USEUMKOMPAS. Een nieuwe richting voor de crossmediale dienstverlening van musea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "USEUMKOMPAS. Een nieuwe richting voor de crossmediale dienstverlening van musea"

Transcriptie

1 M USEUMKOMPAS Een nieuwe richting voor de crossmediale dienstverlening van musea

2 Aanvraag RAAK-Publiek 1 november 2010 Hogeschool Utrecht Lectoraat Crossmedia Content Lees meer...

3 INHOUDSOPGAVE 5. Kenniscirculatie(pag. 32) Werkvormen Beroepenveld Samenvatting (pag 7) 1. Inleiding (pag 8) Waarom nu en waarom RAAK? 6. Duurzaamheid(pag. 40) 2. Vraagarticulatie (pag. 12) De vraag achter de vraag? 7. Disseminatie & Communicatie(pag.46) 8. Monitoring & Evaluatie (pag.48) 3. Netwerkvorming (pag. 16) Uitgangspunten van de netwerkvorming De werkplaats 4. Onderzoek en kennisverhoging (pag. 24) 9. Projectmanagement & Projectorganisatie (pag. 50) Planning SWOT-analyse Bijlagen (pag. 58) Referenties (pag. 66) Colofon (pag. 69)

4 2011 moet starten op basis van een RAAK-subsidie (van uitgevoerd door het Lectoraat Crossmedia Content van de - stukken in de publieke sector. Lees meer... SAMENVATTING ondersteunen van de museumprofessional in de ontwikkeling van nieuwe robuuste crossmediale diensten. Dit is nodig omdat de museumprofessional steeds meer geconfronteerd wordt met een de toenemende invloed van digitalisering op de benchmark die in kaart brengt hoe crossmediaal - erfgoedveld; een werkboek voor museumprofesdigitale dienstverlening en medewerkers nieuwe senteren we als een kompas voor professionals in - dienstverlening. gevonden vanuit de wens via samenwerking tot verbetering van de dienstverlening door musea te het verlengde hiervan. - 7

5 1 INLEIDING danig tekort. De nieuwe media moge- digitale dienstverlening en medewerkers nieuwe niet verbonden met de strategische doelstellingen dus geconfronteerd met crossmediale vraag- de toenemende invloed van digitalisering op de - hoe ontwikkel ik nieuwe crossmediale diensten geven tot sturing en verantwoording. Het is een verantwoording). Het is daarmee een vraag naar weer terug naar verantwoording. complexe taak het hoofd te bieden wordt onder professionals daarom steeds luider. ondersteunen van de museumprofessional in de ontwikkeling van nieuwe robuuste crossmediale diensten door de professionals kennis en vaardig- en ook oplossingen te laten implementeren in - verbinden met de strategie van de instelling en een - meer generiek in de vorm van een benchmark voor - checklists voor de ontwikkeling van crossmediale diensten. Het geheel presenteren we als een geven aan hun crossmediale dienstverlening. Aangrijpingspunt: crossmediale dienstverlening Museumkompas plaatst de ontwikkeling van crossmediale diensten door musea in het bredere professional onderbouwde afwegingen maken en Museumkompas de te ontwikkelen nieuwe dienst. - de dienstenontwikkeling wordt dan naar de daarvoor een methode beschikbaar die al enkele 8 9

6 De reden om Museumkompas als onderdeel van publiek toe. verder overleggen en kennisdelen willen verbinden - - lideerde kennis wordt opgebouwd die duide- 1) De kennis en vaardigheden van de muse- - erfgoed instellingen om met nieuwe media aan de het vormgeven door die professional van een worden. complexe omgeving; toepassingen dan ook meestal een kort leven be- lectoraat Crossmedia Content van de Faculteit Museumstad wij de buren - verschillende onderdelen van dit programma is nische infrastructuur die met beperkte middelen een analysemodel dat binnen het lectoraat is groot publiek. Waarom nu en waarom RAAK? - puntenbeleid (HU) en contractgelden

7 2 VRAAGARTICULATIE Ik ben voor het Rijksmuseum bezig hun audiovisueel materiaal (bewegend beeld en geluid) te in- mee? (Josje Schnitzeler) De culturele sector wordt steeds vaker voor digitale uitdagingen gesteld. Bezoekers willen hun iphone kunnen gebruiken in het museum. Of ze willen thuis online archiefstukken kunnen inzien. Bovendien is beleving in de culturele sector belangrijker geworden. Maar hoe kunnen musea, ar- media? (Rowan) greep uit recente discussies die gevoerd - gen waar museumprofessionals mee rondlopen. Het volgende dorp Het lectoraat Crossmedia Content en BMC hebben Onderzoek 12 De kerk veel contacten in het veld en worden steeds vaker lectoraat en BMC ( - en ). - - Museumkompas ontstaan. De vraag achter de vraag? komen te liggen op het vergroten en verbreden van drie ontwikkelingen samen die in samenhang de doorwerking van de digitalisering van collec- - mogeen samengesteld maar kent een veelvoud aan wezensvraag dienstenvraag sturingsvraag. kenmerken die maakt dat er allerlei deelgroepen De drie ontwikkelingen die de uitvoering van de taakstelling van de museumprofessional steeds - gaan. Museumkompas 13

8 Hoofdstuk 2 mpas Hier - - Het volgende dorp archieven om problemen rondom beheer en de c.q. digitale conservering. De inspanningen van de Onderzoek De kerk Het ontbreekt in den brede aan een uitgekristalliseerd en geformaliseerd beleid met betrekking tot digitalisering en digitale dienstverlening. het gebruik van digitale middelen voor beter - opgelost. 3) Als derde en laatste kan genoemd worden van sturing en verantwoording. - de betrokken gemeenten ontbreekt het aan een willen gemeentes bevorderen dat de eigen inkom- culturele instellingen wordt verkleind. Het gesprek hierover met culturele instellingen en tussen ge- - - De vraag van de professional naar het vormgeven van nieuwe diensten met nieuwe media kan niet Het antwoord dient rekenschap te geven van crossmediale diensten (verder aangeduid als de - samenhang die de portee is van Museumkompas

9 3 NETWERKVORMING Uitgangspunten van de netwerkvorming lening door musea te komen. - - deelname van ruim 40 professionals. de professionals in het beroepenveld die eenvoudig totaal enkele honderden professionals

10 Partners - - van professionals in de publieke sector. BMC neemt sedert april 2010 structureel deel in de Kenniskring Crossmedia Content van - kwaliteit van digitalisering en digitale dienstverlening - naar digitaal erfgoed. land en is sterk publieksgericht middels een belevingsmuseum. Twentse Welle Armando Museum - ontwikkelen aan instrumenten en resultaten implementeren en dissemineren. Verder is er intensief overleg met de Nederlandse Museum Vereniging (Siebe Weide) over deel- 18 Amersfoort. TwentseWelle is het natuur- en cultuurhistorisch mu- -

11 Partners - een uniek binnenvaartmuseum schiedenis van de binnenvaart in beeld. - - Het kent een uitgebreid aanbod voor scholen en trekt Museon verdedigingswerken en wapens door de eeuwen heen. Het ondergaat momenteel een metamorfose die sterkere verankering in de regio en publieksgerichtheid beoogt. Verder lopen er nog gespreken met andere deelnemers het Fries museum. - het museum ondersteunt en die de binding met het (te werven) publiek vergroot. 20 vredesverdrag uit 1713 dat is getekend in Utrecht. Vrede - stad en provincie Utrecht.

12 De werkplaats Kern van de netwerkvorming is het. Het is de werkplaats van het lectoraat Crossmedia Content van de Faculteit lab is een herkenbare fysieke plek in de Faculteit - worden gebracht. Het is ook een virtuele plek (www. crossmedialab.nl) waar studenten en docenten Labtalk #28 KRO en Crossmedia: KRO's Rode kamer Denicio Hilman 17 Maart :00-11:30 0s

13 Cell Medialab 4 ONDERZOEK EN KENNISVERHOGING 24 het publiek. Context van het onderzoek - Museumkompas.. Wijs met Media (2009) en lage 2). Crossmediapunt aanpak. Meer 24 25

14 Crossmediapunt Onderzoekskader - Visie Missie Strategie Wezensvraag Veld Doelen Business modellen Dienstenvraag Publiek scorecards Resultaten Sturingsvraag Meer Gemeente Beleid Instrumenten - geven waar musea vanuit hun publiekstaakstelling voorraad digitale content. De pregnante vraag is content wordt aan wie via welk kanaal of kanalen de fase van nieuwe dienstontwikkeling. Dit laatste verlening is die met de missie en doelstellingen wel twee methodieken ontwikkeld die in het onder- - En meer 26 27

15 dienstverlening en e-overheid). We geloven dat door aan te sluiten op een bestaand sturingskader - samenwerking met een brede vertegenwoordiging vanuit een museum worden opgesteld. er wordt momenteel een discussie gevoerd in het museum kan innemen als invulling van haar maat- - baseerd op input vanuit interviews en workshops onderliggende ontwikkelingen. robuust uitgangspunt voor de doorvertaling van de missie van een musea naar haar dienstverlening. Onderzoeksvragen 1) Welke crossmediale diensten voor musea kunnen worden ontwikkeld en welke cross- voor ondersteuning? Welke sector speci- de archetype discussie in het beroepenveld? Crossmediapunt 2) Welke businessmodellen kunnen worden ontwikkeld voor de crossmediale dienstver- worden gebaseerd op de STOF-methode en de methode van Osterwalder? Welke sector - - ondersteunend worden gemaakt voor de - gemeenten? Museumkompas Meer 28 29

16 Onderzoeksresultaten lende archetypen) van de aard en omvang van de crossmediale invulling van hun publieks- - worden in casussen gepresenteerd met duiding concepten. - wordt in hoofdstuk 5 toegelicht. typen. 3) Vier nieuwe businessmodellen voor de digitale dienstverlening van musea en te maken. Crossmediapunt 30 31

17 5 KENNISCIRCULATIE Data Generaliseren Theorievorming Concepten Interventiegericht Methode & Aanpak en generieke kennisontwikkeling toepasbaar voor het gehele beroepenveld. De aanpak is vormge- Lees meer... met deelnemende instellingen worden concepten op nieuwe crossmediale dienstverlening in musea. - - vervolgens gebruikt om tot theorie-vorming te te doorlopen is er een toenemende gerichtheid op - de theorievorming ook als beginpunt kan worden genomen door vanuit de theorievorming op basis van vraagstellingen en hypothesen te komen tot Onderzoeksgericht Prototypen Veldtest Data Generaliseren Theorievorming Concepten Prototypen Veldtest Specifiek Generiek 32 33

18 Concepten Voor de ontwikkeling van con- Werkvormen De verschillende fases in de aanpak worden vormgegeven in de verschillende werkvormen die worden is ontwikkeld in het Pieken in de Prototypen Lees meer... graag binnen de eigen muren men voor aan studententeams dententeams aan oplossingen die tle pitchen aan de opdrachtgevers. binnenshuis bivakkeren en daar concepten doorontwikkelen tot sionals van de musea in hun eigen Veldtest werkomgeving van een museum Data - van een week en begint met een invalshoeken naar de problemen - De Datavergaring van de veldvan de vorm die de veldtesten de opdrachtgevers en eindigt met een plenaire pitch van de teams op - Theorievorming Op basis van de vergaarde data - in een veldtest. Voor het proaangedragen oplossingen. Per Me- technieken gebruikt die bekend een studententeam bestaat uit 3 a 4 studenten. De betrokken lectoraten van de diverse opleidingen visualiseren en het inbrengen van spelcomponenten in het komen er intensief getest kan worden door de museale staf en door deelnemers aan de museale acper museum bepaald worden op vergaard vanuit de crossmediale nieuwe aanpak waarmee we graag - lage 1) varing delen met anderen. worden dat er voldoende deelname is. Generaliseren worden ervaringen en gegevens vanuit verschillende contexten preteerd op terugkerende facet- len worden gebruikt voor de ontwikkeling van aangepaste of nieuwe modellen. Tevens worden nieuwe vraagstukken gegenec.q. datavergaring in aanmerking komen. 35

19 Activiteiten en Resultaten samenhang beschreven. Lees meer... Data MediaBattle 4x organiseren van een Media- vanuit de verschillende andere - - Generaliseren Veldtest - Theorievorming Het meest veelbelovende protoprototypen vinden plaats aan het begin van Blok 1 (september) en Blok 3 concepten verder worden geprode voorbereiding een maand en onderdeel van een veldtest. De - in kaartbrengen van crossmediale aspecten van het publieksaanbod views met professionals worden gehouden. voorbereiding en datavergaring. Resultaten prototyping is ongeveer 6 tot 8 weken. business modellen en systemaop de gebieden van business modellen in een crossmediale condialiteit van musea worden betot de archetype-discussie. Resultaten Resultaten Resultaten 160 deelnemende studenten 16 deelnemende musea 48 concepten 36 Resultaten 8 Prototypen aan de hand van archetypen en op het gebied van sturingssyste- surveydata interviewdata Resultaten loggegevens etc. Crossmedia MuseumMonitor Werkboek business modelling (Crossmediale) Businessmodellen 37

20 Beroepenveld Lees meer... professionals als opdrachtgever fungeren wikkelen onder begeleiding van het lectoraat. professionals als partner optreden om ge- c.q. prototypen. schikbaar komen vanuit de veldtest. wikkeling. en is onderdeel van de manier van werken in het rouleren van rollen vindt er ook gedurende het - het concept naar een prototype

21 6 DUURZAAMHEID Cell Cell C6.0 Crossmedia seumprofessional centraal. Programmatische duurzaamheid - business modellen. infrastructuur voor de gehele sector waar digitale - diensten ge-insourced kunnen worden. - bibliotheken. - Relationele duurzaamheid - ners en de deelname van het aan C6.0 C0.6 H6 C C0.6 H6 H6 C0.6 41

22 um H bewaakt de kwaliteit van digitalisering en digitale goed bewaakt de kwaliteit van digitalisering en digitale goed archeologische en bouwhistorische instellingen). archeologische en bouwhistorische instellingen) veren en hun diensten aan te passen aan de eisen veren en hun diensten aan te passen aan de eisen van de digitaliserende samenleving. Door kwa- van de digitaliserende samenleving. Door kwa structuur voor digitaal erfgoed. Door een stevige structuur voor digitaal erfgoed. Door een stevige H6 C6.0 43

23 door de kenniskring en invulling gevend aan het H6 C6.0 Oplossingsduurzaamheid - werken met een directe betrokkenheid van de name de veldtesten van belang als borging van de - kunnen handelen. - in te investeren in het kader van deskundigheids

24 7 DISSEMINATIE & COMMUNICATIE worden standaard op video vastgelegd. gepubliceerd worden die de professional naar ei- nl en via het eigen YouTube kanaal van het. Lees meer... Op komt een spewaarin professionals onderling en met het publiek worden voortgang en resultaten gepubliceerd. Via met grote regelmaat aandacht worden geschonken (oplage > 1000 stuks) onder de professionals van Social Media (2010). - papers worden ingediend voor interna- - mw) 46 47

25 8 MONITORING & EVALUATIE - - worden meegewerkt. Details hierover ontbreken verband met nog te nemen besluitvorming binnen team plaatsvinden om tot leerpunten en verbe- - wikkeling

26 9 PROJECTMANAGEMENT & PROJECTORGANISATIE Projectmanagement ook een voorstel worden gedaan voor het vervolg

27 Projectorganisatie - Stuurgroep Programmamanagement langen constant met elkaar worden besproken en - Kenniskring Programma ondersteuning van lector Harry van Vliet (HU) met als pro- - - lectoraat optreden als klankbordgroep. De kenniskring bestaat niet alleen uit studenten en docent- en maar ook uit promovendi en externe (ad hoc) - leden waardoor kwaliteit en diversiteit geborgd en museumprofessionals worden gevormd. Dit worden. - - de vraag hoe oplossingen meer algemeen kunnen Het uitgangspunt hier is om vanuit een team te werken waar de verschillende opdrachten en be- musea. Brainstorm concepten Ontwerp prototypes Veldtest Analyse data 52 53

28 Planning Museumkompas start op 1 februari 2011 en A B worden vormgegeven en waar eerste resultaten - - panylabs-veldtesten hanteren het principe van en door data te vergaren voor verdere kennisont- teiten (c.q. het kernteam) ook eigen taken waaraan in dit planningsschema opgenomen maar wel in weken in te plannen. De overgebleven weken in sproken in hoofdstuk

29 Financieel overzicht % EIGEN BIJDRAGE EIGEN BIJDRAGE SIA-RAAK TOTAAL PARTIJ 39% 51% 100% 60% 0% 32% 100% 50% Onderzoek en Kennisverhoging Duurzaamheid Projectmanagement % EIGEN BIJDRAGE EIGEN BIJDRAGE SIA-RAAK TOTAAL PARTIJ % EIGEN BIJDRAGE EIGEN BIJDRAGE SIA-RAAK TOTAAL PARTIJ 45% 34% 78% 50% Hogeschool Utrecht Musea BEDREIGINGEN ZWAKTES STERKTES KANSEN SWOT-analyse 57 56

30 BIJLAGEN 58 59

31 1 MEDIABATTLE Wat is de MediaBattle? oplossingen voor vraagstukken op het gebied van Doelstelling kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen hoge- oplossing nader tot elkaar gebracht. - en vaardigheden te ontwikkelen. Vaardigheden - concreet kennis te maken met de hogeschool en in aanraking met concrete en urgente problemen Ervaring - aan hebben deelgenomen. Opdrachtgevers waren - tot concrete producten en diensten (onder andere menwerking met de hogeschool verder uitgewerkt

32 Uitvoering gevers en eindigt met een plenaire pitch van de nen acht opdrachtgevers meedoen en worden 3 gen de begeleiding van de studententeams. Resultaten - direct worden bediend. Vanuit iedere MediaBattle komen twee concepten in aanmerkingen voor verdere uitwerking. Acht concepten kunnen dus doorontwikkeld worden tot een concreet product of dienst. afstudeerders. Ook kan gedacht worden aan stu- de nodige basiskennis. Het vervolg 62 63

33 2 RELEVANTE PUBLICATIES

34 REFERENTIES - - Springer Verlag. School Press Media. leden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erf- hap. Den Haag. egie. Den Haag. culturele basisinfrastructuur. Den Haag press) Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven. Den

35 CREATE THE NEXT STEP Colofon crossmediale dienstverlening van musea. Hogeschool Utrecht - Kenniscentrum Communi- tent. November school Utrecht). - shorst en Karen Bosch. Heuvel. lab. Het is de werkplaats van het lectoraat Crossmedia Content van de Faculteit Com- Het publiceert een deel van haar - toraat Crossmedia Content. Dit kan via of via 68 69

36

37 MUSEUMKOMPAS - CELL CAHIERS: - CELL CAHIERS LIGHT: LABRATS: - Postadres Bezoekadres onderzoek.hu.nl Postbus 8611 Padualaan 99 (ruimte 0S142) 3584 CH Utrecht 3584 CH Utrecht

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Erfgoed & Social Media Harry van Vliet - Hogeschool Utrecht. 29 Juni 2011 - Landgoed Oostbroek, De Bilt

Erfgoed & Social Media Harry van Vliet - Hogeschool Utrecht. 29 Juni 2011 - Landgoed Oostbroek, De Bilt Erfgoed & Social Media Harry van Vliet - Hogeschool Utrecht 29 Juni 2011 - Landgoed Oostbroek, De Bilt Social Media Voorbeelden: FaceBook, Twitter, Wiki, YouTube Social Media Location-Based Service: Foursquare,

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

Handleiding Museumwijzer

Handleiding Museumwijzer Handleiding Museumwijzer Met deze handleiding geven we u kort een toelichting op het gebruik van de Museumwijzer en de plek van dit instrument binnen het overkoepelende SIA -Raak project Museumkompas van

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Crossmediastrategie op festivals. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Crossmediastrategie op festivals. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Crossmediastrategie op festivals Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren veel projecten gedaan

Nadere informatie

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Relatie met het onderzoek van het Crossmedialab Dit onderzoek is onderdeel van het CELL- project 'Designing Spaces for Experience'.

Relatie met het onderzoek van het Crossmedialab Dit onderzoek is onderdeel van het CELL- project 'Designing Spaces for Experience'. Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Audiodesign - immersive interactive experiences Probleemomgeving Muziek kan hevige emoties (en herinneringen) oproepen. Bij een popconcert of dancefeest kunnen we

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Festival Monitor App Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar festivals.

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Experiment 3: Stimulering museumbezoek via social media en games

Experiment 3: Stimulering museumbezoek via social media en games Experiment 3: Stimulering museumbezoek via social media en games Vooraf Dit receptenboek is bedoeld voor musea die de resultaten van de experimenten willen toepassen in de eigen organisatie. Er zijn totaal

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes Betekenis voor praktijk en onderwijs Theo Roes Voorgeschiedenis 2005-2009 Lectoraten op stoom met praktijkonderzoek Beroepsgroepen (NVMW): meer onderzoek voor evidence/practisebased werken Onderwijs: meer

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015 A&O Inspiratiesessie Henk Wesseling 26-11-2015 1 Uitgangspunten 1. Datagedreven sturing gaat om het slimmer verzamelen en analyseren van data en verwerken hiervan tot kennis, op basis waarvan we handelen.

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

De rol van de lector bij de verbinding van onderzoek en onderwijs

De rol van de lector bij de verbinding van onderzoek en onderwijs De rol van de lector bij de verbinding van onderzoek en onderwijs FACTA conferentie Utrecht 19 mei 2016 Dr. Daan Andriessen Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Utrecht Wat is uw

Nadere informatie

EEN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET PROJECT MUSEUMKOMPAS 2011-2014

EEN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET PROJECT MUSEUMKOMPAS 2011-2014 fcjcml_b_0314_gf EEN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET PROJECT MUSEUMKOMPAS 2011-2014 340 0 20 EEN NIEUWE RICHTING VOOR DE CROSSMEDIALE DIENSTVERLENING VAN MUSEA 280 260 300 240 320 40 60 120 80 100

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Student & Lector. Een steekproef

Student & Lector. Een steekproef Student & Lector Een steekproef Aanleiding Sinds 2001 kent het Nederlandse hoger onderwijs lectoraten. Deze lectoraten worden vormgegeven door zogenaamde lectoren: hoog gekwalificeerde professionals uit

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) (Versie oktober 2007, algemene ledenvergadering)

Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) (Versie oktober 2007, algemene ledenvergadering) Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2009 2015 (Versie oktober 2007, algemene ledenvergadering) Voorwoord 1. Omschrijving praktijkgericht onderzoek 2. Doelstelling en uitgangspunten 3. Gezamenlijk

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

De organisatievorm van sociale (wijk)teams: wat werkt echt? Uitnodiging deelname praktijkstudie

De organisatievorm van sociale (wijk)teams: wat werkt echt? Uitnodiging deelname praktijkstudie De organisatievorm van sociale (wijk)teams: wat werkt echt? Uitnodiging deelname praktijkstudie Gemeenten zijn in 2015 echt gestart met hun aanpak gericht op lokale zorg en meer regie voor de professional

Nadere informatie

Voorstel workshop ETV.nl

Voorstel workshop ETV.nl Voorstel workshop ETV.nl Hans Hummel (presentatie klankbordgroep 17 mei, Utrecht) Presentatie + discussie (10.30-12.30) Intro, aanleiding, geschiedenis, context (20 min) Presentatie voorlopige opzet workshop

Nadere informatie

Veldwerk innovatie project

Veldwerk innovatie project Veldwerk innovatie project Blended learning binnen geografisch veldwerk Utrechts Stimuleringfonds Onderwijs project Wouter Marra, Koko Alberti, Derek Karssenberg Faculteit Geowetenschappen 9 december 2014

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

APPLAB SAMENWERKEN AAN LUCHTKWALITEIT

APPLAB SAMENWERKEN AAN LUCHTKWALITEIT APPLAB SAMENWERKEN AAN LUCHTKWALITEIT TIM FLEUMER HOGESCHOOL ROTTERDAM Docent-onderzoeker voor AppLab bij Kenniscentrum Creating010 Docent Communication and Multimedia Design t.fleumer@hr.nl Wat is AppLab

Nadere informatie

Een aanzienlijk aantal jonge kinderen die muziekles volgen verliezen na korte tijd de motivatie en stoppen met muzieklessen

Een aanzienlijk aantal jonge kinderen die muziekles volgen verliezen na korte tijd de motivatie en stoppen met muzieklessen Een aanzienlijk aantal jonge kinderen die muziekles volgen verliezen na korte tijd de motivatie en stoppen met muzieklessen Plaats en relevantie van muziekonderwijs De positieve effecten van muziekonderwijs

Nadere informatie

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen WEBSITES, LES-, WERK- & LEES- MATERIALEN Landelijke Database Nieuwe Business Modellen Status 10 augustus 2015 Inleiding Per 1 september 2015 start het project Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

Bijzonder Lectoraat Digital Archiving & Compliance. Businessplan. drs P.J.M. Rijnierse. Toppers '09. Lorem Ispum School

Bijzonder Lectoraat Digital Archiving & Compliance. Businessplan. drs P.J.M. Rijnierse. Toppers '09. Lorem Ispum School Bijzonder Lectoraat Digital Archiving & Compliance Businessplan drs P.J.M. Rijnierse Toppers '09 Lorem Ispum School 8 februari 2013 BUSINESSPLAN 1. Hogeschool van Amsterdam (HvA) De HvA is een kennisinstelling

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Doorontwikkeling LCMS Mei 2010 Projectstructuur Netcentrisch Werken Stuurgroep NW Projectdirecteur NW Projectbureau Productontwikkeling

Nadere informatie

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Cultuur in Beeld Rotterdam, 7 december 2016 Bovensectorale ondersteunende instelling in de

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Strategisch advies door studenten.

Strategisch advies door studenten. Strategisch advies door studenten. Wij willen u graag kennis laten maken met onze organisatie, wat wij voor u kunnen betekenen en hoe onze samenwerking er uitziet. Deze brochure is een aanvulling op de

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

AFSTUDEERRICHTING CREATIEVE INDUSTRIE

AFSTUDEERRICHTING CREATIEVE INDUSTRIE AFSTUDEERRICHTING CREATIEVE INDUSTRIE Utrecht, december 2013 Pim Schonk Willem Spee 1 Voorwoord Interactieve media, nieuwe diensten, verrassende content; nieuwe vormen van nieuwsvergaring, onverwachte

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Netwerken voor groei. BEZO Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg

Netwerken voor groei. BEZO Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg BEZO Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg Netwerken voor groei HU: Lectoraat Vraaggestuurde Zorg TU/e:leerstoel Building Health Environments for Future Users. www.hezo.hu.nl Genomen stappen / geleerde

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van

De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van Dr. Joke Haafkens, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies, UvA j.a.haafkens@uva.nl Inleiding workshop 1. Context 2.

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Persona s helpen FM, ICT en HR klantgericht(er) te denken en te handelen!

Persona s helpen FM, ICT en HR klantgericht(er) te denken en te handelen! Persona s helpen FM, ICT en HR klantgericht(er) te denken en te handelen! Gezamenlijk ontwikkelen naar de Werkomgeving van de Toekomst Versie 1.0 September 2014 Jacintha Moesker/ Enexis FM Frank van Rossum/

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING 14 december Bedrijfslevenbrief Het kabinet heeft samenleving en bedrijfsleven

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Integraal waarderen. Een (blijvende) discussie. Maartje de Boer. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Integraal waarderen. Een (blijvende) discussie. Maartje de Boer. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Integraal waarderen Een (blijvende) discussie Maartje de Boer Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1 Presentatie Het probleem Voor wie is dit een probleem? RCE Kennisprogramma Wat is Erfgoed (een oplossing?)

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

KENNISPORTAAL iampro. In samenwerking werken aan professioneel beheer

KENNISPORTAAL iampro. In samenwerking werken aan professioneel beheer KENNISPORTAAL iampro In samenwerking werken aan professioneel beheer Professioneel beheer en de uitdagingen Assetmanagement als volgende stap Samen aan de slag met Assetmanagement iampro Waarom? Hoe werkt

Nadere informatie

Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.

Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2. Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.0 Cluster 0: Randvoorwaarden 0.1 Empowermentvaardigheden

Nadere informatie

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING: APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM De wereld verandert continue en in een hoog tempo. Dat vraagt wat

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE

CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE 1 Introductie VanMorgen Advies en consultancy voor ontwikkelen en implementeren zorgdiensten met zorgtechnologie Specialiteiten: Begeleiding implementatie zorg op afstand Service

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Museon 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Museon? 3 1.3

Nadere informatie

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020 Met het oog op morgen Strategisch plan DWA 2020 Met oog op morgen DWA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van het energiegebruik. Hierbij leggen we de lat hoog

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Commissie BOC. Hartelijk Welkom

Commissie BOC. Hartelijk Welkom Commissie BOC Hartelijk Welkom 2222017 Programma Wie zijn wij en wat doen we? Wat wordt van ons verlangd? Hoe gaan we te werk Waar leidt dat toe? Ofwel: Wat gebeurt er met de die de provincie besteedt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie 20 maart 2014.................................................................. Gebruik social media W. Broos/werkgroep PR en communicatie Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Gebruik

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie