USEUMKOMPAS. Een nieuwe richting voor de crossmediale dienstverlening van musea

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "USEUMKOMPAS. Een nieuwe richting voor de crossmediale dienstverlening van musea"

Transcriptie

1 M USEUMKOMPAS Een nieuwe richting voor de crossmediale dienstverlening van musea

2 Aanvraag RAAK-Publiek 1 november 2010 Hogeschool Utrecht Lectoraat Crossmedia Content Lees meer...

3 INHOUDSOPGAVE 5. Kenniscirculatie(pag. 32) Werkvormen Beroepenveld Samenvatting (pag 7) 1. Inleiding (pag 8) Waarom nu en waarom RAAK? 6. Duurzaamheid(pag. 40) 2. Vraagarticulatie (pag. 12) De vraag achter de vraag? 7. Disseminatie & Communicatie(pag.46) 8. Monitoring & Evaluatie (pag.48) 3. Netwerkvorming (pag. 16) Uitgangspunten van de netwerkvorming De werkplaats 4. Onderzoek en kennisverhoging (pag. 24) 9. Projectmanagement & Projectorganisatie (pag. 50) Planning SWOT-analyse Bijlagen (pag. 58) Referenties (pag. 66) Colofon (pag. 69)

4 2011 moet starten op basis van een RAAK-subsidie (van uitgevoerd door het Lectoraat Crossmedia Content van de - stukken in de publieke sector. Lees meer... SAMENVATTING ondersteunen van de museumprofessional in de ontwikkeling van nieuwe robuuste crossmediale diensten. Dit is nodig omdat de museumprofessional steeds meer geconfronteerd wordt met een de toenemende invloed van digitalisering op de benchmark die in kaart brengt hoe crossmediaal - erfgoedveld; een werkboek voor museumprofesdigitale dienstverlening en medewerkers nieuwe senteren we als een kompas voor professionals in - dienstverlening. gevonden vanuit de wens via samenwerking tot verbetering van de dienstverlening door musea te het verlengde hiervan. - 7

5 1 INLEIDING danig tekort. De nieuwe media moge- digitale dienstverlening en medewerkers nieuwe niet verbonden met de strategische doelstellingen dus geconfronteerd met crossmediale vraag- de toenemende invloed van digitalisering op de - hoe ontwikkel ik nieuwe crossmediale diensten geven tot sturing en verantwoording. Het is een verantwoording). Het is daarmee een vraag naar weer terug naar verantwoording. complexe taak het hoofd te bieden wordt onder professionals daarom steeds luider. ondersteunen van de museumprofessional in de ontwikkeling van nieuwe robuuste crossmediale diensten door de professionals kennis en vaardig- en ook oplossingen te laten implementeren in - verbinden met de strategie van de instelling en een - meer generiek in de vorm van een benchmark voor - checklists voor de ontwikkeling van crossmediale diensten. Het geheel presenteren we als een geven aan hun crossmediale dienstverlening. Aangrijpingspunt: crossmediale dienstverlening Museumkompas plaatst de ontwikkeling van crossmediale diensten door musea in het bredere professional onderbouwde afwegingen maken en Museumkompas de te ontwikkelen nieuwe dienst. - de dienstenontwikkeling wordt dan naar de daarvoor een methode beschikbaar die al enkele 8 9

6 De reden om Museumkompas als onderdeel van publiek toe. verder overleggen en kennisdelen willen verbinden - - lideerde kennis wordt opgebouwd die duide- 1) De kennis en vaardigheden van de muse- - erfgoed instellingen om met nieuwe media aan de het vormgeven door die professional van een worden. complexe omgeving; toepassingen dan ook meestal een kort leven be- lectoraat Crossmedia Content van de Faculteit Museumstad wij de buren - verschillende onderdelen van dit programma is nische infrastructuur die met beperkte middelen een analysemodel dat binnen het lectoraat is groot publiek. Waarom nu en waarom RAAK? - puntenbeleid (HU) en contractgelden

7 2 VRAAGARTICULATIE Ik ben voor het Rijksmuseum bezig hun audiovisueel materiaal (bewegend beeld en geluid) te in- mee? (Josje Schnitzeler) De culturele sector wordt steeds vaker voor digitale uitdagingen gesteld. Bezoekers willen hun iphone kunnen gebruiken in het museum. Of ze willen thuis online archiefstukken kunnen inzien. Bovendien is beleving in de culturele sector belangrijker geworden. Maar hoe kunnen musea, ar- media? (Rowan) greep uit recente discussies die gevoerd - gen waar museumprofessionals mee rondlopen. Het volgende dorp Het lectoraat Crossmedia Content en BMC hebben Onderzoek 12 De kerk veel contacten in het veld en worden steeds vaker lectoraat en BMC ( - en ). - - Museumkompas ontstaan. De vraag achter de vraag? komen te liggen op het vergroten en verbreden van drie ontwikkelingen samen die in samenhang de doorwerking van de digitalisering van collec- - mogeen samengesteld maar kent een veelvoud aan wezensvraag dienstenvraag sturingsvraag. kenmerken die maakt dat er allerlei deelgroepen De drie ontwikkelingen die de uitvoering van de taakstelling van de museumprofessional steeds - gaan. Museumkompas 13

8 Hoofdstuk 2 mpas Hier - - Het volgende dorp archieven om problemen rondom beheer en de c.q. digitale conservering. De inspanningen van de Onderzoek De kerk Het ontbreekt in den brede aan een uitgekristalliseerd en geformaliseerd beleid met betrekking tot digitalisering en digitale dienstverlening. het gebruik van digitale middelen voor beter - opgelost. 3) Als derde en laatste kan genoemd worden van sturing en verantwoording. - de betrokken gemeenten ontbreekt het aan een willen gemeentes bevorderen dat de eigen inkom- culturele instellingen wordt verkleind. Het gesprek hierover met culturele instellingen en tussen ge- - - De vraag van de professional naar het vormgeven van nieuwe diensten met nieuwe media kan niet Het antwoord dient rekenschap te geven van crossmediale diensten (verder aangeduid als de - samenhang die de portee is van Museumkompas

9 3 NETWERKVORMING Uitgangspunten van de netwerkvorming lening door musea te komen. - - deelname van ruim 40 professionals. de professionals in het beroepenveld die eenvoudig totaal enkele honderden professionals

10 Partners - - van professionals in de publieke sector. BMC neemt sedert april 2010 structureel deel in de Kenniskring Crossmedia Content van - kwaliteit van digitalisering en digitale dienstverlening - naar digitaal erfgoed. land en is sterk publieksgericht middels een belevingsmuseum. Twentse Welle Armando Museum - ontwikkelen aan instrumenten en resultaten implementeren en dissemineren. Verder is er intensief overleg met de Nederlandse Museum Vereniging (Siebe Weide) over deel- 18 Amersfoort. TwentseWelle is het natuur- en cultuurhistorisch mu- -

11 Partners - een uniek binnenvaartmuseum schiedenis van de binnenvaart in beeld. - - Het kent een uitgebreid aanbod voor scholen en trekt Museon verdedigingswerken en wapens door de eeuwen heen. Het ondergaat momenteel een metamorfose die sterkere verankering in de regio en publieksgerichtheid beoogt. Verder lopen er nog gespreken met andere deelnemers het Fries museum. - het museum ondersteunt en die de binding met het (te werven) publiek vergroot. 20 vredesverdrag uit 1713 dat is getekend in Utrecht. Vrede - stad en provincie Utrecht.

12 De werkplaats Kern van de netwerkvorming is het. Het is de werkplaats van het lectoraat Crossmedia Content van de Faculteit lab is een herkenbare fysieke plek in de Faculteit - worden gebracht. Het is ook een virtuele plek (www. crossmedialab.nl) waar studenten en docenten Labtalk #28 KRO en Crossmedia: KRO's Rode kamer Denicio Hilman 17 Maart :00-11:30 0s

13 Cell Medialab 4 ONDERZOEK EN KENNISVERHOGING 24 het publiek. Context van het onderzoek - Museumkompas.. Wijs met Media (2009) en lage 2). Crossmediapunt aanpak. Meer 24 25

14 Crossmediapunt Onderzoekskader - Visie Missie Strategie Wezensvraag Veld Doelen Business modellen Dienstenvraag Publiek scorecards Resultaten Sturingsvraag Meer Gemeente Beleid Instrumenten - geven waar musea vanuit hun publiekstaakstelling voorraad digitale content. De pregnante vraag is content wordt aan wie via welk kanaal of kanalen de fase van nieuwe dienstontwikkeling. Dit laatste verlening is die met de missie en doelstellingen wel twee methodieken ontwikkeld die in het onder- - En meer 26 27

15 dienstverlening en e-overheid). We geloven dat door aan te sluiten op een bestaand sturingskader - samenwerking met een brede vertegenwoordiging vanuit een museum worden opgesteld. er wordt momenteel een discussie gevoerd in het museum kan innemen als invulling van haar maat- - baseerd op input vanuit interviews en workshops onderliggende ontwikkelingen. robuust uitgangspunt voor de doorvertaling van de missie van een musea naar haar dienstverlening. Onderzoeksvragen 1) Welke crossmediale diensten voor musea kunnen worden ontwikkeld en welke cross- voor ondersteuning? Welke sector speci- de archetype discussie in het beroepenveld? Crossmediapunt 2) Welke businessmodellen kunnen worden ontwikkeld voor de crossmediale dienstver- worden gebaseerd op de STOF-methode en de methode van Osterwalder? Welke sector - - ondersteunend worden gemaakt voor de - gemeenten? Museumkompas Meer 28 29

16 Onderzoeksresultaten lende archetypen) van de aard en omvang van de crossmediale invulling van hun publieks- - worden in casussen gepresenteerd met duiding concepten. - wordt in hoofdstuk 5 toegelicht. typen. 3) Vier nieuwe businessmodellen voor de digitale dienstverlening van musea en te maken. Crossmediapunt 30 31

17 5 KENNISCIRCULATIE Data Generaliseren Theorievorming Concepten Interventiegericht Methode & Aanpak en generieke kennisontwikkeling toepasbaar voor het gehele beroepenveld. De aanpak is vormge- Lees meer... met deelnemende instellingen worden concepten op nieuwe crossmediale dienstverlening in musea. - - vervolgens gebruikt om tot theorie-vorming te te doorlopen is er een toenemende gerichtheid op - de theorievorming ook als beginpunt kan worden genomen door vanuit de theorievorming op basis van vraagstellingen en hypothesen te komen tot Onderzoeksgericht Prototypen Veldtest Data Generaliseren Theorievorming Concepten Prototypen Veldtest Specifiek Generiek 32 33

18 Concepten Voor de ontwikkeling van con- Werkvormen De verschillende fases in de aanpak worden vormgegeven in de verschillende werkvormen die worden is ontwikkeld in het Pieken in de Prototypen Lees meer... graag binnen de eigen muren men voor aan studententeams dententeams aan oplossingen die tle pitchen aan de opdrachtgevers. binnenshuis bivakkeren en daar concepten doorontwikkelen tot sionals van de musea in hun eigen Veldtest werkomgeving van een museum Data - van een week en begint met een invalshoeken naar de problemen - De Datavergaring van de veldvan de vorm die de veldtesten de opdrachtgevers en eindigt met een plenaire pitch van de teams op - Theorievorming Op basis van de vergaarde data - in een veldtest. Voor het proaangedragen oplossingen. Per Me- technieken gebruikt die bekend een studententeam bestaat uit 3 a 4 studenten. De betrokken lectoraten van de diverse opleidingen visualiseren en het inbrengen van spelcomponenten in het komen er intensief getest kan worden door de museale staf en door deelnemers aan de museale acper museum bepaald worden op vergaard vanuit de crossmediale nieuwe aanpak waarmee we graag - lage 1) varing delen met anderen. worden dat er voldoende deelname is. Generaliseren worden ervaringen en gegevens vanuit verschillende contexten preteerd op terugkerende facet- len worden gebruikt voor de ontwikkeling van aangepaste of nieuwe modellen. Tevens worden nieuwe vraagstukken gegenec.q. datavergaring in aanmerking komen. 35

19 Activiteiten en Resultaten samenhang beschreven. Lees meer... Data MediaBattle 4x organiseren van een Media- vanuit de verschillende andere - - Generaliseren Veldtest - Theorievorming Het meest veelbelovende protoprototypen vinden plaats aan het begin van Blok 1 (september) en Blok 3 concepten verder worden geprode voorbereiding een maand en onderdeel van een veldtest. De - in kaartbrengen van crossmediale aspecten van het publieksaanbod views met professionals worden gehouden. voorbereiding en datavergaring. Resultaten prototyping is ongeveer 6 tot 8 weken. business modellen en systemaop de gebieden van business modellen in een crossmediale condialiteit van musea worden betot de archetype-discussie. Resultaten Resultaten Resultaten 160 deelnemende studenten 16 deelnemende musea 48 concepten 36 Resultaten 8 Prototypen aan de hand van archetypen en op het gebied van sturingssyste- surveydata interviewdata Resultaten loggegevens etc. Crossmedia MuseumMonitor Werkboek business modelling (Crossmediale) Businessmodellen 37

20 Beroepenveld Lees meer... professionals als opdrachtgever fungeren wikkelen onder begeleiding van het lectoraat. professionals als partner optreden om ge- c.q. prototypen. schikbaar komen vanuit de veldtest. wikkeling. en is onderdeel van de manier van werken in het rouleren van rollen vindt er ook gedurende het - het concept naar een prototype

21 6 DUURZAAMHEID Cell Cell C6.0 Crossmedia seumprofessional centraal. Programmatische duurzaamheid - business modellen. infrastructuur voor de gehele sector waar digitale - diensten ge-insourced kunnen worden. - bibliotheken. - Relationele duurzaamheid - ners en de deelname van het aan C6.0 C0.6 H6 C C0.6 H6 H6 C0.6 41

22 um H bewaakt de kwaliteit van digitalisering en digitale goed bewaakt de kwaliteit van digitalisering en digitale goed archeologische en bouwhistorische instellingen). archeologische en bouwhistorische instellingen) veren en hun diensten aan te passen aan de eisen veren en hun diensten aan te passen aan de eisen van de digitaliserende samenleving. Door kwa- van de digitaliserende samenleving. Door kwa structuur voor digitaal erfgoed. Door een stevige structuur voor digitaal erfgoed. Door een stevige H6 C6.0 43

23 door de kenniskring en invulling gevend aan het H6 C6.0 Oplossingsduurzaamheid - werken met een directe betrokkenheid van de name de veldtesten van belang als borging van de - kunnen handelen. - in te investeren in het kader van deskundigheids

24 7 DISSEMINATIE & COMMUNICATIE worden standaard op video vastgelegd. gepubliceerd worden die de professional naar ei- nl en via het eigen YouTube kanaal van het. Lees meer... Op komt een spewaarin professionals onderling en met het publiek worden voortgang en resultaten gepubliceerd. Via met grote regelmaat aandacht worden geschonken (oplage > 1000 stuks) onder de professionals van Social Media (2010). - papers worden ingediend voor interna- - mw) 46 47

25 8 MONITORING & EVALUATIE - - worden meegewerkt. Details hierover ontbreken verband met nog te nemen besluitvorming binnen team plaatsvinden om tot leerpunten en verbe- - wikkeling

26 9 PROJECTMANAGEMENT & PROJECTORGANISATIE Projectmanagement ook een voorstel worden gedaan voor het vervolg

27 Projectorganisatie - Stuurgroep Programmamanagement langen constant met elkaar worden besproken en - Kenniskring Programma ondersteuning van lector Harry van Vliet (HU) met als pro- - - lectoraat optreden als klankbordgroep. De kenniskring bestaat niet alleen uit studenten en docent- en maar ook uit promovendi en externe (ad hoc) - leden waardoor kwaliteit en diversiteit geborgd en museumprofessionals worden gevormd. Dit worden. - - de vraag hoe oplossingen meer algemeen kunnen Het uitgangspunt hier is om vanuit een team te werken waar de verschillende opdrachten en be- musea. Brainstorm concepten Ontwerp prototypes Veldtest Analyse data 52 53

28 Planning Museumkompas start op 1 februari 2011 en A B worden vormgegeven en waar eerste resultaten - - panylabs-veldtesten hanteren het principe van en door data te vergaren voor verdere kennisont- teiten (c.q. het kernteam) ook eigen taken waaraan in dit planningsschema opgenomen maar wel in weken in te plannen. De overgebleven weken in sproken in hoofdstuk

29 Financieel overzicht % EIGEN BIJDRAGE EIGEN BIJDRAGE SIA-RAAK TOTAAL PARTIJ 39% 51% 100% 60% 0% 32% 100% 50% Onderzoek en Kennisverhoging Duurzaamheid Projectmanagement % EIGEN BIJDRAGE EIGEN BIJDRAGE SIA-RAAK TOTAAL PARTIJ % EIGEN BIJDRAGE EIGEN BIJDRAGE SIA-RAAK TOTAAL PARTIJ 45% 34% 78% 50% Hogeschool Utrecht Musea BEDREIGINGEN ZWAKTES STERKTES KANSEN SWOT-analyse 57 56

30 BIJLAGEN 58 59

31 1 MEDIABATTLE Wat is de MediaBattle? oplossingen voor vraagstukken op het gebied van Doelstelling kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen hoge- oplossing nader tot elkaar gebracht. - en vaardigheden te ontwikkelen. Vaardigheden - concreet kennis te maken met de hogeschool en in aanraking met concrete en urgente problemen Ervaring - aan hebben deelgenomen. Opdrachtgevers waren - tot concrete producten en diensten (onder andere menwerking met de hogeschool verder uitgewerkt

32 Uitvoering gevers en eindigt met een plenaire pitch van de nen acht opdrachtgevers meedoen en worden 3 gen de begeleiding van de studententeams. Resultaten - direct worden bediend. Vanuit iedere MediaBattle komen twee concepten in aanmerkingen voor verdere uitwerking. Acht concepten kunnen dus doorontwikkeld worden tot een concreet product of dienst. afstudeerders. Ook kan gedacht worden aan stu- de nodige basiskennis. Het vervolg 62 63

33 2 RELEVANTE PUBLICATIES

34 REFERENTIES - - Springer Verlag. School Press Media. leden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erf- hap. Den Haag. egie. Den Haag. culturele basisinfrastructuur. Den Haag press) Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven. Den

35 CREATE THE NEXT STEP Colofon crossmediale dienstverlening van musea. Hogeschool Utrecht - Kenniscentrum Communi- tent. November school Utrecht). - shorst en Karen Bosch. Heuvel. lab. Het is de werkplaats van het lectoraat Crossmedia Content van de Faculteit Com- Het publiceert een deel van haar - toraat Crossmedia Content. Dit kan via of via 68 69

36

37 MUSEUMKOMPAS - CELL CAHIERS: - CELL CAHIERS LIGHT: LABRATS: - Postadres Bezoekadres onderzoek.hu.nl Postbus 8611 Padualaan 99 (ruimte 0S142) 3584 CH Utrecht 3584 CH Utrecht

SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden

SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden Tanja Enninga Menno Manschot Christa van Gessel Jens Gijbels Remko van der Lugt Froukje Sleeswijk

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Online

Schoolmaatschappelijk Werk Online Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Rapportage Arbeid en Gezondheid

Rapportage Arbeid en Gezondheid Rapportage Arbeid en Gezondheid Een verkenning van relevante partijen, structuren en mogelijkheden voor communicatie, disseminatie en implementatie in kader van het Programma Participatie en Gezondheid

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie