2009 includeren we patiënten in zowel het AMC als in Tergooiziekenhuizen en we hebben vorige maand de laatste, de 452 ste, patiënt geincludeerd! In deze studie wordt gekeken of een delier (acute verwardheid) als ziekenhuiscomplicatie voorkomen kan worden bij ouderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis wegens een gebroken heup. Het onderzoek is van het type: randomised controlled trial. Dat betekent dat we placebo (een neppil) vergelijken met een echt medicijn. Dat is in dit geval melatonine. De patiënten loten voor de placebo of de melatonine pil. Deze studie is geblindeerd, dus zowel wij als de patiënten weten nog steeds niet wat ze gekregen hebben. Alleen de apotheek bewaart een verzegelde lijst waarop dit terug te lezen is. Momenteel zijn we alle gegevens die zijn verzameld in de database aan het invoeren en controlleren. Als dat klaar is kunnen we gaan rekenen en met de analyses beginnen. We verwachten hierover in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen. Wij zijn in ieder geval zeer benieuwd! een persoon in de ruimte, het gebruik van objecten en het verplaatsen van een persoon tussen de verschillende ruimtes van de woning. Elke sensor is draadloos verbonden met een ontvanger in een laptop. De sensoren kunnen niet zien wie er is en er worden geen beelden en geluiden geregistreerd. Welke informatie uit deze sensordata bij kan dragen aan betrouwbare informatie over de activiteiten van het dagelijks leven en daarmee de gezondheid van ouderen en hoe deze informatie inzichtelijk kan worden voor professionals en ouderen wordt in dit sensorenproject samen met ouderen onderzocht. Deze studie duurt een jaar waarbij de deelnemers elke drie maanden een vragenlijst invullen over hun functioneren en gezondheid. Bij dit bezoek wordt ook een observatie gedaan van een activiteit uit het dagelijks leven, een handkracht meting en wordt de loopsnelheid gemeten. De huidige deelnemers geven aan dat ze snel gewend zijn aan de sensoren en er weinig van merken. Sensoren project Dit project wordt door ergotherapeute en docente Margriet Pol samen met Bianca Buurman en Margo van Hartgeringsveld & Ben Krose van de Hogeschool van Amsterdam uitgevoerd. Margriet vertelt: Binnen de gezondheidszorg wordt het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als aanwijzing gezien voor de gezondheidstoestand van mensen. Voorbeelden van dagelijkse activiteiten zijn: koken, jezelf verzorgen, opstaan uit bed, huishouden doen. Door automatisch dagelijkse activiteiten van mensen te monitoren met behulp van een sensornetwerk in huis, is het mogelijk op efficiënte en betrouwbare manier informatie te verzamelen over de gezondheidstoestand. Deze informatie kan helpen om betere zorg aan te bieden. Al een behoorlijke tijd hebben enkele bewoners van de Flank in Naarden sensoren in hun huis. Samen met andere onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en met het AMC willen we nagaan of sensormonitoring een valide en betrouwbare methode is voor het monitoren van activiteiten van het dagelijks leven met als doel het eerder kunnen signaleren van achteruitgang in functioneren, het op tijd kunnen vaststellen van onveilige situaties en hiermee het zelfstandig wonen van ouderen kan ondersteunen of verbeteren. Indien deze inzet van sensormonitoring adequaat blijkt, zal worden nagestreefd de sensormonitoring vaker in te zetten bij de ondersteuning van het zelfstandig wonen van ouderen. In de woning wordt gewerkt met een draadloos netwerk systeem bestaande uit eenvoudige sensoren bijvoorbeeld bewegingssensoren en sensoren op kastjes en deuren. Het sensor systeem registreert beweging van Een deelnemer opent de koelkast en de sensor registreert dit. De komende periode gaan we het onderzoek uitbreiden. Ook willen we in het najaar interviews en groepsgesprekken houden met ouderen over de toepassing van sensormonitoring. Heeft u hiervoor ook interesse of wilt u meer informatie over het sensoren project neem dan contact op via telefoon of met Margriet Pol. Telefoon: KIS ouderenmodule Op de website van het Nationaal Programma Ouderenzorg was het grote nieuws al te lezen: In één oogopslag alle informatie over je oudere patiënt. Van medicijngebruik, ziekten en geriatrische problemen, tot en met het behandelplan. Sophia de Rooij, coördinator van netwerk KOZ AMC & partners, vertelt enthousiast over de KIS ouderenmodule, die in juni is gelanceerd. Huisartsen gebruiken al een HuisartsenInformatie- Systeem (HIS) en een KetenInformatieSysteem (KIS), waarin gegevens over de zorg die een patiënt buiten de - 3 -

4 huisartsenpraktijk krijgt zijn opgenomen. Voor het KIS is nu een speciale ouderenmodule ontwikkeld. Omdat ouderen niet in ziektes in te delen zijn. Van papier naar digitaal Aanleiding voor de ontwikkeling van de module is onder meer het project Functiebehoud in Transitie (FIT) van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. De Rooij: Hierbij screenen we thuiswonende ouderen op hun risico op functieverlies. Dit doen we met de ISAR- PC, dat bestaat uit 4 vragen. Ouderen die inderdaad een verhoogd risico lopen, krijgen vervolgens een systematisch diagnostisch onderzoek. Dat doen we tot op heden allemaal op papier. Mooier is natuurlijk om dat uiteindelijk digitaal te doen. Betrokkenen gingen daarom in gesprek met het bedrijf Caresharing die voor 1400 huisartsen onder meer een Keten Informatie Systeem heeft gemaakt. De digitale ouderenmodule met de informatie en werkwijze van het FIT zorgmodel bleek gemakkelijk gemaakt en ingepast te kunnen worden. Met name door het voorwerk dat we met onze partners tijdens de ontwikkeling van het FITzorgmodel al hadden gedaan. Checklisten en vlaggetjes De KIS ouderenmodule is inmiddels vrijwel klaar voor gebruik. Hoe het werkt? Hij glijdt als het ware over het gewone HIS heen. Logt een huisarts of wijkverpleegkundige in in het Elektronisch Patienten Dossier, dan is te zien welke medicijnen een oudere gebruikt, welke ziektes hij of zij heeft en welke geriatrische problemen. In de linkerkolom staat nu ons screeningsinstrument. Dat is een soort checklist van vier vragen, de ISAR-Primary Care. Geeft de ISAR een positieve score, dus een verhoogd risico, dan loopt de verpleegkundige ook het FIT zorgmodel verder door. Daarmee ontstaat een samenvatting van aanwezige geriatrische problemen bij de oudere, die in het zorgbehandelplan wordt overgenomen. Met vlaggetjes in verschillende kleuren wordt aangegeven wat de verpleegkundige heeft gedaan. De huisarts ziet dat in één oogopslag. Instrument dat helpt De module werd gelanceerd tijdens de kennismarkt die de netwerken KOZ AMC & partners en VUmc en partners samen organiseerden om te laten zien wat er allemaal gebeurt op het gebied van ouderenzorg in de regio. En daar was al meteen veel belangstelling, vertelt De Rooij. De module is dan ook een mooie aanvulling op het bestaande KIS en het HIS, en maakt tegelijk gebruik van de al bestaande informatie. Mooi is ook dat hij gemakkelijk over te nemen zal zijn in andere regio s. Onder meer omdat sommige onderdelen zelf in te vullen zijn. Bijvoorbeeld handig omdat we niet overal dezelfde methode voor screening of index voor kwetsbaarheid gebruiken. De module schept orde in de chaos. En dat is een belangrijke eerste stap naar het leveren van integrale ouderenzorg. Proeftuinen in de praktijk Cordaan (met de locaties Berkenstede en Gaasperdam) doet samen met het AMC mee aan het landelijk initiatief proeftuinen geriatrische revalidatie. De proeftuinen testen sinds 2011 nieuwe vormen van geriatrische revalidatie (letterlijk vertaald: revalidatie voor ouderen), als voorbereiding van de overheveling uit de AWBZ naar de zorgverzekeringswet in Dit moet ervoor zorgen dat er voor ouderen in Nederland een beter en gevarieerder revalidatieaanbod komt om het herstel na een ziekenhuisopname te bevorderen. Een groot aantal ouderen houdt functiebeperkingen over aan een ziekenhuisopname. Wat iemand voor de ziekenhuisopname kon, is daarna niet meer goed mogelijk. Bijvoorbeeld boodschappen doen of huishoudelijke taken. Soms ontstaan deze beperkingen door de ziekte zelf, zoals na een beroerte. In andere gevallen wordt het risico op functieverlies niet bepaald door het probleem waarvoor de patiënt in het ziekenhuis is opgenomen, maar vooral vergroot door andere aandoeningen. Bijvoorbeeld bij een gebroken heup na een val. Het herstelproces wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van chronische ziekten en de conditie waarin iemand verkeerde voor de val. De geriatrische revalidatie verschilt in methode niet van de revalidatie zoals die in revalidatiecentra wordt geboden. De doelgroep is wèl anders. Door al bestaande of nieuw aandoeningen zijn oudere patiënten minder belastbaar, medisch instabieler en minder in staat tot het volgen van intensieve revalidatieprogramma s. De geriatrische revalidatie wordt nu in verpleeghuizen aangeboden. Veel mensen hebben bij de term verpleeghuis de associatie van er niet meer uitkomen. Bij revalidatie is dit juist wèl de bedoeling. Alle behandeling en zorg is erop gericht om te herstellen tot aan het niveau van voor de ziekenhuisopname. Daarom gaat Cordaan in de toekomst de geriatrische revalidatie niet meer vanuit verpleeghuizen aanbieden, maar vanuit speciale herstelzorgcentra voor ouderen. Deze centra hebben een eigen identiteit. In een prettige omgeving kunnen ouderen, individueel en in groepen, onder deskundige begeleiding aan hun herstel werken na een ziekenhuisopname. In de proeftuin Zo ver is het nog niet, maar sinds de start van de proeftuin is er al veel veranderd. Er is veel meer sprake van een revalidatieklimaat. Sacha Deetman, specialist ouderengeneeskunde in Berkenstede: De verzorgenden hebben in deze opzet een andere rol gekregen en zijn nu 24-uurs trainers. Hun taak is coachend en stimulerend. Ze nemen alleen de zorg over als het nodig is en stimuleren vooral de patiënten om zelf dingen te doen. De patiënt krijgt daardoor ook meer een eigen rol en verantwoordelijkheid in het revalidatieproces dan voorheen. De medewerkers worden geschoold in deze - 4 -

5 nieuwe werkwijze. Zij moeten vooral leren de omslag te maken van zorgen naar activeren. Er wordt intensief en op een prettige manier samengewerkt binnen het team. Dat is belangrijk, omdat er bij geriatrische revalidatie zoveel verschillende disciplines betrokken zijn. Naast de 24-uurs trainers zijn dat bijvoorbeeld de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker en de specialist ouderengeneeskunde. Ook in de samenwerking met ketenpartners zijn er ontwikkelingen. Sacha: In het AMC bespreken we de patiënten en kijken we samen met de revalidatiearts en zorgprofessionals zoals de neuroloog en maatschappelijk werker wie in aanmerking komt voor een vorm van geriatrische revalidatie. De patiënten die binnenkomen in Berkenstede komen op een van de 12 plaatsen voor revalidatie na een CVA. Bij binnenkomst wordt een duidelijk pad met een kop en staart voor en mét de patiënt uitgestippeld: het revalidatieplan. De patiënt weet op deze manier precies waar hij aan toe is. Of er sprake is van bijvoorbeeld intensieve of langdurige revalidatie. In het revalidatieplan wordt beschreven welke revalidatiedoelen de patiënt heeft, waar aan gewerkt wordt en wat verdere aandacht nodig heeft en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit is prettig voor de patiënt, maar ook voor de zorgmedewerkers. De revalidatie heeft hierdoor een enorme boost gekregen. Goede en betrouwbare informatie op één centrale plek mist Hoewel ouderen zelf behoefte hebben aan goede en betrouwbare informatie via het internet, bestaat een website met dergelijke informatie en zelftesten nog niet. Wel zijn er allerlei sites gericht op specifieke problemen, zoals vallen of depressie, maar een site waarbij ouderen de meest voorkomende zorg- en welzijnsgerelateerde informatie gebundeld kunnen vinden, zichzelf kunnen testen en daarmee ook goed voorbereid naar een zorgverlener kunnen stappen bestaat nog niet. Met de Ouderenacademie willen we ouderen voorzien van betrouwbare informatie maar het is ook een manier om via het ouderennetwerk cursussen en lezingen te organiseren. Lees binnenkort meer op de website Momenteel wordt ook gewerkt aan zorgpaden voor herstelzorg voor ouderen die na een acute ziekte zijn opgenomen en bijvoorbeeld nog even moeten herstellenb van een longontsteking. gelanceerd! Op 5 juni is de nieuwe website gelanceerd. Op deze wegwijzer voor ouderen vindt u alle tips en tools om gezond ouder te worden, inclusief de Vitaliteitswijzer. De Vitaliteitswijzer is een zelftest. Ouderen kunnen zelf testen hoe vitaal ze zijn en afhankelijk van hun score krijgen ze adviezen over gezonder oud worden en wat ze hier zelf aan kunnen doen. De Vitaliteitswijzer is gebaseerd op het systematisch geriatrisch onderzoek dat nu in het FIT zorgmodel wordt uitgevoerd door de POH-er of wijkverpleegkundige. De ouderen in ons netwerk benadrukken vaak dat juist preventie belangrijk wordt gevonden, onder andere door regelmatig zelf een check te doen naar de eigen gezondheid. Het CGA is daarom omgebouwd tot een zelftest met gerichte adviezen, zodat alle ouderen zelf hun eigen gezondheid kunnen testen en zelf actie kunnen ondernemen. Met deze informatie kan ook een bezoek aan de huisarts beter voorbereid plaats vinden. Dit is wat de Raad voor Volksgezondheid en Zorg gezondheid 2.0 noemt. Actieve participatie van mensen zelf om gezond te blijven en zelf actie te ondernemen. Website en twitter De website is nu volledig samengevoegd met U wordt op deze site de hoogte gehouden van diverse nieuwsberichten en alle lopende projecten worden beschreven. Alle partners en projectleiders van de KOZ staan er op met foto en functiebeschrijving. Ook staan de lopende projecten uitgebreid beschreven en er zijn diverse handige documenten gratis te downloaden (na registratie). De website wordt al goed bezocht, in de afgelopen maand door ongeveer 150 bezoekers per dag. De stappenplannen zijn al meer dan 3000 keer bekeken en meer dan 250 personen hebben zich geregistreerd om documenten te kunnen downloaden

6 Op twitter zijn we te vinden onder de naam koz_amc. We hebben inmiddels 150 tweets verstuurd en 113 volgers. We zijn steeds behendiger in Twitter en in andere sociale media, en we vinden het erg leuk om gevolgd te worden! Onderwijs POH-Ouderenzorg opleiding Dinsdag 29 mei werden de certificaten voor de opleiding Praktijkondersteuning Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk uitgereikt. Dit is de 3e groep verpleegkundigen, betrokken bij de transitie experimenten Transmurale Zorgbrug en Functiebehoud In Transitie, die de 10-daagse scholing heeft afgerond. Van harte gefeliciteerd!! NPO website: Onderzoekers NPO-FIT project genomineerd voor de Anna Reynvaan Prijs: ieuws/artikel/item/onderzoekers-npo-project-fitgenomineerd-voor-anna-reynvaan-prijs/ NPO website: De KIS ouderenmodule? Hét instrument voor goede ouderenzorg. ieuws/artikel/item/de-kis-ouderenmodule-het-instrumentvoor-goede-ouderenzorg/ NPO website: Ouderen werken zelf aan hun gezondheid met de ouderenacademie. ieuws/artikel/item/ouderen-werken-zelf-aan-hungezondheid-met-de-ouderen-academie/ Verschenen (wetenschappelijke) artikelen Wijkverpleegkundige voorkomt heropnames. Bianca M. Buurman, Juliette L. Parlevliet, Sophia E. de Rooij. Medisch contact Nr juni Ontwikkeling opleiding praktijkondersteuning ouderenzorg. Bianca Buurman, Elise Bos, Petra Wempe. Tijdschrift voor Verpleegkundigen Nieuws van de partners Instituut voor verantwoord medicijngebruik: Grip op zorg met Z-app. KOZ in het nieuws De patiëntbrief die door het AMC wordt meegegeven aan patiënten die met ontslag gaan was een van de drie genomineerden voor de IGZ Patiëntveiligheidsprijs In de patiëntbrief staat in begrijpelijk Nederlands informatie over de aandoening, behandeling, medicatie, wat te doen bij complicaties, leefregels en vervolgafspraken. De brief wordt door de co-assistent geschreven en mondeling toegelicht onder begeleiding van de zaalarts. De film die is gemaakt in het kader van de nominatie is te bekijken op volgende link: Door onze eigen afdeling is er ook een filmpje gemaakt over de patiëntbrief, zie de volgende link: Helaas is de 1 e prijs naar een ander goed project gegaan. Recognition of adverse drug events in older hospitalized medical patients. Klopotowska JE, Wierenga PC, Smorenburg SM, Stuijt CC, Arisz L, Kuks PF, Dijkgraaf MG, Lie-A-Huen L, de Rooij SE; on behalf of the WINGS study group. Eur J Clin Pharmacol Jun 7. Measures of Anticholinergic Drug Exposure, Serum Anticholinergic Activity, and All-cause Postdischarge Mortality in Older Hospitalized Patients With Hip Fractures. Mangoni AA, van Munster BC, Woodman RJ, de Rooij SE. Am J Geriatr Psychiatry May 28. Systematic comprehensive geriatric assessment in elderly patients on chronic dialysis: a cross-sectional comparative and feasibility study. Parlevliet JL, Buurman BM, Hodac Pannekeet MM, Boeschoten EM, Ten Brinke L, Hamaker ME, van Munster BC, de Rooij SE. BMC Nephrol May 30;13(1):30. Comparing Dutch Case management care models for people with dementia and their caregivers: The design of the COMPAS study. Macneil Vroomen J, Van Mierlo LD, van de Ven PM, Bosmans JE, van den Dungen P, Meiland FJ, Dröes RM, Moll van Charante EP, van der Horst HE, de Rooij SE, van Hout HP. BMC Health Serv Res May 28;12(1):132. Effect of a mobile safety alarm on going outside, feeling safe, fear of falling, and quality of life in community-living older persons: a randomized controlled trial

7 Scheffer AC, Scholte op Reimer WJ, van Dijk N, van Munster BC, Abu-Hanna A, Levi M, de Rooij SE. J Am Geriatr Soc May;60(5): Failure to Regain Function at 3 months After Acute Hospital Admission Predicts Institutionalization Within 12 Months in Older Patients. Portegijs E, Buurman BM, Essink-Bot ML, Zwinderman AH, de Rooij SE. J Am Med Dir Assoc May 8. Comprehensive geriatric assessment, multifactorial interventions and nurse-led care coordination to prevent functional decline in community-dwelling older persons: protocol of a cluster randomized trial. Suijker JJ, Buurman BM, Ter Riet G, van Rijn M, de Haan RJ, de Rooij SE, Moll van Charante EP. BMC Health Serv Res Apr 1;12(1):85. The tryptophan depletion theory in delirium: not confirmed in elderly hip fracture patients. de Jonghe A, van Munster BC, Fekkes D, van Oosten HE, de Rooij SE. Psychosomatics May;53(3): KOZ agenda komende maanden 4 oktober Site visit ZonMw 25 oktober Themagroep Dementie in kamer G4-235 van het AMC. 16 november Kennismarkt Ouderennet VUmc en KOZ AMC KOZ inhoudelijk bureau: dr. Sophia de Rooij, netwerkcoördinator dr. Bianca Buurman, senior onderzoeker Nancy van der Hoorn, onderzoekscoördinator drs. Marjon van Rijn, onderzoekscoördinator drs. Limke Schopman, coördinator cliëntparticipatie Marlien Splinter, management assistent Academisch Medisch Centrum KOZ/Afdeling Ouderengeneeskunde Meibergdreef 9, F4-218, 1105 AZ Amsterdam Tel: Fax: Internet: / Twitter: koz_amc - 7 -

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S De knutselfase voorbij E-Health in de praktijk, door Dr. Bart Timmers Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S Van Mobile Health tot Bush Een persoonlijk verslag van HIMSS 2015

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare.

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare. GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn Kwetsbare ouderen Onze dank voor hun positieve reactie op de handreiking en waardevolle aanvullingen

Nadere informatie

EM nr. 06 14. Ergotherapie. 7 november 2014 Jaarcongres

EM nr. 06 14. Ergotherapie. 7 november 2014 Jaarcongres EM nr. 06 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - september 2014 7 november 2014 Jaarcongres Ergotherapie WMO-adviseur Maria Mattens: Ik hoor zoveel bijzondere levensverhalen WFOT: Een terugblik op een

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk WHITEPAPER Datum ID Nummer 25 januari 2013 12021 Auteur Johan Krijgsman Inleiding Om mensen te helpen langer zelfstandig

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken Jaarbericht 2013 2014 Het verschil dat wij maken 1 2 4 6 8 Voorwoord van het bestuur De zorg in verandering Zorgspectrum richtte zich op kortdurende behandeling, revalidatie en zorg thuis Alle gemakken

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg: wat vinden patiënten belangrijk

Geriatrische revalidatiezorg: wat vinden patiënten belangrijk Geriatrische revalidatiezorg: wat vinden patiënten belangrijk Input voor prestatie-indicatoren geriatrische revalidatiezorg Corrien van Haastert Beleidsmedewerker patiëntenfederatie NPCF Patiëntenfederatie

Nadere informatie

adelante actueel maart 2013 nummer 13

adelante actueel maart 2013 nummer 13 adelante actueel maart 2013 nummer 13 Inhoud en colofon 6 10 Extra prijzen tijdens de bijzondere bijzonder.... 4 Onderzoeker met een zorghart.... 6 Elektronisch kniegewricht verbetert functioneren....

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde. lift

Revalidatiegeneeskunde. lift Revalidatie Magazine j a a r g a n g 16 n u m m e r 2 j u n i 2 0 1 0 Revalidatiegeneeskunde in de lift > Revalideren op afstand > Cerebrale parese: een grote groep in de kinderrevalidatie > Kunst zonder

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf Magazine Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 1 2013-2014 7 We tolereren het niet meer Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan Het geheim van Accare20 Naar

Nadere informatie

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid Toolkit Colofon Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor werkers en organisaties die langdurige

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie